Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper 4 pm greidelandt buiten Harlingen 1605 228 468r
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens koper buiten Harlingen 1605 228 468r
, floreenrente ([staat: 3 oorden]) buiten Harlingen 1605 228 468r
, AGE het huis van Agge Pieters naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 468r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1605 228 468r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 468r
, AGE als gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden buiten Harlingen 1605 228 468r
GERLOFS, GERLOF wijlen Gerloff Gerloffs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r
JARICHS, FEIKE Feycke Jarichs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r
GERLOFS, GERLOF de erfgenamen van Gerloff Gerloffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 468r
, koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1605 228 485r
, floreenrente buiten Harlingen 1605 228 485r
, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 485r
, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1605 228 485r
, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 485r
SIPKES, JAKOB Jacob Sipckes naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 485r
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1605 228 485r
GERLOFS, LAMMERT Lambert Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r
TJEERDS, SIEBREN Sybrandt Tiaerts verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r
GERLOFS, GERLOF de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerleff Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Block, broeder van de verkoper secretaris van Leeuwarderadeel koper door niaar ca. 5 pm land (per pm) buiten Harlingen 1606 228 504r
POMMEREN, JAKOB de weduwe en erven van wijlen Jacob van Pomeren geniaarde koper buiten Harlingen 1606 228 504r
, PIETER Pieter van Buytten geniaarde koper buiten Harlingen 1606 228 504r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1606 228 504r
, naastligger ten zuiden* buiten Harlingen 1606 228 504r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1606 228 504r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1606 228 504r
BLOK, BOUDEWIJN Boudewijn de Block verkoper buiten Harlingen 1606 228 504r
, koper 5 pm land buiten Harlingen 1606 228 517r
JANS, HERE Heere Jansen , q.q. koper buiten Harlingen 1606 228 517r
, REIN Reyn Uupckes , q.q. koper buiten Harlingen 1606 228 517r
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1606 228 517r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1606 228 517r
DOEIES, WIEBE Wybe Doyes naastligger ten westen buiten Harlingen 1606 228 517r
, de reedt nae Cluyrt naastligger ten noorden buiten Harlingen 1606 228 517r
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1606 228 517r
REINS, HOBBE Hobbe Reyns verkoper ([staat: Hobbe Reyns zn. ende Hendrik Willems zoen dr., echteluyden]) buiten Harlingen 1606 228 517r
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrik Willems verkoper buiten Harlingen 1606 228 517r
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werff koper 1/3 van de helft van 5 pm en 2/5 part van 1/3 part greidland ([per pm]) buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Phelten koper buiten Harlingen 1611 229 27r
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Fedder eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1611 229 27r
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1611 229 27r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1611 229 27r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, PIETER Pieter Phelten naastligger ten noorden buiten Harlingen 1611 229 27r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters Wijns eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelten eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste c ((voor de drie percelen in deze akte)) buiten Harlingen 1614 229 222r
JOHANNES, JAN Jan Johannes huurder buiten Harlingen 1614 229 222r
NITZEN, jonkheer Nitsen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1614 229 222r
NITZEN, jonkheer Nitsen naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede c ((voor de drie percelen in deze akte)) buiten Harlingen 1614 229 222r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder buiten Harlingen 1614 229 222r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1614 229 222r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntje Tiebbes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca ((voor de drie percelen in deze akte)) buiten Harlingen 1614 229 222r
HANSES, HANS Hans Hansen huurder buiten Harlingen 1614 229 222r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1614 229 222r
HANSES, HANS de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
, N. N. koper 2/5, en 3/5 van 2/5 van 3 stukken land buiten Harlingen 1615 229 243v
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Popta eigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen) buiten Harlingen 1615 229 243v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder perceel 1 (ca. 4 pm) buiten Harlingen 1615 229 243v
JOHANNES, JAN Jan Johannis huurder perceel 2 buiten Harlingen 1615 229 243v
, HANS Hans Poff huurder perceel 3 buiten Harlingen 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 229 243v
JAKOBS, PIETJE Pietrick Jacobs verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
DOOITSES, JARICH wijlen Jarich Doytses verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
MARTENS, REINER Reyner Martens verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
DOOITSES, FOLPERT wijlen Folpert Doytses verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
SJOERDS, JARICH wijlen Jarich Siuerts verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
SIERKS, PIEKE Piecke Siercks verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm land buiten Harlingen 1615 229 267r
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens koper buiten Harlingen 1615 229 267r
, floreenrente ([voor 1/1]) buiten Harlingen 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 229 267r
JURJENS, SJOERD Sioerd Jurians naastligger (heeft vrije reed en drift over het verkochte) buiten Harlingen 1615 229 267r
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen 1615 229 267r
RUURDS, JURJEN zijn wijlen grootvader [staat: bestevader] Jurien Rioerdts erflater buiten Harlingen 1615 229 267r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 12 pm land genaamd het mr. Gerbrant Walckema land (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 230 6r
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 4 pm land genaamd Fetze Fenne (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 230 6r
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. koper 4 pm land buiten Harlingen 1616 230 50r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1616 230 50r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1616 230 50r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1616 230 50r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1616 230 50r
ARJENS, ANTJE Anneke Ariaens crediteur (triumphant) buiten Harlingen 1616 230 50r
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper (gesuccumbeerde) buiten Harlingen 1616 230 50r
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 PM land genaamd Floris Herne ([staat: 28-00-00 GG minus 1 oord]) buiten Harlingen 1617 230 71v
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens koper buiten Harlingen 1617 230 71v
, floreenrente 1/7 deel van ([staat: 1/7 van 1-14-00 CG]) buiten Harlingen 1617 230 71v
SIPKES, JOHANNES Johan Sipckes naastligger ten oosten buiten Harlingen 1617 230 71v
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1617 230 71v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1617 230 71v
JURJENS, RUURD Ryoerdt Juriens naastligger ten noorden buiten Harlingen 1617 230 71v
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarig soldaat verkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaa) buiten Harlingen 1617 230 71v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper ca. 3 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 56v
HESSELS, N. N. Hessels koper buiten Harlingen 1628 232 56v
, floreenrente buiten Harlingen 1628 232 56v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1628 232 56v
HENDRIKS, HENDRIK als gebruiker Hendrick Hendricks naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 56v
DOUWES, DOUWE de weeskinderen van Douue Douues naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 56v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 56v
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver verkoper buiten Harlingen 1628 232 56v
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usu fructuaris van dez verkoper buiten Harlingen 1628 232 56v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts koper bouwland groot 1 pm, 3 eijnsen, 10 penningen, 9 roeden en 2 voeten buiten Harlingen 1628 232 66v
, floreenrente buiten Harlingen 1628 232 66v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1628 232 66v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 66v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 66v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 66v
DOMAN, ANDRIES Andries Doman, schrijver van een compagnie soldaten verkoper buiten Harlingen 1628 232 66v
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 66v
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper land, 8 pm ([voor de vier percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1630 232 151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper buiten Harlingen 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r
WIEBES, SIPKE Sipcke Wybes koper huis, plaats en hof buiten Harlingen 1630 232 159r
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen 1630 232 159r
, floreenrente buiten Harlingen 1630 232 159r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1630 232 159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1630 232 159r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden buiten Harlingen 1630 232 159r
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r
BOIENS, KLAAS Claes Boies koper venne van 10 pm, 6 einsen, 14 penningen, 4 roeden en 5 voeten buiten Harlingen 1633 233 95v
JOOSTES, NEELTJE Neeltie Joostes koper buiten Harlingen 1633 233 95v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1633 233 95v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 95v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1633 233 95v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 95v
STEFFENS, Rijkien Stevens Crappoort verkoper buiten Harlingen 1633 233 95v
JARICHS, LIEUWE Lieuue Jarighs , c.soc. verkoper buiten Harlingen 1633 233 95v
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper greidland 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten buiten Harlingen 1633 233 101r
ARNOLDI, HIELKJE Hylck Arnoldi koper buiten Harlingen 1633 233 101r
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues koper buiten Harlingen 1633 233 101r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters koper buiten Harlingen 1633 233 101r
, N. N. huurder (per pm) buiten Harlingen 1633 233 101r
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1633 233 101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 101r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1633 233 101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 101r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, q.q. en c.s. verkoper buiten Harlingen 1633 233 101r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen 1633 233 101r
HETTINGA, Idserdt van Hettinga koper land met huis, hooiberg en hiem buiten Harlingen 1633 233 102v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper buiten Harlingen 1633 233 102v
, floreenrente buiten Harlingen 1633 233 102v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1633 233 102v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 102v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1633 233 102v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 102v
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, c.s. verkoper buiten Harlingen 1633 233 102v
JAKOBS, LIEUWE Lieuwe Jacobs verkoper buiten Harlingen 1633 233 102v
HOBBES, LAMMERT oud burgerhopman Lammert Hobbes koper 4 pm greidland (per pm) buiten Harlingen 1634 233 132r
, floreenrente buiten Harlingen 1634 233 132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten oosten buiten Harlingen 1634 233 132r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1634 233 132r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1634 233 132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten noorden buiten Harlingen 1634 233 132r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoot, c.s. verkoper buiten Harlingen 1634 233 132r
JARICHS, LIEUWE Liuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen 1634 233 132r
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen , c.u. koper 2 pm grasland buiten Harlingen 1637 234 34r
KORNELIS, PIEKE Pico Cornelis havenmeester verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r
KORNELIS, WIETSKE Wytscke Cornelis verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r
JANS, SIEMEN wijlen Symon Jans verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r
JANS, JEROEN Jeroen Jansen Adeler kapitein koper bouwland, groot 3 pm, 8 einsen, 4 penningen en 1 voet buiten Harlingen 1639 234 81v
JANS, LIJSBET Liesbeth Jansen koper buiten Harlingen 1639 234 81v
, floreenrente buiten Harlingen 1639 234 81v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1639 234 81v
WATSES, HENDRIK land in gebruik bij de erfgenamen van Hendrick Watses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1639 234 81v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1639 234 81v
JANS, JEROEN de proclamant Jeroen Jansen Adeler naastligger ten noorden buiten Harlingen 1639 234 81v
DOMAN, HORATIUS oud burgemeester dr. Horatius Doman, c.u. verkoper buiten Harlingen 1639 234 81v
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper 1/2 van 3 pm, 7 einsen, 4 penningen, 5 roeden en 6 voeten grasland buiten Harlingen 1639 234 85v
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1639 234 85v
, floreenrente buiten Harlingen 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1639 234 85v
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankema verkoper buiten Harlingen 1639 234 85v
, N. N. koper provisioneel 4 pm en 5 einsen bouwland genaamd het Baginieland buiten Harlingen 1642 235 13v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 235 13v
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van Lieuue Mellema naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 13v
, het greidland genaamd de Leegh naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 13v
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van Lieuue Mellema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper buiten Harlingen 1642 235 13v
, N. N. koper provisioneel bij 3 pm greidland genaamd De Leegh buiten Harlingen 1642 235 13v
, bouwland genaamd het Baginieland naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 235 13v
BONGA, HORATIUS Horatius Bonga naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 13v
, de dijcks delten naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 13v
MATTEUS, LIJSBET de erfgenamen van Lijsbet Matys naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper buiten Harlingen 1642 235 13v
BEIMA, JAN gezworen gemeensman Jan Beyma koper ca. 1 1/2 pm land met drie kalkovens, een lasthuis etc. strekkende tot aan de we buiten Harlingen 1642 235 27v
, floreenrente buiten Harlingen 1642 235 27v
, N. N. huurder voor 12 jaren (p.j.) buiten Harlingen 1642 235 27v
DOUWES, SIERK Sirck Douues , voor zich en zijn broeders en demonstrant buiten Harlingen 1642 235 27v
HARINGS, TRIJNTJE Trintie Harings demonstrant buiten Harlingen 1642 235 27v
SIERKS, DOUWE wijlen Douue Sircx demonstrant buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers niaarnemer ratione proximitatis buiten Harlingen 1642 235 27v
STEFFENS, RIJKJE Rickien Stevens Crapoeth, achtersusterling van de verkop niaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen 1642 235 27v
, DAVID burgervaandrig David Holting niaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen 1642 235 27v
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 235 27v
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten noordoosten buiten Harlingen 1642 235 27v
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 27v
HOITSMA, MICHIEL SAKES burgervaandrig Michiel Saeckes Hoytsma, c.u. verkoper buiten Harlingen 1642 235 27v
GROOT, TJEERD Tiaerd de Groote kapitein te water koper hof en huis met bomen en plantagie genaamd buiten Harlingen Aylva hof 1643 235 56r
, AATJE Atie koper Aylna hof buiten Harlingen 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1643 235 56r
, de erfgenamen van Nicolao Jacobaeo verkoper buiten Harlingen 1643 235 56r
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrants , c.u. koper 1/2 pm land buiten Harlingen 1644 235 111v
, floreenrente ([staat: 1 oord]) buiten Harlingen 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1644 235 111v
JANS, ANTJE de erfgenamen van Antie Jans verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claessen verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v
, HOBBE Hobbe , volle neef van de verkoper koper door niaar 4 pm grasland buiten Harlingen 1647 235 255r
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u. geniaarde koper buiten Harlingen 1647 235 255r
POPTA, JAKOB Jacob Popta demonstrant (wil eerst de koopbrief zien) buiten Harlingen 1647 235 255r
JANS, HAANTJE het tichelwerk van verkoper Haentie Jans naastligger buiten Harlingen 1647 235 255r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1647 235 255r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1647 235 255r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1647 235 255r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1647 235 255r
JANS, HAANTJE Haentie Jans verkoper buiten Harlingen 1647 235 255r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.u. koper stuk nieuwland van ca. 9 pm, 8 eynsen, 12 penningen, 1 roede en 2 voeten, genaam buiten Harlingen 1650 236 107r
, floreenrente buiten Harlingen 1650 236 107r
JELLES, JAN de erfgenamen van Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1650 236 107r
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1650 236 107r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1650 236 107r
JELLES, JAN de erfgenamen van Jan Jelles naastligger ten noorden buiten Harlingen 1650 236 107r
KORNELIS, Toontie Cornelis Bond verkoper buiten Harlingen 1650 236 107r
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses houtmolenaar koper bij 8 pdm greidland buiten Harlingen 1650 236 112r
, floreenrente buiten Harlingen 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD de verkoper Sioerd Takes ticheler naastligger ten oosten buiten Harlingen 1650 236 112r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1650 236 112r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1650 236 112r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyer naastligger ten noorden buiten Harlingen 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes ticheler verkoper buiten Harlingen 1650 236 112r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaar koper grasland, groot 12 pm, 5 eijnsen, 11 peningen en 8 roeden (per pm) buiten Harlingen 1651 236 161v
, floreenrente buiten Harlingen 1651 236 161v
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.) buiten Harlingen 1651 236 161v
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten oosten buiten Harlingen 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten westen buiten Harlingen 1651 236 161v
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten noorden buiten Harlingen 1651 236 161v
HARINGS, TRIJNTJE de erfgenamen van Trijntie Haringhs verkoper buiten Harlingen 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts ticheler koper 1/2 van 9 pm greidland ((99-00-00 GG per pm)) buiten Harlingen 1654 236 264r
, floreenrente ((voor 1/1)) buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Warners eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Warners naastligger ten oosten buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Warners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1654 236 264r
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrens naastligger ten noorden buiten Harlingen 1654 236 264r
BEKIUS, JOHANNES Joannes Beckius predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, TIETJE Tiedtie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
ANDRIES, FRANS Oud burgermr. Frans Andrys verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, Christintie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
NICOLAI, JOHANNES Joannes Nicolai commis van de kamer van finantie verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, OTJE Oedtie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
PETRI, ANTONIUS Anthonius Petri predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, JANKE Jancke Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, ABRAHAM Abrahamus Tammeri predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
BAERDT, IETJE wijlen Idtie Baerdt erflater buiten Harlingen 1654 236 264r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tiaerdts koper van 1/2 greidland, 4 pm, 9 einsen, 2 penningen, 1 roede en 4 voeten buiten Harlingen 1657 237 128r
ELINGS, SIKKE wijlen Sicke Elings koper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 128r
JOHANNES, JAN Jan Johannis koper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 128r
, 3 ducaten en 2 rijksdaalders voor mijn binders en meiden toehaak buiten Harlingen 1657 237 128r
, floreenrente buiten Harlingen 1657 237 128r
TJEERDS, TRIJNTJE de koperse Trijntie Tiaerdts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1657 237 128r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1657 237 128r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1657 237 128r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1657 237 128r
REINERS, AUKJE Auck Reyners verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasis koper 4 1/2 pm land buiten Harlingen 1658 237 173ar
PIETERS, JAKOB wijlen Jacob Pieters koper buiten Harlingen 1658 237 173ar
, floreenrente buiten Harlingen 1658 237 173ar
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1658 237 173ar
SJOERDS, GREULT de erfgenamen van Greolt Sioerts , c.soc. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1658 237 173ar
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1658 237 173ar
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1658 237 173ar
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Keth verkoper buiten Harlingen 1658 237 173ar
VIERSEN, Vlekien van Vierssen verkoper buiten Harlingen 1658 237 173ar
, koper provisioneel 10 pm greidland genaamd de Berge Fenne buiten Harlingen 1657 237 253r
, floreenrente buiten Harlingen 1657 237 253r
JELLES, JAN de erven van Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1657 237 253r
LUIDUM, GERBEN KLASES Gerben Claesen Luydum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1657 237 253r
BURMANIA, SJUK jr Sioeck van Burmania naastligger ten westen buiten Harlingen 1657 237 253r
JELLES, JAN de erven van Jan Jelles naastligger ten noorden buiten Harlingen 1657 237 253r
JANS, RUURD Ruierd Jansen verkoper q.q. buiten Harlingen 1657 237 253r
WATSES, DOUWE Douwe Watses verkoper q.q. buiten Harlingen 1657 237 253r
JANS, EELKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Pytters verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r
LIEUWES, DOUWE Douue Lieuues koper greidland 5 pm buiten Harlingen 1660 238 41v
, floreenrente buiten Harlingen 1660 238 41v
BOIENS, KLAAS Claes Boyens naastligger ten oosten buiten Harlingen 1660 238 41v
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1660 238 41v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1660 238 41v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1660 238 41v
KAMSTRA, GOSSE de heer jr. Gosso Camstra verkoper buiten Harlingen 1660 238 41v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks koper bouwland 5 pm, 4 einsen, 15 penningen, acht roeden en 3 voet buiten Harlingen 1660 238 42r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder buiten Harlingen 1660 238 42r
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1660 238 42r
HOTSES, AALTJE Aeltie Hotses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1660 238 42r
HILLEBRANDS, de heer Hillebrants, c.s. naastligger ten westen buiten Harlingen 1660 238 42r
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstra naastligger ten noorden buiten Harlingen 1660 238 42r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal Friesland verkoper buiten Harlingen 1660 238 42r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper door niaar stuk land groot 6 pm buiten Harlingen 1668 239 169v
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjer geniaarde koper buiten Harlingen 1668 239 169v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs buiten Harlingen 1668 239 169v
, floreenrente buiten Harlingen 1668 239 169v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1668 239 169v
WIEBRENS, GRIETJE Grytje Wybrens naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1668 239 169v
HESLINGA, dr. Heslinga naastligger ten westen buiten Harlingen 1668 239 169v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1668 239 169v
HEEMSTRA, JOHANNES Johan van Heemstra verkoper buiten Harlingen 1668 239 169v
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1671 240 54r
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings koper buiten Harlingen 1671 240 54r
, floreenrente buiten Harlingen 1671 240 54r
HANNEMA, JOHANNES SJOERDS Joannes Sjoerdts Hannema naastligger ten oosten buiten Harlingen 1671 240 54r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1671 240 54r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1671 240 54r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten noorden buiten Harlingen 1671 240 54r
HANNEMA, JAN JOHANNES Jan Joannis Hannema verkoper buiten Harlingen 1671 240 54r
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hendrick Hollander koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1672 240 80r
, floreenrente buiten Harlingen 1672 240 80r
FEIKES, KLAAS de erfgenamen van Claes Feykes gortmaker naastligger ten oosten buiten Harlingen 1672 240 80r
WITTERT, JOHANNES de erfgenamen van Joan Wittert naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1672 240 80r
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1672 240 80r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1672 240 80r
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1672 240 80r
JOHANNES, EELKJE Eelk Joannis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r
DOUWES, ROMKE wijlen Romcke Douwes verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r
ROMKES, JOHANNES Joannes Romkes verkoper buiten Harlingen 1672 240 80r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper greidland 1/3 van 4 pm buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
, floreenrente buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
BOKKES, JANKE Jantie Bockes gebruiker van de grond buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
FEITEMA, SIEBREN Sibrandus Feitema naastligger ten zuiden buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
HILLEBRANDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus Hillebrants naastligger ten noorden buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
, ROELOF Roeloff Brinkhuis aanhandelaar 1/2 huis en hof, 2 pm greidland (p.j.) buiten Harlingen 1699 244 7v
, SIEMEN Simon de Wein oud secretaris huurder huis buiten Harlingen 1699 244 7v
HETTES, WIEBE Wybe Hettes waagmeester huurder en gebruiker buiten Harlingen 1699 244 7v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstra verkoper buiten Harlingen 1699 244 7v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad buiten Harlingen 1738 249 339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker gebruiker bovenste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker verwandelaar buiten Harlingen 1738 249 339v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm buiten Harlingen 1781 260 63r
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper buiten Harlingen 1781 260 63r
, floreenrente buiten Harlingen 1781 260 63r
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1781 260 63r
, het eerste perceel uit een andere akte naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1781 260 63r
BEIDSCHAT, de erfgenamen van Beidschat, c.s. naastligger ten westen buiten Harlingen 1781 260 63r
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1781 260 63r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm buiten Harlingen 1781 260 63r
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper buiten Harlingen 1781 260 63r
, floreenrente buiten Harlingen 1781 260 63r
, het eerste perceel uit een andere akte naastligger ten oosten buiten Harlingen 1781 260 63r
, het vierde perceel uit een andere akte naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1781 260 63r
BEIDSCHAT, de erfgenamen van Beidschat, c.s. naastligger ten westen buiten Harlingen 1781 260 63r
, het tweede perceel uit een andere akte naastligger ten noorden buiten Harlingen 1781 260 63r
CAMPER, PETRUS professor honorius Petrus Camper verkoper buiten Harlingen 1781 260 63r
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmaker koper huis, schuur en een tuin daarachter ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
HESSELS, TETJE Teth Hessels koper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
WIEBES, ALBERT Albert Wyebes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
JANS, HANS een akker van Hans Jans naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
, de Hinxtefenne naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
JANS, HANS het huis en de blekerij van Hans Jans naastligger ten noorden met het bleekveld ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slachter verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
JANS, HANS Hans Jansen koper huis en tuin ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
WIEBES, HIELKJE Hylck Wybes koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenier verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
IJSBRANDS, JANKE Jantien Isbrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
REINS, BONSE Bonte Reyns koper kamer ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
FOKKES, SIETSKE Syts Fockes koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
JANS, THOMAS Tomas Jansen brouwer verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
IEMES, HIBBE Hibbe Ymes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
DOUWES, ANSKE Anske Douwes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
GOOITSENS, IEPE Epe Goyties verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
ABES, TRIJNTJE Trijn Abbes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendricx Kreeft koper huis met hof erachter en een zomerhuis en prieel ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
FRIESES, SIETSKE Sydts Friesses koper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
JANS, HANS het akkerland van Hans Janssen naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
JANS, HANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
HAANTJES, JAN Jan Hanckes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
ANDRIES, PIER Pyer Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
TEEUWIS, SAAKJE Saeck Thevis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper venne landts, groot 8 pm en 3 eijnsen (350-00-00 per pm) ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
, TINKE de landen van Tinco Oennema naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
LIAUKAMA, de landen van Lyauckema naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
, naastligger ten noorden (gebruikt door Hans, bleeker) ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
JELLES, PAULUS Pouuels Jelles eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
GERRITS, HENDRIK Hendrick Gerryts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
JELLES, RINSKE Rinske Jellis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
, N. N. koper provisioneel 1/4 part van een stuk land, de noten genaamd, van Anna Piters Widmers afgecomen ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
, ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts koper 0-12-00 CG [staat: 3/5 van 1-00-00 CG] grondpacht uit een hof ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
FEDDRIKS, JOUKJE Jouck Feddricks koper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
ALBERTS, RINNERT Rinner Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
ALBERTS, AUKJE Auck Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
TJEERDS, EELKE Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
, N. N. koper 2 1/2 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE wijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE de weduwe en erfgenamen van Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer, c.u. kapitein koper huis en hof genaamd Henste Hoff ten noordoosten van Harlingen Henste Hoff 1639 234 87v
ARJENS, DIRK Dirk Ariens brouwer demonstrant (wegens een hypotheek) ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries demonstrant (wegens een hypotheek) ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries demonstrant (desisteert protest wegens ontvangen betaling) ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lauta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
WIEBES, SIPKE Sipcke Wyebes , c.u. verkoper ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
JANS, JOHANNES Johannis Jansen , c.s. koper bouwland groot 5 pm, 8 einsen, 18 penningen, 3 roeden en 4 voeten volgens meting ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
DIRKS, SIPKE Sipke Dirx naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
FEDDES, JAKOB Jacoob Feddes koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
, N. N. koper provisioneel 5 pm, 14 penningen en 5 roeden terpland ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
SJOERDS, MEILE huis en erf van Meyle Sioerds naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
GUALTERI, JOHANNES het land van Johannis Gualteri naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
SJOERDS, GREULT Griolt Siuerdts , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 van 3 pm bouwland (per pm) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, de heer Domans eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, floreenrente ([voor 1/1]) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
FEIKES, JETSE als gebruiker de erfgenamen van Jetse Feykes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
BOTES, PIETER als gebruiker Pytter Bottes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margreta van Aernsma verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
WALTA, SIEBREN wijlen de manhafte kapitein Sybrant van Walta verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix koper door niaar ca. 5 pm. zaailand ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrick Willems koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, WILLEM burgervaandrig Willem Hendrix koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
DOUWES, PIETER Pyter Douwes geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
PIERS, JOUKE Jouke Piers geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
, twee gouden en vier zilveren ducatons toehaak ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
HIELKES, MARTEN Marten Hylkes , c.u. huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, HENDRIK het land gebruikt door Hendrick Hendrix naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
EVERTS, HITJE Hidtie Everts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
CHRISTIAANS, TEUNIS wijlen burgemeester Tonis Christiaens verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper door niaar 4 percelen greidland, thans in gebruik bij Jan Backer ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u. geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
HUISMAN, REIER Reyer Huisman naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus Loo verkoper ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 40 pm land, huis en schuur ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes contractant kleiverkoop ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
WRINGER, de heer Wringer naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, het convent van Luynkerk naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
KLASES, JELLE Jelle Clasen , c.u. aanhandelaar huis met schuur ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
DOUWES, DOUWE Douue Douwes verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
FOPPES, KLAAS Claas Foppes , vader van de verkoper koper door niaar huis en schuur ten noordoosten van Harlingen de Grote Spijker 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts bleker geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
GOSSES, BAUKJE Bauck Gosses geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u. verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses koper door niaar bouwland 1 pm, 9 einsen, 4 penningen, 3 roeden en 3 voeten met daarop een huisje ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
SURINGAR, SJOERD wijlen Sioerd Suyrger koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
VOSMA, oud vaandrig Vosma geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaarden predikant koper verticheld land 3 3/4 pm uitgegraven ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, JAKOB de heer dr. Jacobus Hillebrandts koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
, JAN burgerhopman Jan Beyem verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, GRIETJE Grietie Hillebrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de heer Hillebrant Dircx Hillebrants, c.u. koper bouwland 4 einsen, 14 penningen, 2 roeden en 9 1/2 voeten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaarden pastor koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
HILLEBRANDS, JAKOB de heer oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrants, e.a. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
HILLEBRANDS, THEODORUS Theodorus Hillebrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede gezworen gemeensman Riemer Jurrians Wijngaarden, c.u. koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en ovens ten noordoosten van Harlingen de Spijker 1661 238 94v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
WIJNGAARD, JOHANNES ds. Joannis Wijngaert predikant koper ca. 6 pm land genaamd: Elgersma venne, voor een groot gedeelte in gebruik als bl ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts koper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
WIJNGAARD, KORNELIS Cornelis Wijngaert mr. koekebakker eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretaris verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper greidland groot met de halve ?laen? Negen pm, 11 einsen, 3 roeden en 4 voeten (per pm) ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
JETSES, GRIETJE Grytie Jetses koper ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
TJALLINGS, PIETER Pitter Tiallings huurder ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
JONGESTAL, ALLERT PIETERS ridder Allardt Piter van Jongestal raad Hof van Friesland verkoper ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjer land ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aaltje Reins Winia koper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, JAKOB Jacobus Hillbrandts naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
SIEMENS, THOMASKE de kinderen van Tomaske Symons eerdere eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
SIEMENS, RINSKE Rintk Symons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , de jonge ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. koper provisioneel 3 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes huurder voor 1 jaar (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum aanhandelaar 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
GROOT, JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs de Groot huurder ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, aanhandelaar 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
KLASES, Aeltsen Claessen koper door niaar huis en plaats ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix lepelmaker geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, een dubbele ducaat toehaak ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, de bleek naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, de bleek naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes mr. kuiper verkoper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, TRIJNTJE Trijntie ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosma koper plm. 8 pm land ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
, de papiermolen naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
ALEMA, FOEKJE Foeckjen Alema koper door niaar 4 pm en enige einsen los land ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaen geniaarde koper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
ALEMA, FREERK burgemeester Fredrick Alema raad Admiraliteit Amsterdam ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerks Braem koopman koper ca. 2 1/2 pm zaailand genaamd Abbeland ([staat: 300 zilveren ducatons]) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
JAKOBS, KNIERKE Kniercke Jacobs koper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjer huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, SEERP Seerp kooltjer naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Phelten verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
MINNEMA, JAN LAMMERTS wijlen Jan Lammerts Minnema verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
REINERS, JAKOB huisman Jacob Reyners huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal) ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
JOBS, WIEBE Wybe Jobs huurder van 1 1/2 pm ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
DONIA, HOBBE TIEMENS de landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donia naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Twee stukken land van Willem Hendrix Vosma naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
HUISMAN, REINER de landen van de plaats van Reyner Huisman naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibren Pauw koper provisioneel 5 1/2 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
, JAKOB de erfgenamen van Jacob Leuven naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
HOTSES, AALTJE de erfgenamen van Aeltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
HILLEBRANDS, WILLEM Dr Wilhelmus Hillebrants Mede-gedeputeerde Staat der Provincie naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
REINERS, AUKE de erfgenamen van Aucke Reyners naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijfdeelen Zeedijken buitendijks ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
DIRKS, HANS Hans Dircks Boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes scheepstimmerman ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
KLASES, JAN Jan Claesen ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
JOHANNES, JETSE 2 nagelaten kinderen van wijlen Jetse Johannes scheepstimmerman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauw koper 1/2 van 6 pm land bestaande in 2 strukken waarvan de ene een bleek is ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder voor 2 jaren ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
HILLEBRANDS, TETJE Tettie Hillebrants eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
WIJNGAARD, KORNELIS wijlen Cornelis Wijngaerden ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
WIJNGAARDEN, KORNELIS wijlen Cornelis Wijngaerden ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
WIJNGAARD, Frederichs Wijngaerden, veniam aetatis bij de Hove van s.s. theologie studiosus verkoper ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
WIJNGAARDEN, Frederichs Wijngaerden, veniam aetatis bij de Hove van s.s. theologie studiosus verkoper ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopman koper leertouwershuisje, tuin en zomerhuisje ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts koper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
, land genaamd de Bleek naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tiaard Bouwens ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
, een bleek naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
, de gracht naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
, een bleek naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
, JOUKE Heer Jouke H. Olinjus koper 5/8 van 6 pm greidland als blekerij ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, HENDRIKJE Hendrica Olinjus, minderjarige koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
FINK, MINNE de heer Menno Vink koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
CONRADI, JAKOBS Heer Alb. Jacobus Conradi koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
REEN, de erfgenamen van Reen eigenaar van 3/8 ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur en koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
RIENSTRA, S. Rienstra koper weiland (2 pm) ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringh verkoper ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik koper 2 1/2 pm land ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
DREYER, JANKE Janke Dreyer verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, PIETER SJOERDS wijlen Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannema verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
, N. N. koper 1 1/2 pm greidland (per pm) ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
HARMENS, KLAAS de weduwe en kinderen van wijlen Claes Harmens verkoper ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
HESSELS, TRIJNTJE Trijn Hessels koper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, floreenrente ([samen met het andere verkochte stuk]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JAKOBS, PIETER de erfgenamen van Pieter Jacobs naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
GOSSES, GERBEN de erfgenamen van Gerben Gosses naastligger ten noordwesten ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1/2 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
HESSELS, TRIJNTJE Trijn Hessels koper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, floreenrente ([samen met het andere verkochte stuk]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
GOSSES, GERBEN de erfgenamen van Gerben Gossis naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
AERNTSMA, de erfgenamen van burgerhopman Aernsma naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
BLOK, MARIA Maria de Block koper 14-00-00 GG eeuwige rente uit Heerma Fenne ((voor de drie percelen in deze akte)) ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssen griffier koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
BLOK, GRIETJE Grytien de Block koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltinga secretaris rekenkamer koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
BLOK, ANTJE Anna de Block koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
FAASMA, TJEERD grondpacht uit Heerma Fenne van Tiaard Faetsma eigenaar perceel ([staat: 14-00-00 GG]) ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
PIETERS, wijlen Teuus Pyters ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
BLOK, MARIA Maria de Block verkoper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks bakker en koopman koper 2, 5 pm bouwland, zijn de westelijke helft van de venne van Jan Schroor ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
, floreenrente (als eigenaar van de anderre helft van de voorschreven venne) ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
HILLEBRANDS, AALTJE de erfgenamen van Aeltie Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
, de Rijdlaan naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
LIEUWES, DIRK dr. Dirck Lieuwes naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
SJOERDS, FOLKERT Folckert Siuerdts verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
SJOERDS, SIEMEN Simon Siuerdts luitenant verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
, GERRIT burgervaandrig Gerryt Hellis verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
OENES, FEIKE Feycke Oenis koopman verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
HOLLES, GRIETJE Grietie Holles verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
MELCHERTS, JAN Jan Melchers koopman verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
HOLLES, SIETSKE Syts Holles verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
HOLLES, RIEMKJE Riemcke Holles verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
SJOERDS, HOUKE Holle Siuerdts ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieter Siuerdts verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
, Gabine Hanckema verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
SIERSMA, FONGER SIERKS de lasthebbenden van Fonger Siercks Siersma verkoper van 2/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
FOLKERTS, KLAAS wijlen burgemeester Claes Folckerts erflater ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
KOOPS, TRIJNTJE Trijntie Coops koper van 1/2 land van 2 pm, 3 eynsen en 12 penningen ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
SJOERDS, HOUKE wijlen Holle Siuerdts koper van 1/2 ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
HOLLES, RIEMKJE Riemcke Holles koper van 1/2 ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
MEINTES, TJEERD Tiaard Meintis gebruiker ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
FOLKERTS, KLAAS de erfgenamen van Claes Folckerts verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, koper door niaar 1 pm bouwland (per pm) ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
KOOPS, TRIJNTJE Trijntie Coops geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
SJOERDS, HOUKE wijlen Holle Siuerdts geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, KORNELIS Cornelis Olivier naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, de bleek buiten de Bildpoort naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
DUMAN, ANDRIES Andries Duman schrijver verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, ARJEN Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze professore mathematicen verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
SIERKS, DOUWE Douue Siercx tichelaar koper greidland 4 pm, 7 einsen, 15 penningen, 3 roeden ((282-07-00 GG per pm)) ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntke Harings koper ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes gebruiker ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
DOMAN, dr. Doman naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
AERNTSMA, GIJSBERT jonkheer Gijsbert van Aernsma grietman van Dantumadeel verkoper ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper greidland 4 pm 7 einsen 15 penningen 3 roeden (per pm) ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, dr. Domans naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
DOUWES, Uupcke Douwes verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
TIEMENS, IENSE Jens Tymens verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaar kapitein koper door niaar 1/4 deel van een stuk land met huis en bomen (per pm) ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaar kapitein eigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
SIEBRENS, EEDE Edo Sibrants Feytama geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
KLASES, REINER Reiner Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
GERRITS, JURJEN Jurrien Gerrits verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u. kapitein koper 1/4 van ca. 1 pm land genaamd de Noten ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u. kapitein eigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
TABES, KLAAS wijlen Claes Tabes gebruiker ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntje Salomons verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
, burgervaandrig Samuels verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
STANSIUS, THEODORUS mede regerend burgemeester Theodorus Stansius koper tichelwerk met huis en loods en verdere toebehoren ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, ANSKJE Anskjen Clingbijl koper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, twee gouden ducatons toehaak ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
VIERSEN, het land van de heer Viersen naastligger ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gezworen gemeensman Riemer Jurians Wijngaarden verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjema verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
WYNIA, EEDE Edo Wynia rentmeester koper 8 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de kopers wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aeltie Reins Wynia ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, JAKOB Jaques Koedercq, c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
HILLEBRANDS, WILLEM Wilhelmus Hilbrants , J.U.D. koper 6 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de koper wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, JAKOB Jaques Coedercq verkoper ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
PIETERS, ANDRIES Andrys Pytters Torp koper huis (zie DTB: huwelijk Andries Pieters en Gerttruid Jans, hij uit Selsburg, Denemarke) ten noorden van Harlingen het Henst Hoff 1668 239 148r
JANS, GEERTRUIDA Geertruyd Jans ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
WIEBES, JOUKE Joucke Wybes verpachter grond ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, de landen behorend onder de bleek de grote Spijcker naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, de landen behorend onder de bleek de grote Spijcker naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
HIELKES, MARTEN de erfgenamen van Marten Hylckes verkoper ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u. koper huis ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs , c.u. kooltjer verkoper ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander houtkoper koper 3/4 van 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten greidland ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
SCHELTINGA, juffrouw Scheltinga naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, REINER Reyner Templaer verkoper ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger der boelgoederen koper greidland 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nauta naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nauta naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
, het land genaamd Hansbosch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
, het land genaamd Hansbosch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollander verkoper ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper 7 pm land en een huis ((per pm)) ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
BRAAM, KLAAS FREERKS de erfgenamen van wijlen Claes Freercx Braem naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer havenmeester verkoper ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm land ((per pm)) ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
ANNES, SIERK Sierck Annes huurder ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollander naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten zuidoosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, de bleek naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, , c.soc. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, verkoper ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 2 1/2 pm bouwland ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BRAAM, FREERK KLASES de erfgenamen van Freerck Claessen Braem naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WITTER, JOHANNES de erfgenamen van Johan Witters naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijfdeelen Zeedijken buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm greidland (per pm) ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GRAUDA, PIETER Pieter Grauda koopman gebruiker (p.j.) ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BOTSMA, KLAAS Claes Botsma koopman gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
ADELAAR, de erfgenamen van Adelaar kapitein naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijfdeelen Zeedijken buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nauta secretaris der boelgoederen koper door niaar ca. 2 1/2 pm land, nu blekerij ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
ROSEE, JURJEN Jurrien Rosee cementmaker geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs geniaarkoper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
RIEMERS, HART Heert Riemers , c.u. huurder (huurder is eigenaar van het huis dat op het land is gebouwd) ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
BIENSES, GEERTJE Geertie Binses verkoper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
NAUTA, IENTE Inte Nauta bode bij de gedep. Staten van Friesland verkoper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nauta ontvanger der boelgoeden koper 1/4 van 1 1/2 pm weiland ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
ALEMA, FOEKJE juffrouw Foeckjen van Alama koper ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. bleker huurder (p.j. (staat: 2 zilveren ducatons)) ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, ALLERT Allardus Buyttenpost koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytzes koopman koper tuin met bomen en planten en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
TJEERDS, Kunerke Tjeerds koper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sijes Hilma verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaarden verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden , jongedochter verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
PAUW, oudburgemeester Sibrandus Pauw koper 1/4 bleekveld van 6 pm ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roorda koper ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
EISES, MARTEN Martien Eyses huurder ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
SIJES, SIEBE Gecommiteerde crediteur en als gelastigde van de hypothecaire crediteuren van Sybe Seyes Hilma , c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
, koper 1/4 van 6 pm greidland als blekerij ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, verpachter grond ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephany koper ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erfgenamen van dr. G. Vermeersch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erfgenamen van dr. G. Vermeersch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
WASSENAAR, SIETSKE AUKES Sytske Aukes Wassenaar koper grondpacht van 4-00-00 GG uit de zoutkeet van de man van de koper aan de Sexbier ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephany koper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
STEFANUS, TEEKE grondpacht uit de zoutkeet van Taeke Stephany eigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG]) ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
ANNES, DOUWE Douwe Annes koemelker koper schuur, koestalling en grond ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Braam koopman verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
JAKLES, JAKLE Jakle Jakles huisman verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BEIDSCHAT, PIETER Pieter Corn. Beidschat verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMS wijlen Corn. Abrahams Beidschat verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, W. W. Fettevogel koopman koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis , c.u. huurder (totaal p.j.) ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, verkoper ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
DIRKS, SIKKE Sikko Dirks , minderjarige jongeling koper schuur en koestal met grond, en huis en schuur op grond die nu als nu bleek gebr ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
SJOERDS, SIBBELE Sible Sjoerds koper q.q. ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
PIETERS, ALLERT Allert Pieterse koper q.q. ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis verkoper ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts verkoper ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis koper 8 pm greidland ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes koper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
STINSTRA, G. de heer G. Stinstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingst verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westra verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, BAUKJE de boedel van wijlen Baukjen Feytema verkoper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WYBENGA, SCHELTE wijlen Schelte Wybenga verkoper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Albarda medicinae doctor koper 2/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen koper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assen predikant ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
MECIMA, MINKE Meinsje Mecima verkoper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ADDENS, H. H. Addens apotheker ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks bleker koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters koper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
REEN, de erfgenamen van Reen eigenaar van 3/8 ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks bleker huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, JOUKE schepen Jouke H. Olinjus verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
FINK, MINNE lid gemeentebestuur Menno Vink verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
CONRADI, Alb. Jac. Conradi secretaris verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper greidland ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
SIEBES, ANTJE Antje Sybes koper ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
VISSER, Yger Visser kastelein huurder ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
SLOTHOUWER, V. Slothouwer naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
WESTRA, H. J. Westra verkoper ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitinga apotheker koper 1/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitinga apotheker eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ADDENS, H. H. Addens eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen verkoper ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes koper huis, schuur, voortuin en een hof met een zomerhuisje daarachter (NB. in akte staat CG, maar in de marge verbeterd naar GG !) ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts koper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems koper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
JAKOBS, LIJSBET Lysbeth Jacobs koper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes , c.u. verpachter grond ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
, floreenrente (floreen en x.. ??stuivers???? en ) ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
ALBERTS, SIEBREN Sybren Alberts demonstrant (wegens een reversaal) ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
, SIPKE het tichelwerk van Sipcke Ryourdts naastligger ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
JANS, HANS de akker van Hans Jansen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WATSES, HENDRIK de Hincxte fenne, nu gebruikt door Hendrick Waatzes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
, de zeilroede naar de Bloedige Blinse naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
JANS, HANS het huis en de blekerij van Hans Jansen naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
KLASES, NEELTJE Neel Claeses verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
FOEKES, PIER burgemeester Pier Foeckes koper 14 pm land verdeeld in 3 stukken ([staat: 187-00-00 GG per pm]) ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
ANDRIES, AMERENS Ammerens Andries koper ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
KORNELIS, LAMMERT Lambert Cornelis afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
MATTEUS, LIJSBET Lijsbeth Matthijsen afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
HILLEBRANDS, DIRK burgemeester Dirck Hilbrants naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
WILLEMS, MATTEUS de erfgenamen van Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
DIRKS, EEDE de erfgenamen van Eede Dircks naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
WALINGS, JAN Jan Walings verkoper ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
JAKOBS, WILLEMKE Willemke Jacobs verkoper ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
, N. N. koper provisioneel 1/2 kalk- en panwerk ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
TJERKS, DOUWE Douue Tziercks huurder ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
LUITJENS, JOUW Juw Luyties tichelaar huurder ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
MARTENS, AREND Aernt Marthens crediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
, Cornelio Aengium verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
GERBENS, SIEUWKE Syuucke Gerbens verkoper (gesuccumbeerde) ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper huis, panwerk en plaats waar het op gebouwd is genaamd Gerbrant Simens panwerk ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
WIEBES, ALBERT de bleek van Albert Wybes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, N. N. huurder twee maal negen jaren (p.j.) ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, demonstrant (wegens gedane bevelen resolutieboek 20 jan 1616) ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, timmerwerf naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, HIBBE Hibbe Yuys verkoper ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
ANDRIES, PIER Pyer Andries timmerman aanhandelaar huis met daarachter een hof alsmede een zomerhuis en prieeltjes ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
JANS, Idtyen Jans aanhandelaar ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
JANS, HANS een akker van Hans Janssen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
JANS, HANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker verwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte]) ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
, JAN Jan Haentyes verwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte]) ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrandts scheepstimmerman koper huis en 1/2 helling of braubank ten oosten van Harlingen 1617 230 82v
DOUWES, HEEBELTJE Hebbel Douwes koper ten oosten van Harlingen 1617 230 82v
, demonstrant (wegens dat het huis c.a. op een afbreuk staat) ten oosten van Harlingen 1617 230 82v
SIEMENS, GERBEN het panwerk van wijlen Gerbrandt Symons naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1617 230 82v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1617 230 82v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1617 230 82v
WIEBES, ALBERT de bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1617 230 82v
JELLES, AATJE Aett Jelles , voor zich en haar kind verkoper ten oosten van Harlingen 1617 230 82v
ATSES, JELLE Jelle Attses verkoper ten oosten van Harlingen 1617 230 82v
ARJENS, ANTJE Annetie Ariaens , burger koper 5 pm land (NB! een aantal protesten mbt de verkoop volgen op deze akte!!) ten oosten van Harlingen 1617 230 85v
IEDES, SIEBREN de landen van de erven van Sybrandt Ydes naastligger ten oosten van Harlingen 1617 230 85v
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1617 230 85v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1617 230 85v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1617 230 85v
WILLEMS, de landen van de erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1617 230 85v
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper ten oosten van Harlingen 1617 230 85v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes verkoper ten oosten van Harlingen 1617 230 85v
SIEBRENS, JOUKE Joucke Sibrens scheepstimmerman koper huis met de plaats en stakettinge van dien daarachter, strekkende noordwaarts to ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douwes koper ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
, verpachter grond ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
DIRKS, DOUWE het panwerk van Douwe Dircks naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
TEEKES, HEMME het huis van Hemme Takes naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
DOUWES, IEMKJE Imck Douwes verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
ARJENS, REINER Reiner Arians koper braubanck, huis en plaats ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
TEEKES, HINNE Hinne Taeckes verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
LIEUWES, STIJNTJE Stijn Lieuwes verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
, N. N. koper provisioneel 4, 5 pm land ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
HOBBES, LAMMERT het kalkwerk van Lambert Hobbes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
, GRIETJE Grietie naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
, JETSKE de landen van Jetske naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckerts naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
JANS, DIRK Dirck Jans ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
, JOHANNES Johannes Menaldum ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
JANS, SIKKE Sicke Jans chirurgijn, thans uitlandig ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
GIEKES, wijlen Gieck Gieckes erflater ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwer koper terpland van 4 pm, 7 eynsen, 7 penningen, 2 voeten en 8 duimen (per pm) ten oosten van Harlingen 1628 232 37r
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van Sibrant Edes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1628 232 37r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1628 232 37r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1628 232 37r
PIETERS, TRIJNTJE de erven van Trijn Pyter Sannis naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1628 232 37r
FOLKERTS, KLAAS de gemeene erfgenamen van burgemr. Claes Folckerts verkoper ten oosten van Harlingen 1628 232 37r
, N. N. koper finaal 4 1/2 pm land ten oosten van Harlingen 1628 232 45v
HOBBES, LAMMERT het kalkwerk van Lambert Hobbes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1628 232 45v
, GRIETJE Grietie naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1628 232 45v
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1628 232 45v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1628 232 45v
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1628 232 45v
, N. N. verkoper ten oosten van Harlingen 1628 232 45v
BAUKES, BAUKE Bauck Bauckes koper huis, uitgezonderd de grond met gereedschappen ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
SIEMENS, GERBEN het panwerk van wijlen Gerben Simons naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
WIEBES, ALBERT de bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
SIEBRENS, ABELTJE Abel Sibrants verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
SIEBRENS, ROUKE wijlen Roucke Sibrants verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
ROUKES, DOUWE Douwe Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
ROUKES, SIEBREN Sibrant Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
ROUKES, IEMKJE Imck Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
SIEBRENS, ROUKE wijlen Roucke Sibrants erflater ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses , c.u. koper tichelwerk met huis, schuur, steenoven, kalkovens en het kleine huis daarbij sta ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, GERLANDJE landen van verkoper Gerlant van Lauckama naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, GERLANDJE juffrouw Gerlant van Liaucama verkoper ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , c.u. koper land of grond van een tichelwerk met huis, schuur, loods en overig onroerend goe ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts , c.u. koper ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
SIERKS, DOUWE het land van de erfgenamen van Douue Sierx naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
SIERKS, DOUWE wijlen Douue Sierx ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HARINGS, SIERK Sierck Haringh verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
DOUWES, PAULUS Pals Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
MINKS, FOLKERT Folkert Minx ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
DOUWES, ANTJE Antie Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode koper ca. 5 pm vergraven land (per pm) ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta koper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lamkama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammerts koper door niaar 5 pm land ([staat: GG 180-00-00 p.pm.]) ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
BARTELDS, Cleyes Bartels , c.u. geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh, c.u. geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
EILERTS, JAN Jan Ellerts demonstrant (wegens achterstallige betaling) ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, TIBERIUS Tiberius Templaer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
HILLEBRANDS, burgemeester Hillebrants naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, FRANSKE Francina van Kyll naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
HIBBES, wijlen Gerbrando Hebbes naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, HAANTJE het tichelwerk van verkoper Haentie Jans Lancama naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koper greidland 7 pm, 6 einsen, 7 penningen, 5 roeden en 5 voeten ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Popta naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, de wese streng naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
JANS, HAANTJE Haentie Jansen Lamken verkoper ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 1/2 tichelwerk, loods en huis ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
, floreenrente ([bedrag niet vermeld]) ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot koper van 1/2 3/4 van 1/2 van 1/2 tichelwerk ([staat: de? helft? van? 1750-00-00 GG]) ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
HENDRIKS, WILLEM burgervaandrig Willem Hendricx koper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lauta eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
, floreenrente ([bedrag niet vermeld]) ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van wijlen bijzitter Idsert van Hittinga verkoper ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
POPTA, juffrouw Belicke van Popta koper door niaar 4 pm land (per pm) ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Taco Lauta koper door niaar ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
BAERDT, Baerd ontvanger geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van Idsert van Hittinga verkoper ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar koper 1/4 tichelwerk ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
LAUTA, TEEKE de weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Tako Lauta eigenaar van 3/4 ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
, floreenrente ([bedrag niet vermeld]) ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
HENDRIKS, WILLEM burgervaandrig Willem Hendricks verkoper ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
KOENRAADS, HENDRIK hopman Hendrick Conraeds , c.u. koper panwerk, twee woningen, twee loodsen, hof en prieel, kleiput ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
, verpachter grond woningen ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
, verpachter grond panwerk ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
ARJENS, KORNELIS wijlen Cornelis Ariens Berckel verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes brouwer en tichelaar aanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsen ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth eigenaar van 1/4 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
, floreenrente ([bedrag niet vermeld]) ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth verwandelaar ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer koper 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
, FRANSKE Francina Kyll ?naastligger ten oosten/naastligger ten zuiden? ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
, JAN Jan Weiners , c.s. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
KLASES, Aeltsen Claessen koper huis en schuur met een looghuis ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
TIJSES, MARTJEN Maertie Tijssen koper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
JANS, HANS de erfgenamen van Hans Jansen verpachter grond ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
HIELKES, MARTEN het Hensthof van de weduwe en erfgenamen van Marten Hylckes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen het Hensthof 1668 239 175r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
, SJOERD het land van Sioerd Suierger naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
FEIKES, HARING Haringh Feickes , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes koper grondpacht van 9-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
WITTERT, grondpacht uit 4, 5 pm land van wijlen de heer Wittert eigenaar perceel ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, JAN de gezamenlijke erfgenamen van Jan Feytema verkoper ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, DIRK Dirck Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, JAKOB Jacob Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh aanhandelaar grondpacht van 12-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
, grondpacht uit het land waarop het lands kruithuis staat eigenaar perceel ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
, verwandelaar ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerdt Sybrandts Suirger koper 1/2 tichelwerk met oven, stelplaatsen, loodsen, huis en schuur, bekwaam tot een ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
LAMMERTS, JOUKE het tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
LAMMERTS, JOUKE het tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
REINERS, JAN het tichelwerk van Jan Reyners naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma verkoper ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
EELKEMA, EELKE RINNERTS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman koper lands kruithuis of magazijn van buspulver ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
WITTERT, Adrien Wittert naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
, eerdere eigenaar ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma koper greidland 1/6 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
FEITEMA, SIEBREN Sibrant Feitema eigenaar van 1/2 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
HOTSES, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van 2/6 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker gebruiker van de grond ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
JANS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmaker naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel greid- en bouwland 1/6 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER wijlen Warner Holcama ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrandus Feytema eigenaar van 1/2 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HOTSES, AALTJE de erfgenamen van Aeltie Hotses eigenaar van de rest ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Clasen bleker gebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen de Grote Spijker 1682 241 51va
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten westen ten oosten van Harlingen de Grote Spijker 1682 241 51va
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel greidland 1/3 van 4 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
BOKKES, JENTJE Jentie Bockes gebruiker van het geheel (p.j.) ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrandus Feytema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HILLEBRANDS, WILLEM de erfgenamen van Wilhelmus Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel bouwland 2 pm met een huisje ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm (p.j.) ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, Sybrandus* Feitema naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, Sybrandus* Feitema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HILLEBRANDS, de erfgenamen van Wilhelmus* Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
REINS, SIEMEN Symon Reyns koper provisioneel tichelwerk met oven, steenplaatsen enz. ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
BECHIUS, dr. Bechius, c.s. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
REINS, SIEMEN het tichelwerk van Symon Reyns naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS de nagelaten kinderen van wijlen Tjeerd Sybrens Suyrger verkoper ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans verkoper ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes mr. metselaar koper huis en plaats ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes mr. bakker bewoner ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
KORNELIS, EDSE Aedse Cornelis bootsgezel verkoper ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems verkoper ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
STANSIUS, THEODORUS geduputeerde staat Theodorus Stansius secretaris koper door niaar 7 pm land ([voor de vier percelen in deze akte]) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma koopman geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, floreenrente ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, een gouden ducaton toehaak ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
EVERTS, FRANS nu Frans Ewerts vleeshouwer huurder voor 5 jaren (p.j.) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
EELKEMA, LOLKE RINNERTS eerder Lolcke Rinnerts Eelcoma koopman huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
LUDINGA, het panwerk van burgemeester Luidinga naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Fenonius verkoper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma koopman koper 1 pm land waarop huis, hof en houtstek van Jacob Hendrix Hollander ([voor de vier percelen in deze akte]) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS oud burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander koopman huurder voor 25 jaren (p.j.) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Fenonius verkoper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius secretaris koper door niaar grondpacht van 28-00-00 CG ([voor de vier percelen in deze akte]) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma koopman geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, grondpacht uit de grond waar het lands kruithuis stond, en uit het lapje grond daar achter eigenaar perceel ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar bewezen diensten ([staat: 1 gouden ducaton]) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Fenonius verkoper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
TIEMENS, ANNE oud raad Admiraliteit in Friesland en burgemeester van Hindeloopen Anne Tymens koper grondpacht van 20-00-0 GG ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
, N. N. ([staat: 20-00-00 GG]) ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde van Friesland en secretaris van Harlingen Theodorus Stansius verkoper ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopman koper grondpacht van 6-00-00 GG ten oosten van Harlingen ZZ de Kleine Spijker 1689 242 287v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems mr. timmerman verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1689 242 287v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit mr. glasmaker verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1689 242 287v
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar koopman koper 2 pm land daar het houtstek met het huis op staat ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
WITTERT VAN DER AA, ARJEN vrijheer van Cronenburgh Loenen Grijsoord Adriaan Wittert van der Aa verkoper ten oosten van Harlingen