Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wasbleek 78
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWasbleek 78(niet bekend)(niet bekend)H-099H-112


Naastliggers vanWasbleek 78
ten oostenWasbleek 76
ten zuidenhet Wasbleekplein
ten westenWasbleek 6
ten noordende Wasbleek


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-099Wasbleek 78Watze Pietersovl voor 1815; wed. W.P. gebruiker van wijk H-099, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-099Wasbleek 78Gereformeerde Diaconie Watze Pieters wedgealimenteerd


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-099Wasbleek 78Gereformeerde Diaconie Watze Pieters wedgealimenteerd
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wasbleek 78 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-099Wasbleek 78Bauke Faberoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-099; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-099Wasbleek 78Sipkjen Geerts de Vries... BS huw 1839, huw 1842, bevrHRL 1851-1860 wijk H-055, 108; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-099; VT1839; geb 21 mei 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL, dv Geert de Vries en Grietje Jans ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-099WaschbleekBauke Faber32 jtichelaarsknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
H-099WaschbleekSipje de Vries28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-099WaschbleekGeert B Faber4 jKampenm, protestant, ongehuwd
H-099WaschbleekAnthoon B Faber1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-099WaschbleekElisabeth Faber7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wasbleek 78 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-099Wasbleek 78Antonie Kemkes, overleden op 17 april 18402 jr, overleden Wasbleek H 99. (CzOG nr. 31) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wasbleek 78 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wasbleek 78 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1167 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-099Wasbleek 78Trijntje Hendriks, overleden op 30 april 184860 jr (geboren 1788), overleden Wasbleek H 99, gehuwd, moeder van Johannes-Magnus, arbeider, Jacob, idem, Johanna, Jansje (vrouw van Cristiaan P. Riem, idem) en Hendrikje Severein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-099Wasbleek 78Eelke Gerardus Eelkema... zv Gerardus E, en Aukje Andries; BS huw 1834, ovl 1850, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-254, wijk H-099, 100, 240, supp wijk G-437; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-107; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-099Wasbleek 78Hendrik Sietses van der Laan... ''Roorda'', zv Sietze Hendriks en Antje Jans; BS huw 1817, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk H-099, wijk H-200, supp wijk G-402; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-213; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-099Wasbleek 78Trijntje Bijl... en ovlakte staat ''Bijl''; BS huw 1819, ovl 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-254, wijk H-099, 240, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3787Waschbleek H-112Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3798Wasbleek 78 (H-112)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug