Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 44 (niet bekend) (niet bekend) H-116 H-129
Naastliggers vanWasbleek 44
ten oostenWasbleek 46
ten westenWasbleek 42
ten noordenhet Wasbleekplein


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-116Wasbleek 44Yeb Steffens... IJb S., ged 13 feb 1752 Grote Kerk HRL, zv Steffen Piers en Trijntje IJbs; wed. IJ.S. gebruiker wijk H-116, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); ovl voor 1821, huwt met Grietje Klases, vlgs ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-116Wasbleek 44Gereformeerde Diaconie Yeb Steffens wedgealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-116Wasbleek 44Aaltje Sjoerds Bakker... BS ovl 1842, ovl 1850, ovl 1853, ovl 1860; oud 82 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-116Wasbleek 44Eelkje Engeles de Boer... mrt 1805; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Warns en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk H-113; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-116Wasbleek 44Geertje van der Schaaf... ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-006, wijk H-209; oud 48jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-116Wasbleek 44Eelkje Hendriks Roosma, overleden op 11 februari 183948 jr, werkvrouw, geboren Franeker, overleden Wasbleek H 116, gehuwd. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-116Wasbleek 44Cornelia Martens, overleden op 21 april 18392 jr, overleden Wasbleek H 116. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-116WaschbleekAaltie Bakker82 jMinderschav, protestant, weduwe, geen
H-116WaschbleekGeertje van der Schaaf48 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
H-116WaschbleekWietske de Vries24 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
H-116WaschbleekAntje Pottebakker22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3809H-129 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3809Wasbleek 44 (H-129)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Waschbleek 44J.Helvrichgrondwerker
  terug