Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
   beroep  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  

hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
GROEN, JOHANNES Joannes Groen waagdrager bewoner Sint Odolphisteeg 7 1681 241 136v
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs waagmeester koper door niaar huis daer Sodoma uitsteeckt, met loods en ledige plaats Grote Kerkstraat 6 Sodoma 1632 233 39r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds waagmeester verkoper Weverstraat NZ 1700 244 78v
JANS, PIETER wijlen Pieter Jansen waagmeester verkoper Vijver 3 1683 241 63ra
JANS, PIETER Pyter Jansen waagmeester koper huis Scheerstraat 5 1656 237 62v
JANS, PIETER het huis bewoond door Pytter Jansen waagmeester naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost 1660 238 22v
HOITES, REIN Rein Hoites oud waagmeester naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_ac 1760 255 38r
PIETERS, SJOERD Sioerd Pytters waagmeester verkoper Zuiderhaven 19noord 1657 237 130v
PIETERS, SJOERD Sioerd Pytters , volle susterling van de verkop waagmeester koper door niaar huis Schritsen 45 1667 239 87r
HETTES, WIEBE Wybe Hettes waagmeester huurder en gebruiker buiten Harlingen 1699 244 7v
BROUWER, REIN HOITES wijlen Rein Hoites Brouwer oud waagmeester Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
BRUINING, Bruining waagmeester naastligger ten westen Voorstraat 48 1782 260 163v
BRUINING, Alb. Bruining waagmeester verkoper Voorstraat 46 1784 261 148r
BRUINING, ALBERT Albert Bruining waagmeester koper huis Voorstraat 46 1765 256 140v
BRUINING, ALBERT Albert Bruining waagmeester geniaarde koper Grote Bredeplaats 8oost_a 1769 257 115v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruyrdts Riewal waagmeester koper 3 woningen achter elkaar onder 1 dak, waarvan de laatste bestaaat uit 2 kamers; Weverstraat NZ 1695 243 125r
ANNES, DOUWE Douwe Annes wachtmeester geniaarde koper Zoutsloot 45 1761 255 57v
JOBS, GERRIT Gerryt Jobs wachtmeester verkoper Zuiderstraat 1605 228 471r
JOBS, GERRIT Gerryt Jobs wachtmeester verkoper (gecondemneerde) Kerkpoortstraat 1606 228 500r
JOBS, GERRIT Gerryt Jops wachtmeester koper provisioneel huis Schritsen 1606 228 525r
JANS, LAMMERT de schuur van Lambert Jans wachtmeester naastligger ten westen Achterstraat 1612 229 115r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeester koper hoekhuis Noordijs 1614 229 199v
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeester huurder Voorstraat 35 1616 230 51r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen wachtmeester koper ledige plaats of huisstede van ca. 124 x 24 voeten Rozengracht 19 1611 229 15r
JANS, LAMMERT de plaats van Lambert Janssen wachtmeester naastligger ten westen Noorderhaven 1616 230 18v
JANS, LAMMERT Lambert Janssen wachtmeester verkoper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
JANS, LAMMERT Lammert Jans wachtmeester koper huis met ledige plaats Klaverbladstraat OZ 1611 229 11v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses wachtmeester Bildtstraat 21 1634 233 138v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp wachtmeester koper huis Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
JANS, JAN Jan Jansen Scherenburch wachtmeester verkoper q.q. Noorderhaven 54 1636 234 14v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp stadswachtmeester koper Zoutsloot 29 1777 259 75r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp stadswachtmeester koper Vissersstraat 4 1779 259 166r
HAAS, SIEMEN Symon de Haes stadswachtmeester koper huis en koekenbakkerij Grote Bredeplaats 19 1744 251 34v
JELLES, ALLERT Allert Jelles , c.u. wachtmeester en assistent koper woning Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
HAAS, AGE Age de Haas wachtmeester en executeur verkoper Schritsen 60 1758 254 117r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wachtmeesters assistent bewoner Sint Odolphisteeg 11 1675 240 24ra
JANS, HARMEN Harmen Jansen wachtmeestersassistent koper huis bestaande uit twee kamers en een weefwinkel Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen wachtophaalder geniaarde koper Hofstraat 21 1692 242 381v
, Cromhausen oud wachtrmeester naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1732 248 120r
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems wagenaar verkoper van 1/6 Spinstraat 5 1705 244 294v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs wagenaar verkoper Zuiderstraat 1611 229 55r
JAKOBS, FREERK de ledige plaats van Freerck Jacobs wagenaar naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 1614 229 221r
GERBENS, HERE Here Gerbens wagenaar koper huis in gebruik als pottenbakkerij Hoogstraat 51 1740 250 97r
, Jan wagenaar naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1631 233 17r
AGES, JAN Jan Aages , c.u. wagenaar koper 2/3 huis voorheen schuur Droogstraat 24 1665 239 32v
WILLEMS, JELKE Jelke Willems wagenaar koper huis Noorderhaven 96 1697 243 327r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems wagenaar verkoper Noorderhaven 96 1719 246 48r
, JOOST Joest wagenaar naastligger ten noorden Liemendijk 1615 229 271v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar koper huis Zuiderstraat NZ 1749 252 8r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1749 252 8r
JAKOBS, LAMMERT de erfgenamen van Lamberdt Jacobs wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
JAKOBS, LAMMERT Lambert Jacobs wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1613 229 137r
, LAMMERT Lammert wagenaar naastligger Kerkpoortstraat NZ 1605 228 450v
, LAMMERT Lammert wagenaar huurder/gebruiker onbekend 1611 229 29r
, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Jacobs* wagenaar verpachter grond Kromme Elleboogsteeg NZ 1644 235 128r
JANS, PIER Pier Jans wagenaar huurder Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
, POPPE de weduwe van Poppo wagenaar naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1682 241 199r
SIERKS, REIN Reyn Sierx , e.a. wagenaar bewoner Hoogstraat 53 1677 240 256r
PIETERS, SAKE Sake Pieters wagenaar koper schuur en stal Zuiderstraat 6achter 1706 244 314r
FOKKES, TJALLING de crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaar verkoper Karremanstraat 1655 237 4v1
FOKKES, TJALLING de crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaar verkoper Karremanstraat 1655 237 4v1
JANS, WIEGER Wiger Jans wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1642 235 22r
JANS, WIEGER Wiger Jansen wagenaar naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1650 236 119r
GERKES, WILLEM Willem Gerkes wagenaar koper Zuiderstraat 6achter 1706 244 314r
JANS, WIEGER Wyger Jans wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1644 235 106r
, WIEGER Wyger Jans* wagenaar Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
JANS, WIEGER huis van wijlen Wyger Jansen wagenaar naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ 1657 237 102v
JANS, WIEGER Wyger Jansens wagenaar naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1646 235 219r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarige vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezel wagenaar koper Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezel wagenaar verkoper Hoogstraat 17 1781 260 141r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Kerkpoortstraat 12 1781 260 143r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezel wagenaar verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezel wagenaar verkoper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezel wagenaar verkoper Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezel wagenaar verkoper Hoogstraat 25 1782 260 236r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacobus Sybrens Brouwer wagenaar verkoper van 1/6 Schritsen 67 1787 262 214r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes wagenaar en koemelker verkoper onbekend 1739 250 71v
KLASES, JAN Jan Claasen wagenaar en koemelker koper huis William Boothstraat 37 1782 260 242v
BEIDSCHAT, JAN Jan Beidschat wagenaar en koemelker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar en koopman geniaarde koper Zuiderstraat 12 1749 252 24v
FRANSES, JAN Jan Fransen wagenaar en stalman verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
HARMENS, JAN Jan Harmens wagener naastligger ten oosten Schritsen 5 1611 229 35r
, ALBERT Albert mr. wagenmaker bewoner achterliggende kamer Rommelhaven 1691 242 347v
, ALBERT Albert wagenmaker naastligger ten zuiden Rommelhaven 8 1717 245 307r
, ALBERT Albert wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 8 1717 245 307r
, ALBERT de erfgenamen van Albert wagenmaker naastligger ten westen Voorstraat 83achter 1728 247 135v
, ALBERT de erfgenamen van Albert wagenmaker naastligger ten noorden Voorstraat 83achter 1728 247 135v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks mr. wagenmaker verkoper Karremanstraat WZ 1690 242 322v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks wagenmaker naastligger ten oosten Voorstraat 79 1691 242 24va
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks mr. wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_ac 1724 246 193v
, ALBERT Albert Hendriks* wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_ac 1693 243 67r
, ALBERT Albert Hendriks* wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_ac 1721 246 106r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven NZ 1698 243 374r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix mr. wagenmaker verkoper q.q. Lombardstraat 4 1702 244 354r
JANS, ALBERT Albert Jansen mr. wagenmaker naastligger ten zuiden Rommelhaven 1691 242 347v
JANS, ALBERT Albert Jansen mr. wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 1691 242 347v
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmaker naastligger ten westen Zuiderstraat 6achter 1703 244 198v
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmaker naastligger ten noorden Zuiderstraat 6achter 1706 244 314r
JANS, ALLE Alle Jans wagenmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1625 231 63v
JANS, ALLE Alle Jans wagenmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1625 231 65v
JANS, ALLE Alle Jans wagenmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1626 231 102r
JANS, ALLE Alle Jans wagenmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1626 231 112r
JANS, ALLE Alle Jansen , burger wagenmaker koper kamer Kerkpoortstraat 1617 230 77r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustijn Pieters mr. wagenmaker naastligger ten zuiden Zuiderstraat 29 1728 247 73r
, KLAAS Claes Lambart wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 4 1640 234 101v
, KLAAS Claes Lambart wagenmaker verkoper Rommelhaven 4 1640 234 101v
BOUWES, DIRK wijlen Dirk Bouwes mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 40 1810 269 46r
BOUWES, DIRK wijlen Dirk Bouwes mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 40 1810 269 46r
HILLES, DOUWE wijlen Douwe Hilles wagenmaker Bildtstraat 1 1669 239 205v
HILLES, DOUWE wijlen Douwe Hilles wagenmaker Bildtstraat 1 1669 239 40ra
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker koper huis en groot pakhuis als wagenmakerij ernaast Rommelhaven 2 1748 251 227v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker huurder Zuiderstraat 6voor 1751 252 131v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker koper Vissersstraat 4 1753 253 94r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker verkoper Vissersstraat 6 1753 253 117r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker koper door niaar huis Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker verkoper Vissersstraat 4 1754 253 148v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker verkoper Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
HETTES, GERRIT Gerrit Hettes mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 40 1787 262 153r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. wagenmaker koper huis en wagenmakerij Zuiderstraat 6voor 1736 249 137r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. wagenmaker verkoper Zuiderstraat 6voor 1738 249 231r
HETTES, GERRIT Gerryt Hettes mr. wagenmaker koper huis en wagenmakerij Hoogstraat 40 1779 259 205r
JOHANNES, HANS wijlen Hans Johannes mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 39 1783 261 40v
SJOERDS, HARMEN Harmen Sjoerdts mr. wagenmaker koper huis Zuiderstraat 6voor 1680 241 93r
SJOERDS, HARMEN het huis gekocht door Harmen Sjoerdts wagenmaker naastligger ten westen Zuiderstraat 6achter 1680 241 28va
, HENDRIK Hendrick Alberts [staat: mr. wagenmaker koper door niaar huis Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmaker koper huis Rommelhaven 2west 1723 246 161r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts mr. wagenmaker verkoper Rommelhaven 5 1732 248 116v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts mr. wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1voor 1734 248 345r
, HITJE de weduwe van Hidde wagenmaker naastligger ten westen Schoolsteeg 1705 244 309r
JETSES, JAKOB Jacob Jetses mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 31 1775 258 232r
JETSES, JAKOB Jacob Jetses mr. wagenmaker koper huis Scheerstraat 10 1776 258 242v
JETSES, JAKOB Jacob Jetses mr. wagenmaker Scheerstraat 10 1778 259 142v
JETSES, JAKOB Jacob Jetzes mr. wagenmaker koper huis en plaats Hoogstraat 31 1774 258 175r
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks mr. wagenmaker koper huis, plaats en schuur Hoogstraat 53 1677 240 256r
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks wagenmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 51 1681 241 42va
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks mr. wagenmaker naastligger ten zuiden Liemendijk 38 1688 242 254r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks mr. wagenmaker naastligger ten oosten Liemendijk 38 1688 242 254r
TJERKS, JAKOB Jacob Tierx , n.u. mr. wagenmaker naastligger ten oosten Lombardstraat ZZ 1698 243 387r
SIERKS, JAKOB Jacob Zierks wagenmaker verkoper Rommelhaven 4 1669 239 203v
SIERKS, JAKOB Jacob Zierks wagenmaker koper provisioneel Hoogstraat 36 1666 239 11ra
, JAN Jan wagenmaker naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1669 239 203v
, JAN Jan wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat WZ 1682 241 216r
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts mr. wagenmaker verkoper Zuiderstraat 6voor 1736 249 137r
BOUWES, JAN Jan Bouwes oud wagenmaker verkoper Bildtstraat 18 1785 262 18r
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmaker koper 1/2 huis Rommelhaven 4 1663 238 182r
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters wagenmaker verkoper van 1/6 Lanen 77 1663 238 16ra
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters wagenmaker verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmaker koper provisioneel en finaal 1/2 huis met een steeg ten westen in gedeeld eigendom Rommelhaven 4 1663 238 21ra
PIETERS, JAN als bewoner Jan Pieters wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 6een_ac 1666 239 39v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmaker koper door niaar 4 kamers Rommelhaven 4 1682 241 186v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmaker koper kamer Rommelhaven 6een_ac 1682 241 212r
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 6een_ac 1682 241 212r
, JAN Jan Pieters* wagenmaker naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1682 241 186v
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters wagenmaker naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1637 234 42r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pyters wagenmaker koper huis Rozengracht 20 1634 233 139r
BENEDICTUS, JOHANNES Johannes Benedictus mr. wagenmaker koper huis met een stal erachter en waar De Vrachtwagen uithangt Hoogstraat 39 de Vrachtwagen 1698 243 388r
BENEDICTUS, JOHANNES Johannes Benedictus mr. wagenmaker geniaarde koper Hoogstraat 32 1712 245 185v
DOUWES, JOHANNES Johannes Douues wagenmaker naastligger ten noorden Rozengracht 30 1629 232 107r
DOUWES, JOHANNES Johannes Douues wagenmaker naastligger Rozengracht ZZ 1629 232 110v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis en wagenmakerij Rommelhaven 2west 1767 256 240r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis Hoogstraat 40 1771 257 205r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis Karremanstraat 30 1772 258 51v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 40 1779 259 205r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper q.q. Rommelhaven 6 1782 260 178v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis Rommelhaven 6 1782 260 274r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper Karremanstraat 30 1783 261 9v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker huurder Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper Noorderhaven 38 1784 261 228r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker Hoogstraat 40 1787 262 153r
, LIEUWE Lieuwe Douwes* wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 8 1783 261 69v
JANS, PIER Pier Jans mr. wagenmaker koper huis Hoogstraat 14 1776 259 3v
JANS, PIER Pier Jans , c.u. mr. wagenmaker huurder Hoogstraat 14 1787 262 183r
JANS, PIER de geabandonneerde boedel van wijlen Pier Jans mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 14 1787 262 183r
JANS, PIETER Pieter Jansen wagenmaker koper huis Vijverstraat NZ 1660 238 19v
JOCHEMS, PIETER de kinderen en erfgenamen van Pyter Jochums wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1652 236 187v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters mr. wagenmaker koper huis waar de Vergulde Wijzer uithangt, en lege plaats daarachter Hoogstraat de Vergulde Wijzer 1650 236 138v
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmaker naastligger ten oosten Lombardstraat 1662 238 136r
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmaker verkoper Lombardstraat 1662 238 136r
, PIETER Pytter wagenmaker koper huis met een hof Rozengracht 7west 1660 238 29v
JANS, SIEBREN Sibren Jans wagenmaker naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
JANS, SIEBREN Sibren Jans wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1703 244 212r
JANS, SIEBREN Sibren Jansen wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
JANS, SIEBREN Sibren Jansen wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmaker naastligger onbekend 1645 235 173r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 6 1659 237 204v
FEDDES, SIERK de weduwe van Sierck Feddes wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 6een_ac 1660 238 5va
, SIERK Sierck Feddes* wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1648 236 18v
, SIERK de weduwe van Sierck Feddes* wagenmaker naastligger ten oosten onbekend 1661 238 89v
, SIERK de plaats van de weduwe van Sierck Feddes* wagenmaker naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5achter 1659 238 2ra
, SIERK de plaats van de weduwe van Sierk Feddes* wagenmaker naastligger ten oosten Sint Jacobstraat WZ 1660 238 19r
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker koper huis Sint Jacobstraat 2 1682 241 226v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen mr. wagenmaker koper schuur Moriaanstraat 12 1690 242 317v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker naastligger ten zuiden Noorderhaven 114 1701 244 107v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter 1708 245 44v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker Werfpad 7 1712 245 170v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezel wagenmaker verkoper Hofstraat 22 1782 260 219v
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pieters de Graaf mr. wagenmaker koper huis Rommelhaven 8 1730 247 345r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pytters de Graef wagenmaker koper huis Zuiderstraat 27 1727 246 299r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustynus Pieters de Graef mr. wagenmaker verkoper Zuiderstraat 27 1728 247 120r
, AUGUSTINUS Augustinus de Graff mr. wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 12 1736 249 146v
MELLEMA, ALBERT Albert Mellema mr. wagenmaker huurder houtstek (p.j.) Hoogstraat 10 1697 243 275r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema, c.s. mr. wagenmaker naastligger ten noorden Voorstraat 83 1724 246 210r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendrix Mellema mr. wagenmaker koper houtstek Rommelhaven NZ 1697 243 297r
MELLEMA, HENDRIK ALBERTS wijlen Hendrik Alberts Mellema wagenmaker erflater Rommelhaven 2 1748 251 227v
VRIES, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems de Vries wagenmaker koper huis en wagenmakerij Hoogstraat 40 1810 269 46r
JANS, SIEBREN Sibren Janzen wagenmeester naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
PIETERS, SJOERD Sioerd Pytters wagenmeester koper door niaar huis Zuiderhaven 19noord 1657 237 118v
, HENDRIK Hendrik H. wannemaker huurder Weverstraat 1787 262 203v
, JAN Jan , c.u. wannemaker huurder 1e woning Karremanstraat 13 1778 259 94r
, IETJE Ytje wasster naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1728 247 116r
, SIETSKE Sytske waster huurder kamer 2 achter dit huis Voorstraat 28 1700 244 68v
, IETJE Yd wasvrouw naastligger ten westen (Opm. staat: waschster) Schritsen 1597 228 8r
FRANSES, FEIKE wijlen Feyke Fransen waterhaler Zoutsloot 91 1729 247 262r
, FRANS Frans waterhaler naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1706 244 322r
, FRANS de weduwe van Frans waterhaler naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1713 245 200r
, FRANS de weduwe van Frans waterhaler naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1723 246 170r
HAIES, FRANS Frans Hajes waterhaler koper door niaar Wortelstraat 1 1702 244 141r
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 39v
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u. waterhaler verkoper Nieuwstraat 50 1687 242 206v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 30v
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhaler koper huis Nieuwstraat 36 1687 242 206r
, JEEN Jaen Aeges* waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
AGES, JEEN Jaen Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1685 242 76r
DIRKS, JOHANNES Joannes Dirks waterhaler koper huis en tuin erachter Weverstraat 10 1723 246 171r
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks waterhaler verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
KARSTES, LAMMERT Lambert Carsten waterhaler verkoper Both Apothekerstraat 11 1703 244 203r
, MARTEN wijlen Marten waterhaler verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1691 242 371r
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhaler koper huis Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
PIETERS, MINNE Minne Pieters waterhaler verkoper Kruisstraat 13 1773 258 105v
PIETERS, MINNE Minne Pyters waterhaler koper huis Kruisstraat 13 1751 252 165r
PIETERS, MINNE Minne Pyters waterhaler koper vervallen woning Kruisstraat 11 1753 253 64r
, PIER de crediteuren van Pier waterhaler verkoper Weverstraat 1629 232 95v
HARMENS, Tiebbes Harmens waterhaler huurder achterkamer (p.j.) Hoogstraat 13 1734 248 326r
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschild waterhaler huurder (p.j.) Franekereind 18 1755 253 197v
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries weduwe en erven van wijlen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1636 234 11v
, FOPPE Foppe Uyftes weduwe van wijlen naastligger ten westen Noorderhaven 57oost 1636 234 19r
, ANTJE Anna weefster naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1630 232 155r
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefster naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1644 235 108r
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefster naastligger ten oosten Liemendijk 1644 235 160v
, ANTJE Anne weefster naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1629 232 91r
SIEBES, PIETER de weduwe van Pieter Sybes weeshuisvader verkoper Weeshuisstraat 11 1663 238 186v
SIEBES, PIETER wijlen Pieter Sybes weesvader koper Kleine Bredeplaats 10 1664 238 211r
HEINS, JAN Jan Heins weesvader van gereformeerd weeshuis koper huis en bleekveld Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u. werkbaas koper huis, loods en plaatsje Kleine Bredeplaats WZ 1656 237 55r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekweg koper kamer Franekerpoort (gebied) 1727 247 6v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekweg verkoper Zoutsloot WZ 1729 247 290v
, AREND Aarnt wever naastligger ten oosten Achterstraat 1688 242 240v
, AREND Aernt wever naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1660 238 35r
JEENS, AGE Age Jaans wever naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1715 245 240v
HARKES, ALLERT Allert Harkes wever bruidegom 1605 228 484r
HANSES, ANDRIES Andries Hansen mr. wever koper woning Hofstraat 25 1693 243 49r
, AUKE Aucke wever naastligger ten westen Zoutsloot 1 1634 233 128v
WILLEMS, BEREND Barent Willems wever naastligger ten noorden Romastraat 1 1706 244 334r
, BEREND Beern mr. wever naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1727 247 39r
BERENDS, BEREND wijlen Beern Beerns mr. wever koper Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
, BEREND Beernt wever huurder 3e bovenkamer (p.w.) Rommelhaven 12 1781 260 125r
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat 1724 246 197v
BURGERTS, BEREND Beernt Burgerts mr. wever koper huis Rozengracht 18 1742 250 273v
HARMENS, BEREND Beernt Harmens mr. wever verkoper Rapenburg ZZ 1737 249 212r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix mr. wever naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
JANS, BEREND Beernt Jans mr. wever huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
JANS, BEREND Beernt Jansen wever koper kamer en plaats daarachter Gardenierstraat 1662 238 143v
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. wever eigenaar van 2 kamers ten noorden Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. wever naastligger ten noorden Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. wever koper twee kamers Achterstraat 6 1738 249 260v
ALBERTS, BEREND Berent Alberts mr. wever koper huis Kerkpoortstraat NZ 1720 246 89r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts mr. wever Zoutsloot 25 1739 250 1ra
BERENDS, BEREND Berent Berends , c.u. mr. wever koper huis Blindemanssteeg OZ 1720 246 88v
, KLAAS Claes wever naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1648 236 11r
HIELKES, KLAAS Claes Hylckes , c.u. wever koper huis en ledige plaats Kerkpoortstraat 29 1712 245 171v
JANS, KLAAS Claes Jansen wever naastligger ten noorden Schritsen 15 1718 246 30v
JANS, KLAAS Claes Jansen mr. wever koper huis onbekend 1735 249 62r
GERRITS, KRIJN Crijn Gerryts wever geniaarde koper Franekerpoort (gebied) 1606 228 498r
, CHRISTIAAN de weduwe van Cristiaan wever naastligger ten oosten Achterstraat 1651 236 146v
, DAVID David wever naastligger ten westen Achterstraat 5 1673 240 116v
, DAVID Davidt wever naastligger ten westen Achterstraat 5 1686 242 113v
, DIRK Dirck wever naastligger ten oosten Karremanstraat 1612 229 77r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1650 236 114v
TEEDES, DIRK Dirck Taedes mr. wever koper huis Weverstraat 3 1692 243 10r
DIRKS, DIRK Dirk Dirx wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1663 238 162v
JANS, DIRK Dirk Jansen mr. wever koper huis en tuin met vruchtdragende bomen en planten Nieuweburen 27 1724 246 207r
JANS, DIRK Dirk Jansen mr. wever verkoper Nieuweburen 27 1725 246 216r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1671 240 60r
JANS, DIRK Dyrck Jansen wever eerdere eigenaar Gardenierstraat 1605 228 453r
HEINS, EELKE Eelke Heins wever huurder Romastraat NZ 1692 243 20v
JANS, EVERT Ewert Jansen mr. wever geniaarde koper Kerkpoortstraat 47 1738 249 266v
, FRANS de kamers van de erfgenamen van Frans wever naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1669 239 182v
, FRANS de erfgenamen van Frans wever naastligger ten oosten Hofstraat 16 1669 239 183r
, FRANS de erfgenamen van Frans wever naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1676 240 247v
BERENDS, FRANS Frans Beerns mr. wever naastligger ten oosten Wortelstraat 10 1740 250 116v
BERENDS, FRANS Frans Beerns mr. wever naastligger ten oosten Wortelstraat 10 1741 250 194r
, FRANS Frans Mathijssen* wever naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1732 248 92r
, FREERK Freeck wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1645 235 188r
, FREERK Freerck wever naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1644 235 138r
LUCAS, FREERK Freerk Lucas mr. wever verkoper Heiligeweg 28 1736 249 151r
JANS, GERLOF Gerloff Jansen mr. wever koper huis genaamd de Klok Hoogstraat 45 de Klok 1725 246 237r
, GERRIT Gerrit wever naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57 1722 246 128r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits mr. wever verkoper Lanen 23achter 1708 245 43r
JOHANNES, GERRIT Gerrit Johannis wever naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1718 246 15r
, GERRIT Gerryt wever naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57 1727 247 58v
ARENDS, GERRIT Gerryt Arents mr. wever koper huis Both Apothekerstraat 1 1736 249 123r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts mr. wever koper woning of kamer Lanen 23achter 1698 243 379r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen mr. wever koper huis, weefwinkel en tuin Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
, GERRIT Gerryt Teunis* wever naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1751 252 107r
, GERRIT Gerryt Teunis* wever naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1752 252 236r
LOUWS, GEERT de erfgenamen van Geurt Lous wever naastligger ten oosten Droogstraat 1614 229 205v
, GOSSE Gosse Lammerts* wever naastligger ten oosten Rapenburg 1648 236 46r
, HARMEN de weduwe van Harmen wever naastligger ten zuiden Alemanssteeg ZZ 1631 232 184v
, HARMEN Harmen wever naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
, HARMEN Harmen mr. wever naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1742 250 218v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits mr. wever koper huis onbekend 1726 246 296r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever naastligger ten westen Zoutsloot 54 1644 235 156r
JANS, HARMEN Harmen Jansen mr. wever koper 2 kamers Kerkpoortstraat 1708 245 51r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever koper huis Dalpad 9 1737 249 165v
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever koper huis Dalpad 9 1740 250 104r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u. mr. wever naastligger ten zuiden Dalpad 9 1740 250 104r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u. mr. wever naastligger ten noorden onbekend 1740 250 105r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever verkoper onbekend 1740 250 105r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens mr. wever koper huis Nieuwstraat 19 1735 249 37v
, HARTMAN Hartman Clases* wever naastligger ten westen Hofstraat 47west 1691 242 353v
MARTENS, HAITSE Haytse Martens wever naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) ZZ 1636 234 10r
, HENDRIK Hendrick wever naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
, HENDRIK Hendrick wever naastligger ten westen Liemendijk 1614 229 202r
, HENDRIK Hendrick wever naastligger ten westen Zoutsloot 54 1666 239 63v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Berns wever verkoper (gesuccumbeerde) Liemendijk 1617 230 89r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix mr. wever koper huis Hofstraat 16 1722 246 152r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans mr. wever koper huis Hofstraat 19 1718 246 8r
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen wever naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1616 230 25r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts wever naastligger ten westen Lanen 24 1640 234 115r
, HENDRIK de kamer van Hendrik wever naastligger ten oosten Achterstraat 1646 235 213v
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes wever naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1700 244 78v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns mr. wever verkoper Nieuwstraat 19 1735 249 37v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns mr. wever geniaarde koper Nieuwstraat 1735 249 63r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks , c.u. mr. wever huurder Tiepelsteeg 1739 250 63r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen wever naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1724 246 196r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen wever huurder onderhuis Scheerstraat 12 1741 250 165r
FOKKES, ISAAK Isaack Fokkes , c.u. en c.s. mr. wever huurder Zoutsloot NZ 1751 252 115r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents mr. wever koper provisioneel huis Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts wever naastligger ten westen Droogstraat 1613 229 151r
, JAN Jan wever naastligger ten westen Hofstraat 1614 229 215r
, JAN Jan wever naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1649 236 95v
, JAN Jan wever naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
, JAN Jan , c.u. wever huurder Zuiderstraat 1756 254 8v
ALLERTS, JAN Jan Allerts mr. wever koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
ARENDS, JAN Jan Arents wever naastligger ten zuiden onbekend 1726 246 296r
ARENDS, JAN Jan Arents mr. wever koper woning (kamer) Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
KLASES, JAN Jan Clasen mr. wever koper 2 kamers Droogstraat 37 1739 250 45r
, JAN Jan Clasen* wever naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1742 250 216v
GERRITS, JAN Jan Gerreyts wever naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 65 1729 247 243v
, JAN Jan Harmens* wever naastligger ten westen Lanen 26 1753 253 115v
HENDRIKS, JAN de nagelaten boedel en goederen van wijlen Jan Hendricks wever verkoper Weverstraat 1617 230 65v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx wever naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1633 233 94r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. wever koper huis Zoutsloot 25 1718 246 32r
HESSELS, JAN Jan Hessels wever verpachter grond Sint Odolphisteeg OZ 1611 229 29v
HESSELS, JAN Jan Hessels , c.u. wever naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1611 229 29v
JANS, JAN wijlen Jan Jansen wever verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
JANS, JAN Jan Jansen wever koper woning Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
JELLES, JAN Jan Jelles mr. wever koper kamer, weefwinkel en plaatsje Weverstraat NZ 1681 241 159v
JOHANNES, JAN Jan Johannis mr. wever huurder Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
JURJENS, JAN vrijgezel Jan Jurjens wever koper huis Heiligeweg 24 1707 245 8v
JURJENS, JAN Jan Jurjens wever naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1707 245 33r
JURJENS, JAN Jan Jurjens wever naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1723 246 159v
JURJENS, JAN Jan Jurjens wever naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1740 250 87r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts wever huurder Nieuwstraat 1691 242 371r
OTTES, JAN Jan Ottes mr. wever koper huis Kerkpoortstraat NZ 1736 249 128r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs mr. wever huurder Heiligeweg 28 1736 249 151r
TEUNIS, JAN Jan Toenis wever naastligger ten noorden onbekend 1642 235 25r
TEUNIS, JAN Jan Tuenis mr. wever koper woning Kerkpoortstraat 1724 246 197v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters wever naastligger ten oosten Rozengracht 14 1648 236 9v
PIETERS, JELLE Jelle Piters wever naastligger ten oosten Rozengracht 14 1645 235 178v
, JOHANNES Johannes wever huurder 1e benedenkamer (p.w.) Rommelhaven 12 1781 260 125r
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks mr. wever koper huis Zoutsloot 20 1740 250 132r
, JURJEN Jurjen wever naastligger ten westen Molenpad 9tuin 1781 260 42v
, JURJEN Jurjen wever naastligger ten westen Fabrieksstraat 1784 261 154v
JANS, KARST Karst Jansen mr. wever huurder Romastraat 27 1738 249 227r
, LOURENS Lourens wever naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1650 236 102v
, LOURENS Lourens wever naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1650 236 143r
, LOURENS Lourens wever naastligger ten zuiden Rozengracht 1651 236 162v
HANSES, LOUW Louw Hansen wever naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1715 245 244r
HENDRIKS, LUDSER Luiter Hendrix mr. wever naastligger ten oosten Kerkpad WZ 1734 248 304v
, N. N. wever naastligger ten noordwesten Vianen 2 1705 244 310r
, N. N. wever naastligger ten zuiden Zoutsloot 32 1746 251 115r
WILLEMS, NANNE Nanne Willems mr. wever koper stalling en tuintje Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
CHRISTOFFELS, OENE Oene Christoffels wever koper huis Alemanssteeg 1606 228 528v
, OENE Oene Eeuwes* wever naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55 1650 236 129v
, PIETER Pieter wever naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1627 232 15r
, PIETER het huis van Pieter wever naastligger ten westen Achterstraat NZ 1628 232 65r
, PIETER het huis van Pieter wever naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1628 232 65r
JANS, PIETER Pytter Jansen mr. wever huurder Bargebuurt 24 1744 251 37v
, REINER Reyner wever naastligger ten oosten Hondenstraat 1612 229 89r
, RIENK Rienck wever naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 7v
, SALOMON Salomon wever naastligger ten westen Hofstraat 47west 1688 242 257v
WILLEMS, SCHELTE grondpacht uit het huis van Schelte Willems wever eigenaar perceel ([staat: 2-00-00 GG]) Kerkpoortstraat NZ 1661 238 82r
WILLEMS, SCHELTE het huis achter de kerk Schelte Willems wever grondpacht verschuldigd aan dit perceel grondpacht ([staat: 2-00-00 GG]) 1661 238 8va1
, SIPKE Sipke wever naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1807 267 345r
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters wever naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1616 230 24r
JAKOBS, SIERK Syrck Jacobs wever naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 452v
, TEEDE de weduwe van Tade wever naastligger ten noorden Molenpad 9a 1717 245 288v
DIRKS, TEEDE Teede Dirx , c.u. mr. wever koper huis en weefwinkel Hofstraat ZZ 1720 246 82v
, TIEDE de tuin van de weduwe van Tidde wever naastligger ten noorden Molenpad 9a 1730 247 310v
JAKOBS, TIEDE Tiede Jacobs wever naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1708 245 47v
, TJEPKE Tiepke Sioerdts* wever naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1638 234 65r
, TJALLING Tjallingh wever huurder Sint Odolphisteeg 10 1694 243 117r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat 18 1735 249 72v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever bewoner Karremanstraat 13 1735 249 1ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever verkoper Karremanstraat 13 1735 249 1ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever bewoner Kerkpoortstraat 18 1735 249 1va
LAMMERTS, THOMAS wijlen Tomas Lammerts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat 18 1735 249 1va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , e.a. mr. wever verkoper Karremanstraat 13 1735 249 2va
LAMMERTS, THOMAS wijlen Tomas Lammerts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat 18 1735 249 2va
HENDRIKS, TEUNIS Tonys Hendricx wever naastligger ten westen Liemendijk 1617 230 89r
BERENDS, WILLEM Willem Beernts wever naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1650 236 143r
KLASES, WILLEM Willem Clasen mr. wever koper huis Heiligeweg 26 1741 250 159v
KLASES, WILLEM Willem Clasen mr. wever Zoutsloot 25 1739 250 1ra
, WIEBE Wybe Johannes* wever naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs mr. wever verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs mr. wever Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs mr. wever Franekereind 2 1761 255 111r
JAKOBS, ISAAK Ysack Jacobs wever huurder Romastraat 8 1688 242 226r
BLOEM, JAN Jan Blom mr. wever Zoutsloot 25 1739 250 1ra
HOMAN, HENDRIK Hendrik Homans wever koper woning Kerkpoortstraat NZ 1708 245 47v
KROL, HARMEN ALBERTS Harmen Alberts Krol mr. wever koper huis Hoogstraat 49 1691 242 352r
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels mr. wever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1736 249 151r
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsens mr. wever verkoper Hofstraat 16 1743 250 296ar
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsens mr. wever verkoper Rozengracht 5 1743 250 297av
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsens mr. wever verkoper Rozengracht 3 1743 250 299r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wighuys mr. wever verkoper Nieuwstraat 18 1746 251 129v
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaarden mr. wever koper huis Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
, DIRK de erven van Dirck Piers* bedsteekwever naastligger ten oosten Romastraat 1 1631 233 7v
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholt bontwever geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
JANS, HARMEN Harmen Jansen mr. dopjeswever koper huis, loods en plaats Zoutsloot 52 1641 234 132v
, FREERK Freryck wever? naastligger ten westen Hofstraat 1606 228 492v
, JAN Jan wever? naastligger ten westen ([staat: wevers? Jan]) Heiligeweg 1605 228 477r
, BERNARDUS Bernardus van Thaken weversbaas koper huis, winkel en tuin Vianen 6 1803 266 237v
KORNELIS, TOBIAS Tobias Cornelis weversgezel verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Outhoff weversgezel koper Achterstraat 1726 246 263r
HESSELS, AART Aart Hessels mr. wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx wieldraaier naastligger ten westen Romastraat 31 1611 229 21r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendrix , burger wieldraaier koper 2 kamers of woningen onder 1 dak Romastraat 1605 228 482r
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts mr. wieldraaier koper huis Lanen 72 1806 267 216v
JOHANNES, BEREND Beernt Johannes mr. wieldraaier koper huis Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
JOHANNES, BEREND Beernt Johannes , c.u. mr. wieldraaier huurder Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
JELTES, DIRK Dirck Jeltes wieldraaier koper huis Kleine Kerkstraat 10 1690 242 305v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaier koper huis Kleine Kerkstraat 10 1703 244 217r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 10 1717 245 282v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes , c.u. mr. wieldraaier koper 1/2 huis of loodsje en 2/3 plaats Kleine Kerkstraat 6 1723 246 154r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes , c.u. mr. wieldraaier eigenaar van 1/2 Kleine Kerkstraat 6 1723 246 154r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes , c.u. mr. wieldraaier naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 6 1723 246 154r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes mr. wieldraaier verkoper Kruisstraat 1782 261 4r
JELTES, DIRK Durk Jeltes mr. wieldraaier naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
JELTES, DIRK Durk Jeltes mr. wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
KLASES, EGBERT Egbert Claesen wieldraaier verkoper Alemanssteeg 1650 236 136r
, EVERT de weduwe van Evert wieldraaier naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
JANS, EVERT wijlen Evert Jans wieldraaier verkoper Grote Kerkstraat 11 1612 229 74r
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaier koper schuur Grote Kerkstraat 17achter 1646 235 199r
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17achter 1646 235 199r
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries mr. wieldraaier koper huis Lanen 74 1788 262 284r
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries mr. wieldraaier naastligger ten westen Lanen 74 1788 262 284r
, HARMEN Harmen wieldraaier huurder Jekelsteeg 1 1742 250 238v
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels , c.u. wieldraaier koper huis Kleine Kerkstraat 8 1664 238 214v
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels wieldraaier naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1665 239 7r
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels wieldraaier naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1667 239 78r
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels wieldraaier koper huis Kleine Kerkstraat 4 1681 241 132r
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels wieldraaier naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1690 242 305v
, HENDRIK Hendrick wieldraaier bewoner Gardenierstraat 1637 234 32v
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens mr. wieldraaier naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 10 1703 244 217r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens mr. wieldraaier naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1703 244 217r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaier eigenaar van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1705 244 299v
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens mr. wieldraaier eigenaar van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1718 246 12r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaier naastligger ten oosten Voorstraat 72 1726 246 292v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters wieldraaier naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12 1669 239 181r
DOUWES, JAN de nagelaten weeskinderen van Jan Douwes wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 1 1625 231 64r
JANS, JAN Jan Jansen wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 8 1664 238 214v
DOUWES, JELTE Jelte Douwes mr. wieldraaier koper huis Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
DOUWES, JELTE Jelte Douwes mr. wieldraaier koper huis Kruisstraat 1 1762 255 123r
DOUWES, JELTE Jelte Douwes wieldraaier koper Kromme Elleboogsteeg OZ 1762 255 137v
DOUWES, JELTE Jelte Douwes wieldraaier koper huis Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
DOUWES, JELTE wijlen Jelte Douwes wieldraaier verkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ 1765 256 133v
DOUWES, JELTE wijlen Jelte Douwes wieldraaier Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
, JELTE Jelte Douwes* wieldraaier naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1767 256 257r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes wieldraaier verkoper Oosterkeetstraat OZ 1730 247 338r
JANS, LAMMERT Lambert Jans , voor hemzelf en als vader voor wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 7 1612 229 85r
JANS, LAMMERT de weeskinderen van Lambert Jans wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 1612 229 88r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wieldraaier naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1626 231 120r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen wieldraaier koper huis en erf Grote Kerkstraat ZZ 1611 229 15v
, MARTEN de erfgenamen van Marten wieldraaier verpachter grond Voorstraat 75achter 1612 229 111r
JELLES, PIETER Pieter Jelles , c.u. mr. wieldraaier naastligger ten oosten Voorstraat 72achter 1666 239 40v
JELLES, PIETER Pieter Jelles mr. wieldraaier koper 1/2 huis Kruisstraat 3oost 1674 240 135v
JELLES, PIETER wijlen Pieter Jelles wieldraaier naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 4 1681 241 132r
JELLES, PIETER Pyter Jelles wieldraaier koper huis Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
JELLES, PIETER Pyter Jelles , c.u. mr. wieldraaier koper 2 kamers aan elkaar Kleine Kerkstraat WZ 1643 235 97r
JELLES, PIETER Pyter Jelles wieldraaier naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 2 1646 235 213r
JELLES, PIETER Pyter Jelles wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 3 1649 236 82r
JELLES, PIETER de verkoper Pyter Jelles , c.u. wieldraaier naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 8 1651 236 177v
JELLES, PIETER Pyter Jelles , c.u. wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 8 1651 236 177v
JELLES, PIETER Pyter Jellis wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 3 1648 236 54v
JELLES, PIETER Pytter Jelles wieldraaier naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1 1646 235 220r
JELLES, PIETER Pytter Jelles , c.u. mr. wieldraaier koper kamer Voorstraat 72achter het Blindt Eesel 1666 239 40v
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaier verkoper Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
KLASES, WATSE Watse Claessen wieldraaier koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 20 1680 241 120r
FOLKERTS, EEUWE Yve Folkerts , c.u. wieldraaier koper huis Grote Kerkstraat 16 1690 242 20ra
, AGE Agge wieldraaier [staat: wielster] naastligger ten westen Romastraat 1605 228 482r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters wieldraaier [staat: wieltjer] verkoper Zoutsloot 95 1703 244 216v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters Wieltier? wieldraaier? verkoper Kleine Kerkstraat 10 1703 244 217r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters Wieltier? wieldraaier? verkoper Kruisstraat 5oost 1703 244 217v
HESSELS, AART Aert Hessels mr. wieldraayer verkoper Kleine Kerkstraat 8 1735 249 27v
ARJENS, AREND Ane Arjens mr. wieldraayer verkoper van 1/4 Zuiderhaven 13 1780 259 250r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes mr. wieldraayer naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 8 1735 249 27v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes mr. wieldraayer verkoper Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r
REINS, ANNE Anne Reyns wielmaker naastligger ten oosten Voorstraat 23 1615 229 242r
FRANSES, JOCHEM wijlen Joachim Fransen wielmaker bewoner Rommelhaven 20 1612 229 86r
FRANSES, JOCHEM twee weeskinderen van wijlen Joachim Fransen wielmaker verkoper Rommelhaven 20 1612 229 86r
FRANSES, JOCHEM wijlen Jochum Frans wielmaker verkoper Rommelhaven 20 1612 229 92r
JANS, LAMMERT Lammert Jans wielmaker koper huis Kleine Kerkstraat 7 1606 228 507v
JOCHEMS, PIETER Pyter Jochums wielmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1611 229 51r
JOCHEMS, PIETER Pyter Jochums wielmaker bewoner Rommelhaven 20 1612 229 92r
PIETERS, JOHANNES de kamer van Johannes Pytters wielmaker [staat: wieltjer] naastligger ten zuiden Voorstraat 72 1704 244 263r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes , c.u. wijdschpper koper huis met een lege plaats, tuin en nieuw gebouwde schuur Noordijs 5 1653 236 226r
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaar verkoper Karremanstraat 1 1743 251 1r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaar geniaarde koper Noorderhaven 40 1729 247 232r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaar koper huis en erf Noorderhaven 14 1731 248 63r
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallings wijnhandelaar koper plaatske behorende bij het huis van Arjen van Hemert Noorderhaven 46 1702 244 171r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruin wijnhandelaar koper Vismarkt 1 1739 250 43v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruin wijnhandelaar verkoper Voorstraat 97 1739 250 49v
, JAN Jan Codercq wijnhandelaar verkoper Zuiderhaven 1 1732 248 123r
, JOHANNES Johannes Coderq wijnhandelaar verkoper Romastraat 6 1732 248 87v
, JAKOB Jacobus Corver wijnhandelaar koper hof Romastraat 6 1706 244 318v
, JAKOB oud burgemeester Jacobus Corver wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 74 1731 247 371v
KROESE, JAKOB Jacob Croese wijnhandelaar koper kleine hof Achterstraat 1685 242 100r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese wijnhandelaar Zuiderstraat 1702 244 161v
KROESE, JAN burgervaandrig Jan Croese wijnhandelaar koper hof met bomen, planten en zomerhuis Franekerpoort (gebied) 1713 245 200r
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u. wijnhandelaar naastligger ten oosten Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u. wijnhandelaar naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp wijnhandelaar verkoper Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 46 1722 246 133v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Both Apothekerstraat 15zuid 1735 249 98r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar verkoper Hofstraat 7 1735 249 104v
HEINS, KORNELIS JOOSTES Cornelis Joosten Heins wijnhandelaar koper 1/2 paardenstal en huis Lanen 57 1679 241 57r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins wijnhandelaar koper Lanen 57 1679 241 57r
, KORNELIS huis genaamd de oyevaar Cornelis Heyns wijnhandelaar koper 1/2 huis en stalling Franekereind 23oost de Ooievaar 1683 241 269r
, IJSBRAND IJsbrandt Heyns wijnhandelaar koper Franekereind 23oost 1683 241 269r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS gezworen gemeensman Pyter Jacobs Klinkhamer wijnhandelaar koper huis met plaats en loodske Noorderhaven 64 1698 243 358v
, KLEIS Cleys Lantingh wijnhandelaar verkoper Lanen 9oost 1683 241 261v
PIETERS, WIEBE Wybe Pytters Mooyman wijnhandelaar koper huis een hof daarachter Rozengracht 14 1674 240 139v
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaar wijnhandelaar koper huis Karremanstraat 1 1740 250 102v
NAUTA, mede regerende burgemeester Ziricus Nauta wijnhandelaar koper hof gelegen achter het huis van de verkoper en het grootste gedeelte van de oost Voorstraat 82 1695 243 157v
NAUTA, mede regerende burgemeester Ziricus Nauta, c.u. wijnhandelaar naastligger ten westen Voorstraat 82 1695 243 157v
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nauta wijnhandelaar verkoper Voorstraat 82 1699 244 22r
SCHUT, JAN Jan Schut wijnhandelaar koper huis Noorderhaven 92 1747 251 196v
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB IEBELES oud burgemeester Jacob Ibeles Velthuis wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 88 1699 244 6v
SCHUT, JAN Jan Schut wijnhandelaar en koffieschenker koper huis Rommelhaven 10 1761 255 74v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruin wijnhandelaar en koopman verkoper Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma wijnhandelaar en koopman aanhandelaar pakhuis onder een dak met de oostelijke naastligger Havenplein 18west 1735 249 46v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus wijnhandelaar en winkelier koper pakhuis Noorderhaven 44 1745 251 82r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos wijnheer koper grondpacht van 7-07-00 CG uit verschillende huizen en kamers onbekend 1613 229 177v
, SIKKE wijlen Sicco Lubberti wijnkoper naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1681 241 39va
LUBBERTS, SIKKE Sicke Lubberts wijnkoper verkoper Noordijs 6 1655 237 43r
LUBBERTS, SIKKE Sicke Lubberts wijnkoper naastligger ten oosten Voorstraat 59 1668 239 172v
KROESE, JAKOB Jacobus Croese wijnkoper koper huis Noorderhaven 95 1683 241 239v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delft wijnkoper naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1666 239 36v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES dr. IJsbrand Joosten Heins wijnkoper koper door niaar kamer Lanen 51 1692 243 22r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heyns wijnkoper koper achterhuis, keuken, bak en plaats en zomerhuis alsmede 1/2 eigendom van een plaa Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heyns wijnkoper naastligger ten oosten Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heyns wijnkoper koper twee kamers Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heyns wijnkoper naastligger ten oosten Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heyns wijnkoper koper door niaar hof met royaal zomerhuis onbekend 1676 240 234r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heyns wijnkoper koper leeg erf, woning door de verkopers afgebroken Lanen 45achter de Blauwe Pot 1682 241 219r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heyns wijnkoper koper Lanen 45achter 1682 241 219r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND zijn broeder Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper koper Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper naastligger ten oosten Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heyns wijnkoper onbekend 1676 240 234r
KROESE, JAKOB Jacobus Kroese wijnkoper geniaarde koper Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
LUBBERTUS, SIKKE Sicco Lubberti wijnkoper naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1672 240 103v
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooyman wijnkoper koper kamer en loods Romastraat 1659 237 210r
MOOI, WIEBE PIETERS Wybe Pytters Moy wijnkoper koper Lanen NZ 1659 238 13r
MOOI, WIEBE PIETERS Wybe Pytters Moy wijnkoper koper Lanen NZ 1659 238 13r
QUICKLENBURG, JOHANNES oud burgemeester Joannes Quicklenborg wijnkoper afgewezen niaarnemer Noorderhaven 42 1688 242 256v
JANS, PAULUS vroedsman Pouwels Jansen Wiltvangh wijnkoper koper hof met prieel en voor een kamer Rapenburg 1658 237 178v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gavere wijnroeier en landmeter koper hof met bomen, prieel en belvedere Zoutsloot NZ 1696 243 234v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gonggrijp wijnsteker koper huis Vismarkt 1 1729 247 277r
GONGGRIJP, HANS Oud burgervaandrig Hans Gongrijp wijnsteker koper huis Noorderhaven 46 1706 245 2v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijp wijnsteker koper huis Noorderhaven 52 1730 247 307v
SCHUT, JAN Jan Schut wijnsteker en koffieschenker koper woning Noorderhaven 98achter 1749 251 284r
ANDRIES, ALLE Ale Andries winkelier koper huis Hoogstraat 32 1762 255 139r
TEIES, AMERENS Amerenske Teyes winkelier Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes winkelier koper van 1/2 3/7 huis Voorstraat 57 1744 251 42v
DOEDES, ANDRIES Andrys Doedes winkelier koper huis en erf Grote Bredeplaats 7 het Zeepaard 1742 250 261r
DOEDES, ANDRIES Andrys Doedes winkelier koper van 1/2 huis en tuintje Schritsen 5 1746 251 133r
DIRKS, ANTJE Antie Dirx winkelier verkoper Schritsen 5 1731 248 56v
FRANSES, ANTJE Antie Fransen winkelier Voorstraat 57 1744 251 42v
KORNELIS, ANTJE Antje Cornelis winkelier Kleine Kerkstraat 18 1736 249 122r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen winkelier koper Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen winkelier Schritsen 5 1746 251 133r
GERARDUS, ANTONIUS Antonius Gerardi winkelier verkoper van 1/2 Schritsen 8 1739 250 13v
KLASES, ARJEN Arjen Clazes winkelier koper huis Heiligeweg 4 1758 254 151r
GERRITS, BARTELD Bartel Gerryts winkelier verkoper Zuiderstraat 1737 249 190v
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelier verkoper q.q. Heiligeweg 70 1767 257 252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelier verkoper q.q. Franekereind 14 1767 257 252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelier verkoper q.q. Rommelhaven 6 1767 257 252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelier verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelier Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelier Franekereind 20 1765 256 264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelier Liemendijk NZ 1765 256 264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelier verkoper Bargebuurt 28 1765 256 264r
KLASES, BAUKJE Baukjen Clases winkelier koper Hoogstraat 32 1762 255 139r
TJALLINGS, BOTJE Bottje Tjallings winkelier koper Voorstraat 94 1734 249 7v
ARJENS, BOIEN Boyke Arjens winkelier koper 4/5 kamer Romastraat 4west 1701 244 128r
FONGERS, BROER Broer Fongers winkelier verkoper Zuiderhaven 14 1737 249 176v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits winkelier koper huis Heiligeweg 6 1726 246 291v
ANNES, KORNELIS Corneles Annes winkelier koper door niaar huis Lanen 81 1756 253 251r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes winkelier verkoper Lanen 81 1763 255 223v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx winkelier koper huis Franekerpoort (gebied) 1731 247 382v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs winkelier koper door niaar pakhuis Hoogstraat 34 1768 257 83v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelier koper huis en bleekveld Voorstraat 35 1724 246 201r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelier koper huis en tuin erachter ([voor de twee percelen in deze akte]) Noordijs 23 1727 246 302v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelier koper grondpacht van 00-18-00 CG ([voor de twee percelen in deze akte]) Grote Ossenmarkt 18 1727 246 302v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelier koper huis Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelier verkoper Noorderhaven 52 1730 247 307v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelier koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1734 249 7v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelier koper van 1/2 huis Schritsen 64 1742 250 219v
, DIRK Dirk Huygens winkelier koper huis, in twee delen bewoond Voorstraat 72 1726 246 292v
, DIRK Dirk Huygens winkelier geniaarde koper Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
JANS, DIRK Dirk Jansen winkelier verkoper van 1/3 Lanen NZ 1738 249 278r
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks winkelier Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrens , c.u. winkelier koper huis Bildtstraat 3 1693 243 48r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes winkelier verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
HENDRIKS, Eillart Hendriks winkelier koper huis Noorderhaven 98 1754 253 166v
GERRITS, ENNE wijlen Enne Gerrits winkelier aanhandelaar Franekereind 10 1738 249 280r
GERRITS, ENNE wijlen Enne Gerrits winkelier verwandelaar Nieuwstraat 66 1738 249 280r
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelier verkoper van 1/3 Peterseliestraat 1754 253 176r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelier verkoper Lanen 23 1741 250 205r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelier aanhandelaar Spinhuisstraat 1741 250 205r
DIRKS, FOPPE Foppe Dirx winkelier verkoper Lanen 85oost 1751 252 114r
PIETERS, FRANS Frans Pieters winkelier koper huis Voorstraat 74 1716 245 270v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , c.u. winkelier bewoner Voorstraat 74 1716 245 270v
JANS, FROUKJE Froukien Jans winkelier verkoper Lanen 85oost 1751 252 114r
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens winkelier koper Lanen 22 1735 249 70v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes winkelier verkoper Lanen 23 1741 250 205r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes winkelier aanhandelaar huis Spinhuisstraat 1741 250 205r
JANS, GERLOF Gerloff Jans winkelier koper provisioneel huis Hoogstraat 35 1682 241 57va
AUKES, GERRIT Gerrit Auckes , c.u. winkelier huurder van voornoemd huis (p.j. (staat: 200 zilveren ducatons)) Voorstraat 82 1695 243 157v
AUKES, GERRIT Gerrit Auckes , c.u. winkelier verkoper Voorstraat 78 1709 245 82r
JOHANNES, GERRIT Gerrit Johannis winkelier koper huis Rapenburg NZ 1698 243 344v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks winkelier verkoper Rozengracht 28 1733 248 204r
JANS, GRIETJE Grietie Jans winkelier koper Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
JOUKES, HANS wijlen Hans Joukes winkelier verkoper q.q. Voorstraat 82 1702 244 183v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , erfgenaam van de koper winkelier verkoper Noorderhaven 40 1680 241 92r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis winkelier koper huis en tuin Voorstraat 35 1729 247 258v
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs winkelier koper huis Kerkpoortstraat 1696 243 195r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs winkelier verkoper Zuiderhaven 14 1737 249 176v
JOHANNES, HILTJE Hiltie Johannes winkelier Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
TEEKES, HILTJE Hiltje Takes winkelier koper Voorstraat 35 1729 247 258v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus winkelier naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1736 249 128v
GERRITS, HUGO Huge Gerrits winkelier verkoper Franekereind 21 1746 251 160r
GERRITS, HUGO Huig Gerrits winkelier koper van 1/2 dubbele stallen Zuiderstraat 1756 254 38v
GERRITS, HUGO Huig Gerryts winkelier geniaarde koper van 1/2 Zuiderstraat 19 1756 254 37v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelier koper huis Lanen 89 1739 250 36r
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelier koper van 1/2 Schritsen 64 1742 250 219v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelier koper huis en weefwinkel en tuintje Nieuwstraat 50 1748 251 245v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelier verkoper Nieuwstraat 56 1769 257 145r
GERRITS, HUGO Huige Gerryts winkelier koper van 1/2 Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts winkelier verkoper van 1/2 Zuiderstraat 1756 254 49v
GERRITS, HUGO Huyge Gerryts winkelier verkoper van 1/2 Spinstraat 1756 254 8r
HINNES, HIELKJE Hylkjen Hennes winkelier koper Voorstraat 74 1716 245 270v
ARENDS, JAKOB Jacob Arents winkelier Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
STEFFENS, JAKOB Jacob Stevens winkelier koper Kleine Kerkstraat 14 1752 252 185v
TJALLINGS, JAKOB Jacob Tjallings winkelier koper huis, pakhuis en tuin Rozengracht 2 1753 253 119r
BOUWES, JAN Jan Bouwes winkelier verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis , c.u. winkelier koper huis Voorstraat 62 1719 246 46r
EVERTS, JAN Jan Everts winkelier koper van 1/2 Schritsen 5 1746 251 133r
JOCHEMS, JAN Jan Jochems winkelier verkoper Kerkpoortstraat 2 1786 262 123v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts winkelier koper Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
MARTENS, JAN Jan Martens winkelier koper kamer Zoutsloot 10 1702 244 165r
RINTJES, JAN wijlen Jan Rintjes winkelier geniaarde koper Hoogstraat 30 1726 246 284v
SIKKES, JAN Jan Sikkes winkelier koper huis Bildtstraat 9 1744 251 46v
GERRITS, JANKE Jancke Gerrits winkelier koper Kerkpoortstraat 1696 243 195r
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis winkelier verkoper Havenplein 16 1741 250 144v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkelier koper Moriaanstraat 3 1735 249 105v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkelier naastligger ten westen Moriaanstraat 5 1737 249 218v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkelier verkoper Moriaanstraat 5 1737 249 218v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendrix winkelier verkoper Karremanstraat 22 1747 251 187v
HERES, JELTJE Jeltie Heeres winkelier verkoper Schritsen 4 1738 249 288r
HERES, JELTJE Jeltie Heres winkelier koper Schritsen 4 1734 248 329r
DOEKES, JELTJE Jeltje Doekes winkelier Schritsen 5 1746 251 133r
ROMKES, JETSKE Jetske Romkes winkelier verkoper Kerkpoortstraat 2 1741 250 171v
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts winkelier Franekereind 17 1694 243 3va
REMMERTS, JOHANNES Johannes Rimmerts winkelier verkoper Hoogstraat 35 1742 250 247v
IEPES, JOHANNES Johannes Yppes winkelier koper 2 bij en aan elkaar gebouwde huizen Hoogstraat 35 1742 250 247v
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen winkelier koper huis precario op stadsgrond Noorderhaven 5 het Kaske 1727 247 31r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes winkelier koper huis Kleine Kerkstraat 18 1736 249 122r
BOUWES, KEIMPE Keympe Bouwes winkelier verkoper Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelier koper huis Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds winkelier koper huis Voorstraat 97 1720 246 90r
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts winkelier koper Kleine Bredeplaats 24 1736 249 134v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts winkelier verkoper Kleine Bredeplaats 24 1760 255 7v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beerns winkelier verkoper Zoutsloot 51 1739 250 12v
JANS, MARTJEN Maertje Jans winkelier geniaarde koper Hoogstraat 30 1726 246 284v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelier koper Rapenburg NZ 1739 250 9v
JANS, MARTEN Marten Jansz winkelier koper door niaar huis Noorderhaven 58 1756 254 24r
HENDRIKS, MEINERT Meinert Hendriks winkelier verkoper Hofstraat 19 1755 253 248r
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters winkelier verkoper Schritsen 63 1791 263 313v
TJEERDS, NEELTJE Neeltje Tjeerds winkelier koper Heiligeweg 6 1726 246 291v
ANDRIES, PIETER Pieter Anderies winkelier verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, PIETER Pieter Andrys winkelier geniaarde koper Grote Ossenmarkt 23 1737 249 209r
ANDRIES, PIETER Pieter Andrys winkelier koper huis Zuiderhaven ZZ 1749 252 46v
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens winkelier koper door niaar huis Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier koper huis Moriaanstraat 3 1735 249 105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1735 249 105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier naastligger ten westen Moriaanstraat 5 1737 249 218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier verkoper Moriaanstraat 5 1737 249 218v
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u. winkelier koper woning en hof Liemendijk 1739 250 20v
RIENKS, PIETER Pieter Riens winkelier verkoper Karremanstraat 22 1747 251 187v
PIETERS, PIETJE Pytje Pyters winkelier verkoper Voorstraat 99 1751 252 163r
PIETERS, PIETJE Pytje Pytters winkelier koper Voorstraat 99 1739 250 69v
JANS, REINER Reiner Jansen winkelier verkoper Wasbleek 1680 241 118v
SIEBES, RIEMKJE Rimkjen Sybes winkelier koper Grote Kerkstraat 18 1735 249 19r
PIETERS, SIEBRICHJE Sibrigje Pieters winkelier koper Lanen 89 1739 250 36r
DOUWES, SIKKE Sicco Douwes winkelier Liemendijk 1731 248 51v
DOUWES, SIKKE Sicke Douwes winkelier verkoper Liemendijk NZ 1733 248 243r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts winkelier verkoper Zoutsloot 51 1739 250 12v
JANS, SIPKE Sipke Jans winkelier verkoper Lanen 81 1752 253 18r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries winkelier koper huis Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pytters winkelier verkoper Voorstraat 91 1707 245 34r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pytters winkelier verkoper Schoolsteeg OZ 1707 245 35v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pytters winkelier verkoper Schoolsteeg 1707 245 36r
PIETERS, SJOERD Sjoerdt Pytters winkelier koper huis Voorstraat 25 1703 244 195r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks winkelier koper Voorstraat 35 1724 246 201r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks winkelier koper Voorstraat 72 1726 246 292v
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks winkelier koper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntje Hendrix winkelier geniaarde koper Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntje Hendrix winkelier verkoper Noorderhaven 52 1730 247 307v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrichie Pieters winkelier Nieuwstraat 56 1769 257 145r
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrigje Pieters winkelier koper Nieuwstraat 50 1748 251 245v
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs winkelier koper huis alwaer de Haan in de gevel staet Grote Kerkstraat 18 1726 246 279v
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelier koper Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelier koper woning Rapenburg NZ 1739 250 9v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelier Wasbleek 2 1739 250 14v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters winkelier verkoper Rapenburg NZ 1749 251 253v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes winkelier naastligger ten zuiden Noorderhaven 96 1697 243 327r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles winkelier naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1707 245 15r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles winkelier verkoper Noorderhaven 31 1707 245 15r
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes winkelier koper Noorderhaven 44 1745 251 82r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks winkelier koper Rapenburg NZ 1698 243 344v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs winkelier koper Rozengracht 2 1753 253 119r
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes winkelier koper Noorderhaven 31 1736 249 129v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters winkelier koper door niaar Lanen 81 1756 253 251r
KLASES, FROUKJE Vrouck Clases winkelier huurder Grote Kerkstraat 22 1685 242 65v
KLASES, WILLEM Willem Claesen winkelier verkoper q.q. Hoogstraat 49 1746 251 6va
RUURDS, WILLEM meerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelier naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28twee_a 1752 252 235v
RUURDS, WILLEM meerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelier verkoper Grote Kerkstraat 28twee_a 1752 252 235v
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds winkelier verkoper Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r
HENDRIKS, WILLEMKE Willemke Hendriks winkelier Schritsen 53 1781 260 129r
JETSES, WOUTER Wouter Jetses winkelier Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
JETSES, WOUTER Wouter Jetses winkelier verkoper Havenplein 16 1741 250 144v
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes winkelier verkoper Kerkpoortstraat 2 1741 250 171v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelier koper huis Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelier verkoper Liemendijk ZZ 1777 259 29v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelier koper huis Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
SIEMENS, IEPE Ype Simons winkelier koper huis en twee kamers Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
HENDRIKS, IETJE Yttie Hendriks winkelier koper Hoogstraat 35 1742 250 247v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pieters Aardenburg winkelier Heiligeweg 66 1756 253 253r
AKKER, JELMER EGBERTS Jelmer Egberts Acker winkelier koper 1/4 huis Voorstraat 62 1776 259 12v
BEVA, JOHANNES Johannes Beva winkelier koper huis en paardenstal Franekereind 25 1729 247 223v
, PETRONELLA Petronella Bloemink winkelier koper Voorstraat 27 1746 251 126r
BLOEMBERG, TJAMME Tjamke Blomberg winkelier koper huis Noorderhaven 34 1774 258 174r
BROUWER, BEREND DIRKS Beernt Dirx Brouwer winkelier koper huis en schuur Liemendijk 1731 248 51v
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwer winkelier koper huis Bildtstraat 21 1731 248 60v
BROUWER, Tieertie Drix Brouwer winkelier verkoper Liemendijk NZ 1733 248 243r
BRUIN, JOHANNES Johannes de Bruin winkelier koper huis Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christian Burman winkelier koper huis Voorstraat 27 1746 251 126r
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier koper woning en weefwinkel Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier naastligger ten westen Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1748 251 221v
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Donker winkelier verkoper van 1/2 Rommelhaven 8 1749 251 280r
DREYER, ARJEN ARJENS Arjen Aris Dreyer winkelier koper Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
DREYER, ARJEN ARJENS Arjen Aris Dreyer winkelier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
GERRITS, JAN Jan Gerryts Elfers winkelier koper huis Scheerstraat 11 1773 258 70v
, PIETER Pyter Farijn, c.u. winkelier koper woning ((wordt betaald met 3 CG per jaar)) Hofstraat 47west 1691 242 353v
, PIETER Pieter Farrijn winkelier koper kamer Romastraat 12 1694 243 112v
, PIETER Pieter Farrijn winkelier verkoper Scheffersplein 1698 243 338r
, PIETER Pieter Farrijn winkelier verkoper Hofstraat 47west 1698 243 354r
, PIETER Pytter Farrijn winkelier verkoper Gardenierstraat ZZ 1704 244 264v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier aanhandelaar huis Karremanstraat 10 1759 254 230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier verwandelaar Voorstraat 2 1759 254 230r
HOUKEMA, KLAAS burgervaandrig Claes Haukema winkelier koper huis Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
HEINS, HELENA KLASES Helena Clasen Heins winkelier koper Grote Kerkstraat 18 1726 246 279v
HIBMA, NEELTJE Neeltje Hibma winkelier koper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
HOP, JAN Jan Hop winkelier verkoper Bildtpoort (gebied) 1754 253 133r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra winkelier koper Karremanstraat 20 1747 251 177r
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS vroedsman Frans Pyters Huidecoper winkelier verkoper van 1/2 onbekend 1731 248 37r
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoper winkelier koper Noordijs 23 1727 246 302v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoper winkelier koper Grote Ossenmarkt 18 1727 246 302v
IJSENBEEK, JAN THOMAS wijlen Jan Thomas IJsenbeek winkelier verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
, ELIAS Elias de Jode winkelier huurder Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong winkelier geniaarde koper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Klaver winkelier huurder (p.j.) Heiligeweg 64 1736 249 128v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting winkelier koper woning Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra winkelier koper Noorderhaven 98 1754 253 166v
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper q.q. Grutterstraat 5 1732 248 129r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper q.q. Zuiderhaven 12 1732 248 131r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper q.q. Zuiderhaven 14 1732 248 131r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper q.q. Vijverstraat NZ 1732 248 132v
MEYER, THOMAS JANS burgerhopman Thomas Jansen Meyer winkelier Zuiderhaven 29 1736 249 111v
, BALT Baltus Molts winkelier koper door niaar huis Karremanstraat 14 1769 257 136v
, BALT Baltus Molts winkelier koper 1/2 huis Droogstraat 37 1772 258 12r
, BALT Baltus Molts winkelier koper huisn en weefwinkel Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, BALT Baltus Molts winkelier naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1772 258 35v
JANS, DIRK Dirk Jans van der Muir winkelier koper huis Bildtstraat 11 1764 256 33v
NIJSING, ANTJE Anna Elisabeth Nijsing winkelier koper Scheerstraat 11 1773 258 70v
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Nota winkelier koper huis en tuintje Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Nota winkelier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot winkelier koper huis Karremanstraat 20 1747 251 177r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrands Reidsma winkelier koper huis en tuintje Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Ripperts winkelier Voorstraat 57 1744 251 42v
ROSEE, ANDRIES Andrys Rosee winkelier koper door niaar huis Voorstraat 69 1737 249 200v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema winkelier verkoper van 1/2 Hoogstraat 9 1738 249 230r
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier Droogstraat 37 1772 258 12r
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier koper Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, LIJSBET Lijsbeth Sichmans winkelier koper Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten winkelier Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingius winkelier koper pakhuis, besloten afdak, daarachter een gedeelte van de plaats van de huis van d Franekereind 38 1709 245 88v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingius winkelier naastligger ten zuiden Franekereind 38 1709 245 88v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingius winkelier naastligger ten westen Franekereind 38 1709 245 88v
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Sopingjus winkelier koper Bildtstraat 11 1764 256 33v
SPANNENBURG, LAAS Laes Spannenburgh winkelier koper huis Noordijs 10 1735 249 87r
SPELTJE, GRIETJE HARMENS Gryttie Harmens Speltie winkelier geniaarde koper Grote Ossenmarkt 23 1737 249 209r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus winkelier verkoper Kleine Kerkstraat 5 1736 249 153r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanus winkelier koper huis Noorderhaven 31 1736 249 129v
STRUIK, JOHANNES Johannes Struik winkelier koper huis genaemt Suratten, met een pakhuis er naast Kerkpoortstraat 22 Suratten 1705 244 298v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travalje winkelier koper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving) Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier verkoper Zoutsloot 77 1787 262 182r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier verkoper Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier naastligger ten westen Sint Jacobstraat 9 1787 262 186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier verkoper Sint Jacobstraat 9 1787 262 186r
VEEN, JOCHEM JANS Jochem Jans van der Veen winkelier koper woninge Zoutsloot 77 1773 258 97r
, GRIETJE Grietje Veltsma winkelier Franekereind 25 1729 247 223v
, TEUNIS Theunis Wesling winkelier verkoper q.q. Hoogstraat 49 1746 251 6va
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof winkelier verkoper q.q. Romastraat 5 1728 247 116v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff winkelier Noordijs 23 1727 246 302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff winkelier Grote Ossenmarkt 18 1727 246 302v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens winkelier koper huis en tuin Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens winkelier koper woning Tiepelsteeg 1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 83achter 1766 256 186v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Noorderhaven 91 1766 256 187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 83 1766 256 189r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 81 1766 256 190r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Rommelhaven 16 1766 256 191r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Schritsen 64 1766 256 223v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier koper Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier koper Tiepelsteeg 1767 257 13r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens winkelier verkoper Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens winkelier verkoper Borstelsteeg 1 1769 257 123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens winkelier Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens winkelier verkoper Borstelsteeg 1 1769 257 123v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS vroedsman Anthony Gerardi Wijngaarden winkelier koper door niaar houtstek Rommelhaven 5 1732 248 116v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaarden winkelier verkoper Schritsen 4 1738 249 288r
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerden winkelier koper huis Schritsen 4 1734 248 329r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerden winkelier koper huis Schritsen 4 1734 248 329r
, TEUNIS Theunis Weslings winkelier en bontreder geniaarde koper Hofstraat 47west 1745 251 90r
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopman koper 1/2 huis Scheerstraat 8west 1773 258 102v
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopman eigenaar van 1/2 Scheerstraat 8west 1773 258 102v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingius winkelier en koopman koper huis met een tuin daaragter Franekereind 36 1709 245 78v
VEEN, JAN Jan van der Veen winkelier en koopman koper huis en erf ([voor de twee percelen in deze akte]) Noorderhaven 68 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen winkelier en koopman koper kaarsenmakerij en pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Voorstraat 25 het Eekhuis 1790 263 224v
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetze Jelles Boomsma winkelier en mr. glasmaker koper huis Schritsen 29 1763 255 245r
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetze Jelles Boomsma winkelier en mr. glasmaker naastligger ten oosten Schritsen 29 1763 255 245r
KUIK, DIRK JANS Dirk Jansen Kuyk winkelier en mr. metselaar koper huis Kleine Bredeplaats 24 1736 249 134v
KLASES, CHRISTIAAN de hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijper verkoper Vijverstraat 15 1742 250 214av
KLASES, CHRISTIAAN de hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijper verkoper Nieuwstraat 10 1742 250 217v
KLASES, CHRISTIAAN de hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijper verkoper Nieuwstraat 12 1742 250 217v
JANS, ABE Abbe Jansen winkelier en turfdrager koper 1/2 huis Noorderhaven 112 1756 254 11v
JANS, ABE Abbe Jansen , c.u. winkelier en turfdrager eigenaar van 1/2 Noorderhaven 112 1756 254 11v
WOUTERS, TEUNIS wijlen Theunis Wouters winkelier en turfdrager erflater Kerkpoortstraat 57 1751 252 174r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes winkelier en zoutzieder koper woning waarin twee kamers boven elkaar Lanen 76achter 1714 245 202v
AUKES, GERRIT Gerrit Auckes , c.u. winkeliers huurder Voorstraat 82 1695 243 166r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks , c.u. winkeliers koper huis Noorderhaven 26 1741 250 158v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u. winkeliers bewoner Heiligeweg 27noord 1707 245 7v
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u. winkeliers koper hof met bomen, planten en zomerhuis Molenpad 11 1713 245 200v
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkelierse koper huis, loods en plaats Lanen 26 Jerusalem 1753 253 115v
HEINS, AGNIETJE Agneta Heins winkelierse koper huis Zuiderhaven 19zuid 1708 245 66r
JANS, ANTJE Antie Jans winkelierse verkoper Zuiderstraat 13 1752 252 208r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierse verkoper Nieuwstraat 14 1764 256 63r
KLASES, ANTJE Antje Klases winkelierse verkoper Schritsen 63 1780 259 291v
KLASES, AUKJE Auckien Clases winkelierse koper huis Zuiderstraat 13 1723 246 160r
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts winkelierse koper huis Heiligeweg 46 1789 263 142v
DOEKES, DOEKELTJE Doekjen Doekes winkelierse verkoper van 1/7 Voorstraat 57 1744 251 42v
LIEKELES, GEPKE Gepke Lykles winkelierse verkoper Lanen 16 1745 251 3ra
PIETERS, JANKE Jancke Pieters winkelierse onbekend 1733 248 219v
HARMENS, JANKE Janke Harmens winkelierse verkoper Sint Odolphisteeg 18 1763 255 234v
HARMENS, JANKE Janke Harmens winkelierse verkoper Sint Odolphisteeg 18 1763 255 266r
PIETERS, JANKE wijlen Janneke Pieters winkelierse erflater Schritsen 53 1733 248 220r
DOUWES, JELTJE Jeltie Douwes winkelierse verkoper Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
JORIS, JELTJE de gezamenlijke crediteuren van Jeltie Joris winkelierse verkoper Schritsen 53 1738 249 355v
, JETSKE Jetske winkelierse huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 12 1698 243 339r
DOUWES, IESKJE Jisch Douwes winkelierse verkoper Hoogstraat 15 1695 243 165r
ROELOFS, LIEFKE Liefke Roelofs winkelierse verkoper Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans winkelierse koper Rozenstraat 4 1748 251 221v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierse naastligger ten westen Tiepelsteeg 1746 251 161r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierse verkoper Tiepelsteeg 1746 251 161r
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds , voor haar minderjarige dochter winkelierse verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
KLASES, LUTSKE Lutske Clases winkelierse verkoper Zoutsloot 53 1736 249 107r
DIRKS, MEINTJE Mein Dirx winkelierse verkoper Noorderhaven 55 1709 245 79v
KLASES, PIETJE Pietie Claases winkelierse erfgenaam van onbekend 1733 248 219v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijster winkelierse verkoper Schritsen 53 1733 248 220r
LIEUWES, PIETJE Pietje Lieuwes winkelierse koper huis Kerkpoortstraat 18 1752 252 236r
HARMENS, RIKSTJE Richtie Harmens winkelierse koper hoekhuis Zoutsloot 25 1696 243 191v
PIETERS, SANNEKE Sanneke Pieters winkelierse koper huis en tuin Heiligeweg 20 1764 256 18v
RUURDS, SIJKE Sijke Ruerds winkelierse verkoper van 2/12 Noorderhaven 93 1733 248 190v
HENDRIKS, SIEUWKE Sjeuke Hendriks winkelierse verkoper Vissersstraat 4 1771 257 234r
JANS, SJOERDJE Sjoedtje Jans winkelierse verkoper Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse koper Heiligeweg 38 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse koper Bargebuurt 24 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
PIERS, TETJE Tettje Piers winkelierse geniaarde koper Lanen 17achter 1767 256 241r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks winkelierse verkoper Rozengracht 28 1733 248 204r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens winkelierse koper huis Heiligeweg 5 1718 246 10r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes winkelierse verkoper Nieuwstraat 32 1744 251 44r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters winkelierse verkoper Lanen 81 1763 255 223v
KLASES, WIEPKJE Wypkien Clases winkelierse koper huis Nieuwstraat 66 1735 249 79v
DIRKS, IETJE Yttje Dirks winkelierse verkoper van 1/2 Zoutsloot 57 1761 255 93v
FOKKES, SWAANTJE Zwaantie Fockes , voor haar kinderen winkelierse verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1733 248 6ra
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma winkelierse verkoper Zuiderstraat 14 1764 256 25r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma winkelierse verkoper Zuiderstraat 12 1764 256 26v
STINSTRA, dr. Symon Stinstra winkelierse koper door niaar woning Lanen 17achter 1767 256 241r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaal winkelierse koper huis Zuiderhaven 4 1762 255 116r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaal winkelierse naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1762 255 116r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaal winkelierse verkoper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
, EELKJE Eeltie Travaillie winkelierse koper 1/2 nieuw huis en bleekveld Hoogstraat 53 1764 256 70v
, WILHELMINA Willemina de Velle winkelierse koper 1/4 huis Voorstraat 62 1764 256 76r
, WILHELMINA de geabandonneerde boedel van wijlen Willemyna de Velle winkelierse verkoper Voorstraat 62 1767 256 250r
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal winkelierse naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1768 257 66v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal winkelierse verkoper Zuiderhaven 6 1768 257 66v
SIEBES, ANTJE Antie Sybes winkelierster koper huis Hoogstraat 15 1700 244 80r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierster verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1758 254 135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierster Nieuweburen 27 1758 254 135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierster verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1759 254 183r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierster verkoper q.q. Nieuweburen 25 1759 254 183r
DOUWES, HIELKJE Hylkjen Douwes winkelierster verkoper van 1/2 Noorderhaven 26 1730 247 329r
HARMENS, LOLKJE Lolkje Harmens winkelierster koper Heiligeweg 4 1758 254 151r
, BEERTJE Beerdtje Meindershagen winkelierster verkoper Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
, WILHELMINA Wilhelmina Nellé winkelierster geniaarde koper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaal winkelierster koper huis Zuiderhaven 6 1758 254 144v
VOS, TEETSKE SIETSES Tetske Sytses Vos winkelierster verkoper Noorderhaven 102 1758 254 153v
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes mr. wolkammer verkoper Heiligeweg 26 1791 263 319r
DOUWES, ARJEN wijlen Arjen Douwes mr. wolkammer Voorstraat 51 1802 266 110v
, CHRISTIAAN Christiaan , c.u. wolkammer huurder Heiligeweg 34 1778 259 148r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Haerings mr. wolkammer koper huis Heiligeweg 23 1768 257 74v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings mr. wolkammer verkoper van 1/3 Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings wolkammer naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1783 261 111v
HARINGS, KORNELIS de boedel en nalatenschap van wijlen Cornelis Harings mr. wolkammer verkoper Heiligeweg 23 1791 263 307r
JANS, DIRK Dirk Jans wolkammer koper huis Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes mr. wolkammer verkoper Zoutsloot 28 1734 248 284r
SIKKES, DOEDE wijlen Doede Sickes mr. wolkammer onbekend 1741 250 179r
KORNELIS, EELKE de geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis mr. wolkammer verkoper Brouwersstraat 8 1799 265 186r
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaans wolkammer naastligger ten zuiden Lanen 72 1748 251 241v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans wolkammer verkoper Lanen 72 1748 251 241v
CHRISTIAANS, FEITE Feite Christiaens , c.u. mr. wolkammer koper huis Lanen 72 1720 246 59v
CHRISTIAANS, FEITE Feite Cristiaens mr. wolkammer verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 6 1723 246 154r
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feyte Christiaens mr. wolkammer Schritsen 61 1731 248 53r
JANS, GERBEN Gerben Jansen wolkammer naastligger ten noorden Brouwersstraat 19 1696 243 213v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers wolkammer koper door niaar kamer, loods, plaats Achterstraat 14 1759 254 209r
JANS, HANS Hans Jans mr. wolkammer huurder (p.j.) Brouwersstraat 14 1738 249 348r
HERES, JAN Jan Heeres mr. wolkammer koper woning Voorstraat 81 1766 256 190r
JANS, JAN Jan Jansen mr. wolkammer koper huis Brouwersstraat 9 1722 246 149v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Ales wolkammer koper huis Anjelierstraat 7 1779 259 181v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles wolkammer koper huis of woning Achterstraat ZZ 1739 250 61r
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammer naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammer naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1736 249 143r
SIEBES, OTTE Otte Sybes mr. wolkammer naastligger ten westen Karremanstraat 18 1729 247 283v
SIEBES, OTTE Otte Sybes mr. wolkammer verkoper van 1/4 Franekereind 18 1739 250 62r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas mr. wolkammer verkoper van 1/4 Franekereind 18 1739 250 62r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes mr. wolkammer koper huis en pakhuis Brouwersstraat 5 1727 247 45v
DOEDES, WOPKE Wopke Doedes mr. wolkammer koper huis Zuiderstraat 31 1746 251 144r
DOEDES, WOPKE wijlen Wopke Doedes mr. wolkammer verkoper Voorstraat 7 1753 253 87r
BOUWES, IENSE Ynse Bouwes mr. wolkammer verkoper Havenplein 26 1774 258 138r
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes wolkammer koper door niaar huis en tuintje Havenplein 26 1772 258 58r
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelander mr. wolkammer verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1729 247 250v
, JAN Jan van Beetzel mr. wolkammer koper huis met o.a. toonbank, winkelkasjes en borden [=planken] etc. Voorstraat 29 1776 259 7r
JANS, HANS Hans Jansen Claviger mr. wolkammer verkoper Zoutsloot 22 1742 250 210v
GROOT, JAN JANS wijlen Jan Jansen de Groot mr. wolkammer Brouwersstraat 9 1731 248 19v
GROOT, JAN JANS wijlen Jan Jansen de Groot mr. wolkammer Schritsen 61 1731 248 53r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.u. mr. wolkammer koper heerlijke huis Kleine Bredeplaats 5 1710 245 130r
KOSTER, JAKOB Jacob H. Koster mr. wolkammer Voorstraat 70 1767 256 231r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma wolkammer verkoper van 1/3 Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma wolkammer verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, JELTE Jelte Radsma wolkammer verkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg 20 1778 259 101r
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsma wolkammer koper Hoogstraat 21 1808 268 168r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer geniaarde koper Voorstraat 69 1737 249 200v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer Voorstraat 62 1745 251 59v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper q.q. Nieuwstraat 9 1745 251 61r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper q.q. Franekereind 29oost 1745 251 62v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer Lombardstraat 2 1745 251 69v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer koper tuin van 48 bij 19 houtvoeten breed Voorstraat 85achter 1758 254 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverda mr. wolkammer koper huis Noordijs 12 1753 253 89r
SMID, THOMAS Thomas C. Smith mr. wolkammer koper huis Brouwersstraat 21 1808 268 49v
SMID, THOMAS de koper Thomas C. Smith mr. wolkammer huurder Brouwersstraat 21 1808 268 49v
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tialling Harmens Sopingius wolkammer verkoper van 9/72 Franekereind 36 1738 249 258v
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingius wolkammer verkoper Nieuwstraat 25 1736 249 133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingius wolkammer verkoper Nieuwstraat 34 1736 249 133r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel mr. wolkammer koper huis Poortje 5 1810 269 39r
VETTEVOGEL, JOHANNES WIETSES Johannes Wytses Vettevogel mr. wolkammer verkoper Lanen 93 1798 265 68r
VETTEVOGEL, PIETER vader Pieter W. Vettevogel mr. wolkammer erflater Brouwersstraat 21 1808 268 49v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jans Vettevogel mr. wolkammer Lanen 30 1755 253 234v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogel mr. wolkammer verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_a 1748 251 223v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogel mr. wolkammer koper huis Brouwersstraat 21 1756 254 42v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Janz Vettevogel mr. wolkammer koper huis Lanen 57 1758 254 169v
JANS, WIETSE Wytse Jansen Vettevoogel mr. wolkammer koper woning of kamer Kleine Bredeplaats 15twee_a 1748 251 212r
VOS, SIETSE JAKOBS oud burgerhopman Sytse Jacobs Vos mr. wolkammer Zuiderhaven ZZ 1734 248 307r
VOS, SIETSE JAKOBS oud burgerhopman Sytse Jacobs de Vos mr. wolkammer koper huis Noorderhaven 102 1734 248 341r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers mr. wolkammer en koopman koper woning Anjelierstraat ZZ 1759 254 196r
JANS, WIETSE Wytze Jans Fettevogel mr. wolkammer en koopman koper huis Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
JANS, WIETSE Wytze Jans Fettevogel mr. wolkammer en koopman huurder huis (p.j.) Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer en koopman Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
JANS, DIRK Durk Jans wolkammersknecht verkoper Wortelstraat ZZ 1774 258 141v
KLASES, JAN Jan Claasen wolkammersknecht huurder Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
GEERTS, PIETER Pieter Geerts wolkammersknecht koper huis Rapenburg ZZ 1804 267 6r
TUININGA, FEIKJE MINNES Feikje Minnes Tuininga wolkamster koper huis Hoogstraat 16 1803 266 264r
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaister verkoper Karremanstraat 11 1749 252 30v
, Hillie Dircx* wolnaaister naastligger ten westen Lanen 54 1675 240 21va
DIRKS, HILTJE Hiltie Dircx wolnaaister naastligger ten oosten Lanen 50 1659 237 181r
, HILTJE Hiltie Dircx* wolnaaister naastligger ten westen Lanen 54 1655 237 41r
, HILTJE Hiltie Dircx* wolnaaister naastligger ten oosten Lanen 50 1690 242 330v
TJEBBES, NEELTJE Neeltje Tjebbes wolnaaister huurder (p.j.) Voorstraat 93oost 1752 253 34v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes , meerderjarige dochter wolnaaister verkoper van 1/3 Zuiderstraat 1727 247 50v
LASES, PIETER Pyter Lases wolspinner geniaarde koper Achterstraat NZ 1754 253 193r
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraal mr. wolspinner verkoper Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
ADMIRAAL, PIETER LASES Pyter Lases Admiraal wolspinner verkoper Zoutsloot 1 1755 253 233v
ARENDS, HIELKE Hylcke Aennes wortelman verkoper Simon Stijlstraat 3 1652 236 197r1
, HIELKE grondpacht uit het huis nu bewoond door Hylcke Aennes* wortelman eigenaar perceel Simon Stijlstraat 3 1649 236 90v