Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schoolstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Schoolstraat 2 4-228 4-231 H-165 H-199
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schoolstraat 4 4-228 4-232 H-165 H-199a
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schoolstraat 6 4-228 4-232 H-165 H-199b
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schoolstraat 8 4-226 4-233 H-165 H-199c
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schoolstraat 10 4-226 4-233 H-165 H-199d
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schoolstraat 12 4-226 4-233 H-165 H-199e
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schoolstraat 14 4-226 4-233 H-165 H-199f
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schoolstraat 16 4-226 4-233 H-165 H-199g
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schoolstraat 18 4-226 4-233 H-165 H-199h
 huisnummer lager   Schoolstraat 20 4-226 4-233 H-165 H-199i
1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0222v van 19 jun 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad]lege plaats of huisstede van 130 x 24 voet
 
koperPieter Jacobs 106-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenTiebbe Tiebbes Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenlege plaatsen van de verkoper Jacob Pyters Hagen c.u.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJacob Pyters Hagen e.a., gehuwd met
verkoperJaeptien Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs te Hoorn koopt een ledige plaats of huissteede van 130 bij 24 voet in de zuider nieuwe stad zz. Zuiderhaven.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-226 Schoolstraat 8kamer
eigenaarEvert Cl. Oosterbaan
gebruikerTrijntie Sents
huurwaarde07-10-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
 
4-228 Schoolstraat 2huis
eigenaarRintie Claessen
gebruikerYme bootsgesel
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-226 Schoolstraat 8kamer
eigenaarEvert Claessen
gebruikerTrijntie Sents
huurwaarde07-10-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
 
4-228 Schoolstraat 2huis
eigenaarAegjen Hendrix
gebruikerJacob Scheltes cum soc.
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-226 Schoolstraat 8kamer
eigenaarWytse P. Talma
gebruikerWytse P. Talma
huurwaarde07-10-00 CG
aanslag huurwaarde01-05-00 CG
 
4-228 Schoolstraat 2huis
eigenaarPyter Freerks
gebruikerPyter Freerks
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0108v van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZhuis
 
koperDirk van Scheltinga eerste klerk Admiraliteit in Friesland1000-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat naar het bolwerk lopende
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenhet koolstek van Tjeerd Syvarda koopman
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoperCoert van Beimasecretaris Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk van Scheltinga, 1e klerk bij de Admiraliteit., koopt een huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. de straat naaar het Bolwerk (Steenhouwersstraat.?), ten W. het koolstek van Tjeerd Siverda, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat en haven. Gekocht van Coert van Beyma, secretaris bij de Admiraliteit., voor 1000 cg. en 75 cg voor de losse goederen.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-226 Schoolstraat 8huis
eigenaarPyter Freerks
gebruikerPyter Freerks c.s.
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
 
4-228 Schoolstraat 2huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Jansen
opmerking1720 insolvent verklaart


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-228 Schoolstraat 2wed. Gerrit Jansen, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0340v van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ naast de landswerfhuis, tuin, stal, wagenhuis en achterwoning
 
koper door niaarJacob Oosterbaan koopman3200-00-00 CG
geniaarde koperJoost Pietersgrofsmid
huurderDolleman majoor
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadsbolwerk]
naastligger ten westenhet land: timmerwerf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde Admiraliteit van Friesland


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0006r van 4 okt 1807 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ wijk H-165 [staat: H-170]huis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuis
 
koperHaaye Tuinhout q.q.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland1400-00-00 CG
huurderCornelis Mollema q.q.koopman70-00-00 CG
bewonerWytse Blom c.u.
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadswal]
naastligger ten westenhet land: timmerwerf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJacob Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHayo Tuinhout koopt een huis, stal, wagenhuis en achterwoning met zomerhuis naast `s lands werf. Het werd gebruikt door de broederen Vrijmetselaren. Ten O. de straat, ten W. `s lands timmer werf, ten Z. de stadsvesten, ten N. de straat en haven. Wijk H-165. Gekocht van Jacob Oosterbaan, voor 1400 cg. N.B. Dit huis stond op de noordwesthoek van de huidige Schoolstraat en had kadnr. 1930.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-231 Schoolstraat 2C Mollema nom ux1-00-00 CGhuis en tuin


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Cornelis Heins Mollema... van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-170; tuin, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Willem Jurjens... 1815, id. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815; BS geb 1815, ovl 1820, ovl 1828; gebruiker van wijk H-165, turfdrager, eigenaar is C. Mollema, 1814. (GAH204); W.J., soldaat onder het Regiment van Luitenant ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-165Schoolstraat 2C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165Schoolstraat 4Willem Jurjens turfdrager
H-165Schoolstraat 6Willem Jurjens turfdrager
H-165Schoolstraat 8Willem Jurjens turfdrager
H-165Schoolstraat 10Willem Jurjens turfdrager
H-165Schoolstraat 12Willem Jurjens turfdrager
H-165Schoolstraat 14Willem Jurjens turfdrager
H-165Schoolstraat 16Willem Jurjens turfdrager
H-165Schoolstraat 18Willem Jurjens turfdrager
H-165Schoolstraat 20Willem Jurjens turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 18Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 20Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 2Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 4Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 6Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 8Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 10Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 12Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 14Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 16Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Anna Meyloud 54 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Hendrika Jacobus Posthuma... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1829, huw 1853; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839; geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacobus Johannes Posthuma en Anna Martgens ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Jacobus Johannes Posthuma... bewijs, 17 may 1805; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-165; VT 1839; kind: Henderica Jacobus Posthuma, geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL; J.J.P. en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 10Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 12Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 14Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 16Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 18Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 20Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 2Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 4Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 6Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 8Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Marijke Riemers Lamminga... Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1930H-165 (Zuiderhaven)Lieuwe Altawoonhuis
Sectie A nr. 1930H-196 (Zuidergat)Hendrik Burgerdijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1930H-199 (Zuiderhaven)Erven Lieuwe Altawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5206Schoolstraat 2 (H-199)Hein van Asperen
Sectie A nr. 5207Schoolstraat 4 (H-199)Hein van Asperen
Sectie A nr. 5208Schoolstraat 6 (H-199)Hein van Asperen
Sectie A nr. 5209Schoolstraat 8 (H-199)Hein van Asperen
Sectie A nr. 5210Schoolstraat 10 (H-199)Hein van Asperen
Sectie A nr. 5211Schoolstraat 12 (H-199)Hein van Asperen
Sectie A nr. 5212Schoolstraat 14 (H-199)Hein van Asperen
Sectie A nr. 5213Schoolstraat 16 (H-199)Hein van Asperen
Sectie A nr. 5214Schoolstraat 18 (H-199)Hein van Asperen
Sectie A nr. 5215Schoolstraat 20 (H-199)Hein van Asperen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schoolstraat 2 Jacob Glasklerk telegrafist S.S.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Schoolstraat 2 Joon van der Werfscheepstimmerman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Schoolstraat 2 Harm van der Werfbankwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Schoolstraat 4 Jan Bellingaijzerwerker
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Schoolstraat 6 Jan Scheepsbouwerijzerwerker
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Schoolstraat 8 Gerrit Boomstra sr.pakhuisknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Schoolstraat 10 Hermanus Hoogenbirkconducteur S.S.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 900
Schoolstraat 12 Lammert Juliusladingmeester S.S.
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Schoolstraat 12 L.A. Faats vrouw van D. Juliuszonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Schoolstraat 14 IJbele Schievinkladingmeester S.S.
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Schoolstraat 16wed Jan W. Grobbe geb. De Langezonder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Schoolstraat 20 Gerrit Jan Kaspersmetselaar
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schoolstraat 2G. van Drimmelenscheepsbouwer
Schoolstraat 4H. de Vriesmagazijnmeester
Schoolstraat 6A.Welderingscheepstimmerman
Schoolstraat 8B.Smedingaijzerwerker
Schoolstraat 10R. de Boerscheepstimmerman
Schoolstraat 12A. de Vroomenarbeider zuiderzeewerken
Schoolstraat 14H.Meijerscheepstimmerknecht
Schoolstraat 18G.Dijkstraijzerwerker
Schoolstraat 20O. v/d Werfscheepstimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Schoolstraat 2M. (Monse) v.d. Plaats
Schoolstraat 4B. (Berend) Smedinga
Schoolstraat 6IJ. (IJpe) Hoekstra
Schoolstraat 8A. (Arie) Bader
Schoolstraat 10F. (Foppe) Grobbe
Schoolstraat 12A.P. (Adrianus) van Vliet
Schoolstraat 14G.H. (Georgius) Wilbrink
Schoolstraat 16Y. (Ype) van Driesten
Schoolstraat 18A. (Andries) v.d. Meer
Schoolstraat 20W. (Wijbren) Brandsma
  terug