Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 26 (niet bekend) (niet bekend) H-232 H-296
aangrenzende stegensteeg
Havenplein 26naamloze steeg ten westen


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 683r van 16 jan 1603 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Havenplein 26(provisionele veiling) "Wordt geveild ten verzoeke van Geert Cornelisdr. te Franeker en tot achterdele van Gried wv Caroli Cornelis, een huis met ledige plaats daar achter, opt gedemanteleerde casteel, nu bewoond door grootschipper Sick Arys. Ten O. Lijsbeth wv Nicolaes Ericx, ten W. dezelfde en een steeg. Grondpacht 6 CG aan de Stad.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166r van 7 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 26bij de Havenpoort1/2 huis
 
koperClaes Jurriens Fonteyn koopman 700-00-00 GG
eigenaar van 1/2het nagelaten weeskind van Dirck Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenHaye Sytses grootschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenMayke Sibrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHaye Sytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jurjens Fontein koopt een 1/2 huis c.a., omtrent de Havenpoort. Ten O. de koper, ten W. Maycke Sibrens en een steeg, met vrij in- en uitgang door die steeg. De andere 1/2 is van het weeskind van wl. Dirk Douwes. Gekocht van Haye Sytses, grootveerschipper.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0196v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: ten westen van Hylke Hanekuik]huis
 
koper door niaarFroukjen Jacobs Braem, weduwe van450-00-00 GG
koper door niaarwijlen Claes Hindelopen koopman
geniaarde koperSytse Annes, gehuwd metscheepstimmerman
geniaarde koperSwaentje Reyners
naastligger ten oostenhet nieuw gekochte huis van Hylke Hanekuik
naastligger ten zuidende erfgenamen en de weduwe van burgemeester Croese
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Gossis c.s.
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat en breed plein bij de Havenpoort]
verkoperde erfgenamen van Reyner Clasen Fonteyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrouckjen Jacobs Braam wv Claas Hindelopen koopt, na niaar ratione sanguinis tegen scheepstimmerman Sytse Annes x Swaentie Reyners, een huis ten W. van het door Hylke Hanekuik nieuwgekochte huis. Ten O. Hylke Hanekuik, ten Z. erven wd. burgemeester Croese, ten W. Pieter Gosses, ten N. de straat en het brede plein bij de Havenspoort. Gekocht van erven Reiner Clasen Fontein, voor 450 gg.


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0089v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: over de Havenbrug]1/3 huis
 
koperClaes Reyers Mahui koopman685-00-00 CG
koper van 2/3Koene Willems, gehuwd metmr. metselaar
koper van 2/3Grytie Cornelis
huurderde weduwe van Claes Herema
naastligger ten oostenN. N. havenmeester
naastligger ten zuidende erfgenamen van burgemeester Croese
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenPieter Gosses
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperFroukjen Braem, weduwe van
wijlen Claes Hindelopen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Reyers Mahui, voor 1/3 en mr. metselaar Coene Willems x Grietie Cornelis voor 2/3, kopen een huis bij de Havenspoort. Ten O. ?, ten Z. de burgemeester Croese, ten W. Pieter Gosses, ten N. de straat. Gekocht van Froukjen Braam wv Claes Hindelopen, voor 680 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0058r van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: over de havenbrug aan de zuidkant tussen haven en stadswal]huis en tuintje
 
koper door niaarYnze Bouwes wolkammer767-00-00 GG
geniaarde koperJan Yemes, gehuwd mettimmerman
geniaarde koperLijsbet Cornelis
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland
naastligger ten zuidenJohannes Dronrijp havenmeester
naastligger ten westenfiscaal Dreyer
naastligger ten noordenHavenplein [staat: over de havenbrug aan de zuidkant tussen haven en stadswal]
verkoper van 1/2Hinke Coenes Bontekoe, gehuwd metSchagen
verkoper van 1/2Claes Jansen de VrieshoutmolenaarSchagen
verkoper van 1/2Cornelis Coenes Bontekoeverver en glasmaker


 


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0138r van 6 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: over de Havenbrug aan de zuidkant tussen de haven en stadswal]huis en tuin
 
koperCornelis Coenraads Bontekoe, gehuwd metverver en glasmaker800-00-00 GG
koperWytske Lautenbach
huurderCornelis Coenraads Bontekoe c.u.verver en glasmaker60-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland
naastligger ten zuidenJohannes Dronrijp
naastligger ten westenCornelis Sijlstra havenmeester
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperYnse Bouwes, gehuwd metmr. wolkammerFraneker
verkoperTrijntje GreeltsFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Coenraads Bontekoe, verwer en glazenmaker x Wytske Lautenbach kopen een huis en tuintje, over de havenbrug, aan de zz., tussen de haven en de Stadswal. Ten O. het Admiraliteitscollege, ten Z. Johannes Dronrijp, ten W. de havenmeester Cornelis Zijlstra, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van wolkammer Ynse Bouwes x Trijntje Greolts te Franeker, voor 800 GG.


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0093v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: zuidkant tussen Havenbrug en Havenpoort]huis
 
koperSybrand Freerks de Groot mr. stoeldraaier660-21-00 GG
huurder benedenWytze Hendriks 30-00-00 CG
huurder achterde weduwe van Jarig Pieters 13-00-00 CG
huurder bovenaanClaas Anjes 21-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland
naastligger ten zuidenS. Croese
naastligger ten westenC. Zijlstra havenmeester
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperSicco Rienstra, en last- en procuratiehebbende vanprocureur-postulant
Hinke Coenraads, gehuwd metAlkmaar
Claas Jans de VrieshoutmolenaarAlkmaar
Hinke Coenraads, erfgename van haar broeder
wijlen Cornelis Coenraads
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Freerks de Groot, mr. stoeldraaier koopt huis tussen Havenbrug en Havenpoort, in 3en verhuurd. Ten O. het Admiraliteit College, ten Z. J. Croese, ten W. havenmeester C. Zijlstra, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Hinke Coenraads x houtmolenaar te Alkmaar Claas Jans de Vries, als erfgename van haar broer Cornelis Coenraads, voor 660 GG 21 st.


 


 


 


 


 


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0252r van 13 jul 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: tussen de havenbrug en Havenpoort]1/3 huis
 
koperTrijntje Sybrens de Groot, gehuwd met156-00-00 CG
koperMarten Bos mr. kuiper
huurder benedenHerre Clases 48-00-00 CG
huurder bovenJan Minnes 26-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: convoyen en licenten
naastligger ten zuidenHendrik Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperGrietje Sybrens de Groot, gehuwd met
verkoperOtte Aukes Overdijkmr. blokmaker
verkoperTrijntje Sybrens de Groot, gehuwd met
verkoperMarten Bosmr. kuiper
verkoperJan Visser, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Aaltje Sybrens de Groot


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Eeltje Sikkes de Boer... HRL 1806, 1808, do. sexb. 1780, BS geb 1811, huw 1818, ovl 1823, huw 1827, ovl 1872; gebruiker van wijk H-232, schipper; medegebruiker Jelle J. vd Wal, winkelier; eigenaar is Sijbren de Groot erven, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Jelle Jurjens van der Wal... Wildschut, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-053, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker wijk H-232, winkelier; eigenaar is Sijbren de Groot erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Siebren de Grootovl voor 1815; (mogelijk dezelfde als hieroder vermeld); S. dG. erven eigenaar van wijk H-232, gebruikers zijn Jelle J. van der Wal, winkelier, en Eeltje Sikkes de Boer, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-232Havenplein 26Sybren de Groot ervenJelle J van der Wal winkelier
H-232Havenplein 26Eeltje Sikkes de Boer schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2025Havenplein 26Sytze Sakes WijmaHarlingenscheepstimmerknegthuis en erf (174 m²)


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49030 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 56 en 62 van 22 mrt 1837
adressoortbedraggebruik
H-232Havenplein 26provisionele en finale toewijzingfl. 360huis bij de Havenspoort H-232
 
verkoperSytse Saakes Wijma
koperSjoerd Obbes Schaafsma
koperSjoerd de Boer


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49030 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 205 van 12 okt 1837
adressoortbedraggebruik
H-232Havenplein 26koopaktefl. 400huis bij de Havenspoort H-232
 
verkoperSjoerd Obbes Schaafsma
verkoperSjoerd de Boer
koperLolke Wessels IJlstra


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Doetje Jans Bakkergeb 1757 HRL, ovl 22 dec 1845 HRL, ongehuwd, zv Jan Alles B., en Rinkje ... ; BS ovl 1845; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Wessel IJlstraoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk H-232; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-232Lolke Wessels IJlstra51 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, winkelier
H-232Engeltje Ruurds Riewald49 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-232Gerrit IJlstra21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-232Pieter IJlstra17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-232Ruurd IJlstra10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-232Aukje IJlstra14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-232Thijs de Bruin25 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
H-232Sjouwkje Wijnalda27 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-232Tetje de Bruin6 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-232Doetje J Bakker76 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-232Havenplein 26Johan Hoek, overleden op 29 oktober 184124 wk (geboren 29/4/1841), overleden Havenpoort H 232, onechte zoon van Henderina Murks Hoek, broer van eveneens onechte Jochem-Christiaan Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-232Havenplein 26Gerrit Lolkes IJlstra, overleden op 31 oktober 184123 jr (geboren 5/3/1818), werkman, overleden Havenpoort H 232, ongehuwd, zoon van Lolke W. IJlstra en Engeliena Riewald, broer van Wessel, kleermaker en minderjarige Aukje en Ruurd Lolkes IJlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Engeltje Ruurds Riewald... bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van Lolke ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2025H-232 (Havensplein)Berend G. Bakkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2025H-296 (Havenplein)Johannes Buikhuizenwoonhuis


1898 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50075 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 51 van 31 mrt 1898
adressoortbedraggebruik
H-296Havenplein 26koopaktefl. 1700huis en erf
 
verkoperJohannes Buikhuizen
koperfa. H. de Windt (q.q.)
koperJohannes Hendrik de Windt
koperTheodorus de Windt


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2025Havenplein 26 (H-296)fa. H. de Windtwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 26 Tjitse Wijbrandibierhuishouder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 26N.Braaksmabierbotteler
Havenplein 26aA.Bambachkok


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 26K. Huitema537Kruiden., scheepshandelaar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.K. Hofstra537Kruid.- en gruttersw.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.K. Hofstra537Kruid.- en gruttersw.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.K. Hofstra537Kruid.- en gruttersw.


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 26H. (Hendrik) Hofstra
  terug