Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper door niaar huis met plaatske Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper door niaar huis met plaatske Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper door niaar huis met plaatske Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
SIEMENS, AGE Agge Symons , c.soc. geniaarde koper Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
SIEMENS, AGE Agge Symons , c.soc. geniaarde koper Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
BAUKES, PIEBE huis en hof van Pybe Bauckes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
BAUKES, PIEBE huis en hof van Pybe Bauckes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
BAUKES, PIEBE huis en hof van Pybe Bauckes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
, TIJS het huis van Tijs zakkendrager naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
IEMKES, ANTJE Anna Iemkes verkoper Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
IEMKES, ANTJE Anna Iemkes verkoper Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
HARMENS, EELKE Eelcke Harmannus koper finaal kamer Gardenierstraat 1603 228 348v0
HARMENS, EELKE Eelcke Harmannus koper finaal kamer Gardenierstraat 1603 228 348v0
JAKOBS, ANTJE Anne Jacobs koper finaal Gardenierstraat 1603 228 348v0
JAKOBS, ANTJE Anne Jacobs koper finaal Gardenierstraat 1603 228 348v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1603 228 348v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1603 228 348v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1603 228 348v0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1603 228 348v0
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1603 228 348v0
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1603 228 348v0
WOLFERTS, AGE Agge Wolffs , c.u. verkoper Gardenierstraat 1603 228 348v0
WOLFERTS, AGE Agge Wolffs , c.u. verkoper Gardenierstraat 1603 228 348v0
JANS, JAN Jan Jans , c.u. verkoper Gardenierstraat 1603 228 348v0
JANS, JAN Jan Jans , c.u. verkoper Gardenierstraat 1603 228 348v0
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers , cousijn van de verkoper koper door niaar tuin of ledige plaats met bloemen, kruiden, plantagie en wijnstok Gardenierstraat 1617 230 94r0
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers , cousijn van de verkoper koper door niaar tuin of ledige plaats met bloemen, kruiden, plantagie en wijnstok Gardenierstraat 1617 230 94r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1617 230 94r0
SIEMENS, EELKJE Eelck Symons geniaarde koper Gardenierstraat 1617 230 94r0
SIEMENS, EELKJE Eelck Symons geniaarde koper Gardenierstraat 1617 230 94r0
KORNELIS, MINSE wijlen Mintze Cornelis bakker geniaarde koper Gardenierstraat 1617 230 94r0
KORNELIS, MINSE wijlen Mintze Cornelis bakker geniaarde koper Gardenierstraat 1617 230 94r0
KORNELIS, MINSE wijlen Mintze Cornelis bakker geniaarde koper Gardenierstraat 1617 230 94r0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1617 230 94r0
FOPKES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Fopckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1617 230 94r0
FOPKES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Fopckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1617 230 94r0
FOPKES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Fopckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1617 230 94r0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1617 230 94r0
, IDS Ydts Ydtssen rogverschieter naastligger ten noorden Gardenierstraat 1617 230 94r0
NAMLES, KORNELISKE Cornelis Namles verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r0
NAMLES, KORNELISKE Cornelis Namles verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r0
ROMKES, RINSE wijlen Rinse Rompckes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r0
ROMKES, RINSE wijlen Rinse Rompckes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, BARTELD Bartel Rinses verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, BARTELD Bartel Rinses verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
HARINGS, ABE Abbe Haringhs verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
HARINGS, ABE Abbe Haringhs verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, FETJE Fed Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, FETJE Fed Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
, ABE Abbe Elbrichs verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes verkoper q.q. Gardenierstraat 1617 230 94r0
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes verkoper q.q. Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, ROMKE Rompcke Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, ROMKE Rompcke Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums verkoper q.q. Gardenierstraat 1617 230 94r0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums verkoper q.q. Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, KLAAS Claes Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, KLAAS Claes Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
ROMKES, RINSE Rinse Rompckes erflater Gardenierstraat 1617 230 94r0
ROMKES, RINSE Rinse Rompckes erflater Gardenierstraat 1617 230 94r0
FOPKES, SIEBREN Sybrant Fopkes koper kamer Gardenierstraat 1603 228 351r0
FOPKES, SIEBREN Sybrant Fopkes koper kamer Gardenierstraat 1603 228 351r0
FOPKES, SIEBREN Sybrant Fopkes koper kamer Gardenierstraat 1603 228 351r0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper Gardenierstraat 1603 228 351r0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper Gardenierstraat 1603 228 351r0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper Gardenierstraat 1603 228 351r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1603 228 351r0
JORIS, FOPPE Foppe Joris naastligger ten oosten Gardenierstraat 1603 228 351r0
JORIS, FOPPE Foppe Joris naastligger ten oosten Gardenierstraat 1603 228 351r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1603 228 351r0
RUURDS, SIPKE Sipke Ruyrts naastligger ten westen Gardenierstraat 1603 228 351r0
RUURDS, SIPKE Sipke Ruyrts naastligger ten westen Gardenierstraat 1603 228 351r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1603 228 351r0
IEDES, AALTJE Aelken Ides , mede voor haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r0
IEDES, AALTJE Aelken Ides , mede voor haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r0
BARTELDS, JAN wijlen mr. Jan Bartels chirurgijn verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r0
BARTELDS, JAN wijlen mr. Jan Bartels chirurgijn verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r0
BARTELDS, JAN wijlen mr. Jan Bartels chirurgijn verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r0
KREEFT, JAN Jan Kreeft, c.u. herbergier koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
BURGER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Burger naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
KOENRAADS, HENDRIK oud burgemeester Hendrick Coenraedts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
KOENRAADS, HENDRIK oud burgemeester Hendrick Coenraedts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
KOENRAADS, HENDRIK oud burgemeester Hendrick Coenraedts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoen mr. chirurgijn verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
SIEMENS, ARJEN huisman Arjen Symens verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
SIEMENS, ARJEN huisman Arjen Symens verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
JAKOBS, JAN huisman Jan Jacobs verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
JAKOBS, JAN huisman Jan Jacobs verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
LUITJENS, JARICH Jarich Loetes koper kamer Gardenierstraat 1597 228 7v0
LUITJENS, JARICH Jarich Loetes koper kamer Gardenierstraat 1597 228 7v0
FOPPES, HOUKJE Houck Foppes koper Gardenierstraat 1597 228 7v0
FOPPES, HOUKJE Houck Foppes koper Gardenierstraat 1597 228 7v0
FOPPES, HOUKJE Houck Foppes koper Gardenierstraat 1597 228 7v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1597 228 7v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 7v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 7v0
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 7v0
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 7v0
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 7v0
, RIENK Rienck wever naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 7v0
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat 1597 228 7v0
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat 1597 228 7v0
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat 1597 228 7v0
, ANTJE Anna Damels verkoper Gardenierstraat 1597 228 7v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. koper kamer Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. koper kamer Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
, naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
JAKOBS, TJEERDJE Tjeerdtje Jacobs verkoper Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
JAKOBS, TJEERDJE Tjeerdtje Jacobs verkoper Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
MEINERTS, GOSLING wijlen Goslyk Meinderts verkoper Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
MEINERTS, GOSLING wijlen Goslyk Meinderts verkoper Gardenierstraat NZ 1668 239 126v0
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper kamer Gardenierstraat 1611 229 53r0
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper kamer Gardenierstraat 1611 229 53r0
PIETERS, IENSE wijlen Intie Pieters koper Gardenierstraat 1611 229 53r0
PIETERS, IENSE wijlen Intie Pieters koper Gardenierstraat 1611 229 53r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1611 229 53r0
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1611 229 53r0
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1611 229 53r0
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1611 229 53r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1611 229 53r0
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem naastligger ten westen Gardenierstraat 1611 229 53r0
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem naastligger ten westen Gardenierstraat 1611 229 53r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1611 229 53r0
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes verkoper Gardenierstraat 1611 229 53r0
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes verkoper Gardenierstraat 1611 229 53r0
JAKOBS, BAUKJE Bauck Jacobs verkoper Gardenierstraat 1611 229 53r0
JAKOBS, BAUKJE Bauck Jacobs verkoper Gardenierstraat 1611 229 53r0
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes koper grondpacht van 0-10-00 cg Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes koper grondpacht van 0-10-00 cg Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
SJOERDS, LAMMERT grondpacht uit de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroer eigenaar perceel Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
SJOERDS, LAMMERT grondpacht uit de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroer eigenaar perceel Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
, naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Gardenierstraat NZ 1654 236 269r0
HEMMES, ANTJE Antie Hemmes koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
HEMMES, ANTJE Antie Hemmes koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
JAKOBS, HANS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compagnie van capt. v.d. Wayen betrokkene Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
JAKOBS, HANS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compagnie van capt. v.d. Wayen betrokkene Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
BURGER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Burger naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
KOENRAADS, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Coenderts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
KOENRAADS, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Coenderts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
KOENRAADS, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Coenderts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
KREEFT, JAN Jan Kreeft herbergier verkoper Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
KORNELIS, AUKJE Auckie Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
KORNELIS, AUKJE Auckie Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
KORNELIS, AUKJE Auckie Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r0
, N. N. koper hof met prieel Gardenierstraat 1636 234 21r0
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Gardenierstraat 1636 234 21r0
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Gardenierstraat 1636 234 21r0
OENSES, ANTJE Anna Oentzes koper kamer met een achterplaatsje ten westen Gardenierstraat 1597 228 12r0
OENSES, ANTJE Anna Oentzes koper kamer met een achterplaatsje ten westen Gardenierstraat 1597 228 12r0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verpachter grond Gardenierstraat 1597 228 12r0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verpachter grond Gardenierstraat 1597 228 12r0
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 12r0
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 12r0
HESSELS, SIEBRICHJE de weduwe Sybrich Hessels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 12r0
HESSELS, SIEBRICHJE de weduwe Sybrich Hessels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 12r0
BARTELDS, JAN mr. Jan Bartelts naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 12r0
BARTELDS, JAN mr. Jan Bartelts naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 12r0
BARTELDS, JAN mr. Jan Bartelts naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 12r0
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 12r0
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 12r0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verkoper Gardenierstraat 1597 228 12r0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verkoper Gardenierstraat 1597 228 12r0
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus koper 4/5 woning Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
PIETERS, ANTJE Antje Pieters huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
PIETERS, ANTJE Antje Pieters huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschop naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers pannenbakker verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers pannenbakker verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers pannenbakker verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters tichelaar verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters tichelaar verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters dienstmaagd verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters dienstmaagd verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis koper kamer Gardenierstraat 1603 228 359v0
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis koper kamer Gardenierstraat 1603 228 359v0
WIERDS, JANKE Jan Wiers koper Gardenierstraat 1603 228 359v0
WIERDS, JANKE Jan Wiers koper Gardenierstraat 1603 228 359v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1603 228 359v0
, ANTJE het huis van Anna Baeffkens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Gardenierstraat 1603 228 359v0
ANDRIES, JELLE de zoon van Jelle Andries naastligger ten oosten Gardenierstraat 1603 228 359v0
ANDRIES, JELLE de zoon van Jelle Andries naastligger ten oosten Gardenierstraat 1603 228 359v0
ANDRIES, JELLE de zoon van Jelle Andries naastligger ten oosten Gardenierstraat 1603 228 359v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1603 228 359v0
BARTELDS, JAN de weduwe van wijlen mr. Jan Bartels naastligger ten westen Gardenierstraat 1603 228 359v0
BARTELDS, JAN de weduwe van wijlen mr. Jan Bartels naastligger ten westen Gardenierstraat 1603 228 359v0
BARTELDS, JAN de weduwe van wijlen mr. Jan Bartels naastligger ten westen Gardenierstraat 1603 228 359v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1603 228 359v0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verkoper Gardenierstraat 1603 228 359v0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verkoper Gardenierstraat 1603 228 359v0
TEEKES, TEETSKE Taats Taekes verkoper Gardenierstraat 1603 228 359v0
TEEKES, TEETSKE Taats Taekes verkoper Gardenierstraat 1603 228 359v0
RINSES, JETSKE Jets Rinses koper kame , tuin en plaatske Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
RINSES, JETSKE Jets Rinses koper kame , tuin en plaatske Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
FEDDES, EDGER wijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
FEDDES, EDGER wijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
FEDDES, EDGER wijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
, AAFKE Aeff verfster naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
, hof, tuin en plaatske van Vlasblom naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
BROERS, GEERTJE Geert Broers verkoper ([staat: Geert Broer Lambertsdr.]) Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
BROERS, GEERTJE Geert Broers verkoper ([staat: Geert Broer Lambertsdr.]) Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
BROERS, GEERTJE Geert Broers verkoper ([staat: Geert Broer Lambertsdr.]) Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaft verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
HANSES, Henni Hansen koper huis Gardenierstraat 1613 229 165r0
HANSES, Henni Hansen koper huis Gardenierstraat 1613 229 165r0
, TRIJNTJE Trijn Uupckes koper Gardenierstraat 1613 229 165r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1613 229 165r0
FOPKES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Fopckes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1613 229 165r0
FOPKES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Fopckes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1613 229 165r0
FOPKES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Fopckes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1613 229 165r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1613 229 165r0
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten westen Gardenierstraat 1613 229 165r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1613 229 165r0
GELKES, LIEUWE Lieuue Gelckes verkoper Gardenierstraat 1613 229 165r0
GELKES, LIEUWE Lieuue Gelckes verkoper Gardenierstraat 1613 229 165r0
RINSES, TJITSKE Tzietscke Rintses verkoper Gardenierstraat 1613 229 165r0
RINSES, TJITSKE Tzietscke Rintses verkoper Gardenierstraat 1613 229 165r0
ALBERTS, BEREND Beern Alberts koper kamer met ledige plaats, tuin en hovinge Gardenierstraat 1628 232 75v0
ALBERTS, BEREND Beern Alberts koper kamer met ledige plaats, tuin en hovinge Gardenierstraat 1628 232 75v0
ALBERTS, BEREND Beern Alberts koper kamer met ledige plaats, tuin en hovinge Gardenierstraat 1628 232 75v0
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat 1628 232 75v0
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat 1628 232 75v0
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat 1628 232 75v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1628 232 75v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1628 232 75v0
, de kamer in de Botapotekerstraat naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1628 232 75v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1628 232 75v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graef verkoper Gardenierstraat 1628 232 75v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graef verkoper Gardenierstraat 1628 232 75v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat 1628 232 75v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat 1628 232 75v0
SAMSONS, STEFFEN Steven Sampsums koper kamer Gardenierstraat 1613 229 165v0
SAMSONS, STEFFEN Steven Sampsums koper kamer Gardenierstraat 1613 229 165v0
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper Gardenierstraat 1613 229 165v0
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper Gardenierstraat 1613 229 165v0
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper Gardenierstraat 1613 229 165v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts zoutmeter verpachter grond Gardenierstraat 1613 229 165v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts zoutmeter verpachter grond Gardenierstraat 1613 229 165v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts zoutmeter verpachter grond Gardenierstraat 1613 229 165v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1613 229 165v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1613 229 165v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1613 229 165v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1613 229 165v0
PIETERS, de weduwe van wijlen Goytgie Pieters zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1613 229 165v0
PIETERS, de weduwe van wijlen Goytgie Pieters zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1613 229 165v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1613 229 165v0
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters verkoper Gardenierstraat 1613 229 165v0
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters verkoper Gardenierstraat 1613 229 165v0
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis verkoper Gardenierstraat 1613 229 165v0
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis verkoper Gardenierstraat 1613 229 165v0
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis verkoper Gardenierstraat 1613 229 165v0
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoon koper woning Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoon koper woning Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
JOCHEMS, SAAKJE Saekjen Jochums koper Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
JOCHEMS, SAAKJE Saekjen Jochums koper Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
, JAN Jan Damast verpachter grond Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
JANS, BEREND Beernt Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
JANS, BEREND Beernt Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
, HERE Heere naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels verkoper Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels verkoper Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens winkelier koper door niaar huis Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens winkelier koper door niaar huis Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman geniaarde koper Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman geniaarde koper Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman geniaarde koper Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
, FOLKERT Folkert van der Plaets naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
, naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r0
DIRKS, JAN Jan Dirx mr. metselaar aanhandelaar tuintje en zomerhuisje Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
DIRKS, JAN Jan Dirx mr. metselaar aanhandelaar tuintje en zomerhuisje Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
DIRKS, JAN Jan Dirx mr. metselaar aanhandelaar tuintje en zomerhuisje Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
ARJENS, KEIMPE Kempe Arjens , c.soc. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
ARJENS, KEIMPE Kempe Arjens , c.soc. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
ARJENS, KEIMPE Kempe Arjens , c.soc. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
, KORNELIS Cornelis timmerman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
KOK, LOLLE JAKOBS vroedsman Lolle Jacobs Cok verwandelaar Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
KOK, LOLLE JAKOBS vroedsman Lolle Jacobs Cok verwandelaar Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v0
PIETERS, MINNE Minne Pieters mr. timmerman koper woning Gardenierstraat 1788 262 242v0
PIETERS, MINNE Minne Pieters mr. timmerman koper woning Gardenierstraat 1788 262 242v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1788 262 242v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1788 262 242v0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1788 262 242v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1788 262 242v0
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Gardenierstraat 1788 262 242v0
FOPPES, FOPPE oud gemeensman Foppe Foppes koper hof met bomen en planten Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v0
FOPPES, FOPPE oud gemeensman Foppe Foppes koper hof met bomen en planten Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v0
FOPPES, FOPPE oud gemeensman Foppe Foppes koper hof met bomen en planten Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v0
, de kamers van Snakkerburen naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v0
, de kamers van Botapotekerstraat naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v0
, de kamers van Snakkerburen naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v0
REINS, JAN Jan Reins , c.u. grootschipper verkoper Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v0
REINS, JAN Jan Reins , c.u. grootschipper verkoper Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v0
, N. N. koper provisioneel tuin Gardenierstraat 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 215v0
ROMKES, RINSE wijlen Rinse Rompckes kaarsenmaker eerdere eigenaar Gardenierstraat 1620 230 215v0
ROMKES, RINSE wijlen Rinse Rompckes kaarsenmaker eerdere eigenaar Gardenierstraat 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Gardenierstraat 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Gardenierstraat 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Gardenierstraat 1620 230 215v0
HAIES, Lolck Hayes verkoper Gardenierstraat 1620 230 215v0
HAIES, Lolck Hayes verkoper Gardenierstraat 1620 230 215v0
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper Gardenierstraat 1620 230 215v0
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper Gardenierstraat 1620 230 215v0
HAIES, TJITSKE wijlen Tjeetske Hayes verkoper Gardenierstraat 1620 230 215v0
HAIES, TJITSKE wijlen Tjeetske Hayes verkoper Gardenierstraat 1620 230 215v0
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater Gardenierstraat 1620 230 215v0
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater Gardenierstraat 1620 230 215v0
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker koper huis Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker koper huis Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
OVERZEE, JAN Jan Oversee koper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
JANS, FOPPE de tuin van Foppe Jansen mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
JANS, FOPPE de tuin van Foppe Jansen mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
, SIPKE Sipke turfdrager naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v0
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u. linnenwever koper woning Gardenierstraat 1691 242 373v0
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u. linnenwever koper woning Gardenierstraat 1691 242 373v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1691 242 373v0
THOMAS, FROUKJE Frouckjen Tomas bewoner Gardenierstraat 1691 242 373v0
THOMAS, FROUKJE Frouckjen Tomas bewoner Gardenierstraat 1691 242 373v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1691 242 373v0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1691 242 373v0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1691 242 373v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1691 242 373v0
JANS, JAN de tuin gehuurd door Jan Jansen mr. chirurgijn naastligger ten westen Gardenierstraat 1691 242 373v0
JANS, JAN de tuin gehuurd door Jan Jansen mr. chirurgijn naastligger ten westen Gardenierstraat 1691 242 373v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten noorden Gardenierstraat 1691 242 373v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten noorden Gardenierstraat 1691 242 373v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten noorden Gardenierstraat 1691 242 373v0
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Gardenierstraat 1691 242 373v0
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Gardenierstraat 1691 242 373v0
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper kamer Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper kamer Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper kamer Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
WILLEMS, KLAAS wijlen Claes Willems koper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
WILLEMS, KLAAS wijlen Claes Willems koper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
GOOITSENS, PIETER Pieter Goyties naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
GOOITSENS, PIETER Pieter Goyties naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
WIEBES, LIJSBET Lijsbet Wybes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
WIEBES, LIJSBET Lijsbet Wybes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
, KEIMPE Keimpe timmerman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
PIERS, HAIE Haye Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
PIERS, HAIE Haye Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1688 242 226r0
UILKES, DIRK Dirk Uylkes koper woning Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
UILKES, DIRK Dirk Uylkes koper woning Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters koper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters koper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
, doopsgezinde kamer naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
JANS, FOPPE de hof van Foppe Jansen mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
JANS, FOPPE de hof van Foppe Jansen mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendriks naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendriks naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters mr. sleefmaker verkoper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters mr. sleefmaker verkoper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overzee verkoper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff aanhandelaar kamer Gardenierstraat 1615 230 5r0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff aanhandelaar kamer Gardenierstraat 1615 230 5r0
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys aanhandelaar Gardenierstraat 1615 230 5r0
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys aanhandelaar Gardenierstraat 1615 230 5r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1615 230 5r0
KLASES, JAN de kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5r0
KLASES, JAN de kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5r0
KLASES, JAN de kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1615 230 5r0
GRAAF, JAKOB WILLEMS het zomerhuisje van Jacob Willems de Graeff, c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5r0
GRAAF, JAKOB WILLEMS het zomerhuisje van Jacob Willems de Graeff, c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 230 5r0
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels verwandelaar Gardenierstraat 1615 230 5r0
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels verwandelaar Gardenierstraat 1615 230 5r0
, JAKOB Jacob Marijns verwandelaar Gardenierstraat 1615 230 5r0
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper twee kamers Gardenierstraat 1615 230 5v0
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper twee kamers Gardenierstraat 1615 230 5v0
, JAKOB Jacob Marijns koper Gardenierstraat 1615 230 5v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1615 230 5v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS de kamer van Jacob Willems de Graeff naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS de kamer van Jacob Willems de Graeff naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1615 230 5v0
, JETSKE Jetske naastligger ten westen ([staat: Jetske Edsgers Feddes weduwe]) Gardenierstraat 1615 230 5v0
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v0
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v0
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 230 5v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v0
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v0
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v0
, N. N. koper tuin met bomen, kruiden en wijnstokken Gardenierstraat 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 220v0
ROMKES, RINSE wijlen Rinse Rompckes kaarsenmaker eerdere eigenaar Gardenierstraat 1620 230 220v0
ROMKES, RINSE wijlen Rinse Rompckes kaarsenmaker eerdere eigenaar Gardenierstraat 1620 230 220v0
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper Gardenierstraat 1620 230 220v0
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper Gardenierstraat 1620 230 220v0
GAVERE, JAN ROGIERS burgemeester Jan Rogiers de Gavere, c.u. koper twee kamers Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
GAVERE, JAN ROGIERS burgemeester Jan Rogiers de Gavere, c.u. koper twee kamers Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
JANS, IEDE Ido Janssen , c.u. bewoner Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
JANS, IEDE Ido Janssen , c.u. bewoner Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
, HENDRIK Hendrick wieldraaier bewoner Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
GAVERE, JAN ROGIERS de hof van burgemeester Jan Rogiers de Gavere naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
GAVERE, JAN ROGIERS de hof van burgemeester Jan Rogiers de Gavere naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
RUURDS, JOCHEM Jochum Ruirdts verkoper Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
RUURDS, JOCHEM Jochum Ruirdts verkoper Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
SIEBRENS, GRIETJE Griet Sibrens verkoper Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
SIEBRENS, GRIETJE Griet Sibrens verkoper Gardenierstraat NZ 1637 234 32v0
GERRITS, BEREND Berent Gerrits , c.u. bontwever koper huis Gardenierstraat 1718 246 20ar0
GERRITS, BEREND Berent Gerrits , c.u. bontwever koper huis Gardenierstraat 1718 246 20ar0
, verpachter grond Gardenierstraat 1718 246 20ar0
PLAS, PIETER Pieter Plas bontwerker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1718 246 20ar0
, GERBEN Gerben naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1718 246 20ar0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1718 246 20ar0
KOK, LOLLE JAKOBS de erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Gardenierstraat 1718 246 20ar0
KOK, LOLLE JAKOBS de erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Gardenierstraat 1718 246 20ar0
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1718 246 20ar0
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1718 246 20ar0
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1718 246 20ar0
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever verkoper Gardenierstraat 1718 246 20ar0
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever verkoper Gardenierstraat 1718 246 20ar0
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever verkoper Gardenierstraat 1718 246 20ar0
JANS, PIETER Pieter Jans turfdrager koper huis met een plaats darachter Gardenierstraat 1620 230 222v0
JANS, PIETER Pieter Jans turfdrager koper huis met een plaats darachter Gardenierstraat 1620 230 222v0
GERLOFS, HIELKJE Hylck Gerliffs koper Gardenierstraat 1620 230 222v0
GERLOFS, HIELKJE Hylck Gerliffs koper Gardenierstraat 1620 230 222v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1620 230 222v0
, LIJSBET Lijsbet naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 222v0
FOKKES, SIEBREN wijlen Sibrant Fockes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 222v0
FOKKES, SIEBREN wijlen Sibrant Fockes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 222v0
FOKKES, SIEBREN wijlen Sibrant Fockes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 222v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 222v0
, GRIETSEN Griet Beuis turfmeester naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 222v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 222v0
HANSES, Henni Hans , voor zich en zijn kinderen turfdrager verkoper Gardenierstraat 1620 230 222v0
HANSES, Henni Hans , voor zich en zijn kinderen turfdrager verkoper Gardenierstraat 1620 230 222v0
OEPKES, TRIJNTJE wijlen Trijn Upckes verkoper Gardenierstraat 1620 230 222v0
OEPKES, TRIJNTJE wijlen Trijn Upckes verkoper Gardenierstraat 1620 230 222v0
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper huis met plaats Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper huis met plaats Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
ALLES, Ryene Alles koper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
ALLES, Ryene Alles koper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
ALLES, Ryene Alles koper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs wever naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs wever naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
, HENDRIK Hendrick metselaar naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
DANIELS, ANTJE Anne Daniels verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
DANIELS, ANTJE Anne Daniels verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
DANIELS, ANTJE Anne Daniels verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters aanhandelaar kamer Gardenierstraat 1612 229 75v0
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters aanhandelaar kamer Gardenierstraat 1612 229 75v0
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis aanhandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v0
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis aanhandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v0
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis aanhandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v0
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat 1612 229 75v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1612 229 75v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1612 229 75v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1612 229 75v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1612 229 75v0
PIETERS, de weduwe van wijlen Goytgien Pieters zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1612 229 75v0
PIETERS, de weduwe van wijlen Goytgien Pieters zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1612 229 75v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1612 229 75v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker verwandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker verwandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v0
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts verwandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v0
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts verwandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v0
, PIETER Pyeter IJsbrandt timmerman koper huis of woning met plaats Gardenierstraat 1599 228 152r0
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat 1599 228 152r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 1599 228 152r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 1599 228 152r0
IJSBRANDS, SIEMEN Symon IJsbrants naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1599 228 152r0
IJSBRANDS, SIEMEN Symon IJsbrants naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1599 228 152r0
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1599 228 152r0
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1599 228 152r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1599 228 152r0
HARMENS, PIETER Pyeter Harmens verkoper Gardenierstraat 1599 228 152r0
HARMENS, PIETER Pyeter Harmens verkoper Gardenierstraat 1599 228 152r0
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma koopman koper hof Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r0
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma koopman koper hof Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r0
HESSELS, PIETER de hof van Pieter Hessels naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r0
HESSELS, PIETER de hof van Pieter Hessels naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r0
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r0
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r0
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper q.q. kamer Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper q.q. kamer Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper q.q. kamer Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
, koper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, voor zich en q.q. verkoper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, voor zich en q.q. verkoper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v0
EEDES, JAN Jan Eedis koper kamer Gardenierstraat 1620 230 227v0
EEDES, JAN Jan Eedis koper kamer Gardenierstraat 1620 230 227v0
EEDES, JAN Jan Eedis koper kamer Gardenierstraat 1620 230 227v0
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijssen koper Gardenierstraat 1620 230 227v0
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijssen koper Gardenierstraat 1620 230 227v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1620 230 227v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 227v0
, LEENTJE Leyntie , in de vlasbloemshof naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 227v0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 227v0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 227v0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 227v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 227v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v0
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v0
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v0
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
, PIETER de kamer van Pieter Farrijn naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
PIERS, LIEUWE de hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
PIERS, LIEUWE de hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
KORNELIS, AUKJE Auckjen Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
KORNELIS, AUKJE Auckjen Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
KORNELIS, AUKJE Auckjen Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstra verkoper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstra verkoper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
LAMMERTS, ALBERT Albert Lammerts koper kamer Gardenierstraat 1597 228 38r0
LAMMERTS, ALBERT Albert Lammerts koper kamer Gardenierstraat 1597 228 38r0
HEERKES, TJITSKE Tyeets Heerkes koper Gardenierstraat 1597 228 38r0
HEERKES, TJITSKE Tyeets Heerkes koper Gardenierstraat 1597 228 38r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1597 228 38r0
, DIRK Dierck wever naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 38r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 38r0
, HENDRIK Hendrick wever naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 38r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 38r0
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r0
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r0
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r0
IENTES, PIETER Pieter Intyes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
IENTES, PIETER Pieter Intyes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts koper Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts koper Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
EDGERS, SIEUWKE Syucke Edgers verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
EDGERS, SIEUWKE Syucke Edgers verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
EDGERS, SIEUWKE Syucke Edgers verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
EVERTS, JENTJE Jencke Everts koper huis en plaats erachter Gardenierstraat 1618 230 125r0
EVERTS, JENTJE Jencke Everts koper huis en plaats erachter Gardenierstraat 1618 230 125r0
EVERTS, JENTJE Jencke Everts koper huis en plaats erachter Gardenierstraat 1618 230 125r0
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Gardenierstraat 1618 230 125r0
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Gardenierstraat 1618 230 125r0
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Gardenierstraat 1618 230 125r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1618 230 125r0
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenier naastligger ten oosten Gardenierstraat 1618 230 125r0
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenier naastligger ten oosten Gardenierstraat 1618 230 125r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1618 230 125r0
JANS, OBBE Obbe Jans naastligger ten westen Gardenierstraat 1618 230 125r0
JANS, OBBE Obbe Jans naastligger ten westen Gardenierstraat 1618 230 125r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1618 230 125r0
TAMMES, JOB Job Tammes verkoper Gardenierstraat 1618 230 125r0
TAMMES, JOB Job Tammes verkoper Gardenierstraat 1618 230 125r0
JOEKES, SIEUWKE Syuw Juckes verkoper Gardenierstraat 1618 230 125r0
JOEKES, SIEUWKE Syuw Juckes verkoper Gardenierstraat 1618 230 125r0
FOLKERTS, SIKKE Sicke Folckerts koper huis Gardenierstraat 1597 228 44r0
FOLKERTS, SIKKE Sicke Folckerts koper huis Gardenierstraat 1597 228 44r0
FOLKERTS, SIKKE Sicke Folckerts koper huis Gardenierstraat 1597 228 44r0
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat 1597 228 44r0
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat 1597 228 44r0
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat 1597 228 44r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1597 228 44r0
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 44r0
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 44r0
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 44r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 44r0
, DIRK Dirck wever naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 44r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 44r0
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r0
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r0
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r0
, N. N. koper provisioneel kamer Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra0
ENGELSMAN, DIRK de weduwe van wijlen Dirck Engelsman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra0
FOPPES, FOPPE de tuin van Foppe Foppes rentmeester naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra0
FOPPES, FOPPE de tuin van Foppe Foppes rentmeester naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra0
FOPPES, FOPPE de tuin van Foppe Foppes rentmeester naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra0
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra0
BARTLING, Ahrend Bartling koper woning Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
, GERARDUS Gerardus Eelkoma, c.u. huurder Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
JANS, BEREND Beerend Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
JANS, BEREND Beerend Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
, GERARDUS Gerardus Eelkoma naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
TAKENS, BERNARDUS wijlen Bernardus van Taaken verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r0
ENGELS, ENGEL Engel Engels koper huis en ledige plaats Gardenierstraat 1634 233 144r0
ENGELS, ENGEL Engel Engels koper huis en ledige plaats Gardenierstraat 1634 233 144r0
ENGELS, ENGEL Engel Engels koper huis en ledige plaats Gardenierstraat 1634 233 144r0
SIEDSES, WIEBRICHJE Wybrich Sydses koper Gardenierstraat 1634 233 144r0
SIEDSES, WIEBRICHJE Wybrich Sydses koper Gardenierstraat 1634 233 144r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1634 233 144r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 144r0
PIETERS, FRANS Frans Pyters naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 144r0
PIETERS, FRANS Frans Pyters naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 144r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 144r0
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis verkoper Gardenierstraat 1634 233 144r0
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis verkoper Gardenierstraat 1634 233 144r0
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis verkoper Gardenierstraat 1634 233 144r0
, KLAAS wijlen Claes Happel verkoper Gardenierstraat 1634 233 144r0
, N. N. koper provisioneel 1/2 kamer Gardenierstraat 1655 237 266v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1655 237 266v0
RIENKS, IEMKJE Imck Rynckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1655 237 266v0
RIENKS, IEMKJE Imck Rynckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1655 237 266v0
REINERS, PIETER wijlen Pytter Reiners naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1655 237 266v0
REINERS, PIETER wijlen Pytter Reiners naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1655 237 266v0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1655 237 266v0
SIEMENS, GERRIT Gerryt Symens koordewerker naastligger ten noorden Gardenierstraat 1655 237 266v0
SIEMENS, GERRIT Gerryt Symens koordewerker naastligger ten noorden Gardenierstraat 1655 237 266v0
, N. N. verkoper Gardenierstraat 1655 237 266v0
SIEBES, MEINERT Meynert Sybes koper huis Gardenierstraat 1632 233 40v0
SIEBES, MEINERT Meynert Sybes koper huis Gardenierstraat 1632 233 40v0
GOSLINGS, ALBERTJE Albertie Goslicks koper Gardenierstraat 1632 233 40v0
GOSLINGS, ALBERTJE Albertie Goslicks koper Gardenierstraat 1632 233 40v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1632 233 40v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 40v0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 40v0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 40v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1632 233 40v0
BAUKES, PIEBE de hof van Pybe Bauckes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 40v0
BAUKES, PIEBE de hof van Pybe Bauckes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 40v0
BAUKES, PIEBE de hof van Pybe Bauckes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 40v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1632 233 40v0
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v0
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v0
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v0
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v0
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts , c.u. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r0
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts , c.u. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r0
, BOTE Boote Hieckes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r0
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r0
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
JANS, EVERT Ewert Jansen koper Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
JANS, EVERT Ewert Jansen koper Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
HESSELS, PIETER de hof van Pytter Hessels , c.s. gildebode naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
HESSELS, PIETER de hof van Pytter Hessels , c.s. gildebode naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
HINGST, EVERT Ewert Hingst koopman verkoper Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerks verkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerks verkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerts Schiere koopman verkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerts Schiere koopman verkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
HERES, ANTJE Antie Heres verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
HERES, ANTJE Antie Heres verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v0
NANNES, TIJS Tijs Nannes koper huis Gardenierstraat 1625 231 68r0
NANNES, TIJS Tijs Nannes koper huis Gardenierstraat 1625 231 68r0
ROELOFS, GEESKE Geys Roelifs koper Gardenierstraat 1625 231 68r0
ROELOFS, GEESKE Geys Roelifs koper Gardenierstraat 1625 231 68r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1625 231 68r0
EVERTS, IENTE Jente Everts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1625 231 68r0
EVERTS, IENTE Jente Everts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1625 231 68r0
EVERTS, IENTE Jente Everts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1625 231 68r0
JANS, DJURRE Jurre Jans naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1625 231 68r0
JANS, DJURRE Jurre Jans naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1625 231 68r0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1625 231 68r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1625 231 68r0
JANS, OBBE Obbe Jans verkoper Gardenierstraat 1625 231 68r0
JANS, OBBE Obbe Jans verkoper Gardenierstraat 1625 231 68r0
LOLKES, ALBERT Albert Lolckes koper kamer Gardenierstraat 1620 230 242r0
LOLKES, ALBERT Albert Lolckes koper kamer Gardenierstraat 1620 230 242r0
OEGES, FROUKJE Frouck Oeges koper Gardenierstraat 1620 230 242r0
OEGES, FROUKJE Frouck Oeges koper Gardenierstraat 1620 230 242r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts verpachter grond Gardenierstraat 1620 230 242r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts verpachter grond Gardenierstraat 1620 230 242r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts verpachter grond Gardenierstraat 1620 230 242r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 242r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 242r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 242r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 242r0
PIETERS, GOOITSEN de weduwe van wijlen Goytien Pieters zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 242r0
PIETERS, GOOITSEN de weduwe van wijlen Goytien Pieters zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 242r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 242r0
, STEFFEN Steven Sampsons verkoper Gardenierstraat 1620 230 242r0
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper Gardenierstraat 1620 230 242r0
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper Gardenierstraat 1620 230 242r0
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper Gardenierstraat 1620 230 242r0
SIEBES, JELLE Jelle Sybes koper tuintje met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
SIEBES, JELLE Jelle Sybes koper tuintje met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
SIEMENS, Ringke Symons koper Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
SIEMENS, Ringke Symons koper Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
, KORNELIS Cornelis timmerman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
DIRKS, JAN Jan Dirksen mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
DIRKS, JAN Jan Dirksen mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
DIRKS, JAN Jan Dirksen mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v0
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans bontwever koper huis, weefwinkel en plaats Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans bontwever koper huis, weefwinkel en plaats Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans bontwever koper huis, weefwinkel en plaats Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis koper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis koper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis koper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v0
JOOSTES, KLAAS Claas Joostes koper kamer met beheinde plaats er achter Gardenierstraat 1625 231 70v0
JOOSTES, KLAAS Claas Joostes koper kamer met beheinde plaats er achter Gardenierstraat 1625 231 70v0
JANS, ANTJE Anke Jans koper Gardenierstraat 1625 231 70v0
JANS, ANTJE Anke Jans koper Gardenierstraat 1625 231 70v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1625 231 70v0
ALBERTS, AGE als bewoner Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1625 231 70v0
ALBERTS, AGE als bewoner Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1625 231 70v0
ALBERTS, AGE als bewoner Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1625 231 70v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1625 231 70v0
BERNARDUS, TEEKE het huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat 1625 231 70v0
BERNARDUS, TEEKE het huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat 1625 231 70v0
BERNARDUS, TEEKE het huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat 1625 231 70v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1625 231 70v0
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger Gardenierstraat 1625 231 70v0
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger Gardenierstraat 1625 231 70v0
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger Gardenierstraat 1625 231 70v0
PIETERS, Ankce Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v0
PIETERS, Ankce Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v0
ROUKES, SIEBREN Sibren Rouckes verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v0
ROUKES, SIEBREN Sibren Rouckes verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v0
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v0
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v0
SIEMENS, IDS Ids Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v0
SIEMENS, IDS Ids Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v0
SIEMENS, ENGEL Engel Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v0
SIEMENS, ENGEL Engel Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v0
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koper huis, plaats en tuin Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koper huis, plaats en tuin Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koper huis, plaats en tuin Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
SIEBRENS, Wickyen Sibrandi koper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
SIEBRENS, Wickyen Sibrandi koper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
, verpachter grond ([staat: 3-00-00 GG]) Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
, GRIETJE Griet Beueues naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
EVERTS, JENTJE Jencke Ewerts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
EVERTS, JENTJE Jencke Ewerts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
EVERTS, JENTJE Jencke Ewerts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meints gardenier verkoper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meints gardenier verkoper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v0
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claesen koper huis Gardenierstraat 1599 228 176v0
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claesen koper huis Gardenierstraat 1599 228 176v0
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claesen koper huis Gardenierstraat 1599 228 176v0
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes koper Gardenierstraat 1599 228 176v0
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes koper Gardenierstraat 1599 228 176v0
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes koper Gardenierstraat 1599 228 176v0
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat 1599 228 176v0
BIEUWES, Griet Beuwes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1599 228 176v0
BIEUWES, Griet Beuwes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1599 228 176v0
BIEUWES, Griet Beuwes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1599 228 176v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1599 228 176v0
SIETSES, de erfgenamen van wijlen Nyes Sytzes naastligger ten westen Gardenierstraat 1599 228 176v0
SIETSES, de erfgenamen van wijlen Nyes Sytzes naastligger ten westen Gardenierstraat 1599 228 176v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1599 228 176v0
JANS, ARJEN Ariaen Jansen verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v0
JANS, ARJEN Ariaen Jansen verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v0
OUTGERS, BAUKJE Bauck Algers verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v0
OUTGERS, BAUKJE Bauck Algers verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v0
OUTGERS, BAUKJE Bauck Algers verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v0
TJERKS, JAN wijlen Jan Tiercx verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v0
TJERKS, JAN wijlen Jan Tiercx verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v0
, burgemeester N. N. koper provisioneel huis Gardenierstraat 1634 233 154r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1634 233 154r0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 154r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 154r0
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 154r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 154r0
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts verkoper q.q. Gardenierstraat 1634 233 154r0
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts verkoper q.q. Gardenierstraat 1634 233 154r0
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts verkoper q.q. Gardenierstraat 1634 233 154r0
JANS, HARMEN Harmen Janssen verkoper q.q. Gardenierstraat 1634 233 154r0
JANS, HARMEN Harmen Janssen verkoper q.q. Gardenierstraat 1634 233 154r0
JANS, SJOERD de weeskinderen van wijlen Sioerd Jans verkoper Gardenierstraat 1634 233 154r0
JANS, SJOERD de weeskinderen van wijlen Sioerd Jans verkoper Gardenierstraat 1634 233 154r0
TJEPKES, GRIETJE wijlen Griet Tiepckes verkoper Gardenierstraat 1634 233 154r0
TJEPKES, GRIETJE wijlen Griet Tiepckes verkoper Gardenierstraat 1634 233 154r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans koper finaal huis Gardenierstraat 1604 228 410v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans koper finaal huis Gardenierstraat 1604 228 410v0
JANS, Maritgien Jans koper finaal Gardenierstraat 1604 228 410v0
JANS, Maritgien Jans koper finaal Gardenierstraat 1604 228 410v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1604 228 410v0
BLOK, HENDRIK Hendrick Block grondpacht verschuldigd aan dit perceel Gardenierstraat 1604 228 410v0
, JAKOB Jacob , in de Vlasbloem naastligger ten oosten Gardenierstraat 1604 228 410v0
BLOK, HENDRIK Hendrick Block naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1604 228 410v0
MEINERTS, DIRK Dierck Meynerts naastligger ten westen Gardenierstraat 1604 228 410v0
MEINERTS, DIRK Dierck Meynerts naastligger ten westen Gardenierstraat 1604 228 410v0
JANS, HENDRIK de proclamanten Hendrick Jans , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1604 228 410v0
JANS, HENDRIK de proclamanten Hendrick Jans , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1604 228 410v0
JANS, HENDRIK de proclamanten Hendrick Jans , c.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1604 228 410v0
JANS, HENDRIK de proclamanten Hendrick Jans , c.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1604 228 410v0
TJEERDS, SIEBREN Sybrant Tyaerdts verkoper Gardenierstraat 1604 228 410v0
TJEERDS, SIEBREN Sybrant Tyaerdts verkoper Gardenierstraat 1604 228 410v0
JANS, ANTJE Anne Jans verkoper Gardenierstraat 1604 228 410v0
JANS, ANTJE Anne Jans verkoper Gardenierstraat 1604 228 410v0
DOUWES, LUITJEN Luytien Douwes koper kamer Gardenierstraat 1614 229 211r0
DOUWES, LUITJEN Luytien Douwes koper kamer Gardenierstraat 1614 229 211r0
DOUWES, LUITJEN Luytien Douwes koper kamer Gardenierstraat 1614 229 211r0
ANNES, SIETSKE Sydts Annes koper Gardenierstraat 1614 229 211r0
ANNES, SIETSKE Sydts Annes koper Gardenierstraat 1614 229 211r0
ANNES, SIETSKE Sydts Annes koper Gardenierstraat 1614 229 211r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1614 229 211r0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1614 229 211r0
LASES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Laeses naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1614 229 211r0
LASES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Laeses naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1614 229 211r0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1614 229 211r0
, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Ruyt naastligger ten noorden Gardenierstraat 1614 229 211r0
PIETERS, JORIS Joris Pieters linnenwever verkoper Gardenierstraat 1614 229 211r0
PIETERS, JORIS Joris Pieters linnenwever verkoper Gardenierstraat 1614 229 211r0
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbeth Folckerts verkoper Gardenierstraat 1614 229 211r0
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbeth Folckerts verkoper Gardenierstraat 1614 229 211r0
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbeth Folckerts verkoper Gardenierstraat 1614 229 211r0
JACOBEUS, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeus procureur postulant voor het gerecht koper huis, hof en kamer Gardenierstraat 1632 233 55r0
ANDRIES, ANTJE Antie Andries koper Gardenierstraat 1632 233 55r0
ANDRIES, ANTJE Antie Andries koper Gardenierstraat 1632 233 55r0
ANDRIES, ANTJE Antie Andries koper Gardenierstraat 1632 233 55r0
, verpachter grond kamer Gardenierstraat 1632 233 55r0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 55r0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 55r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1632 233 55r0
IENTES, Sybrich Yntes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 55r0
IENTES, Sybrich Yntes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 55r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1632 233 55r0
BERENDS, AALTJE Aeltye Berents , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1632 233 55r0
BERENDS, AALTJE Aeltye Berents , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1632 233 55r0
BERENDS, AALTJE Aeltye Berents , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1632 233 55r0
ALBERTS, BEREND wijlen Berent Alberts verkoper Gardenierstraat 1632 233 55r0
ALBERTS, BEREND wijlen Berent Alberts verkoper Gardenierstraat 1632 233 55r0
ALBERTS, BEREND wijlen Berent Alberts verkoper Gardenierstraat 1632 233 55r0
BERENDS, ALBERT Albert Barents , oudste zoon verkoper q.q. Gardenierstraat 1632 233 55r0
BERENDS, ALBERT Albert Barents , oudste zoon verkoper q.q. Gardenierstraat 1632 233 55r0
BERENDS, ALBERT Albert Barents , oudste zoon verkoper q.q. Gardenierstraat 1632 233 55r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks , oom van de kinderen verkoper q.q. Gardenierstraat 1632 233 55r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks , oom van de kinderen verkoper q.q. Gardenierstraat 1632 233 55r0
, N. N. koper provisioneel hof Gardenierstraat 1634 233 156v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 156v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 156v0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 156v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 156v0
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v0
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v0
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v0
, N. N. koper provisioneel huis Gardenierstraat 1634 233 156v0
HANSES, RUURD Ruyrt Hanssen bewoner Gardenierstraat 1634 233 156v0
HANSES, RUURD Ruyrt Hanssen bewoner Gardenierstraat 1634 233 156v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 156v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 156v0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 156v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 156v0
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v0
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v0
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v0
, N. N. koper twee ledige huissteden of vervallen kamers Gardenierstraat 1597 228 61v0
OKKES, SJOUKE Sjoucke Ockes protesteert Gardenierstraat 1597 228 61v0
OKKES, SJOUKE Sjoucke Ockes protesteert Gardenierstraat 1597 228 61v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 61v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 61v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 61v0
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 61v0
PIERS, LUITJEN Luytien Piers naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 61v0
PIERS, LUITJEN Luytien Piers naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 61v0
, N. N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 61v0
HILLES, KLAAS Claes Hilles verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v0
HILLES, KLAAS Claes Hilles verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v0
DIRKS, ELSKE Els Diercx verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v0
DIRKS, ELSKE Els Diercx verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v0
DIRKS, ELSKE Els Diercx verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v0
JANS, IEBELE de weduwe Eebel Jans erflater Gardenierstraat 1597 228 61v0
JANS, IEBELE de weduwe Eebel Jans erflater Gardenierstraat 1597 228 61v0
MURKS, DOUWE Douwe Mirckx koper kamer Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
MURKS, DOUWE Douwe Mirckx koper kamer Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
VLASBLOEM, Lijntie in de hof van Flasbloem naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carsten verkoper Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carsten verkoper Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carsten verkoper Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v0
, KLAAS Claes Happel adelborst onder Julius van Eysinga koper huis met de ledige plaats daarachter, met de eigendom van de steeg aldaar zuid en noord strekkende Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis koper Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis koper Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis koper Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
, verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
EDSES, SIEUWKE Siucke Edses naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
EDSES, SIEUWKE Siucke Edses naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
EDSES, SIEUWKE Siucke Edses naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
HARMENS, JAN Jan Harms verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
HARMENS, JAN Jan Harms verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen koper 1/2 huis met plaatsje Gardenierstraat 1616 230 43r0
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen koper 1/2 huis met plaatsje Gardenierstraat 1616 230 43r0
MEINTES, TRIJNTJE Trijn Meyntes koper Gardenierstraat 1616 230 43r0
MEINTES, TRIJNTJE Trijn Meyntes koper Gardenierstraat 1616 230 43r0
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen , c.u. eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 1616 230 43r0
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen , c.u. eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 1616 230 43r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1616 230 43r0
, JETSKE Jetske naastligger ten oosten ([staat: Jetske Edsgers]) Gardenierstraat 1616 230 43r0
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1616 230 43r0
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1616 230 43r0
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1616 230 43r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1616 230 43r0
LUITJENS, GRIETJE Griet Luyties naastligger ten westen Gardenierstraat 1616 230 43r0
LUITJENS, GRIETJE Griet Luyties naastligger ten westen Gardenierstraat 1616 230 43r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1616 230 43r0
HENDRIKS, ANTJE Anna Hendricx verkoper Gardenierstraat 1616 230 43r0
HENDRIKS, ANTJE Anna Hendricx verkoper Gardenierstraat 1616 230 43r0
HARRENTS, JAN Jan Harrents verkoper Gardenierstraat 1616 230 43r0
HARRENTS, JAN Jan Harrents verkoper Gardenierstraat 1616 230 43r0
GOSLINGS, SIEBE Sybe Goslings gleibakker koper kamer Gardenierstraat 1671 240 57v0
GOSLINGS, SIEBE Sybe Goslings gleibakker koper kamer Gardenierstraat 1671 240 57v0
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Gardenierstraat 1671 240 57v0
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Gardenierstraat 1671 240 57v0
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Gardenierstraat 1671 240 57v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1671 240 57v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1671 240 57v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1671 240 57v0
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1671 240 57v0
JANS, BEREND Beernt Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1671 240 57v0
JANS, BEREND Beernt Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1671 240 57v0
GERRITS, JETSE Jetse Gerrits , c.soc. verkoper Gardenierstraat 1671 240 57v0
GERRITS, JETSE Jetse Gerrits , c.soc. verkoper Gardenierstraat 1671 240 57v0
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Gardenierstraat 1671 240 57v0
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Gardenierstraat 1671 240 57v0
THOMAS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Thomas erflater Gardenierstraat 1671 240 57v0
THOMAS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Thomas erflater Gardenierstraat 1671 240 57v0
TAKENS, BERNARDUS Bernardus van Taaken koopman koper woning Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Vlielander huurder Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
BARTLING, AREND Arent Bartling naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
HARKEROTH, EILE Eylardus Folkardus Harkenroth verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
TAKENS, BERNARDUS Bernardus van Taken koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
HESSELS, MAAIKE Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
HESSELS, MAAIKE Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenroth verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
BLOEMBERG, ANTJE TJAMMES Antje Tjamkes Blomberg verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
BLOEMBERG, ANTJE TJAMMES Antje Tjamkes Blomberg verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
JANS, FOPPE Foppe Jansen mr. schoenmaker koper tuin met vruchtbomen, wijnstokken, planten en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
JANS, FOPPE Foppe Jansen mr. schoenmaker koper tuin met vruchtbomen, wijnstokken, planten en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
, JETSKE Jedske Gatdzes koper Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
HESSELS, PIETER de tuin van Pyter Hessels gildebode naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
HESSELS, PIETER de tuin van Pyter Hessels gildebode naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma verkoper Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma verkoper Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenier koper ledige plaats Gardenierstraat 1606 228 531v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenier koper ledige plaats Gardenierstraat 1606 228 531v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 531v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 531v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1606 228 531v0
MEINTES, RITSKE de koper Ritske Meyns , c.u. gardenier naastligger ten oosten Gardenierstraat 1606 228 531v0
MEINTES, RITSKE de koper Ritske Meyns , c.u. gardenier naastligger ten oosten Gardenierstraat 1606 228 531v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1606 228 531v0
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 531v0
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 531v0
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 531v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1606 228 531v0
HARINGS, LIEKELE Lyckele Harings schoenmaker verkoper Gardenierstraat 1606 228 531v0
HARINGS, LIEKELE Lyckele Harings schoenmaker verkoper Gardenierstraat 1606 228 531v0
TEEKES, AUKJE Auck Taeckes verkoper Gardenierstraat 1606 228 531v0
TEEKES, AUKJE Auck Taeckes verkoper Gardenierstraat 1606 228 531v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns koper huis met een ledige plaats Gardenierstraat 1606 228 532r0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns koper huis met een ledige plaats Gardenierstraat 1606 228 532r0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 532r0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 532r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1606 228 532r0
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten oosten Gardenierstraat 1606 228 532r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1606 228 532r0
MEINTES, RITSKE de koper Ritske Meyns , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 532r0
MEINTES, RITSKE de koper Ritske Meyns , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 532r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1606 228 532r0
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses verkoper Gardenierstraat 1606 228 532r0
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses verkoper Gardenierstraat 1606 228 532r0
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses verkoper Gardenierstraat 1606 228 532r0
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes verkoper Gardenierstraat 1606 228 532r0
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes verkoper Gardenierstraat 1606 228 532r0
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes verkoper Gardenierstraat 1606 228 532r0
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallings koper huis Gardenierstraat 1600 228 194r0
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallings koper huis Gardenierstraat 1600 228 194r0
REINERS, AATJE Ath Reyners koper Gardenierstraat 1600 228 194r0
REINERS, AATJE Ath Reyners koper Gardenierstraat 1600 228 194r0
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat 1600 228 194r0
, LUITJEN de erfgenamen van wijlen Luytien ? naastligger ten oosten Gardenierstraat 1600 228 194r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1600 228 194r0
, PIETER Pieter naastligger ten westen Gardenierstraat 1600 228 194r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1600 228 194r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Gardenierstraat 1600 228 194r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Gardenierstraat 1600 228 194r0
JAKOBS, TJITSKE Tjiets Jacobs verkoper Gardenierstraat 1600 228 194r0
JAKOBS, TJITSKE Tjiets Jacobs verkoper Gardenierstraat 1600 228 194r0
, koper twee kamers aan elkaar ([voor de twee verkochte percelen]) Gardenierstraat 1627 232 24v0
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedses koper q.q. Gardenierstraat 1627 232 24v0
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedses koper q.q. Gardenierstraat 1627 232 24v0
FILIPPUS, DIRK Dirk Philips koper q.q. Gardenierstraat 1627 232 24v0
FILIPPUS, DIRK Dirk Philips koper q.q. Gardenierstraat 1627 232 24v0
EEDES, JAN Jan Edis naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 232 24v0
EEDES, JAN Jan Edis naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 232 24v0
EEDES, JAN Jan Edis naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 232 24v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1627 232 24v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graaf naastligger ten westen Gardenierstraat 1627 232 24v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graaf naastligger ten westen Gardenierstraat 1627 232 24v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1627 232 24v0
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper Gardenierstraat 1627 232 24v0
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper Gardenierstraat 1627 232 24v0
JANS, BERBER Barber Jans verkoper Gardenierstraat 1627 232 24v0
JANS, BERBER Barber Jans verkoper Gardenierstraat 1627 232 24v0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes koper provisioneel oud huisje Gardenierstraat 1598 228 79r0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes koper provisioneel oud huisje Gardenierstraat 1598 228 79r0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 79r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1598 228 79r0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1598 228 79r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 79r0
, N. N. verkoper Gardenierstraat 1598 228 79r0
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters koper provisioneel ledige plaats Gardenierstraat 1598 228 79r0
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters koper provisioneel ledige plaats Gardenierstraat 1598 228 79r0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 79r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1598 228 79r0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1598 228 79r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 79r0
, N. N. verkoper Gardenierstraat 1598 228 79r0
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamer Gardenierstraat 1605 228 436r0
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamer Gardenierstraat 1605 228 436r0
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamer Gardenierstraat 1605 228 436r0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat 1605 228 436r0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat 1605 228 436r0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat 1605 228 436r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1605 228 436r0
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 436r0
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 436r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1605 228 436r0
FOPKES, SIEBREN de kopers Sybren Fopckes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 436r0
FOPKES, SIEBREN de kopers Sybren Fopckes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 436r0
FOPKES, SIEBREN de kopers Sybren Fopckes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 436r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1605 228 436r0
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r0
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r0
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r0
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r0
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker koper kamer Gardenierstraat 1611 229 8v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker koper kamer Gardenierstraat 1611 229 8v0
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts koper Gardenierstraat 1611 229 8v0
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts koper Gardenierstraat 1611 229 8v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1611 229 8v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1611 229 8v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1611 229 8v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1611 229 8v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1611 229 8v0
, de weduwe van wijlen Goytgien zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1611 229 8v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1611 229 8v0
OBBES, TEUNIS Thoenis Obbes verkoper Gardenierstraat 1611 229 8v0
OBBES, TEUNIS Thoenis Obbes verkoper Gardenierstraat 1611 229 8v0
SIETSES, RINSKE Reynsck Sydtses verkoper Gardenierstraat 1611 229 8v0
SIETSES, RINSKE Reynsck Sydtses verkoper Gardenierstraat 1611 229 8v0
JOUKES, TJEERD Tiaerdt Jouckes brouwer koper 1/2 huis, tuin en 2 halve kamers aanelkaar Gardenierstraat NZ 1635 233 169r0
JOUKES, TJEERD Tiaerdt Jouckes brouwer koper 1/2 huis, tuin en 2 halve kamers aanelkaar Gardenierstraat NZ 1635 233 169r0
, verpachter grond ([voor 1/1]) Gardenierstraat NZ 1635 233 169r0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1635 233 169r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1635 233 169r0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1635 233 169r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1635 233 169r0
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Bauckes verkoper Gardenierstraat NZ 1635 233 169r0
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Bauckes verkoper Gardenierstraat NZ 1635 233 169r0
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Bauckes verkoper Gardenierstraat NZ 1635 233 169r0
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamer Gardenierstraat 1605 228 437v0
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamer Gardenierstraat 1605 228 437v0
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamer Gardenierstraat 1605 228 437v0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat 1605 228 437v0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat 1605 228 437v0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat 1605 228 437v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1605 228 437v0
PIETERS, Goytgen Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 437v0
PIETERS, Goytgen Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 437v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1605 228 437v0
FOPKES, SIEBREN de kopers Sybren Fopckes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 437v0
FOPKES, SIEBREN de kopers Sybren Fopckes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 437v0
FOPKES, SIEBREN de kopers Sybren Fopckes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 437v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1605 228 437v0
EIES, Altgien Yes , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v0
EIES, Altgien Yes , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v0
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v0
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v0
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v0
ARJENS, KLAAS Claes Aryens koper huis en stede Gardenierstraat 1605 228 438v0
ARJENS, KLAAS Claes Aryens koper huis en stede Gardenierstraat 1605 228 438v0
ARJENS, KLAAS Claes Aryens koper huis en stede Gardenierstraat 1605 228 438v0
, verpachter grond ([staat: dartichstehalve stuiver]) Gardenierstraat 1605 228 438v0
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 438v0
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 438v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1605 228 438v0
MEINES, Nytscke Meynes naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 438v0
MEINES, Nytscke Meynes naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 438v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1605 228 438v0
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallinghs verkoper Gardenierstraat 1605 228 438v0
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallinghs verkoper Gardenierstraat 1605 228 438v0
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamer Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamer Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamer Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
MARTENS, TIJSKE Tieske Martens koper Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
MARTENS, TIJSKE Tieske Martens koper Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
, JAN de kamer van wijlen Jan Worst naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
FOPPES, FOPPE de hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
FOPPES, FOPPE de hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
FOPPES, FOPPE de hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
PABES, JAN de kamer van Jan Pabes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
PABES, JAN de kamer van Jan Pabes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v0
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
ARJENS, ARJEN wijlen Aerien Aeriens smid koper Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
ARJENS, ARJEN wijlen Aerien Aeriens smid koper Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
ARJENS, ARJEN wijlen Aerien Aeriens smid koper Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
LASES, KORNELIS Cornelis Laeses naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
LASES, KORNELIS Cornelis Laeses naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
, naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
, het huis van Jets , moers naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Gardenierstraat NZ 1598 228 89v0
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper tuin ([voor de twee percelen in deze akte]) Gardenierstraat 1598 228 89v0
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper tuin ([voor de twee percelen in deze akte]) Gardenierstraat 1598 228 89v0
ARJENS, ARJEN wijlen Aerien Aeriens smid koper Gardenierstraat 1598 228 89v0
ARJENS, ARJEN wijlen Aerien Aeriens smid koper Gardenierstraat 1598 228 89v0
ARJENS, ARJEN wijlen Aerien Aeriens smid koper Gardenierstraat 1598 228 89v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 89v0
WIEBES, Tyaertke Wybes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 89v0
WIEBES, Tyaertke Wybes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 89v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1598 228 89v0
, de tuin van Jets , moers naastligger ten westen Gardenierstraat 1598 228 89v0
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 89v0
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 89v0
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Gardenierstraat 1598 228 89v0
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Gardenierstraat 1598 228 89v0
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. koper plaats, wijd 7 voet, lang 14 voet Gardenierstraat 1653 236 235r0
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. koper plaats, wijd 7 voet, lang 14 voet Gardenierstraat 1653 236 235r0
, FRANS Frans verver naastligger ten oosten Gardenierstraat 1653 236 235r0
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1653 236 235r0
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1653 236 235r0
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1653 236 235r0
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1653 236 235r0
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1653 236 235r0
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1653 236 235r0
ROMKES, DIRK Dirck Romkes verkoper Gardenierstraat 1653 236 235r0
ROMKES, DIRK Dirck Romkes verkoper Gardenierstraat 1653 236 235r0
STEIN, JAN BARTELDS mr. Jan Bartels van Steyn chirurgijn koper ledige plaats Gardenierstraat 1598 228 92v0
STEIN, JAN BARTELDS mr. Jan Bartels van Steyn chirurgijn koper ledige plaats Gardenierstraat 1598 228 92v0
STEIN, JAN BARTELDS mr. Jan Bartels van Steyn chirurgijn koper ledige plaats Gardenierstraat 1598 228 92v0
, verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Gardenierstraat 1598 228 92v0
ARENDS, IEBELTJE Ebel Aenes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 92v0
ARENDS, IEBELTJE Ebel Aenes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 92v0
ARENDS, IEBELTJE Ebel Aenes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 92v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1598 228 92v0
BOTTER, JAN JANS Jan Jansen Botter naastligger ten westen Gardenierstraat 1598 228 92v0
BOTTER, JAN JANS Jan Jansen Botter naastligger ten westen Gardenierstraat 1598 228 92v0
, PIER de kamer van Pyer naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 92v0
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes kannegieter verkoper Gardenierstraat 1598 228 92v0
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes kannegieter verkoper Gardenierstraat 1598 228 92v0
ANDRIES, DETJE Dedtke Andries verkoper Gardenierstraat 1598 228 92v0
ANDRIES, DETJE Dedtke Andries verkoper Gardenierstraat 1598 228 92v0
ANDRIES, DETJE Dedtke Andries verkoper Gardenierstraat 1598 228 92v0
JAKOBS, LOLLE vroedsman Lolle Jacobs mr. schoenmaker koper tuintje met zomerhuisje Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
JAKOBS, LOLLE vroedsman Lolle Jacobs mr. schoenmaker koper tuintje met zomerhuisje Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
, KORNELIS Cornelis timmerman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena verkoper Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena verkoper Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena verkoper Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenier koper huis en ledige plaats erachter Gardenierstraat 1615 229 242v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenier koper huis en ledige plaats erachter Gardenierstraat 1615 229 242v0
PIETERS, ANTJE Anne Pieters koper Gardenierstraat 1615 229 242v0
PIETERS, ANTJE Anne Pieters koper Gardenierstraat 1615 229 242v0
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u. rogstorter naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 229 242v0
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u. rogstorter naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 229 242v0
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u. rogstorter naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 229 242v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1615 229 242v0
TAMMES, JOB Jop Tammes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 229 242v0
TAMMES, JOB Jop Tammes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 229 242v0
HERES, DIRK Dirck Heeres naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 229 242v0
HERES, DIRK Dirck Heeres naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 229 242v0
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorter verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v0
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorter verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v0
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorter verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v0
EEDES, TJITSKE Tyeets Aedes koper kamer en loods Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
EEDES, TJITSKE Tyeets Aedes koper kamer en loods Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
EEDES, TJITSKE Tyeets Aedes koper kamer en loods Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
, KLAAS Claes Happel naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
, PIETER Pieter Eenckes verkoper Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r0
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carstes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carstes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carstes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
PIEBES, PAULUS wijlen Pals Pybes koper Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
PIEBES, PAULUS wijlen Pals Pybes koper Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
, de hof van Lijntien Vlasblom naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r0
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena koper ledige plaats Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena koper ledige plaats Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena koper ledige plaats Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
, KORNELIS Cornelis timmerman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r0
JANS, PIER Pier Jansen , c.u. brouwer koper twee kamers met een plaatsje Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r0
JANS, PIER Pier Jansen , c.u. brouwer koper twee kamers met een plaatsje Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r0
ULBES, JETSKE Jets Uulbes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r0
ULBES, JETSKE Jets Uulbes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r0
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever koper huis Gardenierstraat 1711 245 159v0
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever koper huis Gardenierstraat 1711 245 159v0
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever koper huis Gardenierstraat 1711 245 159v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1711 245 159v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1711 245 159v0
FRANSES, KLAAS als bewoner Claes Fransen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1711 245 159v0
FRANSES, KLAAS als bewoner Claes Fransen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1711 245 159v0
FRANSES, KLAAS als bewoner Claes Fransen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1711 245 159v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1711 245 159v0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1711 245 159v0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1711 245 159v0
KOK, de hof van de vroedsman Kok naastligger ten westen Gardenierstraat 1711 245 159v0
WIJNALDA, oud burgemeester Winalda naastligger ten noorden Gardenierstraat 1711 245 159v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper Gardenierstraat 1711 245 159v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper Gardenierstraat 1711 245 159v0
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendrix koper 1/3 kamer met toebehoren Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendrix koper 1/3 kamer met toebehoren Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
, Doopsgezinde Gemeente huis naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
HESSELS, PIETER de tuin van Pyter Hessels naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
HESSELS, PIETER de tuin van Pyter Hessels naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
JAKOBS, BOTE de tuin van Botte Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
JAKOBS, BOTE de tuin van Botte Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
JANS, HILTJE Hiltie Jans verkoper Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
JANS, HILTJE Hiltie Jans verkoper Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
SIEMENS, DOEDE wijlen Doede Symens verkoper Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
SIEMENS, DOEDE wijlen Doede Symens verkoper Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v0
, N. N. koper provisioneel huisje Gardenierstraat 1605 228 452r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1605 228 452r0
KLASES, TRIJNTJE de weduwe Trijn Claesses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 452r0
KLASES, TRIJNTJE de weduwe Trijn Claesses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 452r0
KLASES, TRIJNTJE de weduwe Trijn Claesses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 452r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1605 228 452r0
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 452r0
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 452r0
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 452r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1605 228 452r0
BERENDS, JOOST Joost Berns , voor zijn kinderen verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r0
BERENDS, JOOST Joost Berns , voor zijn kinderen verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r0
BERENDS, JOOST Joost Berns , voor zijn kinderen verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r0
SIETSES, IETJE wijlen Yd Sytzes verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r0
SIETSES, IETJE wijlen Yd Sytzes verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tyaerdts slager verkoper q.q. Gardenierstraat 1605 228 452r0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tyaerdts slager verkoper q.q. Gardenierstraat 1605 228 452r0
KORNELIS, STIJNTJE Styn Cornelis verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r0
KORNELIS, STIJNTJE Styn Cornelis verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r0
KORNELIS, STIJNTJE Styn Cornelis verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r0
SIETSES, KORNELIS wijlen Cornelis Sytzes verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r0
SIETSES, KORNELIS wijlen Cornelis Sytzes verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r0
JANS, BEREND Beernt Jansen wever koper kamer en plaats daarachter Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
JANS, BEREND Beernt Jansen wever koper kamer en plaats daarachter Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
THOMAS, JOUKJE Jouckien Thomas koper Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
THOMAS, JOUKJE Jouckien Thomas koper Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
JILTS, LIJSBET Lijsbeth Jiltes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
JILTS, LIJSBET Lijsbeth Jiltes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
BANGA, TRIJNTJE de hof van Trijntie Banga naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
DIRKS, SIEMEN Simen Dirxen verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
DIRKS, SIEMEN Simen Dirxen verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
DIRKS, SIEMEN Simen Dirxen verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
KLASES, DIRK Dirck Clasen verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
KLASES, DIRK Dirck Clasen verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
KLASES, DIRK Dirck Clasen verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
, verkoper Gardenierstraat NZ 1662 238 143v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper huis Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper huis Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
, MAGDALENA Madalena Louwys koper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
JAKOBS, DIRK Dyrck Jacobs wever naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
JAKOBS, DIRK Dyrck Jacobs wever naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
, HENDRIK Hendrick metselaar naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
ALLES, Ryene Alles verkoper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
ALLES, Ryene Alles verkoper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
ALLES, Ryene Alles verkoper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem koopman koper huis Gardenierstraat 1605 228 453r0
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem koopman koper huis Gardenierstraat 1605 228 453r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1605 228 453r0
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS de kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloem koopman naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 453r0
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS de kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloem koopman naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 453r0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1605 228 453r0
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS de kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloem koopman naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 453r0
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS de kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloem koopman naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 453r0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1605 228 453r0
JANS, DIRK Dyrck Jansen wever eerdere eigenaar Gardenierstraat 1605 228 453r0
JANS, DIRK Dyrck Jansen wever eerdere eigenaar Gardenierstraat 1605 228 453r0
, verkoper Gardenierstraat 1605 228 453r0
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst koper provisioneel 1/2 hof Gardenierstraat 1669 239 40va0
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst koper provisioneel 1/2 hof Gardenierstraat 1669 239 40va0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1669 239 40va0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1669 239 40va0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1669 239 40va0
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1669 239 40va0
FOPPES, FOPPE de nagelaten hof van Foppe Foppes oud rentmeester verkoper Gardenierstraat 1669 239 40va0
FOPPES, FOPPE de nagelaten hof van Foppe Foppes oud rentmeester verkoper Gardenierstraat 1669 239 40va0
FOPPES, FOPPE de nagelaten hof van Foppe Foppes oud rentmeester verkoper Gardenierstraat 1669 239 40va0
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst, c.u. koper 1/2 hof met een prieeltje, bomen, planten en wijnstokken (in het geheel voor 600 GG ?) Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v0
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst, c.u. koper 1/2 hof met een prieeltje, bomen, planten en wijnstokken (in het geheel voor 600 GG ?) Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v0
, JOOST de hof van mr. Joost Havestadt naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v0
FOPPES, FOPPE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Foppe Foppes , sr. verkoper Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v0
FOPPES, FOPPE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Foppe Foppes , sr. verkoper Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v0
FOPPES, FOPPE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Foppe Foppes , sr. verkoper Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v0
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens pannenbakker koper woning Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens pannenbakker koper woning Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
RITSKES, GRIETJE Grietje Ritskes huurder Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
RITSKES, GRIETJE Grietje Ritskes huurder Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
, verkoper Gardenierstraat NZ 1769 257 118v0
HIDDES, THOMAS Tomas Hiddes varenspersoon koper huis Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
HIDDES, THOMAS Tomas Hiddes varenspersoon koper huis Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus koper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus koper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus koper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
UILKES, DIRK Dirck Uilkens naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
UILKES, DIRK Dirck Uilkens naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
, de erfgenamen van wijlen oud burgervaandrig Scherneboek naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
SIETES, KLAAS Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
SIETES, KLAAS Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
HENDRIKS, SIKJE wijlen Sicke Hendrix verkoper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
HENDRIKS, SIKJE wijlen Sicke Hendrix verkoper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r0
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koopman koper fraaie woning Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koopman koper fraaie woning Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs huurder Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs huurder Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
, JAN Jan Damast verpachter grond Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
, ALBERT Albert Noordga naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs mr. koperslager verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs mr. koperslager verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs , minderjarig verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs , minderjarig verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs , minderjarig verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs , minderjarig verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs erflater Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs erflater Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
JANS, GERRIT Gerryt Jans bontwever koper huis Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
JANS, GERRIT Gerryt Jans bontwever koper huis Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
JANS, ANTJE Antje Jans koper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
JANS, ANTJE Antje Jans koper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
HAARLEM, JAN JANS Jan Jans van Haarlem mr. bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
HAARLEM, JAN JANS Jan Jans van Haarlem mr. bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
, JAKOB Jacob Terdijst koper kamer met de ledige plaats, tuin en hof daarachter Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
, een kamer in de Romastraat [staat: Apotekarsstraat] naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
GRAAF, HARMEN KLASES Harmen Claessen de Graeff koper huis met ledige plaats erachter Gardenierstraat 1636 234 9v0
GRAAF, HARMEN KLASES Harmen Claessen de Graeff koper huis met ledige plaats erachter Gardenierstraat 1636 234 9v0
GRAAF, HARMEN KLASES Harmen Claessen de Graeff koper huis met ledige plaats erachter Gardenierstraat 1636 234 9v0
PIETERS, SIETSKE Sydske Pytters koper Gardenierstraat 1636 234 9v0
PIETERS, SIETSKE Sydske Pytters koper Gardenierstraat 1636 234 9v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1636 234 9v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v0
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1636 234 9v0
PIETERS, FRANS Frans Pytters naastligger ten westen Gardenierstraat 1636 234 9v0
PIETERS, FRANS Frans Pytters naastligger ten westen Gardenierstraat 1636 234 9v0
ENGELS, ENGEL Engel Engels verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v0
ENGELS, ENGEL Engel Engels verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v0
ENGELS, ENGEL Engel Engels verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v0
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v0
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v0
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v0
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters mr. chirurgijn koper twee dwarskamers Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters mr. chirurgijn koper twee dwarskamers Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
RINSES, BEITSKE Beitske Rinses koper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
RINSES, BEITSKE Beitske Rinses koper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
, een zilveren ducaton toehaak Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
KNIJFF, JAN de kamers en plaats van Jan Knijff naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
, legdige plaats naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v0
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknecht koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v0
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknecht koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v0
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v0
, TRIJNTJE Trijntje huurder Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v0
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v0
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v0
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v0
TAKENS, BERNARDUS Bernardus van Taken koopman verkoper Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v0
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschop bontwever koper huis en weefwinkel Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
GERBENS, PIETER de weduwe van wijlen Pyter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
GERBENS, PIETER de weduwe van wijlen Pyter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
, PIETER Pieter naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer koopman naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer koopman naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
, GERRIT Gerrit naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogman bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogman bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
, BEREND Baarnd Verlage bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
OTTES, JAN de nalatenschap van wijlen Jan Ottes Hilbers bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
OTTES, JAN de nalatenschap van wijlen Jan Ottes Hilbers bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1773 258 116r0
, N. N. koper provisioneel huis en plaats van 4 voet en 5 duim Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
, HENDRIK Hendrik smid naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
SCHELTES, LIEUWE Lieuue Scheltes naastligger ten zuiden ([dit is aan de andere kant van de straat]) Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
SCHELTES, LIEUWE Lieuue Scheltes naastligger ten zuiden ([dit is aan de andere kant van de straat]) Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
SPOEL, ROMKE de weduwe van wijlen Romcke Spoel naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
JANS, FRANS de crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Frans Jansen , c.u. verkoper Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
JANS, FRANS de crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Frans Jansen , c.u. verkoper Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gisberts mr. timmerman koper door niaar kamer met een achteruit Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gisberts mr. timmerman koper door niaar kamer met een achteruit Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
HIELKES, SIETSE Sytse Hilckes geniaarde koper Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
HIELKES, SIETSE Sytse Hilckes geniaarde koper Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
MEINERTS, TRIJNTJE Trijntie Meynerts geniaarde koper Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
MEINERTS, TRIJNTJE Trijntie Meynerts geniaarde koper Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
DALEN, TEUNIS WILLEMS de verkopers Theunis Willims van Dalen, c.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
DALEN, TEUNIS WILLEMS de verkopers Theunis Willims van Dalen, c.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
SINTS, ROMKE de weduwe van wijlen Romcke Sents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
SINTS, ROMKE de weduwe van wijlen Romcke Sents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
DALEN, TEUNIS WILLEMS Theunis Willims van Dalen verkoper Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
DALEN, TEUNIS WILLEMS Theunis Willims van Dalen verkoper Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
BAERDT, PIETJE Pytie Baerts verkoper Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
, N. N. koper provisioneel kamer met achteruit of tuintje Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
DALEN, TEUNIS WILLEMS Thonis Willems van Dalen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
DALEN, TEUNIS WILLEMS Thonis Willems van Dalen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
SINTS, ROMKE Romcke Sents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
SINTS, ROMKE Romcke Sents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsbarts , of zijn successeur naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsbarts , of zijn successeur naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
FONGERS, TETTE de nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
FONGERS, TETTE de nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
FONGERS, TETTE de nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
KLASES, BERBER wijlen Berber Claesses verkoper Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
KLASES, BERBER wijlen Berber Claesses verkoper Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
KLASES, BERBER wijlen Berber Claesses verkoper Gardenierstraat 1 1657 237 257v0
WIEBRENS, JAN Jan Wyberens mr. kleermaker koper kamer met een tuintje erachter Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
WIEBRENS, JAN Jan Wyberens mr. kleermaker koper kamer met een tuintje erachter Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
KORNELIS, SJOUKJE Siouckien Cornelis koper Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
KORNELIS, SJOUKJE Siouckien Cornelis koper Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
KORNELIS, SJOUKJE Siouckien Cornelis koper Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagel naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagel naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
, JAN Jan kuiper naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
JOHANNES, AUKJE Auck Joannis verkoper Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
JOHANNES, AUKJE Auck Joannis verkoper Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
JAKOBS, LOLKE wijlen Lolcke Jacobs verkoper Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
JAKOBS, LOLKE wijlen Lolcke Jacobs verkoper Gardenierstraat 1 1666 239 57r0
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jogchums koper kamer met een tuintje Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jogchums koper kamer met een tuintje Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
JANS, ANTJE Antie Jans koper Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
JANS, ANTJE Antie Jans koper Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
ARENDS, GERRIT Gerrit Aarents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
ARENDS, GERRIT Gerrit Aarents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
ARENDS, GERRIT Gerrit Aarents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
ROSEN, A. burgemeester A. Roosen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper Gardenierstraat 1 1750 252 87r0
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sjouwer Admiraliteit koper huis en tuintje Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sjouwer Admiraliteit koper huis en tuintje Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
BOUWES, AATJE Attie Bouwes koper Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
BOUWES, AATJE Attie Bouwes koper Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
BOUWES, AATJE Attie Bouwes koper Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offeringa naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jochums zoutdrager verkoper Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jochums zoutdrager verkoper Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Gardenierstraat 1 1761 255 69v0
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Gardenie