Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
STIJL, SIEMEN Simon Stijl fabrikeur in bonten koper door niaar huis Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopman geniaarde koper Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopman geniaarde koper Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.s. bewoner Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.s. bewoner Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
TJERKS, ROELOF de verkoper Roelof Tjerks naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
TJERKS, ROELOF de verkoper Roelof Tjerks naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
STIJL, SIEMEN Symon Stijl koopman naastligger ten westen Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Karremanstraat ZZ 1774 258 130r0
JOHANNES, PIETER Pyter Johannes metselaar koper huis Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
JOHANNES, PIETER Pyter Johannes metselaar koper huis Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
, JAN Jan naastligger ten zuiden ([staat: Franeker Jan]) Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
, naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
PIETERS, HOMME Homme Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
PIETERS, HOMME Homme Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
TEEKES, Fied Takes , voor haar kinderen verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
TEEKES, Fied Takes , voor haar kinderen verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
HARMENS, HENDRIK wijlen Hendrick Harmens verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
HARMENS, HENDRIK wijlen Hendrick Harmens verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
HENDRIKS, HARMKE Harmen Hendricks verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
HENDRIKS, HARMKE Harmen Hendricks verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
, N. N. koper provisioneel huis Karremanstraat 1603 228 382v0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1603 228 382v0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1603 228 382v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1603 228 382v0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 1603 228 382v0
HASSELT, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Hasselt verkoper q.q. Karremanstraat 1603 228 382v0
HASSELT, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Hasselt verkoper q.q. Karremanstraat 1603 228 382v0
HASSELT, JAN JANS het weeskind van wijlen Jan Jans van Hasselt, de jonge verkoper Karremanstraat 1603 228 382v0
HASSELT, JAN JANS het weeskind van wijlen Jan Jans van Hasselt, de jonge verkoper Karremanstraat 1603 228 382v0
IENTES, AALTJE wijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat 1603 228 382v0
IENTES, AALTJE wijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat 1603 228 382v0
, N. N. koper provisioneel huis Karremanstraat 1625 231 53v0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1625 231 53v0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1625 231 53v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1625 231 53v0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 1625 231 53v0
WIEBRENS, DIRK het sterfhuis van Dirck Wibrants verkoper Karremanstraat 1625 231 53v0
WIEBRENS, DIRK het sterfhuis van Dirck Wibrants verkoper Karremanstraat 1625 231 53v0
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachter Karremanstraat 1597 228 36v0
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachter Karremanstraat 1597 228 36v0
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachter Karremanstraat 1597 228 36v0
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Syourdts smid verpachter grond Karremanstraat 1597 228 36v0
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Syourdts smid verpachter grond Karremanstraat 1597 228 36v0
, naastligger Karremanstraat 1597 228 36v0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1597 228 36v0
, EELKJE Eelck Swarties? naastligger ten zuiden Karremanstraat 1597 228 36v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1597 228 36v0
JAKOBS, TJEPKE Tyepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 1597 228 36v0
JAKOBS, TJEPKE Tyepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 1597 228 36v0
HANSES, DIRK Dierck Hansen verkoper Karremanstraat 1597 228 36v0
HANSES, DIRK Dierck Hansen verkoper Karremanstraat 1597 228 36v0
WIEBES, GRIETJE Griet Wybes verkoper Karremanstraat 1597 228 36v0
WIEBES, GRIETJE Griet Wybes verkoper Karremanstraat 1597 228 36v0
, N. N. koper kamer Karremanstraat 1612 229 77r0
, DIRK Dirck wever naastligger ten oosten Karremanstraat 1612 229 77r0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1612 229 77r0
, RIJK Rijck smid naastligger ten westen Karremanstraat 1612 229 77r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 1612 229 77r0
FREERKS, DOOITSE Doytse Freercx verkoper q.q. Karremanstraat 1612 229 77r0
FREERKS, DOOITSE Doytse Freercx verkoper q.q. Karremanstraat 1612 229 77r0
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat 1612 229 77r0
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat 1612 229 77r0
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat 1612 229 77r0
SIEMENS, SIEMEN de nagelaten weeskinderen van wijlen Symen Symens verkoper Karremanstraat 1612 229 77r0
SIEMENS, SIEMEN de nagelaten weeskinderen van wijlen Symen Symens verkoper Karremanstraat 1612 229 77r0
JOHANNES, EETSKE wijlen Eets Johannis verkoper Karremanstraat 1612 229 77r0
JOHANNES, EETSKE wijlen Eets Johannis verkoper Karremanstraat 1612 229 77r0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper huis Karremanstraat 1788 263 1r0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper huis Karremanstraat 1788 263 1r0
TEUNIS, RINSKE Rinske Teunis koper Karremanstraat 1788 263 1r0
TEUNIS, RINSKE Rinske Teunis koper Karremanstraat 1788 263 1r0
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 1788 263 1r0
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 1788 263 1r0
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 1788 263 1r0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1788 263 1r0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1788 263 1r0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1788 263 1r0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 1788 263 1r0
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 1788 263 1r0
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 1788 263 1r0
, BALT het testament van wijlen Baltus Moltsz verkoper Karremanstraat 1788 263 1r0
, wijlen Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 1788 263 1r0
IEPES, BEREND Beernt Ipes koper huis Karremanstraat 1599 228 157r0
IEPES, BEREND Beernt Ipes koper huis Karremanstraat 1599 228 157r0
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Karremanstraat 1599 228 157r0
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Karremanstraat 1599 228 157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verpachter grond (af te kopen met 35-00-00 cg) Karremanstraat 1599 228 157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verpachter grond (af te kopen met 35-00-00 cg) Karremanstraat 1599 228 157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verpachter grond (af te kopen met 35-00-00 cg) Karremanstraat 1599 228 157r0
JURJENS, GEERTJE Geertien Jurriens verpachter grond Karremanstraat 1599 228 157r0
JURJENS, GEERTJE Geertien Jurriens verpachter grond Karremanstraat 1599 228 157r0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1599 228 157r0
ARJENS, LUITJEN Luytien Arys naastligger ten zuiden Karremanstraat 1599 228 157r0
ARJENS, LUITJEN Luytien Arys naastligger ten zuiden Karremanstraat 1599 228 157r0
ARJENS, LUITJEN Luytien Arys naastligger ten zuiden Karremanstraat 1599 228 157r0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1599 228 157r0
KRIJNS, Haddewich Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat 1599 228 157r0
KRIJNS, Haddewich Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat 1599 228 157r0
KRIJNS, Haddewich Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat 1599 228 157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Karremanstraat 1599 228 157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Karremanstraat 1599 228 157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Karremanstraat 1599 228 157r0
JURJENS, GEERTJE Geertyen Jurryens verkoper Karremanstraat 1599 228 157r0
JURJENS, GEERTJE Geertyen Jurryens verkoper Karremanstraat 1599 228 157r0
HEMKES, HARING Haringh Hempckes koper huis, loods en plaatsje Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
HEMKES, HARING Haringh Hempckes koper huis, loods en plaatsje Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
SIPKES, GRIETJE Griet Sipckes koper Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
SIPKES, GRIETJE Griet Sipckes koper Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
SJOERDS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerdts smid verpachter grond ([of een afkoopsom van 20-00-00 cg]) Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
SJOERDS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerdts smid verpachter grond ([of een afkoopsom van 20-00-00 cg]) Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
PIPHRON, Piphron protesteert Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
HOMMES, JANKE Jantien Hommes verkoper Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
HOMMES, JANKE Jantien Hommes verkoper Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ 1618 230 127v0
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopman koper huis, loods en plaats Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopman koper huis, loods en plaats Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
SLAP, JAN Jan Slap mr. metselaar naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarder verkoper Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarder verkoper Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarder verkoper Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks verkoper Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks verkoper Karremanstraat OZ 1688 242 260v0
, GERARDUS Gerardus Feltsma chirurgijn koper hof met pangedekt prieel, wijnstok en vruchtbomen Karremanstraat 1729 247 256v0
DOUWES, LUITJEN de kinderen van Luitjen Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1729 247 256v0
DOUWES, LUITJEN de kinderen van Luitjen Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1729 247 256v0
DOUWES, LUITJEN de kinderen van Luitjen Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1729 247 256v0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1729 247 256v0
JANS, AALTJE Aeltje Jans naastligger ten westen Karremanstraat 1729 247 256v0
JANS, AALTJE Aeltje Jans naastligger ten westen Karremanstraat 1729 247 256v0
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat 1729 247 256v0
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat 1729 247 256v0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Karremanstraat 1729 247 256v0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Karremanstraat 1729 247 256v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat 1729 247 256v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat 1729 247 256v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat 1729 247 256v0
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaats Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaats Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaats Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
LIEUWES, ANTJE Anna Lyeuwes koper Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
LIEUWES, ANTJE Anna Lyeuwes koper Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
, verpachter grond Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
LOO, JAKOB Jacob van Loo naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
KRIJNS, PAULUS Poulus Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
KRIJNS, PAULUS Poulus Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
KRIJNS, PAULUS Poulus Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
MARTENS, AUKE Aucke Martens verkoper Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
MARTENS, AUKE Aucke Martens verkoper Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Karremanstraat OZ 1597 228 53r0
OLFERTS, LIJSBET Lijsbeth Olpherts koper kamer en kleine plaats erachter Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
OLFERTS, LIJSBET Lijsbeth Olpherts koper kamer en kleine plaats erachter Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
BOKKES, FEITSE wijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
BOKKES, FEITSE wijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
BOKKES, FEITSE wijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
, verpachter grond Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
, HARMEN Harmen soldaat naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
AUKES, PIETER Pyter Auckes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
AUKES, PIETER Pyter Auckes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
AUKES, PIETER Pyter Auckes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
, naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
, STEFFEN Steffen Gunther verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
HARMENS, SIERK Sierck Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
HARMENS, SIERK Sierck Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
, verkoper Karremanstraat OZ 1612 229 91v0
RIENKS, POPKJE Popkjen Rienx koper hof met prieel, wijnstok en vruchtbomen Karremanstraat 1710 245 120r0
RIENKS, POPKJE Popkjen Rienx koper hof met prieel, wijnstok en vruchtbomen Karremanstraat 1710 245 120r0
FOKKES, REIER wijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat 1710 245 120r0
FOKKES, REIER wijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat 1710 245 120r0
FOKKES, REIER wijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat 1710 245 120r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1710 245 120r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1710 245 120r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1710 245 120r0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1710 245 120r0
, JAN Jan baantjer naastligger ten westen Karremanstraat 1710 245 120r0
RUISKE, GRIETJE Grietien Ruiske naastligger ten noorden Karremanstraat 1710 245 120r0
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters mr. schilderaar verkoper Karremanstraat 1710 245 120r0
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters mr. schilderaar verkoper Karremanstraat 1710 245 120r0
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de achttien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1656 237 61r1
, eigenaar perceel Karremanstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Karremanstraat 1656 237 61r1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de achttien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1656 237 61r1
JOUKES, SIEBREN grondpacht uit het huis van Sybrant Jouckes eigenaar perceel Karremanstraat 1656 237 61r1
JOUKES, SIEBREN grondpacht uit het huis van Sybrant Jouckes eigenaar perceel Karremanstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Karremanstraat 1656 237 61r1
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koopman koper huis Karremanstraat 1784 261 170r0
TIETES, KLAAS Claas Tytes huurder Karremanstraat 1784 261 170r0
TIETES, KLAAS Claas Tytes huurder Karremanstraat 1784 261 170r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 1784 261 170r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 1784 261 170r0
STAMBKE, dr. Stambke naastligger ten oosten Karremanstraat 1784 261 170r0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 1784 261 170r0
JANS, GRIETJE Grietje Jansen verkoper Karremanstraat 1784 261 170r0
JANS, GRIETJE Grietje Jansen verkoper Karremanstraat 1784 261 170r0
KUIPER, PIETER KORNELIS wijlen Pieter Cornelis Cuiper verkoper Karremanstraat 1784 261 170r0
KUIPER, PIETER KORNELIS wijlen Pieter Cornelis Cuiper verkoper Karremanstraat 1784 261 170r0
KUIPER, PIETER KORNELIS wijlen Pieter Cornelis Cuiper verkoper Karremanstraat 1784 261 170r0
RIPPERTS, ENOCH Enoch van Rippers mr. chirurgijn koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstok en prieel Karremanstraat 1696 243 198r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1696 243 198r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1696 243 198r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1696 243 198r0
, JAN Jan baantjer naastligger ten zuiden Karremanstraat 1696 243 198r0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1696 243 198r0
RUISKE, GRIETJE Grietie Ruiske naastligger ten noorden Karremanstraat 1696 243 198r0
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese verkoper Karremanstraat 1696 243 198r0
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huis Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huis Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
, verpachter grond Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
, JAN Jan , [staat: Jan van Franeker] naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
JAKOBS, Jempcke Jacobs verkoper Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
JAKOBS, Jempcke Jacobs verkoper Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
JANS, Odt Jansen verkoper Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
JANS, Odt Jansen verkoper Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
MINNEN, KLAAS Claes Dammen van Minnen koper kamer Karremanstraat ZZ 1639 234 88v0
PAULUS, ANNE de kamer van Anne Pouwels naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1639 234 88v0
PAULUS, ANNE de kamer van Anne Pouwels naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1639 234 88v0
, de hof van Anne? naastligger ten zuiden Karremanstraat ZZ 1639 234 88v0
PAULUS, LIJSBET Elisabet Pouwels naastligger ten westen Karremanstraat ZZ 1639 234 88v0
PAULUS, LIJSBET Elisabet Pouwels naastligger ten westen Karremanstraat ZZ 1639 234 88v0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat ZZ 1639 234 88v0
, N. N. verkoper Karremanstraat ZZ 1639 234 88v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper nieuw huis Karremanstraat 1598 228 106v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper nieuw huis Karremanstraat 1598 228 106v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper nieuw huis Karremanstraat 1598 228 106v0
HESSELS, IETJE Ydt Hessels koper Karremanstraat 1598 228 106v0
HESSELS, IETJE Ydt Hessels koper Karremanstraat 1598 228 106v0
SJOERDS, Stoffel Sjuerdts smid verpachter grond Karremanstraat 1598 228 106v0
SJOERDS, Stoffel Sjuerdts smid verpachter grond Karremanstraat 1598 228 106v0
, naastligger Karremanstraat 1598 228 106v0
, ? naastligger ten oosten Karremanstraat 1598 228 106v0
, Siuert naastligger ten zuiden Karremanstraat 1598 228 106v0
, ? naastligger ten westen Karremanstraat 1598 228 106v0
JAKOBS, TJEPKE Tiepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 1598 228 106v0
JAKOBS, TJEPKE Tiepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 1598 228 106v0
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat 1598 228 106v0
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat 1598 228 106v0
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat 1598 228 106v0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 11-10-00 cg Karremanstraat 1665 239 6r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 11-10-00 cg Karremanstraat 1665 239 6r0
FRANSES, TIEMEN grondpacht uit het pan- en estrikwerk van Tymon Fransen eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r0
FRANSES, TIEMEN grondpacht uit het pan- en estrikwerk van Tymon Fransen eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r0
FRANSES, TIEMEN grondpacht uit het pan- en estrikwerk van Tymon Fransen eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r0
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Karremanstraat 1665 239 6r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 4-00-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1665 239 6r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 4-00-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1665 239 6r0
JOOSTES, PIETER grondpacht uit het huis van wijlen Pieter Joostes karreman eerdere eigenaar Karremanstraat 1665 239 6r0
JOOSTES, PIETER grondpacht uit het huis van wijlen Pieter Joostes karreman eerdere eigenaar Karremanstraat 1665 239 6r0
IJSBRANDS, MEINERT grondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r0
IJSBRANDS, MEINERT grondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r0
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Karremanstraat 1665 239 6r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1665 239 6r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1665 239 6r1
, eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Karremanstraat 1665 239 6r1
HARMENS, JAN Jan Harmens koper dertien parten huis Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
HARMENS, JAN Jan Harmens koper dertien parten huis Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
JANS, GEERT Geert Jans Hobbekees koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
JANS, GEERT Geert Jans Hobbekees koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
PIETERS, LOURENS Lourens Pytters Brijn koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
PIETERS, LOURENS Lourens Pytters Brijn koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
PAULUS, HILTJE Hiltie Poulus verkoper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
PAULUS, HILTJE Hiltie Poulus verkoper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
JANS, PAULUS wijlen Poulus Jansen , c.s. verkoper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
JANS, PAULUS wijlen Poulus Jansen , c.s. verkoper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1665 239 6r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1665 239 6r1
FRIESES, JARICH grondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Jarich Frieses eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r1
FRIESES, JARICH grondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Jarich Frieses eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Karremanstraat 1665 239 6r1
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes koper huis Karremanstraat 1769 257 122v0
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes koper huis Karremanstraat 1769 257 122v0
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens koper Karremanstraat 1769 257 122v0
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens koper Karremanstraat 1769 257 122v0
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bewoner Karremanstraat 1769 257 122v0
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bewoner Karremanstraat 1769 257 122v0
KORNELIS, MINNE Minne Cornelis bewoner Karremanstraat 1769 257 122v0
KORNELIS, MINNE Minne Cornelis bewoner Karremanstraat 1769 257 122v0
KORNELIS, MINNE Minne Cornelis bewoner Karremanstraat 1769 257 122v0
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik, c.s. naastligger ten oosten Karremanstraat 1769 257 122v0
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Karremanstraat 1769 257 122v0
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Karremanstraat 1769 257 122v0
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens naastligger ten zuiden Karremanstraat 1769 257 122v0
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens naastligger ten zuiden Karremanstraat 1769 257 122v0
JELTES, RUURD Ruird Jeltes naastligger ten westen Karremanstraat 1769 257 122v0
JELTES, RUURD Ruird Jeltes naastligger ten westen Karremanstraat 1769 257 122v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 1769 257 122v0
, verkoper Karremanstraat 1769 257 122v0
HAIES, LIEUWE Lieuue Hayes , c.u. koper huis Karremanstraat OZ 1648 236 11r0
HAIES, LIEUWE Lieuue Hayes , c.u. koper huis Karremanstraat OZ 1648 236 11r0
, KLAAS Claes wever naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1648 236 11r0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1648 236 11r0
, naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1648 236 11r0
, CHRISTOFFEL Chrystoffel soldaat naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1648 236 11r0
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u. verkoper Karremanstraat OZ 1648 236 11r0
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u. verkoper Karremanstraat OZ 1648 236 11r0
ROUSENBURG, HANS Hans Rouschenburgh soldaat in de compagnie van kapt. jhr. Johan van Roorda koper twee kamers aan elkaar Karremanstraat 1658 237 168av0
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits koper Karremanstraat 1658 237 168av0
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits koper Karremanstraat 1658 237 168av0
BLOEMBERG, JAN Jan Blomburgh naastligger ten oosten Karremanstraat 1658 237 168av0
, LIEUWE Lieuue scheepstimmerman naastligger ten zuiden Karremanstraat 1658 237 168av0
, CHRISTOFFEL Christoffel glasmaker naastligger ten westen Karremanstraat 1658 237 168av0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 1658 237 168av0
, CHRISTOFFEL Christoffel , c.u. glasmaker verkoper Karremanstraat 1658 237 168av0
JANS, PAULUS Pouwels Jansen , c.u. bakker koper huis Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
JANS, PAULUS Pouwels Jansen , c.u. bakker koper huis Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
, verpachter grond Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
, een rozenobel tot een verering toehaak Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
, AALTJE Aeltie naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
AARTS, JAN wijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
AARTS, JAN wijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
AARTS, JAN wijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
SALVERDA, THOMAS LAMMERTS de erfgenamen van wijlen Tomas Lammerts Salvarda naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
SALVERDA, THOMAS LAMMERTS de erfgenamen van wijlen Tomas Lammerts Salvarda naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
, naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt verkoper Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt verkoper Karremanstraat OZ 1656 237 84v0
ANSKES, JAN Jan Anskes koper hoekhuis, strekkende westwaarts tot aan het andere huis van de verkopers, staande in de Karremansstraat Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
ANSKES, JAN Jan Anskes koper hoekhuis, strekkende westwaarts tot aan het andere huis van de verkopers, staande in de Karremansstraat Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
ANSKES, JAN Jan Anskes koper hoekhuis, strekkende westwaarts tot aan het andere huis van de verkopers, staande in de Karremansstraat Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
GERRITS, TIETJE Tied Gerryts koper Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
GERRITS, TIETJE Tied Gerryts koper Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
JANS, WILLEM Willem Jans veerschipper verkoper Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
JANS, WILLEM Willem Jans veerschipper verkoper Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ 1624 231 25v0
REINERS, ANTJE Antie Reyners koper huis Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
REINERS, ANTJE Antie Reyners koper huis Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
SIEMENS, MINNE wijlen Minne Symens schipper koper Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
SIEMENS, MINNE wijlen Minne Symens schipper koper Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
, verpachter grond Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
REINERS, ANTJE Antie Reyners naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
REINERS, ANTJE Antie Reyners naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
SIEMENS, MINNE wijlen Minne Symens schipper naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
SIEMENS, MINNE wijlen Minne Symens schipper naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
, naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters molenaar naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters molenaar naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
, verkoper Karremanstraat OZ 1687 242 192r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks bontwever koper huis Karremanstraat 1 1736 249 126v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks bontwever koper huis Karremanstraat 1 1736 249 126v0
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis koper Karremanstraat 1 1736 249 126v0
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis koper Karremanstraat 1 1736 249 126v0
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis koper Karremanstraat 1 1736 249 126v0
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat 1 1736 249 126v0
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat 1 1736 249 126v0
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat 1 1736 249 126v0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1 1736 249 126v0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1 1736 249 126v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 1 1736 249 126v0
TIJSES, HENDRIK Hendrik Tijssen naastligger ten noorden Karremanstraat 1 1736 249 126v0
TIJSES, HENDRIK Hendrik Tijssen naastligger ten noorden Karremanstraat 1 1736 249 126v0
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman en bontreder verkoper q.q. Karremanstraat 1 1736 249 126v0
STIJL, JILLES SIEMENS Jelis Symons Stijl verkoper en Karremanstraat 1 1736 249 126v0
STIJL, JILLES SIEMENS Jelis Symons Stijl verkoper en Karremanstraat 1 1736 249 126v0
STIJL, SIEMEN SIEMENS Symon Symons Stijl verkoper Karremanstraat 1 1736 249 126v0
STIJL, SIEMEN SIEMENS Symon Symons Stijl verkoper Karremanstraat 1 1736 249 126v0
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijl koopman en bontreder verkoper en Karremanstraat 1 1736 249 126v0
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijl koopman en bontreder verkoper en Karremanstraat 1 1736 249 126v0
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschut koopman en bontreder verkoper Karremanstraat 1 1736 249 126v0
STIJL, ANTJE SIEMENS Antje Symons Stijl verkoper Karremanstraat 1 1736 249 126v0
STIJL, ANTJE SIEMENS Antje Symons Stijl verkoper Karremanstraat 1 1736 249 126v0
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper twee huizen Karremanstraat 2 1809 268 326r0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1809 268 326r0
GERRITS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1809 268 326r0
GERRITS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1809 268 326r0
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 2 1809 268 326r0
, de stal naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1809 268 326r0
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoon koopman verkoper Karremanstraat 2 1809 268 326r0
JANS, PIEBE Pybe Jansen , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1633 233 109v0
JANS, PIEBE Pybe Jansen , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1633 233 109v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1633 233 109v0
JAKOBS, AUKE de verkoper Aucke Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1633 233 109v0
JAKOBS, AUKE de verkoper Aucke Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1633 233 109v0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 2 1633 233 109v0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 2 1633 233 109v0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 2 1633 233 109v0
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1633 233 109v0
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1633 233 109v0
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1633 233 109v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. metselaar verkoper Karremanstraat 2 1633 233 109v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. metselaar verkoper Karremanstraat 2 1633 233 109v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts koopman koper huis, stal, hofke met bomen en planten Karremanstraat 2 1676 240 232v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts koopman koper huis, stal, hofke met bomen en planten Karremanstraat 2 1676 240 232v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts koopman koper huis, stal, hofke met bomen en planten Karremanstraat 2 1676 240 232v0
, verpachter grond Karremanstraat 2 1676 240 232v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1676 240 232v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1676 240 232v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1676 240 232v0
LUURTS, HARMEN het huis van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 2 1676 240 232v0
LUURTS, HARMEN het huis van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 2 1676 240 232v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1676 240 232v0
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat 2 1676 240 232v0
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat 2 1676 240 232v0
BOUWES, JAKOB wijlen Jacob Bouwes slager verkoper Karremanstraat 2 1676 240 232v0
BOUWES, JAKOB wijlen Jacob Bouwes slager verkoper Karremanstraat 2 1676 240 232v0
BOUWES, JAKOB wijlen Jacob Bouwes slager verkoper Karremanstraat 2 1676 240 232v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. linnenwever koper huis en bleekveldje Karremanstraat 2 1703 244 236r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. linnenwever koper huis en bleekveldje Karremanstraat 2 1703 244 236r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. linnenwever koper huis en bleekveldje Karremanstraat 2 1703 244 236r0
, verpachter grond Karremanstraat 2 1703 244 236r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1703 244 236r0
JANS, JAN Jan Jansen , n.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1703 244 236r0
JANS, JAN Jan Jansen , n.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1703 244 236r0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 2 1703 244 236r0
TJEERDS, WIEBREN als bewoner Wybren Tjeerds naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1703 244 236r0
TJEERDS, WIEBREN als bewoner Wybren Tjeerds naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1703 244 236r0
HAITSES, BOUWE Bouwe Haytses schuitschipper verkoper Karremanstraat 2 1703 244 236r0
HAITSES, BOUWE Bouwe Haytses schuitschipper verkoper Karremanstraat 2 1703 244 236r0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper huis, loods en plaats Karremanstraat 2 1645 235 182v0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper huis, loods en plaats Karremanstraat 2 1645 235 182v0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper huis, loods en plaats Karremanstraat 2 1645 235 182v0
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 2 1645 235 182v0
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 2 1645 235 182v0
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 2 1645 235 182v0
, verpachter grond Karremanstraat 2 1645 235 182v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1645 235 182v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1645 235 182v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1645 235 182v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1645 235 182v0
, HANS Hans Loopheen naastligger ten westen Karremanstraat 2 1645 235 182v0
, HANS Hans Loopheen naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1645 235 182v0
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts verkoper Karremanstraat 2 1645 235 182v0
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts verkoper Karremanstraat 2 1645 235 182v0
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts verkoper Karremanstraat 2 1645 235 182v0
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts verkoper Karremanstraat 2 1645 235 182v0
HEERKES, ELSKE Else Heerkes rogmolenaar koper stal en wagenhuis Karremanstraat 2 1800 265 236r0
HEERKES, ELSKE Else Heerkes rogmolenaar koper stal en wagenhuis Karremanstraat 2 1800 265 236r0
HUISINGA, Sybrandis Huisinga koopman koper Karremanstraat 2 1800 265 236r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1800 265 236r0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1800 265 236r0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 2 1800 265 236r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1800 265 236r0
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Karremanstraat 2 1800 265 236r0
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 2 1800 265 236r0
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 2 1800 265 236r0
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 2 1800 265 236r0
IJSBRANDS, OUTGER Alger Isbrandts koper huis, loods en plaats Karremanstraat 2 1646 235 202v0
IJSBRANDS, OUTGER Alger Isbrandts koper huis, loods en plaats Karremanstraat 2 1646 235 202v0
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes koper Karremanstraat 2 1646 235 202v0
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes koper Karremanstraat 2 1646 235 202v0
, verpachter grond Karremanstraat 2 1646 235 202v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1646 235 202v0
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1646 235 202v0
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1646 235 202v0
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1646 235 202v0
, HANS Hans Loopheen naastligger ten westen Karremanstraat 2 1646 235 202v0
, HANS Hans Loopheen naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1646 235 202v0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1646 235 202v0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1646 235 202v0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1646 235 202v0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 2 1771 257 208v0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 2 1771 257 208v0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 2 1771 257 208v0
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v0
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vries geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v0
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poort geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v0
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanus apotheker geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v0
DIRKS, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 2 1771 257 208v0
DIRKS, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 2 1771 257 208v0
DIRKS, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 2 1771 257 208v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1771 257 208v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 2 1771 257 208v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 2 1771 257 208v0
, , q.q. naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1771 257 208v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1771 257 208v0
, verkoper q.q. Karremanstraat 2 1771 257 208v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks bontwever verkoper Karremanstraat 2 1771 257 208v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks bontwever verkoper Karremanstraat 2 1771 257 208v0
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1644 235 107r0
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1644 235 107r0
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u. verpachter grond Karremanstraat 2 1644 235 107r0
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u. verpachter grond Karremanstraat 2 1644 235 107r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1644 235 107r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1644 235 107r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1644 235 107r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1644 235 107r0
BARTELDS, ANTJE de hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 2 1644 235 107r0
BARTELDS, ANTJE de hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 2 1644 235 107r0
BARTELDS, ANTJE de hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 2 1644 235 107r0
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1644 235 107r0
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1644 235 107r0
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1644 235 107r0
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1644 235 107r0
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1644 235 107r0
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hajema koper huis, schuur en tuin Karremanstraat 2 1664 238 220v0
, verpachter grond Karremanstraat 2 1664 238 220v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1664 238 220v0
ZOMER, JAN Jan Somer naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1664 238 220v0
, JAN Jan Bijck naastligger ten westen Karremanstraat 2 1664 238 220v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1664 238 220v0
ROMKES, SAKE Saeke Romkes , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1664 238 220v0
ROMKES, SAKE Saeke Romkes , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1664 238 220v0
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager koper huis, stal en tuin Karremanstraat 2 1671 240 62v0
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager koper huis, stal en tuin Karremanstraat 2 1671 240 62v0
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager koper huis, stal en tuin Karremanstraat 2 1671 240 62v0
JANS, AAGJE Aechien Jans koper Karremanstraat 2 1671 240 62v0
JANS, AAGJE Aechien Jans koper Karremanstraat 2 1671 240 62v0
, verpachter grond Karremanstraat 2 1671 240 62v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1671 240 62v0
ZOMER, JAN Jan Somer naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1671 240 62v0
, JAN Jan Beyke naastligger ten westen Karremanstraat 2 1671 240 62v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1671 240 62v0
HAYEMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Hajema verkoper Karremanstraat 2 1671 240 62v0
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1650 236 107v0
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1650 236 107v0
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1650 236 107v0
, verpachter grond Karremanstraat 2 1650 236 107v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1650 236 107v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1650 236 107v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1650 236 107v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1650 236 107v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 2 1650 236 107v0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1650 236 107v0
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 2 1650 236 107v0
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 2 1650 236 107v0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsje Karremanstraat 2 1640 234 98r0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsje Karremanstraat 2 1640 234 98r0
FOKKES, IETJE Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2 1640 234 98r0
FOKKES, IETJE Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2 1640 234 98r0
FOKKES, IETJE Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2 1640 234 98r0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1640 234 98r0
DIRKS, DIRK het huis van Dirk Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1640 234 98r0
DIRKS, DIRK het huis van Dirk Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1640 234 98r0
DIRKS, DIRK het huis van Dirk Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1640 234 98r0
, TJEERD huis en hof eerder van Tiaerdt karreman naastligger ten westen Karremanstraat 2 1640 234 98r0
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten westen Karremanstraat 2 1640 234 98r0
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten westen Karremanstraat 2 1640 234 98r0
, TJEERD huis en hof eerder van Tiaerdt karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1640 234 98r0
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1640 234 98r0
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1640 234 98r0
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps karreman verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r0
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps karreman verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r0
IEMES, ANTJE Antie Iemes verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r0
IEMES, ANTJE Antie Iemes verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r0
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstal Karremanstraat 2 1684 242 28v0
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstal Karremanstraat 2 1684 242 28v0
, verpachter grond Karremanstraat 2 1684 242 28v0
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.) Karremanstraat 2 1684 242 28v0
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.) Karremanstraat 2 1684 242 28v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1684 242 28v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1684 242 28v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1684 242 28v0
LUURTS, HARMEN Harmen Lieurts naastligger ten westen Karremanstraat 2 1684 242 28v0
LUURTS, HARMEN Harmen Lieurts naastligger ten westen Karremanstraat 2 1684 242 28v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1684 242 28v0
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsma raad Hof van Friesland verkoper q.q. Karremanstraat 2 1684 242 28v0
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters verkoper Karremanstraat 2 1684 242 28v0
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters verkoper Karremanstraat 2 1684 242 28v0
OOSTERBAAN, JAN EVERTS wijlen Jan Ewerts Oosterbaan verkoper Karremanstraat 2 1684 242 28v0
OOSTERBAAN, JAN EVERTS wijlen Jan Ewerts Oosterbaan verkoper Karremanstraat 2 1684 242 28v0
OOSTERBAAN, JAN EVERTS wijlen Jan Ewerts Oosterbaan verkoper Karremanstraat 2 1684 242 28v0
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huis Karremanstraat 2 1730 247 357v0
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huis Karremanstraat 2 1730 247 357v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 2 1730 247 357v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 2 1730 247 357v0
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 2 1730 247 357v0
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 2 1730 247 357v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1730 247 357v0
, HENDRIK Hendrik bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1730 247 357v0
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 2 1730 247 357v0
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 2 1730 247 357v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1730 247 357v0
, verkoper Karremanstraat 2 1730 247 357v0
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds mr. bontwever koper huis Karremanstraat 3 1743 251 1r0
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds mr. bontwever koper huis Karremanstraat 3 1743 251 1r0
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens koper Karremanstraat 3 1743 251 1r0
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens koper Karremanstraat 3 1743 251 1r0
, SAKE de tuin van de erfgenamen van wijlen Saco Sybisma naastligger ten oosten Karremanstraat 3 1743 251 1r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 3 1743 251 1r0
, naastligger ten westen Karremanstraat 3 1743 251 1r0
OENES, JAN Jan Oenes , c.s. naastligger ten noorden Karremanstraat 3 1743 251 1r0
OENES, JAN Jan Oenes , c.s. naastligger ten noorden Karremanstraat 3 1743 251 1r0
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaar verkoper Karremanstraat 3 1743 251 1r0
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaar verkoper Karremanstraat 3 1743 251 1r0
ATLAS, L. L. Atlas koper huis Karremanstraat 3 1808 268 120v0
VELDE, JOCHEMKE Jochemke van der Velde koper Karremanstraat 3 1808 268 120v0
GEERTS, HERE Heere Geerts huurder Karremanstraat 3 1808 268 120v0
GEERTS, HERE Heere Geerts huurder Karremanstraat 3 1808 268 120v0
WIJMA, S. S. Wijma procureur naastligger ten oosten Karremanstraat 3 1808 268 120v0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 3 1808 268 120v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 3 1808 268 120v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 3 1808 268 120v0
GRATEMA, AURELIA de weduwe van wijlen Aurelia Gratama verkoper Karremanstraat 3 1808 268 120v0
TETRODE, P. wijlen P. Tetrode verkoper Karremanstraat 3 1808 268 120v0
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaar wijnhandelaar koper huis Karremanstraat 3 1740 250 102v0
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaar wijnhandelaar koper huis Karremanstraat 3 1740 250 102v0
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 3 1740 250 102v0
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 3 1740 250 102v0
SYBESMA, SAKE de tuin van vroedsman Saco Sibisma naastligger ten oosten Karremanstraat 3 1740 250 102v0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 3 1740 250 102v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 3 1740 250 102v0
OENES, JAN Jan Oenes , c.s. naastligger ten noorden Karremanstraat 3 1740 250 102v0
OENES, JAN Jan Oenes , c.s. naastligger ten noorden Karremanstraat 3 1740 250 102v0
MINNES, JELTJE Jeltie Minnes verkoper Karremanstraat 3 1740 250 102v0
MINNES, JELTJE Jeltie Minnes verkoper Karremanstraat 3 1740 250 102v0
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 3 1740 250 102v0
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 3 1740 250 102v0
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 3 1740 250 102v0
HARMENS, HERE Heere Harmens mr. bontwever koper huis Karremanstraat 3 1752 252 197r0
HARMENS, HERE Heere Harmens mr. bontwever koper huis Karremanstraat 3 1752 252 197r0
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 3 1752 252 197r0
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 3 1752 252 197r0
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 3 1752 252 197r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u. huurder Karremanstraat 3 1752 252 197r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u. huurder Karremanstraat 3 1752 252 197r0
SYBESMA, GABE de erfgenamen van wijlen Gabe Sibersma naastligger ten oosten Karremanstraat 3 1752 252 197r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 3 1752 252 197r0
, naastligger ten westen Karremanstraat 3 1752 252 197r0
, het molenaarshuis naastligger ten noorden Karremanstraat 3 1752 252 197r0
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschut koopman en fabrikant verkoper q.q. Karremanstraat 3 1752 252 197r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds verkoper Karremanstraat 3 1752 252 197r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds verkoper Karremanstraat 3 1752 252 197r0
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens verkoper Karremanstraat 3 1752 252 197r0
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens verkoper Karremanstraat 3 1752 252 197r0
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper twee huizen Karremanstraat 4 1809 268 326r0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1809 268 326r0
GERRITS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1809 268 326r0
GERRITS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1809 268 326r0
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 4 1809 268 326r0
, de stal naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1809 268 326r0
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoon koopman verkoper Karremanstraat 4 1809 268 326r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmaker koper huis Karremanstraat 4 1634 233 134r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmaker koper huis Karremanstraat 4 1634 233 134r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmaker koper huis Karremanstraat 4 1634 233 134r0
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerts koper Karremanstraat 4 1634 233 134r0
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerts koper Karremanstraat 4 1634 233 134r0
, verpachter grond Karremanstraat 4 1634 233 134r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1634 233 134r0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1634 233 134r0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 4 1634 233 134r0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 4 1634 233 134r0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 4 1634 233 134r0
JANS, PIEBE Pybe Jans naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1634 233 134r0
JANS, PIEBE Pybe Jans naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1634 233 134r0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs verkoper Karremanstraat 4 1634 233 134r0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs verkoper Karremanstraat 4 1634 233 134r0
HUISINGA, Sybrandis Huisinga koopman koper huis Karremanstraat 4 1800 265 235r0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.u. huurder Karremanstraat 4 1800 265 235r0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.u. huurder Karremanstraat 4 1800 265 235r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1800 265 235r0
GERRITS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Gerryts naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1800 265 235r0
GERRITS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Gerryts naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1800 265 235r0
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntie Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 4 1800 265 235r0
WIJGA, IEKE ENNES de stalling van wijlen Yke Ennes Wyga naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1800 265 235r0
WIJGA, IEKE ENNES de stalling van wijlen Yke Ennes Wyga naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1800 265 235r0
WIJGA, IEKE ENNES de stalling van wijlen Yke Ennes Wyga naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1800 265 235r0
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Karremanstraat 4 1800 265 235r0
WIJGA, IEKE ENNES de boedel van wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 4 1800 265 235r0
WIJGA, IEKE ENNES de boedel van wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 4 1800 265 235r0
WIJGA, IEKE ENNES de boedel van wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 4 1800 265 235r0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 4 1771 257 208v0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 4 1771 257 208v0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 4 1771 257 208v0
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v0
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vries geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v0
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poort geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v0
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanus apotheker geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v0
DIRKS, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 4 1771 257 208v0
DIRKS, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 4 1771 257 208v0
DIRKS, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 4 1771 257 208v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1771 257 208v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 4 1771 257 208v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 4 1771 257 208v0
, , q.q. naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1771 257 208v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1771 257 208v0
, verkoper q.q. Karremanstraat 4 1771 257 208v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks bontwever verkoper Karremanstraat 4 1771 257 208v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks bontwever verkoper Karremanstraat 4 1771 257 208v0
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 4 1637 234 43r0
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 4 1637 234 43r0
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Karremanstraat 4 1637 234 43r0
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Karremanstraat 4 1637 234 43r0
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Dirks eigenaar perceel ([voor 1/1]) Karremanstraat 4 1637 234 43r0
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Dirks eigenaar perceel ([voor 1/1]) Karremanstraat 4 1637 234 43r0
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Dirks eigenaar perceel ([voor 1/1]) Karremanstraat 4 1637 234 43r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1637 234 43r0
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Loo verkoper Karremanstraat 4 1637 234 43r0
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelema advocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regiment verkoper Karremanstraat 4 1637 234 43r0
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper nieuw huis met een tuintje erachter Karremanstraat 4 1669 239 189r0
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper nieuw huis met een tuintje erachter Karremanstraat 4 1669 239 189r0
, verpachter grond Karremanstraat 4 1669 239 189r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1669 239 189r0
, HARMEN Harmen Luiersen naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1669 239 189r0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 4 1669 239 189r0
ROMKES, SAKE Saake Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1669 239 189r0
ROMKES, SAKE Saake Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1669 239 189r0
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u. verkoper Karremanstraat 4 1669 239 189r0
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u. verkoper Karremanstraat 4 1669 239 189r0
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u. verkoper Karremanstraat 4 1669 239 189r0
GERLOFS, Rickum Gerlofs koper huis met een hofke daarachter Karremanstraat 4 1658 237 161v0
GERLOFS, Rickum Gerlofs koper huis met een hofke daarachter Karremanstraat 4 1658 237 161v0
STAAL, HANS wijlen Hans Staell koper Karremanstraat 4 1658 237 161v0
, verpachter grond Karremanstraat 4 1658 237 161v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1658 237 161v0
, HARMEN Harmen Luyrsen Vrijmoet naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1658 237 161v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 4 1658 237 161v0
ROMKES, SAKE Sake Romckes brouwer naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1658 237 161v0
ROMKES, SAKE Sake Romckes brouwer naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1658 237 161v0
SIX, DIRK Dirck Siccx, c.u. verkoper Karremanstraat 4 1658 237 161v0
JONAS, ANTONIUS Anthony Jonas koper huis Karremanstraat 4 1690 242 322v0
JONAS, ANTONIUS Anthony Jonas koper huis Karremanstraat 4 1690 242 322v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen Groots naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1690 242 322v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen Groots naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1690 242 322v0
HEMERT, GRIETJE kind van Grietie van Hemert naastligger ten westen Karremanstraat 4 1690 242 322v0
, Tessingh karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1690 242 322v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1690 242 322v0
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks mr. wagenmaker verkoper Karremanstraat 4 1690 242 322v0
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks mr. wagenmaker verkoper Karremanstraat 4 1690 242 322v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar koper kamer Karremanstraat 4 1630 232 155r0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar koper kamer Karremanstraat 4 1630 232 155r0
, ANTJE Anna weefster naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1630 232 155r0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1630 232 155r0
PIERS, ANNE de hof van Anne Piers , c.f. naastligger ten westen Karremanstraat 4 1630 232 155r0
PIERS, ANNE de hof van Anne Piers , c.f. naastligger ten westen Karremanstraat 4 1630 232 155r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1630 232 155r0
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koopman verkoper Karremanstraat 4 1630 232 155r0
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koopman verkoper Karremanstraat 4 1630 232 155r0
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintje Karremanstraat 4 1662 238 149r0
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintje Karremanstraat 4 1662 238 149r0
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintje Karremanstraat 4 1662 238 149r0
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias koper Karremanstraat 4 1662 238 149r0
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias koper Karremanstraat 4 1662 238 149r0
, verpachter grond Karremanstraat 4 1662 238 149r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1662 238 149r0
, HARMEN Harmen Luiersen Vrijmoet naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1662 238 149r0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 4 1662 238 149r0
ROMKES, SAKE Saecke Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1662 238 149r0
ROMKES, SAKE Saecke Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1662 238 149r0
GERLOFS, Riccum Gerloffs verkoper Karremanstraat 4 1662 238 149r0
GERLOFS, Riccum Gerloffs verkoper Karremanstraat 4 1662 238 149r0
STAAL, HANS wijlen Hans Stael verkoper Karremanstraat 4 1662 238 149r0
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huis Karremanstraat 4 1730 247 357v0
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huis Karremanstraat 4 1730 247 357v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 4 1730 247 357v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 4 1730 247 357v0
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 4 1730 247 357v0
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 4 1730 247 357v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1730 247 357v0
, HENDRIK Hendrik bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1730 247 357v0
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 4 1730 247 357v0
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 4 1730 247 357v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1730 247 357v0
, verkoper Karremanstraat 4 1730 247 357v0
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Karremanstraat 5 1808 268 69v0
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Karremanstraat 5 1808 268 69v0
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Karremanstraat 5 1808 268 69v0
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes koper Karremanstraat 5 1808 268 69v0
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes koper Karremanstraat 5 1808 268 69v0
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda huurder (p.j.) Karremanstraat 5 1808 268 69v0
, G. G. van Danswijk naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1808 268 69v0
DUMAN, FREERK Fredrik Duman naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1808 268 69v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 5 1808 268 69v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1808 268 69v0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman koopman verkoper Karremanstraat 5 1808 268 69v0
VENEMA, DOEKE Doeke Venema mr. verver en glasmaker koper huis Karremanstraat 5 1778 259 139v0
KALF, JAN Jan Hendrik Kalf, c.m. huurder Karremanstraat 5 1778 259 139v0
STIJL, SIEMEN Symon Stijl naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1778 259 139v0
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoop naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1778 259 139v0
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoop naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1778 259 139v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 5 1778 259 139v0
HARMENS, HERE Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1778 259 139v0
HARMENS, HERE Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1778 259 139v0
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Karremanstraat 5 1778 259 139v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Karremanstraat 5 1778 259 139v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Karremanstraat 5 1778 259 139v0
KALF, HENDRIK JANS wijlen Hendrik Jans Kalf mr. metselaar verkoper Karremanstraat 5 1778 259 139v0
KALF, HENDRIK JANS wijlen Hendrik Jans Kalf mr. metselaar verkoper Karremanstraat 5 1778 259 139v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits moutmaker koper huis Karremanstraat 5 1688 242 248r0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits moutmaker koper huis Karremanstraat 5 1688 242 248r0
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes koper Karremanstraat 5 1688 242 248r0
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes koper Karremanstraat 5 1688 242 248r0
JANS, LIEUWE Lieuwe Jans metselaar huurder Karremanstraat 5 1688 242 248r0
JANS, LIEUWE Lieuwe Jans metselaar huurder Karremanstraat 5 1688 242 248r0
SLOTERDIJK, de hof van hopman Sloterdijk naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1688 242 248r0
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1688 242 248r0
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1688 242 248r0
, naastligger ten westen Karremanstraat 5 1688 242 248r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1688 242 248r0
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 5 1688 242 248r0
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 5 1688 242 248r0
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 5 1688 242 248r0
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters zeevarende koper huis met tuintje Karremanstraat 5 1701 244 124v0
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters zeevarende koper huis met tuintje Karremanstraat 5 1701 244 124v0
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs koper Karremanstraat 5 1701 244 124v0
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs koper Karremanstraat 5 1701 244 124v0
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters , c.u. huurder Karremanstraat 5 1701 244 124v0
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters , c.u. huurder Karremanstraat 5 1701 244 124v0
SLOTERDIJK, DOEDE [burger]hopman Doede Theotardus Sloterdijk naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1701 244 124v0
ARENDS, WILLEM Willem Arents mr. bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1701 244 124v0
ARENDS, WILLEM Willem Arents mr. bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1701 244 124v0
ARENDS, WILLEM Willem Arents mr. bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1701 244 124v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 5 1701 244 124v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1701 244 124v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits graanverschieter verkoper Karremanstraat 5 1701 244 124v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits graanverschieter verkoper Karremanstraat 5 1701 244 124v0
KALF, HENDRIK JANS Hendrik Jans Kalf mr. metselaar koper huis Karremanstraat 5 1776 258 243v0
KALF, HENDRIK JANS Hendrik Jans Kalf mr. metselaar koper huis Karremanstraat 5 1776 258 243v0
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums huurder Karremanstraat 5 1776 258 243v0
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums huurder Karremanstraat 5 1776 258 243v0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1776 258 243v0
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoop naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1776 258 243v0
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoop naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1776 258 243v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 5 1776 258 243v0
HARMENS, HERE de weduwe van wijlen Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1776 258 243v0
HARMENS, HERE de weduwe van wijlen Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1776 258 243v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans Smotske verkoper Karremanstraat 5 1776 258 243v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans Smotske verkoper Karremanstraat 5 1776 258 243v0
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaats Karremanstraat 6 1781 260 118r0
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaats Karremanstraat 6 1781 260 118r0
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaats Karremanstraat 6 1781 260 118r0
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 6 1781 260 118r0
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 6 1781 260 118r0
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 6 1781 260 118r0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens eigenaar van 1/2 Karremanstraat 6 1781 260 118r0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens eigenaar van 1/2 Karremanstraat 6 1781 260 118r0
, militairen huurder Karremanstraat 6 1781 260 118r0
JOHANNES, SIEBOUT de weduwe van wijlen Sybout Johannes naastligger ten oosten Karremanstraat 6 1781 260 118r0
JOHANNES, SIEBOUT de weduwe van wijlen Sybout Johannes naastligger ten oosten Karremanstraat 6 1781 260 118r0
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten zuiden Karremanstraat 6 1781 260 118r0
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nauta naastligger ten westen Karremanstraat 6 1781 260 118r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 6 1781 260 118r0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens verkoper Karremanstraat 6 1781 260 118r0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens verkoper Karremanstraat 6 1781 260 118r0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknecht koper huis Karremanstraat 6 1771 257 208r0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknecht koper huis Karremanstraat 6 1771 257 208r0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknecht koper huis Karremanstraat 6 1771 257 208r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 6 1771 257 208r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 6 1771 257 208r0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galama naastligger ten westen Karremanstraat 6 1771 257 208r0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galama naastligger ten westen Karremanstraat 6 1771 257 208r0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 6 1771 257 208r0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 6 1771 257 208r0
, verkoper q.q. Karremanstraat 6 1771 257 208r0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks bontwever verkoper Karremanstraat 6 1771 257 208r0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks bontwever verkoper Karremanstraat 6 1771 257 208r0
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts koper huis Karremanstraat 6 1784 261 153v0
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts koper huis Karremanstraat 6 1784 261 153v0
FREERKS, ANTJE Antje Freerks koper Karremanstraat 6 1784 261 153v0
FREERKS, ANTJE Antje Freerks koper Karremanstraat 6 1784 261 153v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 6 1784 261 153v0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 6 1784 261 153v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 6 1784 261 153v0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 6 1784 261 153v0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknecht verkoper Karremanstraat 6 1784 261 153v0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknecht verkoper Karremanstraat 6 1784 261 153v0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknecht verkoper Karremanstraat 6 1784 261 153v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar koper kamer Karremanstraat 6 1630 232 157v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar koper kamer Karremanstraat 6 1630 232 157v0
MELLES, MEINTJE Meynie Melles koper Karremanstraat 6 1630 232 157v0
MELLES, MEINTJE Meynie Melles koper Karremanstraat 6 1630 232 157v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten noorden Karremanstraat 6 1630 232 157v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten noorden Karremanstraat 6 1630 232 157v0
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses , voor zijn dochter verkoper Karremanstraat 6 1630 232 157v0
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses , voor zijn dochter verkoper Karremanstraat 6 1630 232 157v0
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses , voor zijn dochter verkoper Karremanstraat 6 1630 232 157v0
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1783 261 36v0
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1783 261 36v0
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1783 261 36v0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, sr. koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1783 261 36v0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, sr. koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1783 261 36v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 7 1783 261 36v0
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
OVERBEEK, GERRIT Gerryt Overbeek verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u. koper huis en tuintje Karremanstraat 7 1714 245 206v0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u. koper huis en tuintje Karremanstraat 7 1714 245 206v0
STIJL, SIEMEN JELLES de hof van Simon Jelles Stijl, c.u. naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1714 245 206v0
STIJL, SIEMEN JELLES de hof van Simon Jelles Stijl, c.u. naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1714 245 206v0
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1714 245 206v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 7 1714 245 206v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1714 245 206v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1714 245 206v0
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 7 1714 245 206v0
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 7 1714 245 206v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper huis Karremanstraat 7 1692 242 384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper huis Karremanstraat 7 1692 242 384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper huis Karremanstraat 7 1692 242 384v0
SLOTERDIJK, T. de tuin van burgerhopman T. Sloterdijck naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1692 242 384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1692 242 384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1692 242 384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1692 242 384v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 7 1692 242 384v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits moutmaker naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1692 242 384v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits moutmaker naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1692 242 384v0
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes verkoper Karremanstraat 7 1692 242 384v0
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes verkoper Karremanstraat 7 1692 242 384v0
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits verkoper Karremanstraat 7 1692 242 384v0
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits verkoper Karremanstraat 7 1692 242 384v0
KARSTES, PIETER Pytter Karstes schuitvoerder koper huis, loods en plaats Karremanstraat 7 1686 242 155r0
KARSTES, PIETER Pytter Karstes schuitvoerder koper huis, loods en plaats Karremanstraat 7 1686 242 155r0
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks koper Karremanstraat 7 1686 242 155r0
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks koper Karremanstraat 7 1686 242 155r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1686 242 155r0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1686 242 155r0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1686 242 155r0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1686 242 155r0
, naastligger ten westen Karremanstraat 7 1686 242 155r0
SLAP, JAN Jan Slap metselaar naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1686 242 155r0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes mr. glasmaker verkoper Karremanstraat 7 1686 242 155r0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes mr. glasmaker verkoper Karremanstraat 7 1686 242 155r0
JANS, LIEPKJE Lupke Jans verkoper Karremanstraat 7 1686 242 155r0
JANS, LIEPKJE Lupke Jans verkoper Karremanstraat 7 1686 242 155r0
HENDRIKS, FREERK Frederik Hendriks koper huis, weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1784 261 194v0
HENDRIKS, FREERK Frederik Hendriks koper huis, weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1784 261 194v0
RUURDS, ANTJE Antie Ruurds koper Karremanstraat 7 1784 261 194v0
RUURDS, ANTJE Antie Ruurds koper Karremanstraat 7 1784 261 194v0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, senior koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1784 261 194v0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, senior koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1784 261 194v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 7 1784 261 194v0
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1784 261 194v0
ABES, PIER Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat 7 1784 261 194v0
ABES, PIER Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat 7 1784 261 194v0
ABES, PIER Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat 7 1784 261 194v0
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmaker koper huis Karremanstraat 8 1778 259 155r0
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmaker koper huis Karremanstraat 8 1778 259 155r0
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmaker koper huis Karremanstraat 8 1778 259 155r0
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 8 1778 259 155r0
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 8 1778 259 155r0
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 8 1778 259 155r0
SIETSES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sytses huurder Karremanstraat 8 1778 259 155r0
SIETSES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sytses huurder Karremanstraat 8 1778 259 155r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 8 1778 259 155r0
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1778 259 155r0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 8 1778 259 155r0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 8 1778 259 155r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 8 1778 259 155r0
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks baantjer verkoper Karremanstraat 8 1778 259 155r0
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks baantjer verkoper Karremanstraat 8 1778 259 155r0
HARMENS, MAAIKE Mayke Harmens koper door niaar huis met loods Karremanstraat 8 1701 244 95v0
HARMENS, MAAIKE Mayke Harmens koper door niaar huis met loods Karremanstraat 8 1701 244 95v0
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman, thans ter zee koper door niaar Karremanstraat 8 1701 244 95v0
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman, thans ter zee koper door niaar Karremanstraat 8 1701 244 95v0
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezel geniaarde koper Karremanstraat 8 1701 244 95v0
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezel geniaarde koper Karremanstraat 8 1701 244 95v0
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezel geniaarde koper Karremanstraat 8 1701 244 95v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters geniaarde koper Karremanstraat 8 1701 244 95v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters geniaarde koper Karremanstraat 8 1701 244 95v0
JANS, BEITSKE Beydske Jans huurder Karremanstraat 8 1701 244 95v0
JANS, BEITSKE Beydske Jans huurder Karremanstraat 8 1701 244 95v0
ALBERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Alberts huurder Karremanstraat 8 1701 244 95v0
ALBERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Alberts huurder Karremanstraat 8 1701 244 95v0
ALBERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Alberts huurder Karremanstraat 8 1701 244 95v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 8 1701 244 95v0
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1701 244 95v0
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1701 244 95v0
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1701 244 95v0
LUURTS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 8 1701 244 95v0
LUURTS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 8 1701 244 95v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 8 1701 244 95v0
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 8 1701 244 95v0
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 8 1701 244 95v0
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirdts , c.u. koper woning Karremanstraat 8 1718 246 29v0
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirdts , c.u. koper woning Karremanstraat 8 1718 246 29v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 8 1718 246 29v0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1718 246 29v0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1718 246 29v0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1718 246 29v0
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstra naastligger ten westen Karremanstraat 8 1718 246 29v0
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstra naastligger ten westen Karremanstraat 8 1718 246 29v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 8 1718 246 29v0
DOEKES, HANS Hans Doeckes oud schipper verkoper Karremanstraat 8 1718 246 29v0
DOEKES, HANS Hans Doeckes oud schipper verkoper Karremanstraat 8 1718 246 29v0
DOEKES, HANS Hans Doeckes oud schipper verkoper Karremanstraat 8 1718 246 29v0
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts koper huis Karremanstraat 8 1764 256 37v0
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts koper huis Karremanstraat 8 1764 256 37v0
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks koper Karremanstraat 8 1764 256 37v0
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks koper Karremanstraat 8 1764 256 37v0
SIEBRENS, SIPKE de weduwe van wijlen Sipke Sybrens huurder Karremanstraat 8 1764 256 37v0
SIEBRENS, SIPKE de weduwe van wijlen Sipke Sybrens huurder Karremanstraat 8 1764 256 37v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 8 1764 256 37v0
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1764 256 37v0
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1764 256 37v0
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Karremanstraat 8 1764 256 37v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 8 1764 256 37v0
, verkoper Karremanstraat 8 1764 256 37v0
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmaker koper huis Karremanstraat 8 1807 267 333r0
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmaker koper huis Karremanstraat 8 1807 267 333r0
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmaker koper huis Karremanstraat 8 1807 267 333r0
MICHIELS, LIJSBET Elisabet Migchiels koper Karremanstraat 8 1807 267 333r0
MICHIELS, LIJSBET Elisabet Migchiels koper Karremanstraat 8 1807 267 333r0
SEERPS, ANNE Anne Seerps huurder Karremanstraat 8 1807 267 333r0
SEERPS, ANNE Anne Seerps huurder Karremanstraat 8 1807 267 333r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 8 1807 267 333r0
WIJGA, RUURD Ruurd A. Wyga naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1807 267 333r0
PIETERS, de erfgenamen van wijlen R. Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 8 1807 267 333r0
PIETERS, de erfgenamen van wijlen R. Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 8 1807 267 333r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 8 1807 267 333r0
HIDDES, ATSE Atze Hiddes verkoper Karremanstraat 8 1807 267 333r0
HIDDES, ATSE Atze Hiddes verkoper Karremanstraat 8 1807 267 333r0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u. koper twee kamers Karremanstraat 9 1714 245 206r0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u. koper twee kamers Karremanstraat 9 1714 245 206r0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u. naastligger ten oosten Karremanstraat 9 1714 245 206r0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u. naastligger ten oosten Karremanstraat 9 1714 245 206r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 9 1714 245 206r0
, naastligger ten westen Karremanstraat 9 1714 245 206r0
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten noorden Karremanstraat 9 1714 245 206r0
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 9 1714 245 206r0
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 9 1714 245 206r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper twee kamers met een tuintje c.o.a. Karremanstraat 9 1685 242 71v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper twee kamers met een tuintje c.o.a. Karremanstraat 9 1685 242 71v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper twee kamers met een tuintje c.o.a. Karremanstraat 9 1685 242 71v0
SLOTERDIJK, TJEERD de hof van hopman Tjaerdt Sloterdijk naastligger ten oosten Karremanstraat 9 1685 242 71v0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 9 1685 242 71v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 9 1685 242 71v0
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Karremanstraat 9 1685 242 71v0
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Karremanstraat 9 1685 242 71v0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dirx Boorder scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 9 1685 242 71v0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dirx Boorder scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 9 1685 242 71v0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dirx Boorder scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 9 1685 242 71v0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huis Karremanstraat 9 1798 265 115r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huis Karremanstraat 9 1798 265 115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis koper Karremanstraat 9 1798 265 115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis koper Karremanstraat 9 1798 265 115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis koper Karremanstraat 9 1798 265 115r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.) Karremanstraat 9 1798 265 115r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.) Karremanstraat 9 1798 265 115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis huurder Karremanstraat 9 1798 265 115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis huurder Karremanstraat 9 1798 265 115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis huurder Karremanstraat 9 1798 265 115r0
, GERRIT Gerrit van Danswijk naastligger ten oosten Karremanstraat 9 1798 265 115r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 9 1798 265 115r0
, naastligger ten westen Karremanstraat 9 1798 265 115r0
DUMAN, FREERK Frederik Duman leerlooier naastligger ten noorden Karremanstraat 9 1798 265 115r0
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r0
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingst koopman verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r0
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijl verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r0
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzinga oud griffier verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r0
STIJL, JOHANNES Johannes Stijl oud leraar verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r0
STIJL, SIEMEN wijlen Simon Stijl, c.u. erflater Karremanstraat 9 1798 265 115r0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier aanhandelaar huis Karremanstraat 10 1759 254 230r0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier aanhandelaar huis Karremanstraat 10 1759 254 230r0
JANS, SJOERD Sjoerd Jansen bewoner Karremanstraat 10 1759 254 230r0
JANS, SJOERD Sjoerd Jansen bewoner Karremanstraat 10 1759 254 230r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1759 254 230r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1759 254 230r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1759 254 230r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1759 254 230r0
VELSEN, KLAAS Claas van Velsen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1759 254 230r0
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1759 254 230r0
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1759 254 230r0
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters mr. timmerman verwandelaar Karremanstraat 10 1759 254 230r0
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters mr. timmerman verwandelaar Karremanstraat 10 1759 254 230r0
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u. koper door niaar huis Karremanstraat 10 1721 246 126r0
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u. koper door niaar huis Karremanstraat 10 1721 246 126r0
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters timmerman geniaarde koper Karremanstraat 10 1721 246 126r0
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters timmerman geniaarde koper Karremanstraat 10 1721 246 126r0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses geniaarde koper Karremanstraat 10 1721 246 126r0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses geniaarde koper Karremanstraat 10 1721 246 126r0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses geniaarde koper Karremanstraat 10 1721 246 126r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1721 246 126r0
HAITSES, BOUWE het verkochte huis van de erfgenamen van wijlen Buwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1721 246 126r0
HAITSES, BOUWE het verkochte huis van de erfgenamen van wijlen Buwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1721 246 126r0
JANS, RUURD Ruird Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1721 246 126r0
JANS, RUURD Ruird Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1721 246 126r0
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirds naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1721 246 126r0
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirds naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1721 246 126r0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes mr. pannenbakker verkoper Karremanstraat 10 1721 246 126r0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes mr. pannenbakker verkoper Karremanstraat 10 1721 246 126r0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes mr. pannenbakker verkoper Karremanstraat 10 1721 246 126r0
WILLEMS, FRANS Frans Willems koper van 1/2 huis Karremanstraat 10 1788 262 255r0
WILLEMS, FRANS Frans Willems koper van 1/2 huis Karremanstraat 10 1788 262 255r0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r0
DROST, HEIN Hein Drost koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r0
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r0
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r0
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r0
KOENRAADS, DJURRE de weduwe van wijlen Jurre Coenraads huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1788 262 255r0
KOENRAADS, DJURRE de weduwe van wijlen Jurre Coenraads huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1788 262 255r0
KOENRAADS, DJURRE de weduwe van wijlen Jurre Coenraads huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1788 262 255r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1788 262 255r0
KAMP, HARMEN Harmen Kamp, c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1788 262 255r0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 10 1788 262 255r0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 10 1788 262 255r0
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1788 262 255r0
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1788 262 255r0
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 10 1788 262 255r0
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 10 1788 262 255r0
, BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 10 1788 262 255r0
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 10 1788 262 255r0
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 10 1774 258 161v0
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1774 258 161v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1774 258 161v0
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1774 258 161v0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 10 1774 258 161v0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galama huistimmerman verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galama huistimmerman verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galama huistimmerman verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pieters Galama erflater Karremanstraat 10 1774 258 161v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pieters Galama erflater Karremanstraat 10 1774 258 161v0
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claas Jansen IJsenbeeck koper huis met binnenkamer, loods en plaats Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claas Jansen IJsenbeeck koper huis met binnenkamer, loods en plaats Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes koper Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes koper Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes koper Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
LUURTS, HARMEN de tuin van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
LUURTS, HARMEN de tuin van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
LAMMERTS, KLAAS Claas Lammerts verkoper q.q. Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
LAMMERTS, KLAAS Claas Lammerts verkoper q.q. Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens verkoper Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens verkoper Karremanstraat 10 1686 242 9ra0
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u. mr. timmerman koper huis, loods en plaats Karremanstraat 10 1699 243 398r0
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u. mr. timmerman koper huis, loods en plaats Karremanstraat 10 1699 243 398r0
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u. mr. timmerman koper huis, loods en plaats Karremanstraat 10 1699 243 398r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1699 243 398r0
HAITSES, BOUWE Bouwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1699 243 398r0
HAITSES, BOUWE Bouwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1699 243 398r0
LUURTS, HARMEN de tuin van Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 10 1699 243 398r0
LUURTS, HARMEN de tuin van Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 10 1699 243 398r0
LUBBERTS, JAN mr. Jan Lubberts naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1699 243 398r0
LUBBERTS, JAN mr. Jan Lubberts naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1699 243 398r0
JANS, FOKELTJE Fokeltje Jans verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r0
JANS, FOKELTJE Fokeltje Jans verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r0
IJSENBEEK, KLAAS JANS wijlen Claes Jansen Isenbeeck mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r0
IJSENBEEK, KLAAS JANS wijlen Claes Jansen Isenbeeck mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes schuitschipper verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes schuitschipper verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes schuitschipper verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r0
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters mr. timmerman koper huis Karremanstraat 10 1758 254 168r0
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters mr. timmerman koper huis Karremanstraat 10 1758 254 168r0
GERBENS, KLAAS wijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 10 1758 254 168r0
GERBENS, KLAAS wijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 10 1758 254 168r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1758 254 168r0
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1758 254 168r0
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1758 254 168r0
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1758 254 168r0
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1758 254 168r0
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1758 254 168r0
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1758 254 168r0
, verkoper Karremanstraat 10 1758 254 168r0
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper 1/2 huis Karremanstraat 10 1794 264 165v0
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper 1/2 huis Karremanstraat 10 1794 264 165v0
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman eigenaar van 1/2 Karremanstraat 10 1794 264 165v0
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman eigenaar van 1/2 Karremanstraat 10 1794 264 165v0
, GERBEN Gerben , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1794 264 165v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1794 264 165v0
KAMP, HARMEN Harmen Camp, c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1794 264 165v0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 10 1794 264 165v0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 10 1794 264 165v0
HIDDES, ATSE Atze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1794 264 165v0
HIDDES, ATSE Atze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1794 264 165v0
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer en koopman verkoper Karremanstraat 10 1794 264 165v0
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 11 1782 260 310r0
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes mr. schoenmaker huurder (p.j.) Karremanstraat 11 1782 260 310r0
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes mr. schoenmaker huurder (p.j.) Karremanstraat 11 1782 260 310r0
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes mr. schoenmaker huurder (p.j.) Karremanstraat 11 1782 260 310r0
DEKKER, HENDRIK Hendrik Dekker bontwever huurder achterliggende woning met uitgang in de Achterstraat (p.w.) Karremanstraat 11 1782 260 310r0
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1782 260 310r0
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1782 260 310r0
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1782 260 310r0
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1782 260 310r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1782 260 310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r0
KOK, DIRK Dirk Kok pottenbakkersknecht verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r0
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing bontwever koper huis met daarachter een woning onder een dak Karremanstraat 11 1778 259 95r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11 1778 259 95r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11 1778 259 95r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11 1778 259 95r0
JANS, BEERT Beer Jans , c.u. huurder achterwoning Karremanstraat 11 1778 259 95r0
JANS, BEERT Beer Jans , c.u. huurder achterwoning Karremanstraat 11 1778 259 95r0
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u. bontwever naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1778 259 95r0
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u. bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1778 259 95r0
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1778 259 95r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1778 259 95r0
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Karremanstraat 11 1778 259 95r0
, ANTONIUS wijlen Anthony Vuurpijl verkoper Karremanstraat 11 1778 259 95r0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes koper huis bestaande uit twee woningen Karremanstraat 11 1708 245 54r0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes koper huis bestaande uit twee woningen Karremanstraat 11 1708 245 54r0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes koper huis bestaande uit twee woningen Karremanstraat 11 1708 245 54r0
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes koper Karremanstraat 11 1708 245 54r0
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes koper Karremanstraat 11 1708 245 54r0
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes koper Karremanstraat 11 1708 245 54r0
ULBES, WIEBREN Wybren Ulbes , c.u. huurder Karremanstraat 11 1708 245 54r0
ULBES, WIEBREN Wybren Ulbes , c.u. huurder Karremanstraat 11 1708 245 54r0
HESSELS, HENDRIK Hendrik Hessels , c.u. huurder Karremanstraat 11 1708 245 54r0
HESSELS, HENDRIK Hendrik Hessels , c.u. huurder Karremanstraat 11 1708 245 54r0
WIJNGAARDEN, de hof van burgemeester Wijngaarden naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1708 245 54r0
, een camer daaragter naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1708 245 54r0
KELDER, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Kelder naastligger ten westen Karremanstraat 11 1708 245 54r0
ARJENS, WILLEM Willem Aryens naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1708 245 54r0
ARJENS, WILLEM Willem Aryens naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1708 245 54r0
ARJENS, WILLEM Willem Aryens naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1708 245 54r0
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Karremanstraat 11 1708 245 54r0
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Karremanstraat 11 1708 245 54r0
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Karremanstraat 11 1708 245 54r0
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Karremanstraat 11 1708 245 54r0
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11 1708 245 54r0
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11 1708 245 54r0
JANS, WILLEM Willem Jans Hogenbrugh mr. korfmaker verkoper van 1/2 Karremanstraat 11 1708 245 54r0
JANS, WILLEM Willem Jans Hogenbrugh mr. korfmaker verkoper van 1/2 Karremanstraat 11 1708 245 54r0
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11 1708 245 54r0
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11 1708 245 54r0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs mr. boekbinder koper huis Karremanstraat 11 1808 268 56v0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs mr. boekbinder koper huis Karremanstraat 11 1808 268 56v0
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u. huurder Karremanstraat 11 1808 268 56v0
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1808 268 56v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1808 268 56v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1808 268 56v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1808 268 56v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1808 268 56v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Karremanstraat 11 1808 268 56v0
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Karremanstraat 11 1808 268 56v0
SIEMENS, KLAAS het testament van Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Karremanstraat 11 1808 268 56v0
SIEMENS, KLAAS het testament van Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Karremanstraat 11 1808 268 56v0
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 11 1808 268 56v0
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 11 1808 268 56v0
JANS, JAN Jan Janzen bontwever koper huis Karremanstraat 11 1749 252 30v0
JANS, JAN Jan Janzen bontwever koper huis Karremanstraat 11 1749 252 30v0
RIEMERS, DIRK Dirk Riemers , c.u. huurder Karremanstraat 11 1749 252 30v0
RIEMERS, DIRK Dirk Riemers , c.u. huurder Karremanstraat 11 1749 252 30v0
OENES, JAN Jan Oenes , c.u. huurder Karremanstraat 11 1749 252 30v0
OENES, JAN Jan Oenes , c.u. huurder Karremanstraat 11 1749 252 30v0
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinja Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1749 252 30v0
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1749 252 30v0
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1749 252 30v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1749 252 30v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1749 252 30v0
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaister verkoper Karremanstraat 11 1749 252 30v0
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaister verkoper Karremanstraat 11 1749 252 30v0
GERRITS, TJEBBE wijlen Tiebbe Gerrits schipper erflater Karremanstraat 11 1749 252 30v0
GERRITS, TJEBBE wijlen Tiebbe Gerrits schipper erflater Karremanstraat 11 1749 252 30v0
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks stadsarbeider koper huis Karremanstraat 11 1810 269 97v0
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks stadsarbeider koper huis Karremanstraat 11 1810 269 97v0
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks stadsarbeider koper huis Karremanstraat 11 1810 269 97v0
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnalda naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1810 269 97v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1810 269 97v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1810 269 97v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1810 269 97v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1810 269 97v0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Karremanstraat 11 1810 269 97v0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Karremanstraat 11 1810 269 97v0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Karremanstraat 11 1810 269 97v0
ROELOFS, TJEERD wijlen Tjeerd Roelofs verkoper Karremanstraat 11 1810 269 97v0
ROELOFS, TJEERD wijlen Tjeerd Roelofs verkoper Karremanstraat 11 1810 269 97v0
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijl schilderaar op de gleibakkerij koper huis Karremanstraat 11 1771 257 248v0
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Karremanstraat 11 1771 257 248v0
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Karremanstraat 11 1771 257 248v0
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1771 257 248v0
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijl naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1771 257 248v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1771 257 248v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1771 257 248v0
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Hees oud fabrikeur in bonten verkoper Karremanstraat 11 1771 257 248v0
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Hees oud fabrikeur in bonten verkoper Karremanstraat 11 1771 257 248v0
KAMP, HARMEN Harmen Kamp koper huis Karremanstraat 12 1788 262 251r0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 12 1788 262 251r0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 12 1788 262 251r0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 12 1788 262 251r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 12 1788 262 251r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 12 1788 262 251r0
, naastligger ten westen Karremanstraat 12 1788 262 251r0
WILLEMS, FRANS Frans Willems , c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1788 262 251r0
WILLEMS, FRANS Frans Willems , c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1788 262 251r0
DROST, HEIN Hein Drost, c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1788 262 251r0
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 12 1788 262 251r0
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 12 1788 262 251r0
, BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 12 1788 262 251r0
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 12 1788 262 251r0
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits koper 1/3 huis Karremanstraat 12 1722 246 130v0
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits koper 1/3 huis Karremanstraat 12 1722 246 130v0
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Karremanstraat 12 1722 246 130v0
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Karremanstraat 12 1722 246 130v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 12 1722 246 130v0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 12 1722 246 130v0
, IEMKE de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Ymke meedbrenger naastligger ten westen Karremanstraat 12 1722 246 130v0
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1722 246 130v0
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1722 246 130v0
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1722 246 130v0
DOUWES, SJOUKJE Sjouckjen Douwes , c.s. verkoper Karremanstraat 12 1722 246 130v0
DOUWES, SJOUKJE Sjouckjen Douwes , c.s. verkoper Karremanstraat 12 1722 246 130v0
DOUWES, SJOUKJE Sjouckjen Douwes , c.s. verkoper Karremanstraat 12 1722 246 130v0
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes verkoper Karremanstraat 12 1722 246 130v0
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes verkoper Karremanstraat 12 1722 246 130v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipper koper huis Karremanstraat 12 1740 250 109v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipper koper huis Karremanstraat 12 1740 250 109v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipper koper huis Karremanstraat 12 1740 250 109v0
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltie Lieuwes koper Karremanstraat 12 1740 250 109v0
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltie Lieuwes koper Karremanstraat 12 1740 250 109v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 12 1740 250 109v0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 12 1740 250 109v0
TEUNIS, JAN de weduwe van wijlen Jan Teunis naastligger ten westen Karremanstraat 12 1740 250 109v0
TEUNIS, JAN de weduwe van wijlen Jan Teunis naastligger ten westen Karremanstraat 12 1740 250 109v0
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1740 250 109v0
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1740 250 109v0
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes verkoper Karremanstraat 12 1740 250 109v0
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes verkoper Karremanstraat 12 1740 250 109v0
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts trekveerschipper verkoper Karremanstraat 12 1740 250 109v0
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts trekveerschipper verkoper Karremanstraat 12 1740 250 109v0
, BALT Baltus Moltz koper huis Karremanstraat 12 1765 256 107r0
, PETRONELLA Petronella Chemingh koper Karremanstraat 12 1765 256 107r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 12 1765 256 107r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 12 1765 256 107r0
JANS, JOCHEM Jogchem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 12 1765 256 107r0
JANS, JOCHEM Jogchem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 12 1765 256 107r0
PIETERS, DIEUWE Dieuwke Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1765 256 107r0
PIETERS, DIEUWE Dieuwke Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1765 256 107r0
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer verkoper Karremanstraat 12 1765 256 107r0
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer verkoper Karremanstraat 12 1765 256 107r0
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer koper huis Karremanstraat 12 1763 255 201v0
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer koper huis Karremanstraat 12 1763 255 201v0
KLASES, BEITSKE Beytske Clazes huurder achterkamer (p.w.) Karremanstraat 12 1763 255 201v0
KLASES, BEITSKE Beytske Clazes huurder achterkamer (p.w.) Karremanstraat 12 1763 255 201v0
KLASES, BEITSKE Beytske Clazes huurder achterkamer (p.w.) Karremanstraat 12 1763 255 201v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 12 1763 255 201v0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 12 1763 255 201v0
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 12 1763 255 201v0
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 12 1763 255 201v0
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1763 255 201v0
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1763 255 201v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeider verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeider verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeider verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v0
LIEUWES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Lieuwes verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v0
LIEUWES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Lieuwes verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaen koopman koper schuur, stalling en zomerhuis Karremanstraat 13 1735 249 95r0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaen koopman koper schuur, stalling en zomerhuis Karremanstraat 13 1735 249 95r0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaen koopman koper schuur, stalling en zomerhuis Karremanstraat 13 1735 249 95r0
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Roorda koper Karremanstraat 13 1735 249 95r0
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Roorda koper Karremanstraat 13 1735 249 95r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1735 249 95r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1735 249 95r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1735 249 95r0
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1735 249 95r0
BROERS, de erfgenamen van wijlen Truntie Broers naastligger ten westen Karremanstraat 13 1735 249 95r0
BROERS, de erfgenamen van wijlen Truntie Broers naastligger ten westen Karremanstraat 13 1735 249 95r0
BROERS, de erfgenamen van wijlen Truntie Broers naastligger ten westen Karremanstraat 13 1735 249 95r0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1735 249 95r0
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r0
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r0
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipper verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r0
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipper verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r0
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipper verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r0
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma verkoper q.q. Karremanstraat 13 1735 249 95r0
ROVEL, ROBERT Robbert Rovel koopman verkoper q.q. Karremanstraat 13 1735 249 95r0
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r0
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r0
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r0
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r0
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningen Karremanstraat 13 1778 259 94r0
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningen Karremanstraat 13 1778 259 94r0
ROMKES, TIETJE Tietje Romkes koper door niaar Karremanstraat 13 1778 259 94r0
ROMKES, TIETJE Tietje Romkes koper door niaar Karremanstraat 13 1778 259 94r0
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postma metselaar geniaarde koper Karremanstraat 13 1778 259 94r0
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postma metselaar geniaarde koper Karremanstraat 13 1778 259 94r0
, JAN Jan , c.u. wannemaker huurder 1e woning Karremanstraat 13 1778 259 94r0
KOK, BEREND Beernd Kok, c.u. huurder 2e woning Karremanstraat 13 1778 259 94r0
FEITEMA, de weduwe van wijlen Feitema naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1778 259 94r0
, BALTHASAR Balthasar Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1778 259 94r0
, naastligger ten westen Karremanstraat 13 1778 259 94r0
POEL, ENGELTJE de weduwe Engeltie van der Poel naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1778 259 94r0
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Karremanstraat 13 1778 259 94r0
, ANTONIUS wijlen Anthony Vuurpijl schilder verkoper Karremanstraat 13 1778 259 94r0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs mr. boekbinder koper huis Karremanstraat 13 1808 268 56v0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs mr. boekbinder koper huis Karremanstraat 13 1808 268 56v0
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u. huurder Karremanstraat 13 1808 268 56v0
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1808 268 56v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1808 268 56v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1808 268 56v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 13 1808 268 56v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1808 268 56v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Karremanstraat 13 1808 268 56v0
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Karremanstraat 13 1808 268 56v0
SIEMENS, KLAAS het testament van Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Karremanstraat 13 1808 268 56v0
SIEMENS, KLAAS het testament van Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Karremanstraat 13 1808 268 56v0
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 13 1808 268 56v0
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 13 1808 268 56v0
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijl schilderaar op de gleibakkerij koper huis en weefwinkel Karremanstraat 13 1771 257 249v0
, HARMEN Harmen Hember bewoner Karremanstraat 13 1771 257 249v0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1771 257 249v0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1771 257 249v0
, N. N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1771 257 249v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 13 1771 257 249v0
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijl naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1771 257 249v0
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Hees oud fabrikeur in bonten verkoper Karremanstraat 13 1771 257 249v0
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Hees oud fabrikeur in bonten verkoper Karremanstraat 13 1771 257 249v0
HETTES, OEBELE Oeble Hettes molenaar koper huis Karremanstraat 14 1708 245 69v0
HETTES, OEBELE Oeble Hettes molenaar koper huis Karremanstraat 14 1708 245 69v0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents koper Karremanstraat 14 1708 245 69v0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents koper Karremanstraat 14 1708 245 69v0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents koper Karremanstraat 14 1708 245 69v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1708 245 69v0
IENTES, JAN Jan Intjes mr. metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1708 245 69v0
IENTES, JAN Jan Intjes mr. metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1708 245 69v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekees naastligger ten westen Karremanstraat 14 1708 245 69v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekees naastligger ten westen Karremanstraat 14 1708 245 69v0
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts naastligger ten westen Karremanstraat 14 1708 245 69v0
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts naastligger ten westen Karremanstraat 14 1708 245 69v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1708 245 69v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekees verkoper Karremanstraat 14 1708 245 69v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekees verkoper Karremanstraat 14 1708 245 69v0
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts verkoper Karremanstraat 14 1708 245 69v0
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts verkoper Karremanstraat 14 1708 245 69v0
, GERARDUS Gerhardus Feltsma mr. chirurgijn koper huis Karremanstraat 14 1729 247 220v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1729 247 220v0
KLASES, WILKE Wiltje Claeses mr. bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1729 247 220v0
KLASES, WILKE Wiltje Claeses mr. bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1729 247 220v0
KLASES, WILKE Wiltje Claeses mr. bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1729 247 220v0
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 14 1729 247 220v0
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 14 1729 247 220v0
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 14 1729 247 220v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1729 247 220v0
, verkoper q.q. Karremanstraat 14 1729 247 220v0
PIETERS, HIELKE de kinderen van wijlen Hylke Pieters verkoper Karremanstraat 14 1729 247 220v0
PIETERS, HIELKE de kinderen van wijlen Hylke Pieters verkoper Karremanstraat 14 1729 247 220v0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases verkoper Karremanstraat 14 1729 247 220v0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases verkoper Karremanstraat 14 1729 247 220v0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases verkoper Karremanstraat 14 1729 247 220v0
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. schoenmaker koper huis Karremanstraat 14 1763 256 11r0
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.s. huurder Karremanstraat 14 1763 256 11r0
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.s. huurder Karremanstraat 14 1763 256 11r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1763 256 11r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1763 256 11r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1763 256 11r0
GERRITS, SJOUKE de weduwe van wijlen Sjouke Gerryts naastligger ten westen Karremanstraat 14 1763 256 11r0
GERRITS, SJOUKE de weduwe van wijlen Sjouke Gerryts naastligger ten westen Karremanstraat 14 1763 256 11r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1763 256 11r0
STRATEN, SAPE Sape van Straten mr. metselaar verkoper Karremanstraat 14 1763 256 11r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastmaker verkoper Karremanstraat 14 1763 256 11r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastmaker verkoper Karremanstraat 14 1763 256 11r0
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds verkoper Karremanstraat 14 1763 256 11r0
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds verkoper Karremanstraat 14 1763 256 11r0
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters , c.u. timmerman koper huis Karremanstraat 14 1722 246 135r0
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters , c.u. timmerman koper huis Karremanstraat 14 1722 246 135r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1722 246 135r0
IENTES, JAN Jan Yntes naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1722 246 135r0
IENTES, JAN Jan Yntes naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1722 246 135r0
JANS, GEERTJE de erfgenamen van Geertie Jans naastligger ten westen Karremanstraat 14 1722 246 135r0
JANS, GEERTJE de erfgenamen van Geertie Jans naastligger ten westen Karremanstraat 14 1722 246 135r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1722 246 135r0
HETTES, OEBELE Oeble Hettes verkoper Karremanstraat 14 1722 246 135r0
HETTES, OEBELE Oeble Hettes verkoper Karremanstraat 14 1722 246 135r0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents verkoper Karremanstraat 14 1722 246 135r0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents verkoper Karremanstraat 14 1722 246 135r0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents verkoper Karremanstraat 14 1722 246 135r0
JONGBLOED, FRANS Frans Jongbloedt, c.u. sergeant aanhandelaar huis (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende) Karremanstraat 14 1655 237 16r0
, verpachter grond Karremanstraat 14 1655 237 16r0
, 460-00-00 GG als toehaak op het verwandelde toehaak Karremanstraat 14 1655 237 16r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1655 237 16r0
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1655 237 16r0
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1655 237 16r0
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 14 1655 237 16r0
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 14 1655 237 16r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1655 237 16r0
, zijn daarnaast staande woning van N. N. verwandelaar Karremanstraat 14 1655 237 16r0
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelder koper huis Karremanstraat 14 1695 243 121v0
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelder koper huis Karremanstraat 14 1695 243 121v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Karremanstraat 14 1695 243 121v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Karremanstraat 14 1695 243 121v0
, verpachter grond Karremanstraat 14 1695 243 121v0
HENDRIKS, WOUTER Wouter Hendrix , c.u. schuitschipper huurder Karremanstraat 14 1695 243 121v0
HENDRIKS, WOUTER Wouter Hendrix , c.u. schuitschipper huurder Karremanstraat 14 1695 243 121v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1695 243 121v0
IENTES, JAN Jan Ynties metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1695 243 121v0
IENTES, JAN Jan Ynties metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1695 243 121v0
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 14 1695 243 121v0
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 14 1695 243 121v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1695 243 121v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1695 243 121v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1695 243 121v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1695 243 121v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braem verkoper q.q. Karremanstraat 14 1695 243 121v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braem verkoper q.q. Karremanstraat 14 1695 243 121v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braem verkoper q.q. Karremanstraat 14 1695 243 121v0
DIRKS, JAN het testament van wijlen Jan Dirxen schuitschipper verkoper Karremanstraat 14 1695 243 121v0
DIRKS, JAN het testament van wijlen Jan Dirxen schuitschipper verkoper Karremanstraat 14 1695 243 121v0
DIRKS, JAN het testament van wijlen Jan Dirxen schuitschipper verkoper Karremanstraat 14 1695 243 121v0
, N. N. koper provisioneel huis Karremanstraat 14 1639 234 74v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1639 234 74v0
OLFERTS, EEDE Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1639 234 74v0
OLFERTS, EEDE Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1639 234 74v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 14 1639 234 74v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1639 234 74v0
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1639 234 74v0
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1639 234 74v0
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14 1639 234 74v0
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14 1639 234 74v0
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v0
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v0
BANGA, TJEERD Tiaerdt Banga verkoper q.q. Karremanstraat 14 1639 234 74v0
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14 1639 234 74v0
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14 1639 234 74v0
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v0
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v0
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v0
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pytters koper hoekhuis Karremanstraat 14 1667 239 86r0
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pytters koper hoekhuis Karremanstraat 14 1667 239 86r0
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen koper Karremanstraat 14 1667 239 86r0
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen koper Karremanstraat 14 1667 239 86r0
JONGBLOED, FRANS de erfgenamen van wijlen oud burgersergeant Frans Jongbloet verpachter grond Karremanstraat 14 1667 239 86r0
ALTEN, TJALLING Tialling van Alten, c.u. huurder Karremanstraat 14 1667 239 86r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1667 239 86r0
PIETERS, LIJSBET de weduwe Lijsbet Pytters naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1667 239 86r0
PIETERS, LIJSBET de weduwe Lijsbet Pytters naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1667 239 86r0
SIEBES, JAN Jan Sybes pottenbakker naastligger ten westen Karremanstraat 14 1667 239 86r0
SIEBES, JAN Jan Sybes pottenbakker naastligger ten westen Karremanstraat 14 1667 239 86r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1667 239 86r0
JONGBLOED, FRANS de erfgenamen van wijlen oud burgersergeant Frans Jongbloet verkoper Karremanstraat 14 1667 239 86r0
, N. N. koper finaal huis Karremanstraat 14 1640 234 91r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1640 234 91r0
OLFERTS, EEDE Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1640 234 91r0
OLFERTS, EEDE Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1640 234 91r0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 14 1640 234 91r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1640 234 91r0
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1640 234 91r0
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1640 234 91r0
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14 1640 234 91r0
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14 1640 234 91r0
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r0
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r0
BANGA, TJEERD Tiaerdt Banga verkoper q.q. Karremanstraat 14 1640 234 91r0
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14 1640 234 91r0
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14 1640 234 91r0
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r0
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r0
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r0
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r0
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. scheepstimmerman koper huis Karremanstraat 14 1730 247 349r0
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. scheepstimmerman koper huis Karremanstraat 14 1730 247 349r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1730 247 349r0
KLASES, WILKE Wiltje Clases bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1730 247 349r0
KLASES, WILKE Wiltje Clases bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1730 247 349r0
KLASES, WILKE Wiltje Clases bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1730 247 349r0
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles naastligger ten westen Karremanstraat 14 1730 247 349r0
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles naastligger ten westen Karremanstraat 14 1730 247 349r0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1730 247 349r0
, GERARDUS Gerard Feltsma mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 14 1730 247 349r0
, BALT Baltus Molts winkelier koper door niaar huis Karremanstraat 14 1769 257 136v0
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwer mr. brouwer en koopman geniaarde koper (p.w.) Karremanstraat 14 1769 257 136v0
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwer mr. brouwer en koopman geniaarde koper (p.w.) Karremanstraat 14 1769 257 136v0
HOUTEN, MARTEN Martinus van Houten, c.u. huurder voor (p.w.) Karremanstraat 14 1769 257 136v0
, ANTJE Anna Margaretha huurder achter (p.w.) Karremanstraat 14 1769 257 136v0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1769 257 136v0
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1769 257 136v0
LOUWS, JAN Jan Louws naastligger ten westen Karremanstraat 14 1769 257 136v0
LOUWS, JAN Jan Louws naastligger ten westen Karremanstraat 14 1769 257 136v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1769 257 136v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1769 257 136v0
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. bontwever verkoper Karremanstraat 14 1769 257 136v0
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten) Karremanstraat 15 1617 230 91v0
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten) Karremanstraat 15 1617 230 91v0
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten) Karremanstraat 15 1617 230 91v0
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Karremanstraat 15 1617 230 91v0
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Karremanstraat 15 1617 230 91v0
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1617 230 91v0
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1617 230 91v0
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 15 1617 230 91v0
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 15 1617 230 91v0
JANS, BOTE mr. Botte Janssen verkoper Karremanstraat 15 1617 230 91v0
JANS, BOTE mr. Botte Janssen verkoper Karremanstraat 15 1617 230 91v0
PIETERS, SUSANNA Susanna Pyters koper huis Karremanstraat 15 1728 247 127v0
PIETERS, SUSANNA Susanna Pyters koper huis Karremanstraat 15 1728 247 127v0
VOS, THOMAS wijlen Thomas de Vos koper Karremanstraat 15 1728 247 127v0
BOTSMA, KLAAS REINERS de hof van de erfgenamen van wijlen Claes Reyners Botsma naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1728 247 127v0
BOTSMA, KLAAS REINERS de hof van de erfgenamen van wijlen Claes Reyners Botsma naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1728 247 127v0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1728 247 127v0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1728 247 127v0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1728 247 127v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 15 1728 247 127v0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter naastligger ten noorden Karremanstraat 15 1728 247 127v0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter naastligger ten noorden Karremanstraat 15 1728 247 127v0
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogd koopman verkoper q.q. Karremanstraat 15 1728 247 127v0
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogd koopman verkoper q.q. Karremanstraat 15 1728 247 127v0
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogd koopman verkoper q.q. Karremanstraat 15 1728 247 127v0
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Buma, weesvoogd mr. zilversmid verkoper q.q. Karremanstraat 15 1728 247 127v0
KLASES, KORNELISKE wijlen de kinderen van Cornelia Claeses verkoper Karremanstraat 15 1728 247 127v0
KLASES, KORNELISKE wijlen de kinderen van Cornelia Claeses verkoper Karremanstraat 15 1728 247 127v0
KLASES, KORNELISKE wijlen de kinderen van Cornelia Claeses verkoper Karremanstraat 15 1728 247 127v0
PIETERS, HIELKE wijlen Hyltje Pieters verkoper Karremanstraat 15 1728 247 127v0
PIETERS, HIELKE wijlen Hyltje Pieters verkoper Karremanstraat 15 1728 247 127v0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Karremanstraat 15 1766 256 229r0
TEUNIS, REMMERT