Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 10 (niet bekend) (niet bekend) H-133 H-146
1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-133Wasbleek 10Claas Jacobs de Boer... Klazes de B., geb 1797 Herbayum; BS huw 1819, ovl 1831, ovl 1835, ovl 1844, ovl 1850; gebruiker van wijk H-133, turfdrager; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814 (GAH204); K.J. d. B. eigenaar van perceel nr. 1745 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-133Wasbleek 10Gereformeerde Diaconie Claas de Boer turfdrager


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 149 van 11 jun 1818
adressoortbedraggebruik
H-133Wasbleek 10koopaktefl. 100woning H-133
 
verkoperPieter Annes Heystra (te Almenum)
koperJelte Doekes van der Ley


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-133Wasbleek 10Rinkje Vissergeb 1808 prov, N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk H-133; oud 32 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk H-139 VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-133WaschbleekMarijke Jacobs53 jHarlingenv, protestant, weduwe, spinster
H-133WaschbleekTrijntie Jacobs22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-133WaschbleekJacob G Kijf20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, smid


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-133Wasbleek 10Marijke Jacobs de Vries... ovl 2 dec 1865 HRL, huwt met Gerrit Keizer op 15 jul 1813 HRL, huw.afk. 4 en 11 jul 1813, ovl wijk H-133, zaknaaister 1851-1860, N.H., dv Jacob dV, en Angenietje de Haas; BS huw 1813, ovl 1865; oud 53 jaar, geb ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3790H-146 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3790Wasbleek 10 (H-146)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug