Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 10 4-254 4-261 H-184 H-229
aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 10Zuidersteeg of Zuiderpoortssteeg ten westen


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Bij de Zuiderpoort huis met loodske waar de stad Bolsward uithangt
 
koperN. N.
verpachter grond de Stad Harlingen 4-00-00 CG
naastligger ten zuidenHeert Pieters
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenhopman Jan Spenser
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
wijlen Tyaardts Loussecretaris


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-254 Zuiderstraat 10kamer
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerRienk Jouws
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-254 Zuiderstraat 10kamer
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerRienk Jouws
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037v van 29 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis, plaats en paardenstal
 
koperClaes Jansen c.u.mr. scheepstimmerman200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huur aanJan Chrishaert c.u.
naastligger ten oostenPieter Gerloffs
naastligger ten zuidenwijlen Melle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenArent Nieuwenhuis
verkoperDirck Formhout c.u.Leeuwarden


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051r van 24 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis, plaats, paardestal
 
koperReitse Lykles, gehuwd met300-00-00 CG
Baukje Piers
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerHans Femmes c.u.
naastligger ten oostenPyter Gerloffs
naastligger ten zuidenMelle Hansen n.u.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erven van Arent Nieuwenhuys
verkoperClaes Jansen, gehuwd met
Janke Hans


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]dwarshuis, loods, plaats, put, bak
 
koperDirk Jansen van Zeist c.u.295-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Gerlofs koopman
naastligger ten zuidenMelle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Arent Nieuwenhuis
verkoperReitze Lykeles c.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-254 Zuiderstraat 10camer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJan Hansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-254 Zuiderstraat 10huis
eigenaarJan Alberts
gebruikerJan Alberts c.s.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-254 Zuiderstraat 10Douwe Lieuwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperRigtsje Dirks, gehuwd met480-00-00 CG
Albert Beernsmr. bontwever
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFolkert Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenYde Pyters
verkoper van 1/2Johannes van Seist, en namensstadstorenblazer
verkoper van 1/2zijn broer Claes van Seist


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0024v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koper door niaarGeeltje Jans Jongma, gehuwd met250-00-00 GG
Pieter Douwes Meetieschipper
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperJurjen Carsten, gehuwd metwagenaar en koopman
Fettie Saekes
huurderJelle Gerrits c.u.
naastligger ten oostenPieter Meetie
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenFolkert Pieters
naastligger ten westenPieter Freerks
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperFeddrik Ayses Mahui, reversaalhouderkoopman
Albert Beernts, weduwnaar van
Rigtsje Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeeltje Jans Jongma x uitlandige schipper Pieter Douwes niaren wegens naastliggerschap de koop van zeker dwarshuis bij de Zuiderpoort, bewoond door Jelle Gerrits c.u. Grondpacht 4 cg. Ten O. Pieter Meesie (?) en een steeg, ten Z. Folkert Pieters, ten W. Pieter Freerks, ten N. de straat. Gekocht van Feddrik Ayses Mahui, koopman, als houder van de reversaalbrief, en door Rigtje Dirks metterdood ontruimd, en door haar nagelaten man Albert Beernts verlaten, voor 250 gg.


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0026v van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]dwarshuis
 
koper door niaarJan Lourens matroos op het Prinsenjacht270-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperJurjen Ockesmr. metselaar
huurderDoeke Heeres 38-00-00 CG
naastligger ten oostenFolkert Pieters
naastligger ten zuidenPieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirk Christiaans
verkoperGeeltje Jans Jongma, weduwe vanwinkelierse
wijlen Pieter Douwes Meetje, te betalen aan
Salomon JongmakoopmanFraneker


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0161v van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]dwarshuis
 
koperburgervaandrig Michiel Nauta 1000-00-00 CG
Grietje Bosscha
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaard koperLieuwe Jentjesmr. scheepstimmerman
eigenaar en bewonerJan Lourens
naastligger ten oostende erven van Folkert Pieters Schellingwou
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMichel Nauta
verkoperJan Lourensmatroos op 't Jacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Nauta, burger vaandrik voor zichzelf en als man en voogd over zijn huisvrouw Grietje Bosscha koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Lieuwe Jentjes, mr. scheepstimmerman, dwarshuis c.a. omtrent de Zuiderpoort, thans door de verkoper als eigenaar bewoond. Steeg ten Noorden. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. erven Folkert Pieters Schellingwou, ten Z. wd. Pieter Freerks, ten W. de straat, ten N. Michiel Nauta. Gekocht van Jan Lourens, matroos op het Jagt, voor 1000 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0198r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperTjeerd Claases mr. scheepstimmerman975-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerJan Lourens
naastligger ten oostenMichel Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgervaandrig Michel Nauta
verkoperMichel Nauta, gehuwd met
Grietje Bosscha
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Claases, mr. scheepstimmerman, koopt een huis omtrent de Zuiderpoort, verhuurd aan Jan Lourens. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Veel voorwaarden in de acte. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de straat, ten Z. wd. Pieter Freerks (Folkerts?). Gekocht van Michiel Nauta, burger-vaandrig x Grietje Bosscha, voor 975 cg.


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183]huis en bleekveld
 
koper door niaarJilles Johannes Adema 900-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde niaarnemeroud burgemeester Bouwe Fontein, gehuwd met
Anna van Loon
geniaarde koperHendrik D. Keetscommies ter recherche
huurderde weduwe van N. Bolt
naastligger ten oostenHendrik Tobe
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenoud burgemeester B. Fontein
verkoperElisabeth T. Bakker, gehuwd met
Adam ter Wogt


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-261 Zuiderstraat 10P J Pietersen2-00-00 CGhuis en stallingen


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183]huis
 
koperHendrik D. Keets 700-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Tobee
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenBouwe Fontein
verkoperN. N.


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Luutske Feddes Bijlgeb 1786 HRL, ovl 8 dec 1813 HRL; ovl wijk H-184; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Fedde Sjoerds Bijl... huwt met Doetje Bennes, scheepstimmerman; BS ovl 1815; 1816 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk H-184, timmerman, 1814. (204); eigenaar van wijk H-191, ledig, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-212, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-184Zuiderstraat 10Fedde S Bijl Fedde S Bijl timmerman


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-184Zuiderstraat 10Doedtje Binnes, overleden op 29 juli 1820wed. Fedde Sjoerds Bijl (overleden 10/6/1815: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 213,58 vervalt nu), laatst vrouw van Hendrik Geerts Klatter, paardendokter (Zuiderpoort H 184, getrouwd 10/11/1816), zuster van wijlen Alle (vader van Binne, arbeider Buitenpost, Jan, idem Veenklooster en Jitske Alles Westerhof, vrouw van Wybe Lubbes van der Ley, voerman Optwijzel), wijlen Oeble (vader van Binne, timmerman Buitenpost, Jitte, arbeider Kooten, Tjeerd, landbouwer Optwijzel, Sied, arbeider Augustinusga, Aukje, vrouw van Klaas Jans de Groot, winkelier Kollumerzwaag en Trijntje Oebles de Boer, vrouw van Pieter Sjoerds Wijma, arbeider Kootstertille) en wijlen Minke Binnes (moeder van Minke Hendriks Elsinga, vrouw van Sybren Willems Westra, landbouwer Drogeham). Saldo fl. 285,59. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 115 van 17 sep 1823
adressoortbedraggebruik
H-184Zuiderstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 247uitmuntend huis bij de Zuiderpoort H-184
 
verkoperHendrik Geerts Klatter
koperWillem Sybes de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1969Zuiderstraat 10Willem Siebes de BoerHarlingenlootshuis en erf (168 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Anna C Wegberoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-184; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Froukje Sietses Beidschat... 1825, N.H., dv Sijtse Cornelis B., en Jeltje Simons Swart; BS huw 1825, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-184; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Willem Siebes de Boer... eigenaar is Age Agema wed., 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, loots, wijk H-184; VT1839; W.S. d. B. eigenaar van perceel nr. 1969 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 100, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-184Willem S de Boer52 jLemmerm, protestant, gehuwd, loots
H-184Anna C Wegber51 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-184Stijntie de Boer26 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-184Anna Catharina van Laar2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-184Alida Margar. van Laar1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-184Zuiderstraat 10Willem Sybes de Boer, overleden op 6 juli 184457 jr, geboren Lemmer 2/2/1787, loods, overleden Zuidergat H 184, gehuwd, vader van Sybe, zeekapitein en Stijntje Willems de Boer (wed. Geert van Laar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Hiltje Jans Wierstra... Jacobs vd Boom op 15 jun 1823 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1823, dienstmeid. wonende te HRL, ovl wijk H-184, N.H., wonende te HRL. 1838, dv Jan Doedes W, en Sietske Hilles Hilstra; BS huw 1823, ovl 1838, ovl 1864, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Pieter Wijga... 1839, zv Enne Ennes W, en Atje Pieters Bos; BS huw 1825, huw 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1969H-184 (Bij de Zuiderpoort)Siebe W. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 1969H-189 (Zuidergat)Siebe W. de Boerachterhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1969H-229 (Zuiderstraat)Jurjen Posthumus c.u.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4501Zuiderstraat 10 (H-228)Fokke Overzet


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 10 Fokke Overzetbroodbakker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1927 - kentekenadresnaam
B-11910
Zuiderstraat 10Abraham Schut


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 10A.Schutkoopman
Zuiderstraat 10aR.Smedingtransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 10T. (Trijntje) Zeijlemaker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderstraat 10rijksmonument 20794
  terug