Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 18 (niet bekend) (niet bekend) H-129 H-142
1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-129Wasbleek 18Claes Boukes... Legt eed af in handen van prs. L. Hauckema op 18 mei 1774. (burgerboek); wed. K.B. gebruiker van wijk H-129; gealimenteert; eigenaar Geref. Diaconie, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-129Wasbleek 18Jan Carels Timmer... 1784 HRL; BS geb 1811, ovl 1821, ovl 1835, ovl 1837, ovl 1838, ovl 1845; eigenaar en gebruiker van wijk H-129, turfdrager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-129Wasbleek 18Gereformeerde Diaconie Klaas Baukes wedgealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-129Wasbleek 18Bernardus Visser... V, en Geertruida Schoonenberg; BS huw 1820, ovl 1849; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-129; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-129Wasbleek 18Geert Jurjens van der Wal... wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-129Wasbleek 18Sjoukje Gerrits Hof... 1811, BS huw 1814, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1869; oud 54 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-129; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-129WaschbleekSjouwkje Hof54 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
H-129WaschbleekFreerk van der Moolen20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-129WaschbleekTetje van der Moolen12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-129Wasbleek 18Geert Bakker, overleden op 20 november 18414 1/2 mnd (geboren 14/7/1841), overleden Wasbleek H 129. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 150) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-129Wasbleek 18Jacob van der Linden, overleden op 4 december 1847(Certificaat van onvermogen), 11 jr (geboren 29/11/1836), overleden Wasbleek H 129. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-129Wasbleek 18Ruurd van Dokkum... BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-129Wasbleek 18Sybe Klases Bijlsma... en wonende te HRL, N.H., timmerman in 1851; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-012, wijk G-276, wijk H-129, wijk I-035, (schip); oud 50 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-009; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-129Wasbleek 18Tjebbe Ferwerda... HRL 1851 wijk H-113, 129; oud 43 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-026 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-129Wasbleek 18Tjerkje Benjamins Brandes... Tjerkje, dochtr van Benjamin Willems Brandis en T.S. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 okt ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3796H-142 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3796Wasbleek 18 (H-142)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Waschbleek 18H.Taekemabootwerker
  terug