Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 68
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 68 (niet bekend) (niet bekend) H-104 H-117
1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-104Wasbleek 68Pieter Piebes... gepresteerd in handen van pres. burg. Meintz, op 20 apr 1791. (burgerboek); gebruiker van wijk H-104, tichelknegt; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); P.P. en Rinske Jogchums, beide van Almenum, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-104Wasbleek 68Gereformeerde Diaconie Pieter Piebes tichelknegt


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-104Wasbleek 68Hijke Hilsmaoud 55 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk H-104; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-104WaschbleekHyke Hilsma55 jWorkumv, protestant, weduwe
H-104WaschbleekBaukje de Vries11 jWorkumv, protestant, ongehuwd
H-104WaschbleekHiltie de Vries8 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-104Wasbleek 68Gepke Douwes Wayer, overleden op 25 december 184067 jr, geboren Weidum, overleden Wasbleek H 104, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 59) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-104Wasbleek 68Hieke Sybrens Hilstra, overleden op 19 december 1846(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Workum, overleden Wasbleek H 104, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-104Wasbleek 68Hendrik Jacobus Hobma... Almenum, DG; BS huw 1829, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk C-035, wijk D-165, wijk H-104, dupp wijk D-195, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-104Wasbleek 68Hendrik Thomas Westerhuis... en Itske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1823 1826 huwelijken, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-104; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boendermaker, wijk E-005; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-104Wasbleek 68Jan Aukes Zeen... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, 259, wijk B-155, wijk D-005, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-104Wasbleek 68Jeltje Regts Onrust... Kerk HRL 1799, BS huw 1823, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, 259, wijk D-005, wijk B-155, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-104Wasbleek 68Rintje Taekes Kuipers... BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik Ondergetekende Stijntje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-104Wasbleek 68Teuntje Harmens van den Berg... Sjolkema; BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-104Wasbleek 68Tjerkje Benjamins Brandes... Tjerkje, dochtr van Benjamin Willems Brandis en T.S. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 okt ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-104Wasbleek 68Trijntje Ipes van der Werf... het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3821H-117 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3821Wasbleek 68 (H-117)Hervormde Diaconie
  terug