Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 24 (niet bekend) (niet bekend) H-233 H-297
 


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0511r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 24Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis naast Tjebbe Scheltes]kamer, loodsje en erf
 
koperRimmer Ellerts, gehuwd met65-00-00 GG
koperAnna Feyckes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastliggerhet erf van het huis voor aan de straat van Tjebbe Scheltis
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamer, aan de vijver, van Reyner Claessens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTyete Doeckes
eerdere eigenaarEpe Augustinus Algera
verkoperjuffrouw Anna Gerryts van Houdt


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0199v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 24Havenplein ZZ [staat: op het Blokhuis]huis met plaats en loods
 
koperJancke Teeckes 270-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvijver en kamers
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenkamers
naastligger ten noordenburgemeester Jelle Wetsens*
verkoperde erfgenamen van Anna Montys Drost


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 24Havenplein ZZ [staat: op het Blokhuis]huis, plaats en loods
 
koperClaes Dirx c.u.370-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenkamers
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenkamers
naastligger ten noordenburgemeester Jelle Wetsens*
verkoperJan Sioerds c.u.


 


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106v van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 24Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis]huis met het recht om gebruik te maken van de vijver
 
koperDrys Jansen c.u.378-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Pytters havenmeester
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenJan Pytters havenmeester
naastligger ten noordenJan Pytters havenmeester
verkoperClaes Dircks c.u.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0290v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 24Weeshuisstraat achter het huis vd koperswoning
 
koperTrijntje van der Velde, gehuwd en gesterkt met 160-00-00 CG
koperJurjen Andries oud trekveerschipper op Leeuwarden
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderSjoerd Gabes c.u.
naastligger ten oostenJan Visser stadstamboer
naastligger ten zuidenTrijntje van der Velde c.u.
naastligger ten westenSteinfort bode
naastligger ten noordende Stad Harlingen: armvoogdij
verkoperEeke Bentes IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen Zytse Drieses van der Zeekoopman


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0193r van 16 jan 1803 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 24Weeshuisstraat NZhuis
 
koperHessel Hyltjes, gehuwd metschuitschipper750-00-00 CG
koperAntje Wybes
huurderJan Lyckles schipper0-07-00 CG
naastligger ten oostenJan Visser c.s.
naastligger ten zuidenTrijntje van der Velde, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jurjen Andries de Vries
naastligger ten westenHarmen Staats
naastligger ten noordende Stad Harlingen: armvoogdij
verkoperTrijntje van der Velde, weduwe van
verkoperwijlen Jurjen Andries de Vries


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Rigtje Jeltes van der Leygeb 1810 ... , ovl 25 dec 1813 HRL; wijk H-233, dv Jelte Doekes vdL en Leena Gerhardus (Mulder); BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Hessel Hyltjes van Dijk... overlijdens, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk H-225, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-233; gebruiker Jelte D. vd Ley, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Jelte Doekes van der Ley... Kerk HRL 1799, BS ovl 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1833, ovl 1835, ovl 1865, ovl 1879 gebruiker van wijk H-233, sjouwer, eigenaar is Hessel H. (?) van Dijk, 1814. (GAH204); J. Doekles v. d. L., eigenaar van perceel ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-233Havenplein 24Hessel H van Dijk Jelte J van der Ley sjouwer


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 236 en 5 van 24 dec 1817
adressoortbedraggebruik
H-233Havenplein 24provisionele en finale toewijzingfl. 346huis A-225 en woning H-233
 
verkoperHessel Hylkes van Dijk
verkoperAntje Wybes
koperPieter Annes Heistra (te Kornwerd)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2029Havenplein 24Jelte Doekles van der LeyHarlingenarbeiderhuis en erf (44 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Doeke van der Ley... 1822, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-233; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Janke Dirks de Groot... 1800, BS huw 1827, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Marijke Heylenoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Salomon Huisoud 62 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-233Doeke van der Ley39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
H-233Marijke Heylen40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-233Jelte van der Ley18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, metzelaar
H-233Hendrik van der Ley14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-233Pieter van der Ley5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-233Klaas van der Ley3 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-233Leentje van der Ley12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-233Trijntie van der Ley10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-233Rigtje van der Ley9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-233Jeltie van der Ley6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-233Wytske van der Ley3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-233Jacob Regoor63 jSchiedamm, protestant, gehuwd, werkman
H-233Janke de Groot65 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-233Salomon Huis62 jWorkumm, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-233Havenplein 24Pieter van der Ley, overleden op 25 april 18406 jr, overleden Havenpoort H 233. (CzOG nr. 22) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-233Havenplein 24Pietje Doekes van der Ley, overleden op 21 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 22/9/1843), overleden bij Havenpoort H 233. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Jacob Meinderts Regoord... L. Spannenburg erven 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Schiedam (!) en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-233; VT1839; J.R., varendsgezel, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Johannes Riddersma... HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Maria Jans Ros... bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2029H-233 (Havensplein)Doeke J. van der Leijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2029H-297 (Havenplein)Age Steensma en Jacob Volbedawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2029Havenplein 24 (H-297)Jan H. van 't Vliet (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 24M. van Kammenbakker
  terug