Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
IEPES, PIETER Piter Epes koper door niaar woning met daarachter een plaatske Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
IEPES, PIETER Piter Epes koper door niaar woning met daarachter een plaatske Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
IEPES, PIETER Piter Epes koper door niaar woning met daarachter een plaatske Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Mathijsen geniaarde koper Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Mathijsen geniaarde koper Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
, EVERT mr. Evert Matius naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
IEPES, PIETER Piter Epes naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
IEPES, PIETER Piter Epes naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
IEPES, PIETER Piter Epes naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
WITTERT, JAN Jan Wittert verkoper Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwerke Jacobs koper dwarshuis Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwerke Jacobs koper dwarshuis Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
SJOERDS, wijlen Veyke Sioerdts koper Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
SJOERDS, wijlen Veyke Sioerdts koper Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
GOSSES, JAN de weduwe van wijlen Jan Gosses naastligger ten oosten Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
GOSSES, JAN de weduwe van wijlen Jan Gosses naastligger ten oosten Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
, plaatsje en waterbak naastligger ten noorden Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
PIETERS, BAUKJE Bauck Pytters , met approbatie van haar kinderen verkoper Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
PIETERS, BAUKJE Bauck Pytters , met approbatie van haar kinderen verkoper Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns verkoper Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns verkoper Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns verkoper Scheerstraat NZ 1645 235 161v0
IEPES, TIJS Thijs Yppes koper grondpacht van 3-03-00 cg uit hun eigen huis Scheerstraat 1 1694 243 107v0
IEPES, TIJS Thijs Yppes koper grondpacht van 3-03-00 cg uit hun eigen huis Scheerstraat 1 1694 243 107v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Scheerstraat 1 1694 243 107v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Scheerstraat 1 1694 243 107v0
, verpachter grond Scheerstraat 1 1694 243 107v0
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1694 243 107v0
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1694 243 107v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1694 243 107v0
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1694 243 107v0
KOOLHART, de kamer van vroedsman Coolhart naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1694 243 107v0
HOTSES, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses verkoper van 5/8 Scheerstraat 1 1694 243 107v0
HOTSES, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses verkoper van 5/8 Scheerstraat 1 1694 243 107v0
GAUKES, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes verkoper van 3/8 Scheerstraat 1 1694 243 107v0
GAUKES, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes verkoper van 3/8 Scheerstraat 1 1694 243 107v0
REITSES, PIER Pier Reitzes schilderaar koper huis Scheerstraat 1 1771 257 186v0
REITSES, PIER Pier Reitzes schilderaar koper huis Scheerstraat 1 1771 257 186v0
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs koper Scheerstraat 1 1771 257 186v0
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs koper Scheerstraat 1 1771 257 186v0
RUURDS, MINSE het huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1 de Scheer 1771 257 186v0
RUURDS, MINSE het huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1 de Scheer 1771 257 186v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1771 257 186v0
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1771 257 186v0
PIETERS, BEREND de weduwe van wijlen Beernd Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1771 257 186v0
PIETERS, BEREND de weduwe van wijlen Beernd Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1771 257 186v0
REITSES, ARJEN Arjen Reitzes schilderaar verkoper Scheerstraat 1 1771 257 186v0
REITSES, ARJEN Arjen Reitzes schilderaar verkoper Scheerstraat 1 1771 257 186v0
JANS, PIETJE Pyttje Jans verkoper Scheerstraat 1 1771 257 186v0
JANS, PIETJE Pyttje Jans verkoper Scheerstraat 1 1771 257 186v0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes mr. bakker koper huis Scheerstraat 1 1733 248 271r0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes mr. bakker koper huis Scheerstraat 1 1733 248 271r0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes mr. bakker koper huis Scheerstraat 1 1733 248 271r0
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes koper Scheerstraat 1 1733 248 271r0
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes koper Scheerstraat 1 1733 248 271r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper bewoner Scheerstraat 1 1733 248 271r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper bewoner Scheerstraat 1 1733 248 271r0
DOUWES, HARMEN [de geniaarde] Harmen Douwes naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1733 248 271r0
DOUWES, HARMEN [de geniaarde] Harmen Douwes naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1733 248 271r0
DOUWES, HARMEN [de geniaarde] Harmen Douwes naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1733 248 271r0
JAKOBS, SIEMEN [de geniaarde] Symon Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1733 248 271r0
JAKOBS, SIEMEN [de geniaarde] Symon Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1733 248 271r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1733 248 271r0
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1733 248 271r0
BERENDS, PIETER Pyter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1733 248 271r0
BERENDS, PIETER Pyter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1733 248 271r0
BERENDS, PIETER Pyter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1733 248 271r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
HENDRIKS, MARTJEN Martien Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
HENDRIKS, MARTJEN Martien Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
HENDRIKS, JANKE Janneke Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
HENDRIKS, JANKE Janneke Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
SURINGAR, SJOERD TJEERDS Syuerdt Tiaerts Suiriger koper huis Scheerstraat 1 1632 233 45v0
SURINGAR, SJOERD TJEERDS Syuerdt Tiaerts Suiriger koper huis Scheerstraat 1 1632 233 45v0
FEDDES, IEPE Ype Feddes , c.u. e.a. bewoner Scheerstraat 1 1632 233 45v0
FEDDES, IEPE Ype Feddes , c.u. e.a. bewoner Scheerstraat 1 1632 233 45v0
FEDDES, IEPE Ype Feddes , c.u. e.a. bewoner Scheerstraat 1 1632 233 45v0
BIRDEMA, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Birdema naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1632 233 45v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1632 233 45v0
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1632 233 45v0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1632 233 45v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues verkoper Scheerstraat 1 1632 233 45v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues verkoper Scheerstraat 1 1632 233 45v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues verkoper Scheerstraat 1 1632 233 45v0
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens verkoper Scheerstraat 1 1632 233 45v0
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens verkoper Scheerstraat 1 1632 233 45v0
REITSES, ARJEN Arjen Reidses schilder koper huis Scheerstraat 1 1757 254 92r0
REITSES, ARJEN Arjen Reidses schilder koper huis Scheerstraat 1 1757 254 92r0
JANS, PIETJE Pytje Jans koper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
JANS, PIETJE Pytje Jans koper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
RINSES, ABE de weduwe van wijlen Abbe Rinses , c.s. huurder Scheerstraat 1 1757 254 92r0
RINSES, ABE de weduwe van wijlen Abbe Rinses , c.s. huurder Scheerstraat 1 1757 254 92r0
RUURDS, ALBERT de weduwe van wijlen Albert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1757 254 92r0
RUURDS, ALBERT de weduwe van wijlen Albert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1757 254 92r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1757 254 92r0
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1757 254 92r0
BERENDS, PIETER de weduwe van wijlen Pyter Beernds naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1757 254 92r0
BERENDS, PIETER de weduwe van wijlen Pyter Beernds naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1757 254 92r0
BERENDS, PIETER de weduwe van wijlen Pyter Beernds naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1757 254 92r0
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes erflater Scheerstraat 1 1757 254 92r0
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes erflater Scheerstraat 1 1757 254 92r0
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes erflater Scheerstraat 1 1757 254 92r0
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes erflater Scheerstraat 1 1757 254 92r0
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes erflater Scheerstraat 1 1757 254 92r0
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huis Scheerstraat 1 1806 267 266v0
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huis Scheerstraat 1 1806 267 266v0
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huis Scheerstraat 1 1806 267 266v0
JANS, ANSKJE Anskje Jans koper Scheerstraat 1 1806 267 266v0
JANS, ANSKJE Anskje Jans koper Scheerstraat 1 1806 267 266v0
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes huurder Scheerstraat 1 1806 267 266v0
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes huurder Scheerstraat 1 1806 267 266v0
, REIN Rein Dhaman zadelmaker naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1806 267 266v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1806 267 266v0
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1806 267 266v0
, SIERK de erfgenamen van wijlen Sierk kooltjer naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1806 267 266v0
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakker verkoper Scheerstraat 1 1806 267 266v0
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakker verkoper Scheerstraat 1 1806 267 266v0
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakker verkoper Scheerstraat 1 1806 267 266v0
IEPES, TIJS tegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmaker koper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton]) Scheerstraat 1 1679 241 52v0
IEPES, TIJS tegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmaker koper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton]) Scheerstraat 1 1679 241 52v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Scheerstraat 1 1679 241 52v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Scheerstraat 1 1679 241 52v0
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1679 241 52v0
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1679 241 52v0
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1679 241 52v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1679 241 52v0
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1679 241 52v0
, het huis genaamd de Rode Leeuw naastligger ten westen Scheerstraat 1 de Rode Leeuw 1679 241 52v0
WIEGERS, IENSE Jents Wygers naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1679 241 52v0
WIEGERS, IENSE Jents Wygers naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1679 241 52v0
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Take Wybrandts Jellema politiemeester betrokkene Scheerstraat 1 1679 241 52v0
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Take Wybrandts Jellema politiemeester betrokkene Scheerstraat 1 1679 241 52v0
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters politiemeester betrokkene Scheerstraat 1 1679 241 52v0
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters politiemeester betrokkene Scheerstraat 1 1679 241 52v0
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes , q.q. koopman verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v0
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes , q.q. koopman verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v0
NAUTA, Ziricus Nauta, q.q. apotheker verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v0
HAANTJES, Amelyke Haenties verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v0
HAANTJES, Amelyke Haenties verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v0
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper huis Scheerstraat 1 1642 235 22v0
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper huis Scheerstraat 1 1642 235 22v0
SIEBRENS, EEDE de hof van Ede Sibrants Feytama, e.a. naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1642 235 22v0
SIEBRENS, EEDE de hof van Ede Sibrants Feytama, e.a. naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1642 235 22v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1642 235 22v0
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1642 235 22v0
DOUWES, HARKE Harcke Douues steenvoerder naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1642 235 22v0
DOUWES, HARKE Harcke Douues steenvoerder naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1642 235 22v0
DOUWES, HARKE Harcke Douues steenvoerder naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1642 235 22v0
SIEBRENS, EEDE Ede Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v0
SIEBRENS, EEDE Ede Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v0
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v0
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huis Scheerstraat 1 1781 260 14r0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huis Scheerstraat 1 1781 260 14r0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huis Scheerstraat 1 1781 260 14r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen koper Scheerstraat 1 1781 260 14r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen koper Scheerstraat 1 1781 260 14r0
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s. huurder Scheerstraat 1 1781 260 14r0
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s. huurder Scheerstraat 1 1781 260 14r0
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s. huurder Scheerstraat 1 1781 260 14r0
, het huis de Scheer naastligger ten oosten Scheerstraat 1 de Scheer 1781 260 14r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1781 260 14r0
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1781 260 14r0
PIETERS, SIERK Sjierk Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1781 260 14r0
PIETERS, SIERK Sjierk Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1781 260 14r0
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r0
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r0
REITSES, PIER wijlen Pier Reidzes verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r0
REITSES, PIER wijlen Pier Reidzes verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans Pleucken koper finaal huis met plaats of houtstek ten oosten Scheerstraat 2 1603 228 354r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans Pleucken koper finaal huis met plaats of houtstek ten oosten Scheerstraat 2 1603 228 354r0
, verpachter grond ([staat: 23stehalve stuiver]) Scheerstraat 2 1603 228 354r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1603 228 354r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1603 228 354r0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 2 1603 228 354r0
, PIEBE Pybe timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 2 1603 228 354r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 2 1603 228 354r0
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes verkoper Scheerstraat 2 1603 228 354r0
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes verkoper Scheerstraat 2 1603 228 354r0
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepkes verkoper Scheerstraat 2 1603 228 354r0
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepkes verkoper Scheerstraat 2 1603 228 354r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koper huis en ledige plaats daarachter Scheerstraat 2 1612 229 73r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koper huis en ledige plaats daarachter Scheerstraat 2 1612 229 73r0
JANS, HILLEGONDA Hillegonda Jans koper Scheerstraat 2 1612 229 73r0
JANS, HILLEGONDA Hillegonda Jans koper Scheerstraat 2 1612 229 73r0
, verpachter grond Scheerstraat 2 1612 229 73r0
ANDRIES, KEIMPE Kempo Andries naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1612 229 73r0
ANDRIES, KEIMPE Kempo Andries naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1612 229 73r0
ANDRIES, KEIMPE Kempo Andries naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1612 229 73r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 2 1612 229 73r0
BOUWES, BOUWE Bouwe Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1612 229 73r0
BOUWES, BOUWE Bouwe Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1612 229 73r0
BOUWES, BOUWE Bouwe Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1612 229 73r0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 2 1612 229 73r0
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoret verkoper q.q. Scheerstraat 2 1612 229 73r0
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoret verkoper q.q. Scheerstraat 2 1612 229 73r0
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducis verkoper q.q. Scheerstraat 2 1612 229 73r0
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducis verkoper q.q. Scheerstraat 2 1612 229 73r0
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducis verkoper q.q. Scheerstraat 2 1612 229 73r0
, verkoper Scheerstraat 2 1612 229 73r0
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat 2 1714 245 228r0
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat 2 1714 245 228r0
, floreenrente Scheerstraat 2 1714 245 228r0
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes loonwerker naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1714 245 228r0
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes loonwerker naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1714 245 228r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 2 1714 245 228r0
BOUWES, TJEERD verkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 2 1714 245 228r0
BOUWES, TJEERD verkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 2 1714 245 228r0
BOUWES, TJEERD verkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 2 1714 245 228r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 2 1714 245 228r0
BOUWES, TJEERD burgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 2 1714 245 228r0
BOUWES, TJEERD burgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 2 1714 245 228r0
BOUWES, TJEERD burgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 2 1714 245 228r0
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gorter voorman koper wagenhuis en stalling Scheerstraat 2 1789 263 101r0
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gorter voorman koper wagenhuis en stalling Scheerstraat 2 1789 263 101r0
SIEDSES, GRIETJE Grietje Sydses koper Scheerstraat 2 1789 263 101r0
SIEDSES, GRIETJE Grietje Sydses koper Scheerstraat 2 1789 263 101r0
, verpachter grond Scheerstraat 2 1789 263 101r0
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1789 263 101r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 2 1789 263 101r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens naastligger ten westen Scheerstraat 2 1789 263 101r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens naastligger ten westen Scheerstraat 2 1789 263 101r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens naastligger ten westen Scheerstraat 2 1789 263 101r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 2 1789 263 101r0
SMID, REIN Rein Smith secretaris van Barradeel verkoper Scheerstraat 2 1789 263 101r0
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u. koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaats Scheerstraat 2 de Metselaer 1660 238 17r0
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u. koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaats Scheerstraat 2 de Metselaer 1660 238 17r0
, verpachter grond Scheerstraat 2 1660 238 17r0
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1660 238 17r0
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1660 238 17r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 2 1660 238 17r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1660 238 17r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1660 238 17r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 2 1660 238 17r0
LASES, DIRK de weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck Laeses verkoper Scheerstraat 2 1660 238 17r0
LASES, DIRK de weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck Laeses verkoper Scheerstraat 2 1660 238 17r0
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel koper huis met de Vergulde Scheer in de gevel Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1783 261 10v0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Scheerstraat 3 1783 261 10v0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Scheerstraat 3 1783 261 10v0
, N. N. naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1783 261 10v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1783 261 10v0
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 10v0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1783 261 10v0
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman verkoper Scheerstraat 3 1783 261 10v0
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman verkoper Scheerstraat 3 1783 261 10v0
KLASES, TEUNIS Tonis Claasen koper huis genaamd de Vergulde Schaar Scheerstraat 3 de Vergulden Scheer 1666 239 36v0
KLASES, TEUNIS Tonis Claasen koper huis genaamd de Vergulde Schaar Scheerstraat 3 de Vergulden Scheer 1666 239 36v0
KLASES, TEUNIS Tonis Claasen koper huis genaamd de Vergulde Schaar Scheerstraat 3 de Vergulden Scheer 1666 239 36v0
KLASES, HIELKJE Hylk Clasen koper Scheerstraat 3 1666 239 36v0
KLASES, HIELKJE Hylk Clasen koper Scheerstraat 3 1666 239 36v0
KLASES, HIELKJE Hylk Clasen koper Scheerstraat 3 1666 239 36v0
OENES, HEIN Hein Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1666 239 36v0
OENES, HEIN Hein Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1666 239 36v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1666 239 36v0
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 3 1666 239 36v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Delft wijnkoper naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1666 239 36v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Delft wijnkoper naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1666 239 36v0
JAKOBS, MINKE de erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Scheerstraat 3 1666 239 36v0
JAKOBS, MINKE de erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Scheerstraat 3 1666 239 36v0
SJOERDS, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerdts verkoper Scheerstraat 3 1666 239 36v0
SJOERDS, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerdts verkoper Scheerstraat 3 1666 239 36v0
FOPPES, SIETSE wijlen Sytse Foppes verkoper Scheerstraat 3 1666 239 36v0
FOPPES, SIETSE wijlen Sytse Foppes verkoper Scheerstraat 3 1666 239 36v0
FOPPES, SIETSE wijlen Sytse Foppes verkoper Scheerstraat 3 1666 239 36v0
HAIES, PIEBE Pibe Haies brouwer koper huis waar de Scheer uithangt en loods Scheerstraat 3 de Scheer 1637 234 28v0
HAIES, PIEBE Pibe Haies brouwer koper huis waar de Scheer uithangt en loods Scheerstraat 3 de Scheer 1637 234 28v0
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper Scheerstraat 3 1637 234 28v0
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper Scheerstraat 3 1637 234 28v0
HENDRIKS, REINER huis en plaats van Reiner Hendriks brouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 28v0
HENDRIKS, REINER huis en plaats van Reiner Hendriks brouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 28v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1637 234 28v0
, naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 28v0
TJEERDS, ENNE houtstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 28v0
TJEERDS, ENNE houtstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 28v0
SIEDSES, TETJE Tetje Sydses verkoper Scheerstraat 3 1637 234 28v0
SIEDSES, TETJE Tetje Sydses verkoper Scheerstraat 3 1637 234 28v0
HARMENS, SIPKE wijlen Sipke Harmens verkoper Scheerstraat 3 1637 234 28v0
HARMENS, SIPKE wijlen Sipke Harmens verkoper Scheerstraat 3 1637 234 28v0
FOPPES, SIETSE Sytse Foppes koper huis Scheerstraat 3 1637 234 31v0
FOPPES, SIETSE Sytse Foppes koper huis Scheerstraat 3 1637 234 31v0
FOPPES, SIETSE Sytse Foppes koper huis Scheerstraat 3 1637 234 31v0
BERENDS, JAN de weduwe van wijlen Jan Beerns naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 31v0
BERENDS, JAN de weduwe van wijlen Jan Beerns naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 31v0
BERENDS, JAN de weduwe van wijlen Jan Beerns naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 31v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1637 234 31v0
SJOERDS, TJEERD het huis van Tiaardt Sioerds , c.s. naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 31v0
SJOERDS, TJEERD het huis van Tiaardt Sioerds , c.s. naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 31v0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1637 234 31v0
RIENKS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Rienx verkoper Scheerstraat 3 1637 234 31v0
RIENKS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Rienx verkoper Scheerstraat 3 1637 234 31v0
, REIN Rein Dhaman mr. zadelmaker koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1805 267 174v0
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1805 267 174v0
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1805 267 174v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1805 267 174v0
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poort naastligger ten westen Scheerstraat 3 1805 267 174v0
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poort naastligger ten westen Scheerstraat 3 1805 267 174v0
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poort naastligger ten westen Scheerstraat 3 1805 267 174v0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1805 267 174v0
BAKKER, RIENK J. Rinke J. Bakker koopman verkoper Scheerstraat 3 1805 267 174v0
BAKKER, RIENK J. Rinke J. Bakker koopman verkoper Scheerstraat 3 1805 267 174v0
RIENKS, DOUWE Douue Rienx koper huis waar de Twee Bootsluyden uitsteecken Scheerstraat 3 de Twee Bootsluiden 1634 233 136v0
RIENKS, DOUWE Douue Rienx koper huis waar de Twee Bootsluyden uitsteecken Scheerstraat 3 de Twee Bootsluiden 1634 233 136v0
JANS, Taeltie Jans koper Scheerstraat 3 1634 233 136v0
JANS, Taeltie Jans koper Scheerstraat 3 1634 233 136v0
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1634 233 136v0
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1634 233 136v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1634 233 136v0
SURINGAR, TJEERD Tiaert Zuyriger naastligger ten westen Scheerstraat 3 1634 233 136v0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1634 233 136v0
, PIETER Pyter Heylsant verkoper Scheerstraat 3 1634 233 136v0
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopman koper door niaar huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1733 248 273v0
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopman koper door niaar huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1733 248 273v0
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber koopman geniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber koopman geniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber koopman geniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopman geniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopman geniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
GEERTS, TJALLING Tialling Geerts bewoner Scheerstraat 3 1733 248 273v0
GEERTS, TJALLING Tialling Geerts bewoner Scheerstraat 3 1733 248 273v0
WILDE, JAN JARICHS Jan Jarigs de Wilde naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1733 248 273v0
WILDE, JAN JARICHS Jan Jarigs de Wilde naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1733 248 273v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1733 248 273v0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1733 248 273v0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1733 248 273v0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1733 248 273v0
IEMKES, ANDRIES mede-verkoper Andrys Ymkes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1733 248 273v0
IEMKES, ANDRIES mede-verkoper Andrys Ymkes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1733 248 273v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdema koper huis, de overige parten Scheerstraat 3 1618 230 134v0
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdema koper huis, de overige parten Scheerstraat 3 1618 230 134v0
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdema koper huis, de overige parten Scheerstraat 3 1618 230 134v0
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyter klerk Gedeputeerde Staten van Friesland koper Scheerstraat 3 1618 230 134v0
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdema eigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat 3 1618 230 134v0
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdema eigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat 3 1618 230 134v0
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdema eigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat 3 1618 230 134v0
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyter klerk Gedeputeerde Staten van Friesland eigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat 3 1618 230 134v0
JANS, BEREND de erfgenamen van wijlen Beernt Jans portier naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1618 230 134v0
JANS, BEREND de erfgenamen van wijlen Beernt Jans portier naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1618 230 134v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1618 230 134v0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1618 230 134v0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1618 230 134v0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1618 230 134v0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1618 230 134v0
ANDRIES, RIENK de erfgenamen van wijlen Rincke Andries verkoper Scheerstraat 3 1618 230 134v0
ANDRIES, RIENK de erfgenamen van wijlen Rincke Andries verkoper Scheerstraat 3 1618 230 134v0
ANDRIES, RIENK de erfgenamen van wijlen Rincke Andries verkoper Scheerstraat 3 1618 230 134v0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1783 261 92r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1783 261 92r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1783 261 92r0
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes schrijver huurder Scheerstraat 3 1783 261 92r0
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes schrijver huurder Scheerstraat 3 1783 261 92r0
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes schrijver huurder Scheerstraat 3 1783 261 92r0
SIEMENS, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Simons naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1783 261 92r0
SIEMENS, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Simons naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1783 261 92r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1783 261 92r0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 92r0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 92r0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 92r0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1783 261 92r0
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel verkoper Scheerstraat 3 1783 261 92r0
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman koper huis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververij Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1776 258 253v0
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman koper huis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververij Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1776 258 253v0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1776 258 253v0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1776 258 253v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1776 258 253v0
, PIER Pierius Reidsgers naastligger ten westen Scheerstraat 3 1776 258 253v0
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1776 258 253v0
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1776 258 253v0
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsen notaris verkoper q.q. Scheerstraat 3 1776 258 253v0
RUURDS, MINNE Minne Ruurds blauwverver verkoper Scheerstraat 3 1776 258 253v0
RUURDS, MINNE Minne Ruurds blauwverver verkoper Scheerstraat 3 1776 258 253v0
RUURDS, MINNE Minne Ruirds , c.u. blauwverver koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1762 255 130r0
RUURDS, MINNE Minne Ruirds , c.u. blauwverver koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1762 255 130r0
, ANTJE Antje naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1762 255 130r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1762 255 130r0
, P. G. Klamstra naastligger ten westen Scheerstraat 3 1762 255 130r0
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1762 255 130r0
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1762 255 130r0
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper q.q. Scheerstraat 3 1762 255 130r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper q.q. Scheerstraat 3 1762 255 130r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververse verkoper Scheerstraat 3 1762 255 130r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververse verkoper Scheerstraat 3 1762 255 130r0
RUURDS, ALBERT wijlen Albert Ruirds verkoper Scheerstraat 3 1762 255 130r0
RUURDS, ALBERT wijlen Albert Ruirds verkoper Scheerstraat 3 1762 255 130r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt Scheerstraat 3 de Schaar 1658 237 159v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt Scheerstraat 3 de Schaar 1658 237 159v0
SIEBES, JAN het pothuis van Jan Sybes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1658 237 159v0
SIEBES, JAN het pothuis van Jan Sybes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1658 237 159v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1658 237 159v0
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 3 1658 237 159v0
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 3 1658 237 159v0
, een huis naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1658 237 159v0
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 3 1658 237 159v0
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 3 1658 237 159v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper huis met de Scheer in de gevel Scheerstraat 3 1746 251 159r0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper huis met de Scheer in de gevel Scheerstraat 3 1746 251 159r0
RUURDS, ALBERT wijlen Albert Ruirds mr. blauwverver koper Scheerstraat 3 1746 251 159r0
RUURDS, ALBERT wijlen Albert Ruirds mr. blauwverver koper Scheerstraat 3 1746 251 159r0
GERRITS, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Gerrits naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1746 251 159r0
GERRITS, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Gerrits naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1746 251 159r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1746 251 159r0
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1746 251 159r0
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1746 251 159r0
BERENDS, PIETER Pytter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1746 251 159r0
BERENDS, PIETER Pytter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1746 251 159r0
BERENDS, PIETER Pytter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1746 251 159r0
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r0
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar koper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat Scheerstraat 3 1707 245 25r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar koper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat Scheerstraat 3 1707 245 25r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters koper Scheerstraat 3 1707 245 25r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters koper Scheerstraat 3 1707 245 25r0
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vink schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1707 245 25r0
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vink schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1707 245 25r0
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vink schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1707 245 25r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1707 245 25r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r0
, de woning van vroedsman Coolharts naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1707 245 25r0
WIETSES, FOSKE Voske Wytses verkoper Scheerstraat 3 1707 245 25r0
WIETSES, FOSKE Voske Wytses verkoper Scheerstraat 3 1707 245 25r0
HENDRIKS, HENDRIK wijlen Hendrik Hendrix verkoper Scheerstraat 3 1707 245 25r0
HENDRIKS, HENDRIK wijlen Hendrik Hendrix verkoper Scheerstraat 3 1707 245 25r0
GRUYTER, EGBERT Egbert de Gruyter koper 1/7 van 1/2 en 1/3 van 1/2 huis ([voor 1/1]) Scheerstraat 3 1605 228 447r0
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Ryeme Fockes Birdema koper Scheerstraat 3 1605 228 447r0
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Ryeme Fockes Birdema koper Scheerstraat 3 1605 228 447r0
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Ryeme Fockes Birdema koper Scheerstraat 3 1605 228 447r0
, N. N. naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1605 228 447r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1605 228 447r0
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 3 1605 228 447r0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1605 228 447r0
RIENKS, SIEMEN Symen Rinckes , die het erfde van zijn ouders verkoper Scheerstraat 3 1605 228 447r0
RIENKS, SIEMEN Symen Rinckes , die het erfde van zijn ouders verkoper Scheerstraat 3 1605 228 447r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix schuitvoerder koper huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1681 241 175v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix schuitvoerder koper huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1681 241 175v0
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses bewoner Scheerstraat 3 1681 241 175v0
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses bewoner Scheerstraat 3 1681 241 175v0
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses bewoner Scheerstraat 3 1681 241 175v0
OENES, HEIN wijlen Heyn Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1681 241 175v0
OENES, HEIN wijlen Heyn Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1681 241 175v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1681 241 175v0
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v0
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v0
TEEKES, IEDE de weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v0
TEEKES, IEDE de weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v0
TEEKES, EEDE de weduwe van wijlen Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1681 241 175v0
TEEKES, EEDE de weduwe van wijlen Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1681 241 175v0
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses , voor zich knoopmaakster verkoper Scheerstraat 3 1681 241 175v0
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses , voor zich knoopmaakster verkoper Scheerstraat 3 1681 241 175v0
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses , voor zich knoopmaakster verkoper Scheerstraat 3 1681 241 175v0
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkoper Scheerstraat 3 1681 241 175v0
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkoper Scheerstraat 3 1681 241 175v0
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkoper Scheerstraat 3 1681 241 175v0
JOHANNES, GEERTJE meerderjarige vrijster Geertje Johannes koper huis Scheerstraat 4 1763 255 214r0
JOHANNES, GEERTJE meerderjarige vrijster Geertje Johannes koper huis Scheerstraat 4 1763 255 214r0
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1763 255 214r0
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1763 255 214r0
SMID, de heer Smit naastligger ten westen Scheerstraat 4 1763 255 214r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1763 255 214r0
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema mede eigenaar Scheerstraat 4 1763 255 214r0
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Scheerstraat 4 1763 255 214r0
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Scheerstraat 4 1763 255 214r0
JURJENS, TJERK wijlen Tjerk Jurjens verkoper Scheerstraat 4 1763 255 214r0
JURJENS, TJERK wijlen Tjerk Jurjens verkoper Scheerstraat 4 1763 255 214r0
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman koper huis Scheerstraat 4 1808 268 32r0
POSTMA, EVERT Evert Postma, c.u. huurder (p.j.) Scheerstraat 4 1808 268 32r0
TJALLINGII, FRANS de koper Frans Tjallingii, c.u. koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1808 268 32r0
TJALLINGII, FRANS de koper Frans Tjallingii, c.u. koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1808 268 32r0
GORTER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1808 268 32r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1808 268 32r0
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blomberg predikant verkoper Scheerstraat 4 1808 268 32r0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits koper huis Scheerstraat 4 1700 244 52v0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits koper huis Scheerstraat 4 1700 244 52v0
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1700 244 52v0
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1700 244 52v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1700 244 52v0
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat 4 1700 244 52v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1700 244 52v0
RUURDS, SIJKE Sijke Ruirds , ongehuwde dochter verkoper Scheerstraat 4 1700 244 52v0
RUURDS, SIJKE Sijke Ruirds , ongehuwde dochter verkoper Scheerstraat 4 1700 244 52v0
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts koper provisioneel huis, loods en plaats Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts koper provisioneel huis, loods en plaats Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
, floreenrente Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
RUURDS, EVERT het huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
RUURDS, EVERT het huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
TEEKES, EEDE vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
TEEKES, EEDE vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
JANS, JENKE Jenneke Jans , voor zich en haar twee minderjarige kinderen verkoper Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
JANS, JENKE Jenneke Jans , voor zich en haar twee minderjarige kinderen verkoper Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
OEBELES, TIJS wijlen Tijs Oebles verkoper Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
OEBELES, TIJS wijlen Tijs Oebles verkoper Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u. bakker koper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steeg Scheerstraat 4 1666 239 12va0
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u. bakker koper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steeg Scheerstraat 4 1666 239 12va0
, floreenrente Scheerstraat 4 1666 239 12va0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1666 239 12va0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1666 239 12va0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1666 239 12va0
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 12va0
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 12va0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1666 239 12va0
HIDDES, JILLERT de erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddes smalschipper verkoper Scheerstraat 4 1666 239 12va0
HIDDES, JILLERT de erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddes smalschipper verkoper Scheerstraat 4 1666 239 12va0
MEKKES, IDS Idts Meckes koper ledige plaats met loodsje (marge: 151-22-00 gg) Scheerstraat 4 1597 228 53v0
MEKKES, IDS Idts Meckes koper ledige plaats met loodsje (marge: 151-22-00 gg) Scheerstraat 4 1597 228 53v0
ANNES, AUKJE Auck Annes koper Scheerstraat 4 1597 228 53v0
ANNES, AUKJE Auck Annes koper Scheerstraat 4 1597 228 53v0
ANNES, AUKJE Auck Annes koper Scheerstraat 4 1597 228 53v0
MEEUWIS, KORNELIS Cornelis Mevis naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1597 228 53v0
MEEUWIS, KORNELIS Cornelis Mevis naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1597 228 53v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1597 228 53v0
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1597 228 53v0
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1597 228 53v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1597 228 53v0
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes verkoper Scheerstraat 4 1597 228 53v0
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes verkoper Scheerstraat 4 1597 228 53v0
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts verkoper Scheerstraat 4 1597 228 53v0
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts verkoper Scheerstraat 4 1597 228 53v0
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakker koper huis met loods en plaats Scheerstraat 4 1666 239 62r0
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakker koper huis met loods en plaats Scheerstraat 4 1666 239 62r0
KLASES, PIETER oud burgemeester Pieter Claasen floreenrente Scheerstraat 4 1666 239 62r0
KLASES, PIETER oud burgemeester Pieter Claasen floreenrente Scheerstraat 4 1666 239 62r0
KLASES, PIETER oud burgemeester Pieter Claasen floreenrente Scheerstraat 4 1666 239 62r0
RUURDS, EVERT burgemeester Evert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1666 239 62r0
RUURDS, EVERT burgemeester Evert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1666 239 62r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1666 239 62r0
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 62r0
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 62r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1666 239 62r0
HIDDES, JILLERT de erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddes smalschipper verkoper Scheerstraat 4 1666 239 62r0
HIDDES, JILLERT de erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddes smalschipper verkoper Scheerstraat 4 1666 239 62r0
WIJMA, SIEMEN Symon Wijma gezworen klerk ter secretarie van Barradeel koper huis Scheerstraat 4 1771 257 243v0
JOHANNES, SIBBELTJE Sibbeltje Johannes koper Scheerstraat 4 1771 257 243v0
JOHANNES, SIBBELTJE Sibbeltje Johannes koper Scheerstraat 4 1771 257 243v0
, SIEBREN Sybrand Feytaema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1771 257 243v0
, SIEBREN Sybrand Feytaema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1771 257 243v0
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten westen Scheerstraat 4 1771 257 243v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1771 257 243v0
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes verkoper Scheerstraat 4 1771 257 243v0
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes verkoper Scheerstraat 4 1771 257 243v0
JANS, GEERTJE Geertje Jans koper huis Scheerstraat 4 1741 250 148r0
JANS, GEERTJE Geertje Jans koper huis Scheerstraat 4 1741 250 148r0
JURJENS, TJERK Tjerk Jurjens mr. metselaar koper Scheerstraat 4 1741 250 148r0
JURJENS, TJERK Tjerk Jurjens mr. metselaar koper Scheerstraat 4 1741 250 148r0
, verpachter grond Scheerstraat 4 1741 250 148r0
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman niaarnemer ratione vicinitatis Scheerstraat 4 1741 250 148r0
FEITEMA, Feitema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1741 250 148r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1741 250 148r0
MENALDA, de weduwe van wijlen burgemeester Menalda naastligger ten westen Scheerstraat 4 1741 250 148r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1741 250 148r0
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacobus Dirks Coster verkoper q.q. Scheerstraat 4 1741 250 148r0
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacobus Dirks Coster verkoper q.q. Scheerstraat 4 1741 250 148r0
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacobus Dirks Coster verkoper q.q. Scheerstraat 4 1741 250 148r0
BOUWES, BOUWE de kinderen van Bouwe Bouwes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r0
BOUWES, BOUWE de kinderen van Bouwe Bouwes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r0
BOUWES, BOUWE de kinderen van Bouwe Bouwes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r0
TEEKES, GEERTJE Geertje Taekes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r0
TEEKES, GEERTJE Geertje Taekes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met ledige plaats en loodsje Scheerstraat 4 1600 228 192v0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met ledige plaats en loodsje Scheerstraat 4 1600 228 192v0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met ledige plaats en loodsje Scheerstraat 4 1600 228 192v0
JOUKES, ANTJE Anne Jouckes koper Scheerstraat 4 1600 228 192v0
JOUKES, ANTJE Anne Jouckes koper Scheerstraat 4 1600 228 192v0
MEEUWIS, KORNELIS Cornelis Meeves naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1600 228 192v0
MEEUWIS, KORNELIS Cornelis Meeves naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1600 228 192v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1600 228 192v0
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1600 228 192v0
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1600 228 192v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1600 228 192v0
MARKS, IDS Idts Merks verkoper Scheerstraat 4 1600 228 192v0
MARKS, IDS Idts Merks verkoper Scheerstraat 4 1600 228 192v0
ANNES, AUKJE Auck Annes verkoper Scheerstraat 4 1600 228 192v0
ANNES, AUKJE Auck Annes verkoper Scheerstraat 4 1600 228 192v0
ANNES, AUKJE Auck Annes verkoper Scheerstraat 4 1600 228 192v0
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannis mr. knoopmaker koper huis Scheerstraat 4 1707 245 6v0
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannis mr. knoopmaker koper huis Scheerstraat 4 1707 245 6v0
SIPKES, BINTJE Binke Sipkes koper Scheerstraat 4 1707 245 6v0
SIPKES, BINTJE Binke Sipkes koper Scheerstraat 4 1707 245 6v0
, verpachter grond Scheerstraat 4 1707 245 6v0
, een rijksdaalder voor de vrouw van de verkoper toehaak Scheerstraat 4 1707 245 6v0
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters huurder voorkamer (p.j.) Scheerstraat 4 1707 245 6v0
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters huurder voorkamer (p.j.) Scheerstraat 4 1707 245 6v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits varensgezel huurder achterkamer (p.j.) Scheerstraat 4 1707 245 6v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits varensgezel huurder achterkamer (p.j.) Scheerstraat 4 1707 245 6v0
TEUNIS, STOFFEL de weduwe van wijlen Stoffel Theunis naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1707 245 6v0
TEUNIS, STOFFEL de weduwe van wijlen Stoffel Theunis naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1707 245 6v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1707 245 6v0
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taecke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat 4 1707 245 6v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1707 245 6v0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verkoper Scheerstraat 4 1707 245 6v0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verkoper Scheerstraat 4 1707 245 6v0
BLOEMBERGEN, RONES Ronus H. Blombergen koopman koper huis Scheerstraat 4 1802 266 60r0
JOHANNES, RUURD Ruurd Johannes , c.u. huurder Scheerstraat 4 1802 266 60r0
JOHANNES, RUURD Ruurd Johannes , c.u. huurder Scheerstraat 4 1802 266 60r0
, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1802 266 60r0
, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1802 266 60r0
GORTER, KLAAS Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1802 266 60r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1802 266 60r0
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra solliciteur bij de marine verkoper q.q. Scheerstraat 4 1802 266 60r0
PLETTENBERG, H. de erfgenamen van wijlen oud burgemeester H. W. van Plettenberg verkoper Scheerstraat 4 1802 266 60r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huis Scheerstraat 4 1605 228 446v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huis Scheerstraat 4 1605 228 446v0
UILKES, Wolther Uulckes koper q.q. Scheerstraat 4 1605 228 446v0
UILKES, Wolther Uulckes koper q.q. Scheerstraat 4 1605 228 446v0
, verpachter grond Scheerstraat 4 1605 228 446v0
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricx protesteert vanwege een obligatie Scheerstraat 4 1605 228 446v0
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricx protesteert vanwege een obligatie Scheerstraat 4 1605 228 446v0
MINNES, KORNELIS Cornelis Mennes lakenkoper naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1605 228 446v0
MINNES, KORNELIS Cornelis Mennes lakenkoper naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1605 228 446v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1605 228 446v0
ROMKES, ROMKE Romcke Romckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1605 228 446v0
ROMKES, ROMKE Romcke Romckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1605 228 446v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1605 228 446v0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes schuitvaarder verkoper Scheerstraat 4 1605 228 446v0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes schuitvaarder verkoper Scheerstraat 4 1605 228 446v0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes schuitvaarder verkoper Scheerstraat 4 1605 228 446v0
JOUKES, ANTJE Anna Jouckes verkoper Scheerstraat 4 1605 228 446v0
JOUKES, ANTJE Anna Jouckes verkoper Scheerstraat 4 1605 228 446v0
HIDDES, JILLERT Jildert Hiddes , c.u. koper huis en plaats Scheerstraat 4 1647 235 270r0
HIDDES, JILLERT Jildert Hiddes , c.u. koper huis en plaats Scheerstraat 4 1647 235 270r0
, floreenrente Scheerstraat 4 1647 235 270r0
PAULUS, AREND Aernt Pouwels naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1647 235 270r0
PAULUS, AREND Aernt Pouwels naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1647 235 270r0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1647 235 270r0
DIRKS, LAAS Laes Dirckx naastligger ten westen Scheerstraat 4 1647 235 270r0
DIRKS, LAAS Laes Dirckx naastligger ten westen Scheerstraat 4 1647 235 270r0
DIRKS, LAAS Laes Dirckx naastligger ten westen Scheerstraat 4 1647 235 270r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1647 235 270r0
KEIMPES, HANS Hans Keimpes , c.u. mr. timmerman verkoper Scheerstraat 4 1647 235 270r0
KEIMPES, HANS Hans Keimpes , c.u. mr. timmerman verkoper Scheerstraat 4 1647 235 270r0
JANS, HARMEN vroedsman Harmen Jansen koper provisioneel huis Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
JANS, HARMEN vroedsman Harmen Jansen koper provisioneel huis Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
HEINS, SIETSE Sytse Heins wijdschipper huurder (p.j.) Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
HEINS, SIETSE Sytse Heins wijdschipper huurder (p.j.) Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
, TIJS Thijs timmerman naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
KLASES, HIELKJE [als bewoner] Hylck Claeses knoopmaakster naastligger ten westen Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
KLASES, HIELKJE [als bewoner] Hylck Claeses knoopmaakster naastligger ten westen Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
KLASES, HIELKJE [als bewoner] Hylck Claeses knoopmaakster naastligger ten westen Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
, IENSE Ynse Ieetes koopman verkoper q.q. Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
OENES, HEIN de kindere van wijlen Hein Oenes verkoper Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
OENES, HEIN de kindere van wijlen Hein Oenes verkoper Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper blauwpand dwarshuis Scheerstraat 5 1763 255 233v0
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper blauwpand dwarshuis Scheerstraat 5 1763 255 233v0
TIETES, EDGER Edsger Tyttes huurder beneden (p.j.) Scheerstraat 5 1763 255 233v0
TIETES, EDGER Edsger Tyttes huurder beneden (p.j.) Scheerstraat 5 1763 255 233v0
, N. N. huurder boven (p.j.) Scheerstraat 5 1763 255 233v0
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1763 255 233v0
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1763 255 233v0
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1763 255 233v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1763 255 233v0
RUURDS, MINNE Minne Ruirds naastligger ten westen Scheerstraat 5 1763 255 233v0
RUURDS, MINNE Minne Ruirds naastligger ten westen Scheerstraat 5 1763 255 233v0
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1763 255 233v0
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1763 255 233v0
ARJENS, ANTJE Antje Arjens verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v0
ARJENS, ANTJE Antje Arjens verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v0
ARJENS, ANTJE Antje Arjens verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v0
GERRITS, DIRK wijlen Dirk Gerryts verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v0
GERRITS, DIRK wijlen Dirk Gerryts verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks bontwever verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks bontwever verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks bontwever verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v0
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde, c.u. koper huis Scheerstraat 5 1713 245 190v0
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde, c.u. koper huis Scheerstraat 5 1713 245 190v0
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde, c.u. koper huis Scheerstraat 5 1713 245 190v0
FEIKES, SIEMEN Simen Feickes naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1713 245 190v0
FEIKES, SIEMEN Simen Feickes naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1713 245 190v0
FEIKES, SIEMEN Simen Feickes naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1713 245 190v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1713 245 190v0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1713 245 190v0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1713 245 190v0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1713 245 190v0
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Fink verkoper Scheerstraat 5 1713 245 190v0
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Fink verkoper Scheerstraat 5 1713 245 190v0
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Fink verkoper Scheerstraat 5 1713 245 190v0
PIETERS, SIETSKE Sytske Pyters koper door niaar huis Scheerstraat 5 1694 243 98v0
PIETERS, SIETSKE Sytske Pyters koper door niaar huis Scheerstraat 5 1694 243 98v0
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes , nu ter zee uitlandig varenspersoon koper door niaar Scheerstraat 5 1694 243 98v0
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes , nu ter zee uitlandig varenspersoon koper door niaar Scheerstraat 5 1694 243 98v0
FEIKES, SIEMEN Symen Feickes , c.u. schuitschipper geniaarde koper Scheerstraat 5 1694 243 98v0
FEIKES, SIEMEN Symen Feickes , c.u. schuitschipper geniaarde koper Scheerstraat 5 1694 243 98v0
FEIKES, SIEMEN Symen Feickes , c.u. schuitschipper geniaarde koper Scheerstraat 5 1694 243 98v0
MOLEN, ANNE Anne van der Molen koopman huurder Scheerstraat 5 1694 243 98v0
, JOHANNES de moeder van de erfgenamen van wijlen Johannis glasmaker naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1694 243 98v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1694 243 98v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks naastligger ten westen Scheerstraat 5 1694 243 98v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks naastligger ten westen Scheerstraat 5 1694 243 98v0
HIDDES, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1694 243 98v0
HIDDES, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1694 243 98v0
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelder verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v0
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelder verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v0
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelder verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v0
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v0
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v0
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finck koper Scheerstraat 5 1694 243 110v0
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finck koper Scheerstraat 5 1694 243 110v0
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finck koper Scheerstraat 5 1694 243 110v0
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Scheerstraat 5 1694 243 110v0
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Scheerstraat 5 1694 243 110v0
HENDRIKS, ANNE Anne Hendrix koopman bewoner Scheerstraat 5 1694 243 110v0
HENDRIKS, ANNE Anne Hendrix koopman bewoner Scheerstraat 5 1694 243 110v0
BERENDS, GEERTJE Geertie Berents naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1694 243 110v0
BERENDS, GEERTJE Geertie Berents naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1694 243 110v0
BERENDS, GEERTJE Geertie Berents naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1694 243 110v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1694 243 110v0
HENDRIKS, HENDRIK de weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix naastligger ten westen Scheerstraat 5 1694 243 110v0
HENDRIKS, HENDRIK de weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix naastligger ten westen Scheerstraat 5 1694 243 110v0
HIDDES, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1694 243 110v0
HIDDES, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1694 243 110v0
PIETERS, SIETSKE Sytske Pieters verkoper Scheerstraat 5 1694 243 110v0
PIETERS, SIETSKE Sytske Pieters verkoper Scheerstraat 5 1694 243 110v0
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes bootsgezel verkoper Scheerstraat 5 1694 243 110v0
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes bootsgezel verkoper Scheerstraat 5 1694 243 110v0
OENES, HEIN Hein Oenes , c.u. koper huis Scheerstraat 5 1659 237 209r0
OENES, HEIN Hein Oenes , c.u. koper huis Scheerstraat 5 1659 237 209r0
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1659 237 209r0
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1659 237 209r0
, naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1659 237 209r0
, JAKOB het kind van Jacob Roepers naastligger ten westen Scheerstraat 5 1659 237 209r0
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 5 1659 237 209r0
JANS, PIETER Piter Jansen , c.u. stadsmakelaar verkoper Scheerstraat 5 1659 237 209r0
JANS, PIETER Piter Jansen , c.u. stadsmakelaar verkoper Scheerstraat 5 1659 237 209r0
JANS, PIETER Pyter Jansen waagmeester koper huis Scheerstraat 5 1656 237 62v0
JANS, PIETER Pyter Jansen waagmeester koper huis Scheerstraat 5 1656 237 62v0
UILKES, IEMKJE Impck Ulckes koper Scheerstraat 5 1656 237 62v0
UILKES, IEMKJE Impck Ulckes koper Scheerstraat 5 1656 237 62v0
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1656 237 62v0
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1656 237 62v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1656 237 62v0
FOPPES, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytse Foppes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1656 237 62v0
FOPPES, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytse Foppes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1656 237 62v0
FOPPES, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytse Foppes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1656 237 62v0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1656 237 62v0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1656 237 62v0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1656 237 62v0
VOSSENBERG, BERBER JAKOBS Barber Jacobs Forsenburgh verkoper Scheerstraat 5 1656 237 62v0
VOSSENBERG, BERBER JAKOBS Barber Jacobs Forsenburgh verkoper Scheerstraat 5 1656 237 62v0
GERRITS, DIRK Dirk Gerrits mr. damastwever koper blauwpand dwarshuis Scheerstraat 5 1738 249 279r0
GERRITS, DIRK Dirk Gerrits mr. damastwever koper blauwpand dwarshuis Scheerstraat 5 1738 249 279r0
ARJENS, ANTJE Antie Arjens koper Scheerstraat 5 1738 249 279r0
ARJENS, ANTJE Antie Arjens koper Scheerstraat 5 1738 249 279r0
ARJENS, ANTJE Antie Arjens koper Scheerstraat 5 1738 249 279r0
FEIKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Feykes schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1738 249 279r0
FEIKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Feykes schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1738 249 279r0
FEIKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Feykes schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1738 249 279r0
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 5 1738 249 279r0
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 5 1738 249 279r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1738 249 279r0
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1738 249 279r0
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1738 249 279r0
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde verkoper Scheerstraat 5 1738 249 279r0
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde verkoper Scheerstraat 5 1738 249 279r0
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde verkoper Scheerstraat 5 1738 249 279r0
POPPES, BAARTJE wijlen Baatie Poppes verkoper Scheerstraat 5 1738 249 279r0
POPPES, BAARTJE wijlen Baatie Poppes verkoper Scheerstraat 5 1738 249 279r0
OEPKES, LOUW Lou Upkes koper huis en plaatsje Scheerstraat 6 1659 237 185v0
OEPKES, LOUW Lou Upkes koper huis en plaatsje Scheerstraat 6 1659 237 185v0
WOUTERS, JENKE Jaencke Wouters koper Scheerstraat 6 1659 237 185v0
WOUTERS, JENKE Jaencke Wouters koper Scheerstraat 6 1659 237 185v0
WITTERT, JOHANNES Johan Wittert naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1659 237 185v0
WITTERT, JOHANNES Johan Wittert naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1659 237 185v0
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1659 237 185v0
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1659 237 185v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1659 237 185v0
WITTERT, JOHANNES Johan Wittert verkoper Scheerstraat 6 1659 237 185v0
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerks houtmolenaar koper 3/4 huis Scheerstraat 6 1736 249 114r0
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerks houtmolenaar koper 3/4 huis Scheerstraat 6 1736 249 114r0
JANS, MARIA Marike Jans koper Scheerstraat 6 1736 249 114r0
JANS, MARIA Marike Jans koper Scheerstraat 6 1736 249 114r0
HENDRIKS, SJOUKJE Sjoukjen Hendriks eigenaar van 1/4 Scheerstraat 6 1736 249 114r0
HENDRIKS, SJOUKJE Sjoukjen Hendriks eigenaar van 1/4 Scheerstraat 6 1736 249 114r0
TIJSES, NANNE wijlen Nanning Tijsen eigenaar van 1/4 Scheerstraat 6 1736 249 114r0
TIJSES, NANNE wijlen Nanning Tijsen eigenaar van 1/4 Scheerstraat 6 1736 249 114r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts huurder Scheerstraat 6 1736 249 114r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts huurder Scheerstraat 6 1736 249 114r0
SURINGAR, GERARDUS Gerard Suiringar koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1736 249 114r0
JOHANNES, TEEKE Teeke Johannis naastligger ten westen Scheerstraat 6 1736 249 114r0
JOHANNES, TEEKE Teeke Johannis naastligger ten westen Scheerstraat 6 1736 249 114r0
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1736 249 114r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1736 249 114r0
NANNES, TIJS Thijs Nannings timmermansgesel verkoper Scheerstraat 6 1736 249 114r0
NANNES, TIJS Thijs Nannings timmermansgesel verkoper Scheerstraat 6 1736 249 114r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u. schuitvoerder koper huis Scheerstraat 6 1685 242 70r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u. schuitvoerder koper huis Scheerstraat 6 1685 242 70r0
KLASES, PIETER Pytter Clasen , c.s. schoolmeester bewoner Scheerstraat 6 1685 242 70r0
KLASES, PIETER Pytter Clasen , c.s. schoolmeester bewoner Scheerstraat 6 1685 242 70r0
KLASES, PIETER Pytter Clasen , c.s. schoolmeester bewoner Scheerstraat 6 1685 242 70r0
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1685 242 70r0
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1685 242 70r0
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1685 242 70r0
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1685 242 70r0
RUURDS, EVERT de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 6 1685 242 70r0
RUURDS, EVERT de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 6 1685 242 70r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1685 242 70r0
OEPKES, HIELKJE Hylckien Upkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 6 1685 242 70r0
OEPKES, HIELKJE Hylckien Upkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 6 1685 242 70r0
ABES, RINSE wijlen Rinse Abes verkoper van 1/2 Scheerstraat 6 1685 242 70r0
ABES, RINSE wijlen Rinse Abes verkoper van 1/2 Scheerstraat 6 1685 242 70r0
ABES, RINSE wijlen Rinse Abes verkoper van 1/2 Scheerstraat 6 1685 242 70r0
BEZEMMAKER, WOUTER PIETERS Wouter Pytters Besemaker schuitvoerder verkoper van 1/2 Scheerstraat 6 1685 242 70r0
BEZEMMAKER, WOUTER PIETERS Wouter Pytters Besemaker schuitvoerder verkoper van 1/2 Scheerstraat 6 1685 242 70r0
OEPKES, REIN wijlen Rein Upkes erflater Scheerstraat 6 1685 242 70r0
OEPKES, REIN wijlen Rein Upkes erflater Scheerstraat 6 1685 242 70r0
WOUTERS, JANKE wijlen Janke Wouters erflater Scheerstraat 6 1685 242 70r0
WOUTERS, JANKE wijlen Janke Wouters erflater Scheerstraat 6 1685 242 70r0
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager koper huis met plaats en tuin Scheerstraat 6 1694 243 117v0
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager koper huis met plaats en tuin Scheerstraat 6 1694 243 117v0
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters koper Scheerstraat 6 1694 243 117v0
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters koper Scheerstraat 6 1694 243 117v0
, een zilveren ducaton toehaak Scheerstraat 6 1694 243 117v0
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1694 243 117v0
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1694 243 117v0
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1694 243 117v0
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1694 243 117v0
RUURDS, EVERT de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Evert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 6 1694 243 117v0
RUURDS, EVERT de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Evert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 6 1694 243 117v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1694 243 117v0
WIETSES, FOSKE Foske Wytses verkoper Scheerstraat 6 1694 243 117v0
WIETSES, FOSKE Foske Wytses verkoper Scheerstraat 6 1694 243 117v0
HENDRIKS, HENDRIK wijlen Hendrick Hendrix schuitvoerder verkoper Scheerstraat 6 1694 243 117v0
HENDRIKS, HENDRIK wijlen Hendrick Hendrix schuitvoerder verkoper Scheerstraat 6 1694 243 117v0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper huis met ledige plaats er achter Scheerstraat 6 1655 237 27r0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper huis met ledige plaats er achter Scheerstraat 6 1655 237 27r0
, verpachter grond Scheerstraat 6 1655 237 27r0
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1655 237 27r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1655 237 27r0
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1655 237 27r0
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1655 237 27r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1655 237 27r0
, PIETER Pytter Molentie verkoper Scheerstraat 6 1655 237 27r0
TIJSES, NANNE Nanning Tijssen koper huis Scheerstraat 6 1729 247 290r0
TIJSES, NANNE Nanning Tijssen koper huis Scheerstraat 6 1729 247 290r0
DIRKS, ANTJE Antje Dirx koper Scheerstraat 6 1729 247 290r0
DIRKS, ANTJE Antje Dirx koper Scheerstraat 6 1729 247 290r0
DIRKS, ANTJE Antje Dirx koper Scheerstraat 6 1729 247 290r0
SURINGAR, GERRIT stal en huis Gerrit Suiringar naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1729 247 290r0
FEITEMA, houtschuur weduwe Feitema naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1729 247 290r0
JOHANNES, TEEKE Taco Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1729 247 290r0
JOHANNES, TEEKE Taco Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1729 247 290r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1729 247 290r0
STOFFELS, AALTJE Aeltje Stoffels verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r0
STOFFELS, AALTJE Aeltje Stoffels verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r0
STOFFELS, HILTJE Hiltje Stoffels verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r0
STOFFELS, HILTJE Hiltje Stoffels verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r0
JOUKES, WIGLE Wigle Joukes verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r0
JOUKES, WIGLE Wigle Joukes verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r0
, SIEBREN Sybrand Feytema plateelbakker en koopman koper huis Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
MARTENS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Martens huurder Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
MARTENS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Martens huurder Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
, SIEBREN Sybrand Feytema plateelbakker en koopman naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
DOUWES, SIEMEN Symon Douwes naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
DOUWES, SIEMEN Symon Douwes naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
DOUWES, SIEMEN Symon Douwes naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
, verkoper Scheerstraat 6achter 1735 249 57v0
, N. N. koper provisioneel huis bestaande uit drie kamers Scheerstraat 6 1647 236 5v0
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1647 236 5v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1647 236 5v0
HIDDES, JILLERT Jellert Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1647 236 5v0
HIDDES, JILLERT Jellert Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1647 236 5v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1647 236 5v0
JANS, EVERT mr. Evert Jans Matius verkoper q.q. Scheerstraat 6 1647 236 5v0
JANS, EVERT mr. Evert Jans Matius verkoper q.q. Scheerstraat 6 1647 236 5v0
SINTS, HUBERT Hubert Sens verkoper q.q. Scheerstraat 6 1647 236 5v0
SINTS, HUBERT Hubert Sens verkoper q.q. Scheerstraat 6 1647 236 5v0
PAULUS, AREND de nagelaten weeskinderen van Aernt Pouwels verkoper Scheerstraat 6 1647 236 5v0
PAULUS, AREND de nagelaten weeskinderen van Aernt Pouwels verkoper Scheerstraat 6 1647 236 5v0
PAULUS, AREND Aernt Pouwels , c.u. koper huis met ledige plaats erachter en en vrije uit- en ingang in de steeg ten zuiden Scheerstraat 6 1640 234 103r0
PAULUS, AREND Aernt Pouwels , c.u. koper huis met ledige plaats erachter en en vrije uit- en ingang in de steeg ten zuiden Scheerstraat 6 1640 234 103r0
, verpachter grond Scheerstraat 6 1640 234 103r0
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbart Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1640 234 103r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1640 234 103r0
ANDRIES, KEIMPE het nagelaten huis van Keimpe Andries timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 6 1640 234 103r0
ANDRIES, KEIMPE het nagelaten huis van Keimpe Andries timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 6 1640 234 103r0
ANDRIES, KEIMPE het nagelaten huis van Keimpe Andries timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 6 1640 234 103r0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1640 234 103r0
PIETERS, SIETSKE Sydtske Pyters verkoper Scheerstraat 6 1640 234 103r0
PIETERS, SIETSKE Sydtske Pyters verkoper Scheerstraat 6 1640 234 103r0
, JOHANNES wijlen Johannes Tibemanus predikant verkoper Scheerstraat 6 1640 234 103r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper woning Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huisma koper Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huisma koper Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
BERENDS, JAN Jan Beernts bewoner Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
BERENDS, JAN Jan Beernts bewoner Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
BERENDS, JAN Jan Beernts bewoner Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huisma naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huisma naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
NAUTA, MARTJEN Martjen Nauta naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
, SIEBREN wijlen Sybrand Feytama koopman naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
BLOK, MINNE Minne Blok koopman naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huisma naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huisma naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
NAUTA, MARTJEN Martjen Nauta verkoper Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
, SIEBREN wijlen Sybrand Feytama koopman verkoper Scheerstraat 6achter 1782 260 289r0
MARTENS, JAKOB Jacob Martens steenvoerder koper kamer Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
MARTENS, JAKOB Jacob Martens steenvoerder koper kamer Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerx koper Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerx koper Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
ROMMERTS, REMMERT Remmert Rommerts , c.u. turfdrager eerdere huurder Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
ROMMERTS, REMMERT Remmert Rommerts , c.u. turfdrager eerdere huurder Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
BLINKSMA, HETTE TIETES burgervaandrig Hette Tyttes Blinxsma mr. ijzersmid naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
BLINKSMA, HETTE TIETES burgervaandrig Hette Tyttes Blinxsma mr. ijzersmid naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter brouwer naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
, HILTJE Hiltie melkwijf naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
KLASES, GRIETJE Gritie Claeses , meerderjarige jongedochter verkoper Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
KLASES, GRIETJE Gritie Claeses , meerderjarige jongedochter verkoper Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
KLASES, GRIETJE Gritie Claeses , meerderjarige jongedochter verkoper Scheerstraat 6achter 1694 243 75v0
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes schuitschipper koper huis Scheerstraat 7 1695 243 118v0
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes schuitschipper koper huis Scheerstraat 7 1695 243 118v0
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes schuitschipper koper huis Scheerstraat 7 1695 243 118v0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1695 243 118v0
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1695 243 118v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 7 1695 243 118v0
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 7 1695 243 118v0
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 7 1695 243 118v0
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 7 1695 243 118v0
, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1695 243 118v0
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Aucks verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Aucks verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Aucks verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
JAKOBS, DOETJE wijlen Doedtie Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
JAKOBS, DOETJE wijlen Doedtie Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met plaats Scheerstraat 7 1669 239 209r0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met plaats Scheerstraat 7 1669 239 209r0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met plaats Scheerstraat 7 1669 239 209r0
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorst naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1669 239 209r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 7 1669 239 209r0
OENES, HEIN Heyn Oenes zeeman naastligger ten westen Scheerstraat 7 1669 239 209r0
OENES, HEIN Heyn Oenes zeeman naastligger ten westen Scheerstraat 7 1669 239 209r0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1669 239 209r0
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorst verkoper Scheerstraat 7 1669 239 209r0
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Coster koper huis Scheerstraat 7 1781 260 25v0
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Coster koper huis Scheerstraat 7 1781 260 25v0
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Coster koper huis Scheerstraat 7 1781 260 25v0
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7 1781 260 25v0
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7 1781 260 25v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1781 260 25v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 7 1781 260 25v0
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7 1781 260 25v0
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7 1781 260 25v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1781 260 25v0
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes verkoper Scheerstraat 7 1781 260 25v0
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes verkoper Scheerstraat 7 1781 260 25v0
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes verkoper Scheerstraat 7 1781 260 25v0
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. smid verkoper Scheerstraat 7 1781 260 25v0
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. smid verkoper Scheerstraat 7 1781 260 25v0
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar koopman koper door niaar huis met plaatske Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits gleibakker geniaarde koper Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits gleibakker geniaarde koper Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
JANS, LUTSKE Lutske Jans geniaarde koper Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
JANS, LUTSKE Lutske Jans geniaarde koper Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters naastligger ten oosten Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters naastligger ten oosten Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
SURINGAR, GAUKE de stalling van Gouke Suriger naastligger ten westen Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
CHRISTIAANS, TIJS wijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
CHRISTIAANS, TIJS wijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
CHRISTIAANS, TIJS wijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsje ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheerstraat 8midden 1659 237 185r0
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsje ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheerstraat 8midden 1659 237 185r0
, N. N. naastligger ten oosten Scheerstraat 8midden 1659 237 185r0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8midden 1659 237 185r0
, EVERT als bewoner mr. Evert Matius naastligger ten westen Scheerstraat 8midden 1659 237 185r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8midden 1659 237 185r0
WITTERT, JOHANNES Johan Wittert verkoper Scheerstraat 8midden 1659 237 185r0
MEEUWIS, GORIS Gorys Mevus lakenkoper koper huis Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
MEEUWIS, GORIS Gorys Mevus lakenkoper koper huis Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
JANS, BERBER Barber Jans koper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
JANS, BERBER Barber Jans koper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
KORNELIS, FLORIS Florys Cornelis naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
KORNELIS, FLORIS Florys Cornelis naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
KORNELIS, FLORIS Florys Cornelis naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
, TJEBBE de erfgenamen van wijlen mr. Tjebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
LUBBERTS, JELTJE Jelcke Lubberts verkoper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
LUBBERTS, JELTJE Jelcke Lubberts verkoper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
DOUWES, JAN wijlen Jan Douwes verkoper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
DOUWES, JAN wijlen Jan Douwes verkoper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
DOUWES, JAN wijlen Jan Douwes verkoper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v0
JANS, JAN Jan Jansen houtmolenaar koper huis Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
JANS, JAN Jan Jansen houtmolenaar koper huis Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
PIETERS, RUURD Ruird Pytters , c.s. huurder Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
PIETERS, RUURD Ruird Pytters , c.s. huurder Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
HENDRIKS, SIEUWKE Sjeuke Hendriks verkoper Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
HENDRIKS, SIEUWKE Sjeuke Hendriks verkoper Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens , thans naar Oost-Indie zeeman verkoper Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens , thans naar Oost-Indie zeeman verkoper Scheerstraat 8west 1763 255 262v0
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabeljauw mr. boekbinder koper dubbel huis Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabeljauw mr. boekbinder koper dubbel huis Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u. huurder Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u. huurder Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans huurder (p.j.) Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans huurder (p.j.) Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
, naastligger ten westen Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
BLOK, MINNE Minne Blok naastligger ten oosten Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
SMID, STEFFEN ARENDS Steffen Arents Smit mr. bontwever verkoper Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
SMID, STEFFEN ARENDS Steffen Arents Smit mr. bontwever verkoper Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
SMID, STEFFEN ARENDS Steffen Arents Smit mr. bontwever verkoper Scheerstraat 8midden 1800 265 231v0
, MARGARETA Margareta van Daelen koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
JOOSTES, JAN Jan Joostes Glemmert? koopman koper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
JOOSTES, JAN Jan Joostes Glemmert? koopman koper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
FLORIS, JANKE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
FLORIS, JANKE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
FLORIS, JANKE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
, TJEBBE de erfgenamen van wijlen mr. Tiebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
IEKES, BEREND Bernt Eeckes ijzerkramer verkoper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
IEKES, BEREND Bernt Eeckes ijzerkramer verkoper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
IEKES, BEREND Bernt Eeckes ijzerkramer verkoper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
SIEBRENS, NANKE Nanck Sibrants verkoper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
SIEBRENS, NANKE Nanck Sibrants verkoper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
PLOEG, WILLEM Willem Ploegh mr. bontwever koper huis Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes koper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes koper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
JAKOBS, JAN de weduwe van wijlen Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
JAKOBS, JAN de weduwe van wijlen Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
SURINGAR, GERARDUS de weduwe van wijlen Gerard Suiringar naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
DOUWES, SIEMEN de nagelaten kinderen van wijlen Symon Douwes verkoper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
DOUWES, SIEMEN de nagelaten kinderen van wijlen Symon Douwes verkoper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
DOUWES, SIEMEN de nagelaten kinderen van wijlen Symon Douwes verkoper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
KLASES, HILTJE wijlen Hiltie Claeses verkoper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
KLASES, HILTJE wijlen Hiltie Claeses verkoper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
KLASES, HILTJE wijlen Hiltie Claeses verkoper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v0
PIETERS, KLAAS Claes Pyters slotmaker koper huis den Gulden Wijser genaempt, met plaats daar achter Scheerstraat 8oost de Gouden Wijzer 1623 230 351v0
PIETERS, KLAAS Claes Pyters slotmaker koper huis den Gulden Wijser genaempt, met plaats daar achter Scheerstraat 8oost de Gouden Wijzer 1623 230 351v0
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters koper Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters koper Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
TJEBBES, GIJSBERT Gijs Tyebbes naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
TJEBBES, GIJSBERT Gijs Tyebbes naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
RING, IEME JAKOBS Yeme Jacobs de Ringh leraar zijner gemeente verkoper Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
RING, IEME JAKOBS Yeme Jacobs de Ringh leraar zijner gemeente verkoper Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
ARJENS, WILLEM Willem Arians , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
ARJENS, WILLEM Willem Arians , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
ARJENS, WILLEM Willem Arians , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans koper 3/4 huis Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans koper 3/4 huis Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans koper 3/4 huis Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans eigenaar van 1/4 Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans eigenaar van 1/4 Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans eigenaar van 1/4 Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
PIETERS, HILTJE Hiltje Pyters naastligger ten oosten Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
PIETERS, HILTJE Hiltje Pyters naastligger ten oosten Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, FRANS Frans Christiaans verkoper Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, FRANS Frans Christiaans verkoper Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, FRANS Frans Christiaans verkoper Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans mr. koekbakker verkoper Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans mr. koekbakker verkoper Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans mr. koekbakker verkoper Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans verkoper Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans verkoper Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans verkoper Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
JANS, POPKE Popcke Jansen bakker koper huis met plaats waar de Gouden Wijzer uithangt, strekkende van de straat zuidwaarts tot de schuur daarachter Scheerstraat 8oost de Gouden Wijzer 1630 232 114v0
JANS, POPKE Popcke Jansen bakker koper huis met plaats waar de Gouden Wijzer uithangt, strekkende van de straat zuidwaarts tot de schuur daarachter Scheerstraat 8oost de Gouden Wijzer 1630 232 114v0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts koper Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts koper Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts koper Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
LAMMERTS, KLAAS het huis van wijlen Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
LAMMERTS, KLAAS het huis van wijlen Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
POPTA, GIJSBERT TJEBBES Gijsbert Tiebbes Popta naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
POPTA, GIJSBERT TJEBBES Gijsbert Tiebbes Popta naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters eekmolenaar verkoper Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters eekmolenaar verkoper Scheerstraat 8oost 1630 232 114v0
BLOK, MINNE Minne Blok koopman koper huis Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
FABER, AUKE JANS Aucke Jans Faber naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
FABER, AUKE JANS Aucke Jans Faber naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
, SIEBREN Sybrandt P. Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploeg bontwever verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploeg bontwever verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
SIPKES, FETJE Fettje Sipkes verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
SIPKES, FETJE Fettje Sipkes verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v0
OBBES, AUKE Auke Obbes , c.u. koper huis waar de Gulden Wijser uithangt, met de ledige plaats erachter Scheerstraat 8oost de Gulden Wijser 1644 235 118r0
OBBES, AUKE Auke Obbes , c.u. koper huis waar de Gulden Wijser uithangt, met de ledige plaats erachter Scheerstraat 8oost de Gulden Wijser 1644 235 118r0
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Popta naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
ARJENS, KLAAS Claes Arjens verkoper Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
ARJENS, KLAAS Claes Arjens verkoper Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
ARJENS, KLAAS Claes Arjens verkoper Scheerstraat 8oost 1644 235 118r0
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis koper 1/4 huis Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis koper 1/4 huis Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis koper 1/4 huis Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman koper Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman koper Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
PIETERS, RUURD Ruurd Pyters , c.s. huurder Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
PIETERS, RUURD Ruurd Pyters , c.s. huurder Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis houtmolenaar verkoper Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis houtmolenaar verkoper Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis houtmolenaar verkoper Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
STEFFENS, AREND Arent Steffens mr. bontwever koper huis Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
STEFFENS, AREND Arent Steffens mr. bontwever koper huis Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
BERENDS, PIETJE Pytje Beernds koper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
BERENDS, PIETJE Pytje Beernds koper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
BERENDS, PIETJE Pytje Beernds koper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
ORKS, HIELKE Hylke Urks , c.u. schoenmaker huurder Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
ORKS, HIELKE Hylke Urks , c.u. schoenmaker huurder Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
, DIRK Dirk Schepens, c.u. huurder Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
PLOEG, WILLEM Willem Ploeg naastligger ten oosten Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
, JAN de weduwe van wijlen Jan bleker naastligger ten westen Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
SURINGAR, GERARDUS wijlen de heer Gerard Suiringar verkoper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
IEKES, BEREND Baernt Eeckes ijzerkramer koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
IEKES, BEREND Baernt Eeckes ijzerkramer koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
IEKES, BEREND Baernt Eeckes ijzerkramer koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
SIEBRENS, NANKE Nancke Sibrants koper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
SIEBRENS, NANKE Nancke Sibrants koper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
FLORIS, JENTJE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
FLORIS, JENTJE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
FLORIS, JENTJE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
, TJEBBE de weduwe van wijlen mr. Tziebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
FREERKS, JAN Jan Freercks smid verkoper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
FREERKS, JAN Jan Freercks smid verkoper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
REINERS, TIETJE Tied Reyners verkoper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
REINERS, TIETJE Tied Reyners verkoper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v0
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopman koper 1/2 huis Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopman koper 1/2 huis Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopman eigenaar van 1/2 Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopman eigenaar van 1/2 Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters mr. wagenmaker koper huis waar de Vergulde Wijzer uithangt, en ledige plaats daarachter Scheerstraat 8oost de Vergulde Wijzer 1650 236 138v0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters mr. wagenmaker koper huis waar de Vergulde Wijzer uithangt, en ledige plaats daarachter Scheerstraat 8oost de Vergulde Wijzer 1650 236 138v0
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1650 236 138v0
LAMMERTS, KLAAS het huis van Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1650 236 138v0
LAMMERTS, KLAAS het huis van Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1650 236 138v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1650 236 138v0
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Popta naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1650 236 138v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1650 236 138v0
KEIMPES, HANS Hans Keympes , c.u. verkoper Scheerstraat 8oost 1650 236 138v0
KEIMPES, HANS Hans Keympes , c.u. verkoper Scheerstraat 8oost 1650 236 138v0
GIJSBERTS, MARTJEN Martgien Gijsberts koper door niaar hofstede of ledige plaats Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
GIJSBERTS, MARTJEN Martgien Gijsberts koper door niaar hofstede of ledige plaats Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
POPTA, TJEBBE SJOERDS wijlen mr. Tiebbe Syuerts Popta koper door niaar Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
POPTA, TJEBBE SJOERDS wijlen mr. Tiebbe Syuerts Popta koper door niaar Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoert Tziebbes Popta koper door niaar Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoert Tziebbes Popta koper door niaar Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
SIEMENS, JOHANNES Johan Symens , c.u. geniaarde koper Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
SIEMENS, JOHANNES Johan Symens , c.u. geniaarde koper Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
GIJSBERTS, MARTJEN de weduwe Martgie Gijsberts naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
GIJSBERTS, MARTJEN de weduwe Martgie Gijsberts naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
REINERS, PIETER Pyter Reyners naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
REINERS, PIETER Pyter Reyners naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
, KORNELIS Cornelio Bartholomaei lakenkoper verkoper Scheerstraat 8west 1611 229 33v0
STUUL, TAMME Tamme Stuel mr. kleermaker koper huis Scheerstraat 9 1803 266 203r0
, de erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1803 266 203r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1803 266 203r0
KOSTER, L. C. de erfgenamen van wijlen L. C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1803 266 203r0
KOSTER, L. C. de erfgenamen van wijlen L. C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1803 266 203r0
KOSTER, L. C. de erfgenamen van wijlen L. C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1803 266 203r0
, de erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1803 266 203r0
ABRAHAMI, JAN Jan Adam Abraham trekveerschipper verkoper Scheerstraat 9 1803 266 203r0
ABRAHAMI, JOHANNES Johan Adam Abrahams oud schipper koper huis Scheerstraat 9 1786 262 56r0
WASSENAAR, HIELKJE Hyke Wassenaar koper Scheerstraat 9 1786 262 56r0
, P. de weduwe van wijlen P. Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1786 262 56r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1786 262 56r0
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1786 262 56r0
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1786 262 56r0
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1786 262 56r0
, P. de weduwe van wijlen P. Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1786 262 56r0
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewind varensgezel verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r0
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewind varensgezel verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r0
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewind varensgezel verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r0
SJOUKES, Insckje Sjoukes verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r0
SJOUKES, Insckje Sjoukes verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r0
HENDRIKS, ROBERT Robbert Hendricks , c.u. opperman koper kamer Scheerstraat 9 1669 239 186v0
HENDRIKS, ROBERT Robbert Hendricks , c.u. opperman koper kamer Scheerstraat 9 1669 239 186v0
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1669 239 186v0
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1669 239 186v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1669 239 186v0
FRANSES, GOVERT Govert Fransen naastligger ten westen Scheerstraat 9 1669 239 186v0
FRANSES, GOVERT Govert Fransen naastligger ten westen Scheerstraat 9 1669 239 186v0
FRANSES, GOVERT Govert Fransen naastligger ten westen Scheerstraat 9 1669 239 186v0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1669 239 186v0
BOEKHORST, LAMMERT Lammert Boechorst verkoper Scheerstraat 9 1669 239 186v0
ALLERTS, RINSKE Rinske Allerds , meerderjarige ongehuwde dochter koper huis Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ALLERTS, RINSKE Rinske Allerds , meerderjarige ongehuwde dochter koper huis Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ALLERTS, RINSKE Rinske Allerds , meerderjarige ongehuwde dochter koper huis Scheerstraat 9 1732 248 99r0
HERES, RINSKE Rinske Herres , meerderjarige ongehuwde dochter koper Scheerstraat 9 1732 248 99r0
HERES, RINSKE Rinske Herres , meerderjarige ongehuwde dochter koper Scheerstraat 9 1732 248 99r0
, JAN Jan , c.u. schoenlapper huurder Scheerstraat 9 1732 248 99r0
LIEUWES, MEINERT Meynert Lieuwes naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1732 248 99r0
LIEUWES, MEINERT Meynert Lieuwes naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1732 248 99r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1732 248 99r0
FEIKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Feykes naastligger ten westen Scheerstraat 9 1732 248 99r0
FEIKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Feykes naastligger ten westen Scheerstraat 9 1732 248 99r0
FEIKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Feykes naastligger ten westen Scheerstraat 9 1732 248 99r0
, IEPE het nagelaten huis van Ype naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1732 248 99r0
AARDENBURG, ANNE SJOERDS Annius Sioerds Adenburg mr. metselaar verkoper van 3/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
AARDENBURG, ANNE SJOERDS Annius Sioerds Adenburg mr. metselaar verkoper van 3/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ARJENS, SJOERD Sioerd Arjens metselaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ARJENS, SJOERD Sioerd Arjens metselaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ARJENS, SJOERD Sioerd Arjens metselaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ARJENS, JAN Jan Arjens metselaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ARJENS, JAN Jan Arjens metselaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ARJENS, JAN Jan Arjens metselaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ARJENS, TJITSKE Tietske Arjens verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ARJENS, TJITSKE Tietske Arjens verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
ARJENS, TJITSKE Tietske Arjens verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
PIETERS, SJOERD Sioerd Pyters mr. molenaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
PIETERS, SJOERD Sioerd Pyters mr. molenaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
AARDENBURG, JANKE PIETERS Janneke Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochter verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
AARDENBURG, JANKE PIETERS Janneke Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochter verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
AARDENBURG, BRECHTJE PIETERS Bregtie Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochter verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
AARDENBURG, BRECHTJE PIETERS Bregtie Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochter verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r0
BAKSMA, HARMEN ARENDS oom Harmen Arents Baxma mr. bakker verkoper Scheerstraat 9 1732 248 99r0
BAKSMA, HARMEN ARENDS oom Harmen Arents Baxma mr. bakker verkoper Scheerstraat 9 1732 248 99r0
BAKSMA, HARMEN ARENDS oom Harmen Arents Baxma mr. bakker verkoper Scheerstraat 9 1732 248 99r0
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts koper door niaar kamer met een loods en plaats Scheerstraat 9 1653 236 239v0
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts koper door niaar kamer met een loods en plaats Scheerstraat 9 1653 236 239v0
BOEKHORST, ANDRIES wijlen Andries van der Bouckhorst kapitein koper door niaar Scheerstraat 9 1653 236 239v0
JANS, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Jansen boelgoedschrijver naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1653 236 239v0
JANS, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Jansen boelgoedschrijver naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1653 236 239v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1653 236 239v0
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts naastligger ten westen Scheerstraat 9 1653 236 239v0
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts naastligger ten westen Scheerstraat 9 1653 236 239v0
BOEKHORST, ANDRIES wijlen Andries van der Bouckhorst kapitein naastligger ten westen Scheerstraat 9 1653 236 239v0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1653 236 239v0
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes verkoper q.q. Scheerstraat 9 1653 236 239v0
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes verkoper q.q. Scheerstraat 9 1653 236 239v0
HIELKES, FOPPE Foppe Hylckes verkoper q.q. Scheerstraat 9 1653 236 239v0
HIELKES, FOPPE Foppe Hylckes verkoper q.q. Scheerstraat 9 1653 236 239v0
BOUWES, ANSKE Ansck Buues verkoper Scheerstraat 9 1653 236 239v0
BOUWES, ANSKE Ansck Buues verkoper Scheerstraat 9 1653 236 239v0
BOUWES, ANSKE Ansck Buues verkoper Scheerstraat 9 1653 236 239v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezel koper huis Scheerstraat 9 1784 261 204r0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezel koper huis Scheerstraat 9 1784 261 204r0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezel koper huis Scheerstraat 9 1784 261 204r0
SJOUKES, Inschkje Sjouwkes huurder en koper Scheerstraat 9 1784 261 204r0
SJOUKES, Inschkje Sjouwkes huurder en koper Scheerstraat 9 1784 261 204r0
, de weduwe van wijlen P. Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1784 261 204r0
, de weduwe van wijlen P. Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1784 261 204r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1784 261 204r0
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 9 1784 261 204r0
FINK, ANTJE Anna Vink verkoper Scheerstraat 9 1784 261 204r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman verkoper Scheerstraat 9 1784 261 204r0
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Scheerstraat 9 1762 255 174v0
SWART, ARJEN Arjen Swart, c.u. huurder (p.j.) Scheerstraat 9 1762 255 174v0
, BEREND Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1762 255 174v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1762 255 174v0
JAKOBS, JAN de weduwe van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Scheerstraat 9 1762 255 174v0
JAKOBS, JAN de weduwe van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Scheerstraat 9 1762 255 174v0
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1762 255 174v0
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1762 255 174v0
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts verkoper Scheerstraat 9 1762 255 174v0
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts verkoper Scheerstraat 9 1762 255 174v0
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammering verkoper Scheerstraat 9 1762 255 174v0
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammering verkoper Scheerstraat 9 1762 255 174v0
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammering verkoper Scheerstraat 9 1762 255 174v0
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsbarts , c.u. mr. timmerman koper huis met een schuur en plaats Scheerstraat 10 1651 236 159v0
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsbarts , c.u. mr. timmerman koper huis met een schuur en plaats Scheerstraat 10 1651 236 159v0
, verpachter grond Scheerstraat 10 1651 236 159v0
, N. N. naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1651 236 159v0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1651 236 159v0
DIRKS, KORNELIS het huis van Cornelis Dirx brouwer naastligger ten westen Scheerstraat 10 1651 236 159v0
DIRKS, KORNELIS het huis van Cornelis Dirx brouwer naastligger ten westen Scheerstraat 10 1651 236 159v0
DIRKS, KORNELIS het huis van Cornelis Dirx brouwer naastligger ten westen Scheerstraat 10 1651 236 159v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1651 236 159v0
JANS, JELTJE Jeltie Jans verkoper Scheerstraat 10 1651 236 159v0
JANS, JELTJE Jeltie Jans verkoper Scheerstraat 10 1651 236 159v0
DOUWES, IENSE wijlen burgemeester Inse Douwes verkoper Scheerstraat 10 1651 236 159v0
DOUWES, IENSE wijlen burgemeester Inse Douwes verkoper Scheerstraat 10 1651 236 159v0
DOUWES, IENSE wijlen burgemeester Inse Douwes verkoper Scheerstraat 10 1651 236 159v0
WIJMA, SIEMEN Symon Wijma procureur fiscaal koper huis en wagenmakerij Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JOHANNES, SIBBELTJE Sibbeltje Johannes koper Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JOHANNES, SIBBELTJE Sibbeltje Johannes koper Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, JAKOB wijlen Jacob Jetses huurder Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, JAKOB wijlen Jacob Jetses huurder Scheerstraat 10 1778 259 142v0
, BEREND de weduwe van wijlen Beernt ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1778 259 142v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1778 259 142v0
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 10 1778 259 142v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1778 259 142v0
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, MURK Murk Jetses arbeider verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, MURK Murk Jetses arbeider verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, RIKSTJE meerderjarige vrijster Rixtje Jetses verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, RIKSTJE meerderjarige vrijster Rixtje Jetses verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
DIRKS, JETSE Jetse Dirks verkoper q.q. Scheerstraat 10 1778 259 142v0
DIRKS, JETSE Jetse Dirks verkoper q.q. Scheerstraat 10 1778 259 142v0
DIRKS, JETSE Jetse Dirks verkoper q.q. Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, SIEMEN Simon Jetses kooltjer verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, SIEMEN Simon Jetses kooltjer verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
PIETERS, SIEMEN Simon Pieters , mede voor zijn kinderen huistimmerman verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
PIETERS, SIEMEN Simon Pieters , mede voor zijn kinderen huistimmerman verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, GATSKE wijlen Gadske Jetses verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, GATSKE wijlen Gadske Jetses verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, JAKOB wijlen Jacob Jetses mr. wagenmaker erflater Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JETSES, JAKOB wijlen Jacob Jetses mr. wagenmaker erflater Scheerstraat 10 1778 259 142v0
JANS, AUKE Auke Jans mr. ijzersmid koper 13/14 huis Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, AUKE Auke Jans mr. ijzersmid koper 13/14 huis Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, AUKE Auke Jans mr. ijzersmid eigenaar van 1/14 Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, AUKE Auke Jans mr. ijzersmid eigenaar van 1/14 Scheerstraat 10 1750 252 72v0
HENDRIKS, BINKE Bent Hendriks , n.u. naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1750 252 72v0
HENDRIKS, BINKE Bent Hendriks , n.u. naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1750 252 72v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1750 252 72v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1750 252 72v0
FOKKES, ANTJE Antie Fokkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 10 1750 252 72v0
FOKKES, ANTJE Antie Fokkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 10 1750 252 72v0
FOKKES, ANTJE Antie Fokkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. ijzersmid verkoper van 1/2 Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. ijzersmid verkoper van 1/2 Scheerstraat 10 1750 252 72v0
FOKKES, ANTJE de weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10 1750 252 72v0
FOKKES, ANTJE de weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10 1750 252 72v0
FOKKES, ANTJE de weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, DOUWE Douwe Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, DOUWE Douwe Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, Ysaeck Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, Ysaeck Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, ABRAHAM Abraham Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, ABRAHAM Abraham Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
FOKKES, ANTJE de weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10 1750 252 72v0
FOKKES, ANTJE de weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10 1750 252 72v0
FOKKES, ANTJE de weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , mediante patre verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , mediante patre verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, JAKOB wijlen Jacob Jans erflater Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, JAKOB wijlen Jacob Jans erflater Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, FOKKE Fokke Jans , minderjarige vrijgezel verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, FOKKE Fokke Jans , minderjarige vrijgezel verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs erflater Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs erflater Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, WALING Waling Jans , minderjarige vrijgezel verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JANS, WALING Waling Jans , minderjarige vrijgezel verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs erflater Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs erflater Scheerstraat 10 1750 252 72v0
JETSES, JAKOB Jacob Jetses mr. wagenmaker koper huis Scheerstraat 10 1776 258 242v0
JETSES, JAKOB Jacob Jetses mr. wagenmaker koper huis Scheerstraat 10 1776 258 242v0
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker koper q.q. Scheerstraat 10 1776 258 242v0
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker koper q.q. Scheerstraat 10 1776 258 242v0
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker koper q.q. Scheerstraat 10 1776 258 242v0
, BEREND de weduwe van wijlen Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1776 258 242v0
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blok naastligger ten westen Scheerstraat 10 1776 258 242v0
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blok naastligger ten westen Scheerstraat 10 1776 258 242v0
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blok naastligger ten westen Scheerstraat 10 1776 258 242v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1776 258 242v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1776 258 242v0
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 10 1776 258 242v0
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 10 1776 258 242v0
SIPKES, SJOERD Siuerd Sipkes koopman koper 1/2 huis de Rode Molen genaempt Scheerstraat 10 de Rode Molen 1625 231 83r0
SIPKES, SJOERD Siuerd Sipkes koopman koper 1/2 huis de Rode Molen genaempt Scheerstraat 10 de Rode Molen 1625 231 83r0
KLASES, KLAAS Claes Claeses protesteert Scheerstraat 10 1625 231 83r0
KLASES, KLAAS Claes Claeses protesteert Scheerstraat 10 1625 231 83r0
KLASES, KLAAS Claes Claeses protesteert Scheerstraat 10 1625 231 83r0
PIETERS, KLAAS wijlen Claes Pieters protesteert Scheerstraat 10 1625 231 83r0
PIETERS, KLAAS wijlen Claes Pieters protesteert Scheerstraat 10 1625 231 83r0
, N. N. naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1625 231 83r0
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1625 231 83r0
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 10 1625 231 83r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1625 231 83r0
FLORIS, JANKE de weduwe Jantyen Floris eerdere eigenaar Scheerstraat 10 1625 231 83r0
FLORIS, JANKE de weduwe Jantyen Floris eerdere eigenaar Scheerstraat 10 1625 231 83r0
FLORIS, JANKE de weduwe Jantyen Floris eerdere eigenaar Scheerstraat 10 1625 231 83r0
LAMMERTS, SJOERD Siuerdt Lamberts eerdere eigenaar Scheerstraat 10 1625 231 83r0
LAMMERTS, SJOERD Siuerdt Lamberts eerdere eigenaar Scheerstraat 10 1625 231 83r0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Scheerstraat 10 1625 231 83r0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Scheerstraat 10 1625 231 83r0
TIETES, HETTE Hette Tyttes , c.u. koper huis Scheerstraat 10 1684 242 11v0
TIETES, HETTE Hette Tyttes , c.u. koper huis Scheerstraat 10 1684 242 11v0
, verpachter grond Scheerstraat 10 1684 242 11v0
PIETERS, LAMMERT de weduwe van wijlen vroedsman Lammert Pytters naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1684 242 11v0
PIETERS, LAMMERT de weduwe van wijlen vroedsman Lammert Pytters naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1684 242 11v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1684 242 11v0
IEPES, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1684 242 11v0
IEPES, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1684 242 11v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1684 242 11v0
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Scheerstraat 10 1684 242 11v0
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Scheerstraat 10 1684 242 11v0
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Scheerstraat 10 1772 258 62r0
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Scheerstraat 10 1772 258 62r0
, BEREND de weduwe van wijlen Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1772 258 62r0
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1772 258 62r0
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1772 258 62r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1772 258 62r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1772 258 62r0
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Scheerstraat 10 1772 258 62r0
FABER, AUKE JANS Auke Jans Faber verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r0
FABER, AUKE JANS Auke Jans Faber verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r0
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r0
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r0
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. ijzersmid koper huis, loods en tuin Scheerstraat 10 1730 247 341v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. ijzersmid koper huis, loods en tuin Scheerstraat 10 1730 247 341v0
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper Scheerstraat 10 1730 247 341v0
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper Scheerstraat 10 1730 247 341v0
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper Scheerstraat 10 1730 247 341v0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond Scheerstraat 10 1730 247 341v0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond Scheerstraat 10 1730 247 341v0
, een ducaton ter vereringe toehaak Scheerstraat 10 1730 247 341v0
HENDRIKS, JAN de weduwe van wijlen Jan Hendriks naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1730 247 341v0
HENDRIKS, JAN de weduwe van wijlen Jan Hendriks naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1730 247 341v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1730 247 341v0
PIETERS, IEPE Yppe Pieters naastligger ten westen Scheerstraat 10 1730 247 341v0
PIETERS, IEPE Yppe Pieters naastligger ten westen Scheerstraat 10 1730 247 341v0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1730 247 341v0
OEPKES, DOETJE Doetje Oepkes verkoper Scheerstraat 10 1730 247 341v0
OEPKES, DOETJE Doetje Oepkes verkoper Scheerstraat 10 1730 247 341v0
HARMENS, REINER wijlen Reiner Harmens trekveerschipper verkoper Scheerstraat 10 1730 247 341v0
HARMENS, REINER wijlen Reiner Harmens trekveerschipper verkoper Scheerstraat 10 1730 247 341v0
HARMENS, REINER Reinder Harmens mr. ijzersmid koper huis, smidse, loods, plaatsje en schuurtje Scheerstraat 10 1699 244 28r0
HARMENS, REINER Reinder Harmens mr. ijzersmid koper huis, smidse, loods, plaatsje en schuurtje Scheerstraat 10 1699 244 28r0
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes koper Scheerstraat 10 1699 244 28r0
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes koper Scheerstraat 10 1699 244 28r0
, verpachter grond Scheerstraat 10 1699 244 28r0
HARMENS, REINER Reinder Harmens , c.u. huurder Scheerstraat 10 1699 244 28r0
HARMENS, REINER Reinder Harmens , c.u. huurder Scheerstraat 10 1699 244 28r0
TJALLINGS, DOOITSE Doitse Tjalles naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1699 244 28r0
TJALLINGS, DOOITSE Doitse Tjalles naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1699 244 28r0
KORNELIS, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Cornelis naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1699 244 28r0
KORNELIS, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Cornelis naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1699 244 28r0
KORNELIS, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Cornelis naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1699 244 28r0
, waarin vrij in- en uitgang naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1699 244 28r0
IEPES, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1699 244 28r0
IEPES, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1699 244 28r0
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1699 244 28r0
BLINKSMA, HETTE TIETES burgerhopman Hette Tytes Blinxma verkoper Scheerstraat 10 1699 244 28r0
BLINKSMA, HETTE TIETES burgerhopman Hette Tytes Blinxma verkoper Scheerstraat 10 1699 244 28r0
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u. boelgoedschrijver koper hoekhuis Scheerstraat 11 1649 236 75v0
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u. boelgoedschrijver koper hoekhuis Scheerstraat 11 1649 236 75v0
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1649 236 75v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1649 236 75v0
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 11 1649 236 75v0
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1649 236 75v0
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Hemert verkoper Scheerstraat 11 1649 236 75v0
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Hemert verkoper Scheerstraat 11 1649 236 75v0
JOHANNES, HENDRIK Hendrick Joannes mr. smid koper huis Scheerstraat 11 1678 241 16v0
JOHANNES, HENDRIK Hendrick Joannes mr. smid koper huis Scheerstraat 11 1678 241 16v0
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1678 241 16v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1678 241 16v0
TEEKES, EEDE de weduwe van wijlen Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1678 241 16v0
TEEKES, EEDE de weduwe van wijlen Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1678 241 16v0
BURGER, KLAAS Claes Burger naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1678 241 16v0
JANS, SIEBE Sybe Jans mr. metselaar verkoper Scheerstraat 11 1678 241 16v0
JANS, SIEBE Sybe Jans mr. metselaar verkoper Scheerstraat 11 1678 241 16v0
DOUWES, BONNE Bonne Douwes mr. schoenmaker koper huis Scheerstraat 11 1737 249 216r0
DOUWES, BONNE Bonne Douwes mr. schoenmaker koper huis Scheerstraat 11 1737 249 216r0
DOUWES, BONNE Bonne Douwes mr. schoenmaker koper huis Scheerstraat 11 1737 249 216r0
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1737 249 216r0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1737 249 216r0
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1737 249 216r0
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1737 249 216r0
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1737 249 216r0
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1737 249 216r0
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1737 249 216r0
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuke Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r0
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuke Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r0
JANS, DIRK Dirk Jansen mr. metselaar verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r0
JANS, DIRK Dirk Jansen mr. metselaar verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r0
BIERMA, AALTJE SJOERDS Aeltie Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r0
BIERMA, AALTJE SJOERDS Aeltie Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r0
HENDRIKS, Meinderts Hendricks verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r0
HENDRIKS, Meinderts Hendricks verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r0
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitama plateelbakker verkoper q.q. Scheerstraat 11 1737 249 216r0
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitama plateelbakker verkoper q.q. Scheerstraat 11 1737 249 216r0
HENDRIKS, MEINERT Meindert Hendricks verkoper van 1/4 Scheerstraat 11 1737 249 216r0
HENDRIKS, MEINERT Meindert Hendricks verkoper van 1/4 Scheerstraat 11 1737 249 216r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts Elfers winkelier koper huis Scheerstraat 11 1773 258 70v0
GERRITS, JAN Jan Gerryts Elfers winkelier koper huis Scheerstraat 11 1773 258 70v0
NIJSING, ANTJE Anna Elisabeth Nijsing winkelier koper Scheerstraat 11 1773 258 70v0
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1773 258 70v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1773 258 70v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten westen Scheerstraat 11 1773 258 70v0
GERBENS, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1773 258 70v0
GERBENS, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1773 258 70v0
SIKKES, RINSKE Rinske Sikkes verkoper Scheerstraat 11 1773 258 70v0
SIKKES, RINSKE Rinske Sikkes verkoper Scheerstraat 11 1773 258 70v0
, BEREND wijlen Baarnd ter Hal mr. varkensslager verkoper Scheerstraat 11 1773 258 70v0
DOUWES, GRIETJE Griettie Douwes , voor zich en haar kinderen koper 1/4 huis Scheerstraat 11 1708 245 40v0
DOUWES, GRIETJE Griettie Douwes , voor zich en haar kinderen koper 1/4 huis Scheerstraat 11 1708 245 40v0
DOUWES, GRIETJE Griettie Douwes , voor zich en haar kinderen koper 1/4 huis Scheerstraat 11 1708 245 40v0
BIERMA, SJOERD DIRKS wijlen Sjoerd Dirkx Bierma schuitschipper koper Scheerstraat 11 1708 245 40v0
BIERMA, SJOERD DIRKS wijlen Sjoerd Dirkx Bierma schuitschipper koper Scheerstraat 11 1708 245 40v0
BIERMA, SJOERD DIRKS wijlen Sjoerd Dirkx Bierma schuitschipper koper Scheerstraat 11 1708 245 40v0
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1708 245 40v0
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1708 245 40v0
POT, ROELOF JANS Roeloff Jansen Pot naastligger ten westen Scheerstraat 11 1708 245 40v0
POT, ROELOF JANS Roeloff Jansen Pot naastligger ten westen Scheerstraat 11 1708 245 40v0
BLINKSMA, HETTE TIETES de weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Tyttes Blinxma naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1708 245 40v0
BLINKSMA, HETTE TIETES de weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Tyttes Blinxma naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1708 245 40v0
KLASES, TIETJE Tyttie Clases verkoper Scheerstraat 11 1708 245 40v0
KLASES, TIETJE Tyttie Clases verkoper Scheerstraat 11 1708 245 40v0
KLASES, TIETJE Tyttie Clases verkoper Scheerstraat 11 1708 245 40v0
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen schuitschipper verkoper Scheerstraat 11 1708 245 40v0
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen schuitschipper verkoper Scheerstraat 11 1708 245 40v0
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses mr. timmerman koper huis Scheerstraat 11 1738 250 1r0
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses mr. timmerman koper huis Scheerstraat 11 1738 250 1r0
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes koper Scheerstraat 11 1738 250 1r0
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes koper Scheerstraat 11 1738 250 1r0
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1738 250 1r0
,