Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 60
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 60 (niet bekend) (niet bekend) H-108 H-121
Naastliggers vanWasbleek 60
ten oostenWasbleek 62
ten westenhet Wasbleekplein
ten noordende Wasbleek


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-108Wasbleek 60Gatske Ruurds Vissergeb 1787 HRL, ovl 10 mei 1814 HRL; wijk H-108, dv Ruurd Johannes en Getje (Fokkes); BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-108Wasbleek 60Ruurd Johannes... kinderen: Hette Ruurds Brouwer, geb 1797 HRL, IJbeltje Ruurds B, geb 1794 HRL; wed. gebruiker van wijk H-108, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); R.J. en Simbkje Hettes, beide van HRL, hebben ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-108Wasbleek 60Gereformeerde Diaconie Ruurd Johannes wedgealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-108Wasbleek 60Antje Braamsoud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-108; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-108Wasbleek 60Harmen A Beuckeroud 55 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-108; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-108Wasbleek 60Sipkjen Geerts de Vries... H-099; VT1839; geb 21 mei 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL, dv Geert de Vries en Grietje Jans ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-108WaschbleekHarmens A Beucker55 jAlmenumm, rooms katholiek, weduwnaar, houtzaagmolenaar
H-108WaschbleekAntony Beucker18 jAlmenumm, rooms katholiek, ongehuwd, houtzaagmolenaar
H-108WaschbleekCatharina Beucker16 jAlmenumv, rooms katholiek, ongehuwd
H-108WaschbleekAntje Braams57 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-108Wasbleek 60Albert van der Ploeg, overleden op 12 oktober 184030 jr, soldaat, overleden Wasbleek H 108 (ten huize van Antje Berends), ongehuwd, broer van Hendrik van der Ploeg, soldaat Leeuwarden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-108Wasbleek 60Harmen Antoni Beuker, overleden op 12 september 184225 jr, molenaarsknecht, geboren Almenum, overleden Wasbleek H 108, gehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 174) (in tafel 13/9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-108Wasbleek 60Catharina Beuker, overleden op 24 september 184219 jr, geboren Almenum, overleden Wasbleek H 108. (Certificaat van onvermogen nr. 178) (in tafel 26/9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-108Wasbleek 60Gertje Joosten Houtsma, overleden op 7 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Kimswerd, overleden Wasbleek H 108, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-108Wasbleek 60Geertje Sybesgeb 1785 HRL, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104, wijk H-108, supp wijk G-437


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-108Wasbleek 60Hiske Zijlstra... Sjoerds en Pijtje Hendriks; BS ovl 1843; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-108Wasbleek 60Jielt Terpstrageb 19 feb 1803 HRL, ovl 4 jan 1858 HRL, huwt met Pietje Volkerts, A mei 1852 Groningen, kleermaker, N.H., zv Pieter T, en Trientje Jielts; BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-092, 108, supp wijk D-193


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-108Wasbleek 60Job Jielles Adema... 1814, huw 1817, huw 1825, ovl 1843, huw 1844, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk G-192; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-108Wasbleek 60Klaas Wiebes van Klaarbergen... Gorter en G.P. Brouwer, 1837, id. bij H.T. Pelsma, (gk), en T. ter Maat, (gk), wonende te huisnr wijk H-108 in 1851, N.H., turfdrager in 1811, kinderen: Wiebren, geb 25 jun 1811 HRL, Fimme Klaases, geb 21 dec 1809 ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3817H-121 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3817Wasbleek 60 (H-121)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug