Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 21 (niet bekend) 4-196 H-140 H-155
 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-190 Nieuweburen 21P Kummel
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 21wed Jan Baukes
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 21Marten Jansinwooning
4-190 1/2 no. 4Nieuweburen 21Gerrit Hendriks
4-190 1/2 no. 5Nieuweburen 21Paulus Hansen
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 21Willem Jans
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 21IJpe Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 1/2 no. 8Nieuweburen 21Pieter Jurjens
4-190 1/2 no. 12Nieuweburen 21Okke Fransen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196 Nieuweburen 210-00-00 CGde twaalff nieuwe woningen


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Trijntje Yepsgeb 1789 ... , ovl 13 okt 1813 HRL; wijk H-140; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Geert Willems van Vals... Kerk HRL 1794, 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1804, 1806, 1807, BS ovl 1811; wed. G. vV. gebruiker wijk H-140, gealimenteerd; eigenaar is J.D. Toussaint wed., 1814. (GAH204); G.W. vV. en Mettje Teunis Claver, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Johan Daniel Toussaint... ingenieur, Sijbrand Toussaint; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk H-140; gebruiker Geert van Vals wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-140Nieuweburen 21J D Toussaint Geert van Vals wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1900Nieuweburen 21Ulbe Ruurds VisserHarlingengrofsmidsknegthuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Roelof D Visseroud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk H-140; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-140Roelof Dirks Visser31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, huistimmerman
H-140Fetje Ulbes Visser22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-140Neinke Roelofs Faber1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-140Akke Roelofs Faber4 dHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-140Nieuweburen 21Roelof Dirks Faber, overleden op 14 juni 1843(Certificaat van onvermogen), 36 jr (geboren 23/11/1808), timmerman, overleden 12 Nieuwe Huizen H 140, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Reino Franses Kievit... Wijnaldum, dv Frans Pieters K en Rinske Rimkes; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Sietske Sipkes... Gosses en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk H-140, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839; kind: Wytse Epkes, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1900H-140 (12 Nieuwe huizen)Tetje Visser wed. R. Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1900H-155 (Nieuwe Buren)Freerk van der Molenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1900Nieuweburen 21 (H-155)Andries de Jongwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwe Buren 21A. de Jongtimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwe Buren 21C. (Christina) Scheffer wv de Vries
  terug