Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HILLEBRANDS, JAKOB oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrants aanhandelaar 1/3 van 2 pm land genaamd het Hoogland ([voor de vier percelen in deze akte]) Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
, JOHANNES Johannes Wijngaardt pastor aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten oosten Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten zuiden Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten westen Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten noorden Midlumerlaan 1660 238 55v
SIEMENS, Dincke Symons verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
DIRKS, AALTJE wijlen Aeltie Dircx erflater Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrants aanhandelaar 3/7 van 2 pm land ([voor de vier percelen in deze akte]) Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
, JOHANNES Johannes Wijngaardt pastor aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten oosten Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten zuiden Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten westen Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten noorden Midlumerlaan 1660 238 55v
SIEMENS, Dincke Symons verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrants erflater Midlumerlaan 1660 238 55v
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 4/7 van 2 pm land ([voor de vier percelen in deze akte]) Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten oosten Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten zuiden Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger ten westen Midlumerlaan 1660 238 55v
, N. N. naastligger Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
, JOHANNES Johannes Wijngaardt pastor verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrants erflater Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JAKOB burgemeester dr. Jacobus Hillebrants koper 1/8 van 2 pm ([voor de twee percelen in deze akte]) Midlumerlaan 1661 238 88r
, N. N. naastligger ten oosten Midlumerlaan 1661 238 88r
, N. N. naastligger ten zuiden Midlumerlaan 1661 238 88r
, N. N. naastligger ten westen Midlumerlaan 1661 238 88r
, N. N. naastligger ten noorden Midlumerlaan 1661 238 88r
WIJNGAARDEN, KORNELIS Cornelis Wijngaarden verkoper Midlumerlaan 1661 238 88r
HILLEBRANDS, FETJE Fettie Hillebrants verkoper Midlumerlaan 1661 238 88r
HILLEBRANDS, AALTJE wijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan 1661 238 88r
HILLEBRANDS, JAKOB burgemeester dr. Jacobus Hillebrants koper 1/14 van 2 pm bouw- of kooltjersland genaamd het Hoogland ([voor de twee percelen in deze akte]) Midlumerlaan 1661 238 88r
, N. N. naastligger ten oosten Midlumerlaan 1661 238 88r
, N. N. naastligger ten zuiden Midlumerlaan 1661 238 88r
, N. N. naastligger ten westen Midlumerlaan 1661 238 88r
, N. N. naastligger ten noorden Midlumerlaan 1661 238 88r
WIJNGAARDEN, KORNELIS Cornelis Wijngaarden verkoper Midlumerlaan 1661 238 88r
HILLEBRANDS, FETJE Fettie Hillebrants verkoper Midlumerlaan 1661 238 88r
HILLEBRANDS, AALTJE wijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan 1661 238 88r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koper huis en schuur op afbraak Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
TEEDES, TETJE Tettie Taedes koper Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
, floreenrente Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
, N. N. naastligger ten oosten Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
, N. N. naastligger ten zuiden Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
, N. N. naastligger ten westen Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
, N. N. naastligger ten noorden Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
GOFFES, TEEDE Taede Goffes , c.u. verkoper Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freex Braem koopman koper 2/3 van 9 pm greidland Midlumerlaan 1670 240 30v
, floreenrente Midlumerlaan 1670 240 30v
VOSMA, WILLEM Willem Fosma naastligger ten oosten Midlumerlaan 1670 240 30v
, naastligger ten zuiden Midlumerlaan 1670 240 30v
, naastligger ten westen Midlumerlaan 1670 240 30v
DOUWES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Douwes naastligger ten oosten Midlumerlaan 1670 240 30v
, de heer Majeur verkoper Midlumerlaan 1670 240 30v
, de heer Frutij raadsheer verkoper Midlumerlaan 1670 240 30v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem, c.u. koper 1/3 van 9 pm greidland Midlumerlaan 1671 240 46r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem, c.u. eigenaar van 2/3 Midlumerlaan 1671 240 46r
, floreenrente Midlumerlaan 1671 240 46r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS het land van Willem Hendrix Fosma naastligger ten oosten Midlumerlaan 1671 240 46r
, naastligger ten zuiden Midlumerlaan 1671 240 46r
, naastligger ten westen Midlumerlaan 1671 240 46r
DOUWES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Douwes naastligger ten noorden Midlumerlaan 1671 240 46r
FELTEN, GEERTJE Geertie Phelten verkoper Midlumerlaan 1671 240 46r
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts Minnama verkoper Midlumerlaan 1671 240 46r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams houtmolenaar koper Midlumerlaan 1750 252 80r
TJERKS, RIEMKJE Riemke Tierks koper Midlumerlaan 1750 252 80r
, N. N. naastligger ten oosten Midlumerlaan 1750 252 80r
, N. N. naastligger ten zuiden Midlumerlaan 1750 252 80r
, N. N. naastligger ten westen Midlumerlaan 1750 252 80r
, N. N. naastligger ten noorden Midlumerlaan 1750 252 80r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper q.q. Midlumerlaan 1750 252 80r
WIEGERS, GRIETJE de verlaten boedel van Grytie Wygers verkoper Midlumerlaan 1750 252 80r
PIETERS, GOSSE wijlen Gosse Pyters verkoper Midlumerlaan 1750 252 80r
SEERPS, TJEPKE Tjebke Seerps Gradema koper door niaar stal of schuur Molenpad 1691 242 340v
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmaker geniaarde koper Molenpad 1691 242 340v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps , c.soc. naastligger ten oosten Molenpad 1691 242 340v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps , c.soc. naastligger ten zuiden Molenpad 1691 242 340v
HEINS, de stal van Heins, c.s. koopman naastligger ten westen Molenpad 1691 242 340v
, naastligger ten noorden Molenpad 1691 242 340v
SIEMENS, SAAKJE Saeckjen Symons verkoper Molenpad 1691 242 340v
KINGMA, RINTJE Rintie Kingma oproeper van de boelgoederen verkoper Molenpad 1691 242 340v
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tjebbes mr. gortmaker koper twee kamers Molenpad ZZ 1695 243 132r
ALEFS, BROERKE Broertie Aleffs koper Molenpad ZZ 1695 243 132r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1695 243 132r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1695 243 132r
, naastligger ten westen Molenpad ZZ 1695 243 132r
, naastligger ten noorden Molenpad ZZ 1695 243 132r
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneek verkoper Molenpad ZZ 1695 243 132r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Molenpad ZZ 1695 243 132r
GOSSES, GERRIT Gerrit Gosses koper kamer Molenpad ZZ 1706 244 333v
OLFERTS, DOETJE Doedtie Olpherts koper Molenpad ZZ 1706 244 333v
HANSES, JETSE Jetse Hanses mr. bakker naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1706 244 333v
HANSES, JETSE Jetse Hanses mr. bakker naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1706 244 333v
, naastligger ten noorden Molenpad ZZ 1706 244 333v
TJEBBES, JOHANNES de stal van Johannes Tjebbes gortmaker naastligger ten westen Molenpad ZZ 1706 244 333v
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes verkoper Molenpad ZZ 1706 244 333v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saepke Folkerts Gelder koper stalling Molenpad ZZ 1720 246 69r
GRATEMA, wijlen Gratama koper Molenpad ZZ 1720 246 69r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1720 246 69r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1720 246 69r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten westen Molenpad ZZ 1720 246 69r
, naastligger ten noorden Molenpad ZZ 1720 246 69r
TEUNIS, LOUW Louw Teunis , c.s. verkoper Molenpad ZZ 1720 246 69r
TEUNIS, KORNELIS Cornelis Teunis , c.s. verkoper Molenpad ZZ 1720 246 69r
SYVERDA, ANTJE Anna Sivarda koper woning en weefwinkel Molenpad 1749 252 35r
ALLEMA, MEILE wijlen Meile Ollema koper Molenpad 1749 252 35r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetema naastligger ten oosten Molenpad 1749 252 35r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetema naastligger ten zuiden Molenpad 1749 252 35r
JETSES, HANS de weduwe van Hans Jetses naastligger ten westen Molenpad 1749 252 35r
, naastligger ten noorden Molenpad 1749 252 35r
CHRISTIAANS, KASPER hypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens mr. bontwever verkoper Molenpad 1749 252 35r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks koper 1/2 woning Molenpad 1757 254 64r
JETSES, HANS wijlen Hans Jetses mr. bakker koper Molenpad 1757 254 64r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks huurder (p.w.) Molenpad 1757 254 64r
, naastligger ten oosten Molenpad 1757 254 64r
TJERKS, EELSE Aaltje Tjerks naastligger ten zuiden Molenpad 1757 254 64r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes naastligger ten westen Molenpad 1757 254 64r
, N. N. naastligger ten noorden Molenpad 1757 254 64r
JETSES, IEMKJE Ymkjen Jetses verkoper Molenpad 1757 254 64r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons mr. bakker verkoper Molenpad 1757 254 64r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons mr. bakker koper woning Molenpad 1757 254 109r
, N. N. naastligger ten oosten Molenpad 1757 254 109r
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuik naastligger ten zuiden Molenpad 1757 254 109r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes naastligger ten westen Molenpad 1757 254 109r
, naastligger ten noorden Molenpad 1757 254 109r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks verkoper van 3/4 Molenpad 1757 254 109r
JETSES, HANS wijlen Hans Jetses mr. bakker verkoper van 3/4 Molenpad 1757 254 109r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks , voor haar minderjarige dochter verkoper van 1/4 Molenpad 1757 254 109r
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs koper huis met tuintje Molenpad NZ 1758 254 174v
HENDRIKS, JOOST wijlen Joost Hendriks bontwever koper Molenpad NZ 1758 254 174v
JAS, JAN Jan Beernd Jas, c.s. huurder Molenpad NZ 1758 254 174v
, verpachter grond Molenpad NZ 1758 254 174v
JANS, AREND Arend Jansen , c.u. naastligger ten oosten Molenpad NZ 1758 254 174v
, naastligger ten zuiden Molenpad NZ 1758 254 174v
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas naastligger ten westen Molenpad NZ 1758 254 174v
JANS, AREND Arend Jansen , c.u. naastligger ten noorden Molenpad NZ 1758 254 174v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Riering bontwever verkoper Molenpad NZ 1758 254 174v
PIETERS, JORIS Joris Pieters mr. timmerman koper huis Molenpad ZZ 1790 263 269r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper Molenpad ZZ 1790 263 269r
TEUNIS, FEDDE Fedde Theunis huurder (p.w.) Molenpad ZZ 1790 263 269r
, naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1790 263 269r
, JOHANNES Johannes van Seyst naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1790 263 269r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephany naastligger ten westen Molenpad ZZ 1790 263 269r
, naastligger ten noorden Molenpad ZZ 1790 263 269r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper Molenpad ZZ 1790 263 269r
AUKES, SIEBREN huisman Sybren Aukes koper huis, bestaande in 2 kamers Molenpad ZZ 1802 266 59r
LIEUWES, JELTJE Jeltje Lieuwes huurder 1 kamer (p.w.) Molenpad ZZ 1802 266 59r
DOUWES, AUKJE Akke Douwes huurder 1 kamer (p.w.) Molenpad ZZ 1802 266 59r
PIETERS, JORIS Joris Pieters , c.s. naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1802 266 59r
, JOHANNES Johannes van Zeist naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1802 266 59r
PIETERS, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sytske Pieters naastligger ten westen Molenpad ZZ 1802 266 59r
, naastligger ten noorden Molenpad ZZ 1802 266 59r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Molenpad ZZ 1802 266 59r
KLASES, DOUWE Douwe Claases koper huis Molenpad ZZ 1804 267 16v
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes koper Molenpad ZZ 1804 267 16v
HAIES, GERRIT Gorryt Hayes huurder Molenpad ZZ 1804 267 16v
, militairen huurder Molenpad ZZ 1804 267 16v
PIETERS, JORIS Joris Pieters , c.s. naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1804 267 16v
, JOHANNES de weduwe van Johannes van Seist naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1804 267 16v
PIETERS, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytze Pieters naastligger ten westen Molenpad ZZ 1804 267 16v
, naastligger ten noorden Molenpad ZZ 1804 267 16v
AUKES, SIEBREN vrijgezel Sybren Aukes verkoper Molenpad ZZ 1804 267 16v
STOK, HARKE Harke van der Stok koper huis Molenpad ZZ 1806 267 281v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman koper Molenpad ZZ 1806 267 281v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven koper Molenpad ZZ 1806 267 281v
, naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1806 267 281v
, N. N. naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1806 267 281v
, N. N. naastligger ten westen Molenpad ZZ 1806 267 281v
, naastligger ten noorden Molenpad ZZ 1806 267 281v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes verkoper Molenpad ZZ 1806 267 281v
, JOHANNES wijlen Johannes van Zeyst hovenier verkoper Molenpad ZZ 1806 267 281v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper huis Molenpad 1807 267 295v
, JOHANNES wijlen Johannes van Seist hovenier koper Molenpad 1807 267 295v
JAKOBS, MURK Murk Jacobs , c.u. huurder Molenpad 1807 267 295v
NORBERHUIS, T. Noorbruis verkoper Molenpad 1807 267 295v
SIEBRENS, ANTJE Anna Sybrandts koper huis met ledige plaats, en bleek buiten de Zuiderpoort Molenpad 1 1606 228 484v
, verpachter grond Molenpad 1 1606 228 484v
KLASES, LUBBRICHJE de verkoperse Lubbrich Claes verpachter grond Molenpad 1 1606 228 484v
, IEPE de huisstede van Ipe Vaers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v
TJALLINGS, HIDDE de kamer van Hidde Tiallinghs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v
GEERTS, JAN de kamer van Jan Geerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v
JANS, TEUNIS de kamer nu van Tonis Jans grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v
IEGES, IEGE de kamer eerder van Igge Iges grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v
, IEPE Ipe Vaers naastligger ten oosten Molenpad 1 1606 228 484v
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1606 228 484v
, naastligger ten westen Molenpad 1 1606 228 484v
JAKOBS, TEUNIS Tonis Jacobs naastligger ten noorden Molenpad 1 1606 228 484v
JANS, WILLEM Willem Jans verkoper Molenpad 1 1606 228 484v
JANS, HART Heert Jans verkoper Molenpad 1 1606 228 484v
ULBES, DIRK Dirck Uulbes verkoper Molenpad 1 1606 228 484v
KLASES, LUBBRICHJE Lubbrich Claes verkoper Molenpad 1 1606 228 484v
JANS, JAN wijlen Jan Jans bleker verkoper Molenpad 1 1606 228 484v
SEERPS, FOEKE Foucke Seerps koper huis met ledige plaats, en ca. 8 pm weeshuisland Molenpad 1 1617 230 102r
JELLES, GATSKE Gaats Jelles koper Molenpad 1 1617 230 102r
, verpachter grond Molenpad 1 1617 230 102r
SALVES, JAN Jan Salvus verpachter grond Molenpad 1 1617 230 102r
JANS, TEUNIS de achterplaats van de erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1617 230 102r
SJOERDS, POPPE het huis van Poppe Sioerdts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1617 230 102r
SJOERDS, POPPE de weduwe van Poppe Sioerdts naastligger ten oosten Molenpad 1 1617 230 102r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1617 230 102r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1617 230 102r
JANS, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen naastligger ten noorden Molenpad 1 1617 230 102r
SIPKES, SIETSKE Syts Sipckes verkoper Molenpad 1 1617 230 102r
, N. N. koper huis, schuur en ledige plaats Molenpad 1 1638 234 52r
ENNES, RICHARD wijlen Rijckert Innes , c.u. bewoner Molenpad 1 1638 234 52r
DIRKS, HINNE [steegje naar] burgerhopman Hinne Dirx naastligger ten oosten Molenpad 1 1638 234 52r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1638 234 52r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1638 234 52r
DIRKS, HINNE burgerhopman Hinne Dirx naastligger ten noorden Molenpad 1 1638 234 52r
LEIENAAR, JAN KLASES Jan Claessen Leyenaar verkoper q.q. Molenpad 1 1638 234 52r
BOLTA, RIENK KLASES Rienck Claessen Bolta verkoper q.q. Molenpad 1 1638 234 52r
ENNES, RICHARD de crediteuren van Rijckert Innes , c.u. verkoper Molenpad 1 1638 234 52r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis koper huis, schuur en ledige plaats om dong op te leggen Molenpad 1 1644 235 111r
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuues koper Molenpad 1 1644 235 111r
, verpachter grond Molenpad 1 1644 235 111r
DIRKS, HINNE [steegje naar] Hinne Dirxen naastligger ten oosten Molenpad 1 1644 235 111r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1644 235 111r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1644 235 111r
DIRKS, HINNE Hinne Dircxen naastligger ten noorden Molenpad 1 1644 235 111r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx , c.s. verkoper Molenpad 1 1644 235 111r
PIETERS, JAN Jan Pyters , c.u. koper huis, schuur en ledige plaats, en de overdracht van 10 pm greidland voor vier jaar verhuurd Molenpad 1 1650 236 115r
, verpachter grond Molenpad 1 1650 236 115r
DIRKS, HINNE de ruyghscherne van burgerhopman Hinne Dirckx naastligger ten oosten Molenpad 1 1650 236 115r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1650 236 115r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1650 236 115r
, N. N. naastligger ten noorden Molenpad 1 1650 236 115r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Molenpad 1 1650 236 115r
, N. N. koper provisioneel huis en schuur en de huur van 6 pm grasland van de stad Molenpad 1 1663 238 19va
, verpachter grond Molenpad 1 1663 238 19va
, N. N. huurder van de 6 pm voor 6 jaren (p.j.) Molenpad 1 1663 238 19va
, HENDRIK de schuur van Hendrick meelker naastligger ten oosten Molenpad 1 1663 238 19va
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1663 238 19va
, naastligger ten westen Molenpad 1 1663 238 19va
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts naastligger ten noorden Molenpad 1 1663 238 19va
PIETERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pyters koemelker verkoper Molenpad 1 1663 238 19va
, N. N. koper provisioneel huis, schuur en plaats Molenpad 1 1672 240 12va
, verpachter grond Molenpad 1 1672 240 12va
, HENDRIK de schuur van Hendrick meelker naastligger ten oosten Molenpad 1 1672 240 12va
DIRKS, HINNE een gemeene uitgang naar de verkochte kamers van Henne Dirx naastligger ten oosten Molenpad 1 1672 240 12va
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1672 240 12va
, naastligger ten westen Molenpad 1 1672 240 12va
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts naastligger ten noorden Molenpad 1 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Molenpad 1 1672 240 12va
DOUWES, HART Heert Douwes koper provisioneel huis en schuur Molenpad 1 1681 241 36va
, verpachter grond Molenpad 1 1681 241 36va
, HENDRIK de schuur van Hendrick meelcker naastligger ten oosten huis Molenpad 1 1681 241 36va
DIRKS, HINNE [een uitgang naar] Henne Dircks naastligger ten oosten Molenpad 1 1681 241 36va
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1681 241 36va
, naastligger ten westen Molenpad 1 1681 241 36va
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Molenpad 1 1681 241 36va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopman verkoper q.q. Molenpad 1 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker verkoper q.q. Molenpad 1 1681 241 36va
HENDRIKS, PIETER wijlen Pyter Hendricks zeemtouwer verkoper van 1/2 Molenpad 1 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker verkoper q.q. Molenpad 1 1681 241 36va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 Molenpad 1 1681 241 36va
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u. stadshooiloeger koper huis en schuur Molenpad 1 1691 242 355r
, verpachter grond Molenpad 1 1691 242 355r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u. stadshooiloeger huurder voor 8 jaren Molenpad 1 1691 242 355r
DOUWES, HART het tuintje van de verkopers Heert Douwes mr. kleermaker naastligger ten oosten Molenpad 1 1691 242 355r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers naastligger ten oosten Molenpad 1 1691 242 355r
, WILLEM Willem leertouwer naastligger ten zuiden Molenpad 1 1691 242 355r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1691 242 355r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1691 242 355r
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits mr. bakker naastligger ten noorden Molenpad 1 1691 242 355r
DOUWES, HART Heert Douwes mr. kleermaker verkoper Molenpad 1 1691 242 355r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper Molenpad 1 1691 242 355r
DIRKS, JAN vrijgezel Jan Dirx koper huis Molenpad 1 1699 243 402r
, verpachter grond Molenpad 1 1699 243 402r
PIETERS, PELGRIM Pelgrim Pytters huurder Molenpad 1 1699 243 402r
TABES, PIETER Pytter Tabes huurder Molenpad 1 1699 243 402r
, N. N. naastligger ten oosten Molenpad 1 1699 243 402r
, N. N. naastligger ten zuiden Molenpad 1 1699 243 402r
FILIPPUS, JAN de schuur van Jan Philips mr. slager naastligger ten westen Molenpad 1 1699 243 402r
GERRITS, GIJSBERTJE Gijsbert Gerryts naastligger ten noorden Molenpad 1 1699 243 402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager verkoper Molenpad 1 1699 243 402r
ARJENS, PIETJE Pyttje Arriens verkoper Molenpad 1 1699 243 402r
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns , c.u. koper huis Molenpad 1 1718 246 26r
, verpachter grond Molenpad 1 1718 246 26r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix naastligger ten oosten Molenpad 1 1718 246 26r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1718 246 26r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1718 246 26r
ARENDS, JAN Jan Arents naastligger ten noorden Molenpad 1 1718 246 26r
DIRKS, JAN Jan Dirx verkoper Molenpad 1 1718 246 26r
LUCAS, HENDRIK meerderjarige vrijgezel Hendrik Lucas mr. bontwever koper huis Molenpad 1 1750 252 57v
, verpachter grond Molenpad 1 1750 252 57v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Molenpad 1 1750 252 57v
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1750 252 57v
, naastligger ten westen Molenpad 1 1750 252 57v
GROEN, JAN JANS Jan Jansen Groen naastligger ten noorden Molenpad 1 1750 252 57v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks mr. linnenwever verkoper van 1/2 Molenpad 1 1750 252 57v
ROBERTS, LEENTJE wijlen Leentie Robberts erflater Molenpad 1 1750 252 57v
FEIKES, JAN huisman Jan Feykes verkoper Molenpad 1 1750 252 57v
ROBERTS, EELKJE wijlen Eelkjen Roberts verkoper Molenpad 1 1750 252 57v
JANS, IEKE Eeke Jans verkoper van 1/2 Molenpad 1 1750 252 57v
JANS, HARMEN Harmen Jansen Brinkhuis mr. bontwever koper woning Molenpad 1 1752 252 228r
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Molenpad 1 1752 252 228r
, verpachter grond Molenpad 1 1752 252 228r
TIJSES, JAN Jan Thijssen , c.u. huurder Molenpad 1 1752 252 228r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Molenpad 1 1752 252 228r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1752 252 228r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1752 252 228r
GROEN, JAN JANS Jan Jansen Groen naastligger ten noorden Molenpad 1 1752 252 228r
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas mr. bontwever verkoper Molenpad 1 1752 252 228r
LUCAS, HENDRIK meerderjarig vrijgezel Hendrik Lucas mr. bontwever koper huis Molenpad 1 1754 253 154v
, verpachter grond Molenpad 1 1754 253 154v
TIJSES, JAN de weduwe van Jan Tijssen Schil huurder Molenpad 1 1754 253 154v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Molenpad 1 1754 253 154v
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1754 253 154v
, naastligger ten westen Molenpad 1 1754 253 154v
GROEN, JAN JANS de weduwe van Jan Jansen Groen naastligger ten noorden Molenpad 1 1754 253 154v
WITTE, HENDRIK Hendrik de Witte mr. bontwever verkoper q.q. Molenpad 1 1754 253 154v
, BEREND Beernd Homberg mr. bontwever verkoper q.q. Molenpad 1 1754 253 154v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper Molenpad 1 1754 253 154v
JANS, HARMEN wijlen Harmen Janzen Brinkhuis bontwever erflater Molenpad 1 1754 253 154v
, PIETER Pyter Slote bontwever koper huis Molenpad 1 1768 257 39r
PIETERS, TETJE Tettje Pyters koper Molenpad 1 1768 257 39r
, verpachter grond Molenpad 1 1768 257 39r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heyns Brouwer naastligger ten oosten Molenpad 1 1768 257 39r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1768 257 39r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1768 257 39r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Molenpad 1 1768 257 39r
, JAN Jan Weegerink mr. bontwever verkoper Molenpad 1 1768 257 39r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper huis Molenpad 1 1774 258 191v
, verpachter grond Molenpad 1 1774 258 191v
ANTONIUS, RIENK Rienk Anthonis mr. bontwever huurder (p.j.) Molenpad 1 1774 258 191v
HENDRIKS, JOOST de erfgenamen van wijlen Joost Hendriks naastligger ten oosten Molenpad 1 1774 258 191v
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1774 258 191v
, naastligger ten westen Molenpad 1 1774 258 191v
GERRITS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Molenpad 1 1774 258 191v
, PIETER Pieter Sloote mr. bontwever verkoper Molenpad 1 1774 258 191v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters verkoper Molenpad 1 1774 258 191v
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Veldhuis koper huis Molenpad 1 1782 260 231r
PIETERS, JOHANNA Johanna Pieters koper Molenpad 1 1782 260 231r
, verpachter grond Molenpad 1 1782 260 231r
JANS, JOCHEM Jochem Jans schoorsteenveger naastligger ten oosten Molenpad 1 1782 260 231r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1782 260 231r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1782 260 231r
, JOOST de erfgenamen van wijlen Joost Proues naastligger ten noorden Molenpad 1 1782 260 231r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer verkoper Molenpad 1 1782 260 231r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknecht koper huis Molenpad 1 1783 261 123r
, verpachter grond Molenpad 1 1783 261 123r
JANS, JOCHEM Jochum Jans schoorsteenveger naastligger ten oosten Molenpad 1 1783 261 123r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1783 261 123r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1783 261 123r
, JOOST de erfgenamen van wijlen Joost Proues naastligger ten noorden Molenpad 1 1783 261 123r
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Veldhuis verkoper Molenpad 1 1783 261 123r
PIETERS, JOHANNA Johanna Pieters verkoper Molenpad 1 1783 261 123r
HERES, TEETSE Teedze Heeres koper huis Molenpad 1 1784 261 243v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Molenpad 1 1784 261 243v
, verpachter grond Molenpad 1 1784 261 243v
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Velthuis huurder Molenpad 1 1784 261 243v
BOUWES, JOOST de erfgenamen van wijlen Joost Bouwen naastligger ten oosten Molenpad 1 1784 261 243v
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1784 261 243v
, naastligger ten westen Molenpad 1 1784 261 243v
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp naastligger ten noorden Molenpad 1 1784 261 243v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts leerlooiersknecht verkoper Molenpad 1 1784 261 243v
, JOHANNES Johannes Proosterbeek koper huis, paard- en koestalling Molenpad 1 1810 269 68r
JELLES, ANTJE Antie Jelles koper Molenpad 1 1810 269 68r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek naastligger ten oosten Molenpad 1 1810 269 68r
JELLES, ANTJE Antie Jelles naastligger ten oosten Molenpad 1 1810 269 68r
, naastligger ten zuiden Molenpad 1 1810 269 68r
, naastligger ten westen Molenpad 1 1810 269 68r
STOK, van der Stock naastligger ten noorden Molenpad 1 1810 269 68r
FRANSEN, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Molenpad 1 1810 269 68r
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Molenpad 1 1810 269 68r
FRANSES, FEIKE Feike Fransen schipper verkoper q.q. Molenpad 1 1810 269 68r
FRANSEN, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Molenpad 1 1810 269 68r
HERES, TEETSE wijlen Taedze Heeres verkoper Molenpad 1 1810 269 68r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder koper woning Molenpad 2 1806 267 272r
KLASES, SIKKE de weduwe van Sikke Claasen huurder (p.w.) Molenpad 2 1806 267 272r
, het volgende perceel in deze akte naastligger ten oosten Molenpad 2 1806 267 272r
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts mr. bakker naastligger ten zuiden Molenpad 2 1806 267 272r
BOLMAN, A. A. Bolman koopman naastligger ten westen Molenpad 2 1806 267 272r
, naastligger ten noorden Molenpad 2 1806 267 272r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulen koopman verkoper Molenpad 2 1806 267 272r
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen koper huis Molenpad 4 1802 266 55v
WOUTERS, MARIA Marijke Wouters huurder Molenpad 4 1802 266 55v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis koopman naastligger ten oosten Molenpad 4 1802 266 55v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten zuiden Molenpad 4 1802 266 55v
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen naastligger ten westen Molenpad 4 1802 266 55v
, naastligger ten noorden Molenpad 4 1802 266 55v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Molenpad 4 1802 266 55v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga rogmolenaar verkoper Molenpad 4 1802 266 55v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder koper woning Molenpad 4 1806 267 272r
JONG, JOSEF de weduwe van Joseph de Jong huurder (p.j.) Molenpad 4 1806 267 272r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis naastligger ten oosten Molenpad 4 1806 267 272r
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts naastligger ten zuiden Molenpad 4 1806 267 272r
, het vorige perceel in deze akte naastligger ten westen Molenpad 4 1806 267 272r
, naastligger ten noorden Molenpad 4 1806 267 272r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulen verkoper Molenpad 4 1806 267 272r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper huis Molenpad 4 1808 268 153r
HESSELS, HENDRIKJE Hendrikje Hessels huurder Molenpad 4 1808 268 153r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Molenpad 4 1808 268 153r
, de weduwe van Zeist naastligger ten zuiden Molenpad 4 1808 268 153r
, N. N. naastligger ten westen Molenpad 4 1808 268 153r
, naastligger ten noorden Molenpad 4 1808 268 153r
KLASES, DOUWE Douwe Claases koemelker verkoper Molenpad 4 1808 268 153r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek uitdrager koper tuin en hof Molenpad 5 1810 269 73r
JELLES, ANTJE Antje Jelles uitdrager koper Molenpad 5 1810 269 73r
, verpachter grond Molenpad 5 1810 269 73r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman naastligger ten oosten Molenpad 5 1810 269 73r
, JAN Jan Brevink naastligger ten oosten Molenpad 5 1810 269 73r
, naastligger ten zuiden Molenpad 5 1810 269 73r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek naastligger ten westen Molenpad 5 1810 269 73r
JELLES, ANTJE Antje Jelles naastligger ten westen Molenpad 5 1810 269 73r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma koopman naastligger ten noorden Molenpad 5 1810 269 73r
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Franzen verkoper Molenpad 5 1810 269 73r
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Molenpad 5 1810 269 73r
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipper verkoper Molenpad 5 1810 269 73r
FRANSES, AALTJE wijlen Aaltje Franzen erflater Molenpad 5 1810 269 73r
HERES, TEETSE wijlen Taedze Heeres erflater Molenpad 5 1810 269 73r
FREERKS, SIEDS Sieds Freercx koper huis met een vrije uit- en ingang westwaarts naar het Karrepad Molenpad 6 1662 238 143r
PIETERS, ANTJE Antie Pietters koper Molenpad 6 1662 238 143r
, verpachter grond Molenpad 6 1662 238 143r
, een ducaat toehaak Molenpad 6 1662 238 143r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten oosten Molenpad 6 1662 238 143r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts timmerman naastligger ten zuiden Molenpad 6 1662 238 143r
, de heer Bijenkorff naastligger ten westen Molenpad 6 1662 238 143r
, naastligger ten noorden Molenpad 6 1662 238 143r
ROMKES, SAKE Sake Romkes naastligger Molenpad 6 1662 238 143r
MINNES, ALLE Alle Minnes verkoper Molenpad 6 1662 238 143r
AUKES, PIERKJE Pierke Auckes verkoper Molenpad 6 1662 238 143r
IETES, AGE Age Yttes bakker koper provisioneel kamer Molenpad 6 1683 241 68ra
, KLAAS Claes Visschers naastligger ten oosten Molenpad 6 1683 241 68ra
IETES, AGE Age Yttes bakker naastligger ten zuiden Molenpad 6 1683 241 68ra
, N. N. N. naastligger ten westen Molenpad 6 1683 241 68ra
, naastligger ten noorden Molenpad 6 1683 241 68ra
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheen mr. kleermaker verkoper q.q. Molenpad 6 1683 241 68ra
FREERKS, SIEDS de twee nagelaten kinderen van wijlen Syds Freerx verkoper van 1/2 Molenpad 6 1683 241 68ra
PIETERS, ANTJE wijlen Antie Pieters verkoper van 1/2 Molenpad 6 1683 241 68ra
IEPES, JANKE Jancke Ypes , voor haar 2 kinderen verkoper van 1/2 Molenpad 6 1683 241 68ra
FREERKS, SIEDS wijlen Syds Freerx verkoper van 1/2 Molenpad 6 1683 241 68ra
NORBERHUIS, TEUNIS vroedsman Teunis Norbruis koper huis Molenpad 6 1791 263 369r
ALBERTS, MURK Murk Alberts , c.u. huurder (p.j.) Molenpad 6 1791 263 369r
PIETERS, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sydse Pieters naastligger ten oosten Molenpad 6 1791 263 369r
, JOHANNES Johannes van Ziegen naastligger ten zuiden Molenpad 6 1791 263 369r
WIJGA, KORNELIS Cornelis Wijga naastligger ten westen Molenpad 6 1791 263 369r
, naastligger ten noorden Molenpad 6 1791 263 369r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Molenpad 6 1791 263 369r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Molenpad 6 1791 263 369r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Molenpad 6 1791 263 369r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Molenpad 6 1791 263 369r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Molenpad 6 1791 263 369r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Molenpad 6 1791 263 369r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Molenpad 6 1791 263 369r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Molenpad 6 1791 263 369r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Molenpad 6 1791 263 369r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint erflater Molenpad 6 1791 263 369r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Fisscher koper twee kamers aan elkaar Molenpad 8 1667 239 116v
GERRITS, ATSE Atse Gerrytsen naastligger Molenpad 8 1667 239 116v
, N. N. naastligger ten oosten Molenpad 8 1667 239 116v
, N. N. naastligger ten zuiden Molenpad 8 1667 239 116v
FREERKS, SIETSE Sydse Freercks naastligger ten westen Molenpad 8 1667 239 116v
, N. N. naastligger ten noorden Molenpad 8 1667 239 116v
FRANSES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper Molenpad 8 1667 239 116v
MELLES, TIETJE Tytje Melles koper twee kamers Molenpad 8 1690 242 338v
SIJES, PIETER wijlen Pyter Sijes koper Molenpad 8 1690 242 338v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joostes huurder Molenpad 8 1690 242 338v
JAKOBS, JANKE de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten oosten Molenpad 8 1690 242 338v
JAKOBS, JANKE huis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten zuiden Molenpad 8 1690 242 338v
, naastligger ten westen Molenpad 8 1690 242 338v
ARENDS, ELSKE Elske Aernts verkoper Molenpad 8 1690 242 338v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Molenpad 8 1690 242 338v
FOPPES, HIELKJE wijlen Hylckjen Foppes erflater Molenpad 8 1690 242 338v
VISSER, KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen Visscher erflater Molenpad 8 1690 242 338v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix mr. gortmaker koper schuir Molenpad 9 1706 244 330v
KLASES, NEELTJE Neeltje Clases koper Molenpad 9 1706 244 330v
, verpachter grond Molenpad 9 1706 244 330v
DOUWES, HART de hof van Heert Douwes naastligger ten oosten Molenpad 9 1706 244 330v
, naastligger ten zuiden Molenpad 9 1706 244 330v
DIRKS, JAN Jan Dirksen bleker naastligger ten westen Molenpad 9 1706 244 330v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs bontwever naastligger ten noorden Molenpad 9 1706 244 330v
FILIPPUS, JAN Jan Phillips mr. slager verkoper Molenpad 9 1706 244 330v
ARJENS, PIETJE Pyttje Arjens verkoper Molenpad 9 1706 244 330v
SIEBES, OEPKE Upke Sybes , c.u. koper hof of tuintje met bomen en planten Molenpad 9a 1717 245 288v
, naastligger ten oosten Molenpad 9a 1717 245 288v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS de tuin van Antie Sioerdts Schiere naastligger ten oosten Molenpad 9a 1717 245 288v
, naastligger ten zuiden Molenpad 9a 1717 245 288v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks naastligger ten westen Molenpad 9a 1717 245 288v
, TEEDE de weduwe van Tade wever naastligger ten noorden Molenpad 9a 1717 245 288v
KLASES, JANKE Janke Clases verkoper Molenpad 9a 1717 245 288v
DOUWES, HART wijlen Heert Douwes mr. kleermaker verkoper Molenpad 9a 1717 245 288v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes stadstimmerman koper schuur Molenpad 9 1729 247 273v
, verpachter grond Molenpad 9 1729 247 273v
, OEPKE Oepke gardenier naastligger ten oosten Molenpad 9 1729 247 273v
, naastligger ten zuiden Molenpad 9 1729 247 273v
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns mr. bontwever naastligger ten westen Molenpad 9 1729 247 273v
ALLES, JAN de weduwe van Jan Ales naastligger ten noorden Molenpad 9 1729 247 273v
KLASES, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Molenpad 9 1729 247 273v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes stadstimmerbaas koper huis en tuin Molenpad 9a 1730 247 310v
, naastligger ten oosten Molenpad 9a 1730 247 310v
SCHIERE, SJOERD Sjoerd Schiere naastligger ten oosten Molenpad 9a 1730 247 310v
, naastligger ten zuiden Molenpad 9a 1730 247 310v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes naastligger ten westen Molenpad 9a 1730 247 310v
, TIEDE de tuin van de weduwe van Tidde wever naastligger ten noorden Molenpad 9a 1730 247 310v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Molenpad 9a 1730 247 310v
SIEBES, OEPKE wijlen Upke Sybes verkoper Molenpad 9a 1730 247 310v
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haas executeur koper van 1/2 huis Molenpad 9a 1736 249 144v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster koper van 1/2 Molenpad 9a 1736 249 144v
, verpachter grond Molenpad 9a 1736 249 144v
BERENDS, GERRIT Gerryt Beerns huurder Molenpad 9a 1736 249 144v
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9a 1736 249 144v
, naastligger ten zuiden Molenpad 9a 1736 249 144v
BUMA, vroedsman Buma naastligger ten westen Molenpad 9a 1736 249 144v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper van 2/6 Molenpad 9a 1736 249 144v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis mr. timmerman verkoper van 1/16 Molenpad 9a 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper q.q. Molenpad 9a 1736 249 144v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis mr. timmerman verkoper q.q. Molenpad 9a 1736 249 144v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis verkoper van 1/6 Molenpad 9a 1736 249 144v
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis mr. timmerman verkoper van 1/6 Molenpad 9a 1736 249 144v
KORNELIS, ANNE Anne Cornelis herbergier verkoper van 1/6 Molenpad 9a 1736 249 144v
BERENDS, BEREND Berent Berents koper van 1/2 huis Molenpad 9a 1737 249 196r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Berents koper van 1/2 Molenpad 9a 1737 249 196r
KLASES, JAN Jan Clasen mr. bontwever koper van 1/2 Molenpad 9a 1737 249 196r
, verpachter grond Molenpad 9a 1737 249 196r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts huurder Molenpad 9a 1737 249 196r
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9a 1737 249 196r
, naastligger ten zuiden Molenpad 9a 1737 249 196r
BUMA, WOPKE vroedsman Wopco Buma naastligger ten westen Molenpad 9a 1737 249 196r
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a 1737 249 196r
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haas executeur verkoper van 1/2 Molenpad 9a 1737 249 196r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster verkoper van 1/2 Molenpad 9a 1737 249 196r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga koper hof met vruchtbomen Molenpad 9tuin 1781 260 42v
VENEMA, BEITSKE Beitske Fenema koper Molenpad 9tuin 1781 260 42v
, verpachter grond Molenpad 9tuin 1781 260 42v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman naastligger ten oosten Molenpad 9tuin 1781 260 42v
, naastligger ten zuiden Molenpad 9tuin 1781 260 42v
, JURJEN Jurjen wever naastligger ten westen Molenpad 9tuin 1781 260 42v
, N. N. naastligger ten noorden Molenpad 9tuin 1781 260 42v
OSINGA, HISKE Hiske Osinga verkoper Molenpad 9tuin 1781 260 42v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Molenpad 9tuin 1781 260 42v
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerda mr. bakker koper hof met bomen, en planten Molenpad 9tuin 1784 261 154v
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Molenpad 9tuin 1784 261 154v
, verpachter grond Molenpad 9tuin 1784 261 154v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman naastligger ten oosten Molenpad 9tuin 1784 261 154v
, naastligger ten zuiden Molenpad 9tuin 1784 261 154v
, JURJEN Jurjen wever naastligger ten westen Molenpad 9tuin 1784 261 154v
, naastligger ten noorden Molenpad 9tuin 1784 261 154v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker verkoper Molenpad 9tuin 1784 261 154v
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u. winkeliers koper hof met bomen, planten en zomerhuis Molenpad 11 1713 245 200v
, verpachter grond Molenpad 11 1713 245 200v
, naastligger ten oosten Molenpad 11 1713 245 200v
, naastligger ten zuiden Molenpad 11 1713 245 200v
DOUWES, HART de hof van Heert Douwes naastligger ten westen Molenpad 11 1713 245 200v
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen naastligger ten noorden Molenpad 11 1713 245 200v
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen verkoper Molenpad 11 1713 245 200v
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerx koper hof of tuin met een zomerhuis en prieel Molenpad 11 1715 245 243r
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts koopman koper Molenpad 11 1715 245 243r
, verpachter grond Molenpad 11 1715 245 243r
, naastligger ten oosten Molenpad 11 1715 245 243r
, naastligger ten zuiden Molenpad 11 1715 245 243r
DOUWES, HART de hof van Heert Douwes naastligger ten westen Molenpad 11 1715 245 243r
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen naastligger ten noorden Molenpad 11 1715 245 243r
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u. verkoper Molenpad 11 1715 245 243r
DIRKS, POPPE Poppe Dirx mr. bakker koper tuin en zomerhuis Molenpad 11 1722 246 135v
WIEBES, LAMKE Lampkjen Wybes koper Molenpad 11 1722 246 135v
, verpachter grond Molenpad 11 1722 246 135v
, naastligger ten oosten Molenpad 11 1722 246 135v
, naastligger ten zuiden Molenpad 11 1722 246 135v
, OEPKE Oepke gardenier naastligger ten westen Molenpad 11 1722 246 135v
MEER, ANNE de tuin van Anne van der Meer naastligger ten noorden Molenpad 11 1722 246 135v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Schiere verkoper Molenpad 11 1722 246 135v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koper zomerhuis en tuin en hof Molenpad 11 1730 247 303v
HEINS, HELENA Helena Heyns koper Molenpad 11 1730 247 303v
, naastligger ten oosten Molenpad 11 1730 247 303v
, naastligger ten zuiden Molenpad 11 1730 247 303v
, OEPKE de erfgenamen van wijlen Oepke hovenier naastligger ten westen Molenpad 11 1730 247 303v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1730 247 303v
POPPES, JANKE Janke Poppes verkoper Molenpad 11 1730 247 303v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes koper tuin met zomerhuis Molenpad 11 1733 248 277v
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes koper Molenpad 11 1733 248 277v
, verpachter grond Molenpad 11 1733 248 277v
, naastligger ten oosten Molenpad 11 1733 248 277v
, naastligger ten zuiden Molenpad 11 1733 248 277v
, OEPKE de erfgenamen van wijlen Oepke hovenier naastligger ten westen Molenpad 11 1733 248 277v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1733 248 277v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs portier van de Franekerpijpen verkoper Molenpad 11 1733 248 277v
HEINS, HELENA Helena Heins verkoper Molenpad 11 1733 248 277v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems mr. bontwever koper tuin Molenpad 11 1735 249 41v
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Molenpad 11 1735 249 41v
, verpachter grond Molenpad 11 1735 249 41v
, naastligger ten oosten Molenpad 11 1735 249 41v
, naastligger ten zuiden Molenpad 11 1735 249 41v
, OEPKE de erfgenamen van wijlen Oepke hovenier naastligger ten westen Molenpad 11 1735 249 41v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1735 249 41v
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes verkoper Molenpad 11 1735 249 41v
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fokkes mr. koekbakker verkoper Molenpad 11 1735 249 41v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte]) Molenpad 11 1781 260 40v
GEERTS, JAN Jan Geerts bontwever huurder (p.j.) Molenpad 11 1781 260 40v
, naastligger ten oosten Molenpad 11 1781 260 40v
, naastligger ten zuiden Molenpad 11 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Molenpad 11 1781 260 40v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a. naastligger ten noorden Molenpad 11 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Molenpad 11 1781 260 40v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Molenpad 11 1781 260 40v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis en weefwinkel Molenpad 11 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Molenpad 11 1800 265 255v
TEEUWIS, HENDRIK Hendrik Teewis huurder (p.j.) Molenpad 11 1800 265 255v
, naastligger ten oosten Molenpad 11 1800 265 255v
, naastligger ten zuiden Molenpad 11 1800 265 255v
HILVERDA, Hilwerda bakker naastligger ten westen Molenpad 11 1800 265 255v
, N. N. naastligger ten noorden Molenpad 11 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Molenpad 11 1800 265 255v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamer Molenpad 12 1675 240 171r
, het perceel in de vorige akte naastligger ten oosten Molenpad 12 1675 240 171r
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten zuiden Molenpad 12 1675 240 171r
VISSER, KLAAS de kamer van Claes Fisscher naastligger ten westen Molenpad 12 1675 240 171r
, naastligger ten noorden Molenpad 12 1675 240 171r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Molenpad 12 1675 240 171r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koopman koper door niaar kamer Molenpad 14 1675 240 170v
AGES, SIEMEN Simon Ages makelaar geniaarde koper Molenpad 14 1675 240 170v
PIETERS, ABE de stal van Abe Pieters koopman naastligger ten oosten Molenpad 14 1675 240 170v
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten zuiden Molenpad 14 1675 240 170v
KNIJFF, W. het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker naastligger ten westen Molenpad 14 1675 240 170v
, naastligger ten noorden Molenpad 14 1675 240 170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Molenpad 14 1675 240 170v
KNIJFF, JAN wijlen Jan Knijff erfgenaam Molenpad 14 1675 240 170v
HEMERT, ARJAANTJE wijlen Ariaentie van Hemert erfgenaam Molenpad 14 1675 240 170v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper van 1/2 huis Molenpad 14 1785 261 305r
, SIETSE Sytse Pijlaker mr. metselaar koper van 1/2 Molenpad 14 1785 261 305r
HOLTKAMP, HENDRIK Hendrik Holkamp huurder (p.j.) Molenpad 14 1785 261 305r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten oosten Molenpad 14 1785 261 305r
, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten zuiden Molenpad 14 1785 261 305r
TOUSSAINT, burgemeester Toussaint naastligger ten westen Molenpad 14 1785 261 305r
, naastligger ten noorden Molenpad 14 1785 261 305r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Molenpad 14 1785 261 305r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Molenpad 14 1785 261 305r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris koper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkel Molenpad 14 1809 268 242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 14 1809 268 242v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Molenpad 14 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS de verkoper Albertus Jacobus Conradi secretaris naastligger ten zuiden Molenpad 14 1809 268 242v
, naastligger ten westen Molenpad 14 1809 268 242v
, naastligger ten noorden Molenpad 14 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris verkoper Molenpad 14 1809 268 242v
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar koper huis Molenpad 16 1785 261 302r
BRUINING, E. Bruining huurder Molenpad 16 1785 261 302r
, N. N. naastligger ten oosten Molenpad 16 1785 261 302r
, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten zuiden Molenpad 16 1785 261 302r
, N. N. naastligger ten westen Molenpad 16 1785 261 302r
, naastligger ten noorden Molenpad 16 1785 261 302r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Molenpad 16 1785 261 302r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Molenpad 16 1785 261 302r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephany procureur koper huis Molenpad 16 1790 263 270r
, ANDRIES de weduwe van Andries zoutdrager huurder (p.w.) Molenpad 16 1790 263 270r
JANS, EVERT Evert Jans , c.u. huurder (p.w.) Molenpad 16 1790 263 270r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten oosten Molenpad 16 1790 263 270r
, JOHANNES Johannes van Seyst naastligger ten zuiden Molenpad 16 1790 263 270r
, N. N. naastligger ten westen Molenpad 16 1790 263 270r
, naastligger ten noorden Molenpad 16 1790 263 270r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper Molenpad 16 1790 263 270r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris koper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkel Molenpad 16 1809 268 242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 16 1809 268 242v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Molenpad 16 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS de verkoper Albertus Jacobus Conradi secretaris naastligger ten zuiden Molenpad 16 1809 268 242v
, naastligger ten westen Molenpad 16 1809 268 242v
, naastligger ten noorden Molenpad 16 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris verkoper Molenpad 16 1809 268 242v
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar koper huis Molenpad 18 1785 261 301r
BRUINS, EGBERT Engbert Bruins huurder (p.j.) Molenpad 18 1785 261 301r
, naastligger ten oosten Molenpad 18 1785 261 301r
, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten zuiden Molenpad 18 1785 261 301r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten westen Molenpad 18 1785 261 301r
, naastligger ten noorden Molenpad 18 1785 261 301r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Molenpad 18 1785 261 301r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Molenpad 18 1785 261 301r
JANS, GERRIT Gerryt Jans koper kamer Moriaanstraat 1634 233 149r
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricx koper Moriaanstraat 1634 233 149r
, verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Moriaanstraat 1634 233 149r
, huis waar het Moriaanshoofd uitsteekt naastligger ten zuiden Moriaanstraat het Moriaanshoofd 1634 233 149r
, LOURENS Lourens liedzanger [staat: lietsinger] naastligger ten noorden Moriaanstraat 1634 233 149r
HANSES, JOOST Joost Hans verkoper Moriaanstraat 1634 233 149r
FREERKS, ANTJE Anna Freeckx verkoper Moriaanstraat 1634 233 149r
MINNES, ALLE Alle Minnes koper huis met een plaatske en een vrije uit- en ingang in de Moriaanstraat Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
AUKES, PIERKJE Pierke Aukes koper Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
, verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u. naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
ROMKES, SAKE Sake Romkes , c.u. naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
ROMKES, SAKE Sake Romkes , c.u. verkoper Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
HIELKES, TJEERD Tjeerd Hylckes koper hof Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts timmerman naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
EVERTS, JAN de heer Jan Everts Bijenkorff, q.q. naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
ROMKES, SAKE Sake Rompkes naastligger Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
FREERKS, SIEDS Sydts Freerx verkoper Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tjeerd Sibouts Haarsma, c.u. koper huis Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
, N. N. naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
, N. N. naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
, N. N. naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
, N. N. koper provisioneel dwarshuis met keuken en tuintje Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
, JAN de hof van Jan Goyers naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
, JAN de hof van Jan Goyers naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
KEIZER, GERLOF Gerloff de Keiser verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
OTTES, JURJEN het nagelaten weeskind van Jurjen Ottes , c.u. verkoper Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
HARMENS, JURJEN Jurrien Harmens mr. chirurgijn koper twee nieuwe kamers Moriaanstraat WZ 1671 240 50r
BREDA, THOMAS de kamer van Thomas Breda naastligger ten oosten Moriaanstraat WZ 1671 240 50r
, N. N. naastligger ten zuiden Moriaanstraat WZ 1671 240 50r
, N. N. naastligger ten westen Moriaanstraat WZ 1671 240 50r
, N. N. naastligger ten noorden Moriaanstraat WZ 1671 240 50r
JANS, MINNE de kamer van Minne Jansen naastligger Moriaanstraat WZ 1671 240 50r
WIJNGAARDEN, REINER Reynier Wijngaarden verkoper Moriaanstraat WZ 1671 240 50r
STEENSMA, LIJSBET vrouwe Elisabeth Steensma koper kamer en ledige plaats Moriaanstraat 1676 240 223r
STEENSMA, EWOUT JETSES wijlen burgemeester Ewout Jetses Steensma lid Gedeputeerde Staten van Friesland koper Moriaanstraat 1676 240 223r
, N. N. naastligger ten oosten Moriaanstraat 1676 240 223r
, N. N. naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1676 240 223r
, N. N. naastligger ten westen Moriaanstraat 1676 240 223r
, N. N. naastligger ten noorden Moriaanstraat 1676 240 223r
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper Moriaanstraat 1676 240 223r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Moriaanstraat 1679 241 30r
HARMENS, grondpacht uit het huis eerder van Stijn Harmens eigenaar perceel Moriaanstraat 1679 241 30r
IEDES, IEDE dat is nu het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 1679 241 30r
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens koper kamer Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
HENDRIKS, FENTJE Fenneke Hendrix koper Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
RUNIA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan van Ruinia verpachter grond Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
, N. N. naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
STEENSMA, de weduwe van Steensma naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
, PIETER Pieter Farijn naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
JAKOBS, KLAASKE Claaske Jacobs verkoper Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes verkoper Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker koper schuur of peerdestal Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
, N. N. naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
, verkoper van 1/2 Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelckes Eelcoma verkoper Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
, aanhandelaar grondpacht van 2-16-00 CG Moriaanstraat 1683 241 271r
IEDES, IEDE grondpacht uit het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Moriaanstraat 1683 241 271r
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts koper hof met fruitbomen en zomerhuis Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
, verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
JANS, SIEBREN Sibren Jans wagenmaker naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen koopman naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
JANS, BROER de erfgenamen van wijlen Broer Jansen mr. chirurgijn naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes mr. cementmaker verkoper Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
PIETERS, WIEGER burgervaandrig Wyger Pytters mr. metselaar koper hof met zomerhuis en vruchtbomen Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
, verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
JANS, SIEBREN Sibren Janzen wagenmaker naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
JANS, BROER de erfgenamen van wijlen Broer Jansen mr. chirurgijn naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
REINERS, JAKOB Jacob Reyners verkoper Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
JELGERSMA, WILT de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Wiltetus Jelgersma koper tuin met zomerhuis Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
, verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
MOLEN, ANNE de hof van Anne van der Molen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
JANS, BROER de erfgenamen van wijlen Broer Jansen chirurgijn naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
PIETERS, WIEGER Wieger Pytters mr. metselaar verkoper Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
IEGES, PIETJE Pyttje Yges verkoper Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
TABES, PIETER Pytter Tabes metselaar koper huis Moriaanstraat ZZ 1705 244 286r
MINNES, SIETSKE Sytske Minnes koper Moriaanstraat ZZ 1705 244 286r
, verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1705 244 286r
JELGERSMA, de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Jelgersma naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1705 244 286r
, de verkopers naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1705 244 286r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs wijdschipper naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1705 244 286r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1705 244 286r
FREERKS, JAN Jan Freerx varenspersoon verkoper Moriaanstraat ZZ 1705 244 286r
, GRIETJE Gryttje Frix verkoper Moriaanstraat ZZ 1705 244 286r
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen trekschipper op Leeuwarden koper woning met een zomerhuis Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
, verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
MOLEN, ANNE de woninge van Anne van der Molen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JANS, BROER de erfgenamen van wijlen Broer Jansen chirurgijn naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, TRIJNTJE WILTS Trijntie Wiltetus Jelgersma verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts mr. slager verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, EETSKE Eetske Jelgersma verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
HENDRIKS, BEREND wijlen Beern Hendrix verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, ANTJE Antie Jelgersma verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, WILT wijlen oud burgemeester Wiltetus Jelgersma erflater Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
AUKES, POPPE Poppe Auckes , c.u. mr. zeilmaker koper hof met een zomerhuis, bomen en planten Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r
, verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r
, zes nieuwe meelzakken ter waarde van zeven gulden toehaak Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r
JANS, SIEBREN Sibren Jansen naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r
MEULEN, ANNE de hoff van Anne van der Meulen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r
JANS, BROER de erfgenamen van wijlen Broer Jansen naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r
FRANSES, THOMAS Tomas Fransen trekschipper verkoper Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r
JANS, JAN Jan Jansen wever koper woning Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
BRAAM, HUBERT de hof van Hubert Braam naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
, een andere woninge naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
BRAAM, HUBERT de hof van Hubert Braam naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
MARCUS, ANTJE Antie Marcus verkoper Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
BRAAM, AUKJE Aukjen H. Braam koper hof Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer koper Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer, e.a. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
BRAAM, AUKJE Aukjen H. Braam naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
LAQUART, vroedsman Laquart naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
BRAAM, KLAAS HUBERTS Claes Huiberts Braam verkoper Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
, JANKE Janke Orsinga koper tuin Moriaanstraat 1722 246 132v
, Baltinus Rantzou koper Moriaanstraat 1722 246 132v
, verpachter grond Moriaanstraat 1722 246 132v
, N. N. naastligger ten oosten Moriaanstraat 1722 246 132v
, N. N. naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1722 246 132v
, N. N. naastligger ten westen Moriaanstraat 1722 246 132v
, N. N. naastligger ten noorden Moriaanstraat 1722 246 132v
SJOERDS, GERBEN Gerben Sjoerds verkoper Moriaanstraat 1722 246 132v
JAKOBS, PIETJE Pytie Jacobs verkoper Moriaanstraat 1722 246 132v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur koper stal Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
KASPERS, JAKOB Jacob Caspars karreman huurder (p.j.) Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
DIRKS, DIRK Dirk Dirx naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
TEUNIS, JOHANNES Johannes Teunes naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
, verkoper Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks mr. brouwer koper huis en weefwinkel Moriaanstraat 1734 249 8v
JELTES, IEBELTJE Yebeltie Jeltes koper Moriaanstraat 1734 249 8v
, verpachter grond Moriaanstraat 1734 249 8v
ABRAHAMS, BEREND Berend Abrahams huurder Moriaanstraat 1734 249 8v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 1734 249 8v
SIEBOUTS, JAN Jan Sybolds Craemer pan- en estrikbakker naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1734 249 8v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker koopman naastligger ten westen Moriaanstraat 1734 249 8v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts naastligger ten oosten Moriaanstraat 1734 249 8v
SIEBOUTS, JAN Jan Sybolds Craemer pan- en estrikbakker verkoper Moriaanstraat 1734 249 8v
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huis Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
HENDRIKS, JANKE Janneke Hendriks koper Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
, een woning naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems mr. bontwever verkoper Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
FEITES, ANTJE Antie Feitels verkoper Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper huis Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
, verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts , c.u. mr. bontwever huurder (p.j.) Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
HINGST, G. G. Hingst naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
JANS, JOCHEM Jochum Jans naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
, naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
, JAN Jan H. Teutling bontwever verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling erflater Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman koper huis Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
, verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts mr. bontwever huurder (p.j.) Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
HINGST, G. G. Hingst naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
, naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuiper verkoper Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
LINDEBOOM, JAN Jan E. Lindeboom kastelein koper huis en weefwinkel Moriaanstraat 1784 261 249r
GERBENS, BAUKE Bauke Gerbens huurder (p.w.) Moriaanstraat 1784 261 249r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat 1784 261 249r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1784 261 249r
, naastligger ten westen Moriaanstraat 1784 261 249r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 1784 261 249r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans bontwever verkoper Moriaanstraat 1784 261 249r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper hof met zomerhuis en vruchtbomen Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
AUKES, SIJKE Sijke Aukes koper Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
RUITENSCHILD, FEITSE JAKOBS Feitze Jacobs Ruitenschild huurder Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster, c.s. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva bankier verkoper Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
SAS, JOHANNES Johannes Sas mr. kleermaker koper huis Moriaanstraat 1789 263 92r
, LIEUWE Lieuwe ? huurder (p.j.) Moriaanstraat 1789 263 92r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 1789 263 92r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1789 263 92r
JANS, KLAAS de tuin van Claas Jans naastligger ten westen Moriaanstraat 1789 263 92r
BOLMAN, de weduwe van Bolman naastligger ten noorden Moriaanstraat 1789 263 92r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman mr. verver en glasmaker verkoper Moriaanstraat 1789 263 92r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman koper huis Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhooven koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
LAMMERTS, BEREND de weduwe van Beerend Lammerts huurder (p.w.) Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
GERRITS, HARMEN de weduwe van Harmen Gerryts huurder (p.w.) Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
BOLMAN, ALBERT de kopers Albert Bolman, c.s. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
GROEN, JOHANNES Johannes Groen, n.u. naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman koper huis en weefwinkel Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhooven koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
HUISMAN, ANTONIUS Anthony Huisman, c.u. huurder (p.w.) Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper huis en plekje grond Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
GROEN, J. Groen, n.u. naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhooven verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper huis, erf en plekje grond van 24x8 voet Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradi huurder Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhooven mr. timmerman verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JANS, WENDELE Wendel Jans , c.u. koper huis met een eigen steeg ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
BOERUM, ALLE de heer Alle van Burum verpachter grond ([staat: 3-14-00 GG]) Moriaanstraat 1 1659 238 3v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerts appelkoper naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1 1659 238 3v
, naastligger ten westen Moriaanstraat 1 1659 238 3v
LIEUWES, LIEUWE de hof van verkoper Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Moriaanstraat 1 1659 238 3v
LIEUWES, LIEUWE de crediteuren van weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 1 1659 238 3v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen , c.u. koper huis met plaatske en een eigen steeg ten oosten Moriaanstraat 1 1661 238 84v
, ALLE de heer Alle van Buyrum verpachter grond ([staat: 3-14-00 GG]) Moriaanstraat 1 1661 238 84v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1661 238 84v
HARMENS, Stijn Harmens naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1661 238 84v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1 1661 238 84v
, naastligger ten westen Moriaanstraat 1 1661 238 84v
, een hof met een vrije uit- en ingang door de steeg naastligger ten noorden Moriaanstraat 1 1661 238 84v
JANS, WENDELE Wendel Jansen verkoper Moriaanstraat 1 1661 238 84v
TJERKS, RUURD Ruyrd Tierx koper huis Moriaanstraat 1 1696 243 240r
ALBERTS, LIEUWKJE Lieuke Alberts koper Moriaanstraat 1 1696 243 240r
BOERUM, ALLE de heer Alle van Burum verpachter grond ([staat: 3-14-00 GG]) Moriaanstraat 1 1696 243 240r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1696 243 240r
HARMENS, Stijn Harmens naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1696 243 240r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1 1696 243 240r
, naastligger ten westen Moriaanstraat 1 1696 243 240r
, een hof naastligger ten noorden Moriaanstraat 1 1696 243 240r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glasverkoper verkoper Moriaanstraat 1 1696 243 240r
FREERKS, JAN Jan Freerx varenspersoon koper huis en kamer Moriaanstraat 1 1704 244 250v
FREERKS, GRIETJE Gryttie Freerx koper Moriaanstraat 1 1704 244 250v
, verpachter grond Moriaanstraat 1 1704 244 250v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1704 244 250v
JELGERSMA, WILT de hof van oud burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1704 244 250v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1 1704 244 250v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs wijdschipper naastligger ten westen Moriaanstraat 1 1704 244 250v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs wijdschipper naastligger ten noorden Moriaanstraat 1 1704 244 250v
GROOT, JAN BROERS Jan Broers de Groot, meerderjarig vrijgezel chirurgijn verkoper Moriaanstraat 1 1704 244 250v
WESTENDORP, BEREND Beerend Westendorp mr. bontwever koper huis Moriaanstraat 1 1766 256 180r
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Migchiels , c.u. huurder Moriaanstraat 1 1766 256 180r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1766 256 180r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BRUINING, GERRIT Gerryt Bruining naastligger ten westen Moriaanstraat 1 1766 256 180r
HOUT, FREERK de tuin van Freerk van der Hout naastligger ten noorden Moriaanstraat 1 1766 256 180r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper q.q. Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BOS, JOHANNA de goederen van Johanna Bos verkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BOS, LUCAS Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Moriaanstraat 1 1766 256 180r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries verkoper q.q. Moriaanstraat 1 1766 256 180r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegat koemelker en voerman verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
PAULUS, PIETER wijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
, JAN huisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
KORNELIS, JAKOB wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
KORNELIS, GRIETJE wijlen Gryttje Cornelis Beitzegat erflater Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Moriaanstraat 1 1766 256 180r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis mr. huistimmerman koper huis Moriaanstraat 1 1766 256 215r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
HERES, EEUWE Yve Heeres huurder Moriaanstraat 1 1766 256 215r
ROMKES, MICHIEL de weduwe van Migchiel Romkes huurder (p.j. totaal) Moriaanstraat 1 1766 256 215r
, JAN Jan van Deursen naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1766 256 215r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1 1766 256 215r
BRUINING, GERRIT Gerryt Bruining naastligger ten westen Moriaanstraat 1 1766 256 215r
HOUT, FREERK de tuin van Freerik van der Hout naastligger ten noorden Moriaanstraat 1 1766 256 215r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbert Hendriks verkoper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerdts kaagschipper koper kamer, loods en ledige plaats Moriaanstraat 3 1656 237 67v
, verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Moriaanstraat 3 1656 237 67v
, TIEMEN Tymen Haeyema naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1656 237 67v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 3 1656 237 67v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1656 237 67v
, N. N. naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1656 237 67v
LEENDERTS, MAAIKE Maeycke Leenerts verkoper Moriaanstraat 3 1656 237 67v
RUURDS, STIJNTJE Stijntie Ruierdts koper kamer Moriaanstraat 3 1659 237 214v
GERRITS, HARMEN wijlen Harmen Gerryts koper Moriaanstraat 3 1659 237 214v
, verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Moriaanstraat 3 1659 237 214v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Haeyma naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1659 237 214v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 3 1659 237 214v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1659 237 214v
TJEERDS, FEITE Feite Tieerdts , c.u. verkoper Moriaanstraat 3 1659 237 214v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier koper huis Moriaanstraat 3 1735 249 105v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkelier koper Moriaanstraat 3 1735 249 105v
, verpachter grond Moriaanstraat 3 1735 249 105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1735 249 105v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1735 249 105v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 3 1735 249 105v
, N. N. naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1735 249 105v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1735 249 105v
, verkoper Moriaanstraat 3 1735 249 105v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens koper huis Moriaanstraat 3 1738 249 337v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes koper Moriaanstraat 3 1738 249 337v
, verpachter grond Moriaanstraat 3 1738 249 337v
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1738 249 337v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 3 1738 249 337v
, N. N. naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1738 249 337v
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1738 249 337v
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Moriaanstraat 3 1738 249 337v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendricks verkoper Moriaanstraat 3 1738 249 337v
JILLES, JAN Jan Jielles van Deurs bontwever koper door niaar ratione vicinitatis huis Moriaanstraat 3 1754 253 138r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen koper door niaar ratione vicinitatis Moriaanstraat 3 1754 253 138r
, verpachter grond Moriaanstraat 3 1754 253 138r
KORNELIS, DIRK Durk Cornelis mr. sleefmaker geniaarde koper Moriaanstraat 3 1754 253 138r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Moriaanstraat 3 1754 253 138r
HENDRIKS, WESSEL Wessel Hendriks bontwever huurder Moriaanstraat 3 1754 253 138r
, JAN Jan van Durse, c.u. naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1754 253 138r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 3 1754 253 138r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1754 253 138r
BAKKER, DOEDE Doede Backer koopman naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1754 253 138r
OEPKES, TRIJNTJE administratoren van de nagelaten boedel van wijlen Trijntie Upkes verkoper Moriaanstraat 3 1754 253 138r
LUITJENS, REMMERT wijlen Rimmert Luitjens verkoper Moriaanstraat 3 1754 253 138r
JANS, JOCHEM Jochum Jansen turfdrager en winkelier koper huis Moriaanstraat 3 1783 261 57r
, verpachter grond Moriaanstraat 3 1783 261 57r
, militairen huurder Moriaanstraat 3 1783 261 57r
, JAN Jan van Deursen mr. bontwever naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1783 261 57r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 3 1783 261 57r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1783 261 57r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1783 261 57r
, JAN Jan van Deursen mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 3 1783 261 57r
GROEN, FRANS Frans Groen koper woning Moriaanstraat 4 1711 245 154v
AUKES, POPPE de tuin van Poppe Auckes naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1711 245 154v
AUKES, POPPE de tuin van Poppe Auckes naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1711 245 154v
DIJKSMA, JAN het huis bewoont door Jan Dijxma naastligger ten westen Moriaanstraat 4 1711 245 154v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 4 1711 245 154v
, PIETER Pyter Phases verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
JENTJES, JELLE Jelle Jenties verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
DOEDES, ENGELTJE Engeltie Doedes verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
HARMENS, JAN Jan Harmens Steur verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
WILLEMS, JAN Jan Willems bontwever koper huis Moriaanstraat 4 1735 249 72r
BERENDS, ANTJE Antie Beerns koper Moriaanstraat 4 1735 249 72r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1735 249 72r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1735 249 72r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten westen Moriaanstraat 4 1735 249 72r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 4 1735 249 72r
BERENDS, GEESKE Geeske Beerns verkoper Moriaanstraat 4 1735 249 72r
GROEN, FRANS wijlen Frans Groen verkoper Moriaanstraat 4 1735 249 72r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrens Hingst koopman koper woning Moriaanstraat 4 1760 255 43r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1760 255 43r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1760 255 43r
KORNELIS, DIRK de weduwe van Dirk Cornelis sleefmaker naastligger ten westen Moriaanstraat 4 1760 255 43r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 4 1760 255 43r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstraten verkoper q.q. Moriaanstraat 4 1760 255 43r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens verkoper q.q. Moriaanstraat 4 1760 255 43r
IEPKES, TRIJNTJE de nagelaten boedel van wijlen Trijntie Ypkes verkoper Moriaanstraat 4 1760 255 43r
LUITJENS, RINNERT wijlen Rinnert Luitjens oud brugman verkoper Moriaanstraat 4 1760 255 43r
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsma koper huis Moriaanstraat 4 1784 261 242v
AUKES, JAN Jan Aukes mr. bontwever huurder (p.j.) Moriaanstraat 4 1784 261 242v
, ABE Abe Hiverda mr. bakker naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1784 261 242v
, ABE Abe Hiverda mr. bakker naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1784 261 242v
JOHANNES, AGE Age Johanns naastligger ten westen Moriaanstraat 4 1784 261 242v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 4 1784 261 242v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst koopman verkoper Moriaanstraat 4 1784 261 242v
BROERS, TRIJNTJE Trijntie Broers verkoper Moriaanstraat 4 1784 261 242v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema lakendrapier koper huis Moriaanstraat 5 1655 237 53v
, verpachter grond Moriaanstraat 5 1655 237 53v
LIEUWES, LIEUWE de hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes naastligger ten oosten Moriaanstraat 5 1655 237 53v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 5 1655 237 53v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Moriaanstraat 5 1655 237 53v
LIEUWES, LIEUWE de hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1655 237 53v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 5 1655 237 53v
JANS, Lutter Jans mr. bontwever koper huis Moriaanstraat 5 1737 249 218v
FRANSES, ANTJE Antie Fransen koper Moriaanstraat 5 1737 249 218v
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat 5 1737 249 218v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 5 1737 249 218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier naastligger ten westen Moriaanstraat 5 1737 249 218v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkelier naastligger ten westen Moriaanstraat 5 1737 249 218v
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1737 249 218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier verkoper Moriaanstraat 5 1737 249 218v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkelier verkoper Moriaanstraat 5 1737 249 218v
JANS, JOCHEM Jochum Jansen turfdrager en winkelier koper huis Moriaanstraat 5 1783 261 58r
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten oosten Moriaanstraat 5 1783 261 58r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 5 1783 261 58r
JANS, JOCHEM Jochum Jansen turfdrager en winkelier naastligger ten westen Moriaanstraat 5 1783 261 58r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1783 261 58r
, JAN Jan van Deursen mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 5 1783 261 58r
, JOHANNES Johannes van Swoll notaris koper huis genaamd het huis Lieuwenburgh Moriaanstraat 7 Lieuwenburgh 1659 238 1r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinga tichelaar koper Moriaanstraat 7 1659 238 1r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pieters Steensma koopman koper Moriaanstraat 7 1659 238 1r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts kuiper naastligger ten oosten Moriaanstraat 7 1659 238 1r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 7 1659 238 1r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayema naastligger ten westen Moriaanstraat 7 1659 238 1r
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Steensma naastligger ten noorden Moriaanstraat 7 1659 238 1r
LIEUWES, LIEUWE weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 7 1659 238 1r
DIRKS, WILLEM Willem Dircks koper huis genaamd Lieuuenburgh Moriaanstraat 7 Lieuuenburgh 1660 238 31r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Swerm naastligger ten oosten Moriaanstraat 7 1660 238 31r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 7 1660 238 31r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayema naastligger ten westen Moriaanstraat 7 1660 238 31r
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Stiensma naastligger ten noorden Moriaanstraat 7 1660 238 31r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pytters Stiensma verkoper Moriaanstraat 7 1660 238 31r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmaker koper huis Moriaanstraat 7 1784 261 162r
LIEUWES, FROUKJE Vrouwkje Lieuwes koper Moriaanstraat 7 1784 261 162r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder (p.j.) Moriaanstraat 7 1784 261 162r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmaker naastligger ten oosten Moriaanstraat 7 1784 261 162r
LIEUWES, FROUKJE Vrouwkje Lieuwes naastligger ten oosten Moriaanstraat 7 1784 261 162r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper naastligger ten noorden Moriaanstraat 7 1784 261 162r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman naastligger ten noorden Moriaanstraat 7 1784 261 162r
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 7 1784 261 162r
, N. N. naastligger ten westen Moriaanstraat 7 1784 261 162r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper verkoper Moriaanstraat 7 1784 261 162r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Moriaanstraat 7 1784 261 162r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters bakker koper hof met een zomerhuis of kamer Moriaanstraat 8 1665 239 17v
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes koper Moriaanstraat 8 1665 239 17v
HENDRIKS, HENDRIK de hof van Hendrik Hendriks meelker naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1665 239 17v
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1665 239 17v
GIJSBERTS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Gijsberts naastligger ten zuiden Moriaanstraat 8 1665 239 17v
, N. N. naastligger ten westen Moriaanstraat 8 1665 239 17v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 8 1665 239 17v
HIELKES, TJEERD Tjeerd Hylkes , c.u. verkoper Moriaanstraat 8 1665 239 17v
AUKES, POPPE Poppe Auckes mr. zeilmaker koper hof met zomerhuis en vruchtbomen Moriaanstraat 8 1710 245 118v
JAKOBS, KORNELISKE Corneliske Jacobs koper Moriaanstraat 8 1710 245 118v
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1710 245 118v
, JAN de kamer van Jan Metselaer naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1710 245 118v
JAKOBS, TEEDE Tade Jacobs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 8 1710 245 118v
, enige andere kamers naastligger ten westen Moriaanstraat 8 1710 245 118v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 8 1710 245 118v
JAKOBS, PIETER de kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs schipper verkoper Moriaanstraat 8 1710 245 118v
BOOMSMA, JELLE JETSES Jelle Jetzes Boomsma koper tuin en hof Moriaanstraat 8 1788 263 6r
KUIPER, JAN JANS Jan Janzen Cuiper huurder Moriaanstraat 8 1788 263 6r
HILVERDA, ABE Abe Hilwerda naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1788 263 6r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u. naastligger ten zuiden Moriaanstraat 8 1788 263 6r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u. naastligger ten westen Moriaanstraat 8 1788 263 6r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 8 1788 263 6r
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons verkoper Moriaanstraat 8 1788 263 6r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmaker koper huis en weefwinkel Moriaanstraat 9 1784 261 163v
LIEUWES, FROUKJE Vroukje Lieuwes koper Moriaanstraat 9 1784 261 163v
OVERBEEK, GERRIT Gerryt Overbeek huurder (p.j.) Moriaanstraat 9 1784 261 163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper naastligger ten oosten Moriaanstraat 9 1784 261 163v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman naastligger ten oosten Moriaanstraat 9 1784 261 163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper naastligger ten noorden Moriaanstraat 9 1784 261 163v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman naastligger ten noorden Moriaanstraat 9 1784 261 163v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 9 1784 261 163v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmaker naastligger ten westen Moriaanstraat 9 1784 261 163v
LIEUWES, FROUKJE Vroukje Lieuwes naastligger ten westen Moriaanstraat 9 1784 261 163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper verkoper Moriaanstraat 9 1784 261 163v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Moriaanstraat 9 1784 261 163v
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems koper huis, voorste gedeelte Moriaanstraat 10 1736 249 152r
, verpachter grond Moriaanstraat 10 1736 249 152r
WILLEMS, NANNE de koper Nanning Willems naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1736 249 152r
FREERKS, GRIETJE Grietie Freerks naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1736 249 152r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1736 249 152r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 10 1736 249 152r
SIKKES, SIETSE Sytse Sickes mr. schoenmaker verkoper Moriaanstraat 10 1736 249 152r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems mr. bontwever koper woning Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
, verpachter grond Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten oosten Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten noorden Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
FREERKS, GRIETJE Grytje Freerks verkoper Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
FREERKS, JAN wijlen Jan Freerks verkoper Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.p. procureur fiscaal koper woning Moriaanstraat 10 1748 251 234v
, verpachter grond voorhuis Moriaanstraat 10 1748 251 234v
, verpachter grond achterhuis Moriaanstraat 10 1748 251 234v
, JOSEF Joseph Cantier huurder (p.j.) Moriaanstraat 10 1748 251 234v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1748 251 234v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1748 251 234v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1748 251 234v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 10 1748 251 234v
FEITES, Kaetie Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 10 1748 251 234v
FEITES, BERBER Berber Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 10 1748 251 234v
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautier uitdrager koper huis Moriaanstraat 10 1751 252 123v
, NEELTJE Neeltje Beeva koper Moriaanstraat 10 1751 252 123v
, verpachter grond Moriaanstraat 10 1751 252 123v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1751 252 123v
NANNES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1751 252 123v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1751 252 123v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 10 1751 252 123v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Moriaanstraat 10 1751 252 123v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva mr. reidmaker koper huis Moriaanstraat 10 1757 254 78r
, verpachter grond Moriaanstraat 10 1757 254 78r
TJEERDS, DOOITSE Doitse Tjeerds , c.u. huurder Moriaanstraat 10 1757 254 78r
, N. N. naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1757 254 78r
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1757 254 78r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1757 254 78r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 10 1757 254 78r
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautier uitdrager verkoper Moriaanstraat 10 1757 254 78r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagster verkoper Moriaanstraat 10 1757 254 78r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts Hankes bontwever koper huis Moriaanstraat 10 1758 254 173v
, verpachter grond Moriaanstraat 10 1758 254 173v
TJEERDS, TJEERD de weduwe van Tjeerd Tjeerds huurder Moriaanstraat 10 1758 254 173v
, N. N. naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1758 254 173v
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1758 254 173v
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1758 254 173v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 10 1758 254 173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva mr. reidmaker verkoper Moriaanstraat 10 1758 254 173v
PIETERS, TEEKE huisman Taeke Pieters koper huis Moriaanstraat 10 1775 258 207v
, verpachter grond Moriaanstraat 10 1775 258 207v
BEEK, HARMEN Harmen Beek huurder Moriaanstraat 10 1775 258 207v
BOER, BEREND Beernd Boer naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1775 258 207v
OSINGA, A. A. Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1775 258 207v
S., POPPE Poppe S. Builard naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1775 258 207v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 10 1775 258 207v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer mr. brouwer en koopman verkoper Moriaanstraat 10 1775 258 207v
FINK, MINNE Menno Vink koopman koper huis en koemelkerij Moriaanstraat 10 1783 261 27r
, verpachter grond Moriaanstraat 10 1783 261 27r
BOER, BEREND Berend de Boer naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1783 261 27r
RUITINGA, W. W. Ruitinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1783 261 27r
, P. S. Builard naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1783 261 27r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 10 1783 261 27r
HAAN, SUSANNA Susanna de Haan, voor haar kinderen verkoper Moriaanstraat 10 1783 261 27r
BROUWER, HEIN wijlen Hein G. Brouwer mr. brouwer verkoper Moriaanstraat 10 1783 261 27r
KLASES, JAN Jan Klaases Roedtje voerman koper huis Moriaanstraat 10 1805 267 126r
, verpachter grond Moriaanstraat 10 1805 267 126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1805 267 126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1805 267 126r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1805 267 126r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 10 1805 267 126r
FINK, MINNE Minne Vink mederechter verkoper Moriaanstraat 10 1805 267 126r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. koper huis Moriaanstraat 12 1633 233 106r
HEEMSTRA, Heemstra secretaris verpachter grond Moriaanstraat 12 1633 233 106r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1633 233 106r
BOUWES, Neeltie Buwis naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1633 233 106r
, HENDRIK Hendrick Luishaer naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1633 233 106r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1633 233 106r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstra, c.soc. verkoper Moriaanstraat 12 1633 233 106r
FREERKS, FREERK Freerck Freerx , c.u. koper huis Moriaanstraat 12 1641 234 144v
HEEMSTRA, Heemstra secretaris verpachter grond Moriaanstraat 12 1641 234 144v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1641 234 144v
DIRKS, HINNE burgerhopman Hinne Dirx naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1641 234 144v
JURJENS, HENDRIK Hendrick Juriens naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1641 234 144v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1641 234 144v
FREERKS, IETJE Itie Freerx verkoper Moriaanstraat 12 1641 234 144v
, TEUNIS wijlen Tonis Hoeckx verkoper Moriaanstraat 12 1641 234 144v
PIETERS, JAN Jan Piters Yersman, c.u. koper huis Moriaanstraat 12 1643 235 81r
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1643 235 81r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1643 235 81r
DIRKS, HINNE burgerhopman Henne Dircx naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1643 235 81r
JURJENS, HENDRIK Hendrick Juriens naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1643 235 81r
, N. N. naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1643 235 81r
FREERKS, FREERK Freerck Freercx linnenwever verkoper Moriaanstraat 12 1643 235 81r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Haemer koper huis waar tegenwoordig de Jonge Prins uithangt Moriaanstraat 12 de Jonge Prins 1646 235 224v
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1646 235 224v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1646 235 224v
, N. N. naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1646 235 224v
LANGHAAR, HENDRIK Hendrick Lanckhaer naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1646 235 224v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1646 235 224v
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts verkoper Moriaanstraat 12 1646 235 224v
KOERTS, JAKOB Jacob Koerts koper huis Moriaanstraat 12 1657 237 129v
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1657 237 129v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1657 237 129v
, N. N. naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1657 237 129v
LANGHAAR, HENDRIK Hendrick Lanckhaer naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1657 237 129v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1657 237 129v
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems verkoper Moriaanstraat 12 1657 237 129v
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 2-05-00 CG Moriaanstraat 12 1657 237 255v
, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Haemers eigenaar perceel Moriaanstraat 12 1657 237 255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. Moriaanstraat 12 1657 237 255v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstra verkoper Moriaanstraat 12 1657 237 255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstra secretaris van Harlingen verkoper Moriaanstraat 12 1657 237 255v
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Doma verkoper Moriaanstraat 12 1657 237 255v
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht van 2-05-00 CG Moriaanstraat 12 1670 239 215r
, JAKOB grondpacht uit de kamers van de weduwe van Jacob Aartz eigenaar perceel Moriaanstraat 12 1670 239 215r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1670 239 215r
, N. N. naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1670 239 215r
, N. N. naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1670 239 215r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1670 239 215r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Moriaanstraat 12 1670 239 215r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Moriaanstraat 12 1679 241 30r
KOERTS, JAKOB grondpacht uit het huis van de weduwe van Jacob Coerts eigenaar perceel Moriaanstraat 12 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 12 1679 241 30r
, aanhandelaar grondpacht van 2-05-00 CG Moriaanstraat 12 1683 241 271r
LISKES, WIEBE grondpacht uit de koestal van Wybe Liskes karreman eigenaar perceel Moriaanstraat 12 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Moriaanstraat 12 1683 241 271r
JANS, SIEBREN Sybren Jansen mr. wagenmaker koper schuur Moriaanstraat 12 1690 242 317v
TJALLINGS, DOOITSE Doytsen Tjallinghs mr. bakker koper Moriaanstraat 12 1690 242 317v
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1690 242 317v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1690 242 317v
JAKOBS, PIETER de tuin van Pytter Jacobs bakker naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1690 242 317v
ROMKES, SAKE de ledige plaats van gemeensman Saco Romkes naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1690 242 317v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1690 242 317v
DONKER, HENDRIK PIETERS Hendrick Pytters Donker verkoper q.q. Moriaanstraat 12 1690 242 317v
HARMENS, JURJEN mr. Jurjen Harmens verkoper q.q. Moriaanstraat 12 1690 242 317v
LISKES, WIEBE de geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes verkoper Moriaanstraat 12 1690 242 317v
TIJSES, ROELOF Roeloff Thijssen koper schuur Moriaanstraat 12 1720 246 73v
NANNES, RIJKJE Rijckjen Nannings koper Moriaanstraat 12 1720 246 73v
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1720 246 73v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1720 246 73v
, een hof naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1720 246 73v
SIEBES, REIN het tuintje van Rein Sybes naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1720 246 73v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1720 246 73v
AUKES, AALTJE Aeltie Aukes verkoper Moriaanstraat 12 1720 246 73v
SIEBRENS, JAN wijlen Jan Sybrens verkoper Moriaanstraat 12 1720 246 73v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huis Moriaanstraat 12 1731 247 381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels koper Moriaanstraat 12 1731 247 381r
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1731 247 381r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1731 247 381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1731 247 381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1731 247 381r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1731 247 381r
TIJSES, ROELOF Roelof Tijssen verkoper Moriaanstraat 12 1731 247 381r
ANDRIES, JANKE Jancke Andrys verkoper Moriaanstraat 12 1731 247 381r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tichelaer koper huis Moriaanstraat 12 1748 251 237r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Moriaanstraat 12 1748 251 237r
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1748 251 237r
, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Haanekuik verpachter grond Moriaanstraat 12 1748 251 237r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1748 251 237r
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1748 251 237r
DREYER, Dreyer procureur fiscaal naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1748 251 237r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1748 251 237r
FEITES, Kaetie Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 12 1748 251 237r
FEITES, BERBER Berber Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 12 1748 251 237r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns mr. bontwever koper huis Moriaanstraat 12 1751 252 121r
TIJSES, ARJAANTJE Arjantje Tijssen koper Moriaanstraat 12 1751 252 121r
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1751 252 121r
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuik verpachter grond Moriaanstraat 12 1751 252 121r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1751 252 121r
NANNES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1751 252 121r
DREYER, Dreyer fiscaal naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1751 252 121r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1751 252 121r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tighelaer verkoper Moriaanstraat 12 1751 252 121r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Moriaanstraat 12 1751 252 121r
JANS, FREERK Freerk Jans mr. bontwever koper huis Moriaanstraat 12 1754 253 163v
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1754 253 163v
FILIPPUS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hinke Philippus verpachter grond Moriaanstraat 12 1754 253 163v
HANEKUIK, HIELKE wijlen Hylke Hanekuik verpachter grond Moriaanstraat 12 1754 253 163v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks huurder Moriaanstraat 12 1754 253 163v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1754 253 163v
NANNES, WILLEM de weduwe van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1754 253 163v
JOSEFS, JOSEF Joseph Josephs naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1754 253 163v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1754 253 163v
BERENDS, HENDRIK de nagelaten minderjarige zoon van Hendrik Beernds mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 12 1754 253 163v
BOER, BEREND Berend Boer bontwever koper huis Moriaanstraat 12 1773 258 120v
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1773 258 120v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1773 258 120v
OSINGA, ALBERT IEBES burgemeester Albert Yebs Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1773 258 120v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1773 258 120v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1773 258 120v
, verkoper Moriaanstraat 12 1773 258 120v
KUIKENBRINK, DIRK Dirk Kuikenbrink koper huis Moriaanstraat 12 1784 261 147r
GERRITS, PIETJE Pietje Gerryts koper Moriaanstraat 12 1784 261 147r
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1784 261 147r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1784 261 147r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1784 261 147r
FINK, MINNE Menno Vink naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1784 261 147r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1784 261 147r
BOER, BEREND Berend de Boer bontwever verkoper Moriaanstraat 12 1784 261 147r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverda mr. bakker koper huis Moriaanstraat 12 1789 263 72v
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1789 263 72v
KOELMAN, HENDRIK Hendrik Koelman, c.u. huurder (p.w.) Moriaanstraat 12 1789 263 72v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1789 263 72v
, naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1789 263 72v
FINK, MINNE burgemeester Minne Vink naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1789 263 72v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1789 263 72v
GERRITS, PIETJE Pietie Gerryts verkoper Moriaanstraat 12 1789 263 72v
, SIEMEN Simon van Luyk mr. bontwerker verkoper Moriaanstraat 12 1789 263 72v
HERES, TEETSE Taedze Heeres koemelker koper huis, hof en tuin Moriaanstraat 12 1803 266 262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Moriaanstraat 12 1803 266 262r
, verpachter grond huis Moriaanstraat 12 1803 266 262r
, verpachter grond tuin en hof Moriaanstraat 12 1803 266 262r
, JOHANNES Johannes Lingenhouwer huurder huis (p.j.) Moriaanstraat 12 1803 266 262r
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1803 266 262r
HERES, Tadze Heeres koemelker naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1803 266 262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1803 266 262r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma, c.s. naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1803 266 262r
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1803 266 262r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerda mr. bakker verkoper Moriaanstraat 12 1803 266 262r
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Moriaanstraat 12 1803 266 262r
, JAN Jan Brevink bontwerker koper huis Moriaanstraat 12 1810 269 70v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Moriaanstraat 12 1810 269 70v
, verpachter grond Moriaanstraat 12 1810 269 70v
, JAN Jan Brevink huurder Moriaanstraat 12 1810 269 70v
JANS, MARIA Marijke Jans huurder Moriaanstraat 12 1810 269 70v
, naastligger ten oosten Moriaanstraat 12 1810 269 70v
, JOHANNES Johannes Proosterbeek naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1810 269 70v
, JOHANNES Johannes Proosterbeek naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1810 269 70v
, naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1810 269 70v
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Moriaanstraat 12 1810 269 70v
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Moriaanstraat 12 1810 269 70v
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipper verkoper Moriaanstraat 12 1810 269 70v
FRANSES, AALTJE wijlen Aaltje Fransen erflater Moriaanstraat 12 1810 269 70v
HERES, TEETSE wijlen Taedze Heeres erflater Moriaanstraat 12 1810 269 70v
<