Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Dokstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Dokstraat 1 8-ong 8-ong H-222 H-275
 huisnummer lager  huisnummer hoger Dokstraat 3 8-ong 8-ong H-222 H-275
 huisnummer lager  huisnummer hoger Dokstraat 5 8-ong 8-ong H-222 H-275
 huisnummer lager   Dokstraat 7 8-ong 8-ong H-222 H-275
   huisnummer hoger Dokstraat 2 8-ong 8-ong H-222 H-275
 huisnummer lager  huisnummer hoger Dokstraat 4 8-ong 8-ong H-222 H-275
 huisnummer lager  huisnummer hoger Dokstraat 6 8-ong 8-ong H-222 H-275
 huisnummer lager  huisnummer hoger Dokstraat 8 8-ong 8-ong H-222 H-275
 huisnummer lager  huisnummer hoger Dokstraat 10 8-ong 8-ong H-222 H-275
 huisnummer lager   Dokstraat 12 8-ong 8-ong H-222 H-275
1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-222Dokstraat 1Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-222Dokstraat 3 westerkerk
H-222Dokstraat 5 westerkerk
H-222Dokstraat 7 westerkerk
H-222Dokstraat 2 westerkerk
H-222Dokstraat 4 westerkerk
H-222Dokstraat 6 westerkerk
H-222Dokstraat 8 westerkerk
H-222Dokstraat 10 westerkerk
H-222Dokstraat 12 westerkerk


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 294 van 16 dec 1819
adressoortbedraggebruik
H-222Dokstraat 1koopaktefl. 250pakhuis H-222
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperAnna Huidekoper
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperZytze Beidschat


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 12de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 1de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 3de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 5de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 7de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 2de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 4de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 6de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 8de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 10de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
H-222Dokstraat 1Huizinge aan den stadswal, bij de Westerkerk aldaar, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-222Dokstraat 1Engeltje Ruurds Riewald... wijk F-200, dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-222Dokstraat 1Lolke Wessels IJlstra... Wessel IJ, en Pietje Dirks; BS huw 1814, huw 1815, huw 1820, ovl 1849, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van L.W. IJ. en Engeltje ... (alles)


1901 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Dokstraat 7, HarlingenDokstraat 7Torenbeek, JacobDe eerste steen gelegd
24 December 1901.
door
JACOB TORENBEEK
oud 3 jaar'


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 0Dokstraat 1 (H-274)fa. Torenbeek


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Dokstraat 1 Johannes Cornel Visserlichtwachter
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200
Dokstraat 3 Klaas P. Kramerstoomboot kapitein
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200
Dokstraat 5 Hendrik J. Lichtendahlvisscher
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 3000
Dokstraat 7 Bauke van der Gaastvoorman S.S.
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200
Dokstraat 2 Rouke de Boerwerkman
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Dokstraat 2 Doekele de Boerwerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Dokstraat 4 Jan W. van Oosteromcommies directe bel.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000
Dokstraat 6 Pieter Corns. Peereboomcommies directe bel.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000
Dokstraat 8 Auke Visserkapitein sleepboot
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900
Dokstraat 8 Hisse Vissermachinist
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Dokstraat 10 Jan E. de Boerbinnenloods
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1300
Dokstraat 10 Jacob Teunis Blomkantoorbediende
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Dokstraat 12 Reindert Visserloodsleerling
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Dokstr. 1J. Wagenmakers104Sleepagent


1928 - adresboekadresnaamberoep
Dokstraat 1H.Prinsbootwerker
Dokstraat 2O.Smedingaijzerwerker
Dokstraat 3H.Klumpertuinman
Dokstraat 4D.Monsmaklinker
Dokstraat 5J.Biermaijzerwerker
Dokstraat 6D.Jellemawerkman scheepswerf
Dokstraat 7H.Endemabankwerker
Dokstraat 8J.Smitstransportarbeider
Dokstraat 10Joh. de Vrieswerkman scheepswerf
Dokstraat 12IJ. de Jongscheepstimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Dokstraat 1F. (Freerk) Oldenburg
Dokstraat 2H.G. (Hendrik) Hoogeveen
Dokstraat 3H.B. (Harmen) van Dijk
Dokstraat 4A. (Antonie) van Andel
Dokstraat 5K. (Klaas) v.d. Ploeg
Dokstraat 6B. (Bertus) Haan
Dokstraat 7T. (Thomas) Zijlstra
Dokstraat 8F. (Fene) Hoogeveen
Dokstraat 10J.M. (Johannes) v.d. Ploeg
Dokstraat 12P. (Pieter) Knipper


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 5378Dokstraat 1gemeentelijk monument11 van 20 1901
Sectie A nr. 8970Dokstraat 2gemeentelijk monument12 van 20 1901
Sectie A nr. 5379Dokstraat 3gemeentelijk monument11 van 20 1901
Sectie A nr. 8168Dokstraat 4gemeentelijk monument12 van 20 1901
Sectie A nr. 5380Dokstraat 5gemeentelijk monument11 van 20 1901
Sectie A nr. 8169Dokstraat 6gemeentelijk monument12 van 20 1901
Sectie A nr. 5381Dokstraat 7gemeentelijk monument11 van 20 1901
Sectie A nr. 5424Dokstraat 8gemeentelijk monument12 van 20 1901
Sectie A nr. 5425Dokstraat 10gemeentelijk monument12 van 20 1901
Sectie A nr. 5426Dokstraat 12gemeentelijk monument12 van 20 1901


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5378Dokstraat 1
  terug