Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 10 (niet bekend) (niet bekend) H-239 H-303


Huisnaam in: 1781
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: sybes, hylke
Koper/eigenaar: foppes, sybren


Huisnaam in: 1784
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: vries, sybren foppes de
Koper/eigenaar: lindeboom, jan


Huisnaam in: 1790
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: lindeboom, jan
Koper/eigenaar: camsma, sybrand feikes


Huisnaam in: 1791
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: camsma, sybrand feikes
Koper/eigenaar: slooten, thomas van


Huisnaam in: 1794
Gebruik:
Naam: waar 's lands welvaren (heeft gestaan)
Kwartier/wijk
Verkoper: slooten, thomas van
Koper/eigenaar: arjens, hendrik


Huisnaam in: 1798
Gebruik:
Naam: de hopzak
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 10, HarlingenHavenplein 10Jan Loenhorstconcert bar cafe restaurant


aangrenzende stegensteeg
Havenplein 10naamloze steeg ten westen


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 382r van 31 okt 1619 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Havenplein 10Govert Hendricks x Geertie Jans kopen een huis nu ter tijt wesende t'naaste aan de Cat bij de havenpoort, van voor tot achter aan de Gasthuis vijver strekkende. Grondpacht 9 cg aan de Stad. Gekocht van Doede Michiels x Marij Jans te IJlst voor 750 gg.


 


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011v van 22 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenpoort ZZ bij de kathuis
 
koperFonger Idtsen, gehuwd met790-12-00 GG
koperItie Rense Baarda Parrega
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenHaentie Claessen blokmaker
naastligger ten westenburgemeester Hans Harmens de Vries
verkoperHaitse HaitseshoutkoperWorkum


 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0203r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de kat aan de zuidoostkant van de Havenpoort]huis en plaats of achteruit
 
koperClaas Fransen Visscher koopman585-05-00 GG
koperHector van Hoitema mr. chirurgijn
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Minnes blokmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van de heer burgemeester Hans de Vries
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperFonger Idtses RuiertsmaParrega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher en mr. Hector van Hoitema, mr. chirurgijn, kopen een huis en plaets of achtertuin omtrent de Catt aan de zuidoostzijde van de Havenspoort. Ten O. blokmaker Claas Minnes, ten W. erven burg. Hans de Vries. Grondpacht 9 cg. Gekocht van erven Fonger Idtses Ruiertsma te Parrega voor 585 gg 5 st.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0196v van 10 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: Havenpoort bij de kat]huis en plaats
 
koperSyerck Gerbens mr. metselaar75-06-00 GG
koperPytter Bruyns mr. metselaar
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenTeunis Clasen galjootschipper
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende erfgenamen van Jacob Pytters bakker
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenpoort]
verkoper van 1/2Aeltie van Hettinga, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hector van Hoytema
zoon van de verkoperTjeerdt Hoytema meerderjarige zoon
verkoper van 1/2Hylkjen Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Claes Fransen


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0357r van 19 apr 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de cath aan de ZZ van de Havenpoort zijnde op 1 na het hoekhuis]huis en plaats met vrij achterom tot aan de weeshuisvijver
 
koperWillem Willems, gehuwd metbontwerker108-00-00 CG
koperJanneke Hanses
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
huurder voor 6 jarenWillem Willems bontwerker24-00-00 GG
huurder voor 6 jarenJanneke Hanses
naastligger ten oostenTheunis Claessen
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenPytter Jacobs wijdschipper
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperPytter Bruynsmr. metselaar


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0303r van 14 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koper door niaarHendrick van der Woude 551-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
geniaarde koperGrietie Melis, weduwe vanDongjum
geniaarde koperwijlen Jelle Jacobs
naastligger ten oostenHein van der Wolde schipper
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende erfgenamen van Pieter bakker
naastligger ten noordenHavenpoort
de weduwe van Haye Pieters, gecommitteerdeblauwverver
Sible Hendrix, gecommitteerden uitschooldienaar en dorpsrechterWitmarsum
verkoperde hypothecaire crediteuren van Claas Claassen, gehuwd metbontwever
verkoperMarike Willems


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0253r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koper door niaarHylke Sybes kastelein151-00-00 GG
geniaarde koperHarmen de Wildetrekveerschipper op Franeker
geniaarde koperPoppe Menaldamr. bakker
naastligger ten oostende weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima secretaris bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenHylke Sybes
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperHenricus van der WoudekoopmanAmsterdam


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]huis
 
koperSybren Foppes de Vries distillateur1300-00-00 CG
naastligger ten oostenhr. Beyma
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenhet huis het Lands Welvaren
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Foppes de Vries, distelateur, koopt (b) het perceel ten O., ook door diverse gezinnen bewoond. Ten O. de heer Beyma, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. perceel (a), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van herbergier Hylke Sybes, voor (a+b) 1300 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0237v van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperJan Lindeboom, gehuwd met375-00-00 GG
koperGeeske Pieters
huurdersN. N. [staat: diverse huisgezinnen]114-00-00 CG
naastligger ten oostenBeima
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten westenhet perceel in de vorige akte [incorrect overgenomen uit de vorige verkoopakte van dit perceel]
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperSybren Foppes de Vriesdistillateur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lindeboom x Geeske Pieters kopen huis bij de Havenspoort, door diverse huisgezinnen bewoond, tezamen voor 114 cg. huur. Ten O. de heer Beima, ten Z. het stadsweeshuis, ten W. het vorige perceel (?), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van distelateur Sybren Foppes de Vries, voor 375 gg.


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0262v van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: Bij de Havenpoort]huis
 
koperJurjen Becker, gehuwd metbontwever125-21-00 GG
koperGrietje Dobbert
naastligger ten oostenJ. M. Beima
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenS. Camsma
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperJan Lindeboommr. bontwever


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0273v van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenpoorthuis
 
koperHendrik Dane 400-00-00 CG
naastligger ten oostenCalander
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperJurjen Bekkermr. bontwever


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0091r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] wijk G-249huis en herberg
 
koperde Stad Harlingen 600-00-00 CG
naastligger ten oostenHenricus Stroband
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenHendrik Arjens Tamsma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperHendrik Dane
eerdere samenvatting door Yde ElsingaB & W van Harlingen kopen huis en herberg 'de Groene Jager', v/h 'de Hopzak', bij de Havenspoort, wijk H-249 [moet zijn H-239]. Ten O. Henricus Stroband, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Hendrik Arjens Tamsma, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Dane, voor 600 cg.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0053r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenpoort wijk H-239huis en herberg
 
koperJan Frederik Spelkers c.u.400-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Frederik Spelkers c.u. kopen een huis en herberg bij de Havenspoort H-239. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van B & W van Harlingen voor 400 cg.


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 382 van 28 dec 1813
adressoortbedraggebruik
H-239Havenplein 10koopaktefr. 1470huis H-239
 
verkoperCornelis van Loon
koperJohan Gottfried Lang


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Fredrik de Langeigenaar van wijk G-313, gebruiker is Hendrik Bandsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-239, kastelein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-239Havenplein 10Fredrik Lang Fredrik Lang kastelein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2032Havenplein 10Johan Godfried LangHarlingenherbergierhuis en erf (162 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 2032 de StadHarlingenonbelastbaar stellen (begraafplaats)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Fimke Taekes Buisman... N.H., dv Taeke Folkerts B, en Saakje Bruinsma; BS huw 1833, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239, supp wijk G-402; oud 49 jaar, (vnm: Femke), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Gerben Oenes Advokaat... Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Johan Godfried Lang... BS huw 1815, huw 1841, VT1839; oud 60 jaar, geb Stettin en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk H-239; VT1839; J.G.L. eigenaar van perceel nr. 2032 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 401, huis ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Maria L Linstoud 60 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-239; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-239Johan Godfried Lang60 jStettynm, protestant, gehuwd, logementhouder
H-239Maria N Linst60 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-239Aaltie van der Ley17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Louisa Plantinga... schip; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2032H-239 (Havensplein)Catharina Hanekamp wed. Johannes G.N. Termeerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2032H-303 (Havenplein)Rommert Faberwoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Ruurdtje van Getzen, wed. van Rommert Faber, in wijk H no. 303, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1893 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Rudolf Jacob de Grient Dreux een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 303 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Ruurdje van Getzen, wed. van Rommert Faber, een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 303 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1895 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Aafke Bos wed. E.H. van Gorkum een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 303 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2032Havenplein 10 (H-303)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 10 Derk W. Kroontapper
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 2000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest. "de Kroon", Aanneming Scheepsvolk


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10de Kroon142D.W. Kroon, Aanneming Scheepsvolk


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest. "de Kroon", Aanneming Scheepsvolk


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10de Kroon142D.W. Kroon, Aanneming Scheepsvolk


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10de Kroon142D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10de Kroon142D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Kroon142Wachtk. boot Vlieland en Terschelling, D.W. Kroon


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Kroon142Wachtk. boot Vlieland en Terschelling, D.W. Kroon


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 10L.Roodhofcafehouder


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10R. Kleefstra142Café


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Th.D. Brandi684Café


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Th.D. Brandi684Café


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Th.D. Brandi684Café


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Th.D. Brandi684Café


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.J. Roukema442Café


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 10E.J. (Evert) v.d. Loenhorst
  terug