Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  <
hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper huis, bestaande uit 2 bijzondere woningen Vianen OZ 1682 241 190v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper huis, bestaande uit 2 bijzondere woningen Vianen OZ 1682 241 190v0
, verpachter grond Vianen OZ 1682 241 190v0
IEDES, LUTSKE Lutske Yedes huurder Vianen OZ 1682 241 190v0
IEDES, LUTSKE Lutske Yedes huurder Vianen OZ 1682 241 190v0
, naastligger ten oosten Vianen OZ 1682 241 190v0
STEFFENS, WIETSE Wytse Stevens havenmeester naastligger ten zuiden Vianen OZ 1682 241 190v0
STEFFENS, WIETSE Wytse Stevens havenmeester naastligger ten zuiden Vianen OZ 1682 241 190v0
, N. N. naastligger ten westen Vianen OZ 1682 241 190v0
, naastligger ten noorden Vianen OZ 1682 241 190v0
FREERKS, JAN Jan Freercx gecommitteerde Vianen OZ 1682 241 190v0
FREERKS, JAN Jan Freercx gecommitteerde Vianen OZ 1682 241 190v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix gecommitteerden uit Vianen OZ 1682 241 190v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix gecommitteerden uit Vianen OZ 1682 241 190v0
, verkoper van 3/4 Vianen OZ 1682 241 190v0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes mr. bakker verkoper q.q. Vianen OZ 1682 241 190v0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes mr. bakker verkoper q.q. Vianen OZ 1682 241 190v0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , absent ter zee verkoper Vianen OZ 1682 241 190v0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , absent ter zee verkoper Vianen OZ 1682 241 190v0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , absent ter zee verkoper Vianen OZ 1682 241 190v0
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams Hitsing koper huis, weefwinkel en hof Vianen ZZ 1736 249 124v0
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams Hitsing koper huis, weefwinkel en hof Vianen ZZ 1736 249 124v0
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams Hitsing koper huis, weefwinkel en hof Vianen ZZ 1736 249 124v0
RUURDS, SWIER Sweerd Ruirds naastligger ten oosten Vianen ZZ 1736 249 124v0
RUURDS, SWIER Sweerd Ruirds naastligger ten oosten Vianen ZZ 1736 249 124v0
RUURDS, SWIER Sweerd Ruirds naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1736 249 124v0
RUURDS, SWIER Sweerd Ruirds naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1736 249 124v0
, herberg Roma naastligger ten westen Vianen ZZ Rome 1736 249 124v0
JANS, BAUKJE Baukjen Jans naastligger ten noorden Vianen ZZ 1736 249 124v0
JANS, BAUKJE Baukjen Jans naastligger ten noorden Vianen ZZ 1736 249 124v0
JANS, BEREND Berent Jansen mr. bontwever naastligger ten noorden Vianen ZZ 1736 249 124v0
JANS, BEREND Berent Jansen mr. bontwever naastligger ten noorden Vianen ZZ 1736 249 124v0
JANS, BAUKJE Baukjen Jans verkoper Vianen ZZ 1736 249 124v0
JANS, BAUKJE Baukjen Jans verkoper Vianen ZZ 1736 249 124v0
JANS, BEREND Berent Jansen mr. bontwever verkoper Vianen ZZ 1736 249 124v0
JANS, BEREND Berent Jansen mr. bontwever verkoper Vianen ZZ 1736 249 124v0
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns mr. bontwever koper huis en weefwinkel Vianen 1737 249 174r0
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns mr. bontwever koper huis en weefwinkel Vianen 1737 249 174r0
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns mr. bontwever koper huis en weefwinkel Vianen 1737 249 174r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Vianen 1737 249 174r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Vianen 1737 249 174r0
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r0
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r0
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r0
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r0
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r0
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r0
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r0
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r0
RUURDS, SWIER Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen 1737 249 174r0
RUURDS, SWIER Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen 1737 249 174r0
, SIEBE de weduwe van wijlen Sybe timmerman naastligger ten noorden Vianen 1737 249 174r0
MINSES, HANS Hans Menses verkoper Vianen 1737 249 174r0
MINSES, HANS Hans Menses verkoper Vianen 1737 249 174r0
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts verkoper Vianen 1737 249 174r0
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts verkoper Vianen 1737 249 174r0
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. koper woning Vianen ZZ 1716 245 276v0
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. koper woning Vianen ZZ 1716 245 276v0
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. koper woning Vianen ZZ 1716 245 276v0
DUNNE, JOHANNES de weduwe van wijlen Johannes Dunne naastligger ten oosten Vianen ZZ 1716 245 276v0
CANNEGIETER, SIEBREN gemeensman Sibrand Kannegieter naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1716 245 276v0
GRAAT, KLAAS PIEKES mr. Claes Piekes de Graad geadmitteerde landmeter naastligger ten westen Vianen ZZ 1716 245 276v0
GRAAT, KLAAS PIEKES mr. Claes Piekes de Graad geadmitteerde landmeter naastligger ten westen Vianen ZZ 1716 245 276v0
, de plaats die met de andere naastlegers mandelig is naastligger ten noorden Vianen ZZ 1716 245 276v0
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants verkoper Vianen ZZ 1716 245 276v0
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants verkoper Vianen ZZ 1716 245 276v0
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters mr. sleefmaker verkoper Vianen ZZ 1716 245 276v0
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters mr. sleefmaker verkoper Vianen ZZ 1716 245 276v0
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. verver en glasmaker koper huis en weefwinkel Vianen 2 1781 260 34v0
, N. N. verpachter grond Vianen 2 1781 260 34v0
WILLEMS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1781 260 34v0
WILLEMS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1781 260 34v0
, herberg Roma naastligger ten zuidwesten Vianen 2 1781 260 34v0
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1781 260 34v0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noordwesten Vianen 2 1781 260 34v0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noordwesten Vianen 2 1781 260 34v0
HAITSES, TRIJNTJE Trijntje Haytses , meerderjarige vrijster verkoper Vianen 2 1781 260 34v0
HAITSES, TRIJNTJE Trijntje Haytses , meerderjarige vrijster verkoper Vianen 2 1781 260 34v0
HAITSES, BAUKJE Baukjes Haytses verkoper Vianen 2 1781 260 34v0
HAITSES, BAUKJE Baukjes Haytses verkoper Vianen 2 1781 260 34v0
KLASES, HARMEN Harmen Claases bontwever verkoper Vianen 2 1781 260 34v0
KLASES, HARMEN Harmen Claases bontwever verkoper Vianen 2 1781 260 34v0
KLASES, HARMEN Harmen Claases bontwever verkoper Vianen 2 1781 260 34v0
WIEBRENS, HAITSE wijlen Haitse Wybrens erflater Vianen 2 1781 260 34v0
WIEBRENS, HAITSE wijlen Haitse Wybrens erflater Vianen 2 1781 260 34v0
HARKES, GERRIT Gerrit Harkes korendrager koper woning en weefwinkel Vianen 2 1787 262 228r0
HARKES, GERRIT Gerrit Harkes korendrager koper woning en weefwinkel Vianen 2 1787 262 228r0
OEDSES, Anschkje Oedses koper Vianen 2 1787 262 228r0
OEDSES, Anschkje Oedses koper Vianen 2 1787 262 228r0
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten oosten Vianen 2 1787 262 228r0
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Vianen 2 1787 262 228r0
, het huis genaamd Roma naastligger ten westen Vianen 2 Roma 1787 262 228r0
FINK, M. Vink naastligger ten noorden Vianen 2 1787 262 228r0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 2 1787 262 228r0
LIEUWES, FROUKJE Frouwkje Lieuwes , mede voor haar kinderen verkoper Vianen 2 1787 262 228r0
LIEUWES, FROUKJE Frouwkje Lieuwes , mede voor haar kinderen verkoper Vianen 2 1787 262 228r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper Vianen 2 1787 262 228r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper Vianen 2 1787 262 228r0
HEINS, TEEKE Take Heins , c.u. koper dwarshuis, loods, plaats, put, bak Vianen 2 1725 246 245r0
HEINS, TEEKE Take Heins , c.u. koper dwarshuis, loods, plaats, put, bak Vianen 2 1725 246 245r0
, verpachter grond Vianen 2 1725 246 245r0
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities bewoner Vianen 2 1725 246 245r0
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities bewoner Vianen 2 1725 246 245r0
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes bewoner Vianen 2 1725 246 245r0
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes bewoner Vianen 2 1725 246 245r0
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1725 246 245r0
HARMENS, JAN de weduwe van wijlen Jan Harmensz naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1725 246 245r0
HARMENS, JAN de weduwe van wijlen Jan Harmensz naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1725 246 245r0
, het huis genaamd Roma naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Roma 1725 246 245r0
HAITSES, WIEBREN Wybren Haitzes naastligger ten noordwesten Vianen 2 1725 246 245r0
HAITSES, WIEBREN Wybren Haitzes naastligger ten noordwesten Vianen 2 1725 246 245r0
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities verkoper Vianen 2 1725 246 245r0
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities verkoper Vianen 2 1725 246 245r0
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes verkoper Vianen 2 1725 246 245r0
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes verkoper Vianen 2 1725 246 245r0
, koper huis en weefwinkel Vianen 2 1803 266 186r0
, verpachter grond Vianen 2 1803 266 186r0
SIKKEMA, MEINERT Meindert Siccama, c.u. huurder (p.w.) Vianen 2 1803 266 186r0
WILLEMS, JAKOB de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1803 266 186r0
WILLEMS, JAKOB de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1803 266 186r0
, herberg Roma naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Roma 1803 266 186r0
WILLEMS, JAKOB de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Jacob Willems naastligger ten noordwesten Vianen 2 1803 266 186r0
WILLEMS, JAKOB de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Jacob Willems naastligger ten noordwesten Vianen 2 1803 266 186r0
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1803 266 186r0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman koopman verkoper Vianen 2 1803 266 186r0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmaker koper huis Vianen 2 1785 261 306r0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmaker koper huis Vianen 2 1785 261 306r0
JOUKES, JELLE Jelle Joukes mr. bontwever huurder (p.j.) Vianen 2 1785 261 306r0
JOUKES, JELLE Jelle Joukes mr. bontwever huurder (p.j.) Vianen 2 1785 261 306r0
HENDRIKS, KORNELIS de koper Cornelis Hendriks sleefmaker naastligger ten oosten Vianen 2 1785 261 306r0
HENDRIKS, KORNELIS de koper Cornelis Hendriks sleefmaker naastligger ten oosten Vianen 2 1785 261 306r0
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Vianen 2 1785 261 306r0
, huis en hof Roma naastligger ten westen Vianen 2 Roma 1785 261 306r0
, het vorig perceel (?) naastligger ten noorden Vianen 2 1785 261 306r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst koopman verkoper Vianen 2 1785 261 306r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst koopman verkoper Vianen 2 1785 261 306r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Vianen 2 1785 261 306r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Vianen 2 1785 261 306r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Vianen 2 1785 261 306r0
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u. koolmeter koper dwarshuis Vianen 2 1705 244 310r0
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u. koolmeter koper dwarshuis Vianen 2 1705 244 310r0
, verpachter grond Vianen 2 1705 244 310r0
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graad naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1705 244 310r0
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graad naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1705 244 310r0
, de herberg Romen naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Rome 1705 244 310r0
, N. N. wever naastligger ten noordwesten Vianen 2 1705 244 310r0
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1705 244 310r0
JOHANNES, MARTEN mr. Marten Johannis chirurgijn verkoper Vianen 2 1705 244 310r0
JOHANNES, MARTEN mr. Marten Johannis chirurgijn verkoper Vianen 2 1705 244 310r0
KLASES, WIEBE Wybe Clasen , c.u. koper huis Vianen 2 1667 239 67r0
KLASES, WIEBE Wybe Clasen , c.u. koper huis Vianen 2 1667 239 67r0
KLASES, WIEBE Wybe Clasen , c.u. koper huis Vianen 2 1667 239 67r0
, verpachter grond Vianen 2 1667 239 67r0
SIETSES, Goitie Sytses naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1667 239 67r0
SIETSES, Goitie Sytses naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1667 239 67r0
, de hof van Roma [staat: van de bootsgezellen] naastligger ten zuidwesten Vianen 2 1667 239 67r0
, N. N. naastligger ten westen Vianen 2 1667 239 67r0
, JAN Jan rogmeter naastligger ten noordwesten Vianen 2 1667 239 67r0
HUBERTS, KLAAS Claas Huiberts , c.s. q.q. verkoper Vianen 2 1667 239 67r0
HUBERTS, KLAAS Claas Huiberts , c.s. q.q. verkoper Vianen 2 1667 239 67r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis Vianen 2 1731 248 70r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis Vianen 2 1731 248 70r0
DOUWES, IETJE Yttie Douwes koper Vianen 2 1731 248 70r0
DOUWES, IETJE Yttie Douwes koper Vianen 2 1731 248 70r0
DOUWES, IETJE Yttie Douwes koper Vianen 2 1731 248 70r0
, verpachter grond Vianen 2 1731 248 70r0
, GERRIT Gerrit Prick naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1731 248 70r0
, het huis genaamd Romen naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Roma 1731 248 70r0
HAITSES, WIEBREN de erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2 1731 248 70r0
HAITSES, WIEBREN de erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2 1731 248 70r0
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1731 248 70r0
HEINS, TEEKE Tecke Heins verkoper Vianen 2 1731 248 70r0
HEINS, TEEKE Tecke Heins verkoper Vianen 2 1731 248 70r0
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks verkoper Vianen 2 1731 248 70r0
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks verkoper Vianen 2 1731 248 70r0
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes mr. chirurgijn koper dwarshuis Vianen 2 1679 241 43r0
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes mr. chirurgijn koper dwarshuis Vianen 2 1679 241 43r0
, verpachter grond Vianen 2 1679 241 43r0
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1679 241 43r0
SIETSES, de weduwe en erfgenamen van wijlen Goitie Sytses naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1679 241 43r0
SIETSES, de weduwe en erfgenamen van wijlen Goitie Sytses naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1679 241 43r0
, de hof van Roma [staat: bootsgezelshof] naastligger ten zuidwesten Vianen 2 1679 241 43r0
, JAN wijlen Jan rogmeter naastligger ten noordwesten Vianen 2 1679 241 43r0
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter verkoper Vianen 2 1679 241 43r0
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter verkoper Vianen 2 1679 241 43r0
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter verkoper Vianen 2 1679 241 43r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper dwarshuis Vianen 2 1732 248 95r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper dwarshuis Vianen 2 1732 248 95r0
DOUWES, IETJE Ytie Douwes koper Vianen 2 1732 248 95r0
DOUWES, IETJE Ytie Douwes koper Vianen 2 1732 248 95r0
DOUWES, IETJE Ytie Douwes koper Vianen 2 1732 248 95r0
, verpachter grond Vianen 2 1732 248 95r0
, GERRIT Gerryt Prik naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1732 248 95r0
, het huis genaamd Roma naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Roma 1732 248 95r0
HAITSES, WIEBREN de erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2 1732 248 95r0
HAITSES, WIEBREN de erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2 1732 248 95r0
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1732 248 95r0
HEINS, TEEKE Taeke Heins verkoper Vianen 2 1732 248 95r0
HEINS, TEEKE Taeke Heins verkoper Vianen 2 1732 248 95r0
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbet Hendrikx verkoper Vianen 2 1732 248 95r0
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbet Hendrikx verkoper Vianen 2 1732 248 95r0
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager koper dwarshuis Vianen 2 1721 246 102r0
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager koper dwarshuis Vianen 2 1721 246 102r0
, verpachter grond Vianen 2 1721 246 102r0
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1721 246 102r0
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1721 246 102r0
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1721 246 102r0
, herberg Romen naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Rome 1721 246 102r0
HAITSES, WIEBREN Wybren Haytzes naastligger ten noordwesten Vianen 2 1721 246 102r0
HAITSES, WIEBREN Wybren Haytzes naastligger ten noordwesten Vianen 2 1721 246 102r0
JELLES, MINKE Mintie Jelles verkoper Vianen 2 1721 246 102r0
JELLES, MINKE Mintie Jelles verkoper Vianen 2 1721 246 102r0
IENSES, JOOST wijlen Joost Jinties verkoper Vianen 2 1721 246 102r0
IENSES, JOOST wijlen Joost Jinties verkoper Vianen 2 1721 246 102r0
FINK, MINNE Minne Vink koper van 1/3 huis (onder renunciatie van beneficie van divisie) Vianen 4 1784 261 254r0
BROERS, JAN Jan Broers koper van 1/3 Vianen 4 1784 261 254r0
BROERS, JAN Jan Broers koper van 1/3 Vianen 4 1784 261 254r0
BROERS, JAN Jan Broers koper van 1/3 Vianen 4 1784 261 254r0
BROERS, WIEBREN Wybren Broers koper van 1/3 Vianen 4 1784 261 254r0
BROERS, WIEBREN Wybren Broers koper van 1/3 Vianen 4 1784 261 254r0
BROERS, WIEBREN Wybren Broers koper van 1/3 Vianen 4 1784 261 254r0
TIJSES, MAAIKE Mayke Tijssen huurder Vianen 4 1784 261 254r0
TIJSES, MAAIKE Mayke Tijssen huurder Vianen 4 1784 261 254r0
, KORNELIS Cornelis sleefmaker naastligger ten oosten Vianen 4 1784 261 254r0
, KORNELIS Cornelis sleefmaker naastligger ten zuiden Vianen 4 1784 261 254r0
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten westen Vianen 4 1784 261 254r0
, naastligger ten noorden Vianen 4 1784 261 254r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst koopman verkoper Vianen 4 1784 261 254r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst koopman verkoper Vianen 4 1784 261 254r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Vianen 4 1784 261 254r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Vianen 4 1784 261 254r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Vianen 4 1784 261 254r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingst koopman koper woning of kamer Vianen 4 1767 256 234r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingst koopman koper woning of kamer Vianen 4 1767 256 234r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vianen 4 1767 256 234r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vianen 4 1767 256 234r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vianen 4 1767 256 234r0
, ANTJE Antje huurder (p.j.) Vianen 4 1767 256 234r0
, N. N. naastligger ten oosten Vianen 4 1767 256 234r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingst naastligger ten zuiden Vianen 4 1767 256 234r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingst naastligger ten zuiden Vianen 4 1767 256 234r0
, N. N. naastligger ten westen Vianen 4 1767 256 234r0
, N. N. naastligger ten noorden Vianen 4 1767 256 234r0
SPRIK, BEREND JANS Beernd Jans Sprik mr. bontwever verkoper Vianen 4 1767 256 234r0
SPRIK, BEREND JANS Beernd Jans Sprik mr. bontwever verkoper Vianen 4 1767 256 234r0
IETES, SIETSKE Sytske Ites koper huis Vianen 4 1701 244 106v0
IETES, SIETSKE Sytske Ites koper huis Vianen 4 1701 244 106v0
ANTONIDES, WIJNAND wijlen Wijnant Antoni koper Vianen 4 1701 244 106v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis huurder (p.w.) Vianen 4 1701 244 106v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis huurder (p.w.) Vianen 4 1701 244 106v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis huurder (p.w.) Vianen 4 1701 244 106v0
BOSTIJN, JAKOB JANS Jacob Jansen Bostijn naastligger ten oosten Vianen 4 1701 244 106v0
BOSTIJN, JAKOB JANS Jacob Jansen Bostijn naastligger ten oosten Vianen 4 1701 244 106v0
SIEBRENS, SIEBREN de hof van vroedsman Sybrand Sybrands naastligger ten zuiden Vianen 4 1701 244 106v0
SIEBRENS, SIEBREN de hof van vroedsman Sybrand Sybrands naastligger ten zuiden Vianen 4 1701 244 106v0
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graed naastligger ten westen Vianen 4 1701 244 106v0
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graed naastligger ten westen Vianen 4 1701 244 106v0
, een gezamenlijke plaats naastligger ten noorden Vianen 4 1701 244 106v0
ANDRIES, DIRK Dirk Andries mr. metselaar verkoper Vianen 4 1701 244 106v0
ANDRIES, DIRK Dirk Andries mr. metselaar verkoper Vianen 4 1701 244 106v0
ANDRIES, DIRK Dirk Andries mr. metselaar verkoper Vianen 4 1701 244 106v0
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u. bontwever koper huis met tuin erachter Vianen 4 1720 246 81v0
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u. bontwever koper huis met tuin erachter Vianen 4 1720 246 81v0
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieter naastligger ten oosten Vianen 4 1720 246 81v0
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieter naastligger ten zuiden Vianen 4 1720 246 81v0
, het huis genaamd Roma naastligger ten westen Vianen 4 Roma 1720 246 81v0
, naastligger ten noorden Vianen 4 1720 246 81v0
OBBES, BOTJE Bottie Obbes verkoper Vianen 4 1720 246 81v0
OBBES, BOTJE Bottie Obbes verkoper Vianen 4 1720 246 81v0
JANS, LIEUWE wijlen Lieuwe Jansen verkoper Vianen 4 1720 246 81v0
JANS, LIEUWE wijlen Lieuwe Jansen verkoper Vianen 4 1720 246 81v0
PIETERS, GRIETJE Grietie Pyters , c.u. en c.s. verkoper Vianen 4 1720 246 81v0
PIETERS, GRIETJE Grietie Pyters , c.u. en c.s. verkoper Vianen 4 1720 246 81v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters , c.u. en c.s. verkoper Vianen 4 1720 246 81v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters , c.u. en c.s. verkoper Vianen 4 1720 246 81v0
PIETERS, SAAPKE Saepke Pyters , c.u. en c.s. verkoper Vianen 4 1720 246 81v0
PIETERS, SAAPKE Saepke Pyters , c.u. en c.s. verkoper Vianen 4 1720 246 81v0
SIEBRENS, GAUKE Gauke Sybrands Hengst koopman koper huis, weefwinkel met drie weefgetouwen, en bleekveld Vianen 4 1766 256 172r0
SIEBRENS, GAUKE Gauke Sybrands Hengst koopman koper huis, weefwinkel met drie weefgetouwen, en bleekveld Vianen 4 1766 256 172r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vianen 4 1766 256 172r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vianen 4 1766 256 172r0
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vianen 4 1766 256 172r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten oosten Vianen 4 1766 256 172r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten oosten Vianen 4 1766 256 172r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten oosten Vianen 4 1766 256 172r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten zuiden Vianen 4 1766 256 172r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten zuiden Vianen 4 1766 256 172r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten zuiden Vianen 4 1766 256 172r0
, herberg Roma naastligger ten westen Vianen 4 Rome 1766 256 172r0
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten noorden Vianen 4 1766 256 172r0
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten noorden Vianen 4 1766 256 172r0
KLASES, KLAASKE Claaske Clases verkoper Vianen 4 1766 256 172r0
KLASES, KLAASKE Claaske Clases verkoper Vianen 4 1766 256 172r0
KLASES, KLAASKE Claaske Clases verkoper Vianen 4 1766 256 172r0
NAGEL, BEREND wijlen Beernd Nagel verkoper Vianen 4 1766 256 172r0
SIETSES, Goitjes Sydtses , c.u. koper huis en hof Vianen 6 1664 238 222r0
SIETSES, Goitjes Sydtses , c.u. koper huis en hof Vianen 6 1664 238 222r0
, N. N. naastligger ten oosten Vianen 6 1664 238 222r0
NAUTA, de hof van oud burgemeester Nauta naastligger ten zuiden Vianen 6 1664 238 222r0
, kamers van de Blauwe schuur gemeente naastligger ten westen Vianen 6 1664 238 222r0
, naastligger ten noorden Vianen 6 1664 238 222r0
, ADAM Adam Hendrikcks , c.u. verkoper Vianen 6 1664 238 222r0
PIEKES, KLAAS Claes Pyekes mr. schoolmeester koper huis, hofje en prieel Vianen 8 1687 242 180v0
PIEKES, KLAAS Claes Pyekes mr. schoolmeester koper huis, hofje en prieel Vianen 8 1687 242 180v0
ANDRIES, DIRK Dirck Andries naastligger ten oosten Vianen 8 1687 242 180v0
ANDRIES, DIRK Dirck Andries naastligger ten oosten Vianen 8 1687 242 180v0
ANDRIES, DIRK Dirck Andries naastligger ten oosten Vianen 8 1687 242 180v0
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens tingieter naastligger ten zuiden Vianen 8 1687 242 180v0
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens tingieter naastligger ten zuiden Vianen 8 1687 242 180v0
, huis en hof genaamd Romen naastligger ten westen Vianen 8 Roma 1687 242 180v0
, naastligger ten noorden Vianen 8 1687 242 180v0
SIETSES, GOOITSEN de weduwe van wijlen burgervaandrig Goitien Sytses verkoper Vianen 8 1687 242 180v0
SIETSES, GOOITSEN de weduwe van wijlen burgervaandrig Goitien Sytses verkoper Vianen 8 1687 242 180v0
CANNEGIETER, SIEBREN Sibrant Sibrandes Kannegieter, c.u. koper huis Vianen 10 1719 246 43v0
DUNNE, JOHANNES de weduwe van wijlen Johannes Dunne naastligger ten oosten Vianen 10 1719 246 43v0
, SIEBREN Sibrant Sibrandes , c.u. naastligger ten zuiden Vianen 10 1719 246 43v0
GRAAT, KLAAS PIEKES de erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graad naastligger ten westen Vianen 10 1719 246 43v0
GRAAT, KLAAS PIEKES de erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graad naastligger ten westen Vianen 10 1719 246 43v0
, plaats met de andere naastliggers naastligger ten noorden Vianen 10 1719 246 43v0
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. mr. zeilmaker verkoper Vianen 10 1719 246 43v0
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. mr. zeilmaker verkoper Vianen 10 1719 246 43v0
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. mr. zeilmaker verkoper Vianen 10 1719 246 43v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaar Vianen 10 1786 262 125v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaar Vianen 10 1786 262 125v0
KLASES, ROMMERT Rommert Clases huurder Vianen 10 1786 262 125v0
KLASES, ROMMERT Rommert Clases huurder Vianen 10 1786 262 125v0
KLASES, ROMMERT Rommert Clases huurder Vianen 10 1786 262 125v0
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 10 1786 262 125v0
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 10 1786 262 125v0
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 10 1786 262 125v0
BAKKER, PIER Pier E. Bakker naastligger ten oosten Vianen 10 1786 262 125v0
, naastligger ten zuiden Vianen 10 1786 262 125v0
, naastligger ten westen Vianen 10 1786 262 125v0
, drie woningen en weefwinkels naastligger ten noorden Vianen 10 1786 262 125v0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 10 1786 262 125v0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor zich en haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor zich en haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 10 1786 262 125v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaar Vianen 12 1786 262 125v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaar Vianen 12 1786 262 125v0
KLASES, ROMMERT Rommert Clases huurder Vianen 12 1786 262 125v0
KLASES, ROMMERT Rommert Clases huurder Vianen 12 1786 262 125v0
KLASES, ROMMERT Rommert Clases huurder Vianen 12 1786 262 125v0
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 12 1786 262 125v0
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 12 1786 262 125v0
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 12 1786 262 125v0
BAKKER, PIER Pier E. Bakker naastligger ten oosten Vianen 12 1786 262 125v0
, naastligger ten zuiden Vianen 12 1786 262 125v0
, naastligger ten westen Vianen 12 1786 262 125v0
, drie woningen en weefwinkels naastligger ten noorden Vianen 12 1786 262 125v0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 12 1786 262 125v0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor zich en haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor zich en haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 12 1786 262 125v0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks , meerderjarige vrijster koper 1/2 van 5 weverswoningen Vianen 14 1781 260 138r0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks , meerderjarige vrijster koper 1/2 van 5 weverswoningen Vianen 14 1781 260 138r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder 1e achterste woning (p.j.) Vianen 14 1781 260 138r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder 1e achterste woning (p.j.) Vianen 14 1781 260 138r0
VELDE, TEUNIS Teunis ten Velde huurder 2e achterste woning (p.j.) Vianen 14 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst, e.a. naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst, e.a. naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
, N. N. naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
, N. N. naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 14 1781 260 138r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 14 1781 260 138r0
JOHANNES, ANDRIES wijlen Andries Johannes verkoper van 1/2 Vianen 14 1781 260 138r0
JOHANNES, ANDRIES wijlen Andries Johannes verkoper van 1/2 Vianen 14 1781 260 138r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 14 1781 260 138r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 14 1781 260 138r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jacht verkoper van 1/2 Vianen 14 1781 260 138r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jacht verkoper van 1/2 Vianen 14 1781 260 138r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jacht verkoper van 1/2 Vianen 14 1781 260 138r0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoe schooldienaar koper huis Vianen 14 1734 248 304v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoe schooldienaar koper huis Vianen 14 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 14 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 14 1734 248 304v0
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaarden mr. zilversmid protesteert vanwege een hypotheek Vianen 14 1734 248 304v0
HENDRIKS, LUDSER Luiter Hendrix mr. wever naastligger ten oosten Vianen 14 1734 248 304v0
HENDRIKS, LUDSER Luiter Hendrix mr. wever naastligger ten oosten Vianen 14 1734 248 304v0
WIETSES, BEERT Beert Wytses naastligger ten zuiden Vianen 14 1734 248 304v0
WIETSES, BEERT Beert Wytses naastligger ten zuiden Vianen 14 1734 248 304v0
, HANS Hans naastligger ten westen Vianen 14 1734 248 304v0
, het huis Roomen naastligger ten westen Vianen 14 Rome 1734 248 304v0
, naastligger ten noorden Vianen 14 1734 248 304v0
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonides verkoper Vianen 14 1734 248 304v0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieter verkoper Vianen 14 1734 248 304v0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieter verkoper Vianen 14 1734 248 304v0
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyck koper door niaar hof met prieel Vianen 14 1685 242 96v0
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyck koper door niaar hof met prieel Vianen 14 1685 242 96v0
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens mr. tingieter koper door niaar Vianen 14 1685 242 96v0
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens mr. tingieter koper door niaar Vianen 14 1685 242 96v0
PAUW, SIEBREN burgemeester dr. Sibrandus Pauw geniaarde koper Vianen 14 1685 242 96v0
, naastligger ten oosten Vianen 14 1685 242 96v0
, naastligger ten oosten Vianen 14 1685 242 96v0
CODDE, de hof van de erfgenamen van wijlen kapt. Codde, c.u. naastligger ten zuiden Vianen 14 1685 242 96v0
CODDE, de hof van de erfgenamen van wijlen kapt. Codde, c.u. naastligger ten westen Vianen 14 1685 242 96v0
, de hof van het huis genaamd Roma naastligger ten westen Vianen 14 Roma 1685 242 96v0
KROON, SIETSES de woning van de weduwe van wijlen oud vaandrig Goyten Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 14 1685 242 96v0
KROON, SIETSES de woning van de weduwe van wijlen oud vaandrig Goyten Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 14 1685 242 96v0
STEFFENS, WIETSE oud havenmeester Wytse Stevens makelaar verkoper Vianen 14 1685 242 96v0
STEFFENS, WIETSE oud havenmeester Wytse Stevens makelaar verkoper Vianen 14 1685 242 96v0
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer makelaar en havenmeester koper hof met prieel Vianen 14 1681 241 152v0
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer makelaar en havenmeester koper hof met prieel Vianen 14 1681 241 152v0
, N. N. naastligger ten oosten Vianen 14 1681 241 152v0
CODDE, de erfgenamen van wijlen Codde kapitein naastligger ten zuiden Vianen 14 1681 241 152v0
CODDE, de erfgenamen van wijlen Codde kapitein naastligger ten westen Vianen 14 1681 241 152v0
, het huis Rome naastligger ten westen Vianen 14 1681 241 152v0
KROON, GOOITSEN SIETSES de weduwe van wijlen Goitien Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 14 1681 241 152v0
KROON, GOOITSEN SIETSES de weduwe van wijlen Goitien Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 14 1681 241 152v0
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius verkoper Vianen 14 1681 241 152v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper drie woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaar Vianen 14 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper drie woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaar Vianen 14 1786 262 127r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen 14 1786 262 127r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen 14 1786 262 127r0
VELDE, TEUNIS Teunis te Velde huurder Vianen 14 1786 262 127r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen 14 1786 262 127r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen 14 1786 262 127r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen 14 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten oosten Vianen 14 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten oosten Vianen 14 1786 262 127r0
BUDDING, BEREND Berend Budding naastligger ten zuiden Vianen 14 1786 262 127r0
, herberg Roma naastligger ten westen Vianen 14 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten noorden Vianen 14 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten noorden Vianen 14 1786 262 127r0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 14 1786 262 127r0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 127r0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 127r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 127r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 127r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper Vianen 14 1786 262 127r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper Vianen 14 1786 262 127r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 127r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 127r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 127r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 127r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 127r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman koper huis en hof Vianen 14 1738 249 273v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman koper huis en hof Vianen 14 1738 249 273v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman koper huis en hof Vianen 14 1738 249 273v0
JANS, SWAANTJE Swaantie Jans koper Vianen 14 1738 249 273v0
JANS, SWAANTJE Swaantie Jans koper Vianen 14 1738 249 273v0
, BEREND Berent Spiek eigenaar staketting tussen zijn erf en de kopers Vianen 14 1738 249 273v0
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.) Vianen 14 1738 249 273v0
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.) Vianen 14 1738 249 273v0
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.) Vianen 14 1738 249 273v0
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Vianen 14 1738 249 273v0
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Vianen 14 1738 249 273v0
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Vianen 14 1738 249 273v0
HENDRIKS, LUITJEN Luitjen Hendriks naastligger ten oosten Vianen 14 1738 249 273v0
HENDRIKS, LUITJEN Luitjen Hendriks naastligger ten oosten Vianen 14 1738 249 273v0
WIETSES, BEERT Beerd Wytses naastligger ten zuiden Vianen 14 1738 249 273v0
WIETSES, BEERT Beerd Wytses naastligger ten zuiden Vianen 14 1738 249 273v0
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen Vianen 14 1738 249 273v0
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen Vianen 14 1738 249 273v0
, herberg genaamd Roomen naastligger ten westen Vianen 14 Roma 1738 249 273v0
, naastligger ten noorden Vianen 14 1738 249 273v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoe schooldienaar verkoper Vianen 14 1738 249 273v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoe schooldienaar verkoper Vianen 14 1738 249 273v0
LOURENS, FIEKE Fijke Louwrens verkoper Vianen 14 1738 249 273v0
LOURENS, FIEKE Fijke Louwrens verkoper Vianen 14 1738 249 273v0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieter koper huis, tuin Vianen 14 1728 247 92r0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieter koper huis, tuin Vianen 14 1728 247 92r0
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides koper Vianen 14 1728 247 92r0
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 14 1728 247 92r0
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 14 1728 247 92r0
ROVEL, de tuin van vroedsman Rowels naastligger ten zuiden Vianen 14 1728 247 92r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten westen Vianen 14 1728 247 92r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten westen Vianen 14 1728 247 92r0
, naastligger ten noorden Vianen 14 1728 247 92r0
KUIK, STEFFEN Steven Kuik kamerbewaarder Admiraliteit in Friesland verkoper Vianen 14 1728 247 92r0
KUIK, JAN vroedsman Jan Kuik verkoper Vianen 14 1728 247 92r0
CANNEGIETER, SIEBREN wijlen vroedsman Sybren Cannegieter erflater Vianen 14 1728 247 92r0
KUIK, AUKJE wijlen Aukjen Kuik erflater Vianen 14 1728 247 92r0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks , meerderjarige vrijster koper 1/2 van 5 weverswoningen Vianen 16 1781 260 138r0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks , meerderjarige vrijster koper 1/2 van 5 weverswoningen Vianen 16 1781 260 138r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder 1e achterste woning (p.j.) Vianen 16 1781 260 138r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder 1e achterste woning (p.j.) Vianen 16 1781 260 138r0
VELDE, TEUNIS Teunis ten Velde huurder 2e achterste woning (p.j.) Vianen 16 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst, e.a. naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst, e.a. naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
, N. N. naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
, N. N. naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 16 1781 260 138r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 16 1781 260 138r0
JOHANNES, ANDRIES wijlen Andries Johannes verkoper van 1/2 Vianen 16 1781 260 138r0
JOHANNES, ANDRIES wijlen Andries Johannes verkoper van 1/2 Vianen 16 1781 260 138r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 16 1781 260 138r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 16 1781 260 138r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jacht verkoper van 1/2 Vianen 16 1781 260 138r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jacht verkoper van 1/2 Vianen 16 1781 260 138r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jacht verkoper van 1/2 Vianen 16 1781 260 138r0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoe schooldienaar koper huis Vianen 16 1734 248 304v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoe schooldienaar koper huis Vianen 16 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 16 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 16 1734 248 304v0
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaarden mr. zilversmid protesteert vanwege een hypotheek Vianen 16 1734 248 304v0
HENDRIKS, LUDSER Luiter Hendrix mr. wever naastligger ten oosten Vianen 16 1734 248 304v0
HENDRIKS, LUDSER Luiter Hendrix mr. wever naastligger ten oosten Vianen 16 1734 248 304v0
WIETSES, BEERT Beert Wytses naastligger ten zuiden Vianen 16 1734 248 304v0
WIETSES, BEERT Beert Wytses naastligger ten zuiden Vianen 16 1734 248 304v0
, HANS Hans naastligger ten westen Vianen 16 1734 248 304v0
, het huis Roomen naastligger ten westen Vianen 16 Rome 1734 248 304v0
, naastligger ten noorden Vianen 16 1734 248 304v0
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonides verkoper Vianen 16 1734 248 304v0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieter verkoper Vianen 16 1734 248 304v0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieter verkoper Vianen 16 1734 248 304v0
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyck koper door niaar hof met prieel Vianen 16 1685 242 96v0
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyck koper door niaar hof met prieel Vianen 16 1685 242 96v0
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens mr. tingieter koper door niaar Vianen 16 1685 242 96v0
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens mr. tingieter koper door niaar Vianen 16 1685 242 96v0
PAUW, SIEBREN burgemeester dr. Sibrandus Pauw geniaarde koper Vianen 16 1685 242 96v0
, naastligger ten oosten Vianen 16 1685 242 96v0
, naastligger ten oosten Vianen 16 1685 242 96v0
CODDE, de hof van de erfgenamen van wijlen kapt. Codde, c.u. naastligger ten zuiden Vianen 16 1685 242 96v0
CODDE, de hof van de erfgenamen van wijlen kapt. Codde, c.u. naastligger ten westen Vianen 16 1685 242 96v0
, de hof van het huis genaamd Roma naastligger ten westen Vianen 16 Roma 1685 242 96v0
KROON, SIETSES de woning van de weduwe van wijlen oud vaandrig Goyten Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 16 1685 242 96v0
KROON, SIETSES de woning van de weduwe van wijlen oud vaandrig Goyten Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 16 1685 242 96v0
STEFFENS, WIETSE oud havenmeester Wytse Stevens makelaar verkoper Vianen 16 1685 242 96v0
STEFFENS, WIETSE oud havenmeester Wytse Stevens makelaar verkoper Vianen 16 1685 242 96v0
, N. N. koper provisioneel kamer Vianen 16 1630 232 128r0
, plaats naastligger ten oosten Vianen 16 1630 232 128r0
, N. N. naastligger ten zuiden Vianen 16 1630 232 128r0
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna de Wael naastligger ten westen Vianen 16 1630 232 128r0
, naastligger ten noorden Vianen 16 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 16 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 16 1630 232 128r0
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r0
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 16 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 16 1630 232 128r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r0
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r0
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r0
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer makelaar en havenmeester koper hof met prieel Vianen 16 1681 241 152v0
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer makelaar en havenmeester koper hof met prieel Vianen 16 1681 241 152v0
, N. N. naastligger ten oosten Vianen 16 1681 241 152v0
CODDE, de erfgenamen van wijlen Codde kapitein naastligger ten zuiden Vianen 16 1681 241 152v0
CODDE, de erfgenamen van wijlen Codde kapitein naastligger ten westen Vianen 16 1681 241 152v0
, het huis Rome naastligger ten westen Vianen 16 1681 241 152v0
KROON, GOOITSEN SIETSES de weduwe van wijlen Goitien Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 16 1681 241 152v0
KROON, GOOITSEN SIETSES de weduwe van wijlen Goitien Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 16 1681 241 152v0
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius verkoper Vianen 16 1681 241 152v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper drie woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaar Vianen 16 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper drie woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaar Vianen 16 1786 262 127r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen 16 1786 262 127r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen 16 1786 262 127r0
VELDE, TEUNIS Teunis te Velde huurder Vianen 16 1786 262 127r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen 16 1786 262 127r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen 16 1786 262 127r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen 16 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten oosten Vianen 16 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten oosten Vianen 16 1786 262 127r0
BUDDING, BEREND Berend Budding naastligger ten zuiden Vianen 16 1786 262 127r0
, herberg Roma naastligger ten westen Vianen 16 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten noorden Vianen 16 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten noorden Vianen 16 1786 262 127r0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 16 1786 262 127r0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 16 1786 262 127r0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 16 1786 262 127r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 16 1786 262 127r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 16 1786 262 127r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper Vianen 16 1786 262 127r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper Vianen 16 1786 262 127r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 16 1786 262 127r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 16 1786 262 127r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 16 1786 262 127r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 16 1786 262 127r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 16 1786 262 127r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman koper huis en hof Vianen 16 1738 249 273v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman koper huis en hof Vianen 16 1738 249 273v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman koper huis en hof Vianen 16 1738 249 273v0
JANS, SWAANTJE Swaantie Jans koper Vianen 16 1738 249 273v0
JANS, SWAANTJE Swaantie Jans koper Vianen 16 1738 249 273v0
, BEREND Berent Spiek eigenaar staketting tussen zijn erf en de kopers Vianen 16 1738 249 273v0
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.) Vianen 16 1738 249 273v0
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.) Vianen 16 1738 249 273v0
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.) Vianen 16 1738 249 273v0
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Vianen 16 1738 249 273v0
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Vianen 16 1738 249 273v0
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Vianen 16 1738 249 273v0
HENDRIKS, LUITJEN Luitjen Hendriks naastligger ten oosten Vianen 16 1738 249 273v0
HENDRIKS, LUITJEN Luitjen Hendriks naastligger ten oosten Vianen 16 1738 249 273v0
WIETSES, BEERT Beerd Wytses naastligger ten zuiden Vianen 16 1738 249 273v0
WIETSES, BEERT Beerd Wytses naastligger ten zuiden Vianen 16 1738 249 273v0
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen Vianen 16 1738 249 273v0
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen Vianen 16 1738 249 273v0
, herberg genaamd Roomen naastligger ten westen Vianen 16 Roma 1738 249 273v0
, naastligger ten noorden Vianen 16 1738 249 273v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoe schooldienaar verkoper Vianen 16 1738 249 273v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoe schooldienaar verkoper Vianen 16 1738 249 273v0
LOURENS, FIEKE Fijke Louwrens verkoper Vianen 16 1738 249 273v0
LOURENS, FIEKE Fijke Louwrens verkoper Vianen 16 1738 249 273v0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieter koper huis, tuin Vianen 16 1728 247 92r0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieter koper huis, tuin Vianen 16 1728 247 92r0
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides koper Vianen 16 1728 247 92r0
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 16 1728 247 92r0
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 16 1728 247 92r0
ROVEL, de tuin van vroedsman Rowels naastligger ten zuiden Vianen 16 1728 247 92r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten westen Vianen 16 1728 247 92r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten westen Vianen 16 1728 247 92r0
, naastligger ten noorden Vianen 16 1728 247 92r0
KUIK, STEFFEN Steven Kuik kamerbewaarder Admiraliteit in Friesland verkoper Vianen 16 1728 247 92r0
KUIK, JAN vroedsman Jan Kuik verkoper Vianen 16 1728 247 92r0
CANNEGIETER, SIEBREN wijlen vroedsman Sybren Cannegieter erflater Vianen 16 1728 247 92r0
KUIK, AUKJE wijlen Aukjen Kuik erflater Vianen 16 1728 247 92r0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks , meerderjarige vrijster koper 1/2 van 5 weverswoningen Vianen 18 1781 260 138r0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks , meerderjarige vrijster koper 1/2 van 5 weverswoningen Vianen 18 1781 260 138r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder 1e achterste woning (p.j.) Vianen 18 1781 260 138r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder 1e achterste woning (p.j.) Vianen 18 1781 260 138r0
VELDE, TEUNIS Teunis ten Velde huurder 2e achterste woning (p.j.) Vianen 18 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst, e.a. naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingst, e.a. naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
, N. N. naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
, N. N. naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 18 1781 260 138r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 18 1781 260 138r0
JOHANNES, ANDRIES wijlen Andries Johannes verkoper van 1/2 Vianen 18 1781 260 138r0
JOHANNES, ANDRIES wijlen Andries Johannes verkoper van 1/2 Vianen 18 1781 260 138r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 18 1781 260 138r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 18 1781 260 138r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jacht verkoper van 1/2 Vianen 18 1781 260 138r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jacht verkoper van 1/2 Vianen 18 1781 260 138r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jacht verkoper van 1/2 Vianen 18 1781 260 138r0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoe schooldienaar koper huis Vianen 18 1734 248 304v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoe schooldienaar koper huis Vianen 18 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 18 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 18 1734 248 304v0
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaarden mr. zilversmid protesteert vanwege een hypotheek Vianen 18 1734 248 304v0
HENDRIKS, LUDSER Luiter Hendrix mr. wever naastligger ten oosten Vianen 18 1734 248 304v0
HENDRIKS, LUDSER Luiter Hendrix mr. wever naastligger ten oosten Vianen 18 1734 248 304v0
WIETSES, BEERT Beert Wytses naastligger ten zuiden Vianen 18 1734 248 304v0
WIETSES, BEERT Beert Wytses naastligger ten zuiden Vianen 18 1734 248 304v0
, HANS Hans naastligger ten westen Vianen 18 1734 248 304v0
, het huis Roomen naastligger ten westen Vianen 18 Rome 1734 248 304v0
, naastligger ten noorden Vianen 18 1734 248 304v0
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonides verkoper Vianen 18 1734 248 304v0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieter verkoper Vianen 18 1734 248 304v0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieter verkoper Vianen 18 1734 248 304v0
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyck koper door niaar hof met prieel Vianen 18 1685 242 96v0
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyck koper door niaar hof met prieel Vianen 18 1685 242 96v0
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens mr. tingieter koper door niaar Vianen 18 1685 242 96v0
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens mr. tingieter koper door niaar Vianen 18 1685 242 96v0
PAUW, SIEBREN burgemeester dr. Sibrandus Pauw geniaarde koper Vianen 18 1685 242 96v0
, naastligger ten oosten Vianen 18 1685 242 96v0
, naastligger ten oosten Vianen 18 1685 242 96v0
CODDE, de hof van de erfgenamen van wijlen kapt. Codde, c.u. naastligger ten zuiden Vianen 18 1685 242 96v0
CODDE, de hof van de erfgenamen van wijlen kapt. Codde, c.u. naastligger ten westen Vianen 18 1685 242 96v0
, de hof van het huis genaamd Roma naastligger ten westen Vianen 18 Roma 1685 242 96v0
KROON, SIETSES de woning van de weduwe van wijlen oud vaandrig Goyten Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 18 1685 242 96v0
KROON, SIETSES de woning van de weduwe van wijlen oud vaandrig Goyten Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 18 1685 242 96v0
STEFFENS, WIETSE oud havenmeester Wytse Stevens makelaar verkoper Vianen 18 1685 242 96v0
STEFFENS, WIETSE oud havenmeester Wytse Stevens makelaar verkoper Vianen 18 1685 242 96v0
, N. N. koper kamer en weefwinkel Vianen 18 1630 232 128r0
, verpachter grond Vianen 18 1630 232 128r0
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten oosten Vianen 18 1630 232 128r0
, de hof van het eerste perceel in deze akte naastligger ten zuiden Vianen 18 1630 232 128r0
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna de Wael naastligger ten westen Vianen 18 1630 232 128r0
, naastligger ten noorden Vianen 18 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 18 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 18 1630 232 128r0
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r0
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 18 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 18 1630 232 128r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r0
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r0
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r0
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer makelaar en havenmeester koper hof met prieel Vianen 18 1681 241 152v0
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer makelaar en havenmeester koper hof met prieel Vianen 18 1681 241 152v0
, N. N. naastligger ten oosten Vianen 18 1681 241 152v0
CODDE, de erfgenamen van wijlen Codde kapitein naastligger ten zuiden Vianen 18 1681 241 152v0
CODDE, de erfgenamen van wijlen Codde kapitein naastligger ten westen Vianen 18 1681 241 152v0
, het huis Rome naastligger ten westen Vianen 18 1681 241 152v0
KROON, GOOITSEN SIETSES de weduwe van wijlen Goitien Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 18 1681 241 152v0
KROON, GOOITSEN SIETSES de weduwe van wijlen Goitien Sytses Croon naastligger ten noorden Vianen 18 1681 241 152v0
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius verkoper Vianen 18 1681 241 152v0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper drie woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaar Vianen 18 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper drie woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaar Vianen 18 1786 262 127r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen 18 1786 262 127r0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen 18 1786 262 127r0
VELDE, TEUNIS Teunis te Velde huurder Vianen 18 1786 262 127r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen 18 1786 262 127r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen 18 1786 262 127r0
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen 18 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten oosten Vianen 18 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten oosten Vianen 18 1786 262 127r0
BUDDING, BEREND Berend Budding naastligger ten zuiden Vianen 18 1786 262 127r0
, herberg Roma naastligger ten westen Vianen 18 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten noorden Vianen 18 1786 262 127r0
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten noorden Vianen 18 1786 262 127r0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 18 1786 262 127r0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 18 1786 262 127r0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 18 1786 262 127r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 18 1786 262 127r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 18 1786 262 127r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper Vianen 18 1786 262 127r0
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper Vianen 18 1786 262 127r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 18 1786 262 127r0
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 18 1786 262 127r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 18 1786 262 127r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 18 1786 262 127r0
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 18 1786 262 127r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman koper huis en hof Vianen 18 1738 249 273v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman koper huis en hof Vianen 18 1738 249 273v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. timmerman koper huis en hof Vianen 18 1738 249 273v0
JANS, SWAANTJE Swaantie Jans koper Vianen 18 1738 249 273v0
JANS, SWAANTJE Swaantie Jans koper Vianen 18 1738 249 273v0
, BEREND Berent Spiek eigenaar staketting tussen zijn erf en de kopers Vianen 18 1738 249 273v0
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.) Vianen 18 1738 249 273v0
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.) Vianen 18 1738 249 273v0
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.) Vianen 18 1738 249 273v0
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Vianen 18 1738 249 273v0
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Vianen 18 1738 249 273v0
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Vianen 18 1738 249 273v0
HENDRIKS, LUITJEN Luitjen Hendriks naastligger ten oosten Vianen 18 1738 249 273v0
HENDRIKS, LUITJEN Luitjen Hendriks naastligger ten oosten Vianen 18 1738 249 273v0
WIETSES, BEERT Beerd Wytses naastligger ten zuiden Vianen 18 1738 249 273v0
WIETSES, BEERT Beerd Wytses naastligger ten zuiden Vianen 18 1738 249 273v0
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen Vianen 18 1738 249 273v0
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen Vianen 18 1738 249 273v0
, herberg genaamd Roomen naastligger ten westen Vianen 18 Roma 1738 249 273v0
, naastligger ten noorden Vianen 18 1738 249 273v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoe schooldienaar verkoper Vianen 18 1738 249 273v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoe schooldienaar verkoper Vianen 18 1738 249 273v0
LOURENS, FIEKE Fijke Louwrens verkoper Vianen 18 1738 249 273v0
LOURENS, FIEKE Fijke Louwrens verkoper Vianen 18 1738 249 273v0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieter koper huis, tuin Vianen 18 1728 247 92r0
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieter koper huis, tuin Vianen 18 1728 247 92r0
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides koper Vianen 18 1728 247 92r0
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 18 1728 247 92r0
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 18 1728 247 92r0
ROVEL, de tuin van vroedsman Rowels naastligger ten zuiden Vianen 18 1728 247 92r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten westen Vianen 18 1728 247 92r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten westen Vianen 18 1728 247 92r0
, naastligger ten noorden Vianen 18 1728 247 92r0
KUIK, STEFFEN Steven Kuik kamerbewaarder Admiraliteit in Friesland verkoper Vianen 18 1728 247 92r0
KUIK, JAN vroedsman Jan Kuik verkoper Vianen 18 1728 247 92r0
CANNEGIETER, SIEBREN wijlen vroedsman Sybren Cannegieter erflater Vianen 18 1728 247 92r0
KUIK, AUKJE wijlen Aukjen Kuik erflater Vianen 18 1728 247 92r0
MOES, WILLEM Willem Moes turfschipper koper huis Vianen 22 1810 269 15v0
HENDRIKS, BERBER Berber Hendriks koper Vianen 22 1810 269 15v0
HENDRIKS, BERBER Berber Hendriks koper Vianen 22 1810 269 15v0
, N. N. naastligger ten oosten Vianen 22 1810 269 15v0
, N. N. naastligger ten zuiden Vianen 22 1810 269 15v0
, N. N. naastligger ten westen Vianen 22 1810 269 15v0
, naastligger ten noorden Vianen 22 1810 269 15v0
H., JOHANNES Johannes H. Orisand verkoper Vianen 22 1810 269 15v0
H., JOHANNES Johannes H. Orisand verkoper Vianen 22 1810 269 15v0
TJEERDS, JOHANNES Johannes Tjeerds mr. linnenwever koper huis waarin twee woningen Vianen 22 1705 244 269v0
TJEERDS, JOHANNES Johannes Tjeerds mr. linnenwever koper huis waarin twee woningen Vianen 22 1705 244 269v0
HARMENS, HIELKJE Hylkjen Harmens koper Vianen 22 1705 244 269v0
HARMENS, HIELKJE Hylkjen Harmens koper Vianen 22 1705 244 269v0
TJEERDS, JOHANNES de koper Johannes Tjeerds , c.u. mr. linnenwever bewoner Vianen 22 1705 244 269v0
TJEERDS, JOHANNES de koper Johannes Tjeerds , c.u. mr. linnenwever bewoner Vianen 22 1705 244 269v0
, verpachter grond Vianen 22 1705 244 269v0
JAKOBS, ALBERT de weduwe van wijlen Albert Jacobs koster naastligger ten oosten Vianen 22 1705 244 269v0
JAKOBS, ALBERT de weduwe van wijlen Albert Jacobs koster naastligger ten oosten Vianen 22 1705 244 269v0
CANNEGIETER, SIEBREN vroedsman Sibren Kannegieter naastligger ten zuiden Vianen 22 1705 244 269v0
DOEDES, HENDRIK Hendrik Doedes naastligger ten westen Vianen 22 1705 244 269v0
DOEDES, HENDRIK Hendrik Doedes naastligger ten westen Vianen 22 1705 244 269v0
DOEDES, HENDRIK Hendrik Doedes naastligger ten westen Vianen 22 1705 244 269v0
, naastligger ten noorden Vianen 22 1705 244 269v0
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs zeevarende verkoper van 1/3 Vianen 22 1705 244 269v0
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs zeevarende verkoper van 1/3 Vianen 22 1705 244 269v0
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs verkoper van 1/3 Vianen 22 1705 244 269v0
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs verkoper van 1/3 Vianen 22 1705 244 269v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper van 1/3 Vianen 22 1705 244 269v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper van 1/3 Vianen 22 1705 244 269v0
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Pool mr. bontwever koper woning en weefwinkel Vianen 22 1753 253 86r0
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Pool mr. bontwever koper woning en weefwinkel Vianen 22 1753 253 86r0
HESSELS, SIEBRICHJE Sybrigjen Hessels koper Vianen 22 1753 253 86r0
HESSELS, SIEBRICHJE Sybrigjen Hessels koper Vianen 22 1753 253 86r0
, verpachter grond Vianen 22 1753 253 86r0
ROS, FRANS Frans Ros, c.u. huurder Vianen 22 1753 253 86r0
HARMENS, BEREND Beerndt Harmens naastligger ten oosten Vianen 22 1753 253 86r0
HARMENS, BEREND Beerndt Harmens naastligger ten oosten Vianen 22 1753 253 86r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Corneelis naastligger ten zuiden Vianen 22 1753 253 86r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Corneelis naastligger ten zuiden Vianen 22 1753 253 86r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Corneelis naastligger ten zuiden Vianen 22 1753 253 86r0
, onbebouwd terrein naastligger ten westen Vianen 22 1753 253 86r0
, naastligger ten noorden Vianen 22 1753 253 86r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Wit mr. bontwever verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Wit mr. bontwever verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
JANS, MARIA Marijke Jans , voor haar kinderen verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
JANS, MARIA Marijke Jans , voor haar kinderen verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
HENDRIKS, LUDSER wijlen Luiter Hendriks verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
HENDRIKS, LUDSER wijlen Luiter Hendriks verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
, N. N. koper provisioneel twee kamers en een weefwinkel Vianen 22 1630 232 128r0
, verpachter grond Vianen 22 1630 232 128r0
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten oosten Vianen 22 1630 232 128r0
, de hof van het eerste perceel in deze akte naastligger ten zuiden Vianen 22 1630 232 128r0
, plaats naastligger ten westen Vianen 22 1630 232 128r0
, naastligger ten noorden Vianen 22 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 22 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 22 1630 232 128r0
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r0
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 22 1630 232 128r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 22 1630 232 128r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r0
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r0
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r0
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r0
HENDRIKS, Luther Hendriks koper huis waarin 2 kamers Vianen 22 1727 247 24v0
HENDRIKS, Luther Hendriks koper huis waarin 2 kamers Vianen 22 1727 247 24v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Vianen 22 1727 247 24v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Vianen 22 1727 247 24v0
, verpachter grond Vianen 22 1727 247 24v0
KOSTER, ALBERT JAKOBS de weduwe van wijlen Albert Jacobs Coster naastligger ten oosten Vianen 22 1727 247 24v0
KOSTER, ALBERT JAKOBS de weduwe van wijlen Albert Jacobs Coster naastligger ten oosten Vianen 22 1727 247 24v0
CANNEGIETER, vroedsman Kannegieter naastligger ten zuiden Vianen 22 1727 247 24v0
, N. N. naastligger ten westen Vianen 22 1727 247 24v0
, naastligger ten noorden Vianen 22 1727 247 24v0
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens verkoper Vianen 22 1727 247 24v0
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens verkoper Vianen 22 1727 247 24v0
WILLEMS, JAN wijlen Jan Willems verkoper Vianen 22 1727 247 24v0
WILLEMS, JAN wijlen Jan Willems verkoper Vianen 22 1727 247 24v0
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Orisand varensgezel koper huis Vianen 22 1809 268 232v0
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Orisand varensgezel koper huis Vianen 22 1809 268 232v0
, N. N. naastligger ten oosten Vianen 22 1809 268 232v0
, N. N. naastligger ten zuiden Vianen 22 1809 268 232v0
, N. N. naastligger ten westen Vianen 22 1809 268 232v0
, naastligger ten noorden Vianen 22 1809 268 232v0
, ANTJE Antje Klumpert verkoper Vianen 22 1809 268 232v0
GEERTS, JAN Jan Geerts verkoper Vianen 22 1809 268 232v0
GEERTS, JAN Jan Geerts verkoper Vianen 22 1809 268 232v0
, GEERTRUIDA Geertruid Klumpert verkoper Vianen 22 1809 268 232v0
ALBERTS, KLAAS Klaas Alberts verkoper Vianen 22 1809 268 232v0
ALBERTS, KLAAS Klaas Alberts verkoper Vianen 22 1809 268 232v0
ALBERTS, KLAAS Klaas Alberts verkoper Vianen 22 1809 268 232v0
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks mr. linnenwever koper huis Vianen 22 1660 238 46r0
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks mr. linnenwever koper huis Vianen 22 1660 238 46r0
, verpachter grond Vianen 22 1660 238 46r0
, naastligger Vianen 22 Roomen 1660 238 46r0
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks naastligger ten oosten Vianen 22 1660 238 46r0
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks naastligger ten oosten Vianen 22 1660 238 46r0
SCHUT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Schut naastligger ten zuiden Vianen 22 1660 238 46r0
, N. N. naastligger ten westen Vianen 22 1660 238 46r0
, naastligger ten noorden Vianen 22 1660 238 46r0
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts verkoper Vianen 22 1660 238 46r0
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts verkoper Vianen 22 1660 238 46r0
, N. N. koper provisioneel huis Vijver OZ 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver OZ 1620 230 215v0
ATES, HENDRIK het werkhuis van Hendrick Atis blokmaker naastligger ten zuiden Vijver OZ 1620 230 215v0
ATES, HENDRIK het werkhuis van Hendrick Atis blokmaker naastligger ten zuiden Vijver OZ 1620 230 215v0
ATES, HENDRIK het werkhuis van Hendrick Atis blokmaker naastligger ten zuiden Vijver OZ 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten westen Vijver OZ 1620 230 215v0
, N. N. naastligger ten noorden Vijver OZ 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijver OZ 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijver OZ 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijver OZ 1620 230 215v0
HAIES, Lolck Hayes verkoper Vijver OZ 1620 230 215v0
HAIES, Lolck Hayes verkoper Vijver OZ 1620 230 215v0
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper Vijver OZ 1620 230 215v0
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper Vijver OZ 1620 230 215v0
HAIES, TJITSKE wijlen Tjeetske Hayes verkoper Vijver OZ 1620 230 215v0
HAIES, TJITSKE wijlen Tjeetske Hayes verkoper Vijver OZ 1620 230 215v0
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater Vijver OZ 1620 230 215v0
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater Vijver OZ 1620 230 215v0
, N. N. koper provisioneel huis Vijver WZ 1625 231 46r0
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1625 231 46r0
, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Gruse naastligger ten zuiden Vijver WZ 1625 231 46r0
HAGEN, JAKOB PIETERS de hof van Jacob Pieters Hagen naastligger ten westen Vijver WZ 1625 231 46r0
HAGEN, JAKOB PIETERS de hof van Jacob Pieters Hagen naastligger ten westen Vijver WZ 1625 231 46r0
, een tuin naastligger ten noorden Vijver WZ 1625 231 46r0
ULBES, TJEBBE Tyebbe Uulbes verkoper Vijver WZ 1625 231 46r0
ULBES, TJEBBE Tyebbe Uulbes verkoper Vijver WZ 1625 231 46r0
KOERTS, JURJEN de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jurian Coerts verkoper Vijver WZ 1625 231 46r0
KOERTS, JURJEN de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jurian Coerts verkoper Vijver WZ 1625 231 46r0
KOERTS, JURJEN de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jurian Coerts verkoper Vijver WZ 1625 231 46r0
ULBES, DOETJE wijlen Doed Uulbes verkoper Vijver WZ 1625 231 46r0
ULBES, DOETJE wijlen Doed Uulbes verkoper Vijver WZ 1625 231 46r0
, N. N. koper huis Vijver OZ 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver OZ 1620 230 220v0
ATES, HENDRIK het werkhuis van Hendrick Atis blokmaker naastligger ten zuiden Vijver OZ 1620 230 220v0
ATES, HENDRIK het werkhuis van Hendrick Atis blokmaker naastligger ten zuiden Vijver OZ 1620 230 220v0
ATES, HENDRIK het werkhuis van Hendrick Atis blokmaker naastligger ten zuiden Vijver OZ 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten westen Vijver OZ 1620 230 220v0
, N. N. naastligger ten noorden Vijver OZ 1620 230 220v0
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper Vijver OZ 1620 230 220v0
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper Vijver OZ 1620 230 220v0
JANS, PIETER Pieter Jansen viskoper koper huis daer Maccum althans uytsteeckt Vijver WZ Makkum 1631 233 22v0
JANS, PIETER Pieter Jansen viskoper koper huis daer Maccum althans uytsteeckt Vijver WZ Makkum 1631 233 22v0
, UILKJE Ulck Lieuus koper Vijver WZ 1631 233 22v0
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1631 233 22v0
, HENDRIK Hendrick blokmaker naastligger ten zuiden Vijver WZ 1631 233 22v0
JANS, PAULUS de hof van de heer Pouuels Jansens naastligger ten westen Vijver WZ 1631 233 22v0
JANS, PAULUS de hof van de heer Pouuels Jansens naastligger ten westen Vijver WZ 1631 233 22v0
HENDRIKS, REINER de hof van Reyner Hendricks naastligger ten noorden Vijver WZ 1631 233 22v0
HENDRIKS, REINER de hof van Reyner Hendricks naastligger ten noorden Vijver WZ 1631 233 22v0
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes verkoper Vijver WZ 1631 233 22v0
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes verkoper Vijver WZ 1631 233 22v0
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes verkoper Vijver WZ 1631 233 22v0
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Vijver WZ 1631 233 22v0
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Vijver WZ 1631 233 22v0
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis blokmaker koper huis met tuintje en plaats daarachter Vijver WZ 1620 230 229r0
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis blokmaker koper huis met tuintje en plaats daarachter Vijver WZ 1620 230 229r0
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis blokmaker koper huis met tuintje en plaats daarachter Vijver WZ 1620 230 229r0
HIDDES, SIJKE Sijcke Hiddes koper Vijver WZ 1620 230 229r0
HIDDES, SIJKE Sijcke Hiddes koper Vijver WZ 1620 230 229r0
, verpachter grond Vijver WZ 1620 230 229r0
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1620 230 229r0
PIETERS, JAKOB hof van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Vijver WZ 1620 230 229r0
PIETERS, JAKOB hof van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Vijver WZ 1620 230 229r0
PIETERS, JAKOB hof van Jacob Pieters naastligger ten westen Vijver WZ 1620 230 229r0
PIETERS, JAKOB hof van Jacob Pieters naastligger ten westen Vijver WZ 1620 230 229r0
LASES, HAIE Haye Laesen naastligger ten noorden Vijver WZ 1620 230 229r0
LASES, HAIE Haye Laesen naastligger ten noorden Vijver WZ 1620 230 229r0
JELLES, BINKE Bente Jellis grootschipper verkoper Vijver WZ 1620 230 229r0
JELLES, BINKE Bente Jellis grootschipper verkoper Vijver WZ 1620 230 229r0
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver WZ 1620 230 229r0
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver WZ 1620 230 229r0
JAKOBS, TJEERD Tiaerdt Jacobs verkoper Vijver WZ 1620 230 229r0
JAKOBS, TJEERD Tiaerdt Jacobs verkoper Vijver WZ 1620 230 229r0
HANSES, JANKE Jancke Hansen verkoper Vijver WZ 1620 230 229r0
HANSES, JANKE Jancke Hansen verkoper Vijver WZ 1620 230 229r0
HANSES, REINER Reynder Hansen verkoper Vijver WZ 1620 230 229r0
HANSES, REINER Reynder Hansen verkoper Vijver WZ 1620 230 229r0
, N. N. koper provisioneel huis Vijver WZ 1625 231 56v0
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1625 231 56v0
, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Gruse naastligger ten zuiden Vijver WZ 1625 231 56v0
, N. N. naastligger ten westen Vijver WZ 1625 231 56v0
, een tuin naastligger ten noorden Vijver WZ 1625 231 56v0
, N. N. verkoper Vijver WZ 1625 231 56v0
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper kamer Vijver WZ 1659 238 4r0
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper kamer Vijver WZ 1659 238 4r0
, verpachter grond Vijver WZ 1659 238 4r0
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1659 238 4r0
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Vijver WZ 1659 238 4r0
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Vijver WZ 1659 238 4r0
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Vijver WZ 1659 238 4r0
BURGER, KLAAS Claes Burger naastligger ten noorden Vijver WZ 1659 238 4r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmaker verkoper Vijver WZ 1659 238 4r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmaker verkoper Vijver WZ 1659 238 4r0
KOERTS, JURJEN Jurian Coerts koper grondpacht van 6-00-00 cg Vijver WZ 1620 230 249v0
KOERTS, JURJEN Jurian Coerts koper grondpacht van 6-00-00 cg Vijver WZ 1620 230 249v0
KOERTS, JURJEN Jurian Coerts koper grondpacht van 6-00-00 cg Vijver WZ 1620 230 249v0
KOERTS, JURJEN grondpacht uit het huis nu van Jurian Coerts eigenaar perceel Vijver WZ 1620 230 249v0
KOERTS, JURJEN grondpacht uit het huis nu van Jurian Coerts eigenaar perceel Vijver WZ 1620 230 249v0
KOERTS, JURJEN grondpacht uit het huis nu van Jurian Coerts eigenaar perceel Vijver WZ 1620 230 249v0
LASES, HAIE grondpacht uit het huis eerder van Haye Laesen eigenaar perceel Vijver WZ 1620 230 249v0
LASES, HAIE grondpacht uit het huis eerder van Haye Laesen eigenaar perceel Vijver WZ 1620 230 249v0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver WZ 1620 230 249v0
ATES, HENDRIK Hendrick Atis naastligger ten zuiden Vijver WZ 1620 230 249v0
ATES, HENDRIK Hendrick Atis naastligger ten zuiden Vijver WZ 1620 230 249v0
ATES, HENDRIK Hendrick Atis naastligger ten zuiden Vijver WZ 1620 230 249v0
, N. N. naastligger ten westen Vijver WZ 1620 230 249v0
, N. N. naastligger ten noorden Vijver WZ 1620 230 249v0
TJEPKES, GERBEN Gerbrant Tyepckes verkoper Vijver WZ 1620 230 249v0
TJEPKES, GERBEN Gerbrant Tyepckes verkoper Vijver WZ 1620 230 249v0
MINNES, RIKSTJE Ricxt Mennes verkoper Vijver WZ 1620 230 249v0
MINNES, RIKSTJE Ricxt Mennes verkoper Vijver WZ 1620 230 249v0
TJEPKES, GERBEN Gerben Tiepkes koper grondpacht van 6-00-00 cg Vijver 1619 230 156v0
TJEPKES, GERBEN Gerben Tiepkes koper grondpacht van 6-00-00 cg Vijver 1619 230 156v0
LASES, HAIE grondpacht uit het huis van Haye Laes eigenaar perceel Vijver 1619 230 156v0
LASES, HAIE grondpacht uit het huis van Haye Laes eigenaar perceel Vijver 1619 230 156v0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1619 230 156v0
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis naastligger ten zuiden Vijver 1619 230 156v0
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis naastligger ten zuiden Vijver 1619 230 156v0
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis naastligger ten zuiden Vijver 1619 230 156v0
, N. N. naastligger ten westen Vijver 1619 230 156v0
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 1619 230 156v0
JELLES, BINKE Bente Jellis grootschipper verkoper Vijver 1619 230 156v0
JELLES, BINKE Bente Jellis grootschipper verkoper Vijver 1619 230 156v0
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v0
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v0
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs verkoper Vijver 1619 230 156v0
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs verkoper Vijver 1619 230 156v0
HANSES, JANKE Janske Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v0
HANSES, JANKE Janske Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v0
HANSES, REINER Reyner Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v0
HANSES, REINER Reyner Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v0
, N. N. koper huis Vijver WZ 1617 230 58r0
, verpachter grond Vijver WZ 1617 230 58r0
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1617 230 58r0
, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Gruyse naastligger ten zuiden Vijver WZ 1617 230 58r0
HAGEN, JAN PIETERS nu de hof van Jan Pieters Hagen naastligger ten westen Vijver WZ 1617 230 58r0
HAGEN, JAN PIETERS nu de hof van Jan Pieters Hagen naastligger ten westen Vijver WZ 1617 230 58r0
, HANS eerder van mijnheer Hans Erichs naastligger ten westen Vijver WZ 1617 230 58r0
, het vierde perceel in deze akte (tuin of ledige plaats) naastligger ten noorden Vijver WZ 1617 230 58r0
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r0
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r0
, WILLEM Willem Stienston pasteibakker verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
JANS, GRIETJE wijlen Griet Jans verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
JANS, GRIETJE wijlen Griet Jans verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
, N. N. koper tuin of ledige plaats Vijver WZ 1617 230 58r0
, verpachter grond Vijver WZ 1617 230 58r0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver WZ 1617 230 58r0
, het derde perceel in deze akte (huis) naastligger ten zuiden Vijver WZ 1617 230 58r0
, N. N. naastligger ten westen Vijver WZ 1617 230 58r0
, N. N. naastligger ten noorden Vijver WZ 1617 230 58r0
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r0
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r0
, WILLEM Willem Stienston pasteibakker verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen weduwnaar Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen weduwnaar Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen weduwnaar Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r0
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosscha koper huis Vijver 1 1763 255 213r0
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta mr. gortmaker koper Vijver 1 1763 255 213r0
, verpachter grond Vijver 1 1763 255 213r0
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosscha naastligger ten oosten Vijver 1 1763 255 213r0
HEINS, JAN Jan Heins naastligger ten zuiden Vijver 1 1763 255 213r0
, naastligger ten westen Vijver 1 1763 255 213r0
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman naastligger ten noorden Vijver 1 1763 255 213r0
KLASES, LIJSBET Lieske Clazes verkoper Vijver 1 1763 255 213r0
KLASES, LIJSBET Lieske Clazes verkoper Vijver 1 1763 255 213r0
KLASES, LIJSBET Lieske Clazes verkoper Vijver 1 1763 255 213r0
GERRITS, GERARDUS wijlen Gerardus Gerryts verkoper Vijver 1 1763 255 213r0
GERRITS, GERARDUS wijlen Gerardus Gerryts verkoper Vijver 1 1763 255 213r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes mr. timmerman koper 1/2 huis Vijver 1 1665 239 29r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes mr. timmerman koper 1/2 huis Vijver 1 1665 239 29r0
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Vijver 1 1665 239 29r0
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Vijver 1 1665 239 29r0
, verpachter grond Vijver 1 1665 239 29r0
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1665 239 29r0
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1665 239 29r0
KLASES, SJOERD Sjoerd Claases naastligger ten zuiden Vijver 1 1665 239 29r0
KLASES, SJOERD Sjoerd Claases naastligger ten zuiden Vijver 1 1665 239 29r0
KLASES, SJOERD Sjoerd Claases naastligger ten zuiden Vijver 1 1665 239 29r0
, naastligger ten westen Vijver 1 1665 239 29r0
BOUWES, ANNE Anne Buwes naastligger ten noorden Vijver 1 1665 239 29r0
BOUWES, ANNE Anne Buwes naastligger ten noorden Vijver 1 1665 239 29r0
BOUWES, ANNE Anne Buwes naastligger ten noorden Vijver 1 1665 239 29r0
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppen bakker verkoper Vijver 1 1665 239 29r0
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppen bakker verkoper Vijver 1 1665 239 29r0
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppen bakker verkoper Vijver 1 1665 239 29r0
, N. N. koper provisioneel huis Vijver 1 1611 229 65v0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1 1611 229 65v0
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1611 229 65v0
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1611 229 65v0
, naastligger ten westen Vijver 1 1611 229 65v0
SIEBRENS, IEBELE de weduwe Yebel Sybrants naastligger ten noorden Vijver 1 1611 229 65v0
SIEBRENS, IEBELE de weduwe Yebel Sybrants naastligger ten noorden Vijver 1 1611 229 65v0
ARENDS, GATSKE Gaats Anes , voor zich en de kinderen verkoper Vijver 1 1611 229 65v0
ARENDS, GATSKE Gaats Anes , voor zich en de kinderen verkoper Vijver 1 1611 229 65v0
ARENDS, GATSKE Gaats Anes , voor zich en de kinderen verkoper Vijver 1 1611 229 65v0
, WIEBE wijlen Wybe Ryuerts verkoper Vijver 1 1611 229 65v0
BROERS, JAN Jan Broers pottenbakker verkoper q.q. Vijver 1 1611 229 65v0
BROERS, JAN Jan Broers pottenbakker verkoper q.q. Vijver 1 1611 229 65v0
BROERS, JAN Jan Broers pottenbakker verkoper q.q. Vijver 1 1611 229 65v0
, N. N. koper provisioneel huis Vijver 1 1626 231 151v0
PIETERS, PIER Pier Pieters naastligger ten oosten Vijver 1 1626 231 151v0
PIETERS, PIER Pier Pieters naastligger ten oosten Vijver 1 1626 231 151v0
PAULUS, REIN Rein Paels naastligger ten zuiden Vijver 1 1626 231 151v0
PAULUS, REIN Rein Paels naastligger ten zuiden Vijver 1 1626 231 151v0
, naastligger ten westen Vijver 1 1626 231 151v0
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts naastligger ten noorden Vijver 1 1626 231 151v0
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts naastligger ten noorden Vijver 1 1626 231 151v0
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts naastligger ten noorden Vijver 1 1626 231 151v0
TEEKES, ANTJE Anna Takis , voor zich en haar kinderen verkoper Vijver 1 1626 231 151v0
TEEKES, ANTJE Anna Takis , voor zich en haar kinderen verkoper Vijver 1 1626 231 151v0
TJERKS, KORNELIS wijlen Cornelis Tyercks verkoper Vijver 1 1626 231 151v0
TJERKS, KORNELIS wijlen Cornelis Tyercks verkoper Vijver 1 1626 231 151v0
, N. N. koper provisioneel huis Vijver 1 1659 237 239v0
, verpachter grond Vijver 1 1659 237 239v0
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes huurder voor 1 jaar Vijver 1 1659 237 239v0
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes huurder voor 1 jaar Vijver 1 1659 237 239v0
PIERS, PIER het huis van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1659 237 239v0
PIERS, PIER het huis van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1659 237 239v0
KLASES, SJOERD Sioerd Claesen grootschipper naastligger ten zuiden Vijver 1 1659 237 239v0
KLASES, SJOERD Sioerd Claesen grootschipper naastligger ten zuiden Vijver 1 1659 237 239v0
KLASES, SJOERD Sioerd Claesen grootschipper naastligger ten zuiden Vijver 1 1659 237 239v0
, naastligger ten westen Vijver 1 1659 237 239v0
, TJIMKJE Tiemck naastligger ten noorden Vijver 1 1659 237 239v0
PIETERS, EILERT wijlen Ellert Pytters naastligger ten noorden Vijver 1 1659 237 239v0
PIETERS, EILERT wijlen Ellert Pytters naastligger ten noorden Vijver 1 1659 237 239v0
SIENES, HARMEN vroedsman Harmen Synes equipagemeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Vijver 1 1659 237 239v0
SIENES, HARMEN vroedsman Harmen Synes equipagemeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Vijver 1 1659 237 239v0
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannis Hanekuick verkoper q.q. Vijver 1 1659 237 239v0
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannis Hanekuick verkoper q.q. Vijver 1 1659 237 239v0
MEINERTS, IEPE de kinderen van wijlen Ype Meinerts verkoper Vijver 1 1659 237 239v0
MEINERTS, IEPE de kinderen van wijlen Ype Meinerts verkoper Vijver 1 1659 237 239v0
RUURDS, WIEBE Wybe Ryurdts koper twee kamers Vijver 1 1597 228 33v0
RUURDS, WIEBE Wybe Ryurdts koper twee kamers Vijver 1 1597 228 33v0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricks koper Vijver 1 1597 228 33v0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricks koper Vijver 1 1597 228 33v0
TJOMMES, GEERTJE Gertien Tzommes verpachter grond Vijver 1 1597 228 33v0
TJOMMES, GEERTJE Gertien Tzommes verpachter grond Vijver 1 1597 228 33v0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1 1597 228 33v0
TJOMMES, GEERTJE de ledige plaats van Gertien Tzommes naastligger ten zuiden Vijver 1 1597 228 33v0
TJOMMES, GEERTJE de ledige plaats van Gertien Tzommes naastligger ten zuiden Vijver 1 1597 228 33v0
, N. N. naastligger ten westen Vijver 1 1597 228 33v0
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrandts naastligger ten noorden Vijver 1 1597 228 33v0
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrandts naastligger ten noorden Vijver 1 1597 228 33v0
SIEMENS, PIETER Pyeter Symons verkoper Vijver 1 1597 228 33v0
SIEMENS, PIETER Pyeter Symons verkoper Vijver 1 1597 228 33v0
THOMAS, SIEUWKE Syuw Thomas verkoper Vijver 1 1597 228 33v0
THOMAS, SIEUWKE Syuw Thomas verkoper Vijver 1 1597 228 33v0
PIERS, PIER Pier Piers kuiper koper huis of 2 kamers Vijver 1 1613 229 183r0
PIERS, PIER Pier Piers kuiper koper huis of 2 kamers Vijver 1 1613 229 183r0
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Vijver 1 1613 229 183r0
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Vijver 1 1613 229 183r0
, verpachter grond Vijver 1 1613 229 183r0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1 1613 229 183r0
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1613 229 183r0
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1613 229 183r0
, naastligger ten westen Vijver 1 1613 229 183r0
SIEBRENS, IEBELE Ebel Sibrants naastligger ten noorden Vijver 1 1613 229 183r0
SIEBRENS, IEBELE Ebel Sibrants naastligger ten noorden Vijver 1 1613 229 183r0
GIJSBERTS, Wentien Gijses verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r0
GIJSBERTS, Wentien Gijses verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r0
SJOERDS, RICHARD wijlen Rijckert Syoerts verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r0
SJOERDS, RICHARD wijlen Rijckert Syoerts verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r0
SIKKES, REIN Reyn Sickes verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r0
SIKKES, REIN Reyn Sickes verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r0
RICHARDS, ANTJE Anna Rijckerts verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r0
RICHARDS, ANTJE Anna Rijckerts verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r0
JAKOBS, LUCAS Luycke Jacobs verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r0
JAKOBS, LUCAS Luycke Jacobs verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r0
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes erflater Vijver 1 1613 229 183r0
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes erflater Vijver 1 1613 229 183r0
TJERKS, KORNELIS Cornelis Tiercks koper huis of 2 kamers ([staat: de achtiende halve stuivers]) Vijver 1 1618 230 127r0
TJERKS, KORNELIS Cornelis Tiercks koper huis of 2 kamers ([staat: de achtiende halve stuivers]) Vijver 1 1618 230 127r0
TEEKES, ANTJE Antie Takes koper Vijver 1 1618 230 127r0
TEEKES, ANTJE Antie Takes koper Vijver 1 1618 230 127r0
PIETERS, PIER Pier Pieters , c.u. kuiper verpachter grond Vijver 1 1618 230 127r0
PIETERS, PIER Pier Pieters , c.u. kuiper verpachter grond Vijver 1 1618 230 127r0
PIERS, HESSEL Hessel Piers naastligger ten oosten Vijver 1 1618 230 127r0
PIERS, HESSEL Hessel Piers naastligger ten oosten Vijver 1 1618 230 127r0
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1618 230 127r0
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1618 230 127r0
, naastligger ten westen Vijver 1 1618 230 127r0
EILERTS, PIETER Pieter Eylerts naastligger ten noorden Vijver 1 1618 230 127r0
EILERTS, PIETER Pieter Eylerts naastligger ten noorden Vijver 1 1618 230 127r0
EILERTS, PIETER Pieter Eylerts naastligger ten noorden Vijver 1 1618 230 127r0
PIETERS, PIER Pier Pieters kuiper verkoper Vijver 1 1618 230 127r0
PIETERS, PIER Pier Pieters kuiper verkoper Vijver 1 1618 230 127r0
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Vijver 1 1618 230 127r0
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Vijver 1 1618 230 127r0
GERRITS, GERARDUS Gerardus Gerryts koper huis Vijver 1 1719 246 54r0
GERRITS, GERARDUS Gerardus Gerryts koper huis Vijver 1 1719 246 54r0
KLASES, LIEFKE Liefke Claeses koper Vijver 1 1719 246 54r0
KLASES, LIEFKE Liefke Claeses koper Vijver 1 1719 246 54r0
KLASES, LIEFKE Liefke Claeses koper Vijver 1 1719 246 54r0
, verpachter grond Vijver 1 1719 246 54r0
PIETERS, JETSE het gorthuis van Ytse Pieters naastligger ten oosten Vijver 1 1719 246 54r0
PIETERS, JETSE het gorthuis van Ytse Pieters naastligger ten oosten Vijver 1 1719 246 54r0
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 1 1719 246 54r0
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 1 1719 246 54r0
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 1 1719 246 54r0
, naastligger ten westen Vijver 1 1719 246 54r0
BLAUW, JAN HENDRIKS Jan Hendrix Blauw naastligger ten noorden Vijver 1 1719 246 54r0
BLAUW, JAN HENDRIKS Jan Hendrix Blauw naastligger ten noorden Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, FEIE Feye Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, FEIE Feye Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, PIETER Pyter Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, PIETER Pyter Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, ANTJE Antie Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, ANTJE Antie Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, Tymekjen Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, Tymekjen Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r0
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman koper huis Vijver 1 1765 256 96v0
, verpachter grond Vijver 1 1765 256 96v0
KLASES, LIEFKE Liefke Clases huurder Vijver 1 1765 256 96v0
KLASES, LIEFKE Liefke Clases huurder Vijver 1 1765 256 96v0
KLASES, LIEFKE Liefke Clases huurder Vijver 1 1765 256 96v0
GERRITS, GERARDUS wijlen Gerardus Gerryts huurder Vijver 1 1765 256 96v0
GERRITS, GERARDUS wijlen Gerardus Gerryts huurder Vijver 1 1765 256 96v0
BOSSCHA, TJALLING Tjalling Bosscha naastligger ten oosten Vijver 1 1765 256 96v0
HEINS, JAN Jan Heins naastligger ten zuiden Vijver 1 1765 256 96v0
, naastligger ten westen Vijver 1 1765 256 96v0
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten noorden Vijver 1 1765 256 96v0
BOSSCHA, GRIETJE Griettje Bosscha verkoper Vijver 1 1765 256 96v0
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta gortmaker verkoper Vijver 1 1765 256 96v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Ansche Ypes Zeestra koper provisioneel 1/4 huis, put en bak Vijver 1 1671 240 10va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Ansche Ypes Zeestra koper provisioneel 1/4 huis, put en bak Vijver 1 1671 240 10va0
, N. N. verpachter grond Vijver 1 1671 240 10va0
, JAN Jan Batsoon pasteibakker bewoner Vijver 1 1671 240 10va0
ORSINGA, GERRIT SIKKES het huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver 1 1671 240 10va0
ORSINGA, GERRIT SIKKES het huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver 1 1671 240 10va0
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 10va0
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 10va0
, naastligger ten westen Vijver 1 1671 240 10va0
BOUWES, ANNE het huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1671 240 10va0
BOUWES, ANNE het huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1671 240 10va0
BOUWES, ANNE het huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1671 240 10va0
ANDRIES, HENDRIK Hendrick Andries verkoper Vijver 1 1671 240 10va0
ANDRIES, HENDRIK Hendrick Andries verkoper Vijver 1 1671 240 10va0
ANDRIES, HENDRIK Hendrick Andries verkoper Vijver 1 1671 240 10va0
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendrix verkoper Vijver 1 1671 240 10va0
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendrix verkoper Vijver 1 1671 240 10va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ipes Zeestra koper 1/4 huis met put en bak Vijver 1 1671 240 65v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ipes Zeestra koper 1/4 huis met put en bak Vijver 1 1671 240 65v0
, verpachter grond Vijver 1 1671 240 65v0
, JAN Jan Bathorn bewoner Vijver 1 1671 240 65v0
ORSINGA, GERRIT SIKKES het huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver 1 1671 240 65v0
ORSINGA, GERRIT SIKKES het huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver 1 1671 240 65v0
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 65v0
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 65v0
, naastligger ten westen Vijver 1 1671 240 65v0
BOUWES, ANNE het huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1671 240 65v0
BOUWES, ANNE het huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1671 240 65v0
BOUWES, ANNE het huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1671 240 65v0
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts verkoper Vijver 1 1671 240 65v0
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts verkoper Vijver 1 1671 240 65v0
, N. N. koper huis Vijver 1 1632 233 73v0
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten oosten Vijver 1 1632 233 73v0
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten oosten Vijver 1 1632 233 73v0
PAULUS, REIN Reyn Pals naastligger ten zuiden Vijver 1 1632 233 73v0
PAULUS, REIN Reyn Pals naastligger ten zuiden Vijver 1 1632 233 73v0
, naastligger ten westen Vijver 1 1632 233 73v0
EILERTS, PIETER Peter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1632 233 73v0
EILERTS, PIETER Peter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1632 233 73v0
EILERTS, PIETER Peter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1632 233 73v0
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor haar kinderen verkoper Vijver 1 1632 233 73v0
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor haar kinderen verkoper Vijver 1 1632 233 73v0
TJERKS, KORNELIS wijlen Cornelis Tiercx kistmaker verkoper Vijver 1 1632 233 73v0
TJERKS, KORNELIS wijlen Cornelis Tiercx kistmaker verkoper Vijver 1 1632 233 73v0
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Vijver 1 1632 233 73v0
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Vijver 1 1632 233 73v0
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Vijver 1 1632 233 73v0
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Vijver 1 1632 233 73v0
ATSES, KLAAS Claas Atses koper huis Vijver 1 1662 238 128v0
ATSES, KLAAS Claas Atses koper huis Vijver 1 1662 238 128v0
ATSES, KLAAS Claas Atses koper huis Vijver 1 1662 238 128v0
REINS, JETSKE Jetske Reins koper Vijver 1 1662 238 128v0
REINS, JETSKE Jetske Reins koper Vijver 1 1662 238 128v0
, verpachter grond Vijver 1 1662 238 128v0
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakker huurder (p.j.) Vijver 1 1662 238 128v0
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakker huurder (p.j.) Vijver 1 1662 238 128v0
, PIER het huis van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1662 238 128v0
KLASES, SJOERD Sioerd Claeses naastligger ten zuiden Vijver 1 1662 238 128v0
KLASES, SJOERD Sioerd Claeses naastligger ten zuiden Vijver 1 1662 238 128v0
KLASES, SJOERD Sioerd Claeses naastligger ten zuiden Vijver 1 1662 238 128v0
, naastligger ten westen Vijver 1 1662 238 128v0
BOUWES, ANNE Anne Bouues naastligger ten noorden Vijver 1 1662 238 128v0
BOUWES, ANNE Anne Bouues naastligger ten noorden Vijver 1 1662 238 128v0
BOUWES, ANNE Anne Bouues naastligger ten noorden Vijver 1 1662 238 128v0
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman verkoper Vijver 1 1662 238 128v0
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman verkoper Vijver 1 1662 238 128v0
, N. N. koper huis Vijver 1 1633 233 79v0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1 1633 233 79v0
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 1 1633 233 79v0
, naastligger ten westen Vijver 1 1633 233 79v0
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1633 233 79v0
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1633 233 79v0
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1633 233 79v0
, N. N. verkoper Vijver 1 1633 233 79v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis stadsrogmeter koper huis Vijver 1 1681 241 159r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis stadsrogmeter koper huis Vijver 1 1681 241 159r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis stadsrogmeter koper huis Vijver 1 1681 241 159r0
EILERTS, GRIETJE Grietie Eylerts koper Vijver 1 1681 241 159r0
EILERTS, GRIETJE Grietie Eylerts koper Vijver 1 1681 241 159r0
EILERTS, GRIETJE Grietie Eylerts koper Vijver 1 1681 241 159r0
KORNELIS, JAN de koper Jan Cornelis verpachter grond Vijver 1 1681 241 159r0
KORNELIS, JAN de koper Jan Cornelis verpachter grond Vijver 1 1681 241 159r0
KORNELIS, JAN de koper Jan Cornelis verpachter grond Vijver 1 1681 241 159r0
, PIER wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1681 241 159r0
KLASES, SJOERD Sjoerd Claessen naastligger ten zuiden Vijver 1 1681 241 159r0
KLASES, SJOERD Sjoerd Claessen naastligger ten zuiden Vijver 1 1681 241 159r0
KLASES, SJOERD Sjoerd Claessen naastligger ten zuiden Vijver 1 1681 241 159r0
, naastligger ten westen Vijver 1 1681 241 159r0
BOUWES, ANNE de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1681 241 159r0
BOUWES, ANNE de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1681 241 159r0
BOUWES, ANNE de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1681 241 159r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Vijver 1 1681 241 159r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Vijver 1 1681 241 159r0
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis koper grondpacht van 1-00-00 cg Vijver 2 1663 238 172v0
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis koper grondpacht van 1-00-00 cg Vijver 2 1663 238 172v0
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis koper grondpacht van 1-00-00 cg Vijver 2 1663 238 172v0
, naastligger ten oosten Vijver 2 1663 238 172v0
HIDDES, TJERK vroedsman Tierk Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 2 1663 238 172v0
HIDDES, TJERK vroedsman Tierk Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 2 1663 238 172v0
, N. N. naastligger ten westen Vijver 2 1663 238 172v0
, naastligger ten noorden Vijver 2 1663 238 172v0
VALK, HARMEN PIETERS oud burgervaandrig Harmen Pyters Valck verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v0
VALK, HARMEN PIETERS oud burgervaandrig Harmen Pyters Valck verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v0
BANIERS, GERRIT Gerrit Baniers verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v0
BANIERS, GERRIT Gerrit Baniers verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v0
BANIERS, GERRIT Gerrit Baniers verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v0
REINERS, AUKJE Auck Reiners verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v0
REINERS, AUKJE Auck Reiners verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v0
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgh medicinae doctor koper huis Vijver 2 1726 246 257v0
ZWAGA, ANTJE Anna Swaga koper Vijver 2 1726 246 257v0
, naastligger ten oosten Vijver 2 1726 246 257v0
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten zuiden Vijver 2 1726 246 257v0
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten zuiden Vijver 2 1726 246 257v0
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten zuiden Vijver 2 1726 246 257v0
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten westen Vijver 2 1726 246 257v0
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten westen Vijver 2 1726 246 257v0
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten westen Vijver 2 1726 246 257v0
, naastligger ten noorden Vijver 2 1726 246 257v0
JANS, HIELKE Hyltie Jans , c.u. verkoper Vijver 2 1726 246 257v0
JANS, HIELKE Hyltie Jans , c.u. verkoper Vijver 2 1726 246 257v0
JANS, KLAAS Claes Jansen bakker koper huis Vijver 2 1659 237 205v0
JANS, KLAAS Claes Jansen bakker koper huis Vijver 2 1659 237 205v0
, naastligger ten oosten Vijver 2 1659 237 205v0
HIDDES, TJERK Tierck Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 2 1659 237 205v0
HIDDES, TJERK Tierck Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 2 1659 237 205v0
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 2 1659 237 205v0
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 2 1659 237 205v0
, naastligger ten noorden Vijver 2 1659 237 205v0
VALK, JURJEN Jurrien Valck, c.u. verkoper Vijver 2 1659 237 205v0
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijl koopman koper huis Vijver 2 1685 242 73r0
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijl koopman koper huis Vijver 2 1685 242 73r0
JANS, EEBE Aebe Jansen wijdschipper huurder Vijver 2 1685 242 73r0
JANS, EEBE Aebe Jansen wijdschipper huurder Vijver 2 1685 242 73r0
, naastligger ten oosten Vijver 2 1685 242 73r0
HANSES, OBBE huurder Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 2 1685 242 73r0
HANSES, OBBE huurder Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 2 1685 242 73r0
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases naastligger ten westen Vijver 2 1685 242 73r0
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases naastligger ten westen Vijver 2 1685 242 73r0
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases naastligger ten westen Vijver 2 1685 242 73r0
, naastligger ten noorden Vijver 2 1685 242 73r0
SIEBES, TRIJNTJE Trijntie Sybes verkoper Vijver 2 1685 242 73r0
SIEBES, TRIJNTJE Trijntie Sybes verkoper Vijver 2 1685 242 73r0
KORNELIS, KORNELIS wijlen Cornelis Cornelis verkoper Vijver 2 1685 242 73r0
KORNELIS, KORNELIS wijlen Cornelis Cornelis verkoper Vijver 2 1685 242 73r0
KORNELIS, KORNELIS wijlen Cornelis Cornelis verkoper Vijver 2 1685 242 73r0
KORNELIS, KORNELIS vrijgezel Cornelis Cornelis koper huis Vijver 2 1661 238 113v0
KORNELIS, KORNELIS vrijgezel Cornelis Cornelis koper huis Vijver 2 1661 238 113v0
KORNELIS, KORNELIS vrijgezel Cornelis Cornelis koper huis Vijver 2 1661 238 113v0
, verpachter grond Vijver 2 1661 238 113v0
, naastligger ten oosten Vijver 2 1661 238 113v0
HIDDES, TJERK Tjerk Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 2 1661 238 113v0
HIDDES, TJERK Tjerk Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 2 1661 238 113v0
, N. N. naastligger ten westen Vijver 2 1661 238 113v0
, naastligger ten noorden Vijver 2 1661 238 113v0
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u. bakker verkoper Vijver 2 1661 238 113v0
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u. bakker verkoper Vijver 2 1661 238 113v0
ROMKES, KLAAS Claas Romckes wijdschipper koper huis Vijver 2 1686 242 127v0
ROMKES, KLAAS Claas Romckes wijdschipper koper huis Vijver 2 1686 242 127v0
POPPES, GRIETJE Grietie Poppes koper Vijver 2 1686 242 127v0
POPPES, GRIETJE Grietie Poppes koper Vijver 2 1686 242 127v0
WASSENAAR, HESSEL achter de brouwerij van Hessel Wassenaar rentmeester naastligger Vijver 2 1686 242 127v0
, naastligger ten oosten Vijver 2 1686 242 127v0
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 2 1686 242 127v0
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 2 1686 242 127v0
, naastligger ten westen Vijver 2 1686 242 127v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten westen Vijver 2 1686 242 127v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten westen Vijver 2 1686 242 127v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten westen Vijver 2 1686 242 127v0
, naastligger ten noorden Vijver 2 1686 242 127v0
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijl verkoper Vijver 2 1686 242 127v0
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijl verkoper Vijver 2 1686 242 127v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Vijver 2 1686 242 127v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Vijver 2 1686 242 127v0
JORIS, HIELKE Hylcke Joris schuitschipper koper huis Vijver 2 1716 245 261v0
JORIS, HIELKE Hylcke Joris schuitschipper koper huis Vijver 2 1716 245 261v0
, naastligger ten oosten Vijver 2 1716 245 261v0
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten zuiden Vijver 2 1716 245 261v0
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten zuiden Vijver 2 1716 245 261v0
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten westen Vijver 2 1716 245 261v0
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten westen Vijver 2 1716 245 261v0
, naastligger ten noorden Vijver 2 1716 245 261v0
ROMKES, KLAAS Claes Romkes , c.u. verkoper Vijver 2 1716 245 261v0
ROMKES, KLAAS Claes Romkes , c.u. verkoper Vijver 2 1716 245 261v0
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes , c.u. koopman koper nieuw huis Vijver 2 1653 236 224r0
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes , c.u. koopman koper nieuw huis Vijver 2 1653 236 224r0
, verpachter grond Vijver 2 1653 236 224r0
, naastligger ten oosten Vijver 2 1653 236 224r0
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman naastligger ten zuiden Vijver 2 1653 236 224r0
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman naastligger ten zuiden Vijver 2 1653 236 224r0
, naastligger ten westen Vijver 2 1653 236 224r0
, naastligger ten noorden Vijver 2 1653 236 224r0
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman verkoper Vijver 2 1653 236 224r0
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman verkoper Vijver 2 1653 236 224r0
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Falck, c.u. bakker koper huis Vijver 2 1656 237 80r0
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Falck, c.u. bakker koper huis Vijver 2 1656 237 80r0
PIETERS, BEREND Beern Pyters , c.u. koper Vijver 2 1656 237 80r0
PIETERS, BEREND Beern Pyters , c.u. koper Vijver 2 1656 237 80r0
, verpachter grond Vijver 2 1656 237 80r0
, naastligger ten oosten Vijver 2 1656 237 80r0
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts naastligger ten zuiden Vijver 2 1656 237 80r0
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts naastligger ten zuiden Vijver 2 1656 237 80r0
MEINERTS, IEPE een vrije uitgang van Epe Meynerts naastligger ten westen Vijver 2 1656 237 80r0
MEINERTS, IEPE een vrije uitgang van Epe Meynerts naastligger ten westen Vijver 2 1656 237 80r0
, naastligger ten noorden Vijver 2 1656 237 80r0
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes verkoper Vijver 2 1656 237 80r0
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes verkoper Vijver 2 1656 237 80r0
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haen schipper koper huis Vijver 2 1732 248 170v0
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haen schipper koper huis Vijver 2 1732 248 170v0
DIRKS, JETSKE Ydske Dirks koper Vijver 2 1732 248 170v0
DIRKS, JETSKE Ydske Dirks koper Vijver 2 1732 248 170v0
DIRKS, JETSKE Ydske Dirks koper Vijver 2 1732 248 170v0
, naastligger ten oosten Vijver 2 1732 248 170v0
JORIS, HILTJE Hyltie Joris naastligger ten zuiden Vijver 2 1732 248 170v0
JORIS, HILTJE Hyltie Joris naastligger ten zuiden Vijver 2 1732 248 170v0
JORIS, HILTJE Hyltie Joris naastligger ten westen Vijver 2 1732 248 170v0
JORIS, HILTJE Hyltie Joris naastligger ten westen Vijver 2 1732 248 170v0
, naastligger ten noorden Vijver 2 1732 248 170v0
, THEODORUS Theodorus van Krytenburg medicinae doctor verkoper Vijver 2 1732 248 170v0
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u. koper huis Vijver 3 1712 245 181v0
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u. koper huis Vijver 3 1712 245 181v0
, verpachter grond Vijver 3 1712 245 181v0
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 3 1712 245 181v0
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 3 1712 245 181v0
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 3 1712 245 181v0
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1712 245 181v0
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1712 245 181v0
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1712 245 181v0
, naastligger ten westen Vijver 3 1712 245 181v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeter naastligger ten noorden Vijver 3 1712 245 181v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeter naastligger ten noorden Vijver 3 1712 245 181v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeter naastligger ten noorden Vijver 3 1712 245 181v0
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar, c.u. verkoper Vijver 3 1712 245 181v0
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters mr. grofsmid koper huis Vijver 3 1785 261 262r0
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters mr. grofsmid koper huis Vijver 3 1785 261 262r0
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries koper Vijver 3 1785 261 262r0
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries koper Vijver 3 1785 261 262r0
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries koper Vijver 3 1785 261 262r0
SMID, MARTEN Marten Smit huurder (p.j.) Vijver 3 1785 261 262r0
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijn naastligger ten oosten Vijver 3 1785 261 262r0
JANS, THOMAS Thomas Jans naastligger ten zuiden Vijver 3 1785 261 262r0
JANS, THOMAS Thomas Jans naastligger ten zuiden Vijver 3 1785 261 262r0
, naastligger ten westen Vijver 3 1785 261 262r0
SCHRIK, S. Schrik naastligger ten noorden Vijver 3 1785 261 262r0
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Vijver 3 1785 261 262r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Vijver 3 1785 261 262r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Vijver 3 1785 261 262r0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Vijver 3 1785 261 262r0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Vijver 3 1785 261 262r0
REINS, REIN Rein Reinsen , c.u. koper huis Vijver 3 1651 236 156r0
REINS, REIN Rein Reinsen , c.u. koper huis Vijver 3 1651 236 156r0
, verpachter grond Vijver 3 1651 236 156r0
, PIER Pier kuiper naastligger ten oosten Vijver 3 1651 236 156r0
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 3 1651 236 156r0
, naastligger ten westen Vijver 3 1651 236 156r0
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver 3 1651 236 156r0
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver 3 1651 236 156r0
FRANSES, AGE Agge Fransen verkoper Vijver 3 1651 236 156r0
FRANSES, AGE Agge Fransen verkoper Vijver 3 1651 236 156r0
FRANSES, AGE Agge Fransen verkoper Vijver 3 1651 236 156r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Vijver 3 1783 261 22v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Vijver 3 1783 261 22v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Vijver 3 1783 261 22v0
EGBERTS, THOMAS Tomas Eiberts huurder (p.w.) Vijver 3 1783 261 22v0
EGBERTS, THOMAS Tomas Eiberts huurder (p.w.) Vijver 3 1783 261 22v0
EGBERTS, THOMAS Tomas Eiberts huurder (p.w.) Vijver 3 1783 261 22v0
SCHRIK, Sj. Schrik koopman naastligger ten oosten Vijver 3 1783 261 22v0
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 3 1783 261 22v0
, naastligger ten westen Vijver 3 1783 261 22v0
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 3 1783 261 22v0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper Vijver 3 1783 261 22v0
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis , c.u. koper huis Vijver 3 1718 246 20r0
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis , c.u. koper huis Vijver 3 1718 246 20r0
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis , c.u. koper huis Vijver 3 1718 246 20r0
, verpachter grond Vijver 3 1718 246 20r0
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 3 1718 246 20r0
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 3 1718 246 20r0
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 3 1718 246 20r0
KORNELIS, SIEMEN Simen Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1718 246 20r0
KORNELIS, SIEMEN Simen Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1718 246 20r0
KORNELIS, SIEMEN Simen Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1718 246 20r0
, naastligger ten westen Vijver 3 1718 246 20r0
KORNELIS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1718 246 20r0
KORNELIS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1718 246 20r0
KORNELIS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1718 246 20r0
HUIGS, DIRK Dirck Hugens verkoper Vijver 3 1718 246 20r0
HUIGS, DIRK Dirck Hugens verkoper Vijver 3 1718 246 20r0
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks verkoper Vijver 3 1718 246 20r0
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks verkoper Vijver 3 1718 246 20r0
PAULUS, REIN Reyn Paals veerschipper koper nieuw huis en ledige plaats Vijver 3 1612 229 79r0
PAULUS, REIN Reyn Paals veerschipper koper nieuw huis en ledige plaats Vijver 3 1612 229 79r0
EVERTS, GRIETJE Griet Everts koper Vijver 3 1612 229 79r0
EVERTS, GRIETJE Griet Everts koper Vijver 3 1612 229 79r0
EVERTS, GRIETJE Griet Everts koper Vijver 3 1612 229 79r0
PIERS, PIER verkoper Pier Piers verpachter grond Vijver 3 1612 229 79r0
PIERS, PIER verkoper Pier Piers verpachter grond Vijver 3 1612 229 79r0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 3 1612 229 79r0
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens brandewijnbrandster naastligger ten zuiden Vijver 3 1612 229 79r0
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens brandewijnbrandster naastligger ten zuiden Vijver 3 1612 229 79r0
, naastligger ten westen Vijver 3 1612 229 79r0
, WIEBE huis van Wybe korfmaker naastligger ten noorden Vijver 3 1612 229 79r0
PIERS, PIER Pier Piers kuiper verkoper Vijver 3 1612 229 79r0
PIERS, PIER Pier Piers kuiper verkoper Vijver 3 1612 229 79r0
PIETERS, ANTJE Antgie Pyters verkoper Vijver 3 1612 229 79r0
PIETERS, ANTJE Antgie Pyters verkoper Vijver 3 1612 229 79r0
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen koper provisioneel huis Vijver 3 1683 241 63ra0
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen koper provisioneel huis Vijver 3 1683 241 63ra0
, verpachter grond Vijver 3 1683 241 63ra0
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 3 1683 241 63ra0
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 3 1683 241 63ra0
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 3 1683 241 63ra0
HEINS, RIENK Rienck Heyns naastligger ten zuiden Vijver 3 1683 241 63ra0
HEINS, RIENK Rienck Heyns naastligger ten zuiden Vijver 3 1683 241 63ra0
, naastligger ten westen Vijver 3 1683 241 63ra0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1683 241 63ra0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1683 241 63ra0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1683 241 63ra0
, IEMKJE de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ymck Uyclkes verkoper Vijver 3 1683 241 63ra0
JANS, PIETER wijlen Pieter Jansen waagmeester verkoper Vijver 3 1683 241 63ra0
JANS, PIETER wijlen Pieter Jansen waagmeester verkoper Vijver 3 1683 241 63ra0
VOS, JANKE RINTJES Janke Rinties de Vos koper huis Vijver 3 1723 246 174r0
VOS, JANKE RINTJES Janke Rinties de Vos koper huis Vijver 3 1723 246 174r0
JANS, HESSEL wijlen Hessel Jansen koper Vijver 3 1723 246 174r0
JANS, HESSEL wijlen Hessel Jansen koper Vijver 3 1723 246 174r0
, verpachter grond Vijver 3 1723 246 174r0
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 3 1723 246 174r0
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 3 1723 246 174r0
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 3 1723 246 174r0
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1723 246 174r0
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1723 246 174r0
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1723 246 174r0
, naastligger ten westen Vijver 3 1723 246 174r0
KORNELIS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1723 246 174r0
KORNELIS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1723 246 174r0
KORNELIS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1723 246 174r0
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis verkoper Vijver 3 1723 246 174r0
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis verkoper Vijver 3 1723 246 174r0
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis verkoper Vijver 3 1723 246 174r0
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Martens verkoper Vijver 3 1723 246 174r0
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Martens verkoper Vijver 3 1723 246 174r0
JANS, PIETER Pieter Jansen wagenmaker koper huis Vijver 3 1660 238 19v0
JANS, PIETER Pieter Jansen wagenmaker koper huis Vijver 3 1660 238 19v0
, verpachter grond Vijver 3 1660 238 19v0
PIERS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 3 1660 238 19v0
PIERS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 3 1660 238 19v0
RIENKS, HEIN Hein Riencx naastligger ten zuiden Vijver 3 1660 238 19v0
RIENKS, HEIN Hein Riencx naastligger ten zuiden Vijver 3 1660 238 19v0
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten westen Vijver 3 1660 238 19v0
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten westen Vijver 3 1660 238 19v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Vijver 3 1660 238 19v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Vijver 3 1660 238 19v0
SCHIERE, SJOERD KLASES Sioerd Claasen Schiere verkoper Vijver 3 1660 238 19v0
SCHIERE, SJOERD KLASES Sioerd Claasen Schiere verkoper Vijver 3 1660 238 19v0
SCHIERE, SJOERD KLASES Sioerd Claasen Schiere verkoper Vijver 3 1660 238 19v0
HEINS, JAN Jan Heins schoolmeester stadsweeshuis koper huis Vijver 3 1754 253 149r0
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de erfgenamen van wijlen Hessel Wytses Wassenaar verpachter grond Vijver 3 1754 253 149r0
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de erfgenamen van wijlen Hessel Wytses Wassenaar verpachter grond Vijver 3 1754 253 149r0
VALK, TRIJNTJE HARMENS wijlen Trijntje Harmens Valk verpachter grond Vijver 3 1754 253 149r0
VALK, TRIJNTJE HARMENS wijlen Trijntje Harmens Valk verpachter grond Vijver 3 1754 253 149r0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks , c.u. huurder beneden Vijver 3 1754 253 149r0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks , c.u. huurder beneden Vijver 3 1754 253 149r0
HESSELS, GRIETJE de verkoopster, wijlen Grytje Hessels bewoner boven Vijver 3 1754 253 149r0
HESSELS, GRIETJE de verkoopster, wijlen Grytje Hessels bewoner boven Vijver 3 1754 253 149r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosscha naastligger ten oosten Vijver 3 1754 253 149r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosscha naastligger ten oosten Vijver 3 1754 253 149r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosscha naastligger ten oosten Vijver 3 1754 253 149r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosscha naastligger ten zuiden Vijver 3 1754 253 149r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosscha naastligger ten zuiden Vijver 3 1754 253 149r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosscha naastligger ten zuiden Vijver 3 1754 253 149r0
, naastligger ten westen Vijver 3 1754 253 149r0
GERRITS, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Vijver 3 1754 253 149r0
GERRITS, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Vijver 3 1754 253 149r0
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaens verkoper q.q. Vijver 3 1754 253 149r0
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaens verkoper q.q. Vijver 3 1754 253 149r0
HESSELS, GRIETJE de boedel en nalatenschap van wijlen Grytje Hessels , bejaarde vrijster verkoper Vijver 3 1754 253 149r0
HESSELS, GRIETJE de boedel en nalatenschap van wijlen Grytje Hessels , bejaarde vrijster verkoper Vijver 3 1754 253 149r0
KLASES, SJOERD Sioerd Claessen , c.u. schipper koper huis, loods en plaats Vijver 3 1653 236 229r0
KLASES, SJOERD Sioerd Claessen , c.u. schipper koper huis, loods en plaats Vijver 3 1653 236 229r0
KLASES, SJOERD Sioerd Claessen , c.u. schipper koper huis, loods en plaats Vijver 3 1653 236 229r0
, verpachter grond Vijver 3 1653 236 229r0
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 3 1653 236 229r0
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 3 1653 236 229r0
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 3 1653 236 229r0
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijver 3 1653 236 229r0
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijver 3 1653 236 229r0
MEINERTS, IEPE Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijver 3 1653 236 229r0
MEINERTS, IEPE Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijver 3 1653 236 229r0
REINS, REIN Reyn Reynsen , c.u. verkoper Vijver 3 1653 236 229r0
REINS, REIN Reyn Reynsen , c.u. verkoper Vijver 3 1653 236 229r0
, N. N. koper provisioneel huis Vijver 3 1626 231 102r0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 3 1626 231 102r0
BOUWES, FONGER Fonger Buues naastligger ten zuiden Vijver 3 1626 231 102r0
BOUWES, FONGER Fonger Buues naastligger ten zuiden Vijver 3 1626 231 102r0
BOUWES, FONGER Fonger Buues naastligger ten zuiden Vijver 3 1626 231 102r0
, N. N. naastligger ten westen Vijver 3 1626 231 102r0
TJERKS, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Tierx naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 102r0
TJERKS, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Tierx naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 102r0
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs crediteur (triumphant) Vijver 3 1626 231 102r0
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs crediteur (triumphant) Vijver 3 1626 231 102r0
PAULUS, REIN Rein Paals verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 3 1626 231 102r0
PAULUS, REIN Rein Paals verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 3 1626 231 102r0
, N. N. koper provisioneel huis en ledige plaats, strekkende oostwaarts uit tot aan het huis van Pier Pierssen Vijver 3 1626 231 108v0
PIERS, PIER Pier Pierssen verpachter grond Vijver 3 1626 231 108v0
PIERS, PIER Pier Pierssen verpachter grond Vijver 3 1626 231 108v0
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 3 1626 231 108v0
BOUWES, FONGER Fonger Bouwes naastligger ten zuiden Vijver 3 1626 231 108v0
BOUWES, FONGER Fonger Bouwes naastligger ten zuiden Vijver 3 1626 231 108v0
BOUWES, FONGER Fonger Bouwes naastligger ten zuiden Vijver 3 1626 231 108v0
, N. N. naastligger ten westen Vijver 3 1626 231 108v0
PIERS, PIER het huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 108v0
PIERS, PIER het huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 108v0
PAULUS, REIN Rein Paals , voor zich en zijn onmondige kinderen verkoper Vijver 3 1626 231 108v0
PAULUS, REIN Rein Paals , voor zich en zijn onmondige kinderen verkoper Vijver 3 1626 231 108v0
EVERTS, GRIETJE wijlen Griet Ewerts verkoper Vijver 3 1626 231 108v0
EVERTS, GRIETJE wijlen Griet Ewerts verkoper Vijver 3 1626 231 108v0
EVERTS, GRIETJE wijlen Griet Ewerts verkoper Vijver 3 1626 231 108v0
LIEUWES, AGE Agge Lieuwes , voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paals verkoper Vijver 3 1626 231 108v0
LIEUWES, AGE Agge Lieuwes , voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paals verkoper Vijver 3 1626 231 108v0
TJALLINGS, RIENK