Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Dwarsstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Dwarsstraat 17 4-246 4-253 H-194 H-213
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-246 Dwarsstraat 17kamer
eigenaarwed. Jan Sents
gebruikerwed. Jan Sents
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-246 Dwarsstraat 17kamer
eigenaarwed. Jan Sents
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-246 Dwarsstraat 17kamer
eigenaarwed. Jan Zents erven
gebruikerwed. Sybe Lieuwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-246 Dwarsstraat 17woning
eigenaarerven Antie Jacobs
gebruikerLijsbet Lolles c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-253 Dwarsstraat 17B Boomsma0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-194Dwarsstraat 17Bouwe Jetzes Boomsma... wijk F-021; eigenaar en gebruiker is Douwe Boomsma, (zoon), ontvanger, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-194, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-195; tuin en landhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-196; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-194Dwarsstraat 17B Boomsma wed ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1951Dwarsstraat 17erven Bouwe BoomsmaHarlingenzomerhuis en tuin (370 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-194Dwarsstraat 17Anna Jans Panbakker... 1851 wijk H-185, 187, 194, supp wijk A-281; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-111; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-194Dwarsstraat 17Anna Martha Catrijna Snijder... wijk C-188, wijk F-005, wijk H-085, 187, 194; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-074; ... (alles)


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1951H-195 Philippus BraamsHarlingeneen bouwvallig zomerhuis afgebroken


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-194Dwarsstraat 17Pieter Jans de Groot... 187, 194, supp wijk A-281l; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk F-111; VT ... (alles)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Dwarsstraat 17 Johan Driestensigarenmaker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Dwarsstraat 17P.Dijkstrabootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Dwarsstraat 17F. (Foppe) de Jonge
  terug