Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 25 (niet bekend) (niet bekend) H-138 H-153
Naastliggers vanNieuweburen 25
ten oostenNieuweburen 27
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 23


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0143v van 30 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWasbleek


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0210r van 4 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Wasbleek, bij de stadsvestenhuis en tuin
 
koperPytter Cornelis trekschipper400-00-00 CG
huurderN. N. 18-00-00 CG
naastligger ten oostenWasbleek
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten zuidende tuin van Minse Cornelis
naastligger ten westende tuin van Minse Cornelis
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: lijnbaanpad]
verkoperFedde Boeles, gehuwd metsmalschipper
verkoperElske Aarnts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Cornelis, trekschipper, koopt een huis en hof met bomen etc., omtrent de Stadsvesten bij de Wasbleek. Ten O. de Wasbleek, ten W. en Z. deels de Stadsvesten en de tuin van Minse Cornelis, ten N. het Lijnbaanspad. Zie vooral de acte. Gekocht van Fedde Boeles, smalschipper x Elske Alberts (Aarnts?), voor 400 cg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0280v van 23 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwasbleek


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0313v van 16 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwasbleek


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007r van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0318r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwasbleek


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0117v van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwasbleek


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0208r van 18 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwasbleek


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194v van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: Wasbleek]kamer en plaats
 
koperClaes Douwes Valken, gehuwd metmr. brouwer102-10-00 CG
koperAeltsie Freerks Scheltinge
naastligger ten oostenhet huis van Bartel Hayes, gehuwd met
naastligger ten oostenHiltie Pytters
naastligger ten zuidende tuin van Bartel Hayes, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Pytters
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: straat]
verkoperBartel Hayes, gehuwd met
verkoperHiltie Pytters


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0207r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0216r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0039v van 30 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: ten westen van de Wasbleek]huis en tapperij
 
koperBeernt Geersma, gehuwd metmoutmaker501-00-00 GG
koperJanke Symons
naastligger ten oostenWasbleek
naastligger ten zuidenHeins
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Hiltie Freerks Scheltinga, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Claes Douwes Falkensmr. brouwer
verkoper van 1/4Trijntje Clases Falkens, gehuwd met
verkoper van 1/4Johannis Elgersmaschipper
verkoper van 1/4Antie Clases Falkens
verkoper van 1/4Jacobus Nautamr. tingieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Geersma, mr. moutmaker x Janke Symons koopt een huis en tapperij 'Pasveer', voor weinige jaren nieuw getimmerd, omtrent de Wasbleek. Ten O. de koper, ten W. de stadsvesten, ten Z. de tuin van Hans, gardenier, ten N. de straat. Gekocht van Hiltie Freerks Scheltinga wv Claes Douwes Falkens, mr. brouwer, voor 1/2, Trijntje Clases Falkens x Johannes Elgersma, schipper, voor 1/4 en Antje Clases Falkens x Jacobus Nauta, mr. tinnegieter?, voor 1/4, voor 501 gg.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0014v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHans Yversen* hovenier


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0187v van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: bij de Wasbleek]huis en tapperij
 
kopermeerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums 1100-00-00 CG
huurderHarmen Harmens c.u.35-00-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Jacobus Nauta mr. brouwer
naastligger ten zuidende tuin van vroedsman Hans Yversen* gardenier
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: straat]
verkoperBeerend Geersma, gehuwd metmr. brouwer
verkoperJanke Symons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jogchums, vrijgezel, koopt een huis en tapperij 'Pasveer', voor enige jaren nieuwgebouwd, gelegen omtrent de Wasbleek. Ten O. Jacobus Nauta, mr. brouwer, ten W. de stadsvesten, ten Z. de tuin van Hans, gardenier, ten N. de straat. Gekocht van Beernt Geersma, mr. brouwer x Janke Symons, voor 1100 cg.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0104r van 21 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd Pasveer


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0225v van 23 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: stadsvesten]huis
 
koper door niaarTheunis Jansen koemelker425-00-00 CG
geniaarde koperWilhelmus van Cassel, gehuwd metmr. blauwverver
geniaarde koperWikjen Pytters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [niet vermeld]
verkoperGryttie Heeremyt, weduwe van
verkoperwijlen Eelke Jochums Hannema


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0135r van 16 apr 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenkleinkinderen van Claas Douwes


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0183r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: stadsvesten]huis en grote hof
 
koperAnthony Vink 304-21-00 GG
koperBeerd Brouwer
naastligger ten oostende kleinkinderen van Claes Douwes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: lijnbaanspad]
verkoper van 1/2Antje Jans, weduwe vanwinkelierse
verkoper van 1/2wijlen Teunis Jansenkoemelker
verkoper q.q.Antje Jans, als moeder vanwinkelierse
verkoper van 1/2Jan Teunis, zoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vink en Beert Beert Brouwer kopen een huis 'Pasveer' met een grote hof, aan de Stadsvesten. De stalling van Cornelis Jansen Beitsgat ligt naast deze hof. Ten O. de kleinkinderen van Claas Douwes, ten W. en Z. de Stadsvesten, ten N. het Lijnbaanspad. Gekocht van Antje Jans wv Teunis Jansen, koemelker en winkelierse, voor 1/2, en voor haar zoon Jan Teunis, voor 1/2, voor 304 gg.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0233v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeerd Brouwers
naastligger ten westenAnthony Vink


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0159r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Wasbleek, stadsvesten bij de1/2 huis en hof
 
koperJacobus Mecima, gehuwd metkoopman130-00-00 GG
koperAntje Vink
huurderPiebo Bakker c.s.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenCornelis Beidschat
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: oude lijnbaanspad]
verkoperAafke Beerts Brouwer, gesterkt met
verkoperSybout Cramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Mecima x Antje Vink koopt een 1/2 van het huis en hof 'Pasveer' aan de Stadsvesten bij de Wasbleek. De koper bezit ook al de helft. Ten O. Cornelis Beitschat, ten W. en Z. de Stadsvesten, ten N. het oude Lijnbaanspad. Gekocht van Aafke Beerts Brouwer x Sybout Cramer, voor 130 gg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0298v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: aan de stadsvesten]huis en tuin
 
koperJurjen Okkes koopman162-00-00 GG
huurderGosling Sjoerds c.u.mr. timmerman
naastligger ten oostenCornelis Beidschat
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: het oude lijnbaanpad]
verkoperJohannes Mecima, gehuwd met
verkoperAntje Vink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes, koopman, koopt het huis en tuin 'Pasveer'. Gekocht van Johannes Mecima x Antje Vink, voor 162 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0138ar van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhof en huis Pasveer


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0175v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: Wasbleek aan de stadsvesten]huis
 
koperClaas Doedes, enmr. scheepstimmerman379-21-00 GG
koperLolke J. de Boer
huurderClaas Taekles c.u. en c.s.
naastligger ten oostenDouwe Tjeerds
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: het oude lijnbaanspad]
verkoper q.q.vroedsman Johannes Vrank, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2minderjarige vrijster Jannetje NôyMonnikendam
verkoper q.q.Louis Nôy, vader van en voogd vanMonnikendam
verkoper van 1/2minderjarige Swaantje Nôy, erfgenamen van hun moeyMonnikendam
erflaterwijlen Geertje Douwes, weduwe van
erflaterwijlen Jurjen Okkes van der Stokkoopman
verkoper van 1/2Harke Jurjens van der Stok, zoon en erfgenaam
verkoper van 1/2Ocke Jurjens van der Stok, zoons en erfgenamen van
erflaterwijlen Jurjen Okkes van der Stok


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0010r van 29 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: Wasbleek bij de stadsvesten]huis en tuin
 
koperLolke Jans de Boer, gehuwd met150-00-00 CG
naastligger ten oostenDouwe Tjeerds
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: het oude lijnbaanspad]
verkoperKlaas Doedesscheepstimmerbaas


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0366v van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenbaanpad


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0257v van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: Wasbleek wijk H-138]huis en hof
 
koperClaas IJzenbeek koopman136-00-00 CG
naastligger ten oostenWasbleek
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: stadswal]
naastligger ten westenstadswal
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [niet vermeld]
verkopermeerderjarige vrijster Marijke Loo
verkoperMarijke Jans Holmant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas IJsenbeek koopt huis en hof 'Pasveer', bij de Wasbleek, wijk H-138. Ten O. de Wasbleek, ten W. en Z. de stadswal, ten N. de straat. Gekocht van Marijke Loo, vrijster, voor 1/2, Marijke Jans Holmans x Frederik Meyer, voor 1/4 en Hermanus Holmans ook voor 1/4, voor 136 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Claas Bentes IJsenbeek... (GAH204); id. van wijk H-087; gebruiker Cl. Hiddes Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-138, tuin & zomerhuis; gebruiker Johannes Posthumus, hovenier, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Johannes Posthumusgebruiker van wijk H-138, hovenier; eigenaar en medegebruiker is Cl. IJsenbeek, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-138Nieuweburen 25Claas IJsenbeek tuin en zomerhuis
H-138Nieuweburen 25Johannes Posthumus hovenier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1898Nieuweburen 25Klaas IJzenbeekHarlingenhuis en tuin (700 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 36 van 30 jun 1836
adressoortbedraggebruik
H-138Nieuweburen 25koopaktefl. 52huis H-138 genaamd het Pasveer
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperJan Huidekoper
verkoperAnna IJsenbeek
verkoperEeke IJsenbeek
verkoperNicolaas IJsenbeek
koperJan Frederiks Meyer
koperAntje Symons van Hoek
cessionarisLambertus Rimkema


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Aafke Baukes Zein... Z, en Bieuwke Lieuwma; BS geb 1818, ovl 1829, huw 1831, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-078; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Boukjen Scheltes de Vries... Hiltje Jans Rinkink; BS huw 1823, ovl 1842; oud 39 jaar, geb Sleikenburg(!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-138; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Bouwe Aukes Zein... Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Jan Frederiks Meyer... Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1875; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk H-138; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Martinus Lieuwma... 1874, N.H., zv Harmen L, en Trijntje Martens; BS huw 1831, huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ankersmid. wijk E-078; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-138Bouwe Zein39 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, korendrager
H-138Bouwkje de Vries39 jSlickenburggezin 1, v, protestant, gehuwd
H-138Auke Zein15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-138Schelte Zein9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-138Marten Zein6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-138Janna Zein14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-138Hiltie Zein2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-138Jan Frederik Meyer37 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, korendrager
H-138Antje Symons van Hoek34 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-138Symon Meyer5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-138Frederik Meyer2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-138Frederika Meyer11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 72 van 27 okt 1846
adressoortbedraggebruik
H-138Nieuweburen 25koopaktefl. 350huis genaamd het Pasveer H-138
 
verkoperJan Frederiks Meyer (gehuwd met Antje Symons van der Hoek)
koperWybe Baukes Wiersma


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-138Nieuweburen 25Sied Edes Park, overleden op 25 augustus 1850geboren 20/1/1850, zoon van Ede Park (Zuidergat H 138) en Geertje de Wit, broer van minderjarige Itje en Wikje Edes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Antje Symons van Hoek... ovl 1875, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk H-086, 90, 155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-138; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1898H-138 (Bij de Waschbleek)Uilke K. Voordewindwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4024H-151 (Waschbleek)Uilke Voordewindwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4024Nieuweburen 25 (H-151)Pieter Dekkerswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwe Buren 25D.Lutskesmatroos
Nieuwe Buren 25aA.Oliviertransportarbeider
  terug