Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenier koper huis en lege plaats erachter Gardenierstraat 1615 229 242v
PIETERS, ANTJE Anne Pieters Gardenierstraat 1615 229 242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u. rogstorter naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 229 242v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1615 229 242v
TAMMES, JOB Jop Tammes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 229 242v
HERES, DIRK Dirck Heeres naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 229 242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorter verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Gardenierstraat 1615 229 242v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, burger koper kamer Gardenierstraat 1615 230 5r
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys , burger Gardenierstraat 1615 230 5r
, verpachter grond Gardenierstraat 1615 230 5r
KLASES, JAN de kamer van de erfgenamen van Jan Claessen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1615 230 5r
GRAAF, JAKOB WILLEMS het zomerhuisje van Jacob Willems de Graeff, burger c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 230 5r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels verkoper Gardenierstraat 1615 230 5r
, JAKOB Jacob Marijns Gardenierstraat 1615 230 5r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper 2 kamers Gardenierstraat 1615 230 5v
, JAKOB Jacob Marijns Gardenierstraat 1615 230 5v
, verpachter grond Gardenierstraat 1615 230 5v
GRAAF, WILLEMS de kamer van Jacob Willems de Graeff naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1615 230 5v
EDGERS, JETSKE Feddes weduwe ? Jetske Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 230 5v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys Gardenierstraat 1615 230 5v
SIEMENS, AGE Agge Symons , c.soc. koper huis met plaatske Gardenierstraat 1631 232 178v
, verpachter grond Gardenierstraat 1631 232 178v
BAUKES, PIEBE huis en hof van Pybe Bauckes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1631 232 178v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1631 232 178v
, TIJS huis van Tijs Zakkendrager zakkenrager naastligger ten westen Gardenierstraat 1631 232 178v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat 1631 232 178v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes Gardenierstraat 1631 232 178v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers Gardenierstraat 1631 232 178v
IEMKES, ANTJE Anna Iemkes verkoper Gardenierstraat 1631 232 178v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
, Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, q.q. verkoper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
ENGELS, ENGEL Engel Engels koper huis en ledige plaats Gardenierstraat 1634 233 144r
SIEDSES, WIEBRICHJE Wybrich Sydses Gardenierstraat 1634 233 144r
, verpachter grond Gardenierstraat 1634 233 144r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 144r
PIETERS, FRANS Frans Pyters naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 144r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 144r
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis verkoper Gardenierstraat 1634 233 144r
, KLAAS wijlen Claes Happel Gardenierstraat 1634 233 144r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Liuues koper kamer met een ledige plaats daarachter Gardenierstraat 1634 233 151r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs Gardenierstraat 1634 233 151r
, verpachter grond Gardenierstraat 1634 233 151r
LUITJENS, BOUWE Buwe Luyties naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 151r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 151r
LIEUWES, IJSBRAND de koper IJsbrandt Liuues , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 151r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 151r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrickx van Swoll verkoper Gardenierstraat 1634 233 151r
, burgemeester N. N. koper provisioneel huis Gardenierstraat 1634 233 154r
, verpachter grond Gardenierstraat 1634 233 154r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 154r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 154r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 154r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 154r
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts verkoper Gardenierstraat 1634 233 154r
JANS, HARMEN Harmen Janssen Gardenierstraat 1634 233 154r
JANS, SJOERD de weeskinderen van wijlen Sioerd Jans verkoper Gardenierstraat 1634 233 154r
TJEPKES, GRIETJE wijlen Griet Tiepckes Gardenierstraat 1634 233 154r
, N. N. koper provisioneel hof Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et n.l. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. koper provisioneel huis Gardenierstraat 1634 233 156v
HANSES, RUURD Ruyrt Hanssen bewoner Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et n.l. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v
JOUKES, TJEERD Tiaerdt Jouckes , burger brouwer koper 1/2 huis, tuin en 2 halve kamers aanelkaar Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
, verpachter grond ((voor 1/1)) Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Bauckes verkoper Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
GRAAF, HARMEN KLASES Harmen Claessen de Graeff koper huis met ledige plaats erachter Gardenierstraat 1636 234 9v
PIETERS, SIETSKE Sydske Pytters Gardenierstraat 1636 234 9v
, verpachter grond Gardenierstraat 1636 234 9v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v
PIETERS, FRANS Frans Pytters naastligger ten westen Gardenierstraat 1636 234 9v
ENGELS, ENGEL Engel Engels verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts Gardenierstraat 1636 234 9v
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses , burger koper kamer Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
OTTES, STIJNTJE Stijntie Ottes , burger Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
IENTES, PIETER de kamer van Pyter Intes ene kant Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
JAKOBS, KLAAS de kamer van Claes Jacobs andere kant Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
IENTES, SIEBRICHJE Sibrich Intes Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
, N. N. koper hof met prieel Gardenierstraat 1636 234 21r
IDSES, KORNELIS de erven van Cornelis Idsen verkoper Gardenierstraat 1636 234 21r
GAVERE, JAN ROGIERS burgemeester Jan Rogiers de Gavere, c.u. koper 2 kamers Gardenierstraat 1637 234 32v
JANS, IEDE Ido Janssen , c.u. bewoner Gardenierstraat 1637 234 32v
, HENDRIK Hendrick wieldraaier Gardenierstraat 1637 234 32v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1637 234 32v
GAVERE, JAN ROGIERS hof van burgemeester Jan Rogiers de Gavere naastligger ten noorden Gardenierstraat 1637 234 32v
RUURDS, JOCHEM Jochum Ruirdts verkoper Gardenierstraat 1637 234 32v
SIEBRENS, GRIETJE Griet Sibrens Gardenierstraat 1637 234 32v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, burger c.u. koper 2 kamers met hovinge, tuin en planten ten oosten en noorden Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
SIEBES, MEINERT Meynert Sibes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
, naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix smid naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleys , burger c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
BANGA, JAKOB Jacob Banga koper door niaar kamer Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
EILERTS, FREERK Freeck Ellerts , c.u. geniaarde koper Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
LASES, SJOERD Sioerd Laesen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
MARTENS, LUCAS Lucas Martens houtzager koper hoekkamer Gardenierstraat 1643 235 48r
, verpachter grond Gardenierstraat 1643 235 48r
TEEKES, EEUWE Euwe Takes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1643 235 48r
, stadskamer naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1643 235 48r
TJEERDS, Dyuk Tiaerdts turfmeester naastligger ten westen Gardenierstraat 1643 235 48r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1643 235 48r
LASES, SJOERD Sioerd Lases mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 1643 235 48r
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters , burger mr. chirurgijn koper 2 dwarskamers (plus 1 zilveren ducaton) Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
RINSES, BEITSKE Beitske Rinses Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
KNIJFF, JAN de kamers en plaats van Jan Knijff naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
, lege plaats naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , burger mr. smid koper hovinge en huis met bomen, plantagie en een kamer Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
EEDES, BERBER Berber Aedes , burger Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
, verpachter grond ((staat: 3-05-00 GG)) Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
, MEINERT Meynert turfdrager naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
HIELKES, SIETSE Sytse Hylckes naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , burger c.u. mr. smid naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
WILLEMS, TEUNIS Theunus Willims verkoper Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
BERENDS, PIETJE Pytie Beerns Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts , c.u. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
, BOTE Boote Hieckes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
MURKS, DOUWE Douwe Mirckx , burger koper kamer Gardenierstraat 1652 236 203v
, verpachter grond Gardenierstraat 1652 236 203v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1652 236 203v
VLASBLOEM, Lijntie in het hof van Flasbloem naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1652 236 203v
KLASES, JAN de erven van Jan Claessen naastligger ten westen Gardenierstraat 1652 236 203v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1652 236 203v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carsten verkoper Gardenierstraat 1652 236 203v
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. koper plaats, wijd 7 voet, lang 14 voet Gardenierstraat 1653 236 235r
VERVER, FRANS Frans Ferwer naastligger ten oosten Gardenierstraat 1653 236 235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes , burger naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1653 236 235r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1653 236 235r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1653 236 235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes verkoper Gardenierstraat 1653 236 235r
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes , burger koper grondpacht 0-10-00 CG Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
SJOERDS, LAMMERT de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroer Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
, naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx mr. kuiper koper kamer Gardenierstraat 1658 237 141v
JANS, AAFKE Aefke Jans Gardenierstraat 1658 237 141v
, verpachter grond Gardenierstraat 1658 237 141v
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1658 237 141v
SJOERDS, BARTELD de erven van Bartle Sioerdts naastligger ten westen Gardenierstraat 1658 237 141v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs verkoper Gardenierstraat 1658 237 141v
WOUTERS, BEREND Beern Wouters , burger koper kamer Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
ARENDS, TRIJNTJE Trintie Aenties Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
FOPPES, FOPPE hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
ARJENS, HENDRIK Hendrick Ariens , c.u. verkoper Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
AARTS, THOMAS Thomas Aerts , burger koper kamer Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
MARTENS, TIJSKE Tieske Martens Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
, JAN de kamer van wijlen Jan Worst naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
FOPPES, FOPPE de hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
PABES, JAN de kamer van Jan Pabes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
JANS, BEREND Beernt Jansen wever koper kamer en plaats daarachter Gardenierstraat 1662 238 143v
THOMAS, JOUKJE Jouckien Thomas Gardenierstraat 1662 238 143v
, verpachter grond Gardenierstraat 1662 238 143v
JILTS, LIJSBET Lijsbeth Jiltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1662 238 143v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1662 238 143v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1662 238 143v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1662 238 143v
BANGA, TRIJNTJE de hof van Trijntie Banga naastligger ten westen Gardenierstraat 1662 238 143v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1662 238 143v
DOEDES, EVERT Evert Doedes Gardenierstraat 1662 238 143v
DIRKS, SIEMEN Simen Dirxen Gardenierstraat 1662 238 143v
KLASES, DIRK Dirck Clasen Gardenierstraat 1662 238 143v
, verkoper Gardenierstraat 1662 238 143v
, N. N. koper provisioneel kamer Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
ENGELSMAN, DIRK de weduwe van Dirck Engelsman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
FOPPES, FOPPE de tuin van Foppe Foppes rentmeester naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , burger timmerman koper huis Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
SIEMENS, MAURITS als bewoner Maurus Symens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
JAKOBS, LOLKE de weduwe van Lolcke Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
HENDRIKS, HENDRIK de hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
HENDRIKS, HENDRIK de erven van Hendrik Hendrix verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
SIEMENS, MAURITS Maurus Symons , burger koper huis (1/2 ?) Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
PIETERS, FLORIS Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
HENDRIKS, HENDRIK de erven van Hendrik Hendrix Coudnagel naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
HENDRIKS, HENDRIK de erven van Hendrik Hendrix Coudnagel verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurus , burger koper kamer Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
PIETERS, FLORIS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
DIRKS, PIETER als bewoner Pytter Dirx naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
HENDRIKS, HENDRIK de erven van Hendrik Hendrix naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
HENDRIKS, HENDRIK de hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
HENDRIKS, HENDRIK de erven van Hendrik Hendrix verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
PIETERS, MAAIKE Maycke Pytters koper kamer met een plaats en tuin en een vrije steeg ten oosten Gardenierstraat 1667 239 82r
, PIETER wijlen Pytter bakker Gardenierstraat 1667 239 82r
, verpachter grond Gardenierstraat 1667 239 82r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 1667 239 82r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1667 239 82r
JELGERSMA, WILT de verkochte kamer van Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Gardenierstraat 1667 239 82r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1667 239 82r
, naastligger Gardenierstraat 1667 239 82r
, N. N. verkoper Gardenierstraat 1667 239 82r
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. koper kamer Gardenierstraat 1668 239 126v
, verpachter grond Gardenierstraat 1668 239 126v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1668 239 126v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1668 239 126v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1668 239 126v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1668 239 126v
JAKOBS, TJEERDJE Tjeerdtje Jacobs verkoper Gardenierstraat 1668 239 126v
MEINERTS, GOSLING wijlen Goslyk Meinderts Gardenierstraat 1668 239 126v
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst, c.u. koper 1/2 hof met een prieeltje, bomen, planten en wijnstokken (in 't geheel voor 600 GG ?) Gardenierstraat 1669 239 206v
, verpachter grond Gardenierstraat 1669 239 206v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1669 239 206v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1669 239 206v
, JOOST de hof van mr. Joost Havestadt naastligger ten westen Gardenierstraat 1669 239 206v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1669 239 206v
FOPPES, FOPPE de erven van oud burgemeester Foppe Foppes , sr. verkoper Gardenierstraat 1669 239 206v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers , c.u. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
SIEBES, MEINERT deze verkochte kamer is het sterfhuis van Meindert Sibes turfdrager eerdere bewoner Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
BANGA, de erven van de hopman Banga naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
SIEMENS, DOUWE Douwe Simens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman koper 1/2 huis Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
JAKOBS, LOLKE de weduwe van Lolcke Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons koper 1/2 huis Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
PIETERS, FLORIS als bewoner Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 kamer Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
PIETERS, FLORIS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
DIRKS, PIETER als bewoner Pieter Dirx naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 huis met een tuintje erachter Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
GAVERE, JAN de hof van de weduwe van burgemeester Jan de Gavere naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst koper provisioneel 1/2 hof Gardenierstraat 1669 239 40va
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1669 239 40va
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1669 239 40va
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1669 239 40va
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1669 239 40va
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting commissaris Gardenierstraat 1669 239 40va
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijff commissaris Gardenierstraat 1669 239 40va
FOPPES, FOPPE de nagelaten hof van Foppe Foppes oud rentmeester verkoper Gardenierstraat 1669 239 40va
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens , burger koper twee kamers met een loods, plaats en put Gardenierstraat 1670 240 4v
, verpachter grond Gardenierstraat 1670 240 4v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuwke Tjeerdts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1670 240 4v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1670 240 4v
, MAAIKE Maycke bakster naastligger ten westen Gardenierstraat 1670 240 4v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1670 240 4v
LAMMERTS, JELTJE Jell Lambarts verkoper Gardenierstraat 1670 240 4v
BERENDS, WILLEM wijlen Willem Berents Gardenierstraat 1670 240 4v
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes koper kamer Gardenierstraat 1671 240 44v
, verpachter grond Gardenierstraat 1671 240 44v
WOUTERS, BEREND Beern Wouters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1671 240 44v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1671 240 44v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers naastligger ten westen Gardenierstraat 1671 240 44v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1671 240 44v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx verkoper Gardenierstraat 1671 240 44v
GOSLINGS, SIEBE Sybe Goslings gleibakker koper kamer Gardenierstraat 1671 240 57v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis Gardenierstraat 1671 240 57v
, verpachter grond Gardenierstraat 1671 240 57v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1671 240 57v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1671 240 57v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1671 240 57v
JANS, BEREND Beernt Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1671 240 57v
GERRITS, JETSE Jetse Gerrits , c.soc. verkoper Gardenierstraat 1671 240 57v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Gardenierstraat 1671 240 57v
THOMAS, TRIJNTJE Trijntie Thomas Gardenierstraat 1671 240 57v
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taecke Jacobs Haspelman, burger koper twee kamers met een loods, plaats, tuintje en put Gardenierstraat 1671 240 58r
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierx Gardenierstraat 1671 240 58r
, verpachter grond Gardenierstraat 1671 240 58r
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1671 240 58r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1671 240 58r
, MAAIKE Maycke bakster naastligger ten westen Gardenierstraat 1671 240 58r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1671 240 58r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens verkoper Gardenierstraat 1671 240 58r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pytters , vrijgezel koper hoekkamer en een plaats Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerdts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
DOUWES, BAUKJE Baukje Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
DOUWES, OENE Oene Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
HAIES, PIER Pier Hayes , burger koper huis Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurits naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
JAKOBS, PIETER het huis van Pytter Jacobs timmerman naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
, de hof van de weduwe van dr. Arkenbout naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
PIETERS, JOOST Joost Pytters verkoper Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
WILLEMS, BRECHTJE Bregt Willems Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
STINNERTS, KLAAS Claes Stennerts mr. timmerman (stads -) koper huis met plaats Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
SJOUKES, SIEUWKE Sjuwke Sjouckes Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
, , q.q. Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
PIETERS, GERRIT wijlen Gerryt Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis bestaande uit 2 woningen Gardenierstraat 1682 241 194r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1682 241 194r
, TJEPKE Tjepke schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1682 241 194r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads-) naastligger ten westen Gardenierstraat 1682 241 194r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1682 241 194r
, verpachter grond Gardenierstraat 1682 241 194r
PIETERS, MATTEUS Matheus Pieters huurder Gardenierstraat 1682 241 194r
GJALTS, JELLE Jelle Jolts huurder Gardenierstraat 1682 241 194r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix verkoper Gardenierstraat 1682 241 194r
JETSES, RINSE Rinse Jetses verkopers Gardenierstraat 1682 241 194r
KREEFT, JAN Jan Kreeft, burger c.u. herbergier koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
, KLAAS de erven van Claas Burger naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
KOENRAADS, HENDRIK oud burgemeester Hendrick Coenraedts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoen mr. chirurgijn verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
SIEMENS, ARJEN huisman Arjen Symens verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
JAKOBS, JAN huisman Jan Jacobs verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
HEMMES, ANTJE Antie Hemmes koper kamer / woning Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
JAKOBS, HANS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compatgnie van capt. v.d. Wayen Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
, KLAAS de erven van Claes Burger naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
KOENRAADS, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Coenderts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
KREEFT, JAN Jan Kreeft herbergier verkoper Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
KORNELIS, AUKJE Auckie Cornelis Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
, KEIMPE Keimpe timmerman naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
, verkoper Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
JAKOBS, LOLLE vroedsman Lolle Jacobs mr. schoenmaker koper tuintje met zomerhuisje Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
, KORNELIS Cornelis timmerman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
, JAKOB Jacob ruilebuiter naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
ALTENA, ARJEN ARJENS vaandrig Arjen Arjens Altena verkoper Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
LOLKES, IETJE Ydtie Lolckes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
PIETERS, PIETER wijlen Pyter Pytersen Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
WOUTERS, BEREND de kamer van w. Beernt Wouters naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
ANDRIES, HERE de hof van Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
JASPERS, ANTJE Antie Jaspers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
HAITSES, DOEIE Doye Haytses , burger mr. korfmaker verkoper Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
, PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier koper kamer Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
ANDRIES, GEERT de hof van Geert Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
, de kamer van Romen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollander mr. schoenmaker verkoper Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijl, burger koopman koper kamer Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans huurder Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
, AUKJE de kamer in Roomen? van Auck naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
ANDRIES, HERE de hof van Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
, naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
LUDINGA, ABE ds. Abbas Ludinga predikant te Foudgum verkoper Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS Hendrick Coenraedts Ludinga Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
KORNELIS, RIKSTJE Rixtie Cornelis Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
LUDINGA, dr. Ludinga Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
ALBERTS, JILT Jilt Alberts koper kamer Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
DIRKS, ANTJE Antie Dirx Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans huurder Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
, AUKJE de kamer in Romen van Auck naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ Romen 1695 243 171r
ANDRIES, HERE de hof van Heere Andries zeilmaker naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
, de kamer van de Doopsgezinde gemeente naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijl, burger koopman verkoper Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere, c.u. koper tuintje met 2 kamers daarbij en steeg terzijde Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
, JAN Jan Cnoop naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
EISMA, ANTJE Anna Eysma verkoper ene helft Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersma Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
EISMA, CATHARINA Cathalina Eysma verkoper andere helft Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
WOMELIUS, THEODORUS Ds. Theodorus Vomelius predikant Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar koper huis Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
, JAN tuin van Jan Knoop(s) naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
GAVERE, LAMMERT mede vroedsman Lambertus de Gavere verkoper Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
JANS, EVERT Ewert Jansen koper Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
HESSELS, PIETER de hof van Pytter Hessels , c.s. gildebode naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
HINGST, EVERT Ewert Hingst koopman verkoper Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerks verkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sieverts Schiere koopman Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
HERES, ANTJE Antie Heres verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
DIRKS, JAN Jan Dirksen mr. metselaar koper huis met schuurtje Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
JAKOBS, PIETJE Pyttie Jacobs Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirks Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
, JAN de schuur van Jan knoopmaker naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar verkoper Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
JANS, BEREND Beern Jansen bontwever koper twee kamers Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
JANS, NEELTJE Neeltje Jans Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
, JAN tuin van Jan knoopmaker naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
DIRKS, JAN Jan Dirxen mr. metselaar verkoper Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
JAKOBS, PIETJE Pyttie Jacobs Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
SIEBES, JELLE Jelle Sybes koper tuintje met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
SIEMENS, Ringke Symons Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
, KORNELIS Cornelis timmerman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
DIRKS, JAN Jan Dirksen mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes koper woning of kamer Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes winkelier voorstander Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
JANS, JAN Jan Jansen Bostijn mr. kleermaker Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
BOKKES, TJEERD Tjeerd Bockes , c.u. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
ZANDSTRA, RUURD de woninge van Capit: Ruird Sanstra, c.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
SEERPS, GATSE de erven van de hof van Gatse Seerps naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
, naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, NIESKE Nieske Ides Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
, PIETER de kamer van Pieter Farrijn naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
PIERS, LIEUWE de hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, NIESKE Nieske Ides Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
KORNELIS, AUKJE Auckjen Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstra Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters koper kamer Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
HEINS, FEDDE wijlen Fedde Heins Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
, naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes verkoper Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
BALTES, HENDRIK wijlen Hendrick Baltus Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever koper huis Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
FRANSES, KLAAS Kamer bewoont door Claes Fransen naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
, Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
KOK, de hof van de vroedsman Kok naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
WIJNALDA, oud burgemr. Winalda naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
JAKOBS, JURJEN Jurjen Jacobs koper 2 kamers Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
KEIMPES, AAFKE Aefke Keimpes Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
HARDA, vroedsman Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
KOK, vroedsman Kok naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
JANS, BEREND wijlen Beernt Jansen bontwever Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
JOHANNES, KLAAS Claes Johannes , c.u. pannebakker koper kamer Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
, naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters verkoper Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
HEINS, FEDDE wijlen Fedde Heins Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
GERRITS, BEREND Berent Gerrits , c.u. bontwever koper huis Gardenierstraat 1718 246 20ar
, verpachter grond Gardenierstraat 1718 246 20ar
PLAS, PIETER Pieter Plas bontwerker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1718 246 20ar
, GERBEN Gerben naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1718 246 20ar
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1718 246 20ar
KOK, LOLLE JAKOBS de erven van vroedsman Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Gardenierstraat 1718 246 20ar
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1718 246 20ar
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever verkoper Gardenierstraat 1718 246 20ar
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma koopman koper hof Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
HESSELS, PIETER de hof van Pieter Hessels naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
ARENDS, GERRIT Gerrit Arents , c.u. koper 2 kamers Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
, (p.j.) Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
HARDA, de erven van vroedsman Harda naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
DIRKS, JAN Jan Dirx naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
JAKOBS, LOLLE de erven van Lolle Jacobs kok naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
JAKOBS, JURJEN Jurjen Jacobs verkoper Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
, TJEERD Tjeerd Sieerx , c.u. koper kamer en plaats achter Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
HARDA, WATSE de erven van Watse Harda naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
HESSELS, PIETER Pyter Hessels verkoper Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
HILLEBRANDS, GERRIT Gerrit Hilbrands , c.u. koper huis Gardenierstraat NZ 1722 246 126v
, KORNELIS Cornelis , c.u. schipper op Sneek naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1722 246 126v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1722 246 126v
WIEBRENS, weduwe vanJan Wyberens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1722 246 126v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1722 246 126v
PIETERS, IEDE Yede Pytters verkoper Gardenierstraat NZ 1722 246 126v
JANS, FOPPE Foppe Jansen mr. schoenmaker koper tuin,vruchtbomen,wijnstokken,planten,zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, JETSKE Jedske Gatdzes Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
HESSELS, PIETER de tuin van Pyter Hessels gildebode naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma verkoper Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendrix koper 1/3 kamer met toebehoren Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
, Doopsgezinde Gemeente huis naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
HESSELS, PIETER de tuin van Pyter Hessels naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
JAKOBS, BOTE de tuin van Botte Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
JANS, HILTJE weduwe Hiltie Jans verkoper Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
SIEMENS, DOEDE wijlen Doede Symens Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
JELLES, JAN Jan Jelles zeevarende koper huis Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
PIETERS, SAAPKE Saepke Pyters Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
, KORNELIS Cornelis schipper op Sneek naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
WIEBRENS, JAN de erven van Jan Wybren naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
HILLEBRANDS, GERRIT Gerrit Hilbrands schoenlapper verkoper Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters , burger sleefmaker koper huis Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
OVERZEE, JAN Jan Oversee, burger koper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
JANS, FOPPE tuin van Foppe Jansen mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
, SIPKE Sipke turfdrager naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
UILKES, DIRK Dirk Uylkes , burger koper woning Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
, doopsgezinde kamer naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
JANS, FOPPE de hof van Foppe Jansen mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendriks naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters mr. sleefmaker verkoper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overzee verkoper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
HIDDES, THOMAS Tomas Hiddes , burger varenspersoon koper huis Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
SIETES, KLAAS Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
UILKES, DIRK Dirck Uilkens naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
, de erven van oud burgervaandrig Scherneboek naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
HENDRIKS, wijlen Sixke Hendrix Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes koper huis Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
DIRKS, RINSKE Rinske Dirx Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx , burger verkoper Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoon koper huis Gardenierstraat ZZ 1735 249 103r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1735 249 103r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1735 249 103r
JANS, FOPPE Foppe Jans naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1735 249 103r
, naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1735 249 103r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1735 249 103r
JOHANNES, KLAAS Claes Johannes , burger verkoper Gardenierstraat ZZ 1735 249 103r
HIELKES, SIETSKE Sytske Hylkes Gardenierstraat ZZ 1735 249 103r
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans , burger bontwever koper huis, weefwinkel en plaats Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik, burger koopman verkoper en Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik, burger koopman verkoper en Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
BRUIN, PIETER JAKOBS Pytter Jacobs Bruin brugman koper door niaar huis Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
HOITES, IETJE Ytie Hoites Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitzens brugman geniaarde koper Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
UILKES, DIRK Dirk Uilkes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
, KLAAS Claas sleefmaker naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
SCHONEBEEK, JAN de weduwe en de erven van Jan Schonebeek naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans , burger gleibakker verkoper Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
ADAMS, HERE Heere Adams koper woning Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
PLAATS, FOLKERT de hof van Folkert van der Plaats koopman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendriks naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
UILKES, DIRK Dirk Uilkes , burger verkoper Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
PIETERS, IEMKJE Imke Pytters Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman koper huis Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r
, FOLKERT Folkert van der Plaets naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r
, naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoon koper woning Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
JOCHEMS, SAAKJE Saekjen Jochums Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
, JAN Jan Damast verpachter grond Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
JANS, BEREND Beernt Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
, HERE Heere naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels verkoper Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever koper woning Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
MEIES, JOCHEM de weduwe van Jogchum Meyes Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdrager koper woning Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eiberts Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
DREYER, de tuin van Dreyer fiscaal naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
, naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezel verkoper Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
OTTES, JAN Jan Ottes mr. bontwever koper provisioneel woning en weefwinkel Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
JANS, HENDRIK Hendrikus Janzen , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
HESSELS, PIETER de erven van Pyter Hessels naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
WITTE, HENDRIK Hendrik de Witte mr. bontwever Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
OTTES, JAN Jan Ottes mr. bontwever Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
BERENDS, JAN Jan Beernds verkoper Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
JANS, BEREND Beernd Janzen Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
KLASES, SIERKJE Sierkje Clazes Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
SIEBRENS, WIEBREN Wybren Sybrens panbakker koper woning Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
TIETES, BERBER Berber Tyttes Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
DREYER, B. de hof van B. Dreyer procureur fiscaal naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
BRUIN, PIETER Pieter Bruin naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
LIEUWES, PIETJE Pietje Lieuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts turfdrager Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
LIEUWES, AALTJE Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
NAUTA, RINTJE ANNES Rintje Annes Nauta schipper Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
ADAMS, HERE wijlen Heere Adams Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
JANS, GERRIT Gerryt Jans bontwever koper huis Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
JANS, ANTJE Antje Jans Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
HAARLEM, JAN JANS Jan Jans van Haarlem mr. bontwever Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koopman koper fraaie woning Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
, JAN Jan Damast verpachter grond Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
, ALBERT Albert Noordga naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs mr. koperslager verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens mr. reydmaker koper huis en grote tuin Gardenierstraat 1767 256 230r
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 1767 256 230r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten oosten Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1767 256 230r
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1767 256 230r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks , burger mr. timmerman verkoper Gardenierstraat 1767 256 230r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes Gardenierstraat 1767 256 230r
JANS, BEREND Beerent Jansen bontwever koper huis en weefwinkel Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscher koopman en fabrikant verkoper en curator Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
JANS, BEREND Berent Jansen Verlage mr. bontwever verkoper van 1/2 Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen bontwever Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, GERRIT Gerryt Sprick verkoper Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, MARIA Marijke Sprik, innocent verkoper Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, BEREND Beerent Sprik bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, ANTJE Antje Sprik Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen bontwever Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
PIETERS, RUURD Ruurd Pyters koper huis Gardenierstraat NZ 1767 257 10r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries Gardenierstraat NZ 1767 257 10r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1767 257 10r
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1767 257 10r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1767 257 10r
BROUWER, JAN de weduwe van Jan Brouwer naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1767 257 10r
JANS, PIETER Pytter Jansen Kiewyt naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1767 257 10r
SIEMENS, PIETER Pytter Symons mr. timmerman verkoper Gardenierstraat NZ 1767 257 10r
JOCHEMS, HINKE Hincke Jogchems Gardenierstraat NZ 1767 257 10r
BROUWER, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Brouwer koper door niaar woning Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
TUININGA, BOTE wijlen Bote Tuininga Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga fabrikant geniaarde koper Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
PIETERS, RUURD Ruurd Pyters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga fabrikant naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
JANS, PIETER Pieter Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles verkoper Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
BROUWER, JAN HENDRIKS wijlen Jan Hendriks Brouwer Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sluiswachter op de kleine sluis koper woning Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
, KLAAS Claas , c.u. huurder (p.w.) Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
, naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens panbakker koper woning Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
RITSKES, GRIETJE Grietje Ritskes huurder Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
, verkoper Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
JANS, BEREND Berend Jans mr. bontwever koper gedeelte tuin of hof Gardenierstraat 1772 258 8v
, SJOERD Sjoerd huurder Gardenierstraat 1772 258 8v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1772 258 8v
JANS, BEREND Berend Jans mr. bontwever naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1772 258 8v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens mr. Reydmaker naastligger ten westen Gardenierstraat 1772 258 8v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams Gardenierstraat 1772 258 8v
GERRITS, HEIN Heyn Gerryts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1772 258 8v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens mr. Reydmaker verkoper Gardenierstraat 1772 258 8v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams Gardenierstraat 1772 258 8v
JANS, JOCHEM Jogchem Jans turfdrager koper woninge Gardenierstraat 1772 258 9v
RUTGERS, GRIETJE Grietje Rutgers Gardenierstraat 1772 258 9v
SANNES, LAAS Laas Sannes , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 1772 258 9v
, verpachter grond Gardenierstraat 1772 258 9v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1772 258 9v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1772 258 9v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1772 258 9v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1772 258 9v
RUTGERS, WOUTER Wouter Rutgers bontwever verkoper Gardenierstraat 1772 258 9v
, TJERK Tjerk bontwever verkoper Gardenierstraat 1772 258 9v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper woning Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
JANS, JOCHEM Jogchem Jans naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
WILLEMS, JAKOB de tuin van Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
SIEBRENS, WIEBREN Wybren Sybrens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschop bontwever koper huis en weefwinkel Gardenierstraat 1773 258 116r
, verpachter grond Gardenierstraat 1773 258 116r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pyter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Gardenierstraat 1773 258 116r
, PIETER Pieter [...] naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1773 258 116r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer koopman naastligger ten westen Gardenierstraat 1773 258 116r
, GERRIT Gerrit [...] naastligger ten noorden Gardenierstraat 1773 258 116r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogman bontwever geauthoriseerde administrator en executeur Gardenierstraat 1773 258 116r
, BEREND Baarnd Verlage bontwever Gardenierstraat 1773 258 116r
OTTES, JAN wijlen Jan Ottes Hilbers bontwever verkoper Gardenierstraat 1773 258 116r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
EVERTS, MARIA Marijke Everts Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdrager verkoper Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
, Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
, Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus koper 4/5 woning Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
, PIETER Pieter Bisschop [staat: Bosschop] naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers pannenbakker Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters tichelaar verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters dienstmaagd verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
LIEKELES, LIEUWE Lieuwe Lykles huurder (p.j.) Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
SIEBRENS, IEMKJE Ymkje Sybrens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
WILLEMS, JAKOB de weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
MEYER, HARTOG Hartog Meyer slager (joods -) koper huis Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
, BENEDICTUS Benedictus Joseph koopman (joods -) koper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
VLIE, KLAAS Claas van 't Vlie huurder Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
BROERS, MINSE Minse Broers naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens koopman koper woning, weefwinkel en plaatsje ? Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jong koopvrouw Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
GROEN, JAKOB Jacob Groen huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
BAKKER, GATSKE WILLEMS ongehuwde dochter Gatske Willems Bakker verkoper Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
PIETERS, MINNE Minne Pieters mr. timmerman koper woning Gardenierstraat 1788 262 242v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1788 262 242v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1788 262 242v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1788 262 242v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1788 262 242v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Gardenierstraat 1788 262 242v
RING, A. dr. A. van Ringh koopman koper huis Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
, DOUWE Douwe B. Leefsma koopman koper Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
GROEN, J. J. Groen, c.u. huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
FOEKES, SJOERD Sioerd Foekes verkoper Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jong Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmerman koper woning Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
, PIER Pier Freerks* naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
TUININGA, LOURENS BOTES Lourens Botes Tuininga mr. slager verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
TUININGA, JAN BOTES Jan Botes Tuininga turfdrager verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra huisman verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
TUININGA, BOTE BOTES Bote Botes Tuininga varenspersoon Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman koper woning Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhooven koper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
HORST, HENDRIK Hendrik ter Horst, c.s. huurder (p.j.) Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
, WOUTER Wouter Burgerhof naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
WENNEKES, N. N. Wennekes, n.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
PERSIJN, POPPE Poppe Persijn koopman curator van Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
JANS, GERRIT wijlen Gerrit Jans Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
, BERNARDUS Bernardus van Taaken koopman koper woning Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, KLAAS de weduwe van Claas Vlielander huurder Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
BARTLING, AREND Arent Bartling naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
HARKEROTH, EILE Eylardus Folkardus Harkenroth verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, BERNARDUS Bernardus van Taken koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
HESSELS, MAAIKE Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenroth verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
BLOEMBERG, ANTJE TJAMMES Antje Tjamkes Blomberg Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
KLASES, KLAAS Claas Claasens Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, WOUTER Wouter Burgerhof koper plek grond waarvan de woning afgebroken is Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
, HARMEN Harmen Winnekes, n.u. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
JANS, PIETER Pieter Jans naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknecht koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, TRIJNTJE Trijntje huurder Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, BERNARDUS Bernardus van Taken koopman verkoper Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 1804 267 17v
DIEMER, ADAM Adam Dimmer huurder Gardenierstraat 1804 267 17v
, verpachter grond Gardenierstraat 1804 267 17v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1804 267 17v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1804 267 17v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1804 267 17v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1804 267 17v
HIBMA, BOUDEWINA Boudewina Hibma verkoper Gardenierstraat 1804 267 17v
OOSTERBAAN, A. wijlen A. Oosterbaan Gardenierstraat 1804 267 17v
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huis Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
PIETERS, PIEBE wijlen Piebe Pieters Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
WIJNALDA, LAAS Laas Wijnalda huurder Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
HERES, WIEBREN de erven van Wybren Heeres naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
KLAVER, GEELTJE Geeltje Klaver verkoper Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
, JOHANNES wijlen Johannes Bensonidus Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
BARTLING, Ahrend Bartling koper woning Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma, c.u. huurder Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
JANS, BEREND Beerend Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, BERNARDUS wijlen Bernardus van Taaken verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
JAKOBS, LOLKE Lolcke Jacobs , burger c.u. koper kamer met een tuintje Gardenierstraat 1 1659 238 11v
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1659 238 11v
DALEN, de erven van Thonas van Dalen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1659 238 11v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1659 238 11v
, ROMKE de weduwe van Romcke Sents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1659 238 11v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1659 238 11v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trintie Sibrens verkoper Gardenierstraat 1 1659 238 11v
GIJSBERTS, SIEBOUT Sybout Gijsberts , vrijgezel koper woning Gardenierstraat 1 1697 243 317v
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1697 243 317v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens mr. kleermaker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1697 243 317v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1697 243 317v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1697 243 317v
, JAKOB Jacob turfdrager naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1697 243 317v
KLASES, KLAAS Claes Claessen , burger verkoper Gardenierstraat 1 1697 243 317v
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pytters Gardenierstraat 1 1697 243 317v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jogchums koper kamer met een tuintje Gardenierstraat 1 1750 252 87r
JANS, ANTJE Antie Jans Gardenierstraat 1 1750 252 87r
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1750 252 87r
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1750 252 87r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1750 252 87r
ARENDS, GERRIT Gerrit Aarents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1750 252 87r
, A. burgemeester A. Roosen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1750 252 87r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper Gardenierstraat 1 1750 252 87r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sjouwer bij de Admiraliteit koper huis en tuintje Gardenierstraat 1 1761 255 69v
BOUWES, AATJE Attie Bouwes Gardenierstraat 1 1761 255 69v
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1761 255 69v
HENDRIKS, JAN de weduwe van Jan Hendriks naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1761 255 69v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1761 255 69v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1761 255 69v
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offeringa naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1761 255 69v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jochums zoutdrager verkoper Gardenierstraat 1 1761 255 69v
JANS, ANTJE Antje Jans Gardenierstraat 1 1761 255 69v
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga koopman koper fraai huis en tuintje Gardenierstraat 1 1765 256 94r
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen Gardenierstraat 1 1765 256 94r
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1765 256 94r
HENDRIKS, JAN de weduwe van Jan Hendriks naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1765 256 94r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1765 256 94r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1765 256 94r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringa naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1765 256 94r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wieberens arbeider verkoper Gardenierstraat 1 1765 256 94r
BOUWES, AATJE wijlen Attje Bouwes Gardenierstraat 1 1765 256 94r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint mr. schoenmaker koper huis en tuintje Gardenierstraat 1 1784 261 233r
JANS, Doeddtie Jans Gardenierstraat 1 1784 261 233r
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1784 261 233r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases huurder Gardenierstraat 1 1784 261 233r
TUININGA, BOTE de weduwe van Bote Tuininga naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1784 261 233r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1784 261 233r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1784 261 233r
, FOKKE Fokke Metzelaar naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1784 261 233r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman Gardenierstraat 1 1784 261 233r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman Gardenierstraat 1 1784 261 233r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 1 1784 261 233r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Gardenierstraat 1 1784 261 233r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 1 1798 265 123r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1798 265 123r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1798 265 123r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1798 265 123r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur fiscaal verkoper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt Gardenierstraat 1 1798 265 123r
JANS, BEREND wijlen Beernt Jans Gardenierstraat 1 1798 265 123r
JANS, JETSKE Jetske Jans koper kamer Gardenierstraat 2 1664 238 240v
REINS, GERRIT wijlen Gerrit Reins Gardenierstraat 2 1664 238 240v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SAMUELS, FREERK Frederik Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1664 238 240v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1664 238 240v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1664 238 240v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma, c.u. apotheker verkoper Gardenierstraat 2 1664 238 240v
GOSSES, PIETER Pytter Gosses zeevarende koper kamer Gardenierstraat 2 1701 244 133v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs Gardenierstraat 2 1701 244 133v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1701 244 133v
, KLAAS de weduwe van Claes Stinnerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1701 244 133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems , c.u. turfdrager naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1701 244 133v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1701 244 133v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1701 244 133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems turfdrager verkoper Gardenierstraat 2 1701 244 133v
HENDRIKS, IESKJE Jiskjen Hendrix Gardenierstraat 2 1701 244 133v
JANS, GATSKE Gatske Jans , ongehuwde meerderjarige dochte koper kamer Gardenierstraat 2 1705 244 304v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1705 244 304v
TEEDES, FOEKE het huis gekocht door Foeke Taedes , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
ABES, MARTEN het huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1705 244 304v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1705 244 304v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1705 244 304v
GOSSES, PIETER Pytter Gosses verkoper Gardenierstraat 2 1705 244 304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Gardenierstraat 2 1705 244 304v
ABES, MARTEN Marten Abbes , burger mr. koordewerker koper door niaar kamer Gardenierstraat 2 1716 245 259v
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis Gardenierstraat 2 1716 245 259v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1716 245 259v
KLASES, TIETJE Tyttie Clases geniaarde koper Gardenierstraat 2 1716 245 259v
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijssen Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MARTEN Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1716 245 259v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1716 245 259v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1716 245 259v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1716 245 259v
JANS, GATSKE Gatske Jans , bejaarde dochter verkoper Gardenierstraat 2 1716 245 259v
JANS, JAN Jan Jansen bontwever koper woning Gardenierstraat 2 1752 253 9v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1752 253 9v
JELLES, HESSEL Hessel Jelles huurder Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1752 253 9v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1752 253 9v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1752 253 9v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman Gardenierstraat 2 1752 253 9v
DOUWES, AAFKE Aefke Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Gardenierstraat 2 1752 253 9v
JAKOBS, ALBERT burgervaandrig Albert Jacobs Noordga fabrikant koper woning Gardenierstraat 2 1755 253 203r
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1755 253 203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1755 253 203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1755 253 203r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1755 253 203r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1755 253 203r
JANS, JAN Jan Jansen mr. bontwever verkoper Gardenierstraat 2 1755 253 203r
HESSELS, JELGER Jelger Hessels , burger sleper koper huis met woning ernaast Gardenierstraat 2 1765 256 137v
JANS, LISKJE Liskje Jans Gardenierstraat 2 1765 256 137v
HAIES, SIBBELE de weduwe van Sible Hayes huurder Gardenierstraat 2 1765 256 137v
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringa naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1765 256 137v
BOS, FILIPPUS de erven van Philippus Bos naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1765 256 137v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1765 256 137v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1765 256 137v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts , burger koopman verkoper Gardenierstraat 2 1765 256 137v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybregje Pyters Gardenierstraat 2 1765 256 137v
HENDRIKS, JOHANNES burgervaandrig Johannes Hendriks koopman koper huis Gardenierstraat 2 1784 261 232r
RUURDS, HENDRIK Hendrik Ruurds Gardenierstraat 2 1784 261 232r
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1784 261 232r
DROST, HEIN Hein Drost naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1784 261 232r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1784 261 232r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1784 261 232r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman Gardenierstraat 2 1784 261 232r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman Gardenierstraat 2 1784 261 232r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Gardenierstraat 2 1784 261 232r
PETTINGA, G. G. Pettinga koopman koper huis Gardenierstraat 2 1789 263 96r
RUURDS, HENDRIK Hendrik Ruurds huurder (p.j.) Gardenierstraat 2 1789 263 96r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1789 263 96r
DROST, HEIN Hein Drost naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1789 263 96r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1789 263 96r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1789 263 96r
WIND, JOHANNES HENDRIKS Johannes Hendriks de Wind verkoper Gardenierstraat 2 1789 263 96r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. brouwer koper woning Gardenierstraat 3 1753 253 125v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdrager naastligger ten oosten Gardenierstraat 3 1753 253 125v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 3 1753 253 125v
JOCHEMS, SIEBREN Sibren Jogchems naastligger ten westen Gardenierstraat 3 1753 253 125v
MARTENS, DOUWE de erven van Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 3 1753 253 125v
JELLES, JAN Jan Jelles , burger verkoper Gardenierstraat 3 1753 253 125v
PIETERS, SAAPKE Saapke Pytters Gardenierstraat 3 1753 253 125v
HANNEMA, JAKOB SJOERDS Jacobus Sjoerds Hannema apotheker koper huis Gardenierstraat 3 1792 264 27v
DREYER, RINSKE HIELKES Rinske Hylkes Dreyer Gardenierstraat 3 1792 264 27v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 3 1792 264 27v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 3 1792 264 27v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 3 1792 264 27v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievyt naastligger ten noorden Gardenierstraat 3 1792 264 27v
, verkoper Gardenierstraat 3 1792 264 27v
JOEKES, ALLERT Allert Joekes , burger damastwever koper huis Gardenierstraat 4 1736 249 141r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins Gardenierstraat 4 1736 249 141r
, verpachter grond Gardenierstraat 4 1736 249 141r
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes huurder Gardenierstraat 4 1736 249 141r
REUS, JAN Jan Reus naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1736 249 141r
LUCAS, FREERK Freerk Lucas naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1736 249 141r
ABES, MARTEN de erven van Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1736 249 141r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 4 1736 249 141r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Gardenierstraat 4 1736 249 141r
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels ruilebuiter Gardenierstraat 4 1736 249 141r
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agema koper huis Gardenierstraat 4 1741 250 186v
, verpachter grond Gardenierstraat 4 1741 250 186v
REUS, JAN de hof van Jan Reus, c.s. mr. chirurgijn naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1741 250 186v
LUCAS, FREERK Freerk Lucas naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1741 250 186v
ABES, MARTEN de erven van Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1741 250 186v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 4 1741 250 186v
JOEKES, ALLERT Allert Joekes , c.u. mr. damastwever verkoper Gardenierstraat 4 1741 250 186v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en Gardenierstraat 4 1752 253 29v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman Gardenierstraat 4 1752 253 29v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4 1752 253 29v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman Gardenierstraat 4 1752 253 29v
, verpachter grond Gardenierstraat 4 1752 253 29v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1752 253 29v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1752 253 29v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1752 253 29v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 4 1752 253 29v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper Gardenierstraat 4 1752 253 29v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Gardenierstraat 4 1752 253 29v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 4 1778 259 133r
FOLKERTS, BAUKJE Baukjen Folkerts Gardenierstraat 4 1778 259 133r
, verpachter grond Gardenierstraat 4 1778 259 133r
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1778 259 133r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1778 259 133r
WIJNGAARDEN, GATSKE Gatske Wijngaarden naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1778 259 133r
, de weduwe van Noordga naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1778 259 133r
, BEREND Beernd naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1778 259 133r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 4 1778 259 133r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts mr. timmerman verkoper Gardenierstraat 4 1778 259 133r
DIRKS, IEMKJE Ymkie Geertie Dirks Gardenierstraat 4 1778 259 133r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks Gardenierstraat 4 1778 259 133r
KORNELIS, AAFKE wijlen Aafke Cornelis Gardenierstraat 4 1778 259 133r
FLORIS, PIETER Pieter Floris koper woning Gardenierstraat 4 1791 263 355r
, verpachter grond Gardenierstraat 4 1791 263 355r
WARNERS, SIKKE Sikke Warnders meesterknecht huurder (p.w.) Gardenierstraat 4 1791 263 355r
ALTENA, JAN Jan Altena koopman Gardenierstraat 4 1791 263 355r
JANS, GERRIT Gerrit Jans naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1791 263 355r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1791 263 355r
PETTINGA, G. G. Pettinga, c.s. naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1791 263 355r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 4 1791 263 355r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 4 1791 263 355r
VAREL, HENDRIK Hendrik van Varel koper huis en tuin Gardenierstraat 4 1808 268 152v
DIRKS, AUKJE Akke Dirks Gardenierstraat 4 1808 268 152v
VAREL, HENDRIK Hendrik van Varel huurder Gardenierstraat 4 1808 268 152v
DIRKS, AUKJE Akke Dirks Gardenierstraat 4 1808 268 152v
, verpachter grond Gardenierstraat 4 1808 268 152v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1808 268 152v
, WOUTER Wouter Burgershoff apothekersknecht Gardenierstraat 4 1808 268 152v
, H. Winnekes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1808 268 152v
PETTINGA, G. Pettinga naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1808 268 152v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 4 1808 268 152v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Gardenierstraat 4 1808 268 152v
, WOUTER Wouter Burgershoff apothekersknecht Gardenierstraat 4 1808 268 152v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis, tuin Gardenierstraat 5 1727 247 47v
PIERS, HEIN wijlen Heyn Piers mr. brouwer Gardenierstraat 5 1727 247 47v
ABES, RINSE Rinse Abbes huurder Gardenierstraat 5 1727 247 47v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sjoerds de Bruyn koopman naastligger ten oosten Gardenierstraat 5 1727 247 47v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 5 1727 247 47v
FREERKS, TJEERD Tjeerd Freerks naastligger ten westen Gardenierstraat 5 1727 247 47v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten westen Gardenierstraat 5 1727 247 47v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1727 247 47v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
, TIETE Tiete Blixema gerechtsbode Gardenierstraat 5 1727 247 47v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoek mr. blikslager Gardenierstraat 5 1727 247 47v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
, JOHANNES Johannes Bevan Gardenierstraat 5 1727 247 47v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
DIJKSMA, JAN burgervaandrig Jan Dijksma Gardenierstraat 5 1727 247 47v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruin koopman koper huis met tuin Gardenierstraat 5 1733 248 280r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta Gardenierstraat 5 1733 248 280r
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds huurder Gardenierstraat 5 1733 248 280r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwes Sioerds de Bruin koopman naastligger ten oosten Gardenierstraat 5 1733 248 280r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta naastligger ten oosten Gardenierstraat 5 1733 248 280r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 5 1733 248 280r
FREERKS, TJEERD Tieerd Freerks naastligger ten westen Gardenierstraat 5 1733 248 280r
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1733 248 280r
HEINS, GERRIT Gerryt Heins koopman Gardenierstraat 5 1733 248 280r
HEINS, PIER Pier Heins verkoper Gardenierstraat 5 1733 248 280r
HEINS, JAN Jan Heins verkoper Gardenierstraat 5 1733 248 280r
SIEMENS, PIETER Pytter Symons timmerman koper huis Gardenierstraat 5 1755 253 244v
JOCHEMS, HINKE Hinke Jogchums Gardenierstraat 5 1755 253 244v
, verpachter grond Gardenierstraat 5 1755 253 244v
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten oosten Gardenierstraat 5 1755 253 244v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 5 1755 253 244v
BROUWER, JAN Jan Brouwer naastligger ten westen Gardenierstraat 5 1755 253 244v
MARTENS, DOUWE de erven van Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1755 253 244v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes gezworen bierdrager verkoper Gardenierstraat 5 1755 253 244v
DIRKS, RINSKE Rinske Dirks Gardenierstraat 5 1755 253 244v
JANS, GERRIT Gerryt Jans koopman koper 1/2 huis Gardenierstraat 6 1779 259 179v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus Gardenierstraat 6 1779 259 179v
, verpachter grond Gardenierstraat 6 1779 259 179v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff naastligger ten oosten Gardenierstraat 6 1779 259 179v
HINNES, LOLKE Lolke Hennings naastligger ten zuiden Gardenierstraat 6 1779 259 179v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 6 1779 259 179v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 6 1779 259 179v
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts verkoper Gardenierstraat 6 1779 259 179v
SIERKS, DIRK Dirk Sierks Gardenierstraat 6 1779 259 179v
JANS, GERRIT Gerrit Jans mr. bontwever koper 1/2 huis Gardenierstraat 6 1780 260 1r
JANS, GERRIT Gerrit Jans eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 6 1780 260 1r
, verpachter grond Gardenierstraat 6 1780 260 1r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten oosten Gardenierstraat 6 1780 260 1r
, LOLKE Lolke Hennings naastligger ten zuiden Gardenierstraat 6 1780 260 1r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 6 1780 260 1r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 6 1780 260 1r
HARRITS, EGBERT Eibert Harrits turfdrager verkoper van 1/2 Gardenierstraat 6 1780 260 1r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopman koper huis Gardenierstraat 7 1726 246 268v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 7 1726 246 268v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 7 1726 246 268v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Gardenierstraat 7 1726 246 268v
, weduwe v vroedsman Haarda naastligger ten westen Gardenierstraat 7 1726 246 268v
PIERS, HEIN weduwe v Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat 7 1726 246 268v
KOK, AALTJE LOLLES Aeltje Lolles Cock verkoper Gardenierstraat 7 1726 246 268v
RIENKS, HEIN Hein Rienks schipper (wijd-) Gardenierstraat 7 1726 246 268v
BRUIN, PIETER Pyter de Bruin, veniam aetatis koopman koper door niaar woning Gardenierstraat 7 1759 254 226v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman geniaarde koper Gardenierstraat 7 1759 254 226v
DANSER, JOHANNES de weduwe van Johannes Danser bewoner Gardenierstraat 7 1759 254 226v
, naastligger Gardenierstraat 7 1759 254 226v
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Gardenierstraat 7 1759 254 226v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 7 1759 254 226v
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten westen Gardenierstraat 7 1759 254 226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat 7 1759 254 226v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper Gardenierstraat 7 1759 254 226v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Gardenierstraat 7 1759 254 226v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Gardenierstraat 7 1759 254 226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman koper door niaar woning Gardenierstraat 7 1763 256 2r
TEEKES, ANTJE Antje Takes , meerderjarige vrijster geniaarde koper Gardenierstraat 7 1763 256 2r
, JOHANNES de weduwe van Johannes Danzer huurder (p.w.) Gardenierstraat 7 1763 256 2r
, naastligger Gardenierstraat 7 1763 256 2r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman naastligger ten oosten Gardenierstraat 7 1763 256 2r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 7 1763 256 2r
TJEERDS, FREERK Freek Tjeerds naastligger ten westen Gardenierstraat 7 1763 256 2r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman naastligger ten noorden Gardenierstraat 7 1763 256 2r
BRUIN, PIETER vroedsman Pieter de Bruin verkoper Gardenierstraat 7 1763 256 2r
REIDEMA, PIETER Pieter Reidema notaris koper huis Gardenierstraat 8 1748 251 231r
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs , c.s. huurder Gardenierstraat 8 1748 251 231r
, verpachter grond Gardenierstraat 8 1748 251 231r
BRUINS, PIETER Pieter Bruins naastligger ten oosten Gardenierstraat 8 1748 251 231r
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits naastligger ten zuiden Gardenierstraat 8 1748 251 231r
, waarin vrij in- en uitgang naastligger ten westen Gardenierstraat 8 1748 251 231r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 8 1748 251 231r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes mr. bakker (oud -) verkoper Gardenierstraat 8 1748 251 231r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Klaas Leystra koper huis Gardenierstraat 8 1750 252 58v
, verpachter grond Gardenierstraat 8 1750 252 58v
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs huurder Gardenierstraat 8 1750 252 58v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks huurder Gardenierstraat 8 1750 252 58v
BRUINS, PIETER Pieter Bruins naastligger ten oosten Gardenierstraat 8 1750 252 58v
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerrits naastligger ten zuiden Gardenierstraat 8 1750 252 58v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 8 1750 252 58v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 8 1750 252 58v
SJORDEMA, HISKE Hiske Sjordema verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
ALGERA, HAIE Haye Algra Gardenierstraat 8 1750 252 58v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourt verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourt verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
SJORDEMA, EILE Eylardus Sjordema Gardenierstraat 8 1750 252 58v
SJORDEMA, LOLKJE Lolkjen Sjordema verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
VERRUCI, JAN Jan Willem Verruci fiscaal Gardenierstraat 8 1750 252 58v
PIETERS, JOHANNES Johannis Pyters scheepstimmerman koper huis Gardenierstraat 8 1763 255 194r
MELIS, ANTJE Antje Melis Gardenierstraat 8 1763 255 194r
, verpachter grond Gardenierstraat 8 1763 255 194r
BRUINS, PIETER Pytter Bruins naastligger ten oosten Gardenierstraat 8 1763 255 194r
EVERTS, GOSLING Gosling Everts naastligger ten zuiden Gardenierstraat 8 1763 255 194r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 8 1763 255 194r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 8 1763 255 194r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Gardenierstraat 8 1763 255 194r
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobee oppasser aan de voorpoort van het lands magazijn koper huis Gardenierstraat 8 1806 267 240v
MELIS, ANTJE Antje Melis eigenaar Gardenierstraat 8 1806 267 240v
OENES, JAN de weduwe van Jan Oenes naastligger ten oosten Gardenierstraat 8 1806 267 240v
JONKER, C. Jonker naastligger ten zuiden Gardenierstraat 8 1806 267 240v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 8 1806 267 240v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 8 1806 267 240v
MELIS, ANTJE Antje Melis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 8 1806 267 240v
PIETERS, JOHANNES wijlen Johannes Pieters Gardenierstraat 8 1806 267 240v
JOHANNES, MELIS Melis Johannes gleibakker verkoper van 1/2 Gardenierstraat 8 1806 267 240v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes Gardenierstraat 8 1806 267 240v
JOHANNES, IEMKJE Ymkje Johannes Gardenierstraat 8 1806 267 240v
JOHANNES, GERRIT Gerryt Johannes Gardenierstraat 8 1806 267 240v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes Gardenierstraat 8 1806 267 240v
PIETERS, JOHANNES wijlen Johannes Pieters Gardenierstraat 8 1806 267 240v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman koper tuin, kamer en kelder Gardenierstraat 9 1759 254 225v
TEEKES, ANTJE Antje Takes koper Gardenierstraat 9 1759 254 225v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten oosten Gardenierstraat 9 1759 254 225v
GOSSES, OEBELE als geniaarde naastligger Oeble Gosses naastligger ten zuiden Gardenierstraat 9 1759 254 225v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 9 1759 254 225v
HEINS, GERRIT Gerrit Heins naastligger ten noorden Gardenierstraat 9 1759 254 225v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper Gardenierstraat 9 1759 254 225v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Gardenierstraat 9 1759 254 225v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Gardenierstraat 9 1759 254 225v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager koper huis Gardenierstraat 10 1770 257 183r
JOCHEMS, SIETSKE Sytske Jogchems Gardenierstraat 10 1770 257 183r
MEIES, GRIETJE Gryttje Meyes huurder (p.j.) Gardenierstraat 10 1770 257 183r
SIEBRENS, WIEBREN Wybren Sybrens naastligger ten oosten Gardenierstraat 10 1770 257 183r
SCHONEBEEK, J. Schonebeek naastligger ten zuiden Gardenierstraat 10 1770 257 183r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat 10 1770 257 183r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 10 1770 257 183r
BRUIN, PIETER JAKOBS Pieter Jacobs Bruin korendrager verkoper Gardenierstraat 10 1770 257 183r
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Bensonides mr. zeilmaker koper huis Gardenierstraat 12 1791 263 329r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens , c.u. huurder (p.w.) Gardenierstraat 12 1791 263 329r
HERES, WIEBREN de erven Wybren Heeres naastligger ten oosten Gardenierstraat 12 1791 263 329r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten zuiden Gardenierstraat 12 1791 263 329r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat 12 1791 263 329r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 12 1791 263 329r
HOORNSTRA, SIEBOUT oud burgemeester Sybout Hoornstra verkoper Gardenierstraat 12 1791 263 329r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Gardenierstraat 12 1791 263 329r
PIETERS, MINNE de geabandonneerde boedel van Minne Pieters Gardenierstraat 12 1791 263 329r
, ANTJE Antje Hoffius Gardenierstraat 12 1791 263 329r
PIETERS, RUURD Ruyrdt Pytters , burger koopman koper 1/12 van 1/2 molen Grachtswalplein 1686 242 153r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles , burger koopman koper van dezelfde 1/12 van de helft van de molen Grachtswalplein 1686 242 153r
JANS, EVERT Eewert Jansen eigenaar lijnbaan bij de Noorder Dwinger Grachtswalplein 1686 242 153r
, N. N. naastligger ten oosten Grachtswalplein 1686 242 153r
, N. N. naastligger ten westen Grachtswalplein 1686 242 153r
, N. N. naastligger ten zuiden Grachtswalplein 1686 242 153r
, N. N. naastligger ten noorden Grachtswalplein 1686 242 153r
AUKES, IDSKE Idske Auckes verkoper van haar zelf en als moeder en voorstanderse over haar kinderen Grachtswalplein 1686 242 153r
HUBERTS, REINER wijlen Reyner Huyberts stadsmakelaar Grachtswalplein 1686 242 153r
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus molenaar koper van 1/2 7/18 molen De Noordermolen Grachtswalplein 1729 247 263v
TJEPKES, DIRK Dirk Tjepkes molenaarsgezel koper van 1/2 Grachtswalplein 1729 247 263v
, verpachter grond Grachtswalplein 1729 247 263v
BOTSMA, LIJSBET Elysabeth Botsma verkoper van 1/18 Grachtswalplein 1729 247 263v
FEITEMA, PIETER Pieter Feitema mr. glijbakker Grachtswalplein 1729 247 263v
NAUTA, PIERKJE Perkjen Nauta verkoper van 2/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
LAQUART, ALLERT oud burgemeester Allardus Laquart Grachtswalplein 1729 247 263v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta verkoper van 2/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
WETSENS, JOHANNES Johannes Wetsens secretaris 5 delen zeedijken Grachtswalplein 1729 247 263v
NAUTA, Ydwarda Nauta verkoper van 2/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
ALEMA, JUNIUS oud burger hopman Junius van Alema Grachtswalplein 1729 247 263v
RUURDS, MEILE Meile Ruurds mr. bakker verkoper van 1/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
RUURDS, SIJKE weduwe Sijke Ruurds verkoper van 1/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
GAUKES, SIEBREN Sybrand Goukes koopman verkoper van 1/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntje Claeses Winsma verkoper van 1/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
ROVEL, ROBERT wijlen oud gerechtsbode Robbert Rowel koopman Grachtswalplein 1729 247 263v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Claeses Winsma verkoper van 1/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda Grachtswalplein 1729 247 263v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertje Claeses Winsma verkoper van 1/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma destillateur en koopman Grachtswalplein 1729 247 263v
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltje Pieters Adema verkoper van 1/18 Grachtswalplein 1729 247 263v
STELLINGWERF, PIER Pierius Stellingwerf mr. tingieter Grachtswalplein 1729 247 263v
DOEDES, WOPKE Wopke Doedens verkoper van 1/72 Grachtswalplein 1729 247 263v
DOEDES, JAN Jan Doedens verkoper van 1/72 Grachtswalplein 1729 247 263v
DOEDES, BAUKJE Boukjen Doedens verkoper van 1/72 Grachtswalplein 1729 247 263v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedens verkoper van 1/72 Grachtswalplein 1729 247 263v
WIJGA, IEKE ENNES Ycke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen, huis en div. Grachtswalplein de Noordermolen 1761 255 49v
KLASES, SIBBELTJE Sibbeltje Clases Grachtswalplein 1761 255 49v
SIEMENS, KLAAS Claes Symons eigenaar van 1/2 Grachtswalplein 1761 255 49v
MELLES, SIETSE Sytse Melles huurder Grachtswalplein 1761 255 49v
, verpachter grond Grachtswalplein 1761 255 49v
, N. N. naastligger ten oosten Grachtswalplein 1761 255 49v
, N. N. naastligger ten zuiden Grachtswalplein 1761 255 49v
, N. N. naastligger ten westen Grachtswalplein 1761 255 49v
, N. N. naastligger ten noorden Grachtswalplein 1761 255 49v
BROERS, HOITE Hoite Broers Libarius koopman verkoper van 1/2 Grachtswalplein 1761 255 49v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/4 wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen Grachtswalplein de Noordermolen 1782 260 226r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstra kopers Grachtswalplein 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar eigenaar van 1/2 Grachtswalplein 1782 260 226r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstra eigenaar van 1/2 Grachtswalplein 1782 260 226r
GONGGRIJP, ALBERT JANS vroedsman Albert Jans Gonggrijp eigenaar van 1/2 Grachtswalplein 1782 260 226r
, verpachter grond Grachtswalplein 1782 260 226r
, N. N. naastligger ten oosten Grachtswalplein 1782 260 226r
, N. N. naastligger ten zuiden Grachtswalplein 1782 260 226r
, N. N. naastligger ten westen Grachtswalplein 1782 260 226r
, N. N. naastligger ten noorden Grachtswalplein 1782 260 226r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjitske Claases Bakker verkoper Grachtswalplein 1782 260 226r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga mr. molenaar Grachtswalplein 1782 260 226r
, N. N. koper huis Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
, naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
, N. N. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
DIRKS, ARJEN Arien Dircks verkoper (zitting ten raadhuize op 23 januari) Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
JANS, KORNELIS wijlen Cornelis Jans Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
JOBS, JAN Jan Jobs Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
BARTELDS, BARTELD bestevaer en geautoriseerde voormomber over de 2 jongste weeskinderen van wijlen Bartout Bartouts verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
ARJENS, DIRK wijlen Dirck Arians Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
BARTELDS, mede geautoriseerde momberse over haar kinderen Maritgien Bartouts tesamen voor de andere 1/2 (en samen met de kinderen erfgenamen van Dirck Arians) Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmaker koper huis Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 247r
ARJENS, DIRK eerder eigendom van wijlen Dirck Arians Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 247r
, N. N. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 247r
, N. N. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 247r
, N. N. naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 247r
, N. N. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 247r
, N. N. verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 247r
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytzes , burger kleermaker koper 1/3 kamer of woning Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
ARJENS, DIRK het huis van wijlen Dirck Ariens naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sibrants naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
, N. N. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
, naastligger Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Fries, burger verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
JELLES, KORNELIS Cornelis Jellis , burger koper kamer en zomerkeuken Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
LAMMERTS, ANTJE Antie Lamberts , burger Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
, N. N. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sibrens naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
, N. N. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
JELLES, KORNELIS het voormalige huis van Dirck Ariens nu eigendom van Cornelis Jellis , burger c.u. naastligger Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses verkoper van 2/3 Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
TEEKES, HITJE Hytie Taeckes Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
LOURENS, JAN Jan Lourens curator Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
TEEKES, TJEPKE de kinderen van wijlen Tyepke Taeckes verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
JOHANNES, WIETSKE Wytske Joannes Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrickx bode (Amsterdammer-) koper huis met 2 kamers daarachter staande en het medegebruik van de steeg ten westen Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
, een rozenobel en een rijksdaalder toehaak Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
JANS, MAAIKE weduwe Maycke Jans Oliphier, burgerse huurder Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
GREULTS, ROMKE Romcke Greolts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
, naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
, naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
, N. N. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
JANS, MAAIKE Maycke Jans Oliphier, burgerse verkoper Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
HARMENS, KLAAS wijlen Claes Harmens Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
BONKE, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Bonck koper 4/5 huis en houtstek Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
, verpachter grond ((staat: Lb)) Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
HARMENS, MARTEN Marten Harmens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
SIEBRENS, TJEERD de erven van Tiaerdt Sybrens naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
, naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
VRIES, JAKOB SIEMENS Jacob Symens de Fries verkoper (verkopers zijn broers en zussen ) Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
VRIES, SIEGER SIEMENS Seger Symens de Fries verkoper Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
VRIES, SIBBELTJE SIEMENS Sibbel Symens de Fries verkoper Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
VRIES, AAGJE SIEMENS Aechtie Symens de Fries verkoper Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
JURJENS, ARJEN Arian Juriens koper huis met daarachter twee kamers Grote Bredeplaats 1633 233 121v
JARICHS, GRIETJE Griet Jarichs Grote Bredeplaats 1633 233 121v
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1633 233 121v
DIRKS, PIETER Pyter Dirckx naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1633 233 121v
, een plaatske naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1633 233 121v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , burger verkoper Grote Bredeplaats 1633 233 121v
, N. N. koper 1/2 huis Grote Bredeplaats NZ 1634 233 136r
, N. N. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1634 233 136r
, N. N. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats NZ 1634 233 136r
, N. N. naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1634 233 136r
, N. N. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1634 233 136r
HARMENS, MARTEN de weeskinderen van wijlen Marten Harmens verkoper Grote Bredeplaats NZ 1634 233 136r
, N. N. koper provisioneel huis (mande -) Grote Bredeplaats 1634 233 155v
, PIETER wijlen Pyter Uupckes Cromwall bewoner Grote Bredeplaats 1634 233 155v
, N. N. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1634 233 155v
, N. N. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1634 233 155v
, N. N. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1634 233 155v
, N. N. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1634 233 155v
, PIETER de erven van Pyter Uupckes Cromwall verkoper Grote Bredeplaats 1634 233 155v
ABES, JETSKE Jedske Abbes koper huis Grote Bredeplaats 1639 234 82v
HESSELS, HEERKE Herke Hessels Grote Bredeplaats 1639 234 82v
RINSES, NANNE de verkoper Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1639 234 82v
, N. N. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1639 234 82v
BINKES, HENDRIK de weduwe van Hendrick Bentes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1639 234 82v
, N. N. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1639 234 82v
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper verkoper Grote Bredeplaats 1639 234 82v
SINTS, HUBERT Huybert Sents , burger c.u. schipper (groot-) koper huis met een visloods en schuur ten westen met een zoldering daarboven en een vr Grote Bredeplaats 1642 235 17v
, N. N. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1642 235 17v
, N. N. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1642 235 17v
, N. N. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1642 235 17v
, N. N. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1642 235 17v
HEINS, MELIS Melis Heyns , c.u. verkoper Grote Bredeplaats 1642 235 17v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 1657 237 116r
BERENDS, MARTEN wijlen mr. Marten Beerns Grote Bredeplaats 1657 237 116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 1657 237 116r
BERENDS, MARTEN de erven van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats 1657 237 116r
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schiere koper provisioneel Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS vaandrig Theodorus Theodori Posthumus huurder Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schiere hoosbrijder naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
, SIEMEN Symon Smacht schuitevoerder naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
, GERLOF Gerlof kaarsenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
, naastligger ten noorden Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
STOFFELS, GERRIT Gerryt Stoffels Middagten executeur der stad Harlingen verkoper ten profijte van huis Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
SJOERDS, DIRK vaandrig Dirck Sjoerdts , burger curator van Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS Wybe Sjoerdts Wildschut Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes , jr. vader en voorstander over zijn kinderen Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
JANS, STIJNTJE wijlen Stijntie Jans Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennema zoutzieder koper provisioneel 1/4 huis Grote Bredeplaats ZZ de Stokvis 1680 241 28ra
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennema zoutzieder eigenaar van 3/4 Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
, verpachter grond Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
, GERLOF Gerloff kaarsenmaker huurder Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
AGES, SIEMEN Symen Ages naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
STOFFELS, IEGE de erven van Yge Stoffels naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddema naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
, naastligger ten noorden Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia verkoper als moeder en wettige tutrix over haar kinderen Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
ENNEMA, JOHANNES wijlen Joannes Ennema commies Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
BRUNIA, AGE ANDRIES oud burgemeester tot Franeker Age Andries Brunia Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
JANS, ANNE Anne Jansen , burger mr. schoenmaker koper schoenmakerperk Grote Bredeplaats 1689 242 295v
GERRITS, ENNE het perk van Inne Gerrits naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1689 242 295v
JANS, POPPE de gorterij van Poppe Jansen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1689 242 295v
, N. N. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1689 242 295v
JANS, ANNE Anne Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1689 242 295v
, N. N. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1689 242 295v
KORNELIS, SIEMEN gezworen gemeensman Symen Cornelis koopman verkoper Grote Bredeplaats 1689 242 295v
WILLEMS, MARTEN Marten Willems , burger mr. zadel- en schoenmaker koper woning en ledige plaats daarvoor Grote Bredeplaats 1707 245 31r
SERVAAS, PIETJE Pyttie Servaas Grote Bredeplaats 1707 245 31r