Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnert koper vier kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnert koper vier kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles naastligger ten oosten Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles naastligger ten oosten Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles naastligger ten oosten Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
, N. N. naastligger ten zuiden Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts naastligger ten westen Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts naastligger ten westen Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten noorden Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
WITTERT, JOHANNES Johan Wittert verkoper Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekveerschipper op Leeuwarden koper vier kamers Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekveerschipper op Leeuwarden koper vier kamers Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekveerschipper op Leeuwarden koper vier kamers Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
GOSSES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Gosses naastligger ten oosten Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
GOSSES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Gosses naastligger ten oosten Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
, naastligger ten zuiden Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
EVERTS, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruyrd Everts naastligger ten westen Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
EVERTS, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruyrd Everts naastligger ten westen Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
EVERTS, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruyrd Everts naastligger ten westen Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , e.a. naastligger ten noorden Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , e.a. naastligger ten noorden Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
EELKEMA, CATHARINA Catharina van Eelcoma verkoper van 2/8 Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
EELKEMA, AALTJE Aaltie van Eelcoma verkoper van 3/8 Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
SURINGAR, GAUKE Gouke Suiringer verkoper van 3/8 Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
HESSELS, IEPE Ype Hessels trekschipper koper tuintje met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v0
HESSELS, IEPE Ype Hessels trekschipper koper tuintje met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v0
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v0
KOK, de hof van de weduwe van wijlen vroedsman Kok naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v0
SCALEE, SAMUEL Samuel Schale, c.u. mr. pruikenmaker verkoper Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u. gleibakker koper woning, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u. gleibakker koper woning, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u. gleibakker koper woning, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx mr. knoopmaker naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx mr. knoopmaker naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
SCHONEBEEK, JAN JANS de tuin van Jan Jansen Schonebeeck naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
SCHONEBEEK, JAN JANS de tuin van Jan Jansen Schonebeeck naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
, naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen verkoper van 1/2 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen verkoper van 1/2 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
HENDRIKS, GRIETJE wijlen Grytie Hendrix erflater Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
HENDRIKS, GRIETJE wijlen Grytie Hendrix erflater Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
JANS, TJEERD wijlen Tjeerd Jansen erflater Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
JANS, TJEERD wijlen Tjeerd Jansen erflater Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v0
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper kamer (kopers moeten de verkopers voor 1 jaar onderhouden in kost, drank, huisvesting en anderszins voor 30 stuivers p.w.) Peterseliestraat 1631 232 180v0
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper kamer (kopers moeten de verkopers voor 1 jaar onderhouden in kost, drank, huisvesting en anderszins voor 30 stuivers p.w.) Peterseliestraat 1631 232 180v0
LOURENS, ANTJE Antie Lourens koper Peterseliestraat 1631 232 180v0
LOURENS, ANTJE Antie Lourens koper Peterseliestraat 1631 232 180v0
, verpachter grond Peterseliestraat 1631 232 180v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1631 232 180v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1631 232 180v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1631 232 180v0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1631 232 180v0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1631 232 180v0
JANS, HERE de weduwe van wijlen burgemeester Hero Jansen naastligger ten westen Peterseliestraat 1631 232 180v0
JANS, HERE de weduwe van wijlen burgemeester Hero Jansen naastligger ten westen Peterseliestraat 1631 232 180v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1631 232 180v0
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v0
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v0
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v0
ROELOFS, IEPE Ipe Roelefs , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1651 236 150v0
ROELOFS, IEPE Ipe Roelefs , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1651 236 150v0
, verpachter grond Peterseliestraat 1651 236 150v0
, N. N. grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1651 236 150v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1651 236 150v0
JANS, IEDE de weduwe van wijlen Iede Jansen zakkendrager naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1651 236 150v0
JANS, IEDE de weduwe van wijlen Iede Jansen zakkendrager naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1651 236 150v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1651 236 150v0
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1651 236 150v0
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1651 236 150v0
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1651 236 150v0
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems verkoper Peterseliestraat 1651 236 150v0
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems verkoper Peterseliestraat 1651 236 150v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks smid koper twee kamers aan elkaar Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks smid koper twee kamers aan elkaar Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
, BERBER Barbara Aede koper Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
ARENDS, FLORIS huis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
ARENDS, FLORIS huis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
ARENDS, FLORIS huis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltis , c.u. verkoper Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltis , c.u. verkoper Peterseliestraat WZ 1636 234 21v0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1643 235 53r0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1643 235 53r0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1643 235 53r0
GAVERE, burgemeester de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1643 235 53r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten westen Peterseliestraat 1643 235 53r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten westen Peterseliestraat 1643 235 53r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1643 235 53r0
HERES, JAN Jan Heeres verkoper Peterseliestraat 1643 235 53r0
HERES, JAN Jan Heeres verkoper Peterseliestraat 1643 235 53r0
REINERS, JAN Jan Reyners koper 1/2 huis Peterseliestraat 1622 230 315v0
REINERS, JAN Jan Reyners koper 1/2 huis Peterseliestraat 1622 230 315v0
FREERKS, Gerbrich Freerks koper Peterseliestraat 1622 230 315v0
FREERKS, Gerbrich Freerks koper Peterseliestraat 1622 230 315v0
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u. eigenaar van 1/2 Peterseliestraat 1622 230 315v0
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u. eigenaar van 1/2 Peterseliestraat 1622 230 315v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1622 230 315v0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1622 230 315v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1622 230 315v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1622 230 315v0
AURICH, JAN BERENDS Jan Beerns van Aurick verkoper q.q. Peterseliestraat 1622 230 315v0
AURICH, JAN BERENDS Jan Beerns van Aurick verkoper q.q. Peterseliestraat 1622 230 315v0
AURICH, JAN BERENDS Jan Beerns van Aurick verkoper q.q. Peterseliestraat 1622 230 315v0
FREERKS, GERBEN Gerben Freerks verkoper Peterseliestraat 1622 230 315v0
FREERKS, GERBEN Gerben Freerks verkoper Peterseliestraat 1622 230 315v0
BOTES, SIBBELTJE Sibbel Bottes verkoper Peterseliestraat 1622 230 315v0
BOTES, SIBBELTJE Sibbel Bottes verkoper Peterseliestraat 1622 230 315v0
BOTES, SIBBELTJE Sibbel Bottes verkoper Peterseliestraat 1622 230 315v0
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1648 236 34r0
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1648 236 34r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1648 236 34r0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 34r0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 34r0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 34r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1648 236 34r0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1648 236 34r0
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 34r0
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 34r0
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 34r0
HANSES, ROELOF Roeliff Hansen verkoper Peterseliestraat 1648 236 34r0
HANSES, ROELOF Roeliff Hansen verkoper Peterseliestraat 1648 236 34r0
KENNIS, SIEMEN TEUNIS Simon Theunis Kennis koper kamer Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
KENNIS, SIEMEN TEUNIS Simon Theunis Kennis koper kamer Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
, verpachter grond Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
, de gewesene pastorye hof naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
, naastligger ten westen Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
DIRKS, SIEDS de weduwe van wijlen Syts Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
DIRKS, SIEDS de weduwe van wijlen Syts Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
DIRKS, SIEDS de weduwe van wijlen Syts Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
OEGES, HIELKJE Hylk Oeges verkoper Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
OEGES, HIELKJE Hylk Oeges verkoper Peterseliestraat OZ 1670 240 6r0
ALLERTS, JAN Jan Allerts , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1674 240 131v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1674 240 131v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1674 240 131v0
WATSES, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1674 240 131v0
WATSES, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1674 240 131v0
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1674 240 131v0
, naastligger ten westen Peterseliestraat 1674 240 131v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Peterseliestraat 1674 240 131v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Peterseliestraat 1674 240 131v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u. verkoper Peterseliestraat 1674 240 131v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u. verkoper Peterseliestraat 1674 240 131v0
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds koper provisioneel kamer met een winkel of loods en een ledige plaats daarachter Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra0
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds koper provisioneel kamer met een winkel of loods en een ledige plaats daarachter Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra0
BAUKES, SIEMEN de weduwe van wijlen Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra0
BAUKES, SIEMEN de weduwe van wijlen Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra0
BAUKES, SIEMEN de weduwe van wijlen Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra0
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra0
, een tuintje naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra0
HEINS, AAFKE een nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerkster verkoper Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra0
HEINS, AAFKE een nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerkster verkoper Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra0
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
PIERS, HEIN wijlen Hein Piers koper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
PIERS, HEIN wijlen Hein Piers koper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
HENDRIKS, JAN de tuin van de weduwe van wijlen Jan Hendrix naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
HENDRIKS, JAN de tuin van de weduwe van wijlen Jan Hendrix naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruin koopman naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruin koopman naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v0
, koper provisioneel kamer Peterseliestraat 1655 237 4v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1655 237 4v0
JAKOBS, de kamer van Doede? Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1655 237 4v0
JAKOBS, de kamer van Doede? Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1655 237 4v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1655 237 4v0
GOSLINGS, LIJSBET de kamer van Lijsbet Goslycx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1655 237 4v0
GOSLINGS, LIJSBET de kamer van Lijsbet Goslycx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1655 237 4v0
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens portier van de Zuiderpoort verkoper q.q. Peterseliestraat 1655 237 4v0
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens portier van de Zuiderpoort verkoper q.q. Peterseliestraat 1655 237 4v0
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Peterseliestraat 1655 237 4v0
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Peterseliestraat 1655 237 4v0
RIENKS, OEDS Oeds Riencx verkoper q.q. Peterseliestraat 1655 237 4v0
RIENKS, OEDS Oeds Riencx verkoper q.q. Peterseliestraat 1655 237 4v0
OEDSES, RIENK Rienck Oedses verkoper Peterseliestraat 1655 237 4v0
OEDSES, RIENK Rienck Oedses verkoper Peterseliestraat 1655 237 4v0
GOSLINGS, BAUKJE wijlen Bauck Goslyckx erflater Peterseliestraat 1655 237 4v0
GOSLINGS, BAUKJE wijlen Bauck Goslyckx erflater Peterseliestraat 1655 237 4v0
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamer Peterseliestraat 1663 238 185r0
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamer Peterseliestraat 1663 238 185r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1663 238 185r0
, naastligger ten oosten Peterseliestraat 1663 238 185r0
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1663 238 185r0
, naastligger ten westen Peterseliestraat 1663 238 185r0
TJEPKES, IETJE Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1663 238 185r0
TJEPKES, IETJE Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1663 238 185r0
JOHANNES, GERKE Gerco Johannes predikant naastligger Peterseliestraat 1663 238 185r0
JOHANNES, GERKE Gerco Johannes predikant naastligger Peterseliestraat 1663 238 185r0
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerrits verkoper Peterseliestraat 1663 238 185r0
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerrits verkoper Peterseliestraat 1663 238 185r0
SIKKES, SCHELTE Schelte Sickes koper twee kamers aan elkaar Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
SIKKES, SCHELTE Schelte Sickes koper twee kamers aan elkaar Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
TJEERDS, AUKJE Auck Tiaardts koper Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
TJEERDS, AUKJE Auck Tiaardts koper Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
, verpachter grond Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
, twee leeuwendaalders in specie toehaak Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
, naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
, FREERK Freerck kastelein naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
BAUKES, PIEBE gezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
BAUKES, PIEBE gezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
BAUKES, PIEBE gezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
JANS, FOEKE Foecke Jansen verkoper Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
JANS, FOEKE Foecke Jansen verkoper Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
JAKOBS, Maicke Jacobs verkoper Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
JAKOBS, Maicke Jacobs verkoper Peterseliestraat WZ 1623 230 339v0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper achter- en voorkamer met een plaats tussenbeide Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper achter- en voorkamer met een plaats tussenbeide Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
RUURDS, EVERT wijlen burgemeester Ewert Ruyrdts koper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
RUURDS, EVERT wijlen burgemeester Ewert Ruyrdts koper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
, een zilveren ducaton toehaak Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
BOUWES, DIRK de kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
BOUWES, DIRK de kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
BOUWES, DIRK de kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
BAUKES, SIEMEN wijlen Symen Bauckes verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
BAUKES, SIEMEN wijlen Symen Bauckes verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
BAUKES, SIEMEN wijlen Symen Bauckes verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
SCALEE, SAMUEL Samuel Schale pruikenmaker koper tuintje met een zomerhuisje, bomen en plantens Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
, CATHARINA Catharina de Court koper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
KOK, LOLLE de hof van de vroedsman Lolle Kok naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker verkoper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker verkoper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis verkoper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis verkoper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1637 234 35v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1637 234 35v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1637 234 35v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1637 234 35v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1637 234 35v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1637 234 35v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1637 234 35v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1637 234 35v0
JANS, HERE de weduwe van wijlen burgemeester Hero Jans naastligger ten westen Peterseliestraat 1637 234 35v0
JANS, HERE de weduwe van wijlen burgemeester Hero Jans naastligger ten westen Peterseliestraat 1637 234 35v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1637 234 35v0
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u. verkoper Peterseliestraat 1637 234 35v0
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u. verkoper Peterseliestraat 1637 234 35v0
GERKES, Jurcke Gerckes gleibakker aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is 45-00-00 cg]) Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
GERKES, Jurcke Gerckes gleibakker aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is 45-00-00 cg]) Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
, verpachter grond Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
HOITES, JOUKE de hof van de erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
HOITES, JOUKE de hof van de erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
, naastligger ten westen Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker verwandelaar Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker verwandelaar Peterseliestraat OZ 1688 242 245v0
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamer Peterseliestraat 1718 246 29r0
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamer Peterseliestraat 1718 246 29r0
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamer Peterseliestraat 1718 246 29r0
IJSBRANDS, JAKOB wijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat 1718 246 29r0
IJSBRANDS, JAKOB wijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat 1718 246 29r0
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper Peterseliestraat 1718 246 29r0
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper Peterseliestraat 1718 246 29r0
, JAKOB diaconiekamer bewoond door Jacobus Laer naastligger ten oosten Peterseliestraat 1718 246 29r0
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1718 246 29r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat 1718 246 29r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat 1718 246 29r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat 1718 246 29r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat 1718 246 29r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat 1718 246 29r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat 1718 246 29r0
WYNIA, SIETSE DOEDES oud hopman Sytse Doedes Winia verkoper Peterseliestraat 1718 246 29r0
WYNIA, SIETSE DOEDES oud hopman Sytse Doedes Winia verkoper Peterseliestraat 1718 246 29r0
WYNIA, SIETSE DOEDES oud hopman Sytse Doedes Winia verkoper Peterseliestraat 1718 246 29r0
HANSES, JURJEN Jurgen Hans slotmaker koper twee kamers aanelkaar Peterseliestraat 1634 233 143r0
HANSES, JURJEN Jurgen Hans slotmaker koper twee kamers aanelkaar Peterseliestraat 1634 233 143r0
GATSES, BEITSKE Beyts Gatses koper Peterseliestraat 1634 233 143r0
GATSES, BEITSKE Beyts Gatses koper Peterseliestraat 1634 233 143r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1634 233 143r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1634 233 143r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1634 233 143r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1634 233 143r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1634 233 143r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1634 233 143r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1634 233 143r0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1634 233 143r0
TJALLINGS, REIN Reyn Tiallings verkoper Peterseliestraat 1634 233 143r0
TJALLINGS, REIN Reyn Tiallings verkoper Peterseliestraat 1634 233 143r0
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners verkoper Peterseliestraat 1634 233 143r0
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners verkoper Peterseliestraat 1634 233 143r0
, N. N. koper provisioneel van 1/2 kamer, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
, TRIJNTJE Trijntje naastligger ten oosten ([staat: Jan Alberts Trijntje]) Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
, verkoper Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra0
JELTES, EGBERT Egbert Jeltes timmerman koper kamer met zomerkeukentje en een ledige plaats Peterseliestraat 1614 229 196r0
JELTES, EGBERT Egbert Jeltes timmerman koper kamer met zomerkeukentje en een ledige plaats Peterseliestraat 1614 229 196r0
SIERKS, TRIJNTJE Trijn Siercx koper Peterseliestraat 1614 229 196r0
SIERKS, TRIJNTJE Trijn Siercx koper Peterseliestraat 1614 229 196r0
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat 1614 229 196r0
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat 1614 229 196r0
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat 1614 229 196r0
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 196r0
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 196r0
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 196r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1614 229 196r0
REINERS, JAN Jan Reynerts naastligger ten westen Peterseliestraat 1614 229 196r0
REINERS, JAN Jan Reynerts naastligger ten westen Peterseliestraat 1614 229 196r0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1614 229 196r0
JANS, HERE burgemeester Hero Jans verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r0
JANS, HERE burgemeester Hero Jans verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r0
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r0
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r0
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles koper kamer, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles koper kamer, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
JELLES, PIETER wijlen Pytter Jelles koper Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
JELLES, PIETER wijlen Pytter Jelles koper Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
GAVERE, de hof van wijlen burgemester de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
HENDRIKS, HENDRIK de brouwerij van Hendrick Hendrickx smid naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
HENDRIKS, HENDRIK de brouwerij van Hendrick Hendrickx smid naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
ATES, FROUKJE Frouck Ates verkoper Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
ATES, FROUKJE Frouck Ates verkoper Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
ATES, FROUKJE Frouck Ates verkoper Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
JANS, KORNELIS wijlen Cornelis Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
JANS, KORNELIS wijlen Cornelis Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r0
, N. N. koper provisioneel kamer Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
, verpachter grond Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants Groenlandisch vader huurder voor 1 jaar (p.j.) Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants Groenlandisch vader huurder voor 1 jaar (p.j.) Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansius predikant naastligger Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
, naastligger ten westen Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
TJEPKES, BAARTE Baert Tiepckes naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
TJEPKES, BAARTE Baert Tiepckes naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
, verkoper Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huis Peterseliestraat 1632 233 41v0
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huis Peterseliestraat 1632 233 41v0
JANS, GEERTRUIDA Geertruit Jans koper Peterseliestraat 1632 233 41v0
JANS, GEERTRUIDA Geertruit Jans koper Peterseliestraat 1632 233 41v0
, HARMEN Harmen Honingman naastligger Peterseliestraat 1632 233 41v0
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouuels naastligger Peterseliestraat 1632 233 41v0
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouuels naastligger Peterseliestraat 1632 233 41v0
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1632 233 41v0
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1632 233 41v0
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1632 233 41v0
, naastligger ten westen Peterseliestraat 1632 233 41v0
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat 1632 233 41v0
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat 1632 233 41v0
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat 1632 233 41v0
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v0
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v0
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v0
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v0
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v0
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buys koper provisioneel huis Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buys koper provisioneel huis Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
, verpachter grond Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
, naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
BOUWES, DIRK vroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
BOUWES, DIRK vroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
BOUWES, DIRK vroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra0
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amack koper achter- en voorkamer met de plaats daartussen Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amack koper achter- en voorkamer met de plaats daartussen Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Piters koopvrouw koper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Piters koopvrouw koper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
BOUWES, DIRK wijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
BOUWES, DIRK wijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
BOUWES, DIRK wijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis verkoper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis verkoper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
RUURDS, EVERT wijlen burgemeester Evert Ruyrds verkoper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
RUURDS, EVERT wijlen burgemeester Evert Ruyrds verkoper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper kamer Peterseliestraat 1627 232 2v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper kamer Peterseliestraat 1627 232 2v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 2v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 2v0
, verpachter grond Peterseliestraat 1627 232 2v0
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Popta naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 2v0
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Popta naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 2v0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1627 232 2v0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 2v0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 2v0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 2v0
WIERDS, ARJEN de kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 2v0
WIERDS, ARJEN de kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 2v0
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 2v0
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 2v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de noordelijkste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3r0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de noordelijkste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3r0
, verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Peterseliestraat 1627 232 3r0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 3r0
, de andere voorschreven kamers naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1627 232 3r0
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1627 232 3r0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 3r0
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 3r0
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 3r0
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3r0
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3r0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de middelste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de middelste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3v0
, verpachter grond Peterseliestraat 1627 232 3v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 3v0
, een van de voorschreven drie kamers naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1627 232 3v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 3v0
, een van de voorschreven drie kamers naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 3v0
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3v0
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3v0
RUURDS, EVERT Evert Rioerds koper 1/2 huis Peterseliestraat 1655 237 39r0
RUURDS, EVERT Evert Rioerds koper 1/2 huis Peterseliestraat 1655 237 39r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1655 237 39r0
, JURJEN Jurien naastligger ten oosten Peterseliestraat 1655 237 39r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1655 237 39r0
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1655 237 39r0
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1655 237 39r0
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1655 237 39r0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1655 237 39r0
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat 1655 237 39r0
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat 1655 237 39r0
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat 1655 237 39r0
ANNES, JAN Jan Annis koper van 1/2 huis of twee woningen Peterseliestraat 1614 229 212r0
ANNES, JAN Jan Annis koper van 1/2 huis of twee woningen Peterseliestraat 1614 229 212r0
ANNES, JAN Jan Annis koper van 1/2 huis of twee woningen Peterseliestraat 1614 229 212r0
JOCHEMS, ANTJE Annetien Jochems koper van 1/2 Peterseliestraat 1614 229 212r0
JOCHEMS, ANTJE Annetien Jochems koper van 1/2 Peterseliestraat 1614 229 212r0
, Hiebbe Yessties koper van 1/2 Peterseliestraat 1614 229 212r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1614 229 212r0
, HARMEN de straat achter het huis van Harmen Honichmans naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 212r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1614 229 212r0
ARJENS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1614 229 212r0
ARJENS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1614 229 212r0
ARJENS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1614 229 212r0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1614 229 212r0
TONGEREN, ANTJE Anna van Tongeren verkoper Peterseliestraat 1614 229 212r0
BRANDENBURG, REINER wijlen Reyner van Brandenburch verkoper Peterseliestraat 1614 229 212r0
JANS, MICHIEL Michiel Jansen , c.u. koper kamer Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
JANS, MICHIEL Michiel Jansen , c.u. koper kamer Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
, verpachter grond Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
, naastligger ten westen Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles verkoper q.q. Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles verkoper q.q. Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas verkoper q.q. Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas verkoper q.q. Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
, verkoper Peterseliestraat OZ 1698 243 383v0
, N. N. koper huis Peterseliestraat 1612 229 100r0
, N. N. verpachter grond ([bedrag niet vermeld, staat: grondpacht als vanouds]) Peterseliestraat 1612 229 100r0
, IDS het huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1612 229 100r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1612 229 100r0
GERBENS, FREERK de weduwe van wijlen Freerck Gerbrants naastligger ten westen Peterseliestraat 1612 229 100r0
GERBENS, FREERK de weduwe van wijlen Freerck Gerbrants naastligger ten westen Peterseliestraat 1612 229 100r0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1612 229 100r0
, N. N. verkoper Peterseliestraat 1612 229 100r0
ARMAND, JAN Jan Arman, c.u. houtzager koper hoekhuis of twee kamers Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
, verpachter grond Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
, naastligger ten westen Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wouters naastligger ten noorden ([staat: Claeske Bastiaens]) Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wouters naastligger ten noorden ([staat: Claeske Bastiaens]) Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
PAULUS, Bastiaen Poulus naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
PAULUS, Bastiaen Poulus naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
, TJALLING Tialling Siouues , c.u. turfdrager verkoper Peterseliestraat NZ 1644 235 114r0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u. koper 1/2 huis Peterseliestraat 1655 237 45v0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u. koper 1/2 huis Peterseliestraat 1655 237 45v0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u. eigenaar van 1/2 Peterseliestraat 1655 237 45v0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u. eigenaar van 1/2 Peterseliestraat 1655 237 45v0
, verpachter grond ([voor 1/1]) Peterseliestraat 1655 237 45v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1655 237 45v0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1655 237 45v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1655 237 45v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1655 237 45v0
PIETERS, PIETER Pytter Pytters verkoper Peterseliestraat 1655 237 45v0
PIETERS, PIETER Pytter Pytters verkoper Peterseliestraat 1655 237 45v0
LOUWS, LIJSBET Lijsbeth Lous verkoper Peterseliestraat 1655 237 45v0
LOUWS, LIJSBET Lijsbeth Lous verkoper Peterseliestraat 1655 237 45v0
OEGES, HIELKJE Hylck Oeges koper kamer Peterseliestraat 1661 238 116r0
OEGES, HIELKJE Hylck Oeges koper kamer Peterseliestraat 1661 238 116r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1661 238 116r0
, de hof van de pastoor naastligger ten oosten Peterseliestraat 1661 238 116r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1661 238 116r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1661 238 116r0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1661 238 116r0
DIRKS, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1661 238 116r0
DIRKS, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1661 238 116r0
DIRKS, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1661 238 116r0
JAKOBS, DOUWE Douue Jacobs , c.u. verkoper Peterseliestraat 1661 238 116r0
JAKOBS, DOUWE Douue Jacobs , c.u. verkoper Peterseliestraat 1661 238 116r0
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamer Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamer Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamer Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
, verpachter grond Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
, een ducaton voor de verkoperse en drie halve ducatons voor de kinderen van de verkoperse toehaak Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
HOITES, JOUKE de tuin van de erfgenamen van wijlen Jouwcke Hoytes naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
HOITES, JOUKE de tuin van de erfgenamen van wijlen Jouwcke Hoytes naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
, naastligger ten westen Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
GERKES, JURJEN Jurjen Gerkes gleibakker verkoper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
GERKES, JURJEN Jurjen Gerkes gleibakker verkoper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
JORIS, JANKE Janke Joris verkoper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
JORIS, JANKE Janke Joris verkoper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r0
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u. koper kamer met plaats en loods Peterseliestraat 1646 235 240v0
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u. koper kamer met plaats en loods Peterseliestraat 1646 235 240v0
, verpachter grond Peterseliestraat 1646 235 240v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1646 235 240v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1646 235 240v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1646 235 240v0
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1646 235 240v0
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1646 235 240v0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Peterseliestraat 1646 235 240v0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Peterseliestraat 1646 235 240v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1646 235 240v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Peterseliestraat 1646 235 240v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Peterseliestraat 1646 235 240v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Peterseliestraat 1646 235 240v0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper tuintje met zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper tuintje met zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
JOHANNES, IENTJE Yntie Johannis koper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
JOHANNES, IENTJE Yntie Johannis koper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
KOK, LOLLE de hof van vroedsman Lolle Cok naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. knoopmaker verkoper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. knoopmaker verkoper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
WILLEMS, Tieedtie Willems verkoper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
WILLEMS, Tieedtie Willems verkoper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
, N. N. koper finaal kamer Peterseliestraat 1612 229 109r0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1612 229 109r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1612 229 109r0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1612 229 109r0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1612 229 109r0
, PIER wijlen grote Pier verkoper Peterseliestraat 1612 229 109r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. knoopmaker koper tuintje met bomen en planten Peterseliestraat 1671 240 68r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. knoopmaker koper tuintje met bomen en planten Peterseliestraat 1671 240 68r0
WILLEMS, TIETJE Tiedtie Willems koper Peterseliestraat 1671 240 68r0
WILLEMS, TIETJE Tiedtie Willems koper Peterseliestraat 1671 240 68r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1671 240 68r0
GERRITS, GERRIT de kamer van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat 1671 240 68r0
GERRITS, GERRIT de kamer van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat 1671 240 68r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1671 240 68r0
SIPKES, WILLEM eertijds de kamer van Willem Sipkes naastligger ten westen Peterseliestraat 1671 240 68r0
SIPKES, WILLEM eertijds de kamer van Willem Sipkes naastligger ten westen Peterseliestraat 1671 240 68r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1671 240 68r0
BAMMAN, HENDRIK sergeant Hendrick Bamman verkoper Peterseliestraat 1671 240 68r0
JANS, BEREND Beern Jansen , c.u. koper kamer Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
JANS, BEREND Beern Jansen , c.u. koper kamer Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
, naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
REINS, JAN de hof van wijlen Jan Reins naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
REINS, JAN de hof van wijlen Jan Reins naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrik Feikes de Witt verkoper Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrik Feikes de Witt verkoper Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrik Feikes de Witt verkoper Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r0
KLASES, JURJEN Jurien Claessen , c.u. koper kamer Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
KLASES, JURJEN Jurien Claessen , c.u. koper kamer Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
KLASES, JURJEN Jurien Claessen , c.u. koper kamer Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
UILKES, ALBERT Albert Uilckes naastligger ten westen Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
UILKES, ALBERT Albert Uilckes naastligger ten westen Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
JANS, HARMEN Harmen Jansen , mede voor zijn kinderen stuurman verkoper Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
JANS, HARMEN Harmen Jansen , mede voor zijn kinderen stuurman verkoper Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
REINS, GOOITSKE wijlen Goyck Reyns verkoper Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
REINS, GOOITSKE wijlen Goyck Reyns verkoper Peterseliestraat NZ 1653 236 228v0
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaa koper kamer Peterseliestraat 1669 239 192v0
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaa koper kamer Peterseliestraat 1669 239 192v0
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaa koper kamer Peterseliestraat 1669 239 192v0
WATSES, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1669 239 192v0
WATSES, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1669 239 192v0
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1669 239 192v0
, naastligger ten westen Peterseliestraat 1669 239 192v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Peterseliestraat 1669 239 192v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Peterseliestraat 1669 239 192v0
, HENDRIK de heer burgemeester Henricus Cessarius , c.s. verkoper Peterseliestraat 1669 239 192v0
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen koper woning loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen koper woning loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
HENDRIKS, GRIETJE Grytie Hendrix koper Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
HENDRIKS, GRIETJE Grytie Hendrix koper Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
, JAN de tuin van Jan knoopmaker naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
, de tuin van N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
, naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
SIEMENS, JOHANNES Joannes Symens koopman verkoper q.q. Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
SIEMENS, JOHANNES Joannes Symens koopman verkoper q.q. Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
WOUTERS, PAULUS Poulus Wouters pottenbakker verkoper Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
WOUTERS, PAULUS Poulus Wouters pottenbakker verkoper Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
JANS, MAAIKE wijlen Mayke Jans erflater Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
JANS, MAAIKE wijlen Mayke Jans erflater Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r0
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer koper tuin en zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r0
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r0
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruin koopman naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r0
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda verkoper Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda verkoper Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r0
HENDRIKS, JAN wijlen Jan Hendriks Kistje verkoper Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r0
HENDRIKS, JAN wijlen Jan Hendriks Kistje verkoper Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r0
OKKES, POPPE Poppe Ockes koper kamer Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
OKKES, POPPE Poppe Ockes koper kamer Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels koper q.q. Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels koper q.q. Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
, verpachter grond Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
, naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
, AUKE Aucke metselaar naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
ARJENS, DANIEL de gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
ARJENS, DANIEL de gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
ARJENS, DANIEL de gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
BUIS, KLAAS GERRITS wijlen Claes Gerryts Buys verkoper Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
BUIS, KLAAS GERRITS wijlen Claes Gerryts Buys verkoper Peterseliestraat WZ 1683 242 10v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx koper door niaar twee kamers met daartussen een ledige plaats Peterseliestraat 1613 229 128v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx koper door niaar twee kamers met daartussen een ledige plaats Peterseliestraat 1613 229 128v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenier geniaarde koper Peterseliestraat 1613 229 128v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenier geniaarde koper Peterseliestraat 1613 229 128v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrants geniaarde koper Peterseliestraat 1613 229 128v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrants geniaarde koper Peterseliestraat 1613 229 128v0
GERRITS, EELKJE Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?) afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v0
GERRITS, EELKJE Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?) afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v0
SCHELTES, HENDRIK wijlen Hendrick Scheltes afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v0
SCHELTES, HENDRIK wijlen Hendrick Scheltes afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v0
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat 1613 229 128v0
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat 1613 229 128v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Crolle grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1613 229 128v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Crolle grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1613 229 128v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1613 229 128v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1613 229 128v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Crolle naastligger ten oosten Peterseliestraat 1613 229 128v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Crolle naastligger ten oosten Peterseliestraat 1613 229 128v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1613 229 128v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1613 229 128v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten westen Peterseliestraat 1613 229 128v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten westen Peterseliestraat 1613 229 128v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1613 229 128v0
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v0
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v0
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folckerts verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v0
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folckerts verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v0
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folckerts verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v0
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamers Peterseliestraat 1656 237 65v0
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamers Peterseliestraat 1656 237 65v0
GIJSBERTS, LAMMERT wijlen Lambert Gijsberts kuiper koper Peterseliestraat 1656 237 65v0
GIJSBERTS, LAMMERT wijlen Lambert Gijsberts kuiper koper Peterseliestraat 1656 237 65v0
ALBERTS, JAN de kamer van Jan Alberts turfmeter naastligger ten oosten Peterseliestraat 1656 237 65v0
ALBERTS, JAN de kamer van Jan Alberts turfmeter naastligger ten oosten Peterseliestraat 1656 237 65v0
ALBERTS, JAN de kamer van Jan Alberts turfmeter naastligger ten oosten Peterseliestraat 1656 237 65v0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1656 237 65v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1656 237 65v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1656 237 65v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1656 237 65v0
JURJENS, GEESKE de ouders van Geeske Jurians eerdere eigenaar Peterseliestraat 1656 237 65v0
JURJENS, GEESKE de ouders van Geeske Jurians eerdere eigenaar Peterseliestraat 1656 237 65v0
JURJENS, GEESKE Geeske Jurians verkoper Peterseliestraat 1656 237 65v0
JURJENS, GEESKE Geeske Jurians verkoper Peterseliestraat 1656 237 65v0
PIETERS, JAKOBJE Jaepjen Pyters koper kamer Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
PIETERS, JAKOBJE Jaepjen Pyters koper kamer Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
PABES, JAN wijlen Jan Jan Pabes koper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
PABES, JAN wijlen Jan Jan Pabes koper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
REINS, JAN de hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
REINS, JAN de hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r0
JANS, FOEKE Foecke Jansen koper twee kamers of woningen Peterseliestraat 1621 230 286v0
JANS, FOEKE Foecke Jansen koper twee kamers of woningen Peterseliestraat 1621 230 286v0
, N. N. verpachter grond Peterseliestraat 1621 230 286v0
GERBENS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerck Gerbens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1621 230 286v0
GERBENS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerck Gerbens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1621 230 286v0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1621 230 286v0
HERES, DIRK Dirck Heris naastligger ten westen Peterseliestraat 1621 230 286v0
HERES, DIRK Dirck Heris naastligger ten westen Peterseliestraat 1621 230 286v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1621 230 286v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen Crolle, vrijgezel verkoper Peterseliestraat 1621 230 286v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen Crolle, vrijgezel verkoper Peterseliestraat 1621 230 286v0
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper kamer Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper kamer Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
JANS, JAKOB wijlen Jacob Jansen koper Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
JANS, JAKOB wijlen Jacob Jansen koper Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
, een gouden ducaton toehaak Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
, naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
REINS, JAN de hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
REINS, JAN de hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper kamer, loods en plaats Peterseliestraat 1662 238 146r0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper kamer, loods en plaats Peterseliestraat 1662 238 146r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1662 238 146r0
, TRIJNTJE Trijntje naastligger ten oosten ([staat: Jan Alberts Trijntje]) Peterseliestraat 1662 238 146r0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1662 238 146r0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1662 238 146r0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1662 238 146r0
GAVERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1662 238 146r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat 1662 238 146r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat 1662 238 146r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1662 238 146r0
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper van 1/2 Peterseliestraat 1662 238 146r0
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper van 1/2 Peterseliestraat 1662 238 146r0
SIETSES, JETSE wijlen Jetse Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat 1662 238 146r0
SIETSES, JETSE wijlen Jetse Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat 1662 238 146r0
SIETSES, ANTJE Antie Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat 1662 238 146r0
SIETSES, ANTJE Antie Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat 1662 238 146r0
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslager koper woning, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslager koper woning, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslager koper woning, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
, TRIJNTJE Trijntje naastligger ten oosten ([staat: Jan Alberts Trijntje]) Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
GAVERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r0
BAMMAN, HENDRIK Hendrick Bamman koper ledige plaats Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r0
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r0
GERRITS, GERRIT de kamers van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r0
GERRITS, GERRIT de kamers van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r0
DUITS, WILLEM SIPKES Willem Sipkes Duyts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r0
DUITS, WILLEM SIPKES Willem Sipkes Duyts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r0
SILVESTERS, AREND Aernt Silvester koper kamer Peterseliestraat 1648 236 8v0
SILVESTERS, AREND Aernt Silvester koper kamer Peterseliestraat 1648 236 8v0
ERASMUS, SIJKE Sijke Asmus koper Peterseliestraat 1648 236 8v0
ERASMUS, SIJKE Sijke Asmus koper Peterseliestraat 1648 236 8v0
ERASMUS, SIJKE Sijke Asmus koper Peterseliestraat 1648 236 8v0
HARKES, JANKE Janck Harkes niaarnemer Peterseliestraat 1648 236 8v0
HARKES, JANKE Janck Harkes niaarnemer Peterseliestraat 1648 236 8v0
, JAN Jan houtzager naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 8v0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1648 236 8v0
, JURJEN Jurien fijler naastligger ten westen Peterseliestraat 1648 236 8v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 8v0
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat 1648 236 8v0
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat 1648 236 8v0
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker koper twee kamers Peterseliestraat 1617 230 78v0
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker koper twee kamers Peterseliestraat 1617 230 78v0
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Peterseliestraat 1617 230 78v0
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Peterseliestraat 1617 230 78v0
, verpachter grond ([staat : negen ofte negendehalve stuiver]) Peterseliestraat 1617 230 78v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1617 230 78v0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1617 230 78v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1617 230 78v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1617 230 78v0
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Peterseliestraat 1617 230 78v0
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Peterseliestraat 1617 230 78v0
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Peterseliestraat 1617 230 78v0
JANS, HARMEN Harmen Jansen koper kamer ([staat: gulden]) Peterseliestraat 1644 235 155r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen koper kamer ([staat: gulden]) Peterseliestraat 1644 235 155r0
REINS, GOOITSKE Goyk Reyns koper Peterseliestraat 1644 235 155r0
REINS, GOOITSKE Goyk Reyns koper Peterseliestraat 1644 235 155r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1644 235 155r0
ERASMUS, ERASMUS de kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat 1644 235 155r0
ERASMUS, ERASMUS de kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat 1644 235 155r0
ERASMUS, ERASMUS de kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat 1644 235 155r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1644 235 155r0
UILKES, ALBERT Albert Uulckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1644 235 155r0
UILKES, ALBERT Albert Uulckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1644 235 155r0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1644 235 155r0
TJEERDS, WALING Waling Tieerds koopman verkoper Peterseliestraat 1644 235 155r0
TJEERDS, WALING Waling Tieerds koopman verkoper Peterseliestraat 1644 235 155r0
JANS, ERASMUS Erasmus Jans Danus soldaat koper twee kamers Peterseliestraat 1617 230 79r0
JANS, ERASMUS Erasmus Jans Danus soldaat koper twee kamers Peterseliestraat 1617 230 79r0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx koper Peterseliestraat 1617 230 79r0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx koper Peterseliestraat 1617 230 79r0
, verpachter grond ([staat : negen ofte negendehalve stuiver]) Peterseliestraat 1617 230 79r0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1617 230 79r0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1617 230 79r0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1617 230 79r0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1617 230 79r0
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker verkoper Peterseliestraat 1617 230 79r0
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker verkoper Peterseliestraat 1617 230 79r0
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Peterseliestraat 1617 230 79r0
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Peterseliestraat 1617 230 79r0
FOEKES, FOPPE Foppe Foeckes koper westelijkste van de hiervoor verkochte 2 kamers Peterseliestraat 1617 230 79v0
FOEKES, FOPPE Foppe Foeckes koper westelijkste van de hiervoor verkochte 2 kamers Peterseliestraat 1617 230 79v0
FOEKES, FOPPE Foppe Foeckes koper westelijkste van de hiervoor verkochte 2 kamers Peterseliestraat 1617 230 79v0
PIETERS, GRIETJE Griet Pieters koper Peterseliestraat 1617 230 79v0
PIETERS, GRIETJE Griet Pieters koper Peterseliestraat 1617 230 79v0
, verpachter grond Peterseliestraat 1617 230 79v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1617 230 79v0
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1617 230 79v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1617 230 79v0
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1617 230 79v0
JANS, ERASMUS Erasmus Jans soldaat verkoper Peterseliestraat 1617 230 79v0
JANS, ERASMUS Erasmus Jans soldaat verkoper Peterseliestraat 1617 230 79v0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx verkoper Peterseliestraat 1617 230 79v0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx verkoper Peterseliestraat 1617 230 79v0
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1642 235 45r0
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1642 235 45r0
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1642 235 45r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1642 235 45r0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1642 235 45r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1642 235 45r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1642 235 45r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1642 235 45r0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1642 235 45r0
DIRKS, SIETSE de weduwe van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1642 235 45r0
DIRKS, SIETSE de weduwe van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1642 235 45r0
DIRKS, SIETSE de weduwe van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1642 235 45r0
, TJALLING Tialling Siouues , c.u. verkoper Peterseliestraat 1642 235 45r0
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedts koper kamer Peterseliestraat 1628 232 55v0
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedts koper kamer Peterseliestraat 1628 232 55v0
, verpachter grond Peterseliestraat 1628 232 55v0
GERLOFS, MARTEN de kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van wijlen Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1628 232 55v0
GERLOFS, MARTEN de kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van wijlen Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1628 232 55v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1628 232 55v0
DOUWES, Luytyen Douwes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1628 232 55v0
DOUWES, Luytyen Douwes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1628 232 55v0
DOUWES, Luytyen Douwes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1628 232 55v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1628 232 55v0
, TRIJNTJE Trijn naastligger ten noorden ([staat: Trijn Atses weduwe]) Peterseliestraat 1628 232 55v0
, ATSE wijlen Atse naastligger ten noorden Peterseliestraat 1628 232 55v0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannis verkoper Peterseliestraat 1628 232 55v0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannis verkoper Peterseliestraat 1628 232 55v0
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1665 239 13r0
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1665 239 13r0
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1665 239 13r0
, verpachter grond Peterseliestraat 1665 239 13r0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1665 239 13r0
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1665 239 13r0
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1665 239 13r0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1665 239 13r0
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1665 239 13r0
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1665 239 13r0
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1665 239 13r0
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r0
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r0
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r0
PIETERS, AGE wijlen Age Pieters Pettingh verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r0
PIETERS, AGE wijlen Age Pieters Pettingh verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Kistie trekschipper koper tuin en zomerhuis bomen, bloemen, planten Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Kistie trekschipper koper tuin en zomerhuis bomen, bloemen, planten Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda koper Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda koper Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
HENDRIKS, JAN betalen Jan Hendriks Kistie trekschipper huurder voor 5 jaren (p.j.) Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
HENDRIKS, JAN betalen Jan Hendriks Kistie trekschipper huurder voor 5 jaren (p.j.) Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda huurder voor 5 jaren Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda huurder voor 5 jaren Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
KOK, LOLLE de tuin van de weduwe van wijlen vroedsman Lolle Cock naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
BORGER, IEPE HESSELS Ype Hessels Borger trekschipper verkoper Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
BORGER, IEPE HESSELS Ype Hessels Borger trekschipper verkoper Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v0
HESSELS, OKKE Ocke Hessels koper kamer Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
HESSELS, OKKE Ocke Hessels koper kamer Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
, verpachter grond Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
, naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
, AUKE Aucke metselaar naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmaker naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmaker naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmaker naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
OKKES, POPPE Poppe Ockes , meerderjarige vrijgezel verkoper Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
OKKES, POPPE Poppe Ockes , meerderjarige vrijgezel verkoper Peterseliestraat WZ 1687 242 196r0
HENDRIKS, HAIE Haaye Hendriks koper 1/2 huis Plantsoen 4 1810 269 13v0
HENDRIKS, HAIE Haaye Hendriks koper 1/2 huis Plantsoen 4 1810 269 13v0
HIBBES, PIETER Pieter Hibbes , c.u. huurder Plantsoen 4 1810 269 13v0
HIBBES, PIETER Pieter Hibbes , c.u. huurder Plantsoen 4 1810 269 13v0
JANS, KLAASKE Klaaske Jans naastligger ten oosten Plantsoen 4 1810 269 13v0
JANS, KLAASKE Klaaske Jans naastligger ten oosten Plantsoen 4 1810 269 13v0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4 1810 269 13v0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4 1810 269 13v0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4 1810 269 13v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten westen Plantsoen 4 1810 269 13v0
, naastligger ten noorden Plantsoen 4 1810 269 13v0
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmer verkoper q.q. Plantsoen 4 1810 269 13v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Plantsoen 4 1810 269 13v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Plantsoen 4 1810 269 13v0
JANS, WIEBE wijlen Wybe Jans mr. metselaar verkoper Plantsoen 4 1810 269 13v0
JANS, WIEBE wijlen Wybe Jans mr. metselaar verkoper Plantsoen 4 1810 269 13v0
SIETSES, JILLES Jillis Sytses , c.u. koper kamer Pompsteeg 1669 239 203r0
SIETSES, JILLES Jillis Sytses , c.u. koper kamer Pompsteeg 1669 239 203r0
, naastligger ten oosten Pompsteeg 1669 239 203r0
, een hoekhuis naastligger ten zuiden Pompsteeg 1669 239 203r0
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg 1669 239 203r0
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg 1669 239 203r0
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg 1669 239 203r0
ANNES, ALBERT Albart Annes naastligger ten noorden Pompsteeg 1669 239 203r0
ANNES, ALBERT Albart Annes naastligger ten noorden Pompsteeg 1669 239 203r0
ANNES, ALBERT Albart Annes naastligger ten noorden Pompsteeg 1669 239 203r0
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg 1669 239 203r0
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg 1669 239 203r0
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerdts verkoper Pompsteeg 1669 239 203r0
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerdts verkoper Pompsteeg 1669 239 203r0
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff]) Poortje 1601 228 268r0
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff]) Poortje 1601 228 268r0
ARJENS, MAAIKE Maycke Ariaens koper Poortje 1601 228 268r0
ARJENS, MAAIKE Maycke Ariaens koper Poortje 1601 228 268r0
ARJENS, MAAIKE Maycke Ariaens koper Poortje 1601 228 268r0
, N. N. naastligger ten oosten Poortje 1601 228 268r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje 1601 228 268r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje 1601 228 268r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje 1601 228 268r0
HARKES, SJOERD Syourt Harckes naastligger ten zuiden Poortje 1601 228 268r0
HARKES, SJOERD Syourt Harckes naastligger ten zuiden Poortje 1601 228 268r0
, N. N. naastligger ten westen Poortje 1601 228 268r0
TJEERDS, GERBEN Gerbrant Tiaerts naastligger ten noorden Poortje 1601 228 268r0
TJEERDS, GERBEN Gerbrant Tiaerts naastligger ten noorden Poortje 1601 228 268r0
SJOERDS, JAN Jan Syoerts verkoper Poortje 1601 228 268r0
SJOERDS, JAN Jan Syoerts verkoper Poortje 1601 228 268r0
NANNES, LIJSBET Lijsbeth Nannings verkoper Poortje 1601 228 268r0
NANNES, LIJSBET Lijsbeth Nannings verkoper Poortje 1601 228 268r0
HILLEBRANDS, ARJEN Arian Hilbrants koper door niaar twee kamers Poortje 1652 236 202r0
HILLEBRANDS, ARJEN Arian Hilbrants koper door niaar twee kamers Poortje 1652 236 202r0
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar Poortje 1652 236 202r0
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar Poortje 1652 236 202r0
SJOERDS, SJOERDJE Sioertie Sioerts koper door niaar Poortje 1652 236 202r0
SJOERDS, SJOERDJE Sioertie Sioerts koper door niaar Poortje 1652 236 202r0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , c.u. geniaarde koper Poortje 1652 236 202r0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , c.u. geniaarde koper Poortje 1652 236 202r0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , c.u. geniaarde koper Poortje 1652 236 202r0
, N. N. naastligger ten oosten Poortje 1652 236 202r0
PIETERS, HILLEBRAND Hillebran Pieter naastligger ten zuiden Poortje 1652 236 202r0
PIETERS, HILLEBRAND Hillebran Pieter naastligger ten zuiden Poortje 1652 236 202r0
, N. N. naastligger ten westen Poortje 1652 236 202r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx naastligger ten noorden Poortje 1652 236 202r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx naastligger ten noorden Poortje 1652 236 202r0
BRUIN, ARJEN WILLEMS Arien Wellems Bruyn verkoper Poortje 1652 236 202r0
BRUIN, ARJEN WILLEMS Arien Wellems Bruyn verkoper Poortje 1652 236 202r0
, N. N. koper provisioneel zekere kamers Poortje 1602 228 294r0
, N. N. naastligger ten oosten Poortje 1602 228 294r0
JORIS, de kamers van Jacob Joris naastligger ten zuiden Poortje 1602 228 294r0
JORIS, de kamers van Jacob Joris naastligger ten zuiden Poortje 1602 228 294r0
, N. N. naastligger ten westen Poortje 1602 228 294r0
SIEBRENS, SEERP Seerp Sybrants naastligger ten noorden Poortje 1602 228 294r0
SIEBRENS, SEERP Seerp Sybrants naastligger ten noorden Poortje 1602 228 294r0
, KLAAS Claes Samson verkoper q.q. Poortje 1602 228 294r0
HARMENS, WIETSKE de twee nagelaten weeskinderen van Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r0
HARMENS, WIETSKE de twee nagelaten weeskinderen van Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r0
FEDDES, MARTEN wijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r0
FEDDES, MARTEN wijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r0
FEDDES, MARTEN wijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r0
HARMENS, WIETSKE Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r0
HARMENS, WIETSKE Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r0
HIELKES, SJOERD Syoert Hilckes verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r0
HIELKES, SJOERD Syoert Hilckes verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r0
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens mr. chirurgijn koper huis waarin vier kamers Poortje OZ 1699 243 400v0
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens mr. chirurgijn koper huis waarin vier kamers Poortje OZ 1699 243 400v0
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes koper Poortje OZ 1699 243 400v0
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes koper Poortje OZ 1699 243 400v0
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes koper Poortje OZ 1699 243 400v0
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoop huurder van 3 kamers Poortje OZ 1699 243 400v0
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoop huurder van 3 kamers Poortje OZ 1699 243 400v0
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoop huurder van 3 kamers Poortje OZ 1699 243 400v0
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v0
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v0
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v0
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v0
, naastligger ten oosten Poortje OZ 1699 243 400v0
, N. N. naastligger ten zuiden Poortje OZ 1699 243 400v0
, naastligger ten westen Poortje OZ 1699 243 400v0
KARSTES, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ 1699 243 400v0
KARSTES, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ 1699 243 400v0
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS de weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellema verkoper van 1/2 Poortje OZ 1699 243 400v0
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS de weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellema verkoper van 1/2 Poortje OZ 1699 243 400v0
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pitters Roos verkoper van 1/2 Poortje OZ 1699 243 400v0
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pitters Roos verkoper van 1/2 Poortje OZ 1699 243 400v0
LIEUWES, DOETJE Doedtje Lieuwes verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v0
LIEUWES, DOETJE Doedtje Lieuwes verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Asges erflater Poortje OZ 1699 243 400v0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Asges erflater Poortje OZ 1699 243 400v0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Asges erflater Poortje OZ 1699 243 400v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff mr. brouwer en zoutzieder verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff mr. brouwer en zoutzieder verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff mr. brouwer en zoutzieder verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v0
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerds verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v0
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerds verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v0
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietie Lieuwes erflater Poortje OZ 1699 243 400v0
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietie Lieuwes erflater Poortje OZ 1699 243 400v0
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Falckenburg erflater Poortje OZ 1699 243 400v0
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Falckenburg erflater Poortje OZ 1699 243 400v0
IEPES, FOPPE Foppe Ippes koper 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oosten Poortje 1598 228 90v0
IEPES, FOPPE Foppe Ippes koper 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oosten Poortje 1598 228 90v0
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje 1598 228 90v0
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje 1598 228 90v0
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje 1598 228 90v0
LAMMERTS, DIRK Dierck Lammerts koper Poortje 1598 228 90v0
LAMMERTS, DIRK Dierck Lammerts koper Poortje 1598 228 90v0
, naastligger ten oosten Poortje 1598 228 90v0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 90v0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 90v0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 90v0
, N. N. naastligger ten zuiden Poortje 1598 228 90v0
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje 1598 228 90v0
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje 1598 228 90v0
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1598 228 90v0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje 1598 228 90v0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje 1598 228 90v0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje 1598 228 90v0
JANS, GRIETJE Griet Jansen Crael verkoper Poortje 1598 228 90v0
JANS, GRIETJE Griet Jansen Crael verkoper Poortje 1598 228 90v0
, N. N. koper provisioneel 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oosten Poortje 1598 228 91r0
, naastligger ten oosten Poortje 1598 228 91r0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 91r0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 91r0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 91r0
, N. N. naastligger ten zuiden Poortje 1598 228 91r0
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje 1598 228 91r0
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje 1598 228 91r0
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1598 228 91r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje 1598 228 91r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje 1598 228 91r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje 1598 228 91r0
HIELKES, BOUWE Buwe Hylckes verkoper q.q. Poortje 1598 228 91r0
HIELKES, BOUWE Buwe Hylckes verkoper q.q. Poortje 1598 228 91r0
IEGES, GEERTJE de kinderen van Geert Yges verkoper Poortje 1598 228 91r0
IEGES, GEERTJE de kinderen van Geert Yges verkoper Poortje 1598 228 91r0
JANS, JAN wijlen Jan Jansen Crael verkoper Poortje 1598 228 91r0
JANS, JAN wijlen Jan Jansen Crael verkoper Poortje 1598 228 91r0
IEPES, POPPE Poppe Ippes koper provisioneel 1/2 onder- en bovenkamer Poortje 1598 228 97v0
IEPES, POPPE Poppe Ippes koper provisioneel 1/2 onder- en bovenkamer Poortje 1598 228 97v0
, N. N. naastligger ten oosten Poortje 1598 228 97v0
, N. N. naastligger ten zuiden Poortje 1598 228 97v0
, N. N. naastligger ten westen Poortje 1598 228 97v0
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1598 228 97v0
, JAN de kinderen van wijlen Jan Crael verkoper Poortje 1598 228 97v0
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jans Bommel koper kamer Poortje 1 1597 228 6r0
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jans Bommel koper kamer Poortje 1 1597 228 6r0
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper Poortje 1 1597 228 6r0
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper Poortje 1 1597 228 6r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1597 228 6r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1597 228 6r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1597 228 6r0
, naastligger ten zuiden Poortje 1 1597 228 6r0
, HENDRIK Hendrick ijzerkramer naastligger ten westen Poortje 1 1597 228 6r0
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1 1597 228 6r0
JORIS, JAKOB Jacob Joris verkoper Poortje 1 1597 228 6r0
JORIS, JAKOB Jacob Joris verkoper Poortje 1 1597 228 6r0
LEENDERTS, TJITSKE Tyeets Lenerts verkoper Poortje 1 1597 228 6r0
LEENDERTS, TJITSKE Tyeets Lenerts verkoper Poortje 1 1597 228 6r0
HOOFT, PIETER WILLEMS Pyter Willems Hooft koper huis of hof Poortje 1 1648 236 35v0
HOOFT, PIETER WILLEMS Pyter Willems Hooft koper huis of hof Poortje 1 1648 236 35v0
BERENDS, HENDRIK het huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1 1648 236 35v0
BERENDS, HENDRIK het huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1 1648 236 35v0
BERENDS, HENDRIK het huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1 1648 236 35v0
, naastligger ten zuiden Poortje 1 1648 236 35v0
, het huis genaamd de Spijkerboor naastligger ten westen Poortje 1 de Spijkerboor 1648 236 35v0
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1 1648 236 35v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramer verkoper Poortje 1 1648 236 35v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramer verkoper Poortje 1 1648 236 35v0
, KLAAS Claes Sampsoms koper kamer Poortje 1 1599 228 137v0
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 1 1599 228 137v0
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 1 1599 228 137v0
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 1 1599 228 137v0
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1599 228 137v0
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1599 228 137v0
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1599 228 137v0
, N. N. naastligger ten zuiden Poortje 1 1599 228 137v0
, HENDRIK Hendrick ijzerkramer naastligger ten westen Poortje 1 1599 228 137v0
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1 1599 228 137v0
JONAS, JAKOB Jacob Joons eerdere eigenaar Poortje 1 1599 228 137v0
JONAS, JAKOB Jacob Joons eerdere eigenaar Poortje 1 1599 228 137v0
LEENDERTS, TIETJE Tyeth Leenerts eerdere eigenaar Poortje 1 1599 228 137v0
LEENDERTS, TIETJE Tyeth Leenerts eerdere eigenaar Poortje 1 1599 228 137v0
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommel verkoper Poortje 1 1599 228 137v0
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommel verkoper Poortje 1 1599 228 137v0
OKKES, Gryet Ockes verkoper Poortje 1 1599 228 137v0
OKKES, Gryet Ockes verkoper Poortje 1 1599 228 137v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramer koper kamer Poortje 1 1605 228 460v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramer koper kamer Poortje 1 1605 228 460v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis koper Poortje 1 1605 228 460v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis koper Poortje 1 1605 228 460v0
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1605 228 460v0
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1605 228 460v0
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1605 228 460v0
, naastligger ten zuiden Poortje 1 1605 228 460v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramer naastligger ten westen Poortje 1 1605 228 460v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramer naastligger ten westen Poortje 1 1605 228 460v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis naastligger ten westen Poortje 1 1605 228 460v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis naastligger ten westen Poortje 1 1605 228 460v0
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1 1605 228 460v0
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 1 1605 228 460v0
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 1 1605 228 460v0
GABES, FETJE Fed Gabbes verkoper Poortje 1 1605 228 460v0
GABES, FETJE Fed Gabbes verkoper Poortje 1 1605 228 460v0
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis of woning Poortje 1 1660 238 52r0
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis of woning Poortje 1 1660 238 52r0
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts koper Poortje 1 1660 238 52r0
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts koper Poortje 1 1660 238 52r0
TEUNIS, HENDRIK de kopers Hendrick Teunis , c.u. naastligger ten oosten Poortje 1 1660 238 52r0
TEUNIS, HENDRIK de kopers Hendrick Teunis , c.u. naastligger ten oosten Poortje 1 1660 238 52r0
, naastligger ten zuiden Poortje 1 1660 238 52r0
, het huis de Spijkerboor naastligger ten westen Poortje 1 de Spijckerboor 1660 238 52r0
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1 1660 238 52r0
FOPPES, JANKE JANS Jantie Jans Foppes verkoper Poortje 1 1660 238 52r0
FOPPES, JANKE JANS Jantie Jans Foppes verkoper Poortje 1 1660 238 52r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghvelt boekverkoper koper huis en loods Poortje 3 1648 236 36r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghvelt boekverkoper koper huis en loods Poortje 3 1648 236 36r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghvelt boekverkoper koper huis en loods Poortje 3 1648 236 36r0
, naastligger ten oosten Poortje 3 1648 236 36r0
, naastligger ten zuiden Poortje 3 1648 236 36r0
, N. N. naastligger ten westen Poortje 3 1648 236 36r0
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 3 1648 236 36r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramer verkoper Poortje 3 1648 236 36r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramer verkoper Poortje 3 1648 236 36r0
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypema apotheker koper huis en paardenstal Poortje 3 1694 243 103r0
KUIK, TRIJNTJE Trijntie Cuyck koper Poortje 3 1694 243 103r0
, naastligger ten oosten Poortje 3 1694 243 103r0
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.s. naastligger ten zuiden Poortje 3 1694 243 103r0
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.s. naastligger ten zuiden Poortje 3 1694 243 103r0
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.s. naastligger ten zuiden Poortje 3 1694 243 103r0
, N. N. naastligger ten westen Poortje 3 1694 243 103r0
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypema naastligger ten noorden Poortje 3 1694 243 103r0
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes smalschipper verkoper Poortje 3 1694 243 103r0
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes smalschipper verkoper Poortje 3 1694 243 103r0
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes smalschipper verkoper Poortje 3 1694 243 103r0
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis Poortje 3 1659 237 218v0
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis Poortje 3 1659 237 218v0
, naastligger ten oosten Poortje 3 1659 237 218v0
, naastligger ten zuiden Poortje 3 1659 237 218v0
WILLEMS, PIETER huis toebehorende aan Pieter Willems naastligger ten westen Poortje 3 1659 237 218v0
WILLEMS, PIETER huis toebehorende aan Pieter Willems naastligger ten westen Poortje 3 1659 237 218v0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochvelt oud boekverkoper verkoper Poortje 3 1659 237 218v0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochvelt oud boekverkoper verkoper Poortje 3 1659 237 218v0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochvelt oud boekverkoper verkoper Poortje 3 1659 237 218v0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Poortje 3 1781 260 15v0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Poortje 3 1781 260 15v0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Poortje 3 1781 260 15v0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Poortje 3 1781 260 15v0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Poortje 3 1781 260 15v0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Poortje 3 1781 260 15v0
PIETERS, EVERT de weduwe van wijlen Evert Pieters huurder Poortje 3 1781 260 15v0
PIETERS, EVERT de weduwe van wijlen Evert Pieters huurder Poortje 3 1781 260 15v0
, naastligger ten oosten Poortje 3 1781 260 15v0
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel naastligger ten zuiden Poortje 3 1781 260 15v0
, naastligger ten westen Poortje 3 1781 260 15v0
RIJPMA, LIEUWKJE Lieukjen Reypma naastligger ten noorden Poortje 3 1781 260 15v0
RIJPMA, LIEUWKJE Lieukjen Reypma verkoper Poortje 3 1781 260 15v0
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzen emeritus predikant verkoper Poortje 3 1781 260 15v0
VETTEVOGEL, JOHANNES W. Johannes W. Vettevogel mr. wolkammer koper huis Poortje 5 1810 269 39r0
VETTEVOGEL, JOHANNES W. Johannes W. Vettevogel mr. wolkammer koper huis Poortje 5 1810 269 39r0
GERRITS, ALLE Ale Gerryts loods huurder Poortje 5 1810 269 39r0
GERRITS, ALLE Ale Gerryts loods huurder Poortje 5 1810 269 39r0
, naastligger ten oosten Poortje 5 1810 269 39r0
SLOTEN, de erfgenamen van wijlen van Sloten naastligger ten zuiden Poortje 5 1810 269 39r0
, naastligger ten westen Poortje 5 1810 269 39r0
ZIJLSTRA, C. D. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r0
ZIJLSTRA, C. D. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r0
ZIJLSTRA, C. D. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r0
VETTEVOGEL, DOUWE W. oud vroedsman Douwe W. Vettevogel verkoper Poortje 5 1810 269 39r0
VETTEVOGEL, DOUWE W. oud vroedsman Douwe W. Vettevogel verkoper Poortje 5 1810 269 39r0
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koper 1/2 kamer Poortje 5 1667 239 18va0
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koper 1/2 kamer Poortje 5 1667 239 18va0
, naastligger ten oosten Poortje 5 1667 239 18va0
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten zuiden Poortje 5 1667 239 18va0
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten zuiden Poortje 5 1667 239 18va0
, N. N. naastligger ten westen Poortje 5 1667 239 18va0
, JAKOB wijlen Jacob ijzerkramer naastligger ten noorden Poortje 5 1667 239 18va0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 5 1667 239 18va0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 5 1667 239 18va0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 5 1667 239 18va0
STIJL, S. wijlen S. Stijll verkoper Poortje 5 1667 239 18va0
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker koper woning met onder- en bovenkamer Poortje 7 1706 244 326v0
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuik koper Poortje 7 1706 244 326v0
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuik koper Poortje 7 1706 244 326v0
, naastligger ten oosten Poortje 7 1706 244 326v0
MEEUWIS, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geertje Maevis naastligger ten zuiden Poortje 7 1706 244 326v0
MEEUWIS, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geertje Maevis naastligger ten zuiden Poortje 7 1706 244 326v0
, naastligger ten westen Poortje 7 1706 244 326v0
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds wijdschipper naastligger ten noorden Poortje 7 1706 244 326v0
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds wijdschipper naastligger ten noorden Poortje 7 1706 244 326v0
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds wijdschipper verkoper q.q. Poortje 7 1706 244 326v0
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds wijdschipper verkoper q.q. Poortje 7 1706 244 326v0
ERASMUS, ANTJE Antje Asmus verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
ERASMUS, ANTJE Antje Asmus verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
ERASMUS, ANTJE Antje Asmus verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
JELLES, PIETER Pytter Jelles zeevarend persoon verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
JELLES, PIETER Pytter Jelles zeevarend persoon verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
ANDRIES, JAN Jan Andries Holcama verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
ANDRIES, JAN Jan Andries Holcama verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
ANDRIES, JAN Jan Andries Holcama verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v0
OBBES, SIEBE Sybe Obbes verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
OBBES, SIEBE Sybe Obbes verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
KOERTS, TRIJNTJE Trijntie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
KOERTS, TRIJNTJE Trijntie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
KOERTS, TRIJNTJE Trijntie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
KOERTS, ANTJE Antie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
KOERTS, ANTJE Antie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
KOERTS, ANTJE Antie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
ANNES, HIELKE Hielke Annes verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
ANNES, HIELKE Hielke Annes verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
ANNES, HIELKE Hielke Annes verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v0
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjer koper huis Poortje 7 1747 251 166v0
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjer koper huis Poortje 7 1747 251 166v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetses , c.u. huurder Poortje 7 1747 251 166v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetses , c.u. huurder Poortje 7 1747 251 166v0
, naastligger ten oosten Poortje 7 1747 251 166v0
HEINS, WORP Werp Heyns , c.s. naastligger ten zuiden Poortje 7 1747 251 166v0
HEINS, WORP Werp Heyns , c.s. naastligger ten zuiden Poortje 7 1747 251 166v0
, naastligger ten westen Poortje 7 1747 251 166v0
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pytters Vettevogel naastligger ten noorden Poortje 7 1747 251 166v0
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pytters Vettevogel naastligger ten noorden Poortje 7 1747 251 166v0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker verkoper Poortje 7 1747 251 166v0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker verkoper Poortje 7 1747 251 166v0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 7 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 7 1613 229 141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 7 1613 229 141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 7 1613 229 141r0
, naastligger ten oosten Poortje 7 1613 229 141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 7 1613 229 141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 7 1613 229 141r0
, naastligger ten westen Poortje 7 1613 229 141r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 7 1613 229 141r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 7 1613 229 141r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 7 1613 229 141r0
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 7 1613 229 141r0
, SIPKE wijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 7 1613 229 141r0
SLOTEN, SIPKE Sipke van Sloten koopman koper huis Poortje 7 1790 263 222r0
WIEBES, POPKE Popke Wybes , c.u. timmermansknecht huurder beneden (p.j.) Poortje 7 1790 263 222r0
WIEBES, POPKE Popke Wybes , c.u. timmermansknecht huurder beneden (p.j.) Poortje 7 1790 263 222r0
WATSES, STIJNTJE Styntje Watzes huurder boven (p.j.) Poortje 7 1790 263 222r0
WATSES, STIJNTJE Styntje Watzes huurder boven (p.j.) Poortje 7 1790 263 222r0
, naastligger ten oosten Poortje 7 1790 263 222r0
AKKRINGA, J. J. Ackringa naastligger ten zuiden Poortje 7 1790 263 222r0
, naastligger ten westen Poortje 7 1790 263 222r0
VETTEVOGEL, WIETSE de erfgenamen van wijlen Wytze Vettevogel naastligger ten noorden Poortje 7 1790 263 222r0
, ROELOF burgemeester Roelof Meintz verkoper q.q. Poortje 7 1790 263 222r0
HEREMA, HESSEL Hessel Heerema mr. bakker verkoper q.q. Poortje 7 1790 263 222r0
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Poortje 7 1790 263 222r0
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Poortje 7 1790 263 222r0
JANS, JOHANNES wijlen Johan Janzen verkoper Poortje 7 1790 263 222r0
JANS, JOHANNES wijlen Johan Janzen verkoper Poortje 7 1790 263 222r0
WORPS, AATJE Attje Werps koper 1/2 woning Poortje 9 1756 253 262r0
WORPS, AATJE Attje Werps koper 1/2 woning Poortje 9 1756 253 262r0
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezel koper Poortje 9 1756 253 262r0
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezel koper Poortje 9 1756 253 262r0
JELTES, JELTE Jelte Jeltes , c.u. huurder beneden Poortje 9 1756 253 262r0
JELTES, JELTE Jelte Jeltes , c.u. huurder beneden Poortje 9 1756 253 262r0
, naastligger ten oosten Poortje 9 1756 253 262r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 9 1756 253 262r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 9 1756 253 262r0
, naastligger ten westen Poortje 9 1756 253 262r0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1756 253 262r0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1756 253 262r0
GERRITS, BINKE Bente Gerryts mr. bakker verkoper Poortje 9 1756 253 262r0
GERRITS, BINKE Bente Gerryts mr. bakker verkoper Poortje 9 1756 253 262r0
GOSLINGS, EVERT procureur fiscaal Evert Goslings stoelmaker koper door niaar woning Poortje 9 1757 254 114v0
GOSLINGS, EVERT procureur fiscaal Evert Goslings stoelmaker koper door niaar woning Poortje 9 1757 254 114v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer geniaarde koper Poortje 9 1757 254 114v0
, naastligger ten oosten Poortje 9 1757 254 114v0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 9 1757 254 114v0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 9 1757 254 114v0
, naastligger ten westen Poortje 9 1757 254 114v0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1757 254 114v0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1757 254 114v0
WORPS, AATJE Attje Werps verkoper Poortje 9 1757 254 114v0
WORPS, AATJE Attje Werps verkoper Poortje 9 1757 254 114v0
GIJSBERTS, OEDS wijlen Oeds Gijsberts varenspersoon verkoper Poortje 9 1757 254 114v0
GIJSBERTS, OEDS wijlen Oeds Gijsberts varenspersoon verkoper Poortje 9 1757 254 114v0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 9 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 9 1613 229 141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 9 1613 229 141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 9 1613 229 141r0
, naastligger ten oosten Poortje 9 1613 229 141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 9 1613 229 141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 9 1613 229 141r0
, naastligger ten westen Poortje 9 1613 229 141r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 9 1613 229 141r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 9 1613 229 141r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 9 1613 229 141r0
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 9 1613 229 141r0
, SIPKE wijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 9 1613 229 141r0
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezel koper huis Poortje 11 1802 266 170v0
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezel koper huis Poortje 11 1802 266 170v0
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 11 1802 266 170v0
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 11 1802 266 170v0
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u. huurder Poortje 11 1802 266 170v0
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u. huurder Poortje 11 1802 266 170v0
, naastligger ten oosten Poortje 11 1802 266 170v0
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten zuiden Poortje 11 1802 266 170v0
STOK, OKKE Ocke van der Stok naastligger ten zuiden Poortje 11 1802 266 170v0
, naastligger ten westen Poortje 11 1802 266 170v0
AKKRINGA, E. de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen E. Ackringa naastligger ten noorden Poortje 11 1802 266 170v0
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks oud matroos op het geweesen Staate Jagt verkoper Poortje 11 1802 266 170v0
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks oud matroos op het geweesen Staate Jagt verkoper Poortje 11 1802 266 170v0
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het Statenjacht koper woning Poortje 11 1771 257 244v0
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het Statenjacht koper woning Poortje 11 1771 257 244v0
DOUWES, AUKJE Aukjen Douwes koper Poortje 11 1771 257 244v0
DOUWES, AUKJE Aukjen Douwes koper Poortje 11 1771 257 244v0
DOUWES, AUKJE Aukjen Douwes koper Poortje 11 1771 257 244v0
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u. huurder Poortje 11 1771 257 244v0
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u. huurder Poortje 11 1771 257 244v0
, naastligger ten oosten Poortje 11 1771 257 244v0
HARKES, TIETJE Tyttje Harkes naastligger ten zuiden Poortje 11 1771 257 244v0
HARKES, TIETJE Tyttje Harkes naastligger ten zuiden Poortje 11 1771 257 244v0
, naastligger ten westen Poortje 11 1771 257 244v0
AKKRINGA, EVERT de weduwe van wijlen Evert Akkringa naastligger ten noorden Poortje 11 1771 257 244v0
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringa mr. metselaar verkoper Poortje 11 1771 257 244v0
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringa mr. metselaar verkoper Poortje 11 1771 257 244v0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar koper huis Poortje 11 1734 249 10v0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar koper huis Poortje 11 1734 249 10v0
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11 1734 249 10v0
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11 1734 249 10v0
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten oosten Poortje 11 1734 249 10v0
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten oosten Poortje 11 1734 249 10v0
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 11 1734 249 10v0
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 11 1734 249 10v0
, naastligger ten westen Poortje 11 1734 249 10v0
HEINS, WORP Werp Heins naastligger ten noorden Poortje 11 1734 249 10v0
HEINS, WORP Werp Heins naastligger ten noorden Poortje 11 1734 249 10v0
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Poortje 11 1734 249 10v0
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Poortje 11 1734 249 10v0
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij verkoper Poortje 11 1734 249 10v0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 11 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 11 1613 229 141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 11 1613 229 141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 11 1613 229 141r0
, naastligger ten oosten Poortje 11 1613 229 141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 11 1613 229 141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 11 1613 229 141r0
, naastligger ten westen Poortje 11 1613 229 141r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 11 1613 229 141r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 11 1613 229 141r0
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 11 1613 229 141r0
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 11 1613 229 141r0
, SIPKE wijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 11 1613 229 141r0
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknecht koper 1/2 huis Poortje 13 1737 249 163r0
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknecht koper 1/2 huis Poortje 13 1737 249 163r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Poortje 13 1737 249 163r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Poortje 13 1737 249 163r0
, naastligger ten oosten Poortje 13 1737 249 163r0
JANS, EILERT [als huurder] Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 13 1737 249 163r0
JANS, EILERT [als huurder] Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 13 1737 249 163r0
, naastligger ten westen Poortje 13 1737 249 163r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar naastligger ten noorden Poortje 13 1737 249 163r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar naastligger ten noorden Poortje 13 1737 249 163r0
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 13 1737 249 163r0
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 13 1737 249 163r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar verkoper Poortje 13 1737 249 163r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar verkoper Poortje 13 1737 249 163r0
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 13 1737 249 163r0
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 13 1737 249 163r0
HIDDES, JURJEN Jurien Hiddes grootschipper koper huis of twee kamers Poortje 13 1612 229 122v0
HIDDES, JURJEN Jurien Hiddes grootschipper koper huis of twee kamers Poortje 13 1612 229 122v0
, naastligger ten oosten Poortje 13 1612 229 122v0
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten zuiden Poortje 13 1612 229 122v0
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten zuiden Poortje 13 1612 229 122v0
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Poortje 13 1612 229 122v0
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Poortje 13 1612 229 122v0
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 13 1612 229 122v0
VRIES, JAKOB Jacob Hey Fries verkoper Poortje 13 1612 229 122v0
VEEN, MINNE Minne van der Veen mr. verver koper huis Poortje 13 1805 267 112v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder kamer Poortje 13 1805 267 112v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder kamer Poortje 13 1805 267 112v0
JOHANNES, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Johannes huurder kamer Poortje 13 1805 267 112v0
JOHANNES, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Johannes huurder kamer Poortje 13 1805 267 112v0
, naastligger ten oosten Poortje 13 1805 267 112v0
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten zuiden Poortje 13 1805 267 112v0
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten zuiden Poortje 13 1805 267 112v0
, naastligger ten westen Poortje 13 1805 267 112v0
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden Poortje 13 1805 267 112v0
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden Poortje 13 1805 267 112v0
STOK, HARKE Harke J. van der Stok verkoper van 1/2 Poortje 13 1805 267 112v0
STOK, OKKE Okke J. van der Stok verkoper van 1/2 Poortje 13 1805 267 112v0
HAAS, KASPER Casper de Haas koper huis en tapperij Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
, verpachter grond Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdagh naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdagh naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
, naastligger ten westen Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
ANDRIES, TJERK Tjerck Andrys scheepstimmerman verkoper Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
ANDRIES, TJERK Tjerck Andrys scheepstimmerman verkoper Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
ANDRIES, TJERK Tjerck Andrys scheepstimmerman verkoper Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts verkoper Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts verkoper Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts verkoper Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
ANDRIES, TJERK Tjerk Andries scheepstimmerman koper huis en tapperij Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
ANDRIES, TJERK Tjerk Andries scheepstimmerman koper huis en tapperij Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
ANDRIES, TJERK Tjerk Andries scheepstimmerman koper huis en tapperij Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts koper Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts koper Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts koper Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
, verpachter grond Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
JETSES, AALTJE Aeltje Jetses huurder Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
JETSES, AALTJE Aeltje Jetses huurder Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
JETSES, GEERTJE Geertje Jetses huurder Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
JETSES, GEERTJE Geertje Jetses huurder Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
JILLES, MARTEN Marten Jilles makelaar naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
JILLES, MARTEN Marten Jilles makelaar naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
, naastligger ten westen Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
DOUWES, ANTJE Antje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
DOUWES, ANTJE Antje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
DOUWES, ANTJE Antje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
BACHERS, BEREND oud burgerluitenant Beern Bacherach verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
LUITJENS, ANDRIES wijlen Andries Luitjens verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
LUITJENS, ANDRIES wijlen Andries Luitjens verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
SIEMENS, JAN Jan Simons koopman koper huis Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
SIEMENS, JAN Jan Simons koopman koper huis Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
, verpachter grond Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
, GABE Gabe huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
, naastligger ten westen Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslager verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslager verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kompasmaker verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kompasmaker verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
BLAUW, RUURD JANS wijlen Ruird Jansen Blauw verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
BLAUW, RUURD JANS wijlen Ruird Jansen Blauw verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
GUNTER, PIETER Pieter Gunter mr. brouwer verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
VELD, GERARDUS Gerardus Veldt gleibakker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
RAVEN, DIRK Dirk Raven suikerraffineerder verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
, verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
PIETERS, EELKJE wijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
PIETERS, EELKJE wijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haas erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezel koper huis of woning Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezel koper huis of woning Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezel koper huis of woning Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
FRANSES, JANKE Janke Fransen koper Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
FRANSES, JANKE Janke Fransen koper Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
FRANSES, JANKE Janke Fransen koper Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
, verpachter grond Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
, huis en tapperij genaamd Sayen en Bayen naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 Zaaien en Baaien 1761 255 71v0
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierse naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierse naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierse verkoper Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierse verkoper Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuis koper huis Prinsensteeg 3 de Drie Hoefijzers 1779 259 219r0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuis koper huis Prinsensteeg 3 de Drie Hoefijzers 1779 259 219r0
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
, het huis Sayen en Baayen naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 Zaaien en Baaien 1779 259 219r0
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
ALBERTS, FRANS wijlen Frans Alberts verkoper Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
ALBERTS, FRANS wijlen Frans Alberts verkoper Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
ALBERTS, FRANS wijlen Frans Alberts verkoper Prinsensteeg 3 1779 259 219r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blokmaker koper 1/2 huis Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blokmaker koper 1/2 huis Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
BOLMAN, A. de weduwe van wijlen A. Bolman huurder Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman ontvanger huur Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
, N. N. naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
, N. N. naastligger ten noorden Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
JANS, SIPKE Sipke Jans verkoper Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
JANS, SIPKE Sipke Jans verkoper Prinsensteeg 3 1784 261 180r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blok- en mastmaker koper van 1/2 huis Prinsensteeg 3 de Drie Hoefijzers 1782 260 241v0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blok- en mastmaker koper van 1/2 huis Prinsensteeg 3 de Drie Hoefijzers 1782 260 241v0
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blok koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blok koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
JANS, SIPKE Sipke Jans , bloedverwant van de verkoopster koper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
JANS, SIPKE Sipke Jans , bloedverwant van de verkoopster koper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blok- en mastmaker geniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blok- en mastmaker geniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blok geniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blok geniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
, MARTEN Marten , c.u. huurders (p.j.) Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
, huis genaamd Saayen en Baayen naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 Zaaien en Baaien 1782 260 241v0
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
, het gesloopte huis genaamd de Bontekoe naastligger ten westen Prinsensteeg 3 de Bontekoe 1782 260 241v0
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuis verkoper Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuis verkoper Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper Prinsensteeg 3 1782 260 241v0
BAKKER, JAN de heer Jan Minso Backer, en zijn zoon koper huis en ankersmederij genaamd de Hoge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1742 250 272v0
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harm van Idsinga ontvanger van de boelgoederen koper huis voorheen in gebruik als ankersmederij Prinsenstraat 2 1749 251 266v0
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1749 251 266v0
SMIDS, dr. Smids, c.u. naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1749 251 266v0
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1749 251 266v0
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1749 251 266v0
KEIZER, MARIA Marietje Keyser verkoper Prinsenstraat 2 1749 251 266v0
BAKKER, JAN wijlen Jan Minso Bakker koopman verkoper Prinsenstraat 2 1749 251 266v0
HANSES, AAFKE huis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1681 241 139r0
HANSES, AAFKE huis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1681 241 139r0
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roorda mr. stadssmid koper Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roorda mr. stadssmid koper Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
, een pakhuis naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius verkoper q.q. Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
BIJLAAN, JAN SIEMENS burgemeester Jan Symens Bijlaen verkoper q.q. Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
BIJLAAN, JAN SIEMENS burgemeester Jan Symens Bijlaen verkoper q.q. Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
FABER, KLAAS JANS de crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faber verkoper Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
FABER, KLAAS JANS de crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faber verkoper Prinsenstraat 2 1681 241 139r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1727 246 309r0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braem koper Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braem koper Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braem koper Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
, naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
BAARS, ARJAANTJE Ariaentie Baers verkoper Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
JANS, PIETER wijlen Pytter Jansen verkoper Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
JANS, PIETER wijlen Pytter Jansen verkoper Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
OOY, PIETER JANS Pyter Jansen Ooy mr. ankersmid koper huis genaamd de Hooge Tinne, verdeeld in 4 percelen waarvan 1 een winkel Prinsenstraat 2 de Hooge Tinne 1695 243 148v0
OOY, PIETER JANS Pyter Jansen Ooy mr. ankersmid koper huis genaamd de Hooge Tinne, verdeeld in 4 percelen waarvan 1 een winkel Prinsenstraat 2 de Hooge Tinne 1695 243 148v0
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens huurder van de blokmakerswinkel Prinsenstraat 2 1695 243 148v0
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens huurder van de blokmakerswinkel Prinsenstraat 2 1695 243 148v0
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1695 243 148v0
, een pakhuis naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1695 243 148v0
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1695 243 148v0
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1695 243 148v0
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havencherger verkoper Prinsenstraat 2 1695 243 148v0
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havencherger verkoper Prinsenstraat 2 1695 243 148v0
BURGER, KLAAS WILLEMS Claas Willems Burger koper provisioneel noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voet Prinsenstraat 2 1662 238 14va0
BURGER, KLAAS WILLEMS Claas Willems Burger koper provisioneel noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voet Prinsenstraat 2 1662 238 14va0
, N. N. naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1662 238 14va0
, N. N. naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1662 238 14va0
, N. N. naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1662 238 14va0
, N. N. naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1662 238 14va0
, verkoper Prinsenstraat 2 1662 238 14va0
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks havenpachtscherger koper huis genaamd de Hooge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1690 242 336v0
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks havenpachtscherger koper huis genaamd de Hooge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1690 242 336v0
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens blokmaker huurder voor 3 jaren (p.j.) Prinsenstraat 2 1690 242 336v0
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens blokmaker huurder voor 3 jaren (p.j.) Prinsenstraat 2 1690 242 336v0
BEMMEL, JAN Jan van Bemmelen huurder voor 2 jaren (p.j.) Prinsenstraat 2 1690 242 336v0
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1690 242 336v0
, een pakhuis naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1690 242 336v0
, N. N. naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1690 242 336v0
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1690 242 336v0
ROORDA, PIETER LUITJENS Pyter Luytjens Roorda verkoper Prinsenstraat 2 1690 242 336v0
ROORDA, PIETER LUITJENS Pyter Luytjens Roorda verkoper Prinsenstraat 2 1690 242 336v0
JONGEMA, SALOMON burgemeester van Franeker Salomon Jongma koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne of Zeeburg 1780 260 5v0
IJSENBEEK, THOMAS de weduwe van wijlen Thomas IJsenbeek huurder gedeelte pakhuis Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalzen notaris verkoper q.q. Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman verkoper Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman verkoper Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman verkoper Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne of Zeeburg 1784 261 222r0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne of Zeeburg 1784 261 222r0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne of Zeeburg 1784 261 222r0
GOSSES, TRIJNTJE Trijntie Gosses koper Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
GOSSES, TRIJNTJE Trijntie Gosses koper Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
, huurder boven Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Block mr. blokmaker naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Block mr. blokmaker naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
JONGEMA, SALOMON burgemeester Salomon Jongma verkoper Prinsenstraat 2 1784 261 222r0
IJSENBEEK, KLAAS Klaas B. IJsenbeek brouwer en koopman koper huis Prinsenstraat 2 Zeeburg 1787 262 184r0
PEAUX, P. vroedsman P. Peaux huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra havenmeester huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopman verkoper Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopman verkoper Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopman verkoper Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
, N. N. naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harmen van Idsinga hoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land Groningen verkoper Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker koper 7/8 huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Prinsenstraat 4