Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 25 4-259 4-267 H-208 H-251
Naastliggers vanZuiderstraat 25
ten oostenZuiderstraat 27
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 23


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0125r van 14 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenObbe Geerties


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-259Zuiderstraat 25huis
eigenaarJan Ydes erven
gebruikerAuck Clases
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-259Zuiderstraat 25huis
eigenaarJoris Fookles in qlt.
gebruikerAuk Clases
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-259 Zuiderstraat 25huis
eigenaarwed. Sake Pyters
gebruikerwed. Sake Pyters
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0299r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeimpe Pytters c.soc.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0120r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeimpe Pyters c.soc.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0280r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeimpe Pieters


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-259 Zuiderstraat 25huis
eigenaarerven Aukjen Ruurds
gebruikerAnthony Dingshoff c.s.
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-259 Zuiderstraat 25Jetse Wouters, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-259 Zuiderstraat 25huis
eigenaarAukjen Ruurds erv.
gebruikerJetse Wouters
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-09-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0008r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 25Zuiderstraat NZ [staat: bij Zuiderpoort]huis
 
koperJurjen Carsten, gehuwd metwagenaar1200-00-00 CG
koperFettie Sakes
huurderJetze Wouters schipper
huurderJacobus Reman
naastligger ten oostenTyte Ruirds
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJurjen Carsten wagenaar
naastligger ten noordenPieter Keimpes de Jong
verkoperoud burgemeester Carst Rosmr. zilversmidWorkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Carsten (de Jong), wagenaar x Jeltie Sakes koopt een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. Tyte Ruurds, ten W. de koper, ten Z. de straat, ten N. Pieter Keimpes de Jong. Gekocht van Carst Ros, oud-burgemeester en mr. zilversmid te Workum, voor 1200 cg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0271r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJurjen Carsten


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0077r van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 25Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en bakkerij
 
koperEvert Paulus Beva, gehuwd met471-00-00 GG
koperTrijntje Abrahams
huurderTjeerd Tjeerds de Jong c.u.mr. bakker60-00-00 CG
naastligger ten oostenRinse Pyters
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBenne Thomas c.u.
naastligger ten noordenPyter Keimpes de Jong
verkoperJurjen Carsten de Jong


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0079r van 10 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten[als huurder] Tjeerd Tjeerds de Jong


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0086r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Keimpes de Jong


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0156r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig van der Ley


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0002r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Leistra


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0032r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0032r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 25Zuiderstraat NZ 23/25 [staat: bij de Zuiderpoort]dubbel huis en bakkerij
 
koperPieter Dirks, zoon van590-15-00 CG
koperDirk Sipkes bakkerKimswerd
huurderJan Walings bakker55-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWesterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes Jans
naastligger ten noordenJohannes Jans
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0241v van 11 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0284v van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: Zuiderpoort]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-267 Zuiderstraat 25Bart Feddes4-00-00 CG(stond: pieter dirks)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-208Zuiderstraat 25Bart Feddes van der Zee... wijk F-208; gebruiker Tjalke Koster wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-208, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-208Zuiderstraat 25Bart F van der Zee pakhuis


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 134 van 19 nov 1823
adressoortbedraggebruik
H-208Zuiderstraat 25koopaktefl. 1153huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperSjoukje Johannes Stoef
verkoperLeonardus Conradi
koperGodert Jurriaans Posthumus
koperTrijntje Wiggeles Gorter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1985Zuiderstraat 25Jan Baukes BeukerHarlingenmetzelaarpakhuis (66 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-208Zuiderstraat 25Akke Francisucs Croese... Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-208Zuiderstraat 25J Beuker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-208Johannes Beuker73 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
H-208Akke Kroese68 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-208Zuiderstraat 25Akke Franciscus Kroeze, overleden op 31 maart 184271 jr, overleden Zuidergat H 208, vrouw van Johannes Jans Beuker, metselaar (erft vruchtgebruik), moeder van Trijntje (vrouw van Frederik Repko, werkman), Jan, idem, Elisabeth (vrouw van Klaas Beekman, stuurman), Henderina (vrouw van Sjoerd Hessels Heslinga, koopman) en Marijke Johannes Beuker (vrouw van Sybren Hessels Heslinga, varensgezel) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 24 aug 1849
adressoortbedraggebruik
H-208Zuiderstraat 25koopaktefl. 1103103/112 deel in huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperHendrik Jans Horjus (gehuwd met dieuwke posthumus)
koperJurjen Posthumus (gehuwd met hylkje miedema)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-208Zuiderstraat 25Johannes Beuker... Jurjen Harmens, 2nov17 93; ondertrouw HRL; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-208; VT1839; Wij Ondergetekenden J.J.B. en Akke Franciscus Kroes, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1985H-208 (Bij de Zuiderpoort)Simon S. Beidschatwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 25J.H. (Johan) Roukema
  terug