Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 17 (niet bekend) 4-196 H-142 H-157
 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-190 Nieuweburen 17P Kummel
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 17wed Jan Baukes
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 17Marten Jansinwooning
4-190 1/2 no. 4Nieuweburen 17Gerrit Hendriks
4-190 1/2 no. 5Nieuweburen 17Paulus Hansen
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 17Willem Jans
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 17IJpe Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 1/2 no. 8Nieuweburen 17Pieter Jurjens
4-190 1/2 no. 12Nieuweburen 17Okke Fransen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196 Nieuweburen 170-00-00 CGde twaalff nieuwe woningen


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-142Nieuweburen 17Harmen van der Berggeb 1802 HRL, ovl 23 nov 1812 HRL; wijk H-142, zv ... , en Elisabeth vd Woude, moeder wrsch eerder gehuwd geweest


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-142Nieuweburen 17Sophia Louise Geerling... HRL, moeder als Louisa ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-142Nieuweburen 17Rein Dirks Ackerboom... HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1835, ovl 1856; gebruiker van wijk H-142, pakhuisknegt; eigenaar erven S. Schaaf wed., 1814. (GAH204); R.D.A. en Elisabeth Tjeerds, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-142Nieuweburen 17Syds Schaaff... 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-142; gebruiker Rein D. Akkerboom, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-142Nieuweburen 17S Schaaf wed & ervenRein D Akkerboom pakhuisknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1902Nieuweburen 17Barend Tjallings SchaafsmaHarlingentimmermansknegthuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-142Nieuweburen 17Barend Tjallings Schaafsma... 1821, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk H-142; VT1839; Ik Ondergetekende Tjalling Poppes Schaafsma, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-142Nieuweburen 17Tjietske Hendriks IJsenbeek... BS huw 1816, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk H-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-142; VT1839; geb 16 jun 1790, ged 13 jul 1790 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans IJzenbeek en Trijntje Johannes; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-142Barend Tjallings Schaafsma49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
H-142Tjietske Henr. IJzenbeek49 jHarlingenv, protestant, gehuwd, [metzelaar]
H-142Rinke Schaafsma19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, metzelaar [smid]
H-142Hendrik Schaafsma15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, smid
H-142Wytze Schaafsma11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-142Tjalling Schaafsma7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-142Trijntie Schaafsma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naayster
H-142Grietje Schaafsma9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1902H-142 (12 Nieuwe huizen)Rinke Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1902H-157 (Nieuwe Buren)Rinke Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1902Nieuweburen 17 (H-157)Tietske Schoonbergenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuweburen 17 Sjierk Riemsigarenmaker
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1500


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwe Buren 17M.J. (Melle) de Vries
  terug