Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
FABER, Faber candidatus bewoner Heiligeweg 9 1735 249 22r
FABER, vroedsman Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1727 247 15r
FABER, A. haar zoon A. J. Faber verkoper Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, ABRAHAM Abraham Faber koper provisioneel woning en weefwinkel voor zes getouwen Zoutsloot NZ 1779 259 305v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Scheerstraat 10 1772 258 62r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 10 1776 258 242v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber verkoper q.q. Rommelhaven 6 1779 259 306v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Hofstraat 21west 1780 259 282v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber scheepstimmerman verkoper Schritsen 2 1783 261 60r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Kerkpoortstraat ZZ 1779 259 204v
FABER, ANDRIES Andries Faber koper huis Noorderhaven 34 1666 239 6va
FABER, ANDRIES Andries Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter 1666 239 6va
FABER, ANTJE Anna Geertruida Faber koper Voorstraat 55 1804 267 29r
FABER, ANTJE Anna Geertruida Faber koper Nieuwstraat 40 1804 267 27r
FABER, ANNE Annaeus Faber naastligger ten noorden Voorstraat 99 1779 259 212v
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faber koper Rommelhaven 18drie_achter 1772 258 13r
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faber naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter 1772 258 13r
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faber koper Kromme Elleboogsteeg OZ 1772 258 11r
FABER, ANTJE WALINGS Antje Walings Faber koper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
FABER, AREND Arend J. Faber mr. grofsmid koper huis en grofsmederij Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, AREND JANS de gerepudieerde boedel van wijlen Arend Jans Faber verkoper Noorderhaven 70 1809 268 297r
FABER, AUKE JANS Aucke Jans Faber naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
FABER, AUKE Auke Faber naastligger ten noorden Nieuwstraat 14 1775 258 230r
FABER, AUKE Auke Faber, c.u. geniaarde koper Hoogstraat 34 1768 257 83v
FABER, AUKE Auke Faber naastligger ten noorden Nieuwstraat 14 1772 258 2ra
FABER, AUKE JANS de geabandonneerde boedel van wijlen Auke Jans Faber koopman verkoper Rommelhaven 1 1773 258 75v
FABER, AUKE JANS burgervaandrig Auke Jans Faber mr. ijzersmid koper stal Nieuwstraat 10 1769 257 109r
FABER, AUKE JANS burgervaandrig Auke Jans Faber mr. ijzersmid koper stal Nieuwstraat 12 1769 257 109r
FABER, AUKE JANS Auke Jans Faber verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r
FABER, AUKE JANS wijlen Auke Janz Faber koopman verkoper Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
FABER, AUKE JANS burgerhopman Auke Janzen Faber verkoper q.q. Noorderhaven 90 1771 257 232v
FABER, AUKJE Aukje Faber koper Voorstraat 84 1807 267 334v
FABER, BAUKJE EISES Boukjen Eyses Faber koper Heiligeweg 27zuid 1789 263 108v
FABER, KLAAS de kamer van Claas Faber naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19een_achter 1665 239 25v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. koper tichelwerk van 2 1/2 pm land, steenoven, loods, huis en steenplaatsen ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Rapenburg ZZ 1664 238 221v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber koper hof of tuin met bomen en planten met een zomerhuis en vijvers met een stenen kanaal onder de stadsmuur afwaterend Spinhuisstraat 1667 239 91v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber koper tichelwerk met huis en loodsen staande op 2 1/2 pm land genaamd de Vallom ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
FABER, KLAAS JANS de hof van Claas Jansen Faber naastligger ten westen Rozengracht 27 1664 238 212v
FABER, KLAAS JANS Claas Jansen Faber naastligger ten westen Rozengracht 1665 239 2v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Janses Faber koper huis of stal Lombardstraat 1684 242 52v
FABER, KLAAS de hof van Claes Faber naastligger Spinhuisstraat 1677 240 270v
FABER, KLAAS Gemeensman Claes Faber voormalig eigenaar en gebruiker der hof Wasbleek 1680 241 103v
FABER, KLAAS Claes Faber verkoper Wasbleek 1680 241 103v
FABER, KLAAS vroedsman Claes Faber naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claes Jansen Faber mr. smid verkoper Lombardstraat 1685 242 72r
FABER, KLAAS JANS de desolate boedel van vroedsman Claes Jansen Faber verkoper Zuiderhaven ZZ 1680 241 95r
FABER, KLAAS JANS de crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faber verkoper Prinsenstraat 2 1681 241 139r
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claes Jansen Faber verkoper Grote Kerkstraat 19 1675 240 207v
FABER, KLAAS JANS Claes Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
FABER, JANS de boedel van wijlen Conelis Jans Faber verkoper van 1/2 Bargebuurt WZ 1797 265 34r
FABER, KORNELIS Cornelis Faber naastligger ten oosten Noorderhoofd 1 1782 260 211r
FABER, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jans Faber verkoper q.q. Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, KORNELIS JANS Cornelis Jans Faber verkoper q.q. Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, KORNELIS JANS de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jans Faber mr. ijzersmid eigenaar en bewoner Noorderhaven 1 1797 265 59r
FABER, DIRK Dirk Faber verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
FABER, DIRK Dirk Faber verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
FABER, DIRK Dirk Faber verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper kamer of woning Rommelhaven 18drie_achter 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de koper Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zoutsloot 38 1767 256 240v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Romastraat 6 1767 257 22r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Lanen 20 1767 257 22v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid erflater Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de koper Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 40 1771 257 205r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid erflater Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Faber naastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Faber naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Kruisstraat 6 1768 257 89r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper 2/3 huis Lanen 20 1767 256 232r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat 14 1766 256 212v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1766 256 214r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger Kruisstraat 1768 257 67v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger ten westen Kruisstraat 8 1768 257 68r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kromme Elleboogsteeg OZ 1772 258 11r
FABER, DOUWE HARMENS Douwe Harmens Faber verpachter grond Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber verkoper Hofstraat 21west 1777 259 27v
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber dweilwever verkoper Schritsen 65b 1774 258 157v
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber koper huis Schritsen 65b 1752 252 226v
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber koper huis Hofstraat 21west 1774 258 194r
FABER, DOUWE JANS Douwe Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 1 1770 257 181r
FABER, DOUWE JANS Douwe Jans Faber timmerman koper huis, scheepstimmerhelling en timmerhuis Zoutsloot 1 1769 257 96v
FABER, DOUWE JANS Douwe Jansen Faber blauwverver koper door niaar huis en plaats Brouwersstraat 3 1720 246 59r
FABER, DOUWE JANS wijlen Douwe Jansz Faber scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 1 1779 259 305v
FABER, DOUWE JANS wijlen Douwe Jansz Faber scheepstimmerman verkoper Zoutsloot NZ 1779 259 305v
FABER, EILE de geabandonneerde boedel van Eile Faber verkoper Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
FABER, EILE Eile Faber koopman koper huis Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
FABER, FEIKE Feyke Faber naastligger ten westen Vijverstraat 5 1659 238 2ra
FABER, FEIKE Fijke Faber verkoper Noordijs 25 1661 238 91v
FABER, FIEKE JANS Fijke Jans Faber verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1662 238 158v
FABER, FIEKE JANS Fijke Jans Faber, voor zich en haar kinderen verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1663 238 22va
FABER, FOKKE JANS Focke Jans Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
FABER, FOKKE JANS Focke Jans Faber mr. ijzersmid koper huis en smederij Rozengracht 27 1770 257 165r
FABER, FOEKE JANS Foeke Jans Faber naastligger ten westen Hofstraat 21midden 1777 259 61v
FABER, FOKKE Fokke J. Faber mr. ijzersmid verkoper Rozengracht 27 1779 259 182r
FABER, FOKKE de erfgenamen van wijlen Fokke Faber naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1787 262 153r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber, c.soc. naastligger ten zuiden Rozengracht 27 1774 258 131r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber mr. smid koper huis Hofstraat 21west 1777 259 27v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber mr. ijzersmid koper woning Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
FABER, FOKKE JANS het nagelaten kind van wijlen Fokke Jans Faber mr. ijzersmid verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1779 259 204v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber mr. smid koper stal en wagenhuis Kerkpoortstraat 26 1777 259 47v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
FABER, FOKKE JANS het nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Faber mr. ijzersmid verkoper Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
FABER, FOKKE JANS het nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Faber mr. ijzersmid verkoper Hofstraat 21west 1780 259 282v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber, c.u. naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1779 259 205r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber mr. ijzersmid koper provisioneel stal met hooivak en zolder Lanen 29 1779 259 303r
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faber koper Prinsenstraat 4 1806 267 228v
FABER, GEERTRUIDA ISAAKS Geertrui Ysaacs Faber verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber oud mr. blauwverver verkoper Brouwersstraat 1 1735 249 77v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber mr. blauwverver verpachter grond weefwinkel Heiligeweg 26 1729 247 248v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber mr. blauwverver verkoper Zoutsloot 111 1724 246 200v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber koopman geniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber blauwverver verkoper Brouwersstraat 3 1725 246 236v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber verpachter grond Romastraat 35 1731 247 390r
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderen verkoper Wasbleek 1684 242 17r
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderen verkoper Kerkpoortsmolen 1 1684 242 18r
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderen verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderen verkoper 1 1684 242 18v
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderen verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
FABER, HENDRIK Hendrik Faber huurder voorkamer (p.j.) Lanen 40 1801 266 26r
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 3va
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 5ra
FABER, HENDRIK Hendrik Faber koper woning ten noorden van de tuin gekocht door Jan Faber Droogstraat 1666 239 6va
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 154r
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 105v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 126v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber apotheker huurder Noorderhaven 34 1669 239 190r
FABER, HENDRIK de weduwe van Hendrik Faber naastligger ten westen Vijverstraat 30 1771 257 236r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid koper huis Vijverstraat 28 1763 255 190v
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. grofsmid koper huis of woning Hofstraat 13 1741 250 166r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber naastligger ten westen Hofstraat 15 1755 253 250r
FABER, HENDRIK REINS wijlen Hendrik Reins Faber erflater Hofstraat 13 1779 259 226r
FABER, HENDRIK REINS wijlen Hendrik Reins Faber erflater Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, HENDRIK REINS wijlen Hendrik Reins Faber erflater Vijverstraat 30 1781 260 8r
FABER, HENDRIKJE REINS wijlen Hendrik Reins Faber koper door niaar Vijverstraat 30 1771 257 236r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid koper huis Bildtstraat 20 1762 255 122r
FABER, HENDRIK REINS de erfgenamen van wijlen Hendrik Reins Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1771 257 193v
FABER, HENDRIK Henricus Faber apotheker verkoper Noorderhaven 34achter 1669 239 206r
FABER, HENDRIK het huis bewoond door verkopers broer Henricus Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
FABER, ISAAK Isaack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1794 264 220r
FABER, ISAAK Isaak Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1801 265 278r
FABER, ISAAK JANS Isaak Jans Faber verkoper Kerkpoortstraat 61 1792 264 17r
FABER, ISAAK Isack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1804 267 42r
FABER, ISAAK Izac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1793 264 121r
FABER, J. de gerepudieerde boedel van wijlen J. A. Faber verkoper Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, J. de weduwe van J. A. Faber verkoper Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, JAN Jan Faber verpachter grond ([staat: 3-00-00 CG min een botje]) Nieuwstraat 46 1605 228 454r
FABER, JAN mr. Jan Faber, c.u. chirurgijn koper huis alwaer eertijdts de drie weiten bollen plegen uit te hangen Hoogstraat 28 de Drie Weiten Bollen 1668 239 130v
FABER, JAN mr. Jan Faber, c.u. verkoper onbekend 1669 239 200r
FABER, JAN Jan Waling Faber bakker huurder bakkerij (p.j.) Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
FABER, JAN mr. Jan Faber verkoper Hoogstraat 39 1668 239 136v
FABER, JAN Jan A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1807 267 351r
FABER, JAN Jan Faber koper provisioneel woning Hoogstraat 33 1666 239 6va
FABER, JAN Jan A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1785 261 286r
FABER, JAN Jan Faber koper provisioneel tuin Hoogstraat 33tuin 1666 239 6va
FABER, JAN de tuin van Jan Faber naastligger ten zuiden Droogstraat 1666 239 6va
FABER, JAN Jan Faber eerdere eigenaar Hofstraat 17 1614 229 228v
FABER, JAN Jan Faber koper huis ten zuiden van het pereel gekocht door Andries Faber Noorderhaven 34achter 1666 239 6va
FABER, JAN Jan A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1797 265 12v
FABER, JAN Jan Faber apotheker verkoper Hofstraat 17 1614 229 230v
FABER, JAN Jan Faber verpachter grond ([staat: 3-00-00 CG min drie botjes]) Franekereind 1605 228 467v
FABER, JAN Jan A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1803 266 298r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1790 263 224v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber naastligger ten oosten Voorstraat 25 1790 263 224v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber mr. smid verkoper q.q. Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber mr. smid verkoper q.q. Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber verkoper q.q. Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber verkoper q.q. Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber mr. grofsmid verkoper Rinnertspijp 4 1788 263 10v
FABER, JAN ARENDS Jan Arents Faber koper huis Noorderhaven 70 1777 259 42v
FABER, JAN JANS Jan Jansen Faber huurder Nutstraat 4 1803 266 260r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber banketbakker koper huis, tuin en stallen Voorstraat 42 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber banketbakker koper huis, tuin en stallen Lanen 63 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber mr. banketbakker koper huis Voorstraat 51 de Leren Emmer 1802 266 110v
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber mr. koek- en banketbakker koper huis Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faber mr. broodbakker verkoper q.q. Tuinsteeg 4 1809 268 195v
FABER, JAN ISAAKS Jan Ysaacks Faber kuipersknecht koper huis Hoogstraat 29 1808 268 97r
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Noorderhaven 110 1801 266 37v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Bargebuurt 1801 266 39v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, JOHANNES NANNES Joan Nannes Faber, c.u. verkoper Hoogstraat 28 1668 239 176r
FABER, JOHANNES NANNES mr. Joan Nannes Faber chirurgijn verkoper Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
FABER, LIEUWKE MARTENS Leucke Martens Faber mede eigenaar Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Faber commissaris van de trekschippers verkoper Scheffersplein 25 1665 239 6v
FABER, LUITJEN Luitje Faber naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
FABER, LUITJEN PIETERS Luitje Pieters Faber verkoper q.q. Havenplein 16 1804 267 41r
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber, gehuwd verkoper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
FABER, MAAIKE NANNES wijlen Maeyke Nannes Faber verkoper Hoogstraat 30 1668 239 29ra
FABER, MARTEN PIETERS Marten Pieters Faber kangieter naastligger ten zuiden Noorderhaven 102 1616 230 36v
FABER, MEILE Meile Faber mr. ijzersmid koper Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
FABER, MEILE Meile Faber naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
FABER, MEILE Meile Faber, c.s. naastligger Bildtpoort (gebied) NZ 1784 261 151r
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Zoutsloot 25 1785 261 280r
FABER, MEILE Meile Faber naastligger ten noorden Zoutsloot 13 1787 262 226v
FABER, MEILE Meile D. Faber eerdere eigenaar Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten oosten Wasbleek ZZ 1781 260 145r
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
FABER, MEILE Meile Faber mr. ijzersmid koper Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten oosten Anjelierstraat 8 1783 261 113r
FABER, MEILE de kinderen van Meile D. Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1784 261 245v
FABER, MEILE Meile Faber naastligger ten westen Anjelierstraat 14 1783 261 114r
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Zuiderhaven 36 1785 261 269v
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Westerstraat 43 1785 261 270v
FABER, MEILE de erfgenamen van wijlen Meile Faber naastligger ten noorden Bargebuurt 1789 263 173v
FABER, MEILE D. de gerepudieerde boedel van wijlen Meile D. Faber mr. grofsmid verkoper Kromme Elleboogsteeg 1793 264 107v
FABER, MEILE D. de geabandonneerde boedel van Meile D. Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis en smederij Rozengracht 27 1779 259 182r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 20 1784 261 257r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Wasbleek 13 1781 260 57v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1780 259 251r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Rozengracht 27 1784 261 235r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. grofsmid verkoper Rozengracht 27 1792 264 21v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Anjelierstraat 10 1784 261 236v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Wasbleek 23 1784 261 237v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 33 1784 261 238v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper helling, timmerhuis en huis Zoutsloot 1 1784 261 213v
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber gebruiker Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Vijver 3 1785 261 262r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper Hoogstraat 38 1771 257 204r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. smid erflater Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber eerdere gebruiker Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1785 262 14r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. smid erflater Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Vijver 3 1783 261 22v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis waarin diverse woningen Karremanstraat 32 de Beyert 1783 261 23v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 22 1784 261 241v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten noorden Vijver 5 1785 262 17r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. grofsmid koper huis Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
FABER, MEILE DIRKS de geabandonneerde boedel van wijlen Meile Dirks Faber verkoper Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper door niaar huis Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
FABER, MEILE DIRKS de boedel van wijlen Meile Dirks Faber verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis en bakkerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Zuiderstraat 23 1782 261 2r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper woning en zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Zuiderstraat 1782 261 2r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Zoutsloot 1 1785 261 298r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Nieuwstraat 20 1784 261 145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1784 261 145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1782 261 5r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper wagenhuis Kerkpoortstraat ZZ 1779 259 204v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper tuin, zomerhuis en verdere gerechtigheden Rozengracht 27 1783 261 125r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber verkoper Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
FABER, MEILE als smederij door Meyle D. Faber gebruiker Zuiderhaven 61 1795 264 279r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis, hof en smederij Rozengracht 27 1787 262 162v
FABER, MEILE DIRKS de geabandonneerde boedel van Meyle Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Rozengracht 27 1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber naastligger ten oosten Rozengracht 27 1782 260 180r
FABER, MINNE ABES de erfgenamen van wijlen Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1780 259 261v
FABER, MINNE ABES de erfgenamen van wijlen Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12 1780 259 261v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper twee nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 14 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper twee nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 16 1779 259 198r
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat NZ 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 30 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de tuin van de erfgenamen van wijlen Nanne Jansen Faber, c.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 33 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 33 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 33tuin 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Droogstraat 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Noorderhaven 34 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen hopman Nanne Jansen Faber verkoper Noorderhaven 34achter 1666 239 6va
FABER, PABE Pabe O. Faber verkoper Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
FABER, PABE Pabe Faber mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 15 1695 243 135r
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 17 1695 243 135v
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 19 1695 243 136r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bildtstraat 20 1794 264 205v
FABER, REIN perceel onlangs gekocht van Rein H. Faber naastligger ten westen Werfpad ZZ 1781 260 30r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bargebuurt 28 1794 264 207v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Zoutsloot 20 1794 264 209r
FABER, REIN Rein H. Faber naastligger ten westen Noorderhaven 80 1783 261 102v
FABER, REIN Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis en weefwinkel Droogstraat 37 1777 259 89v
FABER, REIN vroedsman Rein H. Faber koper door niaar huis of slagerij Noorderhaven 83 1790 263 255r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1785 261 311v
FABER, REIN Rein Faber, c.s. naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1794 264 227r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Noorderhaven 83 1794 264 227r
FABER, REIN Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat 49 1789 263 172r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper van 1/6 Schritsen 67 1787 262 214r
FABER, REIN de erfgenamen van wijlen oud vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid verkoper Droogstraat 37 1800 265 223r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1794 264 196v
FABER, REIN vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis Achterstraat 1782 261 8v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat 55 1790 263 182v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper van 1/3 jeneverstokerij Rommelhaven 26b 1783 261 71v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber ijzersmid koper door niaar huis Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
FABER, REIN HENDRIKS het perceel onlangs gekocht van Rein Hendriks Faber naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1781 260 29r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid koper huis en bakkerij Zoutsloot 61 1784 261 182r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Rommelhaven 26b 1786 262 63r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber koper van 1/3 van 1/2 huis Schritsen 67 1783 261 100r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Werfpad ZZ 1781 260 31r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Bargebuurt 28 1784 261 133r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Hofstraat 13 1779 259 226r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Werfpad 1780 259 289v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Achterstraat 1788 263 43v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 30 1781 260 8r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Zoutsloot 61 1788 263 45r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis en tuintje Noorderhaven 78 1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid geniaarde koper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper dwarshuis, hof en tuin Zoutsloot 20 1787 262 177v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid geniaarde koper Zoutsloot NZ 1777 259 40v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Noorderhaven 78 1783 261 115r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper q.q. Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper q.q. Rommelhaven 6 1782 260 178v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
FABER, REIN HENDRIKS de erfgenamen van wijlen oud vroedsman Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Bildtstraat 23 1800 265 220v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, REIN Reyn Faber mr. grofsmid koper woning Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
FABER, REIN Reyn Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1785 262 18r
FABER, RIEMER wijlen Riemer Teunis Faber erflater Noorderhaven 65 1692 242 389r
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Teunis Faber verkoper Hoogstraat 17achter 1657 237 131r
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Tonis Faber, c.u. ijzerkoper koper schuur Hoogstraat 17achter 1656 237 58v
FABER, RINSKE JANS Rinske Jans Faber koper Zuiderstraat 1702 244 173r
FABER, RINSKE JANS Rinske Jansen Faber verkoper Grote Bredeplaats 4 1705 244 289r
FABER, ROUKJE EISES Roukjen Eyses Faber koper Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
FABER, RUURD DIRKS Ruurd Dirks Faber koopman verkoper Sint Jacobstraat 7 1735 249 30r
FABER, S. S. Faber, candidatus huurder Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
FABER, SIEMEN WILLEMS Simen Willems Faber verkoper Zuiderhaven 24 1630 232 122v
FABER, SJOERD DOUWES Sjoerd Douwes Faber koper huis Zuiderstraat 20 1801 266 25r
FABER, SJOERD DOUWES Sjoerd Douwes Faber mr. smid verkoper q.q. Zuiderstraat 20 1801 266 25r
FABER, SWAANTJE REINS Swaentje Reyns Faber koper Vijverstraat 28 1729 247 294v
FABER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntie Willems Faber verkoper Zuiderhaven 24 1630 232 122v
FABER, WALING JANS Waling Jans Faber naastligger ten westen Rommelhaven 6 1767 257 252r
FABER, WALING JANS Waling Jans Faber naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1767 257 252r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper kamer Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber naastligger ten noorden Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
FABER, WALING JANS de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faber verkoper Rommelhaven 6 1779 259 306v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper bovenkamer van een huis Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid eigenaar benedenwoning Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid naastligger ten noorden Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
FABER, WILLEM HARMENS wijlen Willem Harmens Faber erflater Zuiderhaven 24 1630 232 122v
FABER, WILLEM HARMENS Willem Harmens Faber verkoper in de zuider nieuwestad 1628 232 74r
FABER, ISAAK Ysaac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1805 267 163v
FABER, ISAAK JANS Ysaac Jans Faber mr. kuiper verkoper q.q. Schritsen 49 1796 264 318v
FABER, ISAAK JANS Ysaack Jans Faber verkoper Hoogstraat 29 1808 268 97r
FABER, ISAAK JANS Ysac Jans Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1810 269 104v
FABER, ISAAK Ysak Faber naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
FABER, ISAAK JANS Ysak Jans Faber mr. kuiper koper huis Hoogstraat 29 1765 256 138r
FABER, JANS Yzaac Jans Faber mr. kuiper verkoper Lanen 22 1801 266 9r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper q.q. Schritsen 25 1801 265 293r
FABRICIUS, JAKOB dr. Jacobus Fabritius advocaat Hof van Friesland verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
FABRICIUS, JAKOB dr. Jacobus Fabritius advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes Faeber verpachter grond Kleine Kerkstraat 8 1735 249 27v
, HENDRIK Hendrik Faeber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 115v
, HENDRIK Hendrik Faeber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 129r
JANS, WALING Waeling Jansen Faeber ijzersmid koper huis Rommelhaven 4 1755 253 202r
, AALTJE Alida van Faessen verkoper Lanen 12 1728 247 77r
FAASMA, TJEERD grondpacht uit Heerma Fenne van Tiaard Faetsma eigenaar perceel ([staat: 14-00-00 GG]) ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
VALK, HARMEN PIETERS oud burgervaandrig Harmen Pyters Falck koper 1/3 huis daer de Zeeridder uythangt Hondenstraat 9 de Zeeridder 1677 240 261v
VALK, HARMEN PIETERS de brouwerij van Harmen Pyters Falck naastligger ten westen Hondenstraat 9 1677 240 261v
VALK, HARMEN PIETERS oud burgervaandrig Harmen Pyters Falck verkoper q.q. Hondenstraat 9 1677 240 262r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Falck brouwer koper hof met bomen, planten en zomerhuis Lange lijnbaan 1670 240 20r
VALK, JURJEN de bakkerswoning van Jurien Falck naastligger ten westen Achterstraat 3 1660 238 14r
VALK, JURJEN de kamers van Jurien Falck naastligger ten oosten Achterstraat 1 1654 237 1r
VALK, JURJEN Jurien Falck naastligger ten westen Achterstraat 1 1654 237 1r
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Falck, c.u. bakker koper huis Vijver 2 1656 237 80r
VALK, JURJEN de kamers van Jurrien Falck bakker naastligger ten oosten Achterstraat 1 1660 238 20r
VALK, JURJEN Jurrien Falck bakker naastligger ten westen Achterstraat 1 1660 238 20r
, KLAAS burgerhopman Claes Falcken koper kamer met de hof ten zuiden en ervoor Wortelstraat ZZ 1668 239 132r
, KLAAS burgerhopman Claes Falcken naastligger ten westen Wortelstraat ZZ 1668 239 132r
, KLAAS burgerhopman Claes Falcken naastligger ten westen Hoogstraat 29 1667 239 121av
, KLAAS burgerhopman Claes Falcken naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1667 239 121av
JANS, KLAAS burgerhopman Claes Jansen Falcken koper door niaar huis alwaer de Hond uithanght Hoogstraat 29 de Hond 1667 239 121av
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Falckenburg erflater Poortje OZ 1699 243 400v
DOUWES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Douwes Falckens naastligger ten westen Wasbleek ZZ 1730 247 333v
VALK, HARING PIETERS oud vaandrig Haring Pieter Falk naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 8 1674 240 138r
VALK, JURJEN Jurrien Falk koper Lombardstraat 4 1660 238 44v
VALK, SAKE Sake Falk naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Falkenburgh naastligger ten westen Voorstraat 87 1694 243 73r
KLASES, AREND Antie Clases Falkens koper door niaar Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkens verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v
KLASES, ANTJE Antje Claases Falkens verkoper Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
KLASES, ANTJE Antje Claeses Falkens verkoper van 1/2 Lanen 1 1731 248 31v
KLASES, ANTJE Antje Clases Falkens crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter 1739 250 3va
KLASES, ANTJE dochter Antje Clases Falkens, c.u. verkoper Voorstraat 20 1730 247 365v
KLASES, ANTJE Antje Clases Falkens koper door niaar van 1/2 Herenwaltje 9 1731 248 54r
DOUWES, KLAAS de kinderen van wijlen Claas Douwes Falkens reversaalhouder ([volgens obligatie dd 07-09-1728]) Vijver 8 1739 250 18v
DOUWES, KLAAS de weduwe van Claas Douwes Falkens naastligger ten oosten Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
DOUWES, KLAAS wijlen Claas Douwes Falkens mr. brouwer verkoper Voorstraat 20 1730 247 365v
DOUWES, KLAAS wijlen Claas Douwes Falkens ontvanger 1 jaar huur Voorstraat 20 1731 247 386r
DOUWES, KLAAS Claas Douwes Falkens naastligger ten oosten Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkens brouwer koper door niaar 1/2 huis Lanen 1 1728 247 115r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkens naastligger ten westen Hoogstraat 31 1728 247 64v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkens naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1728 247 64v
DOUWES, KLAAS wijlen Claes Douwes Falkens mr. brouwer verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1735 249 39v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses Falkens verkoper van 1/2 Lanen 1 1731 248 31v
KLASES, TRIJNTJE dochter Trijntje Clases Falkens, c.u. verkoper Voorstraat 20 1730 247 365v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkens verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkens koper door niaar van 1/2 huis Herenwaltje 9 1731 248 54r
, PIETER Pieter Farijn naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
, PIETER Pyter Farijn, c.u. winkelier koper woning ([wordt betaald met 3 CG per jaar]) Hofstraat 47west 1691 242 353v
, PIETER Pyter Farijn verkoper Nieuwstraat 1692 242 395v
PIETERS, PIETER wijlen Pytter Pytters Farijn verkoper van 1/3 Zoutsloot 18 1741 250 151v
, PIETER Pieter Farrijn winkelier koper kamer Gardenierstraat 18 1694 243 112v
, PIETER Pieter Farrijn koper woning Scheffersplein OZ 1697 243 262r
, PIETER Pieter Farrijn winkelier verkoper Hofstraat 47west 1698 243 354r
, PIETER Pieter Farrijn, e.a. naastligger ten oosten Franekereind 25 1696 243 190v
, PIETER de kamer van Pieter Farrijn naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
, PIETER Pieter Farrijn winkelier verkoper Scheffersplein OZ 1698 243 338r
, PIETER Pyter Farrijn, c.u. verkoper q.q. Kerkpad WZ 1717 245 282r
, PIETER Pyter Farrijn huurder westelijkste woning Franekereind 23west 1687 242 167r
, PIETER Pytter Farrijn koper provisioneel huis Franekereind 27 1692 243 2va
, PIETER Pytter Farrijn winkelier verkoper Gardenierstraat 18 1704 244 264v
, PIETER Pytter Farrijn opperman geniaarde koper Hoogstraat NZ 1684 242 20r
, PIETER Pyter Farrijns naastligger ten oosten Franekereind 25 1729 247 223v
, JOHANNES Johan Adam Fausma kok op de Admiraliteits wadlegger koper huis Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
, JOHANNES wijlen Johan Adam Fausma verkoper Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
, JAKOB de weduwe van Jacobus Faust huurder (p.j.) Rapenburg 20 1808 268 63v
, JOHANNES de weduwe van Johannes Faust huurder Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
, JOHANNES Johan A. Faustman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
, KAREL Carel le Febre koopman verkoper Zuiderhaven 36 1668 239 159v
, de weduwe van burgerhopman Fedde naastligger ten westen Hoogstraat 25 1693 243 66v
KLASES, KLAAS wijlen burgerhopman Claes Claessen Fedde verkoper Hoogstraat 23 1697 243 270v
KLASES, KLAAS Claes Clasen Fedde koper huis, plaats en schuur Hoogstraat 23 1684 242 55v
FEDDEMA, Feddema secretaris naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1802 266 101r
FEDDEMA, Feddema secretaris naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1801 266 47v
FEDDEMA, BAUKJE HARMENS Baukjen Harmens Feddema koper Hoogstraat 1 1701 244 90r
FEDDEMA, DIRK Dirk Feddema schrijf- en rekenmeester verkoper Heiligeweg 2 1793 264 135v
FEDDEMA, DIRK de boedel van wijlen Dirk Feddema schoolmeester verkoper Noorderhaven 114 1795 264 238r
FEDDEMA, JAN wijlen Jan Feddema stadsschoolmeester en organist verkoper Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, JAN Jan Feddema stadsschrijf- en rekenmeester koper huis Grote Ossenmarkt 18 1763 255 260r
FEDDEMA, WIETSE Wytze Feddema, c.u. schoolmeester huurder (p.j.) Brouwersstraat 23 1799 265 143r
FEDDEMA, WIETSE Wytze Feddema stadsschrijf- en rekenmeester koper huis genaamd het Blaauw Schaap Lanen 91 het Blauwe Schaap 1799 265 205r
FEDDEMA, Y. Y. Feddema procureur naastligger ten westen Schritsen 37 1790 263 274r
FEDDEMA, IEDE de koper Yde Feddema, c.u. huurder (p.j.) Schritsen 35 1784 261 160r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Nieuwstraat 25 1791 263 311v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant en gemeente klerk verkoper Schritsen 35 1795 264 246r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk koper huis Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk ter secretarie verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, IEPE wijlen Ype Feddema huurder Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk ter secretarie koper huis en tuintje Schritsen 35 1784 261 160r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Zoutsloot 79 1790 263 251v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Hoogstraat 19 1792 264 28v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Kerkpad WZ 1791 263 381r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Bildtstraat 21 1794 264 196v
FEDDEMA, IEPE de boedel van Ype Feddema secretaris van Harlingen verkoper Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
FEDDER, Hermennus Fedder schermmeester verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 22 1695 243 120r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder verkoper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder verkoper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder verkoper Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Fedder verkoper Rozengracht 19 1611 229 15r
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Fedder eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1611 229 27r
, FILIPPUS Filippus Fedderen koopman verkoper Hofstraat 19west 1756 254 46v
VENEMA, DOEKE Doeke Feenema naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1767 257 13r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Feenema geniaarde koper Voorstraat 57achter 1751 252 167v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jans Feenstra naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra verkoper Voorstraat 52west 1758 254 118r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper 2/3 huis Voorstraat 52west 1757 254 96v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker eigenaar van 1/3 Voorstraat 52west 1757 254 96v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper van 1/3 huis Voorstraat 52west 1754 253 191v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
VEENSTRA, HEILTJE Heiltje L. Feenstra koper Noorderhaven 16 1809 268 218v
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra mr. gortmaker koper huis, tuin met achterwoning Hoogstraat 23 1772 258 47r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra mr. gortmaker koper huis, tuin met achterwoning Droogstraat 26 1772 258 47r
VEENSTRA, OEGE de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Oege Feenstra grutter verkoper Hoogstraat 23 1781 260 312r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1776 258 262r
VEENSTRA, OEGE vroedsman Oege Feenstra naastligger ten westen Hoogstraat 25 1782 260 236r
VEENSTRA, ROELOF Roelof Feenstra naastligger ten oosten Hofstraat 4 1810 269 96r
VEENSTRA, ROELOF Roelof Feenstra naastligger ten zuiden Hofstraat 4 1810 269 96r
VEENSTRA, ROELOF Roelof Feenstra naastligger ten westen Hofstraat 4 1810 269 96r
VEENSTRA, S. S. Feenstra naastligger ten westen Rozengracht 4 1809 268 277r
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman koper huis bestaande uit 2 kamers Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman koper huis en gebouw gebruikt als jeneverstokerij Zoutsloot 40 1795 264 241v
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra verkoper Droogstraat 47 1801 265 296v
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra koopman koper pakhuis Rozengracht 20 1800 265 214r
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra distillateur en koopman verkoper Zoutsloot 40 1801 265 305v
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra koper huis, tuin en achterwoning Rozengracht 2 1799 265 159r
VEENSTRA, SJOUKE Sjoukje Feenstra koper huis Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
VEENSTRA, SJOUKJE Sjoukje Feenstra koper Bildtstraat 2 1805 267 109r
VEENSTRA, SJOUKJE Sjouwkje Feenstra koper Voorstraat 52west 1790 263 279r
, JURJEN Jurien Feercamp naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1598 228 89r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Heiligeweg 3 1756 254 31v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Tiepelsteeg 1767 257 13r
REINERS, JANKE Janke Reinders Feerdijk verkoper Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1746 251 145r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk mr. sleefmaker verkoper Tiepelsteeg 1746 251 145r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper provisioneel huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
TJEERDS, TJEERD de kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk, c.u. mr. bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
TJEERDS, TJEERD wijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk bewoner Karremanstraat 23 1760 254 255r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk, zoon van de verkopers huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
TJEERDS, TJEERD wijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
TJEERDS, TJEERD Tjeerds Tjeerds Feerdijk mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
VEERSMA, AREND Arend Feersma naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46achter 1810 269 12r
VEERSMA, AREND Arend Feersma mr. uurwerkmaker huurder Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
VEERSMA, AREND Arend Feersma timmerman koper huis Nieuwstraat 50 1806 267 242v
VEERSMA, AREND Arend Feersma naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1806 267 244r
VEERSMA, AREND Arend Feersma naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1806 267 244r
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersma timmerknecht koper huis Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersma verkoper Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
VEERSMA, FRANS Frans Feersma naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
VEERSMA, FRANS JANS Frans Jans Feersma koper zeeliedenhuis Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
VEERSMA, TRIJNTJE meerderjarige vrijster Trijntje Feersma verkoper Voorstraat 7a-west 1762 255 149r
FEIKEMA, MAAIKE Mayke Feikema koper Voorstraat 58een_achter 1711 245 152v
FEIKEMA, MAAIKE Mayke Feikema naastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter 1711 245 152v
FEIKEMA, SJOERD Sioerd Feikema naastligger ten noorden Rozengracht 7 1785 261 263r
, KAREL de kamer van Caerle Feiskers naastligger ten westen Brouwersstraat 12noord_achter 1667 239 110r
FEITEMA, BAUKJE Baukje Feitama verkoper Noorderkade 1 1790 263 282v
FEITEMA, BAUKJE Baukje Feitama koper door niaar Voorstraat 36 1773 258 73v
FEITEMA, BAUKJE juffrouw Baukjen Feitama koper huis en tuintje Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FEITEMA, BAUKJE de minderjarige Baukjen Feitama koper door niaar ratione sanguinis Hoogstraat 18 1758 254 128v
FEITEMA, BAUKJE de minderjarige Baukjen Feitama koper door niaar ratione sanguinis Rommelhaven 13 1758 254 128v
FEITEMA, BAUKJE Juffrouw Baukjen Feitama verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper buiten Harlingen 1633 233 102v
FEITEMA, RINSKE TJALKES Rinske Tialkes Feitama naastligger ten noorden Lanen 35 1635 233 174v
FEITEMA, S. S. Feitama naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
FEITEMA, S. S. Feitama koopman naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1765 256 130v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama koopman verkoper (behoudt het recht om hout op de wal op te slaan) Noordijs 1 1758 254 171v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama koopman koper door niaar huis en pakhuis, voormalige zeepziederij Noordijs 4 1756 254 27r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitama koopman naastligger ten oosten Lanen 86 1771 257 222r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitama koopman naastligger ten zuiden Lanen 86 1771 257 222r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1766 256 158v
FEITEMA, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Feitama naastligger ten westen Heiligeweg 3 1782 260 222r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1765 256 103r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1765 256 103r
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitama verkoper Noordijs 4 1782 260 254r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1772 258 7v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitama koopman verkoper Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitama plateelbakker verkoper q.q. Scheerstraat 11 1737 249 216r
FEITEMA, SIEBREN Sybrant P. Feitama plateelbakker koper huis en bakkerij Noordijs 1 1737 249 180r
FEITEMA, Feitema koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 91 1737 249 206v
FEITEMA, Feitema koopman naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1701 244 116r
FEITEMA, Feitema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1741 250 148r
FEITEMA, de weduwe van Feitema naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1778 259 94r
FEITEMA, houtschuur weduwe Feitema naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1729 247 290r
FEITEMA, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Baukje Feitema naastligger ten oosten Voorstraat 36 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Baukje Feitema naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE SIEBRENS Baukje Sybrands Feitema koper door niaar Zuiderhaven 49 1774 258 192v
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/3 Noorderhaven 53 1784 261 258r
FEITEMA, BAUKJE juffrouw Baukjen Feitema koper 1 pm land met huis, hof en schuren Franekertrekvaart NZ 1779 259 188av
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema, minderjarig verkoper Hoogstraat 18 1758 254 131r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema koper lijnbaan met hennepschuur, teerhuis en knechtenwoning Liemendijk 3 1781 260 72v
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitema koper Noordijs 11noord 1787 262 191v
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitema koper Noordijs 11zuid 1787 262 191v
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Voorstraat 61 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 106achter 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 106 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Weverstraat 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Weverstraat 1652 236 206r
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrants Feitema verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6 1626 231 125r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Voorstraat 61 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Noorderhaven 106achter 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Noorderhaven 106 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Voorstraat 61 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106achter 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 8 1/2 pm land genaamd Holckebergh buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rente buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, MAAIKE Mayke Feitema koper Voorstraat 58twee_achter 1717 245 298r
FEITEMA, MAAIKE Mayke Feitema naastligger ten noorden Voorstraat 58twee_achter 1717 245 298r
FEITEMA, MAAIKE SIEBRENS Mayke Sibrandts Feitema naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 4 1714 245 220v
FEITEMA, PIETER Pieter Feitema, n.u. verkoper q.q. Rommelhaven 26 1718 246 6r
FEITEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Feitema koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
FEITEMA, PIETER wijlen Pieter Feitema koopman geniaarde koper 1 1728 247 96v
FEITEMA, PIETER Pieter Feitema mr. gleibakker verkoper van 1/18 Noordermolen 1 1729 247 263v
FEITEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Feitema naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
FEITEMA, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Feitema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 9 1728 247 65v
FEITEMA, PIETER de weduwe van Pyter Feitema naastligger ten westen Zuiderhaven 51 1724 246 201v
FEITEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Feitema koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
FEITEMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Feitema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 11noord 1787 262 191v
FEITEMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Feitema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 11zuid 1787 262 191v
FEITEMA, S. de weduwe van S. Feitema naastligger ten westen Heiligeweg 3 1786 262 128r
FEITEMA, S. de weduwe van S. Feitema naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1774 258 184r
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitema koopman verkoper Noordijs 15 1679 241 29r
FEITEMA, SIEBREN het estrikwerk van Sibrand Feitema koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 91 1739 250 44v
FEITEMA, SIEBREN Sibrandus Feitema naastligger ten zuiden buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
FEITEMA, SIEBREN Sibrant Feitema eigenaar van 1/2 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Voorstraat 61 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Noorderhaven 106achter 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Noorderhaven 106 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Voorstraat 61 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106achter 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten westen Heiligeweg 3 1756 254 31v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitema plateelbakker verkoper van 1/2 Zoutsloot 111 1740 250 99r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman niaarnemer ratione vicinitatis Scheerstraat 4 1741 250 148r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitema plateelbakker verkoper van 1/2 Zoutsloot 99 1740 250 99r
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitema koopman verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema verkoper q.q. Rozengracht 2 1753 253 119r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitema koopman verkoper Zuiderhaven 49 1774 258 192v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema mede eigenaar Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema verkoper Noorderhaven 39 1753 253 120r
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitema verkoper Noorderhaven 70 1777 259 42v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1755 253 238v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema verkoper Noorderhaven 63 1753 253 121r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema verkoper Noorderhaven 21 1753 253 122r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitema koopman naastligger ten zuiden Hoogstraat 18 1758 254 131r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitema koopman verkoper Hoogstraat 18 1758 254 131r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS wijlen Sybrand Pieters Feitema koper Noorderhaven 109 1781 260 130v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitema koopman koper door niaar ratione sanguinis huis, pakhuis met plaats en tuintje Hoogstraat 18 1758 254 128v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitema koopman koper door niaar ratione sanguinis huis, pakhuis met plaats en tuintje Rommelhaven 13 1758 254 128v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitema koopman verkoper Zuiderhaven 9 1759 254 234v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitema koper van 1/2 Zoutsloot 111 1731 248 35r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitema gleibakker koper door niaar van 1/2 Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitema gleibakker geniaarde koper Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
FEITEMA, SIEBREN Sybrandt Feitema verkoper Roeperssteeg 7 1672 240 113r
FEITEMA, SIEBREN Sybrandus Feitema naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, SIEBREN Sybrandus Feitema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, SIEBREN Sybrant Feitema naastligger ten oosten Zuiderhaven 47 1751 252 117v
FEITEMA, SIEBREN EEDES wijlen Sybrant Edis Feitema verkoper Simon Stijlstraat 6 1626 231 125r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitema koopman koper Zoutsloot 105 1736 249 148v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitema koopman naastligger ten westen Zoutsloot 105 1736 249 148v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitema koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 105 1736 249 148v
FEITSMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitsma koper Zoutsloot 79 1790 263 251v
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 14 1778 259 109r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 14 1776 259 5v
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga koper huis en brouwerij met inventaris Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 14 1768 257 64r
VELLINGA, TRIJNTJE Trijntje Fellinga koper Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
, MARIA Maria Johanna Felon koper Voorstraat 51 1802 266 110v
VELSEN, AGATHA Agatha van Felsen koper Lombardstraat 4 1612 229 80r
FEIKES, IETJE Yttje Feikes Felsma koper huis Sint Jacobstraat 12 1754 253 188r
FELTEN, JELTJE Jeltie van Felten huurder Kerkpoortstraat 22 1644 235 134v
, SUFFRIDUS Suffridus Felting bode provinciaal van Groningen en Ommelanden verkoper Bargebuurt 1 1740 250 140v
, BAARTJE wijlen Baetje Feltsma erflater Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper Brouwersstraat 11 1698 243 345v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feycke Haringhs Feltsma verkoper Liemendijk NZ 1698 243 392r
, GERARDUS Gerard Feltsma mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 14 1730 247 349r
, GERARDUS Gerardus Feltsma chirurgijn koper huis met tuin en vruchtbomen en wijnstok Karremanstraat 1729 247 256v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
, GERARDUS Gerhardus Feltsma mr. chirurgijn koper huis Karremanstraat 14 1729 247 220v
FEIKES, GERARDUS Gerhardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
, GRIETJE Grietje Feltsma verkoper Franekereind 25 1731 248 1r
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzen emeritus predikant verkoper Voorstraat 8 1781 260 15v
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzen emeritus predikant verkoper Poortje 3 1781 260 15v
VENEMA, AGNIETJE Angenietje Fenema verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
VENEMA, ANNE Anius Fenema notaris en fiscaal verkoper Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
VENEMA, ANNE Annius Fenema notaris voormalig bewoner Hoogstraat 7 1679 241 43v
VENEMA, ANNE Annius Fenema notaris en fiscaal koper huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
VENEMA, ANNE Annius Fenema verkoper Noorderhaven 34 1669 239 190r
VENEMA, ANNE Annius Fenema gezworen klerk ter secretarie geniaarde koper Kerkpoortstraat 67 1667 239 94v
VENEMA, BEITSKE Beitske Fenema koper Molenpad 9tuin 1781 260 42v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten westen Droogstraat 61 1785 261 277r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. schilder en glasmaker geniaarde koper Kruisstraat 3west 1784 261 234r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1795 264 289r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. verver en glasmaker koper huis en weefwinkel Romastraat ZZ 1781 260 34v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. verver koper door niaar tuin en zomerhuis Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1784 261 194v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. verver en glasmaker koper van 1/3 Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten oosten Voorstraat 57 1781 260 50r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Voorstraat 57 1781 260 50r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Borstelsteeg 1 1769 257 123v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Fenema mr. verver koper door niaar huis Voorstraat 57 1783 261 80v
, JAKOB Jacobus Fenonius verkoper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Fenonius verkoper ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Fenonius verkoper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Fenonius jurist koper ca. 1 pm land Noorderkade 1 1688 242 242r
, JAKOB Jacobus Fenonius verkoper Franekertrekvaart 1692 242 383r
, JAKOB Jacobus Fenonius eigenaar ten zuidoosten van Harlingen 1685 242 7va
, JAKOB Jacobus Fenonius verkoper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
FERF, ANNE Anne Ferff schoolmeester in de Diaconie School verkoper Nieuwstraat 54 1808 268 46v
TJEERDS, KNIERKE Knierke Tjeerdts van der Ferm koper Rozengracht NZ 1695 243 144r
FERRERIS, KORNELISKE Cornelia Catharina Ferreris verkoper Lombardstraat 2 1704 244 257v
FERWERDA, ANTJE Anna S. Ferwerda koper Lanen 28 1810 269 6r
FERWERDA, JOHANNES Johannes Ferwerda koper huis en hof Kerkpad 16 1750 252 67r
FERWERDA, JOHANNES Johannes Ferwerda koper provisioneel 1/2 huis Voorstraat 12 1739 250 3ra
FERWERDA, JOHANNES de crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda verkoper Kerkpad 16 1751 252 168v
FERWERDA, JOHANNES de crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda verkoper Scheffersplein 23 1751 252 170r
FERWERDA, JOHANNES Johannis Ferwerda koper zoutkeet met o.a. twee selhuizen, turfschuur Scheffersplein 23 1741 250 170v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda huurder Voorstraat 40 1742 250 258v
FERWERDA, PETRUS burgemeester Petrus Ferwerda koper door niaar huis, wagenhuis en stalling Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda, n.u. naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda, n.u. en c.s. naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker verkoper Voorstraat 32 1751 252 159r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker verkoper van 5/12 Droogstraat NZ 1749 252 15v
FERWERDA, PIETER Pieter Ferwerda koper provisioneel Voorstraat 12 1739 250 3ra
BOUWES, GEERTJE Geertie Bouwes Ferx koper Noordijs 15 1679 241 29r
PIETERS, JELLE Jelle Pyeters Fettevogel, c.u. koper huis Heiligeweg 48 1639 234 73r
, JOHANNES Johannes W. Fettevogel naastligger ten noorden Lanen 86 1787 262 174v
, W. W. Fettevogel koopman koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
JANS, WIETSE Wytze Jans Fettevogel mr. wolkammer en koopman koper huis Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
JANS, WIETSE Wytze Jans Fettevogel mr. wolkammer en koopman huurder huis (p.j.) Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
FEIKENS, HARMEN wijlen dr. Hermannus van Feyckens verkoper Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
, SIEBREN Sybrand Feytaema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1771 257 243v
, SIEBREN Sybrand Feytaema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1771 257 243v
, wijlen Feytama verkoper Zoutsloot 71 1777 259 63r
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Zuiderhaven 49 1793 264 95v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Zuiderhaven 16 1792 264 60v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Liemendijk 3 1792 264 67r
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Baukje Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 36 1805 267 113v
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1805 267 113v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Hoogstraat 17 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Hoogstraat 15 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Noorderhaven 79 1793 264 74v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Droogstraat 20 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Droogstraat ZZ 1793 264 76v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Achterstraat 1792 264 39v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Voorstraat 99 1793 264 82v
, CATHARINA Catharina Feytama koper 1/2 pakhuis Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
, EEDE Ede Sibrant Feytama, c.s. verkoper Rozengracht ZZ 1642 235 12r
SIEBRENS, EEDE de hof van Ede Sibrants Feytama, e.a. naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, EEDE Ede Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, EEDE Edo Sibrants Feytama geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
SIEBRENS, IEDE Ido Sibrants Feytama koper Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
, IEDE Iede Feytama, c.s. koper huis met een grote hof ten oosten en nog een kamer met een prieel erachter Wortelstraat NZ 1641 234 145r
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v
TJALKES, RINSKE de erfgenamen van wijlen Rinske Tialckes Feytama naastligger ten noorden Lanen 35 1655 237 49r
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrant Iedes Feytama naastligger ten oosten onbekend 1641 234 131r
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1763 255 262v
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1763 255 262v
, SIEBREN wijlen Sybrand Feytama koopman naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
, SIEBREN wijlen Sybrand Feytama koopman verkoper Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 16 1767 257 5v
, SIEBREN de heer Sybrand Feytama eigenaar van 1/2 Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1802 266 60r
, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1802 266 60r
, SIEBREN Sybrandt P. Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
, SIEBREN Sybrandus Feytama mr. plateelbakker verkoper q.q. Lanen 33 1691 242 21ra
SIEBRENS, IEDE de hof van Yde Sibrandts Feytama naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1639 234 89v
, Feytema koopman verkoper van 1/2 Franekereind 18 1720 246 61r
, Feytema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1634 233 128r
, BAUKJE de boedel van wijlen Baukjen Feytema verkoper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, BAUKJE Baukjen Feytema verkoper van 1/3 Droogstraat 13 1785 262 13r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Voorstraat 61 1628 232 71r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verpachter grond ([staat: zevenenvijftigstehalve stuiver]) Noorderhaven 112 1619 230 167v
EEDES, KORNELIS nu Cornelis Edes Feytema naastligger ten westen Voorstraat 58 1611 229 11r
EEDES, KORNELIS het huis van Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1612 229 78v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper onbekend 1622 230 327r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1613 229 148r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 54 1612 229 84v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1614 229 232v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1634 233 144v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper onbekend 1625 231 84r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema niaarnemer Voorstraat 56west 1625 231 62v
EEDES, KORNELIS de hof van Cornelis Edis Feytema naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1629 232 104r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats ZZ 1619 230 189v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1619 230 189v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema gebruiker Kerkpoortstraat NZ 1625 231 81v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1615 230 4v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1617 230 67r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 30 1616 230 20r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1616 230 50v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1615 230 1v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats ZZ 1620 230 215r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1620 230 215r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 112 1620 230 234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Roeperssteeg OZ 1620 230 234v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, medegebruiker steeg ten noorden naastligger Sint Odolphisteeg 1603 228 336v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, nom. matris protesteert vanwege een rentebrief Voorstraat 1602 228 313r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, medegebruiker steeg ten noorden naastligger Sint Odolphisteeg 1603 228 336v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema verkoper Droogstraat NZ 1600 228 226r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1611 229 22v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema verkoper q.q. Hondenstraat 13 1614 229 223r
IEDES, KORNELIS de hof van Cornelis Yedes Feytema naastligger ten westen Klaverbladstraat WZ 1631 233 38r
, DIRK Dirck Feytema verkoper Noorderhaven 112 1671 240 47r
, DIRK Dirck Feytema verkoper Noorderhaven 108 1671 240 47v
, DIRK Dirck Feytema verkoper Noorderhaven 110 1671 240 48r
, DIRK Dirck Feytema verkoper ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, EEDE de weduwe van Ede Feytema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1643 235 94r
, EEDE Ede Feytema naastligger ten westen ([dit is aan de andere kant van de steeg]) Voorstraat 63 1655 237 37r
SIEBRENS, EEDE Ede Sybrandts Feytema, q.q. koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v
SIEBRENS, EEDE Ede Sybrants Feytema naastligger ten westen Voorstraat 63 1643 235 39r
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 19 1681 241 171v
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 3 1681 241 171v
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 5 1681 241 171v
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Voorstraat 71 1681 241 171v
, JAKOB Jacob Feytema verkoper Noorderhaven 112 1671 240 47r
, JAKOB Jacob Feytema verkoper Noorderhaven 108 1671 240 47v
, JAKOB Jacob Feytema verkoper Noorderhaven 110 1671 240 48r
, JAKOB Jacob Feytema verkoper ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Voorstraat 61 1628 232 71r
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema koopman verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper eeuwige rente van 10-00-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 5-00-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte]) Noorderhaven 112 1620 230 234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 2-17-08 CG ([voor alle grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 3-10-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte]) Roeperssteeg OZ 1620 230 234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v
, JAN de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Feytema verkoper Noorderhaven 112 1671 240 47r
, JAN de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Feytema verkoper Noorderhaven 108 1671 240 47v
, JAN de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Feytema verkoper Noorderhaven 110 1671 240 48r
, JAN de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Feytema verkoper ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, MAAIKE Maycke Feytema verkoper Voorstraat 61 1656 237 95r
SIEBRENS, MAAIKE Maycke Sybrants Feytema verkoper Wortelstraat 5tuin 1652 236 195v
, PIETER Pieter Feytema verkoper Heiligeweg 1 1802 266 126r
, PIETER wijlen Pieter Feytema koopman koper gedeelte woning Voorstraat 54 1729 247 279r
, PIETER de weduwe van Pieter Feytema koopman naastligger ten noorden Lanen 71 1727 247 10r
, PIETER de weduwe van Pieter Feytema huurder (p.j.) Hoogstraat 5 1805 267 118v
, PIETER Pieter Feytema verkoper Zoutsloot 79 1802 266 145r
, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Feytema koopman naastligger ten noorden Lanen 73 1743 251 3r
, PIETER wijlen Pyter Feytema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 9 1726 246 273v
, PIETER wijlen Pyter Feytema mr. gleibakker en koopman koper 1 1728 247 110v
TJALKES, RINSKE de erfgenamen van wijlen Rinske Tialckes Feytema naastligger ten noorden Lanen 35 1655 237 4v1
, SIEBREN Sibrant Ede Feytema verkoper Heiligeweg 7 1613 229 138v
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Voorstraat 61 1628 232 71r
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1627 232 29r
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes Feytema koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 56west 1625 231 62v
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema verkoper van 1/4 Voorstraat 56west 1625 231 62v
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes Feytema verpachter grond ([staat: gulden]) Roeperssteeg OZ 1622 230 296r
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema verkoper Romastraat NZ 1626 231 130v
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Roeperssteeg OZ 1626 231 131r
EEDES, SIEBREN de kinderen van haar en van Sibrant Edes Feytema verpachter grond Roeperssteeg OZ 1626 231 131r
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema verpachter grond Lanen 85oost 1619 230 161v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Noorderhaven 112 1620 230 234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Roeperssteeg OZ 1620 230 234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Syberen Ydes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
, SIEBREN Sybrand Feytema verkoper q.q. Voorstraat 37 1677 240 253v
, SIEBREN Sybrand Feytema verkoper q.q. Lanen 57 1677 240 254r
, SIEBREN Sybrand Feytema verkoper q.q. Lanen 61 1677 240 254v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper Heerensteeg 6 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koper provisioneel Zoutsloot 101 1735 249 3va
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman eigenaar van 1/4 Heerensteeg 6 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten westen Heerensteeg 6 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten noorden Voorstraat 27 1746 251 126r
, SIEBREN Sybrand Feytema plateelbakker en koopman koper huis Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
, SIEBREN Sybrand Feytema plateelbakker en koopman naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper provisioneel Zoutsloot 101 1735 249 8ra
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1736 249 114r
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper provisioneel Heerensteeg 6 1735 249 8ra
, SIEBREN de plaats van Sybrandt Feytema naastligger ten westen Zuiderhaven 61 1669 239 212r
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Edes Feytema verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
EEDES, SIEBREN Sybrandt Edes Feytema verkoper Hondenstraat 12 1617 230 86r
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters Feytema crediteur Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters Feytema plateelbakker en koopman verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
, SIEBREN Sybrandus Feytema verkoper q.q. Zuiderhaven 1oud 1677 240 252v
, SIEBREN Sybrandus Feytema gleibakker verkoper Sint Jacobstraat 4 1682 241 211r
, SIEBREN Sybrandus Feytema eigenaar van 1/2 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrandus Feytema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrant Feytema verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 19 1681 241 171v
, SIEBREN Sybrant Feytema verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 3 1681 241 171v
, SIEBREN Sybrant Feytema verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 5 1681 241 171v
, SIEBREN Sybrant Feytema verkoper van 1/2 Voorstraat 71 1681 241 171v
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema koper Rozengracht 26 1630 232 165v
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema verkoper Hondenstraat 13 1634 233 148r
SIEBRENS, IEDE Yde Sybrants Feytema verkoper Wortelstraat 5tuin 1652 236 195v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feyttema verpachter grond Sint Jacobstraat 8 1616 230 49v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feyttema verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1616 230 49v
THOMAS, KORNELIS Cornelis Tomas Fiell mr. glasmaker verkoper Lanen 93 1651 236 150r
FIJLSTRA, GEERTJE JOHANNES Geertje Johannes Fijlstra koper Heiligeweg 8 1774 258 193r
, JAN Jan Fijselaer kapitein Admiraliteit in Friesland koper huis Zuiderhaven ZZ 1660 238 64r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselaer kapitein naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselar, c.u. kapitein ter zee koper huis Kerkpoortstraat 1664 238 212r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselar, c.u. kapitein ter zee koper hof met bomen, planten en prieel Rozengracht 27 1664 238 212v
FIKKENS, PETRUS ds. Petrus van Fikkens verkoper q.q. Rozengracht 5 1778 259 146v
, G. G. H. ten Fin bewoner Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens ten Fin fabrikeur in bonten verkoper Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
FINK, KLAAS DIRKS grondpacht uit het huis van Claes Dierck Finck eigenaar perceel Voorstraat 67 1605 228 476r
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finck koper oud huis of vier kamer Voorstraat 73achter 1602 228 316v
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finck naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1602 228 316v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finck koper Scheerstraat 5 1694 243 110v
FINK, JAN Jan Finck, c.u. verkoper Spinhuisstraat 1668 239 169r
FINK, JAN eerder eigendom van Jan Finck, c.u. eigenaar perceel onbekend 1673 240 118v
, JAN de huizen van Jan Finckel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1672 240 77r
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Fink verkoper Scheerstraat 5 1713 245 190v
FINK, Menus Fink naastligger ten zuiden Voorstraat 24 1796 264 316r
JANS, ANTJE Antie Jans Finkelbos verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
, KORNELIS Cornelis Finkelbos verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Finkelbos varensgezel koper Noorderhaven 31 1707 245 15r
, JAN wijlen Jan Finkelbos, nom.filia verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
, medekoper Finkelbosch naastligger ten westen Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
, JAN Jan Finkelbosch kapitein Admiraliteit in Friesland koper huis Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
, ANTONIUS Anthony Finks naastligger ten westen Romastraat ZZ 1753 253 100r
FISCHER, KAREL de erfgenamen van wijlen Caarl Fischer naastligger ten westen Schritsen 64achter 1660 238 59r
, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Fisker naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter 1682 241 212r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen Fisker verkoper Liemendijk NZ 1660 238 20v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Fisscher huurder Voorstraat 48 1668 239 23ra
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Franssen Fisscher koper huis Zuiderhaven 77oost 1668 239 148v
VISSER, KLAAS Claas Fisscher verkoper Rozengracht 20 1667 239 72r
VISSER, KLAAS de kamer van Claes Fisscher naastligger ten westen Molenpad 12 1675 240 171r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Fisscher koper twee kamers aan elkaar Molenpad 8 1667 239 116v
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisscher naastligger ten westen Rozengracht 16 1668 239 138r
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisscher naastligger ten oosten Rozengracht 12 1668 239 24ra
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher verkoper Rommelhaven 22 1667 239 118v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Fisscher, c.u. verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid 1660 238 46v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. verpachter grond Rozengracht 14achter 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 14achter 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. verkoper Rozengracht 14achter 1668 239 158v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Fisscher naastligger ten westen Grote Bredeplaats 21 1669 239 195v
VISSER, PIETER FASES Pyter Faeses Fisser lijnslager koper deftig huis (p.j.) Bildtstraat 17 1757 254 84v
, WILLEM Willem Flacq kapitein naastligger ten oosten Havenplein 14 1808 268 134v
, WILLEM William Flacq kapitein koper huis Havenplein 16 1807 267 313r
, WILLEM Willem Flaman huurder Nieuwstraat 13 1780 259 278r
, WILLEM Willem Flaman huurder Nieuwstraat OZ 1783 261 63r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Flasblom naastligger ten oosten Schritsen 55 1651 236 166r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Flasblom naastligger ten oosten Schritsen 55 1649 236 70v
FLEUR, KOERT wijlen Koert Fleur koper provisioneel Nieuwstraat OZ 1671 240 7ra
KOERTS, HENDRIK Hendrickus Coerts Fleurs verkoper Nieuwstraat OZ 1682 241 47va
, LIEUWE Liuwe Fliger koper provisioneel en finaal 1/4 huis Lanen 71een_achter 1663 238 21va
JANS, LIEUWE Lyuve Jansen Fliger koper 3/4 huis Lanen NZ 1663 238 173v
FLINK, TJITSKE JANS Tjetske Jans Flink geniaarde koper Kerkpoortstraat 57 1751 252 174r
FLINK, TJITSKE JANS Tjietske Jans Flink verkoper Grote Kerkstraat 37 1766 256 155v
FLINK, TJITSKE JANS Tzietske Jans Flink koper Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
FLORISON, ds. Florison naastligger ten noorden Schritsen 23 1808 268 85r
FLORISON, ds. Florison naastligger ten oosten Lanen 30 1808 268 61r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant koper Heiligeweg 66 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant koper Lanen 32 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant eigenaar van 1/2 Lanen 32 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS JOHANNES weleerwaarde heer Laurentius Johannes Florison predikant verkoper Heiligeweg 66 1787 262 180r
, EDWARD Eduwart Flud verkoper Kerkpad 3 1632 233 44r
, JURJEN de compagnie van de manhaften kapitein George Flud koper Zuiderstraat NZ 1613 229 170v
, FRANS Frans Fluks koper huis en smederij Noorderhaven 70 1809 268 297r
, JAKOB Cobes Flun koperslagersknecht huurder (p.w.) Rapenburg 1 1792 264 64v
, BEREND Beernd Fock mr. bontwever verkoper q.q. Kerkpoortstraat 47 1764 256 82v
, BEREND Berend Fock verkoper van 5/8 Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, BEREND Berend Fock verkoper q.q. Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, FLORIS Florens Fockelman koper plaats Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
, FLORIS Florens Fockelman naastligger ten oosten Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
, FLORIS Florens Fockelman naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
, FLORIS Florens Fockelman koper huis en tuin Klaverbladstraat 19 1727 247 1r
FOKKENS, ANNE Anne S. Fockens schoolonderwijzer koper huis Lanen 71 1805 267 151v
FOKKENS, ANNE Anne S. Fockens huurder (p.j.) Lanen 71 1805 267 151v
FOKKENS, SJOERD de weduwe van Sjoerd Fockens koper Lanen 71 1805 267 151v
FOEKENS, PIETER Pieter Foekens klerk ter secretarie van Westdongeradeel koper huis, stal en wagenhuis Lanen 71 1791 263 370ar
FOEKENS, SJOERD Sioerd Foekens koper huis en achterhuis Noorderhaven 89 1785 261 259v
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens verkoper Noorderhaven 89 1790 263 198r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens verkoper Noorderhaven 91achter 1789 263 98v
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens koopman koper woning, weefwinkel en plaatsje ? Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens schoolmeester koper Lanen 71 1791 263 370ar
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekes koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 87 1789 263 67r
VOGELSANG, DIRK dr. Dirk Fogelsang secretaris van Franekeradeel crediteur Noorderhaven 54 1636 234 14v
VOGELSANG, GERRIT FOLKERTS Gerryt Folckerts Fogelsang verkoper q.q. Vijverstraat 8 1625 231 86r
VOGELSANG, REIN OEPKES Rein Upkes Fogelsang, c.u. koper 1/2 huis Zoutsloot 94 1653 236 233r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang erflater Voorstraat 14 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen Reyn Upckes Fogelsang verpachter grond Voorstraat 14achter 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES de erfgenamen van wijlen Reyn Upckes Fogelsang naastligger ten zuiden Voorstraat 14achter 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang erflater Voorstraat 14achter 1630 232 131r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper Grote Kerkstraat 35 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS de tuin van burgemeester Sytse Pieters Fogelsang, c.u. naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper Kruisstraat NZ 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper onbekend 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper q.q. Heiligeweg 58 1629 232 121v
VOGELSANG, SIETSE PIETERS de schuur van burgemeester Sytse Piters Fogelsang naastligger ten westen Grote Kerkstraat 37 1628 232 67r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN burgemeester Rein Uupckes Fogelsangh, mede voor zich verkoper Grote Bredeplaats 4 1620 230 249r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS wijlen Sytse Piters Fogelsangh verkoper Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper Franekereind 9 1648 236 16r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. Voorstraat 59 1657 237 255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. Klaverbladstraat 19 1657 237 255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1658 237 157v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. onbekend 1657 237 255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1657 237 255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. Moriaanstraat 12 1657 237 255v
VOGELSANG, REINS Uupcke Reyns Fogelsangh koper provisioneel Scheffersplein OZ 1613 229 137v
, BEREND Beerend Fok bontwever koper door niaar ratione sanguinis huis Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
, BEREND de gerepudieerde boedel van wijlen Beerend Fok verkoper Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
, BEREND de gerepudieerde boedel van wijlen Beerend Fok verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1781 260 113r
, BEREND Beerend Fok koper door niaar huis bestaande uit een kamer en weefwinkel Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
, JOHANNES Johannes Fok huurder Rapenburg 5 1799 265 179v
, JOHANNES Johannes Fok huurder (p.j.) Rapenburg 5 1804 267 56r
FOKKE, SALOMON Salomon Fokke koopman verkoper Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
FOKKE, SALOMON Salomon Fokke koopman verkoper Vijverstraat 4 1727 247 34r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsma mr. bakker koper huis met zomerwoning met plaats en bleek hierachter en stuk grond van zes voet Noorderhaven 26 1798 265 69r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1801 266 41r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsma verkoper Noorderhaven 26 1801 266 41r
FOLPERDA, ds. Folperda naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1738 249 348r
FOLPERDA, Folperda predikant naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1736 249 117r
FOLPERDA, DIRK DOEKES wijlen Dirck Doeckes Folperda erflater Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
FOLPERDA, DOEKE ds. Duco Folperda naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1742 250 226v
FOLPERDA, DOEKE Duco Folperda predikant verkoper Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
FOLPERDA, DOEKE Duco Folperda predikant naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1734 248 330r
VONCK VAN LIENDEN, DIRK Jhr. Dirck Fonck van Linden koper huis, hof en een kamer daarachter Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers, c.u. en c.s. huurder Droogstraat 18 1751 252 177v
VONK, MICHIEL Michiel Fonk huurder achterwoning Rommelhaven 6 1782 260 274r
FONTEIN, FILIPPUS Philips Fontaine, de jonge koopman koper 1/2 huis Lanen ZZ 1661 238 101v
FONTEIN, de keet van burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1 1668 239 131r
FONTEIN, burgemeester Fontein huurder Franekereind 14 1668 239 26ra
FONTEIN, de erfgenamen van wijlen burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1689 242 300v
FONTEIN, de heer Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1805 267 110v
FONTEIN, de heer Fontein negotiant koper Noorderhaven 74 1807 268 3r
FONTEIN, de heer Fontein, e.a. naastligger ten noorden Heiligeweg 60noord 1779 259 196v
FONTEIN, ds. Fontein naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
FONTEIN, oud burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter 1669 239 206r
FONTEIN, Fontein koopman koper huis en erf Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
FONTEIN, Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
FONTEIN, Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
FONTEIN, ds. Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 43 1743 251 26r
FONTEIN, Fontein koopman naastligger ten noorden Lanen 35 1708 245 51v
FONTEIN, de [steeg naar de] hof van rentmeester Fontein naastligger ten oosten Droogstraat 43 1657 237 137v
FONTEIN, de hof van rentmeester Fontein naastligger ten noorden Droogstraat 43 1657 237 137v
FONTEIN, ds. Fontein naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
FONTEIN, de [steeg naar de] hof van Fontein rentmeester naastligger ten oosten Droogstraat 43 1660 238 70r
FONTEIN, de hof van Fontein rentmeester naastligger ten noorden Droogstraat 43 1660 238 70r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochter verkoper Noorderhaven 61 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochter verkoper Zoutsloot 37 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein koper Noorderhaven 61 1709 245 100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein koper Zoutsloot 39 1714 245 210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verpachter grond Brouwersstraat 16 1742 250 227r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper Zoutsloot 37 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland ([in een protest is sprake van het huurcontract met de eerdere eigenaar dr. Hessel Zuiringar]) Voorstraat 36 het hof van Friesland 1730 247 339r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 20 1731 247 386r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Havenplein 28 1733 248 254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Zuiderhaven 2 1733 248 254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Zuiderhaven 4 1733 248 254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/12 Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein koper Noorderhaven 101 1717 245 281r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein naastligger ten westen Noorderhaven 101 1717 245 281r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein koper Noorderhaven 103 1717 245 281v
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Antie Reiners Fontein verkoper Voorstraat 70 1715 245 238v
FONTEIN, AUKJE keten van Auckjen Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 18 1720 246 61r
FONTEIN, AUKJE REINERS Auckjen Reiners Fontein koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
FONTEIN, AUKJE Aukje Fontein verkoper van 1/4 Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, AUKJE REINERS kinderen van wijlen Aukje Reyners Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fontein verkoper Voorstraat 12 1753 253 93r
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fontein verkoper Voorstraat 14 1753 253 97v
FONTEIN, AUKJE REINERS kinderen van Aukjen Reyners Fontein verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, AURELIA Aurelia Fontein verkoper van 1/4 Droogstraat 49 1789 263 172r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein verkoper Voorstraat 64 1807 267 311r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1809 268 207v
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein koper huis Zuiderstraat 14 1806 267 192r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein huurder (p.j.) Zuiderstraat 14 1806 267 192r
FONTEIN, B. burgerhopman B. Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 62 1785 262 14r
FONTEIN, B. B. Fontein mr. koekbakker naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
FONTEIN, B. B. Fontein koopman naastligger ten oosten Voorstraat 62 1797 265 53v
FONTEIN, B. stokerij van B. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 40 1795 264 241v
FONTEIN, B. B. Fontein naastligger ten westen Voorstraat 66 1788 262 297r
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten noorden Droogstraat 47 1786 262 90v
FONTEIN, BOUWE minderjarige vrijgezel Bouwe Fontein koper huis en bakkerij de Witte Roos genaamd Voorstraat 64 de Witte Roos 1778 259 137v
FONTEIN, BOUWE burgerhopman Bouwe Fontein koper wagenhuis Zoutsloot 38 1783 261 14r
FONTEIN, BOUWE oud burgemeester Bouwe Fontein afgewezen niaarnemer Zuiderstraat 12 1809 268 207v
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1810 269 105v
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein verkoper Zoutsloot 38 1810 269 107r
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten noorden Droogstraat 47 1791 263 297r
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 62 1787 262 149v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1752 253 272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 69 1752 253 272r
FONTEIN, KLAAS de hof van Claas Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1668 239 150v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper q.q. Droogstraat 63 1785 262 12r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Nieuweburen 27 1759 254 233v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS wijlen erfgezetene Claas Fontein erflater Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat 55 1783 261 25r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1768 257 90v
FONTEIN, KLAAS wijlen Claas Fontein erflater Droogstraat 49 1789 263 172r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Zoutsloot 53 1755 253 236r
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 51 1784 261 225r
FONTEIN, KLAAS het pakhuis van Claas Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1663 238 164v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot 20 1740 250 132r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein koper huis Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 6 1753 253 47v
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 73 1748 251 213r
FONTEIN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat 55 1790 263 182v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1777 259 77v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claas Dirx Fontein verkoper Noorderhaven 99 1733 248 256v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claas Juriens Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1659 237 238r
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hof van Claas Jurjens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1662 238 159v
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hof van Claas Jurjens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1669 239 33va
FONTEIN, KLAAS Claes Fontein naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1769 257 138r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claes Fontein koper huis Bildtstraat 21 1752 253 7r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claes Fontein verkoper Bildtstraat 21 1769 257 141r
FONTEIN, KLAAS het huis gekocht door Claes Fontein naastligger ten westen Droogstraat 37 1753 253 40r
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fontein, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 14 1753 253 97v
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fontein naastligger ten westen Voorstraat 14 1759 254 219r
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fontein koopman verkoper Droogstraat NZ 1733 248 231r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fontein verkoper q.q. Lanen 2 1656 237 265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fontein verkoper q.q. Schritsen 1west 1656 237 265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fontein verkoper q.q. Brouwersstraat 28 1656 237 265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fontein verkoper q.q. Lanen 83 1656 237 265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 57 1656 237 265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1655 237 23v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fontein naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1663 238 163r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fontein naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1663 238 163v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 62 1805 267 187r
FONTEIN, D. D. Fontein, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 60 1793 264 151v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1803 266 178v
FONTEIN, D. D. Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1809 268 191v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Kruisstraat 1 1809 268 276r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper Zuiderhaven 50 1790 263 223v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis en hof ([voor de vier percelen in deze akte]) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis ([voor de vier percelen in deze akte]) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper drie kamers of woningen ([voor de vier percelen in deze akte]) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis ([voor de vier percelen in deze akte]) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK de Heer Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1808 268 95v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 81 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK erfgezetene Dirk Fontein verkoper van 1/4 Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 Bildtstraat 24 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper wagenhuis Droogstraat 65 1807 267 356r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper wagenhuis en paardestallen Kruisstraat 6 1788 263 7r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1809 268 302v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 83 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1787 262 180r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1787 262 180r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 Zoutsloot 26 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 110v
FONTEIN, DIRK erfgezeten Dirk Fontein verkoper van 1/4 Droogstraat 49 1789 263 172r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper Noorderhaven 106 1784 261 197v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein huurder bovengedeelte Noorderhaven 106 1784 261 197v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1810 269 66v
FONTEIN, DIRK Heer Dirk Fontein naastligger ten noorden Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 51 1784 261 225r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein, c.u. huurder Hoogstraat 5 1808 268 48v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper door niaar huis Franekereind 4 1792 264 49v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper tuin en zomerhuis Kruisstraat 3west 1804 267 23v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 4 1784 261 202r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 4 1792 264 49v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 81r
FONTEIN, DIRK Durk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63 1785 262 12r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1767 257 252r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1767 257 252r
FONTEIN, F. de hof van F. Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot 82 1700 244 48v
FONTEIN, F. de hof van F. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 82 1700 244 48v
FONTEIN, F. de weduwe van dr. F. Fontein naastligger ten noorden Lanen 53 1766 256 209r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten oosten Kruisstraat 1787 262 219v
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 36 1764 256 75r
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1764 256 75r
FONTEIN, FEDDRIK heer Feddrik Fontein medicinae doctor koper Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein medicinae doctor koper huis Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten oosten Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten westen Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten noorden Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK heer Feddrik Fontein medicinae doctor verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v
FONTEIN, de hof van Fr. Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot 82 1703 244 191v
FONTEIN, de hof van Fr. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 82 1703 244 191v
FONTEIN, FREERK Freedrik Fontein naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1761 255 66v
FONTEIN, FREERK Freek Fontein koopman verkoper Nieuwstraat 40 1759 254 204r
FONTEIN, FREERK Freek Fontein geniaarde koper Noorderhaven 33 1787 262 168v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein zoutzieder koper huis Franekereind 18 1755 253 197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein verkoper q.q. Achterstraat 15 1764 256 71v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 18 1755 253 197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 18 1755 253 197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1810 269 35v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman aanhandelaar 1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen t.w.v. 3850-00-00 CG Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper q.q. Rommelhaven 10 1764 256 72v
FONTEIN, FREERK de aanhandelaar Freerk Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein zoutbrander en koopman verkoper Kruisstraat 10oost 1775 258 245r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper q.q. Noorderhaven 98achter 1764 256 73r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1750 252 61v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK de heer Freerk Fontein huurder (p.j.) Voorstraat 16 1805 267 132ar
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper q.q. Wasbleek 1762 255 128v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Heiligeweg 9 1735 249 22r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1771 257 199r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1771 257 199r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK de Heer Freerk Fontein koopman koper twee huizen en pakhuis naast elkaar Noorderhaven 31 1806 267 188r
FONTEIN, FREERK de Heer Freerk Fontein koopman koper twee huizen en pakhuis naast elkaar Noorderhaven 33 1806 267 188r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper q.q. Scheerstraat 3 1762 255 130r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Kruisstraat ZZ 1765 256 120r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper q.q. Noorderhaven 92 1765 256 100v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1765 256 264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 20 1765 256 264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1773 258 109r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1773 258 109r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, FREERK de heer Freerk Fontein zoutbrander koper huis Kruisstraat 10oost de Drie Schelvissen 1761 255 51r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis Franekereind 10 1750 252 103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, c.u. naastligger ten oosten Franekereind 10 1750 252 103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, c.u. naastligger ten zuiden Franekereind 10 1750 252 103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 dubbelhuis, bekend als suikerrafinaderij Noorderhaven 79 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 dubbelhuis, bekend als suikerrafinaderij Noorderhaven 81 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis en tuintje Franekereind 12 1750 252 75v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK de stalling van Freerk Fontein koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1738 249 234r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 pakhuis, behorend bij de suikerrafinaderij Zoutsloot 26 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten noorden Nieuwstraat 46 1749 252 9r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/2 Droogstraat 49 1789 263 172r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein verkoper q.q. Heiligeweg 40 1762 255 176r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 12 1780 259 237v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 huis, behorend bij de suikerrafinaderij Noorderhaven 83 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, vrijgezel zoutzieder koper door niaar pakhuis Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman naastligger ten zuiden Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14 1753 253 97v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1753 253 71r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 18 1739 250 62r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 18 1739 250 62r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper door niaar huis Franekereind 20 1769 257 126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1769 257 126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 20 1769 257 126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper q.q. Hoogstraat 53 1764 256 70v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein zoutzieder en koopman verkoper Heiligeweg 7 1743 250 295r
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein zoutzieder koper Heiligeweg 7 1735 249 23ar
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Ghijsbart Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 82oost 1668 239 159r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Ghijsbert Jurjens Fontein naastligger ten westen Voorstraat 20 1668 239 160r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbart Juriens Fontein verkoper Zuiderhaven ZZ 1656 237 92r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbart Jurrjans Fontein verkoper q.q. Voorstraat 8 1665 239 5ra
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbart Jurrjans Fontein verkoper q.q. Rapenburg NZ 1665 239 6ra
FONTEIN, GIJSBERT Gijsbert Fontein verkoper Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Gijsbert Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1665 239 27r
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Gijsbert Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1665 239 27r
FONTEIN, GIJSBERT het pakhuis van de weduwe van Gijsbert Fontein naastligger ten oosten Hondenstraat 2 1670 240 25v
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS het houtstek van Gijsbert Juriens Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1663 238 187v
FONTEIN, GRIETJE REINERS Grietje Reyners Fontein verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, HESSELTJE wijlen Hesseltje Fontein erflater Zuiderhaven 39 1771 257 192v
FONTEIN, HESSELTJE wijlen Hesseltje Fontein erflater Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
FONTEIN, HESSELTJE wijlen Hesseltje Fontein erflater Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
FONTEIN, J. de heer J. Fontein naastligger ten zuiden Lanen 29 1804 267 92v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper door niaar zomerhuis met tuin en woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper zomerhuis, hof en tuin Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
FONTEIN, JAN de heer Jan Fontein naastligger ten noorden Lanen 27 1803 266 195v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63 1785 262 12r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten noorden Lanen 23 1796 264 333v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper door niaar lijnbaan, teerhuis, hennepschuur en knechtswoning Liemendijk 3 1792 264 67r
FONTEIN, JAN de heer Jan Fontein naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper huis en bakkerij Franekereind 14 1793 264 105v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1793 264 105v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Voorstraat 30 1806 267 256v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31 1808 268 142r
FONTEIN, JAN de heer Jan Fontein naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten noorden Lanen 27 1809 268 304v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper huis, erf en plekje grond van 24x8 voet Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper q.q. Noorderhaven 51 1784 261 225r
FONTEIN, JAN Jan Fontein verkoper q.q. Vissersstraat 2 1807 267 337v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 28 1790 263 219r
FONTEIN, JAN Jan Fontein verkoper q.q. Zoutsloot 31 1807 267 337v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Voorstraat 30 1809 268 321v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper kamer Kruisstraat 1787 262 219v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 26 1807 267 341v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1807 267 341v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper Droogstraat 49 1794 264 164v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurien Clases Fontein koopman verkoper q.q. Noorderhaven 60 1698 243 360v
FONTEIN, JURJEN SCHELTES burgemeester Jurien Scheltes Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1646 235 197r
FONTEIN, JURJEN Jurjen Fontein naastligger ten westen Wasbleek 1680 241 103v
FONTEIN, JURJEN het pakhuis van de erfgenamen van wijlen Jurjen Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 61 1721 246 102v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claassen Fontein naastligger ten oosten Franekereind 12 1695 243 168v
FONTEIN, JURJEN KLASES de tuin van wijlen Jurjen Claesen Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fontein verkoper Noorderhaven 35 1684 242 27v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claeses Fontein koopman verkoper q.q. Schritsen 8 1688 242 241v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman verpachter grond Nieuwstraat 50 1693 243 47r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein verkoper q.q. Zoutsloot 70 1695 243 6ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman koper van 1/3 twee kamers onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koper nieuw huis Zuiderhaven 6 1679 241 40v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1679 241 40v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koper grondpacht van 0-08-00 CG Zuiderhaven 6 1679 241 41v
FONTEIN, JURJEN KLASES grondpacht uit het huis van Jurjen Claessen Fontein, c.u. eigenaar perceel Zuiderhaven 6 1679 241 41v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesses Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
FONTEIN, JURJEN KLASES het pakhuis van de erfgenamen van wijlen Jurjen Clasen Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 61 1725 246 214v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fontein koper huis Franekereind 12 1706 244 327v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Havenp