Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 6 (niet bekend) (niet bekend) H-135 H-148
1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-135Wasbleek 6Piebe Jacobsovl voor 1815; wed. P.J. gebruiker van wijk H-135, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-135Wasbleek 6Gereformeerde Diaconie Piebe Jacobs wedgealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-135Wasbleek 6Barend Tjallings Schaafsma... Tjalling Poppes S., en Rinkje Barends; BS huw 1816, huw 1819, huw 1821, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk H-142; VT1839; Ik Ondergetekende Tjalling ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-135Wasbleek 6Baukje Gerbens... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1846, ovl 1858; oud 70 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-135; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-135Wasbleek 6Marten Modders... (gk); BS huw 1829, ovl 1842, ovl 1890; oud 37 jaar, geb Loenen en wonende te HRL. 1839, hovenier, wijk H-135; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-135Wasbleek 6Tjietske Hendriks IJsenbeek... en 19 mei 1816, N.H., dv Hendrik IJ, en Trijntje Johannes; BS huw 1816, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk H-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-142; VT1839; geb 16 jun 1790, ged 13 jul 1790 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-135WaschbleekBaukje Gerbens70 jHolwertv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-135Wasbleek 6Murk Jacobs Lammingageb 9 apr 1775 Welsrijp, ovl 5 nov 1859 HRL, ongehuwd, rentenier in 1851, N.H., Vst 3 apr 1857 uit Welsrijp, zv Jacob L, en Pierkje ... ; BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-135


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3788H-148 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3788Wasbleek 6 (H-148)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug