Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
REINS, SJOERD Syverd Reyns koper kamer Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
REINS, SJOERD Syverd Reyns koper kamer Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
DIRKS, MARIA Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
DIRKS, MARIA Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
DIRKS, MARIA Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
ANNES, SIKKE Sicke Annes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
ANNES, SIKKE Sicke Annes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
ANNES, SIKKE Sicke Annes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper kamer Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper kamer Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
WOPKES, ANTJE Ancke Wopckes koper Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
WOPKES, ANTJE Ancke Wopckes koper Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Ericx naastligger Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
RIENKS, JELLE Jelle Riencx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
RIENKS, JELLE Jelle Riencx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
FOPKES, RITSKE Ritscke Fopckes verkoper ([staat: Ritscke Fopkes dochter]) Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
FOPKES, RITSKE Ritscke Fopckes verkoper ([staat: Ritscke Fopkes dochter]) Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
FOPKES, RITSKE Ritscke Fopckes verkoper ([staat: Ritscke Fopkes dochter]) Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
, GRIETJE Griedt Jemckes verkoper Lammert Warndersteeg 1603 228 357r0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstra koper door niaar huis Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstra koper door niaar huis Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braem koper door niaar Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braem koper door niaar Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braem koper door niaar Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopman geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopman geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetje Romckes Braem geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetje Romckes Braem geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
, een ducaat voor de zuster van de verkoper toehaak Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
JAKOBS, AART Aart Jacobs mr. chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
JAKOBS, AART Aart Jacobs mr. chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r0
BOTES, JASPER Jasper Bootes veerschipper op Leeuwarden koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
BOTES, JASPER Jasper Bootes veerschipper op Leeuwarden koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
BOTES, JASPER Jasper Bootes veerschipper op Leeuwarden koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
TJEERDS, Lyuw Tjaerdts koper Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
TJEERDS, Lyuw Tjaerdts koper Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
EERKES, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
EERKES, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
EERKES, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Pybes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Pybes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
JOOSTES, JAN Jan Joestes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
JOOSTES, JAN Jan Joestes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
JELLES, PIETER Pieter Jellis koper kamer met weefwinkel Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
JELLES, PIETER Pieter Jellis koper kamer met weefwinkel Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
HOTSES, RIENKJE Rinck Hottyes koper Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
HOTSES, RIENKJE Rinck Hottyes koper Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
EELSES, HAANTJE oud burgerhopman Haentie Aeltsen verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
EELSES, HAANTJE oud burgerhopman Haentie Aeltsen verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
EELSES, HAANTJE oud burgerhopman Haentie Aeltsen verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
BOKKES, SIEUWKE Syuck Boeckes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
BOKKES, SIEUWKE Syuck Boeckes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
BOKKES, SIEUWKE Syuck Boeckes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer koopman koper pakhuis Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer koopman koper pakhuis Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
OLTHOF, EILERT Eylert Olthof mr. brouwer koper Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
HUIDEKOPER, JAN ANNES de weduwe van wijlen Jan Annes Huidekooper naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
HUIDEKOPER, JAN ANNES de weduwe van wijlen Jan Annes Huidekooper naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
HUIDEKOPER, JAN ANNES de weduwe van wijlen Jan Annes Huidekooper naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf verkoper Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrandt Talma koopman verkoper Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
JOHANNES, HENDRIK Hendrik Johannes bontwever koper woning en tuintje Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
JOHANNES, HENDRIK Hendrik Johannes bontwever koper woning en tuintje Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes koper Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes koper Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
JANS, GERLOF Gerlof Jansen , n.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
JANS, GERLOF Gerlof Jansen , n.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendrager verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendrager verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r0
, N. N. koper hof met huisjes, bomen en kruiden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
, de kamers rond de hof naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
POMMEREN, JAKOB schuur en erf van de weduwe van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
DIRKS, GABE Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
DIRKS, GABE Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
DIRKS, GABE Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
PIEBES, MARTEN het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
PIEBES, MARTEN het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
, N. N. koper twee kamers aan een hof Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
, BASTIAAN Bastiaen bewoner Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
EIMERTS, JAN de weduwe van wijlen Jan Eimers bewoner Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
EIMERTS, JAN de weduwe van wijlen Jan Eimers bewoner Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
EIMERTS, JAN de weduwe van wijlen Jan Eimers bewoner Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
PIEBES, MARTEN het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
PIEBES, MARTEN het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra koper door niaar ratione vicinitatis huis Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra koper door niaar ratione vicinitatis huis Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
BRAAM, wijlen Braem koper door niaar ratione vicinitatis Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u. zakkendrager geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u. zakkendrager geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u. zakkendrager geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstra naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstra naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
BRAAM, wijlen Braem naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
BRAAM, wijlen Braem naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
ROELOFS, ANDRIES de weduwe van wijlen Andries Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
ROELOFS, ANDRIES de weduwe van wijlen Andries Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
, TIETJE Titia Lantingh verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytses Kimstra verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytses Kimstra verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v0
JANS, PIETJE Pyttertie Jans koper 1/4 van 4 kamers Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v0
JANS, PIETJE Pyttertie Jans koper 1/4 van 4 kamers Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v0
, GERRIT wijlen burgemeester Gerrit Hardenburg koper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v0
FONTEIN, SCHELTE de keet van oud burgemeester Schelto Fontein naastligger tegenover Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v0
SCHELTEMA, PIETER JANS broeder van de koopster Pyter Jansen Scheltema verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v0
SCHELTEMA, PIETER JANS broeder van de koopster Pyter Jansen Scheltema verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v0
HENDRIKS, IEBELE Ebel Hendricx koper huis Lammert Warndersteeg 1606 228 495v0
HENDRIKS, IEBELE Ebel Hendricx koper huis Lammert Warndersteeg 1606 228 495v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1606 228 495v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1606 228 495v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1606 228 495v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1606 228 495v0
JOOSTES, JAN Jan Joostes verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 495v0
JOOSTES, JAN Jan Joostes verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 495v0
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker koper woning Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r0
JANS, JETSKE Jetske Jan huurder Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r0
JANS, JETSKE Jetske Jan huurder Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r0
MICHIELS, JOHANNES Johannes Migchiels naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r0
MICHIELS, JOHANNES Johannes Migchiels naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r0
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r0
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r0
, verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r0
, N. N. N. secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper provisioneel hof ([koper is mogelijk Dominicus Meylema]) Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
LASES, HAIE Haeye Laes stadsbode koper provisioneel kamer Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
LASES, HAIE Haeye Laes stadsbode koper provisioneel kamer Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
EIMERTS, JAN Jan Eimers bewoner Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
EIMERTS, JAN Jan Eimers bewoner Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
EIMERTS, JAN Jan Eimers bewoner Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, het eerste perceel (een hof) in deze akte naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
ATSES, GERRIT Gerryt Atses veerschipper op Leeuwarden koper provisioneel kamer Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
ATSES, GERRIT Gerryt Atses veerschipper op Leeuwarden koper provisioneel kamer Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
ATSES, GERRIT Gerryt Atses veerschipper op Leeuwarden koper provisioneel kamer Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, het eerste perceel (een hof) in deze akte naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 497v0
ANNES, PIETER Pieter Annys rogdrager koper huis Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
ANNES, PIETER Pieter Annys rogdrager koper huis Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
ANNES, PIETER Pieter Annys rogdrager koper huis Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
HESSELS, ANTJE Anneke Hessels koper Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
HESSELS, ANTJE Anneke Hessels koper Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
PIEKES, TEEKE Taeke Pyckes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
PIEKES, TEEKE Taeke Pyckes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anneken Heeres? verkoper Lammert Warndersteeg 1604 228 384r0
RINSES, JARICH Jarigh Rinses koopman koper kamer Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
RINSES, JARICH Jarigh Rinses koopman koper kamer Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
REINS, SJOERD Sioerd Reins naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
REINS, SJOERD Sioerd Reins naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
GERRITS, SARA Sara Gerryts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
GERRITS, SARA Sara Gerryts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
SIEBRENS, JAN wijlen Jan Sibrants verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
SIEBRENS, JAN wijlen Jan Sibrants verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 54v0
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagens koper hof en tuin achter de kamers van Lambert Warners (te betalen in de vorm van gebleekt gulden smaldoek t.w.v. 0-05-12 cg per el) Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagens koper hof en tuin achter de kamers van Lambert Warners (te betalen in de vorm van gebleekt gulden smaldoek t.w.v. 0-05-12 cg per el) Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
GERRITS, JAKOBJE Japien Gerryts koper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
GERRITS, JAKOBJE Japien Gerryts koper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
WARNERS, LAMMERT de kamers van Lambert Warners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
WARNERS, LAMMERT de kamers van Lambert Warners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
PIEBES, MARTEN de kamers van wijlen Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
PIEBES, MARTEN de kamers van wijlen Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners zoutzieder verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners zoutzieder verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
JANS, LIJSBET Lijsbet Jans verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
JANS, LIJSBET Lijsbet Jans verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
OLIVIERS, JAN Jan Oliviers verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
OLIVIERS, JAN Jan Oliviers verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r0
JANS, MINNE Minne Jansen sergeant koper kamer met een loods en back Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v0
JANS, MINNE Minne Jansen sergeant koper kamer met een loods en back Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v0
LANTING, het huis van oud burgemeester Lanting naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v0
REINERS, AUKE de hof van Aucke Reiners naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v0
REINERS, AUKE de hof van Aucke Reiners naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v0
FONTEIN, SCHELTE oud burgemeester Schelto Fontein, c.u. verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v0
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Kliffoet koper huis met een vrije ingang in het steegje ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Kliffoet koper huis met een vrije ingang in het steegje ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
WOUTERS, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Wouters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
WOUTERS, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Wouters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r0
HARMENS, SARA Sara Harmens koper kamer Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
HARMENS, SARA Sara Harmens koper kamer Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolff verpachter grond Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolff verpachter grond Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
SIEBRENS, JAN de kamer van Jan Sibrants tichelaar naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
SIEBRENS, JAN de kamer van Jan Sibrants tichelaar naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
JELLES, PIETER Pieter Jellis naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
JELLES, PIETER Pieter Jellis naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
PIETERS, JAKOB de hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
PIETERS, JAKOB de hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 66r0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendrager koper woning en tuintje Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendrager koper woning en tuintje Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
TJALLINGII, keet van Tjallingii apotheker naastligger Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
JANS, GERLOF Gerlof Jansen stadskarreman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
JANS, GERLOF Gerlof Jansen stadskarreman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v0
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopman koper mouterij Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopman koper mouterij Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
HENDRIKS, DOEDE de keet van Doede Hendricks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
HENDRIKS, DOEDE de keet van Doede Hendricks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
JAKOBS, DIRK als huurder Dirck Jacobs bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
JAKOBS, DIRK als huurder Dirck Jacobs bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar eerdere eigenaar Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar eerdere eigenaar Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
JOHANNES, MAAIKE Maycke Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
JOHANNES, MAAIKE Maycke Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
BONKE, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieterse Bonck verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
BONKE, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieterse Bonck verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v0
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper kamer als berging ([voor de drie percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1779 259 196v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1779 259 196v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1779 259 196v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1779 259 196v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1779 259 196v0
SLOTERDIJK, HARMEN vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijk verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1779 259 196v0
BOURBOOM, IESKJE Jiskjen Catharina Bourboom verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1779 259 196v0
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1779 259 196v0
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijk griffier Admiraliteit erflater Lammert Warndersteeg 1779 259 196v0
ARENDS, SIKKE Sicke Aenes koper kamer Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
ARENDS, SIKKE Sicke Aenes koper kamer Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
ARENDS, SIKKE Sicke Aenes koper kamer Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs koper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs koper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
PIEBES, de erfgenamen van wijlen Martge Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
PIEBES, de erfgenamen van wijlen Martge Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
KLASES, JAN de verkoper Jan Claeses naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
KLASES, JAN de verkoper Jan Claeses naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
KLASES, JAN de verkoper Jan Claeses naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
, HENDRIK Hendrick wever naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
SEERPS, ARJAANTJE Ariaen Seerps verkoper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
SEERPS, ARJAANTJE Ariaen Seerps verkoper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r0
, HENDRIK Hendrik Trouwsteede mr. bontwever koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
JANS, TJITSKE Tietske Jans koper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
JANS, TJITSKE Tietske Jans koper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
JANS, GERLOF Gerlof Jansen , n.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
JANS, GERLOF Gerlof Jansen , n.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
HENDRIKS, JANKE wijlen Jane Hendriks verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
HENDRIKS, JANKE wijlen Jane Hendriks verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
JOHANNES, HENDRIK wijlen Hendrik Johannes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
JOHANNES, HENDRIK wijlen Hendrik Johannes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r0
, N. N. koper provisioneel huis Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
JANS, GERRIT de curator over de nagelaten weeskinderen van Gerryt Jans crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
JANS, GERRIT de curator over de nagelaten weeskinderen van Gerryt Jans crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
RINNERTS, IEBELTJE Ebel Rinnerts crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
RINNERTS, IEBELTJE Ebel Rinnerts crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
SIPKES, HARING Haringh Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
SIPKES, HARING Haringh Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r0
JOHANNES, BEREND Beernd Johannes gleibakker koper huis Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
JOHANNES, BEREND Beernd Johannes gleibakker koper huis Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
RINSES, SJOERDJE Sjoerdtje Rinses koper Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
RINSES, SJOERDJE Sjoerdtje Rinses koper Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v0
DIRKS, ALBERT Albert Dirks bontwever koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
DIRKS, ALBERT Albert Dirks bontwever koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
DIRKS, ALBERT Albert Dirks bontwever koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
, verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
JANS, JURJEN Jurjen Jansen , c.u. huurder beneden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
JANS, JURJEN Jurjen Jansen , c.u. huurder beneden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
MARTENS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
MARTENS, HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan koopman naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karreman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karreman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. bontwever koper huis met weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. bontwever koper huis met weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. bontwever koper huis met weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
SIEBRENS, RIENKJE Rink Sybrens koper Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
SIEBRENS, RIENKJE Rink Sybrens koper Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pyters huurder Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pyters huurder Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
MICHIELS, JOHANNES Johannes Michels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
MICHIELS, JOHANNES Johannes Michels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
OTTES, JAN Jan Hendrik Ottes fabrikant verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
OTTES, JAN Jan Hendrik Ottes fabrikant verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscher fabrikant verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
HOFSTEE, HENDRIK kinderen van wijlen Hendrik ter Hofste verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r0
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper huis Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper huis Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper huis Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
REINERS, TRIJNTJE Trijn Reyners koper Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
REINERS, TRIJNTJE Trijn Reyners koper Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
, HANS burgemeester Hans Ericx verpachter grond Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
KLASES, REINER de keet van Reyner Claesen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
KLASES, REINER de keet van Reyner Claesen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
KLASES, REINER de keet van Reyner Claesen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
TEEKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijn Taeckes verkoper Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
TEEKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijn Taeckes verkoper Lammert Warndersteeg 1600 228 203v0
, N. N. koper provisioneel huis Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants bewoner Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants bewoner Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
ABES, de keet van Coenertt Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
ABES, de keet van Coenertt Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
ABES, de keet van Coenertt Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
JOHANNES, ALBERT de crediteuren van Albert Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
JOHANNES, ALBERT de crediteuren van Albert Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper kamer Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper kamer Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
POPPES, ANNE Anne Poppes kuiper koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
POPPES, ANNE Anne Poppes kuiper koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
PIETERS, ANNE wijlen Anne Pyeters karreman koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
PIETERS, ANNE wijlen Anne Pyeters karreman koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
, NANNE mr. Nanning Iskens schoolmeester protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
PIETERS, IEMKJE Imck Pieters protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
PIETERS, IEMKJE Imck Pieters protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
, BIENSE wijlen Biense Haentkens protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
, BEREND Beernt turfmeter naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
, MARTEN Marten bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
, N. N. koper twee onder- en twee bovenkamers Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
JANS, FOLKERT Folckert Jans verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
JANS, FOLKERT Folckert Jans verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
KLASES, JAKOB het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
KLASES, JAKOB het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
KLASES, JAKOB het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 239v0
HANSES, JAN Jan Hanssen koper hoekhuis of kamer alwaer het Cromholt uutsteckt Lammert Warndersteeg het Cromholt 1617 230 68r0
HANSES, JAN Jan Hanssen koper hoekhuis of kamer alwaer het Cromholt uutsteckt Lammert Warndersteeg het Cromholt 1617 230 68r0
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
HARMENS, EESGE de hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
HARMENS, EESGE de hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
ENGELSMAN, JAN WILLEMS is beklemd in het huis van Jan Willems Engelsman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
ENGELSMAN, JAN WILLEMS is beklemd in het huis van Jan Willems Engelsman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
JANS, LAMMERT Lambert Janssen wachtmeester verkoper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
JANS, LAMMERT Lambert Janssen wachtmeester verkoper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
JILLES, ARNOLDUS Aernolt Jelis bakker verkoper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
JILLES, ARNOLDUS Aernolt Jelis bakker verkoper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r0
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants koper twee kamers Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants koper twee kamers Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes koper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes koper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes koper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
PIETERS, MARTEN het weeskind van Marthen Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
PIETERS, MARTEN het weeskind van Marthen Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
JILTS, GERRITJE Garst Jylts verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
JILTS, GERRITJE Garst Jylts verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman aanhandelaar kamer gebruikt als den Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman aanhandelaar kamer gebruikt als den Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman aanhandelaar kamer gebruikt als den Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1693 243 59r0
LASES, HAIE Haye Laeses koper provisioneel huis of kamer Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v0
LASES, HAIE Haye Laeses koper provisioneel huis of kamer Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v0
ABES, KOENRAAD de zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v0
ABES, KOENRAAD de zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v0
ABES, KOENRAAD de zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v0
, N. N. verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v0
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants koper provisioneel twee onder- en twee bovenkamers Lammert Warndersteeg 1615 229 249v0
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants koper provisioneel twee onder- en twee bovenkamers Lammert Warndersteeg 1615 229 249v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1615 229 249v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1615 229 249v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1615 229 249v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1615 229 249v0
, N. N. verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 249v0
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper kamer ([voor de vier percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v0
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v0
TJALLINGII, F. Tjallingii naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v0
FONTEIN, F. Fontein naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v0
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v0
, N. N. koper finaal huis (bovenaan de bladzijde staat: 136 ggl) Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v0
, N. N. verkoper Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v0
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk griffier Admiraliteit koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v0
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii koopman koper Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v0
MICHIELS, JOHANNES wijlen Johannes Michels voormalig bewoner Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v0
MICHIELS, JOHANNES wijlen Johannes Michels voormalig bewoner Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v0
SLOTERDIJK, Sloterdijk naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v0
SLOTERDIJK, Sloterdijk naastligger ten westen Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v0
TJALLINGII, T. T. Tjallingii koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v0
, verkoper Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v0
OLTHOF, ALT Aylt Olthof mr. brouwer koper 1/3 huis en tuin Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v0
BAKSMA, AREND Arent Baksma eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v0
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v0
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v0
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen bakkersgezel verkoper Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v0
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen bakkersgezel verkoper Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v0
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q. koper twee boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q. koper twee boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q. koper twee boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
PIETERS, DOEDE de schuur van Doede Piters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
PIETERS, DOEDE de schuur van Doede Piters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
JOHANNES, JENTJE Jenke Johannes metselaar naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
JOHANNES, JENTJE Jenke Johannes metselaar naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r0
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteyn, c.u. rentmeester koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteyn, c.u. rentmeester koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
, de heer Lantingh naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
WALINGS, PIETER de hof van de weduwe van wijlen Pytter Walings naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
WALINGS, PIETER de hof van de weduwe van wijlen Pytter Walings naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
, GRIETJE de nagelaten boedel van wijlen Grietie Outmans erflater Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
, verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomeren verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
, SJOUKJE Siouckien Outmans verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v0
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonck koper 1/2 moutmakerij met een huis Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonck koper 1/2 moutmakerij met een huis Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonck koper 1/2 moutmakerij met een huis Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
FONTEIN, de keet van burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
, ANTJE Antie naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
MEIERTS, HENDRIK wijlen Hendrick Meyers naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
MEIERTS, HENDRIK wijlen Hendrick Meyers naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
WIERDS, RUURD de andere erfgenamen van wijlen Ruierd Wirdes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
WIERDS, RUURD de andere erfgenamen van wijlen Ruierd Wirdes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sies Hilma koopman koper zoutkeet met de pan Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sies Hilma koopman koper zoutkeet met de pan Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerden koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerden koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerden koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
, floreenrente Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
KORNELIS, ROMKE de zoutkeet van Romke Cornelis naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
KORNELIS, ROMKE de zoutkeet van Romke Cornelis naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
KORNELIS, ROMKE de zoutkeet van Romke Cornelis naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, q.q. c.s. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, q.q. c.s. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v0
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn koper door niaar zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
, floreenrente Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
HENDRIKS, WILLEM burgervaandrig Willem Hendricx , c.u. geniaarde koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
HENDRIKS, WILLEM burgervaandrig Willem Hendricx , c.u. geniaarde koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
PIETERS, WIEBREN Wybrant Peters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
PIETERS, WIEBREN Wybrant Peters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
JANS, AALTJE Aeltie Jans , zuster van de verkoper afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
JANS, AALTJE Aeltie Jans , zuster van de verkoper afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn rentmeester naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
WIERDS, RUURD Ruird Wirdes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
WIERDS, RUURD Ruird Wirdes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
JANS, WARNER Warner Jans verkoper ([afgeleid uit het niaar]) Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
JANS, WARNER Warner Jans verkoper ([afgeleid uit het niaar]) Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r0
, N. N. koper nieuwe keet Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
REINERS, PIETJE weduwe Pietke Reyners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
REINERS, PIETJE weduwe Pietke Reyners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
JANS, GABE burgemeester Gabbe Jans crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
JANS, GABE burgemeester Gabbe Jans crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
REINERS, PIETJE Pietke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
REINERS, PIETJE Pietke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
, HANS wijlen Hans Eerck verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r0
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koopman koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koopman koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
FONTEIN, AUKJE REINERS Auckjen Reiners Fontein koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
FONTEIN, AUKJE REINERS Auckjen Reiners Fontein koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
, floreenrente Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
BAKKER, ROMKE KORNELIS de keet van Romcke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
BAKKER, ROMKE KORNELIS de keet van Romcke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
BAKKER, ROMKE KORNELIS de keet van Romcke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
VOSMA, JOHANNES Johannis Vosma, e.a. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalff verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalff verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalff verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerdts verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerdts verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipstoel en 1/4 van een praam waarvan Feicke Everts de andere helft bezit Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipstoel en 1/4 van een praam waarvan Feicke Everts de andere helft bezit Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
LOUWS, IETJE Ittie Louwes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
LOUWS, IETJE Ittie Louwes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
WARNERS, LAMMERT de keet van Lambaert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
WARNERS, LAMMERT de keet van Lambaert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
SALVERDA, THOMAS LAMMERTS Thomas Lambarts Salvarda verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
SALVERDA, THOMAS LAMMERTS Thomas Lambarts Salvarda verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v0
, N. N. koper twee zoutketen naast elkaar Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v0
WIEBRENS, JARICH veiling in de Brandaris ten huize van Jarich Wybrants betrokkene Lammert Warndersteeg 1zuid de Brandaris 1614 229 189v0
WIEBRENS, JARICH veiling in de Brandaris ten huize van Jarich Wybrants betrokkene Lammert Warndersteeg 1zuid de Brandaris 1614 229 189v0
REINERS, Pytcke Reyners , voor haar en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v0
REINERS, Pytcke Reyners , voor haar en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v0
, HANS wijlen Hans Ericx verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutzieder koper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutzieder koper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
, floreenrente Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
, een dubbele dukaat voor iedere verkoper toehaak Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
AKKER, de zoutkeet van gemeensman Acker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Boncq naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Boncq naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Boncq naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
SYBEMA, MARIA Maria Sybema verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
FONTEIN, SCHELTE wijlen Schelto Fonteyn verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn medicinae doctor verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
FONTEIN, SUSANNA Susanna Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huis Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huis Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
AGES, AGE het weeskind van Agge Agges eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
AGES, AGE het weeskind van Agge Agges eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
AGES, AGE het weeskind van Agge Agges eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
KAMPEN, PIER Pier Oedtsen Campen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
WOPKES, TRIJNTJE Trijn Wopckes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
WOPKES, TRIJNTJE Trijn Wopckes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huis Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huis Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwer naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwer naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
TJEPKES, PIETER Pieter Tyepckes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
TJEPKES, PIETER Pieter Tyepckes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
AGES, AGE het weeskind van wijlen Agge Agges verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
AGES, AGE het weeskind van wijlen Agge Agges verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
AGES, AGE het weeskind van wijlen Agge Agges verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v0
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koekbakker koper huis Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koekbakker koper huis Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
JANS, TRIJNTJE Trijnke Jans koper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
JANS, TRIJNTJE Trijnke Jans koper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
, HANS de [zout]keten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
SIPKES, TEEKE Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
SIPKES, TEEKE Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
JANS, PIERKJE Perck Jans verkoper ([AlleFriezen: Cornelis Janszn Breda huwt Peerck Jansdr]) Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
JANS, PIERKJE Perck Jans verkoper ([AlleFriezen: Cornelis Janszn Breda huwt Peerck Jansdr]) Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v0
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis strekkende oostwaarts naar het diept Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis strekkende oostwaarts naar het diept Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
JANS, DETJE Detke Jans koper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
JANS, DETJE Detke Jans koper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
, HANS de keeten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
SIPKES, TEEKE de weduwe van wijlen Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
SIPKES, TEEKE de weduwe van wijlen Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koekbakker verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koekbakker verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
JANS, TRIJNTJE Trijnke Jans verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
JANS, TRIJNTJE Trijnke Jans verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts koper huis Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts koper huis Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Olivier koper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Olivier koper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
OLIVIER, JANS Cornelis Jansen Olivier verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
OLIVIER, JANS Cornelis Jansen Olivier verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
, N. N. verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
WARNERS, LAMMERT de proclamant Lambert Warnarts , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
WARNERS, LAMMERT de proclamant Lambert Warnarts , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
IDSES, FOKELTJE de erfgenamen van wijlen Foockel Idses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
IDSES, FOKELTJE de erfgenamen van wijlen Foockel Idses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
JANS, DOETJE Doed Jansen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
JANS, DOETJE Doed Jansen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman aanhandelaar 1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen t.w.v. 3850-00-00 cg Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r0
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r0
, 1470-00-00 cg als toehaak op het verwandelde toehaak Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r0
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r0
FONTEIN, FREERK de aanhandelaar Freerk Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r0
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r0
WIERDS, RUURD Ruyerd Wirdes koper huis, mouterij en praam Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
WIERDS, RUURD Ruyerd Wirdes koper huis, mouterij en praam Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
ABES, WIETSKE Wytske Abbes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
ABES, WIETSKE Wytske Abbes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
ABES, WIETSKE Wytske Abbes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
WARNERS, LAMMERT de keet van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
WARNERS, LAMMERT de keet van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r0
JOUKES, TIEDE Tiede Jouckes koper mouterij ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
JOUKES, TIEDE Tiede Jouckes koper mouterij ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
WARNERS, LAMMERT de kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
WARNERS, LAMMERT de kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Oliphier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Oliphier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
OLIVIER, KORNELISKE JANS Cornelis Jansen Oliphier verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
OLIVIER, KORNELISKE JANS Cornelis Jansen Oliphier verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
OLIVIER, KORNELISKE ARJENS Cornelis Adriaens Oliphier verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
OLIVIER, KORNELISKE ARJENS Cornelis Adriaens Oliphier verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
OLIVIER, KORNELISKE ARJENS Cornelis Adriaens Oliphier verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaar verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaar verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Oliphier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Oliphier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeft verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v0
, N. N. koper provisioneel zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
ABES, KOENRAAD de keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
ABES, KOENRAAD de keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
ABES, KOENRAAD de keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
REINERS, wijlen Pytcke Reyners erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
REINERS, wijlen Pytcke Reyners erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts aanhandelaar twee boven- en twee benedenkamers Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts aanhandelaar twee boven- en twee benedenkamers Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes , c.u. verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes , c.u. verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
JOUKES, TJEERD de verwandelaar Tiaard Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
JOUKES, TJEERD de verwandelaar Tiaard Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
SJOERDS, AUKJE Auck Syuerdts verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
SJOERDS, AUKJE Auck Syuerdts verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman aanhandelaar 8 voeten van een turfhuis Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman aanhandelaar 8 voeten van een turfhuis Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman aanhandelaar 8 voeten van een turfhuis Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
KORNELIS, ROMKE Romke Cornelis aanhandelaar Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
KORNELIS, ROMKE Romke Cornelis aanhandelaar Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
KORNELIS, ROMKE Romke Cornelis aanhandelaar Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
MINSES, KORNELIS wijlen Cornelis Minses koopman aanhandelaar Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
MINSES, KORNELIS wijlen Cornelis Minses koopman aanhandelaar Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman aanhandelaar mouterij Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman aanhandelaar mouterij Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
HENDRIKS, DOEDE de [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Doede Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
HENDRIKS, DOEDE de [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Doede Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
JAKOBS, DIRK als bewoner Dirck Jacobs bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
JAKOBS, DIRK als bewoner Dirck Jacobs bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r0
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper finaal zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r0
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper finaal zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r0
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper finaal zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r0
, HANS nagelaten door wijlen Hans Erichs verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r0
REINERS, PIETJE wijlen Pytke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r0
REINERS, PIETJE wijlen Pytke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r0
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper mouterij, zuidwaarts staande achter het huis in de vorige akte ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper mouterij, zuidwaarts staande achter het huis in de vorige akte ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van Lambert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van Lambert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
PIETERS, GRIETJE de kamer van Grietie Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
PIETERS, GRIETJE de kamer van Grietie Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
JOUKES, TIETE wijlen Tyte Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
JOUKES, TIETE wijlen Tyte Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
JOUKES, TIETE wijlen Tyte Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
JOUKES, TIETE wijlen Tyte Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r0
BANGA, ANTJE JAKOBS Anne Jacobs Banga koper kamer met het eigendom van de oisdrup en de halve muur Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
BANGA, ANTJE JAKOBS Anne Jacobs Banga koper kamer met het eigendom van de oisdrup en de halve muur Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
, EELKE wijlen Eelcke Hamanny koper Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
PIEBES, MARTEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
PIEBES, MARTEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
, JENTJE Jencke Toers naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
HARMENS, MARTJEN Martien Harmens verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
HARMENS, MARTJEN Martien Harmens verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
PIETERS, MARTEN wijlen Marten Pieters verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
PIETERS, MARTEN wijlen Marten Pieters verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
MARTENS, PIETER Pieter Marthens , 25 jarige vrijgezel verkoper van 3/4 Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
MARTENS, PIETER Pieter Marthens , 25 jarige vrijgezel verkoper van 3/4 Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
JANS, PIETJE Pietertien Jans koper twee kamers ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JANS, PIETJE Pietertien Jans koper twee kamers ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs koper Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs koper Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JANS, PIETJE het huis van de koper Pietertien Jans naastligger ten zuiden ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JANS, PIETJE het huis van de koper Pietertien Jans naastligger ten zuiden ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JANS, PIETJE de hof van koper Pietertien Jans naastligger ten westen ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JANS, PIETJE de hof van koper Pietertien Jans naastligger ten westen ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
KARELS, Clase Carels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
KARELS, Clase Carels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
KARELS, Clase Carels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 2 1637 234 32r0
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper twee woningen Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v0
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper twee woningen Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v0
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuik koper Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v0
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuik koper Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v0
PIETERS, RUURD de kinderen van Ruird Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v0
PIETERS, RUURD de kinderen van Ruird Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v0
WOPKES, ANTJE Ancke Wopckes koper kamer Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
WOPKES, ANTJE Ancke Wopckes koper kamer Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
GAUKES, DJURRE wijlen Djurre Gouckes koper Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
GAUKES, DJURRE wijlen Djurre Gouckes koper Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
WARNERS, PIETER Pieter Warners verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
WARNERS, PIETER Pieter Warners verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendrix verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendrix verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
KLASES, REINER de voormalige zoutkeet van Reyner Claesen naastligger Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
KLASES, REINER de voormalige zoutkeet van Reyner Claesen naastligger Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
KLASES, REINER de voormalige zoutkeet van Reyner Claesen naastligger Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
PIETERS, WARNER Warner Pieters naastligger Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
PIETERS, WARNER Warner Pieters naastligger Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
DIRKS, JAN Jan Dyrcx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
DIRKS, JAN Jan Dyrcx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
DIRKS, JAN Jan Dyrcx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes wever naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes wever naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
GERRITS, RITSKE Ritscke Gerryts verkoper Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
GERRITS, RITSKE Ritscke Gerryts verkoper Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
JELLES, ANTJE Antke Jelles verkoper Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
JELLES, ANTJE Antke Jelles verkoper Lammert Warndersteeg 2 1605 228 443v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claeses Braam koper zoutkeet met pannen, bakken, kuip en putten Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claeses Braam koper zoutkeet met pannen, bakken, kuip en putten Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claeses Braam koper zoutkeet met pannen, bakken, kuip en putten Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
PORTIER, HARMEN Harmannus Portier koopman koper Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns koopman gebruiker Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns koopman gebruiker Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
PIETERS, DIRK de zoutkeet van de erfgenamen van Dirk Pyters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
PIETERS, DIRK de zoutkeet van de erfgenamen van Dirk Pyters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
BAKKER, ROMMERT dr. Romulus Backer secretaris van Barradeel verkoper Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v0
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v0
AKKER, WOPKE JANS vroedsman Wopke Jansen Akker koper Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v0
AKKER, WOPKE JANS vroedsman Wopke Jansen Akker koper Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v0
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v0
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v0
FONTEIN, SCHELTE de zoutkeet van de oud gemeensman Schelto Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v0
FONTEIN, SCHELTE oud gemeensman Schelto Fontein, c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v0
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v0
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v0
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v0
FONTEIN, REINER de zoutkeet van Reinder Fontein, c.s. koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braam verkoper Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braam verkoper Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braam verkoper Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v0
PORTIER, HARMEN Harm Portier koopman verkoper Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v0
JURJENS, SCHELTE oud burgervaandrig Schelte Juriens koper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
JURJENS, SCHELTE oud burgervaandrig Schelte Juriens koper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
WARNERS, LAMMERT de keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
WARNERS, LAMMERT de keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r0
BRAAM, Goverius Braem apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
AKKER, JOHANNES Joannes Acker medicinae doctor koper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
HENDRIKS, DOEDE zoutkeet van Doede Hendrix naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
HENDRIKS, DOEDE zoutkeet van Doede Hendrix naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Clases Braem verkoper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Clases Braem verkoper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Clases Braem verkoper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
AKKER, WOPKE JANS wijlen Wopke Jansen Acker verkoper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
AKKER, WOPKE JANS wijlen Wopke Jansen Acker verkoper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r0
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetie Romckes Braem koper door niaar zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetie Romckes Braem koper door niaar zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopman koper door niaar Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopman koper door niaar Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma geniaarde koper Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma geniaarde koper Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
DOEDES, JANKE Janke Doedes geniaarde koper Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
DOEDES, JANKE Janke Doedes geniaarde koper Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
DOEDES, JANKE Janke Doedes geniaarde koper Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claassen Braem verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claassen Braem verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claassen Braem verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
AKKER, JOHANNES dr. Joannes Acker verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v0
JANS, PIETJE Pietertien Jans koper twee kamers ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JANS, PIETJE Pietertien Jans koper twee kamers ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs koper Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs koper Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JANS, PIETJE het huis van de koper Pietertien Jans naastligger ten zuiden ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JANS, PIETJE het huis van de koper Pietertien Jans naastligger ten zuiden ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JANS, PIETJE de hof van koper Pietertien Jans naastligger ten westen ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JANS, PIETJE de hof van koper Pietertien Jans naastligger ten westen ([staat: Pietertje Pieters]) Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
KARELS, Clase Carels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
KARELS, Clase Carels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
KARELS, Clase Carels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 4 1637 234 32r0
PIETERS, IENTE Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamers Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
PIETERS, IENTE Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamers Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
, het derde perceel in deze akte naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
PIETERS, DOEDE de erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
PIETERS, DOEDE de erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
BOUWES, BINTJE wijlen Bintie Buwes verkoper Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
BOUWES, BINTJE wijlen Bintie Buwes verkoper Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
BOUWES, BINTJE wijlen Bintie Buwes verkoper Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r0
FINK, ANTJE Antje Vink verkoper Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r0
, JOHANNES Johannes Mecimae koopman verkoper Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r0
HENDRIKS, GEERTJE Gertje Hendrix koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
HENDRIKS, GEERTJE Gertje Hendrix koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendrix mr. bontwever koper Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendrix mr. bontwever koper Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
, PIETER Pieter gleibakker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
BARTELDS, FOKKE huisman Focke Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
BARTELDS, FOKKE huisman Focke Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
BARTELDS, FOKKE huisman Focke Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
KLASES, IEFKE Yfke Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
KLASES, IEFKE Yfke Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
KLASES, IEFKE Yfke Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
BARTELDS, PIETER wijlen Pieter Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
BARTELDS, PIETER wijlen Pieter Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
BARTELDS, PIETER wijlen Pieter Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
KABELJAUW, TJEERD R. Tjeerd R. Cabbeljauw boekbinder koper huis Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
KABELJAUW, TJEERD R. Tjeerd R. Cabbeljauw boekbinder koper huis Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
WIT, HENDRIK Hendrik de Wit, c.u. huurder voorbeneden (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
FEDDES, IETJE Yttje Feddes huurder voorboven (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
FEDDES, IETJE Yttje Feddes huurder voorboven (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
FEDDES, IETJE Yttje Feddes huurder voorboven (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
, BOUWE de weduwe van wijlen Bouwe huurder de achterkamer over de plaats (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.u. huurder achterboven (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.u. huurder achterboven (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v0
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
, PIETER Pyter gleibakker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
HENDRIKS, GEERTJE Gertje Hendrix verkoper Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
HENDRIKS, GEERTJE Gertje Hendrix verkoper Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper huis met weefwinkel voor drie getouwen Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
JANS, PIETER Pieter Janzen Sevenbergen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
JANS, PIETER Pieter Janzen Sevenbergen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
JANS, PIETJE Pietertien Jans koper kamer en loods Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
JANS, PIETJE Pietertien Jans koper kamer en loods Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs koper Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs koper Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reiner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reiner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reiner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
JANS, PIETJE schuur en hof van de koper Pietertien Jans naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
JANS, PIETJE schuur en hof van de koper Pietertien Jans naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
OEPKES, JAN het huis van Jan Upkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
OEPKES, JAN het huis van Jan Upkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
, verkoper Lammert Warndersteeg 6 1626 231 133r0
BOTES, JARICH Jarich Botes koper huis Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
BOTES, JARICH Jarich Botes koper huis Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
BOTES, JARICH Jarich Botes koper huis Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
KLASES, REINER de zoutkeet van Reyner Claes naastligger Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
KLASES, REINER de zoutkeet van Reyner Claes naastligger Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
KLASES, REINER de zoutkeet van Reyner Claes naastligger Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
PIEBES, MARTEN de hof van Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
PIEBES, MARTEN de hof van Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
WOPKES, ANTJE Anne Wopckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
WOPKES, ANTJE Anne Wopckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
DIRKS, JAN de achtergelaten goederen van de erfgenamen van wijlen Jan Dircxen verkoper Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
DIRKS, JAN de achtergelaten goederen van de erfgenamen van wijlen Jan Dircxen verkoper Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
DIRKS, JAN de achtergelaten goederen van de erfgenamen van wijlen Jan Dircxen verkoper Lammert Warndersteeg 6 1606 228 505r0
LOUWS, JAARTJE Jad Louws koper huis Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
LOUWS, JAARTJE Jad Louws koper huis Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
TEEKES, IEKE wijlen Eecke Taeckes koper Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
TEEKES, IEKE wijlen Eecke Taeckes koper Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
PIEBES, MARTEN de hof van Marten Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
PIEBES, MARTEN de hof van Marten Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
WOPKES, ANTJE Antke Wopkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
WOPKES, ANTJE Antke Wopkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
BOTES, JARICH Jarich Botes verkoper Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
BOTES, JARICH Jarich Botes verkoper Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
BOTES, JARICH Jarich Botes verkoper Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
JOEKES, BEITSKE Beyts Juckes verkoper Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
JOEKES, BEITSKE Beyts Juckes verkoper Lammert Warndersteeg 6 1612 229 97r0
HENDRIKS, HILTJE Hiltje Hendriks koper kamer Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
HENDRIKS, HILTJE Hiltje Hendriks koper kamer Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
FOKKES, BEREND de andere kamer van Beern Fokkes mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
FOKKES, BEREND de andere kamer van Beern Fokkes mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
FOKKES, BEREND de andere kamer van Beern Fokkes mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
PIETERS, DOEDE 3 kamers van Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
PIETERS, DOEDE 3 kamers van Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u. mr. glasmaker verkoper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u. mr. glasmaker verkoper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u. mr. glasmaker verkoper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds huistimmermansknecht koper woning Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds huistimmermansknecht koper woning Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat koper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
HARMENS, ABE wijlen Abe Harmens bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
HARMENS, ABE wijlen Abe Harmens bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima, n.u. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar erflater Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar erflater Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
TJALLINGS, DOEDE Doede Tjallinghs , c.u. turfdrager koper kamer Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
TJALLINGS, DOEDE Doede Tjallinghs , c.u. turfdrager koper kamer Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
HANSES, HENDRIK de huizen van Hendrick Hansen naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
HANSES, HENDRIK de huizen van Hendrick Hansen naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes turfdrager verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes turfdrager verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes turfdrager verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
PIETERS, JAN Jan Pyters cherger koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
PIETERS, JAN Jan Pyters cherger koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
JANS, FOEKE Foeke Jansen , c.u. geniaarde koper Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
JANS, FOEKE Foeke Jansen , c.u. geniaarde koper Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
PIETERS, JAN Jan Pyters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
PIETERS, JAN Jan Pyters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
PIETERS, IENTE het huis van Ynte Pyters glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
PIETERS, IENTE het huis van Ynte Pyters glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
RINSES, MEINERT Meinert Rinses mr. tuijer verkoper Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
RINSES, MEINERT Meinert Rinses mr. tuijer verkoper Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
KROES, WIEBE BOUWES wijlen Wybe Buwes Croes erflater Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
KROES, WIEBE BOUWES wijlen Wybe Buwes Croes erflater Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
KROES, WIEBE BOUWES wijlen Wybe Buwes Croes erflater Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v0
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
TJALLINGS, DOEDE de weduwe van wijlen Doede Tjallings bewoner Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
TJALLINGS, DOEDE de weduwe van wijlen Doede Tjallings bewoner Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger Admiraliteit naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger Admiraliteit naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
PIETERS, IENTE Ynte Pieters glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
PIETERS, IENTE Ynte Pieters glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
, verkoper Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v0
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburg mr. timmerman koper huis Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r0
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburg mr. timmerman koper huis Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts huurder Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts huurder Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r0
HESLINGA, D. D. B. Heslinga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds verkoper Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds verkoper Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs koper Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs koper Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
HANSES, HENDRIK de woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
HANSES, HENDRIK de woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
PIETERS, DOEDE de weduwe van wijlen Doede Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
PIETERS, DOEDE de weduwe van wijlen Doede Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
LASES, KORNELIS Cornelis Laessen , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
LASES, KORNELIS Cornelis Laessen , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beytsegat koemelker koper huis Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beytsegat koemelker koper huis Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beytsegat koemelker naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beytsegat koemelker naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beytsegat koemelker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beytsegat koemelker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
BRETON, JAN burgervaandrig Jan Bretton verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
ZEVENBERGEN, PIETER JANS Pyter Jansen Zeevenbergen verkoper Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
ZEVENBERGEN, PIETER JANS Pyter Jansen Zeevenbergen verkoper Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r0
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes huurder (p.j.) Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes huurder (p.j.) Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes huurder (p.j.) Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
HESLINGA, D. D. Heslinga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
HESLINGA, D. D. Heslinga naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends verkoper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends verkoper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends verkoper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
JANS, PIETER Pieter Jans koper huis Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
JANS, PIETER Pieter Jans koper huis Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
TIJSES, HENDRIK Hendrick Tijssen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
TIJSES, HENDRIK Hendrick Tijssen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
JANS, PIER Pier Jans verkoper Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
JANS, PIER Pier Jans verkoper Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
JANS, IETJE Yttie Jans verkoper Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
JANS, IETJE Yttie Jans verkoper Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v0
FOLKERTS, PIEKE Piecke Folckerts koper kamer Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
FOLKERTS, PIEKE Piecke Folckerts koper kamer Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
FOLKERTS, PIEKE Piecke Folckerts koper kamer Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
LUBBERTS, KORNELISKE Corneliske Lubberts koper Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
LUBBERTS, KORNELISKE Corneliske Lubberts koper Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars verpachter grond Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars verpachter grond Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
JOUKES, TJEERD de andere kamer van Tiaard Jouckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
JOUKES, TJEERD de andere kamer van Tiaard Jouckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
SJOERDS, AUKJE Auck Siurdts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
SJOERDS, AUKJE Auck Siurdts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
SJOERDS, AUKJE Auck Siurdts verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
SJOERDS, AUKJE Auck Siurdts verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1626 231 140v0
JURJENS, SCHELTE oud burgervaandrig Schelte Juriens koper kamer ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
JURJENS, SCHELTE oud burgervaandrig Schelte Juriens koper kamer ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirx verpachter grond Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirx verpachter grond Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirx verpachter grond Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r0
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
GERLOFS, SIEMEN Symon Gerlofs huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
GERLOFS, SIEMEN Symon Gerlofs huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
FABER, DIRK Dirk Faber verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutzieder koper kamer ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutzieder koper kamer ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
, verpachter grond kamer Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
, huis genaamd het Wapen van Batavia naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8 het Wapen van Batavia 1678 241 14r0
BRAAM, FREERK de hof van Freerck Braem naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
SYBEMA, MARIA Maria Sybema verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
FONTEIN, SCHELTE wijlen Schelto Fonteyn verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn medicinae doctor verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
FONTEIN, SUSANNA Susanna Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v0
, JOHANNES Johannes moutmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v0
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v0
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper hof en tuin Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper hof en tuin Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claeses verpachter grond Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claeses verpachter grond Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claeses verpachter grond Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
PIEBES, MARTJEN de kamers van wijlen Martgen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
PIEBES, MARTJEN de kamers van wijlen Martgen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
POMMEREN, JAKOB de schuur van Jacob van Pomeren naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
DIRKS, GABE het erf van Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
DIRKS, GABE het erf van Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
DIRKS, GABE het erf van Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor zich en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor zich en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor zich en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
BAERDT, KORNELIS haar zoon Cornelis Baerts verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper hof en tuin Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper hof en tuin Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claeses verpachter grond Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claeses verpachter grond Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claeses verpachter grond Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
PIEBES, MARTJEN de kamers van wijlen Martgen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
PIEBES, MARTJEN de kamers van wijlen Martgen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
POMMEREN, JAKOB de schuur van Jacob van Pomeren naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
DIRKS, GABE het erf van Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
DIRKS, GABE het erf van Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
DIRKS, GABE het erf van Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor zich en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor zich en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor zich en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
BAERDT, KORNELIS haar zoon Cornelis Baerts verkoper Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper kamer of woning Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem koper Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem koper Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem koper Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
OLDAANS, GRIETJE achteruitgang hof Grietje Oldaens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
ROELOFS, ANDRIES de weduwe van wijlen Andries Roelofs zakkendrager naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
ROELOFS, ANDRIES de weduwe van wijlen Andries Roelofs zakkendrager naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaens verkoper Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal verkoper Lammert Warndersteeg 8 1728 247 84v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkander Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkander Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
SJOERDS, AUKJE Auck Syuerdts aanhandelaar Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
SJOERDS, AUKJE Auck Syuerdts aanhandelaar Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts verpachter grond Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts verpachter grond Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
, een pm land Goymmalaan [ws. Gooyumerlaan] in Wons toehaak Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
, PIETER Pieter naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
, PIETER de hof van Pieter naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts verwandelaar Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts verwandelaar Lammert Warndersteeg 8noord 1624 231 9r0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkander Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkander Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
SJOERDS, AUKJE Auck Syuerdts aanhandelaar Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
SJOERDS, AUKJE Auck Syuerdts aanhandelaar Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts verpachter grond Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts verpachter grond Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
, een pm land Goymmalaan [ws. Gooyumerlaan] in Wons toehaak Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
, PIETER Pieter naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
, PIETER de hof van Pieter naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts verwandelaar Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts verwandelaar Lammert Warndersteeg 8zuid 1624 231 9r0
, N. N. koper 1/3 huis Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
, verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
ATES, BERNARDUS Bernardus Attes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
ATES, BERNARDUS Bernardus Attes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
ATES, BERNARDUS Bernardus Attes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
JASPERS, BOTE de weeskinderen van Bote Jaspers verkoper Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
JASPERS, BOTE de weeskinderen van Bote Jaspers verkoper Lammert Warndersteeg 8zuid 1636 233 182v0
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs koper huis, stalling en koemelkerij Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs koper huis, stalling en koemelkerij Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
SIETSES, AALTJE Aaltje Zytses koper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
SIETSES, AALTJE Aaltje Zytses koper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
ROODJE, KLAAS Claas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslinga verkoper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen verkoper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes aanhandelaar huis en koemelkerij Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v0
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes aanhandelaar huis en koemelkerij Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v0
ROODJE, KLAAS Klaas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v0
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v0
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs verwandelaar Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v0
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs verwandelaar Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v0
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger koper kamer en tuin Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger koper kamer en tuin Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers koper Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers koper Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
ROMKES, SAKE gemeensman Saco Romckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
ROMKES, SAKE gemeensman Saco Romckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
TJALLINGS, DOEDE de weduwe van wijlen Doede Tjallingh naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
TJALLINGS, DOEDE de weduwe van wijlen Doede Tjallingh naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmaker verkoper Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmaker verkoper Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmaker verkoper Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v0
JANS, KORNELIS minderjarig vrijgezel Cornelis Jansen koemelker koper huis en schuur Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
JANS, KORNELIS minderjarig vrijgezel Cornelis Jansen koemelker koper huis en schuur Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis koper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis koper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
HINNES, JAN huisman Jan Hinnes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
HINNES, JAN huisman Jan Hinnes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
HINNES, JAN huisman Jan Hinnes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
HINNES, JAN huisman Jan Hinnes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
ZEVENBERGEN, PIETER JANS de erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Zevenbergen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
ZEVENBERGEN, PIETER JANS de erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Zevenbergen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
HINNES, JAN huisman Jan Hinnes verkoper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
HINNES, JAN huisman Jan Hinnes verkoper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
JARICHS, MURKJE Murkjen Jaarigs verkoper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
JARICHS, MURKJE Murkjen Jaarigs verkoper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r0
HINNES, JAN Jan Hinnes koper huis en schuur Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
HINNES, JAN Jan Hinnes koper huis en schuur Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
JANS, MURKJE Murkjen Jans koper Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
JANS, MURKJE Murkjen Jans koper Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antje Molks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
PIETERS, JOHANNES Johan Pyters verkoper Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
PIETERS, JOHANNES Johan Pyters verkoper Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs koper Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs koper Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
HANSES, HENDRIK de woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
HANSES, HENDRIK de woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
PIETERS, DOEDE de weduwe van wijlen Doede Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
PIETERS, DOEDE de weduwe van wijlen Doede Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
LASES, KORNELIS Cornelis Laessen , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
LASES, KORNELIS Cornelis Laessen , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r0
PIETERS, JOHANNES Johan Pyters koper huis, en schuur of koestal voor 16 koeien en 2 paarden Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v0
PIETERS, JOHANNES Johan Pyters koper huis, en schuur of koestal voor 16 koeien en 2 paarden Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes koper Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes koper Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v0
HENDRIKS, SIKKE de verkoper Sicke Hendrix , c.u. huurder Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v0
HENDRIKS, SIKKE de verkoper Sicke Hendrix , c.u. huurder Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v0
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v0
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antje Molks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v0
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v0
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v0
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten noorden Lammert Warnde