Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Dwarsstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Dwarsstraat 21 4-249 4-255 H-196 H-215
1716 - reëelkohieradresgebruik
4-249Dwarsstraat 21windmolen
eigenaarTijs Gerrits erven
gebruikerTijs Gerrits erven
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-249Dwarsstraat 21windmolen
eigenaarJan Heerts
opmerkingstaet stil
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-249 Dwarsstraat 21molen
eigenaarGerrit Baltus
gebruikerGerrit Baltus
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-249 Dwarsstraat 21huis
eigenaarvroedsman Jelgersma
gebruikerHarmen Arents


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-249 Dwarsstraat 21Jan Jansen, bestaande uit 6 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-249 Dwarsstraat 21huis
eigenaarburgemr. Jelgersma
gebruikerJan Jansen
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-255 Dwarsstraat 21B Boomsma0-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-196Dwarsstraat 21Arjen de Leeuwgebruiker van wijk H-196, molenknegt, eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-196Dwarsstraat 21Bouwe Jetzes Boomsma... van wijk H-194, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-195; tuin en landhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-196; gebruiker Arjen de Leeuw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-197; gebruiker Hendrik T. Poort, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-196Dwarsstraat 21B Boomsma wedArjen de Leeuw molenknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1949Dwarsstraat 21erven Bouwe BoomsmaHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-196Dwarsstraat 21Dirk Monsma... ovl wijk H-204, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Haga; BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. Ha18 51 wijk H-196; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk H-204; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-196Jan Klases Kamminga39 jMakkumm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-196Debora Wijma35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-196Klaas Kamminga5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-196Dirkje Kamminga11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-196Aaltie Kamminga9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-196Dwarsstraat 21Jan Klases Kamminga... HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-196; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-196Dwarsstraat 21debora Ages Wyma... 1827, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-196; ... (alles)


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 92 en 94 van 26 okt 1853
adressoortbedraggebruik
H-196Dwarsstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 300huis H-196
 
verkoper Thomas Jan Zwanenburg (voor zich, tevens als voogd over zijn kinderen)
verkoperJan Zwanenburg
koperHendrik Burgerdijk


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1949H-216 (Zuidergat)Wed. en erven Pieter C. Hamstrawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Dwarsstraat 21J. v/d Werfwerkman


1965 - adresboekadresnaam
Dwarsstraat 21J. (Jan) Nieuwenburg
  terug