Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
FABER, vroedsman Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1727 247 15r
FABER, Faber candidatus bewoner Heiligeweg 9 1735 249 22r
FABER, A. A. J. Faber Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, ABRAHAM Abraham Faber bieder woning en weefwinkel Zoutsloot NZ 1779 259 305v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Scheerstraat 10 1772 258 62r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman verkoper Lombardstraat 10 1776 258 242v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Kerkpoortstraat WZ 1779 259 204v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Hofstraat 21 1780 259 282v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber naastligger ten noorden* Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber Rommelhaven 6 1779 259 306v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber scheepstimmerman verkoper Schritsen 2 1783 261 60r
FABER, ANDRIES Andries Faber koper huis Noorderhaven 34 1666 239 7va
FABER, ANDRIES Andries Faber naastligger ten noorden Rinnertspijp 1666 239 8ra
FABER, ANTJE Anna Geertruida Faber Nieuwstraat 40 1804 267 27r
FABER, ANTJE Anna Geertruida Faber Voorstraat 55 1804 267 29r
FABER, ANNE Annaeus Faber naastligger ten noorden Voorstraat 99 1779 259 212v
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faber Kromme Elleboogsteeg 1772 258 11r
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faber Rommelhaven 18drie_a 1772 258 13r
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faber Rommelhaven 18drie_a 1772 258 13r
FABER, ANTJE WALINGS Antje Walings Faber Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
FABER, AREND Arend J. Faber mr. grofsmid koper huis en grofsmederij Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, AREND JANS de gerepudieerde boedel van wijlen Arend Jans Faber verkoper Noorderhaven 70 1809 268 297r
FABER, AUKE JANS Aucke Jans Faber naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
FABER, AUKE Auke Faber, c.u. geniaarde koper Hoogstraat 34 1768 257 83v
FABER, AUKE Auke Faber naastligger ten noorden Nieuwstraat 14 1772 258 2ra
FABER, AUKE JANS burgervaandrig Auke Jans Faber mr. ijzersmid koper stal Nieuwstraat 10 1769 257 109r
FABER, AUKE JANS burgervaandrig Auke Jans Faber mr. ijzersmid koper stal Nieuwstraat 12 1769 257 109r
FABER, AUKE JANS Auke Jans Faber Scheerstraat 10 1772 258 62r
FABER, AUKE JANS de geabandonneerde boedel van wijlen Auke Jans Faber koopman Rommelhaven 1 1773 258 75v
FABER, AUKE JANS wijlen Auke Janz Faber koopman Brouwersstraat 12 1773 258 68v
FABER, AUKE JANS burgerhopman Auke Janzen Faber Noorderhaven 90 1771 257 232v
FABER, AUKJE Aukje Faber Voorstraat 84 1807 267 334v
FABER, BAUKJE EISES Boukjen Eyses Faber Heiligeweg 27 1789 263 108v
FABER, KLAAS de kamer van Claas Faber naastligger ten zuiden WZ 1665 239 25v
FABER, KLAAS JANS mede vroedschap Claas Jansen Faber, c.u. koper tichelwerk met 3 1/2 pm land met daarop o.m.een loods en huis ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
FABER, KLAAS JANS de hovinge van Claas Jansen Faber naastligger ten westen Rozengracht NZ 1664 238 212v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Wasbleek 1664 238 215r
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Rapenburg ZZ 1664 238 221v
FABER, KLAAS JANS Claas Jansen Faber naastligger ten westen Rozengracht 1665 239 2v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, burger koper hof of tuin met bomen en planten met een zomerhuis en vijvers met een stenen kan Spinhuisstraat 1667 239 91v
FABER, KLAAS JANS mede vroedsman Claas Jansen Faber koper tichelwerk met huis en loodsen staande op 2 1/2 pm land ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Janses Faber koper huis of stal Lombardstraat 1684 242 52v
FABER, KLAAS vroedsman Claes Faber naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
FABER, KLAAS Gemeensman Claes Faber voormalig eigenaar en gebruiker der hof Wasbleek 1680 241 103v
FABER, KLAAS Claes Faber verkoper Wasbleek 1680 241 103v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claes Jansen Faber verkoper Grote Kerkstraat 19 1675 240 207v
FABER, KLAAS JANS Vroedsman Claes Jansen Faber verkoper Zuiderhaven ZZ 1680 241 95r
FABER, KLAAS JANS Claes Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
FABER, KLAAS JANS wijlen Claes Jansen Faber verkoper Prinsenstraat 2 1681 241 139r
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claes Jansen Faber mr. smid verkoper Lombardstraat 1685 242 72r
FABER, JANS wijlen Conelis Jans Faber Bargebuurt WZ 1797 265 34r
FABER, KORNELIS Cornelis Faber naastligger ten oosten Noorderhoofd 1 1782 260 211r
FABER, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jans Faber mr. ijzersmid eigenaar en bewoner Noorderhaven 1 1797 265 59r
FABER, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jans Faber Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, KORNELIS JANS Cornelis Jans Faber Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, DIRK Dirk Faber Rapenburg ZZ 1808 268 123v
FABER, DIRK Dirk Faber Kruisstraat 3 1808 268 124r
FABER, DIRK Dirk Faber Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat 12 1766 256 212v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1766 256 214r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper 2/3 huis Lanen 20 1767 256 232r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Romastraat ZZ 1767 257 22r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Lanen 20 1767 257 22v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger Kruisstraat 1768 257 67v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger Kruisstraat 1768 257 68r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Kruisstraat 6 1768 257 89r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de koper Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 40 1771 257 205r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kromme Elleboogsteeg 1772 258 11r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper kamer of woninge Rommelhaven 18drie_a 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de koper Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_a 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erven van Dirk Christiaans Faber naastligger ten noorden Voorstraat 89 1780 259 230r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erven van Dirk Christiaans Faber naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, DOUWE HARMENS Douwe Harmens Faber verpachter grond Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber koper huis Schritsen 65b 1752 252 226v
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber dweilwever verkoper Schritsen 65b 1774 258 157v
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber koper huis Hofstraat 21 1774 258 194r
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber verkoper Hofstraat 21 1777 259 27v
FABER, DOUWE JANS Douwe Jans Faber timmerman koper huis, scheepstimmerhelling en timmerhuis Zoutsloot 1 1769 257 96v
FABER, DOUWE JANS Douwe Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 1 1770 257 181r
FABER, DOUWE JANS Douwe Jansen Faber, burger blauwverver koper door niaar huis en plaats Brouwersstraat 3 1720 246 59r
FABER, DOUWE JANS wijlen Douwe Jansz Faber scheepstimmerman Zoutsloot 1 1779 259 305v
FABER, DOUWE JANS wijlen Douwe Jansz Faber scheepstimmerman Zoutsloot NZ 1779 259 305v
FABER, EILE Eile Faber koopman koper huis Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
FABER, EILE Eile Faber Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
FABER, FEIKE Feyke Faber naastligger ten westen Vijverstraat 1659 238 2ra
FABER, FEIKE Fijke Faber verkoper Noordijs 25 1661 238 91v
FABER, FOKKE JANS Focke Jans Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
FABER, FOKKE JANS Focke Jans Faber mr. ijzersmid koper huis en smederij Rozengracht 27 1770 257 165r
FABER, FOEKE JANS Foeke Jans Faber naastligger ten westen Hofstraat 21 1777 259 61v
FABER, FOKKE Fokke J. Faber mr. ijzersmid verkoper Rozengracht 27 1779 259 182r
FABER, FOKKE de erven van Fokke Faber naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1787 262 153r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber mr. ijzersmid koper woning Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22 1774 258 131r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber mr. smid koper huis Hofstraat 21 1777 259 27v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber mr. smid koper stal en wagenhuis Kerkpoortstraat 26 1777 259 47v
FABER, FOKKE JANS wijlen Fokke Jans Faber mr. ijzersmid Kerkpoortstraat WZ 1779 259 204v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber, c.u. naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1779 259 205r
FABER, FOKKE JANS het nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Faber mr. ijzersmid verkoper Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
FABER, FOKKE JANS wijlen Fokke Jansen Faber mr. ijzersmid Hofstraat 21 1780 259 282v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber mr. ijzersmid koper provisioneel stal met hooivak en zolder Lanen 25 1779 259 303r
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber Zuiderhaven 39 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES Folke Minnes Faber huisman Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faber Prinsenstraat 4 1806 267 228v
FABER, GEERTRUIDA ISAAKS Geertrui Ysaacs Faber verkoper Schritsen NZ 1796 264 318v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber mr. blauwverver verkoper Zoutsloot 1724 246 200v
FABER, HARMEN DOUWES huur aan Harmen Douwes Faber blauwverver huur lopend jaar Brouwersstraat 3 1725 246 236v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber blauwverver verkoper Brouwersstraat 3 1725 246 236v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber mr. blauwverver verpachter grond weefwinkel Heiligeweg 26 1729 247 248v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber verpachter grond Romastraat 35 1731 247 390r
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber koopman geniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber mr. blauwverver (oud -) verkoper Brouwersstraat 1 1735 249 77v
FABER, HENDRIK Hendrick Faber Wasbleek 1684 242 17r
FABER, HENDRIK Hendrick Faber Kerkpoortstraat 1684 242 18r
FABER, HENDRIK Hendrick Faber verkoper Nieuwstraat 1684 242 18v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber apotheker huurder Noorderhaven 34 1669 239 190r
FABER, HENDRIK Hendrik Faber koper woning ten noorden van de tuin gekocht door Jan Faber Droogstraat 1666 239 7va
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 105v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 3va
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 5ra
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 126v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 154r
FABER, HENDRIK de weduwe van Hendrik Faber naastligger ten westen Vijverstraat 30 1771 257 236r
FABER, HENDRIK Hendrik Faber huurder voorkamer (p.j.) Lanen 40 1801 266 26r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. grofsmid koper huis of woning Hofstraat 13 1741 250 166r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber naastligger ten westen Hofstraat 15 1755 253 250r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid koper huis Bildtstraat 20 1762 255 122r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid koper huis Vijverstraat 28 1763 255 190v
FABER, HENDRIK REINS de erven van Hendrik Reins Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1771 257 193v
FABER, HENDRIKJE REINS wijlen Hendrik Reins Faber Vijverstraat 30 1771 257 236r
FABER, HENDRIK REINS wijlen Hendrik Reins Faber Hofstraat 13 1779 259 226r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber Vijverstraat 30 1781 260 8r
FABER, HENDRIK het huis bewoond door verkopers broer Henricus Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
FABER, HENDRIK Henricus Faber apotheker verkoper Rinnertspijp 2 1669 239 206r
FABER, ISAAK Isaack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1794 264 220r
FABER, ISAAK Isaak Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1801 265 278r
FABER, ISAAK JANS Isaak Jans Faber verkoper Kerkpoortstraat 61 1792 264 17r
FABER, ISAAK Isack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1804 267 42r
FABER, ISAAK Izac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1793 264 121r
FABER, J. de gerepudieerde boedel van wijlen J. Faber Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, JAN Jan Faber vorige eigenaar Hofstraat NZ 1614 229 228v
FABER, JAN Jan Faber verkoper Zuiderhaven 1614 229 229r
FABER, JAN Jan Faber, burger apotheker verkoper Hofstraat 1614 229 230v
FABER, JAN Jan Faber, c.u. mr. chirurgijn koper huis Hoogstraat de Drie Weiten Bollen 1668 239 130v
FABER, JAN mr. Jan Faber verkoper Hoogstraat 39 1668 239 136v
FABER, JAN mr. Jan Faber, c.u. verkoper onbekend 1669 239 200r
FABER, JAN Jan Faber koper woning Hoogstraat 33 1666 239 7ra
FABER, JAN Jan Faber koper tuin ten noorden van het perceel gekocht door Jan Faber Hoogstraat 33 1666 239 7va
FABER, JAN de tuin van Jan Faber naastligger ten zuiden Droogstraat 1666 239 7va
FABER, JAN Jan Faber koper huis ten zuiden van het pereel gekocht door Andries Faber Rinnertspijp 1666 239 8ra
FABER, JAN Jan A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1785 261 286r
FABER, JAN Jan Waling Faber bakker huurder bakkerij (p.j.) Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
FABER, JAN Jan A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1803 266 298r
FABER, JAN Jan A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1807 267 351r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber mr. grofsmid verkoper Rinnertspijp 4 1788 263 10v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1790 263 224v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber mr. smid verkoper Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber mr. smid verkoper Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber verkoper Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, JAN ARENDS Jan Arents Faber koper huis Noorderhaven 70 1777 259 42v
FABER, JAN JANS Jan Jansen Faber huurder Nutstraat 4 1803 266 260r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber mr. banketbakker koper huis Voorstraat 51 de Leren Emmer 1802 266 110v
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber mr. koek- en banketbakker koper huis Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber banketbakker koper huis, tuin en stallen Voorstraat 42 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber banketbakker koper huis, tuin en stallen Lanen 63 1809 268 287r
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faber mr. broodbakker Tuinsteeg 4 1809 268 195v
FABER, JAN ISAAKS Jan Ysaacks Faber kuipersknecht koper huis Hoogstraat 29 1808 268 97r
FABER, Jan. A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1797 265 12v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Noorderhaven 110 1801 266 37v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Bargebuurt 1801 266 39v
FABER, JOHANNES NANNES mr. Joan Nannes Faber chirurgijn verkoper Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
FABER, JOHANNES NANNES Joan Nannes Faber, c.u. verkoper Hoogstraat 1668 239 176r
FABER, LIEUWKE MARTENS Leucke Martens Faber mede eigenaar Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Faber commissaris der trekschippers verkoper Franekereind 23 1665 239 6v
FABER, LUITJEN Luitje Faber naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
FABER, LUITJEN PIETERS Luitje Pieters Faber Havenplein 18 1804 267 41r
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber verkoper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
FABER, NANNES Maeyke* Nannes Faber Hoogstraat 30 1668 239 29ra
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten oosten Wasbleek ZZ 1781 260 145r
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
FABER, MEILE Meile Faber mr. ijzersmid Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1783 261 113r
FABER, MEILE Meile Faber naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1783 261 114r
FABER, MEILE Meile Faber mr. ijzersmid Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
FABER, MEILE Meile Faber naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
FABER, MEILE Meile Faber, c.s. naastligger Bildtpoort (gebied) 1784 261 151r
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
FABER, MEILE de kinderen van Meile D. Faber naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1784 261 245v
FABER, MEILE Meile D. Faber Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Zuiderhaven 36 1785 261 269v
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Zuiderpoort (gebied) 1785 261 270v
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Zoutsloot 25 1785 261 280r
FABER, MEILE Meile Faber naastligger ten noorden Zoutsloot 13 1787 262 226v
FABER, MEILE de erven van Meile Faber naastligger ten noorden Bargebuurt 1789 263 173v
FABER, MEILE wijlen Meile Faber mr. grofsmid (p.j.) Kromme Elleboogsteeg 1793 264 107v
FABER, MEILE D. Meile D. Faber middelste der 3 huizen door hem nieuw gesticht voor enkele jaren Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
FABER, MEILE D. de geabandonneerde boedel van Meile D. Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
FABER, MEILE D. Meile D. Faber westelijkste van de 3 voorkamers door hem voor weinige jaren gesticht Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid Hoogstraat 38 1771 257 204r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis en smederij Rozengracht 27 1779 259 182r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper wagenhuis Kerkpoortstraat WZ 1779 259 204v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1780 259 251r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. grofsmid koper huis Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Wasbleek 13 1781 260 57v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper door niaar huis Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis en bakkerij Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper woning en zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1782 261 5r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Vijver 3 1783 261 22v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis waarin diverse woningen Karremanstraat 32 de Beyert 1783 261 23v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper tuin, zomerhuis en verdere gerechtigheden Rozengracht 27 1783 261 125r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Nieuwstraat 20 1784 261 145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1784 261 145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper helling, timmerhuis en huis Zoutsloot 1 1784 261 213v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Rozengracht 27 1784 261 235r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Wasbleek 23 1784 261 237v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 33 1784 261 238v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber eerdere gebruiker Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 22 1784 261 241v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 20 1784 261 257r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Vijver 3 1785 261 262r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Zoutsloot 1 1785 261 298r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1785 262 14r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten noorden Vijver 5 1785 262 17r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber verkoper Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber gebruiker Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. smid Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. smid Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. grofsmid Rozengracht 27 1792 264 21v
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, MEILE DIRKS de boedel van wijlen Meile Dirks Faber verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, MEILE als smederij door Meyle D. Faber gebruiker Zuiderhaven 61 1795 264 279r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS de geabandonneerde boedel van Meyle Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis, hoving en smederij Rozengracht 27 1787 262 162v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 14 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 16 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES de erven van Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1780 259 261v
FABER, MINNE ABES de erven van Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12 1780 259 261v
FABER, NANNE JANS de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat NZ 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 30 1666 239 7ra
FABER, NANNE JANS de tuin van de erven van Nanne Jansen Faber, c.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 33 1666 239 7ra
FABER, NANNE JANS de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 33 1666 239 7ra
FABER, NANNE JANS de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 33 1666 239 7va
FABER, NANNE JANS de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Droogstraat 1666 239 7va
FABER, NANNE JANS de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Noorderhaven 34 1666 239 7va
FABER, NANNE JANS de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Rinnertspijp 1666 239 8ra
FABER, PABE Pabe Faber mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
FABER, PABE Pabe O. Faber verkoper Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 15 1695 243 135r
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 17 1695 243 135v
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 19 1695 243 136r
FABER, REIN Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis en weefwinkel Droogstraat NZ 1777 259 89v
FABER, REIN vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis Achterstraat 1782 261 8v
FABER, REIN Rein H. Faber naastligger ten westen Noorderhaven 80 1783 261 102v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1785 261 311v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper van 1/6 Schritsen 67 1787 262 214r
FABER, REIN Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1789 263 172r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1790 263 182v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1794 264 196v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bildtstraat 20 1794 264 205v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bargebuurt 28 1794 264 207v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Zoutsloot 20 1794 264 209r
FABER, REIN Rein Faber, c.s. naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1794 264 227r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Noorderhaven 83 1794 264 227r
FABER, REIN de erven van oud vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid Droogstraat 37 1800 265 223r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber ijzersmid koper door niaar huis Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Kleine Bredeplaats OZ 1775 258 239r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Zoutsloot 22 1777 259 40v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Fabrieksstraat WZ 1777 259 43v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Hofstraat 13 1779 259 226r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Spijkerboor (gebied) 1780 259 289v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 30 1781 260 8r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Oosterbolwerk 1781 260 9r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Spijkerboor (gebied) ZZ 1781 260 31r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper William Boothstraat 1 1782 260 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Rommelhaven 6 1782 260 178v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid geniaarde koper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper van 1/3 jeneverstokerij Rommelhaven 26b 1783 261 71v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber, burger koper huis Schritsen 67 1783 261 100r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Bargebuurt 28 1784 261 133r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid koper huis en bakkerij Zoutsloot 61 1784 261 182r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Rommelhaven 26b 1786 262 63r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper dwarshuis, hof en tuin Zoutsloot 20 1787 262 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Achterstraat 1788 263 43v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Zoutsloot 61 1788 263 45r
FABER, REIN HENDRIKS de erven van oud vroedsman Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid Bildtstraat 23 1800 265 220v
FABER, REIN Reyn Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1785 262 18r
FABER, REIN Reyn Faber mr. smid (grof-) koper woning Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Teunis Faber verkoper Droogstraat ZZ 1657 237 131r
FABER, RINSKE JANS Rinske Jans Faber Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
FABER, ROUKJE EISES Roukjen Eyses Faber Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
FABER, RUURD DIRKS Ruurd Dirks Faber koopman verkoper Sint Jacobstraat 11 1735 249 30r
FABER, S. S. Faber, candidatus huurder Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
FABER, SIJKE JANS Sijke Jans Faber verkoper Hondenstraat 12 1662 238 158v
FABER, SIEMEN WILLEMS Simen Willems Faber verkoper Zuiderhaven ZZ 1630 232 122v
FABER, SJOERD DOUWES Sjoerd Douwes Faber koper huis Zuiderstraat 16 1801 266 25r
FABER, SJOERD DOUWES Sjoerd Douwes Faber mr. smid Zuiderstraat 16 1801 266 25r
FABER, SWAANTJE REINS Swaentje Reyns Faber Vijverstraat 30 1729 247 294v
FABER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntie Willems Faber Zuiderhaven ZZ 1630 232 122v
FABER, WALING JANS Waling Jans Faber naastligger ten westen Rommelhaven 6voor 1767 257 252r
FABER, WALING JANS Waling Jans Faber naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper kamer Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber naastligger ten noorden Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper bovenkamer van een huis Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid eigenaar benedenwoning Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid naastligger ten noorden Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faber verkoper Rommelhaven 6 1779 259 306v
FABER, WILLEM HARMENS wijlen Willem Harmens Faber (die dit perceel ooit van de Stad Harlingen kocht) Zuiderhaven ZZ 1630 232 122v
FABER, ISAAK Ysaac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1805 267 163v
FABER, ISAAK JANS Ysaac Jans Faber mr. kuiper verkoper van 1/5 Schritsen NZ 1796 264 318v
FABER, ISAAK JANS Ysaack Jans Faber verkoper Hoogstraat 29 1808 268 97r
FABER, ISAAK JANS Ysac Jans Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1810 269 104v
FABER, ISAAK Ysak Faber naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
FABER, ISAAK JANS Ysak Jans Faber mr. kuiper koper huis Hoogstraat 29 1765 256 138r
FABER, JANS Yzaac Jans Faber mr. kuiper verkoper Lanen 22 1801 266 9r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
, AUKE Auke Faber* naastligger ten noorden Nieuwstraat 14 1775 258 230r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes Faeber verpachter grond Kleine Kerkstraat 8 1735 249 27v
, HENDRIK Hendrik Faeber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 115v
, HENDRIK Hendrik Faeber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 129r
JANS, WALING Waeling Jansen Faeber ijzersmid koper huis Rommelhaven 4 1755 253 202r
, AALTJE Alida van Faessen Lanen 12 1728 247 77r
VALK, HARMEN PIETERS Oud burgeraandrig Harmen Pyters Falck koper 1/3 huis Vijverstraat 7 1677 240 261v
VALK, HARMEN PIETERS de brouwerij van Harmen Pyters Falck naastligger ten westen Vijverstraat 7 1677 240 261v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Falck, burger brouwer koper hof met bomen, planten en zomerhuis 1670 240 20r
VALK, JURJEN de kamers van Jurrien Falck bakker naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1660 238 20r
VALK, JURJEN Jurrien Falck bakker naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1660 238 20r
, JURJEN de bakkerswoning van Jurien Falck* naastligger ten westen Anjelierstraat 2 1660 238 14r
, KLAAS hopman Claes Falcken naastligger ten westen Hoogstraat 29 1667 239 121av
, KLAAS hopman Claes Falcken naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1667 239 121av
, KLAAS burger hopman Claes Falcken koper kamer met de hof ten zuiden en ervoor Droogstraat 1668 239 132r
, KLAAS burger hopman Claes Falcken naastligger ten westen Droogstraat 1668 239 132r
JANS, KLAAS burgerhopman Claes Jansen Falcken koper door niaar huis Hoogstraat 29 de Hond 1667 239 121av
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Falckenburg 't Poortje OZ 1699 243 400v
VALK, HARING PIETERS oud vaandrig Haring Pieter Falk naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
VALK, JURJEN Jurrien Falk, burger koper Lombardstraat 4 1660 238 44v
VALK, SAKE Sake Falk naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Falkenburgh Voorstraat 87 1694 243 73r
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkens verkoper van 1/4 deel Nieuweburen 25 1735 249 39v
KLASES, AREND Antie Clases Falkens Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
KLASES, ANTJE Antje Claases Falkens verkoper Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
KLASES, ANTJE Antje Claeses Falkens verkoper van 1/2 Lanen 1 1731 248 31v
KLASES, ANTJE dochter Antje Clases Falkens, c.u. Voorstraat 20 1730 247 365v
KLASES, ANTJE Antje Clases Falkens koper van 1/2 door niaar Herenwaltje 9 1731 248 54r
KLASES, ANTJE Antje Clases Falkens Rinnertspijp WZ 1739 250 3va
DOUWES, KLAAS wijlen Claas Douwes Falkens mr. brouwer Voorstraat 20 1730 247 365v
DOUWES, KLAAS wijlen Claas Douwes Falkens Voorstraat 20 1731 247 386r
DOUWES, KLAAS de weduwe van Claas Douwes Falkens naastligger ten oosten Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
DOUWES, KLAAS Claas Douwes Falkens naastligger ten oosten Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkens naastligger ten westen Hoogstraat 31 1728 247 64v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkens naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1728 247 64v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkens, burger brouwer koper door niaar 1/2 huis Lanen 1 1728 247 115r
DOUWES, KLAAS wijlen Claes Douwes Falkens mr. brouwer Nieuweburen 25 1735 249 39v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses Falkens verkoper van 1/2 Lanen 1 1731 248 31v
KLASES, TRIJNTJE dochter Trijntje Clases Falkens, c.u. Voorstraat 20 1730 247 365v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkens koper van 1/2 door niaar huis Herenwaltje 9 1731 248 54r
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkens verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v
, PIETER Pieter Farijn naastligger ten noorden Rozengracht 42 1680 241 117v
PIETERS, PIETER wijlen Pytter Pytters Farijn Zoutsloot 16 1741 250 151v
, PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier koper kamer Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
, PIETER Pieter Farrijn, e.a. naastligger ten oosten Franekereind 25 1696 243 190v
, PIETER Pieter Farrijn, burger koper woning Scheffersplein 1697 243 262r
, PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier verkoper Scheffersplein 1698 243 338r
, PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier verkoper Hofstraat 45 1698 243 354r
, PIETER de kamer van Pieter Farrijn naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
, PIETER Pyter Farrijn huurder westelijkste woning Franekereind 23west 1687 242 167r
, PIETER Pyter Farrijn, c.u. verkoper Kerkpoortstraat WZ 1717 245 282r
, PIETER Pytter Farrijn opperman geniaarde koper Hoogstraat NZ 1684 242 20r
, PIETER Pytter Farrijn koper provisioneel huis Franekereind 27 1692 243 2va
, PIETER Pyter Farrijns naastligger ten oosten Franekereind 25 1729 247 223v
, JOHANNES Johan Adam Fausma kok op de Admiraliteits wadlegger koper huis Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
, JOHANNES wijlen Johan Adam Fausma Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
, JAKOB de weduwe van Jacobus Faust huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1808 268 63v
, JOHANNES de weduwe van Johannes Faust huurder Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
, JOHANNES Johan A. Faustman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
, KAREL Carel le [sta Febre koopman Zuiderhaven 36 1668 239 159v
, de weduwe van burgerhopman Fedde naastligger ten westen Hoogstraat 25 1693 243 66v
KLASES, KLAAS wijlen burgerhopman Claes Claessen Fedde Hoogstraat 23 1697 243 270v
KLASES, KLAAS Claes Clasen Fedde koper huis, plaats en schuur Hoogstraat 23 1684 242 55v
FEDDEMA, Feddema secretaris naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1801 266 47v
FEDDEMA, Feddema secretaris Zuiderhaven 53 1802 266 101r
FEDDEMA, BAUKJE HARMENS Baukjen Harmens Feddema Hoogstraat 1 1701 244 90r
FEDDEMA, DIRK Dirk Feddema schrijf- en rekenmeester Heiligeweg 2 1793 264 135v
FEDDEMA, DIRK wijlen Dirk Feddema schoolmeester Noorderhaven 114 1795 264 238r
FEDDEMA, JAN Jan Feddema schrijf- en rekenmeester (stads-) koper huis Grote Ossenmarkt 18 1763 255 260r
FEDDEMA, JAN wijlen Jan Feddema stadsschoolmeester en organist Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, JANKE REINERS de erven van Jancke Reiners Feddema naastligger ten westen Havenplein 1680 241 68v
FEDDEMA, WIETSE Wytze Feddema, c.u. schoolmeester huurder (p.j.) Brouwersstraat 23 1799 265 143r
FEDDEMA, WIETSE Wytze Feddema schrijf- en rekenmeester (stads-) koper huis genaamd het Blaauw Schaap Lanen 91 het Blauwe Schaap 1799 265 205r
FEDDEMA, Y. Y. Feddema procureur naastligger ten westen Schritsen 37 1790 263 274r
FEDDEMA, IEDE ANNES de koper Yde Annes Feddema, c.u. huurder (p.j.) Schritsen 35 1784 261 160r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk ter secretarie koper huis en tuintje Schritsen 35 1784 261 160r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper Zoutsloot 79 1790 263 251v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper Nieuwstraat 25 1791 263 311v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper Hoogstraat 19 1792 264 28v
FEDDEMA, IEPE curator Ype Feddema procureur postulant verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk koper huis Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, IEPE curator Ype Feddema klerk ter secretarie verkoper Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant en gemeente klerk verkoper Schritsen 35 1795 264 246r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema secretaris van Harlingen Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
FEDDEMA, IEPE wijlen Ype Feddema Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
FEDDER, Hermennus Fedder schermmeester Kerkpoortstraat WZ 1695 243 120r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder verkoper 1617 229 259v
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
, FILIPPUS Filippus Fedderen koopman Hofstraat 19 1756 254 46v
VENEMA, DOEKE Doeke Feenema naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1767 257 13r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Feenema, burger geniaarde koper Voorstraat 57achter 1751 252 167v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jans Feenstra naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper van 1/3 huis Voorstraat 52west 1754 253 191v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper 2/3 huis Voorstraat 52west 1757 254 96v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker eigenaar van 1/3 Voorstraat 52west 1757 254 96v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra verkoper Voorstraat 52west 1758 254 118r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
VEENSTRA, HEILTJE Heiltje L. Feenstra Noorderhaven 16 1809 268 218v
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra mr. gortmaker koper huis, tuin met agterwoninge Hoogstraat 23 1772 258 47r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1776 258 262r
VEENSTRA, OEGE vroedsman Oege Feenstra naastligger ten westen Hoogstraat 25 1782 260 236r
VEENSTRA, OEGE de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Oege Feenstra grutter verkoper Hoogstraat 23 1781 260 312r
VEENSTRA, ROELOF Roelof Feenstra naastligger ten oosten Hofstraat 4 1810 269 96r
VEENSTRA, ROELOF Roelof Feenstra naastligger ten zuiden Hofstraat 4 1810 269 96r
VEENSTRA, ROELOF Roelof Feenstra naastligger ten westen Hofstraat 4 1810 269 96r
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman koper huis en gebouw gebruikt als jeneverstokerij Zoutsloot 40 1795 264 241v
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman koper huis bestaande uit 2 kamers Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
VEENSTRA, S. S. Feenstra naastligger ten westen Rozengracht 4 1809 268 277r
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra koper huis, tuin en achterwoning Rozengracht 2 1799 265 159r
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra koopman koper pakhuis Rozengracht 20 1800 265 214r
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra verkoper Droogstraat 47 1801 265 296v
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra koopman en distelateur verkoper Zoutsloot 40 1801 265 305v
VEENSTRA, SJOUKJE Sjoukje Feenstra Bildtstraat 2 1805 267 109r
VEENSTRA, SJOUKE Sjoukje Feenstra koper huis Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
VEENSTRA, SJOUKJE Sjouwkje Feenstra Voorstraat 52west 1790 263 279r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Heiligeweg NZ 1756 254 31v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Tiepelsteeg 1767 257 13r
REINERS, JANKE Janke Reinders Feerdijk verkoper Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1746 251 145r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk mr. sleefmaker verkoper Tiepelsteeg 1746 251 145r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper provisioneel huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
TJEERDS, TJEERD de kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk, c.u. mr. bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
TJEERDS, TJEERD wijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
TJEERDS, TJEERD wijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk Karremanstraat 23 1760 254 255r
TJEERDS, TJEERD Tjeerds Tjeerds Feerdijk mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
VEERSMA, AREND Arend Feersma timmerman koper huis Nieuwstraat WZ 1806 267 242v
VEERSMA, AREND Arend Feersma naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1806 267 244r
VEERSMA, AREND Arend Feersma naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1806 267 244r
VEERSMA, AREND Arend Feersma mr. uurwerkmaker huurder Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
VEERSMA, AREND Arend Feersma naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46achter 1810 269 12r
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersma timmerknecht koper huis Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersma verkoper Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
VEERSMA, FRANS Frans Feersma naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
VEERSMA, FRANS JANS Frans Jans Feersma koper zeeliedenhuis Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
VEERSMA, TRIJNTJE meerderjarige vrijster Trijntje Feersma verkoper Voorstraat 7a 1762 255 149r
FEIKEMA, MAAIKE Mayke Feikema Voorstraat 58achter 1711 245 152v
FEIKEMA, MAAIKE Mayke Feikema Voorstraat 58achter 1711 245 152v
FEIKEMA, SJOERD Sioerd Feikema naastligger ten noorden Rozengracht 7 1785 261 263r
, KAREL de kamer van Caerle Feiskers naastligger ten westen Brouwersstraat 12noorda 1667 239 110r
FEITEMA, BAUKJE Baukje Feitama verkoper Noorderkade 1 1790 263 282v
FEITEMA, BAUKJE de minderjarige Baukjen Feitama Hoogstraat 18 1758 254 128v
FEITEMA, BAUKJE juffrouw Baukjen Feitama koper huis en tuintje Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FEITEMA, BAUKJE Juffrouw Baukjen Feitama verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper 1633 233 102v
FEITEMA, RINSKE TJALKES Rinske Tialkes Feitama naastligger ten noorden onbekend 1635 233 174v
FEITEMA, S. S. Feitama koopman naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1765 256 130v
FEITEMA, S. S. Feitama naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama koopman koper door niaar huis en pakhuis, voormalige zeepziederij Noordijs 4 1756 254 27r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama koopman verkoper Noordijs 1 1758 254 171v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1765 256 103r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten westen Scheerstraat 4 1765 256 103r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1766 256 158v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitama koopman naastligger ten oosten Lanen 86 1771 257 222r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitama koopman naastligger ten zuiden Lanen 86 1771 257 222r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1772 258 7v
FEITEMA, SIEBREN de erven van Sybrand Feitama naastligger ten westen Heiligeweg 3 1782 260 222r
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitama Noordijs 4 1782 260 254r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitama koopman verkoper Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitama, burger plateelbakker verkoper van 1/4 Scheerstraat 11 1737 249 216r
FEITEMA, SIEBREN Sybrant P. Feitama plateelbakker koper huis en bakkerij Noordijs 1 1737 249 180r
FEITEMA, houtschuur weduwe Feitema naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1729 247 290r
FEITEMA, Feitema koopman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1737 249 206v
FEITEMA, Feitema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1741 250 148r
FEITEMA, de weduwe van Feitema naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1778 259 94r
FEITEMA, BAUKJE de erven van Baukje Feitema naastligger ten oosten Voorstraat 36 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE de erven van Baukje Feitema naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE SIEBRENS Baukje Sybrands Feitema Zuiderhaven 49 1774 258 192v
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
FEITEMA, BAUKJE minderjarige dochter Baukjen Feitema Hoogstraat 18 1758 254 131r
FEITEMA, BAUKJE juffrouw Baukjen Feitema koper 1 pm land met huis, hof en schuren Franekertrekvaart NZ 1779 259 188av
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema koper lijnbaan met hennepschuur, terhuis en knechhtenwoning Bildtpoort (gebied) 1781 260 72v
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/3 Noorderhaven 53 1784 261 258r
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitema Noordijs 11 1787 262 191v
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema Weverstraat 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema Weverstraat 1652 236 206r
FEITEMA, MAAIKE Mayke Feitema Voorstraat 58twee_a 1717 245 298r
FEITEMA, MAAIKE Mayke Feitema Voorstraat 58twee_a 1717 245 298r
FEITEMA, MAAIKE SIEBRENS Mayke Sibrandts Feitema naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 4 1714 245 220v
FEITEMA, PIETER Pieter Feitema, n.u. verkoper Rommelhaven 26 1718 246 6r
FEITEMA, PIETER wijlen Pieter Feitema, burger koopman Lombardstraat ZZ 1728 247 96v
FEITEMA, PIETER Pieter Feitema mr. glijbakker Grachtswalplein 1729 247 263v
FEITEMA, PIETER de erven van Pieter Feitema koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
FEITEMA, PIETER de erven van Pieter Feitema naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
FEITEMA, PIETER de weduwe van Pyter Feitema naastligger ten westen Zuiderhaven 51 1724 246 201v
FEITEMA, PIETER de weduwe en erven van Pyter Feitema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 9 1728 247 65v
FEITEMA, PIETER de erven van Pytter Feitema koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
FEITEMA, S. de weduwe van S. Feitema naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1774 258 184r
FEITEMA, S. de weduwe van S. Feitema, voorhuis naastligger ten westen Heiligeweg 3 1786 262 128r
FEITEMA, S. de erven van S. Feitema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 11 1787 262 191v
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitema koopman verkoper Noordijs 15 1679 241 29r
FEITEMA, SIEBREN het estrikwerk van Sibrand Feitema koopman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1739 250 44v
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1751 252 146v
FEITEMA, SIEBREN Sibrandus Feitema naastligger ten zuiden ZZ 1682 241 230r
FEITEMA, SIEBREN Sibrant Feitema eigenaar van 1/2 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitema, burger plateelbakker verkoper van 1/2 Zoutsloot 86 1740 250 99r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema Rozengracht 2 1753 253 119r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema Noorderhaven 39 1753 253 120r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema Noorderhaven 63 1753 253 121r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema Noorderhaven 21 1753 253 122r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1755 253 238v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1756 254 31v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema mede eigenaar Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitema koopman Zuiderhaven 49 1774 258 192v
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitema Noorderhaven 70 1777 259 42v
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitema koopman Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitema koopman naastligger ten zuiden Hoogstraat 18 1758 254 131r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitema koopman verkoper woning Hoogstraat 18 1758 254 131r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS wijlen Sybrand Pieters Feitema Noorderhaven 109 1781 260 130v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitema koper van 1/2 William Boothstraat 1 1731 248 35r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitema koopman koper door niaar huis, pakhuis met plaats en tuintje Hoogstraat 18 1758 254 128v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitema koopman verkoper Zuiderhaven 9 1759 254 234v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitema, burger gleibakker koper pakhuis Roeperssteeg 2 1741 250 145v
FEITEMA, SIEBREN Sybrandt Feitema verkoper Roeperssteeg 7 1672 240 113r
FEITEMA, Sybrandus* Feitema naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, Sybrandus* Feitema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, SIEBREN Sybrant Feitema naastligger ten oosten Zuiderhaven 47 1751 252 117v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitema koopman koper Karremanstraat NZ 1736 249 148v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitema koopman naastligger ten westen Karremanstraat NZ 1736 249 148v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitema koopman naastligger ten noorden Karremanstraat NZ 1736 249 148v
FEITSMA, ? Feitsma koopman naastligger ten zuiden William Boothstraat WZ 1701 244 116r
FEITSMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitsma Zoutsloot 79 1790 263 251v
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1768 257 64r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1776 259 5v
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1778 259 109r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga koper huis en brouwerij met inventaris Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
VELLINGA, TRIJNTJE Trijntje Fellinga Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
, MARIA Maria Johanna Felon Voorstraat 51 1802 266 110v
FEIKES, IETJE Yttje Feikes Felsma koper huis Sint Jacobstraat WZ 1754 253 188r
FELTEN, JELTJE Jeltie van Felten huurder Kerkpoortstraat WZ 1644 235 134v
, SUFFRIDUS Suffridus Felting bode provinciaal van Groningen en Ommelanden Bargebuurt 1740 250 140v
, BAARTJE wijlen Baetje Feltsma Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper Brouwersstraat 11 1698 243 345v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r
HARINGS, FEIKE Feycke Haringhs Feltsma majoor verkoper Liemendijk 1698 243 392r
, GERARDUS Gerard Feltsma, burger mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 14 1730 247 349r
, GERARDUS Gerardus Feltsma chirurgijn koper huis met tuin en vruchtbomen en wijnstok Karremanstraat 1729 247 256v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
, GERARDUS Gerhardus Feltsma mr. chirurgijn koper huis Karremanstraat 14 1729 247 220v
FEIKES, GERARDUS Gerhardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
, GRIETJE Grietje Feltsma verkoper Franekereind 25 1731 248 1r
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzen predikant (emeritus -) Voorstraat 8 1781 260 15v
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzen predikant (emeritus -) 't Poortje 3 1781 260 15v
VENEMA, ANNE Anius Fenema notaris en fiscaal verkoper Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
VENEMA, ANNE Annius Fenema gezworen klerk der secretarie koper Kerkpoortstraat 1667 239 94v
VENEMA, ANNE Annius Fenema verkoper Noorderhaven 34 1669 239 190r
VENEMA, ANNE Annius Fenema notaris voormalig bewoner Hoogstraat NZ 1679 241 43v
VENEMA, ANNE Annius Fenema notaris en fiscaal koper huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
VENEMA, BEITSKE Beitske Fenema Oosterbolwerk 1781 260 42v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Borstelsteeg 1 1769 257 123v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. verver en glasmaker koper huis en weefwinkel Romastraat ZZ 1781 260 34v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten oosten Voorstraat 59 1781 260 50r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Voorstraat 59 1781 260 50r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. verver en glasmaker koper van 1/3 Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1784 261 194v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. schilder en glasmaker koper hof en ? Kruisstraat NZ 1784 261 234r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten westen Droogstraat 61 1785 261 277r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1795 264 289r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Fenema mr. verver koper door niaar huis Voorstraat 57 1783 261 80v
FERF, ANNE Anne Ferff schoolmeester in de Diaconie School verkoper Nieuwstraat 54 1808 268 46v
TJEERDS, KNIERKE Knierke Tjeerdts van der Ferm Kerkpoortstraat NZ 1695 243 144r
VERVER, FRANS Frans Ferwer naastligger ten oosten Gardenierstraat 1653 236 235r
FERWERDA, ANTJE Anna S. Ferwerda Lanen 28 1810 269 6r
FERWERDA, JOHANNES Johannes Ferwerda koper provisioneel 1/2 huis Voorstraat 12 1739 250 3ra
FERWERDA, JOHANNES Johannes Ferwerda koper huis en hof Kerkpad 16 1750 252 67r
FERWERDA, JOHANNES de crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda verkoper Kerkpad 16 1751 252 168v
FERWERDA, JOHANNES de crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda verkoper Scheffersplein 21 1751 252 170r
FERWERDA, JOHANNES Johannis Ferwerda koper zoutkeet met o.a. twee selhuizen, turfschuur Scheffersplein OZ 1741 250 170v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda huurder Voorstraat 40 1742 250 258v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda, n.u. naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda, n.u. en c.s. naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker Droogstraat NZ 1749 252 15v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker Voorstraat 32 1751 252 159r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
FERWERDA, PIETER Pieter Ferwerda Voorstraat 12 1739 250 3ra
BOUWES, GEERTJE Geertie Bouwes Ferx Noordijs 15 1679 241 29r
PIETERS, JELLE Jelle Pyeters Fettevogel, c.u. koper huis Heiligeweg ZZ 1639 234 73r
, JOHANNES Johannes W. Fettevogel naastligger ten noorden Lanen 86 1787 262 174v
, W. W. Fettevogel koopman koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
JANS, WIETSE Wytze Jans Fettevogel mr. wolkammer en koopman koper huis Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
JANS, WIETSE Wytze Jans Fettevogel mr. wolkammer en koopman huurder huis (p.j.) Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
FEIKENS, HARMEN wijlen dr. Hermannus van Feyckens Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
, SIEBREN Sybrand Feytaema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1771 257 243v
, SIEBREN Sybrand Feytaema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1771 257 243v
, wijlen Feytama Zoutsloot 71 1777 259 63r
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama Hoogstraat 17 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama Hoogstraat 15 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama Droogstraat 20 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama Achterstraat 1792 264 39v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Zuiderhaven 18 1792 264 60v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Franekerpoort (gebied) 1792 264 67r
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Noorderhaven 79 1793 264 74v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Droogstraat ZZ 1793 264 76v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Voorstraat 99 1793 264 82v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Zuiderhaven 49 1793 264 95v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
, BAUKJE de erven van Baukje Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 36 1805 267 113v
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1805 267 113v
, CATHARINA Catharina Feytama koper 1/2 pakhuis Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
, EEDE Ede Sibrant Feytama, c.s. verkoper Rozengracht ZZ 1642 235 12r
SIEBRENS, EEDE de hovinge van Ede Sibrants Feytama, e.a. naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, EEDE Ede Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, EEDE Edo Sibrants Feytama, burger geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
SIEBRENS, IEDE Ido Sibrants Feytama, burger Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
, IEDE Iede Feytama, burger c.s. koper huis met een grote hovinge ten oosten en nog een kamer met een prieel erachter onbekend 1641 234 145r
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v
IEDES, SIEBREN de erven van Sibrant Iedes Feytama naastligger ten oosten onbekend 1641 234 131r
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1763 255 262v
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten westen Scheerstraat 4 1763 255 262v
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 16 1767 257 5v
, SIEBREN wijlen Sybrand Feytama koopman Noordijs OZ 1782 260 289r
, SIEBREN wijlen Sybrand Feytama koopman Noordijs OZ 1782 260 289r
, SIEBREN Heer Sybrand Feytama eigenaar van 1/2 Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
, SIEBREN de erven van Sybrand Feytama naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1802 266 60r
, SIEBREN de erven van Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1802 266 60r
, SIEBREN Sybrandt P. Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
SIEBRENS, IEDE de hof van Yde Sibrandts Feytama naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1639 234 89v
, Feytema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1634 233 128r
, Feytema koopman Franekereind 18 1720 246 61r
, BAUKJE Baukjen Feytema verkoper van 1/3 Droogstraat 11 1785 262 13r
, BAUKJE Baukjen Feytema ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verliezer Liemendijk 1614 229 232v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema succumbeerde onbekend 1634 233 144v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema, verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema niaarverzoeker Voorstraat ZZ 1625 231 62v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Vijverstraat 1615 230 4v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 30 1616 230 20r
, DIRK Dirck Feytema Noorderhaven 1671 240 47r
, DIRK Dirck Feytema Noorderhaven 108 1671 240 47v
, DIRK Dirck Feytema Noorderhaven NZ 1671 240 48r
, DIRK Dirck Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, EEDE de weduwe van Ede Feytema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1643 235 94r
SIEBRENS, EEDE Ede Sybrandts Feytema , q.q. koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v
SIEBRENS, EEDE Ede Sybrants Feytema naastligger ten westen Voorstraat 63 1643 235 39r
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Voorstraat 71 1681 241 171v
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat OZ 1681 241 171v
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 3 1681 241 171v
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 1681 241 171v
, JAKOB Jacob Feytema Noorderhaven 1671 240 47r
, JAKOB Jacob Feytema Noorderhaven 108 1671 240 47v
, JAKOB Jacob Feytema Noorderhaven NZ 1671 240 48r
, JAKOB Jacob Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, JAN de gezamenlijke erven van Jan Feytema verkoper Noorderhaven 1671 240 47r
, JAN de gezamenlijke erven van Jan Feytema verkoper Noorderhaven 108 1671 240 47v
, JAN de gezamenlijke erven van Jan Feytema verkoper Noorderhaven NZ 1671 240 48r
, JAN de gezamenlijke erven van Jan Feytema verkoper ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
SIEBRENS, MAAIKE Maycke Sybrants Feytema verkoper Herenwaltje 1652 236 195v
, PIETER Pieter Feytema koopman naastligger ten noorden Lanen NZ 1727 247 10r
, PIETER wijlen Pieter Feytema, burger koopman gedeelte woning Voorstraat 54 1729 247 279r
, PIETER de erven van Pieter Feytema koopman naastligger ten noorden Lanen NZ 1743 251 3r
, PIETER Pieter Feytema verkoper Heiligeweg 1oost 1802 266 126r
, PIETER Pieter Feytema, burger verkoper Zoutsloot 79 1802 266 145r
, PIETER de weduwe van Pieter Feytema huurder (p.j.) Hoogstraat 5 1805 267 118v
, PIETER wijlen Pyter Feytema koopman Noordijs 9 1726 246 273v
, PIETER wijlen Pyter Feytema mr. gleibakker en koopman onbekend 1728 247 110v
EDSES, SIEBREN Sibrant Edses Feytema, burger koopman verkoper van 1/2 Voorstraat ZZ 1625 231 62v
EDSES, SIEBREN wijlen Sibrant Edses Feytema Voorstraat ZZ 1625 231 62v
IEDES, SIEBREN de erven van Syberen Ydes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman en plateelbakker koper huis Noordijs OZ 1735 249 57v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman en plateelbakker naastligger ten westen Noordijs OZ 1735 249 57v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper Karremanstraat WZ 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman eigenaar van 1/4 Karremanstraat WZ 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1736 249 114r
, SIEBREN Sybrand Feytema koper provisioneel Karremanstraat 13 1735 249 3va
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper provisioneel Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper provisioneel Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten noorden Voorstraat 27 1746 251 126r
, SIEBREN de plaats van Sybrandt Feytema naastligger ten westen Zuiderhaven 61 1669 239 212r
EEDES, SIEBREN de weduwe en erven van Sybrandt Edes Feytema verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters Feytema koopman en plateelbakker verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters Feytema crediteur Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
, SIEBREN Sybrandus Feytema, burger gleibakker verkoper Sint Jacobstraat 4 1682 241 211r
, SIEBREN Sybrandus Feytema eigenaar van 1/2 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrandus Feytema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrant Feytema verkoper van 1/2 Voorstraat 71 1681 241 171v
, SIEBREN Sybrant Feytema verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat OZ 1681 241 171v
, SIEBREN Sybrant Feytema verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 3 1681 241 171v
, SIEBREN Sybrant Feytema verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 1681 241 171v
EEDES, SIEBREN Sybrant Edes Feytema Rozengracht ZZ 1630 232 165v
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema Vijverstraat NZ 1634 233 148r
SIEBRENS, IEDE Yde Sybrants Feytema Herenwaltje 1652 236 195v
FEITSMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feytsma verkoper (gesuccumbeerde) Vijverstraat 1615 230 1v
, KORNELIS Cornelis Tomas Fiell, burger mr. glasmaker verkoper Lanen 86 1651 236 150r
FIJLSTRA, GEERTJE JOHANNES Geertje Johannes Fijlstra kopers Heiligeweg 8 1774 258 193r
, JAN Jan Fijselaer kapitein bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven ZZ 1660 238 64r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselaer kapitein naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselar, c.u. kapitein ter zee koper huis Kerkpoortstraat 1664 238 212r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselar, c.u. kapitein ter zee koper hovinge met bomen, planten en prieel Rozengracht NZ 1664 238 212v
FIKKENS, PETRUS ds. Petrus van Fikkens verkoper Rozengracht 5 1778 259 146v
H., G. G. H. ten Fin bewoner Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens ten Fin fabrikeur in bonten verkoper Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finck, burger koper Scheerstraat 5 1694 243 110v
FINK, JAN Jan Finck, c.u. verkoper Spinhuisstraat 1668 239 169r
FINK, JAN eerder eigendom van Jan Finck, c.u. onbekend 1673 240 118v
, JAN de huizen van Jan Finckel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1672 240 77r
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Fink verkoper Scheerstraat 5 1713 245 190v
FINK, Menus Fink naastligger ten zuiden Voorstraat 24 1796 264 316r
JANS, ANTJE Antie Jans Finkelbos verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
, KORNELIS Cornelis Finkelbos verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Finkelbos varensgezel Noorderhaven 31 1707 245 15r
, JAN wijlen Jan Finkelbos, nom.filia verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
, medekoper Finkelbosch Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
, JAN Jan Finkelbosch, burger ordris Capt.in dienst der Ed:Mog:heden Raeden ter Admiraliteit in Frie koper huis Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
, ANTONIUS Anthony Finks naastligger ten westen Romastraat ZZ 1753 253 100r
FISCHER, KAREL de erven van Caarl Fischer naastligger ten westen Brouwersstraat WZ 1660 238 59r
, KLAAS de erven van wijlen Claes Fisker naastligger ten noorden Rommelhaven 6achter 1682 241 212r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen Fisker fisker (visser)? verkoper Liemendijk NZ 1660 238 20v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Fisscher huurder Voorstraat 48 1668 239 23ra
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Franssen Fisscher koper huis Zuiderhaven 77oost 1668 239 148v
VISSER, KLAAS Claas Fisscher verkoper onbekend 1667 239 72r
VISSER, KLAAS de kamer van Claes Fisscher naastligger ten westen Molenpad ZZ 1675 240 171r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Fisscher koper 2 kamers aan elkaar Molenpad 1667 239 116v
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisscher naastligger ten westen Rozengracht 16 1668 239 138r
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisscher naastligger ten oosten Rozengracht 12 1668 239 24ra
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Fisscher, c.u. verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1660 238 46v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher verkoper Rommelhaven 22 1667 239 118v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. verpachter grond Zuiderhaven ZZ 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1668 239 158v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Fisscher naastligger ten westen Grote Bredeplaats 21 1669 239 195v
VISSER, PIETER FASES Pyter Faeses Fisser lijnslager koper deftig huis (p.j.) Bildtstraat 17 1757 254 84v
, WILLEM Willem Flacq kapitein naastligger ten oosten Havenplein 16 1808 268 134v
, WILLEM William Flacq kapitein koper huis Havenplein 18 1807 267 313r
, WILLEM Willem Flaman huurder Nieuwstraat 1780 259 278r
, WILLEM Willem Flaman huurder Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Flasblom naastligger ten oosten Schritsen NZ 1649 236 70v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Flasblom naastligger ten oosten Schritsen NZ 1651 236 166r
FLEUR, KOERT wijlen Koert Fleur Nieuwstraat OZ 1671 240 7ra
KOERTS, HENDRIK Hendrickus Coerts Fleurs Nieuwstraat OZ 1682 241 47va
JANS, MARTEN de kinderen en erven van Marten Janssen Fliere verkoper Rinnertspijp 1637 234 38v
JANS, MARTEN wijlen Marten Janssen Fliere onbekend 1637 234 43v
JANS, MARTEN de erven van wijlen Marten Janssen Fliere verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1637 234 46v
, LIEUWE Liuwe Fliger koper 1/4 huis Lanen 71achter 1663 238 21va
JANS, LIEUWE Lyuve Jansen Fliger koper 3/4 huis Lanen NZ 1663 238 173v
FLINK, TJITSKE JANS Tjetske Jans Flink Rapenburg 57 1751 252 174r
FLINK, TJITSKE JANS Tjietske Jans Flink Grote Kerkstraat 37 1766 256 155v
FLINK, TJITSKE JANS Tzietske Jans Flink Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
FLORISON, ds. Florison naastligger ten oosten Lanen 30 1808 268 61r
FLORISON, ds. Florison naastligger ten noorden Schritsen 23 1808 268 85r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant Heiligeweg 66 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant Lanen 32 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant Lanen 32 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS JOHANNES weleerwaarde heer Laurentius Johannes Florison predikant Heiligeweg 66 1787 262 180r
, FRANS Frans Fluks koper huis en smederij Noorderhaven 70 1809 268 297r
, JAKOB Cobes Flun koperslagersknecht huurder (p.w.) Rapenburg NZ 1792 264 64v
, BEREND Beernd Fock mr. bontwever Kerkpoortstraat 47 1764 256 82v
, BEREND Berend Fock Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, BEREND Berend Fock Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, FLORIS Florens Fockelman koper huis, tuin Weverstraat NZ 1727 247 1r
, FLORIS Florens Fockelman koper plaats Weverstraat 1727 247 17r
, FLORIS Florens Fockelman naastligger ten oosten Weverstraat 1727 247 17r
, FLORIS Florens Fockelman naastligger ten noorden Weverstraat 1727 247 17r
FOKKENS, ANNE Anne S. Fockens schoolonderwijzer koper huis Lanen 71 1805 267 151v
FOKKENS, ANNE Anne S. Fockens huurder (p.j.) Lanen 71 1805 267 151v
FOKKENS, SJOERD de weduwe van Sjoerd Fockens Lanen 71 1805 267 151v
FOEKENS, PIETER Pieter Foekens klerk ter secretarie van Westdongeradeel koper huis, stal en wagenhuis Lanen 71 1791 263 370ar
FOEKENS, SJOERD Sioerd Foekens koper huis en achterhuis Noorderhaven 89 1785 261 259v
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens koopman koper woning, weefwinkel en plaatsje ? Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens verkoper Droogstraat ZZ 1789 263 98v
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens verkoper Noorderhaven 89 1790 263 198r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens schoolmeester Lanen 71 1791 263 370ar
VOGELSANG, DIRK dr. Dirk Fogelsang secretaris van Franekeradeel crediteur Noorderhaven ZZ 1636 234 14v
VOGELSANG, REIN OEPKES Rein Upkes Fogelsang, c.u. koper 1/2 huis Zoutsloot 94 1653 236 233r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang verkoper Voorstraat ZZ 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen Reyn Upckes Fogelsang verpachter grond onbekend 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES erven van wijlen Reyn Upckes Fogelsang naastligger ten zuiden onbekend 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang verkoper onbekend 1630 232 131r
VOGELSANG, SIETSE burgemeester Sytse Peiters Fogelsang Zuiderstraat 1629 232 118v
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper Hoogstraat NZ 1630 232 115v
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper Droogstraat 1630 232 116r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang Heiligeweg OZ 1629 232 121v
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgermeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper Grote Kerkstraat NZ 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS tuin van burgemeester Sytse Pieters Fogelsang, c.u. naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgermeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper Kruisstraat NZ 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgermeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgermeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper onbekend 1630 232 151r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper Voorstraat ZZ 1630 232 131r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper onbekend 1630 232 131r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS wijlen Sytse Piters Fogelsangh Kruisstraat NZ 1641 234 157r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper Franekereind 9 1648 236 16r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh verkoper van 1/4 Zuiderhaven 8 1658 237 157v
, BEREND Beerend Fok bontwever koper door niaar huis Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
, BEREND Beerend Fok koper door niaar huis bestaande uit een kamer en weefwinkel Rapenburg 1 1754 253 186r
, BEREND Beerend Fok Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
, BEREND Beerend Fok Rapenburg NZ 1781 260 113r
, JOHANNES Johannes Fok huurder Rapenburg NZ 1799 265 179v
FOKKE, SALOMON Salomon Fokke koopman Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
FOKKE, SALOMON Salomon Fokke koopman Vijverstraat 4 1727 247 34r
, JOHANNES Johannes Fold huurder (p.j.) Rapenburg NZ 1804 267 56r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsma mr. bakker koper huis met zomerwoning met plaats en bleek hierachter en stuk grond van zes voet Noorderhaven 26 1798 265 69r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsma Noorderhaven 26 1801 266 41r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsma Noorderhaven 26 1801 266 41r
FOLPERDA, Folperda predikant naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1736 249 117r
FOLPERDA, ds. Folperda naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1738 249 348r
FOLPERDA, DIRK DOEKES Dirck Doeckes Folperda Brouwersstraat 14 1743 250 300r
FOLPERDA, DOEKE Duco Folperda predikant naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1734 248 330r
FOLPERDA, DOEKE ds. Duco Folperda naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1742 250 226v
FOLPERDA, DOEKE Duco Folperda predikant verkoper Brouwersstraat 14 1743 250 300r
VONCK VAN LIENDEN, DIRK Jhr. Dirck Fonck van Linden koper huis, hof en een kamer daarachter Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers, c.u. en c.s. huurder Droogstraat ZZ 1751 252 177v
VONK, MICHIEL Michiel Fonk huurder achterwoning Rommelhaven 6 1782 260 274r
FONTEIN, FILIPPUS Philips Fontaine, de jonge koopman koper 1/2 huis Lanen 1661 238 101v
FONTEIN, de hof van rentmeester Fontein naastligger ten oosten Droogstraat 1657 237 137v
FONTEIN, de hof van rentmeester Fontein naastligger ten noorden Droogstraat 1657 237 137v
FONTEIN, hof van Fontein rentmeester naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1660 238 70r
FONTEIN, hof van Fontein rentmeester naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1660 238 70r
FONTEIN, de keet van burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Hoogstraat 33 1668 239 131r
FONTEIN, oud burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Rinnertspijp 2 1669 239 206r
FONTEIN, burgemeester Fontein huurder Franekereind 14 1668 239 26ra
FONTEIN, Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
FONTEIN, Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
FONTEIN, de erven van burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1689 242 300v
FONTEIN, Fontein koopman naastligger ten noorden Lanen 35 1708 245 51v
FONTEIN, ds. Fontein naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
FONTEIN, ds. Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 43 1743 251 26r
FONTEIN, ds. Fontein naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
FONTEIN, de heer Fontein , e.a. naastligger ten noorden Heiligeweg 60noord 1779 259 196v
FONTEIN, de heer Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1805 267 110v
FONTEIN, Fontein koopman koper huis en erf Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
FONTEIN, de heer Fontein negotiant koper Noorderhaven 74 1807 268 3r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein verkoper (voor haarzelf en als moeder en wettige voorstander van haar minderjarige dochter) Noorderhaven 61 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS weduwe Aafke Reinders Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein verkoper (voor haarzelf en als moeder en wettige voorstander van haar minderjarige dochter) Zoutsloot NZ 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein Noorderhaven 61 1709 245 100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland (in een protest is sprake van het huurcontract met de eerdere eigenaar dr. Hessel) Voorstraat 36 het Hof van Friesland 1730 247 339r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 20 1731 247 386r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verpachter grond Brouwersstraat 16 1742 250 227r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/12 Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1732 248 148v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Zuiderhaven 2 1733 248 254r
FONTEIN, ANTJE REINERS Anna Reiniers Fontein Noorderhaven 37 1717 245 281r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein Noorderhaven 37 1717 245 281r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein Noorderhaven 95 1717 245 281v
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Antie Reiners Fontein Voorstraat 70 1715 245 238v
FONTEIN, AUKJE keten van Auckjen Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 18 1720 246 61r
FONTEIN, AUKJE REINERS Auckjen Reiners Fontein Lammert Warndersteeg 1709 245 87v
FONTEIN, AUKJE Aukje Fontein verkoper van 1/4 Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, AUKJE REINERS kinderen van wijlen Aukje Reyners Fontein verkoper van 1/4 deel Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fontein verkoper Voorstraat 12 1753 253 93r
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fontein verkoper Voorstraat 14 1753 253 97v
FONTEIN, AUKJE REINERS kinderen van Aukjen Reyners Fontein verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, AURELIA Aurelia Fontein verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, B. B. Fontein mr. koekbakker naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
FONTEIN, B. hopman B. Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 62 1785 262 14r
FONTEIN, B. B. Fontein naastligger ten westen Voorstraat 66 1788 262 297r
FONTEIN, B. stokerij van B. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 40 1795 264 241v
FONTEIN, B. B. Fontein koopman naastligger ten oosten Voorstraat 62 1797 265 53v
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein koper huis Zuiderstraat 12 1806 267 192r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein huurder (p.j.) Zuiderstraat 12 1806 267 192r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein verkoper Voorstraat 64 1807 267 311r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein naastligger ten noorden Zuiderstraat 10 1809 268 207v
FONTEIN, BOUWE minderjarige vrijgezel Bouwe Fontein koper huis en bakkerij Voorstraat 64 de Witte Roos 1778 259 137v
FONTEIN, BOUWE burgerhopman Bouwe Fontein koper wagenhuis Zoutsloot 38 1783 261 14r
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1786 262 90v
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 62 1787 262 149v
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1791 263 297r
FONTEIN, BOUWE oud burgemeester Bouwe Fontein geniaarde niaarnemer Zuiderstraat 10 1809 268 207v
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten noorden Zuiderstraat 10 1810 269 105v
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein verkoper Zoutsloot 38 1810 269 107r
FONTEIN, KLAAS het pakhuis van Claas Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1663 238 164v
FONTEIN, KLAAS de hof van Claas Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1668 239 150v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 73 1748 251 213r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein koper huis Drie Roemerssteeg 5 1752 253 15v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Zuiderhaven 6 1753 253 47v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Zoutsloot 53 1755 253 236r
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1752 253 272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven 69 1752 253 272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper in naam van Nieuweburen 27 1759 254 233v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 7 1768 257 76v
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1768 257 90v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1777 259 77v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat NZ 1783 261 25r
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein Noorderhaven 51 1784 261 225r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven 81 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Bildtstraat 24 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven 83 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Droogstraat NZ 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein Droogstraat 63 1785 262 12r
FONTEIN, KLAAS erfgezetene Claas Fontein Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, KLAAS wijlen Claas Fontein Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, KLAAS de erven van Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat NZ 1790 263 182v
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claas Dirx Fontein Noorderhaven 99 1733 248 256v
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hovinge van Claas Jurjens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1662 238 159v
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hof van Claas Jurjens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1669 239 33va
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claes Fontein koper huis Bildtstraat 21 1752 253 7r
FONTEIN, KLAAS Claes Fontein naastligger ten westen Droogstraat NZ 1753 253 40r
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fontein, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 14 1753 253 97v
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fontein naastligger ten westen Voorstraat 14 1759 254 219r
FONTEIN, KLAAS Claes Fontein naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1769 257 138r
FONTEIN, KLAAS erfgezeeten Claes Fontein verkoper Bildtstraat 21 1769 257 141r
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fontein koopman verkoper Droogstraat 21 1733 248 231r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fontein naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1663 238 163r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fontein naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1663 238 163v
FONTEIN, D. D. Fontein, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 60 1793 264 151v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1803 266 178v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 62 1805 267 187r
FONTEIN, D. D. Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1809 268 191v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis en hof Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper drie kamers of woningen Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman Weverstraat 1782 260 294v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman Fabrieksstraat 28 1782 260 296r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman Kerkpoortstraat 1782 261 1r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein Noorderhaven 106 1784 261 197v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein huurder bovengedeelte Noorderhaven 106 1784 261 197v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 4 1784 261 202r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 51 1784 261 225r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Elisabeth Scheltema, sam Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van jan Pieters Oldaans met Elisabeth Scheltema, same Noorderhaven 81 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans met Elisabeth Scheltema, same Bildtstraat 24 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Elisabeth Scheltema, sam Noorderhaven 83 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Elisabeth Scheltema, sam Droogstraat NZ 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1787 262 180r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1787 262 180r
FONTEIN, DIRK erfgezetene Dirk Fontein verkoper van 1/4 Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper wagenhuis en paardestallen Kruisstraat 6 1788 263 7r
FONTEIN, DIRK erfgezeten te Sulvert Dirk Fontein verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein Zuiderhaven 50 1790 263 223v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper door niaar huis Franekereind 4 1792 264 49v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 4 1792 264 49v
FONTEIN, DIRK Heer Dirk Fontein naastligger ten noorden Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper tuin en zomerhuis Kruisstraat NZ 1804 267 23v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper wagenhuis Droogstraat 65 1807 267 356r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein, c.u. huurder Hoogstraat 5 1808 268 48v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 81r
FONTEIN, DIRK de Heer Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1808 268 95v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 110v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Kruisstraat 5 1809 268 276r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1809 268 302v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1810 269 66v
FONTEIN, DIRK Durk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63 1785 262 12r
FONTEIN, F. de hof van F. Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1700 244 48v
FONTEIN, F. de hof van F. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1700 244 48v
FONTEIN, F. de weduwe van dr. F. Fontein naastligger ten noorden Lanen 53 1766 256 209r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1767 257 252r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1767 257 252r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten oosten Kruisstraat 1787 262 219v
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 36 1764 256 75r
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1764 256 75r
FONTEIN, FEDDRIK heer Feddrik Fontein medicinae doctor Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein medicinae doctor koper huis Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten oosten Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten westen Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten noorden Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK heer Feddrik Fontein medicinae doctor Hondenstraat 8 1765 256 112v
FONTEIN, hof van Fr. Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1703 244 191v
FONTEIN, hof van Fr. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1703 244 191v
FONTEIN, FREERK de heer Freedrik Fontein naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1761 255 66v
FONTEIN, FREERK Freek Fontein koopman verkoper Nieuwstraat 40 1759 254 204r
FONTEIN, FREERK Freek Fontein geniaarde koper Noorderhaven 33 1787 262 168v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Heiligeweg 9 1735 249 22r
FONTEIN, FREERK de stalling van Freerk Fontein koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1738 249 234r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koper door niaar pakhuis Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman naastligger ten zuiden Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 18 1739 250 62r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 18 1739 250 62r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper 1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten noorden Nieuwstraat 46 1749 252 9r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1750 252 61v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, burger koopman koper huis en tuintje Franekereind 12 1750 252 75v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, burger koopman koper huis Franekereind 10 1750 252 103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, c.u. naastligger ten oosten Franekereind 10 1750 252 103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, c.u. naastligger ten zuiden Franekereind 10 1750 252 103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1753 253 71r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein zoutzieder koper huis Franekereind 18 1755 253 197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 18 1755 253 197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 18 1755 253 197v
FONTEIN, FREERK de heer Freerk Fontein zoutbrander koper huis Kruisstraat 12 de Drie Schelvissen 1761 255 51r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper Wasbleek 1762 255 128v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper Scheerstraat 3 1762 255 130r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein Heiligeweg 40 1762 255 176r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 dubbelhuis, bekend als suikerrafinaderij Noorderhaven 79 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 dubbelhuis, bekend als suikerrafinaderij Noorderhaven 81 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 pakhuis, behorend bij de suikerrafinaderij Droogstraat NZ 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 huis, behorend bij de suikerrafinaderij Noorderhaven 83 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein Achterstraat NZ 1764 256 71v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper Rommelhaven 10 1764 256 72v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman Noorderhaven 98achter 1764 256 73r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman Noorderhaven 92 1765 256 100v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Kruisstraat ZZ 1765 256 120r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1765 256 264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 20 1765 256 264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper door niaar huis Franekereind 20 1769 257 126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1769 257 126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 20 1769 257 126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1771 257 199r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1771 257 199r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1773 258 109r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1773 258 109r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein zoutbrander en koopman verkoper Kruisstraat 12 1775 258 245r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1780 259 237v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/2 Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1792 264 11v
FONTEIN, FREERK de heer Freerk Fontein huurder (p.j.) Voorstraat 16 1805 267 132ar
FONTEIN, FREERK de Heer Freerk Fontein koopman koper twee huizen en pakhuis naast elkaar Noorderhaven 31 1806 267 188r
FONTEIN, FREERK de Heer Freerk Fontein koopman koper twee huizen en pakhuis naast elkaar Noorderhaven 33 1806 267 188r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein Zuiderhaven 8 1810 269 35v
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein zoutzieder koper huis Heiligeweg 7 1735 249 23ar
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein koopman en zoutzieder verkoper Heiligeweg 7 1743 250 295r
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Ghijsbart Fontein naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1668 239 159r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Ghijsbert Jurjens Fontein naastligger ten westen Voorstraat 20 1668 239 160r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbart Jurrjans Fontein curator Voorstraat 8 1665 239 5ra
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbart Jurrjans Fontein verkoper Rapenburg 1665 239 6ra
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Gijsbert Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1665 239 27r
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Gijsbert Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1665 239 27r
FONTEIN, GIJSBERT Gijsbert Fontein verkoper Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
FONTEIN, GIJSBERT het pakhuis van de weduwe van Gijsbert Fontein naastligger ten oosten Hondenstraat 2 1670 240 25v
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS het houtstek van Gijsbert Juriens Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1663 238 187v
FONTEIN, GRIETJE REINERS Grietje Reyners Fontein verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, HENDRIK Hendrick Fontein Voorstraat 57 1695 243 144v
FONTEIN, HESSELTJE wijlen Hesseltje Fontein Zuiderhaven 39 1771 257 192v
FONTEIN, HESSELTJE wijlen Hesseltje Fontein Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
FONTEIN, HESSELTJE wijlen Hesseltje Fontein Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
FONTEIN, J. de heer J. Fontein naastligger ten zuiden Lanen 29 1804 267 92v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Noorderhaven 51 1784 261 225r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Noorderhaven 81 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Bildtstraat 24 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Noorderhaven 83 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Droogstraat NZ 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63 1785 262 12r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper kamer Kruisstraat 1787 262 219v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 28 1790 263 219r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper huis en bakkerij Franekereind 14 1793 264 105v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1793 264 105v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper Droogstraat NZ 1794 264 164v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten noorden Lanen 23 1796 264 333v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper huis, erf en plekje grond van 24x8 voet Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper zomerhuis, hof en tuin Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
FONTEIN, JAN de heer Jan Fontein naastligger ten noorden Lanen 27 1803 266 195v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Voorstraat 30 1806 267 256v
FONTEIN, JAN Jan Fontein Bildtpoort (gebied) 1807 267 337v
FONTEIN, JAN Jan Fontein Zoutsloot NZ 1807 267 337v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 26 1807 267 341v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1807 267 341v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper door niaar zomerhuis met tuin en woning ((voor de twee percelen in deze akte)) Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1808 268 142r
FONTEIN, JAN de heer Jan Fontein naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten noorden Lanen 27 1809 268 304v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Voorstraat 30 1809 268 321v
FONTEIN, JAN de heer Jan Fontein naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurien Clases Fontein koopman Noorderhaven 60 1698 243 360v
FONTEIN, JURJEN SCHELTES burgemeester Jurien Scheltes Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1646 235 197r
FONTEIN, JURJEN Jurjen Fontein naastligger ten westen Wasbleek 1680 241 103v
FONTEIN, JURJEN pakhuis van de erven van Jurjen Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1721 246 102v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claassen Fontein naastligger ten oosten Franekereind 12 1695 243 168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fontein verkoper Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, JURJEN KLASES de tuin van de weduwe van Jurjen Claesen Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claeses Fontein koopman Schritsen 8 1688 242 241v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein, burger koper nieuw huis Zuiderhaven 6 1679 241 40v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1679 241 40v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein, burger koper 8 stuivers jaarlijkse grondpacht onbekend 1679 241 41v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman verpachter grond Nieuwstraat 50 1693 243 47r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman koper van 1/3 2 kamers (plus 5 CG aan de inwoners voor opstal, elk 2 CG en 10 stuivers) onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesses Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fontein koper huis Franekereind 12 1706 244 327v
FONTEIN, JURJEN KLASES het pakhuis van de erven van Jurjen Clasen Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1725 246 214v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clases Fontein verkoper Franekereind 12 1706 244 327v
FONTEIN, JURJEN de erven van 't pakhuis van Jurrien Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1717 245 298v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fontein Franekereind 12 1695 243 168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten Franekereind 12 1695 243 7ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fontein verpachter grond Nieuwstraat 50 1700 244 60v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1702 244 155v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clases Fontein verkoper Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, LAAS Laes Fontein naastligger ten westen Droogstraat NZ 1772 258 12r
FONTEIN, LIJSBET REINERS Liesske Reyners Fontein verkoper van 1/4 deel Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fontein Grote Bredeplaats 33 1810 269 78v
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fontein Rinnertspijp 1 1810 269 78v
FONTEIN, MARIA weduwe Maria Fontein geniaarde koper Hondenstraat 4 1726 246 260r
FONTEIN, MARIA Maria Fontein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
FONTEIN, MARIA Maria Fontein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
FONTEIN, MARIA Marijke Fontein Rapenburg 1701 244 117v
FONTEIN, FILIPPUS Philips de la Fontein, de jonge verkoper Lanen ZZ 1665 239 30r
FONTEIN, PIETER Pieter Fontein, burger koper huis Zuiderstraat 1654 236 251r
FONTEIN, PIETER Pieter Fontein, c.u. verkoper Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
FONTEIN, PIETER Pytter Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1660 238 32r
FONTEIN, R. R. G. Fontein Zuiderstraat 1706 244 324ar
FONTEIN, R. R. C. Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1711 245 145r
FONTEIN, REINER Reinder Fontein koopman naastligger ten zuiden Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, REINER de zoutkeet van Reinder Fontein, c.s. koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fontein verkoper Brouwersstraat WZ 1703 244 194r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasens Fontein koopman verkoper Vijverstraat NZ 1703 244 190v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koper provisioneel huis Zuiderhaven 46 1680 241 20va
FONTEIN, REINER Reiner C. Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1714 245 221r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman naastligger ten zuiden Schritsen 46 1717 245 300r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein erflater Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman verkoper Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman aanhandelaar 61,5 pm land met daarop huis, schuur en hof 1741 250 161r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claasen Fontein koopman naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1699 244 8v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein koper 1/2 hof en kamertje Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein, sr naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1726 246 251v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1726 246 254r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
FONTEIN, REINER KLASES hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 8 1702 244 173v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1709 245 83v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1716 245 271v
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koper grondpacht 12-00-00 CG ((betreft een ledige plaats waar voorheen een timmerbedrijf is geweest)) Zuiderhaven 18 1707 245 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
FONTEIN, REINER KLASES als bewoner Reiner Clases Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
FONTEIN, REINER DIRKS Reiner Dirks Fontein koopman verkoper Noordijs 12 1735 249 102r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1698 243 347r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18a 1702 244 155v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18 1702 244 156v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 1702 244 157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Zoutsloot 1702 244 157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 1702 244 158r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Herenwaltje 1702 244 158r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kamer en hof van Reiner Gijsberts Fontein , c.u. naastligger ten westen Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kamer en hof van Reiner Gijsberts Fontein , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden onbekend 1702 244 187r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein Zuiderhaven 50 1706 244 321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Franekerpoort (gebied) 1706 244 322r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein Zuiderhaven 18 1707 245 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1726 246 260v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1727 246 303v
FONTEIN, REINER PIETERS Reiner Pytters Fontein koopman naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1686 242 109v
FONTEIN, REINER DIRKS Reinier Dirks Fontein naastligger ten zuiden Noordijs 10 1735 249 87r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat OZ 1702 244 166v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof verkocht door Reinier Gijsberts Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 1706 244 331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein verkoper Zoutsloot 1706 244 331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein Zuiderhaven 18 1706 244 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS gesterkt door Reinier Gijsberts Fontein verkoper Lanen 80 1720 246 83r
FONTEIN, REINER de weduwe van Reynder Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje 13 1693 243 48v
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje 13 1693 243 14r
FONTEIN, REINER de erven van Reyner Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 1694 243 91r
FONTEIN, REINER de erven van Reyner Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 1694 243 107r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten oosten onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten westen onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein erflater Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Rozengracht 23 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Lammert Warndersteeg OZ 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Weverstraat ZZ 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein, burger koopman koper hof met bomen, zomerhuis en prieel Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein, burger koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Claesen Fontein verkoper Zuiderhaven 6 1728 247 195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein, burger koper kamer, loods en lege plek Spinhuisstraat 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper kamer met een loods en een tuintje erachter Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman verpachter grond Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1687 242 188v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fontein, burger koopman koper huis Lanen 31 1687 242 195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1685 242 78r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1727 247 42r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van de weduwe van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1728 247 149v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 44 1728 247 197v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Lanen 31 1728 247 199r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 46 1728 247 200r
FONTEIN, REINER KLASES de overige erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 2 1728 247 201v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clases Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1696 243 188r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Classen Fontein naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 1698 243 375r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de zoutkeet van Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden William Boothstraat 29 1687 242 212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman koper 2 kamers onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman naastligger ten westen onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman naastligger ten noorden onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de verkopers Reyner Gijsberts Fontein, c.u. naastligger ten noorden William Boothstraat 5 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat 5 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Scheffersplein OZ 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1696 243 197r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1698 243 336r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1698 243 336r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 48 1698 243 356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Lanen NZ 1701 244 139r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 1 1702 244 141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Herenwaltje 1 1702 244 141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de kinderen van Reyner Gijsberts Fontein verpachter grond Zuiderhaven 18 1734 248 307r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen Reyner Gijsbertus Fontein verpachter grond Havenpoort WZ 1729 247 243r
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fontein, burger koopman verkoper van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reynier Gijsberts Fontein koopman naastligger ten noorden Wortelstraat NZ 1696 243 198v
FONTEIN, RUURD Ruurd Fontein koopman Voorstraat 64 1778 259 137v
FONTEIN, RUURD Ruurd Fontein Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
FONTEIN, RUURD Ruurd Fontein Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
FONTEIN, SCHELTE gemeensman Schelto Fontein rentmeester koper schuur Hofstraat 1659 238 7v
FONTEIN, SCHELTE gemeensman Schelto Fontein rentmeester verkoper Voorstraat 55 1659 238 9r
FONTEIN, SCHELTE de zoutkeet van de oud gemeensman Schelto Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
FONTEIN, SCHELTE oud gemeensman Schelto Fontein, c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
FONTEIN, SCHELTE de keet van oud burgemeester Schelto Fontein naastligger tegenover Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
FONTEIN, SCHELTE oud burgemeester Schelto Fontein, c.u. verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
FONTEIN, SCHELTE oud burgemeester Schelto Fontein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
FONTEIN, SCHELTE vroedsman Schelto Jureins Fontein rentmeester koper huis Noorderhaven 34 1659 238 7r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS oud gemeensman Schelto Jurjans Fontein rentmeester verkoper Karremanstraat 20 1664 238 218v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltie Fontein naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1735 249 38v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltie Fontein Voorstraat NZ 1742 250 275v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reiners Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 18 1731 248 11v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Zuiderhaven 2 1733 248 254r
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltje Fontein verkoper van 1/4 deel Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltje Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 89 1734 248 352r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein Noorderhaven 61 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reyners Fontein de regnerus secretaris van Barradeel verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, IEBELTJE Yebeltie Fontein verkoper Noorderhaven 61 1734 248 315v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltie Reynders Fontein koper huis en tuin Voorstraat 91 1733 248 237r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Zuiderhaven 2 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 2 1728 247 201v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
, GIJSBERT wijlen Gijsberth Fontein van Reidsma Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, GIJSBERT wijlen Gijsberth Fontein van Reidsma Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
, GIJSBERT wijlen Gijsberth Fontein van Reidsma Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reydsma Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
, REINER oud raadsman van Harlingen Reynder Fontein van Reydsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
FONTEIN, de kamer of stalling van Fonteyn naastligger ten westen Nieuweburen 1 1672 240 111v
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hof van Claes Juriens Fonteyn naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1654 236 275r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteyn, burger koopman koper 1/2 huis Havenplein 26 1658 237 166r
FONTEIN, KLAAS JURJENS de erven van Claes Jurriens Fonteyn koper van 1/2 Lanen 23 1671 240 67r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteyn naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1786 262 52r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteyn naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1786 262 52r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn med.doctor verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn medicinae doctor verkoper van zich zelf Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn medicinae doctor gelastigde sampt als conjuncta persona de rato van en voor zijn zuster Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FONTEIN, GIJSBERT Gijsbert Fonteyn, burger koopman koper houtstek Hondenstraat 4 1660 238 59v
FONTEIN, GIJSBERT wijlen Gijsbert Fonteyn Lanen 23 1671 240 67r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gisbert Juriens Fonteyn verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 139r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gysbert Juriens Fonteyn, vrijgezel koopman koper hovinge, bomen en plantagie Herenwaltje 1652 236 195v
FONTEIN, JURJEN SCHELTES oud burgemeester Jurgen Scheltes Fonteyn koper huis Rommelhaven 1634 233 142v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn, burger koper grondpacht CG 6:00:00 Brouwersstraat 16 1683 241 272v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn koper 1/2 huis (de andere helft was al in het bezit van de kopers, een rijksdaalder voor het jon) Havenplein ZZ 1684 242 56r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteyn, burger koper hof met verscheidene peer- en appelbomen en verdere planten, een vijver, vis en Spinhuisstraat 1677 240 270v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Classen Fonteyn naastligger ten oosten Havenplein 20 1686 242 127r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn grondpacht 6-00-00 CG (p.j.) Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, JURJEN KLASES de gleybakkerij van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES het huis van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES het huis van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven 33 1674 240 164r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Zuiderhaven 33 1674 240 164r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn Zuiderhaven 37 1675 240 180r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Zuiderhaven 37 1675 240 180r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u. koper grondpacht 8-00-00 CG Zuiderhaven NZ 1674 240 159r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn Zuiderhaven NZ 1674 240 159r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u. koper grondpacht 6-00-00 CG Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
FONTEIN, JURJEN KLASES grondpacht uit het huis van Jurrien Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verwandelaar Hondenstraat 4 1725 246 243r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn aanhandelaar pakhuis Zuiderhaven 69 1725 246 243r
FONTEIN, MARIA Marija Fonteyn, jongedochter verkoper van haar zelf Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FONTEIN, FILIPPUS Philips de la Fonteyn, de jonge eigenaar van 1/2 Lanen ZZ 1663 238 177r
FONTEIN, REINER Reiner Fonteyn naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1680 241 20va
FONTEIN, REINER GIJSBERTS wijlen burgemeester Jan Everts Bijenkorff Reiner Gijsberts Fonteyn, burger koper kamer Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteyn naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteyn naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER Reyner Fonteyn, burger koper huis Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
FONTEIN, REINER de hof van Reyner Fonteyn naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1682 241 46va
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
FONTEIN, REINER KLASES zijn broeder Reyner Claeses Fonteyn koper Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, REINER KLASES grondpacht uit de hof van Reyner Claeses Fonteyn Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, REINER KLASES zijn broeder Reyner Claeses Fonteyn Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn, burger koopman koper hof met bomen Raamstraat 6noord 1685 242 74r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Schritsen 48 1697 243 294r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fonteyn verkoper Havenplein 26 1728 247 196v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper huis Zoutsloot 1681 241 129v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn, burger koopman koper zoutkeet en 1/5 van twee pramen William Boothstraat OZ 1682 241 230v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn, burger koopman koper pakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsen Scheffersplein OZ 1682 241 230v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper door niaar huis Wortelstraat 1 1684 242 26r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reyner Gijsberts Fonteyn naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1684 242 26r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Gemeensman Schelte Juriens Fonteyn, burger c.u. koper schone hovinge Droogstraat 1650 236 115v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS oud burgemeester wijlen Schelte Jurjens Fonteyn vader van de 3 genoemde Fonteyns Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn, burger rentmeester koper van 1/3 huis met een nieuwe achterwoning Karremanstraat 20 1658 237 173r
FONTEIN, SCHELTE rentmeester Schelto Fonteyn naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1659 237 220v
FONTEIN, SCHELTE rentmeester Schelto Fonteyn naastligger ten westen Noorderhaven 104 1659 237 220v
FONTEIN, SCHELTE wijlen Schelto Fonteyn Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteyn, burger rentmeester verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1658 237 151v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS gemeensman Schelto Jurjans Fonteyn verkoper Hofstraat ZZ 1662 238 148r
FONTEIN, SUSANNA Susanna Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
FONTEIN, SUSANNA Susanna Fonteyn verkoper Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FONTEIN, TRIJNTJE JURJENS de erven van Trijntie Jurriens Fonteyn verkoper Grote Bredeplaats 10 1660 238 66v
FOPMA, burgemeester Fopma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1721 246 103r
FOPMA, burgemeester Fopma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1722 246 147v
FOPMA, BAUKJE Baukjen Fopma Voorstraat 97achter 1737 249 187v
FOPMA, BAUKJE Baukjen Fopma Hofstraat 16 1741 250 147v
FOPMA, FRANS Frans Fopma naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 26 1798 265 95v
FOPMA, FRANS Frans Fopma naastligger ten westen Kerkpoortstraat 26 1798 265 95v
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma koper herberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederij Rozengracht 27 de Gekroonde Zeevaart 1792 264 21v
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma verkoper Rozengracht 27 1800 265 247r
FOPMA, JOHANNES Johannes Fopma koopman verkoper van 1/3 Scheffersplein 25 1702 244 162v
FOPMA, SIPKJE TJALLINGS Sipkje Tjalles Fopma Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
FOPMA, SIPKJE TJALLINGS Sipkjen Tjallings Fopma Kleine Bredeplaats WZ 1744 251 38v
FOPMA, TJALKE ARJENS gemeensman Tialke Ariens Fopma naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1697 243 316v
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma Tiepelsteeg 1721 246 93r
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma Heiligeweg 26 1721 246 93v
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma hypothecaire crediteur Grote Kerkstraat 27 1721 246 103r
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjen