Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
   beroep  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  

hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, SARA de erfgenamen van Sara aandraaister naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1643 235 92v
, SARA de erfgenamen van Sara aandraaister naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1643 235 92v
, SARA Sara Andriys* aandraaister naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1640 234 114v
, SARA Sara Andriys* aandraaister naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1640 234 114v
KNIJFF, W. het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijff academiae secretaris naastligger ten westen Molenpad 14 1675 240 170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff academiae secretaris verkoper Molenpad 14 1675 240 170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff academiae secretaris verkoper Molenpad 12 1675 240 171r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff academiae secretaris verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff academiae secretaris verkoper Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secretaris verkoper Rapenburg NZ 1675 240 172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secretaris verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173r
KROL, JAKOB Jacobus Crol academiae secretaris binnen Franeker Hoogstraat 43 1676 240 31ra
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secretarius verkoper Rapenburg NZ 1675 240 171v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secretarius verkoper Rapenburg NZ 1675 240 172r
BAKKER, R. R. Backer actuarius en advocaat vacatien en verteringen wegens strijk-en verhooggelden Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst compagnie kapitein Johan van Roorda verkoper q.q. Romastraat 8 1654 236 270r
, KLAAS Claes Happel adelborst compagnie van overste July van Eysinga koper huis met de lege plaats daarachter, met de eigendom van de steeg aldaar zuid en Gardenierstraat 1627 232 9r
JAKOBS, PAULUS Pouwels Jacobs adelborst onder Julius van Eysinga koper huisje of kleine woning Anjelierstraat ZZ 1614 229 220r
JAKOBS, PAULUS Paulus Jacobs adelborst onder July van Eysinga koper drie kamers aanelkaar Bildtpoort (gebied) 1612 229 90r
, DIRK Dirck Tyts van Cloppenbuch adelborst onder luitenant Julius van Eysinga koper Oosterkeetstraat 1612 229 123v
JAKOBS, PAULUS Pouuels Jacobs adelborst onder overste July van Eysinga naastligger ten oosten Achterstraat 1612 229 115r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma oud administrator van 's lands Impositien koper huis Franekereind 2 1761 255 111r
ALTENA, R. R. H. Altena advocaat koper Hofstraat 5 1794 264 223r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat onbekend 1685 242 96r
FRISIUS, FRANS dr. Franciscus Frisius advocaat verkoper van 1/3 Noorderhaven 109 1722 246 153r
GRATEMA, S. S. Gratama advocaat Lanen 81achter 1794 264 189r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat koper huis Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat koper pakhuis en achterhuis Noorderhaven 93 1789 263 78v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema advocaat koper Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper q.q. Wortelstraat 4 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 35 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper q.q. Bildtstraat 15 1808 268 42v
HANEKUIK, W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Nieuwstraat 50 1806 267 242v
HANEKUIK, W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Nieuwstraat 48 1806 267 244r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Kruisstraat 13 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Noorderhaven 69 1808 268 158v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 38 1809 268 280r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik, J.U.D. advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 19 1792 264 28v
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik, curator advocaat Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Kerkpad 32 1799 265 140r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Wasbleek NZ 1799 265 145r
HARDOMANS, GERARDUS wijlen dr. Gerardus Hardomans advocaat verkoper Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
HESLINGA, GERARDUS dr. Gerhardus Heslinga, c.u. advocaat koper 1/2 woning of kamer Kerkpad WZ 1669 239 199r
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddema advocaat verkoper Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
HUBER, JURJEN Georgius Huber advocaat verkoper q.q. Hondenstraat 3 1729 247 240r
MUNNIK, JOHANNES Johannes Munniks advocaat koper huis, pakhuis en tuin Rozengracht 21 1795 264 243v
OOSTERBAAN, de heer Ev. Oosterbaan advocaat Noorderhaven 41 1787 262 159r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan advocaat verkoper Noorderhaven 41 1787 262 187r
SLOTERDIJK, TIETE dr. Titus Sloterdijk advocaat verkoper q.q. Noorderhaven 26 1717 245 306r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluis advocaat verkoper Hofstraat 33 1696 243 199v
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluys advocaat Noorderhaven 68 1685 242 84v
STAMBKE, Stambke advocaat huurder Noorderhaven 109 1781 260 130v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke, namens de overige erfgenamen advocaat verkoper van 4/5 Rozenstraat 2 1798 265 79r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat verkoper q.q. Rozenstraat 2 1798 265 79r
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambke advocaat verkoper Rozengracht 2 1799 265 159r
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambke advocaat verkoper Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambke advocaat verkoper Liemendijk ZZ 1799 265 161v
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambke advocaat verkoper Schritsen 60 1799 265 166v
STAMBKE, Phliip Stambke, J.U.D. advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 19 1792 264 28v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat koper huis Droogstraat ZZ 1789 263 144r
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat koper huis of pakhuis en lege ruimte gebruikt als smederij Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat koper huis Scheffersplein 7 1789 263 94v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Nieuwstraat 34achter 1808 268 33v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Wortelstraat 4 1808 268 40v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 35 1808 268 40v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Bildtstraat 15 1808 268 42v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat koper huis Hoogstraat 5 1808 268 48v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Zoutsloot 18 1808 268 88r
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Havenplein 16 1809 268 294v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris Noordijs 6 1794 264 193v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris Brouwersstraat 8 1794 264 195r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Voorstraat 42 1809 268 287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Lanen 63 1809 268 287r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii advocaat en notaris verkoper Kruisstraat 12 1761 255 51r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii advocaat en notaris koper huis Zuidersteeg 7 1766 256 222r
PIPHRON, JORIS PIETERS Joris Pieters Piphron advocaat en practizijn verkoper onbekend 1613 229 130r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi advocaat en secretaris koper huis Noorderhaven 41 1787 262 159r
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 3 huizen aan elkaar Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper 1 1684 242 18v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrands advocaat Hof van Friesland verkoper Voorstraat 46 1699 244 24r
HILLEBRANDS, JAKOB dr. Jacobus Hillebrands advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 15 1700 244 64v
NANNES, K. K. Nannings advocaat Hof van Friesland Wasbleek 1684 242 17r
NANNES, K. K. Nannings advocaat Hof van Friesland Kerkpoortsmolen 1 1684 242 18r
ALBERDA, WILLEM Willem Albarda advocaat Hof van Friesland Zuiderhaven 25 1794 264 170v
ALEMA, J. vroedsman J. van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 73 1784 261 248r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema advocaat Hof van Friesland koper huis Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
ALEMA, JUNIUS vroedsman Junius van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 75 1784 261 247v
ALTENA, REINER wijlen dr. Reinardus Hessel van Altena advocaat Hof van Friesland verkoper Hofstraat 5 1796 264 349r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland Voorstraat 7 1680 241 24ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland Noorderhaven 46 1680 241 24ra
BAKKER, ROMKE KORNELIS Romke Cornelis Backer advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 55 1731 247 387r
BECHIUS, SIEBREN Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper huis Noorderhaven 90 1680 241 74r
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper huis op een dubbel erf Noorderhaven 76 1689 242 282v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper huis op een dubbel erf Noorderhaven 78 1689 242 282v
BECHIUS, SIEBREN de koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1689 242 282v
BECHIUS, SIEBREN de koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Noorderhaven 78 1689 242 282v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sybrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper 1/2 huis Voorstraat 81 1676 240 236r
BECHIUS, SIEBREN de hof van Sybrandus Bechius, n.u. advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1691 242 360v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper huis Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida, J.U.D. advocaat Hof van Friesland koper huis Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
BELIDA, FILIPPUS vroedsman Philippus Belida advocaat Hof van Friesland verkoper Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper hof Lanen 23 1696 243 231r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper tuintje of hof met bomen en prieel Lanen 23 1696 243 231v
, FILIPPUS de gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
BOELEMA, MARTEN Doctor Martinus Boelema advocaat Hof van Friesland verkoper Hoogstraat 15 1627 231 165v
BOLTEN, ARNOLDUS dr. Arnoldus Bolten advocaat Hof van Friesland verkoper Rommelhaven 18twee_a 1646 235 221v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Lanen 12 1752 253 12v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
BRUINSMA, TEEKE Taco Bruynsma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland Voorstraat 50 1692 243 1ra
BUCQUOY, SUFFRIDUS Suffrides de Bucquoy advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
KLONKERTS, JOHANNES Johannes Clonckers advocaat Hof van Friesland Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkers advocaat Hof van Friesland Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkers advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zoutsloot 38 1732 248 90r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1695 243 130r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1695 243 130v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpad WZ 1695 243 131r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpad WZ 1695 243 131v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper Kerkpad 32 1695 243 142r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1695 243 142v
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
EELKEMA, SUFFRIDUS dr. Suffridus van Eelcoma advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1683 241 65va
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, c.soc. advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven ZZ 1686 242 122v
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
GEMMENICH, ZACHEUS dr. Zacheus van Ghemmenich advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1698 243 352v
GOSLINGA, PETRUS Petrus Gosliga, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Brouwersstraat 5 1782 260 223r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper huis, tuin en achterhuis Voorstraat 16 1786 262 94v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper huis Lanen 79 1787 262 231v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland geniaarde koper Liemendijk 1793 264 123v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Heiligeweg 15 1788 263 11v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Heiligeweg 34 1788 263 24r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 4 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 6 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 8 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 10 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 4 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 6 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 8 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 10 1788 263 25v
GUALTERI, JOHANNES burgerhopman dr. Johannis Gualtery advocaat Hof van Friesland verkoper Franekereind 30west 1640 234 111v
GUALTERI, JOHANNES dr. Johannes Gualtheri, c.u. advocaat Hof van Friesland koper 1/2 huis met plaats en hof incl. bomen en plantage, alsmede het nieuwe gebouw me Voorstraat 50 1639 234 80v
GUALTERI, JOHANNES dr. Johannes Gualtheri advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Voorstraat 50 1643 235 92r
GUALTERI, JOHANNES dr. Johannes Gualtheri advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Voorstraat 44 1643 235 92r
GUALTERI, JOHANNES dr. Johannes Gualthery advocaat Hof van Friesland verkoper Lanen 69 1640 234 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Gardenierstraat 1788 262 242v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 21 1793 264 125r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland Zuiderhaven 24 1795 264 268v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Brouwersstraat 23 1799 265 143r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat hof van Friesland Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk advocaat Hof van Friesland Noordijs 19 1794 264 181r
HANIA, BROER Broer Hannia advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Hofstraat 9 1613 229 159r
HARDOMANS, GERRIT de erfgenamen van wijlen mr. Gerryt Hardomans advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 38 1630 232 155v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland koper Heiligeweg 40 1808 268 81r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 40 1808 268 81r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenroth advocaat Hof van Friesland Hoogstraat 30 1801 265 306r
HASIUS, dr. Hasius advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 24 1668 239 178v
HEINSIUS, VINCENT dr. Vincentius Heinsius advocaat Hof van Friesland Schritsen 37 1694 243 109v
HIDDEMA, JURJEN het huis in de Vijverstraat van de verkoper dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost 1710 245 128v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 6oost 1710 245 128v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland verkoper Vijverstraat NZ 1713 245 187r
HILLEBRANDS, WILLEM dr. Wilhelmus Hillebrants advocaat Hof van Friesland koper huis Voorstraat NZ 1668 239 128r
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuweburen 13 1782 260 230r
LYKLEMA, LEEL dr. Laelius Lycklama advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. onbekend 1657 237 251v
, H. dr. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
, H. dr. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
NAUTA, R. R. Nauta advocaat Hof van Friesland verkoper Zoutsloot 56 1792 264 69v
NAUTA, RUDOLF Rudolph Nauta advocaat Hof van Friesland Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
NICOLAI, NICOLAAS dr. Nicolaus Nicolai advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Herenwaltje 1630 232 154r
NIJKERK, FOLKERT dr. Folkerus Nijkerk advocaat Hof van Friesland verkoper Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
, JOHANNES Joannes Petreaus advocaat Hof van Friesland verkoper Voorstraat 67 1677 241 2v
PIERSMA, PETRUS dr. Petrus Piersma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 62 1698 243 381v
PIPHRON, dr. Piphron advocaat Hof van Friesland koper 1/2 huis met een plaatske daarachter tot aan de goten Lanen 12 1630 232 141v
, dr. Joanne Renio advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 65 1630 232 138r
SCHAAF, SIEDS mr. Syds Schaaff, J.U.D. advocaat Hof van Friesland Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Slooterdiek advocaat Hof van Friesland koper zoutkeet met een steeg erbij Scheffersplein 27 1697 243 311v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland koper huis met een potas branderij Scheffersplein 15 1698 243 360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland verkoper Hoogstraat 43 1702 244 146v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/8 Noorderhaven 105 1702 244 180v
SLOTERDIJK, DOMINICUS vroedsman dr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland Herenwaltje 12 1703 244 207v
SLOTERDIJK, DOMINICUS vroedsman dr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland verkoper Scheffersplein 23 1703 244 213v
SLOTERDIJK, FREERK Frederik Sloterdijk advocaat Hof van Friesland verkoper Kerkpad 16 1708 245 59v
SLOTERDIJK, TIETE Titus Sloterdijk, mede voor zich advocaat Hof van Friesland verkoper Kerkpad 16 1708 245 59v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Noorderhaven 105 1702 244 180v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijk, mede namens mede erfgenamen advocaat Hof van Friesland verkoper Liemendijk NZ 1703 244 204r
SLUIS, dr. van der Sluys, n.u. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Kerkpad 7 1690 242 312r
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Voorstraat 25 1685 242 83v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland Lanen 34 1778 259 150v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Zuiderhaven 54 1786 262 66r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland last- en procuratie hebbende Zuiderhaven 54 1786 262 66r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Spinstraat 7 1786 262 72v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland Spinstraat 7 1786 262 72v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland koper huis Schritsen 60 1790 263 266v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Hoogstraat 3 1793 264 103v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Anjelierstraat 16 1796 264 345r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland verkoper Romastraat 27 1796 264 351v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland Heiligeweg 38 1796 265 4r
STAMBKE, HENDRIK Henri Philip Stambke, J.U.D. advocaat Hof van Friesland koper hof, zomerhuis, weefwinkel, bomen en planten Achterstraat 31 1775 258 222r
STAMBKE, HENDRIK Henrie Philip Stambke advocaat Hof van Friesland koper huis, tuin en achterwoning Rozengracht 2 1784 261 179r
, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stamke advocaat Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 18 1796 264 350r
SWALUE, ALEXANDER dr. Alexander Otto Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
SWALUE, ALEXANDER dr. Alexander Otto Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
SWALUE, BERNARDUS dr. Bernhardus Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 77 1696 243 258r
SWALUE, BERNARDUS JOHANNES dr. Bernhardus Johannes Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
SWALUE, BERNARDUS JOHANNES dr. Bernhardus Johannes Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Syvarda advocaat Hof van Friesland koper q.q. door niaar Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
, JAKOB Jacobus Tiallingii advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. gelastigde van Noorderhaven 87 1737 249 207v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1735 249 74v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1735 249 74v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/3 Zuiderplein 3 1735 249 74v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper Raamstraat 8 1766 256 221v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper Zuidersteeg 7 1775 258 241r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii, J.U.D. advocaat Hof van Friesland erflater Scheffersplein 27 1781 260 47v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en tuintje Noorderhaven 71 1787 262 235v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland geniaarde koper Havenpoort 1789 263 139v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper huis en timmerwinkel Noorderhaven 73 1790 263 265v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
WIJNGAARDEN, LIEUWE Livius Wijngaarden advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
WINSEMIUS, NICOLAAS wijlen dr. Nicolaus Winsemius advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland Karremanstraat 5 1778 259 139v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland Karremanstraat 17 1778 259 140v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland verkoper Bargebuurt 26 1778 259 141v
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelema advocaat Hof van Friesland en Assessor van het Krijgsgerecht van het F Achterstraat 1637 234 43r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelema advocaat Hof van Friesland en Assessor van het Krijgsgerecht van het F Achterstraat 1637 234 43r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelema advocaat Hof van Friesland en Assessor van het Krijgsgerecht van het F Achterstraat 1637 234 43r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reen advocaat Hof van Friesland en bouwmeester hebbende approbatie van zijn vader Voorstraat 89 1734 248 352r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reen advocaat Hof van Friesland en bouwmeester verkoper Hofstraat 16 1734 248 353r
SLOTERDIJK, WILLEM Wilhelmus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Sneek verkoper Kerkpad WZ 1705 244 303v
BRAAM, Regneerus Braam advocaat Hof van Friesland en secretaris van Barradeel verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
HEEMSTRA, ANDRIES huis en brouwerij van dr. Andraeas Heemstra, q.q. advocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1650 236 134v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstra advocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingen verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1650 236 134v
SCHELTINGA, ALLERT Alardus Scheltinga advocaat Hof van Friesland en secretaris Vijfdeelen Zeedijken binnen- verkoper Kruisstraat 12 1706 244 343r
BAKKER, ROMMERT Romulus Backer advocaat Hof van Friesland, oud secretaris van Barradeel koper huis Noorderhaven 55 1730 247 354r
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland, pensionaris van Leeuwarden verkoper Grote Bredeplaats 6oost_a 1716 245 262v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland, secretaris prov. rekenkamer koper bouwland ca. 4 pm ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
SLOTERDIJK, TIETE dr. Titus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland, vroedsman van Leeuwarden Noorderhaven 88 1714 245 228v
, WILLEM Willem Cransen, J.U.D. advocaat Hof van Groningen en Ommelanden verkoper Noorderhaven 62 1771 257 222v
BOK, SJOERD Sievert de Bok advocaat Hof van Holland verkoper Voorstraat 15 1773 258 80r
FABRICIUS, JAKOB dr. Jacobus Fabritius advocaat van het hof van Friesland verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
FABRICIUS, JAKOB dr. Jacobus Fabritius advocaat van het hof van Friesland verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrug advocaat-fiscaal Admiraliteit in Friesland betrokkene onbekend NZ 1782 260 317r
GABES, STEFFEN wijlen Steven Gabbes afslager van ze zeevis verkoper Zuiderhaven ZZ 1656 237 93r
, TRIJNTJE Trijntie akkermaakster huurder Vijver 8 1696 243 260v
SIKKES, ROMKE Romcke Sickes Gayckma ammunitiemeester van Friesland verkoper q.q. onbekend 1657 237 251v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes , c.u. mr. ankersmid koper huis en hof Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
DOUWES, KLAAS de smederij en hof van Claes Douwes , c.u. mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter Zuiderhaven ZZ 1674 240 167r
IJSBRANDS, DIRK het houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1675 240 174v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sibrandts mr. ankersmid verkoper Zuiderhaven ZZ 1664 238 234v
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sybrens , c.u. mr. ankersmid koper huis, houtstek en hof Zuiderhaven ZZ 1649 236 86r
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters mr. ankersmid verkoper Zuiderhaven 17 1784 261 146r
JANS, PIETER Pyter Jansen mr. ankersmid koper huis met tuin Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
LUCAS, PIETER Pytter Lucas mr. ankersmid verkoper van 1/3 Franekereind 27 1740 250 134r
JANS, PIETER Pyter Jansen Ooy mr. ankersmid koper huis genaamd de Hooge Tinne, verdeeld in 4 percelen waarvan 1 een winkel Prinsenstraat 2 de Hooge Tinne 1695 243 148v
, apotheker naastligger ten westen Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apotheker naastligger onbekend 1645 235 173r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apotheker geniaarde koper Franekereind 23oost 1646 235 215v
PIETERS, ABRAHAM het kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u. apotheker naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1646 235 211r
PIETERS, ABRAHAM Abram Pyters , c.u. apotheker verkoper Bildtstraat 21 1646 235 211r
HANSES, ARJEN Arjen Hansen apotheker verkoper en erfgenamen Noordijs 15 1679 241 29r
, de hof van Both apotheker naastligger ten noorden Hofstraat ZZ 1616 230 25r
, BOTE de kamers van Botte apotheker naastligger ten noorden Hofstraat 1611 229 13v
KORNELIS, ENGEL Engel Cornelis , c.u. apotheker huurder Zuiderhaven 77west 1690 242 329r
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens apotheker verkoper Voorstraat 81 1774 258 162v
TIETES, FOLKERT Folckert Tietes apotheker verkoper Voorstraat 24 1644 235 97r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters apotheker naastligger ten westen Liemendijk NZ 1648 236 30r
PIETERS, GERRIT de plaats van Gerryt Pieters apotheker naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1630 232 122r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 33 1630 232 136r
, GERRIT de hof van Gerryt Pieters* apotheker naastligger ten westen Achterstraat 47 1642 235 10v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters apotheker verkoper Achterstraat ZZ 1628 232 70v
PIETERS, GERRIT de weduwe van Gerryt Pyters apotheker naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1644 235 112r
PIETERS, GERRIT wijlen Gerryt Pytters apotheker verkoper Liemendijk NZ 1656 237 77v
GOVERTS, JAN Jan Goverts apotheker koper huis en kamers Voorstraat 45 1617 230 101r
HEINS, KLAAS wijlen Klaas Heins apotheker Achterstraat NZ 1795 264 278r
SIETSES, REIN Rein Zytses apotheker Hoogstraat 35 1694 243 4ra
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker Kerkpoort (gebied) 1687 242 211v
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker Kerkpoort (gebied) 1687 242 211v
WIEBES, REINER Reyner Wybes apotheker koper huis Kleine Bredeplaats 8zuid 1728 247 215v
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apotheker koper tuin of kruidhof Droogstraat 1614 229 205v
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apotheker verkoper Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
JELTES, RINSE diaken Rintse Jeltes apotheker verkoper q.q. Romastraat NZ 1624 231 7v
JELTES, RINSE diaken Rintse Jeltes apotheker verkoper q.q. onbekend WZ 1624 231 17v
JELTES, RINSE Rynse Jeltes apotheker crediteur (triumphant) Voorstraat 20 1616 230 12v
FEDDES, SJOERD Sioerd Feddes apotheker huurder Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
FEDDES, SJOERD Sjoerdt Feddes apotheker koper huis Voorstraat 2 1687 242 187r
PIETERS, SIEDS Syds Pietters apotheker koper huis Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
PIETERS, SIEDS Syds Pytters oud apotheker verkoper Rozengracht 8 1685 242 97r
PIETERS, SIEDS Syds Pytters apotheker huurder Lanen 13 1699 243 392v
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apotheker koper hof Rozengracht 8 1667 239 92v
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters , c.u. apotheker koper 1/2 hof Rozengracht 8achter 1667 239 18va
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apotheker naastligger ten oosten Franekereind 6 1684 242 23r
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apotheker bewoner Franekereind 8 1685 242 7ra
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apotheker Franekereind 8 1685 242 7ra
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apotheker koper 1/4 huis, tuin, schuur en kamers onbekend 1682 241 229r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apotheker eigenaar van 3/4 onbekend 1682 241 229r
PIETERS, SIEDS Zydts Pytters apotheker geniaarde koper Nieuwstraat 42 1695 243 147v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker koper kamer Brouwersstraat 12zuid_a 1742 250 226v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker koper huis Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker verkoper Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker verkoper van 1/2 Rozengracht 12 1754 253 173r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker verkoper van 1/2 Rozengracht 10 1755 253 216r
ADDENS, H. H. Addens apotheker ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Banga apotheker koper hof met alle toebehoren Franekerpoort (gebied) 1654 236 262v
, ANTONIUS de heer Anthonius van Blankendaal apotheker verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
BONKE, KORNELIS Cornelis Bonck apotheker koper hof met bomen en plantagie Franekerpoort (gebied) 1654 236 274v
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncq, c.u. apotheker koper 4/7 huis Voorstraat 64 1659 237 187r
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncq apotheker erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncq apotheker erflater Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
BRAAM, GAUKE Gouke Braam apotheker verkoper Noorderhaven 91 1716 245 259r
BRAAM, GAUKE Gouke Braam apotheker verkoper Nieuwstraat 1719 246 44r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braam apotheker verkoper Rapenburg ZZ 1687 242 202v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braam apotheker verkoper Kerkpad 1 1687 242 204r
BRAAM, Goverius Braam apotheker Bildtstraat 19 1683 241 257r
BRAAM, Goverius Braam apotheker koper huis Bildtstraat 25 1683 241 258v
BRAAM, Goverius Braam apotheker naastligger ten oosten Bildtstraat 25 1683 241 258v
BRAAM, JOUKE KLASES Jouke Claasen Braam apotheker verkoper Droogstraat 21 1688 242 255r
BRAAM, Braem apotheker bewoner Noorderhaven 83 1719 246 38v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg 1646 235 231v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 52 1659 237 208r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 52 1659 237 208r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg 1658 237 178v
BRAAM, Gaberius Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1676 240 238v
BRAAM, Gaverinus Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg 1672 240 91v
BRAAM, Gaverius Braem apotheker koper Noorderhaven 106 1681 241 122v
BRAAM, Gaverius Braem apotheker koper Noorderhaven 72 1685 242 82r
BRAAM, Gaverius Braem apotheker naastligger ten noorden Noorderhaven 87 1685 242 82v
BRAAM, GAUKE Goucke Braem apotheker koper provisioneel huis bestaande uit twee kamers Nieuwstraat OZ 1682 241 47va
BRAAM, GAUKE KLASES de hof van Goucke Claessen Braem apotheker naastligger ten oosten Bildtstraat 23 1697 243 267r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem apotheker koper huis Noorderhaven 91 1697 243 269v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clasen Braem apotheker verkoper van 1/2 Noorderhaven 72 1687 242 207r
BRAAM, Goverius Braem apotheker koper hof, prieel en zomerhuis Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
BRAAM, Goverius Braem apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
BRAAM, Goverius Braem apotheker koper huis Sint Jacobstraat 10zuid 1685 242 6va
BRAAM, GAUKE tuin en huis van Goucke Braems apotheker naastligger ten oosten Bildtstraat 27 1674 240 137r
BRAAM, GAUKE tuin en huis van Goucke Braems apotheker naastligger ten zuiden Bildtstraat 27 1674 240 137r
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Bramius apotheker koper huis en lege plaats met een loods daarachter en een vrij uitgang terzijde naar h Nieuwstraat OZ 1650 236 127v
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper huis of woning Lanen 71een_ac 1659 237 192v
BRAAM, NICOLAAS de koper Nicolaus Gerardi Bramius apotheker naastligger ten oosten Lanen 71een_ac 1659 237 192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper Voorstraat 63 1739 250 55r
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper Voorstraat 19 1739 250 56v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper Schritsen 2 1739 250 59v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker onbekend 1739 250 64r
CONRADI, JOHANNES wijlen Johannes Conradi apotheker Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
KOSTER, HILLEBRAND Hilbrand Coster apotheker koper huis Lanen 74 1806 267 215v
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crab apotheker crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crab apotheker crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, GERARDUS Gerhardus Crab apotheker verkoper Voorstraat 29 1707 245 24v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber apotheker huurder Noorderhaven 34 1669 239 190r
FABER, HENDRIK Henricus Faber apotheker verkoper Rinnertspijp 2 1669 239 206r
FABER, JAN Jan Faber apotheker verkoper Hofstraat 1614 229 230v
GREIDANUS, T. T. Greidanus apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 58 1781 260 157r
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanus apotheker geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanus apotheker geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga apotheker bewoner Voorstraat 23 1688 242 230r
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga apotheker naastligger ten noorden Schritsen 37 1688 242 251v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga apotheker verkoper Schritsen 37 1688 242 251v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga apotheker verkoper Rommelhaven 28 1690 242 330v
GRETTINGA, SIEMEN de verkoper Simon Grettinga apotheker naastligger ten zuiden Lanen 50 1690 242 330v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga apotheker verkoper Lanen 50 1690 242 330v
GRETTINGA, SIEMEN burgemeester Simon Grettinga apotheker verkoper Lanen ZZ 1690 242 337v
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettinga apotheker naastligger ten oosten Lanen 48 1689 242 277v
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettinga apotheker naastligger ten zuiden Lanen 48 1689 242 277v
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker verkoper q.q. Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker verkoper q.q. Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker verkoper q.q. Heiligeweg 19 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker verkoper q.q. Heiligeweg 19 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker huurder (p.j. (staat: 36 ducatons)) Voorstraat 24 1685 242 77r
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greydanus apotheker koper huis Voorstraat 13 1763 255 199v
HANNEMA, Hannema apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 45 1789 263 89r
HANNEMA, Hannema apotheker naastligger ten noorden Voorstraat 45 1789 263 89r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema apotheker koper huis Voorstraat 47 1787 262 212v
HANNEMA, JAKOB SJOERDS Jacobus Sjoerds Hannema apotheker koper huis Gardenierstraat 3 1792 264 27v
HEINS, Heins apotheker naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1758 254 163r
HEINS, Heins apotheker naastligger ten oosten Achterstraat 1792 264 39v
HEINS, Heins apotheker naastligger ten zuiden Achterstraat 1792 264 39v
HEINS, KLAAS Claas Heins apotheker koper huis Hoogstraat 6 1763 255 191v
HEINS, KLAAS Claas Heins apotheker verkoper Hoogstraat 6 1763 255 200v
HEINS, KLAAS gemeensman Claas Heins apotheker verkoper Zoutsloot 1 1784 261 213v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper 2 kamers Fabrieksstraat WZ 1682 241 227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1682 241 227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1682 241 227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper provisioneel hof, 2 prieeltjes en woning Kerkpoortstraat NZ 1682 241 49ra
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper huis en tuin Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen Zuiderhaven 69 1686 242 110v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1686 242 110v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1688 242 258r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper huis Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper huis Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1691 242 358v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen Zuiderhaven 69 1691 242 364v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1691 242 365r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper huis met een vrije uit- en ingang naar de Droogstraat Noorderhaven 91 1693 243 31v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker verkoper Voorstraat 7 1715 245 234v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker naastligger ten westen Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
HEMERT, ARJAANTJE HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker geniaarde koper Noorderhaven 48 1683 241 249v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper van 3/10 Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper van 3/10 Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper van 3/10 Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper van 3/10 Zuiderhaven 67 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper Noorderhaven 42 1685 242 95r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker geniaarde koper Zuiderhaven 6 1687 242 188v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker koper huis Voorstraat 23 1688 242 230r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker koper door niaar huis Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker koper huis Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker koper schuur of peerdestal Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker koper tuin Weverstraat OZ 1692 242 381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker naastligger ten zuiden Weverstraat OZ 1692 242 381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker koper kamer Weverstraat 1692 242 395r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 5 1684 242 4va
HEMERT, ARJEN HANSES het hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert, c.u. apotheker naastligger Kerkpoortstraat 27tuin de Silverberg 1696 243 227v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hanses van Hemert apotheker verkoper Voorstraat 23 1696 243 186v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddema apotheker koper hof met zomerhuis Romastraat 6 1705 244 301v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddema apotheker verkoper Nieuwstraat 1705 244 308v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddema apotheker koper hof Kerkpoortstraat NZ 1706 244 324r
HIDDEMA, SIEMEN het hoff van Simon Hiddema apotheker naastligger ten oosten Weverstraat 1711 245 156r
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten westen Voorstraat 93 1802 266 86v
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten westen Voorstraat 93achter 1802 266 86v
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten noorden Voorstraat 93achter 1802 266 86v
HOUT, DOEDE Doede van der Hout apotheker koper huis, tuin en hof Voorstraat 91 1785 262 23v
HOUT, DOEDE Doede van der Hout apotheker huurder Voorstraat 89 1785 262 31v
JACOBIDES, Aemilius Jacobides apotheker verwandelaar Noorderhaven 111 1693 243 57v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma, c.u. apotheker verkoper Gardenierstraat 2 1664 238 240v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper Zoutsloot 45 1731 248 51r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker koper huis Noorderhaven 92 1734 249 5r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 92 1734 249 5r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Noorderhaven 87 1737 249 207v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot 87 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot 105 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Heerensteeg 6 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot 99 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot 105 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Heerensteeg 6 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Schritsen 64 1742 250 219v
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma apotheker koper huis Voorstraat 47 1659 237 184r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma apotheker koper provisioneel huis Zoutsloot NZ 1682 241 52va
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma, c.soc. apotheker naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1658 237 176ar
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma apotheker naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1669 239 197v
JORNA, SIEMEN Simon Jorna apotheker koper 1/2 huis genaamd het Engels huis Zuiderhaven 48 het Engels Huis 1664 238 232v
JORNA, SIEMEN gemeensman Symen Jorna apotheker bewoner Voorstraat 64 1682 241 51ra
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u. apotheker koper huis alwaer de Silverbergh uithanght Kerkpoortstraat 27 de Silverbergh 1669 239 196v
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Symon Jorna apotheker huurder Voorstraat 64 1684 242 39r
KRAB, GERARDUS Gerhardus Krab apotheker verkoper van 1/2 Voorstraat 29 1716 245 274r
, KLEIS burgervaandrig Cleys Lantingh apotheker koper huis Kleine Bredeplaats 19 1677 240 265r
, KLEIS Cleys Lantingh apotheker naastligger ten noorden Lanen 9west 1681 241 133v
, KLEIS Cleys Lantingh apotheker naastligger ten oosten Lanen 9west 1681 241 133v
LYKLEMA, D. D. Lyklama apotheker huurder Brouwersstraat 10 1806 267 268v
MARSUM, ALEXANDER Alexander van Marssum apotheker verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, MARTEN Martinus van Marssum apotheker verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1769 257 128v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
MECIMA, JOHANNES vroedsman Johannes Mecima apotheker verkoper Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker verkoper Voorstraat 94 1779 259 185r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker koper 1/2 huis of zwavelraffinaderij Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u. apotheker koper hof met prieel Weverstraat 1655 237 14r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker geniaarde koper Voorstraat 62 1656 237 88r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker koper kamer, hof met belvedere/zomerhuis Liemendijk NZ 1658 237 172av
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker verkoper Weverstraat 1659 237 199r
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen apotheker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 23 1772 258 36v
MEULEN, ALEF oud burgerhopman Aleff van der Meulen apotheker koper tuin met zomerhuis Weverstraat ZZ 1751 252 138v
, ALEF Alef van der Meulen [staat: Muelen] apotheker koper dubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintje Kerkpoortstraat 29 de Rode Deuren 1753 253 60v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsma apotheker verkoper Noorderhaven 110 1634 233 152v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsma apotheker koper grondpacht van 4-00-00 GG Noorderhaven NZ 1635 233 157v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsma apotheker koper huis en hof Noorderhaven NZ 1635 233 158r
MEILSMA, GERRIT PIETERS de hof van Gerryt Pyters Meylsma apotheker naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1635 233 158r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma apotheker koper huis met daarachter een kamer Voorstraat 19 1659 237 196v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma apotheker verkoper Voorstraat 19 1661 238 83r
MUNTER, JUNIUS Junius Munter, n.u. apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 109 1722 246 153r
NAUTA, LIEUWE Livius Nauta apotheker verkoper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuis Rozengracht 13 1675 240 186r
NAUTA, Ziricus Nauta, c.u. apotheker koper huis Grote Kerkstraat 19twee_a 1678 241 11r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker Rozengracht 13 1678 241 19r
NAUTA, Ziricus Nauta, q.q. apotheker verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper hof Weverstraat 1681 241 145r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper provisioneel zoutkeet en steeg Scheffersplein 19 1682 241 56va
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker Noordermolen 1 1686 242 151r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper door niaar tuin en prieel Kerkpoortstraat 1687 242 174v
, SIKKE Sicco P. Reynsma apotheker koper huis, tuin, brouwerij, stalling, mouterijen woningen Hoogstraat 27 de Lelie 1794 264 166v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripama apotheker Romastraat 27 1698 243 349r
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker koper tuin Wasbleek 1690 242 313v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker Schritsen 37 1694 243 109v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitinga apotheker koper 1/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitinga apotheker eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Molenpad 11 1781 260 40v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper huis, bleekveld en agterhuis ((voor de twee percelen in deze akte)) Noorderhaven 101 1790 263 182v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper stal en wagenhuis ((voor de twee percelen in deze akte)) Droogstraat 55 1790 263 182v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper dubbel pakhuis Liemendijk 1790 263 185r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker verkoper Hoogstraat 1 1782 260 204r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker verkoper Fabrieksstraat 1784 261 154v
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypema apotheker koper huis en paardenstal Poortje 3 1694 243 103r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker verkoper Wasbleek 2 1706 244 318r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker koper woning met onder- en bovenkamer Poortje 7 1706 244 326v
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker verkoper q.q. Bargebuurt 22 1706 244 329r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker verkoper Romastraat 27 1709 245 3v
RIJPMA, LIEUWE de tuin van Livius Rypma apotheker naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1692 243 7r
, de tuin van Schaef apotheker naastligger ten noorden Zuiderstraat 1727 247 50v
, HENDRIK vroedsman Hendricus Schaef apotheker verkoper Spekmarkt 4 1728 247 212v
SYBESMA, PETRUS JEROENS Petrus Heronimus Sibersma apotheker koper huis Heiligeweg 8 1647 235 245r
TADEMA, ANNE Anne J. Tadema apotheker koper huis met plaats, tuin, bleekveld en daarachter een dubbel pakhuis Voorstraat 75 1798 265 92v
TADEMA, ANNE Anne Tadema apotheker verkoper van 1/4 Zoutsloot 28 1802 266 162r
TADEMA, ANNE JELLES Anne Jelles Tadema apotheker koper huis Brouwersstraat 3 het Bolswarder Veer 1797 265 27r
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Hofstraat 1660 238 48v
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Schritsen 48 1666 239 41r
, REINER Reiner Templar apotheker koper huis met een vrije in- en uitgang in de St. Odolphisteeg Voorstraat 32 1669 239 208v
, REINER Reyner Templer apotheker verkoper Voorstraat 80 1669 239 207r
, TJALLING Tialling Tiallingii apotheker verkoper van 1/2 van 7/12 Noorderhaven 87 1737 249 207v
TJALLINGII, keet van Tjallingii apotheker naastligger Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
TJALLINGII, JOHANNES Johannes Tjallingii apotheker verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1735 249 74v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1735 249 74v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker verkoper van 1/3 Zuiderplein 3 1735 249 74v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker verpachter grond Noorderhaven 16 1759 254 188v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii, c.u. apotheker huurder (p.j.) Voorstraat 53 1763 255 209v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker koper woning Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingii apotheker koper grondpacht van 7-10-00 CG Noorderhaven 16 1758 254 180r
, TJALLING Tjalling Pietersz* Tjallingii [staat: Tjallingii apotheker koper deftig huis Noordijs 21zuid 1757 254 75v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visser apotheker koper 1/2 huis, loods en plaats Rozengracht 20 1659 237 180v
WIJNGAARD, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker en chemist koper stalling en wagenhuis Droogstraat 49 1794 264 164v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker en drogist naastligger ten oosten Voorstraat 92 1804 267 75r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Pietrsz Tjallingii apotheker en koopman koper van 1/2 Kruisstraat 12 1755 253 211r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker en ontvanger verkoper kamer Noorderhaven 46 1702 244 171r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen koper huis Voorstraat 80 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten zuiden Voorstraat 80 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten noorden Voorstraat 80 1679 241 56r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema apotheker en zoutbrander koper huis naast de zoutkeet van J. Alberda med. dr. William Boothstraat OZ 1800 265 229r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker en zoutbrander verkoper Kruisstraat 12 1761 255 51r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingii apotheker en zoutbrander koper woning Kromme Elleboogsteeg 1762 255 119r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingii apotheker en zoutbrander naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1762 255 119r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker te Harlingen verkoper Noorderhaven 91 1697 243 269v
, WOUTER Wouter Burgershoff apothekersknecht naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1808 268 152v
, WOUTER Wouter Burgershoff apothekersknecht verkoper Gardenierstraat 4 1808 268 152v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apothekersknecht koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1779 259 185r
STERK, ADAM Adam Sterk apothekersknecht koper huis Spekmarkt 1 1806 267 284v
STERK, ADAM Adam Sterk apothekersknecht verkoper Spekmarkt 1 1809 268 210v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerts appelkoper naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
, LEENTJE kamer bewoond door Leentie appelverkoopster grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1692 243 17v
, LEENTJE Leentie appelverkoopster huurder Hofstraat 21 1692 243 19v
, LEENTJE Leentie appelverkoopster huurder Hofstraat 21 1693 243 69r
HIDDES, ALBERT Albert Hiddes arbeider Spekmarkt 6 1753 253 48v
HIDDES, ALBERT Albert Hiddes arbeider koper onbekend 1755 253 197r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeider verkoper Kerkpad 32 1762 255 142r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeider Rozengracht 27 1763 255 203r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeider verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v
KARSTES, FOKKE Focke Carsten arbeider koper huis Bildtpoort (gebied) NZ het Halfmaakt Schip 1784 261 151r
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks arbeider verkoper Anjelierstraat 7 1767 256 246r
KLASES, HENDRIK Hendrik Claases arbeider koper huis Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeider verkoper van 1/48 Karremanstraat 23 1760 254 255r
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes arbeider koper Zoutsloot 63 1759 254 208r
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes arbeider verkoper Ooievaarsteeg 1783 261 15r
HARMENS, JAN Jan Harmens arbeider verkoper Zoutsloot 52 1803 266 214r
IEPES, JAN Jan Ypes arbeider koper huis Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeider verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14 1781 260 12r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeider verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16 1781 260 12r
JANS, JELLE Jelle Jans arbeider verkoper Dalpad 7 1784 261 144r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wieberens arbeider verkoper Gardenierstraat 1 1765 256 94r
JOCHEMS, JOCHEM de nagelaten kinderen van Jogchum Jogchums arbeider verkoper van 3/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeider verkoper Bargebuurt 1 1764 256 87v
JETSES, MURK Murk Jetses arbeider verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1783 261 36v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes arbeider verkoper Zoutsloot ZZ 1801 265 284v
ARJENS, PIETER Pyter Arjens arbeider koper door niaar schuur en wagenhuis Zuiderstraat 6achter 1756 254 35r
ARJENS, PIETER Pyter Arjens arbeider verkoper Zuiderstraat 6achter 1756 254 50v
GERBENS, SAKE Saake Gerbens arbeider Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeider koper huis en gedeelte van een hof Rapenburg ZZ 1784 261 157r
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeider verkoper Rapenburg ZZ 1785 262 9r
JANS, SIPKE Sipke Jansen arbeider koper Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
FRANSES, STEFFEN Steffen Fransen arbeider verkoper Voorstraat 89 1764 256 56v
FRANSES, STEFFEN Steffen Fransen arbeider verkoper Droogstraat 59 1768 257 72r
JANS, SIEBE Sybe Jans arbeider verkoper Grote Kerkstraat 2 1787 262 205v
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds arbeider verkoper Nieuweburen 13 1788 263 59r
SIEMENS, WILLEM Willem Symens arbeider verkoper Karremanstraat 30 1762 255 146r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartles arbeider verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
HESSELS, WIEBE Wybe Hessels arbeider koper huis Kerkpoortstraat 9twee_a 1807 267 334r
MATTEUS, IEBE Yep Mattheus arbeider Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
BOS, LUCAS Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
BOS, LUCAS Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BOS, LUCAS Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
BOS, LUCAS Luicas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BOS, LUCAS Luicas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BOS, LUCAS Luicas Bos arbeider verkoper Hofstraat 23 1766 256 219r
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
, JOHANNES Johannes Kibbelaar arbeider verkoper van 3/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r
, JOHANNES Johannes Kibbelaar arbeider verkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
, JOHANNES Johannes Kibbelaar arbeider verkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
ROYEN, JAN HARMENS Jan Harmanus van Rooyen arbeider koper huis Hoogstraat 33 1801 266 8r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen arbeider verkoper van 2/3 Rommelhaven 6een_ac 1776 258 246v
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks stadsarbeider koper huis Karremanstraat 11 1810 269 97v
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeet koper huis Nieuwstraat 13 1780 259 278r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters arbeider op het tigchelwerk koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
NOREL, HENDRIK Hendrik Norel architect huurder Franekereind 10 1733 248 197v
PIETERS, FRIDS mr. Frids Pytters aritmaticus ende lieffhebber der mathematie consten ende zeevaert koper huis Schritsen 55 1661 238 88v
PIETERS, FRIDS de gezamenlijke erfgenamen van Frids Pyters aritmethicus en schoolmeester verkoper Schritsen 55 1680 241 75v
HERES, AGE Age Heeres assistent koper huis Heiligeweg 23 1791 263 307r
OEBELES, BOTE Bote Oebeles assistent huurder achterhuis Voorstraat 28 1738 249 221v
ANNES, DOUWE Douwe Annes assistent koper huis Schritsen 37 1767 256 251r
ANNES, DOUWE wijlen Douwe Annes assistent verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ 1790 263 271r
ANNES, DOUWE wijlen Douwe Annes assistent verkoper Zoutsloot 21 1790 263 272v
ANNES, DOUWE wijlen Douwe Annes assistent verkoper Schritsen 37 1790 263 274r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs assistent verkoper Hoogstraat 31 1723 246 166r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs assistent verkoper Franekerpoort (gebied) 1723 246 166v
JANS, JAN Jan Janzen oud assistent huurder (p.j.) Liemendijk ZZ 1799 265 161v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrands assistent koper woning met tuintje en bleekveld Sint Odolphisteeg 9 1753 253 107r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrands assistent verkoper Sint Odolphisteeg 9 1755 253 209r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens assistent huurder (p.j.) Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
, JAKOB wijlen Jacobus Wetsensius assistent koper Karremanstraat 18 1714 245 226v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes assistent Admiraliteit in Friesland koper huis Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Camp assistent Admiraliteit in Friesland koper kamer, tuintje en loods Voorstraat 32 1691 242 339r
OENES, ANNE wijlen Anne Oenes assistent bij de Admiraliteit koper huis Schritsen 4 1761 255 72v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent bij de Admiraliteit koper huis Brouwersstraat 15 1695 243 135r
BANDSTRA, TIJS Thijs Saake Bandstra assistent bij de Admiraliteit Bildtstraat 21 1794 264 196v
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit Zuiderhaven 61 1790 263 379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit koper huis Schritsen 37 1790 263 274r
ANNES, DOUWE Douwe Annes assistent bij het Gerecht der Stad koper Zoutsloot 21 1784 261 158v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper bij de Admiraliteit Zuiderhaven 47 1751 252 117v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper bij de Admiraliteit Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Camp assistent gewaldige Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Schritsen 28 1690 242 319r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes assistent gewaldige provoost Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Brouwersstraat 18 1708 245 49v
ANNES, REIN Rein Annes assistent provoost bij de Admiraliteit verkoper Lanen 13 1783 261 73r
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester Kleine Bredeplaats 20achter 1756 253 260v