Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 90
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 90 (niet bekend) (niet bekend) H-093 H-106
Naastliggers vanWasbleek 90
ten westenWasbleek 62
ten westenWasbleek 64
ten noordenWasbleek 88


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-093Wasbleek 90Pieter Jansovl voor 1815; wed. P.J. gebruiker van wijk H-093, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-093Wasbleek 90Gereformeerde Diaconie Pieter Jans wedgealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-093Wasbleek 90Sietske S. de Boeroud 87 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-093; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-093WaschbleekSietske S de Boer87 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-093WaschbleekSietske Durks de Vries23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-093Wasbleek 90Tietje Lammerts de Buhr, overleden op 12 december 184117 dg (geboren 27/8/1841), overleden Zuiderpoort H 93. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 145) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-093Wasbleek 90Sytske Sippes, overleden op 21 november 184392 jr, geboren Sexbierum, overleden Wasbleek H 93, weduwe, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 166) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-093Wasbleek 90Sietske Durks de Vries, overleden op 10 maart 1844(Certificaat van onvermogen), 28 jr, overleden Wasbleek H 93, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-093Wasbleek 90Johanna Cornelis de Jonggeb 13 jun 1796 Sneek, ovl 16 feb 1870 HRL, huwt met Meile Wagenaar, N.H., dv Cornelis dJ, en Grietje ... ; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-320, wijk H-093, 106, supp wijk G-389, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-093Wasbleek 90Marijke Jans Wijngaarden... dv Jan vW, en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk H-093, 119; geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Wijngaarden en Grietje Jans; den 28 aug ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-093Wasbleek 90Meile Wagenaar... Liesbeth Meiles; BS huw 1820, huw 1821, huw 1823, ovl 1870, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-320, wijk H-093, 106, supp wijk G-389, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-093Wasbleek 90Sietske Tamboezer... dv Harmanus T, en Aagje L. Stephanij; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk H-093, supp wijk G-390; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-100; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-093Wasbleek 90Trijntje Scheltes de Haan... N.H., dv Schelte Klases dH, en Bregtje Tjeerds; BS huw 1816, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-114, wijk H-093, 121; oud 49 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-039; VT1839; Op heden den Vijf en twintigste ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3777H-106 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4459Wasbleek 90 (H-106)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug