Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger Admiraliteit in Friesland koper grondpacht van 1-00-00 cg onbekend 1673 240 118v0
IDSINGA, SAKE grondpacht uit de kamer of woning bij de lands lijnbaan van Saco Idsinga eigenaar perceel onbekend 1673 240 118v0
FINK, JAN eerder eigendom van Jan Finck, c.u. eigenaar perceel onbekend 1673 240 118v0
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend 1673 240 118v0
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend 1673 240 118v0
JELLES, JAN Jan Pieter Jelles koper kamer onbekend de Olifant 1590 229 38v0
JELLES, JAN Jan Pieter Jelles koper kamer onbekend de Olifant 1590 229 38v0
JOHANNES, TJALTJE Tiael Johannis koper onbekend 1590 229 38v0
JOHANNES, TJALTJE Tiael Johannis koper onbekend 1590 229 38v0
, verpachter grond onbekend 1590 229 38v0
BAY, Willebort Bays bewoner onbekend 1590 229 38v0
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Syoerdts naastligger ten oosten onbekend 1590 229 38v0
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Syoerdts naastligger ten oosten onbekend 1590 229 38v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1590 229 38v0
KORNELIS, ANTJE Anna Cornelis naastligger ten westen onbekend 1590 229 38v0
KORNELIS, ANTJE Anna Cornelis naastligger ten westen onbekend 1590 229 38v0
KORNELIS, ANTJE Anna Cornelis naastligger ten westen onbekend 1590 229 38v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1590 229 38v0
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend 1590 229 38v0
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend 1590 229 38v0
PIETERS, SJOUKJE Syouck Pieters verkoper onbekend 1590 229 38v0
PIETERS, SJOUKJE Syouck Pieters verkoper onbekend 1590 229 38v0
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts koper 1/2 schoenmakersperk met drie kuipen, twee kalkdobben, een eeckhuis en gereedschappen onbekend 1673 240 120r0
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts koper 1/2 schoenmakersperk met drie kuipen, twee kalkdobben, een eeckhuis en gereedschappen onbekend 1673 240 120r0
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts koper 1/2 schoenmakersperk met drie kuipen, twee kalkdobben, een eeckhuis en gereedschappen onbekend 1673 240 120r0
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend 1673 240 120r0
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend 1673 240 120r0
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend 1673 240 120r0
GOSSES, JAN Jan Gosses , c.u. eigenaar van 1/2 onbekend 1673 240 120r0
GOSSES, JAN Jan Gosses , c.u. eigenaar van 1/2 onbekend 1673 240 120r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1673 240 120r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1673 240 120r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1673 240 120r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1673 240 120r0
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper onbekend 1673 240 120r0
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper onbekend 1673 240 120r0
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper onbekend 1673 240 120r0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel onbekend 1781 260 33v0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel onbekend 1781 260 33v0
SLOTE, PIETER Pieter Sloote huurder (p.j.) onbekend 1781 260 33v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten oosten onbekend 1781 260 33v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten oosten onbekend 1781 260 33v0
, naastligger ten zuiden onbekend 1781 260 33v0
, naastligger ten westen onbekend 1781 260 33v0
, naastligger ten noorden onbekend 1781 260 33v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker en koopman verkoper onbekend 1781 260 33v0
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrug advocaat fiscaal Admiraliteit in Friesland betrokkene onbekend NZ 1782 260 317r0
ASSENBERG, LOUISA vrouwe Louisa Assenberg betrokkene onbekend NZ 1782 260 317r0
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrix koper fulmolen onbekend 1651 236 148r0
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrix koper fulmolen onbekend 1651 236 148r0
MELLES, HISKE Hiske Melles koper onbekend 1651 236 148r0
MELLES, HISKE Hiske Melles koper onbekend 1651 236 148r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1651 236 148r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1651 236 148r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1651 236 148r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1651 236 148r0
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. zeemtouwer verkoper onbekend 1651 236 148r0
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. zeemtouwer verkoper onbekend 1651 236 148r0
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koper huis en omheinde plaats, ten zuiden van dit huis gelegen onbekend ZZ 1626 231 130r0
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koper huis en omheinde plaats, ten zuiden van dit huis gelegen onbekend ZZ 1626 231 130r0
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koper huis en omheinde plaats, ten zuiden van dit huis gelegen onbekend ZZ 1626 231 130r0
SIEMENS, ANTJE Antie Simons koper onbekend ZZ 1626 231 130r0
SIEMENS, ANTJE Antie Simons koper onbekend ZZ 1626 231 130r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend ZZ 1626 231 130r0
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1626 231 130r0
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1626 231 130r0
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1626 231 130r0
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ 1626 231 130r0
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ 1626 231 130r0
, naastligger ten noorden onbekend ZZ 1626 231 130r0
BERENDS, HENDRIK de last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ 1626 231 130r0
BERENDS, HENDRIK de last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ 1626 231 130r0
BERENDS, HENDRIK de last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ 1626 231 130r0
JORIS, GEERTJE Geertien Joris verkoper onbekend ZZ 1626 231 130r0
JORIS, GEERTJE Geertien Joris verkoper onbekend ZZ 1626 231 130r0
, doorgehaalde akte onbekend 1645 235 168v0
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) onbekend 1708 245 53r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) onbekend 1708 245 53r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) onbekend 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r1
ABRAHAMS, MOSES grondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r1
ABRAHAMS, MOSES grondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r1
ABRAHAMS, MOSES grondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1708 245 53r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper onbekend 1708 245 53r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper onbekend 1708 245 53r1
, HARMEN Harmen Uyftes koopman koper grondpacht van 1-02-00 cg onbekend 1725 246 232v0
HOITES, PIETER grondpacht uit het huis van Pyter Hoites koopman eigenaar perceel onbekend 1725 246 232v0
HOITES, PIETER grondpacht uit het huis van Pyter Hoites koopman eigenaar perceel onbekend 1725 246 232v0
HOITES, PIETER Pyter Hoites koopman verkoper onbekend 1725 246 232v0
HOITES, PIETER Pyter Hoites koopman verkoper onbekend 1725 246 232v0
, N. N. koper huis gebouwd door Eepe Augustini onbekend 1613 229 155v0
, ANDRIES mr. Andries chirurgijn naastligger onbekend 1613 229 155v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1613 229 155v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1613 229 155v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1613 229 155v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1613 229 155v0
HESSELS, WIEPKE Wypcke Hessels crediteur (triumphant) onbekend 1613 229 155v0
HESSELS, WIEPKE Wypcke Hessels crediteur (triumphant) onbekend 1613 229 155v0
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1613 229 155v0
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1613 229 155v0
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heyns wijnkoper koper door niaar hof met royaal zomerhuis onbekend 1676 240 234r0
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heyns wijnkoper koper door niaar hof met royaal zomerhuis onbekend 1676 240 234r0
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heyns wijnkoper koper door niaar onbekend 1676 240 234r0
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heyns wijnkoper koper door niaar onbekend 1676 240 234r0
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemert geniaarde koper onbekend 1676 240 234r0
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemert geniaarde koper onbekend 1676 240 234r0
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adam geniaarde koper onbekend 1676 240 234r0
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adam geniaarde koper onbekend 1676 240 234r0
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adam geniaarde koper onbekend 1676 240 234r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1676 240 234r0
, de schuur van de kooplieden Heyns naastligger ten zuiden onbekend 1676 240 234r0
GLAS, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Glas naastligger ten westen onbekend 1676 240 234r0
GLAS, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Glas naastligger ten westen onbekend 1676 240 234r0
JORNA, SIEMEN de hof van vroedsman Symon Jorna, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1676 240 234r0
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u. verkoper onbekend 1676 240 234r0
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribus koper kamer onbekend 1622 230 313r0
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribus koper kamer onbekend 1622 230 313r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 313r0
JOOSTES, JEROEN Jeroen Joostes naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 313r0
JOOSTES, JEROEN Jeroen Joostes naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 313r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1622 230 313r0
TJEBBES, JAKOB Jacob Tyebbes naastligger ten noorden onbekend 1622 230 313r0
TJEBBES, JAKOB Jacob Tyebbes naastligger ten noorden onbekend 1622 230 313r0
JARICHS, FOPPE Foppe Jarichs verkoper onbekend 1622 230 313r0
JARICHS, FOPPE Foppe Jarichs verkoper onbekend 1622 230 313r0
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircks verkoper onbekend 1622 230 313r0
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircks verkoper onbekend 1622 230 313r0
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircks verkoper onbekend 1622 230 313r0
AMSTERDAM, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Amsterdam koper nieuwe kamer onbekend 1601 228 239r0
AMSTERDAM, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Amsterdam koper nieuwe kamer onbekend 1601 228 239r0
, verpachter grond onbekend 1601 228 239r0
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters , voor zich protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r0
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters , voor zich protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r0
WESSELS, PIETER de verkoper Pieter Wessels Ongersman protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r0
WESSELS, PIETER de verkoper Pieter Wessels Ongersman protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r0
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters protesteert q.q. onbekend 1601 228 239r0
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters protesteert q.q. onbekend 1601 228 239r0
WESSELS, PIETER een kind van de verkoper Pieter Wessels Ongersman protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r0
WESSELS, PIETER een kind van de verkoper Pieter Wessels Ongersman protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r0
IEPES, GRIETJE wijlen Grietie Ypes protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r0
IEPES, GRIETJE wijlen Grietie Ypes protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r0
JANS, JENTJE Janke Jans huurder onbekend 1601 228 239r0
JANS, JENTJE Janke Jans huurder onbekend 1601 228 239r0
HILLEBRANDS, GIJSBERT Gijs Hilbrants naastligger ten oosten onbekend 1601 228 239r0
HILLEBRANDS, GIJSBERT Gijs Hilbrants naastligger ten oosten onbekend 1601 228 239r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1601 228 239r0
DIRKS, JAN Jan Dircx Vuylpraet naastligger ten westen onbekend 1601 228 239r0
DIRKS, JAN Jan Dircx Vuylpraet naastligger ten westen onbekend 1601 228 239r0
DIRKS, JAN Jan Dircx Vuylpraet naastligger ten westen onbekend 1601 228 239r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1601 228 239r0
WESSELS, PIETER Pieter Wessels Ongersman verkoper onbekend 1601 228 239r0
WESSELS, PIETER Pieter Wessels Ongersman verkoper onbekend 1601 228 239r0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos koper twee kamers aan elkaar onbekend 1624 231 29v0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos koper twee kamers aan elkaar onbekend 1624 231 29v0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos koper twee kamers aan elkaar onbekend 1624 231 29v0
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts koper onbekend 1624 231 29v0
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts koper onbekend 1624 231 29v0
, een moederpaard en 7-06-00 CG toehaak onbekend 1624 231 29v0
RIENKS, GOFFE de weduwe van wijlen Goffe Riencks naastligger ten oosten onbekend 1624 231 29v0
RIENKS, GOFFE de weduwe van wijlen Goffe Riencks naastligger ten oosten onbekend 1624 231 29v0
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1624 231 29v0
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1624 231 29v0
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1624 231 29v0
, naastligger ten westen onbekend 1624 231 29v0
, naastligger ten noorden onbekend 1624 231 29v0
, HENDRIK Hendrick Meuus verkoper onbekend 1624 231 29v0
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijsses verkoper onbekend 1624 231 29v0
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijsses verkoper onbekend 1624 231 29v0
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingen koper provisioneel grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1620 230 209r0
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingen koper provisioneel grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1620 230 209r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1620 230 209r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 209r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1620 230 209r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 209r0
, N. N. verkoper onbekend 1620 230 209r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmaker koper door niaar ratione sanguinis kamer onbekend 1598 228 126r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmaker koper door niaar ratione sanguinis kamer onbekend 1598 228 126r0
, KLAAS mr. Claas barbier bewoner onbekend 1598 228 126r0
, KLAAS mr. Claas barbier afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis onbekend 1598 228 126r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmaker protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmaker protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r0
JANS, Aryen Jansen protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r0
JANS, Aryen Jansen protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r0
KLASES, JAN Jan Claasen molenaar protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r0
KLASES, JAN Jan Claasen molenaar protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r0
KLASES, JAN Jan Claasen molenaar protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r0
, ANTJE Anna verkoper ([staat: Anna Symens weduwe]) onbekend 1598 228 126r0
, SIEMEN wijlen Symen verkoper onbekend 1598 228 126r0
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingen koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1620 230 209r0
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingen koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1620 230 209r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1620 230 209r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 209r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1620 230 209r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 209r0
, N. N. verkoper onbekend 1620 230 209r0
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huis onbekend 1673 240 128r0
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huis onbekend 1673 240 128r0
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huis onbekend 1673 240 128r0
VIERSEN, IJSBRAND de kinderen van de heer Isbrandus Viersen verpachter grond onbekend 1673 240 128r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Hoedtie schipper huurder onbekend 1673 240 128r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Hoedtie schipper huurder onbekend 1673 240 128r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1673 240 128r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1673 240 128r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1673 240 128r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1673 240 128r0
JANS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper onbekend 1673 240 128r0
JANS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper onbekend 1673 240 128r0
HERES, ARJEN wijlen Arien Heres Kleyntie verkoper onbekend 1673 240 128r0
HERES, ARJEN wijlen Arien Heres Kleyntie verkoper onbekend 1673 240 128r0
, N. N. koper finaal huis met overgebleven materialen tot een omgewaaide molen behorende onbekend NZ 1626 231 137r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend NZ 1626 231 137r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend NZ 1626 231 137r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend NZ 1626 231 137r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend NZ 1626 231 137r0
, N. N. verkoper onbekend NZ 1626 231 137r0
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper door niaar huis, mouterij, schuur en ledige plaats onbekend 1643 235 55r0
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper door niaar huis, mouterij, schuur en ledige plaats onbekend 1643 235 55r0
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper door niaar huis, mouterij, schuur en ledige plaats onbekend 1643 235 55r0
FOEKES, PIER wijlen burgemeester Pier Foeckes koper door niaar onbekend 1643 235 55r0
FOEKES, PIER wijlen burgemeester Pier Foeckes koper door niaar onbekend 1643 235 55r0
FOEKES, PIER wijlen burgemeester Pier Foeckes koper door niaar onbekend 1643 235 55r0
, geniaarde koper onbekend 1643 235 55r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1643 235 55r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1643 235 55r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1643 235 55r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1643 235 55r0
JARICHS, ANTJE Anna Jarichs verkoper onbekend 1643 235 55r0
JARICHS, ANTJE Anna Jarichs verkoper onbekend 1643 235 55r0
OEPKES, PIETER wijlen burgemeester Pyter Upkes Kromwal verkoper onbekend 1643 235 55r0
OEPKES, PIETER wijlen burgemeester Pyter Upkes Kromwal verkoper onbekend 1643 235 55r0
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes koper kamer onbekend 1597 228 11r0
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes koper kamer onbekend 1597 228 11r0
ALBERTS, HINKE Hyncke Alberts koper onbekend 1597 228 11r0
ALBERTS, HINKE Hyncke Alberts koper onbekend 1597 228 11r0
ALBERTS, HINKE Hyncke Alberts koper onbekend 1597 228 11r0
PIETERS, IETJE de weduwe Yd Pieters naastligger ten oosten onbekend 1597 228 11r0
PIETERS, IETJE de weduwe Yd Pieters naastligger ten oosten onbekend 1597 228 11r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 11r0
, LOUW Louu Baux naastligger ten westen onbekend 1597 228 11r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 11r0
TJEPKES, JAN Jan Tyepkes houtkoper verkoper onbekend 1597 228 11r0
TJEPKES, JAN Jan Tyepkes houtkoper verkoper onbekend 1597 228 11r0
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend 1597 228 11r0
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend 1597 228 11r0
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend 1597 228 11r0
NANNES, RINSE Rinse Nannes koper schuur met ledige plaats daar achter onbekend 1598 228 128r0
NANNES, RINSE Rinse Nannes koper schuur met ledige plaats daar achter onbekend 1598 228 128r0
JOOSTES, IEMKJE Impck Joosten koper onbekend 1598 228 128r0
JOOSTES, IEMKJE Impck Joosten koper onbekend 1598 228 128r0
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoper naastligger ten oosten onbekend 1598 228 128r0
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoper naastligger ten oosten onbekend 1598 228 128r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 128r0
, naastligger ten westen onbekend 1598 228 128r0
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten westen onbekend 1598 228 128r0
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten westen onbekend 1598 228 128r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1598 228 128r0
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend 1598 228 128r0
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend 1598 228 128r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koper tuintje onbekend 1682 241 192v0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koper tuintje onbekend 1682 241 192v0
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes koper onbekend 1682 241 192v0
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes koper onbekend 1682 241 192v0
, naastligger ten oosten onbekend 1682 241 192v0
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten zuiden onbekend 1682 241 192v0
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten zuiden onbekend 1682 241 192v0
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten zuiden onbekend 1682 241 192v0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts naastligger ten westen onbekend 1682 241 192v0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts naastligger ten westen onbekend 1682 241 192v0
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend 1682 241 192v0
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend 1682 241 192v0
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend 1682 241 192v0
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend 1682 241 192v0
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend 1682 241 192v0
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend 1682 241 192v0
TJERKS, SIPKE wijlen Sipke Tjerx zakkendrager verkoper onbekend 1682 241 192v0
TJERKS, SIPKE wijlen Sipke Tjerx zakkendrager verkoper onbekend 1682 241 192v0
ARJENS, HINKE Hencke Arjens verkoper onbekend 1682 241 192v0
ARJENS, HINKE Hencke Arjens verkoper onbekend 1682 241 192v0
ARJENS, HINKE Hencke Arjens verkoper onbekend 1682 241 192v0
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes verkoper onbekend 1682 241 192v0
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes verkoper onbekend 1682 241 192v0
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes verkoper onbekend 1682 241 192v0
HORST, JAN JOCHEMS burgerhopman Jan Jochums van der Horst koper hof met bomen en plantagie, tevens de woning en opkamertje met een bleekveld aan de voorzijde onbekend ZZ 1643 235 58v0
HORST, JAN JOCHEMS burgerhopman Jan Jochums van der Horst koper hof met bomen en plantagie, tevens de woning en opkamertje met een bleekveld aan de voorzijde onbekend ZZ 1643 235 58v0
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts koper onbekend ZZ 1643 235 58v0
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts koper onbekend ZZ 1643 235 58v0
, verpachter grond onbekend ZZ 1643 235 58v0
, drie rijksdaalders met de vertering en de wijnkoop toehaak onbekend ZZ 1643 235 58v0
EVERTS, PIETER de hof van Piter Everts naastligger onbekend ZZ 1643 235 58v0
EVERTS, PIETER de hof van Piter Everts naastligger onbekend ZZ 1643 235 58v0
EVERTS, PIETER de hof van Piter Everts naastligger onbekend ZZ 1643 235 58v0
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen bakker naastligger onbekend ZZ 1643 235 58v0
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen bakker naastligger onbekend ZZ 1643 235 58v0
GOSSES, JAN Jan Gosses naastligger onbekend ZZ 1643 235 58v0
GOSSES, JAN Jan Gosses naastligger onbekend ZZ 1643 235 58v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend ZZ 1643 235 58v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1643 235 58v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend ZZ 1643 235 58v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend ZZ 1643 235 58v0
, LAMMERT Lamberto Theodori procureur postulant verkoper onbekend ZZ 1643 235 58v0
REINERS, HESTER Hester Reniers koper kamer en weefwinkel onbekend WZ 1631 233 4v0
REINERS, HESTER Hester Reniers koper kamer en weefwinkel onbekend WZ 1631 233 4v0
, PIETER wijlen Pieter Veuck koper onbekend WZ 1631 233 4v0
, verpachter grond onbekend WZ 1631 233 4v0
AUKES, MARTEN de kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ 1631 233 4v0
AUKES, MARTEN de kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ 1631 233 4v0
AUKES, MARTEN de kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ 1631 233 4v0
, naastligger ten oosten onbekend WZ 1631 233 4v0
AUKES, MARTEN de kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ 1631 233 4v0
AUKES, MARTEN de kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ 1631 233 4v0
AUKES, MARTEN de kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ 1631 233 4v0
JANS, PIETER de hof van Pieter Jansen , c.u. naastligger ten westen onbekend WZ 1631 233 4v0
JANS, PIETER de hof van Pieter Jansen , c.u. naastligger ten westen onbekend WZ 1631 233 4v0
, naastligger ten noorden onbekend WZ 1631 233 4v0
HENDRIKS, VICTOR Victor Hendricks verkoper onbekend WZ 1631 233 4v0
HENDRIKS, VICTOR Victor Hendricks verkoper onbekend WZ 1631 233 4v0
GERRITS, DOUWTJE Doutien Gerryts verkoper onbekend WZ 1631 233 4v0
GERRITS, DOUWTJE Doutien Gerryts verkoper onbekend WZ 1631 233 4v0
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis koper twee kamers met plaatsje daarachter onbekend 1620 230 212v0
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis koper twee kamers met plaatsje daarachter onbekend 1620 230 212v0
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis koper twee kamers met plaatsje daarachter onbekend 1620 230 212v0
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes koper onbekend 1620 230 212v0
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes koper onbekend 1620 230 212v0
, naastligger ten noordoosten onbekend 1620 230 212v0
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend 1620 230 212v0
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend 1620 230 212v0
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend 1620 230 212v0
KLASES, ROELOF Roeliff Claesen naastligger ten zuidoosten onbekend 1620 230 212v0
KLASES, ROELOF Roeliff Claesen naastligger ten zuidoosten onbekend 1620 230 212v0
KLASES, ROELOF Roeliff Claesen naastligger ten zuidoosten onbekend 1620 230 212v0
BERENDS, JAN de verkoper Jan Beerns naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 212v0
BERENDS, JAN de verkoper Jan Beerns naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 212v0
BERENDS, JAN de verkoper Jan Beerns naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 212v0
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend 1620 230 212v0
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend 1620 230 212v0
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend 1620 230 212v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 212v0
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper onbekend 1620 230 212v0
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper onbekend 1620 230 212v0
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper onbekend 1620 230 212v0
HARMENS, HILTJE Hil Harmens verkoper onbekend 1620 230 212v0
HARMENS, HILTJE Hil Harmens verkoper onbekend 1620 230 212v0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakker koper ledige plaats van 20 x 60 houtvoeten onbekend 1622 230 321r0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakker koper ledige plaats van 20 x 60 houtvoeten onbekend 1622 230 321r0
TJEERDS, SIERK de verkoper Sierk Tiaarts , c.u. verpachter grond onbekend 1622 230 321r0
TJEERDS, SIERK de verkoper Sierk Tiaarts , c.u. verpachter grond onbekend 1622 230 321r0
TJEERDS, SIERK de verkoper Sierk Tiaarts , c.u. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 321r0
TJEERDS, SIERK de verkoper Sierk Tiaarts , c.u. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 321r0
, naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 321r0
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc. naastligger ten westen onbekend 1622 230 321r0
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc. naastligger ten westen onbekend 1622 230 321r0
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc. naastligger ten westen onbekend 1622 230 321r0
TJEERDS, SIERK de verkoper Sierk Tiaarts , c.u. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 321r0
TJEERDS, SIERK de verkoper Sierk Tiaarts , c.u. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 321r0
TJEERDS, SIERK Sierk Tiaarts verkoper onbekend 1622 230 321r0
TJEERDS, SIERK Sierk Tiaarts verkoper onbekend 1622 230 321r0
SIEBES, SJOUKJE Siouk Sibes verkoper onbekend 1622 230 321r0
SIEBES, SJOUKJE Siouk Sibes verkoper onbekend 1622 230 321r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper boven- en benedenkamer onbekend 1628 232 76r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper boven- en benedenkamer onbekend 1628 232 76r0
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper onbekend 1628 232 76r0
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper onbekend 1628 232 76r0
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend 1628 232 76r0
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend 1628 232 76r0
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend 1628 232 76r0
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten onbekend 1628 232 76r0
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten onbekend 1628 232 76r0
DIRKS, PIETER Piter Dircks naastligger ten zuiden onbekend 1628 232 76r0
DIRKS, PIETER Piter Dircks naastligger ten zuiden onbekend 1628 232 76r0
DIRKS, PIETER Piter Dircks naastligger ten zuiden onbekend 1628 232 76r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1628 232 76r0
OENES, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend 1628 232 76r0
OENES, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend 1628 232 76r0
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper onbekend 1628 232 76r0
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper onbekend 1628 232 76r0
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts verkoper onbekend 1628 232 76r0
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts verkoper onbekend 1628 232 76r0
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper onbekend 1628 232 76r0
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper onbekend 1628 232 76r0
WABES, MARTEN Marten Wabbes mr. schoenmaker koper kamer met plaats onbekend 1622 230 322v0
WABES, MARTEN Marten Wabbes mr. schoenmaker koper kamer met plaats onbekend 1622 230 322v0
ABRAHAMS, SIETSKE Sytske Abrahams koper onbekend 1622 230 322v0
ABRAHAMS, SIETSKE Sytske Abrahams koper onbekend 1622 230 322v0
ABRAHAMS, SIETSKE Sytske Abrahams koper onbekend 1622 230 322v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 322v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 322v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1622 230 322v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 322v0
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend 1622 230 322v0
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend 1622 230 322v0
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend 1622 230 322v0
KLASES, WILLEM Willem Claesen verkoper onbekend 1622 230 322v0
KLASES, WILLEM Willem Claesen verkoper onbekend 1622 230 322v0
KLASES, WILLEM Willem Claesen verkoper onbekend 1622 230 322v0
ANNES, KLAAS wijlen Claes Annes erflater onbekend 1622 230 322v0
ANNES, KLAAS wijlen Claes Annes erflater onbekend 1622 230 322v0
ANNES, KLAAS wijlen Claes Annes erflater onbekend 1622 230 322v0
WILLEMS, FROUKJE wijlen Frouck Willems erflater onbekend 1622 230 322v0
WILLEMS, FROUKJE wijlen Frouck Willems erflater onbekend 1622 230 322v0
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popma koper huis onbekend 1736 249 121r0
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popma koper huis onbekend 1736 249 121r0
, STIJNTJE Stijntje koper onbekend 1736 249 121r0
, een gouden ducaton toehaak onbekend 1736 249 121r0
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewout naastligger ten oosten onbekend 1736 249 121r0
, naastligger ten zuiden onbekend 1736 249 121r0
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopman naastligger ten westen onbekend 1736 249 121r0
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopman naastligger ten westen onbekend 1736 249 121r0
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopman naastligger ten noorden onbekend 1736 249 121r0
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopman naastligger ten noorden onbekend 1736 249 121r0
BRAAKSMA, LIJSBET TJALLINGS Lijsbeth Tjallings Braaksma verkoper onbekend 1736 249 121r0
BRAAKSMA, LIJSBET TJALLINGS Lijsbeth Tjallings Braaksma verkoper onbekend 1736 249 121r0
PIETERS, BAUKE Bauke Pytters verkoper onbekend 1736 249 121r0
PIETERS, BAUKE Bauke Pytters verkoper onbekend 1736 249 121r0
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds gardenier koper hof met 2 zomerhuizen onbekend 1736 249 121v0
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds gardenier koper hof met 2 zomerhuizen onbekend 1736 249 121v0
, verpachter grond onbekend 1736 249 121v0
, de nieuw aangebouwde kamers naastligger ten oosten onbekend 1736 249 121v0
DOEDES, SEERP de weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend 1736 249 121v0
DOEDES, SEERP de weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend 1736 249 121v0
DOEDES, SEERP de weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend 1736 249 121v0
BAKKER, JOB A. Job A. Backer koopman naastligger ten westen onbekend 1736 249 121v0
BAKKER, JOB A. Job A. Backer koopman naastligger ten westen onbekend 1736 249 121v0
BAKKER, JOB A. Job A. Backer koopman naastligger ten westen onbekend 1736 249 121v0
, naastligger ten noorden onbekend 1736 249 121v0
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper onbekend 1736 249 121v0
LAQUART, ALLERT wijlen burgemeester Allardus Laquart verkoper onbekend 1736 249 121v0
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes korfmaker koper door niaar ledige plaats onbekend 1597 228 17v0
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes korfmaker koper door niaar ledige plaats onbekend 1597 228 17v0
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes koper door niaar onbekend 1597 228 17v0
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes koper door niaar onbekend 1597 228 17v0
JOOSTES, JAN Jan Joestes korfmaker geniaarde koper onbekend 1597 228 17v0
JOOSTES, JAN Jan Joestes korfmaker geniaarde koper onbekend 1597 228 17v0
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes geniaarde koper onbekend 1597 228 17v0
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes geniaarde koper onbekend 1597 228 17v0
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmaker naastligger ten oosten onbekend 1597 228 17v0
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmaker naastligger ten oosten onbekend 1597 228 17v0
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmaker naastligger ten oosten onbekend 1597 228 17v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 17v0
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts smid naastligger ten westen onbekend 1597 228 17v0
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts smid naastligger ten westen onbekend 1597 228 17v0
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 17v0
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 17v0
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 17v0
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 17v0
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes verkoper onbekend 1597 228 17v0
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes verkoper onbekend 1597 228 17v0
TJOMMES, GEERT Geertien Tzommes verkoper onbekend 1597 228 17v0
TJOMMES, GEERT Geertien Tzommes verkoper onbekend 1597 228 17v0
ABBEMA, SIPKE Sipcke Abbema koper kamer onbekend 1601 228 250v0
JANS, LOLKE de verkoper Lolcke Jans , c.u. verpachter grond onbekend 1601 228 250v0
JANS, LOLKE de verkoper Lolcke Jans , c.u. verpachter grond onbekend 1601 228 250v0
, KLAAS Claes naastligger ten oosten onbekend 1601 228 250v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1601 228 250v0
POLS, HENDRIK Hendrick Pols naastligger ten westen onbekend 1601 228 250v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1601 228 250v0
JANS, LOLKE Lolcke Jans verkoper onbekend 1601 228 250v0
JANS, LOLKE Lolcke Jans verkoper onbekend 1601 228 250v0
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens verkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter]) onbekend 1601 228 250v0
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens verkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter]) onbekend 1601 228 250v0
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wynia koopman koper hof onbekend 1659 237 191v0
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wynia koopman koper hof onbekend 1659 237 191v0
, naastligger ten oosten onbekend 1659 237 191v0
, een molenaarsschuur naastligger ten zuiden onbekend 1659 237 191v0
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend 1659 237 191v0
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend 1659 237 191v0
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend 1659 237 191v0
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar naastligger ten noorden onbekend 1659 237 191v0
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar naastligger ten noorden onbekend 1659 237 191v0
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar naastligger ten noorden onbekend 1659 237 191v0
EGBERTS, JAN Jan Egberts verkoper onbekend 1659 237 191v0
EGBERTS, JAN Jan Egberts verkoper onbekend 1659 237 191v0
EGBERTS, JAN Jan Egberts verkoper onbekend 1659 237 191v0
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v0
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v0
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v0
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend 1628 232 79v0
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend 1628 232 79v0
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend 1628 232 79v0
, ARJEN grondpacht uit het huis van Arien lijndraaier eigenaar perceel onbekend 1628 232 79v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1628 232 79v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1628 232 79v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1628 232 79v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1628 232 79v0
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend 1628 232 79v0
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend 1628 232 79v0
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v0
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v0
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v0
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend 1628 232 79v0
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend 1628 232 79v0
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend 1628 232 79v0
, WORP grondpacht uit het huis van Worp smid eigenaar perceel onbekend 1628 232 79v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1628 232 79v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1628 232 79v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1628 232 79v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1628 232 79v0
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend 1628 232 79v0
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend 1628 232 79v0
SIEUWES, TJALLING Tialle Syouwes koper kamer onbekend 1637 234 26r0
SIEUWES, TJALLING Tialle Syouwes koper kamer onbekend 1637 234 26r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dirx koper onbekend 1637 234 26r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dirx koper onbekend 1637 234 26r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dirx koper onbekend 1637 234 26r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1637 234 26r0
DOUWES, LUITJEN de erfgenamen van wijlen Luytie Douwes naastligger ten zuiden onbekend 1637 234 26r0
DOUWES, LUITJEN de erfgenamen van wijlen Luytie Douwes naastligger ten zuiden onbekend 1637 234 26r0
DOUWES, LUITJEN de erfgenamen van wijlen Luytie Douwes naastligger ten zuiden onbekend 1637 234 26r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1637 234 26r0
ALEFS, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Joannes Aleffs naastligger ten noorden onbekend 1637 234 26r0
ALEFS, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Joannes Aleffs naastligger ten noorden onbekend 1637 234 26r0
ALEFS, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Joannes Aleffs naastligger ten noorden onbekend 1637 234 26r0
OEDSES, RINNERT oud burgemeester Rinnert Oedses , c.u. verkoper onbekend 1637 234 26r0
OEDSES, RINNERT oud burgemeester Rinnert Oedses , c.u. verkoper onbekend 1637 234 26r0
, JOHANNES Johannis Klinckebijl secretaris van Barradeel koper grondpacht van 2-05-00 cg onbekend 1641 234 128v0
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoff koper onbekend 1641 234 128v0
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoff koper onbekend 1641 234 128v0
MINSES, MEIKE grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Mecke Meynses eigenaar perceel onbekend 1641 234 128v0
MINSES, MEIKE grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Mecke Meynses eigenaar perceel onbekend 1641 234 128v0
, naastligger ten oosten onbekend 1641 234 128v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1641 234 128v0
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten westen onbekend 1641 234 128v0
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten westen onbekend 1641 234 128v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1641 234 128v0
, PIETER Pyter Kromwal verkoper onbekend 1641 234 128v0
, N. N. koper provisioneel huis en plaats onbekend 1620 230 215v0
, SIEMEN Symen , c.soc. bezemmaker bewoner onbekend 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) onbekend 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) onbekend 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) onbekend 1620 230 215v0
HAIES, Lolck Hayes verkoper onbekend 1620 230 215v0
HAIES, Lolck Hayes verkoper onbekend 1620 230 215v0
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper onbekend 1620 230 215v0
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper onbekend 1620 230 215v0
HAIES, TJITSKE wijlen Tjeetske Hayes verkoper onbekend 1620 230 215v0
HAIES, TJITSKE wijlen Tjeetske Hayes verkoper onbekend 1620 230 215v0
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater onbekend 1620 230 215v0
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater onbekend 1620 230 215v0
JANS, JAN Jan Jansen koper grondpacht van 5-00-00 gg onbekend 1631 233 12r0
JANS, JAN Jan Jansen koper grondpacht van 5-00-00 gg onbekend 1631 233 12r0
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems koper onbekend 1631 233 12r0
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems koper onbekend 1631 233 12r0
GERRITS, LUBBERT grondpacht uit de lijnbaan van Lubbert Gerryts eigenaar perceel onbekend 1631 233 12r0
GERRITS, LUBBERT grondpacht uit de lijnbaan van Lubbert Gerryts eigenaar perceel onbekend 1631 233 12r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1631 233 12r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1631 233 12r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1631 233 12r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1631 233 12r0
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u. verkoper onbekend 1631 233 12r0
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u. verkoper onbekend 1631 233 12r0
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u. verkoper onbekend 1631 233 12r0
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend NZ de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v0
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend NZ de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v0
, verpachter grond onbekend NZ 1774 258 156v0
TALMA, de erfgenamen van wijlen Talma eigenaar schuur bij de molen onbekend NZ 1774 258 156v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend NZ 1774 258 156v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend NZ 1774 258 156v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend NZ 1774 258 156v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend NZ 1774 258 156v0
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaar verkoper onbekend NZ 1774 258 156v0
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaar verkoper onbekend NZ 1774 258 156v0
LUITJENS, JOUW Jou Luyties koper huis met plaats daarachter onbekend 1606 228 487v0
LUITJENS, JOUW Jou Luyties koper huis met plaats daarachter onbekend 1606 228 487v0
JANS, GEERTJE Gets Jans koper onbekend 1606 228 487v0
JANS, GEERTJE Gets Jans koper onbekend 1606 228 487v0
WARNERS, BINNERT Binnert Warners naastligger ten oosten onbekend 1606 228 487v0
WARNERS, BINNERT Binnert Warners naastligger ten oosten onbekend 1606 228 487v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 487v0
HARMENS, SIEMEN Symen Harmens naastligger ten westen onbekend 1606 228 487v0
HARMENS, SIEMEN Symen Harmens naastligger ten westen onbekend 1606 228 487v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 487v0
DOUWES, WIEBREN Wybren Douwes verkoper onbekend 1606 228 487v0
DOUWES, WIEBREN Wybren Douwes verkoper onbekend 1606 228 487v0
DOUWES, WIEBREN Wybren Douwes verkoper onbekend 1606 228 487v0
WIEBRENS, MARIA Mary Wybrandts verkoper onbekend 1606 228 487v0
WIEBRENS, MARIA Mary Wybrandts verkoper onbekend 1606 228 487v0
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg onbekend 1626 231 146r0
, HANS grondpacht uit het huis van Hans pannenboeter eigenaar perceel onbekend 1626 231 146r0
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r0
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r0
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r0
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper onbekend 1626 231 146r0
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend 1626 231 146r0
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend 1626 231 146r0
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r0
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper onbekend 1626 231 146r0
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
, ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater onbekend 1626 231 146r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater onbekend 1626 231 146r0
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r0
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r0
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, jr. betrokkene onbekend 1785 261 5va0
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsma betrokkene onbekend 1785 261 5va0
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kamer onbekend 1601 228 255r0
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kamer onbekend 1601 228 255r0
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kamer onbekend 1601 228 255r0
, Oratio Provana verpachter grond onbekend 1601 228 255r0
GERRITS, Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend 1601 228 255r0
GERRITS, Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend 1601 228 255r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1601 228 255r0
POLS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrick Pols naastligger ten westen onbekend 1601 228 255r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1601 228 255r0
, SIPKE Sipcke Abbesma verkoper onbekend 1601 228 255r0
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 2-16-00 cg onbekend 1626 231 146r0
GRAAF, JAKOB WILLEMS grondpacht uit het huis van Jacob Willems de Graeff, c.soc. eigenaar perceel onbekend 1626 231 146r0
GRAAF, JAKOB WILLEMS grondpacht uit het huis van Jacob Willems de Graeff, c.soc. eigenaar perceel onbekend 1626 231 146r0
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r0
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r0
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r0
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper onbekend 1626 231 146r0
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend 1626 231 146r0
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend 1626 231 146r0
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r0
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper onbekend 1626 231 146r0
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
, ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater onbekend 1626 231 146r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater onbekend 1626 231 146r0
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r0
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r0
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r0
, N. N. koper provisioneel huis onbekend 1622 230 329v0
BINNES, BAUKJE Bauck Binnes bewoner onbekend 1622 230 329v0
BINNES, BAUKJE Bauck Binnes bewoner onbekend 1622 230 329v0
BINNES, BAUKJE Bauck Binnes bewoner onbekend 1622 230 329v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 329v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 329v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1622 230 329v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 329v0
HARMANI, HARMEN Harmen Hermanni verkoper q.q. onbekend 1622 230 329v0
MINNES, GOSSE de nagelaten weeskinderen van wijlen Gosse Minnes verkoper onbekend 1622 230 329v0
MINNES, GOSSE de nagelaten weeskinderen van wijlen Gosse Minnes verkoper onbekend 1622 230 329v0
RUURDS, IETJE Ydtie Ruirdts koper loods en ledige plaats daarachter onbekend 1648 236 45v0
RUURDS, IETJE Ydtie Ruirdts koper loods en ledige plaats daarachter onbekend 1648 236 45v0
BAERDT, TJEPKE wijlen Tiepke Baarts koper onbekend 1648 236 45v0
, verpachter grond onbekend 1648 236 45v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1648 236 45v0
, naastligger ten zuiden onbekend 1648 236 45v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1648 236 45v0
ROGIERS, HESTER de kamer van Hester Rogiers naastligger ten noorden onbekend 1648 236 45v0
ROGIERS, HESTER de kamer van Hester Rogiers naastligger ten noorden onbekend 1648 236 45v0
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes verkoper onbekend 1648 236 45v0
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes verkoper onbekend 1648 236 45v0
PIETERS, JELLE Jelle Pyters zijdenlakenkoper koper grondpacht van 2-11-12 cg [staat: 1-23-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 494v0
PIETERS, JELLE Jelle Pyters zijdenlakenkoper koper grondpacht van 2-11-12 cg [staat: 1-23-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 494v0
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v0
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v0
, HANS grondpacht uit de huisstede van Hans eigenaar perceel ([staat: Jouster Hans]) onbekend 1606 228 494v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 494v0
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 494v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 494v0
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v0
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v0
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v0
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v0
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v0
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u. koper huis, loods en plaats onbekend 1641 234 133r0
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u. koper huis, loods en plaats onbekend 1641 234 133r0
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u. koper huis, loods en plaats onbekend 1641 234 133r0
, verpachter grond onbekend 1641 234 133r0
JANS, NANNE Nanne Jansen smid naastligger ten oosten onbekend 1641 234 133r0
JANS, NANNE Nanne Jansen smid naastligger ten oosten onbekend 1641 234 133r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1641 234 133r0
FREERKS, FREERK Freerck Freerx bakker naastligger ten westen onbekend 1641 234 133r0
FREERKS, FREERK Freerck Freerx bakker naastligger ten westen onbekend 1641 234 133r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1641 234 133r0
ATES, DOOITSE Doytse Ates verkoper onbekend 1641 234 133r0
ATES, DOOITSE Doytse Ates verkoper onbekend 1641 234 133r0
ATES, DOOITSE Doytse Ates verkoper onbekend 1641 234 133r0
ATES, WIGLE Wigle Ates verkoper onbekend 1641 234 133r0
ATES, WIGLE Wigle Ates verkoper onbekend 1641 234 133r0
ATES, WIGLE Wigle Ates verkoper onbekend 1641 234 133r0
, TRIJNTJE Trijntie koper grondpacht van 4-00-00 cg onbekend 1645 235 188v0
KLASES, KORNELIS wijlen Cornelis Claessen bezemmaker koper onbekend 1645 235 188v0
KLASES, KORNELIS wijlen Cornelis Claessen bezemmaker koper onbekend 1645 235 188v0
KLASES, KORNELIS wijlen Cornelis Claessen bezemmaker koper onbekend 1645 235 188v0
KLASES, KORNELIS grondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van wijlen Cornelis Claessen bezemmaker eigenaar perceel onbekend 1645 235 188v0
KLASES, KORNELIS grondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van wijlen Cornelis Claessen bezemmaker eigenaar perceel onbekend 1645 235 188v0
KLASES, KORNELIS grondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van wijlen Cornelis Claessen bezemmaker eigenaar perceel onbekend 1645 235 188v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1645 235 188v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1645 235 188v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1645 235 188v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1645 235 188v0
FRANSES, ATE Atte Fransen verkoper onbekend 1645 235 188v0
FRANSES, ATE Atte Fransen verkoper onbekend 1645 235 188v0
FRANSES, ATE Atte Fransen verkoper onbekend 1645 235 188v0
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 3-14-12 cg [staat: 2-18-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 494v0
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 3-14-12 cg [staat: 2-18-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 494v0
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v0
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v0
GERLOFS, ADAM grondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaar eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v0
GERLOFS, ADAM grondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaar eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 494v0
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 494v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 494v0
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v0
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v0
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v0
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v0
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v0
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga koper provisioneel huis en houtstek onbekend 1618 230 114r0
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga koper provisioneel huis en houtstek onbekend 1618 230 114r0
ALLERTS, ARJEN Arjen Allerts , c.u. huurder onbekend 1618 230 114r0
ALLERTS, ARJEN Arjen Allerts , c.u. huurder onbekend 1618 230 114r0
ALLERTS, ARJEN Arjen Allerts , c.u. huurder onbekend 1618 230 114r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1618 230 114r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1618 230 114r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1618 230 114r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1618 230 114r0
, N. N. verkoper onbekend 1618 230 114r0
JOOSTES, JAN Jan Joosten koper ledige plaats onbekend 1597 228 24v0
JOOSTES, JAN Jan Joosten koper ledige plaats onbekend 1597 228 24v0
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes koper onbekend 1597 228 24v0
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes koper onbekend 1597 228 24v0
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters niaarnemer ratione sanguinis onbekend 1597 228 24v0
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters niaarnemer ratione sanguinis onbekend 1597 228 24v0
ARENDS, JASPER Jasper Aernts teruggetrokken niaarnemer ratione vicinitatis onbekend 1597 228 24v0
ARENDS, JASPER Jasper Aernts teruggetrokken niaarnemer ratione vicinitatis onbekend 1597 228 24v0
ARENDS, JASPER Jasper Aernts teruggetrokken niaarnemer ratione vicinitatis onbekend 1597 228 24v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 24v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 24v0
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts smid naastligger ten westen onbekend 1597 228 24v0
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts smid naastligger ten westen onbekend 1597 228 24v0
HARKES, SJOERD Syurdt Harckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 24v0
HARKES, SJOERD Syurdt Harckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 24v0
TJOMMES, Gertien Tzommes verkoper onbekend 1597 228 24v0
TJOMMES, Gertien Tzommes verkoper onbekend 1597 228 24v0
HAIES, PIETJE Pyetrick Hayes verkoper onbekend 1597 228 24v0
HAIES, PIETJE Pyetrick Hayes verkoper onbekend 1597 228 24v0
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 2-11-12 cg [staat: 1-23-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 494v0
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 2-11-12 cg [staat: 1-23-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 494v0
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v0
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v0
BERENDS, TRIJNTJE grondpacht uit de huisstede van Trijn Beernts eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v0
BERENDS, TRIJNTJE grondpacht uit de huisstede van Trijn Beernts eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v0
BERENDS, TRIJNTJE grondpacht uit de huisstede van Trijn Beernts eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 494v0
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 494v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 494v0
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v0
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v0
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v0
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v0
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v0
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v0
, N. N. koper provisioneel twee kamers onbekend 1622 230 331v0
, FRANS Frans van Embden bewoner onbekend 1622 230 331v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 331v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 331v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1622 230 331v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 331v0
JANS, LAMMERT Lambert Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v0
JANS, LAMMERT Lambert Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v0
JANS, ALBERT Albert Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v0
JANS, ALBERT Albert Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v0
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivier verkoper onbekend 1622 230 331v0
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivier verkoper onbekend 1622 230 331v0
JANS, PIERKJE Perck Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v0
JANS, PIERKJE Perck Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v0
WILLEMS, TIJS Tijs Willems verkoper q.q. onbekend 1622 230 331v0
WILLEMS, TIJS Tijs Willems verkoper q.q. onbekend 1622 230 331v0
HARMENS, SIERK burgemeester Sierck Harmens verkoper q.q. onbekend 1622 230 331v0
HARMENS, SIERK burgemeester Sierck Harmens verkoper q.q. onbekend 1622 230 331v0
JANS, PIETER het weeskind van wijlen Pieter Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v0
JANS, PIETER het weeskind van wijlen Pieter Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. onbekend 1622 230 331v0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. onbekend 1622 230 331v0
GERRITS, GRIETJE Grietye Gerryts verkoper onbekend 1622 230 331v0
GERRITS, GRIETJE Grietye Gerryts verkoper onbekend 1622 230 331v0
ALBERTS, KLAASKE wijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoeder erflater onbekend 1622 230 331v0
ALBERTS, KLAASKE wijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoeder erflater onbekend 1622 230 331v0
ALBERTS, KLAASKE wijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoeder erflater onbekend 1622 230 331v0
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer koper hof onbekend 1641 234 136v0
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer koper hof onbekend 1641 234 136v0
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer koper hof onbekend 1641 234 136v0
JANS, NANNE Nanne Jansen smid naastligger ten oosten onbekend 1641 234 136v0
JANS, NANNE Nanne Jansen smid naastligger ten oosten onbekend 1641 234 136v0
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs naastligger ten zuiden onbekend 1641 234 136v0
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs naastligger ten zuiden onbekend 1641 234 136v0
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer naastligger ten westen onbekend 1641 234 136v0
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer naastligger ten westen onbekend 1641 234 136v0
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer naastligger ten westen onbekend 1641 234 136v0
, naastligger ten noorden onbekend 1641 234 136v0
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend 1641 234 136v0
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend 1641 234 136v0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos wijnheer koper grondpacht van 7-07-00 cg uit verschillende huizen en kamers onbekend 1613 229 177v0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos wijnheer koper grondpacht van 7-07-00 cg uit verschillende huizen en kamers onbekend 1613 229 177v0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos wijnheer koper grondpacht van 7-07-00 cg uit verschillende huizen en kamers onbekend 1613 229 177v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1613 229 177v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1613 229 177v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1613 229 177v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1613 229 177v0
VRIES, JAN HESSELS Jan Hessels de Fries verkoper onbekend 1613 229 177v0
VRIES, JAN HESSELS Jan Hessels de Fries verkoper onbekend 1613 229 177v0
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staat onbekend 1700 244 73v0
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staat onbekend 1700 244 73v0
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staat onbekend 1700 244 73v0
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend 1700 244 73v0
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend 1700 244 73v0
, B. B. Hobbekees naastligger ten oosten onbekend 1700 244 73v0
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend 1700 244 73v0
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend 1700 244 73v0
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1700 244 73v0
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1700 244 73v0
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1700 244 73v0
, naastligger ten noorden onbekend 1700 244 73v0
KLASES, SIEBE Sybe Claesen , c.u. verkoper onbekend 1700 244 73v0
KLASES, SIEBE Sybe Claesen , c.u. verkoper onbekend 1700 244 73v0
KLASES, SIEBE Sybe Claesen , c.u. verkoper onbekend 1700 244 73v0
, N. N. koper huis onbekend 1620 230 220v0
, SIEMEN Symen , c.soc. bezemmaker bewoner huis onbekend 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 220v0
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper onbekend 1620 230 220v0
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper onbekend 1620 230 220v0
MOCKEMA, TIETJE Titia Mockema koper hof met zomerhuis onbekend 1739 250 64r0
SWERMS, SEERP gemeensman Seerp Swerms koper onbekend 1739 250 64r0
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts huurder onbekend 1739 250 64r0
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts huurder onbekend 1739 250 64r0
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts huurder onbekend 1739 250 64r0
WILLEMS, JAKOB de lijnbaan van Jacob Willems naastligger ten oosten onbekend 1739 250 64r0
WILLEMS, JAKOB de lijnbaan van Jacob Willems naastligger ten oosten onbekend 1739 250 64r0
HERES, EVERT Evert Heres naastligger ten oosten onbekend 1739 250 64r0
HERES, EVERT Evert Heres naastligger ten oosten onbekend 1739 250 64r0
, naastligger ten zuiden onbekend 1739 250 64r0
BEUKER, GEERTRUIDA juffrouw Geertruid Johanna Beuker naastligger ten westen onbekend 1739 250 64r0
, naastligger ten noorden onbekend 1739 250 64r0
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper onbekend 1739 250 64r0
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper onbekend 1739 250 64r0
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter medeverkoper onbekend 1739 250 64r0
WINTER, LOUISA meerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha Winter medeverkoper onbekend 1739 250 64r0
, HANS Hans Gruys koper provisioneel karveel- of wijdschip onbekend 1599 228 146r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1599 228 146r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 146r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1599 228 146r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1599 228 146r0
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons schipper verkoper onbekend 1599 228 146r0
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons schipper verkoper onbekend 1599 228 146r0
GRATEMA, JAN Jan Gratama betrokkene onbekend 1785 261 7ra0
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama betrokkene onbekend 1785 261 7ra0
LOUWS, JAN Jan Lous koper gortmolen met alle annexen en gereedschappen onbekend 1629 232 91r0
LOUWS, JAN Jan Lous koper gortmolen met alle annexen en gereedschappen onbekend 1629 232 91r0
DOUWES, ANTJE Antie Douwes koper onbekend 1629 232 91r0
DOUWES, ANTJE Antie Douwes koper onbekend 1629 232 91r0
DOUWES, ANTJE Antie Douwes koper onbekend 1629 232 91r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1629 232 91r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1629 232 91r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1629 232 91r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1629 232 91r0
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses verkoper onbekend 1629 232 91r0
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses verkoper onbekend 1629 232 91r0
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisje onbekend 1597 228 31r0
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisje onbekend 1597 228 31r0
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisje onbekend 1597 228 31r0
GERBENS, JETSKE Iets Gerbrandts koper onbekend 1597 228 31r0
GERBENS, JETSKE Iets Gerbrandts koper onbekend 1597 228 31r0
, DOEDE Doede pannenbakker verpachter grond (af te kopen voor 30-00-00 cg) onbekend 1597 228 31r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 31r0
, DOEDE Doede pannenbakker naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 31r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 31r0
, naastligger ten noorden onbekend 1597 228 31r0
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrdts verkoper onbekend 1597 228 31r0
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrdts verkoper onbekend 1597 228 31r0
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes verkoper onbekend 1597 228 31r0
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes verkoper onbekend 1597 228 31r0
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens koper huis onbekend NZ 1597 228 32r0
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens koper huis onbekend NZ 1597 228 32r0
ANNES, LIJSBET Lijsbeth Annes koper onbekend NZ 1597 228 32r0
ANNES, LIJSBET Lijsbeth Annes koper onbekend NZ 1597 228 32r0
ANNES, LIJSBET Lijsbeth Annes koper onbekend NZ 1597 228 32r0
JANS, ULBE Ulbe Jansen verpachter grond ([staat: derdehalve GG]) onbekend NZ 1597 228 32r0
JANS, ULBE Ulbe Jansen verpachter grond ([staat: derdehalve GG]) onbekend NZ 1597 228 32r0
RUURDS, JAN Jan Ruyrts naastligger onbekend NZ 1597 228 32r0
RUURDS, JAN Jan Ruyrts naastligger onbekend NZ 1597 228 32r0
, naastligger ten oosten onbekend NZ 1597 228 32r0
, naastligger ten zuiden onbekend NZ 1597 228 32r0
, naastligger ten westen onbekend NZ 1597 228 32r0
SIETSES, SIPKE Sipke Syttyes naastligger ten westen onbekend NZ 1597 228 32r0
SIETSES, SIPKE Sipke Syttyes naastligger ten westen onbekend NZ 1597 228 32r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend NZ 1597 228 32r0
JANS, AREND Aernt Jansen verkoper onbekend NZ 1597 228 32r0
JANS, AREND Aernt Jansen verkoper onbekend NZ 1597 228 32r0
WILLEMS, AALTJE Aeltyen Willems verkoper onbekend NZ 1597 228 32r0
WILLEMS, AALTJE Aeltyen Willems verkoper onbekend NZ 1597 228 32r0
KET, JAKOB JANS Jacob Jansen de Keth koper huis onbekend 1620 230 224v0
KET, JAKOB JANS Jacob Jansen de Keth koper huis onbekend 1620 230 224v0
GRAAF, GEERTJE JAKOBS Geerthie Jacobs de Graeff koper onbekend 1620 230 224v0
GRAAF, GEERTJE JAKOBS Geerthie Jacobs de Graeff koper onbekend 1620 230 224v0
RUTTE, JAN Jan Rutten, en zijn oudste zoon koper onbekend 1620 230 224v0
GRAAF, WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper onbekend 1620 230 224v0
GRAAF, WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper onbekend 1620 230 224v0
PIPHRON, G. G. P. Piphron teruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis onbekend 1620 230 224v0
PIPHRON, G. G. P. Piphron naastligger ten oosten onbekend 1620 230 224v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 224v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1620 230 224v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 224v0
GERRITS, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philips Gerryts verkoper onbekend 1620 230 224v0
GERRITS, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philips Gerryts verkoper onbekend 1620 230 224v0
JANS, wijlen Paschijntie Jansen verkoper onbekend 1620 230 224v0
JANS, wijlen Paschijntie Jansen verkoper onbekend 1620 230 224v0
, N. N. koper provisioneel kamer onbekend 1604 228 383r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1604 228 383r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1604 228 383r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1604 228 383r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1604 228 383r0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer crediteur (triumphant) onbekend 1604 228 383r0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer crediteur (triumphant) onbekend 1604 228 383r0
KLASES, HESSEL Hessel Claessen verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1604 228 383r0
KLASES, HESSEL Hessel Claessen verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1604 228 383r0
KLASES, HESSEL Hessel Claessen verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1604 228 383r0
HERES, DIRK Dirck Heris koper westelijk deel van een huis onbekend 1620 230 226v0
HERES, DIRK Dirck Heris koper westelijk deel van een huis onbekend 1620 230 226v0
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels koper onbekend 1620 230 226v0
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels koper onbekend 1620 230 226v0
ENS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ens verpachter grond onbekend 1620 230 226v0
HERES, DIRK als eigenaar van het oostelijk deel Dirck Heris naastligger ten oosten onbekend 1620 230 226v0
HERES, DIRK als eigenaar van het oostelijk deel Dirck Heris naastligger ten oosten onbekend 1620 230 226v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 226v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks naastligger ten westen onbekend 1620 230 226v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks naastligger ten westen onbekend 1620 230 226v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 226v0
HERES, DOEDE Doede Heris verkoper onbekend 1620 230 226v0
HERES, DOEDE Doede Heris verkoper onbekend 1620 230 226v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) onbekend 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) onbekend 1663 238 189v0
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum koper q.q. onbekend 1663 238 189v0
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum koper q.q. onbekend 1663 238 189v0
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum koper q.q. onbekend 1663 238 189v0
TADEMA, WOPKE JANS grondpacht uit het huis van Wopke Jansen Tadema eigenaar perceel onbekend 1663 238 189v0
TADEMA, WOPKE JANS grondpacht uit het huis van Wopke Jansen Tadema eigenaar perceel onbekend 1663 238 189v0
, N. N. verkoper onbekend 1663 238 189v0
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits bontwever koper hof met 2 zomerhuizen onbekend 1739 250 78v0
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits bontwever koper hof met 2 zomerhuizen onbekend 1739 250 78v0
JOOSTES, JAKOBJE Jacoba Joosten koper onbekend 1739 250 78v0
JOOSTES, JAKOBJE Jacoba Joosten koper onbekend 1739 250 78v0
, verpachter grond onbekend 1739 250 78v0
, de nieuw aangebouwde kamers naastligger ten oosten onbekend 1739 250 78v0
DOEDES, SEERP de tuin van de weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend 1739 250 78v0
DOEDES, SEERP de tuin van de weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend 1739 250 78v0
DOEDES, SEERP de tuin van de weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend 1739 250 78v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen onbekend 1739 250 78v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen onbekend 1739 250 78v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen onbekend 1739 250 78v0
, naastligger ten noorden onbekend 1739 250 78v0
HAITSES, LIJSBET Lijsbet Haitses verkoper onbekend 1739 250 78v0
HAITSES, LIJSBET Lijsbet Haitses verkoper onbekend 1739 250 78v0
TJEERDS, KLAAS wijlen Claas Tjeerds gardenier verkoper onbekend 1739 250 78v0
TJEERDS, KLAAS wijlen Claas Tjeerds gardenier verkoper onbekend 1739 250 78v0
HENDRIKS, JOCHEM Jochum Hendrix koper huis en schuur onbekend 1674 240 155r0
HENDRIKS, JOCHEM Jochum Hendrix koper huis en schuur onbekend 1674 240 155r0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper onbekend 1674 240 155r0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper onbekend 1674 240 155r0
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper onbekend 1674 240 155r0
, twee ducatons tot een verering toehaak onbekend 1674 240 155r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1674 240 155r0
, naastligger ten zuiden onbekend 1674 240 155r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1674 240 155r0
, naastligger ten noorden onbekend 1674 240 155r0
HIDDES, FOKELTJE Foockel Hiddes verkoper onbekend 1674 240 155r0
HIDDES, FOKELTJE Foockel Hiddes verkoper onbekend 1674 240 155r0
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slager verkoper onbekend 1674 240 155r0
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slager verkoper onbekend 1674 240 155r0
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slager verkoper onbekend 1674 240 155r0
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 2-06-00 cg onbekend 1657 237 255v0
MINKS, DOUWE grondpacht uit het huis van Douue Mincks eigenaar perceel onbekend 1657 237 255v0
MINKS, DOUWE grondpacht uit het huis van Douue Mincks eigenaar perceel onbekend 1657 237 255v0
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. onbekend 1657 237 255v0
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstra verkoper onbekend 1657 237 255v0
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstra secretaris van Harlingen verkoper onbekend 1657 237 255v0
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Doma verkoper onbekend 1657 237 255v0
DONKER, JAN PIETERS vroedsman Jan Pieters Donker koopman koper hof van ca. 90 x 80 voeten en zomerhuis onbekend WZ 1731 248 17r0
DONKER, JAN PIETERS vroedsman Jan Pieters Donker koopman koper hof van ca. 90 x 80 voeten en zomerhuis onbekend WZ 1731 248 17r0
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaar koper onbekend WZ 1731 248 17r0
, naastligger ten oosten onbekend WZ 1731 248 17r0
STINSTRA, SIEMEN JOHANNES Symon Johannes Stinstra koopman naastligger ten zuiden onbekend WZ 1731 248 17r0
STINSTRA, SIEMEN JOHANNES Symon Johannes Stinstra koopman naastligger ten zuiden onbekend WZ 1731 248 17r0
BONKE, vroedsman Bonk naastligger ten westen onbekend WZ 1731 248 17r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend WZ 1731 248 17r0
LENNEP, ANTJE Anna Elisabeth van Lennep verkoper onbekend WZ 1731 248 17r0
SURINGAR, EELKE wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringar jurist en advocaat Hof van Friesland verkoper onbekend WZ 1731 248 17r0
, N. N. koper de westelijke van 2 kamers onbekend 1631 233 34v0
HENDRIKS, PIETER de hof van Pieter Hendricks bode op Amsterdam naastligger onbekend 1631 233 34v0
HENDRIKS, PIETER de hof van Pieter Hendricks bode op Amsterdam naastligger onbekend 1631 233 34v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1631 233 34v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1631 233 34v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1631 233 34v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1631 233 34v0
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v0
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v0
KLASES, BEREND wijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v0
KLASES, BEREND wijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v0
KLASES, BEREND wijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v0
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v0
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v0
JANS, GEESKE Gees Jans , voor haar kinderen verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v0
JANS, GEESKE Gees Jans , voor haar kinderen verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v0
KLASES, JURJEN wijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v0
KLASES, JURJEN wijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v0
KLASES, JURJEN wijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v0
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend NZ 1661 238 82r0
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend NZ 1661 238 82r0
JANS, JAN grondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Jan Jansen smalschipper eigenaar perceel onbekend NZ 1661 238 82r0
JANS, JAN grondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Jan Jansen smalschipper eigenaar perceel onbekend NZ 1661 238 82r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend NZ 1661 238 82r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend NZ 1661 238 82r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend NZ 1661 238 82r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend NZ 1661 238 82r0
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper onbekend NZ 1661 238 82r0
REEN, Maria Rheen verkoper onbekend NZ 1661 238 82r0
, HIELKE Hylcke , c.u. gleibakker koper kamer onbekend 1692 242 390r0
, naastligger ten zuiden onbekend 1692 242 390r0
PIETERS, AUGUSTINUS burgemeester Augustynis Pyters brouwer naastligger ten oosten onbekend 1692 242 390r0
PIETERS, AUGUSTINUS burgemeester Augustynis Pyters brouwer naastligger ten oosten onbekend 1692 242 390r0
PIETERS, AUGUSTINUS burgemeester Augustynis Pyters brouwer naastligger ten noorden onbekend 1692 242 390r0
PIETERS, AUGUSTINUS burgemeester Augustynis Pyters brouwer naastligger ten noorden onbekend 1692 242 390r0
BEIMA, FROUKJE als bewoner Frouckjen Beyma naastligger ten westen onbekend 1692 242 390r0
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symens Stijll verkoper onbekend 1692 242 390r0
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symens Stijll verkoper onbekend 1692 242 390r0
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamers onbekend 1677 241 1v0
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamers onbekend 1677 241 1v0
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamers onbekend 1677 241 1v0
DJURRES, GRIETJE Grietie Jurris koper onbekend 1677 241 1v0
DJURRES, GRIETJE Grietie Jurris koper onbekend 1677 241 1v0
, verpachter grond onbekend 1677 241 1v0
, N. N. huurder kamer 1 (p.w.) onbekend 1677 241 1v0
, N. N. huurder kamer 2 (p.w.) onbekend 1677 241 1v0
, naastligger ten oosten onbekend 1677 241 1v0
EELKEMA, EELKE RINNERTS de hof van Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden onbekend 1677 241 1v0
EELKEMA, EELKE RINNERTS de hof van Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden onbekend 1677 241 1v0
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend 1677 241 1v0
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend 1677 241 1v0
, naastligger ten noorden onbekend 1677 241 1v0
PIEBES, BOTE Bottie Piebes verkoper onbekend 1677 241 1v0
PIEBES, BOTE Bottie Piebes verkoper onbekend 1677 241 1v0
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper onbekend 1677 241 1v0
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper onbekend 1677 241 1v0
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper onbekend 1677 241 1v0
WATSES, KLAAS Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het water onbekend 1629 232 102v0
WATSES, KLAAS Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het water onbekend 1629 232 102v0
JANS, KLAAS Claes Jans eigenaar van 1/2 onbekend 1629 232 102v0
JANS, KLAAS Claes Jans eigenaar van 1/2 onbekend 1629 232 102v0
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman bewoner onbekend 1629 232 102v0
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman bewoner onbekend 1629 232 102v0
, verpachter grond onbekend 1629 232 102v0
MINNES, TJEERD Tiaerdt Minnes verkoper onbekend 1629 232 102v0
MINNES, TJEERD Tiaerdt Minnes verkoper onbekend 1629 232 102v0
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend 1629 232 102v0
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend 1629 232 102v0
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend 1629 232 102v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v0
FEDDES, KLAAS burgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend 1606 228 502v0
FEDDES, KLAAS burgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend 1606 228 502v0
FEDDES, KLAAS burgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend 1606 228 502v0
RUURDS, JETSKE Ytske Ruyrts bruid onbekend 1606 228 502v0
RUURDS, JETSKE Ytske Ruyrts bruid onbekend 1606 228 502v0
SALVES, SIEBE Sybe Salvus koper oostelijke kamer van Botte Broers nieuw gebouwde woning onbekend 1599 228 159v0
SALVES, SIEBE Sybe Salvus koper oostelijke kamer van Botte Broers nieuw gebouwde woning onbekend 1599 228 159v0
GERBENS, TRIJNTJE Trijn Gerbrandts koper onbekend 1599 228 159v0
GERBENS, TRIJNTJE Trijn Gerbrandts koper onbekend 1599 228 159v0
BROERS, BOTE Botte Broers verpachter grond onbekend 1599 228 159v0
BROERS, BOTE Botte Broers verpachter grond onbekend 1599 228 159v0
BROERS, BOTE Botte Broers verpachter grond onbekend 1599 228 159v0
BROERS, BOTE Botte Broers naastligger ten oosten onbekend 1599 228 159v0
BROERS, BOTE Botte Broers naastligger ten oosten onbekend 1599 228 159v0
BROERS, BOTE Botte Broers naastligger ten oosten onbekend 1599 228 159v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 159v0
, KLAAS Claes zeilmaker naastligger ten westen onbekend 1599 228 159v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1599 228 159v0
HENDRIKS, HILLEBRAND Hilbrandt Hendricx verkoper onbekend 1599 228 159v0
HENDRIKS, HILLEBRAND Hilbrandt Hendricx verkoper onbekend 1599 228 159v0
KORNELIS, SIEBRICHJE Sybrich Cornelis verkoper onbekend 1599 228 159v0
KORNELIS, SIEBRICHJE Sybrich Cornelis verkoper onbekend 1599 228 159v0
KORNELIS, SIEBRICHJE Sybrich Cornelis verkoper onbekend 1599 228 159v0
HARMENS, HARMKE Harmentje Harmens koper 1/3 kamer onbekend 1637 234 43v0
HARMENS, HARMKE Harmentje Harmens koper 1/3 kamer onbekend 1637 234 43v0
SLIERE, MARTEN JANS wijlen Marten Janssen Sliere koper onbekend 1637 234 43v0
SLIERE, MARTEN JANS wijlen Marten Janssen Sliere koper onbekend 1637 234 43v0
HARMENS, HARMKE de koper Harmentje Harmens eigenaar van 2/3 onbekend 1637 234 43v0
HARMENS, HARMKE de koper Harmentje Harmens eigenaar van 2/3 onbekend 1637 234 43v0
, OBBE Obbe Hanssens naastligger ten oosten onbekend 1637 234 43v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1637 234 43v0
POPTA, de lijnbaan van burgemeester Popta, c.s. naastligger ten westen onbekend 1637 234 43v0
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Enttens naastligger ten noorden onbekend 1637 234 43v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper van 1/2 onbekend 1637 234 43v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper van 1/2 onbekend 1637 234 43v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper van 1/2 onbekend 1637 234 43v0
OLFERTS, PIETER Piter Olpharts van Haringhuisen verkoper van 1/2 onbekend 1637 234 43v0
OLFERTS, PIETER Piter Olpharts van Haringhuisen verkoper van 1/2 onbekend 1637 234 43v0
BUMA, JAN SIPKES vroedsman Jan Sipkes Buma betrokkene onbekend 1737 249 167r0
BUMA, JAN SIPKES vroedsman Jan Sipkes Buma betrokkene onbekend 1737 249 167r0
WINSEMIUS, LOUISA Louisa Winsemius betrokkene onbekend 1737 249 167r0
WINSEMIUS, JOHANNES Johannis Winsemius procureur betrokkene onbekend 1737 249 167r0
WINSEMIUS, LOUISA Louisa Winsemius betrokkene onbekend 1737 249 167r0
VIERSEN, FILIPPUS Philippus van Viersen raad Hof van Friesland betrokkene onbekend 1737 249 167r0
BOURBOOM, P. P. Bourbon procureur generaal betrokkene verzoekt onder curatelestelling van onbekend 1764 256 44v0
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veen oud bakker betrokkene onbekend 1764 256 44v0
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veen oud bakker betrokkene onbekend 1764 256 44v0
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apotheker koper 1/4 huis, tuin, schuur en kamers onbekend 1682 241 229r0
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apotheker koper 1/4 huis, tuin, schuur en kamers onbekend 1682 241 229r0
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apotheker eigenaar van 3/4 onbekend 1682 241 229r0
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apotheker eigenaar van 3/4 onbekend 1682 241 229r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1682 241 229r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1682 241 229r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1682 241 229r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1682 241 229r0
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagten koopman verkoper onbekend 1682 241 229r0
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagten koopman verkoper onbekend 1682 241 229r0
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagten koopman verkoper onbekend 1682 241 229r0
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wilde koper huis onbekend 1775 258 203v0
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wilde koper huis onbekend 1775 258 203v0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper onbekend 1775 258 203v0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper onbekend 1775 258 203v0
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend 1775 258 203v0
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend 1775 258 203v0
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend 1775 258 203v0
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wilda naastligger ten oosten onbekend 1775 258 203v0
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wilda naastligger ten oosten onbekend 1775 258 203v0
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wilda naastligger ten zuiden onbekend 1775 258 203v0
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wilda naastligger ten zuiden onbekend 1775 258 203v0
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylemaker naastligger ten westen onbekend 1775 258 203v0
, naastligger ten noorden onbekend 1775 258 203v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper en reversaalhouder onbekend 1775 258 203v0
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper en reversaalhouder onbekend 1775 258 203v0
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper en reversaalhouder onbekend 1775 258 203v0
JANS, BARTELD wijlen Bartel Jansen bontwever erflater onbekend 1775 258 203v0
JANS, BARTELD wijlen Bartel Jansen bontwever erflater onbekend 1775 258 203v0
HAANTJES, MAAIKE wijlen Mayke Haantjes erflater onbekend 1775 258 203v0
HAANTJES, MAAIKE wijlen Mayke Haantjes erflater onbekend 1775 258 203v0
, N. N. koper kamer onbekend 1634 233 144v0
, AREND de vrouw van Arent Huisskes bewoner onbekend 1634 233 144v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1634 233 144v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1634 233 144v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1634 233 144v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1634 233 144v0
MARCUS, DOUWE Douue Mercx crediteur (triumphant) onbekend 1634 233 144v0
MARCUS, DOUWE Douue Mercx crediteur (triumphant) onbekend 1634 233 144v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1634 233 144v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1634 233 144v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1634 233 144v0
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzyl koper kamer of loodsje onbekend 1597 228 47v0
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzyl koper kamer of loodsje onbekend 1597 228 47v0
STOFREGENS, ANTJE Anna Stoffregens koper onbekend 1597 228 47v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 47v0
KLASES, REINER de hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 47v0
KLASES, REINER de hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 47v0
KLASES, REINER de hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 47v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 47v0
, HENDRIK Hendrick Houcx? naastligger ten noorden onbekend 1597 228 47v0
, Sicke? Sickes? verkoper onbekend 1597 228 47v0
, REIN vroedsman Rein Syberda betrokkene onbekend 1744 251 47v0
DONKER, LIJSBET Lijsbeth Donker betrokkene onbekend 1737 249 175r0
HOMAN, wijlen Homans betrokkene onbekend 1737 249 175r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta koper huis met een ledige plaats er achter onbekend 1616 230 24v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta koper huis met een ledige plaats er achter onbekend 1616 230 24v0
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstra koper onbekend 1616 230 24v0
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstra koper onbekend 1616 230 24v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u. naastligger ten oosten onbekend 1616 230 24v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u. naastligger ten oosten onbekend 1616 230 24v0
JANS, AUGUSTINUS de erfgenamen van wijlen Augustinus Janssen naastligger ten zuiden onbekend 1616 230 24v0
JANS, AUGUSTINUS de erfgenamen van wijlen Augustinus Janssen naastligger ten zuiden onbekend 1616 230 24v0
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend 1616 230 24v0
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend 1616 230 24v0
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts , c.u. naastligger ten noorden onbekend 1616 230 24v0
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts , c.u. naastligger ten noorden onbekend 1616 230 24v0
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts verkoper onbekend 1616 230 24v0
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts verkoper onbekend 1616 230 24v0
HILLEBRANDS, SARA Sarra Hilbrandts verkoper onbekend 1616 230 24v0
HILLEBRANDS, SARA Sarra Hilbrandts verkoper onbekend 1616 230 24v0
BOOMGAARD, FEDDE GAUKES mr. Fedde Gouckes Bomgaerden mr. chirurgijn koper put eerde cuil onbekend 1646 235 215r0
BOOMGAARD, FEDDE GAUKES mr. Fedde Gouckes Bomgaerden mr. chirurgijn koper put eerde cuil onbekend 1646 235 215r0
JELLES, BINKE Bente Jelles verkoper onbekend 1646 235 215r0
JELLES, BINKE Bente Jelles verkoper onbekend 1646 235 215r0
, koper provisioneel 1/4 huis onbekend 1655 237 266v0
JELLES, ANNE wijlen Anne Jelles bewoner onbekend 1655 237 266v0
JELLES, ANNE wijlen Anne Jelles bewoner onbekend 1655 237 266v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1655 237 266v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1655 237 266v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1655 237 266v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1655 237 266v0
, N. N. verkoper onbekend 1655 237 266v0
, N. N. koper Embder schuit onbekend 1597 228 49v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 49v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 49v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 49v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 49v0
ENNES, JURJEN Jurryen Innes naastligger onbekend 1597 228 49v0
ENNES, JURJEN Jurryen Innes naastligger onbekend 1597 228 49v0
JANS, TIEMEN Thymen Jansen crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 49v0
JANS, TIEMEN Thymen Jansen crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 49v0
ARJENS, JOOST Joost Aryens Spelt crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 49v0
ARJENS, JOOST Joost Aryens Spelt crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 49v0
ARJENS, JOOST Joost Aryens Spelt crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 49v0
JURJENS, CHRISTIAAN Carstiaen Jurryens , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1597 228 49v0
JURJENS, CHRISTIAAN Carstiaen Jurryens , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1597 228 49v0
, N. N. koper schuit onbekend 1597 228 50v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 50v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 50v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 50v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 50v0
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 50v0
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 50v0
GERBENS, MEINERT Meynert Gerbrandts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1597 228 50v0
GERBENS, MEINERT Meynert Gerbrandts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1597 228 50v0
, N. N. koper provisioneel kamer onbekend 1625 231 63r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1625 231 63r0
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1625 231 63r0
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1625 231 63r0
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1625 231 63r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1625 231 63r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1625 231 63r0
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida, c.u. crediteur (triumphant) onbekend 1625 231 63r0
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida, c.u. crediteur (triumphant) onbekend 1625 231 63r0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1625 231 63r0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1625 231 63r0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1625 231 63r0
HARMENS, ALBERT Albart Harmens , c.u. uurwerkmaker koper ledige plaats achter het huis van Cornelis Bolleman onbekend 1649 236 75r0
HARMENS, ALBERT Albart Harmens , c.u. uurwerkmaker koper ledige plaats achter het huis van Cornelis Bolleman onbekend 1649 236 75r0
, een schuur naastligger ten oosten onbekend 1649 236 75r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1649 236 75r0
BOLMAN, KORNELIS Cornelis Bolleman naastligger ten westen onbekend 1649 236 75r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1649 236 75r0
DIRKS, HINNE burgerhopman Hinne Dirckx verkoper onbekend 1649 236 75r0
DIRKS, HINNE burgerhopman Hinne Dirckx verkoper onbekend 1649 236 75r0
DIRKS, HINNE burgerhopman Hinne Dirckx verkoper onbekend 1649 236 75r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs molenaar koper twee kamers aan elkaar onbekend 1627 231 170r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs molenaar koper twee kamers aan elkaar onbekend 1627 231 170r0
RIENKS, GOFFE de weduwe van wijlen Goffe Rincks naastligger ten oosten onbekend 1627 231 170r0
RIENKS, GOFFE de weduwe van wijlen Goffe Rincks naastligger ten oosten onbekend 1627 231 170r0
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1627 231 170r0
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1627 231 170r0
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1627 231 170r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1627 231 170r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1627 231 170r0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper onbekend 1627 231 170r0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper onbekend 1627 231 170r0
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper onbekend 1627 231 170r0
, KLAAS Claes Gerstenbergh korporaal koper kamer en ledige plaats onbekend 1632 233 43v0
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla hopman koper onbekend 1632 233 43v0
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla hopman koper onbekend 1632 233 43v0
SURINGAR, TJEERD de [zout]keet van Tiaerd Suiriger naastligger onbekend 1632 233 43v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1632 233 43v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1632 233 43v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1632 233 43v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1632 233 43v0
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs verkoper onbekend 1632 233 43v0
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs verkoper onbekend 1632 233 43v0
JOCHEMS, HENDRIK Hendrick Jochums koper kamer of woning onbekend 1655 237 29v0
JOCHEMS, HENDRIK Hendrick Jochums koper kamer of woning onbekend 1655 237 29v0
, naastligger ten oosten onbekend 1655 237 29v0
CAESARIUS, H. oud burgerhopman H. Caesaris naastligger ten zuiden onbekend 1655 237 29v0
CAESARIUS, H. oud burgerhopman H. Caesaris naastligger ten westen onbekend 1655 237 29v0
CAESARIUS, H. oud burgerhopman H. Caesaris naastligger ten noorden onbekend 1655 237 29v0
CAESARIUS, H. oud burgerhopman H. Caesaris verkoper onbekend 1655 237 29v0
, REIN vroedsman Reyn Syberda betrokkene onbekend 1745 251 55v0
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huis onbekend 1701 244 111r0
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huis onbekend 1701 244 111r0
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huis onbekend 1701 244 111r0
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend 1701 244 111r0
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend 1701 244 111r0
JANS, BRECHTJE Brecht Jansen Hobbekees naastligger ten oosten onbekend 1701 244 111r0
JANS, BRECHTJE Brecht Jansen Hobbekees naastligger ten oosten onbekend 1701 244 111r0
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend 1701 244 111r0
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend 1701 244 111r0
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1701 244 111r0
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1701 244 111r0
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1701 244 111r0
, naastligger ten noorden onbekend 1701 244 111r0
KLASES, SIEBE Sybe Clasen verkoper onbekend 1701 244 111r0
KLASES, SIEBE Sybe Clasen verkoper onbekend 1701 244 111r0
KLASES, SIEBE Sybe Clasen verkoper onbekend 1701 244 111r0
TIETES, MARTJEN Martien Tietes verkoper onbekend 1701 244 111r0
TIETES, MARTJEN Martien Tietes verkoper onbekend 1701 244 111r0
, N. N. koper provisioneel kamer onbekend 1652 236 197r1
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1652 236 197r1
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1652 236 197r1
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1652 236 197r1
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1652 236 197r1
HAIES, JAN de crediteuren van Jan Hayes verkoper onbekend 1652 236 197r1
HAIES, JAN de crediteuren van Jan Hayes verkoper onbekend 1652 236 197r1
ENNES, GEERTJE Geertien Innes verkoper onbekend 1652 236 197r1
ENNES, GEERTJE Geertien Innes verkoper onbekend 1652 236 197r1
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijck koper kamer ([staat: 8 zilveren ducatons]) onbekend 1685 242 96r0
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons koper onbekend 1685 242 96r0
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons koper onbekend 1685 242 96r0
, naastligger ten oosten onbekend 1685 242 96r0
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijck naastligger ten zuiden onbekend 1685 242 96r0
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijck naastligger ten westen onbekend 1685 242 96r0
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat verkoper q.q. onbekend 1685 242 96r0
VRIES, CATHARINA de crediteuren van Catharina de Vries verkoper onbekend 1685 242 96r0
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammama verkoper onbekend 1685 242 96r0
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper koper kamer onbekend 1740 250 110v0
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper koper kamer onbekend 1740 250 110v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend 1740 250 110v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend 1740 250 110v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend 1740 250 110v0
, naastligger ten oosten onbekend 1740 250 110v0
SIERKS, ANDRIES de weduwe van wijlen Anderys Sierks naastligger ten zuiden onbekend 1740 250 110v0
SIERKS, ANDRIES de weduwe van wijlen Anderys Sierks naastligger ten zuiden onbekend 1740 250 110v0
, naastligger ten westen onbekend 1740 250 110v0
HIELKES, HARMEN de kamer van Harmen Hylkes naastligger ten noorden onbekend 1740 250 110v0
HIELKES, HARMEN de kamer van Harmen Hylkes naastligger ten noorden onbekend 1740 250 110v0
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijster verkoper onbekend 1740 250 110v0
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijster verkoper onbekend 1740 250 110v0
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijster verkoper onbekend 1740 250 110v0
HEINSIUS, VINCENT wijlen de heer Vincent Heinsius erflater onbekend 1740 250 110v0
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper koper ledige plaats onbekend 1740 250 110v0
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper koper ledige plaats onbekend 1740 250 110v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend 1740 250 110v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend 1740 250 110v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend 1740 250 110v0
HIELKES, HARMEN de kamer van Harmen Hylkes naastligger ten oosten onbekend 1740 250 110v0
HIELKES, HARMEN de kamer van Harmen Hylkes naastligger ten oosten onbekend 1740 250 110v0
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , c.u. schipper naastligger ten zuiden onbekend 1740 250 110v0
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , c.u. schipper naastligger ten zuiden onbekend 1740 250 110v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1740 250 110v0
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijster naastligger ten noorden onbekend 1740 250 110v0
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijster naastligger ten noorden onbekend 1740 250 110v0
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijster naastligger ten noorden onbekend 1740 250 110v0
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijster verkoper onbekend 1740 250 110v0
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijster verkoper onbekend 1740 250 110v0
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijster verkoper onbekend 1740 250 110v0
HEINSIUS, VINCENT wijlen de heer Vincent Heinsius erflater onbekend 1740 250 110v0
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps betrokkene onbekend 1745 251 74v0
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps betrokkene onbekend 1745 251 74v0
JELKES, TIETJE Tytje Jelkes betrokkene onbekend 1745 251 74v0
JELKES, TIETJE Tytje Jelkes betrokkene onbekend 1745 251 74v0
JANS, JELKE Jelke Jans betrokkene onbekend 1745 251 74v0
JANS, JELKE Jelke Jans betrokkene onbekend 1745 251 74v0
JANS, GRIETJE Grietje Jans betrokkene onbekend 1745 251 74v0
JANS, GRIETJE Grietje Jans betrokkene onbekend 1745 251 74v0
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewold betrokkene (heeft 60-00-00 cg grondpacht ontvangen) onbekend 1745 251 74v0
REINS, WILLEM Willem Reins betrokkene onbekend 1745 251 74v0
REINS, WILLEM Willem Reins betrokkene onbekend 1745 251 74v0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard betrokkene (heeft 60-00-00 cg grondpacht ontvangen) onbekend 1745 251 74v0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard betrokkene (heeft 60-00-00 cg grondpacht ontvangen) onbekend 1745 251 74v0
SIERKS, WIEBE Wybe Syrx karreman koper ledige plaats met tuin en hof met vruchtbomen en kruiden onbekend 1606 228 520r0
SIERKS, WIEBE Wybe Syrx karreman koper ledige plaats met tuin en hof met vruchtbomen en kruiden onbekend 1606 228 520r0
GEERTS, GRIETJE Gryet Geerts koper onbekend 1606 228 520r0
GEERTS, GRIETJE Gryet Geerts koper onbekend 1606 228 520r0
, BEREND Beernt trompetter naastligger ten oosten onbekend 1606 228 520r0
SIERKS, WIEBE de koper Wybe Syrx , c.u. karreman naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 520r0
SIERKS, WIEBE de koper Wybe Syrx , c.u. karreman naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 520r0
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend 1606 228 520r0
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend 1606 228 520r0
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend 1606 228 520r0
IENTES, IDSKE de verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 520r0
IENTES, IDSKE de verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 520r0
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend 1606 228 520r0
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend 1606 228 520r0
EGBERTS, RIJK Rijck Egbers verkoper onbekend 1606 228 520r0
EGBERTS, RIJK Rijck Egbers verkoper onbekend 1606 228 520r0
EGBERTS, RIJK Rijck Egbers verkoper onbekend 1606 228 520r0
, N. N. koper finaal floreenrente onbekend 1606 228 520v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper provisioneel floreenrente onbekend 1606 228 520v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper provisioneel floreenrente onbekend 1606 228 520v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper provisioneel floreenrente onbekend 1606 228 520v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 520v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 520v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 520v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 520v0
, N. N. verkoper onbekend 1606 228 520v0
, N. N. koper provisioneel kamer of woning onbekend 1623 230 361v0
DOUWES, FREERK als bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend 1623 230 361v0
DOUWES, FREERK als bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend 1623 230 361v0
DOUWES, FREERK als bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend 1623 230 361v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1623 230 361v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1623 230 361v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1623 230 361v0
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 361v0
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 361v0
, NEELTJE Neel Oattes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 361v0
SALICETH, ANTONIUS Antoni Salizetis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1623 230 361v0
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper zes voeten plaats achter hun huis ([voor de twee percelen in deze akte]) onbekend 1634 233 153r0
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper zes voeten plaats achter hun huis ([voor de twee percelen in deze akte]) onbekend 1634 233 153r0
JANS, IETJE Jidtie Jans koper onbekend 1634 233 153r0
JANS, IETJE Jidtie Jans koper onbekend 1634 233 153r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1634 233 153r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1634 233 153r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1634 233 153r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1634 233 153r0
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend 1634 233 153r0
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend 1634 233 153r0
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pyters verkoper onbekend 1634 233 153r0
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pyters verkoper onbekend 1634 233 153r0
JANS, LOLKE Lolcke Jans koper kamer onbekend 1599 228 176r0
JANS, LOLKE Lolcke Jans koper kamer onbekend 1599 228 176r0
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens koper onbekend 1599 228 176r0
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens koper onbekend 1599 228 176r0
KLASES, JAN Jan Claes zeilmaker verpachter grond onbekend 1599 228 176r0
KLASES, JAN Jan Claes zeilmaker verpachter grond onbekend 1599 228 176r0
KLASES, JAN Jan Claes zeilmaker verpachter grond onbekend 1599 228 176r0
JANS, WIETSKE Wyts Jans verpachter grond onbekend 1599 228 176r0
JANS, WIETSKE Wyts Jans verpachter grond onbekend 1599 228 176r0
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend 1599 228 176r0
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend 1599 228 176r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 176r0
POLS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrick Pols naastligger ten westen onbekend 1599 228 176r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1599 228 176r0
KLASES, JAN Jan Claes zeilmaker verkoper onbekend 1599 228 176r0
KLASES, JAN Jan Claes zeilmaker verkoper onbekend 1599 228 176r0
KLASES, JAN Jan Claes zeilmaker verkoper onbekend 1599 228 176r0
JANS, WIETSKE Wyts Jans verkoper onbekend 1599 228 176r0
JANS, WIETSKE Wyts Jans verkoper onbekend 1599 228 176r0
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de twee percelen in deze akte]) onbekend 1634 233 153r0
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de twee percelen in deze akte]) onbekend 1634 233 153r0
JANS, IETJE Jidtie Jans koper onbekend 1634 233 153r0
JANS, IETJE Jidtie Jans koper onbekend 1634 233 153r0
SIKKES, JOHANNES grondpacht uit het huis van Joannes Sickes , c.u. eigenaar perceel ([staat: Lb]) onbekend 1634 233 153r0
SIKKES, JOHANNES grondpacht uit het huis van Joannes Sickes , c.u. eigenaar perceel ([staat: Lb]) onbekend 1634 233 153r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1634 233 153r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1634 233 153r0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1634 233 153r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1634 233 153r0
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend 1634 233 153r0
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend 1634 233 153r0
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pyters verkoper onbekend 1634 233 153r0
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pyters verkoper onbekend 1634 233 153r0
GERBENS, UILKE Ulcke Gerbens koper door niaar ledige plaats onbekend 1649 236 83r0
GERBENS, UILKE Ulcke Gerbens koper door niaar ledige plaats onbekend 1649 236 83r0
KLASES, ANNE Anne Clasen , c.u. geniaarde koper onbekend 1649 236 83r0
KLASES, ANNE Anne Clasen , c.u. geniaarde koper onbekend 1649 236 83r0
KLASES, ANNE Anne Clasen , c.u. geniaarde koper onbekend 1649 236 83r0
GERBENS, Ulcke Gerbens naastligger ten oosten onbekend 1649 236 83r0
GERBENS, Ulcke Gerbens naastligger ten oosten onbekend 1649 236 83r0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1649 236 83r0
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelissen naastligger ten westen onbekend 1649 236 83r0
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelissen naastligger ten westen onbekend 1649 236 83r0
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelissen naastligger ten westen onbekend 1649 236 83r0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1649 236 83r0
HARMENS, HALBE Halbe Harmens verkoper onbekend 1649 236 83r0
HARMENS, HALBE Halbe Harmens verkoper onbekend 1649 236 83r0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper huis onbekend 1761 255 64v0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten oosten onbekend 1761 255 64v0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten zuiden onbekend 1761 255 64v0
, naastligger ten westen onbekend 1761 255 64v0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten noorden onbekend 1761 255 64v0
, BERBER Berber Heyns verkoper onbekend 1761 255 64v0
DROST, HENDRIK Hendrik Drost mr. bontwever verkoper onbekend 1761 255 64v0
FREERKS, FREERK Freerck Freerx , c.u. koper ledige plaats of huisstede onbekend 1644 235 103v0
FREERKS, FREERK Freerck Freerx , c.u. koper ledige plaats of huisstede onbekend 1644 235 103v0
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger onbekend 1644 235 103v0
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger onbekend 1644 235 103v0
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger onbekend 1644 235 103v0
HENDRIKS, HENDRIK de verkoper Hendrick Hendrix , c.u. naastligger onbekend 1644 235 103v0
HENDRIKS, HENDRIK de verkoper Hendrick Hendrix , c.u. naastligger onbekend 1644 235 103v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1644 235 103v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1644 235 103v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1644 235 103v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1644 235 103v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u. verkoper onbekend 1644 235 103v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u. verkoper onbekend 1644 235 103v0
GERRITS, ANTJE Anna Gerryts requirante onbekend 1745 251 84r0
GERRITS, ANTJE Anna Gerryts requirante onbekend 1745 251 84r0
OYEN, JAN Jan van Oyen hovenier requireerde onbekend 1745 251 84r0
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v0
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v0
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v0
TEUNIS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Tonis eigenaar perceel onbekend 1597 228 60v0
TEUNIS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Tonis eigenaar perceel onbekend 1597 228 60v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 60v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 60v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 60v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 60v0
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend 1597 228 60v0
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend 1597 228 60v0
, N. N. koper provisioneel kamer of woning onbekend 1623 230 364v0
DOUWES, FREERK als bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend 1623 230 364v0
DOUWES, FREERK als bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend 1623 230 364v0
DOUWES, FREERK als bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend 1623 230 364v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1623 230 364v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1623 230 364v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1623 230 364v0
SAKES, LOLLE Lolle Sackes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v0
SAKES, LOLLE Lolle Sackes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v0
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v0
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v0
SALICETH, ANTONIUS Antoni Salizetis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1623 230 364v0
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v0
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v0
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v0
MATTEUS, PIETER grondpacht uit het huis van Pieter Matheus eigenaar perceel onbekend 1597 228 60v0
MATTEUS, PIETER grondpacht uit het huis van Pieter Matheus eigenaar perceel onbekend 1597 228 60v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 60v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 60v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 60v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 60v0
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend 1597 228 60v0
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend 1597 228 60v0
HENDRIKS, BEREND Berent Hendriks bontwever koper huis en weefwinkel onbekend 1737 249 202r0
HENDRIKS, BEREND Berent Hendriks bontwever koper huis en weefwinkel onbekend 1737 249 202r0
HARMENS, ARJAANTJE Ariaantie Harmens koper onbekend 1737 249 202r0
HARMENS, ARJAANTJE Ariaantie Harmens koper onbekend 1737 249 202r0
, verpachter grond onbekend 1737 249 202r0
, naastligger ten oosten onbekend 1737 249 202r0
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 202r0
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 202r0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten westen onbekend 1737 249 202r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten noorden onbekend 1737 249 202r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten noorden onbekend 1737 249 202r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks mr. brouwer verkoper onbekend 1737 249 202r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks mr. brouwer verkoper onbekend 1737 249 202r0
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes verkoper onbekend 1737 249 202r0
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes verkoper onbekend 1737 249 202r0
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes verkoper onbekend 1737 249 202r0
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper huis met plaats, 15 x 24 havenistenvoeten onbekend 1599 228 179v0
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper huis met plaats, 15 x 24 havenistenvoeten onbekend 1599 228 179v0
WIEBRENS, ANTJE Anna Wybrants koper onbekend 1599 228 179v0
WIEBRENS, ANTJE Anna Wybrants koper onbekend 1599 228 179v0
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Sjuerdts smid naastligger ten oosten onbekend 1599 228 179v0
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Sjuerdts smid naastligger ten oosten onbekend 1599 228 179v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 179v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1599 228 179v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1599 228 179v0
TEEDES, ANNE Anna Taedes verkoper onbekend 1599 228 179v0
TEEDES, ANNE Anna Taedes verkoper onbekend 1599 228 179v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeel koper 1/4 grondpacht van 1-10-00 cg ([koopsom niet vermeld]) onbekend 1597 228 63v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeel koper 1/4 grondpacht van 1-10-00 cg ([koopsom niet vermeld]) onbekend 1597 228 63v0
ALLES, NANNE grondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend 1597 228 63v0
ALLES, NANNE grondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend 1597 228 63v0
ALLES, NANNE grondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend 1597 228 63v0
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1597 228 63v0
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1597 228 63v0
FOLKERTS, GRIETJE zijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1597 228 63v0
FOLKERTS, GRIETJE zijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1597 228 63v0
FOLKERTS, GRIETJE zijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1597 228 63v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 63v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 63v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 63v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 63v0
SJOERDS, HOUKE Holle Syoerdts , broeder van de koper verkoper onbekend 1597 228 63v0
SJOERDS, HOUKE Holle Syoerdts , broeder van de koper verkoper onbekend 1597 228 63v0
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koper 1/2 hof met bomen en planten onbekend 1649 236 88r0
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koper 1/2 hof met bomen en planten onbekend 1649 236 88r0
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend 1649 236 88r0
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend 1649 236 88r0
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend 1649 236 88r0
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes niaarnemer ratione proximitatis onbekend 1649 236 88r0
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes niaarnemer ratione proximitatis onbekend 1649 236 88r0
, de hof van de molenaar naastligger ten oosten onbekend 1649 236 88r0
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijf naastligger ten zuiden onbekend 1649 236 88r0
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1649 236 88r0
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijf naastligger ten westen onbekend 1649 236 88r0
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemert naastligger ten westen onbekend 1649 236 88r0
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijf naastligger ten noorden onbekend 1649 236 88r0
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemert naastligger ten noorden onbekend 1649 236 88r0
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijf verkoper onbekend 1649 236 88r0
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemert verkoper onbekend 1649 236 88r0
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakker koper huis, loods en plaats onbekend 1655 237 37v0
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakker koper huis, loods en plaats onbekend 1655 237 37v0
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakker koper huis, loods en plaats onbekend 1655 237 37v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1655 237 37v0
MINSES, WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Minties naastligger ten zuiden onbekend 1655 237 37v0
MINSES, WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Minties naastligger ten zuiden onbekend 1655 237 37v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1655 237 37v0
PIETERS, SJOERD de plaats van de erfgenamen van wijlen Sioerd Pytters naastligger ten noorden onbekend 1655 237 37v0
PIETERS, SJOERD de plaats van de erfgenamen van wijlen Sioerd Pytters naastligger ten noorden onbekend 1655 237 37v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircx verkoper onbekend 1655 237 37v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircx verkoper onbekend 1655 237 37v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircx verkoper onbekend 1655 237 37v0
, N. N. koper provisioneel huis ([veiling ter betaling van de doodsschulden van wijlen Wybe Wybes smid]) onbekend 1599 228 181r0
, verpachter grond onbekend 1599 228 181r0
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal onbekend 1599 228 181r0
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal onbekend 1599 228 181r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1599 228 181r0
, naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 181r0
, naastligger ten westen onbekend 1599 228 181r0
HENDRIKS, ALEF het huis van Aleff Hendricx naastligger ten noorden onbekend 1599 228 181r0
HENDRIKS, ALEF het huis van Aleff Hendricx naastligger ten noorden onbekend 1599 228 181r0
JANS, KOENRAAD de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smid verkoper onbekend 1599 228 181r0
JANS, KOENRAAD de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smid verkoper onbekend 1599 228 181r0
WIEBES, AALTJE wijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest]) onbekend 1599 228 181r0
WIEBES, AALTJE wijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest]) onbekend 1599 228 181r0
WIEBES, WIEBE wijlen Wybe Wybes smid erflater onbekend 1599 228 181r0
WIEBES, WIEBE wijlen Wybe Wybes smid erflater onbekend 1599 228 181r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman koper van 1/3 twee kamers onbekend 1695 243 150r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman koper van 1/3 twee kamers onbekend 1695 243 150r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman koper van 1/3 twee kamers onbekend 1695 243 150r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r0
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r0
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten oosten onbekend 1695 243 150r0
, naastligger ten zuiden onbekend 1695 243 150r0
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten westen onbekend 1695 243 150r0
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden onbekend 1695 243 150r0
, verkoper onbekend 1695 243 150r0
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens mr. kaarsenmaker koper 1/2 huis met een tuintje erachter onbekend 1667 239 69v0
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens mr. kaarsenmaker koper 1/2 huis met een tuintje erachter onbekend 1667 239 69v0
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens mr. kaarsenmaker koper 1/2 huis met een tuintje erachter onbekend 1667 239 69v0
DIRKS, PIETER Pytter Dirx huurder onbekend 1667 239 69v0
DIRKS, PIETER Pytter Dirx huurder onbekend 1667 239 69v0
DIRKS, PIETER Pytter Dirx huurder onbekend 1667 239 69v0
, verpachter grond onbekend 1667 239 69v0
GAVERE, JAN de hof van de weduwe van wijlen burgemeester Jan de Gavere naastligger ten oosten onbekend 1667 239 69v0
, naastligger ten zuiden onbekend 1667 239 69v0
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix naastligger ten westen onbekend 1667 239 69v0
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix naastligger ten westen onbekend 1667 239 69v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1667 239 69v0
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper onbekend 1667 239 69v0
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper onbekend 1667 239 69v0
DOUWES, PIETJE Pietrick Douwes koper huis onbekend 1604 228 414v0
DOUWES, PIETJE Pietrick Douwes koper huis onbekend 1604 228 414v0
DOUWES, PIETJE Pietrick Douwes koper huis onbekend 1604 228 414v0
KLASES, DOUWE wijlen Douwe Claes koper onbekend 1604 228 414v0
KLASES, DOUWE wijlen Douwe Claes koper onbekend 1604 228 414v0
KLASES, DOUWE wijlen Douwe Claes koper onbekend 1604 228 414v0
WILLEMS, TIEMEN ledige plaatse van Thymen Willems naastligger ten oosten onbekend 1604 228 414v0
WILLEMS, TIEMEN ledige plaatse van Thymen Willems naastligger ten oosten onbekend 1604 228 414v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1604 228 414v0
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Jacobs naastligger ten westen onbekend 1604 228 414v0
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Jacobs naastligger ten westen onbekend 1604 228 414v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1604 228 414v0
JAKOBS, ALLERT burgemeester Allert Jacobs verkoper q.q. onbekend 1604 228 414v0
JAKOBS, ALLERT burgemeester Allert Jacobs verkoper q.q. onbekend 1604 228 414v0
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van zijn wijlen zuster Anna Jacobs verkoper onbekend 1604 228 414v0
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van zijn wijlen zuster Anna Jacobs verkoper onbekend 1604 228 414v0
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyers koopman koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de tien grondpachten in deze akte]) onbekend het Groene Laken 1606 228 526r0
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyers koopman koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de tien grondpachten in deze akte]) onbekend het Groene Laken 1606 228 526r0
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyers koopman koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de tien grondpachten in deze akte]) onbekend het Groene Laken 1606 228 526r0
TEEKES, HENDRIK grondpacht uit het huis van de verkoper Hendrick Taeckes eigenaar perceel onbekend 1606 228 526r0
TEEKES, HENDRIK grondpacht uit het huis van de verkoper Hendrick Taeckes eigenaar perceel onbekend 1606 228 526r0
RINSES, ANTJE Antien Rintses eigenaar perceel onbekend 1606 228 526r0
RINSES, ANTJE Antien Rintses eigenaar perceel onbekend 1606 228 526r0
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 526r0
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 526r0
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend 1606 228 526r0
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend 1606 228 526r0
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u. koper huis en loods onbekend 1642 234 177v0
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u. koper huis en loods onbekend 1642 234 177v0
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u. koper huis en loods onbekend 1642 234 177v0
, verpachter grond onbekend 1642 234 177v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1642 234 177v0
, naastligger ten zuiden onbekend 1642 234 177v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1642 234 177v0
SIEMENS, AGE Agge Simens naastligger ten noorden onbekend 1642 234 177v0
SIEMENS, AGE Agge Simens naastligger ten noorden onbekend 1642 234 177v0
RINSES, DIRKJE Dirckien Rinses verkoper onbekend 1642 234 177v0
RINSES, DIRKJE Dirckien Rinses verkoper onbekend 1642 234 177v0
GERRITS, MELLE wijlen Melle Gerryts verkoper onbekend 1642 234 177v0
GERRITS, MELLE wijlen Melle Gerryts verkoper onbekend 1642 234 177v0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 1-13-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) onbekend de Appelboom 1649 236 90v0
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper onbekend 1649 236 90v0
, SJOUKJE grondpacht uit het huis van Siouck uitdraagster eigenaar perceel onbekend 1649 236 90v0
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v0
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs mr. timmerman koper huis onbekend 1659 238 12v0
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs mr. timmerman koper huis onbekend 1659 238 12v0
JANS, MINNE Minne Jans koper onbekend 1659 238 12v0
JANS, MINNE Minne Jans koper onbekend 1659 238 12v0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1659 238 12v0
SJOERDS, TRIJNTJE de weduwe Trintie Sioerdts naastligger ten zuiden onbekend 1659 238 12v0
SJOERDS, TRIJNTJE de weduwe Trintie Sioerdts naastligger ten zuiden onbekend 1659 238 12v0
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1659 238 12v0
SJOERDS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Sioerdts naastligger ten noorden onbekend 1659 238 12v0
SJOERDS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Sioerdts naastligger ten noorden onbekend 1659 238 12v0
SJOERDS, TRIJNTJE Trintie Sioerdts verkoper onbekend 1659 238 12v0
SJOERDS, TRIJNTJE Trintie Sioerdts verkoper onbekend 1659 238 12v0
JANS, JOHANNES wijlen Joannis Jansen verkoper onbekend 1659 238 12v0
JANS, JOHANNES wijlen Joannis Jansen verkoper onbekend 1659 238 12v0
GERRITS, ANTJE Anna Geryts aanhandelaar kamer onbekend ZZ 1604 228 417v0
GERRITS, ANTJE Anna Geryts aanhandelaar kamer onbekend ZZ 1604 228 417v0
, MAGDALENA Machtelt Freedrix aanhandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v0
, verpachter grond onbekend ZZ 1604 228 417v0
GERRITS, ANTJE Anna Geryts naastligger ten oosten onbekend ZZ 1604 228 417v0
GERRITS, ANTJE Anna Geryts naastligger ten oosten onbekend ZZ 1604 228 417v0
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1604 228 417v0
, JAN Jan schoorsteenveger naastligger ten westen onbekend ZZ 1604 228 417v0
, N. N. naastligger ten noorden onbekend ZZ 1604 228 417v0
MINNES, JENNE Jenne Minnes verwandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v0
MINNES, JENNE Jenne Minnes verwandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v0
IJSBRANDS, GRIETJE Griedt IJsbrandts verwandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v0
IJSBRANDS, GRIETJE Griedt IJsbrandts verwandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks bontwever koper huis onbekend 1737 249 214r0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks bontwever koper huis onbekend 1737 249 214r0
JOHANNES, JELTJE Jeltie Johannis koper onbekend 1737 249 214r0
JOHANNES, JELTJE Jeltie Johannis koper onbekend 1737 249 214r0
, naastligger ten oosten onbekend 1737 249 214r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 214r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 214r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 214r0
TJEERDS, KLAAS wijlen Claas Tieerds naastligger ten westen onbekend 1737 249 214r0
TJEERDS, KLAAS wijlen Claas Tieerds naastligger ten westen onbekend 1737 249 214r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 214r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 214r0
ARENDS, JAN Jan Arents mr. bontwever verkoper onbekend 1737 249 214r0
ARENDS, JAN Jan Arents mr. bontwever verkoper onbekend 1737 249 214r0
ARENDS, JAN Jan Arents mr. bontwever verkoper onbekend 1737 249 214r0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 1-13-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) onbekend 1649 236 90v0
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper onbekend 1649 236 90v0
MINNES, PIETER grondpacht uit het huis van Pyter Minnis eigenaar perceel onbekend 1649 236 90v0
MINNES, PIETER grondpacht uit het huis van Pyter Minnis eigenaar perceel onbekend 1649 236 90v0
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte]) onbekend 1649 236 90v0
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper onbekend 1649 236 90v0
HESSELS, HAANTJE grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Haentie Hessels eigenaar perceel onbekend 1649 236 90v0
HESSELS, HAANTJE grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Haentie Hessels eigenaar perceel onbekend 1649 236 90v0
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v0
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerden koper kamer onbekend 1686 242 112r0
NIJKERK, SIEBRICHJE Sybrichie Nijkerk koper onbekend 1686 242 112r0
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1686 242 112r0
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten zuiden onbekend 1686 242 112r0
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten zuiden onbekend 1686 242 112r0
GOSLINGS, JAKOB oud burgemeester Jacobus Goslings naastligger ten westen onbekend 1686 242 112r0
GOSLINGS, JAKOB oud burgemeester Jacobus Goslings naastligger ten westen onbekend 1686 242 112r0
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten noorden onbekend 1686 242 112r0
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten noorden onbekend 1686 242 112r0
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer verkoper onbekend 1686 242 112r0
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer verkoper onbekend 1686 242 112r0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman koper twee kamers onbekend 1692 243 21r0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman koper twee kamers onbekend 1692 243 21r0
SIEBRENS, GRIETJE Grietie Syberens huurder 1 kamer onbekend 1692 243 21r0
SIEBRENS, GRIETJE Grietie Syberens huurder 1 kamer onbekend 1692 243 21r0
, LIJSBET Lijsbeth huurder 1 kamer onbekend 1692 243 21r0
, PIETER wijlen Pieter Corporaal huurder 1 kamer onbekend 1692 243 21r0
, naastligger ten oosten onbekend 1692 243 21r0
, naastligger ten zuiden onbekend 1692 243 21r0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten westen onbekend 1692 243 21r0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten westen onbekend 1692 243 21r0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten noorden onbekend 1692 243 21r0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten noorden onbekend 1692 243 21r0
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper onbekend 1692 243 21r0
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper onbekend 1692 243 21r0
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper onbekend 1692 243 21r0
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper onbekend 1692 243 21r0
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper onbekend 1692 243 21r0
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r0
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r0
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhard