Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekschipper op Leeuwarden koper huis Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekschipper op Leeuwarden koper huis Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekschipper op Leeuwarden koper huis Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
AGES, SIEMEN Symon Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
AGES, SIEMEN Symon Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
AGES, SIEMEN Symon Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
MEINERTS, DIRK Dirk Meynerts , c.u. wijdschipper huurder Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
MEINERTS, DIRK Dirk Meynerts , c.u. wijdschipper huurder Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
GERRITS, GERRIT Gorryt Gorryts verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
GERRITS, GERRIT Gorryt Gorryts verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
SIETSES, TEEKE Take Sytses mr. smid verkoper q.q. Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
SIETSES, TEEKE Take Sytses mr. smid verkoper q.q. Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
GERRITS, LAMMERT Lammert Gerryts , uitlandig verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
GERRITS, LAMMERT Lammert Gerryts , uitlandig verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va0
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koopman koper kamer (plaats nr. 14 ten zuiden gelegen is in de koop inbegrepen) Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koopman koper kamer (plaats nr. 14 ten zuiden gelegen is in de koop inbegrepen) Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer eerdere bewoner Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer eerdere bewoner Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
, N. N. naastligger ten westen Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
TJALLINGS, BINKE Bente Tziallings verkoper Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
TJALLINGS, BINKE Bente Tziallings verkoper Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
DOUWES, Geertgien Douues verkoper Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
DOUWES, Geertgien Douues verkoper Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
DOUWES, Geertgien Douues verkoper Jan Ruurdstraat OZ 1614 229 231v0
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes koper huis Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes koper huis Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes koper huis Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar koper Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
BOTES, TJERK meerderjarige jongeman Tjerk Botes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
BOTES, TJERK meerderjarige jongeman Tjerk Botes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
BOTES, TJERK meerderjarige jongeman Tjerk Botes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts mr. gortmaker koper provisioneel woning Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts mr. gortmaker koper provisioneel woning Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
MOOIMAN, WIEBE PIETERS Wybe Pyters Moyman koopman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
MOOIMAN, WIEBE PIETERS Wybe Pyters Moyman koopman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
, het eerste in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauw verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
GERBENS, AUKE Auke Gerbens pelmolenaar koper huis Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v0
GERBENS, AUKE Auke Gerbens pelmolenaar koper huis Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v0
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v0
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v0
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v0
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v0
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v0
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar mr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassau verkoper Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v0
TJERKS, BOTE Bote Tjerx , c.u. schuitschipper koper huis Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
TJERKS, BOTE Bote Tjerx , c.u. schuitschipper koper huis Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix huurder Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix huurder Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
GERRITS, ANTONIUS Antony Gerryts , c.u. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
GERRITS, ANTONIUS Antony Gerryts , c.u. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Rooda naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Rooda naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteecken Jan Ruurdstraat 1 de Drie Loodsluiden 1621 230 281v0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteecken Jan Ruurdstraat 1 de Drie Loodsluiden 1621 230 281v0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteecken Jan Ruurdstraat 1 de Drie Loodsluiden 1621 230 281v0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1 1621 230 281v0
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1621 230 281v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1621 230 281v0
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1621 230 281v0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc. pachter van de Landschaps brieven crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 1 1621 230 281v0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc. pachter van de Landschaps brieven crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 1 1621 230 281v0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc. pachter van de Landschaps brieven crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 1 1621 230 281v0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 1 1621 230 281v0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 1 1621 230 281v0
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes koper Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes koper Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
, een gouden ducaat toehaak Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopman verkoper Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopman verkoper Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopman verkoper Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r0
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp griffier Admiraliteit koper huis Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp griffier Admiraliteit koper huis Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
VRIES, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit de Vries huurder Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
BOUWKNECHT, EVERT Evert Bouwknegt schipper naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
HORREUS, GERARDUS Gerardus Horreus predikant verkoper Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v0
LOUWS, WILLEM Willem Louws , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
LOUWS, WILLEM Willem Louws , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r0
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de haven Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de haven Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de haven Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
SIEBRENS, ROUKE wijlen Roucke Sybrants koper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
SIEBRENS, ROUKE wijlen Roucke Sybrants koper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
LOUWS, WILLEM grondpacht uit het huis van Willem Louws eigenaar perceel Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
LOUWS, WILLEM grondpacht uit het huis van Willem Louws eigenaar perceel Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
, N. N. naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u. verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u. verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
, N. N. naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donker verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donker verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
HOMAN, burgervaandrig Homans verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
STELLINGWERF, PETRUS sr. Petrus Stellingwerf koopman koper huis Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
KUIK, STEFFEN Steeven Cuik naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
TJERKS, BOTE Boote Tjerks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
TJERKS, BOTE Boote Tjerks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
PIETERS, HENDRIK wijlen Hendrik Pytters verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
PIETERS, HENDRIK wijlen Hendrik Pytters verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper huis Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper huis Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
, N. N. huurder (p.j.) Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
LOUWS, WILLEM Willem Louus verkoper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
LOUWS, WILLEM Willem Louus verkoper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues koper huis Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues koper huis Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues koper huis Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DREEUWIS, MAAIKE Maycke Drewis koper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DREEUWIS, MAAIKE Maycke Drewis koper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DREEUWIS, MAAIKE Maycke Drewis koper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN naastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN naastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN naastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
SIERKS, GERRIT Gerryt Syrcks naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
SIERKS, GERRIT Gerryt Syrcks naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douues verkoper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douues verkoper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douues verkoper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
SIEBRENS, ROMKE wijlen Romcke Sybrens verkoper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
SIEBRENS, ROMKE wijlen Romcke Sybrens verkoper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
OKKES, BAUKJE Baukjen Ockes koper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
OKKES, BAUKJE Baukjen Ockes koper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
HANIA, de weduwe van wijlen burgemeester Hania naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
GERBENS, AUKE wijlen Auke Gerbens naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
GERBENS, AUKE wijlen Auke Gerbens naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
NAUTA, AALTJE Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
STELLINGWERF, JOCHEM wijlen Jogchem Stellingwerf verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
NAUTA, AALTJE Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
STELLINGWERF, BAUKJE Baukje Stellingwerf verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
STELLINGWERF, PIETER wijlen Pyter Stellingwerf erflater Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
TEEDES, JOUKE Joucke Tades , of zijn rechthebbenden naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
TEEDES, JOUKE Joucke Tades , of zijn rechthebbenden naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks , c.u. mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks , c.u. mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks , c.u. mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman, c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman, c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DIRKS, JAN naastligger Jan Dirx verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DIRKS, JAN naastligger Jan Dirx verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DIRKS, JAN naastligger Jan Dirx verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DREEUWIS, MAAIKE Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DREEUWIS, MAAIKE Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DREEUWIS, MAAIKE Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes , absent verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes , absent verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes , absent verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
TJEERDS, WALING Walingh Tierdtsen verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
TJEERDS, WALING Walingh Tierdtsen verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r0
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes koper huis Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes koper huis Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes koper huis Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
, JOHANNES Joannis Buningsveldt kok van het noordelijke jacht huurder Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
AGES, SIEMEN het huis van Symen Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
AGES, SIEMEN het huis van Symen Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
AGES, SIEMEN het huis van Symen Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
AMBROSIUS, WIETSKE Wytske Ambrosius verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
AMBROSIUS, WIETSKE Wytske Ambrosius verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
AMBROSIUS, WIETSKE Wytske Ambrosius verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
KORNELIS, PIETER wijlen Pyeter Cornelis trekschipper verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
KORNELIS, PIETER wijlen Pyeter Cornelis trekschipper verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
KORNELIS, PIETER wijlen Pyeter Cornelis trekschipper verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
, GOSSE Gosse Rix verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirksen metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirksen metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirksen metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
ZANDSTRA, JAN oud burgemeester Jan Sanstra naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
MOOIMAN, WIEBE Wybe Moyman naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
HEMKES, FOLKERT de erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes grootveerschipper verkoper Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
HEMKES, FOLKERT de erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes grootveerschipper verkoper Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra0
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u. smalschipper koper huis Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u. smalschipper koper huis Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirks metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirks metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirks metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
ZANDSTRA, JAN oud burgemeester Jan Sanstra naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
MOOIMAN, WIEBE Wybe Moyman naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
HEMKES, FOLKERT de weduwe en erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes wijdschipper verkoper Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
HEMKES, FOLKERT de weduwe en erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes wijdschipper verkoper Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v0
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercks koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercks koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
RUURDS, HOUKJE Houck Ryuerdts koper Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
RUURDS, HOUKJE Houck Ryuerdts koper Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
ANNES, LAMMERT de gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
ANNES, LAMMERT de gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
ANNES, LAMMERT de gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman verkoper Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman verkoper Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
JOHANNES, TJALTJE Tyal Johannes verkoper Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
JOHANNES, TJALTJE Tyal Johannes verkoper Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
TJEERDS, Tzierdtie Tiaerds koper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
TJEERDS, Tzierdtie Tiaerds koper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
KUIK, STEFFEN Steeven Cuyk koper huis Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
THEOTARDI, EVA Eva Theotardi koper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
, een ducaat voor de dochter van de verkoper toehaak Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
SMEDING, Smeedingh contrarolleur naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pyters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pyters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huis Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huis Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huis Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
SMEDING, Smedingh contrarolleur naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
KINGMA, RINTJE de dogter van Rintie Kingma naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeester verkoper Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeester verkoper Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r0
MARTENS, PIETER Pyter Martens koper huis Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
MARTENS, PIETER Pyter Martens koper huis Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs koper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs koper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
ANNES, de lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
ANNES, de lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
ANNES, de lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
RUURDS, JAN Jan Ruyrdts houtkoper naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
RUURDS, JAN Jan Ruyrdts houtkoper naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
ROUKES, Habell Rouckes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
ROUKES, Habell Rouckes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
PIJPLING, GERRIT SIERKS Gerryt Siercx Pinplinch verkoper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
PIJPLING, GERRIT SIERKS Gerryt Siercx Pinplinch verkoper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
RUURDS, HOUKJE Houck Rioerdts verkoper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
RUURDS, HOUKJE Houck Rioerdts verkoper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v0
HEMKES, FOLKERT Folkart Hemkes , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
HEMKES, FOLKERT Folkart Hemkes , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Reurds Sanstra naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Reurds Sanstra naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
, de hier genoemde ledige plaats naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
ROUKES, HEEBELTJE Hebel Roukes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
ROUKES, HEEBELTJE Hebel Roukes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
MARTENS, PIETER Piter Martens , c.u. verkoper Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
MARTENS, PIETER Piter Martens , c.u. verkoper Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v0
, N. N. koper huis Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx verkoper q.q. Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx verkoper q.q. Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
TJEERDS, Tiaertske Tiaerdts verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
TJEERDS, Tiaertske Tiaerdts verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver en brouwer van 't Seepaert koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 het Zeepaard 1617 230 69v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver en brouwer van 't Seepaert koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 het Zeepaard 1617 230 69v0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
, TJEERDJE Tiaertke Tiaerdes verkoper Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v0
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeester koper huis Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeester koper huis Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
HENDRIKS, Lubjen Hendriks koper Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
HENDRIKS, Lubjen Hendriks koper Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
SMEDING, JOHANNES Johannes Smedingh contrarolleur naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
KINGMA, RINTJE Rintie Kingma, n.u. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes grootschipper verkoper Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes grootschipper verkoper Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes grootschipper verkoper Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v0
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
JOHANNES, TJALTJE Tyal Johannes koper Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
JOHANNES, TJALTJE Tyal Johannes koper Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
ANNES, LAMMERT de gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
ANNES, LAMMERT de gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
ANNES, LAMMERT de gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver verkoper Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver verkoper Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
HEERMA, WISKJE juffrouw Wisck Heerma koper huis Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
HEREMA, IEPE Ippe van Heerema koper Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
, verpachter grond Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
, JAN Jan slotmaker naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
, N. N. naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
OS, GOVERT Govert van Os verkoper Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
JANS, ANTJE Anna Janses verkoper Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
JANS, ANTJE Anna Janses verkoper Jekelsteeg 1 1605 228 470r0
RINSES, RINSE Rintse Rintses koper kamer Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
RINSES, RINSE Rintse Rintses koper kamer Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems koper Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems koper Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
, verpachter grond ([staat: 5 stuivers en een blank]) Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
RIENKS, PIETER Pyter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
RIENKS, PIETER Pyter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
, HARMEN Harmen brouwer naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
KLASES, HESSEL Hessel Claes verkoper Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
KLASES, HESSEL Hessel Claes verkoper Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
KLASES, HESSEL Hessel Claes verkoper Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
JAKOBS, HOUKJE Houck Jacobs verkoper Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
JAKOBS, HOUKJE Houck Jacobs verkoper Jekelsteeg 1 1611 229 67v0
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedtses koper q.q. kamer Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedtses koper q.q. kamer Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper q.q. Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper q.q. Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
, koper Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
, verpachter grond ([staat: 5 stuivers en een blank]) Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
RIENKS, PIETER Pieter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
RIENKS, PIETER Pieter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
GERRITS, GERRIT de steeg bij Gerryt Gerryts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
GERRITS, GERRIT de steeg bij Gerryt Gerryts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
, HARMEN Harmen brouwer naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
RINSES, RINSE Rintse Rintses verkoper Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
RINSES, RINSE Rintse Rintses verkoper Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems verkoper Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems verkoper Jekelsteeg 1 1620 230 242v0
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts Ens koper q.q. 7-00-00 gg jaarlijkse losbare renten Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts Ens koper q.q. 7-00-00 gg jaarlijkse losbare renten Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
STOFFELS, MARTEN de nagelaten weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
STOFFELS, MARTEN de nagelaten weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
SANNES, TJEERD Tyaerdt Sannes naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
SANNES, TJEERD Tyaerdt Sannes naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
, GRIETJE Grietien naastligger ten westen ([staat: Grietien Pieter Huyberts]) Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
HUBERTS, PIETER wijlen Pieter Huyberts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
HUBERTS, PIETER wijlen Pieter Huyberts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
MICHIELS, JASPER Jasper Michiels naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
MICHIELS, JASPER Jasper Michiels naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
ALLERTS, IDS Ydts Allerts verkoper Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
ALLERTS, IDS Ydts Allerts verkoper Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
ALLERTS, IDS Ydts Allerts verkoper Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
TJITSES, SJOUKJE Siouck Tijesses verkoper Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
TJITSES, SJOUKJE Siouck Tijesses verkoper Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
BOELES, KLAAS Claes Boelis koper kamer Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
BOELES, KLAAS Claes Boelis koper kamer Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
BOELES, KLAAS Claes Boelis koper kamer Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
SIETSES, GELSKE Gerls Sytses koper Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
SIETSES, GELSKE Gerls Sytses koper Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
, verpachter grond ([staat: 5 stuivers en een blank]) Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
RINTJES, PIETER Pieter Rintyes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
RINTJES, PIETER Pieter Rintyes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
, N. N. naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
, HARMEN Harmen brouwer naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
, verkoper ([staat: ten profijte van de arme ledematen van hun geloofsgenoten]) Jekelsteeg 1 1627 232 16v0
, N. N. koper provisioneel twee kamers Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircx naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircx naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircx naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
ANSKES, TETJE de erfgename van Teth Ansckes uitdraagster naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
ANSKES, TETJE de erfgename van Teth Ansckes uitdraagster naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
ANSKES, TETJE de erfgename van Teth Ansckes uitdraagster naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
HILLEBRANDS, HUBERT Huybert Hilbrants verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
HILLEBRANDS, HUBERT Huybert Hilbrants verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
EEDES, BINKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Bent Aedes verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
EEDES, BINKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Bent Aedes verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
EEDES, BINKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Bent Aedes verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
HILLEBRANDS, ANTJE Anna Hilbrants verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
HILLEBRANDS, ANTJE Anna Hilbrants verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
EEDES, ANTJE Antke Aedes verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
EEDES, ANTJE Antke Aedes verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
EEDES, ANTJE Antke Aedes verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
JANS, Taydts Jans verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
JANS, Taydts Jans verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
, N. N. verpachter grond ([staat: zes stuivers min een oortje]) Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
, ledige plaats naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wibrants naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wibrants naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
, N. N. naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
RIENKS, PIETER wijlen Pieter Rinckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
RIENKS, PIETER wijlen Pieter Rinckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, FOKELE Foockle Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, FOKELE Foockle Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, FOKELE Foockle Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
RIENKS, RINSKE Reinsck Rinckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
RIENKS, RINSKE Reinsck Rinckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
, RIENK Rincke Tyalliffs verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, AUKJE Auck Doedes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, AUKJE Auck Doedes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, AUKJE Auck Doedes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, TIETJE Tied Doedes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, TIETJE Tied Doedes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
DOEDES, TIETJE Tied Doedes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
, N. N. koper provisioneel twee aparte kamers naast elkaar Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
DIRKS, RIEMER Rieme Dirx naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
DIRKS, RIEMER Rieme Dirx naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
DIRKS, RIEMER Rieme Dirx naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
ANSKES, TETJE de erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
ANSKES, TETJE de erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
ANSKES, TETJE de erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
, N. N. verkoper Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
, N. N. koper huis Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrik Wigbolts naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrik Wigbolts naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
, HARMEN Harmen drager naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
, FRANS het huis van Frans reidmaker naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
, naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderen verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderen verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
HESSELS, SIEBREN Sibren Hessels verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
HESSELS, SIEBREN Sibren Hessels verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
JANS, ALBERT wijlen Albert Jansen verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
JANS, ALBERT wijlen Albert Jansen verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
GERRITS, AALTJE wijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
GERRITS, AALTJE wijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v0
, N. N. koper provisioneel kamer, bij het huis van Gerryt Gerryts in de steeg Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
, verpachter grond ([staat: 5 stuivers en een blank]) Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
, N. N. naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen brouwer naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
JANS, WILLEM Willem Jans , als oom verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
JANS, WILLEM Willem Jans , als oom verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
BOELES, KLAAS de zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
BOELES, KLAAS de zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
BOELES, KLAAS de zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
SIETSES, PIETER Pieter Sytses verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
SIETSES, PIETER Pieter Sytses verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
SIETSES, GERLOFKE Gerliff Sytses , voor zich en haar kind verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
SIETSES, GERLOFKE Gerliff Sytses , voor zich en haar kind verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
BOELES, KLAAS wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
BOELES, KLAAS wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
BOELES, KLAAS wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
BOS, LIJSBET LUCAS Lijsbet Luicas Bos koper huis Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
BOS, LIJSBET LUCAS Lijsbet Luicas Bos koper huis Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
BOS, LUCAS Luicas Bos koper Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
, HARMEN Harmen wieldraaier huurder Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
, verpachter grond Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
BUMA, WOPKE burgemeester Wopco Buma naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
, naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
FREERKS, BOTE Bote Freerks naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
FREERKS, BOTE Bote Freerks naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
PIETERS, IEFKE Yfke Pyters verkoper Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
PIETERS, IEFKE Yfke Pyters verkoper Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pyters Roorda mr. ijzersmid verkoper Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pyters Roorda mr. ijzersmid verkoper Jekelsteeg 1 1742 250 238v0
KLASES, SIETSE Sytse Claessen , c.u. scheepstimmerman koper huis, loods en plaats Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
KLASES, SIETSE Sytse Claessen , c.u. scheepstimmerman koper huis, loods en plaats Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
KLASES, SIETSE Sytse Claessen , c.u. scheepstimmerman koper huis, loods en plaats Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
, N. N. verpachter grond Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
OLFERTS, IEDE het huis van Iede Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
OLFERTS, IEDE het huis van Iede Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
MARTENS, FOKKE het pas gekochte huis van Focke Martens naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
MARTENS, FOKKE het pas gekochte huis van Focke Martens naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
BERENDS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
BERENDS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
BERENDS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 259r0
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmerman koper huis Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmerman koper huis Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
TJEERDS, AUKJE Auck Tieerds koper Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
TJEERDS, AUKJE Auck Tieerds koper Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
, verpachter grond Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
, HENDRIK het huis van Hendrick Wigbolt naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
HARMENS, TRIJNTJE het andere huis van Trijntie Harmens naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
HARMENS, TRIJNTJE het andere huis van Trijntie Harmens naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
OLFERTS, EEDE het huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
OLFERTS, EEDE het huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
HARMENS, TRIJNTJE het hoekhuis van Trijntie Harmens naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
HARMENS, TRIJNTJE het hoekhuis van Trijntie Harmens naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
, N. N. koper provisioneel kamer Jekelsteeg 1 1628 232 62r0
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1628 232 62r0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 62r0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 62r0
, N. N. naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1628 232 62r0
, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen brouwer naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1628 232 62r0
, N. N. verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 62r0
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks scheepstimmerman koper huis Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks scheepstimmerman koper huis Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
DOUWES, ANTJE Antje Douwes koper Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
DOUWES, ANTJE Antje Douwes koper Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
DOUWES, ANTJE Antje Douwes koper Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
, naastligger ten oosten Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
VEER, KORNELIS Cornelis van der Veer naastligger ten zuiden Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten westen Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
JANS, WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Jans naastligger ten noorden Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
JANS, WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Jans naastligger ten noorden Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma koopman verkoper Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
FRANSES, DIRK Dirck Fransen koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaats Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRANSES, DIRK Dirck Fransen koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaats Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRANSES, DIRK Dirck Fransen koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaats Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
KLASES, ANSKJE Ansck Clases koper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
KLASES, ANSKJE Ansck Clases koper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
KLASES, ANSKJE Ansck Clases koper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u. naastligger ten oosten Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u. naastligger ten oosten Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u. naastligger ten oosten Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
JANS, AGNIETJE Agniet Jans naastligger ten westen Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
JANS, AGNIETJE Agniet Jans naastligger ten westen Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses naastligger ten noorden Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses naastligger ten noorden Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses , voor zich en haar kinderen verkoper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses , voor zich en haar kinderen verkoper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendricks verkoper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendricks verkoper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses verkoper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses verkoper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
SIMKES, SIMKE Simcke Simckes verkoper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0
SIMKES, SIMKE Simcke Simckes verkoper Jekelsteeg 2 1630 232 162r0