Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderhaven 26,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 26 4-238 4-244 H-180 H-223
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 18 4-239 (niet bekend) H-180 H-226


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: moscou
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 18naamloze steeg ten westen


 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171r van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZ [staat: Zuider nieuwe stad op de hoek van de Zuiderpoortsbrug]huis met een hof erachter
 
koperDirck Martens, gehuwd metGG 1100:00:00
Aeltie Joannes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Reinners
naastligger ten zuiden
naastligger ten westende lege plaats
naastligger ten noordenstraat
verkoperHeertien Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Martens x Aeltie Joannes koopt een huis met een hof erachter, op de hoek van de Zuiderpoortsbrug. Ten O. erven Jan Reiners?, ten W. de ledige plaets, ten N. de straat. Gekocht van Maertien? Abbes, voor 1100 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-238 Zuiderhaven 26huis
eigenaarSjouke te Surig
gebruikerBouwe Tietzes
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
 
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarHibbe Gabes
gebruikerTeecke Simens
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-238 Zuiderhaven 26huis
eigenaarSaak Gosses erven
gebruikerRijk Harmens
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan--
 
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerwed. Jan Puisters
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
aansl. huurw. voldaan29-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-238 Zuiderhaven 26huis
eigenaarSaak Gosses erven
gebruikerStoffel Sakes
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00
 
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerTjerk Andries
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-238 Zuiderhaven 26woning
eigenaarCornelis Annes
gebruikerFokke Joostens
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
 
4-238 Zuiderhaven 26huis
eigenaarGerloff Clases
gebruikerFloris Yedes c.s.
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
 
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarArent Nieuwenhuis
gebruikerSybren Taekes
huurwaardeCG 46:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:13:06


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-238 Zuiderhaven 26Fokke Joosten, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00
4-239 Zuiderstraat 18Jan Bierma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperJan Sweerus, gehuwd metscheepstimmerbaas (lands -)GG 2095:00:00
kopersAnna Hansen
naastligger ten oostende erven van Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJapke Hendriks, weduwe van
wijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoper van 2/3 van 1/2Japke Hendriks, erfgenaam van wijlen haar man
wijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Japke Hendriks, en de wederhelft van het geheel bij scheiding bekomen hebbende van de erfgenamen
wijlen Pieter Keimpes de Jong, gehuwd met
wijlen Akke Andries de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sweerus, Lands scheepstimmerman x Anna Hansen koopt 1e een deftig huis zz. Zuiderhaven. Ten O. Dirk Christiaans, ten W. de verkoper, ten Z. het 2e perceel, ten N. de straat en haven. Ten 2e een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. wd. Folkert Pieters (Schellingwou?), ten W. de straat, ten Z. Jentje Douwes, ten N. het 1e perceel. Gekocht van Japke Hendriks wv Pieter Keimpes de Jong.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0269r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 18Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperAuke Jans, gehuwd metscheepstimmermanCG 600:00:00
kopersWytske Jacobs
huurderLieuwe Jentjes CG 30:00:00
naastligger ten oostenJan Swerus
naastligger ten zuidenSent smid
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Swerus
verkoperTjeerd Clasenscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Jans, scheepstimmerman x Wytske Jacobs kopen huis omtrent de Zuiderpoort, thans verhuurd aan Lieuwe Jentjes c.u. voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. en N. Jan Swerus, ten Z. Sent Smid, ten W. de straat. Gekocht van Tjeerd Claasen, scheepstimmerman, voor 600 cg. Niaar ratione vicinitatis van Jan Sweerus, mr. timmerbaas bij de Admiraliteit, uitslag niet duidelijk.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0117r van 8 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 18Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperDirk Douwes Siderius, gehuwd metCG 625:00:00
Wytske Ruurds
naastligger ten oostenJan Swerus
naastligger ten zuidende weduwe van Sent Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Swerus
verkoperAuke Jans, gehuwd met
Wytske Jacobs


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0246v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metmakelaarGG 1470:00:00
Judith Catharina Heins
naastligger ten oostende erven van Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenGeert R. de Beer
naastligger ten westenWillem Feikes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan SweeresLeeuwarden


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0016r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 18Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperburgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakker CG 500:00:00
huurderde weduwe van Willem Gerryts
naastligger ten oostenS. Wiarda
naastligger ten zuidende weduwe van Sent Douwes
naastligger ten westen [staat: noorden]Zuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenS. Wiarda
verkoperDirk Douwes Siderius, gehuwd metWorkum
Wytske RuurdsWorkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Clasen Bakker, bevelhebber te Harlingen, koopt huis bij de Zuiderpoort. Ten O. en W. Sjoerd Wiarda, ten Z. wd. Sent? Douwes, ten N. de straat. Gekocht van Dirk Douwes Siderius x Wytske Ruurds te Workum.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-237 Zuiderhaven 26Geert de Beer


1805 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 26Oud Harlingen Magazine 1995Ids Wiarda, die makelaar en zeehandelaar was, woonde vanaf 1805 op het adres Zuiderhaven 26


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227r van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 18Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperSjoerd Wiarda oud gezworen makelaarCG 400:00:00
naastligger ten oostenSjoerd Wiarda
naastligger ten zuidenSjoerd Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-244 Zuiderhaven 26Geert de BeerCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-180Zuiderhaven 26Geert Rinderts de Beer... Baukes; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1851; wed. G. dB. eigenaar en gebruiker van wijk H-180, winkelierse, 1814. (GAH204); G. de B., en Hyke Walles Hettema, beide van HRL, hebben hunne laatste ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-180Zuiderhaven 26Geert de Beer wedGeert de Beer wedwinkeliersche
H-180Zuiderstraat 18Geert de Beer wedwinkeliersche


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-180Zuiderhaven 26Hieke Walles Hettema, overleden op 8 oktober 1822wed. Geert de Beer (bij Zuiderpoort H 180), moeder van Ymkje (vrouw van Bote L. Tuininga, deurwaarder), Klaas, schipper, Sjoerd, olieslagersknecht en Rindert Geerts de Beer, wagenmakersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-180Zuiderstraat 18Hieke Walles Hettema, overleden op 8 oktober 1822wed. Geert de Beer (bij Zuiderpoort H 180), moeder van Ymkje (vrouw van Bote L. Tuininga, deurwaarder), Klaas, schipper, Sjoerd, olieslagersknecht en Rindert Geerts de Beer, wagenmakersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1962Zuiderhaven 26Ids WiardaHarlingenmakelaarhuis (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1965Zuiderstraat 18Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis en erf (132 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-180Zuiderhaven 26Antje Croes... Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, vader als: G.J. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1962H-177 (Zuiderhaven)Ids Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1965H-180 (Bij de Zuiderpoort)Ids Wiardakantoor


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1962H-223 (Zuiderhaven)Jacobus Nicolaas Wiardawoonhuis


1883 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 18Oud Harlingen Magazine 1995In resp. [?] 1883 [?] volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat [?] 18 [?]


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargaddor, expedit. en assurantieagent


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargaddor, expedit. en assurantieagent


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23cargadoor, expediteur en assurantieagent


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23vert. fa. Gebrs. Scheuer


1915 - schoolgeldadresnaam
Zuiderstraat 18Joannes Kerkhoven


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23cargadoor, expediteur en assurantieagent


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18Scheuer23vertegenwoordiger C. Kuhlman Jzn.


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, expedit. en assurantieagent


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 26wed T. Wiebenga geb. M. Wijgazonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Zuiderhaven 26 Uilkje Lantingaonderwijzeres
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1300
Zuiderhaven 26 Jacobus Johs. Maassencomm. ter secret.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1300
Zuiderstraat 18 Johannes Kuhlmancargadoor
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, expedit. en assurantieagent


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 26J.J.Stratinghleeraar m.o.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 26L.J. (Louw) Elgersma
Zuiderstraat 18L. (Lambertus) Ligthart


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 70) 26rijksmonument 20790
  terug