Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
MENALDA, IEKE Eeke Menalda oud mr. bakker en koopman koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
FRANSEN, KLAAS Claes Fransen, c.u. bontwever huurder Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
HARMENS, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
HARMENS, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra verkoper Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
, PIETER Pyter Lader Schoth tavenier koper hoekhuis Fabrieksstraat 1613 229 155r0
LAUDER, Paulyna Lader koper Fabrieksstraat 1613 229 155r0
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat 1613 229 155r0
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat 1613 229 155r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1613 229 155r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1613 229 155r0
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat 1613 229 155r0
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat 1613 229 155r0
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat 1613 229 155r0
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1613 229 155r0
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1613 229 155r0
TABES, TRIJNTJE Trijn Tabes verkoper Fabrieksstraat 1613 229 155r0
SCHOTSMAN, THOMAS WATSES wijlen Thomas Watses Schotsman verkoper Fabrieksstraat 1613 229 155r0
SCHOTSMAN, THOMAS WATSES wijlen Thomas Watses Schotsman verkoper Fabrieksstraat 1613 229 155r0
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u. schoenlapper koper kamer Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u. schoenlapper koper kamer Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u. schoenlapper koper kamer Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
REEN, PIER ANNES de weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
REEN, PIER ANNES de weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
REEN, PIER ANNES de weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
RINTJES, HENDRIK Hendrick Rinties verkoper Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
RINTJES, HENDRIK Hendrick Rinties verkoper Fabrieksstraat WZ 1645 235 182r0
MELIS, MELIS Melis Meliss , c.u. koper woning of kamer met loods Fabrieksstraat 1648 236 39v0
MELIS, MELIS Melis Meliss , c.u. koper woning of kamer met loods Fabrieksstraat 1648 236 39v0
, verpachter grond Fabrieksstraat 1648 236 39v0
, HENDRIK de woning van Hendrick Mouts naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1648 236 39v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1648 236 39v0
TJEERDS, WALING Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1648 236 39v0
TJEERDS, WALING Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1648 236 39v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1648 236 39v0
FRIESES, JARICH Jarigh Frises verkoper Fabrieksstraat 1648 236 39v0
FRIESES, JARICH Jarigh Frises verkoper Fabrieksstraat 1648 236 39v0
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper kamer of hoekhuis Fabrieksstraat 1643 235 64v0
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper kamer of hoekhuis Fabrieksstraat 1643 235 64v0
, ARJEN Arien turfdrager naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1643 235 64v0
TJEERDS, SIEBREN de ledige plaats van Sibren Tiaerdts naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1643 235 64v0
TJEERDS, SIEBREN de ledige plaats van Sibren Tiaerdts naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1643 235 64v0
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Fabrieksstraat 1643 235 64v0
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Fabrieksstraat 1643 235 64v0
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1643 235 64v0
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1643 235 64v0
FONGERS, JAN Jan Fongers verkoper Fabrieksstraat 1643 235 64v0
FONGERS, JAN Jan Fongers verkoper Fabrieksstraat 1643 235 64v0
FONGERS, JAN Jan Fongers verkoper Fabrieksstraat 1643 235 64v0
JANS, JAN Jan Jansen koper provisioneel en finaal kamer Fabrieksstraat WZ 1663 238 21va0
JANS, JAN Jan Jansen koper provisioneel en finaal kamer Fabrieksstraat WZ 1663 238 21va0
PIPHRON, Piphron koopman verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1663 238 21va0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1663 238 21va0
, PIETER de kamer van Pyter Molentie naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1663 238 21va0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1663 238 21va0
FRIESES, JARICH de weduwe van wijlen Jarig Frieses naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1663 238 21va0
FRIESES, JARICH de weduwe van wijlen Jarig Frieses naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1663 238 21va0
, verkoper Fabrieksstraat WZ 1663 238 21va0
BOOTSHAAK, JORIS de gewaldige Joris Bootshaak koper kamer genaamd het Moskevidt Fabrieksstraat het Moskevidt 1674 240 142r0
, HANS Hans stoelmatter bewoner Fabrieksstraat 1674 240 142r0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1674 240 142r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1674 240 142r0
, het huis de Zilverberg naastligger ten westen Fabrieksstraat de Zilverberg 1674 240 142r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1674 240 142r0
, GEERTJE Geertie Tjeerx verkoper Fabrieksstraat 1674 240 142r0
FRIESES, JARICH wijlen Jarich Frieses verkoper Fabrieksstraat 1674 240 142r0
FRIESES, JARICH wijlen Jarich Frieses verkoper Fabrieksstraat 1674 240 142r0
, HENDRIK Hendrick Hashagen koper kamer Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Eesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Eesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendricks naastligger ten noorden Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendricks naastligger ten noorden Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
, N. N. koper provisioneel kamer Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
ULBES, SJUK de weduwe van wijlen Sjouck Uulbes verpachter grond Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
ULBES, SJUK de weduwe van wijlen Sjouck Uulbes verpachter grond Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
, NOLLE Nolte soldaat naastligger ten zuiden Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
, JAN Jan gortmaker naastligger ten noorden Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
TJERKS, HAIE Haeye Tyercks verkoper q.q. Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
TJERKS, HAIE Haeye Tyercks verkoper q.q. Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
ROMKES, HARMEN wijlen Harmen Romckes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
ROMKES, HARMEN wijlen Harmen Romckes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
TJERKS, RIKSTJE wijlen Richt Tyercks verkoper Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
TJERKS, RIKSTJE wijlen Richt Tyercks verkoper Fabrieksstraat ZZ 1625 231 47r0
DOUWES, KLAASKE Claes Douwes aanhandelaar kamer Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
DOUWES, KLAASKE Claes Douwes aanhandelaar kamer Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
DOUWES, KLAASKE Claes Douwes aanhandelaar kamer Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
HESSELS, TJALTJE Tiall Hessels aanhandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
HESSELS, TJALTJE Tiall Hessels aanhandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
IENTES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
IENTES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
OS, KORNELIS Cornelis Os naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
, HENDRIK Hendrick Hashooven verwandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper provisioneel 1/2 kamer Fabrieksstraat 1661 238 8va0
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper provisioneel 1/2 kamer Fabrieksstraat 1661 238 8va0
REEN, PIER de kamer van de verkoper Pierke Rheen naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1661 238 8va0
SIEMENS, FRANS de hof van de weduwe van wijlen Frans Symens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1661 238 8va0
SIEMENS, FRANS de hof van de weduwe van wijlen Frans Symens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1661 238 8va0
, FRANS de hof van de hopman Frans Kyl naastligger ten westen Fabrieksstraat 1661 238 8va0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1661 238 8va0
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Fabrieksstraat 1661 238 8va0
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Fabrieksstraat 1661 238 8va0
BREDA, THOMAS Tomas Breda koper provisioneel 1/2 kamer Fabrieksstraat 1661 238 8va0
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries bewoner Fabrieksstraat 1661 238 8va0
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries bewoner Fabrieksstraat 1661 238 8va0
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries bewoner Fabrieksstraat 1661 238 8va0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1661 238 8va0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1661 238 8va0
, DIRK als bewoner Dirk schoenlapper naastligger ten westen Fabrieksstraat 1661 238 8va0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1661 238 8va0
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Fabrieksstraat 1661 238 8va0
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Fabrieksstraat 1661 238 8va0
JANS, GERRIT Gerryt Jans , c.u. koper kamer Fabrieksstraat ZZ 1637 234 33v0
JANS, GERRIT Gerryt Jans , c.u. koper kamer Fabrieksstraat ZZ 1637 234 33v0
, de wal naastligger ten oosten Fabrieksstraat ZZ 1637 234 33v0
PIETERS, GOSSE Gosse Pytters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat ZZ 1637 234 33v0
PIETERS, GOSSE Gosse Pytters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat ZZ 1637 234 33v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat ZZ 1637 234 33v0
JANS, AREND Arent Janssen naastligger ten noorden Fabrieksstraat ZZ 1637 234 33v0
JANS, AREND Arent Janssen naastligger ten noorden Fabrieksstraat ZZ 1637 234 33v0
PIETERS, FRANS Frans Pietters , c.u. soldaat verkoper Fabrieksstraat ZZ 1637 234 33v0
PIETERS, FRANS Frans Pietters , c.u. soldaat verkoper Fabrieksstraat ZZ 1637 234 33v0
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma koopman koper huis Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v0
, verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v0
GOVERTS, REINER de weduwe van wijlen Reinder Goverts huurder Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v0
GOVERTS, REINER de weduwe van wijlen Reinder Goverts huurder Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v0
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma koopman naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v0
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v0
, N. N. N. , c.u. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v0
IJSENBEEK, B. de weduwe van wijlen B. IJzenbeek naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v0
, JOHANNES Johannes Schuler bontwever verkoper Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v0
BREDA, THOMAS JANS Tomas Jansen Breda koopmansbode koper 1/2 kamer Fabrieksstraat 1661 238 81v0
BREDA, THOMAS JANS Tomas Jansen Breda koopmansbode koper 1/2 kamer Fabrieksstraat 1661 238 81v0
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries huurder Fabrieksstraat 1661 238 81v0
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries huurder Fabrieksstraat 1661 238 81v0
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries huurder Fabrieksstraat 1661 238 81v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1661 238 81v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1661 238 81v0
, DIRK Dirk schoenlapper naastligger ten westen Fabrieksstraat 1661 238 81v0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1661 238 81v0
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper Fabrieksstraat 1661 238 81v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerk koper twee huizen of kamers Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerk koper twee huizen of kamers Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerk koper twee huizen of kamers Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v0
NAUTA, Peerkien Nauta naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v0
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v0
NAUTA, Peerkien Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v0
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart verkoper Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v0
, N. N. koper provisioneel kamer Fabrieksstraat ZZ 1625 231 56v0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat ZZ 1625 231 56v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat ZZ 1625 231 56v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat ZZ 1625 231 56v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat ZZ 1625 231 56v0
ROMKES, HARMEN Harmen Romckes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1625 231 56v0
ROMKES, HARMEN Harmen Romckes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1625 231 56v0
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamer Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamer Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
JANS, ANTJE Antie Jans koper Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
JANS, ANTJE Antie Jans koper Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
, verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
HESSELS, SIEBREN de hof van Sibrant Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
HESSELS, SIEBREN de hof van Sibrant Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
SCHAREN, JAN de kamer van Jan van Scharen naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
LOURENS, ANDRIES Andries Lourens , c.u. liedzanger verkoper Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
LOURENS, ANDRIES Andries Lourens , c.u. liedzanger verkoper Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopman koper vier kamers in elkaar beklemd Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopman koper vier kamers in elkaar beklemd Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopman koper vier kamers in elkaar beklemd Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen koper Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen koper Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen koper Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRISIUS, wijlen Frisius koper Fabrieksstraat 1688 242 261v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, SIEMEN de tuin van Symen Fransen koopman naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, SIEMEN de tuin van Symen Fransen koopman naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, SIEMEN de tuin van Symen Fransen koopman naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, SIEMEN de kamer van Symen Fransen koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, SIEMEN de kamer van Symen Fransen koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, SIEMEN de kamer van Symen Fransen koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1688 242 261v0
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1688 242 261v0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1688 242 261v0
HILAARDA, SIERK DIRKS Sjerk Dirks Hylaarda verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v0
HILAARDA, SIERK DIRKS Sjerk Dirks Hylaarda verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v0
HILAARDA, SIERK DIRKS Sjerk Dirks Hylaarda verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v0
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsma verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v0
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsma verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v0
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsma verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v0
, N. N. koper kamer Fabrieksstraat het Kromhout 1616 230 22r0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1616 230 22r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1616 230 22r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 1616 230 22r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1616 230 22r0
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmaker crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1616 230 22r0
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmaker crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1616 230 22r0
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmaker crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1616 230 22r0
SJOERDS, HOTSE een weeskind genaamd Hotse Sioerdts verkoper Fabrieksstraat 1616 230 22r0
SJOERDS, HOTSE een weeskind genaamd Hotse Sioerdts verkoper Fabrieksstraat 1616 230 22r0
HENDRIKS, DIRK burgemeester Dirck Hendricx koper provisioneel huis Fabrieksstraat 1601 228 272r0
HENDRIKS, DIRK burgemeester Dirck Hendricx koper provisioneel huis Fabrieksstraat 1601 228 272r0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1601 228 272r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1601 228 272r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 1601 228 272r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1601 228 272r0
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1601 228 272r0
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1601 228 272r0
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1601 228 272r0
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1601 228 272r0
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeester koper hoekhuis Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeester koper hoekhuis Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
GILLES, ARNOLDUS Arnout Gilles bakker koper Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
GILLES, ARNOLDUS Arnout Gilles bakker koper Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
EESGES, ANSKE Anscke Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
EESGES, ANSKE Anscke Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
EESGES, ANSKE Anscke Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
EESGES, ANSKE de hof van Anscke Aesges naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
EESGES, ANSKE de hof van Anscke Aesges naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
EESGES, ANSKE de hof van Anscke Aesges naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
, PIETER Pieter Ladder Schot verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
BATOU, JORIS soldaat Joris Batou soldaat verkoper (soldaat in de comganie van Jan Everts te Groningen) Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
, PAULINA Paulina Ladder verkoper Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v0
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwer koper hoekhuis Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwer koper hoekhuis Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
SJOERDS, AUKJE Auck Sioerdts koper Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
SJOERDS, AUKJE Auck Sioerdts koper Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
JILLES, ARNOLDUS Arnolt Jelis verkoper Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
JILLES, ARNOLDUS Arnolt Jelis verkoper Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r0
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar koper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaar Fabrieksstraat 1614 229 200v0
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar koper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaar Fabrieksstraat 1614 229 200v0
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar koper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaar Fabrieksstraat 1614 229 200v0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1614 229 200v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1614 229 200v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 1614 229 200v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1614 229 200v0
DOUWES, ALLE nagelaten door wijlen Alle Douues , c.u. schuitmaker verkoper Fabrieksstraat 1614 229 200v0
DOUWES, ALLE nagelaten door wijlen Alle Douues , c.u. schuitmaker verkoper Fabrieksstraat 1614 229 200v0
DOUWES, ALLE nagelaten door wijlen Alle Douues , c.u. schuitmaker verkoper Fabrieksstraat 1614 229 200v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits mr. wever koper huis Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits mr. wever koper huis Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
AUKES, SIMKJE Simpkien Auckes koper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
AUKES, SIMKJE Simpkien Auckes koper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
AUKES, SIMKJE Simpkien Auckes koper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
, 15 caroliguldens voor de kinderen van de verkoper toehaak Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
ARENDS, JAN de woning gekocht door Jan Arents wever naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
ARENDS, JAN de woning gekocht door Jan Arents wever naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
ARENDS, JAN de woning gekocht door Jan Arents wever naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamer Fabrieksstraat 1602 228 279v0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamer Fabrieksstraat 1602 228 279v0
TIJSES, TRIJNTJE Trijn Tijsses koper Fabrieksstraat 1602 228 279v0
TIJSES, TRIJNTJE Trijn Tijsses koper Fabrieksstraat 1602 228 279v0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1602 228 279v0
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurgens , alias Gyeter naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1602 228 279v0
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurgens , alias Gyeter naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1602 228 279v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 1602 228 279v0
, MARTEN Marten schoenlapper naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1602 228 279v0
, HANS Hans Scheurbuick? verkoper Fabrieksstraat 1602 228 279v0
JANS, ? Jans verkoper Fabrieksstraat 1602 228 279v0
JANS, ? Jans verkoper Fabrieksstraat 1602 228 279v0
ARENDS, JAN Jan Arents mr. wever koper woning (kamer) Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
ARENDS, JAN Jan Arents mr. wever koper woning (kamer) Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
ARENDS, JAN Jan Arents mr. wever koper woning (kamer) Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
, 15 caroliguldens voor de kinderen van de verkoper toehaak Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
GERRITS, HARMEN de kamer gekocht door Harmen Gerrits naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
GERRITS, HARMEN de kamer gekocht door Harmen Gerrits naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r0
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 1664 238 211v0
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 1664 238 211v0
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 1664 238 211v0
RUNIA, de erfgenamen van wijlen Runia ontvanger verpachter grond Fabrieksstraat 1664 238 211v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1664 238 211v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1664 238 211v0
STEENSMA, de hof van de heer Steensma naastligger ten westen Fabrieksstraat 1664 238 211v0
JANS, Swart Jans naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1664 238 211v0
JANS, Swart Jans naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1664 238 211v0
, PIETER Pieter Molentje verkoper Fabrieksstraat 1664 238 211v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamer Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamer Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamer Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
REEN, PIER ANNES de kamer van Pier Annis Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
REEN, PIER ANNES de kamer van Pier Annis Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
REEN, PIER ANNES de kamer van Pier Annis Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
HARMENS, EESGE de hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
HARMENS, EESGE de hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
STOFFELS, ALKE Aelcke Stoffels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
STOFFELS, ALKE Aelcke Stoffels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
FRANSES, HOITE Hoyte Fransen verkoper Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
FRANSES, HOITE Hoyte Fransen verkoper Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
FRANSES, HOITE Hoyte Fransen verkoper Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
HORST, BEREND Berend Horst militair huurder Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
TETRODE, P. P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES de geniaarde Jan Wytzes Vettevogel, c.s. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES de geniaarde Jan Wytzes Vettevogel, c.s. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v0
PIETERS, WILLEM Willem Pieters klerk koper kamer Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
PIETERS, WILLEM Willem Pieters klerk koper kamer Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
BOELES, HILTJE Hill Boeles koper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
BOELES, HILTJE Hill Boeles koper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
BOELES, HILTJE Hill Boeles koper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
EESGES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Aesges verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
EESGES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Aesges verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
EESGES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Aesges verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
WILLEMS, JAN de kamer van Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
WILLEMS, JAN de kamer van Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
EESGES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Aesges naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
EESGES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Aesges naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
EESGES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Aesges naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
SCHAREN, JAN Jan van Scharen naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
JELLES, PIETER Pieter Jelles verkoper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
JELLES, PIETER Pieter Jelles verkoper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Ariens verkoper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Ariens verkoper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Ariens verkoper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v0
GUALTERI, HENDRIK dr Hendricus Gualtery koper grondpacht van 5-00-00 gg Fabrieksstraat 1606 228 530r0
WILLEMS, JAN grondpacht uit de huisstede van burgemeester Jan Willems , c.soc. eigenaar perceel Fabrieksstraat 1606 228 530r0
WILLEMS, JAN grondpacht uit de huisstede van burgemeester Jan Willems , c.soc. eigenaar perceel Fabrieksstraat 1606 228 530r0
HAITSES, GEERT grondpacht uit de huisstede van Geert Haytses eigenaar perceel Fabrieksstraat 1606 228 530r0
HAITSES, GEERT grondpacht uit de huisstede van Geert Haytses eigenaar perceel Fabrieksstraat 1606 228 530r0
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslager verkoper Fabrieksstraat 1606 228 530r0
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslager verkoper Fabrieksstraat 1606 228 530r0
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslager verkoper Fabrieksstraat 1606 228 530r0
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda koopmansbode koper zes kamers aan elkaar Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda koopmansbode koper zes kamers aan elkaar Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
CAESARIUS, MAAIKE Mayke Caesarius koper Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
FRIESES, JARICH de kamer van Jarich Frieses naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
FRIESES, JARICH de kamer van Jarich Frieses naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
JURJENS, RIEMER de hof van Riemer Juriens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
JURJENS, RIEMER de hof van Riemer Juriens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
VOSSENBERG, BERBER JAKOBS Barbara Jacobs Forsenburgh verkoper Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
VOSSENBERG, BERBER JAKOBS Barbara Jacobs Forsenburgh verkoper Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r0
, N. N. koper provisioneel huis Fabrieksstraat 1614 229 225v0
REINS, BONSE Bonte Reyns bewoner Fabrieksstraat 1614 229 225v0
REINS, BONSE Bonte Reyns bewoner Fabrieksstraat 1614 229 225v0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1614 229 225v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1614 229 225v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 1614 229 225v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1614 229 225v0
, FEITE Feyte Jurgers crediteur (impetrant) Fabrieksstraat 1614 229 225v0
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gedoemde) Fabrieksstraat 1614 229 225v0
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gedoemde) Fabrieksstraat 1614 229 225v0
, THOMAS Thomas Watson, Schotsman koper hoekhuis of kamer Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
KLASES, JAKOB het huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
KLASES, JAKOB het huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
KLASES, JAKOB het huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
MINNES, SIEUWKE Syuw Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
MINNES, SIEUWKE Syuw Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
FEDDES, MINNE wijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
FEDDES, MINNE wijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
FEDDES, MINNE wijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
MINNES, ANTJE Anna Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
MINNES, ANTJE Anna Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r0
, N. N. koper provisioneel kamer Fabrieksstraat 1614 229 232v0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1614 229 232v0
ANNES, PIER de kamer van Pier Annis naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1614 229 232v0
ANNES, PIER de kamer van Pier Annis naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1614 229 232v0
ANNES, PIER de kamer van Pier Annis naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1614 229 232v0
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat 1614 229 232v0
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat 1614 229 232v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1614 229 232v0
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat 1614 229 232v0
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat 1614 229 232v0
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat 1614 229 232v0
RIENKS, ANDRIES Andries Riencks crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1614 229 232v0
RIENKS, ANDRIES Andries Riencks crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1614 229 232v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1614 229 232v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1614 229 232v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1614 229 232v0
JANS, JAN Jan Jansen gortier koper kamer Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
JANS, JAN Jan Jansen gortier koper kamer Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
FRIESES, JARICH de weduwe van wijlen Jarich Frieses glasmaker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
FRIESES, JARICH de weduwe van wijlen Jarich Frieses glasmaker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
EELKES, DOEIE de kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
EELKES, DOEIE de kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
EELKES, DOEIE de kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
, JOHANNES Johannes Schuler mr. bontwever koper huis Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r0
, verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r0
HINGST, Hingst naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r0
JANS, JOCHEM Jogchum Jansz naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r0
JANS, JOCHEM Jogchum Jansz naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r0
, naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r0
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r0
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris koper tuin en zomerhuis Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris koper tuin en zomerhuis Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
, PIETER Pieter Warnar naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
, naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandi koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
BROUWER, JAN Jan Brouwer doopsgezind predikant verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zich koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandi verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandi verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandi verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochter verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris koper woonhuisje of weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris koper woonhuisje of weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
CONRADI, ALBERT JAKOBS het eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradi naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
CONRADI, ALBERT JAKOBS het eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradi naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
CONRADI, ALBERT JAKOBS het eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradi naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
CONRADI, ALBERT JAKOBS het eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradi naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
, naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandi koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
BROUWER, JAN Jan Brouwer doopsgezind predikant verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zich koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandi verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandi verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandi verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochter verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u. turfdrager koper kamer Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u. turfdrager koper kamer Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u. turfdrager koper kamer Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphron verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphron verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
, PIETER de kamer van Pyter Molentie naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
, het Moskevidt naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ het Moskevidt 1675 240 209v0
WILLEMS, RINTJE Rintie Willems , c.u. verkoper Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
WILLEMS, RINTJE Rintie Willems , c.u. verkoper Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q. verkoper Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q. verkoper Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstra stadsbouwmeester koper huis en weefwinkel voor vier getouwen Fabrieksstraat 1762 255 147r0
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk ter secretarie koper Fabrieksstraat 1762 255 147r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 1762 255 147r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 1762 255 147r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1762 255 147r0
PIETERS, REGINA Regina Pieters , voor haar kind verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r0
PIETERS, REGINA Regina Pieters , voor haar kind verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmens verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmens verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscher bontfabrikeur verkoper q.q. Fabrieksstraat 1762 255 147r0
DIRKS, TEUNIS Teunis Dirks spekslager verkoper q.q. Fabrieksstraat 1762 255 147r0
DIRKS, TEUNIS Teunis Dirks spekslager verkoper q.q. Fabrieksstraat 1762 255 147r0
DIRKS, TEUNIS Teunis Dirks spekslager verkoper q.q. Fabrieksstraat 1762 255 147r0
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r0
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r0
JOUKES, SIMKJE wijlen Simpkje Joukes erflater Fabrieksstraat 1762 255 147r0
JOUKES, SIMKJE wijlen Simpkje Joukes erflater Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HENDRIKS, FREERK wijlen Freerk Hendriks erflater Fabrieksstraat 1762 255 147r0
HENDRIKS, FREERK wijlen Freerk Hendriks erflater Fabrieksstraat 1762 255 147r0
BOEKES, JAN Jan Beuckes van Ieveren koper kamer Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
BOEKES, JAN Jan Beuckes van Ieveren koper kamer Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
JANS, ANTJE Anna Jans koper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
JANS, ANTJE Anna Jans koper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
IENTES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
IENTES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
OS, KORNELIS Cornelis Os naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
DOUWES, KLAAS Claes Douues verkoper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
DOUWES, KLAAS Claes Douues verkoper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
DOUWES, KLAAS Claes Douues verkoper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
ARJENS, TRIJNTJE Trijnke Aryans verkoper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
ARJENS, TRIJNTJE Trijnke Aryans verkoper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
ARJENS, TRIJNTJE Trijnke Aryans verkoper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
, HANS Hans Scheuen? koper kamer (militerende op het schip van Tyaerdt Tyebbes) Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
JANS, Magnes Jans koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
JANS, Magnes Jans koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
JOCHEMS, Ryourdt Jochums naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
JOCHEMS, Ryourdt Jochums naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
KRIJNS, MARTEN Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
KRIJNS, MARTEN Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
KRIJNS, MARTEN Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
GATSES, AALTJE Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
GATSES, AALTJE Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
, Coopke naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
, Coopke naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
DOUWES, KLAAS Claes Douues koper kamer Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
DOUWES, KLAAS Claes Douues koper kamer Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
DOUWES, KLAAS Claes Douues koper kamer Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Arians koper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Arians koper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Arians koper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
SCHAREN, JAN Jan van Schaeren naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
, Oratio Provana tafelhouder koper kamer met de grond waar hij op staat, en de plaats daar aan Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
SALICETH, CATHARINA Catalina Salizelis tafelhouder koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
, floreenrente Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
JANS, AREND Aernt Jansen naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
JANS, AREND Aernt Jansen naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN Jan Diercx opperman naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN Jan Diercx opperman naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN Jan Diercx opperman naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN mr. Jan Diercx chirurgijn en apotheker verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN mr. Jan Diercx chirurgijn en apotheker verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN mr. Jan Diercx chirurgijn en apotheker verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
GERRITS, TIETJE Tidt Gerryts verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
GERRITS, TIETJE Tidt Gerryts verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransens , en zijn zuster koper door niaar twee kamers Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransens , en zijn zuster koper door niaar twee kamers Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransens , en zijn zuster koper door niaar twee kamers Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
GERRITS, LUITJEN Luytien Gerryts putgraver geniaarde koper Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
GERRITS, LUITJEN Luytien Gerryts putgraver geniaarde koper Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
BREDA, THOMAS de kamer van Thomas Bredae naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
JANS, MINNE de kamer van Minne Jansen naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
JANS, MINNE de kamer van Minne Jansen naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknecht verkoper Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknecht verkoper Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknecht verkoper Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v0
RUT, ISAAK Ysak van Ruth koper hof met kamer of zomerhuis Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
STEIN, CHRISTINA Christina Philippina Charlotte Steins koper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga oud procureur verpachter grond Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschut oud fabrikant naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschut oud fabrikant naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
SLOTERDIJK, S. de weduwe van wijlen S. Sloterdijk naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
HUIGS, DIRK wijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkopers koopman en winkelier erflater Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
HUIGS, DIRK wijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkopers koopman en winkelier erflater Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopman koper hof met kamer en zomerhuis Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopman koper hof met kamer en zomerhuis Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
, verpachter grond Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes mr. blauwverver verkoper Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes mr. blauwverver verkoper Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes mr. blauwverver verkoper Fabrieksstraat 2 1731 247 376v0
, KOERT Coert van Hattingen koper kamer Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
JANS, FROUKJE Froucke Jans koper Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
JANS, FROUKJE Froucke Jans koper Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
HARMENS, de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
HARMENS, de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
ROBERTS, JANKE Jantyen Roberts verkoper Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
ROBERTS, JANKE Jantyen Roberts verkoper Fabrieksstraat 2 1597 228 42r0
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramer koper provisioneel 1/2 kamer en hof daarachter met bomen, planten en prieel Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramer koper provisioneel 1/2 kamer en hof daarachter met bomen, planten en prieel Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
, verpachter grond Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper verkoper q.q. Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper verkoper q.q. Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper verkoper q.q. Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
EGBERTS, KORNELIS het nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
EGBERTS, KORNELIS het nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
EGBERTS, KORNELIS het nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
LOLLES, FOKJE Fockjen Lolles verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
LOLLES, FOKJE Fockjen Lolles verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra0
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramer koper 1/2 kamer met groot voorhuis en een hof Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramer koper 1/2 kamer met groot voorhuis en een hof Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
, verpachter grond Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 39v0
LAAN, SIKKE Sikko van Laan koopman koper van 1/2 hof met vruchtdragende bomen, en kamer of zomerhuis Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere gerechtsbode koper van 1/2 Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuininga verpachter grond Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
RUT, ISAAK Isaac van Ruth verkoper Fabrieksstraat 2 1797 265 39r0
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , c.u. blauwverver koper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuis Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , c.u. blauwverver koper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuis Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , c.u. blauwverver koper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuis Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
, verpachter grond Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
PIETERS, IEDE Yde Pieters verkoper q.q. Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
PIETERS, IEDE Yde Pieters verkoper q.q. Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
JANS, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Jansen koperslager verkoper Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
JANS, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Jansen koperslager verkoper Fabrieksstraat 2 1711 245 148v0
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman koper hof met tuinkamer Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman huurder Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuininga verpachter grond Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
ARENDS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
ARENDS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
ARENDS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
LOLKES, OEDS de erfgenamen van wijlen Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
LOLKES, OEDS de erfgenamen van wijlen Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
LAAN, SIKKE THOMAS wijlen Sikke Thomas van Laan verkoper Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
LAAN, SIKKE THOMAS wijlen Sikke Thomas van Laan verkoper Fabrieksstraat 2 1804 267 53r0
RUT, ISAAK Isaac van Ruth ijkmeester Admiraliteit koper door niaar hof en tuinhuis Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer geniaarde koper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer geniaarde koper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
RUT, ISAAK Isaac van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuyper verkoper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
FREERKS, WIEBE Wybe Fredriks Lemsma koper hof met zomerhuis Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
FREERKS, WIEBE Wybe Fredriks Lemsma koper hof met zomerhuis Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
RUT, ISAAK Isak van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper hof met deftige vrugtbomen en soomerhuis Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
REIDHORST, de woning en weefwinkel van J. Reidhorst, c.s. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
RUT, de tuin van Y. van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
GELINDE, JARICH Jarig Gelinda koopman verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeek koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeek koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
STIJL, GERRIT Gerryt Stijl koopman verkoper van 1/5 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
STIJL, ANTJE Antje Stijl verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
STIJL, JELLE Jelle Stijl koopman verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl koopman verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
STIJL, GEERTJE JELLES wijlen Geertje Jelles Stijl erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
STIJL, GEERTJE JELLES wijlen Geertje Jelles Stijl erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
DOUWES, HERBERT Harpert Douwes , c.u. koper huis Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
DOUWES, HERBERT Harpert Douwes , c.u. koper huis Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
DOUWES, HERBERT Harpert Douwes , c.u. koper huis Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
STEENSMA, EWOUT JETSES de weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensma verpachter grond Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
STEENSMA, EWOUT JETSES de weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensma verpachter grond Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
ANDRIES, WILLEM de tuin van Willem Andries naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
ANDRIES, WILLEM de tuin van Willem Andries naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
ANDRIES, WILLEM de tuin van Willem Andries naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
JANS, SIEMEN de tuin van de kamer van Symen Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
JANS, SIEMEN de tuin van de kamer van Symen Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
TIETES, TRIJNTJE Trijntie Tyttes , voor zich en haar kinderen verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
TIETES, TRIJNTJE Trijntie Tyttes , voor zich en haar kinderen verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
HECTORS, ADAM wijlen Adam Hector verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
HECTORS, ADAM wijlen Adam Hector verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 41v0
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant koper huis en weefwinkel voor vijf getouwen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant koper huis en weefwinkel voor vijf getouwen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant koper huis en weefwinkel voor vijf getouwen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
HUIGS, DIRK de tuin van Dirk Huigens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
HUIGS, DIRK de tuin van Dirk Huigens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis voormalig eigenaar Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis voormalig eigenaar Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis voormalig eigenaar Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blok mr. lijnslager verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blok mr. lijnslager verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
, verkoper Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts koper huis Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts koper huis Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
STEENSMA, EWOUT JETSES de weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensma verpachter grond Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
STEENSMA, EWOUT JETSES de weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensma verpachter grond Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
WIT, WILLEM ANDRIES de tuin van Willem Andries de Wit naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
WIT, WILLEM ANDRIES de tuin van Willem Andries de Wit naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
WIT, WILLEM ANDRIES de tuin van Willem Andries de Wit naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
JANS, SIEMEN de hof van Symen Jansen dekenkramer naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
JANS, SIEMEN de hof van Symen Jansen dekenkramer naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
DOUWES, HERBERT wijlen Harpert Douwes verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
DOUWES, HERBERT wijlen Harpert Douwes verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
DOUWES, HERBERT wijlen Harpert Douwes verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u. mr. linnenwever koper huis Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u. mr. linnenwever koper huis Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u. mr. linnenwever koper huis Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
, verpachter grond Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
WIELINGA, IEPE Ype Wielinga naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
JANS, SIEMEN de hof van Simon Jansen koperslager naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
JANS, SIEMEN de hof van Simon Jansen koperslager naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
KLASES, JAKOB Jacob Claessen mr. kistmaker verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
KLASES, JAKOB Jacob Claessen mr. kistmaker verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
KLASES, JAKOB Jacob Claessen mr. kistmaker verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baske mr. brouwer verkoper Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baske mr. brouwer verkoper Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baske mr. brouwer verkoper Fabrieksstraat 6 1709 245 97r0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel met 4 getouwen Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel met 4 getouwen Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
HENDRIKS, BEREND de weduwe van wijlen Beernd Hendriks huurder (p.j.) Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
HENDRIKS, BEREND de weduwe van wijlen Beernd Hendriks huurder (p.j.) Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
FREERKS, WIEBE Wybe Freerks naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
FREERKS, WIEBE Wybe Freerks naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
RUT, ISAAK Isac van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
RUURDS, PIER Pier Ruurds koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
RUURDS, PIER Pier Ruurds koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
GOSSES, JANKE Jantje Gosses verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
GOSSES, JANKE Jantje Gosses verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
GERRITS, EELKE wijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
GERRITS, EELKE wijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
ARJENS, BOTE Bote Arjens verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
ARJENS, BOTE Bote Arjens verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
ARJENS, BOTE Bote Arjens verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
ARENDS, HARMEN Harmen Arends mr. bontwever koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
ARENDS, HARMEN Harmen Arends mr. bontwever koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
ARENDS, HARMEN Harmen Arends mr. bontwever koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
RUT, ISAAK Ysaac van Ruth naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
RUT, ISAAK Ysaac van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk verkoper Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk verkoper Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer koopman verkoper Fabrieksstraat 6 1783 261 120r0
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
RUURDS, PIER Pier Ruurds koper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
RUURDS, PIER Pier Ruurds koper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
GERRITS, EELKE Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
GERRITS, EELKE Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
HENDRIKS, BEREND Beerndt Hendriks , c.u. huurder Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
HENDRIKS, BEREND Beerndt Hendriks , c.u. huurder Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
RUT, de tuin van Y. van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
GELINDE, JARICH Jarig Gelinda koopman verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeek koopman verkoper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeek koopman verkoper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
STIJL, GERRIT Gerryt Stijl koopman verkoper van 1/5 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
STIJL, ANTJE Antje Stijl verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
WILDSCHUT, GIJSBERT wijlen Gijsberth Wildschut koopman verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
STIJL, JELLE Jelle Stijl koopman verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl koopman verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
STIJL, GEERTJE JELLES wijlen Geertje Jelles Stijl erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
STIJL, GEERTJE JELLES wijlen Geertje Jelles Stijl erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
ARJENS, BOTE Boote Arjens koper 1/3 huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1773 258 82r0
ARJENS, BOTE Boote Arjens koper 1/3 huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1773 258 82r0
ARJENS, BOTE Boote Arjens koper 1/3 huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1773 258 82r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1773 258 82r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1773 258 82r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1773 258 82r0
RUT, Y. van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1773 258 82r0
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn verkoper Fabrieksstraat 6 1773 258 82r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
HAANTJES, GERRIT Gerryt Hankes huurder (p.j.) Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
HAANTJES, GERRIT Gerryt Hankes huurder (p.j.) Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Fabrieksstraat 8 1799 265 174r0
, JAN Jan Hendrik Gastrik lands bottelier koper huis Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
, JAN Jan Hendrik Gastrik lands bottelier huurder Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel verkoper Fabrieksstraat 8 1810 269 42r0
JANS, FRANS Frans Janzen bontwever koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 14 1784 261 205r0
JANS, FRANS Frans Janzen bontwever koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 14 1784 261 205r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 14 1784 261 205r0
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 14 1784 261 205r0
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 14 1784 261 205r0
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Fabrieksstraat 14 1784 261 205r0
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Fabrieksstraat 14 1784 261 205r0
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 14 1784 261 205r0
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 14 1784 261 205r0
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Fabrieksstraat 14 1784 261 205r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens bontwever en tichelaar koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens bontwever en tichelaar koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes , n.u. timmerman naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes , n.u. timmerman naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
LOHMAN, MELCHERT Melgert Lomans mr. bontwever verkoper Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
HENDRIKS, HARMEN wijlen Harmen Hendriks verkoper Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
HENDRIKS, HARMEN wijlen Harmen Hendriks verkoper Fabrieksstraat 16 1758 254 134r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u. huurder (p.w.) Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u. huurder (p.w.) Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
GERRITS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
GERRITS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
HENDRIKS, LIJSBET Lijbert Hendriks verkoper Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
HENDRIKS, LIJSBET Lijbert Hendriks verkoper Fabrieksstraat 18 1766 256 216r0
JANS, BEREND Beernd Jans koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
JANS, BEREND Beernd Jans koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks koper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks koper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u. bontwever huurder (p.w.) Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u. bontwever huurder (p.w.) Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
GERRITS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
GERRITS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
HILLES, HARMEN Harmen Hilles , c.u. bewoner Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
HILLES, HARMEN Harmen Hilles , c.u. bewoner Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes wederhuurder Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes wederhuurder Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
PONNE, Ponne naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolman erflater Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
, HARMKE Harmana Briel verkoper van 1/4 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsma verkoper van 1/4 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Bril verkoper van 1/4 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
VOS, JAN Jan Vos verkoper van 1/4 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u. huurder Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u. huurder Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris verkoper Fabrieksstraat 18 1777 259 43v0
BOLMAN, JAN Jan Bolman koopman koper huis Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Fabrieksstraat 18 1781 260 9r0
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper huis Fabrieksstraat 20 1794 264 233r0
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper huis Fabrieksstraat 20 1794 264 233r0
SAS, JOHANNES wijlen Johannes Sas mr. kleermaker bewoner Fabrieksstraat 20 1794 264 233r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 20 1794 264 233r0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1794 264 233r0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1794 264 233r0
JANS, KLAAS tuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1794 264 233r0
JANS, KLAAS tuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1794 264 233r0
BOLMAN, de weduwe van wijlen Bolman naastligger ten noorden Fabrieksstraat 20 1794 264 233r0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman mr. schilder en koopman verkoper Fabrieksstraat 20 1794 264 233r0
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wiebinga koper huis Fabrieksstraat 20 1796 264 332v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 20 1796 264 332v0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1796 264 332v0
JANS, KLAAS tuin en zomerhuis van Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1796 264 332v0
JANS, KLAAS tuin en zomerhuis van Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1796 264 332v0
BOLMAN, de erfgenamen van wijlen de weduwe Bolman naastligger ten noorden Fabrieksstraat 20 1796 264 332v0
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Fabrieksstraat 20 1796 264 332v0
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Fabrieksstraat 20 1796 264 332v0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolleman koper door niaar huis Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman geniaarde koper Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman geniaarde koper Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
, LIEUWE Lieuwe ? huurder Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
JANS, KLAAS de tuin van Klaas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
JANS, KLAAS de tuin van Klaas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
BOLMAN, de weduwe van wijlen Bolman naastligger ten noorden Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Fabrieksstraat 20 1789 263 69v0
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
ZOUTMAN, JAN Jan Zoutman, c.u. huurder Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
BEVA, EVERT de weduwe van wijlen Evert Beva naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
BOLMAN, de weduwe van wijlen Bolman naastligger ten noorden Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 20 1786 262 122v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstra verkoper Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra verkoper Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamers Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamers Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters wijdschipper koper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters wijdschipper koper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipper verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipper verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennema verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
WIEBES, BOTJE wijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
WIEBES, BOTJE wijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u. bontwever koper kamer en weverij onder één dak Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u. bontwever koper kamer en weverij onder één dak Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. huurder Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. huurder Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
FRANSES, SIEMEN de erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
FRANSES, SIEMEN de erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
FRANSES, SIEMEN de erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
LAQUART, vroedsman Laquart naastligger ten noorden Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES de crediteuren van Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES de crediteuren van Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstra verkoper Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra verkoper Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
JANS, MINNE Minne Janzen koper provisioneel 1/2 van 2 kamers onder 1 dak Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
JANS, MINNE Minne Janzen koper provisioneel 1/2 van 2 kamers onder 1 dak Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallings koper provisioneel Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallings koper provisioneel Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
, JAKOB Jacob stoelmatter huurder Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
HENDRIKS, Orzul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
HENDRIKS, Orzul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
SIEMENS, FRANS de hof van de weduwe van wijlen Frans Symens naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
SIEMENS, FRANS de hof van de weduwe van wijlen Frans Symens naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
, de kamers van de hopman Wiijngaarden naastligger ten noorden Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Fabrieksstraat 24 1661 238 8va0
JANS, MINNE Minne Jansen koper 1/2 van twee kamers onder 1 dak Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
JANS, MINNE Minne Jansen koper 1/2 van twee kamers onder 1 dak Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs koper Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs koper Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder van 1 kamer Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder van 1 kamer Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
, JAKOB Jacob stoelmatter huurder van 1 kamer Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
HENDRIKS, Orsul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
HENDRIKS, Orsul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
SIEMENS, FRANS de hof van de weduwe van wijlen Frans Symons naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
SIEMENS, FRANS de hof van de weduwe van wijlen Frans Symons naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
WIJNGAARDEN, de kamers van hopman Wijngaarden naastligger ten noorden Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
REEN, Maria Rheen verkoper Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamers Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamers Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters wijdschipper koper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters wijdschipper koper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipper verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipper verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennema verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
WIEBES, BOTJE wijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
WIEBES, BOTJE wijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u. bontwever koper kamer en weverij onder één dak Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u. bontwever koper kamer en weverij onder één dak Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. huurder Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. huurder Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
FRANSES, SIEMEN de erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
FRANSES, SIEMEN de erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
FRANSES, SIEMEN de erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
LAQUART, vroedsman Laquart naastligger ten noorden Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES de crediteuren van Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES de crediteuren van Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
TIJSES, AREND Arent Tijssen bontwever huurder (p.j.) Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
TIJSES, AREND Arent Tijssen bontwever huurder (p.j.) Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
, verpachter grond Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
HEIMANS, vroedsman Heimans naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
HEIMANS, vroedsman Heimans naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds bontwever verkoper Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds bontwever verkoper Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds bontwever verkoper Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
HENDRIKS, BEREND wijlen Beernd Hendriks erflater Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
HENDRIKS, BEREND wijlen Beernd Hendriks erflater Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
HARMENS, ARJAANTJE wijlen Arjaantje Harmens erflater Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
HARMENS, ARJAANTJE wijlen Arjaantje Harmens erflater Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper twee kamers Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
, verpachter grond zuidelijke kamer Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
, verpachter grond noordelijke kamer Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
JANS, MINNE burgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
JANS, MINNE burgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
VERMEULEN, WILHELMINA wijlen Willemijntie Vermeulen verkoper Fabrieksstraat 26 1682 241 227v0
HEIMANS, HEIMAN vroedsman Heiman Heimans koper stalling Fabrieksstraat 26 1744 251 54v0
HEIMANS, HEIMAN vroedsman Heiman Heimans koper stalling Fabrieksstraat 26 1744 251 54v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 26 1744 251 54v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1744 251 54v0
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backer koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 26 1744 251 54v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1744 251 54v0
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman verkoper Fabrieksstraat 26 1744 251 54v0
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman verkoper Fabrieksstraat 26 1744 251 54v0
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer koopman koper wagenhuis, stal en zomerhuis Fabrieksstraat 26 1706 244 334v0
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer koopman koper wagenhuis, stal en zomerhuis Fabrieksstraat 26 1706 244 334v0
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 26 1706 244 334v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 26 1706 244 334v0
BRAAMS, de hof van Braams koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 26 1706 244 334v0
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambert de Gavere, c.s. verkoper Fabrieksstraat 26 1706 244 334v0
STINSTRA, SIEMEN Simon Stinstra medicinae doctor koper door niaar stalling, wagenhuis en zomerhuis Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
NOREL, JAKOB Jacob Norel loodgieter en tekenmeester geniaarde koper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
, EKKE Ecco Friesman koopman geniaarde koper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
STINSTRA, S. S. Stinstra medicinae doctor naastligger ten westen (heeft recht om een wijnstok op de stalling te houden) Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
JOHANNES, AGE Age Johannes , c.f. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
JOHANNES, AGE Age Johannes , c.f. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
HEIMANS, HEIMAN Heiman Heimans verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
HEIMANS, HEIMAN Heiman Heimans verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r0
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
, verpachter grond Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
WIJNGAARD, REINER JURJENS de voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
WIJNGAARD, REINER JURJENS de voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
, JAN Jan Aliffs verkoper Fabrieksstraat 26 1667 239 102r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper stal, wagenhuis en zomerhuis Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper stal, wagenhuis en zomerhuis Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
STINSTRA, SIEMEN wijlen Simon Stinstra voormalig gebruiker Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
BEVA, de erfgenamen van wijlen Beva naastligger ten westen Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
STINSTRA, JOHANNES Joannis Stinstra doopsgezind predikant verkoper q.q. Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschut koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
STINSTRA, S. wijlen S. Stinstra medicinae doctor verkoper Fabrieksstraat 26 1782 260 294v0
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper zomerhuis, hof en tuin Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi huurder Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
DOUWES, WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
DOUWES, WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
DOUWES, WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker verkoper Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker verkoper Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
AUKES, SIJKE wijlen Sijke Aukes verkoper Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
AUKES, SIJKE wijlen Sijke Aukes verkoper Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
AUKES, SIJKE wijlen Sijke Aukes verkoper Fabrieksstraat 28 1802 266 159r0
BRAAM, ANTJE juffrouw Anna Braam koper hof met zomer- of woonhuis Fabrieksstraat 28tuin 1763 255 249r0
STINSTRA, SIEMEN de heer dr. Simon Stinstra medicinae doctor koper Fabrieksstraat 28tuin 1763 255 249r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28tuin 1763 255 249r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28tuin 1763 255 249r0
HOUT, FREERK Freerk van der Hout koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 28tuin 1763 255 249r0
GERRITS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Gerryts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin 1763 255 249r0
GERRITS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Gerryts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin 1763 255 249r0
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper q.q. Fabrieksstraat 28tuin 1763 255 249r0
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyer verkoper Fabrieksstraat 28tuin 1763 255 249r0
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Fabrieksstraat 28tuin 1763 255 249r0
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert koper hof en zomerhuis Fabrieksstraat 28 1682 241 204r0
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert koper hof en zomerhuis Fabrieksstraat 28 1682 241 204r0
, verpachter grond Fabrieksstraat 28 1682 241 204r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1682 241 204r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1682 241 204r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1682 241 204r0
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1682 241 204r0
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1682 241 204r0
MIDDACHTEN, LIJSBET Elisabeth Middachten verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 204r0
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensma verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 204r0
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper twee kamers Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
, verpachter grond zuidelijke kamer Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
, verpachter grond noordelijke kamer Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
JANS, MINNE burgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
JANS, MINNE burgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
VERMEULEN, WILHELMINA wijlen Willemijntie Vermeulen verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 227v0
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer koopman koper wagenhuis, stal en zomerhuis Fabrieksstraat 28 1706 244 334v0
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer koopman koper wagenhuis, stal en zomerhuis Fabrieksstraat 28 1706 244 334v0
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 28 1706 244 334v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1706 244 334v0
BRAAMS, de hof van Braams koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1706 244 334v0
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambert de Gavere, c.s. verkoper Fabrieksstraat 28 1706 244 334v0
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
TETRODE, P. P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
, militairen huurder Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
BEVA, EVERT de weduwe van wijlen Evert Beva naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
BEVA, EVERT de weduwe van wijlen Evert Beva naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 28 1786 262 121v0
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers Sonhoven, c.u. koper kamer Fabrieksstraat 28 1669 239 196r0
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers Sonhoven, c.u. koper kamer Fabrieksstraat 28 1669 239 196r0
, verpachter grond Fabrieksstraat 28 1669 239 196r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1669 239 196r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1669 239 196r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1669 239 196r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1669 239 196r0
ALEFS, ORSELTJE jongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 28 1669 239 196r0
ALEFS, ORSELTJE jongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 28 1669 239 196r0
ALEFS, ORSELTJE jongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 28 1669 239 196r0
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper hof met zomerhuis Fabrieksstraat 28tuin 1762 255 167v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal koper Fabrieksstraat 28tuin 1762 255 167v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28tuin 1762 255 167v0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28tuin 1762 255 167v0
HOUT, FREERK Freerk van der Hout koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 28tuin 1762 255 167v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin 1762 255 167v0
BAKKER, DOEDE Doede Backer koopman verkoper Fabrieksstraat 28tuin 1762 255 167v0
STEENSMA, LIJSBET vrouw Elisabeth Steensma koper kamer Fabrieksstraat 28 1676 240 223v0
STEENSMA, EWOUT wijlen burgemeester Ewout Steensma lid Gedeputeerde Staten van Friesland koper Fabrieksstraat 28 1676 240 223v0
, verpachter grond Fabrieksstraat 28 1676 240 223v0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1676 240 223v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1676 240 223v0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1676 240 223v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1676 240 223v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lamberts Swerms koopman verkoper Fabrieksstraat 28 1676 240 223v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lamberts Swerms koopman verkoper Fabrieksstraat 28 1676 240 223v0
BEVA, EVERT Evert Beva bankier koper tuin en zomerhuis Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten westen Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
STINSTRA, JOHANNES Joannes Stinstra doopsgezind predikant verkoper q.q. Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschut koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
STINSTRA, SIEMEN wijlen Simon Stinstra medicinae doctor verkoper Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper nieuwe woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 32 1781 260 40v0
LANGE, DIRK de weduwe Dirk de Lange huurder (p.j.) Fabrieksstraat 32 1781 260 40v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 32 1781 260 40v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 32 1781 260 40v0
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 32 1781 260 40v0
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 32 1781 260 40v0
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 32 1781 260 40v0
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 32 1781 260 40v0
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 32 1781 260 40v0
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Fabrieksstraat 32 1781 260 40v0
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakker koper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakker koper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakker koper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
, GERRIT Gerryt Telgman huurder (p.w.) Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
HILVERDA, Hilwerda bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper nieuwe woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 34 1781 260 40v0
PIJPER, BEREND de weduwe van wijlen Beernd Pijper huurder (p.w.) Fabrieksstraat 34 1781 260 40v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1781 260 40v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1781 260 40v0
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1781 260 40v0
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34 1781 260 40v0
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 34 1781 260 40v0
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 34 1781 260 40v0
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 34 1781 260 40v0
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Fabrieksstraat 34 1781 260 40v0
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
ABEL, D. D. Abel huurder (p.w.) Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
HILVERDA, Hilwerda bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
MOLEN, ANNE HENDRIKS de oud gemeensman Anne Hendrix van der Molen koper door niaar twee kamers Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
MOLEN, ANNE HENDRIKS de oud gemeensman Anne Hendrix van der Molen koper door niaar twee kamers Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesma geniaarde koper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesma geniaarde koper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
, verpachter grond Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
, THOMAS Thomas gleibakker huurder Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molen naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
, de schuur van N. N. ijzerkramer naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v0
IEBES, ALBERT Albert Ybs mr. bakker koper huis met hof Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
IEBES, ALBERT Albert Ybs mr. bakker koper huis met hof Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
DOEDES, SIEUWKE Sjieuke Doedes koper Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
DOEDES, SIEUWKE Sjieuke Doedes koper Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
DOEDES, SIEUWKE Sjieuke Doedes koper Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
JANS, EVERT Evert Jansen , c.u. en c.s. huurder Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
JANS, EVERT Evert Jansen , c.u. en c.s. huurder Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
, verpachter grond Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper q.q. Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
WILLEMS, SWIER Swerus Willems verkoper Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
WILLEMS, SWIER Swerus Willems verkoper Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
NANNES, WILLEM wijlen Willem Nannings mr. bontwever erflater Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
NANNES, WILLEM wijlen Willem Nannings mr. bontwever erflater Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
WILLEMS, NANNE Nanne Willems mr. wever koper stalling en tuintje Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
WILLEMS, NANNE Nanne Willems mr. wever koper stalling en tuintje Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
, verpachter grond Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes , c.u. huurder (aan 1/2 en 1/2 aan kopers) Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes , c.u. huurder (aan 1/2 en 1/2 aan kopers) Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
ARENDS, JAN Jan Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
ARENDS, JAN Jan Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
ARENDS, JAN Jan Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
ZEILMAKER, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Seilmaker naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
MEULEN, ANNE huisman Anne van der Meulen, en erven verkoper Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
DIRKS, JAN Jan Dirks huurder (p.j.) Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
DIRKS, JAN Jan Dirks huurder (p.j.) Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
DIRKS, JAN Jan Dirks huurder (p.j.) Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Fabrieksstraat 36 1781 260 40v0
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
HILLES, BEREND Beernd Hilles huurder (p.j.) Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
HILLES, BEREND Beernd Hilles huurder (p.j.) Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
HILVERDA, Hilwerda bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens koemelker koper terrein van ca. 20 voet Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens koemelker koper terrein van ca. 20 voet Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
HOMMES, GEERTJE Geertje Hommes koper Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
HOMMES, GEERTJE Geertje Hommes koper Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens , c.u. koemelker naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens , c.u. koemelker naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
, naastligger ten zuiden Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
, naastligger ten westen Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
RUURDS, WILLEM meerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelier naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
RUURDS, WILLEM meerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelier naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
RUURDS, WILLEM meerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelier verkoper Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
RUURDS, WILLEM meerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelier verkoper Fortuinsteeg 1 1752 252 235v0
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts mr. huistimmerman koper huis met een vrije in- en uitgang in de Blindemansteeg Fortuinsteeg 1 1691 242 368r0
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts mr. huistimmerman koper huis met een vrije in- en uitgang in de Blindemansteeg Fortuinsteeg 1 1691 242 368r0
, een ducaat ter vereering voor de kinderen van de verkoper toehaak Fortuinsteeg 1 1691 242 368r0
HOGENHUISEN, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruyrd Hogenhuys naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1691 242 368r0
, naastligger ten zuiden Fortuinsteeg 1 1691 242 368r0
, naastligger ten westen Fortuinsteeg 1 1691 242 368r0
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts mr. huistimmerman naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1691 242 368r0
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts mr. huistimmerman naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1691 242 368r0
WIGLEMA, TRIJNTJE Trijntje Wiglama verkoper Fortuinsteeg 1 1691 242 368r0
NIJHOLT, JOHANNES wijlen Joannis Nijholt verkoper Fortuinsteeg 1 1691 242 368r0
MEYER, PIETER Pyter Meyer bierdrager koper huis Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts koper Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts koper Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts koper Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
, een rijksdaalder tot een verering toehaak Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
, TJALLING de verkoper Tiallingh Siouues , c.u. naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
, naastligger ten westen Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
FRIESES, JARICH het huis van Jarigh Fryeses naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
FRIESES, JARICH het huis van Jarigh Fryeses naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
, TJALLING Tiallingh Siouues verkoper Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes verkoper Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes verkoper Fortuinsteeg 1 1646 235 206r0
RUURDS, EVERT burgemeester Evert Ruierts koper huis Fortuinsteeg 1 1664 238 211r0
RUURDS, EVERT burgemeester Evert Ruierts koper huis Fortuinsteeg 1 1664 238 211r0
RUURDS, EVERT Evert Ruierts naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1664 238 211r0
RUURDS, EVERT Evert Ruierts naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1664 238 211r0
, naastligger ten zuiden Fortuinsteeg 1 1664 238 211r0
, naastligger ten westen Fortuinsteeg 1 1664 238 211r0
VOSSENBERG, RIPPERT JAKOBS Rippert Jacobs Forsenburgh naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1664 238 211r0
VOSSENBERG, RIPPERT JAKOBS Rippert Jacobs Forsenburgh naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1664 238 211r0
MEIERTS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Meyer verkoper Fortuinsteeg 1 1664 238 211r0
MEIERTS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Meyer verkoper Fortuinsteeg 1 1664 238 211r0
, N. N. koper provisioneel twee kamers Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakker naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakker naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
, N. N. naastligger ten westen Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
, KLAAS Claes bezemmaker naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
GOVERTS, JAN Jan Goverts apotheker verkoper Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
GOVERTS, JAN Jan Goverts apotheker verkoper Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderen verkoper Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderen verkoper Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
IJSBRANDS, SIEMEN wijlen Simon Isbrants verkoper Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
IJSBRANDS, SIEMEN wijlen Simon Isbrants verkoper Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopman koper huis Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopman koper huis Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
VRIES, AALTJE Aaltje de Vries koper Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u. huurder (p.j.) Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u. huurder (p.j.) Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u. huurder (p.j.) Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
, naastligger ten zuiden Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
, naastligger ten westen Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
JAKOBS, FRANS de koper Frans Jacobs , c.u. koopman naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
JAKOBS, FRANS de koper Frans Jacobs , c.u. koopman naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman in ijzer verkoper Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman in ijzer verkoper Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakker verkoper Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakker verkoper Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester verkoper Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper schuur of dwarshuis Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper schuur of dwarshuis Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
LIEUWES, EELKJE Eelck Liuues koper Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
LIEUWES, EELKJE Eelck Liuues koper Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
JANS, GRIETJE Griet Jans protesteert vanwege een hypotheek Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
JANS, GRIETJE Griet Jans protesteert vanwege een hypotheek Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
, KLAAS Claes bezemmaker naastligger Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
ALEFS, JOHANNES Joannes Alephs naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
ALEFS, JOHANNES Joannes Alephs naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
ALEFS, JOHANNES Joannes Alephs naastligger ten oosten Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
, N. N. naastligger ten zuiden Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten westen