Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 17 4-256 4-264 H-205 H-243
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 19 4-256 4-264 H-205 H-243
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 21 4-257 4-265 H-205 H-243


Huisnaam in: 0
Gebruik: café
Naam: de schippersbeurs
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: soolsma, b


Huisnaam in: 0
Gebruik: logement
Naam: het posthuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1811
Gebruik:
Naam: het maccumer posthuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderstraat 17
ten oostenZuiderstraat 19
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 15


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 15 mei 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort aan de westzijde van de straat]huis en erf
 
koperBiene Wybrens 154-12-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuiden*Sybout Hansses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Joris Jacobs
verkoperEelcke EilisMenaldum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBiene Wybrens koopt een huis en erf c.a. wz. v.d. straat bij de Zuiderpoort. Aan de ene kant Sybout Sanstra en aan de andere kant Joucke Jacobs. Gekocht van Jelcke? Jillis te..?, voor 154 gg.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 15 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 15 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderpoort, bij dehuis en loods
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBiene Wibrens schoenmaker
verkoperde crediteuren van Sibolt Hanssens


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 15 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0153v van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperJacob Pibes c.u.220-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMay Luytiens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBiene Wibrants
verkoperCornelis Jeltes c.u.
verkoperJan Andries c.u.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 15 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254v van 21 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254v van 21 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254v van 21 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperTaede Joris Schots koopman535-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJacob Pybes timmerman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenjuffrouw Spenser
verkoperBene Wybrensmr. schoenmaker


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0135v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat [staat: bij de Zuiderpoort]huis en erf
 
koperJan Gerryts smid500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenTaede Joris
naastligger ten zuidenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMay Luytiens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Pybes c.u.mr. stadstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerryts, smid te Arum, koopt een huis en erf bij de Zuiderpoort. Grondpacht 40 st.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254v van 21 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0165v van 9 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort tot aan het bolwerk]huis
 
koperJacob Pibes mr. timmerman375-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenTede Joris
naastligger ten zuidenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMay Luytiens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Gerrytsmr. smidArum


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254v van 21 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0176v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperWopke Wytses van Tallum c.u.1300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat naar de poort]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWesterstraat [staat: straat naar het bolwerk]
naastligger ten noordenWybe Minties
verkoperJuffrouw Elisabeth Spenser


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254v van 21 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0127r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperJan Ydes, gehuwd met390-00-00 GG
koperTiamke Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenFedde Joris
verkoper van 1/3Sybe JacobsAmsterdam
verkoper van 1/3Meinse JacobsAmsterdam
verkoper van 1/3jongedochter juf Jetske Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ydes x Tjamke Jans koopt een mooi huis omtrent de Zuiderpoort. Ten W. de Stadsvesten, ten N. Fedde Joris. Gekocht van Sybe- en Meinte Jacobs te A`dam, voor 2/3, en Jetske Jacobs, voor 1/3, voor 390 gg.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254v van 21 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0195v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Ides mr. schoenmaker


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0195v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Ides mr. schoenmaker


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0195v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]ledige plaats
 
koperFoppe Jans mr. smid60-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenMartien Pieters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pytter Watzes
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Ides mr. schoenmaker
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Jansen, mr. schoenmaker?, koopt een ledige plaets bij de Zuiderpoort. Ten O. Martij Pieters wv Pytter Watzes, ten W. Jan Ydes, mr. schoenmaker, ten Z. de straat, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van de Geref. Diaconie, voor 60 gg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0094v van 31 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0094v van 31 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0094v van 31 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 19Zuiderstraat WZ [staat: bij de Zuiderpoort]ledige plaats
 
koperde weduwe van Martin Pytters 31-10-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Yedes mr. schoenmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Martin Pytters
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Yedes


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-256Zuiderstraat 17huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-257Zuiderstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Trompetter
gebruikerwed. Jan Trompetter
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-256Zuiderstraat 17huis
eigenaarAlbert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720
4-257Zuiderstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Trompetter
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0175r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en losse en vaste goederen
 
koperSake Pieters, gehuwd metvoerman100-00-00 CG
koperTrijntie Hessels
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenYpe IJsbrands
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSake Pieters, gehuwd metvoerman
naastligger ten noordenTrijntie Hessels
verkoperBauckjen Jans, gehuwd met
verkoperJoris Foklesdoodgraver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSake Pyters voerman x Trijntie Hessels kopen een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten Z. Ype IJsbrands, ten W. stadsvesten, ten N. de kopers.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-256 Zuiderstraat 17huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-257 Zuiderstraat 21kamer
eigenaarAukjen Clases
gebruikerAukjen Clases
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0208r van 12 apr 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderpoort, bij dehuis
 
kopervrijgezel Tyte Ruirds 540-14-00 GG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKeimpe Pieters c.soc.
naastligger ten noordende heer G. Zuringar
verkoperPietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Reinder Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyte Ruurds, vrijgezel, koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. De bakkersoven in de voorkamer zal in de koop versmelten, maar de gereedschappen moeten tegen taxatie worden overgenomen. Ten O. de straat, ten W. Reiner? Pieters, ten N. G. Suringar. Gekocht van Pietie Pieters wv Reinder Cornelis, voor 540 gg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-256 Zuiderstraat 17huis
eigenaarYpe IJsbrands
gebruikerYpe IJsbrands
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-257 Zuiderstraat 21huis
eigenaarJurjen Carstens
gebruikerJurjen Carstens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-256 Zuiderstraat 17Ype IJsbrands, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
4-257 Zuiderstraat 21Jurjen Carsten, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-256 Zuiderstraat 17huis
eigenaarYpe IJsbrants
gebruikerYpe IJsbrants
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-257 Zuiderstraat 21huis
eigenaarJurjen Carstens
gebruikerJurjen Carstens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0232r van 20 okt 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderpoort, achter de stadswacht bij degedeelte van half gesloopte en omgevallen woning
 
koperJurjen Carsten, gehuwd met11-15-00 CG
koperFettje Saekes
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenstadswacht en -wal
naastligger ten zuidenstadswacht en -wal
naastligger ten westenstadswacht en -wal
naastligger ten noordenstadswacht en -wal
verkoper van 1/2Claeske Jelles, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Willem Joosten
verkoper van 1/2Cornelis Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Carsten (de Jong) x Jeltie Sakes koopt een deels gesloopte woning op de Stadsgrond achter de Stadswacht bij de Zuiderpoort. Ten naasten de Stadswal, Stadswacht en Stadsgrond. Gekocht van Claaske Jelles wv Willem Joosten, voor 1/2, en Cornelis Jelles, voor 1/2, voor 11 cg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0037v van 24 okt 1756 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ 19/21 [staat: bij de Zuiderpoort]huis, stal en wagenhuizen
 
koper door niaarJacob Bouwes koemelker1400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Huig Gerrytswinkelier
geniaarde koper van 1/2Jan Freerxkoemelkeronder Almenum
naastligger ten oostenWesterstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJurjen Karsten de Jongkoopman


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0037v van 24 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ 19/21 [staat: bij de Zuiderpoort]huis, stal en wagenhuizen
 
koper door niaarJacob Bouwes koemelker1400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Huig Gerrytswinkelier
geniaarde koper van 1/2Jan Freerxkoemelkeronder Almenum
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenIJsbrand Ypes mr. ijzersmid
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJurjen Karsten de Jongkoopman


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0258r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0258r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0169v van 11 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperAdriana van Andringa 525-00-00 CG
koperJohanna Clara van Andringa
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJohannes Dahmens
naastligger ten westenPieter Keimpes de Jong
naastligger ten noordenJan Simons Bakker
verkoper q.q.Jacob Reidhorst, gelastigde van zijn vaderSexbierum
verkoper q.q.Herdrik Reidhorst, geauthoriseerde curator over
verkoperSybe Lieuwesbakkersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriana- en Johanna Clara van Andringa kopen een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Pieter Keimpes de Jong, ten Z. Johannes Damen, ten N. Jan Simons Bakker. Gekocht van de curator over Sybe Lieuwes, bakkersknecht.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0073r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0073r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0073r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180r van 6 jun 1779 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]stalling naast herberg het Posthuis
 
koperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met3500-00-00 CG
koperCatrina Cramer
naastligger ten oostenWesterstraat [staat: pad aan het bolwerk]
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet eerste pand in deze akte smid
naastligger ten noordenstadswallen
verkoperGrietje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Bouwes de Boer


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis of herberg genaamd het Posthuis
 
koperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met3500-00-00 CG
koperCatrina Cramer
naastligger ten oostenhet tweede pand in deze akte
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWieger Paulus smid
naastligger ten noordenstadswallen
verkoperGrietje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Bouwes de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Jacobs de Boer x Catharina Cramer koopt huis of herberg 'het Posthuis' met een stalling ernaast en nog een stalling en wagenhuis achter het Corps du Guarde, bij de Zuiderpoort. Ten O. een pad loopende aan het Bolwerk, ten W. Wieger Paulus, smid, ten Z. de straat, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Grietje Willems wv Jacob Douwes? de Boer.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarten de Boer


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0087r van 19 okt 1783 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]stalling naast herberg het Posthuis
 
koperTaede Jansen, gehuwd metpikeur3500-00-00 CG
koperHaukje Pieters
naastligger ten oostenWesterstraat [staat: een rijpad]
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet eerste pand in deze akte
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met
verkoperKaatje Cramer


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0087r van 19 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en herberg het Posthuis genaamd
 
koperTaede Jansen, gehuwd metpikeur3500-00-00 CG
koperHaukje Pieters
naastligger ten oostenhet tweede pand in deze akte
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHeert Rommerts
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met
verkoperKaatje Cramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaede Jansen, picqueur x Haukje Pieters koopt huis en herberg 'het Posthuis' met stalling en wagenhuis, achter het Corps du Guarde bij de Zuiderpoort. Ten O. een algemeen rijdpad, ten W. Heert Rommerts, ten Z. de straat, ten N. de stadsvesten. De stal achter de Corps du Guarde heeft de stadsvesten. Gekocht van Marten Jacobs de Boer x Kaatje Cramer.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0178r van 1 sep 1799 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]stalling en wagenhuis naast het Posthuis
 
koperSjoerd de Vries kastelein in Het Swart Paard2605-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaede Jans, gehuwd met
verkoperHaukie Pieters


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0178r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en herberg het Posthuis genaamd
 
koperSjoerd de Vries kastelein in Het Swart Paard2605-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaede Jans, gehuwd met
verkoperHaukie Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-264 Zuiderstraat 17Cornelis Monses1-10-00 CG


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
H-205Zuiderstraat 17Een uitmuntende HUIZINGE en HERBERG het Makkummer Posthuis genaamd met stal voor 40 paarden bij de Zuiderpoort, thans bewoond en gebruikt door Pieter J., Pietersen. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 door notaris W. Vettevogel..


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
H-205Zuiderstraat 21Een uitmuntende HUIZINGE en HERBERG het Makkummer Posthuis genaamd met stal voor 40 paarden bij de Zuiderpoort, thans bewoond en gebruikt door Pieter J., Pietersen. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 door notaris W. Vettevogel..


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 290 van 6 apr 1811
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 4500herberg en het posthuis H-205 en H-206
 
verkoperTaeke Stephany (q.q.)
verkoperJantje Jacobs (gehuwd met Pieter Pietersen)
koperZake Wierds (te Galamadammen)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Sake Wierdsma... varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-202, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-205Zuiderstraat 17Sake Wierdsma stalling
H-205Zuiderstraat 19 stalling
H-205Zuiderstraat 21 stalling


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 15 dec 1829
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 2300a. huis, herberg genaamd het Posthuis en stalling H-206 en H-205, b. huis en stalling H-186
 
verkoperSake Wierds Wierdsma (gehuwd met Christina Tietes de Boer)
koperDirk Riemers Lammenga (te Almenum, gehuwd met Eeke Sjoerds de Boer)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1981Zuiderstraat 17Dirk Riemers LammingaHarlingenhuis en erf (198 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1981Zuiderstraat 19Dirk Riemers LammingaHarlingenhuis en erf (198 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1982Zuiderstraat 21Dirk Riemers LammingaHarlingenhuis (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Almtje Dirks Blank... met Simon Petrus Wink, N.H., dv Dirk B., en Jetske ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk H-205; oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Aukje Sjerps de Vries... dv Sjerp Tjeerds dV, en Antje Tjeerds de Boer huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-205Jacobus Noentjes39 jWijnaldumm, rooms katholiek, gehuwd, herbergier
H-205Jacobus Noentjes39 jWijnaldumm, rooms katholiek, gehuwd, herbergier
H-205Jacobus Noentjes39 jWijnaldumm, rooms katholiek, gehuwd, herbergier
H-205Alida Bouma29 jMenaldumv, rooms katholiek, gehuwd
H-205Alida Bouma29 jMenaldumv, rooms katholiek, gehuwd
H-205Alida Bouma29 jMenaldumv, rooms katholiek, gehuwd
H-205Jacobus J Noentjes1 jBurgwerdm, rooms katholiek, ongehuwd
H-205Jacobus J Noentjes1 jBurgwerdm, rooms katholiek, ongehuwd
H-205Jacobus J Noentjes1 jBurgwerdm, rooms katholiek, ongehuwd
H-205Jan S van der Meer18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-205Jan S van der Meer18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-205Jan S van der Meer18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-205Zuiderstraat 17Dominicus Jacobs Nontjes, overleden op 18 maart 18438 wk (geboren 15/1/1843), overleden Zuiderpoort H 205, zoon van Jacob Jacobs Nontjes, logementhouder en Aaltje Douwes Bouma, broer van minderjarige Jacobus en Catharina Jacobs Nontjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-205Zuiderstraat 19Dominicus Jacobs Nontjes, overleden op 18 maart 18438 wk (geboren 15/1/1843), overleden Zuiderpoort H 205, zoon van Jacob Jacobs Nontjes, logementhouder en Aaltje Douwes Bouma, broer van minderjarige Jacobus en Catharina Jacobs Nontjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-205Zuiderstraat 21Dominicus Jacobs Nontjes, overleden op 18 maart 18438 wk (geboren 15/1/1843), overleden Zuiderpoort H 205, zoon van Jacob Jacobs Nontjes, logementhouder en Aaltje Douwes Bouma, broer van minderjarige Jacobus en Catharina Jacobs Nontjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 1801dubbel huis, herberg, logement en stalling c.a. genaamd het Posthuis H-206 en H-205
 
verkoperSydjen Johannes Koning (te Makkum)
verkoperEeke Sjoerds de Boer (te Makkum)
koperGodert Posthumus


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 46 en 49 van 5 jul 1848
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 951dubbel huis, met herberg, logement en stalling, H-206 en H-205
 
verkoperGodert Posthumus
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Aaltje Douwes Bouma... wijk G-424, bev.reg. HRL 1860-80; oud 29 jaar, (vnm: Alida), geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-205; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Simon Petrus Wink... Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 van 14 feb 1854
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 2600huis, herberg en stalling nabij het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperMurk Riemers Lamminga
koperJacob Reinhart


1859 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50033 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 1 jan 1859
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 2200huis en herberg het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperJacob Reinhart
koperTjalke Zaagsma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1981H-205 (Bij de Zuiderpoort)Tjalke Zaagsmastal
Sectie A nr. 1982H-206 (Bij de Zuiderpoort)Tjalke Zaagsmawoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Jacob Jacobs Nontjes... 1851 wijk F-236, supp wijk G-424; oud 39 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-205; ... (alles)


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 92 van 16 apr 1879
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 10437logement de Makkumer Wagen
 
verkoperJustus Hendrik van Loon (q.q.)
verkoperRoelof Helmers (q.q.)
koperHarmen Jacobs Kremer


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4093*H-243 (Zuiderstraat)Harm Jans Kremerwoonhuis
Sectie A nr. 4093*H-244 (Westerstraat)Harm Jans Kremerwoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 21Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jantje Wever, wed. van Kornelis Mulder, in wijk H no. 243, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1899 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1393, 1400 en 1401 van 12 apr 1899
adressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 664stalling met erf aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperFreerk Anema
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperHein de Bruin


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 945huis aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHermanus Tichelaar (te Midlum)
hoogste biederTjitze de Vries (te Almenum, ingehouden)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5195Zuiderstraat 17 (H-250)Harmen J. Kremer (te Oldekerk)woonhuis
Sectie A nr. 5196Zuiderstraat 19 (H-252)Hendrikus Felis (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 1987Zuiderstraat 21 (H-ong)Raphaël Paisstal


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 17 Harmen van der Tolmelktapper
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0
Zuiderstraat 19 Dirk Kuiter geb. Vismanmosselvisscher
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 17D.Ijntemaveehouder
Zuiderstraat 17aD. de Grootstucadoor
Zuiderstraat 19Sj.Heslingtransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 19F.W. (Frederik) Houtman
Zuiderstraat 21G. (Geertruida) Kuipers
  terug