Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
LASES, HAIE Haaye Laeses koper provisioneel huis Carl Visschersteeg 1598 228 118v0
LASES, HAIE Haaye Laeses koper provisioneel huis Carl Visschersteeg 1598 228 118v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1598 228 118v0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1598 228 118v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1598 228 118v0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1598 228 118v0
, N. N. verkoper Carl Visschersteeg 1598 228 118v0
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus timmerman koper kamer Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus timmerman koper kamer Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
SIEBRENS, LOLKJE Lolck Sibrants koper Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
SIEBRENS, LOLKJE Lolck Sibrants koper Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
JANS, ANDRIES de verkoper Andries Jansen , c.u. pottenbakker verpachter grond Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
JANS, ANDRIES de verkoper Andries Jansen , c.u. pottenbakker verpachter grond Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
HAANTJES, BOUWE de pas gekochte kamer van Buue Haenties naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
HAANTJES, BOUWE de pas gekochte kamer van Buue Haenties naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
JANS, ANDRIES de verkoper Andries Jansen , c.u. pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
JANS, ANDRIES de verkoper Andries Jansen , c.u. pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
JANS, ANDRIES Andries Jansen pottenbakker verkoper Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
JANS, ANDRIES Andries Jansen pottenbakker verkoper Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
LIEUWES, TJITSKE Tyeets Lieuues verkoper Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
LIEUWES, TJITSKE Tyeets Lieuues verkoper Carl Visschersteeg 1622 230 308r0
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters koper kamers Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters koper kamers Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
GERRITS, HESSEL Hessel Gerrits koper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
GERRITS, HESSEL Hessel Gerrits koper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
, N. N. verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
KLASES, HUBERT de hof van Huybert Clasen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
KLASES, HUBERT de hof van Huybert Clasen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
KLASES, HUBERT de hof van Huybert Clasen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
PIJPLING, ALBERT de kamer van Albard Pipelingh naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 2-04-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 2-04-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEMENS, FRANS grondpacht uit de kamer gekocht door Frans Symens eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEMENS, FRANS grondpacht uit de kamer gekocht door Frans Symens eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
BROERS, IEBELTJE Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
BROERS, IEBELTJE Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
BROERS, IEBELTJE Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
BROERS, IEBELTJE grondpacht uit de kamer gekocht door Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
BROERS, IEBELTJE grondpacht uit de kamer gekocht door Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
BROERS, IEBELTJE grondpacht uit de kamer gekocht door Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 0-13-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 0-13-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
HUBERTS, KLAAS grondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
HUBERTS, KLAAS grondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTS grondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTS grondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTS grondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTS grondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTS grondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTS grondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
MINSES, LOLKE grondpacht uit de kamer van Lolcke Minses eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
MINSES, LOLKE grondpacht uit de kamer van Lolcke Minses eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
ALEFS, IENSKE Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
ALEFS, IENSKE Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
ALEFS, IENSKE Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
ALEFS, IENSKE grondpacht uit de kamer van Inske Aleffs eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
ALEFS, IENSKE grondpacht uit de kamer van Inske Aleffs eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
ALEFS, IENSKE grondpacht uit de kamer van Inske Aleffs eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
MINSES, LOLKE Lolcke Minses naastligger Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
MINSES, LOLKE Lolcke Minses naastligger Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx aanhandelaar kamer Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx aanhandelaar kamer Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx aanhandelaar kamer Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
TJEERDS, HIELKJE Hylk Tiaerds aanhandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
TJEERDS, HIELKJE Hylk Tiaerds aanhandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
, 125-00-00 CG als toehaak op het verwandelde toehaak Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
LOLLES, MINSE Minse Lolles naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
LOLLES, MINSE Minse Lolles naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
WORPS, ARJEN Arien Werps verwandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
WORPS, ARJEN Arien Werps verwandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircx verwandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircx verwandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircx verwandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v0
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens , c.u. verkoper Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens , c.u. verkoper Carl Visschersteeg 1651 236 153r0
SIKKES, JAN Jan Sickes koper kamer Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
SIKKES, JAN Jan Sickes koper kamer Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
RINSES, IETJE Ytke Rinses koper Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
RINSES, IETJE Ytke Rinses koper Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
RICHARDS, JAN Jan Rickerts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
RICHARDS, JAN Jan Rickerts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
WIEBES, PIETER Pieter Wybes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
WIEBES, PIETER Pieter Wybes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes verkoper Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes verkoper Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
NANNES, SIETSKE Sydts Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
NANNES, SIETSKE Sydts Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
FOLKES, MINSE Minse Folckes zakkendrager koper kamer Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
FOLKES, MINSE Minse Folckes zakkendrager koper kamer Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
FOLKES, MINSE Minse Folckes zakkendrager koper kamer Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
SIPKES, IEMKJE Ympck Sipkes koper Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
SIPKES, IEMKJE Ympck Sipkes koper Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
, JAN de kamer van Jan Duyfkers naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
PIERS, TRIJNTJE Trijn Piers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
PIERS, TRIJNTJE Trijn Piers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
, GRIETJE Grietie Weyns , mede voor haar kind verkoper Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
TJALLINGS, JETSE wijlen Jetse Tyallings verkoper Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
TJALLINGS, JETSE wijlen Jetse Tyallings verkoper Carl Visschersteeg 1615 229 284r0
JOCHEMS, JOCHEM vroedsman Jocchem Jocchems spinbaas koper door niaar kamer Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
JOCHEMS, JOCHEM vroedsman Jocchem Jocchems spinbaas koper door niaar kamer Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baxma geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baxma geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baxma geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
GERRITS, JASPER Jasper Gerryts verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
GERRITS, JASPER Jasper Gerryts verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
JOCHEMS, JOCHEM muur van Jochem Jochems naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
JOCHEMS, JOCHEM muur van Jochem Jochems naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
SYVERDA, TJEERD de hof van Tjeerd Syverda koopman naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
IEBELES, ANTJE kamer bewoond door Antje Aebles naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
IEBELES, ANTJE kamer bewoond door Antje Aebles naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
IEBELES, ANTJE kamer bewoond door Antje Aebles naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Jansen Buma koopman verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Jansen Buma koopman verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
MAHIU, FREERK Frederik Aytzes Mahui koopman verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
JANS, JAKOB wijlen Jacob Jansen rogmeter erflater Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
JANS, JAKOB wijlen Jacob Jansen rogmeter erflater Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
ALBERTS, RINSKE wijlen Rinske Alberts erflater Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
ALBERTS, RINSKE wijlen Rinske Alberts erflater Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
ALBERTS, RINSKE wijlen Rinske Alberts erflater Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
, RIENK de kamer van Rincke bakker naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
WIEBES, PIER Pyer Wybes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
WIEBES, PIER Pyer Wybes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
, N. N. koper grondpacht ([veiling om een verschuldigd bedrag te betalen]) Carl Visschersteeg 1615 230 1v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1615 230 1v0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1615 230 1v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1615 230 1v0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1615 230 1v0
MOL, Anthonio de Mol, q.q. tafelhouder crediteur (triumphant) Carl Visschersteeg 1615 230 1v0
JANS, SIEBREN Sybrandt Jansen verkoper (gesuccumbeerde) Carl Visschersteeg 1615 230 1v0
JANS, SIEBREN Sybrandt Jansen verkoper (gesuccumbeerde) Carl Visschersteeg 1615 230 1v0
BONTEKOE, KLAAS AUKES Claes Aukes Bontekoe koper kamer of woning Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
BONTEKOE, KLAAS AUKES Claes Aukes Bontekoe koper kamer of woning Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
BONTEKOE, KLAAS AUKES Claes Aukes Bontekoe koper kamer of woning Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
JANS, IESKJE Jiskjen Jans koper Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
JANS, IESKJE Jiskjen Jans koper Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
WITTER, de erfgenamen van wijlen de heer Witters naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
WITTER, de erfgenamen van wijlen de heer Witters naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
ALBERTS, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Alberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
ALBERTS, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Alberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
ALBERTS, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Alberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix matroos op het Prinsenjacht verkoper Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix matroos op het Prinsenjacht verkoper Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r0
JANS, JAN Jan Janssen koper twee kamers Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
JANS, JAN Jan Janssen koper twee kamers Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
JANS, JANKE Janneken Jans koper Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
JANS, JANKE Janneken Jans koper Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
, ANDRIES Andries pottenbakker naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
JANS, RIEKELE Ryckle Jans verkoper Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
JANS, RIEKELE Ryckle Jans verkoper Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs verkoper Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs verkoper Carl Visschersteeg 1618 230 117r0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystra koopman koper woning Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
JANS, IEKJE Jiecke Jans bewoner Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
JANS, IEKJE Jiecke Jans bewoner Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
AUKES, KLAAS wijlen Claes Aukes bewoner Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
AUKES, KLAAS wijlen Claes Aukes bewoner Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
AUKES, KLAAS wijlen Claes Aukes bewoner Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
GROOT, ANTONIUS Anthony de Groot naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
GROOT, ANTONIUS Anthony de Groot naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syverda koopman naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
, verkoper Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v0
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx pottenbakker koper twee kamers Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx pottenbakker koper twee kamers Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx pottenbakker koper twee kamers Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
EEUWES, JANKE Jantien Euues koper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
EEUWES, JANKE Jantien Euues koper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
EEUWES, JANKE Jantien Euues koper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx , c.u. pottenbakker naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx , c.u. pottenbakker naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx , c.u. pottenbakker naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
KLASES, HUBERT Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
KLASES, HUBERT Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
KLASES, HUBERT Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Yseltie verkoper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Yseltie verkoper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Yseltie verkoper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
HENDRIKS, MARTJEN Maet Hendrix verkoper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
HENDRIKS, MARTJEN Maet Hendrix verkoper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
MINSES, LOLKE Lolcke Minses koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
MINSES, LOLKE Lolcke Minses koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
SIEBES, Jelties Sibes koper Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
SIEBES, Jelties Sibes koper Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
SIPKES, IEMKJE Impk Sipkes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
SIPKES, IEMKJE Impk Sipkes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
, verkoper Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v0
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytzes koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytzes koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytzes koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
POPPES, FOKELTJE Foeckel Poppes koper Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
POPPES, FOKELTJE Foeckel Poppes koper Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
WILDE, ARJEN Ariaen de Wilde naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
ARENDS, JANKE Jantyen Aenes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
ARENDS, JANKE Jantyen Aenes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
ARENDS, JANKE Jantyen Aenes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
JANS, ROELOF wijlen Roleff Jans verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
JANS, ROELOF wijlen Roleff Jans verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
ROELOFS, JAN Jan Roleffs verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
ROELOFS, JAN Jan Roleffs verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v0
SYVERDA, TJEERD Tjaard Sivarda koopman koper kamer of woning Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r0
JOCHEMS, JOCHEM woning of kamer van de verkoper Jochum Jochums naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r0
JOCHEMS, JOCHEM woning of kamer van de verkoper Jochum Jochums naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r0
SYVERDA, TJEERD de hof van de koper Tjaard Sivarda naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r0
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums spinbaas verkoper Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r0
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums spinbaas verkoper Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r0
JANS, JAN Jan Jansen koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
JANS, JAN Jan Jansen koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
SIEDSES, SIETSKE Sydts Sydses koper Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
SIEDSES, SIETSKE Sydts Sydses koper Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
JAKOBS, SIBBELTJE Sibbel Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
JAKOBS, SIBBELTJE Sibbel Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytses naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytses naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytses naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytses verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytses verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytses verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
POPPES, FOKELTJE Fokel Poppes verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
POPPES, FOKELTJE Fokel Poppes verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 40v0
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums , c.u. koper huis Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums , c.u. koper huis Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
AUKES, KLAAS Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
AUKES, KLAAS Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
AUKES, KLAAS Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syverda koopman naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r0
JANS, GEERTJE weduwe Geertien Jans koper kamer Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
JANS, GEERTJE weduwe Geertien Jans koper kamer Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
WILDE, ARJEN Adryaen de Wilde naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
NICOLAAS, JAN Jan Nickels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
NICOLAAS, JAN Jan Nickels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
ROMKES, JOHANNES Johannys Romckes verkoper Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
ROMKES, JOHANNES Johannys Romckes verkoper Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
, N. N. koper provisioneel huis, loods, plaats en pottenbakkerij met aardmolen, molenhuis en klein afdak Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus , c.u. koper huis of woning Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus , c.u. koper huis of woning Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus , c.u. koper huis of woning Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
ANNES, MEINERT Meynert Annes , c.u. bewoner Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
ANNES, MEINERT Meynert Annes , c.u. bewoner Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
ANNES, MEINERT Meynert Annes , c.u. bewoner Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
GERRITS, JILLES Jillis Gerrits verkoper Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
GERRITS, JILLES Jillis Gerrits verkoper Carl Visschersteeg 1675 240 168r0
, N. N. koper provisioneel schuur of estrikbakkerij Carl Visschersteeg OZ 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1652 236 197r0
SIEMENS, FRANS Frans Symens brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1652 236 197r0
SIEMENS, FRANS Frans Symens brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg OZ 1652 236 197r0
, het eerste perceel (een pottenbakkerij) in deze akte naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1652 236 197r0
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg OZ 1652 236 197r0
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg OZ 1652 236 197r0
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg OZ 1652 236 197r0
, N. N. koper provisioneel kamer met een ledige plaats Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
LAAN, MAAIKE de kamer van Maycke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r0
JANS, JOOST Joost Jans koper kamet met plaat en loods Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
JANS, JOOST Joost Jans koper kamet met plaat en loods Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
ALBERTS, FROUKJE Frouck Alberts koper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
ALBERTS, FROUKJE Frouck Alberts koper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
ALBERTS, FROUKJE Frouck Alberts koper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
JURJENS, Tuyke Jurians , c.soc. verpachter grond Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
JURJENS, Tuyke Jurians , c.soc. verpachter grond Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
JANS, ANDRIES Andries Jans naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
JANS, ANDRIES Andries Jans naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
HAIES, JAN wijlen Jan Haeyes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
HAIES, JAN wijlen Jan Haeyes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
HAIES, JAN wijlen Jan Haeyes verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
HAIES, JAN wijlen Jan Haeyes verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
GEERTS, GEERT Geert Geerts , c.u. koper twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
GEERTS, GEERT Geert Geerts , c.u. koper twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
, N. N. verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
ALBERTS, SIERK Syerck Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
ALBERTS, SIERK Syerck Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
ALBERTS, SIERK Syerck Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
JANS, JANKE Janneke Jans , voor zich en haar kinderen verkoper Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
JANS, JANKE Janneke Jans , voor zich en haar kinderen verkoper Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
JANS, JAN wijlen Jan Jansen verkoper Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
JANS, JAN wijlen Jan Jansen verkoper Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v0
ROMKES, HANS Hans Romckes koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
ROMKES, HANS Hans Romckes koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
DOEKES, ARJEN Aryen Doeckes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
DOEKES, ARJEN Aryen Doeckes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
DOEKES, ARJEN Aryen Doeckes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
BAERDT, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baert verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
BAERDT, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baert verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendricx verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendricx verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
, N. N. koper provisioneel twee kamers Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
, N. N. verpachter grond Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
, ANDRIES Andries pottenbakker naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
JANS, JANKE Janneken Jansen , voor zich en haar kinderen verkoper Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
JANS, JANKE Janneken Jansen , voor zich en haar kinderen verkoper Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
JANS, JAN wijlen Jan Jansen verkoper Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
JANS, JAN wijlen Jan Jansen verkoper Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits mr. horlogemaker koper grondpacht van 2-00-00 cg Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits mr. horlogemaker koper grondpacht van 2-00-00 cg Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit twee kamers van de erfgenamen van wijlen Albert Alberts pottenbakker eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit twee kamers van de erfgenamen van wijlen Albert Alberts pottenbakker eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit twee kamers van de erfgenamen van wijlen Albert Alberts pottenbakker eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper verkoper Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper verkoper Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper verkoper Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r0
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Lieuwes koper kamer of woning Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Lieuwes koper kamer of woning Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
PIETERS, AUKJE Auck Pieters koper Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
PIETERS, AUKJE Auck Pieters koper Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
JILTS, ANNE Anne Jildts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
JILTS, ANNE Anne Jildts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
RIENKS, JETSE Jetze Rinckes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
RIENKS, JETSE Jetze Rinckes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
JANS, RIEKELE Ryckle Janssen verkoper Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
JANS, RIEKELE Ryckle Janssen verkoper Carl Visschersteeg 1614 229 213r0
, N. N. koper huis Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
, PIETER de erfgenamen van Pieter metselaar verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
, JAN de kamer van Jan spinner naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
HEINS, JAN Jan Heyns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
HEINS, JAN Jan Heyns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
ATES, EEBE Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
ATES, EEBE Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
ATES, EEBE Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
FRANSES, TJERK Tierck Fransen verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
FRANSES, TJERK Tierck Fransen verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
FRANSES, TJERK Tierck Fransen verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
MARTENS, DIRK de nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Martens verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
MARTENS, DIRK de nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Martens verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
PIETERS, GOOITSKE wijlen Goyck Pieters verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
PIETERS, GOOITSKE wijlen Goyck Pieters verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
JANS, RIJK Rijcke Jans koper provisioneel twee kamers Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
JANS, RIJK Rijcke Jans koper provisioneel twee kamers Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs koper provisioneel Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs koper provisioneel Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
JETSES, Foecke Jetses naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
JETSES, Foecke Jetses naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
, JENKE Jencke naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
TEEKES, Itgien Taekes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
TEEKES, Itgien Taekes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
JANS, SIBBELE Sibble Jans verkoper Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
JANS, SIBBELE Sibble Jans verkoper Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
ARENDS, MARIA Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
ARENDS, MARIA Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
ARENDS, MARIA Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg 1604 228 413v0
ROELOFS, LAAS Laes Roelsen , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
ROELOFS, LAAS Laes Roelsen , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
JANS, FOKKE Focke Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
JANS, FOKKE Focke Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
PIETERS, HANS de hof van Hans Pyters naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
PIETERS, HANS de hof van Hans Pyters naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses , c.u. mr. zeilmaker verkoper Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses , c.u. mr. zeilmaker verkoper Carl Visschersteeg 1646 235 232v0
, N. N. koper provisioneel twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollander verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollander verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollander verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
GEERTS, GEERT het weeskind van wijlen Geert Geerts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
GEERTS, GEERT het weeskind van wijlen Geert Geerts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
WILLEMS, TRIJNTJE wijlen Trijn Willems verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
WILLEMS, TRIJNTJE wijlen Trijn Willems verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v0
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx pottenbakker koper door niaar kamer en plaats Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx pottenbakker koper door niaar kamer en plaats Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx pottenbakker koper door niaar kamer en plaats Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen geniaarde koper Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen geniaarde koper Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
HOITES, IEPKE Ypke Hoytes , c.u. verkoper Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
HOITES, IEPKE Ypke Hoytes , c.u. verkoper Carl Visschersteeg OZ 1649 236 93r0
, N. N. koper provisioneel twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v0
, N. N. verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v0
OBBES, WOUTER Wolter Obbes koper provisioneel twee kamers Carl Visschersteeg 1621 230 263r0
OBBES, WOUTER Wolter Obbes koper provisioneel twee kamers Carl Visschersteeg 1621 230 263r0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1621 230 263r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1621 230 263r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1621 230 263r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1621 230 263r0
, ANDRIES Andries pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1621 230 263r0
, N. N. verkoper Carl Visschersteeg 1621 230 263r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
ALEFS, IENSKE de kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
ALEFS, IENSKE de kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
ALEFS, IENSKE de kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.s. verkoper Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.s. verkoper Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
JANS, HUBERT Hubert Jansen matroos koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
JANS, HUBERT Hubert Jansen matroos koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuwes koper Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuwes koper Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens huurder Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens huurder Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
ALBERTS, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Alberts naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
ALBERTS, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Alberts naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
ALBERTS, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Alberts naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
WITTER, Witters naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
WITTER, Witters naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
BOGARDA, TIETJE Titia van Bogarda verkoper Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
WESTERHUIS, SUFFRIDUS Suffridus Westerhuis rentmeester verkoper Carl Visschersteeg WZ 1702 244 171v0
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix matroos Prinsenjacht koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1702 244 180r0
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix matroos Prinsenjacht koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1702 244 180r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1702 244 180r0
WITTER, de erfgenamen van wijlen Witters naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1702 244 180r0
WITTER, de erfgenamen van wijlen Witters naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1702 244 180r0
ALBERTS, POPPE Poppe Alberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1702 244 180r0
ALBERTS, POPPE Poppe Alberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1702 244 180r0
ALBERTS, POPPE Poppe Alberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1702 244 180r0
JANS, HUBERT Hubert Jansen jongste matroos Prinsenjacht verkoper Carl Visschersteeg WZ 1702 244 180r0
JANS, HUBERT Hubert Jansen jongste matroos Prinsenjacht verkoper Carl Visschersteeg WZ 1702 244 180r0
JELLES, JAN Jan Jelles koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
JELLES, JAN Jan Jelles koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koper Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koper Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
KANTHAAK, PIETER de kamer van Pytter Kanthaek naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
JELLES, JAN de hof van de kopers Jan Jelles naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
JELLES, JAN de hof van de kopers Jan Jelles naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
HUBERTS, KLAAS de hof van de kopers Claes Huyberts naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
HUBERTS, KLAAS de hof van de kopers Claes Huyberts naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
SIEMENS, FRANS burgerhopman Frans Symens verkoper Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
SIEMENS, FRANS burgerhopman Frans Symens verkoper Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v0
HARDA, BOUWE Buue Haentyes Haerda koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
JANS, ANDRIES de verkoper Andries Jansen , c.u. pottenbakker verpachter grond Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
JANS, ANDRIES de verkoper Andries Jansen , c.u. pottenbakker verpachter grond Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
BONKE, TJEERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Tiaard Bonck naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
JANS, ANDRIES Andries Jansen pottenbakker verkoper Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
JANS, ANDRIES Andries Jansen pottenbakker verkoper Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
LIEUWES, GRIETJE Griet Lieuues verkoper Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
LIEUWES, GRIETJE Griet Lieuues verkoper Carl Visschersteeg 1621 230 291r0
, N. N. koper provisioneel twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r0
ANDRIES, TIEDE Tied Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r0
ANDRIES, TIEDE Tied Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r0
ANDRIES, TIEDE Tied Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r0
, N. N. verkoper Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r0
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syvarda koper door niaar huis Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Syvarda advocaat Hof van Friesland koper q.q. door niaar Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
BRAAM, Braam secretaris verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks varensgezel geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks varensgezel geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
OEPKES, EISKE Eisjen Oepkes geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
OEPKES, EISKE Eisjen Oepkes geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
KLAVER, HANS Hans Claver, c.u. huurder Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
AUKES, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
AUKES, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
AUKES, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Sivarda naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Sivarda naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
JOCHEMS, JOCHEM de nagelaten kinderen van Jogchum Jogchums arbeider verkoper van 3/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
JOCHEMS, JOCHEM de nagelaten kinderen van Jogchum Jogchums arbeider verkoper van 3/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
JOCHEMS, BAUKJE Baukjen Jogchums verkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
JOCHEMS, BAUKJE Baukjen Jogchums verkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
TICHELAAR, DIRK JANS Dirk Jansen Tigchelaar verkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
TICHELAAR, DIRK JANS Dirk Jansen Tigchelaar verkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v0
WITTERT, de erfgenamen van wijlen de heer Wittert koper provisioneel hof met planten Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
BOYS, CATHARINA Cathalina du Boys naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
, schoenmakersperken naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HUBERTS, KLAAS de hof en kamer van Claes Huyberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HUBERTS, KLAAS de hof en kamer van Claes Huyberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
BONKE, JANKE KORNELIS Jancke Cornelis Boncq verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
BONKE, JANKE KORNELIS Jancke Cornelis Boncq verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
BONKE, JANKE KORNELIS Jancke Cornelis Boncq verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncq apotheker erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
BAERDT, FRANS SIEMENS burgerhopman Frans Symens Baerde koper schuur of genaamd wordende estrikbakkerij van Tymen, pottenbakker Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
BAERDT, FRANS SIEMENS burgerhopman Frans Symens Baerde koper schuur of genaamd wordende estrikbakkerij van Tymen, pottenbakker Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
OBBES, OBBE de weduwe van wijlen Obbe Obbes naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
OBBES, OBBE de weduwe van wijlen Obbe Obbes naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
BAERDT, FRANS SIEMENS burgerhopman Frans Symens Baerde naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
BAERDT, FRANS SIEMENS burgerhopman Frans Symens Baerde naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Viro pasteibakker verkoper Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses koper door niaar twee kamers met een plaats Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses koper door niaar twee kamers met een plaats Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
DIRKS, LOURENS Lourens Dirxen geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
DIRKS, LOURENS Lourens Dirxen geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
DIRKS, LOURENS Lourens Dirxen geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendricks geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendricks geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
, drie rijksdaalders toehaak Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
KLASES, HUBERT de hof van Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
KLASES, HUBERT de hof van Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
KLASES, HUBERT de hof van Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
JANS, WOBBE Wobbe Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
JANS, WOBBE Wobbe Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
HENDRIKS, TJITSKE Tietske Hendricks verkoper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
HENDRIKS, TJITSKE Tietske Hendricks verkoper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
TJERKS, ANDRIES wijlen Andries Tiercks verkoper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
TJERKS, ANDRIES wijlen Andries Tiercks verkoper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r0
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts wijdschipper koper 1/3 kamer, loods en plaats Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts wijdschipper koper 1/3 kamer, loods en plaats Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symens koper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symens koper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
VISSER, KAREL de erfgenamen van wijlen Carel Visscher naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
WORPS, HEIN Heyn Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
WORPS, HEIN Heyn Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
WORPS, LOUIS Lovys Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
WORPS, LOUIS Lovys Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
WORPS, TJITSKE Tjetske Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
WORPS, TJITSKE Tjetske Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmaker verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmaker verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
TJERKS, ANDRIES Andries Tiercx , c.u. koper twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
TJERKS, ANDRIES Andries Tiercx , c.u. koper twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
WIETSES, Wobcke Wytses naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
WIETSES, Wobcke Wytses naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
KLASES, HUBERT Huybert Clases naastligger ten westen Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
KLASES, HUBERT Huybert Clases naastligger ten westen Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
KLASES, HUBERT Huybert Clases naastligger ten westen Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
, WOPKJE weduwe Wobbe naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r0
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boldewijn varensgezel koper woning Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boldewijn varensgezel koper woning Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boldewijn varensgezel koper woning Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
PIETERS, AATJE Attje Pyters koper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
PIETERS, AATJE Attje Pyters koper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
JANS, JELTJE Jeltje Jansz huurder Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
JANS, JELTJE Jeltje Jansz huurder Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
DIRKS, LAMMERT de weduwe van wijlen Lammert Dirks naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
DIRKS, LAMMERT de weduwe van wijlen Lammert Dirks naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
DIRKS, LAMMERT de weduwe van wijlen Lammert Dirks naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten westen Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
SLOTEN, JEEN de weduwe van wijlen Jane van Sloten naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, GRIETJE Grytje Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, GRIETJE Grytje Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, GRIETJE Grytje Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirks verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirks verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirks verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis mr. bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis mr. bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis mr. bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
SCHEMKES, ARNOLDUS Arnoldus Schempkes bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis verkoper q.q. Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis verkoper q.q. Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis verkoper q.q. Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
ROMMERTS, PIETER Pieter Rommerts koper huis Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
ROMMERTS, PIETER Pieter Rommerts koper huis Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers koper Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers koper Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
MULDER, GERARDUS de weduwe Gerrardus Mulder huurder Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
MUNTER, de erfgenamen van wijlen Munter naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
, de weduwe Noordga naastligger ten westen Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
, de weduwe Noordga naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Carl Visschersteeg 4 1788 262 270v0
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis koper huis en pakhuis Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis koper huis en pakhuis Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis koper huis en pakhuis Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis huurder Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis huurder Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis huurder Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
STRATEN, de weduwe van wijlen van Straaten naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
BOUDEWIJNS, MARTEN Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
BOUDEWIJNS, MARTEN Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
BOUDEWIJNS, MARTEN Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r0
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamer Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamer Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
SYVERDA, de heer dr. Sieverda naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
SYVERDA, de heer dr. Sieverda naastligger ten westen Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boudewijns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boudewijns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boudewijns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper huis Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u. huurder Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u. huurder Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
MUNTER, de erfgenamen van wijlen de weduwe Munter naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris naastligger ten westen Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
JANS, SIPKE Sipke Jans Schoonbergen verkoper Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
JANS, SIPKE Sipke Jans Schoonbergen verkoper Carl Visschersteeg 4 1798 265 114r0
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huis Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huis Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
JANS, SIPKE Sipke Jansen arbeider koper Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
JANS, SIPKE Sipke Jansen arbeider koper Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
MUNTER, de erfgenamen van wijlen de weduwe Munter naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
ROMMERTS, PIETER Pieter Rommerts verkoper Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
ROMMERTS, PIETER Pieter Rommerts verkoper Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers verkoper Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers verkoper Carl Visschersteeg 4 1790 263 191v0
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper door niaar kamer Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper door niaar kamer Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper door niaar kamer Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
ALBERTS, ALBERT de koper Albert Alberts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
ALBERTS, ALBERT de koper Albert Alberts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
ALBERTS, ALBERT de koper Albert Alberts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
, verkoper Carl Visschersteeg 6 1646 235 221r0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 10 1654 236 266v0
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 10 1654 236 266v0
HUBERTS, KLAAS grondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg 10 1654 236 266v0
HUBERTS, KLAAS grondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg 10 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 10 1654 236 266v0
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 10 1654 236 266v0
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 10 1654 236 266v0
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx koper kamer Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx koper kamer Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx koper kamer Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
SIEMENS, FRANS de turfschuur van Frans Symens brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
SIEMENS, FRANS de turfschuur van Frans Symens brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
, ALBERT de kamer van wijlen Albart zakkendrager naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
BEIEM, JAN HARMENS burgemeester Jan Harmens Beyem verkoper Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
BEIEM, JAN HARMENS burgemeester Jan Harmens Beyem verkoper Carl Visschersteeg 10 1648 236 37r0
JELLES, JAN Jan Jelles koopman koper kamer Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
JELLES, JAN Jan Jelles koopman koper kamer Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopman koper Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopman koper Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
, N. N. verpachter grond Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
JELLES, JAN de koper Jan Jelles koopman naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
JELLES, JAN de koper Jan Jelles koopman naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopman naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopman naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
JELLES, JAN de koper Jan Jelles koopman naastligger ten westen Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
JELLES, JAN de koper Jan Jelles koopman naastligger ten westen Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
HUBERTS, KLAAS de koper Claes Huyberts koopman naastligger ten westen Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
HUBERTS, KLAAS de koper Claes Huyberts koopman naastligger ten westen Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
, ALBERT de weduwe van wijlen Albert zakkendrager naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 10 1651 236 168r0
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Ackersloot koper kamer en ledige plaats Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Ackersloot koper kamer en ledige plaats Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
DIRKS, KORNELIS het erf van Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
DIRKS, KORNELIS het erf van Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
DIRKS, KORNELIS het erf van Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maicke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman koper huis Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r0
VEEN, POPPE Poppe van der Veen huurder Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r0
, naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r0
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r0
MUNTER, de erfgenamen van wijlen Munter naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r0
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistra verkoper Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r0
, N. N. koper kamer of pothuis Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
, pothuis naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
JANS, ANDRIES de weeskinderen van wijlen Andries Jansen verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
JANS, ANDRIES de weeskinderen van wijlen Andries Jansen verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
WILLEMS, ANTJE wijlen Anne Willems verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
WILLEMS, ANTJE wijlen Anne Willems verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
U., TJITSKE Tiets U. verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
U., TJITSKE Tiets U. verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 10 1631 232 169r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
BOIS, CATHARINA Catalina du Bois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
HANSES, TRIJNTJE de hof van Trijntie Hansen naastligger ten westen Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
HANSES, TRIJNTJE de hof van Trijntie Hansen naastligger ten westen Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx verkoper Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx verkoper Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx verkoper Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u. distillateur koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u. distillateur koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u. distillateur koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
, N. N. verpachter grond Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
BOIS, CATHARINA de kamer van Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
HANSES, TRIJNTJE de hof van Trijntie Hanses naastligger ten westen Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
HANSES, TRIJNTJE de hof van Trijntie Hanses naastligger ten westen Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
HANSES, JAN de kamer van Jan Hansens brouwer naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
HANSES, JAN de kamer van Jan Hansens brouwer naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
FRANSES, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Lijske Fransen verkoper Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
FRANSES, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Lijske Fransen verkoper Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
FRANSES, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Lijske Fransen verkoper Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
JANS, BROER Broer Jansen , c.u. mr. brouwer koper kamer Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
JANS, BROER Broer Jansen , c.u. mr. brouwer koper kamer Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
JANS, BROER Broer Jansen , c.u. mr. brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
JANS, BROER Broer Jansen , c.u. mr. brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
WITTER, HERE de hof van Heere Witter naastligger ten westen Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
JANS, BROER Broer Jansen , c.u. mr. brouwer naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
JANS, BROER Broer Jansen , c.u. mr. brouwer naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
WIETSES, FOSKE Foske Wytses verkoper Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
WIETSES, FOSKE Foske Wytses verkoper Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
HENDRIKS, HENDRIK wijlen Hendrik Hendrix verkoper Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
HENDRIKS, HENDRIK wijlen Hendrik Hendrix verkoper Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v0
KRIJTENBURG, JAN burgemeester Jan van Crytenburg koper door niaar paardenstal, (bierhuis) en hof ([voor de drie percelen in deze akte]) Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix geniaarde koper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix geniaarde koper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
KRIJTENBURG, de heer Crytenburg naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd verver naastligger ten westen Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
OVERBEEK, de heer Overbeek naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
GEERTS, MAAIKE Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
GEERTS, MAAIKE Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v0
JELTES, JAN Jan Jeltes mr. bakker koper huis Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r0
JELTES, JAN Jan Jeltes mr. bakker koper huis Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r0
BOOM, D. D. Boom naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r0
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r0
, naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r0
BOOMSMA, JELLE J. Jelle J. Boomsma verkoper Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r0
BOOMSMA, JELLE J. Jelle J. Boomsma verkoper Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r0
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symon Clasen Lambsma koopman koper mouterij Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symon Clasen Lambsma koopman koper mouterij Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symon Clasen Lambsma koopman koper mouterij Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburg naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburg naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts verkoper Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts verkoper Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts verkoper Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
JOOSTES, JAN wijlen Jan Joostes ontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
JOOSTES, JAN wijlen Jan Joostes ontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v0
JANS, IEMKJE Ymkie Jans koper pakhuis Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
JANS, IEMKJE Ymkie Jans koper pakhuis Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts koper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts koper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts koper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
MOLLES, HEIN Hein Molles huurder boven (p.j.) Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
MOLLES, HEIN Hein Molles huurder boven (p.j.) Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
VELSEN, ds. van Velzen predikant naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
LAMBSMA, SIEMEN KLASES erfgezetene Symon Clasen Lambsma oud ontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijks verkoper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
LAMBSMA, SIEMEN KLASES erfgezetene Symon Clasen Lambsma oud ontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijks verkoper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
LAMBSMA, SIEMEN KLASES erfgezetene Symon Clasen Lambsma oud ontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijks verkoper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r0
JARDINGA, JOOST JANS Joost Jans Jaeringa koopman koper door niaar mouterij en eest ([voor de drie percelen in deze akte]) Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
JARDINGA, JOOST JANS Joost Jans Jaeringa koopman koper door niaar mouterij en eest ([voor de drie percelen in deze akte]) Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS de erfgenamen van wijlen Dieuke Pyters Hoogstra verpachter grond Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS de erfgenamen van wijlen Dieuke Pyters Hoogstra verpachter grond Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. brouwer geniaarde koper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. brouwer geniaarde koper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
KRIJTENBURG, de heer Crytenburg naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd verver naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
OVERBEEK, de heer Overbeek naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
GEERTS, Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
GEERTS, Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v0
JANS, BROER Broer Jans koopman koper woning Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
JANS, BROER Broer Jans koopman koper woning Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
ROORDA, RINSE JETSES Rinse Jetses Roorda koper q.q. Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
ROORDA, RINSE JETSES Rinse Jetses Roorda koper q.q. Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
, verpachter grond Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
KRIJTENBURG, ARJEN de weduwe van wijlen mr. Arjen Crytenburgh chirurgijn naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
RENEMAN, DANIEL als bewoner ds. Daniel Reneman naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
BOYS, de erfgenamen van wijlen Catilina du Boys naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
, verkoper q.q. Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
LASES, JAKOB wijlen Jacob Laeses houtstapelaar verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
LASES, JAKOB wijlen Jacob Laeses houtstapelaar verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts schuitvaarder verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts schuitvaarder verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts schuitvaarder verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
LASES, GEERTJE Geertje Laeses verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
LASES, GEERTJE Geertje Laeses verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper pakhuis Comediesteeg 1 de Komedie 1795 264 270r0
, N. N. naastligger ten oosten Comediesteeg 1 1795 264 270r0
, N. N. naastligger ten zuiden Comediesteeg 1 1795 264 270r0
, naastligger ten westen Comediesteeg 1 1795 264 270r0
, N. N. naastligger ten noorden Comediesteeg 1 1795 264 270r0
HANNEMA, PIETER JOHANNES Pieter Johannes Hannema koopman verkoper Comediesteeg 1 1795 264 270r0
HANNEMA, PIETER JOHANNES Pieter Johannes Hannema koopman verkoper Comediesteeg 1 1795 264 270r0
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper wagenhuis Comediesteeg 1 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 1 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 1 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 1 1807 267 347r0
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Comediesteeg 1 1807 267 347r0
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Comediesteeg 1 1807 267 347r0
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Comediesteeg 1 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 1 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 1 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 1 1807 267 347r0
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 1 1807 267 347r0
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 1 1807 267 347r0
WYBENGA, S. S. Wybenga verkoper q.q. Comediesteeg 1 1807 267 347r0
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Comediesteeg 1 1807 267 347r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschut verkoper Comediesteeg 1 1807 267 347r0
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis Comediesteeg 2 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 2 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 2 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 2 1807 267 347r0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries huurder Comediesteeg 2 1807 267 347r0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries huurder Comediesteeg 2 1807 267 347r0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries huurder Comediesteeg 2 1807 267 347r0
HENDRIKS, GOSSE de weduwe van wijlen Gosse Hendriks huurder Comediesteeg 2 1807 267 347r0
HENDRIKS, GOSSE de weduwe van wijlen Gosse Hendriks huurder Comediesteeg 2 1807 267 347r0
, naastligger ten oosten Comediesteeg 2 1807 267 347r0
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten zuiden Comediesteeg 2 1807 267 347r0
ROUKES, IESKJE Jesk Roukes naastligger ten westen Comediesteeg 2 1807 267 347r0
ROUKES, IESKJE Jesk Roukes naastligger ten westen Comediesteeg 2 1807 267 347r0
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r0
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r0
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 2 1807 267 347r0
WYBENGA, S. Wybenga verkoper q.q. Comediesteeg 2 1807 267 347r0
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Comediesteeg 2 1807 267 347r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschut verkoper Comediesteeg 2 1807 267 347r0
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde trekveerschipper koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Comediesteeg 3 1811 269 119r0
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer koper Comediesteeg 3 1811 269 119r0
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer koper Comediesteeg 3 1811 269 119r0
, JAN Jan Grote huurder Comediesteeg 3 1811 269 119r0
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Comediesteeg 3 1811 269 119r0
, naastligger ten zuiden Comediesteeg 3 1811 269 119r0
, naastligger ten westen Comediesteeg 3 1811 269 119r0
PFEIFFER, de heer Pfeiffer naastligger ten noorden Comediesteeg 3 1811 269 119r0
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds verkoper Comediesteeg 3 1811 269 119r0
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds verkoper Comediesteeg 3 1811 269 119r0
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper een van een dubbele woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Comediesteeg 4 1776 259 22r0
BLESSUM, JAN PIETERS Jan Pieters van Blessum, c.u. huurder van een deel Comediesteeg 4 1776 259 22r0
BLESSUM, JAN PIETERS Jan Pieters van Blessum, c.u. huurder van een deel Comediesteeg 4 1776 259 22r0
, naastligger ten oosten Comediesteeg 4 1776 259 22r0
HERES, JAN Jan Heeres , c.f. naastligger ten zuiden Comediesteeg 4 1776 259 22r0
HERES, JAN Jan Heeres , c.f. naastligger ten zuiden Comediesteeg 4 1776 259 22r0
SIDERIUS, BEREND Beernd Siderius naastligger ten westen Comediesteeg 4 1776 259 22r0
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 4 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r0
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r0
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r0
GALEMA, JAN Jan Galama koper huis Comediesteeg 4 1807 267 342v0
ROOY, JAKOB Jacobus de Roy huurder Comediesteeg 4 1807 267 342v0
, naastligger ten oosten Comediesteeg 4 1807 267 342v0
DOEKES, PIETER Pieter Doekes naastligger ten westen Comediesteeg 4 1807 267 342v0
DOEKES, PIETER Pieter Doekes naastligger ten westen Comediesteeg 4 1807 267 342v0
DOEKES, PIETER Pieter Doekes naastligger ten westen Comediesteeg 4 1807 267 342v0
EKE, ALBERT Albert van Eeken naastligger ten zuiden Comediesteeg 4 1807 267 342v0
PFEIFFER, F. Pheiffer naastligger ten noorden Comediesteeg 4 1807 267 342v0
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 4 1807 267 342v0
WYBENGA, S. Wybenga verkoper q.q. Comediesteeg 4 1807 267 342v0
HANNEMA, PIETER SJOERDS wijlen Pieter Sjoerds Hannema verkoper Comediesteeg 4 1807 267 342v0
HANNEMA, PIETER SJOERDS wijlen Pieter Sjoerds Hannema verkoper Comediesteeg 4 1807 267 342v0
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschut verkoper Comediesteeg 4 1807 267 342v0
WIEBES, ALBERT Albert Wybes grootschipper koper 4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekocht Comediesteeg 6 1663 238 169r0
WIEBES, ALBERT Albert Wybes grootschipper koper 4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekocht Comediesteeg 6 1663 238 169r0
, naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1663 238 169r0
WIEBES, ALBERT het perceel in de vorige akte verkocht aan Albert Wybes naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1663 238 169r0
WIEBES, ALBERT het perceel in de vorige akte verkocht aan Albert Wybes naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1663 238 169r0
TJEERDS, FOPPE de weduwe van wijlen Foppe Tieerts naastligger ten westen Comediesteeg 6 1663 238 169r0
TJEERDS, FOPPE de weduwe van wijlen Foppe Tieerts naastligger ten westen Comediesteeg 6 1663 238 169r0
, naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1663 238 169r0
, TIJS Thijs Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r0
, PIETER Pieter Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r0
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r0
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r0
, GEERTJE Geertje Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r0
DOEKES, JAN Jan Doekes verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r0
DOEKES, JAN Jan Doekes verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r0
DOEKES, JAN Jan Doekes verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r0
, AALTJE Aaltje Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r0
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen , c.u. grootschipper koper huis Comediesteeg 6 1646 235 225r0
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen , c.u. grootschipper koper huis Comediesteeg 6 1646 235 225r0
SIPKES, TEIE het huis van wijlen Teye Sipkes naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1646 235 225r0
SIPKES, TEIE het huis van wijlen Teye Sipkes naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1646 235 225r0
TIJSES, EERKE het huis van de koper Eerck Tijssen naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1646 235 225r0
TIJSES, EERKE het huis van de koper Eerck Tijssen naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1646 235 225r0
TJEERDS, FOPPE de weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Tiaerdts naastligger ten westen Comediesteeg 6 1646 235 225r0
TJEERDS, FOPPE de weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Tiaerdts naastligger ten westen Comediesteeg 6 1646 235 225r0
WIEBRENS, GRIETJE Grittie Wyberens naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1646 235 225r0
WIEBRENS, GRIETJE Grittie Wyberens naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1646 235 225r0
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Comediesteeg 6 1646 235 225r0
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Comediesteeg 6 1646 235 225r0
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Comediesteeg 6 1646 235 225r0
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocq verkoper Comediesteeg 6 1646 235 225r0
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocq verkoper Comediesteeg 6 1646 235 225r0
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper een van een dubbele woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Comediesteeg 6 1776 259 22r0
BLESSUM, JAN PIETERS Jan Pieters van Blessum, c.u. huurder van een deel Comediesteeg 6 1776 259 22r0
BLESSUM, JAN PIETERS Jan Pieters van Blessum, c.u. huurder van een deel Comediesteeg 6 1776 259 22r0
, naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1776 259 22r0
HERES, JAN Jan Heeres , c.f. naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1776 259 22r0
HERES, JAN Jan Heeres , c.f. naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1776 259 22r0
SIDERIUS, BEREND Beernd Siderius naastligger ten westen Comediesteeg 6 1776 259 22r0
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r0
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r0
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r0
EKE, ALBERT Albert van Eeken koper huis Comediesteeg 6 1807 267 345r0
METER, AUKJE Aukje Meeter huurder Comediesteeg 6 1807 267 345r0
, naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1807 267 345r0
DOEKES, PIETER Pieter Doekes naastligger ten westen Comediesteeg 6 1807 267 345r0
DOEKES, PIETER Pieter Doekes naastligger ten westen Comediesteeg 6 1807 267 345r0
DOEKES, PIETER Pieter Doekes naastligger ten westen Comediesteeg 6 1807 267 345r0
, SIPKE Sipke wever naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1807 267 345r0
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1807 267 345r0
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 6 1807 267 345r0
WYBENGA, S. S. Wybenga verkoper q.q. Comediesteeg 6 1807 267 345r0
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter S. Hannema verkoper Comediesteeg 6 1807 267 345r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschut verkoper Comediesteeg 6 1807 267 345r0
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper finaal 2/6 kamer Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper finaal 2/6 kamer Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
, N. N. naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
, N. N. naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
, N. N. naastligger ten westen Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
, N. N. naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
TAMMES, PIETER Pieter Taames verkoper q.q. Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
TAMMES, PIETER Pieter Taames verkoper q.q. Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters wagenmaker verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters wagenmaker verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
PIETERS, WIKJE Wikkjen Pieters , voor haar drie kinderen verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
PIETERS, WIKJE Wikkjen Pieters , voor haar drie kinderen verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijssen erflater Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijssen erflater Comediesteeg 6 1663 238 16ra0