Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 23 (niet bekend) 4-196 H-139 H-154
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0366v van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 23Nieuweburen NZ [staat: baanpad ten noorden stadsvesten]huis no. 12 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningen
 
koperWillem Douwes Houtsma koopman155-21-00 GG
huurderRuurd Steffens c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oostenbaanpad
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: straat]
naastligger ten westenhuis no. 11 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningen
naastligger ten noordende goot
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopmanDokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader van en voorstander over zijn dochtertjekoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-190 Nieuweburen 23P Kummel
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 23wed Jan Baukes
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 23Marten Jansinwooning
4-190 1/2 no. 4Nieuweburen 23Gerrit Hendriks
4-190 1/2 no. 5Nieuweburen 23Paulus Hansen
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 23Willem Jans
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 23IJpe Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 1/2 no. 8Nieuweburen 23Pieter Jurjens
4-190 1/2 no. 12Nieuweburen 23Okke Fransen


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196 Nieuweburen 230-00-00 CGde twaalff nieuwe woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Jan Harmanus Holmans... H, en Trijntje IJdes Mooi; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, ovl 1836, ovl 1847; gebruiker van wijk H-139, varensgesel, eigenaar is J.W. Houtsma, 1814. (GAH204); geb 30 okt 1787, ged 27 nov 1787 Grote Kerk HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Jan Willem Douwes Houtsma... van wijk H-068, houtstek, medegebruiker is Jan J. Hilverda, graanzolders, 1814. (GAH204); id. van wijk H-139, gebruiker is Jan H. Holmans, varensgesel, 1814. (GAH204); bezit een wagen zonder verdek (= open wagentje) ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-139Nieuweburen 23J W Houtsma Jan H Holmans varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1899Nieuweburen 23erven Jan Willem Douwes HoutsmaHarlingenhuis (42 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1899 Tjardus HoutsmaHarlingenvan dit perceel behoort de grond van dit huis strekkende ten oosten van hetzelve tot aan no 1843 van tzelfde plan hetgeen verzogt wordt optenemen en te voegen bij no 1899 ten name van de eigenaar


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Klaaske Jelles de Jonggeb 1776 Hijlaard, ovl 24 sep 1846 HRL, huwt met Anne Remmerts Visser, dv Jelle dJ, en Rinske Dirks; BS ovl 1846; oud 63 jaar, geb Oosterend (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-139; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-139Nieuweburen 23Rinkje Vissergeb 1808 prov, N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk H-133; oud 32 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk H-139 VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-139Klaaske J de Jong63 jOosterendv, protestant, weduwe
H-139Rinkje Visser32 jMolquerumv, protestant, ongehuwd, naaister


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-139Nieuweburen 23Klaaske Jelles de Jong, overleden op 24 september 184670 jr, geboren (H)ydaard 6/12/1776, overleden Wasbleek H 139, wed. Anne Rimmerts Visser, moeder van Rinske, te Zaandam en Rinkje Annes Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1899H-139 (12 Nieuwe huizen)Petronella Houtsma c.s.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1899H-154 (Nieuwe Buren)Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1899Nieuweburen 23 (H-154)Petrus L.C. Mirandewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuweburen 23 Gerrit van Almelolocomotiefpoetser
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwe Buren 23B. (Baukje) Nagel
  terug