Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weeshuisstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weeshuisstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) H-227 H-290
 huisnummer lager   Weeshuisstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) H-227 H-291
 


 


 


 


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: bij het Weeshuis]lege plaats of huisstede getekend met nr. 5
 
koperPyter Sybes binnenvader van het weeshuis90-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van Ghijs Willems 0-08-00 CG
naastligger ten oostenplaats getekend met nr. 4
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuis en het plein]
naastligger ten westende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten noordenClaas Dirx
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sybes, binnenvader van het Weeshuis, koopt een ledige plaets of huisstede met nr. 5 getekend, lang 46 voeten en breed 22 voeten en nog een plaets ten W. daarvan, lang 20 voet en wyd 18 voeten, die nr. 4 ten O. heeft, ten W. de Weeshuisvijver, ten Z. het Weeshuisplein en het Weeshuis, ten N. Claas Dirx. De koper moet de gekochte plaets binnen 2 jaar na nu bebouwen met een huis of camers, anders zal deze plaets weer aan de Stad vervallen. Met verdere bouwcondities. O. a. moeten de kopers samen met de kopers van de 4 andere plaetsen de wal van de haven onderhouden. Gekocht van de Stad Harlingen, voor 90 gg.


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0186v van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: bij het Weeshuis]lege plaats van 46 x 22 voet met nog een plaats westwaarts van 20 x 18 voet
 
kopervroedsman Rein Lolkes 90-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe van Pieter Sybesweeshuisvader


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063r van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: naast en tegenaan het Weeshuis]1/2 huis en schuur
 
koperHuibert Feddes 230-00-00 CG
koperClaes Feddes
koperClaeske Feddes
koperPieter Feddes
eigenaar van 1/8Huibert Feddes
eigenaar van 1/8Claes Feddes
eigenaar van 1/8Claeske Feddes
eigenaar van 1/8Pieter Feddes
huurderN. N. 230-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Claessen Wijngaerden, als erfgenaam van zijn zoongortmeester
wijlen Claes Everts Wijngaerden, die erfgenaam was tesamen met
wijlen Zierk Hilaerda c.u. en c.s., van het kinds bestemoeder
wijlen Trijntie Sipkes, weduwe van
wijlen vroedsman Rein Lolkes


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0047v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: bij de Westerkerk ten noordoosten van het Weeshuis]huis en schuur
 
koperEgbert Harings 425-00-00 GG
koperEwert Clasen Oosterbaan
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Croese
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: straat naar de Westerkerk]
naastligger ten westende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHuibert Feddes
verkoperClaes Feddes
verkoperClaeske Feddes
verkoperPieter Feddes


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0192r van 5 feb 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: aan het stadsweeshuis bij de Westerkerk]huis en schuir
 
koper door niaarJan Jarigs, weduwnaar van259-05-00 GG
koper door niaarwijlen Mayke Drieses
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
geniaarde koperFeje Eelties c.u.schuitschipper
naastligger ten oostenburgemeester Croese
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: de straat naar het weeshuis]
naastligger ten westende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEgbert Haringskoopman


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0053r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZhuis
 
koperKlaas Remmers, gehuwd metschipper750-00-00 CG
koperTrijntje van der Velde
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderLuitje Stoffels
naastligger ten westenC. Zijlstra
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten oostenS. Croese
naastligger ten noordenhet weeshuis
verkoperEeke Bentes IJsenbeek voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Zytse Drieses van der Zee


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0211v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 9Weeshuisstraat dubbelhuis
 
koperCaatje F. Zeeman ongehuwde oude dochter 230-00-00 GG
huurderCaatje F. Zeeman 26-00-00 CG
huurderC. Bruining c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten westende weduwe van Claas Rimmerts
naastligger ten noordenCornelis c.s.
verkoperMichiel van Wetzens, erfgenaamoud substituut Bailluw van Ameland Arum
verkoperSydske van Wetzens meerderjarige dochter, erfgenamen van
erflaterSierk Croeze


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0342r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 9Weeshuisstraat NZ 7/9dubbel huis
 
koperLuitje Stoffels, gehuwd metschuitschipper179-00-00 GG
koperAntje Aukes
huurder van 1/2wijlen Kaatje Leemans
huurder van 1/2Sjoerd Gabes c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten westenJurjen Andries n.u.
naastligger ten noordenN. N.
Sicco Rienstra, geauthoriseerd redder vanprocureur postulant
verkoperde boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemans


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0314r van 10 mrt 1798 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 9Weeshuisstraat NZ 7/9dubbel huis
 
koper provisioneelN. N. 128-00-00 GG
huurder 1e woningBruin Clases Roorda 38-00-00 CG
huurder 2e woningP. Kummel 28-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Johannes Oebles van der Werf, administrator
Frans Leemkool, administrator van
verkoperde nagelaten kinderen en boedel van wijlen Jetske Jans mede voor haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Luitje Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren over de kinderen en goederen van) Jetske Jans wv Luitje Stoffels, b) een dubbel huis in de Weeshuisstraat


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0225v van 16 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZdubbel huis
 
koperJ. H. Olinjus 176-00-00 CG
koperM. Vink
huurderMichiel Jans c.u.36-00-00 CG
naastligger ten oostenTjaard Edes
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten westende weduwe Luitie Stoffels
naastligger ten noordenJacob Sas e.a.
verkoperJohannes Albertstrekveerschipper op Franeker


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0050v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZhuis
 
koperA. J. Conradi oud secretaris250-00-00 CG
huurderoud majoor Jelle Agema 36-00-00 CG
naastligger ten oostenTjaard Eedes
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Sas c.s.
verkoper van 1/2oud burgemeester J. H. Olinjus
verkoper van 1/2oud burgemeester M. Vink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaA.J. Conradi, oud-secr., koopt een huis nz. Weeshuisstraat, verhuurd aan de oud-majoor Jelle Agema. Ten O. Tjaard Eedes?, ten W.?, ten Z. die straat, ten N. Jacob Sas en anderen. Verkoper zijn Jouke H. Olinjus en Menno Vink, beiden oud-burgemrs., elk voor 1/2, voor 250 cg.


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Ruurd Pieters van Dijk... voor het transporteren van militairen naar ''t Vlie, 1803. (geen boeknr. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-227Weeshuisstraat 9A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
H-227Weeshuisstraat 11Ruurd Pieters van Dijk varensgesel


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-227Weeshuisstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 207huis in de NZ Weeshuisstraat H-227
 
verkoper7 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperYbele Repko


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2019Weeshuisstraat 9Hendrik Johannes DoksmaAlmenumarbeiderhuis en erf (72 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2020Weeshuisstraat 11Yebele Jansz Repko en mede E.Harlingenmakelaarhuis en erf (60 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Iebeltje Molenaargeb 1772 HRL, ovl 12 dec 1855 HRL, huwt met Gijsbert Jans de Boer, Nederlands Hervormd; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-227


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Liefke Douwes Douwma... Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Dirkje van der Veer... H-221, 227, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk H-231; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2019H-227 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2019H-290 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenspakhuis
Sectie A nr. 2020H-291 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenspakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2013Weeshuisstraat 9 (H-287)Stads Weeshuisweeshuis
Sectie A nr. 2016Weeshuisstraat 11 (H-288)Jetske Beitschat (wed. G. Weenink)woonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr. 9Arm- en Weesvoogdij132


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Weeshuisstraat 9 Beert P. Goodijkweesvader
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr. 9Arm- en Weesvoogdij132


1928 - adresboekadresnaamberoep
Weeshuisstraat 9B.Punterbinnenvader arm- en weeshuis
Weeshuisstraat 11S.Braaksmagardenier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr. 9Gem. Arm- en Weesvoogdij132


1965 - adresboekadresnaam
Weeshuisstraat 9J. (Jan) Molenaar
Weeshuisstraat 11M. (Maurice) van Hurck


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Weeshuisstraat 11ca. 1900
  terug