Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 13 (niet bekend) 4-196 H-144 H-159
1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0032r van 11 feb 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 13Nieuweburen NZ [staat: no. 7 van de 12 nieuwe woningen]huis
 
koper door niaarFolkert van Loon, vertegenwoordigd door zijn vader200-00-00 GG
koper door niaardr. N. van Loon
geniaarde koperDouwe Pieters
huurderDirk Romkes
naastligger ten oostenhoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron v Plettenberg
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenburgemeester Jelgersma
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: straat]
verkoperAllard Scheltinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert van Loon koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Douwe Pieters, huis in de twaalf nieuwe wooningen, no. 7, thans bewoond door Dirk Romkes. Ten O. H.W. baron van Plettenberg, ten Z. stadsvesten, ten W. burgemeester Jelgersma, ten N. de straat. Gekocht van Allard Scheltinga, voor 200 gg.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0230r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 13Nieuweburen NZ [staat: de 12 nieuwe woningen]huis no. 7
 
koperTjerk Sjoerds, gehuwd met260-00-00 CG
koperSytske Baukes
naastligger ten oostenH. W. van Plettenberg
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: stadsvesten]
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Jelgersma
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: straat]
verkoperNicolaus van Loon J.U.D.advocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk Sjoerds x Sytske Baukes kopen huis nr. 7 in de 12 nieuwe woningen. Ten O. H.W. van Plettenberg, ten Z. stadsvesten, ten W. erven Bernardus Jelgersma, ten N. de straat. Gekocht van Nicolaus van Loon, I.U.D. en mede advocat voor den Hove van Friesland, voor 260 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0059r van 30 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 13Nieuweburen NZ [staat: stadsvesten ten zuiden van de stad] nr. 7 van de nieuwe woningenhuis
 
koperWillem Douwes houtkoper200-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNieuweburen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [niet vermeld]
verkoperTjerk Sjoerds, gehuwd metarbeider
verkoperSytske Baukes


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-190 Nieuweburen 13P Kummel
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 13wed Jan Baukes
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 13Marten Jansinwooning
4-190 1/2 no. 4Nieuweburen 13Gerrit Hendriks
4-190 1/2 no. 5Nieuweburen 13Paulus Hansen
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 13Willem Jans
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 13IJpe Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 1/2 no. 8Nieuweburen 13Pieter Jurjens
4-190 1/2 no. 12Nieuweburen 13Okke Fransen


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 31 van 22 feb 1810
adressoortbedraggebruik
H-144Nieuweburen 13koopaktefl. 380huis H-144
 
verkoperJanneke Pieters Gooitses (wv Bokke Gooitses)
koperJan van der Heide


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196 Nieuweburen 130-00-00 CGde twaalff nieuwe woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-144Nieuweburen 13A. W Tadema... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-144Nieuweburen 13Willem Jans Steenbergen... huw 1812, huw 1815, ovl 1824, huw 1835, ovl 1837 1847 overlijdens, BS Franeker huw 1822; gebruiker wijk H-144, tichelaar; eigenaar is A.W. Tadema q. q., 1814. (GAH204); W.J.S., werkman, wonende te HRL, is verzogt een ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-144Nieuweburen 13Wybe Jans Steenbergengeb 1762. ., ovl 20 mrt 1814 HRL, huw.get. bij J.H. Holmans en F.W. Steenbergen, oom bruid. 1811, ovl wijk H-144; BS huw 1811, ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-144Nieuweburen 13A W Tadema qq Willem J Steenbergen tichelaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1904Nieuweburen 13Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-144Nieuweburen 13Louwrens Westerhof... W, en Maria Nak; BS huw 1818, huw 1821, huw 1837, ovl 1848, huw 1854, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk H-144; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, opziener der spinfabriek, wijk H-153; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-144Nieuweburen 13Maria Schoot... HRL; (?), dv Johannes S, en Anna van Erp; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk G-347, wijk H-144; Coenraad Slym en M.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-144Ype Zwart26 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, werkman
H-144Gerrytje Hellema21 jMidlumv, rooms katholiek, gehuwd
H-144Catharina Zwart1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-144Nieuweburen 13Grietje Pieters Kanné... en Trientje Jans Kroontje; BS huw 1826, ovl 1849, huw 1854, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk G-284, wijk H-144; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1904H-144 (12 Nieuwe huizen)Aafke A. Zein vrouw van Martinus H. Lieuwmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1904H-159 (Nieuwe Buren)Wiebe Jans Kramerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1904Nieuweburen 13 (H-159)Wiebe J. Kramerwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwe Buren 13G. (Geert) Postma
  terug