Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ARJENS, JAKOBJE Jacob Aris koper 1/2 huis Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
ARJENS, JAKOBJE Jacob Aris koper 1/2 huis Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
ARJENS, JAKOBJE Jacob Aris koper 1/2 huis Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
OKKES, KORNELIS Wijlen Cornelis Ockes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
OKKES, KORNELIS Wijlen Cornelis Ockes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
, N. N. verpachter grond ([voor 1/1]) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
, naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
, LIJSBET Lijsbet naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
, GOSSE wijlen Gosse hoedenmaker naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
, N. N. naastligger ten westen Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
IJSBRANDS, HENDRIK Hendrick Isbrants naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
IJSBRANDS, HENDRIK Hendrick Isbrants naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
JANS, SIEBREN Sybrant Jansen verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
JANS, SIEBREN Sybrant Jansen verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
, doorgehaalde akte Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 124r0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warners koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1622 230 326v0
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warners koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1622 230 326v0
, doorgehaalde akte Niet geldig, doorgehaalde akte 1599 228 153r0
, doorgehaalde akte Niet geldig, doorgehaalde akte 1614 229 206v0
, doorgehaalde akte Niet geldig, doorgehaalde akte NZ 1597 228 62v0
, doorgehaalde akte Niet geldig, doorgehaalde akte 1600 228 193v0
TJEERDS, HANS Hans Tyaards smid koper huis met ledige plaats ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
TJEERDS, HANS Hans Tyaards smid koper huis met ledige plaats ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
, verpachter grond Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
TJOMMES, GEERTJE Geertyen Tyommes naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
TJOMMES, GEERTJE Geertyen Tyommes naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
, naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
, naastligger ten westen Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
, naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
JANS, HANS Hans Jansen Grues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
JANS, HANS Hans Jansen Grues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
REINERS, MARTJEN Martyen Reyners verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
REINERS, MARTJEN Martyen Reyners verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r0
LOUWS, TJEERD Tyaerdt Louws koper 1/2 huis en plaats ([staat: guldens corent]) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
LOUWS, TJEERD Tyaerdt Louws koper 1/2 huis en plaats ([staat: guldens corent]) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
SJOERDS, Griedt Syuerdts koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
SJOERDS, Griedt Syuerdts koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
, N. N. verpachter grond Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
, naastligger ten westen Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
OLTHOF, Jan Oldthoff verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
, doorgehaalde akte Niet geldig, doorgehaalde akte 1615 230 7v0
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
TJEBBES, AAGJE Aachtien Tzibbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
TJEBBES, AAGJE Aachtien Tzibbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
LASES, WIEBE Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
LASES, WIEBE Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
, verpachter grond Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
, floreenrente Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
, naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
FRANSES, REINER de [zout]keet van Reyner Fransen , c.u. naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
FRANSES, REINER de [zout]keet van Reyner Fransen , c.u. naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
FRANSES, REINER de [zout]keet van Reyner Fransen , c.u. naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
, N. N. naastligger ten westen Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
LASES, WIEBE Wybe Laesen naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
LASES, WIEBE Wybe Laesen naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
ENS, PIETER Pyeter Ens, c.u. eerdere eigenaar (door wandeling verkregen) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
FEIKES, TJEERD Tziaerdt Feyckes verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
FEIKES, TJEERD Tziaerdt Feyckes verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
FEIKES, TJEERD Tziaerdt Feyckes verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
, doorgehaalde akte Niet geldig, doorgehaalde akte 1650 236 125r0
, doorgehaalde akte Niet geldig, doorgehaalde akte 1605 228 462r0
, doorgehaalde akte Niet geldig, doorgehaalde akte 1622 230 300r0
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 1/4 stuk land op Terschelling ([voor de vier percelen in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 1/4 stuk land op Terschelling ([voor de vier percelen in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
, N. N. naastligger Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
, JOHANNES Johannes Wijngaardt pastor verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
DIRKS, AALTJE wijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
DIRKS, AALTJE wijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
DIRKS, AALTJE wijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v0
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta mr. brouwer aanhandelaar 1/2 veerschip op Leeuwarden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta mr. brouwer aanhandelaar 1/2 veerschip op Leeuwarden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes eigenaar van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes eigenaar van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes eigenaar van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems trekveerschipper verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems trekveerschipper verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r0
ALEFS, SIETSE Sytse Aleffs , c.u. koper kaagschip met zeil, anker en touw Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1643 235 53v0
ALEFS, SIETSE Sytse Aleffs , c.u. koper kaagschip met zeil, anker en touw Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1643 235 53v0
ALEFS, SIETSE Sytse Aleffs , c.u. koper kaagschip met zeil, anker en touw Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1643 235 53v0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1643 235 53v0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1643 235 53v0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1643 235 53v0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1643 235 53v0
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts , c.u. verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1643 235 53v0
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts , c.u. verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1643 235 53v0
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes veerschipper aanhandelaar karveelschip ([staat: in leven veerschipper]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes veerschipper aanhandelaar karveelschip ([staat: in leven veerschipper]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r0
, N. N. koper provisioneel 1/2 veersnik of roeischuit op Bolsward Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
IEPES, TIETJE Tied Epes crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
IEPES, TIETJE Tied Epes crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
IEPES, TIETJE Tied Epes crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
SIEMENS, GEESKE Geys Simons verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
SIEMENS, GEESKE Geys Simons verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r0
, N. N. koper provisioneel 1/2 veerschuit op Bolsward Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324v0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324v0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324v0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324v0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324v0
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks , c.u. crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324v0
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks , c.u. crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324v0
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijster winkelierse betrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1733 248 219v0
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijster winkelierse betrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1733 248 219v0
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijster winkelierse betrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1733 248 219v0
PIETERS, JANKE Jancke Pieters winkelierse betrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1733 248 219v0
PIETERS, JANKE Jancke Pieters winkelierse betrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1733 248 219v0
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts aanhandelaar huis Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts aanhandelaar huis Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
, 42-00-00 GG als toehaak op het verwandelde toehaak Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
KLASES, JAKOB Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
KLASES, JAKOB Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
KLASES, JAKOB Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
JANS, GRIETJE Griet Jans verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
JANS, GRIETJE Griet Jans verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r0
, N. N. koper provisioneel krabschuit groot omtrent zes lasten ([veiling om te bekomen 100-00-00 cg principaal, en kosten]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1601 228 265v0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1601 228 265v0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1601 228 265v0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1601 228 265v0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1601 228 265v0
JELLES, ALLERT Allert Jelles ? crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1601 228 265v0
JELLES, ALLERT Allert Jelles ? crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1601 228 265v0
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1601 228 265v0
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1601 228 265v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
, koper provisioneel 1/2 huis Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1657 237 254v0
WILLEMS, TJEERD Tierd Willems , c.u. koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r0
WILLEMS, TJEERD Tierd Willems , c.u. koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r0
OLFERTS, DIRK het terpland gebruikt door Dirck Olpharts naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r0
OLFERTS, DIRK het terpland gebruikt door Dirck Olpharts naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r0
OTTES, IETJE de weduwe Yd Ottes naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r0
OTTES, IETJE de weduwe Yd Ottes naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r0
SIEMENS, ANDRIES Andries Symens , c.u. verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r0
SIEMENS, ANDRIES Andries Symens , c.u. verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r0
, N. N. koper veerschip Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
ROCHUS, TEEKE Taacke Roches , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
ROCHUS, TEEKE Taacke Roches , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
JANS, SIKKE Sicke Jans aanhandelaar schip met mast, spriet, zeil, treil en verdere gereedschappen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
JANS, SIKKE Sicke Jans aanhandelaar schip met mast, spriet, zeil, treil en verdere gereedschappen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
, 110-00-00 CG als toehaak op het verwandelde toehaak Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
LUBBERTS, SJOERD Siuerd Lubberts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
LUBBERTS, SJOERD Siuerd Lubberts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda aanhandelaar kamer (p.j.) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1652 236 194v0
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda aanhandelaar kamer (p.j.) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1652 236 194v0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1652 236 194v0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1652 236 194v0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1652 236 194v0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1652 236 194v0
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayema verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1652 236 194v0
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayema verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1652 236 194v0
ULBES, RUURD vroedsman Ruyrd Ulbes , c.u. aanhandelaar 6 pm bouwland Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r0
ULBES, RUURD vroedsman Ruyrd Ulbes , c.u. aanhandelaar 6 pm bouwland Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r0
VELDHUIS, HENDRIK vroedsman Hendrick Velthuys verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r0
RUURDS, AUKJE Auckien Ruyrdts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r0
RUURDS, AUKJE Auckien Ruyrdts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r0
, N. N. koper provisioneel karveelschip Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
FOPPES, AREND Aernt Foppens procureur postulant verkoper q.q. Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
FOPPES, AREND Aernt Foppens procureur postulant verkoper q.q. Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
FOPPES, AREND Aernt Foppens procureur postulant verkoper q.q. Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
PIETERS, JAN Jan Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
PIETERS, JAN Jan Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
PAULUS, WILLEM Willem Poules crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
PAULUS, WILLEM Willem Poules crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
BOKKES, TJERK Tierck Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
BOKKES, TJERK Tierck Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
BOKKES, TJERK Tierck Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 304r0
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman aanhandelaar 61 1/2 pm land met daarop huis, schuur en hof t.w.v. 5050-00-00 cg Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r0
, 1470-00-00 cg als toehaak op het verwandelde toehaak Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r0
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , c.u. huurder (p.j.) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r0
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , c.u. huurder (p.j.) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r0
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , c.u. huurder (p.j.) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r0
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r0
JANS, WILLEM Willem Jans koper provisioneel in de grond leggend karveelschip Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
JANS, WILLEM Willem Jans koper provisioneel in de grond leggend karveelschip Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
JANS, WILLEM Willem Jans crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
JANS, WILLEM Willem Jans crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r0
, N. N. koper kaagschip met reil en zeil Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1635 233 176v0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1635 233 176v0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1635 233 176v0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1635 233 176v0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1635 233 176v0
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u. verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1635 233 176v0
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u. verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1635 233 176v0
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u. verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1635 233 176v0
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. doorgehaalde akte Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1642 235 20v0
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. doorgehaalde akte Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1642 235 20v0
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. doorgehaalde akte Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1642 235 20v0
, N. N. koper provisioneel een botschip met visgereedschappen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
HILLES, AUKJE Auck Hilles crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
HILLES, AUKJE Auck Hilles crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
SIEBES, ANNE Anne Sybes verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
SIEBES, ANNE Anne Sybes verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
PIETERS, RUTGER Rutger Pieters verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
PIETERS, RUTGER Rutger Pieters verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r0
, N. N. koper finaal botschip Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 9v0
, N. N. koper provisioneel Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 9v0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 9v0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 9v0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 9v0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 9v0
, N. N. verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 9v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman koper eeuwige rente van 10-00-00 gg uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht het Witte Hoefijzer (Sneek) 1628 232 49r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman koper eeuwige rente van 10-00-00 gg uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht het Witte Hoefijzer (Sneek) 1628 232 49r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craput verkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craput verkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
BEIMA, JAN Jan Beyma verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
AUGUSTIJN, AALTJE Aeltie Augustini verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
AUGUSTIJN, TRIJNTJE de lasthebbenden van Trijntie Augustini verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
REVIUS, doctor Joanne Revio verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
AUGUSTIJN, DIEUWKE de lasthebbenden van Dieucke Augustini verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
VOS, JOHANNES wijlen dr. Johanne Vos verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r0
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dinga aanhandelaar drie huizen (p.j.) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dinga aanhandelaar drie huizen (p.j.) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dinga aanhandelaar drie huizen (p.j.) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
SJOERDS, JANKE Jannetie Sioerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
SJOERDS, JANKE Jannetie Sioerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
, N. N. naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
, N. N. naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
, N. N. naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
, N. N. naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
, JAN Jan Jepsen verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r0
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsvelt secretaris rekenkamer Groningen aanhandelaar 1/2 van 14 pm greidland Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
, floreenrente Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
SJOUKES, JAN Jan Sjouckes ontvanger van Deinum gebruiker Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
SJOUKES, JAN Jan Sjouckes ontvanger van Deinum gebruiker Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
, naastligger ten oosten Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
, naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
WOLF, de heer Wolff naastligger ten westen Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
, naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adius schrijver van een compagnie infanterie verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauw verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
MINSES, JAN Jan Minses huistimmerman koper kamer Nieuweburen 1 1672 240 111v0
MINSES, JAN Jan Minses huistimmerman koper kamer Nieuweburen 1 1672 240 111v0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries naastligger ten oosten Nieuweburen 1 1672 240 111v0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries naastligger ten oosten Nieuweburen 1 1672 240 111v0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries naastligger ten oosten Nieuweburen 1 1672 240 111v0
, lijnbaan [staat: de baan] naastligger ten zuiden Nieuweburen 1 1672 240 111v0
FONTEIN, de kamer of stalling van Fonteyn naastligger ten westen Nieuweburen 1 1672 240 111v0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuweburen 1 1672 240 111v0
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Nieuweburen 1 1672 240 111v0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries mr. glasmaker koper kamer Nieuweburen 3 1672 240 112r0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries mr. glasmaker koper kamer Nieuweburen 3 1672 240 112r0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries mr. glasmaker koper kamer Nieuweburen 3 1672 240 112r0
HARMENS, GERRIT kamer nr. 3 van Gerrit Harmens naastligger ten oosten Nieuweburen 3 1672 240 112r0
HARMENS, GERRIT kamer nr. 3 van Gerrit Harmens naastligger ten oosten Nieuweburen 3 1672 240 112r0
, lijnbaan [staat: de baan] naastligger ten zuiden Nieuweburen 3 1672 240 112r0
MINSES, JAN kamer nr. 1 van Jan Minses naastligger ten westen Nieuweburen 3 1672 240 112r0
MINSES, JAN kamer nr. 1 van Jan Minses naastligger ten westen Nieuweburen 3 1672 240 112r0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuweburen 3 1672 240 112r0
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Nieuweburen 3 1672 240 112r0
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosscha koper woninge Nieuweburen 5 1780 259 281r0
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus koper Nieuweburen 5 1780 259 281r0
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosscha naastligger ten oosten Nieuweburen 5 1780 259 281r0
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus naastligger ten oosten Nieuweburen 5 1780 259 281r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 5 1780 259 281r0
JORDAAN, ANDRIES Andries Jordan naastligger ten westen Nieuweburen 5 1780 259 281r0
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosscha naastligger ten noorden Nieuweburen 5 1780 259 281r0
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus naastligger ten noorden Nieuweburen 5 1780 259 281r0
VELDHUIS, ANTJE BERENDS meerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuis verkoper Nieuweburen 5 1780 259 281r0
VELDHUIS, ANTJE BERENDS meerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuis verkoper Nieuweburen 5 1780 259 281r0
VELDHUIS, ANTJE BERENDS meerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuis verkoper Nieuweburen 5 1780 259 281r0
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens gardenier koper kamer Nieuweburen 5 1672 240 112v0
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens gardenier koper kamer Nieuweburen 5 1672 240 112v0
HEEMSTRA, de stalling van Heemstra naastligger ten oosten Nieuweburen 5 1672 240 112v0
, lijnbaan [staat: de baan] naastligger ten zuiden Nieuweburen 5 1672 240 112v0
ANDRIES, WILLEM kamer nr. 2 van Willem Andries naastligger ten westen Nieuweburen 5 1672 240 112v0
ANDRIES, WILLEM kamer nr. 2 van Willem Andries naastligger ten westen Nieuweburen 5 1672 240 112v0
ANDRIES, WILLEM kamer nr. 2 van Willem Andries naastligger ten westen Nieuweburen 5 1672 240 112v0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuweburen 5 1672 240 112v0
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Nieuweburen 5 1672 240 112v0
WETSENS, M. van Wetzens koper kamer en lootske in de twaalf nieuwe woningen Nieuweburen 7 1800 265 263r0
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Nieuweburen 7 1800 265 263r0
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Nieuweburen 7 1800 265 263r0
DOUWES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 7 1800 265 263r0
DOUWES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 7 1800 265 263r0
DOUWES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 7 1800 265 263r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 7 1800 265 263r0
BLOK, M. Blok naastligger ten westen Nieuweburen 7 1800 265 263r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 7 1800 265 263r0
STINSTRA, G. Stinstra, q.q. medicinae doctor verkoper Nieuweburen 7 1800 265 263r0
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q. koopman verkoper Nieuweburen 7 1800 265 263r0
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw erflater Nieuweburen 7 1800 265 263r0
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw erflater Nieuweburen 7 1800 265 263r0
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antie Feddriks erflater Nieuweburen 7 1800 265 263r0
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antie Feddriks erflater Nieuweburen 7 1800 265 263r0
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antie Feddriks erflater Nieuweburen 7 1800 265 263r0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman koper woning no. 6 Nieuweburen 11 1781 260 97v0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman koper woning no. 6 Nieuweburen 11 1781 260 97v0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman koper woning no. 6 Nieuweburen 11 1781 260 97v0
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder (p.j.) Nieuweburen 11 1781 260 97v0
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder (p.j.) Nieuweburen 11 1781 260 97v0
SCHELTINGA, A. de heer A. Scheltinga naastligger ten oosten Nieuweburen 11 1781 260 97v0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 11 1781 260 97v0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman naastligger ten westen Nieuweburen 11 1781 260 97v0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman naastligger ten westen Nieuweburen 11 1781 260 97v0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman naastligger ten westen Nieuweburen 11 1781 260 97v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 11 1781 260 97v0
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v0
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v0
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v0
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstra verkoper q.q. Nieuweburen 11 1781 260 97v0
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Nieuweburen 11 1781 260 97v0
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Nieuweburen 11 1781 260 97v0
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Nieuweburen 11 1781 260 97v0
BLOK, MINNE Minne Blok koopman verkoper q.q. Nieuweburen 11 1781 260 97v0
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v0
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v0
LOON, FOLKERT Folkert van Loon koper door niaar huis Nieuweburen 13 1781 260 32r0
LOON, N. dr. N. van Loon koper door niaar Nieuweburen 13 1781 260 32r0
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters geniaarde koper Nieuweburen 13 1781 260 32r0
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters geniaarde koper Nieuweburen 13 1781 260 32r0
ROMKES, DIRK Dirk Romkes huurder Nieuweburen 13 1781 260 32r0
ROMKES, DIRK Dirk Romkes huurder Nieuweburen 13 1781 260 32r0
PLETTENBERG, H. hoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1781 260 32r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 13 1781 260 32r0
JELGERSMA, burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Nieuweburen 13 1781 260 32r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 13 1781 260 32r0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper Nieuweburen 13 1781 260 32r0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes houtkoper koper huis Nieuweburen 13 1788 263 59r0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes houtkoper koper huis Nieuweburen 13 1788 263 59r0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes houtkoper koper huis Nieuweburen 13 1788 263 59r0
, N. N. naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1788 263 59r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 13 1788 263 59r0
, N. N. naastligger ten westen Nieuweburen 13 1788 263 59r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 13 1788 263 59r0
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds arbeider verkoper Nieuweburen 13 1788 263 59r0
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds arbeider verkoper Nieuweburen 13 1788 263 59r0
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes verkoper Nieuweburen 13 1788 263 59r0
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes verkoper Nieuweburen 13 1788 263 59r0
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes verkoper Nieuweburen 13 1788 263 59r0
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds koper huis no. 7 Nieuweburen 13 1782 260 230r0
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds koper huis no. 7 Nieuweburen 13 1782 260 230r0
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes koper Nieuweburen 13 1782 260 230r0
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes koper Nieuweburen 13 1782 260 230r0
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes koper Nieuweburen 13 1782 260 230r0
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1782 260 230r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 13 1782 260 230r0
JELGERSMA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Nieuweburen 13 1782 260 230r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 13 1782 260 230r0
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuweburen 13 1782 260 230r0
JURJENS, PIETER Pieter Jurjens koper kamer in de zgn. nieuwe woningen, met nr. 8 gequoteerd Nieuweburen 15 1802 266 58r0
JURJENS, PIETER Pieter Jurjens koper kamer in de zgn. nieuwe woningen, met nr. 8 gequoteerd Nieuweburen 15 1802 266 58r0
SIEMENS, DIRK Dirk Simons , c.u. huurder Nieuweburen 15 1802 266 58r0
SIEMENS, DIRK Dirk Simons , c.u. huurder Nieuweburen 15 1802 266 58r0
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaff naastligger ten oosten Nieuweburen 15 1802 266 58r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 15 1802 266 58r0
, N. N. naastligger ten westen Nieuweburen 15 1802 266 58r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 15 1802 266 58r0
PLETTENBERG, HANS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester jhr. Hans Willem van Plettenberg verkoper Nieuweburen 15 1802 266 58r0
THIELE, PAULUS Paulus van Thiele koper huis Nieuweburen 19 1795 264 281r0
JOHANNES, PIETJE Pietje Johannes huurder (p.j.) Nieuweburen 19 1795 264 281r0
JOHANNES, PIETJE Pietje Johannes huurder (p.j.) Nieuweburen 19 1795 264 281r0
HARINGA, RINTJE wijlen Rintje Haringa huurder Nieuweburen 19 1795 264 281r0
, het huis gequoteerd met nummer 11 naastligger ten oosten Nieuweburen 19 1795 264 281r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 19 1795 264 281r0
, het huis gequoteerd met nummer 9 naastligger ten westen Nieuweburen 19 1795 264 281r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 19 1795 264 281r0
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes verkoper Nieuweburen 19 1795 264 281r0
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes verkoper Nieuweburen 19 1795 264 281r0
HOUTSMA, WILLEM DOUWES Willem Douwes Houtsma koopman koper huis no. 12 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningen Nieuweburen 23 1791 263 366v0
HOUTSMA, WILLEM DOUWES Willem Douwes Houtsma koopman koper huis no. 12 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningen Nieuweburen 23 1791 263 366v0
HOUTSMA, WILLEM DOUWES Willem Douwes Houtsma koopman koper huis no. 12 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningen Nieuweburen 23 1791 263 366v0
STEFFENS, RUURD Ruurd Steffens , c.u. huurder (p.j.) Nieuweburen 23 1791 263 366v0
STEFFENS, RUURD Ruurd Steffens , c.u. huurder (p.j.) Nieuweburen 23 1791 263 366v0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 23 1791 263 366v0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 23 1791 263 366v0
, huis no. 11 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningen naastligger ten westen Nieuweburen 23 1791 263 366v0
, de goot naastligger ten noorden Nieuweburen 23 1791 263 366v0
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Nieuweburen 23 1791 263 366v0
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Nieuweburen 23 1791 263 366v0
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Nieuweburen 23 1791 263 366v0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Nieuweburen 23 1791 263 366v0
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Nieuweburen 23 1791 263 366v0
TOUSSAINT BEEKKERK, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Nieuweburen 23 1791 263 366v0
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint erflater Nieuweburen 23 1791 263 366v0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekschipper koper huis en tuin Nieuweburen 25 1687 242 210r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekschipper koper huis en tuin Nieuweburen 25 1687 242 210r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekschipper koper huis en tuin Nieuweburen 25 1687 242 210r0
, N. N. huurder (p.j.) Nieuweburen 25 1687 242 210r0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1687 242 210r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1687 242 210r0
KORNELIS, MINSE de tuin van Minse Cornelis naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1687 242 210r0
KORNELIS, MINSE de tuin van Minse Cornelis naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1687 242 210r0
KORNELIS, MINSE de tuin van Minse Cornelis naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1687 242 210r0
KORNELIS, MINSE de tuin van Minse Cornelis naastligger ten westen Nieuweburen 25 1687 242 210r0
KORNELIS, MINSE de tuin van Minse Cornelis naastligger ten westen Nieuweburen 25 1687 242 210r0
KORNELIS, MINSE de tuin van Minse Cornelis naastligger ten westen Nieuweburen 25 1687 242 210r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1687 242 210r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles smalschipper verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles smalschipper verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles smalschipper verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r0
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r0
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r0
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r0
BOER, LOLKJE JANS Lolke Jans de Boer koper huis en tuin Nieuweburen 25 1785 262 10r0
BOER, LOLKJE JANS Lolke Jans de Boer koper huis en tuin Nieuweburen 25 1785 262 10r0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1785 262 10r0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1785 262 10r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1785 262 10r0
, naastligger ten westen Nieuweburen 25 1785 262 10r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1785 262 10r0
DOEDES, KLAAS Klaas Doedes scheepstimmerbaas verkoper Nieuweburen 25 1785 262 10r0
DOEDES, KLAAS Klaas Doedes scheepstimmerbaas verkoper Nieuweburen 25 1785 262 10r0
DOEDES, KLAAS Klaas Doedes scheepstimmerbaas verkoper Nieuweburen 25 1785 262 10r0
MECIMA, JAKOB Jacobus Mecima koopman koper 1/2 huis en hof Nieuweburen 25 Pasveer 1779 259 159r0
FINK, ANTJE Antje Vink koper Nieuweburen 25 1779 259 159r0
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker, c.s. mr. schoenmaker huurder Nieuweburen 25 1779 259 159r0
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1779 259 159r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1779 259 159r0
, naastligger ten westen Nieuweburen 25 1779 259 159r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1779 259 159r0
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Nieuweburen 25 1779 259 159r0
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Nieuweburen 25 1779 259 159r0
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Nieuweburen 25 1779 259 159r0
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramer verkoper Nieuweburen 25 1779 259 159r0
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valken mr. brouwer koper kamer en plaats Nieuweburen 25 1724 246 194v0
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valken mr. brouwer koper kamer en plaats Nieuweburen 25 1724 246 194v0
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valken mr. brouwer koper kamer en plaats Nieuweburen 25 1724 246 194v0
SCHELTINGA, FREERKS Aeltsie Freerks Scheltinge koper Nieuweburen 25 1724 246 194v0
SCHELTINGA, FREERKS Aeltsie Freerks Scheltinge koper Nieuweburen 25 1724 246 194v0
HAIES, BARTELD het huis van Bartel Hayes naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1724 246 194v0
HAIES, BARTELD het huis van Bartel Hayes naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1724 246 194v0
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1724 246 194v0
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1724 246 194v0
HAIES, BARTELD de tuin van Bartel Hayes naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1724 246 194v0
HAIES, BARTELD de tuin van Bartel Hayes naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1724 246 194v0
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1724 246 194v0
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1724 246 194v0
, naastligger ten westen Nieuweburen 25 1724 246 194v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1724 246 194v0
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 25 1724 246 194v0
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 25 1724 246 194v0
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters verkoper Nieuweburen 25 1724 246 194v0
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters verkoper Nieuweburen 25 1724 246 194v0
GEERTSMA, BEREND Beernt Geersma moutmaker koper huis en tapperij Nieuweburen 25 Pasveer 1735 249 39v0
SIEMENS, JANKE Janke Symons koper Nieuweburen 25 1735 249 39v0
SIEMENS, JANKE Janke Symons koper Nieuweburen 25 1735 249 39v0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1735 249 39v0
HEINS, Heins naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1735 249 39v0
, naastligger ten westen Nieuweburen 25 1735 249 39v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1735 249 39v0
SCHELTINGA, HILTJE FREERKS Hiltie Freerks Scheltinga verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
SCHELTINGA, HILTJE FREERKS Hiltie Freerks Scheltinga verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
DOUWES, KLAAS wijlen Claes Douwes Falkens mr. brouwer verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
DOUWES, KLAAS wijlen Claes Douwes Falkens mr. brouwer verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
DOUWES, KLAAS wijlen Claes Douwes Falkens mr. brouwer verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkens verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkens verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkens verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
ELGERSMA, JOHANNES Johannis Elgersma schipper verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkens verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkens verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkens verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta mr. tingieter verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. scheepstimmerman koper huis Nieuweburen 25 Pasveer 1784 261 175v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. scheepstimmerman koper huis Nieuweburen 25 Pasveer 1784 261 175v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. scheepstimmerman koper huis Nieuweburen 25 Pasveer 1784 261 175v0
BOER, LOLKE Lolke J. de Boer koper Nieuweburen 25 1784 261 175v0
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s. huurder Nieuweburen 25 1784 261 175v0
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s. huurder Nieuweburen 25 1784 261 175v0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1784 261 175v0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1784 261 175v0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1784 261 175v0
, naastligger ten westen Nieuweburen 25 1784 261 175v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1784 261 175v0
FRANK, JOHANNES vroedsman Johannes Vrank koopman verkoper q.q. Nieuweburen 25 1784 261 175v0
, JANKE minderjarige vrijster Jannetje Nôy verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v0
, LOUIS Louis Nôy verkoper q.q. Nieuweburen 25 1784 261 175v0
, SWAANTJE minderjarige Swaantje Nôy verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v0
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Nieuweburen 25 1784 261 175v0
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Nieuweburen 25 1784 261 175v0
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Nieuweburen 25 1784 261 175v0
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok koopman erflater Nieuweburen 25 1784 261 175v0
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok koopman erflater Nieuweburen 25 1784 261 175v0
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v0
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v0
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v0
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v0
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Nieuweburen 25 1784 261 175v0
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Nieuweburen 25 1784 261 175v0
JOCHEMS, EELKE meerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperij Nieuweburen 25 Pasveer 1741 250 187v0
JOCHEMS, EELKE meerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperij Nieuweburen 25 Pasveer 1741 250 187v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. huurder (p.j.) Nieuweburen 25 1741 250 187v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. huurder (p.j.) Nieuweburen 25 1741 250 187v0
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nauta mr. brouwer naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1741 250 187v0
, HANS de tuin van vroedsman Hans Yversen gardenier naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1741 250 187v0
, naastligger ten westen Nieuweburen 25 1741 250 187v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1741 250 187v0
GEERTSMA, BEREND Beerend Geersma mr. brouwer verkoper Nieuweburen 25 1741 250 187v0
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Nieuweburen 25 1741 250 187v0
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Nieuweburen 25 1741 250 187v0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman koper huis en hof Nieuweburen 25 het Pasveer 1809 268 257v0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1809 268 257v0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1809 268 257v0
, naastligger ten westen Nieuweburen 25 1809 268 257v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1809 268 257v0
LOO, MARIA meerderjarige vrijster Marijke Loo verkoper Nieuweburen 25 1809 268 257v0
JANS, MARIA Marijke Jans Holmant verkoper Nieuweburen 25 1809 268 257v0
JANS, MARIA Marijke Jans Holmant verkoper Nieuweburen 25 1809 268 257v0
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopman koper huis en tuin Nieuweburen 25 Pasveer 1780 259 298v0
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopman koper huis en tuin Nieuweburen 25 Pasveer 1780 259 298v0
SJOERDS, GOSLING Gosling Sjoerds , c.u. mr. timmerman huurder Nieuweburen 25 1780 259 298v0
SJOERDS, GOSLING Gosling Sjoerds , c.u. mr. timmerman huurder Nieuweburen 25 1780 259 298v0
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1780 259 298v0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1780 259 298v0
, naastligger ten westen Nieuweburen 25 1780 259 298v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1780 259 298v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima verkoper Nieuweburen 25 1780 259 298v0
FINK, ANTJE Antje Vink verkoper Nieuweburen 25 1780 259 298v0
FINK, ANTONIUS Anthony Vink koper huis en grote hof Nieuweburen 25 Pasveer 1759 254 183r0
BROUWER, BEERT Beerd Brouwer koper Nieuweburen 25 1759 254 183r0
DOUWES, KLAAS de kleinkinderen van Claes Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1759 254 183r0
DOUWES, KLAAS de kleinkinderen van Claes Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1759 254 183r0
DOUWES, KLAAS de kleinkinderen van Claes Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1759 254 183r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1759 254 183r0
, naastligger ten westen Nieuweburen 25 1759 254 183r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1759 254 183r0
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierse verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1759 254 183r0
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierse verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1759 254 183r0
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen koemelker verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1759 254 183r0
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen koemelker verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1759 254 183r0
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierse verkoper q.q. Nieuweburen 25 1759 254 183r0
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierse verkoper q.q. Nieuweburen 25 1759 254 183r0
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1759 254 183r0
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1759 254 183r0
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelker koper door niaar huis Nieuweburen 25 het Pasveer 1748 251 225v0
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelker koper door niaar huis Nieuweburen 25 het Pasveer 1748 251 225v0
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel mr. blauwverver geniaarde koper Nieuweburen 25 1748 251 225v0
PIETERS, WIKJE Wikjen Pytters geniaarde koper Nieuweburen 25 1748 251 225v0
PIETERS, WIKJE Wikjen Pytters geniaarde koper Nieuweburen 25 1748 251 225v0
, N. N. naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1748 251 225v0
, N. N. naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1748 251 225v0
, N. N. naastligger ten westen Nieuweburen 25 1748 251 225v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 25 1748 251 225v0
, GRIETJE Gryttie Heeremyt verkoper Nieuweburen 25 1748 251 225v0
HANNEMA, EELKE JOCHEMS wijlen Eelke Jochums Hannema verkoper Nieuweburen 25 1748 251 225v0
HANNEMA, EELKE JOCHEMS wijlen Eelke Jochums Hannema verkoper Nieuweburen 25 1748 251 225v0
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur koper hof met vruchtbomen, bloemen en planten Nieuweburen 27 1739 250 14v0
, de brouwersvijver naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1739 250 14v0
, de brouwersvijver naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1739 250 14v0
, HANS Hans Yversen hovenier naastligger ten westen Nieuweburen 27 1739 250 14v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1739 250 14v0
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts bleker verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts bleker verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts bleker verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelier verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelier verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegat koemelker koper woning Nieuweburen 27 1759 254 233v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegat koemelker koper woning Nieuweburen 27 1759 254 233v0
PIETERS, MARTEN Marten Pieters koemelker huurder Nieuweburen 27 1759 254 233v0
PIETERS, MARTEN Marten Pieters koemelker huurder Nieuweburen 27 1759 254 233v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegat naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1759 254 233v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegat naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1759 254 233v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegat naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1759 254 233v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegat naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1759 254 233v0
BROUWERS, BEERT Beerd Brouwers naastligger ten westen Nieuweburen 27 1759 254 233v0
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Nieuweburen 27 1759 254 233v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1759 254 233v0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Nieuweburen 27 1759 254 233v0
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersma verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v0
ELGERSMA, ANTJE Antje Elgersma verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v0
ELGERSMA, KLAAS Claas Elgersma verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v0
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes schipper verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v0
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes schipper verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v0
ELGERSMA, GRIETJE wijlen Grietje Elgersma erflater Nieuweburen 27 1759 254 233v0
HANSES, LAMMERT mr. Lambertus Hansen organist koper huis met bomen, planten en prieel Nieuweburen 27 1714 245 208r0
HANSES, LAMMERT mr. Lambertus Hansen organist koper huis met bomen, planten en prieel Nieuweburen 27 1714 245 208r0
, brouwersvijver en stadsvesten naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1714 245 208r0
, brouwersvijver en stadsvesten naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1714 245 208r0
, naastligger ten westen Nieuweburen 27 1714 245 208r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1714 245 208r0
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Nieuweburen 27 1714 245 208r0
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Nieuweburen 27 1714 245 208r0
RINTJES, RINTJE Rintie Rinties verkoper Nieuweburen 27 1714 245 208r0
RINTJES, RINTJE Rintie Rinties verkoper Nieuweburen 27 1714 245 208r0
TAMMES, JAN wijlen Jan Tammes erflater Nieuweburen 27 1714 245 208r0
TAMMES, JAN wijlen Jan Tammes erflater Nieuweburen 27 1714 245 208r0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds huistimmermansknecht koper huis Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds huistimmermansknecht koper huis Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschat koper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschat koper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschat koper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
, hof en huis Pasveer naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
, hof en huis Pasveer naastligger ten westen Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar erflater Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar erflater Nieuweburen 27 1781 260 138ar0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts trekveerschipper koper hof met kamers en een paardenstal Nieuweburen 27 1692 243 7r0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts trekveerschipper koper hof met kamers en een paardenstal Nieuweburen 27 1692 243 7r0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1692 243 7r0
RIJPMA, LIEUWE de tuin van Livius Rypma apotheker naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1692 243 7r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1692 243 7r0
, naastligger ten westen Nieuweburen 27 1692 243 7r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1692 243 7r0
PIETERS, HINKE Henke Pyters verkoper Nieuweburen 27 1692 243 7r0
PIETERS, HINKE Henke Pyters verkoper Nieuweburen 27 1692 243 7r0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer verkoper Nieuweburen 27 1692 243 7r0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer verkoper Nieuweburen 27 1692 243 7r0
JANS, REINER Reyner Jansen vetermaker koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1689 242 280v0
JANS, REINER Reyner Jansen vetermaker koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1689 242 280v0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1689 242 280v0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1689 242 280v0
, naastligger ten westen Nieuweburen 27 1689 242 280v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1689 242 280v0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman verkoper Nieuweburen 27 1689 242 280v0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman verkoper Nieuweburen 27 1689 242 280v0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman verkoper Nieuweburen 27 1689 242 280v0
TAMMES, JAN Jan Tammes koper hof met een prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1710 245 117v0
TAMMES, JAN Jan Tammes koper hof met een prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1710 245 117v0
, brouwersvijver en stadsvesten naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1710 245 117v0
, brouwersvijver en stadsvesten naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1710 245 117v0
, naastligger ten westen Nieuweburen 27 1710 245 117v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1710 245 117v0
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.u. mr. metselaar verkoper Nieuweburen 27 1710 245 117v0
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.u. mr. metselaar verkoper Nieuweburen 27 1710 245 117v0
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.u. mr. metselaar verkoper Nieuweburen 27 1710 245 117v0
DIRKS, JAN Jan Dirksen , c.u. mr. metselaar koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1706 244 318r0
DIRKS, JAN Jan Dirksen , c.u. mr. metselaar koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1706 244 318r0
DIRKS, JAN Jan Dirksen , c.u. mr. metselaar koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1706 244 318r0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1706 244 318r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1706 244 318r0
, naastligger ten westen Nieuweburen 27 1706 244 318r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1706 244 318r0
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker verkoper Nieuweburen 27 1706 244 318r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1681 241 143v0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1681 241 143v0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1681 241 143v0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1681 241 143v0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1681 241 143v0
, naastligger ten westen Nieuweburen 27 1681 241 143v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1681 241 143v0
, TJITSKE Tjitske Lantingh verkoper Nieuweburen 27 1681 241 143v0
SIETSES, REIN Reyn Sytses verkoper Nieuweburen 27 1681 241 143v0
SIETSES, REIN Reyn Sytses verkoper Nieuweburen 27 1681 241 143v0
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelker koper huis en hof Nieuweburen 27 1745 251 104r0
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelker koper huis en hof Nieuweburen 27 1745 251 104r0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1745 251 104r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1745 251 104r0
, het huis genaamd Pasveer naastligger ten westen Nieuweburen 27 Pasveer 1745 251 104r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1745 251 104r0
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Nieuweburen 27 1745 251 104r0
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Nieuweburen 27 1745 251 104r0
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Nieuweburen 27 1745 251 104r0
, HANS wijlen Hans Yversen hovenier verkoper van 1/12 Nieuweburen 27 1745 251 104r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Janzen Beitschat koemelker koper koestalling met plaats Nieuweburen 27 1758 254 135r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Janzen Beitschat koemelker koper koestalling met plaats Nieuweburen 27 1758 254 135r0
PIETERS, MARTEN Marten Pytters koemelker huurder Nieuweburen 27 1758 254 135r0
PIETERS, MARTEN Marten Pytters koemelker huurder Nieuweburen 27 1758 254 135r0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1758 254 135r0
, de hof van huis Pasveer naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1758 254 135r0
DOUWES, KLAAS de kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 27 1758 254 135r0
DOUWES, KLAAS de kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 27 1758 254 135r0
DOUWES, KLAAS de kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 27 1758 254 135r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1758 254 135r0
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierse verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1758 254 135r0
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierse verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1758 254 135r0
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1758 254 135r0
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1758 254 135r0
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierse verkoper q.q. Nieuweburen 27 1758 254 135r0
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierse verkoper q.q. Nieuweburen 27 1758 254 135r0
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1758 254 135r0
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1758 254 135r0
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1690 242 313v0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1690 242 313v0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1690 242 313v0
, naastligger ten westen Nieuweburen 27 1690 242 313v0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1690 242 313v0
JANS, REINER Reynert Jansen verkoper Nieuweburen 27 1690 242 313v0
JANS, REINER Reynert Jansen verkoper Nieuweburen 27 1690 242 313v0
JANS, DIRK Dirk Jansen mr. wever koper huis en tuin met vruchtdragende bomen en planten Nieuweburen 27 1724 246 207r0
JANS, DIRK Dirk Jansen mr. wever koper huis en tuin met vruchtdragende bomen en planten Nieuweburen 27 1724 246 207r0
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annis koper Nieuweburen 27 1724 246 207r0
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annis koper Nieuweburen 27 1724 246 207r0
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annis koper Nieuweburen 27 1724 246 207r0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1724 246 207r0
HANSES, LAMMERT de tuin van Lammert Hansen mr. organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1724 246 207r0
HANSES, LAMMERT de tuin van Lammert Hansen mr. organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1724 246 207r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1724 246 207r0
, naastligger ten westen Nieuweburen 27 1724 246 207r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1724 246 207r0
DOUWES, KLAAS het huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1724 246 207r0
DOUWES, KLAAS het huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1724 246 207r0
DOUWES, KLAAS het huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1724 246 207r0
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 27 1724 246 207r0
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 27 1724 246 207r0
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters verkoper Nieuweburen 27 1724 246 207r0
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters verkoper Nieuweburen 27 1724 246 207r0
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland koper huis en tuin Nieuweburen 27 1725 246 216r0
, naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1725 246 216r0
HANSES, LAMMERT de tuin van Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1725 246 216r0
HANSES, LAMMERT de tuin van Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1725 246 216r0
, naastligger ten zuiden Nieuweburen 27 1725 246 216r0
, naastligger ten westen Nieuweburen 27 1725 246 216r0
DOUWES, KLAAS het huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1725 246 216r0
DOUWES, KLAAS het huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1725 246 216r0
DOUWES, KLAAS het huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1725 246 216r0
, naastligger ten noorden Nieuweburen 27 1725 246 216r0
JANS, DIRK Dirk Jansen mr. wever verkoper Nieuweburen 27 1725 246 216r0
JANS, DIRK Dirk Jansen mr. wever verkoper Nieuweburen 27 1725 246 216r0
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annes verkoper Nieuweburen 27 1725 246 216r0
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annes verkoper Nieuweburen 27 1725 246 216r0
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annes verkoper Nieuweburen 27 1725 246 216r0
EGBERTS, LIEUWE Liuwe Egberts , c.u. koper kamer en loods Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
EGBERTS, LIEUWE Liuwe Egberts , c.u. koper kamer en loods Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
EGBERTS, LIEUWE Liuwe Egberts , c.u. koper kamer en loods Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
, verpachter grond Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinners koopman naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinners koopman naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
, de hof naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
, N. N. koper provisioneel huis of kamer Nieuweweg NZ 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten zuiden Nieuweweg NZ 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1652 236 197r0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1652 236 197r0
JANS, BERBER Berber Jansen verkoper Nieuweweg NZ 1652 236 197r0
JANS, BERBER Berber Jansen verkoper Nieuweweg NZ 1652 236 197r0
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u. koper kamer Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u. koper kamer Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u. koper kamer Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
, verpachter grond Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van wijlen IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van wijlen IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van wijlen IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van wijlen IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
DOEDES, JAN Jan Doedes verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
DOEDES, JAN Jan Doedes verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
DOEDES, JAN Jan Doedes verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
HESSELS, RIENK Rienck Hessels mr. scheepstimmerman koper woning Nieuweweg NZ 1699 243 396r0
HESSELS, RIENK Rienck Hessels mr. scheepstimmerman koper woning Nieuweweg NZ 1699 243 396r0
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddema naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1699 243 396r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg NZ 1699 243 396r0
QUICKLENBURG, JOHANNES de weduwe van wijlen burgemeester Johannes Quicklenburg naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1699 243 396r0
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddema naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1699 243 396r0
RINSES, ABE Abbe Rinses mr. scheepstimmerman verkoper Nieuweweg NZ 1699 243 396r0
RINSES, ABE Abbe Rinses mr. scheepstimmerman verkoper Nieuweweg NZ 1699 243 396r0
HARMENS, SIETSKE Sytske Harmens verkoper Nieuweweg NZ 1699 243 396r0
HARMENS, SIETSKE Sytske Harmens verkoper Nieuweweg NZ 1699 243 396r0
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper kamer Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper kamer Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
BOERKE, JAN JAKOBS wijlen Jan Jacobs Boerke koper Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
BOERKE, JAN JAKOBS wijlen Jan Jacobs Boerke koper Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
JANS, JAN de andere woning van Jan Jansen de Waell linnenwever naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
JANS, JAN de andere woning van Jan Jansen de Waell linnenwever naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner kistmaker naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS de timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS de timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
JANS, JAN Jan Jansen de Waell linnenwever verkoper Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
JANS, JAN Jan Jansen de Waell linnenwever verkoper Nieuweweg NZ 1650 236 131v0
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsvelt koper door niaar kamer met een loods erachter Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
OUTGERS, REINER Reyner Outgers mr. scheepstimmerman geniaarde koper Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
OUTGERS, REINER Reyner Outgers mr. scheepstimmerman geniaarde koper Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
RINSES, ABE de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
RINSES, ABE de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsvelt naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
HIDDEMA, JORIS de hof van de erfgenamen van wijlen Joris Hiddema naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaar verkoper Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaar verkoper Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt koper woning Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
GERLOFS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
GERLOFS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
DIRKS, PIETER de nagelaten kinderen van Pyter Dirks verkoper Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
DIRKS, PIETER de nagelaten kinderen van Pyter Dirks verkoper Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
DIRKS, PIETER de nagelaten kinderen van Pyter Dirks verkoper Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
GERRITS, Sybriigje Gerrits verkoper Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
GERRITS, Sybriigje Gerrits verkoper Nieuweweg NZ 1742 250 231r0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
, verpachter grond Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
, de andere kamer van de proclamanten naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
HENDRIKS, JAN de kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramer verkoper Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
HENDRIKS, JAN de kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramer verkoper Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
, verpachter grond Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
, de andere kamer van de proclamanten naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
, de andere kamer van de proclamanten naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
HENDRIKS, JAN de kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramer verkoper Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
HENDRIKS, JAN de kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramer verkoper Nieuweweg NZ 1650 236 139v0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
, verpachter grond Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
FRIDSES, HESSEL de kamer van Hessel Fridses naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
FRIDSES, HESSEL de kamer van Hessel Fridses naastligger ten oosten Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
, de andere kamer van de proclamanten naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
HENDRIKS, JAN de kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramer verkoper Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
HENDRIKS, JAN de kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramer verkoper Nieuweweg NZ 1650 236 140r0
GERLOFS, PIETER koopman Pytter Gerlofs koper westelijkste kamer van de woningen ([voor de twee percelen in deze akte]) Nieuweweg 1 1708 245 64v0
GERLOFS, PIETER koopman Pytter Gerlofs koper westelijkste kamer van de woningen ([voor de twee percelen in deze akte]) Nieuweweg 1 1708 245 64v0
, verpachter grond Nieuweweg 1 1708 245 64v0
, N. N. naastligger ten oosten Nieuweweg 1 1708 245 64v0
, N. N. naastligger ten zuiden Nieuweweg 1 1708 245 64v0
, N. N. naastligger ten westen Nieuweweg 1 1708 245 64v0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuweweg 1 1708 245 64v0
BIERMA, PIETER SJOERDS de erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Bierma koopman verkoper Nieuweweg 1 1708 245 64v0
BIERMA, PIETER SJOERDS de erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Bierma koopman verkoper Nieuweweg 1 1708 245 64v0
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopman koper twee ledige huisplaatsen, lang gebruikt als timmerwerf ([voor de twee percelen in deze akte]) Nieuweweg 1 1708 245 64v0
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopman koper twee ledige huisplaatsen, lang gebruikt als timmerwerf ([voor de twee percelen in deze akte]) Nieuweweg 1 1708 245 64v0
, verpachter grond ([per huisplaats]) Nieuweweg 1 1708 245 64v0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes naastligger ten oosten Nieuweweg 1 1708 245 64v0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes naastligger ten oosten Nieuweweg 1 1708 245 64v0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes naastligger ten oosten Nieuweweg 1 1708 245 64v0
PIETERS, FOPPE Foppe Pytters naastligger ten oosten Nieuweweg 1 1708 245 64v0
PIETERS, FOPPE Foppe Pytters naastligger ten oosten Nieuweweg 1 1708 245 64v0
, de eerstgenoemde gekochte kamer naastligger ten zuiden Nieuweweg 1 1708 245 64v0
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Hemert naastligger ten westen Nieuweweg 1 1708 245 64v0
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Hemert naastligger ten westen Nieuweweg 1 1708 245 64v0
PIETERS, GEELE Gaele Pytters naastligger ten westen Nieuweweg 1 1708 245 64v0
PIETERS, GEELE Gaele Pytters naastligger ten westen Nieuweweg 1 1708 245 64v0
, naastligger ten noorden Nieuweweg 1 1708 245 64v0
BIERMA, PIETER SJOERDS de erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Bierma koopman verkoper Nieuweweg 1 1708 245 64v0
BIERMA, PIETER SJOERDS de erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Bierma koopman verkoper Nieuweweg 1 1708 245 64v0
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmerman koper woning Nieuweweg 5 1748 251 244v0
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmerman koper woning Nieuweweg 5 1748 251 244v0
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lammerts koper Nieuweweg 5 1748 251 244v0
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lammerts koper Nieuweweg 5 1748 251 244v0
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u. huurder Nieuweweg 5 1748 251 244v0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks mr. ijzersmid naastligger ten oosten Nieuweweg 5 1748 251 244v0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks mr. ijzersmid naastligger ten oosten Nieuweweg 5 1748 251 244v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 5 1748 251 244v0
GERLOFS, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Gerlofs koopman naastligger ten westen Nieuweweg 5 1748 251 244v0
GERLOFS, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Gerlofs koopman naastligger ten westen Nieuweweg 5 1748 251 244v0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks mr. ijzersmid naastligger ten noorden Nieuweweg 5 1748 251 244v0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks mr. ijzersmid naastligger ten noorden Nieuweweg 5 1748 251 244v0
SWERMS, SEERP vroedsman Seerp Swerms verkoper q.q. Nieuweweg 5 1748 251 244v0
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Nieuweweg 5 1748 251 244v0
KOEN, GIJSBERT de nagelaten goederen van wijlen de heer Gijsbertus Coen oud commissaris op de Abt verkoper Nieuweweg 5 1748 251 244v0
, koper woning Nieuweweg 5 1781 260 28r0
HIELKES, JELLE de weduwe van wijlen Jelle Hylkes naastligger ten oosten Nieuweweg 5 1781 260 28r0
HIELKES, JELLE de weduwe van wijlen Jelle Hylkes naastligger ten oosten Nieuweweg 5 1781 260 28r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 5 1781 260 28r0
, naastligger ten westen Nieuweweg 5 1781 260 28r0
, naastligger ten noorden Nieuweweg 5 1781 260 28r0
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmerman verkoper van 1/2 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmerman verkoper van 1/2 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
JOHANNES, FREERK zijn zoon Freerk Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
JOHANNES, FREERK zijn zoon Freerk Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
JOHANNES, PIETJE Pietje Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
JOHANNES, PIETJE Pietje Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 5 1781 260 28r0
, koper woning Nieuweweg 7 1781 260 23v0
, naastligger ten oosten Nieuweweg 7 1781 260 23v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 7 1781 260 23v0
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks naastligger ten westen Nieuweweg 7 1781 260 23v0
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks naastligger ten westen Nieuweweg 7 1781 260 23v0
, naastligger ten noorden Nieuweweg 7 1781 260 23v0
KORNELIS, WELMOED Welmoed Cornelis verkoper Nieuweweg 7 1781 260 23v0
KORNELIS, WELMOED Welmoed Cornelis verkoper Nieuweweg 7 1781 260 23v0
KORNELIS, WELMOED Welmoed Cornelis verkoper Nieuweweg 7 1781 260 23v0
HIELKES, JELLE wijlen Jelle Hylkes verkoper Nieuweweg 7 1781 260 23v0
HIELKES, JELLE wijlen Jelle Hylkes verkoper Nieuweweg 7 1781 260 23v0
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocq koper huis De Spijkerboor Nieuweweg 9 de Spijkerboor 1729 247 221r0
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocq koper huis De Spijkerboor Nieuweweg 9 de Spijkerboor 1729 247 221r0
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Nieuweweg 9 1729 247 221r0
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Nieuweweg 9 1729 247 221r0
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Nieuweweg 9 1729 247 221r0
, N. N. verpachter grond Nieuweweg 9 1729 247 221r0
, HOUKE Holke timmerman naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1729 247 221r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 9 1729 247 221r0
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Nieuweweg 9 1729 247 221r0
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Nieuweweg 9 1729 247 221r0
KEIMPES, PIETER Pieter Ceimpes naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1729 247 221r0
KEIMPES, PIETER Pieter Ceimpes naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1729 247 221r0
KEIMPES, PIETER Pieter Ceimpes naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1729 247 221r0
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma koopman verkoper Nieuweweg 9 1729 247 221r0
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma koopman verkoper Nieuweweg 9 1729 247 221r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bontwever koper huis Nieuweweg 9 1734 248 349r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bontwever koper huis Nieuweweg 9 1734 248 349r0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Nieuweweg 9 1734 248 349r0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Nieuweweg 9 1734 248 349r0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Nieuweweg 9 1734 248 349r0
, verpachter grond Nieuweweg 9 1734 248 349r0
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder Nieuweweg 9 1734 248 349r0
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder Nieuweweg 9 1734 248 349r0
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder Nieuweweg 9 1734 248 349r0
, HOUKE de erfgenamen van wijlen Holke timmerman naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1734 248 349r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 9 1734 248 349r0
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten westen Nieuweweg 9 1734 248 349r0
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1734 248 349r0
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Nieuweweg 9 1734 248 349r0
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes scheepstimmerman koper huis genaemt het Spijckerboor Nieuweweg 9 het Spijkerboor 1686 242 122v0
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes scheepstimmerman koper huis genaemt het Spijckerboor Nieuweweg 9 het Spijkerboor 1686 242 122v0
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes scheepstimmerman koper huis genaemt het Spijckerboor Nieuweweg 9 het Spijkerboor 1686 242 122v0
, verpachter grond Nieuweweg 9 1686 242 122v0
RINSES, HIELKJE Hylck Rinses naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1686 242 122v0
RINSES, HIELKJE Hylck Rinses naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1686 242 122v0
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS de hof van Evert Arjens Oosterbaan naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1686 242 122v0
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS de hof van Evert Arjens Oosterbaan naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1686 242 122v0
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS de hof van Evert Arjens Oosterbaan naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1686 242 122v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 9 1686 242 122v0
HIDDEMA, JORIS SIEMENS de ingang en de hof van Joris Symens Hiddema naastligger ten westen Nieuweweg 9 1686 242 122v0
HIDDEMA, JORIS SIEMENS de ingang en de hof van Joris Symens Hiddema naastligger ten westen Nieuweweg 9 1686 242 122v0
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1686 242 122v0
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1686 242 122v0
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, c.soc. advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuweweg 9 1686 242 122v0
, DIRK Dirk Wijnkes bontwever koper huis genaamt de Spijkerboor Nieuweweg 9 de Spijkerboor 1765 256 116r0
SIEDSES, GRIETJE Gryttje Sydses koper Nieuweweg 9 1765 256 116r0
SIEDSES, GRIETJE Gryttje Sydses koper Nieuweweg 9 1765 256 116r0
, verpachter grond Nieuweweg 9 1765 256 116r0
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1765 256 116r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 9 1765 256 116r0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Nieuweweg 9 1765 256 116r0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1765 256 116r0
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Loman bontwever verkoper Nieuweweg 9 1765 256 116r0
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Loman bontwever verkoper Nieuweweg 9 1765 256 116r0
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u. koper huis genaamd het Spijkerboor Nieuweweg 9 het Spijkerboor 1650 236 117r0
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u. koper huis genaamd het Spijkerboor Nieuweweg 9 het Spijkerboor 1650 236 117r0
, verpachter grond Nieuweweg 9 1650 236 117r0
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1650 236 117r0
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1650 236 117r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 9 1650 236 117r0
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelman naastligger ten westen Nieuweweg 9 1650 236 117r0
SIEUWES, TJALLING Tialling Siouwes , c.soc. naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1650 236 117r0
SIEUWES, TJALLING Tialling Siouwes , c.soc. naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1650 236 117r0
FEIKES, SIEBREN Sybren Feyckes verkoper q.q. Nieuweweg 9 1650 236 117r0
FEIKES, SIEBREN Sybren Feyckes verkoper q.q. Nieuweweg 9 1650 236 117r0
FEIKES, SIEBREN Sybren Feyckes verkoper q.q. Nieuweweg 9 1650 236 117r0
JANS, JAKOB Jacob Jansen ijzerkramer verkoper Nieuweweg 9 1650 236 117r0
JANS, JAKOB Jacob Jansen ijzerkramer verkoper Nieuweweg 9 1650 236 117r0
TUININGA, JAKOB Jacob Tuyninga procureur postulant koper huis genaemd de Spijkerboor Nieuweweg 9 de Spijkerboor 1732 248 147v0
, verpachter grond Nieuweweg 9 1732 248 147v0
BERENDS, KOENRAAD Coenraad Beerns , c.u. huurder Nieuweweg 9 1732 248 147v0
BERENDS, KOENRAAD Coenraad Beerns , c.u. huurder Nieuweweg 9 1732 248 147v0
BERENDS, KOENRAAD Coenraad Beerns , c.u. huurder Nieuweweg 9 1732 248 147v0
, HOUKE de erfgenamen van wijlen Holke timmerman naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1732 248 147v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 9 1732 248 147v0
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten westen Nieuweweg 9 1732 248 147v0
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1732 248 147v0
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Thuenis Block mr. lijnslager en koopman verkoper Nieuweweg 9 1732 248 147v0
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Thuenis Block mr. lijnslager en koopman verkoper Nieuweweg 9 1732 248 147v0
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma koopman koper huis genaemt De Spijkerboor Nieuweweg 9 de Spijkerboor 1725 246 218v0
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma koopman koper huis genaemt De Spijkerboor Nieuweweg 9 de Spijkerboor 1725 246 218v0
, N. N. verpachter grond Nieuweweg 9 1725 246 218v0
, HOUKE Holke timmerman naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1725 246 218v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1725 246 218v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper q.q. Nieuweweg 9 1725 246 218v0
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper q.q. Nieuweweg 9 1725 246 218v0
DOUWES, PIETER Pieter Douwes verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
DOUWES, PIETER Pieter Douwes verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
DOUWES, PIETER Pieter Douwes verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper q.q. Nieuweweg 9 1725 246 218v0
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper q.q. Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ALLERTS, ANTJE Antie Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ALLERTS, ANTJE Antie Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ALLERTS, ANTJE Antie Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ALLERTS, BAUKJE Bauckjen Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ALLERTS, BAUKJE Bauckjen Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ALLERTS, BAUKJE Bauckjen Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
MESDAG, MARTEN JILLES Marten Jillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
MESDAG, MARTEN JILLES Marten Jillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
STELLINGWERF, RIENK Rincke Stellingwerff ontvanger verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
PIETERS, Wadtze Pieters Metie verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
PIETERS, Wadtze Pieters Metie verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
JANS, LOUW Louw Jansen verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
JANS, LOUW Louw Jansen verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claesen Metie erflater Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claesen Metie erflater Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claesen Metie erflater Nieuweweg 9 1725 246 218v0
HARMENS, BEREND Berent Harmens bontweversknecht koper huis Nieuweweg 9 1739 250 7r0
HARMENS, BEREND Berent Harmens bontweversknecht koper huis Nieuweweg 9 1739 250 7r0
, verpachter grond Nieuweweg 9 1739 250 7r0
JANS, BEREND Berent Jansen , c.u. huurder Nieuweweg 9 1739 250 7r0
JANS, BEREND Berent Jansen , c.u. huurder Nieuweweg 9 1739 250 7r0
, HOUKE de erfgenamen van wijlen Holke timmerman naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1739 250 7r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 9 1739 250 7r0
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten westen Nieuweweg 9 1739 250 7r0
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1739 250 7r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bontwever verkoper Nieuweweg 9 1739 250 7r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bontwever verkoper Nieuweweg 9 1739 250 7r0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Nieuweweg 9 1739 250 7r0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Nieuweweg 9 1739 250 7r0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Nieuweweg 9 1739 250 7r0
, koper huis Nieuweweg 9 1781 260 29r0
, verpachter grond Nieuweweg 9 1781 260 29r0
FABER, REIN HENDRIKS het perceel onlangs gekocht van Rein Hendriks Faber naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1781 260 29r0
FABER, REIN HENDRIKS het perceel onlangs gekocht van Rein Hendriks Faber naastligger ten oosten Nieuweweg 9 1781 260 29r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 9 1781 260 29r0
SCHELTINGA, het perceel onlangs gekocht van Scheltinga koopman naastligger ten westen Nieuweweg 9 1781 260 29r0
SCHELTINGA, het perceel onlangs gekocht van Scheltinga koopman naastligger ten noorden Nieuweweg 9 1781 260 29r0
, DIRK Dirk Wijnekes bontwever verkoper Nieuweweg 9 1781 260 29r0
SIEDSES, GRIETJE Grietje Sydses verkoper Nieuweweg 9 1781 260 29r0
SIEDSES, GRIETJE Grietje Sydses verkoper Nieuweweg 9 1781 260 29r0
, koper huis Nieuweweg 11 1781 260 31r0
, verpachter grond Nieuweweg 11 1781 260 31r0
JOHANNES, AGE het perceel onlangs gekocht van Age Johannes naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1781 260 31r0
JOHANNES, AGE het perceel onlangs gekocht van Age Johannes naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1781 260 31r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 11 1781 260 31r0
, N. N. naastligger ten westen Nieuweweg 11 1781 260 31r0
SCHELTINGA, ALLERT het perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinga naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1781 260 31r0
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Nieuweweg 11 1781 260 31r0
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Nieuweweg 11 1781 260 31r0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens bleker verkoper van 1/2 Nieuweweg 11 1781 260 31r0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens bleker verkoper van 1/2 Nieuweweg 11 1781 260 31r0
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper kamer Nieuweweg 11 1687 242 198v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper kamer Nieuweweg 11 1687 242 198v0
, verpachter grond Nieuweweg 11 1687 242 198v0
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1687 242 198v0
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1687 242 198v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 11 1687 242 198v0
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmerman naastligger ten westen Nieuweweg 11 1687 242 198v0
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmerman naastligger ten westen Nieuweweg 11 1687 242 198v0
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmerman naastligger ten westen Nieuweweg 11 1687 242 198v0
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Fokke Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1687 242 198v0
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Fokke Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1687 242 198v0
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmerman verkoper Nieuweweg 11 1687 242 198v0
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmerman verkoper Nieuweweg 11 1687 242 198v0
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmerman verkoper Nieuweweg 11 1687 242 198v0
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds mr. timmerman koper woning Nieuweweg 11 1749 251 265v0
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds mr. timmerman koper woning Nieuweweg 11 1749 251 265v0
, verpachter grond Nieuweweg 11 1749 251 265v0
MATTEUS, FRANS Frans Matthijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1749 251 265v0
MATTEUS, FRANS Frans Matthijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1749 251 265v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 11 1749 251 265v0
LOHMAN, BEREND Beernt Lomans naastligger ten westen Nieuweweg 11 1749 251 265v0
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongma naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1749 251 265v0
, verkoper Nieuweweg 11 1749 251 265v0
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u. verkoper Nieuweweg 11 1749 251 265v0
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u. verkoper Nieuweweg 11 1749 251 265v0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker koper kamer Nieuweweg 11 1698 243 351r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker koper kamer Nieuweweg 11 1698 243 351r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker koper kamer Nieuweweg 11 1698 243 351r0
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Nieuweweg 11 1698 243 351r0
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Nieuweweg 11 1698 243 351r0
, verpachter grond Nieuweweg 11 1698 243 351r0
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1698 243 351r0
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1698 243 351r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 11 1698 243 351r0
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten westen Nieuweweg 11 1698 243 351r0
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten westen Nieuweweg 11 1698 243 351r0
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten westen Nieuweweg 11 1698 243 351r0
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS de erfgenamen van wijlen Focke Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1698 243 351r0
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS de erfgenamen van wijlen Focke Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1698 243 351r0
JANS, JAKOB Jacob Jansen scheepstimmerman verkoper Nieuweweg 11 1698 243 351r0
JANS, JAKOB Jacob Jansen scheepstimmerman verkoper Nieuweweg 11 1698 243 351r0
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper huis met plaatske en bleekveld Nieuweweg 11 1758 254 125v0
, verpachter grond Nieuweweg 11 1758 254 125v0
, JAN Jan Vrijdag, c.u. huurder (p.j.) Nieuweweg 11 1758 254 125v0
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1758 254 125v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 11 1758 254 125v0
, BEREND Berent Loogmans naastligger ten westen Nieuweweg 11 1758 254 125v0
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongma naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1758 254 125v0
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstra verkoper Nieuweweg 11 1758 254 125v0
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstra verkoper Nieuweweg 11 1758 254 125v0
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeek verkoper Nieuweweg 11 1758 254 125v0
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeek verkoper Nieuweweg 11 1758 254 125v0
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra turfdrager koper woning Nieuweweg 11 1754 253 187r0
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra turfdrager koper woning Nieuweweg 11 1754 253 187r0
, verpachter grond Nieuweweg 11 1754 253 187r0
WOUTERS, JAN Jan Wouters bontwever huurder (p.j.) Nieuweweg 11 1754 253 187r0
WOUTERS, JAN Jan Wouters bontwever huurder (p.j.) Nieuweweg 11 1754 253 187r0
MATTEUS, FRANS Frans Matijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1754 253 187r0
MATTEUS, FRANS Frans Matijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1754 253 187r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 11 1754 253 187r0
LOHMAN, BEREND Beernd Lomans naastligger ten westen Nieuweweg 11 1754 253 187r0
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongma naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1754 253 187r0
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds mr. timmerman verkoper Nieuweweg 11 1754 253 187r0
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds mr. timmerman verkoper Nieuweweg 11 1754 253 187r0
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Nieuweweg 11 1780 259 289v0
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Nieuweweg 11 1780 259 289v0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens bleker koper Nieuweweg 11 1780 259 289v0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens bleker koper Nieuweweg 11 1780 259 289v0
, verpachter grond Nieuweweg 11 1780 259 289v0
ANTONIDES, de weduwe van wijlen Antones huurder Nieuweweg 11 1780 259 289v0
, N. N. naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1780 259 289v0
, N. N. naastligger ten zuiden Nieuweweg 11 1780 259 289v0
, N. N. naastligger ten westen Nieuweweg 11 1780 259 289v0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1780 259 289v0
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthony Vink verkoper Nieuweweg 11 1780 259 289v0
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthony Vink verkoper Nieuweweg 11 1780 259 289v0
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthony Vink verkoper Nieuweweg 11 1780 259 289v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman verkoper Nieuweweg 11 1780 259 289v0
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u. koper woning Nieuweweg 11 1717 245 280v0
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u. koper woning Nieuweweg 11 1717 245 280v0
, verpachter grond Nieuweweg 11 1717 245 280v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1717 245 280v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1717 245 280v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten oosten Nieuweweg 11 1717 245 280v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 11 1717 245 280v0
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetje naastligger ten westen Nieuweweg 11 1717 245 280v0
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetje naastligger ten westen Nieuweweg 11 1717 245 280v0
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetje naastligger ten westen Nieuweweg 11 1717 245 280v0
KLASES, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1717 245 280v0
KLASES, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1717 245 280v0
KLASES, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen naastligger ten noorden Nieuweweg 11 1717 245 280v0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes verkoper Nieuweweg 11 1717 245 280v0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes verkoper Nieuweweg 11 1717 245 280v0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes verkoper Nieuweweg 11 1717 245 280v0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar koper huis en weefwinkel Nieuweweg 13 1763 255 222v0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar koper huis en weefwinkel Nieuweweg 13 1763 255 222v0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Nieuweweg 13 1763 255 222v0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Nieuweweg 13 1763 255 222v0
, verpachter grond Nieuweweg 13 1763 255 222v0
, naastligger ten oosten Nieuweweg 13 1763 255 222v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 13 1763 255 222v0
FINK, A. A. Vink naastligger ten westen Nieuweweg 13 1763 255 222v0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s. naastligger ten noorden Nieuweweg 13 1763 255 222v0
TALMA, SJOERD wijlen de heer Sjoerd Talma reversaalhouder Nieuweweg 13 1763 255 222v0
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever verkoper Nieuweweg 13 1763 255 222v0
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever verkoper Nieuweweg 13 1763 255 222v0
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever verkoper Nieuweweg 13 1763 255 222v0
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper Nieuweweg 13 1763 255 222v0
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper Nieuweweg 13 1763 255 222v0
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen bontwever koper huis en plaatske Nieuweweg 13 1734 248 328r0
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen bontwever koper huis en plaatske Nieuweweg 13 1734 248 328r0
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes koper Nieuweweg 13 1734 248 328r0
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes koper Nieuweweg 13 1734 248 328r0
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes koper Nieuweweg 13 1734 248 328r0
, verpachter grond Nieuweweg 13 1734 248 328r0
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten oosten Nieuweweg 13 1734 248 328r0
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten oosten Nieuweweg 13 1734 248 328r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 13 1734 248 328r0
OBBES, HOUKE Holke Obbes scheepstimmerman naastligger ten westen Nieuweweg 13 1734 248 328r0
OBBES, HOUKE Holke Obbes scheepstimmerman naastligger ten westen Nieuweweg 13 1734 248 328r0
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Nieuweweg 13 1734 248 328r0
STELLINGWERF, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Stellingwerf verkoper Nieuweweg 13 1734 248 328r0
STELLINGWERF, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Stellingwerf verkoper Nieuweweg 13 1734 248 328r0
FEMMES, KORNELIS wijlen Cornelis Femmes verkoper Nieuweweg 13 1734 248 328r0
FEMMES, KORNELIS wijlen Cornelis Femmes verkoper Nieuweweg 13 1734 248 328r0
FEMMES, KORNELIS wijlen Cornelis Femmes verkoper Nieuweweg 13 1734 248 328r0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. koper huis Nieuweweg 13 1710 245 121v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. koper huis Nieuweweg 13 1710 245 121v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. koper huis Nieuweweg 13 1710 245 121v0
, verpachter grond Nieuweweg 13 1710 245 121v0
MATTEUS, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Matijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 13 1710 245 121v0
MATTEUS, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Matijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 13 1710 245 121v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 13 1710 245 121v0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Nieuweweg 13 1710 245 121v0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Nieuweweg 13 1710 245 121v0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Nieuweweg 13 1710 245 121v0
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmaker naastligger ten noorden Nieuweweg 13 1710 245 121v0
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmaker naastligger ten noorden Nieuweweg 13 1710 245 121v0
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmaker naastligger ten noorden Nieuweweg 13 1710 245 121v0
LOURENS, JAN Jan Lourens , c.u. verkoper Nieuweweg 13 1710 245 121v0
LOURENS, JAN Jan Lourens , c.u. verkoper Nieuweweg 13 1710 245 121v0
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever koper woning en weefwinkel Nieuweweg 13 1761 255 78v0
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever koper woning en weefwinkel Nieuweweg 13 1761 255 78v0
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever koper woning en weefwinkel Nieuweweg 13 1761 255 78v0
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes koper Nieuweweg 13 1761 255 78v0
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes koper Nieuweweg 13 1761 255 78v0
, verpachter grond Nieuweweg 13 1761 255 78v0
, naastligger ten oosten Nieuweweg 13 1761 255 78v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 13 1761 255 78v0
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Nieuweweg 13 1761 255 78v0
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, c.soc. naastligger ten noorden Nieuweweg 13 1761 255 78v0
MATTEUS, FRANS Frans Mattijssen bontwever verkoper Nieuweweg 13 1761 255 78v0
MATTEUS, FRANS Frans Mattijssen bontwever verkoper Nieuweweg 13 1761 255 78v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. koper ledige plaats of ruimte Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. koper ledige plaats of ruimte Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. koper ledige plaats of ruimte Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
HINGST, EVERT Evert Hingst koopman naastligger ten oosten Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
OBBES, HOUKE Holke Obbes naastligger ten westen Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
OBBES, HOUKE Holke Obbes naastligger ten westen Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
BLOKMAKER, RINTJE KLASES de hof van de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmaker koopman naastligger ten noorden Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
BLOKMAKER, RINTJE KLASES de hof van de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmaker koopman naastligger ten noorden Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
BLOKMAKER, RINTJE KLASES de hof van de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmaker koopman naastligger ten noorden Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
BLOKMAKER, RINTJE KLASES de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmaker koopman verkoper Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
BLOKMAKER, RINTJE KLASES de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmaker koopman verkoper Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
BLOKMAKER, RINTJE KLASES de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmaker koopman verkoper Nieuweweg 13achter 1716 245 275v0
, koper huis Nieuweweg 13 1781 260 30r0
, verpachter grond Nieuweweg 13 1781 260 30r0
, naastligger ten oosten Nieuweweg 13 1781 260 30r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 13 1781 260 30r0
FABER, REIN het perceel onlangs gekocht van Rein H. Faber naastligger ten westen Nieuweweg 13 1781 260 30r0
SCHELTINGA, ALLERT het perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinga naastligger ten noorden Nieuweweg 13 1781 260 30r0
JOHANNES, AGE Age Johannes koopman verkoper Nieuweweg 13 1781 260 30r0
JOHANNES, AGE Age Johannes koopman verkoper Nieuweweg 13 1781 260 30r0
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen koper kamer Nieuweweg 15 1700 244 87v0
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen koper kamer Nieuweweg 15 1700 244 87v0
, verpachter grond Nieuweweg 15 1700 244 87v0
, KEIMPE de weduwe van wijlen Keimpe smid naastligger ten oosten Nieuweweg 15 1700 244 87v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 15 1700 244 87v0
JILLERTS, BAUKJE Baukjen Jilderts naastligger ten westen Nieuweweg 15 1700 244 87v0
JILLERTS, BAUKJE Baukjen Jilderts naastligger ten westen Nieuweweg 15 1700 244 87v0
HINGST, EVERT de hof van Ewert Hingst naastligger ten noorden Nieuweweg 15 1700 244 87v0
, verkoper Nieuweweg 15 1700 244 87v0
, koper woning Nieuweweg 15 1782 260 172v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Nieuweweg 15 1782 260 172v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Nieuweweg 15 1782 260 172v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Nieuweweg 15 1782 260 172v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 15 1782 260 172v0
, naastligger ten westen Nieuweweg 15 1782 260 172v0
TOLSMA, de weduwe van wijlen Tolsma naastligger ten noorden Nieuweweg 15 1782 260 172v0
, verkoper Nieuweweg 15 1782 260 172v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. bontwever koper 4/5 kamer Nieuweweg 17 1706 244 317v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. bontwever koper 4/5 kamer Nieuweweg 17 1706 244 317v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. bontwever eigenaar van 1/5 Nieuweweg 17 1706 244 317v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. bontwever eigenaar van 1/5 Nieuweweg 17 1706 244 317v0
, verpachter grond Nieuweweg 17 1706 244 317v0
JANS, BROER de stal van Broer Jansens naastligger ten oosten Nieuweweg 17 1706 244 317v0
JANS, BROER de stal van Broer Jansens naastligger ten oosten Nieuweweg 17 1706 244 317v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 17 1706 244 317v0
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen naastligger ten westen Nieuweweg 17 1706 244 317v0
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen naastligger ten westen Nieuweweg 17 1706 244 317v0
HINGST, EVERT de hof van Evert Hingst naastligger ten noorden Nieuweweg 17 1706 244 317v0
, verkoper van 2/5 Nieuweweg 17 1706 244 317v0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes , n.l. verkoper Nieuweweg 17 1706 244 317v0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes , n.l. verkoper Nieuweweg 17 1706 244 317v0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes , n.l. verkoper Nieuweweg 17 1706 244 317v0
KEIMPES, wijlen Sibbeltine Keimpes verkoper Nieuweweg 17 1706 244 317v0
KEIMPES, wijlen Sibbeltine Keimpes verkoper Nieuweweg 17 1706 244 317v0
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauw verkoper van 1/5 Nieuweweg 17 1706 244 317v0
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauw verkoper van 1/5 Nieuweweg 17 1706 244 317v0
, koper woning Nieuweweg 17 1782 260 173v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks huurder Nieuweweg 17 1782 260 173v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks huurder Nieuweweg 17 1782 260 173v0
TOLSMA, het zomerhuis van de weduwe van wijlen Tolsma naastligger ten oosten Nieuweweg 17 1782 260 173v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 17 1782 260 173v0
, naastligger ten westen Nieuweweg 17 1782 260 173v0
TOLSMA, het zomerhuis van de weduwe van wijlen Tolsma naastligger ten noorden Nieuweweg 17 1782 260 173v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Nieuweweg 17 1782 260 173v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Nieuweweg 17 1782 260 173v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Nieuweweg 17 1782 260 173v0
RITSKES, FETJE Fetje Ritskes verkoper Nieuweweg 17 1782 260 173v0
RITSKES, FETJE Fetje Ritskes verkoper Nieuweweg 17 1782 260 173v0
DOORN, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Doorn metselaar koper kamer en loods en bak Nieuweweg 17 1730 247 333r0
DOORN, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Doorn metselaar koper kamer en loods en bak Nieuweweg 17 1730 247 333r0
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes koper Nieuweweg 17 1730 247 333r0
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes koper Nieuweweg 17 1730 247 333r0
, verpachter grond Nieuweweg 17 1730 247 333r0
HINGST, EVERT de tuin van de weduwe Evert Hingst naastligger ten oosten Nieuweweg 17 1730 247 333r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 17 1730 247 333r0
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten westen Nieuweweg 17 1730 247 333r0
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten westen Nieuweweg 17 1730 247 333r0
HINGST, EVERT de tuin van de weduwe van wijlen Evert Hingst naastligger ten noorden Nieuweweg 17 1730 247 333r0
JANS, JAN Jan Jansen damastverver verkoper van 1/2 Nieuweweg 17 1730 247 333r0
JANS, JAN Jan Jansen damastverver verkoper van 1/2 Nieuweweg 17 1730 247 333r0
, verkoper q.q. Nieuweweg 17 1730 247 333r0
ANDRIES, ANDRIES Andrys Andrys verkoper van 1/2 Nieuweweg 17 1730 247 333r0
ANDRIES, ANDRIES Andrys Andrys verkoper van 1/2 Nieuweweg 17 1730 247 333r0
ANDRIES, ANDRIES Andrys Andrys verkoper van 1/2 Nieuweweg 17 1730 247 333r0
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstra koper hof met bomen, planten en belvedere Nieuweweg 19 1676 240 245v0
SJOERDS, AALTJE Aeltie Sjoerdts koper Nieuweweg 19 1676 240 245v0
SJOERDS, AALTJE Aeltie Sjoerdts koper Nieuweweg 19 1676 240 245v0
, verpachter grond Nieuweweg 19 1676 240 245v0
BEIMA, WIETSE het achterhuis en hof van Wytso Beyma, c.u. kapitein naastligger ten oosten Nieuweweg 19 1676 240 245v0
BOUWES, KEIMPE de kamer van Keympe Bouwes naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
BOUWES, KEIMPE de kamer van Keympe Bouwes naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
BOUWES, KEIMPE de kamer van Keympe Bouwes naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
WIEPKES, FOKKE de kamer van Focke Wypkes , e.a. naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
WIEPKES, FOKKE de kamer van Focke Wypkes , e.a. naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
MICHIELS, HENDRIK de hof van de weduwe van wijlen Hendrick Michiels naastligger ten westen Nieuweweg 19 1676 240 245v0
MICHIELS, HENDRIK de hof van de weduwe van wijlen Hendrick Michiels naastligger ten westen Nieuweweg 19 1676 240 245v0
KLASES, de woning van Wypk Clases naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
KLASES, de woning van Wypk Clases naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
KLASES, de woning van Wypk Clases naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
BEIMA, WIETSE Wytso Beyma, c.u. kapitein verkoper Nieuweweg 19 1676 240 245v0
BEIMA, WIETSE Wytze Beyma kapitein Admiraliteit in Friesland koper door niaar twee ledige huisplaatsen of houtstek met een hof etc. Nieuweweg 19 1675 240 175v0
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman mr. scheepstimmerman geniaarde koper Nieuweweg 19 1675 240 175v0
, verpachter grond Nieuweweg 19 1675 240 175v0
BEIMA, het huis en hof van Wytzo Beymae kapitein naastligger ten oosten Nieuweweg 19 1675 240 175v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1675 240 175v0
MICHIELS, HENDRIK de hof van de weduwe van wijlen Hendrick Michiels naastligger ten westen Nieuweweg 19 1675 240 175v0
MICHIELS, HENDRIK de hof van de weduwe van wijlen Hendrick Michiels naastligger ten westen Nieuweweg 19 1675 240 175v0
, naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1675 240 175v0
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris verkoper Nieuweweg 19 1675 240 175v0
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerseel, c.u. mr. boekdrukker koper tuin Nieuweweg 19 1689 242 280r0
, verpachter grond Nieuweweg 19 1689 242 280r0
, GERRIT huis en tuin van Gerrit Midachten naastligger ten oosten Nieuweweg 19 1689 242 280r0
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , c.soc. naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1689 242 280r0
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , c.soc. naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1689 242 280r0
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , c.soc. naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1689 242 280r0
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Nieuweweg 19 1689 242 280r0
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Nieuweweg 19 1689 242 280r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Seestra naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1689 242 280r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Seestra naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1689 242 280r0
, ALBERT Albert Nauoogh naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1689 242 280r0
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit verkoper Nieuweweg 19 1689 242 280r0
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra verkoper Nieuweweg 19 1689 242 280r0
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegontje Sanstra verkoper Nieuweweg 19 1689 242 280r0
SJOERDS, AALTJE wijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhoff erflater Nieuweweg 19 1689 242 280r0
SJOERDS, AALTJE wijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhoff erflater Nieuweweg 19 1689 242 280r0
, koper tuin en zomerhuis Nieuweweg 19 1782 260 174v0
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis huurder Nieuweweg 19 1782 260 174v0
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis huurder Nieuweweg 19 1782 260 174v0
PLETTENBERG, de heer van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1782 260 174v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1782 260 174v0
, naastligger ten westen Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Nieuweweg 19 1782 260 174v0
DROST, de weduwe van wijlen Drost, c.s. naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1782 260 174v0
SYVERDA, het koolstek van de erfgenamen van wijlen dr. Siverda naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1782 260 174v0
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuik verkoper Nieuweweg 19 1782 260 174v0
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuik verkoper Nieuweweg 19 1782 260 174v0
TOLSMA, SIERK wijlen Sierk Tolsma verkoper Nieuweweg 19 1782 260 174v0
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuik koper hof en zomerhuis Nieuweweg 19 1765 256 91v0
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuik koper hof en zomerhuis Nieuweweg 19 1765 256 91v0
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma koopman koper Nieuweweg 19 1765 256 91v0
, verpachter grond Nieuweweg 19 1765 256 91v0
PLETTENBERG, H. jkr. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweweg 19 1765 256 91v0
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten oosten Nieuweweg 19 1765 256 91v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1765 256 91v0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Nieuweweg 19 1765 256 91v0
SYVERDA, het koolstek van dr. Siverda naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1765 256 91v0
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik verkoper Nieuweweg 19 1765 256 91v0
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik verkoper Nieuweweg 19 1765 256 91v0
HANEKUIK, DOUWE HIELKES wijlen Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Nieuweweg 19 1765 256 91v0
HANEKUIK, DOUWE HIELKES wijlen Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Nieuweweg 19 1765 256 91v0
, EVERT Eevert Hinghst koopman koper tuin met bomen, struiken, etc.met belvedere voorzien van zitplaatsen met uitzicht zeewaarts en elders Nieuweweg 19 1693 243 33v0
, verpachter grond Nieuweweg 19 1693 243 33v0
STANSIUS, Stansius equipagemeester naastligger ten oosten Nieuweweg 19 1693 243 33v0
BOUWES, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Buwes , c.s. naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1693 243 33v0
BOUWES, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Buwes , c.s. naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1693 243 33v0
BOUWES, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Buwes , c.s. naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1693 243 33v0
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman naastligger ten westen Nieuweweg 19 1693 243 33v0
ZEESTRA, het houtstek van vroedsman Zeestra, c.s. naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1693 243 33v0
IMMERZEEL, HUBERT burgemeester Hubertus van Immerseel verkoper Nieuweweg 19 1693 243 33v0
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koopman koper huis Nieuweweg 21 1763 256 8r0
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks huurder Nieuweweg 21 1763 256 8r0
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks huurder Nieuweweg 21 1763 256 8r0
SIEMENS, FOPPE Foppe Symons naastligger ten oosten Nieuweweg 21 1763 256 8r0
SIEMENS, FOPPE Foppe Symons naastligger ten oosten Nieuweweg 21 1763 256 8r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 21 1763 256 8r0
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik naastligger ten westen Nieuweweg 21 1763 256 8r0
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik naastligger ten noorden Nieuweweg 21 1763 256 8r0
, verkoper Nieuweweg 21 1763 256 8r0
, koper woning Nieuweweg 21 1782 260 175v0
HEILIGER, PIETER Piet Heiliger huurder Nieuweweg 21 1782 260 175v0
PLETTENBERG, de heer van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweweg 21 1782 260 175v0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 21 1782 260 175v0
TOLSMA, de weduwe van wijlen Tolsma naastligger ten westen Nieuweweg 21 1782 260 175v0
TOLSMA, de weduwe van wijlen Tolsma naastligger ten noorden Nieuweweg 21 1782 260 175v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker verkoper Nieuweweg 21 1782 260 175v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker verkoper Nieuweweg 21 1782 260 175v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker verkoper Nieuweweg 21 1782 260 175v0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst verkoper Nieuweweg 21 1782 260 175v0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst verkoper Nieuweweg 21 1782 260 175v0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Syberens Hingst koopman koper huis Nieuweweg 21 1765 256 93r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Syberens Hingst koopman koper huis Nieuweweg 21 1765 256 93r0
SIEBRENS, JOCHEM Jogchem Sybrens , c.u. huurder (p.j.) Nieuweweg 21 1765 256 93r0
SIEBRENS, JOCHEM Jogchem Sybrens , c.u. huurder (p.j.) Nieuweweg 21 1765 256 93r0
SIEMENS, FOPPE Foppe Symons naastligger ten oosten Nieuweweg 21 1765 256 93r0
SIEMENS, FOPPE Foppe Symons naastligger ten oosten Nieuweweg 21 1765 256 93r0
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 21 1765 256 93r0
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES het zomerhuis van Geertje Wybes Hanekuik naastligger ten westen Nieuweweg 21 1765 256 93r0
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES het zomerhuis van Geertje Wybes Hanekuik naastligger ten westen Nieuweweg 21 1765 256 93r0
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES het zomerhuis van Geertje Wybes Hanekuik naastligger ten noorden Nieuweweg 21 1765 256 93r0
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES het zomerhuis van Geertje Wybes Hanekuik naastligger ten noorden Nieuweweg 21 1765 256 93r0
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik verkoper Nieuweweg 21 1765 256 93r0
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik verkoper Nieuweweg 21 1765 256 93r0
HANEKUIK, DOUWE HIELKES wijlen Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Nieuweweg 21 1765 256 93r0
HANEKUIK, DOUWE HIELKES wijlen Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Nieuweweg 21 1765 256 93r0
LIEUWES, SJOERD Siuerd Lieuwes koper kamer, in zekere keet en de andere kamer beklemt Nieuwstraat 1628 232 67v0
LIEUWES, SJOERD Siuerd Lieuwes koper kamer, in zekere keet en de andere kamer beklemt Nieuwstraat 1628 232 67v0
, floreenrente ([staat: 1/5 van een floreen]) Nieuwstraat 1628 232 67v0
, N. N. naastligger ten oosten Nieuwstraat 1628 232 67v0
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1628 232 67v0
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1628 232 67v0
, N. N. naastligger ten westen Nieuwstraat 1628 232 67v0
IJSBRANDS, GRIETJE Griet Isbrants naastligger ten noorden Nieuwstraat 1628 232 67v0
IJSBRANDS, GRIETJE Griet Isbrants naastligger ten noorden Nieuwstraat 1628 232 67v0
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters verkoper Nieuwstraat 1628 232 67v0
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters verkoper Nieuwstraat 1628 232 67v0
HANSES, KLAAS Claas Hansen kofschipper koper huis en steede Nieuwstraat 1778 259 113r0
HANSES, KLAAS Claas Hansen kofschipper koper huis en steede Nieuwstraat 1778 259 113r0
, N. N. huurder Nieuwstraat 1778 259 113r0
, HENDRIK Hendrik timmerman naastligger ten oosten Nieuwstraat 1778 259 113r0
, HENDRIK Hendrik timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1778 259 113r0
, HENDRIK Hendrik timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 1778 259 113r0
, naastligger ten noorden Nieuwstraat 1778 259 113r0
JOHANNES, PIER Pier Johannes verkoper q.q. Nieuwstraat 1778 259 113r0
JOHANNES, PIER Pier Johannes verkoper q.q. Nieuwstraat 1778 259 113r0
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat 1778 259 113r0
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat 1778 259 113r0
SJOERDS, JOHANNES wijlen Johannes Sjoerds verkoper Nieuwstraat 1778 259 113r0
SJOERDS, JOHANNES wijlen Johannes Sjoerds verkoper Nieuwstraat 1778 259 113r0
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 42v0
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 42v0
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 42v0
, N. N. naastligger ten oosten Nieuwstraat OZ 1648 236 42v0
, N. N. naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1648 236 42v0
, naastligger ten westen Nieuwstraat OZ 1648 236 42v0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1648 236 42v0
, verkoper Nieuwstraat OZ 1648 236 42v0
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues koper twee kamers aan elkaar Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues koper twee kamers aan elkaar Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
HENDRIKS, FROUKJE Frouk Hendriks koper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
HENDRIKS, FROUKJE Frouk Hendriks koper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar verpachter grond Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar verpachter grond Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar verpachter grond Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
, naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
RUURDS, Pieter Ruierts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
RUURDS, Pieter Ruierts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. stadsmetselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. stadsmetselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. stadsmetselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
VALKEN, KLAAS JANS Claes Jansen Valken koper twee kamers Nieuwstraat 1674 240 142v0
VALKEN, KLAAS JANS Claes Jansen Valken koper twee kamers Nieuwstraat 1674 240 142v0
, naastligger ten oosten Nieuwstraat 1674 240 142v0
STEENSMA, Steensma naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1674 240 142v0
, N. N. naastligger ten westen Nieuwstraat 1674 240 142v0
, N. N. naastligger ten noorden Nieuwstraat 1674 240 142v0
FRIESES, JARICH de weduwe van wijlen Jarich Frieses verkoper Nieuwstraat 1674 240 142v0
FRIESES, JARICH de weduwe van wijlen Jarich Frieses verkoper Nieuwstraat 1674 240 142v0
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. koper kamer Nieuwstraat WZ 1713 245 198v0
, naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1713 245 198v0
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1713 245 198v0
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1713 245 198v0
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1713 245 198v0
, verkoper Nieuwstraat WZ 1713 245 198v0
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopman koper woning Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopman koper woning Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopman koper woning Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
, naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
GERRITS, HUGO Huyge Gerryts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
GERRITS, HUGO Huyge Gerryts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
GABES, JOUKE wijlen Jouke Gabbes verkoper Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
GABES, JOUKE wijlen Jouke Gabbes verkoper Nieuwstraat WZ 1766 256 224v0
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peen timmerman koper huis Nieuwstraat WZ 1785 261 297r0
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peen timmerman koper huis Nieuwstraat WZ 1785 261 297r0
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peen timmerman koper huis Nieuwstraat WZ 1785 261 297r0
DOUWES, GABE Gabbe Douwes huurder Nieuwstraat WZ 1785 261 297r0
DOUWES, GABE Gabbe Douwes huurder Nieuwstraat WZ 1785 261 297r0
DOUWES, GABE Gabbe Douwes huurder Nieuwstraat WZ 1785 261 297r0
, naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1785 261 297r0
GERRITS, HUGO de erfgenamen van wijlen Hugo Gerryts naastligger ten zuiden