Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 38 (niet bekend) (niet bekend) H-119 H-132
1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-119Wasbleek 38Gereformeerde Diaconie ledig


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-119Wasbleek 38Fredrik Wiersma... N.H., zv Hielke Minnes W, en IJetje Frederiks; BS huw 1828, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk B-128, wijk H-119; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-180; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-119WaschbleekTrijnte Ypes van der Werf52 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-119Wasbleek 38Janneke Carst Tadema... N.H., dv Carst Edsgers T, en Trijntje Stephanij; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk H-119; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-180; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-119Wasbleek 38Marijke Jans Wijngaarden... van Arum, en weder vertrokken met attestatie den 12 nov daaraanvolgende naar HRL. (NH-lidmaten ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-119Wasbleek 38Tjebbe Ferwerda... in 1851, wonende te Minnertsga/Sexbierum in 1825, N.H., slager in 1841, uitdrager in 1851, ovl wijk H-119, zv Jacob Ages F, en Grietje Johannes Nieuwhof; BS huw 1829, ovl 1841 1866 overlijdens, lijst ingezetenen ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-119Wasbleek 38Trijntje Ipes van der Werf... ovl 1833, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-096, 104; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-119; VT1839; geb 1 jan 1789, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv IJpe Jans van der Werf en Hendrina Hendriks ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3806H-132 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3806Wasbleek 38 (H-132)Hervormde Diaconie
  terug