Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Havenplein 22,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 22 8-043 1/3 (niet bekend) H-234 H-298
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 22kamer
eigenaarJan Hemert
gebruikerPieter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 22huis
eigenaarPieter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 22huis
eigenaarPyter Gosses
gebruikerPyter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 22huis
eigenaarwed. Pyter Gosses
gebruikerwed. Pyter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
 
8-043 /2Havenplein 22woning
eigenaarReinouke Minnes
gebruikerCoen Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
8-043 /2Havenplein 22woning
eigenaarDries Jansen
gebruikerYde Sakes
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG
opmerking[nummer 8-043 1/2 is tweemaal vermeld]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-043 /2Havenplein 22Jilles Sakes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
8-043 /3Havenplein 22Sander Annes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


 


 


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Trijntie Klaases1761 ... ovl 8 mei 1812 HRL; wijk H-234, werkster, dv Klaas Hielkes en Jenne Jans; BS ovl 1812; ged 23 aug 1763 Westerkerk HRL, dv Klaas Hijlkes en Jenneke Jans


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Antie Cornelis... getrouwd den 19 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Dirk Cornelis Molenaar... van wijk H-235, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Obbe Lucas Bos/Van der Bosch... B., en Fokeltje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1819, ovl 1835, ovl 1875; gebruiker van wijk H-234, sjouwer; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); O.L.B. en Geertje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-234Havenplein 22 Armekamer Obbe Lueus van der Bosch sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2028Havenplein 22Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (44 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Baukje Arends van der Pijp... HRL 1851 wijk C-170, wijk H-167, 234; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-087; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Janke Baukes Tolsma... wijk H-167, 234, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-015; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Cecilia Hovinggeb 1791 prov, Rooms Katholiek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-234, 238, 242


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Pieter Roelofs Marton... 234, wijk G-170; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-087; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2028H-234 (Havensplein)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2028H-298 (Havenplein)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2028Havenplein 22 (H-298)Armvoogdij


1906 - variaadresbronbericht
Havenplein 22Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 22 Doeke Kuiperbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 22G.Velthuisbootwerker


1937 - variaadresbronbericht
Havenplein 22Raadsvergadering 21 juniOnbewoonbaar verklaard
  terug