Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
TEEKES, HEIN vrijgezel Heyn Taekes koper wagenhuis Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v0
TEEKES, HEIN vrijgezel Heyn Taekes koper wagenhuis Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v0
BUISKE, KLAAS de kamer van Claes Buyske naastligger ten oosten Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v0
DOUWES, HART Heert Douwes mr. kleermaker verkoper Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v0
DOUWES, HART Heert Douwes mr. kleermaker verkoper Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v0
DOUWES, HART Heert Douwes mr. kleermaker verkoper Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v0
GROEN, JOHANNES JANS Johannes Jans Groen koper huis Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
GROEN, JOHANNES JANS Johannes Jans Groen koper huis Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
DREYER, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Dreier naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johannes metselaar verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johannes metselaar verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes arbeider verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes arbeider verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes huistimmerman verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes huistimmerman verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
JOHANNES, SWAANTJE Swaantje Johannes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
JOHANNES, SWAANTJE Swaantje Johannes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
GERRITS, GEERT Geert Gerryts verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
GERRITS, GEERT Geert Gerryts verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 63v0
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems koper woning Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems koper woning Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
WILLEMS, AALTJE Aeltje Willems koper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
WILLEMS, AALTJE Aeltje Willems koper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaar verkoper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaar verkoper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaar verkoper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v0
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
JELLES, GABE wijlen Gabbe Jelles koper Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
JELLES, GABE wijlen Gabbe Jelles koper Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
HARMENS, PIEKE Pieke Harmens naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
HARMENS, PIEKE Pieke Harmens naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
SPEK, HENDRIK Hendrick Speck naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
BLINDEMAN, IENSE PIETERS Jens Pieters Blindeman verkoper Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
BLINDEMAN, IENSE PIETERS Jens Pieters Blindeman verkoper Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
SIKKES, DOETJE Doedke Syckes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
SIKKES, DOETJE Doedke Syckes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1615 229 283v0
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes koper door niaar woning Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes koper door niaar woning Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes koper door niaar woning Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltema koper door niaar Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholt bontwever geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamp huurder (p.w.) Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamp huurder (p.w.) Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamp huurder (p.w.) Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Scheltema naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
, tapperij van de brouwer naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van wijlen Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van wijlen Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
, JAN Jan Teuteling bontwever verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling erflater Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling erflater Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes koper door niaar huis Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes koper door niaar huis Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters linnenwever koper door niaar Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters linnenwever koper door niaar Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
BANIERS, STOFFEL Stoffel Beniers verpachter grond Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
BANIERS, STOFFEL Stoffel Beniers verpachter grond Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
BANIERS, STOFFEL Stoffel Beniers verpachter grond Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
, AAFKE Aeff geniaarde koper Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
, GERRIT wijlen Gerrit muller geniaarde koper Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
BAUKES, DOUWE Douue Bauckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
BAUKES, DOUWE Douue Bauckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
BAUKES, DOUWE Douue Bauckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
JANS, PIETER Pyter Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
JANS, PIETER Pyter Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
JAKOBS, JISSELTJE Jessel Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
JAKOBS, JISSELTJE Jessel Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 68v0
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
, EELKJE hetsterfhuis van Eelck turfmeetster naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
, JAN wijlen Jan schaarslijper naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
, EELKJE hetsterfhuis van Eelck turfmeetster naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
, JAN wijlen Jan schaarslijper naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
FONTEIN, GIJSBERT Gijsbert Fontein verkoper Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamer Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamer Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
SJOERDS, GREULT de erfgenamen van wijlen Graelt Sioertsen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
SJOERDS, GREULT de erfgenamen van wijlen Graelt Sioertsen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
JANS, WOPKJE Wopck Jans verkoper Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
JANS, WOPKJE Wopck Jans verkoper Ooievaarsteeg 1648 236 52v0
JANS, EELKE Eelck Jans koper 1/2 huis Ooievaarsteeg 1668 239 144r0
JANS, EELKE Eelck Jans koper 1/2 huis Ooievaarsteeg 1668 239 144r0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1668 239 144r0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1668 239 144r0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1668 239 144r0
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1668 239 144r0
SJOERDS, IESKJE Jisck Sioerdts verkoper Ooievaarsteeg 1668 239 144r0
SJOERDS, IESKJE Jisck Sioerdts verkoper Ooievaarsteeg 1668 239 144r0
BOUWES, AUKE Auke Bouwes , gehuwd koper woning en weefwinkel Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
BOUWES, AUKE Auke Bouwes , gehuwd koper woning en weefwinkel Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
BOUWES, AUKE Auke Bouwes , gehuwd koper woning en weefwinkel Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
JANS, BINTJE Binke Jans koper Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
JANS, BINTJE Binke Jans koper Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
LOOTS, JAN Jan Loots naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
STIJL, S. S. Stijl naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
ANDREAE, G. wijlen G. Andrae verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries koper Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries koper Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries koper Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verpachter grond Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verpachter grond Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andryes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andryes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andryes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 82v0
, N. N. koper provisioneel kamer en plaatsje Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
SIEDSES, THOMAS de erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
SIEDSES, THOMAS de erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
SIEDSES, SALVES Salvus Sydses verkoper Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
SIEDSES, SALVES Salvus Sydses verkoper Ooievaarsteeg 1657 237 257v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmaker koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmaker koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
HOITINGA, de heer Hoitinga verkoper Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
VALK, JURJEN de heer Jurien Valck verkoper Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v0
TEUNIS, KLAAS Claes Tuenis , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
TEUNIS, KLAAS Claes Tuenis , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
, EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
, JAN wijlen Jan schaarslijper naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
, EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
, JAN wijlen Jan schaarslijper naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts gortmaker verkoper Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts gortmaker verkoper Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
JANS, OEPKE Oepke Jans koper kamer ([staat: 111 tonnen gedestileerd watersdrank t.w.v. 22-00-00 gg]) Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v0
JANS, OEPKE Oepke Jans koper kamer ([staat: 111 tonnen gedestileerd watersdrank t.w.v. 22-00-00 gg]) Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v0
JORIS, JAN Jan Joris naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v0
JORIS, JAN Jan Joris naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v0
JORIS, JAN Jan Joris naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v0
JORIS, JAN Jan Joris naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v0
, KORNELIS Cornelis schoenlapper naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v0
WIT, WILLEM Willem de Witt mr. glasmaker verkoper Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v0
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
VALKENBURG, burgerhopman Valckenburgh naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
, verkoper Ooievaarsteeg WZ 1679 241 32r0
EKEMA, HENDRIKJE Hendrikje Ecama koper huis Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v0
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort koper Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v0
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes huurder (p.j.) Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v0
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes huurder (p.j.) Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v0
OLTHOF, EGBERT Eybert Olthoff naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v0
EKEMA, DIRK Dirk Ecama verkoper Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v0
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes linnenwever koper twee kamers aan elkaar Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes linnenwever koper twee kamers aan elkaar Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
JAKOBS, JISSELTJE Jissel Jacobs koper Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
JAKOBS, JISSELTJE Jissel Jacobs koper Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
, N. N. verpachter grond Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
MARTENS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douue Martens naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
MARTENS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douue Martens naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
HARMENS, SARA Sara Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
HARMENS, SARA Sara Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , c.u. verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , c.u. verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v0
JANS, WIEBE Wybe Jansen mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
JANS, WIEBE Wybe Jansen mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
ANNES, JAN Jan Annes huurder Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
ANNES, JAN Jan Annes huurder Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
ANNES, JAN Jan Annes huurder Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
LEISTRA, PIETER Pieter Leystra naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
JOCHEMS, KOENRAAD Koene Jochums schuitschipper verkoper Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
JOCHEMS, KOENRAAD Koene Jochums schuitschipper verkoper Ooievaarsteeg 1784 261 159r0
JOUKES, TJEBBE Tiebbe Jouckes , c.u. schipper koper huis, loods en kamer daarachter Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
JOUKES, TJEBBE Tiebbe Jouckes , c.u. schipper koper huis, loods en kamer daarachter Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
, Manne smid naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
JANS, DOUWE Douwe Jans kleinreder naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
JANS, DOUWE Douwe Jans kleinreder naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes , c.u. verkoper Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes , c.u. verkoper Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes , c.u. verkoper Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis koper 9/12 huis Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis koper 9/12 huis Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis koper 9/12 huis Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
MENALDA, vroedsman Menalda naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis mr. kleermaker verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis mr. kleermaker verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis mr. kleermaker verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot koopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizen verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot koopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizen verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r0
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmerman koper huis Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmerman koper huis Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmerman koper huis Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks huurder Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks huurder Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
JANS, FOEKE Foeke Jans naastligger ten oosten Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
JANS, FOEKE Foeke Jans naastligger ten oosten Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
IEPKES, LIEUWE oud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
IEPKES, LIEUWE oud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
IEPKES, LIEUWE oud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v0
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwarden koper door niaar kamer met loods Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwarden koper door niaar kamer met loods Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s. geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s. geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s. geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
JANS, WILLEM Willem Jansen kuiper verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
JANS, WILLEM Willem Jansen kuiper verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
PIETERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pieters bakker verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
PIETERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pieters bakker verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v0
EKEMA, DIRK Dirk Ekama koper huis Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
, N. N. huurder Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
HEMMES, JOHANNES Johannes Hemmes naastligger ten westen Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
HEMMES, JOHANNES Johannes Hemmes naastligger ten westen Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Scheltema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
PIETERS, JOHANNES wijlen Johan Pyters verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
PIETERS, JOHANNES wijlen Johan Pyters verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v0
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
MINSES, HENDRIK Hendrick Meynses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
MINSES, HENDRIK Hendrick Meynses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
HENDRIKS, SIEMEN Symen Hendricx naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
HENDRIKS, SIEMEN Symen Hendricx naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
HARMENS, GEERT Geert Harmens verkoper Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
HARMENS, GEERT Geert Harmens verkoper Ooievaarsteeg 1653 236 244v0
KLASES, ARJEN Arjen Clasen mr. schoenmaker koper woning Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
KLASES, ARJEN Arjen Clasen mr. schoenmaker koper woning Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
KLASES, ARJEN Arjen Clasen mr. schoenmaker koper woning Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
JANS, KLAASKE Claeske Jans koper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
JANS, KLAASKE Claeske Jans koper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
FRANSES, HARMEN Harmanus Fransen mr. damastwever verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
FRANSES, HARMEN Harmanus Fransen mr. damastwever verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
FRANSES, HARMEN Harmanus Fransen mr. damastwever verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper 1/2 huis Ooievaarsteeg 1782 260 280v0
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 1782 260 280v0
, naastligger Ooievaarsteeg 1782 260 280v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1782 260 280v0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1782 260 280v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1782 260 280v0
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1782 260 280v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Ooievaarsteeg 1782 260 280v0
SIEDSES, THOMAS Tomas Siedses koper kamer met plaatsje Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
SIEDSES, THOMAS Tomas Siedses koper kamer met plaatsje Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
SIEDSES, SALVES Salvus Siedses koper Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
SIEDSES, SALVES Salvus Siedses koper Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
HOITINGA, FRANS Frans van Hoitinga secretaris van de heren directeuren verkoper Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Valck verkoper Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Valck verkoper Ooievaarsteeg 1656 237 82v0
PIET, SIEMEN TEUNIS burgervaandrig Symon Thoenis van der Piet koper kamer Ooievaarsteeg 1636 234 11v0
PIET, SIEMEN TEUNIS burgervaandrig Symon Thoenis van der Piet koper kamer Ooievaarsteeg 1636 234 11v0
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Ooievaarsteeg 1636 234 11v0
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Ooievaarsteeg 1636 234 11v0
ANDRIES, TIEMEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1636 234 11v0
ANDRIES, TIEMEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1636 234 11v0
ANDRIES, TIEMEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1636 234 11v0
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1636 234 11v0
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1636 234 11v0
, KLAAS Claes Garstenborgh korporaal onder kapitein Jan Gerckes Hoptilla verkoper Ooievaarsteeg 1636 234 11v0
DOUWES, TJEERD Tiaerdt Douwes , c.u. koper huis en loods met een klein loodsje daarachter Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
DOUWES, TJEERD Tiaerdt Douwes , c.u. koper huis en loods met een klein loodsje daarachter Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
DOUWES, TJEERD Tiaerdt Douwes , c.u. koper huis en loods met een klein loodsje daarachter Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
, N. N. huurder voor 10 jaren Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
, naastligger Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
, naastligger Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
, plaats naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
HENDRIKS, TIJS wijlen Tijs Hendrix verkoper Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
HENDRIKS, TIJS wijlen Tijs Hendrix verkoper Ooievaarsteeg WZ 1645 235 163r0
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken (p.j.) Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken (p.j.) Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken (p.j.) Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
JANS, JAN wijlen Jan Janzen huurder keuken Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
JANS, JAN wijlen Jan Janzen huurder keuken Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
HINNES, LOLKE Lolke Hennings scheepstimmerman verkoper Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
HINNES, LOLKE Lolke Hennings scheepstimmerman verkoper Ooievaarsteeg 1769 257 142r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pyters , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pyters , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
, EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
, JAN wijlen Jan schaarslijper naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
, EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
, JAN wijlen Jan schaarslijper naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis kooltjer verkoper Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis kooltjer verkoper Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx metselaar koper huis Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx metselaar koper huis Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx metselaar koper huis Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
BOTERWEG, FREERK ds. Fredericus Botterwegh verkoper q.q. Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
DOEDES, RINSKE Rinske Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
DOEDES, RINSKE Rinske Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
DOEDES, RINSKE Rinske Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
DOEDES, FEIKE Feyke Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
DOEDES, FEIKE Feyke Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
DOEDES, FEIKE Feyke Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
FOLKERTS, wijlen Berber Folkerts erflater Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
FOLKERTS, wijlen Berber Folkerts erflater Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
FOLKERTS, wijlen Berber Folkerts erflater Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v0
REINS, DOUWE Douwe Reyns mr. bakker koper stalling Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
REINS, DOUWE Douwe Reyns mr. bakker koper stalling Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
GONGGRIJP, JOOST Joost Rynjae Gongrijp mr. bakker koper Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
, N. N. afkoop putgebruik Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes stoeldraaier naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes stoeldraaier naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
FRANSES, HARMEN de verkoper Harmanis Fransen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
FRANSES, HARMEN de verkoper Harmanis Fransen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
FRANSES, HARMEN de verkoper Harmanis Fransen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
FRANSES, HARMEN Harmanis Fransen verkoper Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
FRANSES, HARMEN Harmanis Fransen verkoper Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
FRANSES, HARMEN Harmanis Fransen verkoper Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r0
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta strandmeester koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
PAULUS, DANIEL de weduwe van wijlen Daniel Poulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
PAULUS, DANIEL de weduwe van wijlen Daniel Poulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
LOUWS, ALBERT Albert Louws naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
LOUWS, ALBERT Albert Louws naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
JANS, JANKE Janke Jans verkoper Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
JANS, JANKE Janke Jans verkoper Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
FOPPES, DOEDE Doede Foppes verkoper Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
FOPPES, DOEDE Doede Foppes verkoper Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
FOPPES, DOEDE Doede Foppes verkoper Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jans Braam verkoper Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jans Braam verkoper Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
BRAAM, JAN JURJENS wijlen Jan Jurjens Braam erflater Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
BRAAM, JAN JURJENS wijlen Jan Jurjens Braam erflater Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r0
POST, EELKE Eelke van der Post kastelein koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
ABRAHAMI, JOHANNES ADAMS Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
ABRAHAMI, JOHANNES ADAMS Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
ABRAHAMI, JOHANNES ADAMS Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs , minderjarig verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs , minderjarig verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , minderjarige verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , minderjarige verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
BROUWER, JAKOB S. wijlen Jacob S. Brouwer, gehuwd melktapper erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
BROUWER, JAKOB S. wijlen Jacob S. Brouwer, gehuwd melktapper erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
JOHANNES, SJOUKJE wijlen Sjoukje Johannes Westerwijk, moeder erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
JOHANNES, SJOUKJE wijlen Sjoukje Johannes Westerwijk, moeder erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
BROUWER, JOHANNES S. Johannes S. Brouwer, minderjarig kind verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
BROUWER, JOHANNES S. Johannes S. Brouwer, minderjarig kind verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
HIELKES, ABE huisman Abe Hylkes koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
HIELKES, ABE huisman Abe Hylkes koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker huurder Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker huurder Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker huurder Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
PAULUS, DANIEL de weduwe van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
PAULUS, DANIEL de weduwe van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosscha, voor haar kinderen verkoper Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
NAUTA, M. wijlen burgervaandrig M. Nauta strandmeester verkoper Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huis Ooievaarsteeg 6 1670 240 13av0
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huis Ooievaarsteeg 6 1670 240 13av0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1670 240 13av0
KEIMPES, ARJEN Arjen Keimpes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1670 240 13av0
KEIMPES, ARJEN Arjen Keimpes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1670 240 13av0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1670 240 13av0
, het huis van naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1670 240 13av0
, JAN Jan Groenheide naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1670 240 13av0
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Riensk Teeckes verkoper Ooievaarsteeg 6 1670 240 13av0
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Riensk Teeckes verkoper Ooievaarsteeg 6 1670 240 13av0
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijx , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 6 1641 234 134v0
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijx , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 6 1641 234 134v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 6 1641 234 134v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1641 234 134v0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1641 234 134v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1641 234 134v0
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1641 234 134v0
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1641 234 134v0
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen , c.u. verkoper Ooievaarsteeg 6 1641 234 134v0
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen , c.u. verkoper Ooievaarsteeg 6 1641 234 134v0
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 6 1650 236 102r0
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 6 1650 236 102r0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 6 1650 236 102r0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1650 236 102r0
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1650 236 102r0
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1650 236 102r0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1650 236 102r0
, JAN Jan Groenheyde naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1650 236 102r0
, WILLEM Willem Lodewijckx verkoper Ooievaarsteeg 6 1650 236 102r0
JURJENS, JAN Jan Jurjens pikeur koper stal of wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
JURJENS, JAN Jan Jurjens pikeur koper stal of wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds koper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds koper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
, een wevers woning naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
DOUWES, DOUWTJE meerderjarige vrijster Doutjen Douwes verkoper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
DOUWES, DOUWTJE meerderjarige vrijster Doutjen Douwes verkoper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
DOUWES, DOUWTJE meerderjarige vrijster Doutjen Douwes verkoper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker verkoper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker verkoper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v0
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwer koemelker en wagenaar koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwer koemelker en wagenaar koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
JANS, PIER Pier Jans wagenaar huurder Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
JANS, PIER Pier Jans wagenaar huurder Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
JANS, POTTE Potte Jans , n.u. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
JANS, POTTE Potte Jans , n.u. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboer koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboer koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
JAKOBS, MAAIKE de minderjarige kinderen van zijn dochter Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
JAKOBS, MAAIKE de minderjarige kinderen van zijn dochter Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
HIELKES, ABE wijlen Abe Hylkes verkoper Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
HIELKES, ABE wijlen Abe Hylkes verkoper Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens mr. timmerman koper door niaar huis waarin apart bewoonde twee kamers Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens mr. timmerman koper door niaar huis waarin apart bewoonde twee kamers Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens mr. timmerman koper door niaar huis waarin apart bewoonde twee kamers Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
, PIETER Pytter Farrijn opperman geniaarde koper Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
WIEGERS, JAN Jan Wygers huurder Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
WIEGERS, JAN Jan Wygers huurder Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmerman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmerman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmerman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
JANS, SIEBE Sybe Jans metselaar naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
JANS, SIEBE Sybe Jans metselaar naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
GEERTS, SJOERD Sioerdt Gertsen molenmaker naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
GEERTS, SJOERD Sioerdt Gertsen molenmaker naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
DIRKS, JOOST Joost Dirx kuiper verkoper Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
DIRKS, JOOST Joost Dirx kuiper verkoper Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
DIRKS, JOOST Joost Dirx kuiper verkoper Ooievaarsteeg 6 1684 242 20r0
SIETSES, HINNE Henne Sytses koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r0
SIETSES, HINNE Henne Sytses koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r0
BEER, BAUKE Bauke de Beer, curator verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r0
BOLHUIS, ABEL Abel Bolhuis, curatoren verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r0
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schuitschipper koper huis en tuintje Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schuitschipper koper huis en tuintje Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schuitschipper koper huis en tuintje Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
JANS, POTTE Potte Jans oud schipper verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
JANS, POTTE Potte Jans oud schipper verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva erflater Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva erflater Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v0
KEIMPES, ARJEN Arjaan Keympes koper huis met een vrije steeg Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
KEIMPES, ARJEN Arjaan Keympes koper huis met een vrije steeg Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijcks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijcks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
HESSELS, LOLKJE Lolck Hessels verkoper Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
HESSELS, LOLKJE Lolck Hessels verkoper Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
GERRITS, ARJEN Arjaen Gerryts molenaar verkoper Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
GERRITS, ARJEN Arjaen Gerryts molenaar verkoper Ooievaarsteeg 8 1644 235 109v0
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus ijzersmid koper huis in twee delen bewoond Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus ijzersmid koper huis in twee delen bewoond Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens ijzersmid koper Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens ijzersmid koper Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
, JAN Jan Fockjes huurder deel (p.j.) Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
, DIRK Dirk huurder deel Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
JANS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
JANS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
LANSING, HENDRIK Henricus Lansing koopman verkoper Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r0
BEVA, PAULUS Paulus Beva mr. pruikenmaker koper 1/2 huis en smederij Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
TEUNIS, ARENDJE de erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
TEUNIS, ARENDJE de erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
BEVA, P. wijlen D. P. Beva eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
BEVA, P. wijlen D. P. Beva eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
TIJSES, MICHIEL Michiel Tijssen , e.a. huurder Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
TIJSES, MICHIEL Michiel Tijssen , e.a. huurder Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
BURGERS, EGBERT de weduwe van wijlen Engbert Burgerts naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
, WIEGER Wyger bierdrager naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
KLASES, ANTJE Antje Claases betrokkene Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
KLASES, ANTJE Antje Claases betrokkene Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
KLASES, ANTJE Antje Claases betrokkene Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
SIEBRENS, LAMMERT wijlen Lammert Sybrens betrokkene Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
SIEBRENS, LAMMERT wijlen Lammert Sybrens betrokkene Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknecht verkoper Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknecht verkoper Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper pakhuis Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper pakhuis Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper pakhuis Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
FRANSES, HARMEN Harmanus Franzen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
FRANSES, HARMEN Harmanus Franzen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
FRANSES, HARMEN Harmanus Franzen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
THOMAS, WILLEM Willem Thomas verkoper Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
THOMAS, WILLEM Willem Thomas verkoper Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks verkoper Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks verkoper Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks verkoper Ooievaarsteeg 8 1728 247 106r0
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkel Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkel Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkel Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ADEMA, JARICH Jarig Adama mr. bakker naastligger ten westen Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruin koopman verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruin koopman verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
BROERS, JAN Jan Broers brouwer verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
BROERS, JAN Jan Broers brouwer verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
BROERS, JAN Jan Broers brouwer verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen mr. schoenmaker verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen mr. schoenmaker verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen mr. schoenmaker verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochter verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochter verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochter verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwd koper huis Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r0
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwd koper huis Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r0
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes koper Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r0
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes koper Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r0
, naastligger Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r0
GERRITS, SIEMEN Symon Gerryts koopman verkoper Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r0
GERRITS, SIEMEN Symon Gerryts koopman verkoper Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r0
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes , gehuwd koper huis Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes , gehuwd koper huis Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwd verkoper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwd verkoper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes verkoper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes verkoper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r0
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkel Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkel Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkel Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ADEMA, JARICH Jarig Adama mr. bakker naastligger ten westen Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruin koopman verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruin koopman verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
BROERS, JAN Jan Broers brouwer verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
BROERS, JAN Jan Broers brouwer verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
BROERS, JAN Jan Broers brouwer verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen mr. schoenmaker verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen mr. schoenmaker verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen mr. schoenmaker verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochter verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochter verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochter verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
SIPKES, DOUWE Douwe Sipkes koper drie kamers aan elkaar Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
SIPKES, DOUWE Douwe Sipkes koper drie kamers aan elkaar Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
HIELKES, SJOERD de kamers gekocht door Sjoerd Hylckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
HIELKES, SJOERD de kamers gekocht door Sjoerd Hylckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
FRIESES, JARICH wijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
FRIESES, JARICH wijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v0
WYNIA, DOEKE HENDRIKS Doeke Hendriks Wynia koper huis Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
WYNIA, DOEKE HENDRIKS Doeke Hendriks Wynia koper huis Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
LAMMERTS, GRIETJE Grietje Lammerts koper Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
LAMMERTS, GRIETJE Grietje Lammerts koper Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
BOSMA, GERARDUS Gerardus Bosma huurder Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
JANS, HARMKE Harmke Jans huurder Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
JANS, HARMKE Harmke Jans huurder Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksma, erfgenaam koopman verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie verkoper q.q. Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma, erfgenaam verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker verkoper q.q. Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker verkoper q.q. Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
BINKSMA, HOTSE ROMKES wijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksma erflater Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
BINKSMA, HOTSE ROMKES wijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksma erflater Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschen erflater Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma mr. brouwer koper huis Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
JANS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
JANS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs mr. metselaar verkoper Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs mr. metselaar verkoper Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v0
BINKSMA, HOTSE ROMKES oud burgemeester Hotse Romkes Binksma koper woning Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
BINKSMA, HOTSE ROMKES oud burgemeester Hotse Romkes Binksma koper woning Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
ABES, RIENK de weduwe van wijlen Rients Abes huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
ABES, RIENK de weduwe van wijlen Rients Abes huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
ABES, RIENK de weduwe van wijlen Rients Abes huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
LIEKELES, MELLE Melle Lykles huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
LIEKELES, MELLE Melle Lykles huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel, als verkoper q.q. Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel, als verkoper q.q. Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r0
TJERKS, JOHANNES Joannes Tjerx koper drie kamers Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
TJERKS, JOHANNES Joannes Tjerx koper drie kamers Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
JANS, HIDDE Hidde Jansen koper Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
JANS, HIDDE Hidde Jansen koper Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
, DIEUWKE Dieucke uitdraagster naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
HIELKES, SJOERD de boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
HIELKES, SJOERD de boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v0
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsma koper nieuw gebouwd huis Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
JANS, JETSKE Jetske Janz huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
JANS, JETSKE Jetske Janz huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
SAKES, PIETER de tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
SAKES, PIETER de tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda verkoper Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda verkoper Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
GEERTSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Geersma verkoper Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
JANS, FRANS Frans Jans mr. bontwever koper huis Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
JANS, FRANS Frans Jans mr. bontwever koper huis Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
JANS, GERRIT wijlen Gerrit Jansen huurder Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
JANS, GERRIT wijlen Gerrit Jansen huurder Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
BEVA, DANIEL Daniel Beva naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
, JAN Jan Teuteling bontwever verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling erflater Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling erflater Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
JELLES, SJOUKE Sjouke Jelles huurder Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
JELLES, SJOUKE Sjouke Jelles huurder Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
KAMSMA, de erfgenamen van wijlen Kamsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwe verkoper Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwe verkoper Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwe verkoper Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r0
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper twee kamers Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper twee kamers Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
, floreenrente ([staat: belast met zulken floreenrente als daar tegenwoordig is opleggende]) Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
SIPKES, DOUWE de kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
SIPKES, DOUWE de kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
FRIESES, JARICH wijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
FRIESES, JARICH wijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koper huis Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koper huis Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkel huurder van 1/4 Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkel huurder van 1/4 Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
JANS, HILTJE de erfgenamen van wijlen Hiltje Jans naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
JANS, HILTJE de erfgenamen van wijlen Hiltje Jans naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r0
HENDRIKS, DOEKELE Doekle Hendriks koper huis Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
HENDRIKS, DOEKELE Doekle Hendriks koper huis Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles , n.u. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles , n.u. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
SWIERS, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
SWIERS, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
ROELOFS, TJEERD wijlen Tjeerd Roelofs verkoper Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
ROELOFS, TJEERD wijlen Tjeerd Roelofs verkoper Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v0
OKKES, JURJEN Jurriaan Okkes koopman koper woning en weefwinkel Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
OKKES, JURJEN Jurriaan Okkes koopman koper woning en weefwinkel Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
HARMENS, TRIJNTJE de verkoperse Trijntje Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
HARMENS, TRIJNTJE de verkoperse Trijntje Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
BURGERS, EGBERT wijlen Engbert Burgerts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
BURGERS, EGBERT wijlen Engbert Burgerts verkoper Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v0
JANS, FRANS Frans Jans mr. bontwever koper huis Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
JANS, FRANS Frans Jans mr. bontwever koper huis Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
BURGERTS, LAMMERT de weduwe van wijlen Lammert Borgers huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
BURGERTS, LAMMERT de weduwe van wijlen Lammert Borgers huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
BURGERTS, LAMMERT de weduwe van wijlen Lammert Borgers huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
FRANK, JOHANNES vroedsman Johannes Frank koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
NOOI, JANKE Jannetje Nooy verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
NOOI, LOUIS Louys Nooy verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
NOOI, SWAANTJE Swaantje Nooy verkoper Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok koopman erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok koopman erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v0
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes , c.p. koper huis Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes , c.p. koper huis Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
HILLES, BEREND Beernd Hilles , c.u. huurder Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
HILLES, BEREND Beernd Hilles , c.u. huurder Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
VETTEVOGEL, J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
SWIERS, GEERT de weduwe van wijlen Geert Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
SWIERS, GEERT de weduwe van wijlen Geert Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik, curator advocaat verkoper q.q. Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma, curatoren procureur verkoper q.q. Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
JOHANNES, WIEBE de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
JOHANNES, WIEBE de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
PIETERS, SIERK Sjerk Pieters bewoner Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
PIETERS, SIERK Sjerk Pieters bewoner Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
BRUINING, BEREND Beerend Bruining naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwe verkoper Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwe verkoper Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwe verkoper Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r0
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs mr. bontwever koper huis Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs mr. bontwever koper huis Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
JANS, JETSKE Jetske Jans koper Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
JANS, JETSKE Jetske Jans koper Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
HYLKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannis Hylkama naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
JOHANNES, HARMEN de stal van wijlen Harmen Johannis voerman naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
JOHANNES, HARMEN de stal van wijlen Harmen Johannis voerman naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
, JAN Jan Funkes verkoper Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
, ANTJE Antje Funkes verkoper Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
SIPKES, JILLERT Jillert Sipkes gleibakker verkoper Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
SIPKES, JILLERT Jillert Sipkes gleibakker verkoper Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
THOMAS, wijlen Funke Tomas erflater Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
THOMAS, wijlen Funke Tomas erflater Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker koper woning Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker koper woning Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker koper woning Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v0
JOHANNES, HARMEN de stal van Harmen Johannes voerman naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v0
JOHANNES, HARMEN de stal van Harmen Johannes voerman naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v0
, verkoper Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v0
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper twee kamers Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper twee kamers Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
, floreenrente ([staat: belast met zulken floreenrente als daar tegenwoordig is opleggende]) Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
SIPKES, DOUWE de kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
SIPKES, DOUWE de kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
FRIESES, JARICH wijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
FRIESES, JARICH wijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r0
JANS, FRANS Frans Jans mr. bontwever koper huis met 2 woningen onder 1 dak Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
JANS, FRANS Frans Jans mr. bontwever koper huis met 2 woningen onder 1 dak Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
HENDRIKS, GERBEN de weduwe van wijlen Gerben Hendriks huurder noordelijke woning (p.j.) Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
HENDRIKS, GERBEN de weduwe van wijlen Gerben Hendriks huurder noordelijke woning (p.j.) Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
VRIES, PIETER Pieter de Vries huurder zuidelijke woning (p.j.) Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
KAMSMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Kamsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes mr. timmerman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes mr. timmerman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
RUDMERS, HITJE Hittje Rodmers verkoper Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
RUDMERS, HITJE Hittje Rodmers verkoper Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
SCHUURMANS, JAKOB Jacobus Schuurmans landsopzichter te Makkum verkoper Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
KARSTES, FOKKE wijlen Fokke Carsten erflater Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
KARSTES, FOKKE wijlen Fokke Carsten erflater Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
KARSTES, FOKKE wijlen Fokke Carsten erflater Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix aanhandelaar huis Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix aanhandelaar huis Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
JOHANNES, HARMEN de stal van wijlen Harmen Johannes voerman naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
JOHANNES, HARMEN de stal van wijlen Harmen Johannes voerman naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx verwandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx verwandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx verwandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
GERRITS, GEERTJE Gertie Gerryts verwandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
GERRITS, GEERTJE Gertie Gerryts verwandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
, HARMEN vrijgezel Harmen Evernik bontwever koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r0
, JAN Jan Wigchuis naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r0
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraeds Groen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r0
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraeds Groen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r0
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraeds Groen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r0
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerschold mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r0
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerschold mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r0
BRUINING, BEREND Beernt Bruining mr. bontwever koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v0
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerryts koper Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v0
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerryts koper Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v0
NAK, LOURENS Lourens Nak, n.u. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v0
HOEDJE, SIEBREN Sybren Hoedtje naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v0
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v0
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis en weefwinkel met 3 weefgetouwen Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v0
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholt naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v0
KOENRAADS, JAN Jan Coenraads naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v0
KOENRAADS, JAN Jan Coenraads naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v0
KOENRAADS, JAN Jan Coenraads naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v0
, HARMEN Harmen Evernik mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v0
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholt bontwever koper huis Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholt bontwever koper huis Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
EVERTS, STIJNTJE Stijntie Ewerts koper Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
EVERTS, STIJNTJE Stijntie Ewerts koper Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
EVERTS, STIJNTJE Stijntie Ewerts koper Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
BINKES, HARMEN Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
BINKES, HARMEN Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
BINKES, HARMEN Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
GROEN, JAN Jan Coenraad Groen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r0
NANNES, KLAAS Claes Nannes trekschipper op Dokkum koper woning Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
NANNES, KLAAS Claes Nannes trekschipper op Dokkum koper woning Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
, Franeker Schippers paardestal naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
WIEBES, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Wybes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
WIEBES, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Wybes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
PIETERS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
PIETERS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopman verkoper Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopman verkoper Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens turfdrager koper twee kamers aan elkaar Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens turfdrager koper twee kamers aan elkaar Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix Schamper verkoper q.q. Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix Schamper verkoper q.q. Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
, verkoper Ooievaarsteeg 18 1686 242 152r0
BETZOUW, MARTEN Marten Betzauw koper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v0
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v0
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v0
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v0
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v0
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijma verkoper q.q. Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v0
OORTHUIS, GEERT JANS de geabandonneerde boedel van wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v0
OORTHUIS, GEERT JANS de geabandonneerde boedel van wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v0
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERS burgerhopman Wyger Pytters Kalkenstein mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERS burgerhopman Wyger Pytters Kalkenstein mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
TJERKS, BAUKE de weduwe van wijlen Bauke Tjerx huurder Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
TJERKS, BAUKE de weduwe van wijlen Bauke Tjerx huurder Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
SIEBOUTS, JOUKE Jouke Sybolt naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
SIEBOUTS, JOUKE Jouke Sybolt naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena lakenkoper verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx mr. bakker verkoper q.q. Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx mr. bakker verkoper q.q. Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx mr. bakker verkoper q.q. Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits verkoper van 2/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits verkoper van 2/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
WIEBES, GERRIT wijlen Gerrit Wybes zoutzieder verkoper Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
WIEBES, GERRIT wijlen Gerrit Wybes zoutzieder verkoper Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
OTTES, SIEBE Sybe Ottes verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
OTTES, SIEBE Sybe Ottes verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelier koper huis Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelier koper huis Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelier koper huis Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes koper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes koper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
, MARTEN Martinus Koevenhoven huurder Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
, H. Plagge naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
ALEMA, J. J. Alema naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
RICHARDS, ANTJE Antje Ryckerts verkoper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
RICHARDS, ANTJE Antje Ryckerts verkoper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r0
BRINK, JAN Jan ten Brink koopman koper huis Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s. huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s. huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s. huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
, H. Plagge naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
VISSER, JOHANNES Johannes Visser naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes verkoper Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes verkoper Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes verkoper Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r0
JOHANNES, KORNELISKE Cornelia Johannis , en haar broers en zusters koper huis Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
JOHANNES, KORNELISKE Cornelia Johannis , en haar broers en zusters koper huis Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems koper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems koper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
AGES, JEEN de weduwe van wijlen Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
AGES, JEEN de weduwe van wijlen Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
AGES, JEEN de weduwe van wijlen Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
PIETERS, DIRK de stal van de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
PIETERS, DIRK de stal van de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
KALKENSTEIN, burgerhopman Kalkensteen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
JARICHS, PIER Pier Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
JARICHS, PIER Pier Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
JARICHS, KLAAS Claes Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
JARICHS, KLAAS Claes Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v0
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema advocaat Hof van Friesland koper huis Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
DOUWES, GABE Gabe Douwes huurder Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
DOUWES, GABE Gabe Douwes huurder Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
DOUWES, GABE Gabe Douwes huurder Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
GABES, DOUWE Douwe Gabes mr. huistimmerman verkoper Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
GABES, DOUWE Douwe Gabes mr. huistimmerman verkoper Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
OEGES, HILTJE Hiltie Oeges koper huis Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
OEGES, HILTJE Hiltie Oeges koper huis Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
, verpachter grond Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
WOUTERS, JAN Jan Wouters huurder Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
WOUTERS, JAN Jan Wouters huurder Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
FRIESES, JARICH de kamer van de weduwe van wijlen Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
FRIESES, JARICH de kamer van de weduwe van wijlen Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
HARMENS, TJEPKE Tjepke Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
HARMENS, TJEPKE Tjepke Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
WIETSES, JELTJE de erfgenamen van wijlen Jel Wytses verkoper Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
WIETSES, JELTJE de erfgenamen van wijlen Jel Wytses verkoper Ooievaarsteeg 23 1671 240 59r0
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters koper huis Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters koper huis Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes koper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes koper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
JEENS, AGE Aege Jaenes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
JEENS, AGE Aege Jaenes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
PIETERS, DIRK de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
PIETERS, DIRK de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
WILLEMS, JOHANNES wijlen Johannes Willems verkoper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
WILLEMS, JOHANNES wijlen Johannes Willems verkoper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v0
VISSER, JOHANNES Johannes Visser koopman koper woning Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer (p.j.) Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer (p.j.) Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer (p.j.) Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
, GEERTJE Geertje keetmeid van wln J. van Alema gebruikster kamer Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
BROUWER, de weduwe van wijlen Brouwer naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
BOLMAN, de weduwe van wijlen Bolman naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
TOUTENBURG, wijlen Toutenburg oud secretaris van Workum verkoper Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alema erflater Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmaker koper kamer Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmaker koper kamer Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmaker koper kamer Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants naastligger Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants naastligger Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
KLASES, REINER wijlen Reyner Claesen , in de keet naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
KLASES, REINER wijlen Reyner Claesen , in de keet naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
KLASES, REINER wijlen Reyner Claesen , in de keet naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
DOUWES, TJERK Tzierck Douues verkoper Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
DOUWES, TJERK Tzierck Douues verkoper Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
DOUWES, TJERK Tzierck Douues verkoper Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
LIEUWES, DOETJE Doed Lieuues verkoper Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
LIEUWES, DOETJE Doed Lieuues verkoper Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koper huis Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koper huis Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
JANS, FETJE Fettje Jans koper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
JANS, FETJE Fettje Jans koper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
JANS, AGE Aege Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
JANS, AGE Aege Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
PIETERS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
PIETERS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters verkoper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters verkoper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r0
JOHANNES, JAN Jan Johannis Rolues koper kamer met ledige plaats Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
JOHANNES, JAN Jan Johannis Rolues koper kamer met ledige plaats Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
JANS, LIEFKE Lieff Jansen koper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
JANS, LIEFKE Lieff Jansen koper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
, HIBBE Hibbe Ustus , c.u. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
, JOCHEM Jochum gortmaker naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
DOUWES, AUKE Aucke Douues naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
DOUWES, AUKE Aucke Douues naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
DOUWES, AUKE Aucke Douues naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
HEPKES, UILKJE Uulck Hepckes verkoper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
HEPKES, UILKJE Uulck Hepckes verkoper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r0
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems koper door niaar stal Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems koper door niaar stal Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
JANS, OEPKE Upke Jansen distillateur geniaarde koper Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
JANS, OEPKE Upke Jansen distillateur geniaarde koper Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneek verkoper Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneek verkoper Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneek verkoper Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopman koper stal Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopman koper stal Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems verkoper Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems verkoper Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters verkoper Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters verkoper Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r0
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdrager koper kamer Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdrager koper kamer Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdrager koper kamer Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
, verpachter grond ([staat: 6 stuivers en 1 oortje]) Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
ARENDS, HANS de proclamant Hans Aernts , c.u. zoutdrager naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
ARENDS, HANS de proclamant Hans Aernts , c.u. zoutdrager naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
ARENDS, HANS de proclamant Hans Aernts , c.u. zoutdrager naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Gerloffts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
ATSES, GERRIT Gerryt Atses verkoper (verkregen via decreet) Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
ATSES, GERRIT Gerryt Atses verkoper (verkregen via decreet) Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
ATSES, GERRIT Gerryt Atses verkoper (verkregen via decreet) Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
, N. N. koper provisioneel Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
, N. N. koper provisioneel Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntie Tiebbes bewoner Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntie Tiebbes bewoner Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
SIKKES, ATSE Atse Sickes gezworen bode crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
SIKKES, ATSE Atse Sickes gezworen bode crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
HASSELT, JAN JANS Jan Jansen van Hasselt verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
HASSELT, JAN JANS Jan Jansen van Hasselt verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v0
JILLES, HENDRIK Hendrick Jillis linnenwever koper kamer Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
JILLES, HENDRIK Hendrick Jillis linnenwever koper kamer Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
MEEUWIS, AUKJE Auck Meus koper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
MEEUWIS, AUKJE Auck Meus koper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
, floreenrente Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
, Pools Eets naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
SPEK, HENDRIK Hendrick Speck naastligger ten noorden Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes verkoper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes verkoper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
JELLES, GABE wijlen Gabbe Jelles verkoper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
JELLES, GABE wijlen Gabbe Jelles verkoper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v0
HETTES, LIJSBET Lijsbet Hettes koper huis Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
HETTES, LIJSBET Lijsbet Hettes koper huis Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
SALVES, JELLE wijlen Jelle Salvus koper Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
SALVES, JELLE wijlen Jelle Salvus koper Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
, verpachter grond Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
RIENKS, HESSEL Hessel Rienx protesteert vanwege een vordering Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
RIENKS, HESSEL Hessel Rienx protesteert vanwege een vordering Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
, de hof van Horaty Provana naastligger ten westen Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
TEEKES, HERE Heere Taackes verkoper Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
TEEKES, HERE Heere Taackes verkoper Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar koper kamer Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar koper kamer Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
MELIS, JAN de weduwe van wijlen Jan Melis slijpscheerder naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
MELIS, JAN de weduwe van wijlen Jan Melis slijpscheerder naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
GATSES, TJITSKE Tzietske Gatses verkoper Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
GATSES, TJITSKE Tzietske Gatses verkoper Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
GERLOFS, FOLKERT wijlen Folkert Gerloffs verkoper Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
GERLOFS, FOLKERT wijlen Folkert Gerloffs verkoper Oosterkeetstraat OZ 1668 239 167r0
WILLEMS, TJEPKE Tziepcke Willems koper huis en 6 houtvoet ledige plaats ten noorden Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
WILLEMS, TJEPKE Tziepcke Willems koper huis en 6 houtvoet ledige plaats ten noorden Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
JELLES, TRIJNTJE Trijn Jelles koper Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
JELLES, TRIJNTJE Trijn Jelles koper Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
, verpachter grond Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
IEPES, Lyoepck Iepes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
IEPES, Lyoepck Iepes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
DOUWES, MARTEN Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
DOUWES, MARTEN Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
DOUWES, MARTEN Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
SIEMENS, DIRK Dirck Symens verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
SIEMENS, DIRK Dirck Symens verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
TJEERDS, RINSKE Reynsch Tziaerts verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
TJEERDS, RINSKE Reynsch Tziaerts verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 4-15-00 cg Oosterkeetstraat 1656 237 61r0
NANNES, OEGE grondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r0
NANNES, OEGE grondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r0
BIJENKORF, JAN nu van burgemeester Jan Bijencorff eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r0
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1656 237 61r0
, DIRK Dirck Tyts van Cloppenbuch adelborst onder Julius van Eysinga koper kamer Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
, GRIETJE Griet Friesenburch koper Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
RUURDS, PIETER Pyter Ryuerds verpachter grond Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
RUURDS, PIETER Pyter Ryuerds verpachter grond Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
, de weduwe van Dommecracht naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
DJURRES, PIER Pier Djurres naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
DJURRES, PIER Pier Djurres naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
DJURRES, PIER Pier Djurres naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
RUURDS, PIETER de verkopers Pyter Ryuerds , c.u. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
RUURDS, PIETER de verkopers Pyter Ryuerds , c.u. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
RUURDS, PIETER Pyter Ryuerds verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
RUURDS, PIETER Pyter Ryuerds verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 123v0
JAKOBS, AUKJE Auck Jacobs koper kamer Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
JAKOBS, AUKJE Auck Jacobs koper kamer Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
, wijlen Andries Ygelis koper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
, BAUKJE Bauck Conincx verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
, JAN Jan tinke naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
, BOUWE het huis van Buwe molenaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx verkoper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx verkoper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
BAUKES, JELTJE Jelcke Bauckes verkoper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
BAUKES, JELTJE Jelcke Bauckes verkoper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
BAUKES, JELTJE Jelcke Bauckes verkoper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r0
LUITJENS, Thoen Luytgiens koper kamer Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
LUITJENS, Thoen Luytgiens koper kamer Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
JANS, Berthien Jansen koper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
JANS, Berthien Jansen koper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
, BAUKJE de weduwe Bauck Coeninghs verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
EVERTS, HIELKE Hylcke Eeverts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
EVERTS, HIELKE Hylcke Eeverts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
EVERTS, HIELKE Hylcke Eeverts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
, BOUWE Buwe molenaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
HANSES, JOHANNES Johannis Hansen verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
HANSES, JOHANNES Johannis Hansen verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
ANDRIES, RIKSTJE Ricxt Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
ANDRIES, RIKSTJE Ricxt Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
ANDRIES, RIKSTJE Ricxt Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r0
, N. N. koper provisioneel kamer ([veiling ter afdoening van de schulden van Toen Luyties]) Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
, verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
EVERTS, HIELKE Hylck Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
EVERTS, HIELKE Hylck Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
EVERTS, HIELKE Hylck Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Toen Luyties verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Toen Luyties verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r0
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar koper kamer Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r0
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar koper kamer Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r0
, N. N. verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r0
GEERTS, SJOERD Sjoerdt Geertsen timmerman naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r0
GEERTS, SJOERD Sjoerdt Geertsen timmerman naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r0
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r0
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r0
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r0
, verkoper Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r0
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx koper provisioneel kamer Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx koper provisioneel kamer Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
EVERTS, HIELKE Hylcke Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
EVERTS, HIELKE Hylcke Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
EVERTS, HIELKE Hylcke Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
, BOUWE het huis van Buwe molenaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakker crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakker crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakker crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
TJERKS, HANS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
TJERKS, HANS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r0
BAUKES, BROER Broer Baukes koper woning of kamer Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
BAUKES, BROER Broer Baukes koper woning of kamer Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
BAUKES, BROER Broer Baukes koper woning of kamer Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoper koper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoper koper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
BAUKES, SIEMEN Symon Bauckes koper kamer Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
BAUKES, SIEMEN Symon Bauckes koper kamer Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
BAUKES, SIEMEN Symon Bauckes koper kamer Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
DIRKS, Durcktien Durx koper Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
DIRKS, Durcktien Durx koper Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
DIRKS, Durcktien Durx koper Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
, N. N. verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
HARKES, AAFKE het hoekhuis van Aeffke Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
HARKES, AAFKE het hoekhuis van Aeffke Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
JANS, ALEF wijlen Aeleff Jans smid naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
JANS, ALEF wijlen Aeleff Jans smid naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
LASES, SJOERD Sioerdt Laeses mr. metselaar verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
LASES, SJOERD Sioerdt Laeses mr. metselaar verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
GABES, UILKJE Wlck Gabbes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
GABES, UILKJE Wlck Gabbes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
EEUWES, HILLE wijlen Hille Ywes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
EEUWES, HILLE wijlen Hille Ywes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koper kamer Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koper kamer Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
, verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
, verkoper q.q. Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 1-13-00 cg Oosterkeetstraat 1 1656 237 61r1
TJEPKES, grondpacht uit het huis van Bientie Tiepckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1 1656 237 61r1
TJEPKES, grondpacht uit het huis van Bientie Tiepckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1 1656 237 61r1
, ANTJE Anna koper kamer Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
JANS, KARST wijlen Karst Jansen koper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
JANS, KARST wijlen Karst Jansen koper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
KONING, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Coning verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
JANS, DOUWE Douue Jansen naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
JANS, DOUWE Douue Jansen naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
JANS, ALEF de weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
JANS, ALEF de weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-13-00 cg Oosterkeetstraat 1 1665 239 6r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-13-00 cg Oosterkeetstraat 1 1665 239 6r1
TJEPKES, BINTJE grondpacht uit het huis van de weduwe Bintje Tiepkes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1 1665 239 6r1
TJEPKES, BINTJE grondpacht uit het huis van de weduwe Bintje Tiepkes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1 1665 239 6r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Oosterkeetstraat 1 1665 239 6r1
FINK, ANTONIUS Antony Vink hovenier koper woning Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
RUURDS, JELTE de erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
RUURDS, JELTE de erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs leerlooier huurder Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs leerlooier huurder Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar koopman verkoper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
TJEPKES, BINTJE Bintie Tiepkes koper kamer Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
TJEPKES, BINTJE Bintie Tiepkes koper kamer Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
HARKES, JEEN wijlen Jane Harckes koper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
HARKES, JEEN wijlen Jane Harckes koper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
, N. N. verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
WIETSES, ANTJE Antie Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
WIETSES, ANTJE Antie Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdrager verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdrager verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdrager verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dirckx verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dirckx verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dirckx verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r0
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
, verpachter grond ([voor 1/1]) Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
SAPES, HENDRIK de [zout]keet van Hendrick Saves naastligger Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
SAPES, HENDRIK de [zout]keet van Hendrick Saves naastligger Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
EVERTS, PIETER Pieter Everts verkoper Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
EVERTS, PIETER Pieter Everts verkoper Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
EVERTS, PIETER Pieter Everts verkoper Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r0
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 3 1598