Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 15 4-256 4-264 H-204 H-242
0000 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 15Oud Harlingen Magazine 1991[?] winkel familie A. Schievink [?]


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 15Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperGeert Harmens, gehuwd met295-00-00 CG
koperBerber Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderde weduwe van Rintie Sjoukes c.s.
naastligger ten oostenJan Yedes
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westende verkoper Jidtske Jacobs c.u.
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperJidtske Jacobs, gehuwd met
verkoperWybe Jansen Munninckhuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Harmens x Berber Cornelis koopt een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. Jan Yedes, ten W. de verkoper, ten Z. de straat, ten N. het Bolwerk. Gekocht van Jetske Jacobs x Wybe Jansen Munnickhuis, voor 295 cg.


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 15Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperYpe IJsbrandts c.u.130-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Trompetter
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende erfgenamen van Jan Ydes
verkoperCornelis Geertsschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe IJsbrands koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. de Stadsvesten, ten Z. wd. Jan Trompetter, ten N. erven Jan Ydes. Gekocht van Cornelis Heerts, schuitschipper, voor 130 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-256Zuiderstraat 15huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-256Zuiderstraat 15huis
eigenaarAlbert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-256 Zuiderstraat 15huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-256 Zuiderstraat 15huis
eigenaarYpe IJsbrands
gebruikerYpe IJsbrands
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-256 Zuiderstraat 15Ype IJsbrands, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-256 Zuiderstraat 15huis
eigenaarYpe IJsbrants
gebruikerYpe IJsbrants
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0258r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 15Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en smederij
 
koperN. N. 300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de weduwe van Thomas Feikes
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Jacob Bouwes
verkoperIJsbrand Ypesmr. ijzersmid


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0073r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 15Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en smederij
 
koperWieger Paulus, gehuwd metmr. grofsmid650-00-00 CG
koperChristina Morrou
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderWieger Paulus c.u.mr. grofsmid50-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Thomas Feikes
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Bouwes
verkoperYpe YbrandsAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger Paulus, mr. grofsmid koopt een huis en smederij bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. de Stadsvesten, ten Z. Thomas Feikes, ten N. ...? Gekocht van Ype IJsbrands, voor 650 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 15Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en smederij
 
koperHeert Rommerts, gehuwd met556-00-00 GG
koperAntje Reinders
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
bewoner en eigenaarWyger Poulus, gehuwd metmr. grofsmid
bewoner en eigenaarChristina Morrouw
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerryt Spitske
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenMarten de Boer
Jarig van der Ley, boedelredder
dr. W. J. Hanekuik, boedelredders van
verkoperWyger Poules, gehuwd met
verkoperChristina Morrouw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeert Rommerts x Antie Reinders koopt een huis en smederij bij de Zuiderpoort, zoals het door Wyger Paulus, mr. grofsmid x Christina Morrouw als eigenaar werd bewoond. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. de straat, ten W. Stadsvesten, ten Z. Gerryt Spitske, ten N. Marten (Jacobs) de Boer. Gekocht van de redders van de boedel van Wieger Paulus x Christina Morrouw, voor 556 gg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-264 Zuiderstraat 15Cornelis Monses1-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Bartle Cornelis Monsmageb 1800 Makkum, ovl 26 mrt 1813 HRL; wijk H-204, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans (Haga); BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Cornelis Monses Monsma... eigenaar van wijk H-203; gebruiker Simon Jurjens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-204, ijzersmid. 1814. (GAH204); weduwe C.M. eigenaresse van perceel nr. 1980 te HRL, grofsmidsche, woonplaats ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-204Zuiderstraat 15C M Monsma C M Monsma ijsersmid


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
H-204Zuiderstraat 15Huizinge en grofsmederij, met annexen bij de Zuiderpoort, mede-eigenaar pieter cornelis, monsma. Finaal verkocht op 22 dec 1830 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1980Zuiderstraat 15wed. Cornelis MonsmaHarlingengrofsmidschehuis en erf (95 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Baukje Sjoerds Wiarda... W, en Anna Pieters (Nauta); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-204; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-214; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Metje Jacobs Zoete... Hinke Jans Dreyer; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1835; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Sjerp Jans Zwanenburg... Jan Thomas Z, en Aukje de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk H-204; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-214; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-204Durk Monsma35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, grofsmid
H-204Mettie Zoete30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-204Cornelis Monsma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-204Henderika Monsma1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-204Zuiderstraat 15Jacob Dirks Monsma, overleden op 30 juni 18442 jr (geboren 12/5/1842), overleden Zuidergat H 204, zoon van Dirk Cornelis Monsma, smid en Metje Jacobs Zoete, broer van minderjarige Cornelis, Hinke, Hiltje en Ytje Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1980H-204 (Bij de Zuiderpoort)Dirk C. Monsmawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Dirk Monsma... ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Mettje Jacobs Zoete op 14 mei 1835 HRL, grof- en hoefsmid 1864, DG, ovl wijk H-204, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Haga; BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. Ha18 51 wijk H-196; oud 35 ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4094H-242 (Zuiderstraat)Harmen H. Potwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5194Zuiderstraat 15 (H-243)Femmigje Posthumus (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 15J.Kuiperstransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 15F. (Foppe) Jonker
  terug