Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 26 4-237 4-243 H-179 H-223
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 20 4-239 4-245 H-179* H-225
 


 


 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171r van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad op de hoek van de Zuiderpoortsbrug]huis met een hof erachter
 
koperDirck Martens, gehuwd met1100-00-00 GG
koperAeltie Joannes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Reinners
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende lege plaats
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperHeertien Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Martens x Aeltie Joannes koopt een huis met een hof erachter, op de hoek van de Zuiderpoortsbrug. Ten O. erven Jan Reiners?, ten W. de ledige plaets, ten N. de straat. Gekocht van Maertien? Abbes, voor 1100 gg.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-237Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerwed. Pieter Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
4-239Zuiderstraat 20huis
eigenaarHibbe Gabes
gebruikerTeecke Simens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-237Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohan. Cramer
gebruikerAbbe Rinses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
4-239Zuiderstraat 20huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerwed. Jan Puisters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-237 Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerwed. Rijk Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
4-239 Zuiderstraat 20huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerTjerk Andries
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-237 Zuiderhaven 26huis
eigenaarJacob Pyters
gebruikerCobus Andrys
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
4-239 Zuiderstraat 20huis
eigenaarArent Nieuwenhuis
gebruikerSybren Taekes
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-237 Zuiderhaven 26Jacobus Pieters, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
4-239 Zuiderstraat 20Jan Bierma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-237 Zuiderhaven 26huis
eigenaarJacobus Pytters
gebruikerJacobus Pytters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
4-239 Zuiderstraat 20huis
eigenaarFolkert Pytters
gebruikerJan Bierma cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
4-239 /2Zuiderstraat 20huis
eigenaarSibout Sierks nom. ux.
gebruikerCarst Hansen cum soc.
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-07-04 CG


 


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0019r van 18 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 20Zuiderstraat OZ [staat: tussen Zuiderpoort en Zuiderbrug]huis
 
koperWiebe Willems, gehuwd metvarensgezel450-00-00 CG
koperTjietske Aukes
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong
naastligger ten zuidenAntje Hibbes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Cobus Pieters
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPyter Ceimpes de Jong
verkoperHidde Stoffelsscheepstimmerman


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 20Zuiderstraat OZ [staat: tussen de Zuiderpoort en Zuiderbrug]huis
 
koperTjeerd Claezes, gehuwd metscheepstimmerman470-00-00 CG
koperAafke Fransen
naastligger ten oostenPieter Keimpes de Jong
naastligger ten zuidenAntje Hibbes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Keimpes de Jong
verkoperWybe Willemsvarensgezel


 


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperJan Sweerus, gehuwd metlandsscheepstimmerbaas2095-00-00 GG
koperAnna Hansen
naastligger ten oostende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJapke Hendriks, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pieter Keimpes de Jong koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoper van 2/3 van 1/2Japke Hendriks, erfgenaam van wijlen haar man
erflaterwijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Japke Hendriks, en de wederhelft van het geheel bij scheiding bekomen hebben
erflaterwijlen Pieter Keimpes de Jong, gehuwd met
erflaterwijlen Akke Andries de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sweerus, Lands scheepstimmerman x Anna Hansen koopt 1e een deftig huis zz. Zuiderhaven. Ten O. Dirk Christiaans, ten W. de verkoper, ten Z. het 2e perceel, ten N. de straat en haven. Ten 2e een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. wd. Folkert Pieters (Schellingwou?), ten W. de straat, ten Z. Jentje Douwes, ten N. het 1e perceel. Gekocht van Japke Hendriks wv Pieter Keimpes de Jong.


 


 


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0193r van 25 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 20Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperGeert Rinnerts de Beer c.u., gehuwd met601-00-00 CG
koperHike Walles Hettema
huurderGeert Rinnerts de Beer 26-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen en weduwe van Volkert Pieters
naastligger ten zuidende weduwe van Sintje Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Swerus scheepstimmerbaas
verkoperJacob Annesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Rinnerts de Beer x Hyke? Walles Hettema? koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. erven Folkert Pieters Schellingwou, ten W. de straat, ten Z. wd. Antie Douwes, ten N. Jan Sweerus, scheepstimmerbaas. Met beschrijving van het huis. Gekocht van Jacob Annes, scheepstimmerman, voor 601 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 246r van jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 26Sjoerd Wiarda, oud-makelaar x Judith Catharina Heins, koopt huis en tuin zz. Zuiderhaven. Ten O. erven Dirk Christiaans, Ten W. Willem Feykes Wijngaarden en de straat, ten Z. Geert R. de Beer, ten N. de haven. Gekocht van Jan Sweerus te Leeuwarden, voor 1470 gg. N.B. dit zal later zijn opgenomen in het huidige pand Zuiderstraat 22.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0246v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metmakelaar1470-00-00 GG
koperJudith Catharina Heins
naastligger ten oostende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenGeert R. de Beer
naastligger ten westenWillem Feikes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan SweeresLeeuwarden


 


 


 


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0025r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 20Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperSjoerd Douwes Faber 70-00-00 CG
huurderJan Carels 0-10-00 CG
naastligger ten oostenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenWiarda makelaar
naastligger ten westenGeert de Beer
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Sjoerd Douwes Faber, curator over zijn minderjarig nichtjemr. smidWommels
verkoperVrouwkje Sentjes onmondig kind, zuster van
verkoperAntje Sintjes, meerderjarige dochter van
erflaterwijlen Sentje Douwes, gehuwd met
erflaterwijlen Tjietske Alles


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-236 Zuiderhaven 26Jan Karels
4-236 Zuiderhaven 26Douwe Jans, 21 jaar, gehuwd
4-236 Zuiderhaven 26Karel Jans, 26 jaar, gehuwd


1805 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 26Oud Harlingen Magazine 1995Ids Wiarda, die makelaar en zeehandelaar was, woonde vanaf 1805 op het adres Zuiderhaven 26


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-243 Zuiderhaven 26Jentje Douwes1-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 110 van 21 okt 1811
adressoortbedraggebruik
H-179Zuiderhaven 26koopaktehuis bij de Zuiderpoort H-179
 
verkoperSjoerd Douwes Faber (te Wommels)
koperJan Karels


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-179Zuiderhaven 26Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
H-179Zuiderstraat 20Jan Carels Timmer turfdrager


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-179Zuiderhaven 26Antje Douwes Siderius, overleden op 1 februari 1826Zuiderpoort H 179, wed. Jan Timmer, moeder van Lammert, kastenmakersknecht, Karel, scheepstimmerbaas, Douwe, timmermansknecht, Fetje (vrouw van Hendrik Pieters Mooyman, idem), Antje en Lodewijk Jans Timmer, stoeldraaier Franeker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-179Zuiderstraat 20Antje Douwes Siderius, overleden op 1 februari 1826Zuiderpoort H 179, wed. Jan Timmer, moeder van Lammert, kastenmakersknecht, Karel, scheepstimmerbaas, Douwe, timmermansknecht, Fetje (vrouw van Hendrik Pieters Mooyman, idem), Antje en Lodewijk Jans Timmer, stoeldraaier Franeker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1962Zuiderhaven 26Ids WiardaHarlingenmakelaarhuis (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1964Zuiderstraat 20Louiza TietgenHarlingenwinkelierschehuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-179Zuiderhaven 26Tetske Gerbranda... Reins G, en Jacoba Willems Rosier; BS huw 1833, ovl 1850; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-179; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-179Zuiderhaven 26W Leenmans stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-179Willem Leemans27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, [zeeman]
H-179Willem Leemans27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, [zeeman]
H-179Tetske Gerbranda31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-179Tetske Gerbranda31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-179Wybe W Leemans5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-179Wybe W Leemans5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-179Louisa Cath. Leemans2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-179Louisa Cath. Leemans2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1962H-177 (Zuiderhaven)Ids Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1964H-179 (Bij de Zuiderpoort)Klaaske Visser wed. J. Altawoonhuis


1879 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 20Oud Harlingen Magazine 1995In resp. 1879 [?] volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat 20, [?]


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1962H-223 (Zuiderhaven)Jacobus Nicolaas Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1964H-225 (Zuiderstraat)Jacobus Nicolaas Wiardawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 26wed T. Wiebenga geb. M. Wijgazonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Zuiderhaven 26 Uilkje Lantingaonderwijzeres
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1300
Zuiderhaven 26 Jacobus Johs. Maassencomm. ter secret.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 26J.J.Stratinghleeraar m.o.
Zuiderstraat 20Th. van Rossumkantoorbediende


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 26L.J. (Louw) Elgersma
Zuiderstraat 20H. (Harmen) de Boer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 70) 26rijksmonument 20790
  terug