Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BONTIUS, SUFFRIDUS Suffridus Bontius predikant koper huis en getimmer Tuinpad 4 1618 230 109r0
KINGMA, Meynscke Kinghma koper Tuinpad 4 1618 230 109r0
, naastligger ten oosten Tuinpad 4 1618 230 109r0
, naastligger ten zuiden Tuinpad 4 1618 230 109r0
HOMMES, HETTE de weduwe van wijlen Hette Hommes naastligger ten westen Tuinpad 4 1618 230 109r0
HOMMES, HETTE de weduwe van wijlen Hette Hommes naastligger ten westen Tuinpad 4 1618 230 109r0
, naastligger ten noorden Tuinpad 4 1618 230 109r0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper Tuinpad 4 1618 230 109r0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper Tuinpad 4 1618 230 109r0
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Tuinpad 4 1618 230 109r0
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Tuinpad 4 1618 230 109r0
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Tuinpad 4 1618 230 109r0
LIEUWES, RINSKE Rintscke Lieuues koper huis met kamer en ledige plaats Tuinpad 4 1618 230 139r0
LIEUWES, RINSKE Rintscke Lieuues koper huis met kamer en ledige plaats Tuinpad 4 1618 230 139r0
MARTENS, ANTJE Antie Marthens koper Tuinpad 4 1618 230 139r0
MARTENS, ANTJE Antie Marthens koper Tuinpad 4 1618 230 139r0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuue Aesges koper Tuinpad 4 1618 230 139r0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuue Aesges koper Tuinpad 4 1618 230 139r0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuue Aesges koper Tuinpad 4 1618 230 139r0
, naastligger ten oosten Tuinpad 4 1618 230 139r0
, naastligger ten zuiden Tuinpad 4 1618 230 139r0
HOMMES, de erfgenamen van wijlen Hettye Hommes naastligger ten westen Tuinpad 4 1618 230 139r0
HOMMES, de erfgenamen van wijlen Hettye Hommes naastligger ten westen Tuinpad 4 1618 230 139r0
, naastligger ten noorden Tuinpad 4 1618 230 139r0
BONTIUS, SUFFRIDUS Suffrido Bontio predikant verkoper Tuinpad 4 1618 230 139r0
KINGMA, Meyntscke Kingma verkoper Tuinpad 4 1618 230 139r0
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues koper huis met kamer, galerij en ledige plaats Tuinpad 4 1633 233 103v0
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues koper huis met kamer, galerij en ledige plaats Tuinpad 4 1633 233 103v0
GERRITS, AAGJE Aecht Gerrydts koper Tuinpad 4 1633 233 103v0
GERRITS, AAGJE Aecht Gerrydts koper Tuinpad 4 1633 233 103v0
, naastligger ten oosten Tuinpad 4 1633 233 103v0
, naastligger ten zuiden Tuinpad 4 1633 233 103v0
HOMMES, HETTE de erfgenamen van wijlen Hette Hommes naastligger ten westen Tuinpad 4 1633 233 103v0
HOMMES, HETTE de erfgenamen van wijlen Hette Hommes naastligger ten westen Tuinpad 4 1633 233 103v0
, naastligger ten noorden Tuinpad 4 1633 233 103v0
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts verkoper Tuinpad 4 1633 233 103v0
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts verkoper Tuinpad 4 1633 233 103v0
LIEUWES, RINSKE Rinske Lieuwes verkoper Tuinpad 4 1633 233 103v0
LIEUWES, RINSKE Rinske Lieuwes verkoper Tuinpad 4 1633 233 103v0
JURJENS, JELLE Jelle Jurjens mr. metselaar koper huis Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
JURJENS, JELLE Jelle Jurjens mr. metselaar koper huis Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
JANS, JAKOBJE Jacoba Jans huurder Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
JANS, JAKOBJE Jacoba Jans huurder Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
, naastligger ten oosten Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
, naastligger ten zuiden Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
DIRKS, MEILE Meile Dirks naastligger ten westen Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
DIRKS, MEILE Meile Dirks naastligger ten westen Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
DIRKS, MEILE Meile Dirks naastligger ten westen Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
HETTES, GERRIT Gerrit Hettes naastligger ten noorden Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
HETTES, GERRIT Gerrit Hettes naastligger ten noorden Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faber mr. broodbakker verkoper q.q. Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faber mr. broodbakker verkoper q.q. Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds mr. grofsmid verkoper q.q. Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds mr. grofsmid verkoper q.q. Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
VULSMA, CHRISTINA minderjarige Christina Fulsma verkoper Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
VULSMA, HENDRIK wijlen Hendrik Fulsma erflater Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
WALINGS, ANTJE wijlen Antje Walings erflater Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
WALINGS, ANTJE wijlen Antje Walings erflater Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koopman koper ledige plaats Tiepelsteeg 1676 240 231v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koopman koper ledige plaats Tiepelsteeg 1676 240 231v0
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1676 240 231v0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1676 240 231v0
JANS, JAN de hof, gehuurd door Jan Jansen grafmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1676 240 231v0
JANS, JAN de hof, gehuurd door Jan Jansen grafmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1676 240 231v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koopman naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1676 240 231v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koopman naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1676 240 231v0
, verkoper Tiepelsteeg 1676 240 231v0
GERKES, JORK Jorcke Gerckes koper twee kamers Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r0
GERKES, JORK Jorcke Gerckes koper twee kamers Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r0
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r0
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r0
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r0
REINS, SIKKE Sicke Reyns koopman verkoper Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r0
REINS, SIKKE Sicke Reyns koopman verkoper Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r0
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrandts koper hof met prieel, bomen, kruiden en planten Tiepelsteeg 1665 239 16v0
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrandts koper hof met prieel, bomen, kruiden en planten Tiepelsteeg 1665 239 16v0
, verpachter grond Tiepelsteeg 1665 239 16v0
, predikantshof naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1665 239 16v0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1665 239 16v0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1665 239 16v0
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1665 239 16v0
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooyman koopman verkoper Tiepelsteeg 1665 239 16v0
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooyman koopman verkoper Tiepelsteeg 1665 239 16v0
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
EVERTS, HARING grondpacht uit het huis van Haring Ewerts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r1
EVERTS, HARING grondpacht uit het huis van Haring Ewerts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r1
EVERTS, HARING grondpacht uit het huis van Haring Ewerts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Dirk Dirxen bakker eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Dirk Dirxen bakker eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Dirk Dirxen bakker eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
ALBERTS, JAKOB grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jacob Alberts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
ALBERTS, JAKOB grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jacob Alberts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
ALBERTS, JAKOB grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jacob Alberts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
FOLKERTS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Folkerts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
FOLKERTS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Folkerts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
FOLKERTS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Folkerts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
SJOERDS, FRANS grondpacht uit het huis nagelaten door Frans Sioerds smid eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
SJOERDS, FRANS grondpacht uit het huis nagelaten door Frans Sioerds smid eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
GERRITS, BEREND Berent Gerrits bontwever koper twee kamers en loods Tiepelsteeg 1721 246 115v0
GERRITS, BEREND Berent Gerrits bontwever koper twee kamers en loods Tiepelsteeg 1721 246 115v0
, verpachter grond Tiepelsteeg 1721 246 115v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 115v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 115v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 115v0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 115v0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 115v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 115v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 115v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 115v0
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix , c.u. verkoper Tiepelsteeg 1721 246 115v0
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix , c.u. verkoper Tiepelsteeg 1721 246 115v0
, JAN Jan Bertels koopman koper huis Tiepelsteeg 1781 260 85r0
, verpachter grond Tiepelsteeg 1781 260 85r0
BERENDS, JAN de weduwe van wijlen Jan Beernds huurder (p.w.) Tiepelsteeg 1781 260 85r0
BERENDS, JAN de weduwe van wijlen Jan Beernds huurder (p.w.) Tiepelsteeg 1781 260 85r0
BERENDS, JAN de weduwe van wijlen Jan Beernds huurder (p.w.) Tiepelsteeg 1781 260 85r0
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1781 260 85r0
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1781 260 85r0
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1781 260 85r0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1781 260 85r0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1781 260 85r0
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1781 260 85r0
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1781 260 85r0
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1781 260 85r0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r0
, JAN Jan Teuteling bontwever verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r0
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r0
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r0
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r0
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r0
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r0
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling erflater Tiepelsteeg 1781 260 85r0
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling erflater Tiepelsteeg 1781 260 85r0
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Tiepelsteeg 1781 260 85r0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is 45-00-00 cg]) Tiepelsteeg 1688 242 245r0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is 45-00-00 cg]) Tiepelsteeg 1688 242 245r0
BOUWES, FOKELTJE Fokeltje Buwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1688 242 245r0
BOUWES, FOKELTJE Fokeltje Buwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1688 242 245r0
BOUWES, FOKELTJE Fokeltje Buwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1688 242 245r0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1688 242 245r0
JAKOBS, JOHANNES de aanhandelaar Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1688 242 245r0
JAKOBS, JOHANNES de aanhandelaar Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1688 242 245r0
BOER, JAN Jan de Boer naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1688 242 245r0
GERKES, Jurcke Gerckes verwandelaar Tiepelsteeg 1688 242 245r0
GERKES, Jurcke Gerckes verwandelaar Tiepelsteeg 1688 242 245r0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda koper door niaar woning met een tuintje erachter Tiepelsteeg 1715 245 235v0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda koper door niaar woning met een tuintje erachter Tiepelsteeg 1715 245 235v0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda koper door niaar woning met een tuintje erachter Tiepelsteeg 1715 245 235v0
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u. geniaarde koper Tiepelsteeg 1715 245 235v0
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u. geniaarde koper Tiepelsteeg 1715 245 235v0
, verpachter grond Tiepelsteeg 1715 245 235v0
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1715 245 235v0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1715 245 235v0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1715 245 235v0
FRANSES, FRANS als huurder Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1715 245 235v0
FRANSES, FRANS als huurder Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1715 245 235v0
FRANSES, FRANS als huurder Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1715 245 235v0
, verkoper van 2/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v0
, verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v0
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v0
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v0
KEIMPES, EELKE Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v0
KEIMPES, EELKE Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v0
FREERKS, JAN Jan Freerks houtmolenaar koper woning en weefwinkel Tiepelsteeg 1751 252 105r0
FREERKS, JAN Jan Freerks houtmolenaar koper woning en weefwinkel Tiepelsteeg 1751 252 105r0
FREERKS, KLAAS Claes Freerks houtmolenaar koper Tiepelsteeg 1751 252 105r0
FREERKS, KLAAS Claes Freerks houtmolenaar koper Tiepelsteeg 1751 252 105r0
, verpachter grond Tiepelsteeg 1751 252 105r0
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1751 252 105r0
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1751 252 105r0
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1751 252 105r0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1751 252 105r0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1751 252 105r0
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1751 252 105r0
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1751 252 105r0
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1751 252 105r0
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Tiepelsteeg 1751 252 105r0
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Tiepelsteeg 1751 252 105r0
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Tiepelsteeg 1751 252 105r0
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. bontwever verkoper Tiepelsteeg 1751 252 105r0
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. bontwever verkoper Tiepelsteeg 1751 252 105r0
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper woning Tiepelsteeg 1761 255 106r0
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1761 255 106r0
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1761 255 106r0
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1761 255 106r0
, verpachter grond Tiepelsteeg 1761 255 106r0
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1761 255 106r0
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1761 255 106r0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1761 255 106r0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1761 255 106r0
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1761 255 106r0
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1761 255 106r0
, verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r0
, verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r0
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r0
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r0
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs mr. wever verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r0
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs mr. wever verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r0
GERBENS, AATJE meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r0
GERBENS, AATJE meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r0
TJOMMES, GERBEN burgerhopman Gerben Tjommes verkoper Tiepelsteeg 1761 255 106r0
TJOMMES, GERBEN burgerhopman Gerben Tjommes verkoper Tiepelsteeg 1761 255 106r0
JAKOBS, LUTSKE wijlen Lutske Jacobs erflater Tiepelsteeg 1761 255 106r0
JAKOBS, LUTSKE wijlen Lutske Jacobs erflater Tiepelsteeg 1761 255 106r0
TJOMMES, FEITE wijlen Feyte Tjommes erflater Tiepelsteeg 1761 255 106r0
TJOMMES, FEITE wijlen Feyte Tjommes erflater Tiepelsteeg 1761 255 106r0
FREERKS, HEIN Hein Freerks mr. timmerman koper door niaar huis met een uitgang naar het noorden in de steeg Tiepelsteeg 1746 251 145r0
FREERKS, HEIN Hein Freerks mr. timmerman koper door niaar huis met een uitgang naar het noorden in de steeg Tiepelsteeg 1746 251 145r0
RIJKS, JAN Jan Rijks mr. sleefmaker geniaarde koper Tiepelsteeg 1746 251 145r0
RIJKS, JAN Jan Rijks mr. sleefmaker geniaarde koper Tiepelsteeg 1746 251 145r0
JELLES, AALTJE Aeltje Jelles geniaarde koper Tiepelsteeg 1746 251 145r0
JELLES, AALTJE Aeltje Jelles geniaarde koper Tiepelsteeg 1746 251 145r0
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1746 251 145r0
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1746 251 145r0
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1746 251 145r0
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1746 251 145r0
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1746 251 145r0
FREERKS, HEIN Hein Freerks naastligger ten westen Tiepelsteeg 1746 251 145r0
FREERKS, HEIN Hein Freerks naastligger ten westen Tiepelsteeg 1746 251 145r0
KLAVER, PIETER Pytter Claver naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1746 251 145r0
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk mr. sleefmaker verkoper Tiepelsteeg 1746 251 145r0
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk mr. sleefmaker verkoper Tiepelsteeg 1746 251 145r0
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourman koper provisioneel grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1681 241 41va2
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Dircx eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Dircx eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Dircx eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
, verkoper Tiepelsteeg 1681 241 41va2
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourman koper provisioneel grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1681 241 41va2
RIPPERTS, LOUW grondpacht uit het huis van Louw Ripperts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
RIPPERTS, LOUW grondpacht uit het huis van Louw Ripperts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
, verkoper Tiepelsteeg 1681 241 41va2
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourman koper provisioneel grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1681 241 41va2
BASTIAANS, TRIJNTJE grondpacht uit het huis van Trijntie Bastiaens eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
BASTIAANS, TRIJNTJE grondpacht uit het huis van Trijntie Bastiaens eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
BASTIAANS, TRIJNTJE grondpacht uit het huis van Trijntie Bastiaens eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
, verkoper Tiepelsteeg 1681 241 41va2
, BEREND Beernd Borcherts mr. bontwever koper huis Tiepelsteeg 1762 255 136v0
, N. N. verpachter grond Tiepelsteeg 1762 255 136v0
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1762 255 136v0
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1762 255 136v0
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1762 255 136v0
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1762 255 136v0
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1762 255 136v0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1762 255 136v0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1762 255 136v0
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1762 255 136v0
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1762 255 136v0
FREERKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Freerks koemelker verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1762 255 136v0
FREERKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Freerks koemelker verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1762 255 136v0
FREERKS, KLAAS Claas Freerks houtmolenaar verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1762 255 136v0
FREERKS, KLAAS Claas Freerks houtmolenaar verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1762 255 136v0
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes turfdrager koper huis Tiepelsteeg 1776 259 16v0
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes turfdrager koper huis Tiepelsteeg 1776 259 16v0
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes turfdrager koper huis Tiepelsteeg 1776 259 16v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper Tiepelsteeg 1776 259 16v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper Tiepelsteeg 1776 259 16v0
DOUWES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Douwes verpachter grond Tiepelsteeg 1776 259 16v0
DOUWES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Douwes verpachter grond Tiepelsteeg 1776 259 16v0
DOUWES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Douwes verpachter grond Tiepelsteeg 1776 259 16v0
JELLES, STIJNTJE Stijntie Jelles huurder kamers (p.w.) Tiepelsteeg 1776 259 16v0
JELLES, STIJNTJE Stijntie Jelles huurder kamers (p.w.) Tiepelsteeg 1776 259 16v0
JANS, ROELOF Roelof Jans , c.u. sjouwer huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1776 259 16v0
JANS, ROELOF Roelof Jans , c.u. sjouwer huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1776 259 16v0
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1776 259 16v0
HARMENS, de weduwe van wijlen B. Harmens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1776 259 16v0
HARMENS, de weduwe van wijlen B. Harmens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1776 259 16v0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1776 259 16v0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1776 259 16v0
IEMES, TRIJNTJE Trijntie Yemes verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v0
IEMES, TRIJNTJE Trijntie Yemes verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v0
JETSES, PIETER wijlen Pieter Jetses verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v0
JETSES, PIETER wijlen Pieter Jetses verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v0
PIETERS, Yemie Pieters gleimolenaarsknecht verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v0
PIETERS, Yemie Pieters gleimolenaarsknecht verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v0
JETSES, PIETER wijlen Pieter Jetses erflater Tiepelsteeg 1776 259 16v0
JETSES, PIETER wijlen Pieter Jetses erflater Tiepelsteeg 1776 259 16v0
PIETERS, TJALLING burgervaandrig Tjalling Pieters mr. koekbakker koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1699 244 9r2
PIETERS, TJALLING burgervaandrig Tjalling Pieters mr. koekbakker koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1699 244 9r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaer koper Tiepelsteeg 1699 244 9r2
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Dirx eigenaar perceel Tiepelsteeg 1699 244 9r2
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Dirx eigenaar perceel Tiepelsteeg 1699 244 9r2
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Dirx eigenaar perceel Tiepelsteeg 1699 244 9r2
BORMAN, MEINERT Meinert Borman chirurgijn verkoper Tiepelsteeg 1699 244 9r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Borman erflater Tiepelsteeg 1699 244 9r2
PIETERS, TJALLING burgervaandrig Tjalling Pieters mr. koekbakker koper grondpacht van 00-04-00 cg ([voor de vijfentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1699 244 9r2
PIETERS, TJALLING burgervaandrig Tjalling Pieters mr. koekbakker koper grondpacht van 00-04-00 cg ([voor de vijfentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1699 244 9r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaer koper Tiepelsteeg 1699 244 9r2
RIPPERTS, LOUW grondpacht uit het huis van Lou Ripperts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1699 244 9r2
RIPPERTS, LOUW grondpacht uit het huis van Lou Ripperts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1699 244 9r2
BORMAN, MEINERT Meinert Borman chirurgijn verkoper Tiepelsteeg 1699 244 9r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Borman erflater Tiepelsteeg 1699 244 9r2
, koper door niaar huis Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
, HENDRIK Hendrik Gerardus Leemans mr. bontwever geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
SCHIPPERS, HENDRIKJE WOUTERS Hendrikje Wouters Schippers geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
SCHIPPERS, HENDRIKJE WOUTERS Hendrikje Wouters Schippers geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
, verpachter grond Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
AGEMA, AGE wijlen Age Agema naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
GEERTS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antje Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
GEERTS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antje Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
SALOMONS, Gombert Salomons naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
SALOMONS, Gombert Salomons naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitker mr. bontwever verkoper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitker mr. bontwever verkoper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitker mr. bontwever verkoper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen mr. bontwever koper door niaar woning Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen mr. bontwever koper door niaar woning Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen mr. bontwever koper door niaar woning Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
PIETERS, JELTJE Jeltje Pieters koper door niaar Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
PIETERS, JELTJE Jeltje Pieters koper door niaar Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
, verpachter grond Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
, HARMEN Harmen Borcherts bontwever geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
KARSTES, NIESKE Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
KARSTES, NIESKE Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
BERENDS, FRANS Frans Berens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
BERENDS, FRANS Frans Berens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
BERENDS, FRANS Frans Berens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
GERRITS, BEREND wijlen Beern Gerrits Grab erflater Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
GERRITS, BEREND wijlen Beern Gerrits Grab erflater Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u. bontwever koper huis en tuin Tiepelsteeg 1721 246 93r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u. bontwever koper huis en tuin Tiepelsteeg 1721 246 93r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u. bontwever koper huis en tuin Tiepelsteeg 1721 246 93r0
, verpachter grond Tiepelsteeg 1721 246 93r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u. bontwever bewoner Tiepelsteeg 1721 246 93r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u. bontwever bewoner Tiepelsteeg 1721 246 93r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u. bontwever bewoner Tiepelsteeg 1721 246 93r0
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 93r0
HENDRIKS, GERRIT de woning gekocht door Gerrit Hendrix naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 93r0
HENDRIKS, GERRIT de woning gekocht door Gerrit Hendrix naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 93r0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 93r0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 93r0
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r0
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r0
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r0
LAQUART, ALLERT burgemeester Allardus Laquart verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r0
TALMA, WIETSE PIEBES burgerhopman Wytse Piebes Talma verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r0
TALMA, WIETSE PIEBES burgerhopman Wytse Piebes Talma verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wijnalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 93r0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wijnalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 93r0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wijnalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 93r0
JETSES, PIETER Pytter Jetzes mr. bontwever koper woning, twee weefwinkels, tuin en ledig perceel grond Tiepelsteeg 1758 254 172v0
JETSES, PIETER Pytter Jetzes mr. bontwever koper woning, twee weefwinkels, tuin en ledig perceel grond Tiepelsteeg 1758 254 172v0
BLAUW, TRIJNTJE IEMES Trijntje Ymes Blau koper Tiepelsteeg 1758 254 172v0
BLAUW, TRIJNTJE IEMES Trijntje Ymes Blau koper Tiepelsteeg 1758 254 172v0
KLASES, JAN Jan Claasen mr. metselaar schuldeiser Tiepelsteeg 1758 254 172v0
KLASES, JAN Jan Claasen mr. metselaar schuldeiser Tiepelsteeg 1758 254 172v0
KLASES, JAN Jan Claasen mr. metselaar schuldeiser Tiepelsteeg 1758 254 172v0
DOUWES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Douwes verpachter grond Tiepelsteeg 1758 254 172v0
DOUWES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Douwes verpachter grond Tiepelsteeg 1758 254 172v0
DOUWES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Douwes verpachter grond Tiepelsteeg 1758 254 172v0
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FREERKS, KLAAS Claes Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FREERKS, KLAAS Claes Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FREERKS, JAN Jan Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FREERKS, JAN Jan Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1758 254 172v0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1758 254 172v0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1758 254 172v0
BOELES, HAIE Haye Boelens mr. bontwever verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
BOELES, HAIE Haye Boelens mr. bontwever verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
BOELES, HAIE Haye Boelens mr. bontwever verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
BOELES, HAIE Haye Boelens mr. bontwever verkoper q.q. Tiepelsteeg 1758 254 172v0
BOELES, HAIE Haye Boelens mr. bontwever verkoper q.q. Tiepelsteeg 1758 254 172v0
BOELES, HAIE Haye Boelens mr. bontwever verkoper q.q. Tiepelsteeg 1758 254 172v0
HAIES, JELTJE Jeltje Hayes verkoper van 2/3 van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
HAIES, JELTJE Jeltje Hayes verkoper van 2/3 van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FRANSES, PIETJE wijlen Pyttje Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FRANSES, PIETJE wijlen Pyttje Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FRANSES, PIETJE wijlen Pyttje Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
HAIES, ANTJE wijlen Antje Hayes erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
HAIES, ANTJE wijlen Antje Hayes erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
HAIES, BOELE wijlen Boele Hayes erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
HAIES, BOELE wijlen Boele Hayes erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs sarjes du booywever verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs sarjes du booywever verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FRANSES, JELTJE wijlen Jeltje Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FRANSES, JELTJE wijlen Jeltje Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FRANSES, JELTJE wijlen Jeltje Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FRANSES, FRANS wijlen Frans Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FRANSES, FRANS wijlen Frans Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
FRANSES, FRANS wijlen Frans Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
PIETERS, wijlen Trijntje Pyters erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
PIETERS, wijlen Trijntje Pyters erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v0
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopman koper kamer Tiepelsteeg 1703 244 204v0
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopman koper kamer Tiepelsteeg 1703 244 204v0
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopman koper kamer Tiepelsteeg 1703 244 204v0
GERROLTSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Gerroldsma koper Tiepelsteeg 1703 244 204v0
GERROLTSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Gerroldsma koper Tiepelsteeg 1703 244 204v0
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1703 244 204v0
FEIKES, TJOMME Tjomme Feikes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1703 244 204v0
FEIKES, TJOMME Tjomme Feikes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1703 244 204v0
FEIKES, TJOMME Tjomme Feikes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1703 244 204v0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1703 244 204v0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1703 244 204v0
, verkoper Tiepelsteeg 1703 244 204v0
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix koper huis Tiepelsteeg 1721 246 99r0
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix koper huis Tiepelsteeg 1721 246 99r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirx koper Tiepelsteeg 1721 246 99r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirx koper Tiepelsteeg 1721 246 99r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirx koper Tiepelsteeg 1721 246 99r0
FRANSES, FRANS huis en hof van Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99r0
FRANSES, FRANS huis en hof van Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99r0
FRANSES, FRANS huis en hof van Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99r0
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 99r0
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 99r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 99r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 99r0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99r0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99r0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99r0
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper kamer Tiepelsteeg 1721 246 99v0
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper kamer Tiepelsteeg 1721 246 99v0
KLASES, DOOITSE de kamer van Doetje Clases naastligger ten oosten ([staat: Doetje Jacobs]) Tiepelsteeg 1721 246 99v0
KLASES, DOOITSE de kamer van Doetje Clases naastligger ten oosten ([staat: Doetje Jacobs]) Tiepelsteeg 1721 246 99v0
KLASES, DOOITSE de kamer van Doetje Clases naastligger ten oosten ([staat: Doetje Jacobs]) Tiepelsteeg 1721 246 99v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrands naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrands naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v0
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 99v0
GERBENS, WELMOED Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v0
GERBENS, WELMOED Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v0
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 99v0
, verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v0
ABELS, HARMEN Harmen Ables , c.u. matroos koper door niaar huis Tiepelsteeg 1721 246 99v0
ABELS, HARMEN Harmen Ables , c.u. matroos koper door niaar huis Tiepelsteeg 1721 246 99v0
ABELS, HARMEN Harmen Ables , c.u. matroos koper door niaar huis Tiepelsteeg 1721 246 99v0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands , c.u. geniaarde koper Tiepelsteeg 1721 246 99v0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands , c.u. geniaarde koper Tiepelsteeg 1721 246 99v0
, verpachter grond Tiepelsteeg 1721 246 99v0
BISSCHOP, HARMEN Harmen Bisschop naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v0
BISSCHOP, HARMEN Harmen Bisschop naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 99v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 99v0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wijnalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wijnalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wijnalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v0
JANS, GERBEN Gerben Jansen koper woning Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen koper woning Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
BERENDS, WIETSKE Wytske Berents koper Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
BERENDS, WIETSKE Wytske Berents koper Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
BERENDS, WIETSKE Wytske Berents koper Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
, HEIN Hein brouwer naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
GERRITS, WOUTER Wouter Gerrits , c.s. naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
GERRITS, WOUTER Wouter Gerrits , c.s. naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS burgemeester Jacob Alberts Wijnalda naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS burgemeester Jacob Alberts Wijnalda naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS burgemeester Jacob Alberts Wijnalda naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
, verkoper Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r0
PIERS, HEIN mr. brouwer Hein Piers , c.u. koper woning Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
PIERS, HEIN mr. brouwer Hein Piers , c.u. koper woning Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
ARENDS, KORNELIS Cornelis Aens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
ARENDS, KORNELIS Cornelis Aens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
ARENDS, KORNELIS Cornelis Aens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
, LOLLE Lolle Coks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u. naastligger ten westen Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u. naastligger ten westen Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
HARINGS, Erbert Harings verkoper q.q. Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
HARINGS, Erbert Harings verkoper q.q. Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff verkoper q.q. Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff verkoper q.q. Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff verkoper q.q. Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
, verkoper Tiepelsteeg 2 1708 245 61v0
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever koper huis Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever koper huis Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever koper huis Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
JOHANNES, PIETJE Pyttje Johannes koper Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
JOHANNES, PIETJE Pyttje Johannes koper Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
SJOUKES, JAKOB Jacob Sjoukes huurder Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
SJOUKES, JAKOB Jacob Sjoukes huurder Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van wijlen Keimpe Tjeerds naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van wijlen Keimpe Tjeerds naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van wijlen Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van wijlen Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
HEINS, GERRIT Gerryt Heins naastligger ten westen Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
TEUNIS, DOOITSE Doytse Teunis kooltjer verkoper Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
TEUNIS, DOOITSE Doytse Teunis kooltjer verkoper Tiepelsteeg 2 1763 256 17v0
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper huis Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper huis Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
JETSES, JAN Jan Jetzis , c.s. huurder (p.w.) Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
JETSES, JAN Jan Jetzis , c.s. huurder (p.w.) Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van wijlen Keimpe Tjeerds naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van wijlen Keimpe Tjeerds naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van wijlen Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van wijlen Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
HEINS, GERRIT Gerryt Heins naastligger ten westen Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. gortmaker verkoper Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. gortmaker verkoper Tiepelsteeg 2 1761 255 100r0
KLOK, WIEBREN Wybren Klok mr. uurwerkmaker koper door niaar huis Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
PIETERS, REINER Reinder Pieters huistimmerman geniaarde koper Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
PIETERS, REINER Reinder Pieters huistimmerman geniaarde koper Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
GERRITS, HILTJE Hiltje Gerryts geniaarde koper Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
GERRITS, HILTJE Hiltje Gerryts geniaarde koper Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks huurder (p.w.) Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks huurder (p.w.) Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks huurder (p.w.) Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
KLOK, WIEBREN Wybren Klok naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
GERRITS, HEIN Hein Gerryts naastligger ten westen Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
GERRITS, HEIN Hein Gerryts naastligger ten westen Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever verkoper Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever verkoper Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever verkoper Tiepelsteeg 2 1772 258 28v0
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven koper huis, voorheen biertapperij Tiepelsteeg 2 1798 265 89r0
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmer koper Tiepelsteeg 2 1798 265 89r0
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1798 265 89r0
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1798 265 89r0
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 2 1798 265 89r0
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 2 1798 265 89r0
, FRANS Frans Leemkool koopman naastligger ten westen Tiepelsteeg 2 1798 265 89r0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 2 1798 265 89r0
, FRANS Frans Leemkool koopman verkoper Tiepelsteeg 2 1798 265 89r0
HEINS, GERRIT Gerryt Heins mr. brouwer koper woning Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
HEINS, GERRIT Gerryt Heins mr. brouwer koper woning Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
, verpachter grond Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
BEKEMA, JAKOB Jacob Beekma naastligger ten oosten Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
HEINS, GERRIT Gerryt Heins mr. brouwer naastligger ten westen Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
HEINS, GERRIT Gerryt Heins mr. brouwer naastligger ten westen Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
BEKEMA, JAKOB HARMENS vroedsman Jacob Harmens Beekma verkoper q.q. Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
BEKEMA, JAKOB HARMENS vroedsman Jacob Harmens Beekma verkoper q.q. Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
PIETERS, HESSEL Hessel Pyters verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
PIETERS, HESSEL Hessel Pyters verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
JAKOBS, LIJSBET wijlen Lijsbert Jacobs erflater Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
JAKOBS, LIJSBET wijlen Lijsbert Jacobs erflater Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
HESSELS, PIETER wijlen Pytter Hessels erflater Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
HESSELS, PIETER wijlen Pytter Hessels erflater Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
PIETERS, SARA Sara Pyters verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
PIETERS, SARA Sara Pyters verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelier verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelier verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters schilder verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters schilder verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 2 1754 253 176r0