Harlingen, predikanten

illustratie predikanten
In 1886 is in Leeuwarden uitgegeven een "NAAMLIJST DER PREDIKANTEN, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland". Het was de uitgave van een "Handschrift nagelaten door Ds. T.A. Romein, in leven predikant te Scharmer" en het is "uitgegeven door het Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde".

De volledige naamlijst is ingescand en te zien op de interessante site http://www.wumkes.nl. Als je echter met behulp van een zoekmachine zoekt op een naam die in een van de gepubliceerde bronnen voorkomt, vind je de genoemde website niet! Ik heb daarom de namen van in Harlingen gestationneerde predikanten even overgenomen. Voor verdere gegevens over deze predikanten verwijs ik naar de bron op bovengenoemde website.

Samengesteld uit de volgende bronnen:
T.A. Romein: "Naamlijst der predikanten", Leeuwarden, 1886
Vriendelijke mededeling van dhr. C.P. van den Nieuwenhuizen, koster N.H. kerk

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:57.naam beroeping van verroeping naar
Lubberti (lubberts), Sibrandus 1583 emden 1585 franeker
Gerobulus (oudraed), Johannes 1585 vlissingen 1586 deventer
Verekius, Wernerus (bernardus) 1587 deventer 1589 overl.
Vicheri (wiggertsz), Cornelis 1583 bolsward 1590 hoorn
Elconius (eelkes), Hermannus 1590 utrecht 1603
Abeli (abels), Sibrandus 1580 sint maarten en valkoog 1610
Tebbingius, Arnoldus 1610 cornjum 1611
Caspari, Bernardus 1611 groothuizen (candidaat) 1616 hinte
Eilshemius, Philippus Daniels 1605 1631 overl.
Bogerman, Regnerus 1617 stiens 1636 overl.
Acronius, Wessel 1632 exmorra 1656 overl.
Domna, Henricus Tjalligii 1657 kollum 1659 leeuwarden
Stansius (stantzius), Maurits 1637 broek in waterland 1667 overl.
Brugbron, Mattheus Bernardi 1650 bolsward 1670 overl.
Brakel, Willem a 1670 stavoren 1673 leeuwarden
Paludanus, Theodorus 1668 pingjum 1675 leeuwarden
Bruinsveld, Sixtus 1674 sneek 1677 leeuwarden
Gercoma, Gerco Johannes 1659 ee en engwierum 1682 overl.
Sibersma, Hero 1680 ternaard 1683 amsterdam
Napjus, Evert Pieter 1675 amersfoort 1688 overl.
Schuiring, Nicolaus 1690 makkum 1693 's-hertogenbosch
Arnoldi, Michael 1683 menaldum 1693 leeuwarden
Reneman, Daniel 1659 blija 1716 overl.
Aldrichs, Lucius 1717 hatsum (candidaat) 1718 overl.
Velsen, Franciscus van 1693 bergum 1724 overl.
Reddingius, Petrus Regnerus 1718 wolvega 1726 overl.
Boekholt, Henricus 1693 kollum 1727 overl.
Vriemoet, Emo Lucius 1727 loenen (candidaat) 1730 franeker
Siccama, Henricus 1728 bergum 1732 leeuwarden
Ode, Stephanus 1732 elst (candidaat) 1732 overl.
Brouwer, Broërius 1730 hindeloopen 1734 amsterdam
Creijghton, Jacob Nicolaas 1733 rhoon (candidaat) 1738 haarlem
Botterwech, Frederik 1683 stavoren 1744 over.
Pierson, Jacobus 1738 holwerd 1765 emeritaat
Velsen, Gerardus van 1753 waaxens 1769 emeritaat
Harkenroth, Isbrandus Eilardus 1725 hindeloopen 1770 overl.
Piekenbroek, Frederik 1734 goutum 1778 overl.
Lemke, Georgius 1766 sint-annaparochie 1792 overl.
Wildeman, Gijsbertus 1769 sint-annaparochie 1794 emeritaat
Dorhout, Ambrosius 1794 buitenpost 1809 emeritaat
Metzlar, Jacob Casper 1793 beusikom 1810 emeritaat
Beuningen, Johannes Jacobus van 1810 sint-martensdijk (candidaat) 1813 overl.
Mentes, Albertus Reen 1771 langweer 1815 emeritaat
Wernink, Johannes Petrus 1814 oudenhoorn (candidaat) 1815 overl.
Tijdeman, Barend Frederik 1815 herveld (candidaat) 1816 dordrecht
Assen, Johannes van 1779 sint-annaparochie 1817 emeritaat
Rooijens, Gijsbert Joannes 1817 leerdam 1818 amsterdam
Burk, Gerrit 1818 vinkeveen (candidaat) 1823 overl.
Woerman, Henricus 1824 nederhorst den berg (candidaat) 1827 delft
Ledeboer, Abraham 1817 oud-beijerland 1829 wolvega
Ringnalda, Murk 1815 terkaple 1831 emeritaat
Farret, Dirk Pieter 1816 bennebroek 1856 overl.
Yzendijk, Henricus Elias van 1828 medemblik 1858 emeritaat
Griethuijsen, W.th. van 1858 1860
Voorhoeve, Hermanus Cornelis 1851 leerdam 1860
Saar, Johannes du 1830 beetsterzwaag 1860
Koopmans van boekeren, R. 1860 1862
Jentink, Michiel Adrianus 1831 oudewater 1866 overl.
Knappert, Jan 1863 1866 deventer
Wolters, W.p. 1860 1867
Talma, A.w.l. 1869 1873
Adriani, M.a. 1866 1873
Oort, H. 1867 1873
Visser, J.a. 1861 1875
Voorhoeve, H.c. 1874 1880
Verkouw, A. 1874 1880
Bel, A.h.l. de 1880 1887 wateringen
Flier, A. van der 1874 1887 lienden
Barger, J. 1888 garnwerd 1894 gevangen gezet
Leeuwen, J.a. van 1896 1899
Visser, A. de 1899 1901
Langman, J. 1904 1917
Hoog, J.d. de 1901 1918
Leenmans jr., H.a. 1887 workum 1928
Jörg, W.A.P.F.L. 1918 Obergum (GR) 1929 overleden en begraven te Harlingen
Meijer, C.j. 1920 1936
Brug, Th.e. van der 1936 1940
Oskamp, G.d.a. 1929 1943
Burgersdijk, D.j. 1940 1944
Volger, W. 1944 1946
Romijn, J.c.h. 1947 1953
Beks, K. 1943 1959
Ouden, W.h. den 1953 1959
Vries, J.m. de 1954 1966
Kuil, W.f. 1967 1971
Smit, J.r. 1972 1978
Klijnsma, P.c. 1960 1978
Heer, M.a. de 1979 1983
Sytema, Tj. 1979 1984
Vries, R.j. de 1984 1991