Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 16 8-040 (niet bekend) H-237 H-301
 


 


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119r van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]dwarshuis
 
koperJelle Pieters, gehuwd met400-00-00 GG
koperBarber Meyntes
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
toehaaktwee daalders in specie
huurderBois Pas
naastligger ten oostenJurgen Scheltes
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenHaentie Classes
naastligger ten westenHavenplein [niet vermeld]
verkoperPyter PiersAmsterdam


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0034r van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein [staat: bij de Havenpoort]dwarshuis
 
koperClaes Minnes, gehuwd met400-00-00 GG
koperTrintie Peters
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenJurjen Scheltes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHaentie Classen
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperJelle Pyters c.u.


 


 


 


 


 


 


 


 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0205v van 28 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplen ZZ [staat: bij de Havenpoort bij de put]huis
 
koperGerrit Jacobs, gehuwd metmr. lijnslager400-14-08 GG
koperAuckjen Keimpes
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
toehaakeen rijksdaalder ter verering
huurderDirk Grauda c.u.
naastligger ten oostenSicke Salomons havenmeester
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenAefke Arjens
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoper van 1/3Symon Cornelismr. blokmaker
verkoper van 1/3Jancke Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/3Claes Allertsmr. bakker
verkoper van 1/3Claes Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jacobs, mr. lijnslager x Auckjen Keimpes koopt een huis met een tuin erachter, omtrent de Havenpoort. Ten O. havenmeester Sicke Salomons, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Aefke Arjens, ten N. de straat. Gekocht van mr. blokmaker Symon Cornelis voor 1/3, Jancke Cornelis x mr. bakker Claes Alberts voor 1/3, en Claes Cornelis voor 1/3 [kinderen van Cornelis Clasen].


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-040Havenplein 16huis
eigenaarGerrit Jacobs
gebruikerGerrit Jacobs
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-040Havenplein 16huis
eigenaarGerryt Jacobs
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]huis
 
koperWouter Jetzes, gehuwd met259-09-14 CG
koperJanke Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenweduwe v Sicke Salomons
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenArjen Teunis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperGerrit Jacobs c.u.mr. lijnslager


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 131v van 25 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Havenplein 16Wouter Jetses x Janke Cornelis koopt huis met tuin erachter, bij de Havenpoort, omtrent de put. Ten O. wd. Sicke Salomons, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Arjen Teunis [Blok], ten N. de straat. Grondpacht 6 CG aan de Stad. Gekocht van mr. lijnslager Gerrit Jacobs, voor 259 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarWouter Jetses
gebruikerWouter Jetses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarWouter Jetses
gebruikerWouter Jetses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0144v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]huis
 
koper door niaarSytske Dirks Sanstra, gehuwd met1400-00-00 CG
koper door niaarAlbert Jouckes thans uitlandigschipper
geniaarde koperJan Hendriks, gehuwd met
geniaarde koperJanneke Sierks Hornstra
naastligger ten oostenhet pakhuis van Sioerd Talma c.s.
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenHein van der Wolde schipper
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperWouter Jetses, gehuwd metwinkelier
verkoperJanke Corneliswinkelier


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-040 Havenplein 16Albert Joukes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarAlbert Joukes
gebruikerAlbert Joukes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]huis
 
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman688-14-00 CG
koperAntje Gerryts
huurderDirk Nannings beurtschipper50-00-00 CG
naastligger ten oostenpakhuis van Teunis Blok koopman
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende weduwe van de Commies van der Woude
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperDirk Alberts Sanstraschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRimmert Teunis, scheepstimmerman x Antje Gerryts koopt huis over de havenbrug omtrent de Havenspoort. Ten O. het pakhuis van Teunis Blok, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. wd. commies v.d. Woude, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van schipper Dirk Alberts Sanstra, voor 688 GG 14 st.


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0183r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: tussen de Havensbrug en stadsvesten]huis en tuintje
 
koperPieter Steinfordt, gehuwd metbode bij de Admiraliteit850-00-00 GG
koperAaltje Zijlstra
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra havenmeester
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende weduwe van van der Wolde
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Theunisscheepstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Steinfurt, bode bij de Admiraliteit x Aaltie Zijlstra koopt huis en tuin tussen de havenbrug en de Stadsvesten. Ten O. de havenmeester Cornelis Zijlstra, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. wd. v.d. Woude, ten N. de straat. Gekocht van Antje Gerryts wv scheepstimmerbaas Rimmert Theunis.


 


 


 


 


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0016r van 21 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein [staat: tussen havenbrug en stadsvesten]huis en tuintje
 
koperHarmen G. Staads, gehuwd metkoopman550-00-00 CG
koperAntje Everts Postma Leeuwarden
huurderPieter Post 70-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra* havenmeester
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenClander kapitein
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperEltje P. de Jong, gehuwd metzeilmakerLeeuwarden
verkoperAnna P. Steinfurt, en haar zusterLeeuwarden
verkoperJohanna Henrica Steinfort, gehuwd met
verkoperEverhardus Deppe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen G. Staads x Antje Everts Postma koopt huis en tuin, tussen havenbrug en Stadswal, verhuurd aan Pieter Post. Ten O. de havenmeester Cornelis Zijlstra, ten W. de koopman Calander, ten Z. de Weeshuisvijver, ten N. de straat. Gekocht van Anna P. Steinfort x Eltje P. de Jong, zeilmaker te Leeuwarden, voor zichzelf en het recht bij scheiding bekomen hebbende van haar zuster Johanna Henrica Steinfort te Leeuwarden.


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0041r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]huis
 
koperGijsbert Johannes, gehuwd metschuitschipper800-00-00 CG
koperYbeltje Dirks
huurderde weduwe van van Rossum
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenFredrik Calander
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoper q.q.Luitje Pieters Faber, gelastigde van
verkoperHarmen G. StaatsLeeuwarden


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0288v van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: over de havenbrug bij de Havenpoort]huis
 
koper door niaarDirk Cornelis oud schipper800-00-00 CG
geniaarde koperJacoba Jacobina Werndly, weduwe van
geniaarde koperwijlen J. van Rossum
naastligger ten oostenStroband
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [staat: over de havenbrug bij de Havenpoort]
verkoperGijsbert Johannes, gehuwd metschuitschipper
verkoperYebeltje Dirks


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0313r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]huis
 
koperWilliam Flacq kapitein862-00-00 CG
huurderGijsbert Johannes
naastligger ten oostenStroband
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenStroband
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]
verkoperDirk Cornelisopziener van de Ballast Kay


 


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49001 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 17 van 24 okt 1809
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16koopaktefl. 1400huis bij de Havenpoort
 
verkoperWillem Flack
koperAry van den Oever


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0294v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenpoort] wijk H-237huis, tuin, bleekveld
 
koperAry van den Oever grootschipper1400-00-00 CG
huurderJ. Dominicus
naastligger ten oostende weduwe van van Rossum
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenNuis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenpoort]
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijma, gelastigde vanadvocaat
verkoperde weduwe van Flackkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAry van den Oever, grootschipper, koopt huis en tuintje bij de Havenspoort, wijk H-237. In gebruik bij J. Dominicus als huurder. Ten O. wd. Van Rossum, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. schipper Nuister, ten N. de straat. Gekocht van (de gelastigde van) capitein William Flack, voor 1400 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16A. van den Oevereigenaar van wijk H-237; gebruiker W.H. Werkhoven, commies, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16W. H Werkhovengebruiker wijk H-237, commies; eigenaar is A. vd Oever, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-237Havenplein 16A van den Oever W H Werkhoven commis


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 57 van 25 feb 1820
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16koopaktefl. 900huis bij de Havenspoort, H-237
 
verkoperKlaas van den Oever (q.q.)
koperTeunis de Beer (q.q.)


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-237Havenplein 16Jetske Rienks Dirks, overleden op 1 juni 1828vrouw van Teunis de Beer, beurtschipper Havenpoort H 237, moeder van minderjarige Trijntje en Sjoerdtje Teunis de Beer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 107 en 114 van 6 apr 1831
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16provisionele en finale toewijzingfl. 721huis bij de Havenspoort H-237
 
verkoperTeunis de Beer
koperJacob Cornelis Janssen


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 01 apr 1831
H-237Havenplein 16Huizinge met bleek en verdere annexen bij de Havenspoort, teunis de, beer. Finaal verkocht op 13 apr 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2030Havenplein 16Theunis Baukes de BeerHarlingenbeurtschipperhuis en erf (189 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16Jacob Cornelis Jansen... 1816, huw 1842, ovl 1843; oud 70 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, oud-kapitein ter zee wijk H-237; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16Lolkje W Deklandoud 46 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-237; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-237Jacob Corns. Jansen70 jStavorenm, protestant, weduwnaar, oud-kaptein ter zee
H-237Lolkje W Dekland46 jIJlstv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-237Havenplein 16Jacob Cornelis Janssen, overleden op 15 maart 184374 jr, geboren Stavoren 17/1/1769, overleden Zuiderhaven H 237, wednr. NN Dooitzes Koolker (dochter van wijlen Doitje Thomas Koolker en wijlen Aaltje Harmens, in leven te Stavoren), vader van wijlen Aaltje Jacobs Janssen (vrouw van Govert Blom, koopvaardij kapitein Amsterdam, moeder van minderjarige Otto-Pieter en Jacob-Cornelis Goverts Blom: enige testamentair erfgenamen), verder legaat (lijfrente fl. 50,-/jr) voor zijn schoonzuster Hielkje Dooitzes Koolker (geboren Stavoren 17/12/1792), te Amsterdam. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49036 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 204 en 211 van 20 dec 1843
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16provisionele en finale toewijzingfl. 1310huis bij de Havenspoort H-237
 
verkoperArius Johannes Rodenhuis
koperCarolina Barbiers


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2030H-237 (Havensplein)Dorothea Pottinga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2030H-301 (Havenplein)Marten Jelles van der Walwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Karel Helmig een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1891 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan Kamstra een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1891 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Tjeerd Hoeksma een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1892 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Theodorus Keijzer een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan Visser een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1900 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49101 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1643 van 7 sep 1900
adressoortbedraggebruik
H-301Havenplein 16koopaktefl. 3400huis en erf
 
verkoperTheodorus Keyzer
koperSteffan Balthasar Jonkheer van Ortt (te Rotterdam)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2030Havenplein 16 (H-301)jhr. Steffan B. Ortt (te Rotterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 16 Evert van Eekenmelktapper
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 16E. van Eekenmelktapper


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 16M. (Melle) v.d. Heide


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 16rijksmonument 20387
  terug