Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 18 8-042 (niet bekend) H-236 H-300
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 18a 8-043 (niet bekend) H-236 H-300
aangrenzende stegensteeg
Havenplein 18naamloze steeg ten oosten


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 523r van 21 jun 1601 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Havenplein 18aIpe Augustinus, rentmeester te Workum, koopt drie camers met een steeg ten oosten vande .ost..sigen, gelegen met ook het achterland en de ledige plaatsen, staende ende gelegen op het niewe gedemolieert Blockhuys, sijnde in een gebou aen maelckander streckende staend suyt waerts achter de voorcamers aende voorstraet tot aende Block huyser vijver, met al den Lootsen ende getimmert vandien, voorts alle zijnde gerechtigheid daer toe behoorende. Gekocht van Reyner Claes ende Jannetgen Banterams.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490r van 8 dec 1605 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: op het oud blokhuis] met een steeghuis daer den Vergulden Hulck uuthanght
 
koperAert Jansen, gehuwd met800-16-08 GG
koperSydts Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende keuken van Ariaen Ariaens c.s.
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van Anna
naastligger ten zuidenJelle Syckes
naastligger ten westenburgemeester Heere Jansen
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperde nalatenschap van wijlen Sybrandt Seerps, gehuwd met
verkoperwijlen Attke Ydes


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490r van 8 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: op het oud blokhuis] met een steeghuis daer den Vergulden Hulck uuthanght
 
koperwijlen Sybrandt Seerps, gehuwd met900-16-08 GG
koperwijlen Attke Ydes
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
bewonerAert Jansen, gehuwd met
bewonerSydts Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende keuken van Ariaen Ariaens c.s.
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van Anna
naastligger ten zuidenJelle Syckes
naastligger ten westenburgemeester Heere Jansen
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoper van 1/4Jetse Boens
verkoper van 1/4Syuerdt Tiebbes nomine matris
verkoper van 1/2Andries Wyerdts q.q.
verkoper van 1/4Aert Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/4Sydts Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAert Janssen x Sydts Pieters, als overgenomen hebbende en in de plaats getreden van wl. Sybrandt Seerps x Attke Ydes, kopen een huis opt old blockhuys daer den vergulden hulck wthanght. Ten O de keuken van Ariaen Ariaens, ten Z. Anna Jelle Syckes verkochte huis, ten W. burgemeester Heere Jans. Met vrije uitgang door de steeg achter ten oosten van Anna Jelles huis. Grondpacht 9 st aan de Stad. Eerst gekocht door Sybrandt [Seerps] c.u. van Joost Boens voor 1/4, Syuerdt Tiebbes cum matris voor 1/4, en Andries Wyerdts q.q. voor 1/2, voor 900 GG 16 st 8 pn. Nu gekocht van Sybrandt [Seerps], voor 800 GG 16 st 8 pn.


 


 


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0173v van 11 okt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: op het Blockhuis]kamer
 
koperMaicke Sybrens, weduwe van327-00-00 GG
koperwijlen Wyger Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSytse Hilles
naastligger ten zuidenJan Jansen Deecken
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperGerryt Minnes tevens lasthebber voor zijn 2


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: op het Blokhuis bij de Havenpoort tussen deze poort en havenbrug]dwarskamer en een kamer ten zuiden daarvan
 
koper provisioneelN. N. 420-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Sytse Hilles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van Jancke Reiners
naastligger ten westenals bewoner Hendrick Hinnes c.s.wijdschipper
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Mayke Sybrens


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenpoort, bij dehuis
 
koperReyner Gijsberts Fonteyn, erfgenaam, met als geauthoriseerde curator325-00-00 GG
Jurjen Claessen Fonteyn
koperMaria Gijsberts Fonteyn jongedochter veniam aetatis, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Jancke Reiners Jeddema
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperSjoucke Douweswijdschipper
bewonerHendrick Hinnes
naastligger ten oostenwijlen Sytse Hilles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Jancke Reiners Jeddema
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperTrijntie Sipkes, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Reyn Lolckes


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0056r van 9 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18westHavenplein ZZ [staat: tussen havenbrug en Havenpoort, naast het dwarshuis van de kopers]1/2 huis
 
koperJurjen Claesen Fonteyn, gehuwd met350-00-00 GG
koperAttie Pytters de Adam
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
verkoperMeyn Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Anne Jacobs Vliet, en gesterkt metwijdschipper
verkopervroedsman Ansche Ypes Zeestra


 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0156v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18westHavenplein ZZ [staat: op het Blokhuis bij de Havenpoort]huis met plaatske
 
koperSicco Salamons, gehuwd methavenmeester 275-00-00 GG
koperBaukjen Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hemert
naastligger ten zuidenMinne Clasen c.s.
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Clasens
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperReiner Gijsberts FonteinToutenburg onder Rijperkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Salomons, havenmeester x Baukjen Douwes koopt een huis (met beschrijving) op het oude Blokhuis bij de Havenpoort. Ten O. het door Jan [Gerrits van] Hemert gekochte huis, ten Z. Minne Clasen c.s., ten W. wd. Cornelis Clasen, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Reiner Gijsberts Fontein op Toutenburg onder Rijperkerk, voor 275 gg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0155v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplein [staat: bij de Havenpoort]huis met vrij gebruik vd steeg
 
koperJan Gerrits Hemert havencherger283-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJurrien Clasen Fontein
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSicco Salamons havenmeester
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperReiner Gijsberts FonteinToutenburg onder Rijperkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerrits [van] Hemert, havenchercher, koopt een huis met vrij mede-gebruik v.d. steeg ten oosten, bij de Havenpoort. Ten O. die steeg en Jurrien Clasen Fontein, ten W. Sicco Salomons. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Riener [Reiner] Gijsberts Fontein, wonende op Toutenburg onder Rijperkerk, voor 283 GG 8 st.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-042Havenplein 18kamer
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruikerwed. Sicke Salomons
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
8-043Havenplein 18akamer
eigenaarJan Hemert
gebruikerPieter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271v van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperPieter Gosses c.u.schuitschipper300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenReiner Claessen Fontein
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Sicke Salomons
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperde weduwe en kinderen van Jan Gerrits van Hemert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gosses, schuitschipper c.u. kopen een huis bij de Havenspoort. Ten O. Reiner Claesen Fontein en een steeg, ten W. wd. en erven Sicke Salomons. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van wd. en kinderen van Jan Gerrits van Hemert, voor 300 CG.


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-042Havenplein 18pakhuis
eigenaarwed. Sicke Salomons
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720
8-043Havenplein 18ahuis
eigenaarPieter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-042 Havenplein 18pakhuis
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruiker
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
8-043 Havenplein 18ahuis
eigenaarPyter Gosses
gebruikerPyter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18westHavenplein ZZ [staat: Oude Blokhuis bij de Havenpoort]pakhuis onder een dak met de oostelijke naastligger
 
aanhandelaarSjoerd Talma, gehuwd metwijnhandelaar en koopman0-00-00 CG
aanhandelaarGeertie Clases Wijnsma
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oosteneen woning onder een dak met het verkochte
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenWouter Jetses schipper
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verwandelaarBaukien Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma, koopman en wijnhandelaar x Geertie Clases Wijnsma wandelkopen een pakhuis onder een dak met een woning ten oosten, zz. oude Blokhuis bij de Havenspoort. Ten O. die woning met schipper Wouter Jetses en en steeg, ten Z. de weeshuisvijver, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Verwandelaarse Baukien Douwes krijgt hiervoor een huis of woning in de Stroffelsteeg en een toehaak van 150 CG.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-042 Havenplein 18pakhuis
eigenaarwed. Sikke Salomons
gebruikerwed. Sikke Salomons
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
8-043 Havenplein 18ahuis
eigenaarwed. Pyter Gosses
gebruikerwed. Pyter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
8-043 /2Havenplein 18awoning
eigenaarReinouke Minnes
gebruikerCoen Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
8-043 /2Havenplein 18awoning
eigenaarDries Jansen
gebruikerYde Sakes
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG
opmerking[nummer 8-043 1/2 is tweemaal vermeld]


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0263v van 23 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperPhilip Willem Beem commies convooien en Licenten390-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperJanke Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Gosses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilip Willem Beem, commissaris v.d. Convooien en Licenten ter Admiraliteit., koopt een huis bij de Havenspoort, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. een steeg, ten W. Sjoerd Talma, ten Z. Reinouke Minnes [dochter van Minne Claessen], ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Janke Pyters wv Pieter Gosses, voor 390 CG.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-043 /2Havenplein 18aJilles Sakes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
8-043 /3Havenplein 18aSander Annes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0079v van 20 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperRein Hoytes Brouwer, gehuwd met750-00-00 GG
koperSytske Schaaf
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenSjoerd Talma koopman
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperPhilip Willem Beemcommies ter recherche Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hoytes Brouwer x Sytske Schaaff koopt een meest nieuwgebouwd huis bij de Havenspoort. Ten O. een steeg waarin vrij in- en uitgang, ten Z. Reinouke Minnes [dochter van Minne Claessen], ten W. Sjoerd Talma, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van commies ter recherche Philip Willem Beem, voor 750 GG.


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-042 Havenplein 18pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG
8-043 Havenplein 18ahuis
eigenaarRein Hoytes
gebruikerRein Hoytes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG
8-043 /2Havenplein 18awoning
eigenaarReinouke Minnes
gebruikerJillis Saekes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
8-043 /3Havenplein 18awoning
eigenaarDirk Jansen
gebruikerSander Annes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0227r van 11 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18westHavenplein [staat: Havenpoort]pakhuis
 
koperTeunis Blok, gehuwd met250-00-00 CG
koperDouwtje Douwes Posthuma
naastligger ten oostenRein Hoytes Brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperElsje Schaaf, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Blok, koopman x Doutjen Douwes Posthuma kopen een pakhuis bij de Havenspoort, dat zij nu huren. De verkoper is gerechtigd om het binnen drie jaar terug te kopen (redimeren) tegen de verkoopprijs. Ten O. o.a. Rein Hoytes Brouwer, ten N. de straat. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Elsje Schaaf wv Sybrand Talma, als moeder van haar beide minderjarige kinderen bij haar wl. man, voor 250 CG.


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0226r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]fraai huis
 
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar525-07-00 CG
koperAaltje Harkes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderMigchiel Nauta c.u.strandmeester45-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Coene Willems
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenTeunis Blok
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat en plein]
verkoper van 1/2Benjamin BrouwernotarisSint Annaparochie
Syds Schaaf, curator
Benjamin Brouwer, curatoren over
verkoper van 1/2Rein Hendks. Brouwer, voor de andere 1/2
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes x Aaltie Harkes koopt huis bij de Havenspoort. Ten O. wd. Coene Willems, ten W. Teunis Blok, ten Z. Reinouke Minnes [dochter van Minne Claessen], ten N. straat en plein. Gekocht van not. publ. op het Bildt Benjamin Brouwer voor 1/2, en Syds Schaaff en B. Brouwer samen als curatoren over wl. Rein Hendriks Brouwer x Sydske Schaaff voor 1/2, voor 525 gg.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0058v van 5 jun 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperBernardus Dreyer, gehuwd metnotaris 900-00-00 CG
koperAlida van der Geest
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderHilbrand Dirks
naastligger ten oostende weduwe van Koene Willems
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenTeunis Blok
naastligger ten noordenstraat en plein
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAaltje Harkes


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0098r van 13 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18oostHavenplen ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, gesterkt met zijn vader1050-00-00 CG
koperDirk Cornelis Zijlstra mr. huistimmerman
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenYnze Bouwes
naastligger ten zuidenReinouwke Minnes
naastligger ten westenTheunis Blok
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperAlida van der Geest, weduwe van
wijlen Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dirks Zijlstra, burgervaandrig en havenmeester, gesterkt met zijn vader mr. huistimmerman Dirk Cornelis Zijlstra, koopt een huis met alle goederen, bij de Havenspoort. Ten O. Ynze Bouwes, ten Z. Reinouwke Minnes, ten W. Teunis Blok, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Alida van der Geest wv not. publ. en proc. fiscaal Bernardus Dreyer, voor 1050 CG.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0166r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18westHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]pakhuis en plaats
 
koperCornelis Zijlstra, gehuwd methavenmeester525-00-00 CG
koperJetske Aarts
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra, gehuwd methavenmeester
naastligger ten oostenJetske Aarts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRimmert Teunis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
Cornelis Blok, erfgenaam vanmr. verver en glasmaker
verkoperwijlen zijn broeder Theunis Blokkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Zijlstra, havenmeester x Jetske Aarts kopen een pakhuis en plaets, bij de Havenspoort. De koper moet de voorraad brandewijn en het vaatwerk etc. in het pakhuis tegen taxatie overnemen, en ook alle boekschulden van wl. Teunis Blok betalen. Ten O. de koper, ten W. Rimmert Teunis, ten N. de straat. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van mr. verver en glazenmaker Kornelis Blok, als erfgenaam van zijn wl. broer koopman Teunis Blok, voor 525 CG.


 


 


 


 


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0038r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] wijk H-246huis, pakhuis en plaats
 
koperJacomyna Werrendly, weduwe van800-00-00 CG
koperwijlen de Heer van Rossum
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderwijlen Minke Jans
huurderwijlen Claas Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDirk Cornelis
naastligger ten westenWilliam Vlek
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperCornelis D. Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacomyna Werrendly [Werndly] wv dhr. Van Rossum, koopt pakhuis en plaats H-246 [moet zijn H-236], bij de Havenspoort, zoals dat laatst bij Minke Jans wv Claas Pieters is gehuurd en onlangs metterdood ontruimd. Ten O. een steeg, ten Z. Dirk Cornelis, ten W. William Vlek [Flack], ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Cornelis D. Zijlstra, voor 800 cg.


 


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 371 van 20 sep 1811
adressoortbedraggebruik
H-236Havenplein 18koopaktefl. 550huis H-236
 
verkoperJ. Werrendly (wv Rossum)
koperCornelis van Loon


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Cornelis Barteles van der Meer... van wijk A-128; gebruiker Allert J. van der Woude, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-236, schipper; eigenaar is Corn. van Loon, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Cornelis van Loon... negotie, S. Beekkerk, verificateur, eigenaar is Jacob Rein hard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-236, gebruiker is Cornelis B. v. d. Meer, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-236Havenplein 18Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper
H-236Havenplein 18aCornelis B van der Meer schipper


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-236Havenplein 18Cornelis van Loon, overleden op 28 oktober 183158 jr, koopman bij Havenspoort H 236, man van Gezina de Jong, geen kinderen, broer van Pieter, schilder Rotterdam, Maria (wed. Jacobus Bijpost), te Amsterdam en Antony van Loon, huistimmerknecht Haarlem. Saldo fl. 15.719,79. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-236Havenplein 18aCornelis van Loon, overleden op 28 oktober 183158 jr, koopman bij Havenspoort H 236, man van Gezina de Jong, geen kinderen, broer van Pieter, schilder Rotterdam, Maria (wed. Jacobus Bijpost), te Amsterdam en Antony van Loon, huistimmerknecht Haarlem. Saldo fl. 15.719,79. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2026Havenplein 18Cornelis van LoonHarlingenhoutkoperhuis en erf (143 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2026Havenplein 18aCornelis van LoonHarlingenhoutkoperhuis en erf (143 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 304 van 10 nov 1835
adressoortbedraggebruik
H-236Havenplein 18koopaktefl. 5001/2 huis bij de Havenspoort H-236
 
verkoperTjetske de Jong (wd. van Cornelis van Loon)
koperYbele Jans Repko


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Gesina de Jonggeb 1762 HRL, ovl 14 nov 1846 HRL, huwt met Cornelis van Loon; BS ovl 1846; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaarse, wijk H-236; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Wilhelmina Graansmaoud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-236Gesiene de Jong77 jHarlingenv, protestant, weduwe, zeehandelaarsche
H-236Gesiene de Jong77 jHarlingenv, protestant, weduwe, zeehandelaarsche
H-236Wilhelmina Graansma37 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-236Wilhelmina Graansma37 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-236Frauwkje Postema35 jHindelopenv, protestant, ongehuwd
H-236Frauwkje Postema35 jHindelopenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-236Havenplein 18Sytske Tjetses de Jong, overleden op 14 november 184684 jr (geboren 1/1/1762), overleden Havenpoort H 236, wed. Cornelis van Loon, geen kinderen, zuster van wijlen Jelke Tjetses de Jong (vader van afwezige Tjetse Jelkes de Jong, zou volgens laatste berichten zich in Engeland ophouden: zou ab intestato erfgenaam zijn geweest), testamentair erfgenamen zijn de kinderen van wijlen Ybele Jans Repko (met namen: wijlen Jan-Frederik en minderjarige Aagje, Helena-Maria, Maria, Klaas, Theodorus en Hendrik Ybeles Repko: voogd is Anneus Harmens, zeehandelaar), legaten voor schoondochter Wilhelmina Graansma en aantal anderen, maar er is nadelig saldo van ruim 6.000 gulden. (in tafel: 'Gezina, ook genoemd Sytske Tjisses') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-236Havenplein 18aSytske Tjetses de Jong, overleden op 14 november 184684 jr (geboren 1/1/1762), overleden Havenpoort H 236, wed. Cornelis van Loon, geen kinderen, zuster van wijlen Jelke Tjetses de Jong (vader van afwezige Tjetse Jelkes de Jong, zou volgens laatste berichten zich in Engeland ophouden: zou ab intestato erfgenaam zijn geweest), testamentair erfgenamen zijn de kinderen van wijlen Ybele Jans Repko (met namen: wijlen Jan-Frederik en minderjarige Aagje, Helena-Maria, Maria, Klaas, Theodorus en Hendrik Ybeles Repko: voogd is Anneus Harmens, zeehandelaar), legaten voor schoondochter Wilhelmina Graansma en aantal anderen, maar er is nadelig saldo van ruim 6.000 gulden. (in tafel: 'Gezina, ook genoemd Sytske Tjisses') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49040 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 33 van 10 mrt 1847
adressoortbedraggebruik
H-236Havenplein 18finale toewijzingfl. 1806huis bij de Havenspoort H-236
 
verkoperCornelis Harmens
koperAnthony Knuyse


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Antje Hennings IJlstra... H-160, dv Henning IJ, en Aukje van Mantgum; BS huw 1820, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Aukje Dirks Hoekstrageb nov 1806 Kollum, huwt met Dirk P. Posthuma, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Dirk Pieters Posthumageb mei 1800 Raard, huwt met Akje Dirks Hoekstra, commies, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Froukje Postema... bev.reg. HRL 1851 wijk C-190, wijk F-081; oud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Schelte Lolkes Zwaal... Molenaar; BS huw 1825, huw 1827, huw 1836, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2026H-236 (Havensplein)Anthonij Knuisewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2026H-300 (Havenplein)Johanna Wilhelmina Christina van Loon, wed. Anthonij Knuyse en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2026Havenplein 18 (H-300)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 18 Nicolaas J. Jonkerleeraar zeevaartsch.
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 1700
Havenplein 18a Lodewijk Tigchelaarschilder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 18N. Schotanus52Basalt- en grinth.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 18, HarlingenHavenplein 18N. SchotanusHollandsche Basalthandel, N.V.levering van en handel in basaltslag, split etc.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 18N.Schotanusbazalthandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 18I. (Iernkje) van Esveld wv Riem


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 18rijksmonument 20388
  terug